11

toestand maakte het hem onmogelijk aanwezig te zijn bij de ledenvergadering in Boekelo op 20 april van dat jaar. Op 11 juni was hij, daartoe in staat gesteld door zijn dochter uit Hilversum, nog wel aan de Maliebaan aanwezig in een bestuursvergadering. Op 1 augustus is de heer Van Rooy overleden. De redactie vraagt zich in hetzelfde nummer af wanneer het 1000ste lid van de vereniging zich zal aanmelden. Het aantal leden is namelijk opgelopen tot 980. Helaas stagneert de groei momenteel. Hoe groter de vereniging hoe beter het Museum kan worden gesteund in het realiseren van de diverse plannen. Behalve de overlijdensberichten zijn er ook bedankjes van hen “die door de ongunst der tijden gedwongen moesten mededelen dat betaling van de contributie te bezwaarlijk werd”. Een aantal leden verhuisde zonder het nieuwe adres door te geven. Ook zijn er leden die verzoeken om de contributie te betalen “zonder taal of teken” te geven naast zich neerleggen en dus moeten worden geroyeerd. Op 18 oktober 1997 nemen twee bestuursleden deel aan de najaars-Vriendendag van de Federatie van Vrienden van Musea die wordt gehouden in het Moluks Historisch Museum in Utrecht. Bestuurslid Ongering heeft bij die gelegenheid met veel succes een kort overzicht gegeven van de doelstelling en de activiteiten van de Vereniging van Vrienden van het Spoorwegmuseum. Tot op vandaag is onze vereniging nog steeds lid van deze Federatie. Het ledenaantal komt boven de 1000: aan het begin van 1997 telt de vereniging 996 leden. in de loop van het jaar komen er 70 nieuwe leden bij, naast een vermindering met 51 zodat er een toename van 19 leden is. De vereniging telt op 31 december 1997 1015 leden. Wanbetaling is de belangrijkste reden voor de beëindiging van het lidmaatschap. Wordt er in 1999 weliswaar geen beroep gedaan op de Vereniging inzake aankoop of restauratie van museumstukken, wel wordt de hulp ingeroepen voor de uitgave van het boekje over het Maliebaanstation. Op 15 juni verzamelen verschillende bestuursleden zich in het kantoorgebouw om gezamenlijk de meer dan 1000 exemplaren van het boekje Station Utrecht Maliebaan van conservator Lex van Marion verzendklaar te maken. Het boekwerkje verschijnt in het kader van de tentoonstelling ‘Stationsarchitectuur in Nederland’. VRIENDENDIENST - JUNI 2020 NR 25 11

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication