41

41 De financiering van Voion is geregeld via een separate, specifiek voor dit doel opgestelde cao (cao A&O-fonds VO). Daarin is opgenomen dat de schoolbesturen, op basis van leerlingenaantal, een financiële bijdrage leveren aan Voion. De hoogte van deze financiële bijdrage is voor 2018 gesteld op €3,12 per leerling en gebaseerd op: • een bijdrage voor arbeidsmarktmiddelen (€1,- per leerling); • een bijdrage voor de arbo-, verzuim- en re-integratiemiddelen (€2,12 per leerling) Voion heeft de bijdragen begin 2018 bij de schoolbesturen geïnd; alle schoolbesturen hebben betaald. >

42 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication