42

Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming) x e 1.000 42 Activa Vlottende activa Debiteuren Overlopende activa Liquide middelen Totaal activa Passiva Eigen vermogen Bestemmingsreserve Algemene reserve Kortlopende schulden Crediteuren Overlopende passiva Totaal passiva 31­12­2018 31­12­2017 2 5 359 1.095 1.456 1.138 3.172 4.315 181 237 999 237 67 106 971 1.456 2.973 4.315 INHOUD >

43 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication