14

14 Regionale samenwerking Omdat de arbeidsmarkt per regio verschilt en niet alle knelpunten op school- of bestuursniveau kunnen worden opgelost, stimuleren we de samenwerking en kennisdeling van besturen in de regio om samen te komen tot oplossingen voor regionale arbeidsmarktproblemen. • Als vervolg op de bijeenkomsten van 2017, organiseren we in de eerste helft van 2018 in samenwerking met OCW regionale bijeenkomsten met schoolbesturen, lerarenopleidingen en andere stakeholders over het lerarentekort en andere arbeidsmarktvraagstukken. • Om scholen te ondersteunen bij een goed functionerende regionale arbeidsmarkt ontwikkelt Voion de handreiking ‘Regionale samenwerking op personeelsgebied’: een handreiking gericht op samenwerken. INHOUD >

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication