21

Herinneringen……. Franz Ongering in de bibliotheek van het Spoorwegmuseum In gesprekken met oud redactieleden en een oud bestuurslid haal ik herinneringen op aan hun actieve periode in de Vereniging. Met de start van de Vriendendienst in maart 2008 kwam er een vervolg op de vertrouwde De Brugrail, het al jarenlang bestaande informatiebulletin voor de Vrienden met redacteur Franz Ongering en later Franc Marquenie. Het gesprek dat ik heb met oud bestuurslid Adriaan Pothuizen is voor mij als redacteur van de Vriendendienst des te interessanter omdat ik Adriaan ben opgevolgd als secretaris van het bestuur van de Vrienden. Franz Ongering wordt in oktober dit jaar negentig en behoort tot de categorie ‘oudste leden’. “Een jaar na de oprichting van de Vereniging Vrienden van het Nederlands Spoorwegmuseum ben ik lid geworden. En zoals dat dan gaat in zo’n vereniging, je laat blijken wel wat te willen doen. En zo kwam ik een aantal malen in de kascommissie”. In het toenmalig bestuur was nog weinig interesse in een eigen mededelingenblad. Franz: ”De secretaris vermeldde in het jaarverslag dat er in onze vereniging niet zoveel omgaat dat daarom een ons geld kostend orgaan in het leven hoeft te worden geroepen”. Dat Franz was gepensioneerd was mej. Asselberghs niet ontgaan: “Zij vroeg mij in 1989 een mededelingenblad voor de leden op te zetten. Ik kreeg daar zo’n veertien dagen bedenktijd voor en na die periode belde zij mij op om te vragen wat ik had besloten. Zo is het begonnen”. In april 1981 was wel een nummer van VNS nieuws verschenen maar dat kreeg mede door het overlijden van de toenmalige secretaris geen vervolg. Franz is de bedenker van de naam De Brugrail. Om zijn rol van redacteur goed te kunnen invullen wilde hij deel nemen aan de bestuursvergaderingen, als toehoorder. Franz “Ik zat dan aan de bron en ik herinner mij dat de heer Van Rooy, de voorzitter, regelmatig mijn mening vroeg. Toen er een vacature in het bestuur kwam schoof ik eigenlijk op naar die plek, zo is het in het bestuur begonnen”. Ook de layout van het fraai gedrukte blad is door hem ontworpen. De eerste De Brugrail verscheen in april 1990, dit jaar dus dertig jaar geleden. VRIENDENDIENST - JUNI 2020 NR 25 21

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication