38

6 Landgoed Lievensberg 7 Groot Molenbeek Klimmen, klauteren, wandelen met of zonder schoenen, mountainbiken of recreatief fietsen, kuieren of stevig doorstappen, heerlijk op een terras vertoeven; het kan hier allemaal. Natuurpoort Lievensberg is het knooppunt voor vele fiets- en wandelroutes. Lievensberg is een oud landgoed en bestaat uit een park, zandverstuivingen, heidetuinen en dennenbossen. Het park en bos en de heide zijn dagelijks gratis toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. Wandelen: Er is een blotevoetenpad van 2 km. Mountainbiken: Vanaf de Boslustweg starten 2 uitdagende mountainbikeroutes. De routebeschrijvingen zijn verkrijgbaar bij VVV Brabantse Wal. 6 Lievensberg estate Climbing, clambering, walking with or without shoes on, mountain biking or recreational biking, strolling or keeping up a stiff pace, lounging in an outdoor café; anything goes. Natuurpoort Lievensberg is the junction of many biking and hiking routes. Lievensberg is an ancient estate that consists of a park, sand drifts, heath gardens and pine woods. The park, woodlands and heath are freely accessible every day, from sunrise to sunset. Hiking: There is a Barefooted Trail of 2 km. Mountainbiking: Two challenging routes start at the Boslustweg. The brochures are available at VVV Brabantse Wal. Groot Molenbeek is een bebost landgoed dat gegroeid is uit een van de oudste nederzettingen van de streek (zeker vóór 1291). In het valleitje van de Molenbeek staan verspreid hoeven, welke schuil gaan onder zwaar loofhout. Het gebied is vrij toegankelijk op wegen en paden. 7 Groot Molenbeek Groot Molenbeek is a wooded country estate that originates from one of the oldest settlements in the area (before 1291). Under the heavy foliage of the broad-leaved trees, farms are scattered in the valley of the Molenbeek. Roads and trails in the area are open to the public. 8 De Bergse Heide Landschapspark De Bergse Heide is ontstaan op stuif duinen die door eeuwenlange invloed van de overheersende zeewind uit het zuidwesten omhoog zijn gestuwd. Nu wordt het zand bijeengehouden door gemengd bos. Het grote contrast tussen hoger gelegen droge beboste zandkoppen en de lager gelegen vochtige open plekken bieden veel leefruimte voor een grote diversiteit aan planten en dieren. Er zijn vele faciliteiten te ontdekken voor zowel actief als passief recreëren 8 De Bergse Heide Nature park De Bergse Heide developed on moving sand dunes that were pushed upwards after centuries of impact of the dominant sea wind from the south west. Currently, the sand is conserved by mixed woodland. The huge contrasts between elevated dry, sandy woodlands and low-lying, open wetlands offer a suitable habitat for a wide variety of flora and fauna. You can explore many facilities for either active or passive recreation. 9 Ongerepte wildernis in de Dintelse Gorzen Wandelend op de Dintelse Gorzen is de wereld aangenaam ver weg: rust en stilte zijn immens en weldadig. Het buitendijkse natuurgebied de Dintelse Gorzen, in beheer bij Natuurmonumenten, is een voormalig getijdengebied langs het Krammer Volkerak. Na het sluiten van de Philipsdam (1987) viel het getij weg en verzoette het. De plantengroei veranderde sterk. Zoute soorten verdwenen grotendeels; orchideeën, koninginnekruid, duinriet en allerlei (bloeiende) struiken kwamen er onder meer voor terug. 38 VVV Brabantse Wal ZIEN EN DOEN / See and discover

39 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication