0

NIEUWS N U M M E R 4 - D E C E M B E R 2 0 1 9 IN DIT NUMMER: NAJAARSMODESHOW ’NICOLE’ + EEN VROLIJKE NOOT OP DE DAG VAN DE OUDEREN DE REDACTIE WENST U PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN KLEURRIJK 2020!

UITERSTE DATUM INLEVEREN KOPIJ Gelieve de kopij voor de volgende SWO Nieuws uiterlijk 3 februari 2020 te sturen naar: nieuwsredactie@swo-sr.nl óf naar het SWO kantoor in ‘het Huis in de Wei’ ADRES VAN DE SWO-SR SWO-SR kantoor - Postbus 122 - 3925ZJ Scherpenzeel. Tel: 033 – 277 88 98 (tijdens de openingstijden van het Servicepunt, Vijverlaan 2 - Scherpenzeel op dinsdag van 13.00 - 15.00 uur en op woensdag van 13.00 - 15.00 uur) Email: secretaris@swo-sr.nl Website: swo-sr.nl Bankrekeningnummer: NL76RABO0372 4348 43 SWO-SR is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Kamer van Koophandel - nr. 41048137 REDACTIE Dhr. F. Prins Mw. C. Nijhuis VORMGEVING Dhr. Ab de Rooy DISTRIBUTIE SWO NIEUWS Voor Renswoude: Voor Scherpenzeel: BESTUUR Dhr. H. van Hoevelaken Dhr. P. den Braber Mevr. A. Scherstra Mevr. G. Mijnten Dhr. H. Rijnders Dhr. B. Waarsing Mw. J. Brans-van Doleweerd Dhr. T. Lanting Mw. H. van Sijpveld Mw. H. Westland (tel. 06 - 41 014 345) en mevr. M. Korvink Dhr. T. Lanting (tel. 033 277 0857) Gastvrouw van de bezorgers in Scherpenzeel: Mevr. M. van Setten (voorzitter) Mw. T. van Bussel-Geboers advies en ondersteuning - plaatsvervangend voorzitter (penningmeester) (interne zaken) (diensten en educatie) (activiteiten) (secretaris) email: voorzitter@swo-sr.nl email: vice-voorzitter@swo-sr.nl email: penningmeester@swo-sr.nl email: info@swo-sr.nl email: info@swo-sr.nl email: info@swo-sr.nl email: secretaris@swo-sr.nl INFORMATIE EN ADVIES OVER WONEN, WELZIJN EN ZORG voor Scherpenzeel en Renswoude met de ouderenwerker: Mw. Rianne van Ginkel Mw. Martine van Garderen tel: 06 - 83 77 58 54 werkdagen: woensdag en vrijdag Inloopspreekuur: donderdagmorgen 10.00 - 11.00 uur in Scherpenzeel dinsdag (in de even weken) in Renswoude van 10.00 - 11.00 uur tel: 06 - 51 64 75 25 / 033 – 277 88 98 email: info@swo-sr.nl werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag email: m.vangarderen@swo-sr.nl

INHOUD Van de voorzitter Agenda december 2019 Agenda januari 2020 Agenda februari 2020 Bericht van de ontspanningscommissie Maandag 23 december - Kerstviering SWO Nieuwe dienst van de SWO: de Knoppendienst Belastingaangifte 2019 SWO roept schakers op! Fietsclub Samen op Stap 2020 Programma Cultuurkring 2020 Samen Creatief Verlies en Rouw vragen aandacht! NAH Café Onafhankelijke cliëntondersteuner Biljarters op zoek naar meer liefhebbers Problemen bij de bezorging van SWO Nieuws Scherpenzeel stuurt eenzame ouderen een Kerstkaart Wat kunnen de ouderenwerkers voor u betekenen? Recept: Spitskool stamppot Senior Web: workshop digitale kerstkaarten maken en versturen Culinaire agenda Alzheimer Café Scherpenzeel-Woudenberg Gezellig najaarsuitje naar Oud Alblas en Ridderkerk Rijbewijskeuringen in Scherpenzeel Ontspannen in de moestuin Mooie najaarsmodeshow Modehuis Nicole Top 10 Vallen in huis met slimme tips Viering ‘Dag van de Ouderen’ met Shantikoot ‘Voor Anker’ SWO Activiteiten SWO Diensten Activiteiten ‘het Huis in de Wei’ Andere activiteiten Belangrijke adressen Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Scherpenzeel Dorpsteam Gemeente Renswoude 2-4 5-6 6-7 7-8 8 9 10 11 12 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28-29 30 31-34 35-36 37 38-40 41-42 43 44 01 SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SWO INHOUD

HERFST EN KLEURENPALET Als u dit leest is de herfst overgegaan in de winter. Maar wellicht heeft u ook weer zo van de herfst kunnen genieten vanwege alle prachtige kleuren die de natuur in die periode biedt. Een diversiteit aan verschillende kleurschakeringen werd ons geboden bij een wandeling in het bos. Zo waren van sommige bomen de bladeren nog lang fris groen van andere een overgang van groen naar bruin en weer andere naar geel 02 en rood en alles wat daar tussen zit. En het mooist was dat alles natuurlijk wanneer de zon er op scheen. Bovendien was het ook een heel goed jaar voor paddenstoelen die het geheel aanvulden met hun eigen kleuren en vormen. Dit bracht mij op de gedachte dat we ook met onze SWO-sr in een periode zitten dat we te maken hebben en steeds meer te maken krijgen met een diversiteit aan gebruikers of afnemers van de activiteiten en diensten die we aanbieden. Daarbij krijgen we ook te maken met vragen naar andersoortige en meer gedifferentieerde activiteiten en diensten welke meer afgestemd zijn op de categorieën zoals we die hieronder schetsen. In feite ook een kleurenpalet van (toekomstige) gebruikers (in figuurlijke zin van groen tot geel). Nieuwe koers in beleid Onlangs hebben bestuur en medewerkers van SWO-sr zich tijdens een zogenaamde hei-sessie gebogen over de huidige gang van zaken ten opzichte van wat zich maatschappelijk ontwikkelt. Naar ons idee krijgen we globaal te maken met de volgende categorieën: n In het algemeen kwetsbare burgers vanaf 23 jaar n De jongere ouderen (de 55-plussers) n De babyboomers (mensen geboren tussen 1945 en 1950), de 70/75-plussers) n De bejaarde ouderen (85-plussers) Ons beleid zal zich dan ook in toenemende mate als doelgroepenbeleid (zie boven) verder gaan ontwikkelen. Want we willen gericht en SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SWO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 VAN DE VOORZITTER

eigentijds dienstbaar zijn aan wat ons gevraagd wordt. Alle genoemde categorieën moeten iets van hun gading kunnen vinden bij een actieve SWO-sr. Komende generaties ouderen worden anders oud. De ouderen van nu zijn anders dan die van twintig tot dertig jaar geleden. Ook verandert de rol van de overheid. De burger moet meer zelf doen, maar moet daar ook toe worden aangezet. Wij delen dan ook de mening dat meer structurele inbedding van de vraag hoe je je goed voorbereidt op het ouder worden noodzakelijk is, zodat individuen en organisaties zich bewust worden van het belang daarvan. Hedendaagse senioren zijn mensen met eigentijdse wensen. Ze zijn niet saai, maar hip en actief als het kan. Zij weten zelf prima wat ze willen. Desalniettemin willen ze af en toe wel een goed en onafhankelijk advies. 03 Het gaat erom dat ouderen, maar ook anderszins kwetsbare burgers: n Sociaal actief blijven n Fysiek actief blijven n Mentaal actief blijven n Zorgen dat ze mee blijven tellen n Zich voorbereiden op (mogelijke) beperkingen n In gesprek gaan over wensen en behoeften n Zich verdiepen in de mogelijkheden van moderne techniek n En dat organisaties - zoals SWO-sr – ervoor zorgen dat kwetsbare burgers, waaronder ouderen, deze mogelijkheden krijgen. Cliëntondersteuning Wij zien hierin ook een toekomstige, toenemende vraag naar onafhankelijke clientondersteuning. Het gaat dan om ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning. Deze draagt bij aan het versterken van de zelfredzaamheid, de participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, (preventieve) zorg, jeugdzorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. De onafhankelijke cliëntondersteuner van SWO-sr denkt met de cliënt mee en kan deze advies geven. Men kan gratis gebruik maken van SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SWO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 VAN DE VOORZITTER t

Vervolg van pagina 3 cliëntondersteuning. De ondersteuner kan samen met de cliënt kijken wat er nodig is en waar men behoefte aan heeft. De ondersteuner kan met de cliënt mee gaan naar een gesprek met bijvoorbeeld de gemeente of bij de cliënt thuis komen wanneer daar een gesprek plaatsvindt. Cliëntondersteuning is er voor alle inwoners in Scherpenzeel en Renswoude, ongeacht leeftijd, die hulp nodig hebben bij het (aan)vragen van/naar zorg en ondersteuning. Ook mensen die al zorg of ondersteuning krijgen of die mantelzorg geven, kunnen gebruik maken van cliëntondersteuning. 04 Welzijnsorganisatie Met alle gaande en nog komende maatschappelijke ontwikkelingen zal SWO-sr de bakens gaan verzetten van een puur op senioren gerichte organisatie naar een bredere welzijnsorganisatie met perspectief op ondersteuning aan alle kwetsbare inwoners van beide gemeentes waar SWO-sr actief is. Uiteraard blijven wij de dingen doen waar we nu al goed in zijn en die gewaardeerd worden. Dat neemt niet weg dat het tijd is voor heroriënteren op onze visie en doelstellingen gericht naar hedendaagse wensen en mogelijkheden. Kortom: we vergroten ons kleurenpalet en hopen dat de zon erop gaat schijnen zodat het gaat schitteren. Henk van Hoevelaken Voorzitter SWO-sr SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SWO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 VAN DE VOORZITTER

DECEMBER 2019 Maandag: 2-9-16-23-30 Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ info en aanm.: 033 - 277 1844 2-9-16-23-30 2-16 23 Creatief in de Bieb, Trefpunt Renswoude, 9.30-11.00 uur Bowlen SWO Kerstviering in Partycentrum Boschzicht, 16.00 uur Dinsdag: 3-10-17-24-31 Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ 10-24 10 10-24 3-10-17 3-10-17-24 10-24 3 3-10-17-24 3-10-17-24 10 Woensdag: 4-11-18-25 4-11-18 11 4-11-18 11 11 11 Donderdag: 5-12-19-26 5-12-19 5-12-19 5-12-19 5-12 5 5 19 19 26 Vrijdag: 6-13-20-27 6-13-20 6-13-20 6 13 Kaartclub Spreekuur ouderenwerker bibliotheek Renswoude, 15.00-16.00 uur Gespreksgroep Breed Geïnteresseerden, 15.00-17.00 uur Welfare SWO-SR in Trefpunt Renswoude Biljarten bibliotheek Renswoude Digi Café XL Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ Gym club Sjoelclub Servicepunt Scherpenzeel, 13.00-15.00 uur Alzheimer Café Ouderenmiddag Protestantse Gemeente de Achthoek Ouderenmiddag Hervormde Gemeente Scherpenzeel, 15.00 uur Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ Spreekuur ouderenwerker Scherpenzeel, 10.00-11.00 uur Formulierenbrigade Scherpenzeel, 10.00-11.00 uur Wijkrestaurant, 12.00 uur, aanmelding Servicepunt: 033 - 277 8898 Digi Café bibliotheek Scherpenzeel, 10.00-11.30 uur PKN Gemeente Renswoude, 10.00 uur Samen Creatief, OBS De Dorpsbeuk, Scherpenzeel, 15.00 uur Ouderenmiddag PCOB Ouderenmiddag Hervormde Gemeente Renswoude Kerstdiner, Gasterij Camping ‘De Lucht’, 12.30 uur Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ Seniorenzwemmen op Ruwinkel, 9.15 uur Taal Café in Trefpunt Renswoude, 9.30-11.00 uur Repair Café, De Breehoek, Scherpenzeel, 14.00-16.00 uur Inloopspreekuur ‘Verlies en Rouw’ in Trefpunt Renswoude, 10.00-11.00 uur SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SWO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 05 Digi Café bibliotheek Renswoude, 10.00-11.30 uur Inloopspreekuur Mantelzorg en vrijwilligerswerk Formulierenbrigade Renswoude, 10.00-11.00 uur Servicepunt Scherpenzeel, 13.00-15.00 uur AGENDA

Vervolg van pagina 5 - agenda december 2019 Vrijdag: 6-13-20-27 13-20 13 27 Maandag: 6-13-20-27 6-13-20-27 6-20 27 06 Dinsdag: 7-14-21-28 7-21 7-21 7-21 7-14-21-28 7-14-21-28 7 7-14-21-28 7-14-21-28 7-14-21-28 14 7 28 Biljarten, rummikub en klaverjassen in bibliotheek Renswoude Middag Senioren Belangen: maaltijd ‘Winterkost’, resp.19.00 en 17.00 uur Samen Gezellig: maaltijd in ‘het Huis in de Wei’, 17.00 u Bingo van ‘het Huis in de Wei’ JANUARI 2020 Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’, info en aanm. 033 - 277 1844 Creatief in de Bieb, Trefpunt Renswoude, 9.30-11.00 uur Bowlen NAH Café, bibliotheek Renswoude, 19.00 uur Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ Digi Café bibliotheek Renswoude, 10.00-11.30 uur Formulierenbrigade Renswoude 10.00-11.00 uur Inloopspreekuur Mantelzorg en vrijwilligerswerk Servicepunt Scherpenzeel, 13.00-15.00 uur Spreekuur ouderenwerker bibliotheek Renswoude 15.00 uur Gespreksgroep Breed Geïnteresseerden, 15.00-17.00 uur Welfare SWO-SR-bibliotheek Renswoude Biljarten bibliotheek Renswoude Kaartclub Lezing Cultuurkring door Els de Haan Digi Café XL Samen Gezellig in Trefpunt van Renswoude, 17.00 uur Woensdag: 1-8-15-22-29 Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ 8-15-22-29 8-15-22-29 8-22 8 8 Gym club Servicepunt Scherpenzeel, 13.00-15.00 uur Sjoelclub, 14.00-15.00 uur Alzheimer Café 22 Ouderenmiddag Protestante Gemeente de Achthoek Ouderenmiddag Hervormde Gemeente Scherpenzeel Donderdag: 2-9-16-23-30 Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ 9-16-23-30 9-16-23-30 9 16 Spreekuur ouderenwerker Scherpenzeel, 10.00-11.00 uur Formulierenbrigade Scherpenzeel, 10.00-11.00 uur 2-9-16-23-30 Wijkrestaurant, 12.00 u, aanmelding Servicepunt: 033-2778898 9-23 Digi Café bibliotheek Scherpenzeel, 10.00-11.30 uur Samen Creatief, OBS De Dorpsbeuk, Scherpenzeel, 15.00 uur Ouderenmiddag PCOB SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 AGENDA

30 Ouderenmiddag Hervormde gemeente Renswoude Vrijdag: 3-10-17-24-31 Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ 10-17-24-31 3-10-17-24-31 10 3 3-10-17-24-31 10 3 31 Seniorenzwemmen op Ruwinkel, 9.15 uur Taal Café in Trefpunt Renswoude, 9.30-11.00 uur Inloopspreekuur ‘Verlies en Rouw’, Trefpunt Renswoude, 10.00-11.00 uur Repair Café, De Breehoek, Scherpenzeel 14.00-16.00 uur Biljarten, rummikub en klaverjassen in bibliotheek van Renswoude Samen Gezellig: maaltijd in ‘het Huis in de Wei, 17.00 uur Middag Senioren Belangen: Nieuwjaarsreceptie Bingo van ‘het Huis in de Wei’ FEBRUARI 2020 Maandag: 3-10-17-25 3-10-17-25 3-17 Dinsdag: 4-11-18-25 4-18 4-18 4-18 4-11-18-25 4-18 4 4-11-18-25 4-11-18-25 4-11-18-25 11 11 25 Woensdag: 5-12-19-26 5-12-19-26 5-12-19-26 11-25 11 26 Donderdag: 6-13-20-27 6-13-20-27 6-13-20-27 6-13-20-27 Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’, info en aanm. (033) 277 1844 Creatief in de Bieb, Trefpunt Renswoude, 9.30-11.00 uur Bowlen Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ Digi Café bibliotheek Renswoude, 10.00-11.30 uur Inloopspreekuur Mantelzorg en vrijwilligerswerk Formulierenbrigade Renswoude 10.00-11.00 uur Servicepunt Scherpenzeel, 13.00-16.00 uur Spreekuur ouderenwerker bibliotheek Renswoude 15.00-16.00 uur Gespreksgroep Breed Geïnteresseerden, 15.00-17.00 uur Welfare SWO-SR bibliotheek Renswoude Biljarten bibliotheek Renswoude Kaartclub Fietsclub Samen op Stap: Jaarvergadering Digi Café XL Samen Gezellig in Trefpunt van Renswoude, 17.00 uur Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ Gym club Servicepunt Scherpenzeel, 13.00-15.00 uur Sjoelclub, 14.00-16.00 uur Alzheimer Café Ouderenmiddag Hervormde gemeente Scherpenzeel, 17.00 uur Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ Spreekuur ouderenwerker Scherpenzeel, 10.00-11.00 uur Formulierenbrigade Scherpenzeel, 10.00-11.00 uur Wijkrestaurant, 12.00 u, aanmelding Servicepunt: 033 - 277 8898 SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 07 AGENDA

Vervolg van pagina 7 - agenda februari 2020 13-27 6 Donderdag: 6 13 27 Vrijdag: 7-14-21-28 7-14-21-28 7-14-21-28 14 7 08 7-14-21-28 14 21 21 Digi Café bibliotheek Scherpenzeel, 10.00-11.30 uur PKN Gemeente Renswoude, 10.00 uur Samen Creatief, OBS De Dorpsbeuk Scherpenzeel, 15.00 uur Ouderenmiddag PCOB Ouderenmiddag Hervormde gemeente Renswoude Maaltijdvoorziening ‘Schuif eens aan’ Seniorenzwemmen op Ruwinkel, 9.15 uur Taal Café in Trefpunt Renswoude, 9.30-11.00 uur Inloopspreekuur ‘Verlies en Rouw’, Trefpunt Renswoude, 10.00-11.00 uur Repair Café, De Breehoek, Scherpenzeel 14.00-16.00 uur Biljarten, rummikub en klaverjassen in bibliotheek van Renswoude Samen Gezellig: maaltijd in ‘het Huis in de Wei, 17.00 uur Middag Senioren Belangen, ALV Bingo van ‘het Huis in de Wei’ BERICHT VAN DE ONTSPANNINGSCOMMISSIE De ontspanningscommissie bestaande uit Riet van Osnabrugge, Marian de Koning, Grada Blaauwendraad en Roos Voortman hebben besloten om per 31 december 2019 hun taak te beëindigen. Na vele jaren actief te zijn geweest in de ontspanningscommissie is het tijd geworden voor een andere uitdaging. Het bestuur betreurt dit en wil hen vanaf deze plaats alvast hartelijk bedanken voor het vele werk wat zij hebben verzet, tijdens een van de bijeenkomsten zal afscheid genomen worden van hen. Inmiddels is er iemand gevonden die de taak als coördinator van de ontspanningscommissie per 1 januari 2020 op zich zal nemen. De nieuwe coördinator zal zich in het volgend SWO-Nieuws voorstellen. In het eerste half jaar van 2020 zullen er twee activiteiten gaan plaatsvinden. Dat zijn de modeshow en de Oranje bingo. De datum van de modeshow is nog niet bekend, de Oranjebingo is op maandag 27 april. SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SWO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 AGENDA

MAANDAG 23 DECEMBER 2019 KERSTVIERING SWO Maandag 23 december houden wij onze jaarlijkse kerstviering in Restaurant Boschzicht. Dit jaar in een iets gewijzigde vorm namelijk geen middagprogramma met daarna diner. 09 Wij verwachten u dit jaar om 16.00 uur en tussen de eerste gangen van het diner door verzorgt het Vrouwenkoor V’Allure (foto) uit Veenendaal het kerstprogramma. Naast hun kerstrepertoire, zal er ook ruimte zijn voor samenzang, zal de dirigente een mooie solo zingen, en zal de pianiste een pianostuk ten gehore brengen. Het kerstdiner bestaat uit: Vooraf Voorgerecht Meloencocktail met rode portsaus Eekhoorntjesbroodsoep Hoofdgerecht Varkenshaasmedaillons met champignonroomsaus Nagerecht Kerstdessert Kosten voor dit diner bedragen € 17,50 per persoon incl. 2 consumpties. Van maandag 16 t/m donderdag 19 december kunt u zich in Scherpenzeel opgeven in het Huis in de Wei bij het Servicepunt van de SWO (gedurende de openingstijden) of bij Riet Osnabrugge tel. 033 - 277 2670. In Renswoude kunt u zich opgeven in de Bibliotheek of bij Marian de Koning, tel. 0318 - 572 419. Betalen kan bij binnenkomst in Boschzicht. SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SWO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 INFORMATIE

NIEUWE DIENST VAN DE SWO: DE KNOPPENDIENST. WEGWIJS IN TECHNIEK Ouderen en apparatuur: Het leven is aangenamer en gemakkelijker geworden met de komst van vele apparaten die we dagelijks in huis gebruiken. Waar zouden we zijn zonder wasmachine of (mobiele) telefoon? De hoeveelheid apparaten is in de loop der jaren toegenomen, evenals hun gebruiksmogelijkheden. De bediening van apparaten is echter niet gemakkelijker geworden. Zelfs met een gebruiksaanwijzing lukt het veel mensen niet om de apparaten optimaal te gebruiken. Ouderen zijn daarop geen uitzondering. Het is dan prettig om op iemand terug te kunnen vallen die het u kan uitleggen en het even voor kan doen. De Knoppendienst kan u in die gevallen van dienst zijn. 10 Wat kan de Knoppendienst voor u betekenen? n Uitleg over huishoudelijk apparatuur n Instellen van de apparatuur n Uitleg bij u thuis Wat doet de Knoppendienst? De vrijwilligers maken met u een afspraak om bij u thuis te komen. Zij hebben een ruime kennis over de bediening van apparaten en geven u uitleg. Indien nodig helpen zij u met het instellen van een apparaat. Bijvoorbeeld voor een hoorapparaat, de telefoon, de afstandsbediening van de televisie, magnetron, wasmachine, radio enz. kunt u de Knoppendienst bellen. Het is niet de bedoeling om reparaties te verrichten. Voor wie? De Knoppendienst is er voor mensen van 55 jaar en ouder, die moeite hebben met de bediening van apparatuur. De vrijwilliger komt bij u aan huis. Waar? Kosten De diensten van de Knoppendienst zijn gratis. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact op nemen met Gert Haast (tel 06 - 13 600 882) - coördinator van de Knoppendienst. SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SWO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 INFORMATIE

BELASTINGAANGIFTEN 2019 Sinds 2006 biedt Senioren Welzijns Organisatie Scherpenzeel/Renswoude de mogelijkheid om door een vrijwilliger uw inkomstenbelasting aangifte te laten verzorgen. Ook dit jaar zal de SWO de aangifte voor inwoners gaan verzorgen. Op basis van de ervaringen die zijn opgedaan in de afgelopen jaren heeft het bestuur in overleg met de vrijwilligers besloten enkele randvoorwaarden te verbinden aan deze gratis service. Als u een beroep doet op de gratis service voor het verzorgen van uw inkomstenbelasting aangifte dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen: n Alleen aangifte Inkomstenbelasting. n Uw of uw gezamenlijk bruto inkomen is niet hoger dan € 20.000 (alleenstaande) of € 30.000,- (gehuwden/samenwonenden). De aangifte(n) worden elektronisch met de belastingdienst afgewikkeld. De vrijwilligers zijn geschoold om uw aangiften te kunnen verzorgen en hebben een geheimhouding verplichting zodat uw privacy gewaarborgd is. Deze service staat open t/m mei, voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de ouderenwerker Rianne van Ginkel, telefoon 06 - 51 647 525 U kunt ook langskomen op het spreekuur van de formulierenbrigade: In Scherpenzeel op donderdag van 10.00 - 11.00 uur in het in het Huis in de Wei aan de Vijverlaan. In Renswoude in de even weken op dinsdag van 10.00 - 11.00 uur in de bibliotheek van Renswoude. SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SWO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 11 INFORMATIE

SWO ROEPT SCHAKERS OP! Wist u dat schaken als hersenactiviteit goed is om geheugenproblemen te voorkomen. Ook sociaal contact is daar goed voor. Als er voldoende belangstelling is om een groepje te vormen (vanaf zes personen), dan kan er inderdaad een leuk sociaal contact zijn. Voor ouderen is dat misschien wel belangrijker dan het schaken zelf. Als het samenkomen goed is voor je gezondheid (‘kraken van je hersenen’), ook nog de mogelijkheid bied voor een leuk sociaal contact, dan is dit dubbel voordeel. Wat wil je nog meer? 12 Schaken tegen een echte tegenstander is echt wel wat anders dan achter een scherm. Je kan niet zomaar meer met een toetscombinatie terugzetten. Het bord is ook van het goede formaat. Je kan elkaar succes wensen enzovoort. Elkaar ontmoeten daar gaat het om! SWO beschikt over het nodige materieel als borden en schaakstukken. Er zijn zelfs schaakklokken! Onderling kan afgesproken worden hoe serieus er geschaakt gaat worden. Heeft u hier belangstelling voor? Geef je op bij het servicepunt, tijdens de openingstijden bereikbaar op tel. 033 - 277 8898 of via email: servicepunt@swo-sr.nl Bij voldoende belangstelling wordt er een schaakclub gestart. AGENDA 2020 - SAMEN OP STAP n 11 februari Jaarvergadering n 30 juli n 30 april n 28 mei Dagtocht Dagtocht n 15 - 19 juni Midweek Dagtocht n 27 augustus Dagtocht n 17 september Dagtocht n 17 november Eindejaarsavond SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SWO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 INFORMATIE

PROGRAMMA CULTUURKRING 2020 Voor het nieuwe seizoen is er een aantrekkelijk programma voor de cultuurkring samengesteld n 14 Januari 2020: Lezing ‘Vogels in de kunst door de eeuwen heen’ door Els de Haan n 3 maart 2020: lezing over de Mattheus- Passion en/of JohannesPassion door Wilfred Folmer n 14 april 2020: Boekbespreking van het boek ‘t Hooge Nest’ van Roxanne van Iperen n 26 mei 2020: Beelden over leven en werk van Jane Austen, ingeleid door Nelly Spanjersberg De kring komt 6 keer per jaar bij elkaar op dinsdagen van 10.00 - 12.00 uur in de Breehoek. Kosten zijn € 50,00 voor heel het jaar. Wilt u incidenteel een bijeenkomst bijwonen dan kan dat. De kosten hiervoor zijn € 10,00 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rianne van Ginkel , tel. 06 51 647 525 / 033 - 277 8898, email: info@swo-sr.nl SAMEN CREATIEF Na een goede startbijeenkomst in de Dorpsbeuk werd duidelijk dat er behoefte is aan gezellig samen creatief bezig zijn. Op deze bijeenkomst is besloten dat de groep voortaan elke eerste donderdag van de maand bij elkaar komt. Plaats: Tijd: Doel: Basisschool de Dorpsbeuk 15.00 uur – 16.30 uur Anderen ontmoeten en van elkaar leren! Neem uw eigen knutselwerk, kaarten, schilderwerk, brei-, borduur- of haakwerk mee. De eigen bijdrage is 2 euro. In verband met de kerstvakantie is de bijeenkomst van 2 januari 2020 verplaatst naar 9 januari. U bent van harte welkom! Contactpersoon: Martine van Garderen - tel. 06 - 83 775 854 SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SWO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 13 INFORMATIE

14 VERLIES EN ROUW VRAGEN AANDACHT! Verlies komt op diverse manieren en vaak op een onverwacht moment voor. Een dierbare overlijdt, je komt in een echtscheiding, je verliest een deel van je gezondheid, je raakt je baan kwijt. Verlies hoort bij het leven, het kan van het ene op het andere moment je leven ingrijpend veranderen. Verlies verwerken en aanvaarden kost tijd en heeft aandacht nodig. Na verlies komt een periode van rouw. Iedereen rouwt op een eigen manier en iedereen ervaart die rouw op een eigen manier. Soms lijkt het alsof je de enige bent die daar last van heeft. Je kunt bijvoorbeeld gevoelens van verdriet en eenzaamheid accepteren, terwijl je sterke emoties als woede of agressie juist niet durft te laten zien. Je neemt afscheid van het leven zoals het was en waar je aan gehecht was. Rouw is de achterkant van liefde. Een rouwproces hoort bij een ingrijpend verlies. Rouw is persoonlijk en voor iedereen anders. Op de 2e vrijdag van de maand is er een inloopspreekuur van 10.00 - 11.00 uur in het Trefpunt in de bibliotheek van Renswoude. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Bouman tel 06 - 30 149 978 of Rianne van Ginkel, tel 06 - 51 647 525. SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SWO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 INFORMATIE

NAH CAFÉ Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is elke afwijking of beschadiging van de hersenen die na de geboorte is ontstaan. Hersenletsel kan verschillende oorzaken hebben, maar leidt altijd tot een breuk in de levenslijn. Door deze breuk is er sprake van een veranderd leven. Er is een tijd van vóór en een tijd na het hersenletsel. Hersenletsel verandert mensen, bijna niemand wordt weer precies zoals hij of zij was. Hersenletsel zet levens van getroffenen en hun naasten op de kop. Rondom het netwerk van NAH is er een NAH café met bijeenkomsten voor lotgenoten en voor mensen, die in hun omgeving te maken hebben met NAH. De volgende bijeenkomsten staan gepland: Maandag 27 januari een bijeenkomst voor lotgenoten en voor mensen, die in hun directe omgeving te maken hebben met NAH. Deze avond begint om 19.00 uur en wordt gehouden in de bibliotheek van Renswoude Maandag 30 maart komt Hans van Dam een lezing geven over NAH. Deze avond begint om 19.00 uur en wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis van Renswoude. Voor deze avond kunt u zich opgeven bij het servicepunt van de SWO, geopend op dinsdag en woensdag van 13.00 - 15.00 of telefonisch tijdens de openingstijden op 033 - 277 8898 of via email: info@swo-sr.nl Meer informatie kunt u lezen in de plaatselijke kranten. Hebt u andere vragen over NAH dan kunt u contact opnemen met Rianne van Ginkel, tel. 06 - 51 647 525. 15 SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SWO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 INFORMATIE

ONAFHANKELIJKE CLIËNTONDERSTEUNER Als u zorg of ondersteuning aan huis of in de wijk nodig hebt, kunt u terecht bij verschillende organisaties. Er vindt dan vaak een persoonlijk gesprek plaats. U mag altijd iemand meenemen naar dit gesprek, bijvoorbeeld een familielid, vriendin, buurman of een ander vertrouwd persoon. Kan er niemand uit uw eigen omgeving mee naar het gesprek? Dan kunt u ondersteuning aanvragen. Dit heet cliëntondersteuning. De cliëntondersteuner denkt mee en geeft advies. U mag ook én een cliëntondersteuner én iemand uit de eigen omgeving meenemen. Wat doet een cliëntondersteuner? 16 De cliëntondersteuner kan onder andere: n kortdurende ondersteuning bieden bij het aanvragen van zorg en ondersteuning n helpen met uitzoeken wat de vragen en wensen zijn en deze onder woorden te brengen n meegaan naar gesprekken n helpen bij het zoeken naar de juiste informatie n uitleggen hoe een aanvraag verloopt n helpen bij het maken van eigen keuzes n meedenken en helpen zoeken naar oplossingen met mensen in de eigen omgeving n meedenken en helpen zoeken naar mogelijkheden in de buurt n helpen als u het oneens bent met de zorg of ondersteuning die u ontvangt Voor wie? Onafhankelijke cliëntondersteuning is voor alle 55-plussers in Scherpenzeel, die hulp nodig hebben bij het aanvragen van zorg en ondersteuning. Ook mensen die al zorg en ondersteuning krijgen, of die mantelzorg geven, kunnen gebruik maken van cliëntondersteuning. Het is gratis. Waar aanvragen? U kunt bellen naar de cliëntondersteuner voor Scherpenzeel Rianne van Ginkel, tel. 06 - 51 647 525 of mailen naar info@swo-sr.nl SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SSWO Nieuws - j WO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 rgang 39 - mei 2019 - nr. 2 INFORMATIE

BILJARTERS OP ZOEK NAAR MEER LIEFHEBBERS VAN DE SPORT... Biljarten is een sport die ook in ‘het Trefpunt’, in de bibliotheek aan de Van Reedeweg in Renswoude, kan worden beoefend. Biljarten lijkt misschien wel een koud kunstje, maar niets is minder waar. Hoe raak je de bal, welke kant wil je die bal op dirigeren, hoe kan je het beste via de band spelen etc. Dat zijn zaken die je moet weten, want dan heb je de meeste kans om caramboles te maken. Toen in ‘het Huis in de Wei’ de verbouwingsplannen vaste vorm aan begonnen te nemen wilde men het biljart uit de recreatiezaal wel kwijt. De Senioren Welzijns Organisatie Scherpenzeel - Renswoude zag moge lijkheden en zo belandde het biljart in de bibliotheek aan de Van Reedeweg. Eén van de vaste biljarters op dinsdagmiddag is Hildebrand van de Peppel. Hij speelt vaak met Hans Hartog uit Rhenen. Het is best jammer dat er zo weinig liefhebbers zijn. Volgens Van de Peppel moeten er toch best meer biljartliefhebbers te vinden zijn. Hans Hartog is ook een echte biljartliefhebber en speelt graag op het, volgens hem, prima biljart. Iedere dinsdag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur kunnen liefhebbers van biljarten daar nu hun hart ophalen. Ga je rond die tijd kijken, dan zijn er altijd wel enkele liefhebbers te vinden. Wil je leren biljarten? Kijk dan op: www.biljartschoolscherpenzeel.nl Tekst en foto: Adriaan Hosang SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SWO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 17 INFORMATIE

PROBLEMEN BIJ BEZORGING SWO NIEUWS IN SCHERPENZEEL EN RENSWOUDE Door veranderingen in de wet op de privacy mogen gemeenten geen persoonsgegevens meer verstrekken uit hun bestand. Vanaf januari 2018 hebben wij geen gegevens ontvangen over verhuizingen, overlijden en nieuwe 65-jarigen. Ontvangt u het SWO-Nieuws nog niet? Dan vragen wij u om het onderstaande formulier in te vullen, de bon uit te knippen en in de SWO brievenbus bij het Huis in de Wei te deponeren of telefonisch door te geven tijdens de openingstijden (033 - 277 8898). 18 In Renswoude kan het formulier worden ingeleverd op dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur bij ‘Het Trefpunt’ in de bibliotheek. Via de email kan natuurlijk ook: info@swo-sr.nl HIERLANGS AFKNIPPEN. ALLEEN INVULLEN ALS U SWO-NIEUWS NIET ONTVANGT! o Ik wil SWO-Nieuws graag ontvangen Naam: (Nieuw) adres: (Bij verhuizing) oud adres: Geboorte-datum en -jaar: o Wil SWO Nieuws niet meer ontvangen. (Bij overlijden) adres: Andere reden, namelijk: SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SWO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 INFORMATIE

SCHERPENZEEL STUURT EENZAME OUDEREN EEN KERSTKAART! Nog een paar weken en het is Kerst. Voor veel mensen is de maand december een maand vol gezelligheid met familie en vrienden. Veel ouderen brengen de feestdagen alleen door. Een kaartje in de brievenbus van een vriendelijke onbekende betekent veel voor hen. Met deze mooie gedachte organiseren De Bibliotheek Scherpenzeel, Kulturhus de Breehoek, en 1-2 Sport, op vrijdag 20 december het evenement ‘Scherpenzeel Schrijft’. De kerstkaartenactie is een landelijk initiatief van het Nationaal Ouderen Fonds (www.ouderenfonds.nl) Op vrijdag 20 december is er een inloopmiddag/-avond waarbij iedereen mag langskomen bij Kulturhus de Breehoek in Scherpenzeel om kerstkaarten te schrijven. Deze kaarten worden vervolgens bezorgd bij eenzame ouderen in Nederland. Tussen 16.00 en 19.30 uur kan jong en oud terecht om - onder het genot van een kopje koffie of thee - één of meerdere kerstkaarten te schrijven met een mooi verhaal, kerstwens of groet. Kinderen kunnen kerstkaarten zelfs mooi versieren op zaterdag 14 december tijdens ‘Kidzmix’. Op deze ochtend, van 10.00 tot 12.30 uur, zijn er diverse kinderactiviteiten in de Breehoek. Heeft u thuis nog ongeschreven kerstkaarten? Dan kunt u deze bezorgen bij de Bibliotheek Scherpenzeel. Wij zorgen dat alle kaarten worden afgeleverd bij het Nationaal Ouderenfonds. Zij zullen de kaarten in samenwerking met PostNL verspreiden onder eenzame ouderen. Bibliotheek Scherpenzeel Marktstraat 59 3925 JP Scherpenzeel Tel 033 2773107 info@bibliotheekscherpenzeel.nl SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SWO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 19 INFORMATIE

WAT KUNNEN DE OUDERENWERKERS VOOR U BETEKENEN? Het welzijnswerk voor ouderen is bedoeld om ouderen te ondersteunen, zodat zij zo lang mogelijk zelfredzaam zijn. Zelf de regie houden en meedoen in de samenleving. Dat is voor het welzijn van ouderen van groot belang. Het welzijnswerk biedt ondersteuning door middel van voorlichting, advies, ondersteunende diensten én activiteiten voor ouderen. 20 De ouderenwerkers kunnen ouderen tijdens een huisbezoek informeren, adviseren en in het belang van de oudere, met hen meedenken. Samen op zoek naar antwoorden of mogelijke oplossingen. Dat wat de ouderen zelf kunnen doen pakken zij zelf op. Als het nodig is kunnen de ouderenwerkers bemiddelen of verwijst zij ouderen door. De ouderenwerkers helpen ouderen of zijn of haar omgeving. Bij welke problemen kunnen de ouderenwerkers helpen? n Mijn man/vrouw is overleden. Ik voel mij verdrietig en eenzaam. n Mijn vader/moeder wordt vergeetachtig. Wat moet ik doen? n Ik zorg al drie jaar voor mijn zieke vrouw. Ik vind dit soms erg zwaar. Waar kan ik terecht voor hulp? n Ik ben niet meer goed ter been, maar ik wil in mijn eigen huis blijven wonen. Welke mogelijkheden zijn er om mijn huis aan te passen? n Thuis blijven wonen lukt niet meer. Wat nu? n Wat is er te doen voor ouderen in Scherpenzeel en Renswoude? Als u zich zorgen maakt om iemand in uw omgeving, kunt u dit signaal ook doorgeven aan een van de ouderenwerkers. Wat biedt het welzijnswerk voor ouderen? n signaleert en verbindt ouderen met vrijwilligers of organisaties die hen verder helpen; n biedt begeleiding aan groepen vrijwilligers die zich inzetten voor ouderen; n geeft adviezen aan ouderen die samen iets willen organiseren zodat ouderen elkaar kunnen ontmoeten. De ouderenwerkers werken samen met de WMO-consulenten, de praktijkondersteuners en huisartsen, de medewerkers van het Steunpunt SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SWO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 INFORMATIE

Scherpenzeel voor mantelzorg en vrijwilligerswerk, thuiszorgorganisaties, maatschappelijk werk, ouderenbonden en vrijwilligersorganisaties. Waar vindt u de ouderenwerkers? Als u denkt dat een van de ouderenwerkers ook iets voor u kan betekenen of voor een familielid, vriend of voor uw buren, dan kunt u contact opnemen met een van de ouderenwerkers: Martine van Garderen, tel. 06 - 83 775 854 of Rianne van Ginkel tel. 06 - 51 647 525. U kunt met uw vragen naar het inloopspreekuur op donderdag van 10.00 tot 11.00 uur in Huis in de Wei of op dinsdag in de even weken van 9.30-11.00 uur in de bibliotheek van Renswoude. 21 SPITSKOOL STAMPPOT (4 PERSONEN) Ingediënten: 1500 gram kruimige aardappels 500 gram spitskool (in reepjes) 25 gram boter 2 eetlepel olijfolie 35 gram rozijnen 1 ui (schoonmaken en fijn snipperen) Kerriepoeder) Bereiding: Kook de aardappels in water met zout, giet ze af en laat ze uitdampen. Verhit intussen de olie in een ruime pan en fruit de schoongemaakte ui al scheppend om in 3 minuten. Voeg de spekreepjes toe en bak ze omscheppend in 3 minuten op een hoog vuur mee. Schep er de spitskool en kerriepoeder er door en bak alles in ongeveer 3 minuten mee. Voeg een beetje water toe en zout naar smaak en kook de spitskool in ongeveer 7 minuten gaar. Stamp de aardappels fijn en schep er de spitskool met de spekjes door. Voeg zoveel melk toe dat de stamppot smeuïg wordt en breng op smaak met zout en peper. Lekker met een gehaktbal of chipolata worstjes. SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SWO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 INFORMATIE RECEPT

WORKSHOP DIGITALE KERSTKAARTEN MAKEN EN VERSTUREN SeniorWeb Scherpenzeel organiseert in december een workshop digitale kerstkaarten maken en versturen. Papieren kerstkaarten worden nog altijd veel verstuurd. Mensen vinden het leuk om de deur ermee vol te hangen en sturen iedereen een kaart terug van wie ze er eentje kregen. 22 6 Maar wat als u opziet tegen het schrijven van al die kaarten en adressen? Of als de kosten van kaarten en postzegels wel erg ver oplopen? Dan stuurt u een digitale kerstkaart via internet. Een digitale kerstkaart sturen is net wat feestelijker dan een geschreven tekst doorsturen of op Facebook zetten. Er zijn verschillende sites die digitale e-cards aanbieden met een kerstthema. Tijdens de workshop wordt er gewerkt met twee verschillende websites. De workshop is op maandag 2 december van 10.00 – 11.30 uur bij de Bibliotheek in Kulturhus de Breehoek, Marktstraat 59 in Scherpenzeel. De kosten zijn € 5,00 per persoon. Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan via email: info@bibliotheekscherpenzeel.nl of telefonisch: 033 - 277 3107. Deelnemers mogen hun eigen apparaat (tablet of laptop) meenemen. De bibliotheek heeft ook een aantal laptops die gebruikt kunnen worden. SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SWO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 BIBLIOTHEEK INFORMATIE

CULINAIRE AGENDA Regelmatig krijgen wij vragen over waar er allemaal gegeten kan worden. In dit nummer daarom de ‘Culinaire Agenda’. Wat Wijkrestaurant van SWO en ENA Samen Gezellig Scherpenzeel van SWO en ENA SWO Samen Gezellig Renswoude Schuif eens aan van ENA Trefpnt. Renswoude Laatste dinsdag Huis in de Wei Samen aan tafel De Doorslag, van ‘De Achthoek’ Molenweg 1 Scherpenzeel Gezelligheid Gezocht van de Opstandingskerk Pr. Marijkelaan 3 ‘Vrije Evangelische in Scherpenzeel Gemeente’ Kerkplein in Iedere dag van 11.30 - 13.00 uur Waar Huis in de Wei Wanneer Donderdag van 11.30-13.00 uur Huis in de Wei Informatie en aanmelden Bij het servicepunt di en wo van 13.00-15.00 uur of telefonisch 033-2778898 2e vrijdag v.d. mnd Bij het servicepunt di en wo van 13.00-15.00 uur of 17.00- 19.00 uur telefonisch 033-2778898 en bij bibliotheek Renswoude Bij de bibliotheek van van de maand van Renswoude of telefonisch van 17.00-19.00 uur 06 - 51 647 525 Bij het Huis in de Wei, 033 - 277 1844 3e vrijdag van de Andries van den Berg, mnd v.a. 17.00 uur tel: 033 277 2441 6 keer per jaar op zaterdag v.a. 16.30 uur Ouderenmiddag Gebouw Philalethes, Een keer per mnd Bea Liefting - 033 277 3090 ‘Schuif eens aan’ maaltijd senioren Scherpenzeel van de Hervormde Gem. Scherpenzeel Smaakidee, de Oranjevereniging Renswoude en Christen Unie Renswoude organiseren ook regelmatig maaltijden. Meer informatie in de Heraut. op woensdag vanaf 16.30 uur gezelligheid@ vegscherpenzeel.nl 25 3 Joukje v.d. Berg - 033 277 1012 en Ank v. Essen - 033 277 3951 SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SWO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 VERSLAG INFORMATIE

ALZHEIMER CAFE WOUDENBERGSCHERPENZEEL Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de situaties die ze meemaken, over dementie en mogelijkheden voor hulp: allemaal in een gemoedelijke sfeer. Woensdagavond: 12 december: Kerstavond met muziek en een hapje. Rond de Kerstboom een gezellige muziekavond met een gelegenheidskoortje. 28 4 Woensdag 8 januari 2020: Vrijheid en veiligheid volgens de Wet Zorg en dwang. Naarmate de dementie vordert, nemen de dilemma’s in de zorg voor mensen met dementie vaak toe. Onbedoeld kan het gebeuren dat er dan een vorm van vrijheidsbeperking wordt toegepast. Want hoe reageert u als uw geliefde ‘s nachts buiten ronddwaalt of niet meer wil douchen of zijn of haar medicijnen niet neemt? En wat als iemand opstandig of zelfs agressief wordt? Tijdens dit Alzheimer Café gaan we in gesprek over de grenzen van vrijheid en veiligheid en hoe vrijheidsbeperking bij dementie zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Het is een heel actueel thema omdat per 1 januari 2020 de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht gaat. En deze wet geldt niet alleen voor verpleeghuizen maar ook bij zorg thuis, bij de dagbesteding of zorgboerderij. Een interessante avond dus voor iedereen die met deze wet te maken krijgt. Gastspreekster is Saskia Danen, belangenbehartiger van Alzheimer-Nederland, afdeling Amersfoort en omstreken Volgende avond: woensdag 12 februari. Het Alzheimer Café vindt plaats in het Multi Functioneel Centrum de Schans, Schans 33 in Woudenberg. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma is van 19.30 tot 21.00 uur. De toegang en de koffie zijn gratis. Info: 06 - 86 677 957 of via: alzheimerscherpwoud@gmail.com SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SWO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 ALZHEIMER CAFÉ VERSLAG

EEN GEZELLIG NAJAARSUITJE NAAR OUD ALBLAS EN RIDDERKERK Op woensdag 4 september vertrokken 41 gasten met onze vaste chauffeur Ron van Vlastuin Tours naar Oud-Alblas en Ridderkerk voor ons jaarlijkse najaarsuitje. Na een gezellige busrit waarbij we uitzicht hadden op de bekende molens, hebben we In Restaurant de Krom in Oud-Alblas genoten van een heerlijk 3-gangen diner. Een gezellige locatie aan een riviertje met een mooi uitzicht. Vervolgens gingen we met de bus en op naar Chocolade Atelier Van Noppen in Ridderkerk. Frits van Noppen staat voor eerlijke chocolade, want wat je ’fair’ haalt is lekker. Zijn producten zijn niet in de winkel te koop alleen bij zijn atelier of via internet. Via een fotoreportage nam hij ons mee op zijn werkbezoek naar Tanzania waar hij met eigen ogen zag hoe de cacaoboon groeit. Wist u dat de cacaoboon niet aan een tak groeit maar aan de stam en een stekje pas na 5 jaar vrucht gaat geven? Dat geeft hij dan wel 60 jaar achtereen. Vervolgens konden we zien hoe Frits als een ware entertainer (met de camera en beamer) met zijn vingers en de slagroomspuit de bonbons maakte, die we daarna konden proeven. De vraag was: hoe maak je nu een koe van chocolade? Frits heeft het ons laten zien en het resultaat was verbluffend. De mal twee keer dompelen in een chocoladebad, afgieten en tussendoor even in de koelkast laten harden. En ja: daar was koe Bertha en zij werd meteen verkocht! (NB. pure chocolade is goed voor de energie, hart- en bloedvaten). Tot slot namen de gasten nog even een kijkje in de cadeaushop en kochten velen een presentje voor thuis. Het was een gezellig en leerzaam bezoek waarna we moe maar voldaan huiswaarts keerden. SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SWO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 25 VERSLAG

RIJBEWIJSKEURINGEN IN SCHERPENZEEL. Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen in samenwerking met SWO-SR in ‘het Huis in de Wei’ - Vijverlaan 2, medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs. Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbewijskeuringen. Telefonisch: 088 23 23 300. Zelf een datum plannen: www.regelzorg.nl. Dit nummer kunt u ook bellen voor de data in 2019 en 2020 Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 40,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 60,00. Voor de keuring is een Gezondheidsverklaring nodig. Dit keuringsformulier is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten, het CBR of Regelzorg. 26 Advies is om ten minste vijf maanden voor het verlopen van het rijbewijs een afspraak te maken voor de keuring. ONTSPANNEN IN DE MOESTUIN Volkstuinvereniging Scherpenzeel heeft voor het nieuwe seizoen in 2020 weer een aantal tuinen beschikbaar. Gaat u binnenkort met pensioen of bent u met pensioen en zoekt u een zinvolle dagbesteding, denk dan eens aan een moestuin. Met een moestuin heeft u uw dagelijkse beweging, gezelligheid op de tuin door een praatje met medetuinders en kunt u genieten van door u zelf gekweekte onbespoten groenten. Het volkstuincomplex ligt aan de Nieuwstraat bij de witte boerderij. Er zijn tuinen beschikbaar van 120 m2 en 60 m2 kleinere tuin van circa 30 m2 De jaarlijkse kosten voor een tuin van 120 m2 (zowel huur als lidmaatschap). Heeft u interesse en wilt u een keer komen kijken, maak dan een afspraak met Huub van der Erve (mobiel 06 - 53 842 082) of Sikko de Vries (06 - 28 916 482). SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SWO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 . In overleg is ook een beschikbaar om uit te proberen. zijn € 54,00 INFORMATIE

27 MOOIE NAJAARSMODESHOW NICOLE Maandag 16 september jl. showde Rosanne Veenhof van Modehuis Nicole met haar mannequins in het Huis in de Wei haar nieuwe najaars- en wintermode. Er worden dit jaar mooie kleuren gecombineerd met basistinten. Blouses met een mooie print of effen, draagbare vestjasjes met daarbij passende pantalons met elastiek in de taille, of rokken van de merken Roberto Sarto, Toni, Frank Walder en Sommermann. Dit alles werd gezellig door Rosanne gepresenteerd met uitleg over materialen en prijzen en dat de kleding tot in maat 48 verkrijgbaar is. Na afloop werden Rosanne en haar assistente Herma bedankt met een bloemetje. Tot slot werd er door de mannequins een attentie uitgereikt met daarin een kortingsbon en een heerlijke bonbon. S SWO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 WO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 VERSLAG

28 HIER LOOPT U ÉCHT RISICO OM TE VALLEN TOP 10 VALLEN IN HUIS EN SLIMME TIPS Wist u dat u thuis het meest risico loopt om te vallen? Vooral op de trap, in de badkamer en het toilet. We hebben de 10 grootste risico’s in huis voor u op een rijtje gezet. Plus: we geven u slimme tips om op de been te blijven. Waar in huis loopt u het grootste risico om te vallen? We hebben de 10 gevaarlijkste situaties op een rijtje gezet. Ook geven we u tips hoe u kunt voorkomen dat u valt in huis. 1. Uitglijden in de badkamer Vallen in de badkamer komt veel voor. Er zijn verschillende manieren om te voorkomen dat u uitglijdt. Gaat u graag in bad, monteer dan een badrandbeugel en leg er een grote antislipmat in. Veiliger is een ruime inloopdouche met een zitje en wandbeugel. 2. Languit in de keuken Ook in de keuken is een val zo gemaakt. Een simpele oplossing is antislipspray. Dit onzichtbare goedje spuit u op de vloer. Let op: niet te veel, dan wordt de vloer zo stroef dat u juist makkelijk struikelt. 3. Een zwieper op de losse mat Losliggende (deur)matten en tapijten zijn levensgevaarlijk. Een zwieper is zo gemaakt. Dit lost u eenvoudig op met een antislipmat. Of plak antislip strips onder kleden en matten. SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SWO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 INFORMATIE

4. Oeps, drempel niet gezien Ook drempels veroorzaken veel valpartijen. Alle drempels in huis verwijderen is de veiligste optie. Te veel werk of te duur? Kies dan voor een drempelloop, een glooiend profiel dat over de drempel wordt gelegd. 5. Onderuit in het donker Met looprouteverlichting ziet u ook ’s nachts waar u loopt. Zodra u uit bed stapt, floepen de led lampjes op voethoogte aan en wijzen u de weg naar badkamer of toilet. 6. Van de trap vallen Eén misstap en u ligt beneden. Zorg voor een stevige trapleuning, liefst aan twee kanten. Plak antislip strips op de treden. En, belangrijk: laat geen rommel op de trap slingeren. 7. Struikelen over een snoer Apparatuur, staande lampen, overal in huis liggen snoeren en kabels. Zeker als ze in de loop liggen verhogen ze uw valgevaar. Met kabelgoten - van aluminium of kunststof - werkt u ze netjes en veilig weg. 8. Vallen bij toiletbezoek Als opstaan lastiger gaat, is het risico dat u onderuitgaat in het toilet groter. Een verhoogd toilet of losse toiletverhoger maakt opstaan makkelijker. Monteer wandbeugels voor extra steun. Liever niet in de muur boren? Er zijn ook losse aluminium frames die u over het toilet plaatst en waarmee u zich omhoog duwt. 9. Uit bed tuimelen Met een bedhek verlaagt u de kans uit bed te vallen. Er zijn losse bedhekken die u eenvoudig onder uw matras monteert. Voor extra veiligheid is er persoonsalarmering, een alarmknop die u altijd bij u draagt. Zo heeft u direct hulp als het toch een keer misgaat. 10. Gladde sokken of panty’s Gladde vloeren? Loop dan liever niet op sokken of panty’s door het huis. Op blote voeten valt u minder snel. Graag warme voeten? Kies dan voor sokken of slippers met een antislipzool. 29 * Met toestemming overgenomen uit de nieuwsbrief Evean/Icare/Zorggroep Meander. SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SWO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 INFORMATIE

OP DE DAG VAN 30 DE OUDEREN ZORGDE HET SHANTYKOOR ’VOOR ANKER’ VOOR DE VROLIJKE NOOT Op woensdagmiddag 2 oktober j.l. werd in Partycentrum Boschzicht de ’Dag van de Ouderen’ gevierd. Riet Osnabrugge heette de aanwezigen van harte welkom en in het bijzonder het Shantykoor. SWO-voorzitter Henk van Hoevelaken, die ook sprak namens PCOB en Senioren Belangen, vertelde eerst eens uitgezocht te hebben wat De Dag van de Ouderen eigenlijk inhield. ”Laten we er een leuke middag van maken”, aldus Henk van Hoevelaken. Burgemeester Harry de Vries van Scherpenzeel en wethouder Arnoud de Wijs uit Renswoude voegden zich bij de senioren. Burgemeester Harry de Vries vond het fijn dat deze middag voor de ouderen werd georganiseerd. Hij vertelde ook dat er nog niet zo lang geleden kinderen op het gemeentehuis waren geweest om te vragen of zij iets voor de ouderen konden doen. Hun voorstel was om spelletjes te gaan spelen met de ouderen in ’Het Huis in de Wei’. Hierna zong het Shantykoor hun lijflied. Even later klonk ’Bloody Mary’ en ’Ich bin der allerbeste’, gevolgd door ’Junge komm bald wieder’. De meeste aanwezigen kenden al deze liedjes. Ook na de pauze klonken tal van meezingers. Riet Osnabrugge zei het al: “Daar zit muziek in”. Aansluitend werd er een heerlijke maaltijd geserveerd. Na afloop bedankte Riet Osnabrugge alle bezoekers, het Shantykoor en de medewerkers van ’Boschzicht’ en wenste iedereen wel thuis. SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SWO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 VERSLAG

SWO ACTIVITEITEN SWO-activiteiten vinden plaats van september tot en met mei. Voor informatie over alle activiteiten kunt u contact opnemen met het Servicepunt (tel. 033 277 8898) of tot het info-adres dat bij de activiteiten genoemd wordt. De SWO kent geen lidmaatschap. Hierdoor is iedere 55-plusser van harte welkom bij onze activiteiten. Deelname is voor eigen risico. n SWO ontspanningsmiddagen Deze vinden plaats elke eerste woensdag van de maand voor iedereen boven de 55 jaar. Tijdstip: aanvang 14.30 - 16.30 uur. Kosten: Locatie: Info: entree € 3,00 incl. koffie of thee ‘De Sterrenweide’, in ‘Het Huis in de Wei’. Riet Osnabrugge tel: 033 - 277 2670 n Open SOOS middag Op dinsdag- en woensdagmiddag bent u van 13.30 -16.30 uur welkom in ‘de Sterrenweide’ in ‘Het Huis in de Wei.’ U kunt daar lezen, een praatje maken, biljarten, kaarten e.d. Gastvrouwen schenken koffie of thee tegen betaling met SWO-muntjes. n Klaverjassen/Jokeren Iedere dinsdagmiddag wordt er een kaartcompetitie gehouden. Tijdstip: Kosten: Locatie: Info: van 14.00 - 16.30 uur. per seizoen € 13.00 ‘de Sterrenweide’ in ‘Het Huis in de Wei’. Bert Leppers (coördinator) Wim Wagensveld Jan de Ridder Teus de Ridder n Wijkrestaurant Tijdstip: Kosten: Locatie: Info: Kosten: Locatie: Info: ieder donderdag om 12.00 uur. € 8,50 per keer ‘de Sterrenweide’ in ‘Het Huis in de Wei’. tel. 033 277 8898 Servicepunt n Samen Gezellig Scherpenzeel Tijdstip: Servicepunt iedere 2de vrijdag van de maand om 17.00 uur. € 12,50 per keer ‘de Sterrenweide’ in ‘Het Huis in de Wei’. tel. 033 277 8898 SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SWO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 tel. 06 - 20 782 892 tel: 06 - 30 600 789 tel: 033 - 277 3262 tel. 033 - 286 3707 35 1 VERSLAG SWO ACTIVITEITEN

n Samen Gezellig Renswoude Tijdstip: Kosten: Locatie: Info: Info: n Studiekring Tijdstip: iedere laatste dinsdag van de maand om 17.00 uur. € 10,00 per keer ‘het Trefpunt’ Renswoude Bibliotheek Renswoude data in overleg met de kring Henk van Hoevelaken of Servicepunt n Kunst- en Cultuurkring Tijdstip: Info: 32 data in overleg met de kring Rianne van Ginkel tel. 06 - 14 594 189 tel. 033 277 8898 tel. 06 - 51 647 525 n Meer bewegen voor Ouderen Bewegen is goed voor u. Wie kent deze slogan niet? Iedereen weet dat bewegen goed is, zeker voor 65-plussers. De spieren worden wat stijver wanneer men wat ouder wordt. Door goed in beweging te blijven houdt u de (lach)spieren in een perfecte conditie. Bewegen is met name goed als er een zekere regelmaat in zit. Daarom organiseert de SWO de volgende bewegingsactiviteiten: gymnastiek, zwemmen, fietsen, bowlen en sjoelen. n Sjoelclub Iedere 2de en 4de woensdagmiddag van de maand. Tijdens de zomermaanden alleen op de woensdagen 15 mei, 12 juni, 10 juli (samen met Woudenberg) en 14 augustus. Tijdstip: Kosten: Locatie: Info: van 14.00 tot 16.00 uur € 5,00 per seizoen ‘De Sterrenweide’ in ‘Het Huis in de Wei’. Rien Groeneveld n Bowlen Maandagochtend om de 14 dagen volgens rooster. Tijdstip: 9.30 - 11.30 uur. Kosten: Locatie: Info: € 45,00 per seizoen. Partycentrum Schimmel in Woudenberg. Rien Groeneveld tel.: 033 - 277 23 03 tel: 033 - 277 2303 SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SWO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 SWO ACTIVITEITEN

n Fietsclub ‘Samen Op Stap’ ‘Samen Op Stap’ is een fietsclub die in de maanden (april t/m september) éénmaal in de maand met een groep van ongeveer 25 personen, auto met fietsdrager, het land ingaat om een mooie route te fietsen. In de maand juni wordt i.p.v. een dagtocht een fiets-midweek georganiseerd met een hotel als thuis- en uitvalbasis. Kosten: Info: € 25,00 per jaar excl. midweek en consumpties Theo Faasse tel: 0318 572 028 Arie Maat Rien Groeneveld tel. 033 277 8688 email: a-maat@ziggo.nl tel: 033 277 2303 n Fietsclub: ‘Samen Om Scherpenzeel’ Iedere 50-plusser is van harte welkom voor tochten door de omgeving Consumpties zijn voor eigen rekening. Tijdstip: dinsdags eenmaal in de 4 weken om 13.30 uur. In de zomerperiode Kosten: Locatie: Info: € 15,00 per persoon per seizoen. Vertrekpunt: parkeerterrein bij kerkgebouw ‘de Achthoek’ Henk van Amerongen tel. 033 - 277 34 51 n Gymnastiek in Scherpenzeel Tijdstip: Docent: Locatie: Info: Manon Stoffelsen ‘De Sterrenweide’ in ‘Het Huis in de Wei’ Martine van Garderen tel: 06 - 83 775 854 / 033 - 277 8898 n Zwemmen voor Senioren Bij zwemmen voor senioren staat ‘bewegen in het water’ centraal. Locatie: Kosten: Info: Zwembad Landgoed Ruwinkel, Ruwinkelseweg 1, 3925 MC Scherpenzeel. per keer: € 5,00, inclusief een kopje koffie. Zweminstructeur: de heer K. van Leeuwen - tel. 0342 491 607. Soms is er een wachtlijst iedere woensdag van 9.00 - 9.40 uur. Daarna gelegenheid om met elkaar koffie te drinken 33 SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SWO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 SWO ACTIVITEITEN

n Digi Café’s: Scherpenzeel: Tijdstip: Digi CaféXL: Kosten: Locatie: Info: Renswoude: Tijdstip: Kosten: Locatie: Info: n Repair Cafe Tijdstip: 34 Kosten: Locatie: Info: donderdag (oneven weken) van 10.00 tot 11.30 uur. iedere 2e dinsdagavond van de maand met een thema. gratis, de koffie betalen. Bibliotheek de Breehoek, Marktstraat 59. Dhr. T. de Ruig telefoon 0318 571 910 dinsdag (even weken) van 10.00 tot 11.30 uur. gratis, de koffie betalen. Bibliotheek Zout Renswoude Dhr. T. de Ruig telefoon 0318 - 57 19 10 de 1e vrijdag van de maand van 14.00-16.00 uur u betaalt voor onderdelen, die vervangen moeten worden en voor de koffie en thee. de Breehoek Jaap Rauw telefoon 033 277 1452 email: repaircafe@swo-sr.nl n SWO Bezoekdienst 80+ in Scherpenzeel en Renswoude Vrijwilligers brengen bij alle ouderen vanaf 80 jaar een verjaardagsattentie. Voor informatie kunt u contact opnemen met: Servicepunt - tel 033 - 277 8898 n De Inloop Tijdstip: Maandag: 2e Dinsdag v/d maand Kosten: Locatie: Info: 14.00 - 16.00 uur 19.00 - 21.00 uur 4e Dinsdag v/d de maand 18.00 - 21.00 uur kosten € 3,75 Woensdag: Donderdag: 10.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur gratis, behalve op de 4e dinsdag van de maand Dorpsstraat 234 Bertine van Raaij - van den Berg - tel. 06 - 40 653 279 n Welfare SWO Iedere dinsdag organiseert Welfare SWO een ontspanningsmiddag. Tijdstip: Locatie: Info: 14.30 - 16.30 uur. ‘het Trefpunt’. Mevr. G. de Wit SWO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 tel: 0318 - 572 689 SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SWO ACTIVITEITEN

SWO DIENSTEN n Klussendienst. Hoe maakt u een afspraak? Het aanvragen van een klus of reparatie moet bij de coördinator van de klussendienst worden gedaan bij: Teun en Mieneke den Hartog tel: 06 - 57 128 688 / 0318 - 572 793 Men wordt dan teruggebeld zodra een afspraak gemaakt kan worden. De vrijwilliger legitimeert zich met een legitimatiebewijs van de SWO. Wat kost het? Het tarief voor een klus is € 1,00 per kwartier, exclusief materiaal. Reiskosten buiten het dorp zijn voor rekening van de aanvrager. Bezoekkosten € 1,50. n SWO Vervoersservice De vervoerservice biedt senioren die geen eigen vervoer hebben en geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, de mogelijkheid iets of iemand te bezoeken. Alleen of met partner of begeleider. Denk aan bezoek van een SWO activiteit, supermarkt, huisarts, ziekenhuis, familie enz. Aanvragen: Een verzoek om vervoer dient minimaal 1 dag van te voren uitsluitend aangevraagd te worden bij de volgende coördinatoren: Voor Scherpenzeel: Geert Forsten Wim Meijer tel. 06 - 10 707 435 tel. 06 - 53 664 284 Voor Renswoude: Theo en Janny Nieboer Wat zijn de kosten?: In de plaatsen Scherpenzeel of Renswoude: € 2,00 Voor een enkele rit. Als de wachttijd korter is dan een kwartier, hoeft de terugreis niet betaald te worden. Wel wordt € 0,50 voor iedere eventuele tussenstop berekend. Bezoek aan een SWO activiteit is altijd plaatselijk tarief. Buiten Scherpenzeel of Renswoude: € 0,40 per kilometer, gerekend vanaf het woonhuis van de chauffeur + € 0,50 voor elke eventuele tussenstop. Attentie: Parkeer- en pontkosten, tolgelden e.d. worden doorbelast. Afrekenen: Rechtstreeks met de chauffeur, liefst gepast. De vergoeding komt geheel ten goede aan de chauffeur ter bestrijding van de kosten. Voor vervoer van Renswoude naar Scherpenzeel voor SWO-activiteiten bellen met de heer G. van de Hoef - tel. 0318 - 572 269 SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SWO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 tel. 0318 - 512 916 of 06 - 52 313 996 35 SWO DIENSTEN

n SWO - Formulierenbrigade/Thuisadministratie Het (digitaal) invullen van formulieren is voor veel mensen lastig. Daardoor weten mensen niet altijd op welke voorzieningen zij recht hebben. De vrijwilligers van de formulierenbrigade weten waar mensen recht op hebben en helpen bij het invullen van de benodigde formulieren en/of adviseren in aanpak. De hulp wordt gratis aangeboden. Waar en wanneer: Kantoorruimte SWO Huis in de Wei. In Scherpenzeel op donderdagmorgen 10.00 -11.00 uur. In Renswoude op de even weken op dinsdagochtend van 10.00 - 11.00 uur. Voor informatie kunt u contact opnemen met: Servicepunt - tel 033 - 277 8898 36 SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SWO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 SWO DIENSTEN

ACTIVITEITEN IN ‘HET HUIS IN DE WEI’ Diverse activiteiten in “Het Huis in de Wei” staan zowel overdag als op de avond ook open voor niet-bewoners. Gasten van buiten zijn van harte welkom, maar er wordt wel een kleine bijdrage gevraagd. n Schuif eens aan Voor senioren, die moeite hebben met koken, maar wel mobiel zijn biedt ‘het Huis in de Wei’ de mogelijkheid om aan het project ‘Schuif eens aan’ deel te nemen. U kunt samen eten van maandag t/m zondag. Tijdstip: iedere dag om 12.00 uur. Locatie: Info: ‘Het Huis in de Wei’, Vijverlaan 2 in Scherpenzeel. Bij de gastvrouw van ‘Het Huis in de Wei’ Er is een hoofdgerecht met wisselend soep of een nagerecht. n Ontspanningsmiddagen voor Senioren SWO Scherpenzeel - Renswoude en diverse kerken organiseren bijeenkomsten. Men probeert een aantrekkelijk programma te bieden waar alle senioren van harte welkom zijn. Aankondiging tevens in de Scherpenzeelse Krant. n Bingo Op elke laatste vrijdag van de maand wordt bingo gespeeld. Een gezellig avondje uit met een hapje en een drankje en leuke prijzen. Tijdstip: aanvang 19.00 uur. Kosten: Locatie: Info: Bewoners ‘Huis in de Wei’ € 2,50. Niet bewoners € 4,50. ‘de Sterrenweide’, in ‘Het Huis in de Wei’. Ook voor vervoer vanuit Renswoude: Marian de Koning tel. 0318 572 419 n Dagopvang voor Ouderen ‘De Buitenwei’ In ‘Het Huis in de Wei’ wordt de mogelijkheid geboden tot dagopvang voor zelfstandig wonende ouderen uit Scherpenzeel en Renswoude. Deze vindt plaats op maandag t/m vrijdag Tijdstip: van 10.00 - l 6.00 uur. Locatie: Info: in ‘De Buitenwei’ van ‘Het Huis in de Wei’. bij Team Buitenwei - tel. 0342 402 700 37 SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SWO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 ACTIVITEITEN

ANDERE ACTIVITEITEN n Fitness Locatie Locatie Therapie en Trainings Centrum Scherpenzeel Eerstelijnscentrum ‘Het Foort’ Vijverlaan 4 tel: 033 – 277 1907 Sportcenter Renswoude De Hooge Hoek 1-a - Renswoude tel: 0318 – 57 1057 Info: www.sportcenterrenswoude.nl n Gymnastiek Renswoude MBvO Tijdstip: Docent: Locatie: Info: 38 iedere donderdagmiddag van 14.00 - 15.00 uur. Mw. H. van der Meer. Sportzaal ‘De Hokhorst’ Renswoude. Mevr. H. van der Meer n Seniorentrainingen Renswoude Tijdstip: Locatie: Locatie: Info: Locatie: Info: n Yoga Locatie: Info: tel: 0343 - 45 3123 iedere dinsdag en donderdag van 9.00 tot 10.00 en van 10.00 tot 11.00 Fysioth. Jansen, Beukenlaan 46 tel: 0318 - 576 353 n Meer Bewegen voor Ouderen ‘DOTO’ Tijdstip: Mevr. H. van der Meer n Gymfit ‘DOTO’ Tijdstip: iedere donderdagmiddag van 15.30 - 16.30 uur Kulturhus ‘De Breehoek’ tel: 0343 - 453 123 maandagochtend van 9.00 - 10.00 en van 10.00 - 11.00 uur Kulturhus ‘De Breehoek’ Mevr. H. van der Meer Kulturhus ‘De Breehoek’ Mevr. Gerda Mijnten n Gymplus voor actieve senioren Tijdstip: Docent: Locatie: Info: tel: 0343 - 453 123 tel: 06 - 28 530 348 iedere vrijdagmorgen van 9.30 - 10.30 uur Mariska van de Vliert Kulturhus ‘De Breehoek’ Mevr. Mariska van de Vliert tel: 06 - 30 449 007 SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SWO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 ACTIVITEITEN

n Hervormde Gemeente Scherpenzeel Eén keer per maand op de derde woensdagmiddag van oktober t/m mei wordt er een middag voor senioren georganiseerd. Tijdstip: 17.00 uur. Locatie: Info: Gebouw ‘Philalethes’. Mevr. J. van de Bergh-Altena tel: 033 - 277 1012 n Protestantse Gemeente ‘De Achthoek’ Elke 2e woensdagmiddag (september t/m mei) een bijeenkomst van Contactgroep 65+ Tijdstip: 14.30 uur. Locatie: Info: ‘De Doorslag’ aan de Molenweg. Mevr. Nel Forsten tel: 033 - 277 3400 n Hervormde Gemeente Renswoude Iedere laatste donderdagmiddag van de maand van september t/m april een middag voor senioren Tijdstip: Locatie: Info: 14.30 uur Rehoboth Mevr. J. van Ginkel tel.: 06 - 30 511 402 n PKN Gemeente Renswoude Elke eerste donderdag van de maand om 10.00 uur koffie drinken in ‘De Voorhof’ - Kastanjelaan 1 n Christelijke Bibliotheek Philalethes Tijdstip: Locatie: Info: tel. 033 - 277 3509 n Senioren Belangen Scherpenzeel en Renswoude Info: www.seniorenbelangen.net Mevr. A.J.P van Werkhoven Mevr. A.J. van Riet Locatie: n PCOB voor 50-plus Afdeling: Tijdstip: Locatie: Info: Scherpenzeel Renswoude elke 2e donderdag van de maand om 14.30 uur (niet in de maanden juni, juli en augustus) gebouw ‘Philalethes’ Dhr. G. van de Hoef tel: 0318 - 57 22 69 tel: 033 - 277 2300 tel: 033 - 277 1982 Multifunctioneel centr. ‘De Schans’ - Schans 33, Woudenberg 39 woensdag van 14.00 - 15.00 uur vrijdag van 15.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 20.00 uur Philalethes - Kerkplein 191 - Scherpenzeel Mevr. Aartje Jager SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SWO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 ACTIVITEITEN

n Nederlandse Patiëntenvereniging Afdeling : Scherpenzeel (bestuur) Joke v.d. Peut (coördinator) n Zonnebloem afdeling Renscherwoude Info: Mw. Elze van Hoevelaken Oosthof 6, 3925 SH Scherpenzeel Email: hoeve878@ziggo.nl 40 n IDH Schuldhulp Hebt U soms moeite om financieel overzicht te houden? Maatjes van de Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening Schuldhulp helpen u graag en zorgen voor een goed inzicht in Uw inkomsten en uitgaven. De hulp is voor een ieder beschikbaar. www.idhschuldhulp.nl per mail: info@idhschuldhulp.nl - telefoon: 06 - 30 207 868 n Maaltijdvoorziening Uw maaltijd onze zorg (koelvers maaltijden) www.uwmaaltijdonzezorg.nl Apetito (diepvries maaltijden) www.apetito.nl Als u ouder wordt, is voor uzelf koken soms niet meer zo vanzelfsprekend als het was. Toch wilt u graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven en voor uzelf zorgen. Vaak lukt dat, met een beetje hulp. De SWO heeft als doel het zelfstandig wonen van senioren te bevorderen. Kunt u niet meer zelf voor een warme maaltijd zorgen (bijvoorbeeld door ziekte, handicap of door de gevolgen van het ouder worden) dan kunt u voor advies bellen naar de ouderenwerkers van de SWO. De ouderenwerker neemt met u de mogelijkheden door en brengt uw behoeften en mogelijkheden in kaart. Heeft u hier vragen over of wilt u vrijblijvend advies dan kunt u naar het spreekuur komen of bellen naar een van de ouderenwerkers. tel: 033 - 277 3194 tel: 0800 - 023 2975 tel: 033 - 277 0737 tel: 06 - 26 527 318 Email: thuishulp-scherpenzeel@afdeling-nvpzorg.nl tel: 033 - 277 3548 SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SWO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 ACTIVITEITEN

BELANGRIJKE ADRESSEN n Centrum voor indicatiestelling Zorg (CIZ) CIZ - Postbus 2222 - 3500 GE Utrecht - tel: 088 - 6871000 - www.ciz.nl Een indicatie aanvragen voor AWBZ-voorzieningen voor: - verzorging en verpleging - opname in verzorgingshuis/verpleeghuis/dagbehandeling - verzorging, opvang of tijdelijke opname n Woon-, zorg- en activiteitencentrum ‘Het Huis in de Wei’ Vijverlaan 2, 3925 EN Scherpenzeel tel: 033 - 277 1844 n Huisvesting Woningcorporatie Woonstede Ede: dinsdag aanloopspreekuur Dorpsstraat 234, Scherpenzeel: 13.30 - 16.00 uur. Info: www.woonstede.nl Op kantooruren is het kantoor te Ede telefonisch bereikbaar voor: - Algemene informatie tel: 0318 - 695 695 - Onderhoudservice tel: 0318 - 695 888 n Verpleging en verzorging Buurtzorg, Icare Scherpenzeel: Icare Renswoude: Vitras/CMD: Thuiszorg ENA tel: 06-23 91 77 77 www.buurtzorgnederland.com tel: 0522 - 277 132 www.icarethuiszorg.nl tel: 0522 - 277 142 www.icarethuiszorg.nl tel: 088 - 85 43 290 www.vitrascmd.nl (lokaal tarief) tel. 0342 479 572 www.zorggroepena.nl n Prikposten Scherpenzeel, tevens trombosedienst Eerstelijnscentrum ‘het Foort’ - Vijverlaan 4 (huisartsenlaboratorium) Maandag t/m vrijdag van 7.30 - 9.30 uur. Kulturhuis ‘de Breehoek’ - Marktstraat 59 Maandag, woensdag en vrijdag 41 (Meander MC laboratorium) van 8.30 - 9.00 uur. SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SWO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 ADRESSEN

n Prikposten Renswoude Kruisgebouw (Gezondheidscentrum), Vendelier 16 Dinsdag Donderdag Vrijdag van 07.45 - 08.45 uur van 10.00 - 10.30 uur van 08.00 - 08.30 uur 42 n Steunpunt Mantelzorg Scherpenzeel / Renswoude Vrijwel iedereen krijgt vroeg of laat wel te maken met mantelzorg. Vanuit persoonlijke betrokkenheid zorgt u voor een dierbare. Mantelzorg komt er echter altijd extra bij, naast andere zaken in het leven die belangrijk zijn, zoals een gezin, werk, hobby en sociale contacten. Om dat vol te kunnen houden is het belangrijk om op tijd hulp te vragen en niet te wachten tot het geestelijk of lichamelijk te zwaar wordt. Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen met: Voor Scherpenzeel met Voor Renswoude met n Personenalarmering Icare Zorgcentrale Noord Mariska Bergstra Rianne van Ginkel tel. 0900 8833 tel. 088 - 98 00 953 tel. 06 - 36 458 191 tel. 06 - 51 647 525 www.icare.nl www.zcn.nl U woont zelfstandig en dat bevalt u prima. Maar toch… stel dat er wat gebeurt. U komt ongelukkig ten val of voelt zich plotseling onwel. Hoe kunt u iemand waarschuwen? Dankzij personenalarmering krijgt u met één druk op de knop contact met de alarmcentrale, die ervoor zorgt dat iemand gewaarschuwd wordt. Dag en nacht, vanaf elke plek in huis. U kunt kiezen voor drie contactpersonen in de buurt, die in het bezit zijn van uw huissleutel. Ook is het mogelijk om een abonnement te nemen voor directe hulp van een thuiszorgorganisatie. Verian levert sinds medio 2014 alleen nog de apparatuur, maar kan niet meer zorgen voor profes-sionele alarmopvolging. Via de ziektekostenverzekering zijn er soms mogelijkheden voor vergoeding van de personenalarmering. Ook zijn er diverse alarmtelefoons en bewegingsmelders te koop. Voor informatie kunt u één van de ouderenwerkers bellen. n Reizigerspanel Valleihopper Met op- of aanmerkingen, klachten en hulp bij indienen van klachten over de Valleihopper kunt u terecht bij: Mevr. G. Mijnten tel.: 033 – 277 2427 SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SWO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 ADRESSEN

GEMEENTE SCHERPENZEEL Bij de klantmanagers van de Gemeentewinkel kunt u terecht als u vragen hebt over zelfredzaamheid, het voeren van een huishouden of vervoer. Ook vragen over financiële ondersteuning of jeugdhulp kunt u aan hen stellen. U kunt bellen met 033 - 277 2324. Huiselijk geweld ouderen Iedereen kan te maken krijgen met huiselijk geweld. Mishandeling van ouderen blijkt steeds vaker voor te komen. Steunpunt Veilig Thuis Gelderland Midden heeft speciale aandacht voor ouderenmishandeling. Het steunpunt staat open voor zowel slachtoffers als plegers. De medewerkers veroordelen niemand maar zoeken samen met de beller naar de beste manier om met de situatie om te gaan. Tel: 0800 - 2000. Huishoudelijke hulp Agathos: www.agathos-thuiszorg.nl BiOns: www.bions.nl Centraalzorg: www.centraalzorg.nl tel: 010 - 264 07 77 tel: 085 - 85 00 163 tel: 033 - 286 22 02 Als u huishoudelijke hulp nodig heeft, kunt u dat aanvragen bij een Klantmanager van de afdeling Gemeentewinkel. De gemeente beoordeelt uw aanvraag en helpt u verder. Informatie: www.scherpenzeel.nl of tel. 033 - 277 2324. Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.30 uur in ‘t Foort’. Adviesraad Sociaal Domein Scherpenzeel De Adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan. Zij geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over het beleid en de voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet. De Adviesraad (voorheen WMO-raad) bestaat uit 11 leden. Dit zijn Scherpenzeelse inwoners die kennis hebben van maatschappelijke ondersteuning en die betrokken zijn bij de groepen mensen waarvoor deze wetten bestaan. De Adviesraad gaat niet over individuele problemen of situaties, zoals klachten of bezwaarschriften. Wilt u meer weten over het werk van de Adviesraad of heeft u een aandachtspunt: Het emailadres van de raad is: adviesraadscherpenzeel@outlook.com SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SWO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 43 SCHERPENZEEL

GEMEENTE RENSWOUDE Dorpsteam Renswoude Heeft u op dit moment hulp of ondersteuning nodig en kunt u dit niet zelf regelen? Neem dan contact op met het Dorpsteam Renswoude. U kunt het Dorpsteam bereiken: n via het meldformulier op www.renswoude.nl/sociaaldomein. Dit formulier is ook af te halen aan de balie in het gemeentehuis (Dorpsstraat 4). n via het telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 tot 10.00 uur. Tel: 0318 - 578 150 (centrale telefoonnummer van de gemeente Renswoude). n per e-mail dorpsteam@renswoude.org 44 n Of neem contact op met mevrouw Liesbeth Bouwman Lid Dorpsteam Renswoude Maatschappelijk werker Vitras Aandachtsfunctionaris Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag Tel. 06 - 30 149 978 of 0318 578 150 SWO Nieuws - jaargang 39 - december 2019 - nr. 4 SSWO Nieuws - j WO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 rgang 39 - mei 2019 - nr. 2 RENSWOUDE

TELEFOONNUMMERS OM TE ONTHOUDEN Brandweer/Politie/Ongevallen: bij spoed Politie: algemeen nummer tel: 112 tel: 0900-88 44 Huisartsenpraktijken in Scherpenzeel in Eerstelijnscentrum ‘het Foort’ - Vijverlaan 4 ‘de Vijver’ - dr. Roemer / dr. Lunter Bij spoed op werkdagen tel: 033 - 277 21 79 tel: 033 - 277 21 79 ‘de Vlieter’ - dr. Mulder / dr. Van Melick Bij spoed op werkdagen ‘de Molen’ - dr. Van der Logt Bij spoed op werkdagen Calamiteitenlijn (tijdens werktijden) Spoedgevallen buiten de praktijktijden Huisartsenpost Meander Medisch Centrum Apotheek in Scherpenzeel en Renswoude: Vijverlaan 4 - 3925 EM Scherpenzeel In de avond, nacht en in het weekend: Apotheek Eemland (Scherpenzeel) Apotheek lokatie Gelderse Vallei (Renswoude) Huisartsenpraktijk in Renswoude: Dhr. M. Sonnenberg Bij spoed op werkdagen, In de avond, nacht en weekend: Artsenpost lokatie Gelderse Vallei Helpdesk Gemeente Scherpenzeel: voor klachten over openbaar groen, bestrating, enz. Werkdagen van 9.00 uur - 10.00 uur In geval van spoedeisende gebreken die een gevaar kunnen opleveren, bellen naar: (24 uur per dag bereikbaar) Valleihopper (voorheen Regiotaxi): Reserveren en reisadvies (Locaal tarief) www.valleihopper.nl Klachtenlijn Valleihopper: tel: 033 - 277 88 09 tel: 033 - 277 88 09 tel: 033 - 277 12 50 tel: 033 - 277 12 50 tel: 033 - 277 22 23 tel: 0900 - 33 11 233 tel: 033 - 277 12 10 tel: 033 - 432 85 00 tel: 0318-43 79 90 tel: 0318 - 57 14 50 tel: 0318 - 57 36 85 tel: 0318 - 43 44 44 toets 1 toets 1 toets 1 tel: 033 - 277 06 48 tel: 06 - 20 63 22 85 tel: 0900 - 55 11 551 tel. 0900 - 66 22 662

SWO Nieuws is een driemaandelijkse uitgave van Senioren Welzijns Organisatie Scherpenzeel - Renswoude Jaargang 39 - Nummer 4 - Oplage 2050 stuks SWO Nieuws wordt verspreid onder alle inwoners van Scherpenzeel en Renswoude die 65 jaar of ouder zijn (m.i.v. 1 januari 2019) Tijdens de Dag van de Ouderen trad het Veenendaalse Shantykoor ’Voor Anker’ uit Veenedaal op. Naast talrijke meezingers wist de ceremoniemeester ook vele ouderen op de vloer te krijgen. De polonaise werd ingezet en vele ouderen sloten enthousiast aan... En het bleef nog lange tijd onrustig in Boschzicht! SWO Nieuws - jaargang 38 - maart 2018 - nr. 1 Colourprint - www.colourprint.nl - Tel. 033 433 3763

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
Home


You need flash player to view this online publication