16

Soms kan thuishulp nodig zijn; hoe gaat dat in z’n werk? Soms kan er een moment komen dat hulp thuis noodzakelijk is. Omdat je ouder bent en minder gemakkelijk jezelf aankleedt en doucht. Of omdat je net uit het ziekenhuis komt en nog herstellend bent. Het uitgangspunt bij VGZ is dat de klant de regie voert over de eigen gezondheid en zorg. Als iemand hulpbehoevend is, doet hij of zij in eerste instantie een beroep op het sociale netwerk zoals familie of andere naasten. Als toch aanvullende zorg nodig is, zijn het professionals – bijvoorbeeld huisartsen, zorggroepen of wijkverpleegkundigen – die deze zorg leveren. VGZ ziet wijkverpleegkundigen daarbij als de spin in het web van de keten. Zij moeten de ruimte krijgen om hun professionele rol te pakken, naast de huisarts. Het is dan ook essentieel dat de wijkverpleegkundige en de huisarts goed samenwerken. Maar hoe gaat dat in z’n werk, thuiszorg aanvragen? Stel u heeft zorg nodig. 1. U kunt dat kenbaar maken aan bijvoorbeeld de huisarts maar u kunt ook zelf naar een organisatie bellen die in uw gemeente of regio wijkverpleging/thuiszorg verzorgt. Indien u via VGZ verzekerd bent, dan is het belangrijk te vragen of deze instantie een contract heeft met VGZ. 2. In alle gevallen beoordeelt een deskundige wijkverpleegkundige of u aangewezen bent op zorg die door de zorgverzekeringswet vergoed wordt. 3. Deze wijkverpleegkundige stelt op basis van de bevindingen bij u thuis een zorgplan op. Stel dat er zorg nodig is die niet onder de 16 Zorgverzekeraar VGZ, waarmee de VVG-PGB een overeenkomst heeft voor ledenkorting, zet op verzoek van ExPress uiteen hoe het aanvragen en verder regelen van thuiszorg in zijn werk gaat. zorgverzekeringswet valt, dan verwijst de wijkverpleegkundige u door naar de gemeente (zij zijn verantwoordelijk voor zorg op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, oftewel Wmo, zie ander artikel in deze ExPress) of naar het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) dat u moet beoordelen als er langdurige zorg nodig is (valt onder de Wet Langdurige Zorg). 4. Heeft de wijkverpleging een contract met VGZ dan mag de zorg direct geleverd worden. Is dit niet het geval, dan moet de zorgaanbieder een aanvraagformulier indienen bij VGZ. Het zorgplan moet meegestuurd worden als er zorg wordt aangevraagd voor een periode langer dan drie maanden en meer dan zeven uren per week. Is er sprake van een minder intensieve periode, dan kiest VGZ ervoor om direct, zonder inhoudelijke beoordeling, toestemming te verlenen. Dit doen we om papieren rompslomp te voorkomen. 5. Het bij VGZ ingediende zorgplan wordt door deskundigen beoordeeld. Zij bekijken of de inzet van de zorg klopt met wat er met u aan de hand is. Het kan voorkomen dat VGZ vindt dat het zorgplan aangepast moet worden, dit gebeurt na overleg met de betreffende wijkverpleegkundige 6. De toegekende toestemming (machtiging) wordt vervolgens schriftelijk naar de wijkverpleegkundige en de klant verstuurd. Hierop staan de uren persoonlijke verzorging en / of verpleging vermeld per bepaalde periode / termijn. 7. Wanneer de machtiging is verlopen dient er tijdig een nieuwe machtiging aangevraagd te worden. Misschien lijkt dit ingewikkeld, maar VGZ kan u verder helpen als u er niet uit komt. Het is daarbij handig om twee dingen te weten: welke polis heeft u (een natura of restitutie) en heeft de wijkverpleging die u misschien al uitgezocht heeft een contract met VGZ? Dit laatste kunt u via deze link eenvoudig opzoeken. https://www.vgz.nl/zorg-regelen/ zorgadvies Heeft u hulp nodig? Via deze link ziet u de antwoorden op veel gestelde vragen en kunt u via chat of telefoon contact leggen met de klantenservice van VGZ. https://www.vgz.nl/klantenservice? icmp=mi-5-0 Ruud Peys

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication