20

Een ander belangrijk onderwerp was de wijziging in de statuten. Niet alleen werd de tekst ‘gemoderniseerd’ (sommige teksten leken nog uit het stoomtijdperk te komen) maar ook de mogelijkheid van digitale correspondentie is nu opgenomen, van belang met het oog op kostenbesparingen. Ook de ‘bedrijfsvrienden’ zijn nu opgenomen in de statuten, Alle voorgestelde wijzigingen of aanpassingen zijn aangenomen. De regie ruimte dat de mogelijkheid biedt jongeren (ex-Railrookies) aan de vereniging te binden. De kascommissie, vertegenwoordigd door Hans Gerards, kwam met de opmerking dat het contributie bedrag van 20 euro eigenlijk te laag is. Dit resulteerde in een besluit van de vergadering dit bedrag te verhogen tot 25 euro. Zie ook de kadertekst. De commissie gaf nog enkele aanbevelingen mee. Bijvoorbeeld dat de Vriendenrit eigenlijk kostendekkend gepland moet worden. Een lichtpuntje waren de inkomsten van de postzegels die te koop worden gezet in de ‘’vriendentoko’. De kascommissie verleende décharge aan het bestuur en met instemming van de aanwezigen werd dezelfde kascommissie herkozen. 20 De voorzitter ging nader in op de huidige situatie in de vereniging en uiteraard de toekomst. We beschikken over vele communicatiemogelijkheden met de Vrienden: facebook, twitter, de Vriendendienst, de website en natuurlijk de maandelijkse Vriendendienstdigitaal. Een aantal van de geplande evenementen kon helaas niet doorgaan vanwege de corona omstandigheden. Bijvoorbeeld ons 50-jaar jubileumfeest waar ook de familieleden welkom waren en ook de vriendenrit. Positief nieuws was de mededeling dat er dit jaar tot op dit moment al meer dan honderd nieuwe leden zijn genoteerd, ten dele het gevolg van de folderactie in Railmagazine en Op de Rails. De recente ontwikkelingen rond het TEE-treinstel werden toegelicht door Peter-Paul de Winter (hoofd collecties van het Spoorwegmuseum). Elders in deze Vriendendienst wordt nader ingegaan op dit onderwerp. Door de voorzitter Richard Weurding werd nog eens benadrukt dat het bestuur open blijft staan voor overleg over het eerder aangekondigde voorstel tot overname van twee rijtuigen. Wordt vervolgd. In de traditionele toelichting op de ontwikkelingen in het Spoorwegmuseum kon Peter-Paul ons over vele onbekende en interessante details vertellen. Het sluiten van het museum in het voorjaar als gevolg van de corona maatregelen was een harde klap. Tijdens de sluitingsperiode kon wel veel onderhoudswerk worden gedaan, reparaties aan de bestratingen gedaan en het schilderen van rijtuigen in de grote hal. De heropening was op 1 juni, vanzelfsprekend met een achterstand in het bezoekersaantal en noodzakelijk minder bezoekers per dag dan men gewend was.

21 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication