15

binnenkanten van een hoofdreservoir en een aantal remleidingen bekeken. Het hoofdreservoir zag er perfect uit, er was geen roest te zien. In de remleidingen is op sommige plekken wel lichte roest aangetroff en die verwijderd zal worden. In de elektra- en luchtwerkplaats werden ook de nodige zaken aangepakt. De rijweerstanden moeten geheel opnieuw worden opgebouwd en de benodigde onderdelen uit plukstellen zijn daartoe verzameld en bij de werkruimte neergezet. Voor het opbouwen van de weerstanden zijn de schema’s ook klaar en binnenkort wordt een proefexemplaar in elkaar gezet voor een controlemeting. De voor de rijtuigverlichting noodzakelijke fi ttingen werden gedemonteerd en gereinigd. Midden maart werd de inventarisatie van de plafondplaten die eventueel nog vervangen en/of bijbesteld moesten worden afgerond. Enkele platen zijn toch nét teveel beschadigd zodat monteren hiervan niet handig zou zijn. Er is hard gewerkt aan enkele elektrotechnische componenten zoals een drukknoppenkast, enkele puntenborden en borden met zekering (foto Kees Mooy) houders. Deze onderdelen zijn zorgvuldig schoongemaakt en waar nodig voorzien van een nieuw laagje verf. De raammechanismes, bedoeld om de bovenramen in de reizigersafdelingen naar boven en beneden te kunnen bewegen, waren in een eerder stadium al in orde gemaakt. Toch bleek dat enkele mechanismes stroef bewogen bij het opendraaien met het raamzwengeltje. Deze zijn allemaal nog een keer beproefd: bij een aantal was een beetje extra vet nodig en bij sommigen moest er nog eens kritisch naar de componenten gekeken worden. Dit was nu extra belangrijk omdat als alles defi nitief afgetimmerd en beplakt is met wandbekleding, het lastig zou zijn om nog aan de mechanismes te werken zonder beschadigingen aan te richten. De onderramen van het treinstel zijn uit elkaar gehaald. Het rubber dat om de ramen zat is bros geworden en wordt vernieuwd. De kit die tussen de twee tegen elkaar geplaatste ramen zit is ook verwijderd. Hierdoor werd het dubbelglas nu even enkelglas. Dit om vuil en stickers te verwijderen. De ramen worden later weer tegen elkaar aan ‘’geplakt.’’ De rubberen omranding volgt daarna ook weer. Vervolgens kunnen de ramen weer in de sponningen gezet worden. De schuifdeuren werden verwijderd zodat die ook goed nagekeken konden worden. Samen met de extern ingehuurde mankracht zijn er vorderingen gemaakt in de reizigerscoupés. Van de dakplaten die eerder al gemonteerd waren is een aantal een klein beetje verschoven en opnieuw vastgeschroefd. Bij die platen zouden namelijk de schroefgaten niet onder de sierlatjes verdwijnen. Daarna is verder gegaan met het aanbrengen van sieren afwerkhout, alles om te inventariseren of het geheel compleet is. In de cabine is isolatie aangebracht en wordt het houtwerk rondom aangebracht door een timmerman. Ook zijn de houten frames van de cabineramen passend gemaakt en de oorspronkelijke scharnieren van de klapraampjes aan de buitenzijde gemonteerd. Alvast voor de zekerheid zijn van Sprinter slooptreinstellen op de Watergraafsmeer onderdelen gedemonteerd voor de GSMR installatie voor de 252, waaronder de dak antennes en daarnaast nog een fl inke partij met diverse kranen voor het lucht- en remwerk. (met dank aan Maykel Kastelijn; foto’s Harry Peters, tenzij anders aangegeven) VRIENDENDIENST - NOVEMBER 2019 N° 24 VRIENDENDIENST - MEI 2022 N° 29 15 »

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication