7

met de wetenschap dat niet alles mogelijk is. Soms zijn de Vrienden erg betrokken bij bepaalde materieeltypes. En ja, dan komen er vragen in de ledenvergadering waarom de 6300 zo is weggestopt en waarom de 3700 niet meer gaat rijden. De stoomvragen worden trouwens wel steeds minder. Maar belangrijk is dat ik kan terug vallen op de aanwezige kennis”. Door Richard wordt de betrokkenheid van PeterPaul en uw redacteur nog eens onderstreept: “Er zitten hier wel twee mensen die belangrijk hebben bijgedragen aan het bewaren van cultureel erfgoed. Toen het bewaarbeleid anders was dan vandaag de dag is er via de Stibans materieel bewaard gebleven dat nu ingestroomd is in bestand van het Spoorwegmuseum. En dan hebben we het nog niet gehad over treinstel 252 dat nu nog in Blerick staat en nog naar het museum moet komen. Nu kunnen we ons als vereniging ook bekommeren om nieuwe projecten, zoals nu dan de RD. We hadden natuurlijk ook onze droom: het bewaren van twee TEE-rijtuigen. Laten we zeggen dat dit project nu even op een zijspoor staat, maar misschien wordt er straks een wissel omgegooid om weer op het hoofdspoor te komen”. Richard is er trots op met het bestuur te hebben meegedacht over de toekomstplannen van het museum: “Die moeten natuurlijk nog verder worden uitgewerkt, maar de contouren zijn helder. Wij willen als vereniging in de toekomst daar graag aan blijven bijdragen, niet alleen in denkkracht maar ook met beschikbaar stellen van middelen om alles mogelijk te maken. Ons museum is een top-10 museum, we zijn er trots op dat we als vereniging daar bij mogen horen en dat we in de toekomst daar aan mogen blijven meewerken. Samen staan we sterk. Voor mij was dat meedenken aan het toekomstplan van het museum een mooi voorbeeld van die samenwerking: Vrienden betrekken bij de toekomst ontwikkeling”. Wat die toekomst betreft ziet hij ook op educatief gebied nog mogelijkheden: “Niet alleen op het gebied van het echte railvervoer. Ook op het Peter-Paul de Winter, Hoofd Collecties Spoorwegmuseum gebied van de veiligheid. Misschien moeten gaan nadenken over het beter zichtbaar maken van de beveiliging, misschien wel een live verbinding met een centrale verkeersleidingpost. De toekomst naar binnen brengen in het museum. Misschien met een interactief programma”. Nicole vult aan: “We hebben al het Techlab, een heel sprekend voorbeeld van het interactief bezig zijn: hoe ontwerp je een trein. Maar nieuwe voorstellen zijn altijd welkom”. Naar aanleiding van de betrokkenheid van de Vrienden bij het toekomstplan vult Nicole aan: “Ik vond het doodnormaal dat de Vrienden er bij betrokken werden. Je bent onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je hebt elkaar nodig. We hebben het vanmiddag duidelijk gehad over waar we nu staan en waar we naartoe willen. Misschien wordt alles nu bepaald door de ellende van de corona, maar met name de periode daarna is van belang. Laat ik afsluiten met alle Vrienden te bedanken voor hun steun en voor hun betrokkenheid. Ik hoop daarop ook in de toekomst te mogen blijven rekenen”. n VRIENDENDIENST - JUNI 2020 NR 25 7

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication