15

a o hebben, dat maakt uit hoeveel uur nodig is. ‘’Tijdens zo’n bezoek ontvang je misschien ook signalen dat iemand eenzaam is. Dan wordt samen met die persoon gekeken hoe er nieuwe contacten gezocht kunnen worden of verwezen naar activiteiten in de buurt’’. anger onen Wmo-indicatie De gemeente geeft een Wmobeschikking af waarin staat wat de problemen zijn, wat de mogelijke oplossingen zijn, wat de aanvrager zelf kan oplossen en waar de gemeente in ondersteunt. Het pakket voorzieningen en diensten dat onder de Wmo valt is daarbij redelijk uitgebreid. Al genoemd zijn huishoudelijke hulp en ‘technische’ voorzieningen maar ook kan het gaan om dagbesteding- of andere begeleiding of aanvullend openbaar vervoer waarmee mensen die niet (meer) in staat zijn om met het openbaar vervoer te reizen een busje of auto kunnen aanvragen om hen te brengen en te halen. De regeling voor aanvullend openbaar vervoer verschilt wel per gemeente. In Diemen kan iedereen van 75 jaar of ouder gebruik maken van het aanvullend openbaar vervoer, voor anderen is een Wmoindicatie nodig. Daarbij geldt een grens van 30 kilometer, wat daarbuiten valt wordt op landelijke schaal georganiseerd onder de naam Valys. ‘’Dus als iemand die hier woont met de Kerst naar z’n zoon of dochter in Groningen wil, dan kan hij of zij gebruik maken van de diensten van Valys,’’ geeft Van der Weijden als voorbeeld. Een ander aspect dat onder de Wmo valt is mantelzorg-ondersteuning, bijvoorbeeld door degene die de zorg nodig heeft een paar dagdelen per week passende dagbesteding aan te bieden. Is de beschikking eenmaal rond, dan worden de zaken verder ingevuld door gespecialiseerde zorgaanbieders die door de gemeenten zijn gecontracteerd. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om leveranciers van scootmobielen of trapliften, bedrijven die huishoudelijke hulp regelen of gespecialiseerde vervoerders. Vaak gaat het daarbij om bedrijven die op plaatselijke of regionale schaal werken 15 hoewel er voor specifieke diensten of producten ook landelijke aanbieders worden ingeschakeld. De leveranciers en zorgaanbieders hebben rechtstreeks contact met de aanvrager. ‘’Dat is veel praktischer, als de huishoudelijke hulp een keer niet kan komen omdat je naar het ziekenhuis moet dan kun je dat zelf even doorgeven, daar hoeven we als gemeente niet steeds tussen te zitten.’’ Persoonsgebonden Budget Behalve deze zogenaamde ‘hulp in natura’ bestaat ook het Persoonsgebonden Budget, dat net als ‘ons’ pensioenfonds wordt afgekort als PGB. In dat geval wordt de aanvrager een bedrag of budget beschikbaar gesteld waaruit hij of zij zelf de noodzakelijke voorzieningen of diensten kan betalen. Zo’n PGB wordt in de praktijk door de gemeente ‘overgemaakt’ aan de SVB waar de betrokkene de rekeningen dan in moet dienen. Voor zo’n PGB gelden wel strikte voorwaarden. In de eerste plaats moet vast staan dat de aanvrager of bijvoorbeeld een familielid het zelf allemaal goed kan regelen. Daarnaast worden er eisen gesteld aan de in te schakelen leverancier of dienstverlener. “De uitvoering van de Wmo is in 2015 overgegaan van het rijk naar de gemeenten“ Dat bedrijf of de persoon moet aantoonbaar voldoende kwaliteit van zorg kunnen bieden en moet met de aanvrager een zorg-overeenkomst afsluiten die door de gemeente goedgekeurd dient te worden. In de praktijk komen PGB’s dan ook veel minder voor dan zorg in natura waarbij men alles via de gemeente kan regelen. Tenslotte is het goed te wijzen op een recente ingrijpende wijziging in de eigen bijdragen die voor de Wmo gelden. Per 1 januari dit jaar zijn die bijdragen niet meer afhankelijk van inkomen of vermogen maar geldt altijd en voor iedereen een bedrag van 17,50 euro per vier weken. Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat met name ouderen met meer financiële slagkracht vaker een beroep op de wet gaan doen. De eigen bijdrage kon voor hen voorheen oplopen tot enkele honderden euro’s per maand, wat een reden kon zijn om geen gebruik te maken van de Wmo maar bijvoorbeeld huishoudelijke hulp zelf te regelen. Met een veel lagere eigen bijdrage ligt een aanvraag voor Wmo-steun eerder voor de hand. Ruud Peys De zorg wordt ingevuld door gespecialiseerde dienstverleners

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication