7

Ouderenbeleid De menselijke maat is voor Forum voor Maassluis uitgangspunt. Ook in onze gemeente neemt de vergrijzing toe. Informatie moet voor die doelgroep eenvoudig beschikbaar en vindbaar zijn. Diegene die menselijke hulp nodig hebben mogen niet stuiten op een( voor hun onbegrijpelijke) digitale wereld. Het moet duidelijk zijn waar ze terecht kunnen met hun vraag. Daarnaast wil Forum voor Maassluis dat Maassluis handen en voeten geeft aan de invulling van een nog betere dementie vriendelijke gemeente. Ook wil Forum voor Maassluis dat het niet voorkomt dat ouderen bij een opname in de verzorging worden gescheiden, dit is voor ons onverteerbaar. WMO De afgelopen jaren zijn er veel zorgtaken naar de gemeente gekomen en de gemeente moet alle zeilen bij zetten om dit op te kunnen vangen en bekostigen. - Dit vraagt om een adequate en pro actieve houding van de betrokken partners. Forum voor Maassluis vindt dat hier nog veel in te verbeteren valt. De hulp aan mensen die dit nodig hebben moet makkelijker en sneller worden gerealiseerd, geen lange wachttijden meer voor mensen. Dit zou bijvoorbeeld gerealiseerd kunnen worden door minder administratie en meer zorgverleners die aanvragen kunnen afhandelen en snel kunnen schakelen om de benodigde hulp in gang te zetten. Burgers moeten makkelijk ingang hebben bij de gemeente om een vraag te stellen of een aanvraag in te dienen en niet eindeloos van het kastje naar de muur gestuurd worden. Dit vraagt van gemeentelijk personeel ook dat zij zelf kennis van zaken hebben en enig gevoel hebben van bedrijfs sensitiviteit. De afgelopen jaren is helaas vaak gebleken dat dit ontbreekt en hierdoor komt de gemeente Maassluis vaak negatief in het nieuws. Hier valt nog veel winst te halen.

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication