39

Het is een kwart eeuw geleden dat de getijden hier grotendeels verdwenen, maar nog steeds is de structuur van slikken, schorren en kreken te zien. Op het lage slik groeien – dankzij de zoutvoorraad in de bodem – nog steeds zoutminnende planten als zeekraal en zilte schijnspurrie en zoeken kluten en lepelaars naar voedsel. Het slik kent ook zandige stukjes. Daar groeit duindoorn en bloeien ‘s zomers parnassia en duizenden orchideeën. Om te voorkomen dat bomen en struiken het gebied overwoekeren en orchideeën, roodborsttapuiten, ganzen en veel ander moois verdringen, zet Natuurmonumenten grote grazers in. Er grazen 135 Schotse hooglanders en 80 Shetlandpony’s. De dieren zijn gehard en zomer en winter buiten. Wandelen: Er is een 5 kilometer lange wandelroute uitgezet, gemarkeerd met blauwe en gele pijlen. Om grondbroedende vogels voldoende rust te geven bij het broeden is van 15 maart tot 15 juli alleen het blauw gemarkeerde gedeelte (2,5 km) van de wandelroute toegankelijk. In verband met de grote grazers mogen honden niet mee. Vertrek: Vlietdijk in Dinteloord. Wandelexcursies: Natuurmonumenten organiseert het hele jaar door wandelexcursies over de Dintelse Gorzen. Meer informatie over excursies via VVV Brabantse Wal of op www.natuurmonumenten.nl. 9 Unspoilt wilderness in Dintelse Gorzen When hiking in Dintelse Gorzen (Dinteloord’s saltings), the world is at a comfortable distance: peace and quiet are vast and salutary. The conservation area Dintelse Gorzen is located outside the dikes and managed by Natuurmonumenten (the Society for Preservation of Nature Conservation Areas in the Netherlands). It is a former tidal zone along the Krammer Volkerak. When the Philipsdam was closed in 1987, the tidal movements disappeared and the water became brackish and fresh. The fauna changed drastically. Salty species dissapeared largely; but other plants returned, including orchids, hemp-agrimony, wood small-reed and various (flowering) shrubs. More than 25 years have passed, since the tide disappeared, but the structure of silts, salt marshes and coves is still visible. Salt-loving plants such as glassworth and sand spurrey still grow on the silts, because of the salt content of the soil- and avocets and spoonbills still search for food on the silts. On the silts’ sandy parts, gorse grows and in summer grass of Parnassus and thousands of orchids flower there. To prevent trees and shrubs from overgrowing the area and oust the orchids, stonechats, geese and many other gems, Natuurmonumenten uses large livestock species. 135 highland cattle and 80 Shetland ponies graze the area in summer and winter. 39

40 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication