14

De Wmo is neergelegd bij de gemeenten omdat die dicht bij hun inwoners staan Maatwerk, dat is het uitgangspunt bij de Wet maatschappelijke ondersteuning, beter bekend als de Wmo 2015. De één heeft een traplift nodig, de ander huishoudelijke hulp, een derde moet begeleiding of aangepast vervoer hebben en dan zijn er ook nog mensen voor wie een combinatie van dat soort voorzieningen de beste oplossing is. “Iedereen wil natuurlijk het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in de eigen buurt met het eigen sociale netwerk. De uitvoering van de Wmo is in 2015 overgegaan van het rijk naar de gemeenten,” zegt Kim van der Weijden, beleidsadviseur Wmo bij de gemeente Diemen. De Wmo is neergelegd bij de gemeenten omdat zij dicht bij hun inwoners staan en op die manier goed kunnen inspelen op wat die inwoners nodig hebben. Binnen de Wmo vallen een aantal voorzieningen om langer thuis te blijven wonen bijvoorbeeld 14 Wmo helpt oudere om la zelfstandig te blijven wo hulp bij het huishouden, hulpmiddelen (zoals een rolstoel of en scootmobiel), begeleiding en woningaanpassingen. Wie dus op een bepaald moment een voorziening nodig heeft om in eigen huis te kunnen blijven – of soms naar een andere aangepaste woning te verhuizen - dient zich in eerste instantie te richten tot de gemeente. Hoewel de gemeenten in ons land die taak naar eigen inzicht in kunnen vullen en vaak ook verschillend uitvoeren, zijn de grote lijnen wel hetzelfde. De aanvraagprocedure voor een Wmo-voorziening verschilt per gemeente maar de procedure daarna verloopt vrijwel overal hetzelfde. In bijna alle gevallen gaat er iemand namens de gemeente op huisbezoek om de situatie ter plaatse te bekijken en met de aanvrager te bespreken. Daarbij kan een familielid of andere bekende aanwezig zijn maar ook kan desgewenst een onafhankelijke cliëntondersteuner ingeschakeld worden. Zo’n bezoek is vooral bedoeld om te kijken of de aanvraag wel alles dekt wat er nodig is. Zo kan iemand bijvoorbeeld om een traplift vragen, maar kan hij of zij zich dan ook boven zelf redden of zijn er bijvoorbeeld ook beugels in de douche nodig? Als iemand huishoudelijke hulp verzoekt, hoe groot is het huis dan en wat wil men precies gedaan

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication