17

Op basis van de goede ervaring met de uitgifte van de postzegel ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de vereniging heeft het bestuur besloten in 2011 een postzegel te doen verschijnen met daarop locomotief NS 3737. Aanleiding was de 100e verjaardag van deze mooie machine. De folder van de vereniging was aan vernieuwing toe. Er wordt een nieuw ontwerp gemaakt waarna de folder wordt bijgesloten in de bladen ‘Op de Rails’ van de NVBS en ‘Railmagazine’. Ook wordt in het najaar van 2011 geflyerd tijdens de 1200-en rit van de NVBS. Deze acties leveren in 2011 110 nieuwe leden op. De resultaten ijlen in de eerste maanden van 2012 nog na. Dankzij deze ledenaanwas wordt het aantal opzeggingen redelijk gecompenseerd en blijft het ledenaantal in 2011 vrijwel gelijk. Passend in de herdenking van het 175-jarig jubileum van de HSM in 2012 heeft het bestuur het initiatief genomen een essaybundel (Ondernemen op het Spoor) te laten verschijnen. Onder redactie van bestuurslid Hugo Roos en medeauteur Guus Veenendaal verschijnt een bijzonder fraai boekwerk. Op 7 september overhandigt de voorzitter, mevrouw Peijs, een exemplaar aan de heer Van Vlijmen (directeur van het Museum) en mevr. Van Vroonhoven (lid van de hoofddirectie van NS). Op 25 mei 2013 wordt vergaderd bij NS. De vrienden zijn te gast in ‘Trefpunt’ in het hoofdgebouw in Utrecht. Bij het onderwerp begroting wordt opgemerkt dat er zorg blijft over de drukkosten van ons magazine Vriendendienst. Er is geen ervaring met een ‘losse’ of afzonderlijke uitgave, tot nu toe verschijnt er een gecombineerde uitgave met de Dienstmededeling, het interne magazine van het Museum. Met trots wordt gemeld dat de bezoekersaantallen toenemen, het museum staat op de 9e In de vergadering van 26 september 2015 stelt Richard Weurding zich voor die als opvolger van mevrouw Peijs de voorzittershamer zal gaan hanteren. In deze jubileumeditie van de Vriendendienst schetst hij, samen met de directeur van het Spoorwegmuseum de toekomst van de jubilerende vereniging. Met als voorbeeld de ook in het verleden al georganiseerde activiteiten organiseert het bestuur sinds een aantal jaren lezingen over interessante onderwerpen. Het museum biedt de ruimte aan, veelal de wachtkamer derde klasse. Met gemiddeld een goede opkomst van belangstellende Vrienden worden presentaties gehouden over de stoomlocomotievenserie 6300, de restauratie van de elektrische locomotief 1201, de Maliebaanspoorlijn, het goederenmaterieel in het museum, rijtuigen Plan D en ‘Van sneue lijntjes’. Vermelding ver dient zeker het gastoptreden van de heer Van Boxtel, president-directeur van NS. plaats. In de ‘culturele top 150’ staat het Museum zelfs vijfde. Er is energie gestoken in het organiseren van op kinderen gerichte evenementen: de kinderclub RailRookies (leeftijd 4-12 jaar), Chuggington en het traditionele Thomas weekend. Met deze laatste greep uit de geschiedenis van onze vereniging, zoals die was te lezen in De Brugrail, wordt dit historische overzicht afgesloten. Duidelijk mag zijn dat de vereniging door de jaren heen voor de Vrienden van het Spoorwegmuseum veel interessante activiteiten heeft ontwikkeld. Het is het vaste voornemen van het bestuur van de Vrienden om de komende jaren op deze weg voort te gaan. n VRIENDENDIENST - JUNI 2020 NR 25 17

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication