9

vergadering (die op 26 mei plaats vindt) wordt al door hem voorgezeten. In augustus 1970 wordt de oprichting van de vereniging formeel bekrachtigd. ‘Wij Juliana, bij de gratie Gods Koningin der Nederlanden, hebben op de voordracht van Onze Minister van Justitie a.i. van 12 augustus 1970 goed gevonden en verstaan: de overlegde statuten der navolgende verenigingen te erkennen, te weten…”. En als vereniging nummer 20 wordt dan de Vrienden van het Nederlands Spoorwegmuseum, gevestigd te Utrecht, genoemd. Het initiatief van een aantal ‘prominenten’ had dus geresulteerd in de oprichting van een vriendenvereniging die per Koninklijk Besluit officieel werd erkend. Zo ging dat toen. Voordat in 1976 Boek 2 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek werd ingevoerd gold op grond van de Wet Vereniging en Vergadering dat een vereniging alleen rechtspersoonlijkheid had wanneer de vereniging bij wet of KB was goedgekeurd. Van het nieuwe bestuur wordt meteen veel verwacht en niet iedereen is tevreden. In een opzeggingsbrief (de eerste?) van 12 september 1972 meldt een lid “aangezien mij gebleken is dat uw vereniging geen enkele blijk van activiteiten aan de dag legt, geef ik u hiermee mijn wens te kennen het lidmaatschap met ingang van 1 januari 1973 te willen beëindigen”. Uit correspondentie naar aanleiding van de komst van de CC 5022 van de vroegere Staatsspoorwegen op Java blijkt dat in de ledenvergadering van 1982 wordt gemeld dat bij de komst van deze Mallet-locomotief de heer F.Q. den Hollander nauw betrokken is geweest. De voorzitter schrijft hem “u heeft bij het proces van verwerving, transport enz. van deze locomotief een actieve rol vervuld en het past ons u daarvoor een eresaluut te brengen”. Dank van de heer Den Hollander volgt in een persoonlijke brief van 6 juli 1982 waarin hij voorzitter Van Rooy en via hem de leden van de Vereniging dankt voor hun betrokkenheid. Er staan veel bedrijven ‘van naam en faam’ op de lijst van donateurs. Er gaan keurige brieven uit met de uitnodiging de bijdrage te betalen Zo meldt DAF in juni 1976 netjes dat de administratie de opdracht heeft gekregen het bedrag van 50 gulden over te maken op de girorekening van de vereniging. Er zijn veel busmaatschappijen (DVM, FRAM, NZH, VAD, VSL, Centraal Nederland, GSM) maar ook spoor gerelateerde bedrijven als Articon, Strukton, Welzenes en Logitech. De contributiebedragen zijn relatief bescheiden van omvang en schommelen tussen de 50 en 500 gulden. In december 1992 maakt de KLM per brief duidelijk dat ze de contributie van 25 gulden “zeker zullen overmaken, maar vanaf heden het lidmaatschap opzeggen”. De Brugrail Van groot belang voor de communicatie met de leden van de Vereniging is het mededelingenblad. In 1981 was al een proef genomen met ‘VNS Nieuws nummer 1’, maar daar is het bij gebleven. Natuurlijk was er wel de jaarlijkse ledenvergadering, maar een vast orgaan met meer mogelijkheden tot berichtgeving was er niet. Dat verandert in april 1990, dit jaar dus 30 jaar geleden, als de eerste De Brugrail verschijnt. Een mededelingenblad met bijzonderheden uit de vereniging en het museum. De redactie van De Brugrail wordt gevoerd door F.C.J.M. Ongering in Voorburg. Het blad beoogt de band tussen bestuur en leden te verstevigen. De door Ongering bedachte naam duidt daarop: een brug tussen hen die de (historische rail) een warm hart toedragen. Voorlopig verschijnt De Brugrail VRIENDENDIENST - JUNI 2020 NR 25 9

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication