8

Vereniging Vrienden van het Spoorwegmuseum bestaat 50 jaar Op 5 maart 1970 stuurt G.J. Dorren (toenmalig Directeur van de N.V. Limburgse Trammaatschappij) een brief aan Mej. Asselberghs in het Maliebaanstation. Een brief waarin wordt gemeld dat de laatste jaren van toenemende belangstelling voor de huidige verkeers- en vervoersproblematiek sprake is. Bij diverse personen is de behoefte ontstaan nauwer bij het Spoorwegmuseum te worden betrokken. ’Het is zinvol het initiatief te nemen om in samenwerking met een aantal gelijkgestemde mensen te komen tot de oprichting van een Vereniging van Vrienden van het Nederlands Spoorwegmuseum’. Briefschrijver neemt aan “dat de directie van het museum met de initiatiefnemers van mening is dat dit streven een goede zaak dient en het de moeite waard is er de schouders onder te zetten” om te vervolgen met: “wij veroorloven ons beleefd uw hooggewaardeerde persoonlijke medewerking te vragen om samen met enkele prominente persoonlijkheden op korte termijn de oprichting van bedoelde Vereniging te helpen realiseren”. Op het lijstje van die prominente persoonlijk heden staan behalve G.J. Dorren ook H.H. Bettonviel Mej. Asselberghs is enthousiast over het initiatief. Zij neemt contact op met mr. dr. Ch.J.M.A. van Rooy, de Commissaris van de Koningin in Limburg (daar aangeduid als Gouverneur), met de vraag zitting te nemen in het bestuur van de op te richten vriendenvereniging. Bekend was dat hij zich met kracht had ingezet voor de verbetering van de treinverbinding van Zuid-Limburg met het noorden. Ook de heer De Rooy is enthousiast en de oprichtings8 (voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Modelbouwers), prof. ir. B. van Bilderbeek (hoogleraar TH Delft), J.H. Broers (voorzitter NVBS), K. Heeren (directeur Technische School ‘Don Bosco’), A.J.A. Spoorenberg (zakenman), mr. L.C.H. Veger (jurist), F.C. Wieder (voorzitter Tramweg Stichting), ir. B. Wilton (industrieel), mr. D. van Setten (voorzitter KNVTC), dr. W.T. Kroese (Koninklijke Textielfabrieken Nijverdal, ten Cate), ir. J.L. Bonebakker, mgr. M.A. Jansen (Bisschop van Rotterdam) en H.G. Hesselink (directeur N.V. Vervoer Mij de Noord-West Hoek).

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication