0

Parel-VO Regionaal Mobiliteitscentrum Twente/Achterhoek o n p Samen staan we sterker! Dat is de insteek van het project Regionaal Mobiliteitscentrum Twente/Achterhoek (RMC). In deze regio hebben scholen zowel te maken met een dreigend lerarentekort als met krimp. Zes zelfstandige VO-scholen werken in het RMC samen om te komen tot een gezamenlijke aanpak voor deze specifieke arbeidsmarktvraagstukken. Binnen het RMC werken de scholen uit de regio samen op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. Een belangrijk onderdeel van het RMC is de gezamenlijke vacaturebank, waarop alle vacatures van de schoolbesturen worden geplaatst. Deze website staat ook open voor extern geïnteresseerden. Daarnaast zijn er binnen het RMC afspraken over gezamenlijke formatieplanning, loopbaanbegeleiding, opleiding, professionalisering, zij-instroom en het inrichten van een vervangerspool. Deelnemende onderwijsorganisaties zijn: • het Assink lyceum • het Erasmus • het Stedelijk Lyceum • OSG Hengelo • Staring College • de Waerdenborch Waarom is samenwerken nodig? Het gaat om zelfstandige schoolbesturen. Voor hen is het lastig om zelf de gevolgen van krimp en lerarentekorten op te vangen. Samenwerking zorgt ervoor dat ze: • de kwaliteit van het onderwijs kunnen waarborgen en zelfs verhogen • de loopbaanmogelijkheden van de werknemers bij de betrokken scholen kunnen behouden en vergroten • tot een passende oplossing kunnen komen voor het krimpende aantal leerlingen • tot een passende oplossing kunnen komen voor het lerarentekort bij specifieke vakken • de werkgelegenheid binnen de regio behouden April 2019 T D l a s e i n e p v k r O n p e A b k r i a r j e g t s t P a k h a a l

Parel-VO Regionaal Mobiliteitscentrum Twente/Achterhoek o n p Wat levert de samenwerking op? Binnen het Regionaal Mobiliteitscentrum worden allerlei activiteiten op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom van personeel samen opgepakt. Dit zorgt voor voordelen op het gebied van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit. Meer concreet willen de betrokken schoolbesturen deze zaken bereiken: • tekorten, overschotten en calamiteiten op het gebied van personeel met elkaar oplossen • de mobiliteit en het loopbaanbewustzijn van werknemers verhogen • meer mogelijkheden voor werknemers creëren om zich verder te ontwikkelen • de professionalisering van docenten en teamleiders gezamenlijk vormgeven • mogelijkheden tot zij-instroom en instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vergroten • een gezamenlijke vervangerspool inrichten om minder afhankelijk te zijn van bemiddelingsbureaus April 2019 T D l a s e i n e p v k r O n p e A b k r i a r j e g t s t P a k h a a l

Parel-VO Regionaal Mobiliteitscentrum Twente/Achterhoek o n p Zo hebben de schoolbesturen het aangepakt Na een eerste verkenning hebben de initiatiefnemers (het Assink lyceum, het Staring College en de Waerdenborch) een brede netwerkbijeenkomst georganiseerd voor alle zelfstandige schoolbesturen in Twente en Achterhoek. Uiteindelijk besloten zes scholen de samenwerking vorm te geven. Vervolgens hebben ze ruim de tijd genomen om de belangen en wensen te inventariseren, te werken aan een goede onderlinge relatie en om een goede samenwerkingsstructuur in te richten. Omdat het project cofinanciering ontvangt vanuit de ‘Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs’, werden ze hierbij ondersteund en begeleid door Voion. Enkele highlights in de aanpak: • Bestuurlijk overleg (visie, beleid) en operationeel overleg (inhoud, aanpak) vinden gescheiden plaats. • Een externe kwartiermaker/projectleider bewaakt het proces en zorgt ervoor dat het project op alle scholen onder de aandacht blijft en eigenaarschap krijgt. • Een interne projectleider zorgt voor inhoudelijke afstemming. • Er is een principiële keuze gemaakt voor vrijwillige mobiliteit: werknemers mogen er zelf voor kiezen om te reageren op een vacature. Daarbij is het soms zelfs mogelijk om dit te doen met terugkeergarantie of op basis van detachering. Dit zorgt voor draagkracht binnen de scholen, zowel op bestuurlijk niveau als bij de werknemers zelf. • Voor de vacaturebank wordt gebruikgemaakt van een bestaand concept. Dit is te danken aan werkgeversvereniging Zorg en Welzijn, die ook een gezamenlijke vacaturebank in dezelfde regio heeft. Ook hier is het motto ‘Samen staan we sterk!’. • Er is veel tijd gestoken in het aanvragen van een nieuwe subsidie, nu bij OCW, om de continuïteit van het proces ook in het tweede loopjaar te kunnen garanderen. Bovendien zorgen de subsidies ervoor dat de betrokken scholen zelf ook eerder bereid zijn om te investeren. • In de opzet van het project is er rekening mee gehouden dat andere scholen in een later stadium nog kunnen aanhaken. Het project ontvangt cofinanciering vanuit de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion. Ook is een aanvraag ingediend voor de subsidie regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van het ministerie van OCW. April 2019 T D l a s e i n e p v k r O n p e A b k r i a r j e g t s t P a k h a a l

Parel-VO Regionaal Mobiliteitscentrum Twente/Achterhoek o n p Tips • Ga een samenwerking aan met de scholen die dit ook oprecht willen. Besturen leveren een stukje autonomie in ten behoeve van een groter doel op de lange termijn: de kwaliteit van het onderwijs in de regio behouden en verbeteren. Dat lukt alleen als de betrokken partijen dit inzien en hiertoe bereid zijn. • Investeer in het creëren van commitment en eigenaarschap bij de betrokken partijen. • Zorg voor voldoende mankracht om je ambities te realiseren. • Externe projectleiding zorgt voor continuïteit. • Maak gebruik van bestaande netwerken en samenwerkingsstructuren, bijvoorbeeld als het gaat om professionalisering of zij-instroom. • Maak duidelijke keuzes en baken het project duidelijk af. Dat zorgt voor overzicht en meer commitment. • Door te kiezen voor vrijwillige mobiliteit, stimuleer je werknemers om zich te blijven ontwikkelen. Dit kan betekenen dat je als school een goede docent ziet vertrekken, maar uiteindelijk draagt het bij aan de kwaliteit van het onderwijs in de regio. En dat is waar het uiteindelijk om gaat. Praktijkverhaal Lees ook het interview met Nico Woonink, bestuurder van het Staring College en Meta Schoenmaker, hoofd P&O van Het Assink Lyceum en intern projectleider. > Lees het praktijkverhaal www.voion.nl Voion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt, mobiliteit, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion ondersteunt schoolbesturen, directies, P&O’ers, mr’en, arbocoördinatoren, maar ook docenten, oop’ers en sociale partners. Voion ontsluit kennis, doet onderzoek, ontwikkelt nieuwe instrumenten en adviseert en begeleidt scholen in (pilot)projecten. Ook initieert en faciliteert Voion netwerken op verschillende niveaus, publiceert good practices en biedt trainingen aan. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. April 2019 VOION • WWW.VOION.NL • E-MAIL: INfO@VOION.NL T D l a s e i n e p v k r O n p e A b k r i a r j e g t s t P a k h a a l

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Home


You need flash player to view this online publication