10

het is nog niet zeker of dit budgettair haalbaar is. De bedoeling is om bij de inrichting van het treinstel rekening te houden met de nieuwste eisen zoals ERTMS/ ATB en 1800 Volt. De afgelopen jaren is de aandacht in eerste instantie gericht geweest op de inbouw van het interieur. Met wel de aanvulling dat zaken die benodigd zijn om te rijden en die onbereikbaar zouden worden door het aanbrengen van interieurdelen nu natuurlijk wel aangebracht werden, later zou dat niet meer gaan. Het definitieve besluit tot rijvaardig maken wordt (net als afgelopen jaren) zover mogelijk vooruitgeschoven. Donaties De Stibans kent als fondsenwervende instelling nog steeds een grote schare donateurs. De Stibans heeft weliswaar een redelijke spaarpot en er zullen zeker aanvullende subsidies aangevraagd worden. Daarbij geldt echter vaak als voorwaarde dat de subsidiegever ongeveer net zo veel wil bijdragen als dat de aanvrager zelf inbrengt. Dus hoe meer de donateurs van de Stibans inbrengen….. De via de Stibans verworven gelden worden beschikbaar gesteld t.b.v. de restauratie van de 252 op basis van uitgevoerde werkzaamheden. En die zijn er geweest zoals u hierboven hebt kunnen lezen. En zo ziet de tweede klasse in onze 252 er anno 2021 uit. Het begint echt wat te worden! (foto Stibans) Uit de indrukwekkende opsomming op de vorige bladzijde blijkt wel hoe enorm veel werk er de afgelopen tijd verzet is en hoe goed de donaties besteed zijn. En ook het al bereikt resultaat maakt dat gezegd kan worden dat in de komende twee jaar toch tot een afronding gekomen kan worden, wetende welke grote klussen al (bijna) afgerond zijn en wat er achter de schermen al voorbereid is, maar nog niet uitgevoerd kon worden. Streven naar een rijvaardige 252 De koers van het museum is dat er nog steeds gestreefd wordt naar een rijvaardige 252! Maar 10 Gezien de meer dan collegiale verhouding tussen onze Vereniging en de Stibans wordt u ook op deze plaats uitgenodigd uw bijdrage te storten op rekening NL85 INGB 0004401902 t.n.v. Stibans te ’s-Heerenberg. De Stibans heeft de ANBI-status, waardoor het mogelijk is uw gift (onder voorwaarden) fiscaal af te trekken. n

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication