32

Museum ‘Hert fan Fryslân’ Beleef de rijke historie van Grou en kom alles te weten over typisch Grouster schatten die in museum Hert fan Fryslân bewaard worden! In het monumentale pand aan de Stationsweg, het voormalige Raadhuis, is sinds 1956 het museum gevestigd. Het had een duidelijke streekfunctie en na meer dan 65 jaren verzamelen is de collectie sterk gegroeid. Tijden veranderen en de koers voor de toekomst is verlegd naar behoud en presentatie van specifiek Gróuster erfgoed. Vrijwilligers werken nu hard om de ‘collectie Grou’ hiervoor gereed te maken. Helaas is daarom het museum voorlopig gesloten voor bezoek. In de toekomst wil het museum haar deuren weer openen en is er dan ook ruimte voor méér dan alleen museale presentaties. Wat zijn die Grouster schatten? Water: Wonen, werken, recreëren in Grou in en om het water; een veelzijdig thema. Denk aan het ontstaan en de culturele uitingen van het dorp, het Skûtsjesilen, bedrijvigheid zoals scheepsbouw en de Halbertsma’s Houtfabrieken. Maar ook de erfenis voortvloeiend uit de gemeenschapszin van o.a. zeil-, muziek- en toneelverenigingen. De Gebroeders Halbertsma: Joost (dominee, taalkundige en wetenschapper), Eeltje (dokter en schrijver) en Tjalling Halbertsma (koopman en schrijver): Grousters van geboorte eind 18e eeuw met elk hun eigenaardigheden en talenten. Bekend geworden door het opwaarderen van de Friese taal als schrijvers en dichters van Friese verhalen, proza en liedteksten. De kleinzoon van de vierde broer Binnert (bakker en koopman) stichtte in 1891 de Halbertsma’s Houtfabrieken. Wat van deze mannen bewaard is, is voor de collectie Grou van grote waarde. Pronkjen: de collectie porselein, goud, zilver en textiel gedragen of vervaardigd in Grou is heel divers en geschikt om het ‘verhaal van Grou’ te kunnen vertellen. Het omvat onder andere het legaat van de Grouster Atje Gaastra dat in 1956 zelfs de aanleiding was om het museum te stichten. Architect Kropholler: architect van het voormalige Raadhuis uit 1942. Het museum is in het Raadhuis gevestigd. Naar zijn denkbeelden en ontwerpen zijn naast het gebouw, ook gebruiksvoorwerpen bewaard die een voor Nederland unieke collectie vormen. Sint Piter: De goedheiligman die in plaats van Sinterklaas Grou in februari bezoekt. Zijn verjaardag wordt in deze vorm al sinds 1903 gevierd en dat is in 2018 tot immaterieel erfgoed verklaard. Het museum bewaart van alles van de geschiedenis van dit traditionele en unieke dorpsfeest. Tentoonstelling in de Sint Piterkerk In de zomer is in de Sint Piterkerk een kleine tentoonstelling verzorgd door museum Hert fan Fryslân. Deze toont een inkijkje in de historie van Grou. De tentoonstelling is vrij toegankelijk tijdens ‘Tsjerkepaad’ van 1 juli t/m 9 september op Zaterdag van 13.30 - 17.00 uur. Museum Hert fan Fryslân Stationsweg 1, Grou info@museumhertfanfryslan.nl www.museumhertfanfryslan.nl  hertfanfryslan Tegels afkomstig uit het geboortehuis van de Halbertsma Broers, Hoofdstraat Grou 32

33 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication