17

PGB maakt grote sprongen Omdat ik als lid van een campagne team betrokken was bij de Provinciale Statenverkiezingen Noord-Holland heb ik nogal wat mensen gesproken de afgelopen maanden. Zwoegend in de gietregen met druipende boodschappentassen (nee, het weer was niet bereid de democratie in een zonnig daglicht te stellen) wilden velen toch graag hun zegje doen. Al gauw kwam de pensioenfrustratie aan de orde. Vaak in lange, aangrijpende verhalen. Maar soms ook met weinig omhaal van woorden: boos. De conclusie was – anders dan het complexe onderwerp zelf – volkomen helder. Men begrijpt er, kort gezegd, niets van! De jarenlange, vruchteloze pensioenonderhandelingen en de jaar op jaar dalende koopkracht (soms 18%) blijven niet zonder gevolg: het vertrouwen in ons wereldwijd geprezen pensioensysteem is, in ieder geval in eigen land, soms ver te zoeken. Het ondoorgrondelijke jargon, waarmee de pensioendiscussie is doorspekt, helpt niet om het vertrouwen te herstellen. In Schagen liep ik tussen het winkelend publiek een gepensioneerd PGB-echtpaar tegen het lijf. Na de aanvankelijke verrassing over onze PGB-verbondenheid, vertrouwde de man mij toe dat hij zijn interesse in het fonds had verloren. Waar hij vroeger nog actief, via de vakbond, aan ondersteuning van ons sociale systeem had bijgedragen, had hij zich nu in wantrouwen afgekeerd. Logisch. Zoals ook voorzitter Jos van Rijsingen bij de laatste ALV memoreerde: ‘Het is aan niemand uit te leggen dat het pensioengeld tegen de plinten klotst, terwijl gepensioneerden al 15 jaar op de blaren zitten.’ Animatiefilms Gelukkig kon ik mijn gesprekspartner met een gerust hart aanraden juist wel betrokken te blijven en goed de PGB website in de gaten te houden, omdat PGB kosten nog moeite spaart om af te rekenen met jargon en verdwaaltaal en zich enorm inzet voor begrijpelijke communicatie. Sterker nog: communicatie is een van de speerpunten van de professionaliseringsslag die PGB de afgelopen jaren in gang heeft gezet en die langzamerhand vruchten begint af te werpen. Een stijgend Ook voor ons, als VO, is professionalisering en doelgerichtheid van de organisatie een belangrijke ontwikkeling. Het gehanteerde pariteitsbeginsel, de evenredige vertegenwoordiging van belanghebbenden (werkgevers, werknemers en gepensioneerden), dat bij sommige organisaties tot blokvorming leidt, veroorzaakt bij PGB juist een constructieve samenwerking waar iedereen op basis van vermogen, capaciteit en interessesfeer bijdraagt aan het uiteindelijke doel van het fonds: optimaal beheer van het pensioenvermogen. Ook in het bestuur zijn de scheidslijnen tussen de verschillende belangengroepen niet merkbaar. Een situatie die vertrouwen bij alle partijen oproept. Op de drukbezochte ALV in Amersfoort is ook plaats voor een VO onderonsje: links op de voorgrond het zeer gewaardeerd VO-lid Henk Janssen, die na ruim 12 jaar inzet afscheid van het VO heeft genomen. aantal pensioenvraagstukken wordt op de website in korte animatiefilms uiteengezet. Vragen en suggesties kunnen, behalve telefonisch, ook buiten kantooruren via de chatservice worden gemeld. Op de site is ook sinds kort een canon te zien van de geschiedenis van PGB (Nederlands oudste pensioenfonds, opgericht door de eerste vakbond in ons land). Sinds ik verleden jaar namens de gepensioneerden ben toegetreden tot het Verantwoordingsorgaan, (VO) heb ik gezien hoe PGB grote sprongen maakt. En niet alleen op het gebied van communicatie. De verdere professionalisering spitst zich toe op vrijwel alle aandachtsgebieden. Zo werd PGB voor zijn vernieuwend dynamisch beleggingsbeleid (dat beter bestand is tegen de volatiele financiële markten) zowel in 2017 als in 2018 bekroond met een prestigieuze IPE (Investments & Pensions Europe) Award. Ook is er de laatste jaren hard gewerkt om een breed scala van verschillende pensioenregelingen technisch uit te kunnen voeren en zo verschillende bedrijfstakken en ondernemingen onderdak te kunnen bieden terwijl de sociale basis van het bedrijfstakpensioenfonds behouden blijft. Lariekoek De open sfeer zorgt ervoor, zo heb ik het afgelopen jaar mogen meemaken, dat het VO zich op alle terreinen ‘proactief’ kan opstellen in plaats van de wettelijk verplichte handtekening als mosterd na de maaltijd bij het kruisje te mogen zetten. Dit jaar zal het VO zijn vergaderrooster afstemmen op de vergaderagenda van het Bestuur, wat ons de gelegenheid geeft om tijdig vragen en opmerkingen in het besluitvormingsproces in te kunnen brengen. Het open beleid brengt natuurlijk ook verantwoordelijkheden met zich mee: tijdens een tweedaagse ‘heisessie’ in april hebben we ook onze eigen rol kritisch onder de loep genomen. Kunnen we binnen het VO de effectiviteit nog vergroten? Moet de commissie-structuur aangescherpt, zodat ieder lid op bepaalde onderwerpen expertise kan opbouwen en bijhouden? Zeker is dat de steeds hogere eisen aan (bij) scholing door PGB zullen worden gefaciliteerd. Want serieus genomen worden is één, maar dan moet je ook ‘serieus’ aan het besluitvormingsproces kunnen bijdragen. Elkaar lastig vallen met lariekoek is in een professionele organisatie, met de verantwoordelijkheid voor een enorme berg spaargeld van mensen, niet aan de orde. Nicoline Maarschalk Meijer 17

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication