24

TV2 - Morsweg Transvaal heeft een prachtige potentie, maar is het sluitstuk van de gemeente, andere wijken (centrum) gaan voor. Het verkeer blijft een probleem. Zeker als er straks bussen voor terugkomen. De Rijnzichtbrug zou voor bewoners twee richtingsverkeer moeten blijven, d.m.v. camera herkenning van kentekens. Ingevuld directe omgeving, verbetering bestrating, pakweg 4 jaar geleden op een aantal punten 'slecht' uitgevoerd (trottoirs, wegdek) - gehele MW. w.b. verkeer: bussen in/op de Morsweg klinkerdeel, is m.i. een slecht plan. (een beetje bestelbus voel je door het hele huis). 30 km Zone en verbod vrachtauto's 1/ te weinig aanwijzing 30 km zone 2/ snelheid wordt niet aangehouden door verkeer tw 30 km. 3/ Vrachtauto's komen steeds meer voor. 4/ Elektronische waarschuwing 30 km op weg plaatsen. Zodat verkeer boven 30km dit ziet of camera's plaatsen!!! Daar waar fietsen op eigen grond kunnen worden geplaatst, moet dat ook gebeuren, nr 81 hoekhuis. Voor nr 110 is een wit kruis. Vroeger kon de hele straat hier laden en lossen. Nu is de plek 1,5 meter kleiner geworden en nu kun je er dus niet makkelijk meer tussen, terwijl de die 1,5 meter geen extra plek creëert. Ik weet dat er heel wat mensen in de straat het graag wat breder hebben, zodat er altijd een plek is om te laden en te lossen, nu is het een ruimte waar niemand iets mee kan. Verpaupering van de wijk zet door; snelheidsbeperkende maatregelen, kunnen geen drempels zijn want de meeste huizen zijn niet onderheid. Ernstig te kort aan handhaving op alle terreinen; vergroeningspogingen zijn mislukt door (zwerf)fietsen, zooi en niet onderhouden panden van huisjesmelkers; Morsweg 103 (voormalige bloemenzaak) verkrot. Ik wil beginnen met de ‘entree’ van het klinkergedeelte van de Morsweg, na het spoor. Vanaf het spoor gezien is de linkerkant al mooi. Daar staat de flat van de SHWJ. De stoep is fraai aangelegd, er staan in de bocht prachtige bloesembomen en het eigen terrein is afgescheiden door een mooie lage beukenhaag met gevarieerd groen er achter. Het parkeerterrein van de SHWJ is afgescheiden door een goed onderhouden transparant hekwerk begroeid met klimop. Dit alles wordt goed onderhouden. De rechterkant is een zooitje. Direct na de spoorovergang is het een overwoekerde bossage met veel plastic en andere rotzooi erin. Het hekwerk ligt meer dan dat het overeind staat. De overgang van het fietspad richting Morsweg (Transvaal 2), bestaat nu uit schots en scheefliggende stoeptegels, een paar meter verder gaat het over in ander plaveisel. Er staan verschillende verkeersborden scheef en er zijn zelfs buurtbewoners die het 30 km bord nog nooit gezien hebben. Het plaveisel van de Morsweg in Transvaal 2 is een allegaartje van legpatronen, vooral de parkeervakken. Het plaveisel zou aangepast kunnen worden aan het plaveisel van de zijstraten (De Wetstraat, de la Reystraat en Pretoriusstraat). Uniform plaveisel zorgt voor ruimtelijkheid. Dat kan in een drukke straat geen kwaad. De 30 km aanduiding kan ook een aantal keer in het plaveisel gelegd worden. Dat is duidelijker en borden maken het straatbeeld onrustig. De boomspiegels aan de even kant en een enkele aan de oneven kant kunnen op heel veel plekken een stuk groter en beplant worden. De 2 ’verkeerssluisjes’ op de Morsweg kunnen vervangen worden door lichtgevende plantenbakken. Fraaier dan de nu eeuwig scheefstaande verkeerszuiltjes en heel effectief om de snelheid uit het verkeer te halen. Het fietsenprobleem. Er zijn talloze schouwen geweest, waar nooit een vervolg op komt. Hieronder wat concrete oplossingen voor de talloze fietsen op de Morsweg (TV 2). Voor Morsweg 65, is nieuwbouw (jaren 70, denk ik), daar staan fietsenrekken langs de gevel. Dat zijn er te weinig. Zonder problemen zou dit kunnen uitgebreid worden. Tijdens een schouw is eens gezegd, dat die fietsrekken niet meer gebruikt worden. Dat is onzin, dezelfde zijn nog steeds te krijgen en op dit gedeelte is het efficiënt en netter dan de 'nietjes of openers’. Verder is de stoep breed genoeg om langs de weg een lang perk met planten aan te leggen (groenblijvend). Er is veel verkamering en dat brengt overlast mee. Als verkamering wordt toegestaan is de gemeente verantwoordelijk voor de openbare ruimte en dat betekent dat zij moet zorgen voor voldoende fietsrekken. Met het nieuwe verkameringsbeleid is toezicht vereist dat er inpandige fietsenstallingen komen met voldoende ruimte. De gemeente weet ook dat het gedrag van studenten OPMERKINGEN UIT RANSVAAL II

25 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication