3

» Van de redactie Een mooie Vriendendienst ligt voor u, vergeeft u mij mijn ‘beroepstrots’ als redacteur. Een bijzondere Vriendendienst, niet alleen vanwege de gevarieerde inhoud, maar zeker vanwege de overstap naar een andere vormgever en drukker, voorlopig bij wijze van proef. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat een aanzienlijke kostenreductie ten opzichte van de tot nu gevolgde werkwijze doorslaggevend is geweest. Daarnaast was het veranderen van de creatieve inbreng bij de vormgeving ook de moeite van het proberen waard. Uiteraard is het oordeel van de lezers belangrijk en dat hoor ik misschien nog wel eens. Dat kan via het email adres redacteur@vriendennsm.nl Zoals ik al zei: een gevarieerde inhoud. Er zijn voldoende ontwikkelingen die het vermelden in de Vriendendienst waard zijn. Natuurlijk de overhandiging van de cheque namens de Vrienden als bijdrage aan de restauratie van de RD plan D, inmiddels zijn de werkzaamheden in Blerick in volle gang. Dan waren er de aankomst van de Kameel in het Spoorwegmuseum en onze Vriendendag met de rit achter de 1312 (met dank aan Edward Bary voor zijn verslag). Op 2 oktober was er weer een zeer geslaagde presentatie, dit keer met als onderwerp ‘Van sneue lijntjes en verdachte dijkjes’. De 1010, vertegenwoordiger van de eerste serie elektrische locomotieven bij NS is in mei dit jaar 70 jaar geworden. Ik heb de vrijheid genomen iets uitgebreider stil te staan bij deze ‘verjaardag’. Zoals in de ledenvergadering op 4 juni door onze voorzitter Richard Weurding werd aangekondigd hebben we als vereniging ons een ‘droom’ veroorloofd: een iconisch project dat we als Vereniging willen ondersteunen. En dat dan ook passend bij het 50 jaar bestaan van onze vereniging volgend jaar. Het is een droom en misschien wordt het werkelijkheid. Natuurlijk is er nog veel overleg nodig over de realisatie van die TEE-droom. Kortom, als redacteur ben ik tevreden. Elke keer weer is het de vraag of er wel een gevuld exemplaar op de mat komt te liggen, welnu het is dit keer weer gelukt. Veel leesgenoegen. Met redactionele groet, Peter van der Vlist VRIENDENDIENST - NOVEMBER 2019 N° 24 3 «

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication