85

Bijlage A: Historisch overzicht 03-09-1944 Z.K.H. Prins Bernhard benoemd tot Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten. 05-09-1944 Oprichting Deltacentrum te Amsterdam als overkoepelend orgaan van de verzetsorganisaties OD, RVV en LKP. 05-09-1944 Oprichting van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS): Commandant Reserve-kolonel H. Koot. KB nr. 4. 19-09-1944 Z.K.H. Prins Bernhard geeft ‘Bep’ van Kooten opdracht in het bevrijde deel van Limburg militaire eenheden te formeren uit leden van het voormalig verzet. 21-09-1944 Z.K.H. Prins Bernhard geeft ‘Peter Zuid’ (J.J.F. Borghouts) opdracht in het bevrijde deel van Nederland Stoottroepen te formeren uit het voormalig verzet. Oprichting Commando Zuid. 21-09-1944 t/m 05-05-1945 17-03-1945 H.M. Koningin Wilhelmina zegt tijdens een parade van de Stoottroepen in Tilburg: “Dit regiment zal blijven voortbestaan!” 07-07-1945 Samenvoeging van de Regimenten Brabant en Limburg tot het Oorlogsregiment Stoottroepen te ’s-Hertogenbosch. 08-08-1945 Opheffing BS. Er worden vijf bataljons Stoottroepen geformeerd: vier OVW-bataljons (I, III, IV en V) en een KV-bataljon (II RS). Regimentsstaf verplaatst van ’s-Hertogenbosch naar Steenwijk, de Van de Kornput-kazerne. 20-03-1946 Regimentsstaf verplaatst van Steenwijk naar Wezep, de Willem de Zwijger-kazerne. 18-04-1946 KB nr. 154: oprichtingsdatum Regiment Stoottroepen: 21-09-1944; het oorlogsregiment wordt opgeheven; Het Regiment Stoottroepen wordt opgenomen in de KL. 13-06-1946 KB nr. 36: Toekenning van een vaandel aan het Regiment Stoottroepen. 19-06-1946 Regimentsstaf verplaatst van Nijmegen naar ’s-Hertogenbosch, Isabella-kazerne. 85 De Stoottroepen nemen deel aan gevechtsacties in ZuidNederland en Duitsland.

86 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication