0

VERBETER TRANSVAAL TRANSVAAL TUSSEN RIJN & RAIL Verkend in 1850 en 1851. Herzien in 1888. Gedeeltelijk herzien in 1913.

TRANSVAAL TUSSEN RIJN & RAIL Uitgave: Wijkvereniging Transvaal Leiden Enquête in beeld© Met dank aan Buro JP, fotografie (foto’s pagina 21, 27, 30 en 32) Met dank aan Hielco Kuipers, fotograaf (foto’s pagina 6 en 7) opmaak: Wijkvereniging Transvaal Leiden in samenwerking met Studio Tango, Leiden

TRANSVAAL TUSSEN RIJN & RAIL Uitgave: Wijkvereniging Transvaal Leiden Enquête in beeld© Met dank aan Buro JP, fotografie (foto’s pagina 21, 27, 30 en 32) Met dank aan Hielco Kuipers, fotograaf (foto’s pagina 6 en 7) Logo ontwerp: Studio Tango, Leiden opmaak: Wijkvereniging Transvaal Leiden

Transvaal bestaat uit 3 delen, Transvaal I, Transvaal II en Transvaal III. Elk deel heeft zo haar eigen buurtjes. Alleen de Morsweg loopt als een slagader door heel Transvaal, hoewel volstrekt verschillend in elk deel. De enquête kent 5 hoofdthema‟s: Verkeer, Woonklimaat/sociale cohesie, Voorzieningen, (Geluids)overlast, Veiligheid. De thema‟s zijn per deel en vervolgens per straat uitgewerkt. Er is ruimte voor specifieke opmerkingen en ook deze zijn in de rapportage vermeld. De volledige uitwerking vindt u in de meegestuurde PDF. Deze folder is slechts een korte samenvatting. De enquête is in maart 2021 huis aan huis verspreid. Het gaat om circa 900 adressen. Er kwamen 125 ingevulde formulieren terug. Goed voor 249 bewoners. De respons voor een dergelijke vrij tijdrovende enquête mag hoog genoemd worden. Zeker als rekening wordt gehouden met het feit dat in de afgelopen decennia weinig tot niets met de meningen en/of klachten van Transvaal bewoners door de gemeente is gedaan. De veelvuldige bezoeken van politici en ambtenaren door de wijk („schouwen‟), eerdere onderzoeken, huiskamergesprekken, “Doe mee”-bijeenkomsten met flap-overs etc., hebben weinig tot geen resultaten voor bewoners opgeleverd. 80 bewoners hebben vaak zeer uitvoerig, opmerkingen/ toelichtingen gegeven of suggesties gedaan voor verbetering in hun buurt of straat. Voor zover wij hebben kunnen vaststellen heeft geen enkel studentenhuis de enquête ingevuld. Ook van het grote appartementencomplex van de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren (goed voor 80 adressen, in Transvaal II) kwam geen respons. Naar onze mening zijn beide groepen passanten, die weinig op hebben met de buurt waarin zij wonen. Naar onze mening heeft het wel totale responspercentage gedrukt. Dat is ook in de cijfers te zien want de bevindingen zijn per wijk op straatniveau. Veel leesplezier! Wijkbestuur Transvaal Leiden De integrale uitkomst van alle binnengekomen enquêtes kunt u vinden op onze website: www.transvaalleiden.nl. TRANSVAAL IN CIJFERS

T ransvaal in cijfers Morsweg Bloemlustplein Van der Tasstraat Paul Krugerstraat Transvaalkade Transvaalhof Cronjéstraat Pres. Steinstraat Lopsenstraat Joubertstraat Wolmaranstraat 86 adressen respons 10 = 12% 40 adressen respons 6 = 15% 13 adressen respons 3 = 23% 67 adressen* respons 7 = 10% 26 adressen respons 2 = 8% 32 adressen respons 2 = 6% 10 adressen respons 1 Transvaal I 444 adressen respons 39 = 9% = 10% 49 adressen respons 2 = 4% 36 adressen respons 6 = 17% 55 adressen respons 0 30 adressen respons 0 * In de Paul Krugerstraat is de bezorger van de enquêtes de tel kwijtgeraakt, derhalve is het een schatting. Morsweg Pretoriusstraat De la Reystraat Reitzstraat De Wetstraat Rijnzichtstraat Jan Smutsstraat Rijnoever 129 adressen respons 35 = 26% 8 adressen respons 2 = 25% 20 adressen respons 6 = 35% 11 adressen respons 0 34 adressen respons 7 17 adressen respons 4 geen adressen 80 adressen response 0 Transvaal II 299 adressen = 21% = 24% respons 54 = 18% Morskade TV3 Bothastraat TV3 Morsweg TV3 38 adressen respons 8 5 adressen respons 3 = 21% = 60% Transvaal III 134 adressen 91 adressen respons 21 = 23% respons 32 = 24% De kleinste wijk binnen Transvaal, met maar 3 straten. Zij spant in positieve zin de kroon. Met een opkomst van bijna 24%. Het flatgebouw (Morsweg 186 – 190) was goed voor 8 enquêtes. De Bothastraat kende hoogste aantal respondenten in verhouding met een percentage van 60%. TRANSVAAL IN CIJFERS

V T ERKEER – Wat was de vraag ook alweer? Welke ergernissen ervaart u in uw straat? 1 □ snelheidsovertredingen in uw straat 2 □ op het water 3 □ last van sluipverkeer 4 □ overige _________ ransvaal I - Bijna iedereen vindt het verkeer op de Morsweg een verschrikking (8 van de 10 respondenten). De kleinere straat in TV 1 hebben zowel last van te hard rijdende automobilisten, maar ook van sluipverkeer, dat de files op de Morsweg probeert te ontlopen. Wat u zegt! Zo maar een paar opmerkingen! Files teveel verkeer op een te smalle weg, gevaarlijk voor fietsers. Dit alles wordt verergerd door de spoorwegovergang en NS gaat aantal treinen naar Utrecht verhogen. Er is één richtingsverkeer beloofd, daar wachten we al jaren op!! Filevorming en ruikbare uitstoot op de Morsweg. Er wordt niet gestopt voor de zebrapaden bij het spoor en t.o. studentenhuis/shoarmatent. Auto's die in de bocht deel over de stoep rijden Er wordt de hele dag geparkeerd bij patatkraam en shoarmatent. auto's met harde muziek in straten en op parkeerplaats Lopsenstraat. Veelal mensen van buiten de wijk en bezoekers bewoners. T Slordig geparkeerde fietsen waardoor het trottoir 'onbruikbaar’ wordt. filevorming en veel vrachtverkeer ransvaal II (klinkergedeelte). Ook hier is het beeld dat men veel overlast ervaart van het verkeer. Van de 35 respondenten vinden er 30, dat er te hard getreden wordt op het klinkergedeelte van de Morsweg en 19 respondenten noemen het sluipverkeer . Men ervaart onvoldoende handhaving. Mensen ervaren fietsen op de Morsweg (asfalt gedeelte) als gevaarlijk. Wat u zegt! Zomaar een paar opmerkingen uit Transvaal II. teveel en stilstaand verkeer=vervuiling=ongezond. onvoldoende controle door autoriteit. lawaai en snelheid bezorgbrommers. spiegels van auto's afrijden, krassen op auto's, scooters/fietsen op de stoep, (onverwacht uit uitritten ook). Doordrukken bij wegversmallingen waardoor het nog gevaarlijker wordt. Liefs geen auto's in straat of doorgangsweg, woonerf graag. Voor mij is het grote probleem de hoeveelheid verkeer op de Morsweg, tussen Morspoort en het spoor. Eigenlijk durf ik daar niet te fietsen. VERKEER

Last van sluipverkeer op de Morsweg, soms in de Wetstraat parkeerders op zoek naar een plek of dealers/hangjongeren op de parkeerplaats. Straten in TV 2 zijn te smal voor goede stoep, fiets/auto parkeren en alle verkeersstromen. Overweeg woonerf. Fietsen en op de stoep op de Morsweg. Om van de Rijnzichtstraat links de Morsweg op te gaan is gevaarlijk. Mijn dochter gaat over de stoep & langs het spoor om dat te vermijden. Foto hieronder schetst de situatie (red.) T ransvaal III – Hier hebben de bewoners meer last van het verkeer op het water dan op de weg! De bewoners van de flat (bij het viaduct) hebben nog wel last van verkeer. Ook hier ervaart men dat fietsen over de Morsweg (deel I & II) gevaarlijk is. Wat u zegt! Zo maar wat commentaar van bewoners! Als fietser gaan auto's rakelings langs ze. Vuilnisophaaldiensten racen over de verkeersdrempels, huizen trillen ervan. VERKEER

W TV1 TV1 TV1 TV1 TV1 TV1 BLP BLP BLP TV2 TV2 TV2 TV2 TV2 TV2 TV1 TV1 TV1 TV1 TV1 TV1 Tv1 TV1 TV2 TV2 TV2 TV2 TV2 _ in de buurt van nr 73, 67 in de buurt van 73 hele wijk in de buurt van nr 134 bij nr 136 bij nrs 146a, 182 Njord en nr 136 op de hele Morsweg Heel TV1 Toenemende verkamering/splitsing in studio’s etc. bij 87A bij 87A in de buurt van nr 20 huisnr 24 huisnrs 3-3a-9-9c-21-22-24 en 34 - - In heel Transvaal 1 bij 61-73 en TV1 tussen nr 90 – 160 TV2: hele wijk TV2 in de buurt van 144 etc in de buurt van 146a in de buurt van 150a geldt voor de hele straat TV2: in de buurt van nr 115 TV2 TV3 TV3 TV3 TV3 TV3 TV3 TV3 TV2 TV2 TV2 TV2 TV2 TV2 Morsweg en omliggende straten nr 77 in de buurt van 89 nr 103 ligt erg aan de manier waarop het gaat gebeuren nr 103 TV1 en 2 Morsweg - - gehele Morsweg in de buurt van 300 - in de buurt van 280 OONKLIMAAT/SOCIALE COHESIE IN UW STRAAT - Als 2de kon u aankruisen welke ergernissen u heeft over het woonklimaat in uw straat. De Morsweg loopt als een slagader door Transvaal. Op deze 2 pagina’s ziet u de antwoorden van Morsweg - en Bloemlustplein bewoners, die feitelijk ook aan de Morsweg wonen. Van de Rijnoeverflat heeft geen enkele bewoner de enquête ingevuld. Om zo een concreet mogelijk beeld te krijgen vroegen we u, om aan te geven waar precies ’in de buurt van welke huisnr(s)’. Veel bewoners hebben hier gehoor aangegeven. op de hele Morsweg Heel TV1 Zwerffietsen worden onvoldoende verwijderd. in de buurt van 150a huisnrs 9-23-22-24-34 deze vraag is te riskant want 'buren' in heel Transvaal 1 - Morsweg/Bloemlustplein Bloemlustplein TV2 TV2 TV2 TV3 TV3 TV3 TV3 TV3 TV3 TV3 TV3 TV3 TV3 TV3 nr 75 bij nr 102 - Morsweg in de buurt van nr 188 - nrs 182 - 184 hele Morsweg in de buurt van 276 in de buurt van nr 224 - in de buurt van 290 in de buurt van 270-298 WOONKLIMAAT

TV1 TV1 TV1 TV1 TV1 TV1 BLP BLP TV2 TV2 op de hele Morsweg - - - TV1 met name verkamerde panden TV1 - in de buurt van 22a en 29 - - verpaupering - in de buurt van nr 67 nrs 75/61-69 TV2 Rijnkant vanaf viaduct, Spoorkant Morsweg en Morsweg tussen spoor en Morspoort nr 103. En nrs 19/25 TV2 TV2 TV2 nr 103, voormalige bloemenzaak in Transvaal 1 TV1 het is fijn dat er afval geraapt wordt, maar ben het voor de Jumbo behoorlijk zat TV1 sociaal pension qua geluidsoverlast Overige BLP BLP BLP uit de hand lopende heggen struiken e.d., heg loopt bijna 1 meter over de stoep volle papierbakken met troep ernaast TV2 TV2 TV2 TV2 TV2 Teveel studentenwoningen, fietsen zorgen voor overlast op de Morsweg, je kan er niet langs met scootmobiel, rolstoel en kinderwagen te weinig gezinnen/starters nieuw fietsenrek t.o. 73 en voor 73 stank/stof/rook tgv open vuren/houtkachels hondenpoep (red: huisnr van hond bekend) volle kartonbakken, afval ernaast stapelen TV3 TV3 TV3 TV2 TV3 TV2 TV2 te veel fietsen waardoor stoep te smal wordt (én sowieso te smal). veel zwerfvuil einde Wetstraat in het speeltuintje en op de morsweg niet aangename kroeg, hoek Morsweg - Wetstraat, geen binding met de buurt, slecht onderhoud snelrijdende bezorgers (scooters) over de stoep om parkeerdrempel te vermijden, zeer gevaarlijk afval naast de vuilcontainers tegenover Njord vuilniszakken naast containers de verkamering zou niet verder moeten toenemen 3 Slecht onderhouden panden TV2 TV2 TV2 TV2 TV2 TV2 TV2 TV2 TV3 TV3 TV3 TV3 TV3 TV3 TV3 TV3 nr 75 in de buurt van 89 nr 103 nr 103 nr 103 maar ook andere, buurt café bv nr 107 of zo voormalige bloemenzaak Morsweg en omliggende straten Café ’t Brandewijntje (red: hoek Morsweg/de Wetstraat) TV1 en 2 Morsweg - - sommige - begin Morsweg vanuit de stad geredeneerd - in de buurt van 71/81 overlast Sociaal Pension TV1 TV1 TV2 enigszins - bellen te vaak aan om geld WOONKLIMAAT

V oorzieningen in uw straat. Wij waren daar benieuwd naar! Welke straat heeft behoefte aan wat? In vrijwel alle straten vindt men dat er een gebrek is aan snelheidsbeperkende maatregelen en dat het vaak niet duidelijk is dat er 30 km gereden mag worden. Een aantal bewoners heeft duidelijk aangeven waar de bestrating van straat of stoep slecht is. En vrijwel overal is het lastig om je fiets te stallen. U kon aankruisen: 1 □ gebrek aan snelheidsbeperkende maatregelen 2 □ onvoldoende aanwijzingen 30 km zone 3 □ slechte bestrating op straat of stoep ‘in de buurt van huisnr(s)___________ 4 □ fietsen niet kunnen stallen 5 □ ruimte voor voetgangers en gehandicapten 6 □ overige Hier kiezen we ervoor om een aantal opmerkingen die bij overige werden opgetekend door de Transvalers te presenteren. Straten die geen opmerkingen hadden zijn weggelaten.. TV1 Morsweg - bewoners parkeren invoeren, 1ste deel MW, er staat een parkeergarage. - te weinig groen. - overal parkerende bestelauto’s van pakketdiensten. - 1/verstopte waterafvoerputten waardoor bij regen grote plassen ontweken worden door fietsers (met gevaar), Morsweg beide zijden tot ongeveer nr 33. 2/ Het fietsen over de trottoirs! TV1 Bloemlustplein - er wordt niet voldoende zwerfvuil weggehaald. - slechte controle op straatverlichting, en als je belt voor vervanging duurt het maanden, lampen moeten besteld worden! Rijnzichtbrug. TV 1 Paul Krugerstraat - het parkeren (en blokkeren) vd stoep door auto/brommers van de Sushi afhaal; ook hun vuilnis is overvol. - veel glas en vuilnis op de weg, niet kunnen oversteken vd Morsweg. - er wonen hier veel mensen die oud zijn,zijn, de stoepen en straat zijn slecht onderhouden, veel valgevaar voor de ouderen. - groencontainer. TV1 Transvaalhof - verwijzingen naar parkeermeters e.d. of 1 paal binnen hofje. - voer voor huisdieren + nacht verblijf in openbare ruimte. TV1 Cronjéstraat - gebrek aan prullenbak. Voetpaden onbruikbaar. Absoluut ontoegankelijke wijk voor mensen met beperking/rollator/rolstoel. TV 1 Lopsenstraat - stoepen overvol met fietsen. VOORZIENINGEN

TV2 - Morsweg - straten in TV 2 zijn te smal voor goede stoep, fiets/auto parkeren en alle verkeersstromen. Overweeg woonerf. - meer groen/bomen t.h.v. 73 stond boom, nooit vervangen. - veel te veel fietsen op stoepen. - weinig oplaadpalen elektrische auto's. - fietsenoverlast op smalle stoep, heeft zeker met verkamering te maken. - parkeerplekken. - Leidse paaltjes verwijderd (gevolg auto's over de stoep). - Op het gedeelte waar ik woon zijn de stoepen smal, eigenlijk moeten daar geen fietsen en helemaal geen fietsen met karretjes staan. TV2 - De Wetstraat - te smal straatje, te veel auto's. - te veel kinderspeelplaatsen. - Parkeerplaatsen de Wetstraat. De richting ervan zorgt dat je je huis niet uitkomt! Overvolle containers vuilnis gedumpt ernaast. TV2 - Rijnzichtstraat - een afvalcontainer op het parkeerterrein van De Wetstraat zou fijn zijn. TV 3 Morskade - is hier betaald parkeren, maar de meter staat op de grootst mogelijke afstand (bij Njord) van het parkeerplein Morskade! - voor een rolstoel of kinderwagen is, vooral van nr 13 t/m 19 vrijwel geen ruimte op de stoep. Je moet met je wagen de straat op. Hier zou handhaving iets aan moeten doen!! TV3 Morsweg - één richting verkeer Rijnzichtbrug. - papier en glasbak vaak overvol. - kijk eens naar de verschillende navigatie systemen vanaf splitsing Lage Morsweg, Morsweg t/m dr. Lelylaan 50 km ipv 30 km. - bloempotten die stoep versmallen, hoek Bothastraat/Morsweg 232. Deze mensen nemen steeds meer gez. stoep in voor persoonlijk gebruik. Er staat nu ook een regenton op de openbare stoep. - prullenbakken ontbreken (morsweg 250). VOORZIENINGEN

O verlast (waaronder geluidsoverlast) in uw straat. Hier een overzicht van alle opmerkingen mbt overlast, van horeca, studenten, spoor en overige. Studenten worden vaak genoemd door heel Transvaal. Maar ook het zware verkeer dat door de wijk rijdt. *Verderop hebben we 2 pagina’s gewijd aan het wonen langs het water. Overlast van de pleziervaart komt u daar tegen. HORECA In Transvaal I - zie bij parkeerproblemen - toen café vergunning voor terras had, Sushi op de hoek. In Transvaal 2 - Kroeg 1: ’t Brandewijntje - in de buurt van Morsweg 61 - fout parkerende bezoekers, blokkeren straat soms bij (afhaal?), bezoek aan café .- extreem verlopen publiek, vaak drinken luid la 50 publiek In Transvaal 3 op dit moment is het rustig bij Woods, maar er zijn late luidruchtige feesten.- Woods, als het open is, nu coronatijd – Woods STUDENTEN In Transvaal 1 huisnrs vd Tasstr. 2/4/6. - van huisnr 22 - van huisnr 22. - wisselende bewoners trekken ondanks avondklok luidruchtige bezoekers (bij huisnr. 43).- Morsweg t/o Morsweg 60 - 70 en Bloemlustplein - feestjes jongeren na afloop , Morsweg t.o. 60A- 70g en, Bloemlustpl.(studentencomplex t.o. nummer 31) 2/ laat geklets op balkonnetjes, tuinfeesten. - huisnrs 18a /20A.soms - zowel overdag als 's nachts! Door de Lopsenstraat en over de Morsweg,ook tijdens deze lockdown. Grrrrrr. - fietsen over de stoep, Lopsenstraat 2 -22. In Transvaal 2 - in normale situatie (geen corona) van Njord. - Haagweg 47 - in de buurt van huisnr 146A - achterkant huis nr 150a - studenten nrs 75/79 - soms, laatste tijd gaat het goed (87a dacht ik) - rond El Cid week ook vernielingen, maar we wonen in een stad - njord. - nr 87A - 87A – Pretoriusstraat - Morsweg/hoek Pretoriusstraat - 2: fietsen de la Reijstraat - tuinen van de Morsweg grenzend aan onze straat. In Transvaal 3 - studenten Buiten coronatijd! Morskade en Morweg – Njord- soms wordt van te voren gemeld - incidenteel van de Morskade. SPOOR In Transvaal 1 - nog steeds piepend geluid in de bocht .- werkzaamheden op het spoor door BAM en Prorail. - Lopsenstraat nr 6. In Transvaal 2 - regelmatig trillingen in het huis - zware trillingen van zware goederen treinen.- bij 117 dit gaat om niet aangekondigd werk ’s nachts. OVERIGE In Transvaal 1 - overlast van opgevoerde auto's en motoren - zwaar verkeer, geronk van in file stilstaande auto's en scheuren in 't huis door zwaar verkeer en heel vuile/ongezonde lucht door de files. - parkeren bedrijfsbusjes op het Bloemlustplein en lopen tegen elkaar te roepen en te schreeuwen. - Klimschip Park de Put - houtstook van houtkachels - toeteren van de Morsweg - Bovenburen - meeuwen die krijsen - omroepstem v/h station schalt door de wijk (Lopsenstraat), dit is verergerd sinds verbouwing station in 2019. Misschien meer (sterkere luidsprekers ophangen? Zo hard is in ieder geval niet nodig, maar volgens de NS voldoen het aan de geluidsnormen…. Dus doen ze er niks mee. De geluidsnormen zijn echter bepaald a.d.h.v. het geluid. In Transvaal 2 - door verkamering en inweven hoogbouw neemt het aantal bewoners en dus de overlast toe. - Motoren Haagweg - te hard rijdende auto's - auto's racen door de straat -opgevoerde/ te hard rijdende brommers, overlast door leden roeivereniging bij betreden of verlaten pand /poort. – roeivereniging (auto)radio's, gegil en geschreeuw. Schiphol, motoren, vuurwerk aan gene zijde talud of bij/in tunneltje - brommers: te veel, te hard te luid (sluiproute). Vrachtwagens ondanks ’t verbodsbord - kinderen! - geluidsoverlast werkende jongeren flat (Rijnoever) - geluidsoverlast van verkeer op de spoorovergang -: soms auto's die met muziek aan staan met hangjongeren erin. In Transvaal 3 - houtskool - meeuwen dr. Lelylaan - hangjeugd 's avonds in de speeltuin. OVERLAST

V eiligheid. Elk deel van Transvaal kent drugsoverlast. In Transvaal I is er vooral drugsoverlast bij het bedrijventerrein bij het spoor (Morsweg 55), ter hoogte van de kickbox school. In Transvaal II komt het voor op de parkeerplaats bij de De Wetstraat, het speeltuintje en bij Café ’t Brandewijntje. Ook worden geregeld deals gemaakt onder de poort van Morsweg 114. In Transvaal III wordt de parkeerplaats aan het einde van de Morskade genoemd en er wordt gedeald bij het tunneltje onder de Churchillbrug. Last van jongeren die lachgas gebruiken, vooral in de zomer, het geluid daarvan en het achterlaten van de ballonnen. Van het Bloemlustplein (TV I). Een enkeling ervaart “bijna agressief te worden aangesproken worden door bedelende bewoners van het Sociaal Pension, voelt niet fijn. En dat de bewoners van het Sociaal Pension hun fiets onder de poort van de vd Tasstraat stallen ook niet.” Drug(deals) nooit bewezen. Behalve onbestemd gevoel bij hoodies en getatoeëerde klerenkasten, ook geen last van. Op getekend uit de De Wetstraat (TV2). Verder vinden bewoners op de Morweg (het klinkergedeelte TV2) dat er geen toezicht is op handhaven 30 km straat. Nog een paar kanttekeningen uit TV 2: Veelal dronken/verslaafden voorbijgangers.. Poep op de stoep door buurtbewoner (VIES!: woonhuis van de hond bekent bij redactie). Dat te hard rijden door verkeer leidt tot onveiligheid. Er gecontroleerd wordt op snelheid op plaatsen waar dit geen gevaarlijke situaties oplevert (buiten de buurt). Bij roeivereniging (inbraken?). “In de buurt van Morskade nr 21 aan het einde van de straat op het parkeerplein liggen vaak zwarte (lachgas) Berichten van de Morskade(TV3) ballonnen en staan regelmatig onbekende auto's, met vreemde figuren erin. Ook hangjongeren bij de kinderspeelplaats, laten heel veel troep, blikjes, eetverpakkingen enz. achter.” Onvoldoende blauw op het water (in de zomer). Laatste tijd wel meer inbraak op de Morsweg. snel rijdende bezorgers scooters over de stoep. Bedelaars en kaartverkopers voor het Sociaal Pensioen. Hangjeugd 's avonds in de speeltuin/park einde Morskade. VEILIGHEID

G F roen, wilt u er meer van in uw straat? De gemeente kan voor uw gevel een geveltuintje aanleggen en/of een boomspiegel vergroten voor uw deur. Voor beplanting en onderhoud bent u zelf verantwoordelijk. De site waar bewoners terecht kunnen wanneer zij een geveltuintje willen is Gagoed.nl. In Transvaal I zijn 21 bewoners bekend met deze mogelijkheid, in Transvaal II 32 bewoners en in Transvaal III zijn 21 bewoners. ietsvlonder, vindt u het een goed idee dat in uw straat een parkeerplaats wordt opgeofferd ten gunste van een zgn. fietsvlonder waar 10 fietsen kunnen worden gestald? In Transvaal I vinden 13 respondenten dat een goed idee en 19 niet. In Transvaal II willen 28 respondenten graag een fietsvlonder en 19 niet. In Transvaal III zouden 8 respondenten het een goed plan vinden en 14 niet. *In de enquête is niet gevraagd of men in het bezit is van een auto. GAGOED & FIETSVLONDER

O ude Rijn bewoners; laten we voorop stellen dat wonen langs dit brede water in Leiden bijzonder is en prachtig in alle jaargetijden. Toch vroegen we u naar ergernissen over verkeer (pleziervaart) op de Oude Rijn en welke (geluid)overlast u ervaart van wonen langs het water. De opmerkingen van de waterkant bewoners treft u hieronder aan. In Transvaal I grenzen de huizen aan de even kant van de Morsweg, de even kant van de Van der Tasstraat en de flat Bloemlustplein aan het water. In totaal hebben 6 van de 20 respondenten aangekruist last te hebben van verkeer op het water; 7 respondenten ervaren geluidsoverlast. Niet alle huizen aan de Morsweg (even kant) in Transvaal II grenzen aan het water Van de 16 respondenten geven er 12 aan last te hebben van het verkeer op het water en 7 respondenten ervaren (geluids)overlast. Niet de hele Morsweg in Transvaal III grenst aan het water. Echter ook Morskade bewoners en de woonboten aldaar hebben last van verkeer op het water en ervaren (geluid)overlast. In totaal geven 18 van de 23 respondenten aan last te hebben van de pleziervaart en 11 waterkantbewoners geven aan (geluid)overlast te hebben. Zomers, te hard varen, harde muziek ook in de nacht. Zwerfvuil op het water van blikjes en flessen. Geluid veel te hard op de boten! - Varen veel te hard/weinig waterpolitie. Speedboten. Sloepen op volle snelheid alsof de Rijn een snelweg is. Op zomerse dagen heel veel sloepen, veel lawaai, maar is ook leuk. Vooral in de zomer en in de nacht. - Varen vaak te hard. Hogere vaarsnelheid dan toegestaan, geluidoverlast tgv muziek 24 uur p/d. Te snel varen en te harde muziek op bootjes in de zomermaanden. - Varen te hard, tegen richting in. Motoren, schreeuwers en versterkte muziek. Sloepen etc. met geluidsinstallaties voluit, zware bassen. Graag politie toezicht af en toe! (in de buurt van nr 188). Snel varen en met veel lawaai. Gevaarlijk, vervelend, weinig politie. Wij hebben zicht op het water en zien regelmatig dat het maar net goed gaat en soms fout (aanvaring). Situatie op water met roeiers, zwemmers, boten die te hard varen en niet opletten is soms erg gevaarlijk. WATERKANT

Morsweg Ik vind dat de bunker bij Morsweg 1 moet worden uitgeroepen tot beschermd groen gebied. De bunker verdiend een monumenten status meteen uitleg bord erbij. Het groen rondom zit vol vogels en nesten, insecten etc. Een ware oase! n SP/parkeergarage/belastingkantoor worden bij het Stationsgebied getrokken, maar dat is ook Transvaal en bij ontwikkeling moet met Transvaal rekening gehouden worden. Er moet meer groen in de wijk, niet volbouwen, en niet compenseren met groene daken. Verder verloedert TV1 omdat er door Portaal teveel problematische bewoners worden geplaatst. Ik hoor van meer overlast van drugsgebruikers en afval dumpen. Als er veel busverkeer langs gaat komen, langs de Morsweg, ontstaat er een groot probleem. Ik wil nog toevoegen dat ik op zich de parkeergarage een aanwinst vind, anders dan ik had gedacht, zowel vanwege de toenemende parkeerdruk. Plaats bomen aan de Morsweg vanaf Morspoort t/m nr. 40. Aanplant was als ik me niet vergis eerder toegezegd bij plaatsing (tijdelijke) Morspoortgarage. Morsweg 29 1 hoog heeft te koop gestaan plus/minus 2007, maar is daarna nooit bewoond gaan worden, creepy! De oud-papier containers op de hoek Lopsenstraat-Morsweg zie ik vaak gevuld worden door arriverende auto's die erin (bedrijfs?)karton in grote hoeveelheden komen lossen. En de legale gebruikers moeten met hun stapels thuis blijven zitten tot ze dat in een net geleegde container kunnen doen, want vrijwel dezelfde dag is hij weer vol. Als dat voor vreemden minder comfortabel ingericht kan worden…… Bloemlustplein Het te weinig legen van glas/papiercontainer Morsweg - het parkeren van fietsen/scooters op het Bloemlustplein, omdat bij de studentenhuizen te weinig plek is. Neemt ruimte in voor bezoek, bewoners en oude fietsen blijven achter. In februari melding gemaakt van een dode zwaan bij de Gemeente, is niet opgehaald! Dreef later weg. En een bord voor betaald parkeren op de parkeerplaats Bloemlustplein. Geen afvalbakken op de parkeerplaats Bloemlustplein, veel last van zwerfafval bezoekers. Geen duidelijke parkeervakken of helemaal niet. Bestelbusjes/campers rijden nieuwe struikjes plat, zijn te lang/groot. Veel zwerfafval van studentenhuizen, glas en peuken op straat Morsweg. Paar weken geleden heeft iemand van jongerenwerk SOL 3 panelen geplaatst tegen hek Prorail/ Bloemlustplein en bespoten met graffiti, deze zijn verschillende keren omgewaaid. Zit verf op het hek en wij als bewoners kijken de hele dag tegen Corona teksten aan, zeer rommelig. Gemeente gebeld, staan er nog steeds, liggen nu plat. De papier en glasbak op de Morsweg meer legen en rondom schoonmaken. Langs het hek van de rails bloeiende heesters. Een bord voor betaald parkeren en parkeervak aangeven. Een afvalbak op de parkeerplaats Bloemlustplein en een bankje. Slecht toezicht van de straatverlichting. Wie is de wijkagent? Die zien we nooit. Een busstop op de Morsweg. Te veel fietsen op de stoep van de studenten op de Morsweg. Van der Tasstraat De meeste herrie komt van de plotseling geplaatste houten stellage voor kinderen om in te spelen in het Park de Put. In de periode mei - november is het altijd keet, herrie die ver over het water klinkt. De rook ondermijnt onze gezondheid (fijnstof) en ons normale woonbeleven (ieder moment ramen en deuren sluiten, als de buren, buurtbewoners op hun moment de houtkachels laten branden). Vaak wordt er ook nog fout hout gebruikt (geïmpregneerd etc.) en vliegt bij tijde vliegas in het rond. OPMERKINGEN UIT TRANSVAAL I

VERVOLG VAN DER TASSTRAAT Dit is slecht voor het milieu in de stad en in de wijk! De gemeente Leiden zou iets moeten doen aan houtstook in het algemeen en in ieder geval oude kachels moeten verbieden (d.i. kachels zonder deugdelijke voetfieter). Transvaal is geografisch gezien een lastige wijk om elkaar te leren kennen. Van de ene kant van de wijk lopen naar de andere kant duurt ruim een kwartier. Toch vind ik sociale cohesie van groot belang. Je voelt je prettiger en veiliger in een buurt waar je mensen kent. Wij kunnen daar als wijkvereniging aan werken en zullen wellicht ook een beroep doen op de gemeente. TV 1 Paul Krugerstraat Het is treurig om te zien dat de wijk achteruit gaat. Verkamering is een groot probleem, belachelijk veel fietsen op straat, mensen met een beperking met name hebben geen ruimte om normaal over de stoep te bewegen, …. En de sushiafhaal op de hoek is één grote ergernis. Geparkeerde auto’s op de stoep peuken op straat, brommers in de weg op de stoep, ranzige overvolle afvalbak, een zaak die toch wel draait en schijt heeft aan de buurt verder,… heel jammer! En dan natuurlijk nog de eeuwige file op de Morsweg en luchtvervuiling daarvan! Fietsen voor mijn deur bij brand: hoe dan? Kan amper de woning uit!! Zo jammer v/d buurt echt verpaupering, overlast studenten horen in speciale flats of containerwoningen!! Maar niet in oude panden uit 1905, zo gehorig. Ik zelf werk op Schiphol wisseldiensten vroeg op, ontzettend moe van de overlast teveel mensen overal in 1 woning, straat vervuiling etc. We hebben last van drukte op de Morsweg, waar er vaak getoeterd wordt. Ook als het wat rustiger is, is het vrij moeilijk/gevaarlijk om over te steken over de Morsweg, door hard rijdende auto's (op de Morsweg en Paul Krugerstraat) doordat er altijd busjes staan kan je als fietser nooit zien of je kan oversteken. 2 Fietsen worden vaak weg gehaald door andere bewoners voor scooters of eigen fietsen, zou beter zijn meer ruimte voor fietsen en het weghalen van zwerffietsen. 3 Er is weinig ruimte voor voetgangers, nog minder voor mensen met een handicap, je kan makkelijker over straat lopen maar daar rijden auto's heel hard, dus dat is niet fijn. 4 Er wordt altijd verbouwd in de straat wat veel geluidsoverlast veroorzaakt als we al niet naar buiten kunnen en met verbouwingen is dat echt vervelend. 5 Toen de horeca nog open was had ons cafeetje stoelen op het voetgangerspad gezet waardoor 1,5 meter houden onmogelijk was en er minder fietsen konden gezet worden. Daarbij heeft dit café geen goede geluid dempende ramen, waardoor tot laat in de avond nog veel hoorde van muziek. Ook veel dronken mensen op straat daardoor. 6 Bomen worden vaak gekapt wat erg jammer is, meer groen is beter. 7 Het omsingelende park is erg fijn, meer van dat soort ruimtes zullen zeker fijn zijn ipv asfalt speeltuinen. 8 We wonen in de duurzaamste kilometer, maar huizen zijn slecht geïsoleerd, bomen worden gekapt en afval onvoldoende gescheiden graag betaald parkeren verlengen naar 22/23.00 ’s avonds De hele buurt verpauperd, we wonen hier al 42 jaar, bijv we kregen een mooi plein met sporttoestellen, maar het wordt slecht onderhouden, hekken die gesloopt worden en niet worden gemaakt, gras en struiken zien er niet uit. Het ontwerp van de papierenafvalcontainer is slecht. Dozen blijven vaak steken in de gleuf, waardoor men denkt dat het vol zit. Vervolgens ontstaan er stapels, terwijl er nog genoeg ruimte in de bak is. Dit zie je overigens in heel Leiden. Maak de gleuf groter. Daarnaast bestellen mensen steeds meer online, en de dozen steeds groter. Graag container voor groen/nat afval in de buurt. Scheelt enorm in gaskosten voor de verbrandingsoven, aangezien nu liters water uit nat afval verbrandt worden > hogere afvalheffing. Waarom doet Leiden dit niet? Is duurzaam en kostenbesparend. OPMERKINGEN UIT TRANSVAAL I

TV1 Transvaalkade de Transvaalhof is moeilijk te vinden voor bezoekers; een naambord in de poort (tussen Transvaalkade 6- 2-7 zou oplossing bieden. TV1 Transvaalhof Mijn bezoekers vinden niet/slecht waar ze betaald kunnen parkeren buiten de Morsgarage. Dus of een parkeerpaal in het Transvaalhof of een verwijzing zou fijn zijn. Verschillende bewoners zetten voorzieningen voor hun huisdieren buiten neer gevolg: verwilderde katten, katten die hun huis niet meer aandoen. Katten die niet meer dieetvoeding krijgen en daardoor ziek worden van voedsel buiten. Veel dode vogels!! Europese regels voor Natuurbescherming!! Katten mogen niet buiten loslopen. TV1 Cronjéstraat Speelplekken verwaarloosd. Geen vernieuwing. De inrichting van TV1 is echt een beetje lelijk. Het oog wil ook wat. Bijv. mooie lantaarnpalen. Mooie natuurlijke en lage omheining speelplekken. Bloemen perkjes parkeerplaats Lopsenstraat en evt. zitje met prullenbak. Geen hondenpoep plaats, daar wordt grasveldje en speelplek nu wel voor gebruikt. Veel hondenbezitters ruimen niet op. Ondergrondse parkeermogelijkheden voor fietsen en auto's? Het komt wel uitzichtloos over dat er tot 2040 niks aan Transvaal gewijzigd of verbeterd gaat worden. Is dit al een prachtwijk dan? Het zou al een hoop schelen als de inrichting van de wijk wat vriendelijker oogt. TV 1 Pres. Steinstraat Woningbouw (Portaal) is op de hoogte van staat schilderwerk. Ze vinden echter dat dit niet mijn leefplezier niet nadelig beïnvloed. Achterstallig schilderwerk betreft huurwoningen Pres. Steinstraat, de huurwoningen met witte kozijnen. De overige woningen in de wijk met als verhuurder Portaal zijn in prima schilderstaat, Ook wordt er vaak tegen de richting gereden vanaf de Morsweg - dan de (korte) Lopsenstraat in en dan de Pres. Steinstraat. Waarom de Gemeente enkele jaren geleden het inrijverbod (bord) heeft weggehaald die stond op de hoek Pres. Steinstraat 38 Hoek Lopsenstraat is ons een raadsel. Nu veel meer (spook) rijders die (bewust???) tegen het verkeer in rijden. TV 1 Lopsenstraat Er wordt ook vaak als er file staat op de Morsweg tegen het verkeer ingereden via de Bloemfonteinstraat, dan de Paul Krugerstraat in (waar een inrijverbod staat) om vervolgens hard de Pres. Steinstraat uit te rijden om vervolgens door de Lopsenstraat weer uit te komen op de Morsweg, snelheden van boven de 50 zijn geen uitzondering. Sinds 2004 wordt er gewerkt aan 'dossier opbouw' mbt tot bewoner xx. Er is contact geweest met woningbouw toezichthouder gemeente en politie. Echter heeft dit niet tot resultaat mogen leiden. Bij het lezen hiervan hoop ik dat met 7 jaar bezig zijn. Bevestigd dat er onvoldoende professioneel door verantwoordelijke wordt opgetreden. Dat treinen geluid maken en treingeluid is makkelijker te negeren, dan een omroepstem die je aandacht trekt. We kunnen letterlijk op de balkons en in onze slaapkamer horen welke trein er vertraging heeft. Dat hoeft toch niet zo luid? We hopen dat hier iets mee gedaan kan worden op gemeentelijk niveau, want via de klantenservice van de NS/Prorail word je dus gewezen op de afspraken die ze hebben met de gemeente. Zou ons een rustiger plekje in de achtertuin/balkon geven! OPMERKINGEN UIT TRANSVAAL I

TV2 - Morsweg Transvaal heeft een prachtige potentie, maar is het sluitstuk van de gemeente, andere wijken (centrum) gaan voor. Het verkeer blijft een probleem. Zeker als er straks bussen voor terugkomen. De Rijnzichtbrug zou voor bewoners twee richtingsverkeer moeten blijven, d.m.v. camera herkenning van kentekens. Ingevuld directe omgeving, verbetering bestrating, pakweg 4 jaar geleden op een aantal punten 'slecht' uitgevoerd (trottoirs, wegdek) - gehele MW. w.b. verkeer: bussen in/op de Morsweg klinkerdeel, is m.i. een slecht plan. (een beetje bestelbus voel je door het hele huis). 30 km Zone en verbod vrachtauto's 1/ te weinig aanwijzing 30 km zone 2/ snelheid wordt niet aangehouden door verkeer tw 30 km. 3/ Vrachtauto's komen steeds meer voor. 4/ Elektronische waarschuwing 30 km op weg plaatsen. Zodat verkeer boven 30km dit ziet of camera's plaatsen!!! Daar waar fietsen op eigen grond kunnen worden geplaatst, moet dat ook gebeuren, nr 81 hoekhuis. Voor nr 110 is een wit kruis. Vroeger kon de hele straat hier laden en lossen. Nu is de plek 1,5 meter kleiner geworden en nu kun je er dus niet makkelijk meer tussen, terwijl de die 1,5 meter geen extra plek creëert. Ik weet dat er heel wat mensen in de straat het graag wat breder hebben, zodat er altijd een plek is om te laden en te lossen, nu is het een ruimte waar niemand iets mee kan. Verpaupering van de wijk zet door; snelheidsbeperkende maatregelen, kunnen geen drempels zijn want de meeste huizen zijn niet onderheid. Ernstig te kort aan handhaving op alle terreinen; vergroeningspogingen zijn mislukt door (zwerf)fietsen, zooi en niet onderhouden panden van huisjesmelkers; Morsweg 103 (voormalige bloemenzaak) verkrot. Ik wil beginnen met de ‘entree’ van het klinkergedeelte van de Morsweg, na het spoor. Vanaf het spoor gezien is de linkerkant al mooi. Daar staat de flat van de SHWJ. De stoep is fraai aangelegd, er staan in de bocht prachtige bloesembomen en het eigen terrein is afgescheiden door een mooie lage beukenhaag met gevarieerd groen er achter. Het parkeerterrein van de SHWJ is afgescheiden door een goed onderhouden transparant hekwerk begroeid met klimop. Dit alles wordt goed onderhouden. De rechterkant is een zooitje. Direct na de spoorovergang is het een overwoekerde bossage met veel plastic en andere rotzooi erin. Het hekwerk ligt meer dan dat het overeind staat. De overgang van het fietspad richting Morsweg (Transvaal 2), bestaat nu uit schots en scheefliggende stoeptegels, een paar meter verder gaat het over in ander plaveisel. Er staan verschillende verkeersborden scheef en er zijn zelfs buurtbewoners die het 30 km bord nog nooit gezien hebben. Het plaveisel van de Morsweg in Transvaal 2 is een allegaartje van legpatronen, vooral de parkeervakken. Het plaveisel zou aangepast kunnen worden aan het plaveisel van de zijstraten (De Wetstraat, de la Reystraat en Pretoriusstraat). Uniform plaveisel zorgt voor ruimtelijkheid. Dat kan in een drukke straat geen kwaad. De 30 km aanduiding kan ook een aantal keer in het plaveisel gelegd worden. Dat is duidelijker en borden maken het straatbeeld onrustig. De boomspiegels aan de even kant en een enkele aan de oneven kant kunnen op heel veel plekken een stuk groter en beplant worden. De 2 ’verkeerssluisjes’ op de Morsweg kunnen vervangen worden door lichtgevende plantenbakken. Fraaier dan de nu eeuwig scheefstaande verkeerszuiltjes en heel effectief om de snelheid uit het verkeer te halen. Het fietsenprobleem. Er zijn talloze schouwen geweest, waar nooit een vervolg op komt. Hieronder wat concrete oplossingen voor de talloze fietsen op de Morsweg (TV 2). Voor Morsweg 65, is nieuwbouw (jaren 70, denk ik), daar staan fietsenrekken langs de gevel. Dat zijn er te weinig. Zonder problemen zou dit kunnen uitgebreid worden. Tijdens een schouw is eens gezegd, dat die fietsrekken niet meer gebruikt worden. Dat is onzin, dezelfde zijn nog steeds te krijgen en op dit gedeelte is het efficiënt en netter dan de 'nietjes of openers’. Verder is de stoep breed genoeg om langs de weg een lang perk met planten aan te leggen (groenblijvend). Er is veel verkamering en dat brengt overlast mee. Als verkamering wordt toegestaan is de gemeente verantwoordelijk voor de openbare ruimte en dat betekent dat zij moet zorgen voor voldoende fietsrekken. Met het nieuwe verkameringsbeleid is toezicht vereist dat er inpandige fietsenstallingen komen met voldoende ruimte. De gemeente weet ook dat het gedrag van studenten OPMERKINGEN UIT RANSVAAL II

Vervolg Morsweg moeilijk te sturen valt, dus dient zij te handhaven. Zorg dat de studenten daadwerkelijk gebruik maken van de inpandige stalling. Zo niet en na een paar waarschuwingen, zou een studentenhuis moeten sluiten. Bij de SHWJ, 2 grote locaties en 1 kleiner, staan fietsen wel op eigen terrein. Dus het kan wel! Als de stad studenten wilt faciliteren, prima, maar dat brengt nu eenmaal verplichtingen met zich mee. Tussen Morsweg 101 en Morsweg 149 zijn de stoepen smal. Het staat er vol met fietsen, wandelaars moeten over de weg, waar veel fietsers en snelle brommers rijden. Ronduit een gevaarlijke situatie, zeker voor mensen met kinderwagens/ mensen die moeilijk ter been zijn. Dit kan alleen worden opgelost door op dit deel van de Morsweg een achterom te creëren. Dit kan door een klein huis op te kopen en dat deels te ‘onder tunnelen’. Zo wordt een achterom gecreëerd. Wat van het huis resteert, blijft in gebruik als woning voor een alleenstaande/student. Mochten de mensen die er wonen niet een stukje van hun tuin willen afstaan ten behoeve van een achterom, dat kan een huis worden aangekocht om het vervolgens af te breken. Zo ontstaat er ruimte voor een heleboel fietsen. Een andere optie is dit gedeelte plat te gooien. De huizen zijn slecht gebouwd, gehorig en niet te isoleren. Verder dient het fietsprobleem bij Njord aangepakt te worden. Er zijn verschillende voorstellen gekomen uit de buurt (een fietsenplek op de overwoekerde groenstrook, onder het viaduct etc.). Systematisch, 1 keer per 3 maanden weesfietsen verwijderen helpt ook. Gebeurt nu pas nadat een bewoner belt. Maak van de fietsplekken iets fraais, bijvoorbeeld door een groene omlijsting. Fietsvlonders vind ik geen oplossing en zijn zeker niet fraai met vooral schroot erop. De rijen geparkeerde auto’s zijn ook niet fraai en toch kunnen veel bewoners niet zonder. Op het laatste gedeelte van de Morsweg (Transvaal 3, na het viaduct), zouden heel wat parkeerplaatsen gecreëerd kunnen worden, door de auto’s aan de spoorzijde, dwars te laten parkeren. Bewoners (uitsluitend van Transvaal 2/3)zouden tegen een extra betaling (uiteraard een stuk hoger dan de reguliere tarief) daar een vaste plek moeten krijgen voor de tweede auto. Alleen voor de eerste auto per huishouden blijft het reguliere tarief gelden. De straat is er breed genoeg voor, de stoep voor de huizen is er ook breed. De straat zou zelfs smaller kunnen, als achter de dwars geparkeerde auto’s en tussen spoor een parkachtig (nu is het een ontoegankelijke jungle) wandel- en fietspad aan te leggen. Hierdoor hebben automobilisten geen last meer van de fietsers en omgekeerd. (Zie hiervoor het fietsplan). Het Klinkergedeelte van de Morsweg zou dan ontlast worden van misschien wel 15 auto’s, die plaatsen zouden dan ingevuld kunnen worden met groen en/of her en der een (afgesloten) fietsstalling. Tot slot, las ik ergens dat de Morsweg (asfalt gedeelte) een eenrichtingsweg wordt. Het moet een prettige en verkeersveilige straat geworden. De Morsweg krijgt hierdoor haar functie als aantrekkelijke historische invalsweg naar de binnenstad terug. Dat vind ik een uitstekend idee. Misschien is het een idee om de Morsweg in Transvaal 2 ook één richting te maken (uitgezonderd fietsers), want dit deel maakte ooit ook eens deel uit van die en historische invalsweg. De stoepen zouden waar nodig iets breder kunnen is het voor de vele fietsers ook veiliger, zeker als de route wordt doorgetrokken naar het Wernickterrein. Paaltjes/bloembakken, wegversmalling maken op brede stuk. Allereerst het wegdek, dat is een paar jaren terug in een zomer stukje bij beetje weer horizontaal gemaakt. Dit moet men gewoon standaard steeds doen want er verzakt steeds van alles door voornamelijk het zware verkeer. Dan punt twee is ook terugkerend en dat is het zwerfvuil, vaker moeten er van die mensen van de gemeente door de straat gaan papierprikken. Dan is er ruimtegebrek al jaren voor auto en fiets, dit kan je alleen oplossen door zeg maar het blok huizen tegenover jou 10 meter naar achteren te verplaatsen. Of in meerdere woningen zoals bij jou een garage te bouwen, omdat parkeren dan voor de garage niet mag kan je de stoep verbreden. Ik vind vooral het stuk met die hele smalle stoep vanaf zeg maar nummer 140 (of is het 150) tot en met het Morsviaduct een minpunt. Meer groen spreekt voor zich in de straat maar door ruimtegebrek komt er niets bij, de natuur is zeer belangrijk voor een gemoedelijk leefklimaat. Als straks zeg maar Transvaal 4 komt dan komt er nog meer verkeer door onze straat en alle neveneffecten. Mijn enige input voor een betere buurt is het huizenblok aan de overkant naar achteren en/ of aan de andere zijde van de spoorlijn (bij de Mercedes Dealer) een parkeerterrein en vervolgens een doorgang onder de spoorlijn over de Rijnzichtstraat naar onze Morsweg. Zullen de bewoners dan wel niet zo blij mee zijn dat ze ver moeten lopen naar hun woning maar het klimaat in de straat neemt wel toe dan. OPMERKINGEN UIT TRANSVAAL II

Vervolg Morsweg Verkamering neemt toe (ook aan de Haagweg) zonder vergunning, laksheid, gedoogbeleid gemeente? Graag extra borden met 30 km 2 heen/2 terug. Troep bij met name papierbak t.o. nr 172. Graag aandacht voor de verkeerssituatie: kruispunt Morsweg-Rijnzicht-straat + spoor en Kruispunt Haagweg - Rijnzichtstraat + spoor. Nieuw plan om 11 bussenlijnen daarover te laten gaan is van de zotte. Herinrichting straat zou erg welkom zijn: om te beginnen 1-richtingsverkeer waardoor er meer ruimte komt voor veiligheid, groen en minder sluipverkeer. Extreme ergernis plannen voor hoog bouwen en verhogen van de norm hiervan. Tip voor verkeer & veiligheid: de straat halverwege laten doodlopen of woonerf. Fietsers en voetgangers met luide muziek (een keer zelfs twee leraren met een groep leerlingen), zorgt voor steeds meer herrie. Sinds de Leidenaartjes (paaltjes) zijn weggehaald (Morsweg 2de deel) parkeren er veelvuldig bestelauto's op de stoep, soms dagen of weken lang. De stoep wordt beschadigd. Heb anderhalf jaar terug een oude straatgenot van een vergadering naar huis geholpen, omdat hij bang was te struikelen op de stoep. Paaltjes terug AUB!!! Wij ervaren vooral geluidsoverlast van brommers. Door ’t klinkergedeelte van de Morsweg wordt te hard gereden en bijv. maaltijdbezorgers op brommers gebruiken de weg als sluiproute. Daarnaast rijden er dagelijks zware vrachtwagens door de straat, hoewel er 'n bord staat dat er geen vrachtverkeer mag komen. De huizen trillen dan. Ondanks handhavingsverzoek ivm illegaal verkamerd pand duurt nu al 3 jaar! Geconstateerd dat gebruik dus illegaal is wordt er ondanks dat niet opgetreden. Betreft verkamerd bovenhuis Morsweg 87A. Grote geluidoverlast. Veel last van Morsweg 87A. Veel overlast van studenten, ook nu met corona worden er feestjes gehouden. Bierdopjes en peuken vind je in de tuin. Bierkratten op balkon, fietsen worden tegen je ruit gegooid. Leefbaarheid neemt rap af zo. Gemeente zegt dat het illegaal is er er gehandhaafd word. Helaas gebeurd dit al een aantal jaren niet. OPMERKINGEN UIT TRANSVAAL II

TV2 - Pretoriusstraat Zwerffietsen monitoren dmv dezelfde tactiek als bij het station Label om band, na 1 maand niet verdwenen? Weghalen! Ongeveer 30% zijn zwerffietsen. TV2 - De la Reystraat Ergernis fietsen plaatsen. Vooral op de Morsweg al die fietsen (Bah) op de stoep, je kunt er niet langs en moet op straat lopen en vooral met kinderen erg gevaarlijk. Vorige week nog een vrouw met rolator geholpen die gevallen was omdat ze de straat op moest (huisnrs 115 t/m 127 en overkant. Transvaal II is een fijne buurt om te wonen. Alleen blijven weesfietsen staan! (zie hoek Morsweg/ Reitzstr). Door verkamering (die steeds meer toeneemt) en waar niet op gehandhaafd wordt komen er steeds meer fietsen die ook op parkeerplaatsen waar auto's staan! Lastig als je om 23.00 uur van je dienst terug komt. Fietsen kunnen niet goed worden weggezet. Dit gaat ten koste van parkeerplaatsen. TV2 - De Wetstraat In het algemeen: de overlast valt alleszins mee. Een buurt aan de rand van het centrum kent nu eenmaal wat reuring. Veel zwerfvuil. De verdenking bestaat dat er drugs gedeald worden in het Brandewijntje. Vaak vage gasten die zich even terugtrekken in het speeltuintje aan het eind van de De Wetstraat. Ik zie vaker auto's heen en terug gaan waar 10/15 minuten tussen zitten (van parkeerstraat de De Wetstraat). Ik vermoed dat deze personen daar afgesproken hebben (dealen). TV2 - Rijnzichtstraat De Morsweg en Rijnzichtbrug zijn erg druk, vooral met verkeer dat niet in de wijk hoeft te zijn. Als fietser is het niet erg veilig. Is het mogelijk om de Morsweg géén doorgaande route te laten blijven, maar een straat met ruimte voor fietsers en groen? Sluipverkeer komt vanaf de Vondellaan en Mors naar de Morsweg. Fietsers kunnen er niet meer rijden. Moeten over de stoep. In de straat is 1 huis verkamerd en 1 huis verhuurd met wisselende bewoners. Het is een gezellig straatje en de bewoners hebben weinig contact met kamer bewoners. Er moeten niet meer panden zo worden. Verder heb ik weinig te klagen op het ogenblik. In de omgeving hoogbouw dat vrees ik meer. Vanaf de Morsweg naar de Rijnzichtbrug is een heel druk en onoverzichtelijk punt. Zelf ga ik ook wel eens met de fiets lopen op het zebrapad, omdat je niet goed ziet wat eraan komt. De één geeft je voorrang en de ander ziet dat niet en rijdt je van de sokken. Er is daar ook altijd veel file; slechte lucht. Met de auto is het ook lastig. Er is overlast van booggeluiden (trein) nabij de Rijnzichtstraat. Er is reeds een afspraak tussen gemeente (red. wijkregisseur), omgevingdienst West-Holland (red. de heer xx) en de wijkvereniging (ondergetekende) om een drietal metingen uit te voeren van de booggeluiden. De eerste heeft in augustus jl plaatsgevonden. De tweede zou medio januari 2021 uitgevoerd worden maar deze is in overleg uitgesteld omdat door corona de situatie op het spoor veranderd is. Er rijden tijdelijk minder treinen doordat de spitstrein uit de dienstregeling is gehaald. Verder is de dubbeldekker medio december 2020 tijdelijk uit de dienstregeling gehaald voor nader onderzoek van een mankement aan dit type trein (trillingen). Voorst rijden er momenteel voornamelijk sprinters. Met name de intercitytreinen en dubbeldekkers in het bijzonder veroorzaakten veel geluidsoverlast in de spoorboog nabij de Rijnzichtstraat. De sprinters doen dat minder. De afspraak is dat er weer gemeten wordt als de situatie op het spoor weer normaal is en als de booggeluiden weer overlast veroorzaken. OPMERKINGEN UIT TRANSVAAL II

TV3 Morsweg De straatlantaarns laten doorlopen Morsstraat - Morskade hebben die de oude huizen op deze weg . Daar horen die lantaarns ook bij!! Handhaving op het water/Rijn. Geen diesel motor te snelvaren. Houtstook ontmoedigen/kachel/bbq. Ik vind de hoeveelheid verkeerslawaai aan de achterzijde (Oude Rijn) onaanvaardbaar hoog, hoewel ik me realiseer dat ik in een stad woon. Lawaai van Haagweg, Churchilllaan, dr.Lelylaan (vooral brug over de Rijn). Hoe is het mogelijk, dat de laatste postbus op de Morsweg van de één op de andere dag is verdwenen, ter hoogte van studentenflat. Wie is hier verantwoordelijk voor? Post nl of Gemeente. Verder gezellig wonen hier! Rijnzichtbrug is gevaarlijk voor fietsers i.v.m. toenemende droogte dient de gemeente maatregelen te nemen om bomen en struiken van water te voorzien. Border van Bloemlustflat was totaal verdroogd. Struiken zijn vervangen, opnieuw Haagbeuk erin gezet. Die jonge aanplant heeft extra water nodig!! Wie draagt daar zorg voor??? Moeilijk contact kunnen maken met wijkagent en wijkboa. Wijkbeheerder en wijkregisseur verwijzen naar wijkvereniging. Vroeger (voor 2000) was er een spreekuur van de wijkagent. Wij zijn tegen straatvertegenwoordigers! We zitten niet te wachten op burgers die BOA en politie gaan spelen. Slechte ervaringen in (*),(Red. *Persoonsgegevens verwijderd ivm privacy). In feite is de hele stoep van dr. Lelylaan tot nr 192 slecht bestraat. Graag een grote opknapbeurt De tegels in het trottoir liggen er slecht bij, sommige tegels steken door de wortels omhoog, wat gevaarlijk is. Mijn grootste ergernis zijn de trillingen in mijn woning veroorzaakt door de zware vuilniswagens van de gemeente bij het passeren van de drempel in het wegdek. Het huis trilt en kraakt hoorbaar als zo'n vrachtwagen over de drempel rijdt. IK heb een meting van het RIVM waarin de trillingen zijn vastgelegd De gemeente stuurt mij van het kastje naar de muur. Een andere constructie van de drempel kan helpen, bij voorbeeld rubber tussen het contact van de drempel en asfalt. Woon hier sinds 1996. In al die jaren nog nooit een nieuwe stoep tegel in gegaan! Dat is dus al 25 jaar! Hangjeugd afkomstig uit andere wijken. Het grasveld/speeltuin aan het eind van de Morskade staat er niet al te best bij. Hier zou iets meer aandacht aangegeven worden. Ook mag er meer gekeken worden naar de hangjeugd daar die veel afval achter laten. OPMERKINGEN UIT TRANSVAAL III

TV 3 Morskade Onvoldoende blauw op straat. Snelheden onacceptabel op de gehele Morsweg (tussen Morspoort/ tunnel) enerzijds door verkeersdruk/in combinatie met snel de wijk doorkomen en ruim sneller dan de voorgeschreven snelheid van 30 km per uur. Op nieuw inrichten cq aanpassen straat indeling zou meer dan welkom zijn.* (toegang tot) een gezamenlijk fietsenschuur zou reuze fijn zijn. Sociale cohesie ernstig aangetast door een ambtenaar, belast met toezicht en uitgifte van ligplaats vergunningen, die zichzelf en vrienden van ligplaatsen/vergunningen voorzag op de Morskade, in strijd met het bestemmingsplan en verordening pleziervaartuigen. Zoiets leidt tot spanningen en wrevel. Deze ambtenaar hield jarenlang een privé sloepen haventje langs een openbare walkant op na. De steiger is inmiddels verwijderd. Maar dat heeft 7 maanden na melding geduurd. Verder: op het water wordt standaard veel te hard gevaren. Ook Njord veroorzaakt overlast door 'jukebox' in de 4e en 8en. Die staan vaak veel te hard. Parkeerplaats af en toe ontmoetingsplaats hangjongeren, lachgas gebruik en afval. TV3 Bothastraat Er blijven regelmatig fietsen achter in de straat. Nu het uitgaan erbij inschiet hebben we hier minder last van. Alle fietsen die op de stoep geparkeerd zijn geven overlast en ….. Geen gezicht! OPMERKINGEN UIT TRANSVAAL III

HOE NU VERDER? In Transvaal, tussen Rijn en Rail, is het in beginsel goed toeven. Er zijn leuke, bijzondere straatjes, prachtige tuinen - sommige gelegen aan de Oude Rijn, die de wijk licht en ruimte geeft. Het centrum is nabij, evenals het Centraal Station waarvandaan de treinen ons alle windrichtingen op brengen. Verschillende bewoners wonen er al decennia - en zijn niet van plan te vertrekken. Deze enquête heeft zeer veel concrete aanwijzingen opgeleverd over ergernissen die de bewoners – naast woonplezier - ervaren met betrekking tot verkeer, veiligheid, woonklimaat, voorzieningen en geluidsoverlast. De gemeente, die volgens haar beleid tot 2040 geen verbeteringen aanbrengt in de wijk, heeft ons - na onze reactie op dit beleid - uitgedaagd om met concrete voorbeelden van verbeterpunten te komen. Het bestuur grijpt het aanbod van wethouders Ashley North en Marleen Damen graag aan om aan de hand van de door de bewoners opgeleverde concrete aandachtspunten het gesprek over de leefbaarheid van de wijk opnieuw te voeren, zodat dringende kwestie kunnen worden aangepakt. Dat opent perspectieven voor verbeteringen die het woonplezier van alle bewoners ten goede zullen komen. HOE NU VERDER

Transvaal tussen Rijn & Rail

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
Home


You need flash player to view this online publication