47

Onze droom (vervolg) Het Zwitserse TEE treinstel Ram 501 wordt nog eens extra gewassen vlak voor de eerste rit als TEE 31 (Edelweiss); 2 juni 1957 (foto L.J.Biezeveld; archief NVBS Railverzamelingen) In november 2019 heeft een delegatie van het bestuur en het spoorwegmuseum in Lelystad een kennismakingsgesprek gehad met de vertegenwoordiging van de Stichting TEE. Daar is op hoofdlijnen gesproken over de plannen van de Vrienden. Vervolgens hebben wij een uitgewerkt voorstel op papier neergelegd en dat op 29 januari besproken met de TEE-delegatie. Dit tweede gesprek vond plaats in het Spoorwegmuseum. Het bestuur van de Vrienden streeft naar een gezamenlijke inspanning om het treinstel daadwerkelijk voor de toekomst te redden en te gaan restaureren. Ons voorstel is de restauratie op te pakken in twee aparte projecten. Een project onder regie van de Vrienden, gericht op het restaureren van twee bakken. Daarnaast het project van de Stichting TEE, gericht op het restaureren van twee of drie bakken ten behoeve van het te realiseren museum in Lelystad. Concreet is de Stichting TEE voorgesteld dat de Vrienden van het Spoorwegmuseum twee bakken in eigendom verwerven: een stuurstandrijtuig en het restauratie/eersteklasrijtuig. Vervolgens moeten er plannen uitgewerkt worden om de restauratie ter hand te kunnen nemen. Daar zijn uiteraard veel financiële middelen voor nodig. Maar wij denken dat het TEE-materieel erfgoed is dat niet in het Spoorwegmuseum mag ontbreken. De directie van het Spoorwegmuseum heeft zich volledig achter het plan geschaard dat via de Vrienden de restauratie van maximaal twee bakken ter hand wordt genomen en dat het uiteindelijk de bedoeling is deze bakken over te dragen aan het museum. Het treinstel staat nu al lange tijd op de Dijksgracht, de toekomst van deze standplaats is onzeker en blootstelling aan het weer en vandalisme doen het treinstel geen goed. De tijd dringt dus om allerlei redenen. Volgens de Vrienden doet zich nu een unieke gelegenheid voor om dit project daadwerkelijk met elkaar te gaan aanpakken. Gezien de tijd die verliep sinds de laatste bijeenkomst in januari hebben wij aangenomen dat het bestuur van de Stichting TEE het voorstel inmiddels goed bestudeerd en besproken zou kunnen hebben. Helaas hebben wij tot op het moment van het afsluiten van de kopij van deze Vriendendienst (medio mei) nog geen enkele reactie van het bestuur van de Stichting TEE op ons voorstel ontvangen. Zelfs de herhaalde pogingen van de voorzitter van onze vereniging om persoonlijk telefonisch contact met de voorzitter van de Stichting TEE te leggen zijn niet geslaagd. Dat is niet alleen jammer maar ook enigszins verontrustend omdat het natuurlijk belangrijk is te weten waar de Stichting TEE staat na de laatste bespreking. Wij tasten volledig in het duister over de redenen waarom de stichting TEE niet onze handreiking zou willen oppakken. Wij hebben hen inmiddels laten weten dat wij uit het feit dat zij niet reageren afleiden dat er blijkbaar geen behoefte is aan samenwerking met ons, althans voorlopig. Wij blijven namelijk openstaan voor verder overleg met de stichting. Het bestuur van de Vrienden hoopt dat op korte termijn alsnog uitsluitsel wordt gegeven zodat wij weten of wij ons vanuit de Vrienden sterk kunnen gaan maken voor de uitvoering van ons deel van het voorstel het TEE-treinstel te redden. Wij zijn er klaar voor en zijn bereid er de schouders onder te gaan zetten! VRIENDENDIENST - JUNI 2020 NR 25 47

48 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication