0

de winternacht legt zilver op de bomen en het landschap, groots van stilte, doet een mens soms dromen als een kind, van al het goede dat ons met elkaar verbindt DE BEAUVOORDSE DORPSGAZETTE - VINKEM & WULVERINGEM - JANUARI-FEBRUARI-MAART ’24 - 41ste jg. nr. 4 - AFGIFTEKANTOOR ALVERINGEM - - WINTER 2023 - - P209410 -

kasteel IN DEZE EDITIE Beauvoorde naast alle aanbevolen, trouwe en nieuwe sponsors, hartelijk dank voor de medewerking aan dit winternummer aan Jef Ameeuw, Bewonersplatform Beauvoorde, Dirk Boeten, Francis Claeys, Chiro Trezebees, Sare Depotter, Eddy De Rocker, Johan Dezutter, René Essel, Johan Franchois, Diego Franssens, Freepik, Yvette Goossens, GVBS 1000-poot, Karen Hauspie, Rita Hauspie, Herita, Dirk Herreman, Jan Huyghe, Bert Paredis, Dirk Pauwels, Johan Prinsier, Inge Rijckoort, Inne Sevenois, Sieglinde Steenkiste, Camiel Swertvagher, Brigiet Vandenberghe 41ste jaargang, nr. 4 - WINTERnummer - januari-februari-maart 2024 DE BEAUVOORDSE DORPSGAZETTE verschijnt driemaandelijks op het ritme van de seizoenen en is het tastbare infoblad voor al wie houdt van het tweelingendorp Beauvoorde, deelgemeente van Veurne, officieel gekend als Vinkem en Wulveringem. Eindredactie, concept, realisatie, opmaak en lay-out: Stefaan Duron Vinkemstraat, 4 - 8630 Vinkem-Beauvoorde - webredactie www.beauvoorde.be - Abonnementen/steun, reacties en suggesties/artikels +32 478 41 28 63 - stefaan.duron@telenet.be - grote bestanden via www.wetransfer.com - foto’s: max. dpi Coverfoto - © Stefaan Duron - Karinthië Oostenrijk (najaar ‘23) Drukker - Mediatopper Ieper - oplage: 600 ex © Bepaalde achtergronden + foto’s / Abo en financiële steun: BE22 0011 4920 2547 Voor het overnemen van artikelen en foto’s uit De Beauvoordse Dorpsgazette is schriftelijke toestemming met bronvermelding nodig. Elke auteur gaat er onvoorwaardelijk mee akkoord persoonlijk en volledig verantwoordelijk te zijn voor de inhoud (tekst én © foto’s) en de publicatie van zijn/haar artikel in deze Beauvoordse dorpsgazette. © Jan Huyghe - details houten beelden van Maria en Jozef (dorpskerk Steenkerke - Willem Vermandere) © Eddy De Rocker: achtergrond-potloodtekening (Kasteel Beauvoorde) © foto Stef Duron - najaar ’23 in de sneeuw in Karinthië (Oostenrijk) 2

01 - COVERFOTO - © Stef Duron 02 & 03 - IN DEZE EDITIE - Dank aan velen … - Colofon - inhoud - sponsors 04 - EDITO - afscheid na 41 jaar, 164 seizoenen … - 05 - BUURTGERICHTE ZORG - Inne Sevenois 06 - KAARTERSCLUB ’NOOIT MOE’ bestaat 55 jaar! - uitslag november en tussentijdse rangschikking Johan Prinsier 06 - OUDERRAAD & LEERKRACHTENTEAM 1000POOT - spaghetti à volonté - save the date! 07 - HET KRUIDIG HOEKJE … - wilde peen of Daucus Carota Johan Dezutter 09 - POP UP POOWEEZIE - in nuuze taale over nuuze streeke - Dirk Pauwels - 11 - VERNIEUWDE KERKRAAD - Dirk Herreman & Rita Hauspie 12 & 13 - 20 jaar geleden: KERSTNACHT IN STEENKERKE - Jan Huyghe 15 > 17 - FAMILIE DEDULLEN UIT VINKEM - emigratieverhaal - Francis Claeys 18 - HERITA - HET VERLEDEN IN DE 19de EEUW - ARTHUR MERGHELYNCK aperitieflezing @ koetshuis - Prof. Dr. Jo Tollebeek Sieglinde Steenkiste - 19 - FERM & GEZINSBOND - knutselen voor kinderen / reanimeren & defibrilleren Yvette Goossens & Rita Hauspie - 20 - UIT in 8630 VEURNE - januari-februari-maart ‘24 Sare Depotter - Visit Veurne 22 & 23 - ERFGOED IN BEAUVOORDE - Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk - d. 3 / vervolg 3 Interieur van de kerk Bert Paredis - 24 - MAMADEPOT ALVERINGEM - Inge Rijckoort - 25 > 27 - CAMIEL SWERTVAGHER jaarlijkse nieuwsbrief van Camiel uit Nairobi (Kenya) Stefaan & Brigiet 28 - GEZINSBOND - STARTAVOND - Johan Franchois & kadertje op 29 - UITSLAG SPAAR- & WINACTIE - Rita Hauspie - 30 > 32 - VAN BOERENMEISJE TOT KASTEELVROUW - “De lotgevallen van Juliana Flyps en haar kasteelbewoners” - vervolg 1 van deel 9 - tweede wereldoorlog en de naweeën - Beperkte bronnenopgave en literatuur - 33 - 1000POOT - - dag van de jeugdbeweging - ontmoeting met de Sint en zijn Pieten - de kinderen van klas 1+2+3 dansen en zingen voor de bewoners van het WZC Sint Anna te Bulskamp - 36 > 39 - ER WAREN EENS … MUZIEK EN LIJSTJES - part 27 Dirk Boeten en de historie van DJ Vermant - 41 & 42 - EVENEMENTENKALENDER - - januari-februari-maart ’24 - link @ MAANDELIJKSE CULTUURAGENDA WESTHOEK - René Essel - - link @ VISITVEURNE - Sare Depotter - 44 - een greepje uit ... - de voorpagina’s van de dorpsgazette tussen 1982 en 2023 - 08, 10, 14, 21, 24, 29, 34, 35, 40, 43 SPONSORS die Beauvoorde en jouw aandacht verdienen! wij wensen jou in ’t nieuwe jaar voor elke dag een lachje en pink je toch een traantje weg zo af en toe: dat mag je zolang het maar niet blijvend is zo af en toe een beetje want wees gerust, het klaart wel op ja, telkens weer, dat weet je (A.S.) 3

♫ The Show Must Go On - Queen ♫ Beste medewerkers, sponsors, lezers en vrienden van de Beauvoordse dorpsgazette Het is met een gemengd gevoel van dankbaarheid, trots én een vleugje weemoed dat ik vandaag de laatste pagina's van onze geliefde dorpsgazette omsla. Na 41 jaar, 164 seizoenen neem ik afscheid van een periode die mij dierbaar is geweest. Het is onmogelijk in een kort dankwoord iedereen te noemen die gespreid over die 41 jaren betrokken was bij de realisatie van dit avontuur. Naast actuele en historische info deelt de dorpsgazette ook vreugde en verdriet en versterkt de banden in ons dorp. Steeds is er plaats voor elke mening. Mijn oprechte dank gaat ook uit naar de sponsors die door de jaren heen de dorpsgazette hebben gesteund. Zonder jullie bijdragen zou ik niet in staat zijn geweest om dit platform te bieden voor het delen van verenigingsnieuws, lokale verhalen, het vieren van ons erfgoed en het bevorderen van het toerisme in onze regio. Ik vergeet daarbij niet het handvol dorpsbewoners en oud-Beauvoordenaars dat jaarlijks een financiële bijdrage leverde. Dank aan wijlen Michel Blanckaert uit Veurne en aan Drukkerij Mediatopper uit Ieper voor het met zorg uitgevoerde drukwerk. Ik wil niet alleen stilstaan bij het einde, maar vooral bij de vele hoogtepunten die we samen hebben beleefd. Velen hebben geholpen om dit magazine te maken tot wat het is : een waardevolle bron van informatie, inspiratie en verbinding. Hoewel dit nu stopt, hoop ik dat de herinneringen die we hebben gedeeld en de relaties die we hebben opgebouwd blijvend zullen zijn. Voor wie deze dorpsgazette wenst verder te zetten, ligt de weg open naar vernieuwing en uitwerking van nieuwe inzichten en moderne invalshoeken. Ik moedig iedereen aan om contact te houden en de geest van onze dorpsgazette levendig te houden in onze harten en in dat van onze gemeenschap. Voor de toekomst is het mijn betrachting om de actuele Beauvoordse website en de fb-pagina een totale opfrisbeurt te geven. Naast het werk dat dit met zich mee zal brengen, komen er ook jaarlijkse vaste kosten * bij kijken. Op www.beauvoorde.be vind je als inwoner nuttige en actuele info en als bezoeker kom je meer te weten over het plaatselijke culturele aanbod en dat van onze Westhoek, over de historiek, erfgoed en toeristische ontspanning in ons tweelingendorp. Wil je op de hoogte blijven, meld je dan op de startpagina van de website aan voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Nogmaals, dank aan iedereen die deel heeft uitgemaakt van deze onvergetelijke reis. Mogen onze paden elkaar blijven kruisen, … Met diepe genegenheid Het ga je goed (*) Elke steun daarvoor is welkom. De plaatselijke K.M.O.’s en deze die Beauvoorde genegen zijn, staan reeds vermeld op de website. (neem contact - stefaan.duron@telenet.be - +32 478 41 28 63) Dank je wel! BE22 0011 4920 2547 4

5

Na het afsluiten van het kaartseizoen 2022-2023 in juni zijn we terug gestart op zondag 24 september met 22 leden waarvan 1 nieuwkomer uit Beauvoorde. Jammer dat er niet meer mensen zijn die zin hebben om een kaartje te komen leggen. Dit is de rangschikking na de eerste 3 maanden van het kaartseizoen 2023-2024. Bedankt Stefaan om de kaartersclub vele jaren een plaats te geven in de dorpsgazette. voor info > Johan Prinsier < 0473 42 19 13 save the date! Een gezellige avond met je dorpsgenoten en zo onze school de 1000-poot steunen? Dat kan! Neem er alvast je agenda bij en kruis zaterdag 3 februari 2024 aan. Naar jaarlijkse gewoonte schuiven we met z’n allen aan om te smullen van onze heerlijke spaghetti à volonté. We kijken ernaar uit om jullie te verwelkomen. Dit vindt terug plaats in OC Caroline vanaf 18 uur. Tot dan?! De ouderraad en het leerkrachtenteam van de 1000-poot Karen Hauspie, voor de ouderraad duizendpoot ouderraad 6

Langs wegbermen zien we heel vaak witte schermbloemige planten/kruiden opduiken. Deze soort vormt een gecompliceerde familie, die men gemakkelijk verwart. Voor een leek is het niet evident om deze in één oogopslag te identificeren zonder een betrouwbare determinatiegids te raadplegen. Fluitenkruid, duizendblad, berenklauw, moerasspirea, wilde peen, … Johan Dezutter Deze laatste is echter duidelijk herkenbaar aan het middelste, vaak weinig ontwikkelde kleine schermpje dat purper/zwart van kleur is. Na de bloei, transformeert het bloemscherm zich tot een soort vogelnestje. De witte, wat houtachtige wortel heeft een onaangename geur en scherpe smaak, en heeft, behalve de oorsprong, niets gemeen met de huidige gekweekte wortelen. Deze zijn door langdurige verbetering en selectie ontstaan. Deze wilde peen is dus effectief de oeroude voorloper van onze huidige feloranje worteltjes die je in elke kruidenierszaak of hoevewinkel aantreft. Wortelen hebben van oudsher de reputatie een heel gezonde groente te zijn en vooral ‘goed voor de ogen’, want niemand zag ooit een konijn met een bril op … Tijd om factchecker te spelen en de wilde peen of Daucus Carota eens onder de loep te nemen! Naamgeving Peen, Wortel, Carotte, wild carrot Plinius noemde de peenwortel ‘pastinaca gallica of voedsel der Galliërs, hoewel we de peen pas vanaf de middeleeuwen terugvinden als maaltijdgroente. Vindplaats - In gans Europa, op akkers, langs wegen en onbebouwde plaatsen; niet op grote hoogten Gebruikte delen - De wortel en het zaad voor de etherische olie Belangrijkste inhoudsstoffen Oplosbare (pectine) en niet-oplosbare vezels - suikers, carotenoïden, vitamine A onder de vorm van alfa-, bèta- en gammacaroteen - Vette olie - linolzuur -vitamine E, ook vitamine C, D, B1 en B2 - Flavonoïden, organische zuren, kaliumzouten, … Belangrijkste werkingen en indicaties Bloedsuiker-verlagend (enkel de rauwe wortel!), darmgas verdrijvend, bestrijdt diarree, mild wormafdrijvend middel bij kinderen, menstruatie bevorderend, mineralen aanvullend, urinedrijvend, stimuleert melkproductie bij borstvoeding,… De geneeskrachtige werking van de wilde peen, vinden we onverminderd terug bij de geteelde worteltjes, die bij voorkeur onbespoten geconsumeerd worden. Wortels passen perfect in een gezonde voeding en dragen bij aan de groei en het herstel bij kinderen. Door het grote gehalte aan carotenoïden is de peenwortel heel belangrijk voor de gezondheid en de weerstand van de huid. Vers wortelsap is ook een perfecte remedie bij diarree. Vanwege de antioxidanten beschermen wortelen ook tegen hart- en vaatziekten en door het hoge kaliumgehalte helpt het op milde wijze bij hoge bloeddruk. Gekookte wortels verhogen de glycemische index, terwijl rauwe wortels eerder stabiliserend werken. Door de talrijke carotenoïden en andere antioxidanten is de peenwortel goed voor de ogen(!) en helpt ze nachtblindheid, ouderdom gebonden maculadegeneratie en cataract te voorkomen! De geïsoleerde etherische olie uit de zaden wordt vooral beschouwd als een hepatocellulaire regenerator, wat wil zeggen dat het levercellen herstelt! Die kan ingezet worden bij zwakke leverfunctie en verhoogd cholesterolgehalte. Het zorgt eveneens voor een zuivering van de lever via de nieren. Daardoor zou ze een invloed hebben bij preventie van blaasontsteking en aanpak van eczema, steenpuisten en couperose. Elke dag een groot glas vers wortelsap is de aangewezen dosering. Tips voor de moestuinier De moestuiniers onder ons zullen al wel ervaren hebben dat wortelzaadjes er nogal lang over doen om te ontkiemen. Meestal staat het ‘onkruid’ reeds welig te tieren, vooraleer de jonge worteltjes hun kopje boven steken. Een middeltje om het wortelzaad prioriteit te bezorgen is heel eenvoudig. Molshoopaarde! Wanneer een mol zijn eigen Vlaamse Ardennen aanlegt in uw tuin, wees dan geduldig en dankbaar! Normaal stopt de mollenactiviteit spontaan na een paar weken. Verzamel de aarde van enkele molshopen in een emmer. Wanneer het ogenblik aangebroken is om wortelen te zaaien, dan meng je het wortelzaad met een rijkelijke portie aarde van de molshopen… deze is kiemvrij! Zaaien op regels en na enige tijd komen de worteltjes als eerste aan de oppervlakte. Succes!! Johan Dezutter, Herborist - Fytotherapeut Uitbater tweedehands boekenwinkel ‘t Ezelsoortje - Wulveringemstraat 14 - Beauvoorde Bronnen: Groot handboek geneeskrachtige planten, Dr Geert Verhelst Gids voor geneeskrachtige planten, Readers’ Digest © bron foto - Wikipedia 7

8

Beste lezer Gilbert, de warme bakker Den oovn stoat rooëd, De deeëg an ’t riezn. E toovert me rozien en sjokla, me bloeme en me gist. E makt nunnebiln en lange en roende swiesn, De beste van de streeke oe j ’t nog nie wist E bakt mastiln, briejosjn en piestolees, En tompoezn en zwoantjes en eekleirs, Butterkoekn, krwassangsjes en videes, Veele tartjes,veele snoep en veele disseirs! Me nieëwjoar makt ’n buuchn me kaffie en me rum, en kreimobeur, ze kalantn komn van verre En me vanillestoksjes, de beste parfum En e versieërt ze met e keststal en e goedn sterre. Me masseping en cacao, e zoeëte zoende. iedereeën wilt zo e tartsje vo disseir, want ‘t zien de beste van geeël ‘t roende de pateetsjes van bakkerieë Gilbert. Mo de concurèènsje et e nieëwe bakkerieë ezet: e modirne wienkel , de new wave Bakker Pol! Ze creime frisj is light, de creimobeur is zoender vet, Goeëd vo je bloeëddruk en vo joen kolisterol. Karree konfietuurtjes, juust moar aspartaan, ’t Koekebrooëd is zoender gluutn of rozien, Wostebrooëdjes mo me tofoe of seitan, Tartsjes van koerzjitn en biejoo-oobirzjienn. ’t Brooëd van spelt, want terwe is oengezoend. Me platte koas, ahornsieroope en klaaverzeeëm, Witloof, pastienaakn en sjorseneeërn uut vulle groend en magneeziejoem suuplementjes teegn de zeeëre beeën. Dijeetproteejiene, low calorie, weight care, afslankshake, Vetverbranders, kuurkuuma en Ginseng uut HongKong, Omega drieë en omega zesse, muultievietamiene-cake, Gif mie mo tartsjes van Gilbert, bie Pol smakt olles no kartong. © - Dirk Pauwels Heb je al een cadeautje voor onder de kerstboom? Mijn zesde dichtbundel is zopas verschenen met als titel: “ Sprooksjes en Echt Gebeurde Verzinseltjes “ 70 pagina's ontspanning voor mijn lezers. Net zoals de vijf vorige bundels is alles geschreven in de Veurnse streektaal, zeg maar " Het Dialect van Bachtn de Kuupe ". Ik ben heel verheugd dat aan je voor te stellen. Voor de eerste keer staan er ook een tiental tekeningen van mijn hand in die uitgave. Tekeningen van 45 jaar geleden die passen in de sfeer van die sprookjes en die verzinseltjes. Het zou me erg plezieren mocht je een bundeltje bestellen. Je kunt dat doen door 10 euro te storten op mijn rekening BE 77 9791 7105 3542 met vermelding van je naam en je adres. Dit wordt zo snel mogelijk bij jou bezorgd. Met beste groeten en dank voor je eventuele bestelling. Dirk Verdere commentaar op mijn werk Prachtige veelzijdige poëzie, met mooie afwisselende onderwerpen Zeker de moeite om eens te gaan luisteren als hij bij U in de buurt komt optreden.(Mang van Leisel) Smeuige teksten met een knipoog naar het verleden, maar voor ons “ de Ollanders “ toch “ moilik te verstoon! “ (W. Kok, Zaandert) Elk jaar krijg ik met Nieuwjaar een stripverhaal van Dirk Pauwels, waarin hij en zijn echtgenote de hoofdrol spelen. Ik denk dat ik ze al vanaf 1990 bij houd. Het is meestal een schoolvoorbeeld van zelfspot of een karikatuur op onze wereld. Ik vind die humor ook terug in zijn nieuwe dichtbundel. Woordspelingen, droge humor, een beetje volkse kluchten, sarcasme en ironie. (Wout Klaassen, acteur, Gentbrugge) Dirk Pauwels laat zich in zijn lichtvoetige verzen inspireren door zijn onmiddellijke omgeving, in het bijzonder de natuur en de mensen. In het dialect van de Westhoek klinkt zijn poëzie als muziek, zeker tijdens zijn fel gesmaakte optredens. Vaak met een kwinkslag, steeds hartverwarmend en geestverruimend. Een aanrader om zelf te lezen én te beluisteren. (Karlien Brysbaert, stadsbibliotecaris, Veurne) Goed uitgebalanceerde poëzie in de streektaal van de Westhoek lichten me steeds voor even van mijn stoel en doen me genieten. Filosofie, een stukje anarchie, een levensles, een kwinkslag en een ruime, nuchtere kijk op onze samenleving zitten verweven in het ritme van Dirks zinnen. Daar hou ik van … (Stefaan Duron, uitgever van De Beauvoordse dorpsgazette, Vinkem) Poëziebundeltjes van Dirk Pauwels zijn steeds hartverwarmend. In zijn dialect brengt hij zon en zuurstof naar de volksmens, waarover hij schrijft. Woordspelingen die je aandachtig moet lezen en herlezen, om tot inzicht en realiteit van het leven te komen. redden op die wijze veel oude © fotocompositie - Sofie Van Biervliet © foto - FreePik - baker herinneringen. (Guido Hoste, Schepen van sociale zaken en welzijn, Veurne) 9

10

De kerkraad voor de O.LV.-Hemelvaart- en de Sint-Audomarusparochie van Beauvoorde kwam samen in Hotel-Restaurant Hinterland te Izenberge. Op de foto boven v.l.n.r. Anna Mannens, Dirk Herreman, Luc Moermans, secretaris Peter Vandewalle, Rita Hauspie, E.H. priester Jos Ostyn, voorzitster Carine Lebleu en penningmeester Marianne Leynaert. Anna Mannens en Luc Moermans zijn de verdienstelijke, uittredende raadsleden. Luc Moermans en Anna Mannens namen ontslag uit de kerkraad en werden om hun meer dan 25 jaar dienstbaarheid in de bloemetjes gezet. Carine Lebleu, nieuwe voorzitster ontbreekt op deze foto. Op de foto links v.l.n.r. penningmeester Marianne Leynaert, Dirk Herreman, uittredend voorzitter Luc Moermans, E.H. priester Johannes Mwamba, uittredend penningmeester Anna Mannens en secretaris Peter Vandewalle. Rita Hauspie Dirk Herreman 11

Het is al weer enkele jaren geleden dat ik de nachtmis in Steenkerke bijwoonde. Je moet er vroeg zijn, of je mag heel de mis rechtstaan. Om halftwaalf ben je hopeloos te laat, voor een stoel wel te verstaan. Het is elk jaar een stemmig, waarachtig volks gebeuren. Geen melige toneeltjes, geen flauwe kitsch. Enkel Willems orkest: hijzelf en wat jonge dorpsgenoten met een instrument. Eén repetitie: ’s namiddags. Om halftwaalf beginnen ze: liedjes, muziekjes, gedichtjes. De weemoed van de basklarinet, de diepe tonen van de sax, het heldere getokkel van de gitaar, het vult heel het kleine kerkje met warme geborgenheid. Het is de eenvoud zelve. Daar vind je God, of Jezus als je wil. Of jezelf? Niet zoals in de Engelse kathedralen. Neem nu Winchester in Zuid-Engeland. Daar was ik in oktober ’96. Nogal leeg van binnen. Maar op de vloer en aan de muren? Rijen grafstenen van grote mannen die vertellen: England rules the waves. Kolommen gedenkplaten van hoge militairen, die getuigen van heroes want killed in action, died of wounds, fallen in assault. Van links naar rechts, van boven naar onder. In de Krim, Zuid-Afrika, Indië, Bengalen, Sebastopol, France en Flanders, tot in Ypres toe… Waaipers… Allemaal in the name of God en to her Majesty’s Glory. Allen gewelddadige doden in de naam van de Queen. In het huis van God? IJdelheid der ijdelheden. Hoeveel inlanders hebben ze in de kolonies vermoord? Onbekend, niet vermeld. Een expositie van slagveldverhalen, de lof der moordenaars. De grote leugen in de gewijde minster, in plaats van de verkondiging van de Blijde Boodschap. Geef mij maar een simpel kapelletje te velde, of het kerkje van Steenkerke. Er is nog plaats in de herberg, zegt pastoor Ivo, op de banken in het koor achter hem. Zo staat hij niet meer vooraan, wel tussen zijn volk. Van heinde en verre zijn ze gekomen: uit eigen streek, maar ook uit Brugge, Roeselare, zelfs uit Antwerpen. Voor de mensen van ver is dit een ontdekking: ze hebben de ster gevolgd, en de stal gevonden, in een andere wereld, tussen die hellestekedonkere akkers van Veurne-Ambacht waar ’s nachts niemand komt, waar zelfs, in de kerstnacht, de bandhonden op de hofsteden niet aanslaan. Waar het zo stil is. Willem zingt de lieve naïeve Vlaamse kerstliedjes van eeuwen ver: De herderkens lagen bij nachte, Maria die soude naar Betlehem gaan, Er is een Kindeke geboren op aard… De mensen zingen mee, niet onverschillig maar overtuigd. Het orkestje luistert de mis op, en Willem zingt, van Winter, Bric à Brac, ook van Steentje 12 die in het hoge Canada de Cree -indianen wou bekeren: van de Buffalokopheuvels tot in Wabasca, en de Kariboebergen in de verte, en rond ’t grote meer van Athabasca, noemden z’hem Kleine Man met ’t Groot Herte. Steentje kon geen enkele indiaan bekeren, maar hij werd opperhoofd Cree-Indianen, aima weno, met de geest kon hij spreken. Er wordt ook een boreling gedoopt: Ruben, dit is de naam die je vader en je moeder je geven, en zo zullen de mensen je noemen. Het is een mooie naam, zegt pastoor Ivo, want in het Bijbelse verhaal redde Ruben zijn jongste broer Jozef uit grote nood. Willem en zijn speelmannen ronden af met Door de liefde laat u wekken en A la Berline postiljon. En dan weerkaatst een lang en warm applaus tegen de muren en de lambriseringen: de mensen glunderen, er schieten sterretjes uit ieders ogen. Bij het verlaten van de kerk werp ik een blik op het Christusbeeld in de middenbeuk. Een ruwe, door Willem uit perelaar gesneden Jezus aan het kruis. Hij hangt er niet aan, hij is er deel van, hij is het kruis. Het is de perelaren Jezus waarover bakker Max uit Sintonnekes me gisteren sprak in Estaminet De Peerdevisscher. Willem trad eens op in Sintonnekes, dat is bij Zoersel. Hij ge

raakte daar na z’n show aan de praat met bakker Max, ook over soorten hout geschikt om in te kerven en te snijden. Perelaar? Max had er liggen, je mag ze hebben, Willem. Hij nam ze mee naar Steenkerke. Daar kroop een Jezus uit. Willem en zijn lief Chris na het Vrede aan alle mensen van goede wille een schare kennissen met een wijntje en een hapje in hun huis, de vroegere herberg De Kroon. Waar nu in de voorplaats links zijn biljart staat en rechts de oude stoof met een buis die omhoog en kwartslag de schouw inkruipt. Te midden vele boeken op de tafel, saxen en gitaren tegen de wanden, en op de uitgesleten vloer de sporen van de tatsen van de soldatenbottines, waar ze hun laatste soldij verzopen, dat moesten ze toch niet sparen want de volgende dag sneuvelden ze misschien, in een loopgraaf aan de IJzer. >>> Ik mocht er altijd bij zijn, op zijn kerstbeschink, in De Kroon. Daar zaten of stonden we in z’n krochte, z’n spelonke, z’n hol… Dat schrijft, zegt en zingt hij zelf in z’n lied Mijn huus. Voor hem z’n kasteel, z’n burcht, zijn toevlucht, zijn droompaleis, zijn aards paradijs. Jezus stond daar achter de toog. Hij was een cafébaas, herbergier, kastelein, waard… Geloof je me niet? Het is nochtans waar, het staat in een heel oud volks kerstlied van begin de 16de eeuw, 500 jaar geleden: Jesus is die beste weert, dat weet ic wel Daer hi aen der tafelen sit, daer vaert men wel Hi is die weert ende hi salt ooc sijn Hi quijt die cost, hi betaelt den wyn Dat doet hi gheerne Ic waer so gheerne na deser tyt, in sine taverne. De dikke branken zijn z’n armen, en z’n benen zijn knoesten en knobbels uit de stam. En vannacht, kerstnacht, is Max hier in de kerk, met zijn vrouw José. Nog eens uit Zoersel gekomen om z’n perelaren Jezus in zijn 2005de levensjaar goeiedag te zeggen. Op z’n geboortedag. Om even te denken aan dat oude lied dat ze vroeger in de Kempen over die boreling in de kribbe zongen: Gij begint een noot te kraken, die heel bitter u zal smaken, over drieëndertig jaar… Knipoogt de perelaren Jezus, zegt hij: “Dag Max en José, zalig kerstfeest”? In de eerste jaren van de Steenkerkse nachtmis trakteerden © foto’s en tekst - Jan Huyghe Jozef en Maria in Steenkerke (Willem Vermandere) 13 Er is allang geen kerstbeschink meer in De Kroon. Dat was niet langer mogelijk. Al die herders, al die koningen? Die konden daar niet meer binnen, in die stal. Vanaf toen bleven ze buiten hete glühwein slurpen. En deze keer, 25 december 2004, een extra traktaat: wafeltjes van de kleine Ruben z’n vader en moeder. Zo is het ook een warme kerstnacht. Binnen en buiten. In de duisternis is er licht, leven. Een sprankel hoop, dat het hier ooit nog weleens beteren zal, zingt de zanger van Steenkerke, eleison, Kyrie eleison… Jan Huyghe

14

emigratieverhaal familie Dedullen uit Vinkem - Francis Claeys - In stralende zon of als de wind guur rond de kerk waait, de oude begraafplaats bij de SintAudomaruskerk van Vinkem (Beauvoorde) ligt er stil bij. Links vooraan staat een oude grafzerk met een witte marmeren plaat. Dit is het graf van Pieter Dedullen. Hij is geboren te Vinkem op 30 mei 1836. Hij huwde op 13 mei 1861 te Vinkem met Joanna Theresia Pieren (1839-1925), een dochter uit een andere Vinkemse familie. Het echtpaar vierde het Gouden Jubileum op 16 mei 1911, de dag waarop de grote foto werd genomen. Pieter overleed op 29 december 1911 te Vinkem. Pieter was de zoon van Patricius Dedullen afkomstig uit St.-Rijkers, en diens eerste vrouw Amelia Ghomme uit Wulveringem. Pieter heeft altijd in Vinkem gewoond. Zijn huisje is nog steeds te zien : op de hoek van de Zomerweg, het eerste witte huisje op de hoek als je van bij kerk de Zomerweg inwandelt. Pieter en Joanna woonden in dat kleine huisje met al hun kinderen. De foto van ca 1903-1905 toont dat gezin, met al de kinderen die toen in leven waren. (foto op volgende pagina) Er waren intussen al twee sterfgevallen geweest : een zoontje dat stierf in het kraambed in 1870, en een andere zoon Leo die overleed in 1883, amper 14 dagen oud. De oudste dochter Sidonie (rechts vooraan op de foto) overleed te Antwerpen in 1907. Antwerpen? Zoals voor vele gezinnen in de Westhoek was er werkgelegenheid te kort en weken velen uit. De grote stad was een uitverkoren bestemming. Op één persoon na zijn alle kinderen naar Antwerpen vertrokken, en dat al een heel eind voor de Grote Oorlog. Enkel dochter Marie Louise is met haar echt15 genoot in Gent gaan wonen. De anderen vestigden zich in Antwerpen in de toen nog nieuwe wijk “het Zuid”, in de buurt van de Vlaamse Kaai. Men schreef dikwijls naar Pieter en Joanna in het geboortedorp, veel postkaarten ook. En vaak kwam men er in de zomer logeren. Bij de viering van het Gouden Jubileum van Pieter en Johanna in 1911 werd dan de grote familiefoto genomen. (foto op volgende pagina) Hierop staan alle kinderen met hun echtgenotes en echtgenoten, en al enkele kleinkinderen. Allen? Neen, afwezig is Henrik Claeys, mijn overgrootvader, de man van Elodie Dedullen en de vader van Alfons Claeys en Maria Claeys, die beiden op de foto staan. Hij was douanier en werd op zeer verspreide plaatsen ingezet. Pieter is op het einde van datzelfde jaar overleden. De kinderen bestelden de grafzerk bij een bedrijfje op het Kiel te Antwerpen. Hoe lang Joanna nog te Vinkem gebleven is weten we niet, ze was op dat ogenblik al 72 jaar oud. In alle geval is zij bij haar dochter in Gent gaan wonen, of dat al voor de oorlog gebeurde hebben we nog niet achterhaald. Ze overleed te Gent in 1925 en werd daar begraven.

Pieter Dedullen is mijn betovergrootvader, en het doet goed elk jaar opnieuw even in de rust en stilte van het dorp en zijn begraafplaats te vertoeven. We ontdekten het dorp al verschillende jaren geleden. Op zoek naar wortels die ik via stamboomonderzoek had gevonden, en die ik had vermoed uit de vele oude foto’s die door mijn vader werden bewaard. Het leek me passend om hier even stil te staan : de “Antwerpse tak” van deze familie Dedullen is vanuit Vinkem vertrokken. Ik ben een Antwerpse telg, ook al wonen we al zoveel jaren gelukkig in het Hoegaardse. Het is verrijkend om een stuk van jezelf in de Westhoek terug te vinden, en een stukje Vinkemse geschiedenis terug thuis te brengen. Francis Claeys, 11 november 2023 Interessante info https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/16898 Foto Dedullen Vinkem ca 1903 - Wie is wie? - vlnr Vooraan: Emiel-Désiré Dedullen Pieter Dedullen Joanna Pieren Sidonie Dedullen Midden : Zenobie Dedullen Achteraan : Leon Dedullen Elodie Dedullen Florent Dedullen Maria Ludovica Dedullen Gustaaf Dedullen Jerom Dedullen Dit is het gezin van Pieter Dedullen en Joanna Pieren, zoals het was rond 1903-1905. Zonder hun partners en kinderen. Hierop staat ook nog Sidonie, de oudste dochter die in 1907 overleed. Al deze kinderen zijn geboren in het ouderlijk huis in Vinkem. Bij de geboorte van hun eerste kind, dochter Sidonia in 1862 worden beide ouders omschreven als “werker” en “werkster”. Het waren eenvoudige mensen, die meteen verklaarden niet te kunnen schrijven. Zij werkten voor enkele grote boeren uit de streek, wat trouwens enkele van hun kinderen ook nog hebben gedaan voor ze uit Vinkem zijn vertrokken. Sidonia was de oudste, geboren in 1862. Ze overleed in februari 1907 te Antwerpen. Ze was in 1888 getrouwd met Henri Maeckelberghe uit Izenberge. Dan volgde in 1864 de tweede dochter Elodie. Zij overleed in 1931 te Antwerpen. Ze was gehuwd in 1887 met Hendrik Claeys. Elodie is mijn overgrootmoeder. De oudste zoon was Emiel Désiré, geboren in 1866, en overleden te Antwerpen in 1920. In 1892 gehuwd met Octavie Dezeure uit Bulskamp. Volgende was Jerom, geboren in 1868. Huwde in 1891 te Antwerpen met Laurentina Alderweireldt uit Wulveringem. Florent werd geboren in 1872. Hij huwde een eerste keer met Stefanie Deleeuw uit Voorde. Toen zij in 1906 overleed, hertrouwde Florent met haar zus Leontine. Dan volgde dochter Maria Ludovica (Marie Louise), geboren in 1874. Ze huwde Remi Duponselle uit Izenberge. Dit echtpaar dat kinderloos bleef ging wonen in Gent aan de Kortrijksesteenweg. 16

Gustaaf is het volgende kind, geboren in 1876. Huwde Louisa Voorhamme, en overleed te Antwerpen in 1940. Zij woonden op “het Zuid” in Antwerpen, aan de Vlaamse Kaai. Zus Zenobie werd geboren in 1879, en overleed te Gent in 1964. Ze was gehuwd met Henri Maeckelberge, nadat diens eerste echtgenote, de oudere zus van Zenobie, in 1907 overleden was. De jongste van het gezin, Leon, werd geboren in 1885. Hij huwde Adeline Deleeuw uit Voorde, een van de zussen. Hij vocht aan het IJzerfront en stierf in Oostvleteren op 28 april 1915. Hij is begraven op de militaire begraafplaats van Hoogstade. Als voetnoot willen we toch vermelden dat het echtpaar nog twee kinderen heeft gehad, die beiden erg vroeg overleden zijn : Gustavus Marius, geboren in 1865 en overleden in 1866 amper 6 maanden oud, en Leon, geboren in 1883 en twee weken later overleden. In 1870 stierf nog een zoontje in het kraambed. Foto Dedullen Vinkem 1911 Wie is wie? - foto boven - vlnr 1ste rij, de kleinkinderen : Jeanne Dedullen Maria Dedullen Sidonie Dedullen Maria Claeys 2de rij : Jerom Dedullen Elodie Dedullen Pieter Dedullen Joanna Pieren Emiel Désiré Dedullen Maria Ludovica Dedullen 3de rij : Laurentia Alderweireldt Adeline Deleeuw Zenobie Dedullen Octavia Dezeure Leontine Deleeuw 4de rij : Remi Duponselle Louisa Voorhamme Gustaaf Dedullen Leon Dedullen Florent Dedullen Henri Maeckelberghe Alfons Claeys Deze foto werd genomen ter gelegenheid van de viering van de gouden bruiloft van het echtpaar Pieter Dedullen en Joanna Pieren te Vinkem, op 16 mei 1911. Hierop staan alle toen nog levende leden van het gezin van Pieter en Joanna, indien gehuwd ook hun partners, en de kleinkinderen op dat ogenblik. We overlopen even de namen. Jeanne Dedullen is een dochter van Florent Dedullen en zijn 1ste echtgenote Maria Stefania Deleeuw. Maria Dedullen is de tweede dochter van Florent Dedullen en zijn 1ste echtgenote Maria Stefania Deleeuw. Sidonie Dedullen is de dochter van Gustaaf Dedullen en Louisa Voorhamme. Maria Claeys is de dochter van Elodie Dedullen en Hendrik Claeys (mijn overgrootvader – staat niet op de foto) Jerom Dedullen is de oudste zoon van Pieter Dedullen en Joanna Pieren. Elodie Dedullen is een dochter van Pieter Dedullen en Joanna Pieren. Pieter Dedullen en Joanna Pieren Emiel Désiré Dedullen is een zoon van Pieter Dedullen en Joanna Pieren. Maria Ludovica Dedullen is een dochter van Pieter Dedullen en Joanna Pieren. Laurentia Alderweireldt is de echtgenote van Jerom Dedullen. Maria Adelina Deleeuw is de echtgen) Zenobie Dedullen is de jongste dochter van Pieter Dedullen en Joanna Pieren. Octavia Dezeure is de echtgenote van Emiel Désiré Dedullen. Leontine Deleeuw is de 2de echtgenote van Florent Dedullen, zus van de 1ste echtgenote. Remi Duponselle is de echtgenoot van Maria Ludovica Dedullen. Louise Voorhamme is de echtgenote van Gustaaf Dedullen. Gustaaf Dedullen is een zoon van Pieter Dedullen en Joanna Pieren. Leon Dedullen is de jongste zoon van Pieter Dedullen en Joanna Pieren. Florent Dedullen is een zoon van Pieter Dedullen en Joanna Pieren. Henri Maeckelberghe is de echtgenoot van Zenobie Dedullen. Alfons Claeys is de zoon van Elodie Dedullen en Hendrik Claeys, en is mijn grootvader. © foto’s - familiefoto’s: Francis Claeys - grafzerk: Stef Duron 17

Het archiefdepot, de wereldtentoonstelling, het museum, de geschiedenis van de bibliografie, het adellijke zelfbeeld, de cultuurkritiek waren een aantal Hauts Lieux in de 19de -eeuwse beschaving. Op dat knooppunt leefde Arthur Merghelynck. Welke gebeurtenissen uit hun eigen tijd dreven mensen als Arthur Merghlynck naar het verleden: een conservatisme en “historiezucht” die het gevolg waren van een diep ongenoegen met wat er allemaal in de eigen tijd veranderde. Op 24 maart 2024 komt Prof. Dr. Jo Tollebeek hierover meer vertellen. Hij schetst een cultuurhistorisch beeld van de 19de eeuw waarin Arthur Merghelynck leefde. Wanneer 24 maart 2024 om 10.30 u Waar Koetshuis (Kasteel Beauvoorde) Prijs 5 euro (aperitief inbegrepen) Sieglinde Steenkiste Projectcoördinator Beauvoorde kasteel 18

vrijdag 3 november ‘23 knutselen voor kinderen Met veel enthousiasme hebben 12 creatieve kinderen heel mooie knutselwerkjes uit hun handjes getoverd. Een leuke namiddag onder de warme en vrolijke begeleiding van Maria Vandenberghe. Dikke merci aan Maria en de helpende handen. Rita Hauspie voor de Gezinsbond en Yvette Goossens voor Ferm Beauvoorde dinsdag 24 oktober ‘23 reanimeren en defibrilleren Elke seconde telt in noodsituaties. Marie-Thérèse Coulier en haar echtgenoot Louis Devoghel van Rode Kruis Veurne hebben ons op een ludieke wijze uitleg komen geven hoe eerste hulp te bieden bij noodgevallen, voornamelijk bij hartstilstand, met praktische tips en ook het gebruik van een AED toestel (defibrillatietoestel) is aan bod gekomen. Zeer nuttig en leuk dat we het zelf konden oefenen op een pop. Iedereen was heel enthousiast en heeft heel wat kunnen opsteken van de professionele uitleg van Trees en haar man. Yvette voor Ferm Beauvoorde © foto’s knutselen - van boven naar beneden - - Hilde Leyre, Sien & Stella Vermeesch, Colette Vandewalle - groepsfoto - Baptist Dezeure, Tuur Defever, Odiel Vermeesch © foto’s reanimeren- van boven naar beneden - - José Deeren, Donna Van Coppenolle, Marleen Naeyaert, Marie-Thérèse Coulier - Maria Werquin - Maria Vandenberghe, Louis Devoghel 19

16/02 Wintervariatie: Klassiek concert ‘GLOW!’ De laatste Wintervariatie gebeurt in Valentijnsfeer met ‘Glow!’ op 16 februari 2024. Een klassiek concert met ledkaarsverlichting gebracht door het Roeland Hendrikx Ensemble. (© foto onder - Roeland Hendrix Ensemble) Bron - Visit Veurne met dank aan Sare Depotter 15/12 – 07/01 Kerst in Veurne Kerst in Veurne belooft opnieuw magisch te worden! Eisbar zorgt dit jaar opnieuw voor een prachtige kerstchalet met overdekt terras en overdekte schaatspiste! Verwacht je aan lokale Veurnse Dj's, kinderanimatie, uren plezier en talloze heerlijke drankjes! 12/01 Wintervariatie Theatervoorstelling ‘Tot Onze Grote Spijt’ Ge moet u dat voorstellen: ge loopt over een strand, ge zijt helemaal alleen, gesteld op uw eigen gezelschap, het is tegen de middag, de zon schijnt hard ook al is het februari, ge zijt de klif afgedaald om te gaan lezen, ge loopt langs de kliffen naar het plekje waar ge altijd komt liggen en lap: daar ligt ineens op uw pad een dolfijn. Wat zoudt gij doen? Want ineens zijt ge niet meer alleen op dat strand. Ineens is daar een ander leven… in dode vorm weliswaar… een ander verhaal dat uw pad kruist. Op zoek naar wat het gevoel spijt in zijn leven komt doen, kruisen vele verhalen en een dode dolfijn het pad van Johan Terryn. Elkeen vertelt hem over zijn of haar grote spijt. Elkeen is op zoek naar een manier om de spijt te verteren. Behalve die dode dolfijn dan, die ligt daar maar wat te rotten. ‘Tot Onze Grote Spijt’, de nieuwe voorstelling van Johan Terryn, is een wonderlijke reis doorheen het spijtverteringsstelsel. Een geestige conférence over dat éne gevoel dat we allemaal kennen en liefst niet willen hebben op ons sterfbed: spijt. 20 © foto’s - Diego Franssens

NIEUW 21

Bert Paredis © foto’s deel 3 vervolg 3 Interieur van de kerk Sint Omaar (Audomarus of Otmar), plaaster, 19de eeuw Beeld komt uit de Sint Audomaruskerk van Vinkem In 1968 ging de laatste pastoor van de Sint Audomaruskerk, Gaspard Pypaert, van Vinkem met pensioen. De pastoor werd niet vervangen. De pastoor van Wulveringem kreeg de verantwoordelijkheid voor de twee parochies (pastoor De Meester). Beelden en schilderijen van de kerk van Vinkem bevinden zich nu in de kerk van Wulveringem. Het vast meubilair en het orgel bleven in Vinkem. Heden is de kerk ingericht als tentoonstellingsruimte. Aangekleed, en zilveren kronen en scepter. Paternoster. (processiebeeld) O.L.Vrouw met Kind 22

Middenbeuk (schip) Schilderij Rechts naast de biechtstoel. “de Verloren zoon”, 18de eeuw (1740 ?), geschilderd door Beke van Loo Olieverf op doek (94 x 103 cm) - links 1916 - rechts KIK 1944 Schilderij Rechtsboven naast de biechtstoel Aanbidding der Wijzen, eind 17de eeuw. Anoniem. Olieverf op doek. > Het volledige verhaal over de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk vind je op www.beauvoorde.be/onze-lieve-vrouw-hemelvaartkerk.html < 23

24

SAFCAM (DBYES) Salesian Formation Centre for Africa and Madagascar Don Bosco - Dagoretti Market Road, Nairobi, KENYA PO Box 2, 00502 - Karen, Nairobi, Kenya website: www.safcam.org e-mail: safcam@safcam.org Beste familieleden, dorpsgenoten, medebroeders en vrienden Hartelijke groeten vanuit Kenya in Afrika met weer wat nieuws van het afgelopen jaar… In november van dit jaar volgde ik van op afstand het nieuws over wateroverlast in onze Westhoek van Vlaanderen. Tegelijkertijd waren er ook hier in het noorden en het oosten van Kenya overstromingen. Ook hier was er dus heel veel regen. Veel mensen moesten zich verplaatsen, anderen raakten gewond, weer anderen stierven omdat ze door het water meegesleurd werden. Overal zijn we meer en meer bewust van klimaatsveranderingen. In de eerste dagen van januari 2023 was ik in Madagascar F1 om er een groep van medebroeders (jonge priesters en broeders) te helpen in hun vorming. In januari en februari van dit jaar hebben we, zoals de jaren voorheen, weer vorming gegeven aan enkele directeurs van de Don Boscohuizen in de Regio Afrika-Madagascar : zoals atijd gebeurde die vorming in het Engels en in het Frans naargelang de deelnemers. F2 en F3 Ook nog in februari van dit jaar nam ik deel aan een vergadering op wereldniveau voor de vorming van de salesianen van Don Bosco in Mumbai F4 (Indië). Een dergelijke bijeenkomst gebeurt normalerwijze om de twee jaar waaraan alle regionale vormingscoordinatoren en alle directeurs van de regionale vormingscentra deelnemen. Ondertussen waren er ook regelmatig online sessies in de eerste helft van het jaar. Het ging dan meestal over de voortzetting van een programma dat we in het najaar van 2022 begonnen waren, nl. sessies i.v.m. Frans van Sales en Don Bosco. F2 F1 Er waren ook nog enkele vormingssessies voor gemeenschapsdirecteurs van West-Afrika.In april en mei begonnen Gerald (SAFCAMcollega) en ikzelf te “dromen” over een mogelijke “School van salesianiteit voor Afrika”. Ondertussen wordt die droom stilaan werkelijkheid met de hulp van enkele Afrikaanse medebroeders. 25 F3

Het gaat om een vorming omtrent Don Bosco : historisch, pedagogisch en spiritueel. Die vorming zouden we willen geven aan medebroeders, andere leden van de salesiaanse familie en leken die met ons meewerken. We zijn weliswaar nog in de beginfase, maar we hopen dat we dit stap voor stap kunnen realiseren. Begin juni van dit jaar was ik in Zuid-Afrika om er een retraite F5 te animeren voor onze medebroeders van de salesiaanse provincie aldaar. Ik had ook de gelegenheid om mijn vroegere SAFCAM-collega, François, te bezoeken in Kaapstad. Einde juni dan kon ik deelnemen aan een mariaal congres in Nairobi. In juli en augustus had ik dan weer andere activiteiten in Nairobi : eerst de vorming aan enkele jonge medebroeders die zich voorbereidden op hun eeuwige geloften ; dan een retraite voor de postulanten, novicen en enkele Zusters van Don Bosco F6 en vervolgens het derde Afrikaanse congres van de Vrijwilligsters van Don Bosco F7. Na de installatie van onze nieuwe provinciaal, George Tharanayil, op 6 augustus in Nairobi, kon ik enkele weken vakantie nemen in België. Vanaf 8 augustus tot 2 oktober had ik een deugddoend verlof bij medebroeders, familie en vrienden. In die vakantietijd kon ik aanwezig zijn op het mooie zendingsfeest van missionarissen en familieleden in Assebroek op 27 augustus. Dit was goed georganiseerd door de ploeg van de missiepastoraal van het bisdom Brugge. Zo werden we opnieuw uitgezonden als missionarissen door onze bischop Lode Aerts. Op 8 september 2023 was het exact 50 jaar geleden dat ik mijn eerste geloften deed als salesiaan van Don Bosco. Zo had ik de gelegenheid om samen met mijn medebroeder Eric Haelvoet mijn gouden jubileum F8 als salesiaan van Don Bosco te vieren. Eric en ik zijn jaargenoten van het noviciaat 1972-1973. Ons feest ging door in Don Bosco Gent op 2 september in aanwezigheid van medebroeders, familieleden en vrienden. Het was een uitstekende dag waarbij Eric en ik dankbaar terugkeken op Gods werk in en rondom ons. We hebben de Heer mogen danken voor 50 jaar liefde en trouw, alsook voor de prachtige roeping en zending die wij hebben mogen beleven tot nu toe. Een andere gelijkaardige viering t.g.v. mijn gouden jubileum vond plaats in beperkte familiekring F7 op 24 september in Wulveringem (Beauvoorde). Ook dit was een prachtige feestdag en een heel goede gelegenheid om onze familiebanden te versterken. Ook in deze “nieuwjaarsbrief” wil ik nog eens heel uitdrukkelijk alle mensen danken voor hun gebed en steun t.g.v. mijn gouden salesiaans jubileum. Zoals indertijd vermeld, gaat uw steun naar de vorming van medebroeders en naar arme jongeren in Afrika. 26 F4 F5 F6

Op 18 september overleed onze medebroeder Albert Sabbe in Gent. Destijds was hij mijn provinciaal en benoemde me als jonge salesiaan-priester in 1981 in de technische school van Don Bosco in Kigali, Rwanda. Albert was ook de stichter van het salesiaans werk in Kinshasa. De verrijzenisviering had plaats in Gent op 25 september. Op 30 september werd onze Algemeen Overste, Angel Fernandez Artime, tot kardinaal gecreëerd. Ondertussen behartigt hij nog wel zijn dienst van animatie en bestuur in de salesiaanse congregatie, maar we zullen een nieuwe overste moeten kiezen in de nabije toekomst. Op 30 september en 1 oktober mocht ik te gast zijn in KorbeekDijle. Ik had er de gelegenheid om voor de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking (WOS) en oudChiroleiding te spreken over mijn werk in Afrika. Ik mocht er de eucharistieviering voorgaan op zondag waarbij het ook heel aangenaam was bekende gezichten terug te zien. Het was een deugddoende ontmoeting ! Begin oktober was ik dan terug thuis in mijn Don Boscogemeenschap in Nairobi en ook daar ging mijn gouden salesiaans jubileum niet ongemerkt voorbij. We vierden het in salesiaanse stijl op 13 oktober. Juist daarna waren we als “SAFCAM team” alweer volop aan de slag in het nieuw pastoraal werkjaar. Van 15 tot 20 oktober nam ik deel aan de jaarlijkse vergadering van de regionale vormingscommissie F9 in het jeugdcentrum van Don Bosco Daleside/Walkerville nabij Johannesburg in Zuid-Afrika. Daarna, van 26 tot 31 oktober, namen Gerald en ik ook deel aan de jaarlijkse vergadering van de provinciaals van Afrika F10 op dezelfde plaats. In november gaf ik een vormingssessie aan de gemeenschapsdirecteurs van de salesiaanse OostAfrikaanse provincie. In dezelfde maand, alsook in het begin van december, verzorgde ik twee online sessies over de “salesiaanse missionnaire roeping” voor onze regio van Afrika-Madagascar. Van 9 tot 15 december deed ik mijn jaarlijkse retraite hier in Nairobi. En dit is altijd een tijd om de spirituele “batterijen” weer op te laden. Nu Kerstmis en Nieuwjaar naderen kijken we weer verlangend uit naar diepe en echte vrede in verscheidene landen van de wereld : Congo, Soedan, Palestina en Israël, Oekraïne... om maar enkele haarden van geweld en oorlog te noemen. Moge onze Heer Jezus Christus, Prins van de vrede, ons helpen om ook in vrede te leven met onszelf, met anderen en met God ! Aan jullie allen wens ik een vredevol kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Moge Gods zegen ons allen begeleiden in 2024 ! Camiel Swertvagher, sdb. 27 F10 F8 F9

Het nieuwe gezinsbondjaar van onze afdeling ging van start op zaterdag 4 november 2023. Dit vond plaats in het OC Caroline in Beauvoorde. Onze voorzitster Rita Hauspie verwelkomde iedereen en stelde het programma van het nieuwe werkjaar voor. Tussenin kon men proeven van een glaasje cava of fruitsap. Daarna kon men genieten van een ovenkoek, gevuld met gebraiseerde ham met zijn garnituur en groenten. Een lekker biertje of een glaasje wijn ontbrak er zeker niet. Hierna werd door de bestuursleden een ontspannende gezinsquiz georganiseerd. Ieder bestuurslid had een 10-tal vragen opgesteld en dit over verschillende onderwerpen. Onze voorzitster Rita stelde vragen op over de Beauvoordse Gazette en streekspecialiteiten. Johan nam de thema’s wiskunde en natuurkunde voor zijn rekening. Zo stelde bestuurslid Renaat pittige vragen op over dieren en planten. Bestuurslid Dirk nam de thema’s plaatselijke politiek en sport voor zijn rekening. Bestuurslid Isabelle stelde vragen op over eten en drinken , films en series. Bestuurslid Lieve stelde vragen op over muziek en het menselijk lichaam. Ook enkele leuke, praktische proeven kwamen aan bod zoals haken, voel-proeven, memo-spel en ook enkele schattingsvragen. Vooral bij de voel-proeven was het even schrikken van wat er in de 4 verschillende dozen aanwezig was! Bestuurslid Isabelle zette netjes alle vragen voor de quiz op papier, waarvoor veel dank! Op de startavond zelf leidde ze de quiz als een waardige quizmaster! Bij het oplossen van de vragen werd er duchtig in de haren gewreven en werden de hersenen gepijnigd. Door een goede samenwerking tussen de quizzers werden per groep veel goede antwoorden gegeven en werden er mooie resultaten behaald. Na de quiz werden op alle gestelde vragen de juiste antwoorden gegeven. Zo werd het voor iedereen een leerzame avond! Na de telling van de behaalde punten werden de prijzen overhandigd aan de winnaars van deze spannende quizavond. Ook aan de mensen die als tweede eindigden werd een mooie prijs overhandigd! Nadien werd er nog nagepraat en werd nog een laatste gedronken. Zo keerde iedereen welgezind huiswaarts Johan Franchois Foto’s rechts, van boven naar beneden - Lieve Depoorter en Maria Janssens - Ella Mahieu, Maxiem Mahieu, Bieke Mahieu, Stefaan Gyssels, Christine Vandecasteele, Filip Monkarey - Etienne en Cecile Vergote, Gaby Viviers en Eddy Meeuws - Guido Dequeeckere, Maria Berquin en Magda Jamar - sfeerbeeld - Johan Naeyaert, Marleen Decroos, Geert Huyghe, Marleen Merlevede, Roger Surmont, Freddy Devrome,, Jean-Pierre Huyghe, Guido Dequeeckere Foto onder - Rita Hauspie, Gilberte Brynaert, Carine Dewaele, Lieve Vandenabeele, Isabelle Mommerency Winnaars spaar- & winactie op volgende pagina 28

GEWESTBESTUUR GEZINSBOND Uitslag spaar- & winactie Zeven gezinnen van de Gezinsbond Beauvoorde zijn bij de prijswinnaars en daar zijn we fier op. Gezin Willy Ceulenaere - Vandenbroucke Gezin Freddy Devrome - Vandewaetere Gezin Pieter Hauspie - Lauwers x2 Gezin Dieter Hauspie - Wullepit Gezin Dirk Herreman - Velle Gezin Johan Naeyaert - Decroos 29

van boerenmeisje tot kasteelvrouw of ... Jef Ameeuw De lotgevallen van Juliana Flyps en haar kasteelbewoners. tweede wereldoorlog en de naweeën deel 9 - vervolg 1 - Collectie Jef Ameeuw - boven - begrafenisstoet Juliana Flyps (1941) - onder - Juliana Flyps wordt bijgezet bij haar man, Jonkheer Arthur Marghelynck - links - bidprentje Juliana Flyps 30

Door het overlijden van Juliana Flyps beschikt de Academie nu volledig over het kasteel. Leon wordt als beheerder aangesteld. Tijdens de tweede wereldoorlog sluit Leon zich aan bij het geheim leger (G.L.) en wordt zo lid van de weerstand (aansluiting juni 1942). Hij wordt later officieel erkend als gewapend weerstander van 01/12/1941 tot 02/07/1944, wat neerkomt op 2 jaar en 8 maanden. (36) Voor de bezetter is hij echter een pottenkijker en hinderlijk. Hij wordt uit zijn ambt ontzet. “Etraitement surveillé par le V.N.V. locaux, n’hésitant pas à se mettre en rapport avec le Cdt. du secteur et à former l’A.S. dans la région.” In 1943 wordt hij uiteindelijk verbannen uit het ‘Sperrgebiet’. Leon trekt naar het Antwerpse, wellicht omdat zijn zuster er woont. Op 2 juli 1944 sterft hij in Berchem. Later wordt hij bijgezet bij zijn broer Lucien en zijn oom Honoré in de nabijheid van zijn adoptiemoeder. (zie bidprentje en detailfoto van het graf) Op 16 februari 1949 krijgt hij ‘Posthuumsgewijs’ de herinneringsmedaille 1940-1945 met twee gekruiste sabels. Op 12 maart 1957 bekomt hij postuum de medaille van de weerstand. (37) 36) Dienst van de Weerstand - bundel nr. II/43244-Attest 37) Dossier 352792 Staat van Dienst bij het G.L. (© foto en bidprentje Leon Flyps - collectie Jef Ameeuw) 31

Beperkte bronnenopgave en literatuur Archiefbronnen - Stadsarchief Veurne - Bevolkingsregister 1880-1920 Wulveringem - Archief Koksijde - collectie René Florizoone - Archief Erfgoedhuis Koksijde - afdeling bidprentjes - Flanders Fields Museum Ieper - dossier Lucien Flyps - liber memorialis Wulveringem Kranten - tijdschriften - Beauvoordse dorpsgazette - winter 2002 - p. 17 - Iepers Weekblad - 10 oktober 1909 - M. Verkest - Nieuwsblad van Ieper - 10 oktober 1908 - M. Verkest - Weekblad van Ieperen - zaterdag 15/06/1901 - Weekblad van Ieperen - zaterdag 29/06/1901 - Weekblad van Ieperen - zaterdag 13/07/1901 - Wekelijks Nieuws - 30 oktoer 1936 - Le Progrès - Dimanche 2 juin 1901 Literatuur - Ameeuw Jef - Gebeurtenis in en rondom het kasteel van Beauvoorde - 2016 - eigen beheer - Ameeuw Jef - Veurne in de Grote Oorlog - 2014 - de Klaproos pag. 15 - Ameeuw Jef - Beauvoorde tijdens de eerste wereldoorlog - uitgave de Beauvoordse dorpsgazette - Dendooven Dominiek e.a. - Hotel-Museum Arthur Merghelynck - 2001 - Donche P.A. - Kwartierstaat Arthur Merghelynck (1853-1908) - 2008 - eigen beheer - Erfwoord - mei-juni-juli 2008 - Muls J. Prof.Dr. - kasteel Beauvoorde 1953 - uitgave Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde - Priem V. - Kastelen en landhuizen in Groot Ieper Deel II—1996-1998 - eigen beheer - Tollebeek J. - Het verleden in de 19de eeuw - Arthur Merghelynck en het kasteel - Tablettes des Flandres - Tome I, 1948 - pag. 3-32 en Tome X, 1973 - p. 322-323 - Tablettes des Flandres - Brugge 1955 - Autour du centenaire d’ Arthur Merghelynck et de l’Hôtel-musée - Merghelynck Arthur - Château de Beauvoorde - twee delen - 1900-1901 (Le fief-manoir) - Merghelyunck Arthur - Eeuyer - Monographie de l’hôtel-musée Marghelynck - 1900 - Van Renynghe de Voxorie - Methodische en Historische gids Merghelynck-Museum - Ieper 1958 - Wandelgids Ieper - Arthur Merghelynck - passies van een edelman - 2008 - Kasteel Beauvoorde - Arthur Merghelynck - passies van een edelman - 2008 32

- Dag van de jeugdbeweging - vrijdag 20 oktober 2023 - Bijna alle kinderen van het lager gaan tweewekelijks naar hun jeugdbeweging. Ze brengen er hun vrije tijd door en maken er vrienden voor het leven. Dat willen we vieren op de dag van de jeugdbeweging. - Sint en Piet in Beauvoorde - Dit jaar kwam de Sint met maar liefst 4 Pieten in Beauvoorde aan. De kinderen dansten en zongen voor de Sint. Ook wijkagent Yves zat bij de Sint op de knieën. Het was het laatste Sint-evenement van zijn carrière. Want straks gaat hij met pensioen. Ook waren er enkele jarigen op de dag van de Sint. Bravo voor Amandine Degréz en Eddy Meeuws! - foto links Saar Cools en Stella Vermeesch - foto rechts Kyana Meeuws - De kinderen van klas 1+2+3 dansen en zingen voor de bewoners van Sint Anna - Op maandag 27 november beleefden we een hele leuke namiddag met de senioren in Sint Anna. Als prinsessen en ridders dansten en zongen we voor de mensen. Iedereen deed zoveel mogelijk mee! Oud en jong hadden veel plezier! Dank aan Annelies Meijfroidt voor het hartelijke onthaal in Sint Anna! We komen vast en zeker nog eens terug! 33

34

35

Toen ik in het herfstnummer van 2023 las dat het winternummer van 2023 de allerlaatste druk zou zijn van de Beauvoordse Dorpsgazette was het wel even schrikken. Vier maal op een jaar uitkijken naar een nieuwe kakelverse Beauvoordse Dorpsgazette was een traditie van jaren, wat zeg ik,… van decennia ver. Langs deze weg wil ik alvast Stefaan van harte bedanken voor zijn inzet en om zo’n prachtige jarenlange traditie in eer te houden. F1 Het is een enorm interessante bron van informatie als je Beauvoorde nog altijd in je hart draagt maar er niet meer woont (…). Zo bleef ook ik als niet-Beauvoordenaar maar als iemand die geboren en getogen is in Beauvoorde op de hoogte van alles wat er reilt en zeilt in mijn favoriet dorp. Ik ben opgegroeid in de jaren ’80, dus mét de Beauvoordse Dorpsgazette. Mag ik jullie even meenemen naar lente 1983?... Ik moet dan in het 3de leerjaar hebben gezeten en we hadden turnen van meester Patrick Nevejan. Alle stoelen en tafels aan de kant in het gewone klaslokaal en dan maar turnen (waar is de tijd…). Terwijl we aan het opwarmen waren, zat meester Patrick nog één van de eerste edities van de Beauvoordse Dorpsgazette te lezen en ik weet dat ik nog zei tegen hem: “Mijn zus staat erin want ze trouwt binnenkort”. Net zoals in het “parochieblad” stonden de trouwaankondigingen toen nog in de Beauvoordse Dorpsgazette. Zalige tijden… Maar goed, welk lijstje, welke artiest, welke internationale hit,… weegt op tegen de laatste editie van de Beauvoordse Dorpsgazette?.... Juist, geen enkele. Vandaar maak ik van de gelegenheid gebruik om als afzwaai van onze favoriete gazette nog eens het ontstaan en het verloop van mijn carrière als Discobar Vermant toe te lichten. Toen in 1985 Tears For Fears een bijna nummer 1-hit scoorden in ons land met “Shout” had ik de muziekmicrobe te pakken. Tot op de dag van vandaag is dit nog steeds één van mijn favorieten uit de jaren ’80. In die periode was er uiteraard nog geen Spotify of You Tube, dus moest ik elke week wel naar de BRT Top 30 luisteren om “Shout” en de andere hits van de jaren ’80 te kunnen beluisteren. Groot feest voor mij als de oude radio van mijn ouders op zekere dag de geest geeft en er een radio wordt gekocht waarbij je met cassettes kan opnemen van de radio! Stel je voor! De zaterdag naar de BRT 2 luisteren was echt wel een feest voor mij. Eerst Ochtendkuren (met Somers en Verschueren), daarna De Zoeten Inval (met Luc Appermont), dan een half uurtje de Vlaamse Top 10 en daarna… de BRT Top 30 van 12 tot 2 u. Enige tijd terug had ik het allereerste cassetje terug gevonden dat ik had opgenomen en dat dateert van februari en maart 1988 (en wat een playlist, zie F1). Elk cassetje kreeg zijn nummer en mijn cassetteverzameling bleef maar gaan en gaan tot ergens aan nummer 200 en zo veel. Die verzameling heb ik gelukkig nog altijd en kan zelfs ook nog afgespeeld worden. Van de kwaliteit kan ik kort zijn maar het gedacht alleen al dat ik er uren, dagen, jaren,… mee bezig ben geweest, was wel de aanzet tot mijn discobarcarrière. 36 Ondertussen kende ik in dat gezegende jaar 1988 ook al mijn “compagnon de route” Kurt. Ook hij was veel met muziek bezig en we deelden wel dezelfde voorkeur van muziek. Haha, om maar iets te zeggen: zijn eerste album op cassette dat hij kocht, was “Kylie” van Kylie Minogue en van mij “Heaven on earth” van Belinda Carlisle. Dan weet je het wel he . Aangezien we ook samen uitgingen en lid waren van KLJ Beauvoorde, wisten onze vriendenkring ook al snel dat muziek ons kon boeien en van het ene kwam het andere. In december 1994 waren we voor een eerste keer gevraagd om muziek te draaien op een verjaardagsfeestje van iemand van de KLJ. Budgetten om een discobar te huren waren er nog niet, dus we trokken onze plan met “eigen materiaal”: onze eigen twee draagbare radio’s van thuis en we begonnen eraan met onze cassetjes en de enkele CD’s die we toen al rijk waren. Een mengpaneel was er ook niet, dus het was de ene radio stiller zetten en tegelijkertijd de andere radio dan luider zetten om te “mixen”. Altijd een leuke anekdote hierbij is: de radio van Kurt had al wat meer afgezien want er moest een bepaald gewicht op de klep van de CD-speler staan om die klep dicht te houden. Wat schikt er hier beter voor dan een reuze chocopot? ... (F2) F2

Van Discobar Vermant was er toen nog geen sprake. In die periode was Jefke net tot kersverse mascotte gebombardeerd in F.C. De Kampioenen, dus waren wij dan maar “Studio Jefke”. Na links en rechts nog wat van die amateuristische feestje te hebben gedraaid kwam plots de vraag om muziek te draaien in De Nieuwe Herberg in Alveringem, op dat moment hét walhalla in de streek voor de uitgaande jeugd. Zodoende mocht op 14 augustus 1995 Studio Jefke zijn eerste echte publieke optreden doen en mét degelijk materiaal (dank je wel Geert)! Met elk een simpele kartonnen doos onder de arm met onze eigen CDtjes (cassetjes hadden we ondertussen thuis gelaten) trokken we met toch licht knikkende knieën richting De Nieuwe Herberg. Hoeveel we dan vroegen om muziek te draaien?... Die eerste avond in De Nieuwe Herberg waren al content met elk een halve liter (bovenop hetgeen we dan al hadden verorberd in de loop van de avond ). Maar “we couldn’t care less” want van het een kwam het ander. De eerste vraag om een echte fuif te draaien kwam van Studentenclub Moeder Duc uit Diksmuide. Uiteraard zagen we dat zitten en zo kwamen we terecht in De Boterhallen in Diksmuide. Na een kleine overgang van “Studio Jefke” naar “Flashing Freddy” (never mind the story) was de geboorte van “Discobar Vermant” nakende. Op zaterdag 3 januari 1997 organiseerden we met enkele vrienden een Top 100 in De Nieuwe Herberg (met “The Best” van Tina Turner op 1). Kort daarop werd er carnaval gevierd in De Nieuwe Herberg en ik kwam er als voetballer omdat toen veel mensen toen beweerden dat ik trek op Sven Vermant (toen voetballer bij Club Brugge). Zo begonnen velen “Vermantje” tegen mij te zeggen en zo was Discobar Vermant eindelijk geboren. Onze agenda van de voorbije jaren zal ik niet overlopen maar mag ik er toch de grootste, beste en vooral de meest gedraaide feesten/fuiven eruit halen?.... Als we spreken van fuiven hebben we maar liefst 15 jaar op het Galabal van de Studentenclub LILA gespeeld (van 2000 tot en met 2014). Telkens in de kleine zaal waar er vooral ’80 en ’90-muziek werd gedraaid. Legendarisch! Niet te beschrijven… Ik krijg er nog kiekenvel van als ik het typ… Om de 5 jaar was er het Lustrumgala (waarbij oud leden van de LILA werden uitgenodigd, lees: de “oede buks”). Wel, de jonge garde samen met de “oede buks” in Saint Germain steken en daarbij Discobar Vermant die het vuur aan lont steekt… Topfeesten! (F3 - Dirk & Kurt) F3 Ondertussen speelden we ook al 8 keer de Top 100 Elverdinge in… Elverdinge uiteraard. Cafébaas Sam zorgt telkens voor ook wat prijzen voor de deelnemers, wat altijd wel geapprecieerd wordt door het publiek. Al bijna elk jaar hebben we een nieuwe nummer 1 gehad en dat is wel leuk. Dat maakt de lijst ook onvoorspelbaar. Zo stond THUNDERSTRUCK van AC/DC al eens op één maar ook DU HAST van Rammstein en ook KILLING IN THE NAME van Rage Against The Machine. Mocht corona er niet tussen hebben gezeten, waren we dit jaar zelfs al toe aan de 10de editie maar dat komt wel in orde in 2025 dan. Vanaf 2005 hebben we ook een 10-tal jaar Steenstraetekerremesse in Bikschote opgeluisterd. De zaterdag côte à l’os op de BBQ en dan feestje in het café en de zondag waren het dan de alom bekende waterspelen met uiteraard de nodige presentatie aan de microfoon en muzikale omlijsting door Discobar Vermant. F4 Ook om te blijven herinneren zijn de Oudejaarsgala’s van Moeder Pupegaele die we hebben opgeluisterd. We waren, net als bij de LILA, ook hier vooral gekend om in “de kleine zaal” van De Zonnebloem in Veurne eerder de 80’s en 90’s te spelen dan echt de commerciële muziek. Van 1999 tot en met 2002 waren dit ook onvergetelijke fuiven! We startten steeds rond 22.30u en we gingen pas weg van achter onze draaitafels rond 8.30u à 9u in de ochtend. Hoe we het deden, we vragen het ons nog steeds af… (F4) 4 jaar op een rij mochten we ook de muziek verzorgen op de legendarische Openluchtfuif van KLJ Beauvoorde in de weide nabij café De Arend bij Maurice & Liliane in Beauvoorde. Van 2000 tot en met 2003 was deze fuif voor ons één van de hoogtepunten in de zomer. De ganse nacht muziek draaien in de open lucht tot de zon weer opkwam… Zalig! Het laatste jaar hebben we muziek gespeeld tot 7.10u in de ochtend. Ik herinner me nog dat een buurbewoonster vertelde dat toen ze opstond die ochtend dit was met “J’aime la vie” van Sandra Kim gallend uit onze boxen. Top! En het fenomeen “bermdansen” was ook een unieke gebeurtenis op de Openluchtfuif… Zoals daarnet even aangehaald stond Discobar Vermant ook aan de wieg van de Top 100 in de streek. Wat begon als een leuk avondje platen draaien in De Nieuwe Herberg (in 1997 en in 1998 zat het café afgeladen vol), groeide al snel uit naar een serieuze Top 100-fuif in de Parochiezaal van Alveringem begin 1999; om dan uiteindelijk uit zijn voegen te barsten in 2000, 2001 en 2002 in De Moderna in Lo. 2003 was een schrikkeljaar en uiteindelijk is de Top 100 geëindigd met een Best Of-editie in 2004 in De Pelikaan in Houtem. Dus toch ook hier 7 edities was Discobar Vermant present! 37 In de 3 jaar dat we de muzikale omlijsting hebben verzorgd op de Palmfuif van KLJ Beveren hebben we deze fuif zien groeien van een sympathiek fuifje in het zaaltje bij de kerk van Stavele tot een megafuif in de loodsen van Loonwerken Berten in Vleteren. In 1999 en 2000 was het zaaltje in Stavele eigenlijk telkens te klein in verhouding van het opgekomen volk. Vandaar was het uiteraard een wijze beslissing om in 2001 uit te wijken naar een grotere locatie. Daar hebben we de fundamenten gelegd tot wat de Palmfuif de jaren daarop was: een megafuif in de streek met elk jaar meer dan 1000 fuifbeesten.

Wat hebben we nog op onze Palmares staan van fuiven: - In 2001 mochten we op de Pachaparty in Salons Saint Germain in Diksmuide de muziek verzorgen. Dit was jaren voordien én erna telkens één van de het grootste galabals in de streek. - Ook eenmalig was het galabal van de Studenclub Hortecta in de Vooruit in Gent. Dat was ook meteen wel de meest bekende naam waar we muziek mocht draaien. - In 2000 mochten we ook eenmalig draaien in De Sceure in Westvleteren op de Pintjesfuif van Moeder Pupegaele. - Mega-veel leute en ambiance was er altijd op de fuiven in Café ’t Geheim Spoor in Beveren aan den IJzer, zoals daar waren: Spooky-night, Afzonderingsfuif, 1 jaar ’t Geheim Spoor, “We drink e twan”-fuif, Tropical Heat Night en natuurlijk de kersmisfuiven. - Wie herinnert zich nog De Loods, naast De Nieuwe Herberg, in Alveringem? Maar daar werd er toch ook telkens “iets verzet”. Tijdens één van de fuiven daar zijn we ooit eens moéten stoppen van spelen omdat er nogal wat bier werd gemorst op de discobar en nee, ’t kwam niet van diegenen die er achter stonden . - Ook enkele edities van De Nacht van het Wulpse Keun in De Boterhallen in Diksmuide werd muzikaal opgeluisterd door ons, met dank aan Studentenclub Moeder Duc van Diksmuide. - Terwijl we het over Moeder Duc hebben, moeten we zeker ook het eerste galabal aanhalen die zij organiseerden. Dit was in Sint Jan in Diksmuide. Onvergetelijke momenten meegemaakt!... De lusters aan het plafond gingen er vlotjes van links naar rechts en de baas kwam elk half uur zeggen dat we de muziek moesten stiller zetten omdat zijn glazen aan het sneuvelen waren in zijn kasten (m.a.w. iets te veel bas op de muziek). - ’t Torenhof en de Sidronius in Merkem zijn twee zalen waar we ook wel geregeld halt hielden en een streepje muziek speelden. - We mochten ook één keer de legendarische Pikdorsercross-fuif in Izenberge spelen ter vervanging van de al even legendarische Discobar Speedo. - Voor Moeder Cesar uit Lo mochten we twee keer de muziek verzorgen op hun galabal in Salons De Lelie in Beauvoorde. Ook daar draaien we in de kleine zaal vooral de 80’s en 90’s-muziek. Ook daar tot in de vroeg uurtjes knalden we er de klassiekers door onze boxen. De “oede garde” van de Cesar zal hen dat nog wel herinneren… hopelijk . - De voorbije jaren draaien we in Hotel Palace in Poperinge voor de LG van Poperinge maar toch iets beruchter was het galabal voor de Studentenclub Moeder Bladluis. Zowel voor, tijdens als na het galabal hadden we de tijd van ons leven (enfin, hetgeen dat we er ons nog van herinneren uiteraard…). F5 Maar « thé place to be » om Discobar Vermant aan het werk te zien op fuiven was uiteraard De Moderna in Lo. We zijn ooit eens beginnen te tellen hoeveel keer we daar zouden gedraaid hebben maar we zijn de tel kwijtgeraakt! In één maand draaiden we er soms tot 3 weken op een rij muziek. Het was één van de laatste zalen in de streek waar je nog een echte fuif kon geven. Jammer genoeg kwam hier in 2002 ook een einde aan. Voor wie of wat we daar gedraaid hebben?... KLJ Reninge, Lila, KLJ Beauvoorde, Eerste (en enige) Nacht van Discobar Vermant, Moeder Pupegaele, KLJ Alveringem, Feestcomité Lo, KLJ Pollinkhove, Rally Merkem, New Formation of Elza, Voetbal ’t Hoekje van Izenberge, KLJ Gewest Veurne,… alsook een benefietfuif voor het goede doel. F7 - Ook een topavond was de eerste editie van Farmer’s Fiësta in 2019 in Salons De Lelie in Beauvoorde. Mag ik langs deze weg een kleine eerbetoon houden aan Bertrand Cappelaere, Peter Dequeecker en Sam van DJ Black Star?... Blijvende herinneringen door die avond aan deze mensen… (F5) - In datzelfde jaar was “Back to the 80’s” in Sportzaal Rethorica in Alveringem ook een kolfje naar onze hand. Opgewarmd door een accordeonspeler en “The feel-good discobar from the 80’s” Discobar Speedo was het aan Discobar Vermant om de hits van de 80’s te laten horen tot ’s morgens vroeg. (F6) F6 Om alle zalen op te noemen waar we al gespeeld hebben, dat is onbegonnen werk. We houden er overal wel de beste herinneringen aan over: De Normandie, De Lissewal, Spaans Kwartier (F7 – leuk review in ’t Spaans Kwartier), 3 Koningen, De Lelie, ergens in een donker zaaltje achter een café in Waregem, de Witte Burg, De Blauwe Doos, Salons Saint Germain, ’t Rozenhof in Klerken en in Proven, Molenhof Leke, Hotel Palace, De Stal, De Lisdodde, links en rechts in kleinere minder gekende zaaltjes, over gans de provincie in een hangaar of een loods, De Nieuwe Herberg & De Loods, parochiezaaltjes in het ganse West -Vlaamse landschap, bals voor burgemeesters, Landelijke Gildes in de ganse Westhoek en natuurlijk voor de zoveel jarigen of trouwkoppels. 38

F10 Welke feesten? Al wat je bedenken kan maar tot op heden toch nog geen scheidingsfeest of begrafenis maar goed, wat niet is, kan nog altijd komen… We mochten zelfs één keer de begeleiding doen van Danny Fabry! Ja hoor, echt waar (F8). F8 In de loop van deze geschiedenis van Discobar Vermant kwamen jullie al te weten hoe ik aan de naam kwam van de discobar. Eén straffe anekdote daarbij is wel het huwelijksfeest van Frederik en Sofie die we speelden in 2014 in de 3 Koningen in Beauvoorde. Toen we aankwamen en het trouwkoppel feliciteerden, moesten we ook met Frederik en Sofie op de foto. Toen dit gebeurd was, riep Sofie plots: “Hey Sven! Sven! Kom je ook eens op de foto?” Ik had niet meteen door naar wie ze riep (want wij waren al doorgeschoven om onze eerste aperitief te nuttigen) maar… toen bleek dat Sven Vermant (jaja de echte!) de getuige was van de bruidegom, veranderde ik in alle kleuren van de regenboog. Maar wat een sympathieke en vriendelijke mensen! Topavond! Zie fotootje met DJ Vermant en Sven Vermant . (F9 – met Sven Vermant) F11 F9 F12 Eind 2024 is het dan ook 30 jaar dat “we’re on the road” zijn. 30 jaar van niks dan zalige herinneringen… Doen we er nog eens 30 jaar bij? Denk ik niet want dan zijn we beiden 80 jaar… Nu ja, zeg nooit nooit… Met wat straffe medicatie kan het misschien wel nog lukken… Maar anderzijds staat de opvolging klaar. Afgelopen zomer is mijn dochter Ymke ook een eerste keer een volledige avond/nacht mee geweest, dus ja hoor, opvolging verzekerd (zie foto van Fintelekermis in De Lisdodde). (F10 – met dochter Ymke) De Beauvoordse Dorpsgazette houdt er jammer genoeg mee op te bestaan maar Discobar Vermant gaat door! Dus feestje in het vooruitzicht? Aarzel zeker niet om mij te contacteren. Keep on rockin’ in the free world! (F11 en F12 - Kurt & Dirk) Dirk Boeten Discobar Vermant 39 Discobar Vermant is nog steeds te vinden op Facebook: www.facebook.com/discobarvermant. © Ultratop © Wikipedia Dirk BOETEN Discobar VERMANT 0477 666 492

De Beauvoordse Dorpsgazette IBAN BE22 0011 4920 2547 BIC GEBABEBB Elke euro is welkom! Dank je wel! 40

evenementen-kalender ook jij bent er van harte welkom! Raadpleeg ook de Cultuuragenda van de Westhoek (samensteller: René Essel) via volgende link: http://www.beauvoorde.be/cultuuragenda-westhoek.html De cultuuragenda wordt elke maand ververst! - Uit in 8630 Veurne - info & tickets - https://veurne.be/visit-veurne Beauvoorde - januari 2024 • t.e.m. vr 5 jan. - kerstvakantie • wo 3 jan., 14 u: Seniorenkaarting in Bulskamp • za 6 jan., 13.30 u - CHIRO-FILM - kindernamiddag Chiro Trezebees @ JOC • vr 12 jan., 14 u - FERM - gezelschapspelletjes • di 16 jan., 1000poot - sportnamiddag in Bulskamp voor klassen 1+2+3 • wo 17 jan, 14 u: Seniorenkaarting - Bulskamp • za 20 jan., 13.30 u - kindernamiddag Chiro Trezebees @ JOC • ma 22 jan., 1000poot - start proeven voor de klassen 1+2+3+4+5+6 • do 25 jan., avond - FERM - nieuwjaarsetentje • vr 26 jan., 14 u - FERM - gezelschapspelletjes • zo 28 jan., 19.30 u - kaarting kaartersclub “Nooit Moe” - OC Caroline • di 30 jan., 1000poot - sportnamiddag in Bulskamp voor klassen 4+5+6 • wo 31 jan., 1000poot - pedagogische studiedag - vrije dag voor de kinderen Beauvoorde - februari 2024 • vr 2 feb., 1000poot - einde proeven voor de klassen 1+2+3+4+5+6 • za 3 feb., 13.30 u - kindernamiddag - Chiro Trezebees @ JOC • za 3 feb., 1000poot - spaghetti-avond - OC Caroline • wo 7 feb., 14 u: Seniorenkaarting in Bulskamp • vr 9 feb., 14 u - FERM - gezelschapspelletjes • vr 9 feb., 1000poot - Carnaval! • ma 12 > zo 18 feb. - Krokusvakantie • ma 12 feb., FERM i.s.m. Gezinsbond - kookles met kinderen • wo 14 feb., Dag van de geliefden - Valentijn • za 17 feb., 13.30 u - kindernamiddag - Chiro Trezebees @ JOC 41 ——————————————OM EVENTUEEL UIT TE KNIPPEN EN AAN JE PRIKBORD TE HANGEN!——————————————————–

• wo 21 feb., 14 u: Seniorenkaarting in Bulskamp • vr 23 feb., 13.30 u - FERM - Hou lichaam en geest fit - turnen-yoga-denksport - kookles met Dries Cloet (19.30 u) - datum nog te bevestigen • zo 25 feb., 19.30 u - kaarting kaartersclub “Nooit Moe” - OC Caroline • di 27 feb., 1000poot - sportnamiddag in Bulskamp voor klassen 1+2+3 Beauvoorde - maart 2024 • elke vrijdagnamiddag, 14 u - fietstocht met FERM - start aan atelier deKus (Wulveringemstraat) - zodra het weer het toelaat … • vr 1 mrt., 13.30 u - FERM - Hou lichaam en geest fit - turnen-yoga-denksport • za 2 mrt., 13.30 u - kindernamiddag - Chiro Trezebees @ JOC • ma 4 mrt., 1000poot - infoavond school2platteland om 20 uur bij Lies Dezeure • wo 6 mrt., 14 u: Seniorenkaarting in Bulskamp • vr 8 mrt., 13.30 u - FERM - Hou lichaam en geest fit - turnen-yoga-denksport • di 12 mrt., 1000poot - sportnamiddag in Bulskamp voor klassen 4+5+6 • wo 13 mrt, 1000poot - pedagogische werkdag - vrije dag voor de kinderen • do 14 mrt., 19.30 u - FERM - kookles ‘koude gerechten’ - met Brigitte Beddeleem • za 16 mrt., 13.30 u - kindernamiddag - Chiro Trezebees @ JOC • wo 20 mrt., 14 u: Seniorenkaarting in Bulskamp • di 26 mrt., - voormiddag - 1000poot - school@platteland voor 5+6 - 19.30 u - FERM - crea-avond • di 26 mrt., 1000poot - sportnamiddag in Bulskamp voor klassen 1+2+3 • za 30 mrt., 13.30 u - kindernamiddag - Chiro Trezebees @ JOC • zo 31 mrt., zomeruur - in de nacht van 30 op 31 maart wordt de klok om 2 uur op 3 uur gezet. Eén uur inleveren = één uur minder lang slapen! • zo 31 mrt., 19.30 u - kaarting kaartersclub “Nooit Moe” - OC Caroline Voor de toekomst is het mijn betrachting om de actuele Beauvoordse website en de fb-pagina een totale opfrisbeurt te geven. Naast het werk dat dit met zich mee zal brengen, komen er ook jaarlijkse vaste kosten * bij kijken. Op www.beauvoorde.be vind je als inwoner nuttige en actuele info en als bezoeker kom je meer te weten over het culturele aanbod, historiek, erfgoed en toeristische ontspanning in ons tweelingendorp. Wil je op de hoogte blijven, meld je dan op de startpagina van de website aan voor het ontvangen van de nieuwsbrief. (*) Elke steun daarvoor is welkom. Ook sponsors kunnen op de website adverteren. (neem contact - stefaan.duron@telenet.be - +32 478 41 28 63) Dank je wel! 42 ——————————————OM EVENTUEEL UIT TE KNIPPEN EN AAN JE PRIKBORD TE HANGEN!——————————————————–

Tim en Guy Vanhee - Candaele uw bankagent en verzekeringsadviseur Izenbergestraat 20 8691 Leisele 058 29 90 77 - 0476 22 84 31 24/24 u bereikbaar www.vanhee-candaele.be 43

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
Home


You need flash player to view this online publication