19

MOLENS / Windmills Kijk voor actuele openingstijden / check opening hours: vvvbrabantsewal.nl Molen De Twee Vrienden Sint Antoniusmolen Molen De Vos Molen Johanna Molen(museum) De Assumburg Oude Huijbergsebaan 227, Bergen op Zoom, 0164 683 560 Berg / beltkorenmolen » Mound / knoll flour mill. Halsterseweg 57, Halsteren, 06 123 022 92, www.antoniusmolen.nl Ronde, stenen korenmolen op belt. » Round, brick flour mill on knoll. Rijksweg 51, Heense Molen, 06 460 555 70 Stenen korenmolen » Brick flour mill. Bergsestraat 25b, Huijbergen, 06 153 213 89 Gerestaureerde stenen Bergmolen » Brick flour mill. » Restored brick flour mill. Veerweg 1, Nieuw-Vossemeer, 06 460 555 70 Stenen korenmolen MONUMENTEN / Monuments Kijk voor actuele openingstijden / check opening hours: vvvbrabantsewal.nl Het Markiezenhof Steenbergsestraat 8, Bergen op Zoom, 0164 277 077, www.markiezenhof.nl Rijksmonument het Markiezenhof werd in 1485 gebouwd ter meerdere eer en glorie van de heren, later de markiezen van Bergen op Zoom. In 1514 bereikte het Markiezenhof zijn huidige omvang. » Listed National Heritage Building the Markiezenhof (Marquess’ Court) was built in 1485 in honour of Bergen op Zoom’s Lords and, later on, its Marquesses. In 1514, the Markiezenhof reached its present size. Lievevrouwepoort / Gevangenpoort Lievevrouwestraat 60, Bergen op Zoom De enige bewaard gebleven middeleeuwse stadspoort van Bergen op Zoom. Dit oudste monument van de stad deed dienst als verdedigingswerk, maar heeft ook o.a. de functie van gevangenis gekend. » The only medieval city gate in Bergen op Zoom that has survived. This oldest listed building in the city started out as a fortification, but was also used as a prison and for other purposes. Ravelijn Op den Zoom Korneel Slootmanslaan, Bergen op Zoom 18e eeuws verdedigingswerk van Menno van Coehoorn met gewelven, kazematten, een uitzichtpunt en een drijvende brug. » 18th century fortification by the famous architect Menno van Coehoorn with arched roofs, casemates, a vantage point and a floating bridge. Sint Gertrudiskerk Grote Markt, Bergen op Zoom Kerk met een veelbewogen geschiedenis. Torenbeklimming: na 183 treden een prachtig uitzicht over de stad. of the tower and enjoy a beautiful view. 19 » Church with a chequered history. Climb the 183 steps

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication