44

Staat van baten en lasten (periode 01-01-2018 t/m 31-12-18) x e 1.000 44 Baten Bijdragen scholen Projectsubsidies ministerie van OCW Projectsubsidies ministeries van SZW: Sectorplan VO Overige baten Totaal baten Lasten Directe projectlasten Overige bedrijfslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Realisatie Begroting Realisatie 2018 2018 2.906 587 - 28 3.521 2.930 - - 5 2.935 2017 2.934 2 1.925 17 4.878 3.981 358 4.339 (818) 3.442 348 3.790 (855) 4.638 313 4.951 (73) INHOUD >

45 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication