0

DE BEAUVOORDSE DORPSGAZETTE - VINKEM & WULVERINGEM - ZOMER 2022 - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER ‘22 - 40ste jg. nr. 2 - AFGIFTEKANTOOR ALVERINGEM - P209410

IN DEZE EDITIE in de schrijfresidentie … tussen de Molenhoek en ‘t atelier ... naast alle aanbevolen, trouwe en nieuwe sponsors, hartelijk dank voor de medewerking aan dit zomernummer aan Jef Ameeuw, Beauvoordse Feestraad, Bewonersplatform Beauvoorde, Dirk Boeten, Brandweer Westhoek-Veurne, Karlien Brysbaert, Sally Cauwelier, Cécile Clérinx, Chiro Trezebees, Sarah Coulier, Sara De Ceunynck, Bernard Dehouck, Karla Desmet & Isolde Marcus, Johan Dezutter, Johan Franchois, Niki Fieu, Yvette Goossens, Mieke Hauspie, Rita Hauspie, Frans Herpelinck, Michael Lemenu, Stijn Lenaerts (Laagwater Escape rooms), Nicolas Leus, Kristof Louagie, Dirk Pauwels, Pictores Beauvoorde, Johan Prinsier, Stadsbestuur Veurne, Sieglinde Steenkiste, Robin Van den Bossche, Fieke Van der Gucht, directie en de leerkrachten, leerlingen en ouderraad van onze vrije basisschool 1000-poot 40ste jaargang, nr. 2 - ZOMERnummer - juli-augustus-september 2022 DE BEAUVOORDSE DORPSGAZETTE verschijnt driemaandelijks op het ritme van de seizoenen en is het tastbare infoblad voor al wie houdt van het tweelingendorp Beauvoorde, deelgemeente van Veurne, officieel gekend als Vinkem en Wulveringem. Eindredactie, concept, realisatie, opmaak en lay-out: Stefaan Duron Vinkemstraat, 4 - 8630 Vinkem-Beauvoorde - webredactie www.beauvoorde.be - Abonnementen/steun, reacties en suggesties/artikels +32 478 41 28 63 - stefaan.duron@telenet.be - grote bestanden via www.wetransfer.com - foto’s: max. dpi Coverfoto - © Stef Duron - tuin in Beauvoorde - juni 2022 Drukker - Mediatopper Ieper - oplage: 650 ex © Bepaalde achtergronden + foto’s / Abo en steun: BE22 0011 4920 2547 Voor het overnemen van artikelen en foto’s uit De Beauvoordse Dorpsgazette is schriftelijke toestemming met bronvermelding nodig. Elke auteur gaat er onvoorwaardelijk mee akkoord persoonlijk en volledig verantwoordelijk te zijn voor de inhoud (tekst én © foto’s) en de publicatie van zijn/haar artikel in deze Beauvoordse dorpsgazette. 2

01 - COVERFOTO - © foto Stefaan Duron - tuin in Beauvoorde 72 - © fotocompositie Stefaan Duron - ... 02 & 03 - IN DEZE EDITIE Dank aan velen … - Colofon - inhoud 04 - 40 jaar BEAUVOORDSE DORPSGAZETTE - EDITO voorpagina eerste editie van de dorpsgazette 05 > 07 - BEWONERSPLATFORM uittreksel uit de notulen van het CBS van 9 mei ‘22 zwerfvuilactie - MOOIMAKERS 09 - meer BIB voor je geld - welkom in de bib, online of live 10 & 11 - HET KRUIDIG HOEKJE ... - Johan Dezutter Rode klaver of Trifolium pratense 12 - POP UP POOWEEZIE - in nuuze taale over nuuze streeke 14 & 15 - GEZINSBOND - kaas– en wijnavond - G0SA - paaseierenraap - herfstactiviteit 16 - ZOVEEL VEURNE - events 17 > 19 - DAGBOEK VAN EEN ONTWIKKELINGSWERKER GAMBIA - deel 3 - Johan Dezutter 20 - FERM - Historisch Veurne - ladies night - mindful walk 22 & 23 - Voor ‘STAL KLEIN VINKEM’ is 2022 een bijzonder jaar 24 & 25 - OPEN ATELIER PICTORES BEAUVOORDE - juli & augustus 26 - CHIRO TREZEBEES op zomerkamp met Lucky Luke 28 > 31 - HISTORISCH VEURNE IN BEAUVOORDE - paaszaterdag 32 - 1000POOT - lente-activiteiten onze bruisende vrije gesubsidieerde basisschool 33 - BEAUVOORDSE FEESTRAAD - zomerrommelmarkt in Vinkem én Wulveringem - belangrijke afspraken 34 & 39 - ACHTER DE LENS IN BEAUVOORDE - Isolde & Karla 41 & 42 - SCHATTEN VAN VLIEG IN VEURNE - uit te knippen stempelkaart 42 - ‘t ZWAANTJE kunst-, hobby- en boekenbeurs - rommelmarkt 49 - BRANDWEER WESTHOEK start met jeugdbrandweer in regio Westkust 50 - VORMELINGEN Beauvoorde - Bulskamp - Houtem 56 & 59 - VAN BOERENMEISJE TOT KASTEELVROUW - vervolg deel 6 - deel 7 “De lotgevallen van Juliana Flyps en haar kasteelbewoners” auteur: Jef Ameeuw 60 - OPEN LANDBOUWDAG - KLJ SUMMER EDITION - VEURNE LA FETE 62 - KAARTERSCLUB ‘NOOIT MOE’ einde kaartseizoen - i.m. Jozef Huyghebaert NIEUW - vol passie en ambitie ... 13 - BROMFUN - verhuur e-scooters 40 - SD - THE HAIR BOUTIQUE - kapsalon op afspraak HERITA - lente in de schrijfresidentie 51 > 55 - Fieke Van der Gucht, dr in de taalwetenschap - coördinator Taalonthaal, faculteit Letteren & Wijsbegeerte Universiteit Gent - zelfstandig tekstcorrector, eindredacteur, copywriter en auteur in bijberoep - zomer in en om kasteel Beauvoorde 43 - ESCAPE ROOM LAAG WATER de verdwenen erfenis van Kasteel Beauvoorde 44 > 46 - LETTERENFESTIVAL te Beauvoorde 47 - OPEN MONUMENTENDAG 64 > 67 - ER WAREN EENS … MUZIEK EN LIJSTJES - part 21 Dirk Boeten, DJ Vermant 67 - H O P L R - Via Hoplr ben je als eerste op de hoogte! Hoe lid worden? 69 & 70 - BEAUVOORDSE EVENEMENTENKALENDER juli - augustus - september ’22 - o.v.v. de coronamaatregelen 08, 13, 21, 27, 40, 42, 48, 61, 62, 63, 68, 71 SPONSORS die Beauvoorde en jouw aandacht verdienen! 3

♫ ‘In the summertime’- Mungo Jerry ♫ Veertig jaar geleden werd het eerste nummer van de Beauvoordse dorpsgazette boven de doopvont gehouden. Zoals je onder het ‘Edito’ in het vorige lentenummer kon lezen, is er sinds de zomer 1982 heel wat inkt op papier en veel water naar de zee gevloeid. Toen ontsproot uit de gemeentelijke dorpsraden - zeg maar de bewonersplatforms avant la lettre - hier en daar een krantje met dorpsen verenigingsnieuws. Beauvoorde had steeds veel nieuws te melden: naast de traditionele volkse clubs, verenigingen en feestcommissie waren het VVVVeurne-Ambacht en Opbouwwerk IJzerstreek op het vlak van socio-culturele activiteiten dé onvolprezen pioniers van de Westhoek en ver daarbuiten. Het valt te betreuren dat die twee vzw’s (officieel) sedert 2018 officieel niet meer actief zijn. De werkwijze, strategie, conservatisme en tunnelvisie van enkele bestuursleden in de jaren 1980 was na verloop van tijd - bewust - onvoldoende toekomstgericht. Ambitieuze dertigers met nieuwe ideeën en voorstellen om de verenigingen uit te breiden werden toen van tafel geveegd. Op onze vraag “Wat als dat ooit het einde van hun werking zou betekenen …?” was het antwoord “Dan is dat maar zo …”. En zo geschiedde … Ondanks heel wat tegenwind en invloeden waarop we de laatste jaren geen vat hadden, blijven we ook in Beauvoorde niet bij de pakken zitten. Seizoen na seizoen zijn er nog steeds mensen - meestal vrijwilligers - achter de schermen aan het werk om de verenigingen, clubs, de feestraad en onze erfgoedsite ‘draaiende’ te houden. Als spreekbuis door en voor jou, en informatief apolitiek magazine wil de dorpsgazette daar dankbaar de blauwdruk van zijn. Tegoare preus op Beauvoorde! 4

CBS Bladkorven worden enkel geplaatst in de herfst, dit op plaatsen waar er veel bladeren/bomen zijn. Containers worden niet geplaatst daar dit sluikstorten in de hand werkt en extra afval aantrekt. - Kerkhof Vinkem Uittreksel uit de notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 9 mei 2022 Aanwezig Peter Roose, burgemeester ; Anne Dequidt, Pascal Sticker, Jan Verfaillie, Jonas Bel, Guido Hoste, schepenen ; Joke Jonckheere, algemeen directeur Vragen van het bewonersplatform (BP) n.a.v. de vergadering van 3 maart ‘22 en antwoorden van het college van burgemeester en schepenen (CBS) - Zone 30 BP Hoever staat het overleg om de haalbaarheid van flitscontroles in zone 30 te organiseren. CBS Het gunningsdossier wordt voorbereid. - Verbod 3,5 ton richting Izenberge BP Het BP had graag een concrete uitleg over het verbod voor verkeer van +3,5T richting Izenberge. CBS Een overleg met de gemeente Alveringem is lopende, een beslissing hieromtrent is nakend. - Kasteeldreef BP Het BP vraagt om de huidige signalisatie aan te passen voor fietsers CBS In de Kasteeldreef geldt verkeersverbod met uitzondering van plaatselijk verkeer. Dit impliceert dat fietsers ook door mogen. - Opvangnetten voor bladeren in de herfst BP Het BP vraagt om in de herfst opvangnetten voor bladeren te voorzien aan het kerkhof van Wulveringem, alsook voor de verwelkte planten en bloemen van de graven en een houten vuilnisbak voor de kapotte potten. 5 - Schoolomgeving BP Het BP vraagt of er om en rond het schooltje nog aanpassingen voorzien zijn. CBS Er worden nog markeringen aangebracht die de schoolomgeving aanduiden. (voorbeeld in bijlage) Er komt tevens een fietsregistratiesysteem om de kinderen te stimuleren met de fiets naar school te komen. - van Wilderodeplein BP Het BP vraagt om een vuilniskorf te voorzien. Alsook de mogelijkheid om een openbaar toilet in de nabije omgeving te voorzien. CBS Opdracht wordt gegeven om een vuilniskorf te plaatsen. Het college gaat niet op de vraag om aldaar een openbaar toilet te voorzien. - Herbestemming kerk Vinkem BP Het bewonersplatform dringt er op aan dat de bewoners zouden betrokken worden in die herbestemming. Kan er een rondleiding van de kerk georganiseerd worden. CBS De bewoners zullen inderdaad betrokken worden bij de herbestemming van de kerk. Naast een digitale bevraging die reeds heeft plaatsgevonden zal er een participatiemoment in de kerk georganiseerd worden. - Kapotte aanplantingen en boompjes BP Het BP vraagt of de afgestorven en afgebroken boompjes in de Kasteeldreef en de Boonakkerstraat dit voorjaar kunnen vervangen worden. CBS Opdracht wordt gegeven aan de UTD om de afgestorven en afgebroken bomen te vervangen. Voor eensluidend uittreksel, getekend door het CBS. BP Het BP vraagt dat er meer zorg zou besteed worden aan het snoeien van de heggen, en de aanleg van nieuwe heggen. CBS Het college geeft opdracht aan de UTD om het nodige te doen. - Vandalen BP Het BP vraagt of er iets ondernomen wordt om de vandalen die verschillende signalisatieborden en straatnaamborden hebben beschadigd op te sporen alsook de schade te herstellen CBS Het vandalisme werd gemeld aan de politie die dit verder opvolgt.

mooimakers Het is een traditie geworden in Veurne : de grote afval-lenteschoonmaak. Trouw sinds de eerste editie, heeft ook dit jaar het bewonersplatform Beauvoorde actief meegedaan. Deze actie is voor de deelnemers van Beauvoorde niet alleen een schoonmaak om een proper beeld van ons “charmant dorp” uit te stralen, de vervuiling van bodem en water zijn veel belangrijker. In verband met de ontreddering van natuur en klimaat zijn er veel zaken die we niet meer in de hand hebben. Het is des te belangrijker te doen wat in onze mogelijkheden ligt, en dan is het oprui© foto’s - deelnemers zwerfvuilactie - boven - Patrick Baeyens, Johan Hoekman, Eddy Vekemans, Yvette Goossens - rechts - Brigiet Vandenberghe 6

men van alle afval in onze leefomgeving een mooi initiatief. Deze actie geeft de deelnemers een goed gevoel. Er worden banden aangemaakt met buren met wie tijdens een opruimbeurt een fijne babbel ontstaat, het versterkt de verbondenheid met onze omgeving en zijn inwoners en geeft tevens een fijn gevoel van nuttig zijn. De hoeveelheid afval die wij opgeruimd hebben tijdens deze maand is in volume duidelijk minder groot dan in de eerste jaren van de actie. En dit is grotendeels te danken aan de bermmeesters die onze actie het hele jaar door verder zetten. Toch moeten we helaas vaststellen dat een deel van de bevolking nog steeds niet bewust is van de schadelijkheid van afval, voor de natuur en voor de mens. Al wat maar enigszins een plasticdeeltje in zich heeft schaadt de gezondheid, en hoe kleiner hoe gevaarlijker. Ook zijn blijkbaar nog heel wat rokers er zich niet van bewust dat één sigarettenpeuk tot 500 liter water vervuilt. En het zijn net die kleinste stukjes afval die zo gevaarlijk en zo moeilijk op te ruimen zijn. Daarom, beste mensen, een warme oproep om met zijn allen zo voorzichtig mogelijk om te gaan met plastic verpakkingen, sigarettenpeuken, en al wat geheel of deels uit kunststof bestaat door deze in de juiste afvalzak te dumpen. Rijkelijk voorzien van recyclagemogelijkheden, staan we zelfs een voetje voor op de meeste Europese landen. Laat ons daar gebruik van maken om eenieder toe te laten zijn steentje bij te dragen aan respect voor mens en natuur. Eddy Vekemans coördinator Bewonersplatform Beauvoorde - foto boven: Johan Hoekman en Karla Desmet - links: Eddy Vekemans - Johan Hoekman - rechts: Gilberte Brynaert en Yvette Goossens - rechtsonder: sluikstort bij de glascontainer 7

D J s 7 8630 Beauvoorde Bdrijf A egrieck mstraat 2b Beauvoorde 058 29 92 19 dameslingerie strandmode herennachtmode Ooststraat 48 8630 Veurne Tel. 058 31 32 77 é J. Bellefroid schilderwerken Rozenbergstraat 9 3050 Oud-Heverlee Een smaakvolle samenwerking tus058 29 91 31 - 52 04 41 Kapsalon Patsy dames en heren zonnebank Patricia Andries Gouden-Hoofdstraat 8630 Beauvoorde - (058) 29 80 86 L 8 G uit sympathie

In de Veurnse bib kun je ongeveer alles online doen, dus van thuis uit : - Voor het eerst lid worden - Je lidmaatschap verlengen - De catalogus raadplegen - De uitleentermijn van jouw ontleende materialen verlengen - Reserveren - Reserveren in een andere bib of interbibliothecair leenverkeer - Ontlenen van e-boeken uit de CloudLibrary - Betalen Toch ben je er ook nog steeds welkom! Je kunt er ongestoord komen grasduinen in de rekken, of je laten verleiden door de vele thematafels. De kinderen kunnen deze zomer opnieuw opdrachten uitvoeren om de schatkist van Vlieg te vinden en een beloning te bemachtigen. Ben je op zoek naar een naald in een hooiberg, of vind je geen roman die bij je past, doe dan een beroep op de bibmedewerkers. (foto onder) Die zullen je met plezier helpen. In de zomermaanden is de bib elke dag (niet op zondag) open, behalve op - 11 juli - 21 juli - 1 augustus (kermismaandag) - 15 augustus De openingstijden en alle andere info vind je via www.veurne.be/bibliotheek Karlien Brysbaert, bibliothecaris 9

Wie is er als kind nooit eens op zoek geweest naar een klavertje vier? Is het niet vreemd dat een kruidje, met een genetische afwijking, als geluksbrenger beschouwd wordt, terwijl wij dit in andere gevallen ‘abnormaal’ zouden noemen? Heerlijk en soms wel grappig toch, dat bijgeloof! Ik kan niet beloven dat klaver geluk brengt, maar ik durf wel te beweren dat klaver heel belangrijk kan zijn voor de gezondheid! Daarom bekijken wij deze plant eens van dichtbij. In het bijzonder de … Rode klaver of Trifolium pratense Johan Dezutter Bloeit van mei tot september met lange buisvormige bloempjes, die voor de bestuiving afhankelijk zijn van hommels of bijensoorten met lange tong. Omstreeks 700 vóór Christus zou rode klaver reeds gekweekt zijn als cultuurgewas in het hoogland van het huidige Iran. Plinius (79 na C.) raadde rode klaver in wijn aan bij stenen in de urinewegen, de wortel bij oedeem. Hildegard Von Bingen (1179) zag bladeren gekookt in wijn als middel tegen blaasstenen. Vóór de middeleeuwen werd rode klaver hier als veevoeder gebruikt. In de middeleeuwen stond het drieledige blad symbool voor de drie-eenheid van de Christenen. Dodoens (1517-1585) zag in rode klaver een middel tegen witte vloed bij vrouwen. Het zeldzame klavertjevier staat symbool voor geluk; het zou beschermen tegen het kwade en magische kwaliteiten bezitten. Naamgeving, herkomst en vindplaats Nederlands: Rode klaver, paardenklaver, koeibloemen, clavercruyt, driesnedeklaver, suikerbloem, … Frans: Trèfle des prés, trèfle rouge, … Engels: Red clover, Meadow honeysuckle, … Inheems in gans Europa, Voor-Azië, Noord-Afrika en ingeburgerd in de Verenigde Staten en Australië. Vooral te vinden op vochtige graslanden, weiden en wegbermen. Houdt van vochtige, goed doorlatende, neutrale tot alkalische grond, in zon tot halfschaduw. Beschrijving en geschiedenis Twee- tot meerjarige plant (de meerjarigheid wordt gestimuleerd door het afmaaien voor de bloei) die tot 60 cm hoog wordt. Kan gemakkelijk gaan woekeren. De wortelpen kan wel tot 2 meter diep gaan. In de jonge worteluitlopertjes nestelen zich knolbacteriën die stikstof uit de lucht halen (!) en in waardevolle stikstofverbindingen vastleggen, waardoor typische wortelknolletjes ontstaan. 10 Dat klaver rijk is aan fyto-oestrogenen werd bewezen door de klaverziekte, waarbij schapenrammen minder vruchtbaar werden na het eten van grote hoeveelheden rode klaver. Rode klaver is veelbelovend als bron van isoflavonen (net als soja) en in de landen waar dit regelmatig op de menu staat, zijn significant minder gevallen van borst-, colom- en prostaatkanker. In een dubbelblinde gerandomiseerde cross-over studie bij 110 vrouwen in de postmenopauze bleek rode klaverextract met 40 mg isoflavonen de opvliegers, transpiratie-aanvallen en depressiviteit significant te verminderen ten opzichte van de placebogroep.

Gebruikte delen en belangrijkste inhoudsstoffen De bloemhoofdjes en bovenste blaadjes geoogst van juni tot september - Isoflavonen met fyto-oestrogene werking; vooral biochanine A en formononetine - Flavonoïden - Looistoffen - Coumarines - Glycosiden - Saponinen - Salicylzuur - Fenolzuren Ook nog etherische olie, vitamines, mineralen en sporenelementen, olie, hars en aminozuren Indicaties en toepassingen Orale inname - Menopauzale klachten, vapeurs, nachtelijke transpiratie, gebrek aan libido, droge vagina, stemmingswisselingen, depressiviteit, prikkelbaarheid, urine-incontinentie, hartkloppingen, - Preventie van osteoporose (botontkalking) vanaf de menopauze, - Hypercholesterolemie (verhoogde cholesterol), - Preventie en aanpak van hart- en vaatziekten. Uitwendige toepassingen Brandwonden, huidinfecties, verzweringen, insectenbeten, eczema, psoriasis, lymfoedeem, Oogbindvliesontsteking, mondslijmvliesontsteking, angina, vaginitis, witverlies. Verwerkingsvormen en dosering Gestandaardiseerd rode klaver extract, 500 mg (met 40 mg isoflavonen) bij menopauzale klachten Dubbele dosis bij ernstige klachten. Tinctuur van de bloeiende toppen: bij eczeem, psoriasis: 3 maal daags 15 à 25 druppels Infuus: twee theelepels gedroogde bloemen per kop kokend water Aftreksel: twee eetlepels gedroogde bloemen overgieten met een halve liter kokend water, voor uitwendige compressen bij eczeem. Cosmetisch en culinair gebruik - Uitstekend geschikt om gezichtslotion te maken tegen puistjes of huidonzuiverheden. - Stoombaden met rode klaver hebben een diep-reinigende werking in de poriën van de huid. - Eetbaarheid: zowel de bladeren (gekookt als spinazie) als de bloemen (rauw) zijn perfect eetbaar, maar best geen te grote hoeveelheden bloemen eten. Pas op: bij het verzamelen van de bloemen, enkel gezonde exemplaren plukken en in goede omstandigheden drogen, want bij schimmelvorming kunnen zich giftige stoffen ontwikkelen! Besluit Dank zij de ‘maai-mei-niet’ actie hebben klaver en andere planten, meer kans om bloemen en bijhorende nectar te bieden aan onze met uitsterven bedreigde bijtjes! Als er dus wat klaver tussen uw gras groeit, laat die dan even tot bloei komen of proef eens een bloempje bij de salade! En terwijl je die plukt vind je misschien wel een klavertjevier! Johan Dezutter, Herborist - Fytotherapeut Boekhandel ‘t Ezelsoortje Wulveringemstraat 14 - Beauvoorde Bron: Groot handboek Geneeskrachtige Planten, Dr Geert Verhelst (5de druk) © bron foto’s via Wikipedia 11

Adam G’eeële daagn lieëp Adam roend in zien’n blooëtn En stak pèèrn, druuvn en pesjn in ze moend. En at e vis en e bradde kieëkepooëtn, E droenk kerremèèk en e leefde stief gezoend. Uut de groend trokn workels, beeëtn en raapn Binst datn geeëtemèèlk en veel ves fruutsop droenk. Achter eetn gienkt ‘n e goe tuksje goan slaapn ‘n Ad gin probleemn en e bleeëf ie ossan joenk. Mor Adam loeërde nor ol die roare beeëstn Die beezieg woarn me keppe-keppe doeën. Dat speeln, dat wos vo nem en echte feeëste Suurtoe binst ’t drukke poariengsizoeën. Zeg God e je vo mien ook gin zo e beeësje Vo te speeln en te vrieën nor ertelust. ‘k Zien olle heeëlegodsjche nachtn oleeëne T is tiet daj ook mie liebiedoo ki blust. ‘k Gon e ki peinzn zei dien oedn vint do boovn ‘k Gon probeeërn da vannacht te arangeeërn Moje moe mie toen zeekerlik beloovn Oe ze d’r is, daj gie je karre nie go keeërn! ‘k Moeëtn e stiksj’ aaln uut je rebbekasse da go zeeër doeën, ‘k go je dus doeën slaapn. En morgen roln je n oogn uut nundr kasn Oe j go zieën wien dan ‘k weerol en esjchaapn. Ik kieëzn wel vor e voleediege verdoovieng Zei die sjchietr van e Adam en apropoo Morgn is ‘t ofiesjeel nuuze verloovieng Komt e glas drienkn en peist op e kadoo. E kwam wakker en mieëk ze spieërn losjes. Mo van ‘t versjchot sloegt’n achtroovr op de groend Da sjchepsl adde och heeëre mo twi bosjes, Da’s veel minder dan het zwien en dan ‘n oend. God zei streng: Dieën die ‘t kleeëne nie e gèèrt En gin vlienders in ze buuk voeëlt landn, is vo mien part ’t grooëte ook nie wèèrd en dorbie, j’ et gie toch ook mo twi andn!. De zunne slieëp en ’t wos doenker lik in ‘t duuvelsgraf, Oe ’t neeëstn vint an t’ eeëste wuuf e pieëper gaf. God keeëk toeë en vroeg, wuk peis j’ ervan? Pakt ol me rebn, zei Adam, en makt nog zukke wuuvn der van! © - Dirk Pauwels © wikipedia - Adam door Lucas Cranach the Elder - 1472-1553 © fotocompositie - Sofie Van Biervliet 12

NIEUW Ontdek en geniet van de Westhoek & Bachten de Kupe op onze milieuvriendelijke en geruisloze elektrische scooters. Wij zijn Filip en Nele, sinds kort zijn we gestart met de verhuur van elektrische scooters. De uitvalsbasis van Bromfun is bij ons thuis te Beauvoorde. We testten de elektrische scooters eerder eens uit. We vonden dit heel leuk en zo kwamen we op het idee om er zelf zes aan te schaffen. Het voordeel aan elektrische scooters is dat deze stil zijn waardoor je gemakkelijk een praatje kan slaan met de persoon die naast je rijdt of die achterop zit. Onze brommers halen een maximumsnelheid van 25 km/uur. Hierdoor mag je op het fietspad rijden en is er geen rijbewijs nodig. We kozen voor een rode kleur en ze kregen elk een naam mee: Nancy, Lilly, Eddy, Gaston, Leon en Mien. Ook bij winderig weer kun je er makkelijk de baan mee op voor een mooie tocht. Er is een opbergbox om wat spullen mee te nemen op de rit die tot 140 km lang kan zijn. We stippelden leuke routes uit om zo onze mooie streek te kunnen tonen aan onze huurders. Huren kan op weekavonden en in het weekend. Voor tarieven en formules kan je een kijkje nemen op onze website: www.bromfun.be. 13 Voorlopig kregen we alleen maar leuke commentaren van huurders. Geef je graag een tof en origineel geschenk dan kan je bij ons terecht voor een cadeaubon. Hoeveel kost een Bromfun-ritje? 3 uur: 50 euro 4 uur: 60 euro Volledige dag (8 uur): 85 euro Vriendelijke groeten Filip en Nele contacteer ons vrijblijvend voor uitgebreide info www.bromfun.be Filip en Nele Vermeesch - Verfaillie Ieperse Steenweg 167 8630 Veurne - Wulveringem

90 1926-2016 Kaas- en wijnavond De bestuursleden van de gezinsbond Beauvoorde organiseerden voor de 33ste keer een kaas-, en wijnavond. Het vervelende coronavirus liet ons twee jaar wachten om deze activiteit terug te organiseren. Vol passie en gedrevenheid samen met het bestuur en de vele vrijwilligers! Verder van harte dank aan de bestuursleden, maar zeker ook een dank-je-wel aan onze vele vrijwilligers. Dankzij hun hulp verliep de avond vrijwel vlekkeloos! Ook dit jaar was er een ruim assortiment lekkere kazen, aangevuld met veel soorten brood en koekebrood. Ook een hapje paté, vers gesneden fruit kon er zeker bij! Met een rood of wit wijntje, een trappist of een frisdrank, zo kon deze avond niet meer stuk! Na dit alles werd nog een gebakje met een kop koffie aangeboden. De zaal Caroline was goed gevuld met veel gekende en ook nieuwe gezichten. Tussendoor werd er verteld over de laatste weetjes van in en rond Beauvoorde, over de Rus Poetin, corona en natuurlijk over het mooie weer. Verder konden de kinderen het goed met elkaar vinden. Nog vlug ‘een laatste’ drinken en voor je het wist was de avond vervlogen. Iedereen ging na een geslaagde avond tevreden huiswaarts. Johan Franchois - foto’s rechts, van boven naar beneden - Louise Hauspie, Juliette Hauspie - Annelies Wullepit, Claudine Moeneclaey, Oscar Wullepit, Ingrid Overbergh, Kurt Broucke, Danny Samaey, José Deeren - Niels Neudt, Stefanie Vandergucht, familie Vandergucht, familie Philips - Beatrijs Devrome, Kurt Broucke, Julie Broucke, Emma Broucke, Mathis Broucke, Danny Samaey, Ingrid Overbergh, Dieter Hauspie - foto’s links, van boven naar beneden - Gabrielle Viviers, Kiana Meeuws, Eddy Meeuws, Lieve Vandenabeele - Niels Neudt, Christophe Philips 14

G O S A Dit jaar organiseert GOSA (grootouders-en seniorenactie van gezinsbond) terug de daguitstap naar de haven van Zeebrugge en het Zwin. Op donderdag 21 april, donderdag 12 en dinsdag 31 mei. Met 13 gezinsbondsleden Beauvoorde genoten we op 21 april van een leerrijke, aangename zonnige dag. We werden verwacht in de ABCtoren op de Rederskaai. Daar kregen we een korte filmprojectie en uiteenzetting over de haven. Daarna stapten we samen met een gids de bus op voor een havenrondrit van 75’. Vertrek naar het Zwin voor het middagmaal. Bezoek aan Het Zwin met gids voor een twee uren durende wandeling door het Zwinpark. (groepsfoto) Rita Hauspie v.l.n.r. - Luc Wackenier, Gerard Top, Greta Huyghe, Patrick Demolder, Gerda Chaerel, Magda Jamar, Jean-Pierre Huyghe, Maria Werquin, Guido Dequeecker, Ginette Hennebel, Joel Prinsier, Rita Hauspie. Herfstactiviteit Zaterdag 17 september 2022 Op verkenningstocht met paard en huifkar Kinderen met de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar kunnen deelnemen aan deze activiteit. We vertrekken op het Ooievaarsnest in Beauvoorde met paard en huifkar. Onze koetsier van dienst is Beatrijs Devrome. De bestuursleden gezinsbond Beauvoorde bedanken Beatrijs op voorhand voor deze uitdagende activiteit! Na de tocht met paard en huifkar kunnen de kinderen genieten van een ijsje en een frisdrankje. Tijdens en na de tocht kunnen de ouders wat napraten bij een kopje koffie en gebak of een frisse Jupiler! De uitnodiging voor deze activiteit wordt later aan de gezinsbondsleden toegestuurd. Johan Franchois “Eitjes zoeken, eitjes rapen …” - boven - Beatrijs Devrome met kinderen bij de paashaas. Pauline houdt de paashaas vast en Cyriel Brusselmans - onder - Thomas neefje van Lieve Vandenabeele en … uiteraard de paashaas - © foto’s - Gezinsbond Beauvoorde Paaseierenraap Onder een stralende zon kwam de paashaas op 16 april langs om eitjes uit te delen aan 48 kinderen. Die waren verstopt in en rond de schooltuin van de “1000poot". Vooraleer op zoektocht te gaan werd de opdracht gegeven aan de kids van 4+5+6 om de puzzel op te lossen. De kleuters en kids van 1+2+3 startten met het zoeken naar de eitjes. Na het uitdelen van de eitjes werd er nog wat nagepraat met een jenevertje of frisdrankje en ging iedereen tevreden naar huis. Tot volgend jaar Paashaas! Rita Hauspie 15

16

deel 3 GAMBIA 2010 derde en laatste deel Ik merk dat er eigenlijk weinig sprake is van een echt ‘dagboek’, maar eerder het verhaal, zoals ik het beleefde en mij herinner. We hadden de resterende inhoud van de container in de dubbele garage van Nacofag Farmers gestockeerd en dit telkens per project op paletten gezet. Naast het Brikama Health Center, die het grootste deel van het materiaal kreeg, waren er nog elf andere projecten waar we materiaal aan doneerden. Er was een vrijwillige voetbalcoach, die diverse ploegen begeleidde, die mij bij een vorige gelegenheid aansprak over de nood aan voetbaluitrustingen. In onze container hadden we twaalf overvolle bananendozen met shirtjes, broekjes en voetbalschoenen. Ook tien lederen ballen. De man was in de wolken! We hadden eveneens verschillende workshops met solar-cookers gepland. Daarvoor hadden we 5 parabool solar-cookers gekocht bij Natuurpunt Wevelgem. Voor Nacofag Farmers hadden we heel wat materiaal voor landbouw en/of moestuinen zoals wieders, schoppen, gieters, … en een pallet vol biologisch zaaigoed: grote verpakkingen zaad van wortelen, ajuinen, tomaten, aubergines, komkommers, ... In theorie mocht het zaaigoed het land niet binnen, maar dat kwamen we pas achteraf te weten. En de douane had de pallet niet opgemerkt, gezien 30 ziekenhuisbedden strategisch gestapeld waren om het zicht te belemmeren. We hadden het jaar voordien vernomen dat Monsanto via lobbywerk 17

(lees: smeergeldoperaties bij de respectievelijke corrupte regeringen) in bijna gans Afrika het monopolie verworven had voor de aanlevering van bijna alle mogelijke groente- en maïszaden. In verhouding waren die zaden extreem duur en doelbewust hybride-F1 variëteiten, om geen zaad te kunnen recupereren voor het volgend jaar. De arme boeren werden dus verplicht om telkens weer bij Monsanto aan te kopen. Ook Nacofag Farmers stond machteloos. Voor de demonstraties met de solar-cookers en de verdeling van het tuinbouwmateriaal, gingen wij samen op pad met enkele mensen van Nacofag Farmers, die ons de belangrijkste moestuinen aanwezen, waar we het grootste aantal mensen konden bereiken. ’s Middags maakte ik met behulp van de solar-cookers een maaltijd klaar met de groenten, vis of vlees, die ik op een lokaal marktje gekocht had. Ik bakte er zelfs frietjes met de kracht van de zon. Toen ik op een dag kippenboutjes aan het bakken was, kwam een Gambiaanse man naderbij en boog zich voorover om te kijken onder de parabool-cooker. Ik vroeg hem wat hij zocht. Hij antwoordde: ‘Were is the charcoal??’ (waar is de houtskool?) Hij had dus niet door dat de reflexie van de zonnestralen de enige gebruikte krachtbron was om te koken. Tijdens de kookdemonstraties maakte ik van de gelegenheid gebruik om de aanwezige vrouwen (moestuinen worden bijna uitsluitend door vrouwen bewerkt) aan te moedigen om hun dochters langer te laten studeren. In Gambia is het onderwijs gratis tot aan de leeftijd van 12-13 jaar. Vanaf ‘grade 7’ moet er schoolgeld betaald worden. Dit zijn geen immense bedragen, maar toch vaak niet haalbaar voor veel gezinnen. In 2010 bedroeg het jaarlijks lesgeld voor een veertienjarige 60 €, maar als je weet dat een politieman maar 40 € per maand verdiende, 18

dan is de rekening vlug gemaakt. Deze bedragen zullen ondertussen waarschijnlijk niet meer exact dezelfde zijn, maar waar de lokale munt vroeger 40 Dalasis voor 1 euro waard was, is die ondertussen sterk gedevalueerd tot 56 Dalasis voor 1 euro. Maar ik wijk af. Waarom moeten die dochters langer studeren? Omdat ze dan verdorie minstens twee kinderen minder op de wereld zetten, een diploma kunnen behalen, hun eigen toekomst kunnen bepalen! Tijdens een bezoek aan de lagere school in Mariama Kunda, besloot ik Foster-parent te worden van Mariama Barrow, een meisje van 12, om haar de kans te geven om verder te studeren. Dit was de beste investering die ik ooit deed! Ondertussen is zij 24 jaar, heeft een hogeschooldiploma boekhouding, heeft werk en een vriendje, maar nog steeds geen kinderen! Een verstandige jonge vrouw die weet wat ze van haar leven wil maken, en daarbij zijn kinderen niet de eerste prioriteit. Ondertussen betaalt zij het schoolgeld van haar jongere zusje! De meeste meisjes die aan hun dertiende niet langer kunnen studeren en thuis moeten blijven, raken binnen de kortste keren zwanger; het is dan nog vaak van een buurman of een nonkel die zijn poten niet kan thuishouden. Tijdens al mijn pleidooien bij de moestuinvrouwen, werd ik slechts één keer onderbroken. Inderdaad! Door een man die vroeg ‘waar ik mij mee moeide’… Na drie weken elke dag op pad, was het grootste deel van het materiaal op de voorziene bestemmingen aangekomen. Ik had echter nog één rolstoel in reserve gehouden. Precies alsof ik een voorgevoel had, dat ik die nog ergens nodig zou kunnen hebben. Op een kruispunt, langs de drukke kustweg tussen Kololi en het toeristisch centrum van Senegambia, zat elke dag een man te bedelen. De man had geen voeten, noch enkels. Het uiteinde van de onderbenen waren met zwachtels omwonden. Hij was Libanees van origine en sprak geen Engels of Frans, enkel zijn moedertaal. Toen we de garage van Nacofag Farmers aan het opruimen waren, laadde ik de overgebleven rolstoel in onze pick-up en reed naar het bewuste kruispunt. Ik haalde de rolstoel uit de laadbak en vouwde hem open. Met primitieve gebarentaal wees ik de man en de rolstoel aan. Twee seconden later zat de man in de rolstoel en weende tranen van geluk. Hij omhelsde mij innig. Het was een moment van immense voldoening. Drie weken later, toen ik al lang terug thuis was, kreeg ik telefoon van een vriend die fietsvakanties organiseert in Gambia. Hij belde om te melden dat de Libanese man weer aan hetzelfde kruispunt zat, in het stof, op de grond, …zonder rolstoel! Via een tolk was hij te weten gekomen dat ik, met het schenken van die rolstoel, hem eigenlijk zijn inkomen had ontnomen. Mensen dachten dat hij rijk was, omwille van die rolstoel, en schonken hem bijna geen geld meer. Hij moest dus de rolstoel thuislaten en terug door het stof, om zijn inkomen te vergaren. Zo ziet u dat goede bedoelingen niet altijd het gewenste effect hebben! Johan Dezutter 19

16 april - Historisch Veurne Bij dit prachtig evenement waarbij heel Beauvoorde feestelijk in de kijker werd gezet kon ferm niet ontbreken. De talrijke bezoekers werden verwelkomd met huisgemaakte pannenkoeken en picon. De sfeer was uitstekend, het mooie weer was ook van de partij en de hele dag werd een mooie gelegenheid om zowel Beauvoorde te ontdekken als om elkaar op een gezellige manier te ontmoeten. Bedankt aan de helpende handen! 6 mei - ladies night De warme en authentieke locatie, de cocktailworkshop, de Italiaanse traiteur zorgden voor een zeer gezellige en sfeervolle avond. 9 mei - mindful-walk Mooie sportieve en ontspannende ervaring met Greet Lippens midden in de natuur van het Calmijnbos . De aanwezigen hebben ervan genoten. © foto’s Ferm - van boven naar beneden - Historisch Veurne in Beauvoorde - Nele Verfaillie, Hilde Leyre, Maria Werquin, Yvette Goossens, Christine Vandecasteele - Christine Vandecasteele - Christine Vandecasteele, Maria Werquin, Hilde Leure, Nele Verfaillie, Yvette Goossens Ladies Night - Christine Vandecasteele - Ann Dequeecker Yvette voor Ferm 20

Geschenken voor bijzondere momenten LASERCUTTING EN GRAVERING | PERSONALISATIE KAREN EN HANNES / 0479 63 12 29 / 0490 64 29 32 INFO@KREA-HAUS.BE / WWW.KREA-HAUS.BE VINKEMSTRAAT 16 - 8630 VEURNE www.adviesvdb.be 0477 40 49 73 EPB & Veiligheidscoördinatie antoon.vandenberghe@telenet.be energieadvies Onledegoedstraat 37 8800 Roeselare www.apotheekbulskamp.be begeleiding advies respect zorg Vandecasteele Dirk Bulskampstraat 94 8630 Veurne 21

Interview Stef Duron In het lentenummer van 2021 schreef ik over de Stal Klein Vinkem” in Beauvoorde. Hoe is de stal ondertussen geëvolueerd en hoe gaat het met de intussen 6 jaar jonge hengst Alcanar Van Frankenastate? Alcanar zorgde vorig jaar voor 13 dekkingen. Met vooral veulentjes voor hier in de streek. Ze komen terecht bij mensen die er niet keuringsgericht willen mee werken, maar eerder een aankoop doen voor zichzelf, de kinderen of met het doel om het paard recreatief voor de koets te spannen. Als dekhengst is Alcanar al voor het derde jaar actief. Willen we in die kwaliteitsvolle richting verder werken, moesten we wel naar vernieuwing uitkijken. Zoek je dan contact met andere fokkers? Dat is zeker een mogelijkheid. Het mekka van de fokkers ligt in Oostenrijk. Deze fokkers bieden 2 à 5 hengsten per jaar aan. Bijvoorbeeld: één voor Nederland, één voor Duitsland, één voor Tsjechië, één voor België en één voor Frankrijk. De rest houden ze binnen hun landsgrens. Het zijn daarom ook niet altijd hun beste veulens die Oostenrijk aanbiedt. Na grondig zoekwerk via mondelinge contacten krijg je de kans om een tweejarig veulen op de kop te tikken bij iemand die zelf uitziet naar vernieuwing in zijn eigen stal. Hoe kwam je bij Liz Spielberg terecht? (foto rechts) Vooraleer onze nieuwe hengst Liz Spielberg/T bij ons terechtkwam, verbleef hij eerst in België. Daarna verhuisde hij naar Duitsland en later naar Luik waar hij 2 jaar als dekhengst actief was. 22 Zijn volgende standplaats was bij een vriend in Zomergem die hem van de hand wilde doen, omdat zijn nevenactiviteiten met de paarden en de uitbating van een manege de hoofdzaak werden. Zo kwam hij een tweetal maanden vóór zijn keuring naar onze stal. Dat was in de kerstperiode van vorig jaar. Na een schitterend jaar 2021 van onze Alcanar Van Frankenastate, de enige goedgekeurde zoon van Liz Alcantara/T in België, zijn we trots dat we onze stal konden versterken met opnieuw een echte tophengst. Dit werd bevestigd toen hij zich – als kers op de taart – tot reservekampioen 2022 kroonde. Ik vermoed dat het wel een intense periode is om klaar te staan tegen de dag van de keuring. Het paard wordt klaargezet voor de keuring: hij wordt ‘scherp gezet’ en krijgt veel training. Dit gaat gepaard met veel rijden om zijn opgespannen ruime loopstijl te bereiken. Voor de laatste keuring van 14 februari jl. stelden we voorop om bij de eerste drie te eindigen. Haflingerhengst Liz Spielberg/T met Matti en Vienna Fieu © eigen foto Liz Spielberg heeft ondertussen al gezorgd voor nakomelingen? Hij heeft zijn diensten al ruimschoots bewezen. Hij heeft reeds elitemerries gegeven. Een driejarige nakomelinge doorstond dit jaar ook met glans de keuring. Momenteel vraagt iedereen naar onze nieuwe hengst. Zo komen er merries op bezoek om door hem gedekt te worden. Iemand die een merrieveulen heeft, zal daar meestal niet mee terugkeren naar dezelfde hengst. Momenteel lopen er in Vinkem hengstveulentjes. Uitzonderlijk blijft er ééntje in de Stal Vinkem, enkel wanneer die beter wordt dan de vader. Zo kan het gebeuren dat de vader door de nieuwe hengst wordt vervangen. Het zal niet evident worden om Spielberg te overtreffen. Op welke leeftijd kan een Haflinger tot de keuring toegelaten worden? Zodra een veulen drie jaar wordt, kan je die naar de keuring brengen. Wanneer ze gekeurd worden met een 1A krijg je voor één jaar de goedkeuring om te dekken. Dan moet je naar het centrum in

Merelbeke om het sperma te laten testen en gebeurt er een doorgevoerd onderzoek naar mogelijke ziektes, zoals bijvoorbeeld spierziektes. Dit is noodzakelijk om zeker te zijn dat de hengst zuiver is en niets verkeerd kan doorgeven aan de merrie die door hem gedekt wordt. Als dat in orde is, dan moet hij hetzelfde jaar nog verrichtingsproeven afleggen. Hij moet klaargestoomd worden onder het zadel en voor de koets. Eens de hengst op alle vlakken is goedgekeurd, dan geldt deze status voor de volgende 9 jaar. Als tienjarige hengst is dit voor Spielberg reeds het geval. Hij is gekeurd voor het leven in Oostenrijk, in Luxemburg en in België. Voor Alcanar kan dit pas wanneer ook hij tien jaar wordt. Wanneer we gaan voor vernieuwing, dan wordt Alcanar verkocht, waarbij hij voorafgaand gecastreerd wordt en als ruin verder door het leven gaat. Het klinkt hard. Als hij voor ons niet meer inzetbaar is, dan ook niet voor anderen. Ja, de fokkerij is een harde wereld. Kandidaat kopers kunnen de stamboom van de hengst nakijken en zo vaststellen hoe de bloedlijn en het karakter van de voorouders verlopen is. Hoe beter de stamboom hoe succesvoller de prestaties en de mogelijkheden met de huidige hengst. Dat een Haflinger een familiepaard is, heb ik zelf ondervonden wanneer ik in de weide enkele foto’s wilde nemen van de merrie en haar veulen. De merrie kwam naar mij gewandeld alsof we elkaar reeds lang kenden. Onvoorstelbaar goed gevoel! Echt een familiepaard. Een Haflinger is aaibaar en super aanhankelijk als familiepaard, waarmee de dochter gezadeld kan rijden, waarmee de papa kan rijden in de koets en heel het gezin mee kan genieten. Kleine kinderen mogen het paard borstelen. Het is een allround-paard. Met een renpaard ligt dit anders. 23 Daar ‘zit meer bloed in’. Hetzelfde voor een spring- en dressuurpaard. Dat is een andere categorie paarden. Jullie dochter die volgend jaar naar het middelbaar onderwijs gaat, is ook al heel begaan met de paarden. Vienna is er mee opgegroeid en berijdt wekelijks een van de merries. Om correct om te gaan en met stijl te rijden, laten wij haar een opleiding in een paardenrijschool volgen. Ook hier trekken we de kwaliteit door … Op alle vlakken wordt hier de lat hoog gelegd, vol ambitie met liefde voor de dieren en vreugde binnen het gezin. © foto’s - Stef Duron & Saskia Vanhoutte

oprichter en bezieler Frans Herpelynck Tijdens de zomermaanden houden de kunstenaars van PICTORES BEAUVOORDE VEURNE een OPEN ATELIER met een tentoonstelling gespreid over twee periodes. Van 9 juli tot 24 juli en van 6 augustus tot 21 augustus kan je hun werk van 2022 aanschouwen in hun atelier Gouden-Hoofdstraat 44 te Beauvoorde -Veurne van 10.00 uur tot 18.00 uur. Tijdens de tentoonstelling is er iedere dag een kunstenaar aan het werk en de woensdag zelfs meerdere in de kunstbranches schilderen, keramiek, vrije grafiek, tekenen. Geïnteresseerd in Pictores Beauvoorde of wenst u tijdens de tentoonstelling een kunstenaar persoonlijk te ontmoeten: contaceer cecile.clerinx@hotmail.com © foto’s - Stef Duron - Tijdens mijn bezoek waren niet alle actieve leden aanwe24

25

Lucky Luke roept de hulp in van Chiro Trezebees! De chiromeisjes en -jongens reizen op 11 juli af naar het wilde Opitter om Lucky Luke te helpen! Of komen ze liever de Daltons helpen om hun snode plannen uit te voeren? Zijn ze sneller dan hun eigen schaduw? Zijn ze niet bang voor een duel, voor cactussen of de hitte van de westernwoestijn? Hoe dit zal aflopen, valt niet te voorspellen … Op 21 juli komen ze met hun verhaal thuis en lees en zie je daar meer over in het herfstnummer! Veel plezier!! 26

27

Na vijf edities Historisch Veurne met theaterwandelingen tegen een historische stadsdecor waar we kennis konden maken met de volkse geschiedenis van het Veurnse stadcentrum en tal van andere activiteiten is het vanaf 2022 de beurt aan de Veurnse deelgemeenten met op 16 april Beauvoorde als eerste halte. In een vlekkeloze organisatie van Visit Veurne en onder een stralende zon liep het gelegenheidsdorpsplein in de Wulveringemstraat al snel vol. Samen met het toeristisch onthaalpunt waar heel wat info te rapen viel, zorgden enkele plaatselijke verenigingen met drank– en eettentjes voor ‘de innerlijke mens’ terwijl ‘live muziek’ voor de nodige ambiance zorgde. Ferm Beauvoorde liet de zelfbereide picon en huisgemaakte pannenkoeken smaken. Ook het frietkraam vol nostalgie en de ijsjesverkoper hadden hun handen vol ... De Beauvoordse Feestraad was uiteraard present om er de dorstigen te laven en de hongerige magen tot een heerlijke BBQ-worst te verleiden. © foto’s - Stef Duron 28

Hier konden daags voor Pasen zo’n 400 ingeschreven bezoekers de theaterwandelingen over het verleden van één van de meest pittoreske dorpen van de Westhoek meemaken. De sappige verhalen van ‘aan den toog’ in het plaatselijk dorpscafé, de etiquetteregels in het kasteel, maar ook een gruwelijke drievoudige moord in1919 zijn verhalen geschreven door Claude De Beuckelaere en Onno Van Gelder jr. en werden vertolkt door professionele acteurs Wouter Bruneel, Luc Dufourmont, Onno van Gelder jr., Joris Gulders en diverse plaatselijke acteurs van de Beauvoordse St.-Omaarsgilde en de Veurnse St.-Lutgardisgilde. De kasteelsite nodigde uit tot een gratis bezoek aan het kasteel van Arthur Merghelynck, waar het lokale Plovikoor optrad en de Gezinsbond er kinderen liet kennismaken met oude volksspellen. © foto’s - Walter Carels 29

Plaatselijke kunstenaars kon je zowel binnen als buiten aan het werk zien. Je kon daarvoor terecht bij Sabine Den Herder, Monique Mol, Isolde Marcus en de Beauvoordse Pictores. In passende wielrennersoutfit leidde de Veurnse Belleman Joris Goens samen met de champetter van dienst Toon Duyck alias Professeur Vélo de retrokoers in goede banen. Geen enkele deelnemer ontsnapte aan de strenge controle door de champetter die er op toezag of iedereen wel voldeed aan het reglement. - 14.30 u - Eerst de proloog. Onder een blauwe hemel en met een strakke westenwind fietsten de kinderen op een gesloten en landelijk parcours in het spoor van de Veurnse Slaper (André Pinson) hun retroritje, één rondje van 2,2 km. - 16.30 u - De retrokoers van 33 km, verdeeld over 15 ronden van 2,2 km. Een uitdaging voor de deelnemers met een stalen fiets, een retro ‘wollen’ trui, ongeschoren benen, … Onvervalste kermissfeer! Een geslaagd volksfeest op het dorpsplein en heel wat toejuichingen van de toeschouwers en supporters tijdens de retrokoers. Wat deed dit deugd aan ons hartje …! © foto’s - Walter Carels & Stef Duron 30

© foto’s - Walter Carels & Stef Duron 31

Aardbeien plukken ! Met de kleuters zal het wel lukken ! Bibspel voor klas 5+6 ! Ze zijn rood, ze zijn rond en ze smelten in je mond ! Dankuwel voor het gulle onthaal ! De Beauvoordse aardbeien zijn de beste van allemaal ! Rollebolle voor 2de en 3de kleuter ! Ik wil glijden, springen, spelen, met mijn vriendjes leute delen ! Klimmen, klauteren, kruipen, lopen, We maken hier plezier met hopen ! Sportdag 4+5+6 - Schermsport ! Hier een zwaai en daar een zwaai ! Schermsport dat is echt niet saai ! Schuifpas achter, schuifpas voor Floret vooruit en kijk ik scoor ! Rap naar voor en rap terug ! Ik steek sneller dan een mug ! Let maar op voor deze knul : Hier is ZORRO twee punt nul ! Sportdag 1+2+3 Ik bouw een kasteel van zand met schelpjes aan de rand. Maar oei, wat een pech, de zee spoelt alles weg ! Schoolfeest in de 1000poot ! Spiegeltje, spiegeltje aan de wand ... Wat zijn dat allemaal mooie kindjes in Katoren-land ! Ouderraad -‘save the date’ Op zaterdag 11 februari 2023 is er terug spaghetti avond georganiseerd door de ouderraad en leerkrachten van de 1000 poot. Repeteren, repeteren ! Wie zijn best doet zal het leren ! Repeteren en studeren en proberen ! Niet te vlug, niet te traag, naar omhoog en naar omlaag ! Al die sprankelende dansjes … Ja, ik doe het toch zo graag ! Nieuw zand voor de zandbak ! Na 7 jaar spelen in de zandbak, was het zand eens aan vernieuwing toe ! Mama Romina Vansteenland-Willems zorgde voor de levering van een nieuwe lading zand op de parking voor de school ! Met verenigde krachten, veel schoppen en kruiwagens ... kwam het zand in de zandbak terecht. Het was een heel bezige en sfeervolle namiddag. Werk en plezier gingen hand in hand ! Bedankt voor de vele helpende handen ! De kinderen van de 1000poot zijn u heel erg dankbaar ! De zandkastelen zijn nog nooit zo prachtig geweest ! In het kader van de jeugdboekenmaand konden we zoeken naar de boeiende en spannende boeken doorheen de bibliotheek. En hoe je je weg vindt in de bibliotheek, weten we nu ook ! Foto’s van de activiteiten van de 1000-poot vind je terug op https://www.facebook.com/vrijebasisschool.beauvoorde 32

Nu we allemaal elkaar terug mogen ontmoeten en hunkeren naar ‘het normale’ organiseert de Beauvoordse Feestraad deze zomer een grootse rommelmarkt in de straten van Beauvoorde omdat die in mei niet kon plaatsvinden. Volgende straten komen aan bod: Gouden-Hoofdstraat tot hoek Blauwhuisstraat, Vinkemstraat, de Moucheronstraat en Wulveringemstraat. De feestraad verzorgt het gelegenheidscafé in het OC Caroline met … heerlijke BBQ worsten. Start om 6uur tot ... Geen reservatie mogelijk! De feestraad vraagt de inwoners die zelf voor hun eigen deur op de rommelmarkt willen staan, de avond voordien hun plaats ‘van waar tot waar’ goed aan te duiden, niet met krijt want dit is ‘s morgens - als het nog donker is - niet duidelijk zichtbaar. Als het niet aangeduid staat, wordt de plaats voor hun huis door iemand anders ingenomen. De inwoners krijgen enkele weken op voorhand een briefje met de richtlijnen. Info - 058 31 75 04 © foto - Robin Van den Bossche 33

Onze eerste kennismaking met Beauvoorde was in september 2013. Toen logeerden we een eerste keer bij Martine en Jan in het vakantiehuis ’t Stilleven. Het was er ‘thuis’ komen. We hadden er toen nog geen idee van dat we in 2016 hun buren zouden worden. Het kleine huisje in de Kasteeldreef had onze beide harten veroverd. Zo reden we tot eind 2020 over en weer tussen Lichtervelde en Beauvoorde, vaak om de veertien dagen in het weekend of tijdens de vakantie. Als we van ons huisje wegreden werd het steeds moeilijker om afscheid te nemen. Intussen groeide het verlangen om naar Beauvoorde te komen wonen en zat ik plannen te tekenen om de woning uit te breiden met een atelier. In 2018 stonden we voor een belangrijke beslissing. Het Mariaheem stond te koop en ik wou dat pand zeker zien. Isolde die me wat voor gek verklaarde kon ik toch overtuigen om mee te gaan. Toen zijn de plannen ontstaan om de grote ommezwaai te maken. Het idee van een atelier centraal in het dorp waar ook ruimte is voor andere projecten liet ons niet meer los. Zo konden we de eigenheid van ons huisje bewaren en was de uitbreiding niet meer nodig. © foto’s - Stef Duron 34

We kochten het Mariaheem in 2019 en renoveerden het tot een woning met atelier. Het was wel even schrikken na de aankoop toen we hoorden dat er wat mensen ongelukkig waren dat deze voor hen vertrouwde ontmoetingsplaats plots in privéhanden terecht kwam. We waren er even niet goed van toen we dit hoorden. Gelukkig werd ons niets kwalijk genomen. We werden warm ontvangen op het solidariteitsmaal dat daar toen voor de laatste keer werd georganiseerd. In december 2020 lieten we onze vaste stek, mijn ouderlijke huis, waar we sinds 1997 samen woonden achter. Het oud-Mariaheem is geen galerie, maar een leef- en werkplek die ook de mogelijkheid heeft om de deuren open te zetten voor ontmoeting of projecten. Voor wie het reeds aandurfde om over de drempel bij ons te komen piepen, kon zien dat we er onze ziel in gelegd hebben met respect voor het gebouw en de oorsprong. Vooral Isolde is hier in haar vrije tijd actief in haar atelier bezig. Onze deur stond open met ‘Historisch Veurne’ en ’Atelier in beeld’ voor een vrijblijvend bezoek. Ook in de toekomst zal onze deur af en toe geopend zijn. Het atelier is ook te bezoeken op afspraak. We hebben nog niet beslist of we het pand een naam zullen geven. Onder elkaar zeggen we: ‘’t Atelier’. Isolde en ik met een jaar leeftijdsverschil, leerden elkaar kennen tijdens onze opleiding en het uitgaan in Torhout. We zijn beiden afgestudeerd als regent Plastische Kunsten in de ‘Maricolen’ in Brugge en werken allebei als leraar Artistieke Vorming. We houden van dingen met een verhaal of een ziel en dat proberen we dan samen te brengen in onze leef- of werkruimte of in onze creaties. Ook onze leerlingen proberen we mee te nemen in het verhaal van authenticiteit en het creatief denken en werken. Soms werken we eens samen voor een project, maar het is vooral Isolde die tijd maakt om haar creatieve ei te leggen. Isolde aan het woord over haar persoonlijke creaties: “Voor mijn werk laat ik me vooral inspireren door materialen die ik verzamel. Ik hou van de invloed van tijd, de verwering en de kleuren die ontstaan door aantasting. ‘Verloren zieltjes’ intrigeren me. Een inspirerende vorm, de kleuren van een verweerde materie, een foto of een stukje tekst zijn vaak de aanzet tot een nieuw verhaal. De beelden in gemengde techniek groeien door toevoegen, verwijderen of verdoezelen. Mijn creaties die vaak gevoelsmatig ontstaan tonen geen wereldschokkende gebeurtenissen of wantoestanden. Ik probeer de magie van kleine dingen, gedachten, ervaringen of ontmoetingen te vertalen in een beeld. © foto’s - Karla Desmet & Isolde Marcus 35 De werken tonen als het ware ‘inside prints’. Ze vormen het speelveld tot een verhaal. Met titels als ‘One way or two’, ‘Turning point’, ‘Waiting’ word je als toeschouwer uitgenodigd tot dialoog.”

© foto’s / fotobewerking - Stef Duron -

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
Home


You need flash player to view this online publication