10

twee keer per jaar. Hieronder een greep uit de inhoud van de vele jaargangen. In het eerste nummer lezen we de uitnodiging voor de jaarvergadering, nieuws uit het museum en niet te vergeten de aankondiging van een in het spoorwegmuseum te houden voordracht. Het voorwoord in de eerste De Brugrail is van mr. dr. C.J.M.A. van Rooy, de voorzitter van de vereniging. Gemeld wordt dat “na een lange tijd van onderhandelen en afwachten” het zover is: de staf van het museum is verhuisd. Sinds 1 november 1990 huurt het museum het vroegere onderkomen van Logitech, een ‘eigen pand’ op de hoek van de Maliebaan en de Johan van Oldenbarneveltlaan. Op termijn zal ook de bibliotheek in dit pand een waardig onderkomen vinden. Het bestuur van de vereniging bestaat op dat moment uit mr. dr. C.J.M.A. van Rooy (voorzitter), mej. M.A. Asselberghs (secretaris); W. van Lint (penningmeester); J.H. Broers, drs. C.J.W. Gravendaal, mr. H.E. Koning, P.A. Kranenburg en mr. A.A. Wedzinga. De leden blijven kritisch wat betreft de financiën: in de rondvraag van de vergadering van 23 mei 1992 wordt opgemerkt dat er geen juiste verhouding is tussen de inkomsten uit contributies en de uitgaven voor De Brugrail. Gevraagd wordt of het blad wel echt nodig is. De voorzitter antwoordt dat dit een al eerder besproken onderwerp is en dat toen is gebleken dat De Brugrail in een behoefte voorziet. Het blad wordt ook vaak gebruikt als middel om het verslag van de ledenvergadering aan de leden te sturen. Zo is bijvoorbeeld het nummer van mei 1994 vrijwel geheel gevuld met het verslag van de ledenvergadering van 14 mei 1993 die plaatsvond bij Talbot in Aachen. Ter gelegenheid van zestig jaar stroomlijn (de dieseldrie kwam in mei 1934 in dienst) wordt in het najaar 1994 een tentoonstelling georganiseerd: “Gestroomlijnd”. Al in 1934 realiseerde de directeur een, wegens de toen geringe plaatsruimte, kleine, maar selecte tentoonstelling. Met hulp van de artistiek adviseur ir. H.G.J. Schelling werd een fraaie reclame-ansichtkaart ontworpen. Het motief van deze kaart zou later worden overgenomen als logo van onze vereniging. De Vrienden kunnen in een avondontvangst op 11 juni 1991 kennis maken met het nieuwe restaurant ‘De Blauwe Engel’ dat ‘De Blauwe Roemeen’ vervangt. Het is samengesteld uit de stenen goederenloods van 1875 uit Nijverdal en de houten goederenloods uit 1912 uit Roermond. De 3737 staat er nu trots onder een glazen kap. 10 In maart 1996 meldt de redacteur van De Brugrail dat met vereende krachten de kosten van de uitgave van het blad omlaag zijn gebracht. Dank aan het museum dat de floppydiscs met de teksten maakt waardoor de drukkosten omlaag kunnen. Dank ook aan penningmeester Van Lint die met zijn vrouw zorgdraagt voor verpakken en verzendklaar maken van het blad. Ook deze bijdrage werkt kostenverlagend. In september 1996 is er in De Brugrail ruim aandacht voor het overlijden van mr. dr. Charles J.M.A. van Rooy (1912-1996) die vanaf het begin voorzitter van de vereniging is geweest. Zijn gezondheids

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication