29

29 • In 2018 starten we met het pilot-project ‘Over werk(druk) gesproken’. Het project is gebaseerd op een ‘evidence-based’ werkmethodiek uit de zorg en wordt vertaald naar het onderwijs. Kern van de aanpak is een dialoog over werk(druk) tussen alle lagen van school: team, teamleider en directeur/ bestuurder. We ontwikkelen ook een Werkbelevingscan-VO en bieden een teamcoachingstraining voor teamleiders. • Voion werkt mee aan een themanummer van het magazine ‘Van 12 tot 18’ over werkdruk. In een zestal artikelen komen verschillende diensten en projecten van Voion aan bod. • Op basis van een behoefteonderzoek naar ondersteuning van vo-scholen op het gebied van verzuim, bieden we sparringgesprekken aan scholen aan. In 2018 vinden in totaal zeventig sparringgesprekken bij bijna vijftig vo-scholen plaats met gespecialiseerde adviseurs. Uit de evaluatie blijkt dat deelnemende scholen (zeer) tevreden zijn over dit aanbod. Het bestuur besluit de verzuimgesprekken in aangepaste vorm te continueren in 2019. • We publiceren de verzuimcijfers van 2017 van DUO en actualiseren de Verzuimbenchmark-VO. Ook dit jaar is er vanuit de vo-scholen weer veel belangstelling voor de verzuimcijfers en de benchmark. >

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication