14

» Voortgang werkzaamheden aan treinstel 252…… (foto Rolf van Gent) Aansluitend op de eerder in de Vriendendienst vermelde stand van zaken rond de restauratie van treinstel 252 hieronder een samenvatting van al het werk dat in Blerick werd gedaan in de afgelopen periode. Vele vrijwilligers zijn op weliswaar wisselende dagen actief in en rond het materieel in Blerick. Eén van de twee cabinedeuren in het Ck-rijtuig is passend gemaakt, inkepingen voor de scharnieren zijn gefreesd en de deur, inclusief scharnieren, is gemonteerd. De deur hangt nu netjes op z’n plek. Op 25 februari werd de 252 met speciale hefb okken op jukken geplaatst. Zo kon onder het treinstel makkelijker worden gewerkt en waren onderdelen beter bereikbaar. Ook was dit de kans om de draaistellen nog eens goed na te kunnen kijken. De schortplaten zijn daartoe verwijderd en ook werd alle bekabeling tussen bak en draaistellen losgemaakt. De afdekplaten aan de onderkant van het treinstel werden, om daar werkzaamheden uit te voeren, tijdelijk gedemonteerd. Hiermee zijn enkele vrijwilligers bezig geweest nadat alles was gelabeld. De afdekplaten werden tijdelijk elders in de loods opgeslagen zodat deze niet beschadigd zouden raken. Omdat de bakken nu op bokken staan konden de draaistellen ook goed nagekeken worden. Een van de vrijwilligers heeft de draaikommen en schuifstukken nader bekeken. Bij de motordraaistellen zijn de leidingen en aansluitingen aanwezig en de kommen hoeven alleen maar schoongemaakt te worden en van nieuw vet voorzien. Dat gold ook voor het middendraaistel. Met een endoscoop zijn de (foto A. v.d. Donk) 14

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication