10

Eerst het goede nieuws. De pensioenen van PGB hoeven niet gekort te worden, de dekkingsgraad is bij ‘ons’ pensioenfonds niet buitensporig goed maar wel hoog genoeg om kortingen te voorkomen. Het minder goede nieuws: er is ook aanspraken op een toekomstig pensioen zien dalen. Vooral de metaalfondsen verzetten zich met hand en tand tegen kortingen. ‘’Nu korten op de pensioenen van miljoenen Nederlanders is idioot en onverantwoord. We zitten gewoon pensioenen tot in lengte van jaren te kunnen betalen. Ook de behaalde rendementen zijn over het algemeen voldoende, hoewel daar wel een ruime variatie in zit. PMT-bestuurder Brocken: ‘’Het probleem zit hem niet zo zeer in de vermogenspositie en het rendement, maar dat we in dit stelsel op een soort Korten van miljoen pensioenen een geen ruimte om de PGB-pensioenen te indexeren, zoals ook elders in deze ExPress wordt uitgelegd. En dan het écht slechte nieuws: voor honderdduizenden andere gepensioneerden dreigt wel korting en dat al op 1 januari volgend jaar. ‘’Een tikkende tijdbom,’’ zeggen velen in en om Den Haag. Het korten van pensioenen, waarover de laatste tijd veel is geschreven en gezegd, dreigt met name voor PMT en PME, de twee pensioenfondsen voor de metaal, techniek en elektroindustrie. Beide pensioenfondsen met samen rond een half miljoen gepensioneerden melden al enige tijd 'dat de kans toeneemt dat er in 2020 gekort moet worden’. Daarnaast hangt de kortingsdreiging ook nog altijd boven het grootste pensioenfonds van ons land, het ABP dat ruim 620.000 gepensioneerden telt, en bij een flink aantal kleinere fondsen. Korten heeft, voor de duidelijkheid, ook gevolgen voor alle andere deelnemers van die fondsen die hun “We gaan ten onder als we niet verlagen” rond de 100 procent dekkingsgraad. We hebben het geld dus in kas. Het is toch niet uit te leggen dat we dan nu moeten korten,’’ zegt bestuursvoorzitter Eric Uijen van het Pensioenfonds Metaal & Elektro PME in een interview met De Telegraaf. Zijn collega Jos Brocken van Pensioenfonds Metaal & Techniek PMT: ‘’Je krijgt het wel uitgelegd maar het wordt niet geaccepteerd. Mensen, we hebben 75 miljard in kas, we krijgen een miljard meer premie binnen per jaar dan we uitkeren maar we gaan ten onder als we niet verlagen. Terwijl dat verlagen voor veel mensen een dramatisch effect heeft.’’ 1.400 miljard in kas De metaalfondsen hebben, net als vrijwel alle andere fondsen waaronder zeker het PGB, voldoende geld in kas. Overal valt te lezen dat de Nederlandse pensioenwereld op 1.400 miljard aan reserves zit, ruim voldoende om de surplace blijven qua dekkingsgraden omdat we hele lage rentes hebben. We kunnen wel schokken in rendementen opvangen maar rentes op dit lage niveau, dat gaat niet.’’ Het werkelijke probleem zit ‘m, zoals ook door VVG-PGB en het PGB zelf al tijden wordt betoogd, in de rekenrente. Dat is het rentepercentage dat de pensioenfondsen van toezichthouder de Nederlandsche Bank moeten hanteren om de toekomstige verplichtingen te berekenen. Bij een lage of zelfs buitengewoon lage rente, zoals nu al enkele jaren het geval is, zijn de verplichtingen omgekeerd relatief hoog en komt er per saldo een lage dekkingsgraad uit de bus. Die dekkingsgraad lag bij de al genoemde metaalfondsen begin dit jaar rond de 100 procent terwijl dat van DNB minimaal 104,3 procent moet zijn om kortingen te voorkomen. De Nederlandsche Bank én in het voetspoor daarvan minister Koolmees van SZW willen, zoals bekend, niet aan die dekkingsgraad tornen zolang het huidige pensioenstelsel met z’n harde toezeggingen blijft zoals het is. Wel heeft een commissie onder leiding van oudminister Dijsselbloem een advies over die rekenrente opgesteld. Dat was bij het schrijven van dit artikel nog niet bekend, actuele informatie staat op onze website www.vvgpgb.nl. Koolmees wil, net als een reeks voorgangers, het pensioenstelsel graag 10

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication