8

Colofon Titel Auteur 3e herziene druk Van Verzet naar rode baret. De wortels, het ontstaan en de verdere geschiedenis van het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard. J.N. Lodders, kolonel RSPB b.d., oud-regimentscommandant. September 2016. Update / aanvullingen Staf 13 Infanteriebataljon (AASLT) RSPB. Uitgegeven door Omslagontwerp en G.J.W.M. de Wolf, kapitein RSPB b.d., binnenwerk Eindredactie Druk Regiment Stoottroepen Prins Bernhard in samenwerking met de Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers. oud-regimentsadjudant, hoofdredacteur Strijdend Nederland. W.J.M. de Kruiff, luitenant-kolonel RSPB b.d., oud-regimentscommandant. CCLlabel B.V. Oss. © Copyright 2016 RSPB. Overnemen van artikelen is uitsluitend toegestaan indien de bron wordt vermeld door middel van de volgende tekst: “Bron: Van verzet naar rode baret. Een uitgave van het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard”. Ondanks alle aan de samenstelling van dit boekje bestede zorg, kan noch de auteur, noch de redactie, noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout in deze uitgave.

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication