3

kostbare eisen tegemoetkomt, heeft de politiek - lees minister Koolmees - zelf ook nog een absolute voorwaarde: afschaffing van de doorsneepremie. Jonge werkenden krijgen dan meer waar voor hun ingelegde premie, ouderen (vanaf circa 45 jaar) minder. Die laatsten moeten daar dan wel voor gecompenseerd worden. Dat grapje kost volgens berekeningen tussen de circa 60 en 90 miljard (!) euro. Het kabinet heeft dat geld niet (meer). Aanpassen/ vertragen van de ingangsdatum AOW en andere wensen kosten al genoeg, zal de argumentatie zijn. Plotsklaps zullen de overreserves van de pensioenfondsen wel groot genoeg worden geacht om deze compensatie op te hoesten. Als tegemoetkoming mogen de fondsen daar dan ruim de tijd voor nemen. Andere oplossing Het gevaar is echter levensgroot dat indexatie dan verder weg is dan ooit. Wie ook naar de belangen van gepensioneerden kijkt, moet dus een andere oplossing vinden om de afschaffing van de doorsneepremie te financieren. Als dat er niet in zit, is geen akkoord beter dan zo’n slecht akkoord. Nog beter zou zijn, ik zei het al tijdens de ledenvergadering, dat het stelsel niet helemaal op de schop wordt gegooid. Met enkele aanpassingen binnen het bestaande stelsel kunnen al veel problemen worden opgelost en kan vertrouwen worden teruggewonnen. Voor àlle generaties. Jos van Rijsingen voorzitter VVG-PGB Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en premier Mark Rutte in de Tweede Kamer voor het plenaire debat over de misgelopen onderhandelingen rond een nieuw pensioenakkoord. Foto: ANP Fotograaf Koen van Weel Koepels voerden actie om aan tafel te komen De koepels van gepensioneerden KNVG – waarbij ook onze VVG-PGB bij is aangesloten – en NVOG hebben de afgelopen weken actie gevoerd om een plaats te veroveren aan de onderhandelingstafel over een nieuw pensioenstelsel. Beide organisaties eisten daarbij dat de dreigende kortingen niet doorgaan en dat er juist een begin wordt gemaakt met de indexatie van de pensioenen. De actie is ondersteund met een reeks spotjes op de radio. KNVG en NVOG hebben een al massaal ondertekende petitie opgesteld voor de Tweede Kamer. Daarin stellen ze dat de Nederlandse gepensioneerden geen vertrouwen meer hebben in de pensioenonderhandelaars. ‘’De onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel worden gevoerd alsof het enkel gaat om arbeidsvoorwaarden, maar ze zijn ook direct van invloed op de pensioenuitkeringen van de 3,3 miljoen gepensioneerden. Omdat de vakbeweging vooral de belangen van de werkenden behartigt, zijn de belangen van gepensioneerden onvoldoende vertegenwoordigd.’’ Voor veel gepensioneerden is indexatie van het pensioen, dat naast de AOW wordt ontvangen, al jaren geheel of gedeeltelijk achterwege gebleven. Dat heeft geleid tot achteruitgang in koopkracht van het aanvullend pensioen naast de AOW tot wel 18%. ‘’Het vertrouwen in het pensioenstelsel onder gepensioneerden is daardoor op een dieptepunt en het maatschappelijk draagvlak voor de veranderingen is uiterst gering.’’ ‘’In de Nederlandse pensioenpotten zit ruim 1.300 miljard euro. Een groot deel daarvan is van de gepensioneerden’’, stellen de organisaties in de petitie. ‘’Gezien deze immense financiële belangen is het maatschappelijk, democratisch en moreel niet verdedigbaar dat de gepensioneerden verstoken blijven van elke invloed op het geld dat gereserveerd is voor hun pensioenaanspraken.’’ KNVG en NVOG vragen daarbij om rechtstreeks betrokken te worden bij zowel de onderhandelingen over het nieuwe pensioenstelsel als bij de verdere uitwerking en de implementatie daarvan. Op de website pensioenpetitie.nl staat een uitgebreide uitleg over de achtergronden van de actie. Ruud Peys 3

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication