0

April 2020 Zicht op Steenwijk Wat is cranio sacraal therapie? P5 Zorg & Welzijn De levende tuin P15 Huis & Tuin informatie uit uw regio Fotowedstrijd Bergsma Fotografie P16 Prijsvraag ‘Wie had dit ooit kunnen bedenken?’ Alberto Boon, directeur-bestuurder van onderwijsstichting Op Kop: ‘We leven in een zorgelijke en onwerkelijke tijd. Wie had ooit kunnen bedenken dat scholen wekenlang dicht zouden gaan, in verband met ieders gezondheid: van kinderen, hun ouders, onze medewerkers?! Dat vergt primair de inzet van iedereen in Nederland. Tegelijkertijd hebben we het natuurlijk ook over onderwijs en moeten we zorgen dat kinderen gezond blijven, vertrouwen houden en niet onnodig op grote onderwijsachterstand komen. Dat we proberen de kinderen te laten zien dat er ook weer perspectief zal zijn na deze periode. Dat er straks ook weer een periode komt waarin ze weer vrij buiten kunnen spelen met hun vriendjes en vriendinnetjes, maar ook weer gewoon naar school kunnen. ‘De meesters en juffen missen de kinderen, maar de kinderen missen de meesters en juffen ook. Er is geen kind meer die deze periode van gedwongen thuis zitten ervaart als vakantie; de eerste week/weken misschien nog wel maar nu zeker niet meer. De schoolvakanties blijven intact, maar er zal geen kind zijn die ervaart dat het volgende week meivakantie is. ‘Hoe gaat het thuis? Als je gedurende zo’n lange periode dag in dag uit je kinderen thuis hebt, is dat voor de kinderen niet altijd even leuk en plezierig, maar voor ouders ook niet altijd even gemakkelijk. Zeker niet als ouders noodgedwongen moeten thuiswerken. Dat kan zorgen voor complexe en zorgelijke situaties in de thuissituatie. En dan heb ik het nog niet eens over ouders die in een kwetsbare situatie zitten, omdat ze de taal minder goed machtig zijn, of minder goed in staat zijn hun kinderen te ondersteunen of omdat hun kinderen een zekere achterstand of beperking hebben. En de opvang van die kinderen vraagt eigenlijk speciale kennis en kunde, die de ouders niet of onvoldoende kunnen bieden. Ook daarin zit een grote zorg. ‘Zoals we langzaam maar zeker zijn toegegroeid naar sluiting van de scholen, zal straks als de scholen weer geopend zijn, ook een periode van gewenning en aanpassing nodig zijn. Iedereen moet zijn plekje weer vinden. Ik ben er van overtuigd dat iedereen straks hartstikke blij is dat de scholen weer geopend zijn. Dat zorgt voor structuur voor de kinderen, voor onze medewerkers, maar ook voor de ouders. En vergeet nooit: onderwijs is en blijft een reuze belangrijk fundament van de maatschappij, van onze samenleving’. OUD GOUD Wij adviseren u graag! Korte visserjuwelier.nl Sisalstraat 13 8281JJ Genemuiden 038 - 30 33 970 j 10% KORTING op RS huismerk vanwettedakkapellen.nl Alleen geldig tegen inlevering van deze bon. Geldig van 30 april t/m 7 mei. www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl Vennenland 37 • 7711 VG Nieuwleusen info@boshuismedia.nl • 038-4579749 www.boshuismedia.nl 1 Woldpromenade 1 Steenwijk 0521 51 26 02 Dolderweg 3a 8331 LL Steenwijk TEL: 0521 512 188 steenwijk@jongeneel.nl Steenwijk Zie pagina 22 Stichting Haarwensen P25 Zorg & Welzijn Oplage: 16.000 exemplaren a ACTIE! 2 0 a r

ATELIER Als goudsmid ‘boetseren’ wij goud en zilver tot unieke sieraden. Als diamantair verwerken wij de mooiste edelstenen tot dierbare herinneringen. Dit alles in eigen atelier. We adviseren u graag. REPARATIE Ook kunt u bij ons terecht voor reparatie, aanpassing of onderhoud van uw sieraad, horloge of klok. We hebben een eigen reparatieatelier waar we vakkundig en met zorg omgaan met uw waardevolle eigendom. Korte Woldpromenade 1 | 8331 JK Steenwijk 0521 51 26 02 ma 13.00 – 17.30 uur di t/m vr 9.00 – 17.30 uur do koopavond tot 21.00 uur za 9.00 – 17.00 uur Juwelier Visser Voor elk moment iets moois! www.visserjuwelier.nl

April 2020 | Zicht op Steenwijk Strategisch Beleidsplan 2020-2023 Nieuw plan bepaalt koers onderwijsstichting Op Kop GIETHOORN – Onderwijsstichting Op Kop met als vestigingsplaats Giethoorn rondt dezer dagen het nieuwe Strategisch Beleidsplan (SBP) 2020-2023 af. Natuurlijk staan ‘het kind’ en ‘het onderwijs’ centraal in het plan van de zeventien openbare basisscholen in Steenwijkerland en Zwartewaterland. ‘Welke kant gaan we op?’ was de centrale vraag die gesteld werd, verduidelijkt directeur-bestuurder Alberto Boon van Op Kop. ‘We kijken naar de inhoud en de kwaliteit van het onderwijs, maar het gaat bijvoorbeeld ook om de medewerkers, over onze huisvesting, de nieuwe ontwikkelingen in de 21e eeuw, waarvan we zeggen: hoe gaan we daar op anticiperen? Het SBP raakt eigenlijk alle vlakken die met het onderwijs te maken hebben. Ik vind dat alles in het teken moet staan van: draagt het bij aan goed onderwijs aan kinderen, dat is de kern’. Boon: ‘Wij maken als organisatie deel uit van een zich ontwikkelende samenleving en maatschappij. Dus we hebben in de aanloop naar het SBP contact gezocht met onder meer het voortgezet onderwijs, de kinderopvang en de gemeenten. We willen zeker weten dat we in ons SBP verbinding maken met de praktijk. We hebben ook over onze schouder gekeken, natuurlijk. Wat ging er goed, de afgelopen periode? Waar gaan we mee door, waar stoppen we mee, wat zouden we beter kunnen doen? Een van de dingen die bijvoorbeeld nog steeds bovenaan staat, is dat wij iedere school de ruimte blijven geven het eigen onderwijsconcept vorm te geven. Je mag je onderscheiden als school, die ruimte koesteren we en daar houden we ook aan vast’. ren. Dans is eigenlijk de mooie verbinding tussen muziek en sport. We hebben het bewust over bewegen in de meest brede betekenis van het woord. Dat sluit ook mooi aan bij het Sportakkoord zoals we dat met meerdere partijen in de gemeente Steenwijkerland aan het opzetten zijn’. ‘Vakmanschap, dan gaat het over onze medewerkers. We willen ook, net zoals onze leerlingen, dat onze medewerkers nieuwsgierig zijn, dat die een onderzoekende houding hebben, maar dat ze ook goed naar zichzelf kijken: waar ben ik goed in? Waar zou ik het best tot mijn recht komen binnen Stichting Op Kop? Vervolgens past daar ook bij dat ze ruimte krijgen om te groeien, ontwikkelen en presteren. Wij hebben behoefte aan medewerkers die dat in zich hebben, dat willen uitstralen, maar dat betekent ook dat we faciliteren, ondersteuning en scholing aanbieden. In het verleden stond vooral taal en rekenen centraal. Wij hebben inmiddels gelukkig al een aantal specialisten opgeleid rondom bijvoorbeeld meer- en hoogbegaafdheid en specialisten die bezig zijn met kinderen die meer praktisch ingesteld zijn. Daarom zeggen we tegen onze medewerkers: misschien heb jij ook wel zo’n specialisme. We kijken niet alleen naar waar Ruimte voor talent, vakmanschap voorop ‘Centrale trekker in dit project is Stéphennie Groen, onze onderwijskundig medewerker’, vervolgt Boon. ‘Zij is een belangrijke spil. Bevlogen, betrokken en onderwijsinhoudelijk maar ook organisatorisch sterk. Wij hielden meerdere sessies en bijeenkomsten met de directeuren, medewerkers en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. We hebben een leerkrachtenpanel. Al die geledingen zijn bij het opstellen van dit plan betrokken geweest, onder ons motto: Ruimte voor talent, vakmanschap voorop. Dat talent koppelen we zowel aan onze kinderen als aan onze medewerkers. Het vakmanschap is gekoppeld aan onze medewerkers, want dat heb je nodig om het beste te doen voor kinderen’. ‘Op het moment dat het kind de basisschool verlaat, hij is dan pas een jaar of twaalf, dertien, is het natuurlijk voor velen nog niet het moment dat ze een definitieve, bewúste keuze maken welke richting ze op gaan. We kijken als Op Kop op dat moment veel meer naar: hebben wij dat kind voldoende bagage mee gegeven, kunnen ze zichzelf goed presenteren, zijn ze zelfstandig genoeg, zelfbewust?! We willen kinderen ook de ruimte geven om verschillend te zijn’. ‘We zijn openbare scholen waarin alle kinderen maar ook alle medewerkers en alle ouders welkom zijn, ongeacht hun verschillen in talenten en culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden. Het maakt niet uit. Ieder mens is uniek, mag er zijn. We respecteren ieders achtergrond. We leren ‘onze’ kinderen dat het in hun belang is maar ook in het belang van de wereld en de samenleving, dat ze oog hebben voor de verschillen, respect en begrip hebben voor als mensen anders zijn, andere tradities of gewoonten hebben. Dat vinden we cruciaal. Daar past trouwens ook bij dat je trots mag zijn op wie je bent. Dat is de kern’. Stéphennie Groen ‘De wereld is permanent in verandering, maar wij veranderen ook. Wij gaan uit van een leven lang leren. Dat betekent ook dat je open moet staan voor veranderingen. We werken in het SBP op basis van vier kernwaarden, die van toepassing zijn op de hele organisatie: vertrouwen, samen, verantwoordelijkheid en groei. Op stichtingsgebied richten wij ons naast basisvakken als taal en rekenen op drie specifieke gebieden. Nadrukkelijk ook gekoppeld aan talentontwikkeling. Dat is wetenschap en technologie, dáár, aan dat talent, heeft de maatschappij nu al behoefte aan. We merken dat er in die beroepensfeer mensen tekort zijn op dit gebied. Daar is ook goed een boterham in te verdienen, daarom maken wij wetenschap en technologie een speerpunt voor al onze scholen. Dát is de toekomst’. Sportakkoord ‘Dat geldt ook voor muziek. Van muziek is bekend dat het enorm bijdraagt aan de hersenontwikkeling van kinderen. Dat zorgt er ook voor dat kinderen zich breder en sneller ontwikkelen, dan dat ze misschien anders zouden doen. Muziek is ook ‘plezier’ en ‘samen’. Wat daar goed bij past is bewegingsonderwijs. Muziek en bewegen gaan in veel opzichten heel goed samen, bevorderen de hersengroei en bewegen heeft ook een directe lijn naar gezondheid van kindeFotograaf: Reyer Boxem de vraag ligt, maar ook waar iemand goed in is. We hebben zoveel goede medewerkers in huis met zoveel kennis en kunde. Laten we daar nou ook van profiteren. Iemand die op de school in Kuinre iets leuks of fantastisch doet, die zou dat ook op de school in Vollenhove kunnen doen of in Genemuiden’. Met het doel: kwalitatief goed onderwijs aan kinderen. Kinderen van nul jaar ‘Een andere belangrijke omslag waar we mee bezig zijn, is dat we nu niet meer kijken naar kinderen vier tot twaalf jaar, dus van groep 1 tot en met groep 8. Eigenlijk willen we al kijken naar kinderen vanaf nul jaar, uiteraard samen met partners zoals gemeente, kinderopvang en GGD. Zo krijgen we zo vroeg mogelijk kinderen in beeld om hun onderwijskansen zo maximaal mogelijk te laten zijn. Onze verantwoordelijkheid houdt niet op bij twaalf jaar als ze de doorsteek maken naar het voortgezet onderwijs. Wij richten ons op kinderen van nul tot achttien jaar. Dat is hartstikke logisch als je er goed over nadenkt. Aan ‘de onderkant’ willen we de samenwerking met de kinder- en peuteropvang nog meer gestalte geven en dat koppelen aan integrale kindcentra. Onze doelstelling is dat iedere school van Stichting Op Kop een integraal kindcentrum is (of daar deel van uitmaakt) in de volle breedte van peuter- en kinderopvang en basisschool’. Voortgezet onderwijs ‘In de lijn naar het voortgezet onderwijs starten we met projecten waarin we juist proberen om de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dat doen we samen met scholen voor voortgezet onderwijs. Dat zou kunnen betekenen dat er op enig moment een onderwijsvorm ontstaat voor kinderen die het moeilijk hebben met die overgang op het moment dat ze twaalf zijn. Juist om die kinderen voldoende kansen te bieden, uit te dagen en om te voorkomen dat ze onnodig op onderwijsachterstand geraken’. Verbinding met omgeving Alberto Boon: ‘Wat we verder belangrijk vinden is dat we nog meer de verbinding willen maken met de omgeving. Dat deden we in de aanloop naar dit Strategisch Beleidsplan. Een van onze kernpunten is juist die verbreding, die versteviging van de contacten in de directe omgeving van de school. Dat we die als het ware nog sterker positioneren, als partners in de omgeving en hopelijk zij ook met ons. Zo houden we die verbinding met de buurt, met de maatschappij. Wij moeten weten wat er gebeurt en wat de behoefte is. Ouders zijn altijd onze belangrijkste partners, maar daarnaast ook die vereniging, die instelling, dat bedrijf om de hoek in de directe omgeving’. www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl 3

Zo persoonlijk als het kan Uitvaartwensen en grenzen Alles is ineens anders, het Coronavirus heeft grote impact op de wereld. Ongetwijfeld ook op u en op de mensen om u heen. Ook bij De Laatste Eer moeten we meebewegen met de ontwikkelingen. De huidige tijd vraagt om anders kijken naar uitvaartwensen en budgetten; we bekijken hoe we een uitvaart ook nu zo goed en persoonlijk mogelijk kunnen invullen. Want dat blijft voor ons vooropstaan: uw wensen, uw herinnering. Hartelijke groet, team De Laatste Eer Een afscheid dat past bij wensen en budgetten Bij het verzorgen van een afscheid staan wensen voorop. Het zijn immers persoonlijke ideeën die een uitvaart uniek maken. Naast wensen zijn er echter meer zaken die de invulling van een afscheid beïnvloeden. Zoals kosten en budgetten. Ook daarover beslist u zelf. Misschien voelt het voor u wat vreemd of zakelijk om bij een afscheid zo nadrukkelijk over kosten te praten. Of om erover na te denken. Het liefst regelt u de uitvaart precies zoals u deze voor ogen heeft. En op zo’n manier dat wensen en kosten elkaar vinden. Goede adviezen, verstandige keuzes Uw keuzes bepalen de kosten van het afscheid. Grote wensen hebben een kostenplaatje dat daarop aansluit. Het kan uiteraard ook dat u bewust kiest voor een betaalbaar afscheid omdat u eenvoudig of bescheiden voldoende vindt. Of misschien omdat u geen andere keuze heeft. Het is goed om te weten dat een waardig en persoonlijk afscheid bij De Laatste Eer niet afhangt van het budget. Wat u wilt of kunt besteden aan een uitvaart maakt voor ons geen verschil. Wij verzorgen iedere begrafenis of crematie met dezelfde zorg en aandacht. Met goede adviezen maakt u de juiste, betaalbare keuzes. Daar helpen wij u graag bij. Begin bij het uitvaartcodicil Wensen en kosten hebben dus alles met elkaar te maken. Daarom is het goed om uw ideeën over uw uitvaart vast te leggen; u kunt ze beschrijven in een zogeheten uitvaartcodicil. In dit document kunt u tot in detail laten weten wat uw wensen zijn. Bespreekt u uw uitvaartcodicil vervolgens met ons dan kunnen wij voor u het bijkomende kostenplaatje maken. Het uitvaartcodicil heeft meer voordelen. Het neemt uw naasten veel zorgen uit handen tijdens het regelen van uw uitvaart. Zij weten zo immers precies wat u wilt en hoe uw afscheid eruit moet zien. Laat uw nabestaanden ook weten dat u een codicil heeft en waar u deze bewaart. Op dle-uitvaartverzorging.nl vindt u meer informatie over het uitvaartcodicil. U kunt hier ook het DLE Uitvaartcodicil downloaden. Wilt u meer weten of heeft u graag wat hulp bij het invullen? Neemt u dan gerust contact met ons op. De Laatste Eer respecteert het leven en waarborgt de herinnering. Door het afscheid te verzorgen dat past bij uw nabestaanden en vooral bij u en uw leven. Want uw leven is immers de mooiste herinnering. Bel in het geval van een overlijden met één van onze uitvaartbegeleiders: Kijk op dle-uitvaartverzorging.nl voor actuele Coronamaatregelen in de uitvaart. Meer informatie? www.dle-uitvaartverzorging.nl/nieuws 0521 51 36 60 Wij staan 7 dagen per week, 24 uur per dag voor u klaar. De Laatste Eer Uitvaartverzorging, Kornputsingel 40-42a, 8331 JV Steenwijk, T: 0521 - 51 36 60, info@dle-uitvaart.nl, www.dle-uitvaart.nl Als geboren en getogen Tukker kon ik natuurlijk niet om ‘De Beentjes van Sint-Hildegard’ heen - die fi lm van cabaretier Herman Finkers, gesproken in het Twents. Ik wist niet helemaal wat ik mij erbij voor moest stellen, maar na vijf minuten had ik het gevoel aan het werk te zijn, wat niet de bedoeling is als je ontspannen een bioscoopje wilt pakken. Het was voor mij als uitvaartbegeleidster ook niet bepaald een ontspannen ervaring. Want er gaat iets gruwelijk mis tijdens de uitvaart van zijn schoonvader, daar lusten de honden geen brood van! Het waren voor mij tenenkrommende minuten, met in mijn achterhoofd de realiteit dat de getoonde situatie zomaar praktijk zou kunnen zijn. Gelukkig was er genoeg droge Finkers-humor aanwezig om het ook voor een uitvaartbegeleidster dragelijk te maken. Toch stak het mij een beetje, dat de wens van de overledene niet ingewilligd werd. Ja, uiteindelijk wel, maar dat is het hem juist: zo hoort het dus niet te gaan. En ik maar hameren op het vastleggen van je uitvaartwensen, zodat je nabestaanden weten wat er moet gebeuren als je gaat. Alleen weten wat de wensen zijn is één ding, het uitvoeren ervan is een tweede. Uiteraard probeer ik altijd de wens van de overledene uit te voeren, tenzij dat ten koste gaat van de nabestaanden. Als iemand heel bijzondere wensen heeft, waardoor de uitvaart buitensporig duur wordt, maar geen verzekering of geld heeft, dan kun je niet van familie verwachten dat zij die wensen uitvoeren en ook nog de rekening betalen. Of de wens van de overledene stuit de nabestaanden zodanig tegen de borst dat het voor hen geen fi jn afscheid wordt, dan kijken we hoe we daar een tussenweg in kunnen vinden. Maar het is uitgesloten dat ik, of één van mijn collega`s, met een gevulde envelop naar de grafdelver gaat om een kist weer uit het graf te hijsen. Dus heeft u bij ons uw wensen vastgelegd, kijk dan de fi lm ‘De Beentjes van Sint-Hildegard’ en vergeet daarna vooral het eerste stuk. Janet Bloks, Uitvaartbegeleidster

April 2020 | Zicht op Steenwijk Wat is cranio sacraal therapie Bij cranio sacraal therapie worden de symptomen van uw klacht(en) niet op zichzelf behandeld, maar vindt behandeling plaats van de totale mens als één functionerend geheel. De behandelaar schenkt hierbij aandacht aan zowel de klachten als ook de mogelijke oorzaken ervan. Het cranio sauit de het dat craal systeem bestaat hersenen, ruggenmerg, het dikke vlies daaromheen zit (dura mater) en het hersenvocht dat tussen die twee vloeit. Het geheel wordt omgeven en beschermd door de botten van schedel (cranium) en wervelkolom tot onderaan het heiligbeen (sacrum). Binnen dit systeem bevindt zich ook het zenuwstelsel. Het ritme van het hersenvocht wordt gecreëerd door een pompsysteem diep binnenin de hersenen. De botten van de schedel zetten uit, vervolgens worden de wervels lichtjes van elkaar geduwd waarna het sacrum naar onder en vervolgens naar binnen roteert. Dit cranio sacrale ritme uit zich als een uitdijende en inkrimpende golf die overal op het lichaam voelbaar is, vergelijkbaar met de beweging van eb en vloed. We kunnen dit ritme beschouwen als de ademhaling van het zenuwstelsel. Dit stelsel regelt de werking van alles wat er in het lichaam gebeurt. Daarmee is het cranio sacrale ritme, naast de ademhaling en de hartslag, de derde primaire levensfunctie van het lichaam. Tijdens een behandeling van het cranio sacrale systeem kan een stillpoint optreden, een korte periode waarbij het ritme vrijwel stil ligt en het denken wordt stopgezet. De energie wordt dan onttrokken aan de hersenen en ingezet voor herstel. Ook tijdens onze slaap kennen we stillpoint perioden waarin het lichaam zich herstelt. Aangezien cranio sacraal therapie het lichaam uitnodigt weer zo veel mogelijk te gaan functioneren zoals het bedoeld is en het zelfherstellend vermogen stimuleert, is het soort klachten dat behandeld kan worden zeer divers. De behandeling Tijdens de behandeling worden zachte technieken gebruikt. Hierdoor kan vrijwel Cranio ondersteunt om fysieke en emotionele veerkracht te herstellen Rug-, nek- en schouderklachten Spieren gewrichtspijnen Emotionele klachten iedereen cranio sacraal therapie ondergaan. De behandeling wordt gegeven op de kleding en duurt ongeveer een uur, bij kinderen meestal korter. Doordat de behandeling overwegend op de kleding gegeven wordt is het aan te raden geen strakke kleding te dragen. Vooraf aan de behandeling stelt de therapeut u een aantal vragen om inzicht te krijgen in de oorzaak en samenhang van uw klachten. Deze vragen hebben onder andere betrekking op lichamelijke en mentale klachten, op erfelijke aandoeningen, operaties, blessures, ongevallen en bijzonderheden tijdens de zwangerschap. Het totaal aantal benodigde behandelingen is afhankelijk van de aard van uw klachten en de reactie op de behandeling. Vaak is tussen 1 en 3 behandelingen verbetering van klachten waarneembaar. Ondanks de subtiele technieken kunt na een behandeling een toename van de klacht(en) ervaren. Deze toename is overwegend van korte duur waarna herstel zal plaatsvinden. Dit proces is vergelijkbaar met de effecten van de homeopathie. Veel behandelde klachten • rug-, schouder- en nekklachten • bekkenklachten • migraine, hoofdpijn • whiplash • duizeligheid • mond/ kaakproblemen • chronische vermoeidheid • burn-out, stress, depressie • angsten • maag-en darmklachten • spier-en gewrichtspijn • aangezichtspijnen • post-traumatische klachten Voor meer informatie of een afspraak: Roelie Vijverberg 06-15449378 Cranio Sacraal Therapie Steenwijk www.cranioscraaltherapiesteenwijk.nl info@craniosacraaltherapiesteenwijk.nl En toen mochten we elkaar niet meer aanraken... gelijk zijn medicijnen en boodschapjes mee. Toen begin maart voor het eerst Corona opdook, heb ik de eerste weken nog doorgewerkt. Hoewel het steeds een interne strijd was, over wat nu wel of niet kon en hoe de behandelingen zoveel mogelijk binnen de nieuwe voorwaarden vorm te geven. Maar op 23 maart scherpte het kabinet de regelingen aan en werd het contactberoep ineens officieel verboden. Daarmee kwam een einde aan mijn persoonlijke worsteling over wat wel en niet te doen, maar stopte ook abrupt het behandelen in mijn praktijk. De afgelopen jaren heb ik steeds opnieuw gemerkt hoe heilzaam en helend aanraken is. Het brengt contact, ontspanning, helderheid, inzicht en veel verlichting zowel lichamelijk als geestelijk. Stervensbegeleiding Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden voor uw klacht(en). ...ontdek de CRANIO SACRAAL therapie steenwijk krachtige werking van bindweefseltherapie www.craniosacraaltherapiesteenwijk.nl |info@craniosacraaltherapiesteenwijk.nl Roelie Vijverberg 06-15449378 Veel cliënten melden zich in eerste instantie aan met fysieke en/of emotionele klachten, maar blijven ‘hangen’ omdat ze zich er gewoon heel goed bij voelen. Voor mensen die alleen zijn biedt cranio ook een vriendelijke zachte mogelijkheid om aangeraakt te worden en dieper contact met jezelf te gaan ervaren. Zelfs in deze tijd krijg ik nog regelmatig nieuwe aanmeldingen en juist verzoeken van vaste cliënten of ze vaker mogen komen. In onzekere tijden verlangen we nog meer dan normaal naar contact en geruststelling. Dus het is creatief zoeken welke ondersteuning wel mogelijk is. Zo ga ik af en toe op huisbezoek bij een alleenstaande meneer van 87 jaar. Door de huidige situatie durft hij niet meer naar buiten, dus ik neem dan www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl Ondanks zijn leeftijd is Henk nog een kwieke resolute man en vastbesloten deze periode, zoals hij zelf zegt, te overleven. Tijdens deze gesprekken deelt Henk voor het eerst ervaringen uit de oorlog, hij had hier nog nooit over gesproken. Helaas haalt de coronacrisis veel bij hem boven en biedt het daardoor ook opening om hierin te gaan verwerken. Waar Henk van geniet is de aandacht en zorg die hij via de brievenbus en telefoon ontvangt. Toch zegt hij zich nu angstiger te voelen dan in de oorlog. ‘de Duitser was tenminste zichtbaar, je kon je verstoppen. Nu vertrouw ik niemand meer’. We nemen samen de adviezen en maatregelen stuk voor stuk door, zodat Henk goed weet hoe hij toch met enig vertrouwen contact met zijn geliefden kan onderhouden. We zoeken gezamenlijk naar creatieve manieren om contact met elkaar te houden en ons toch veilig te blijven voelen. Op straat merk ik dagelijks hoeveel meer contact er is, juist nu we ook gedwongen worden tot fysieke afstand. We gaan elkaar ondanks alle onzekerheid en angst, ook meer zien en horen en hoe essentieel is dat. Laten we nu afstand nemen, om elkaar straks weer stevig vast te kunnen houden. Roelie Vijverberg - 06-15449378 Cranio Sacraal Therapie Steenwijk www.cranioscraaltherapiesteenwijk.nl info@craniosacraaltherapiesteenwijk.nl 5 Bindweefsel

Zicht op Steenwijk | April 2020 Wat doet corona met de huizenmarkt Het coronavirus is overal om ons heen en elk nieuws- en praatprogamma is er vol mee. De economische gevolgen zullen substantieel zijn en ook de huizenmarkt blijft niet buiten schot. Het is nog erg lastig om in te schatten wat de precieze gevolgen zullen zijn voor de woningprijzen en deskundigen rollen over elkaar heen om hun mening te ventileren. Twee weken geleden voorspelde ABN-AMRO dat de woningprijzen in 2021 zullen dalen. Maar hoe zeker is dat en waarop is dit gebasseerd? Veel lijkt op stemmingmakerij en is gebasseerd op angst. We kunnen niet inschatten wat de toekomst brengt, per slot van rekening hebben we een dergelijke pandemie nog niet eerder meegemaakt. RENTE LAAG, AANBOD LAAG MAAR BEHOEFTE BLIJFT HOOG Het coronavirus verandert veel maar een paar op de woningmarkt belangrijke zaken blijven onveranderd. Allereerst is de rente laag en de verwachting is dat dat ook nog wel zo zal blijven. Dat betekent dat kopers goedkoop geld kunnen lenen. Hierdoor is het voor de meeste mensen veel aantrekkelijker om een woning te kopen dan om te huren. Verder is het aanbod beperkt, er zijn meer kopers dan verkopers. Door deze krapte kiezen veel woningeigenaren ervoor om eerst een andere woning te kopen en dan pas de eigen woning te koop aan te bieden. Mede hierdoor is het aanbod blijvend laag. De economische basisregel dat de prijzen worden bepaald door vraag en aanbod blijft onverminderd van kracht. Er zijn veel mensen die al maanden op zoek zijn naar een koophuis en die zijn echt niet ineens allemaal verdwenen of van gedachte veranderd. Er is dus nog steeds sprake van krapte op de woningmarkt. Ook in de Kop van Overijssel is de krapteindicator van de NVM lager dan 3. Een gemiddelde koper kon kiezen uit 2,8 woningen, terwijl dit een jaar eerder er nog 3,6 waren. Dit is het laagste niveau van de NVM krapte-indicator sinds 2000. BELANGSTELLING OP FUNDA Funda heeft het bezoekersgedrag van de afgelopen weken geanalyseerd en vergeleken met ‘reguliere’ weken eerder in 2020. En ook het consumentenonderzoek naar het actuele sentiment rondom de aan- en verkoop van een woning is voortgezet. Dat leverde begin april ruim 1100 respondenten op. Zo krijg je een goed beeld van hetgeen zich op het zoeker niveau afspeelt. STIJGENDE LIJN Daar waar we half maart nog een dalende trend zagen in het aantal bezoeken, zoekopdrachten en contactaanvragen, lijkt de situatie zich begin april weer te normaliseren. Het aantal bezoeken dat de consument aan Funda bracht, steeg in week 14 tot 102% ten opzichte van de eerste tien weken van 2020. In absolute aantallen kwam dat neer op zo’n 14,6 miljoen bezoeken. Twee weken terug was dat nog 12 miljoen (85%). Ook het aantal zoekopdrachten laat een stijgende lijn zien en groeide van bijna 2 miljoen tot 2,5 miljoen in week 14. Vergeleken met reguliere weken in 2020 is dat ongeveer 96%. Onderstaande grafiek laat de cijfers per dag zien; maandagen worden daarbij vergeleken met maandagen uit de eerste tien weken van 2020. vragen we de verkoper om zeep en een handdoek klaar te leggen. Verder spreken we met de kijkers af dat wij alle deuren en keukenkastjes open en dicht doen. Dus echt kijken zonder vingertjes. Corona vraagt soms wel om creatieve oplossingen. Laatst hadden we een woning verkocht van een 92-jarige eigenaar die in het verzorgingstehuis verbleef. Hij mocht niet het huis uit en wij er niet in. Digitale ondertekening was voor deze meneer niet een oplossing dus hebben we creatief achter glas waarbij de verkoper binnen was en ik buiten de koopovereenkomst doorgesproken en getekend. We zien dat de geplande overdrachten gewoon doorgaan. Ook hier houden wij en notarissen ons aan de richtlijnen van het RIVM. Sommige notarissen willen liever niet dat de makelaar meegaat hoewel wij natuurlijk zijn ingehuurd door de verkoper of koper om te adviseren. De overdrachten vinden wel vaak plaats in 2 spreekkamers zodat er niet meer dan 3 personen tegelijk aanwezig zijn. ‘ TOEKOMST Zoals eerder aangegeven is het onmogelijk de toekomst te voorspellen vooral omdat we een dergelijke pandemie nog nooit eerder hebben beleefd. De grote vraag is hoe lang de coronacrisis en bijbehorende maatregelen zullen duren. Zolang die periode overzichtelijk blijft en beperkt wordt tot een aantal weken, zodat we voor de zomer van de meeste maatregelen verlost zijn, zullen er geen grote verschuivingen op de woningmarkt merkbaar zijn. Daarvoor is de vraag simpelweg te groot. Met minder kijkers zien we wel andere effecten. Als er minder mensen komen kijken wordt de biedingsstrijd een stuk minder intens. Overbieden wordt dan minder noodzakelijk of zelfs overbodig. En dit zorgt weer voor veel minder opwaartse prijsdruk. Ook is het de verwachting dat mensen in een onzekere periode ervoor kiezen om eerst de eigen woning te verkopen en daarna pas een andere woning te kopen. Hierbij is het van belang om een reële vraagprijs te hanteren en voldoende tijd te reserveren tussen verkoop en overdracht. Als de coronacrisis langer aanhoud tot na de zomer zijn de gevolgen groter. Naast rente, aanbod en vraag is een vierde factor van belang namelijk het consumentenvertrouwen. Bedrijven zitten al in zwaar weer als gevolg van alle maatregelen. Wanneer dit lange tijd aanhoudt, kan dit tot faillissementen en baanverlies lijden. Als de werkloosheid oploopt en mensen bang zijn om hun baan te verliezen neemt het vertrouwen af. NORMALISEREN Het voorzichtige antwoord op de vraag ‘wat doet corona met de woningmarkt’ is dus dat de prijzen wellicht iets zullen normaliseren. Ze zullen zeker minder hard stijgen maar uitgaan van een daling is nog echt te vroeg. BEZICHTIGEN In de landelijke statistieken ziet de NVM nog geen grote veranderingen in het aantal transacties. Makelaar Edwin Willemsen van hetMakelaarshuis in Steenwijk ziet toch een verschil tussen nu en de periode voor Corona. ‘Er zijn namelijk minder kijkers bij een woning, maar deze zijn wel serieuzer. De oriënterende kijkers blijven thuis en als mensen gaan kijken dan nemen ze de kinderen en (schoon-) ouders niet mee. Natuurlijk handelen wij tijdens bezichtigingen naar de richtlijnen van het RIVM. We houden de afstand in acht en bezichtigingen klusteren we zoveel mogelijk. Ook 6 Vorig jaar hielden we voor 2020 rekening met een prijsstijging van 5 tot 6 %. De economische basisregels zijn niet veranderd dus om dan een daling te voorspellen tot -2% is nog een lange weg. Als we uitgaan van stabilisatie of een kleine stijging in vergelijking met vorig jaar zou dat best wel eens goed kunnen zijn voor de markt. Voor meer informatie of een afspraak: Woldpoort 1A, 8331 KP Steenwijk Telefoon 0521 521 521 www.hetmakelaarshuis.nl www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl

0 r n n s - f - - - k - r n - - t e - n - r - n t - e - . - - t t a - r - t e g April 2020 | Zicht op Steenwijk Makelaarspraat Oud vrouwtje Ik heb een auto en een motor. Het ene voertuig gebruik ik vooral zakelijk -ik maak nogal wat kilometers op jaarlijkse basis-, het andere bijna uitsluitend privé. Ik ben niet een heel rustige autorijder, al oog ik achter het stuur misschien als een oud vrouwtje met één been en een gezichtsstoornis. Ik heb eigenlijk nooit haast, zorg dat ik altijd op tijd vertrek en kom nooit te laat. Dat zit in de aard van het beestje. Om een variant op Johan Cruijff aan te halen: als je ergens te laat komt, had je eerder moeten vertrekken. Dat doe ik dus, op tijd vertrekken. Dan hoef ik nooit te racen om op tijd te zijn. Ik ben een nette rijder en dus ook niet van de blikschades. Ik heb mijn handen altijd in de tien-voor-twee houding aan het stuur, precies zoals me dat ruim dertig jaar geleden is geleerd. Ik kijk, als ik een voorrangsweg nader, altijd net iets langer naar beide zijden dan andere doorsnee burgers. Ik doe dat volgens het zebrapad-principe: eerst naar links en rechts gekeken, dan pas oversteken. Als een trein voorbij is, wacht ik immer tot de overwegbomen helemaal richting hemel wijzen, en alle bellen letterlijk gestopt zijn. Dan pas waag ik de oversteek. Eerder kan levensgevaarlijk zijn en het scheelt niet meer dan een fractie van een seconde. Het is overdreven te zeggen dat een tweede, derde of vierde baan op ‘s Rijks snelwegen niet aan mij zijn besteed, maar ik maak er bij voorkeur geen gebruik van. Ik rijd tevreden door op de rechterrijbaan, omdat ik tóch geen haast heb. Totdat ik écht een oud vrouwtje met één been en een gezichtsstoornis voor me tref. Zo’n sukkelende Daf-rijder die niet weet waar het pientere pookje voor dient, waardoor ik vol in de remmen moet. Dan gaan de linkerknipperlichten uit, gaat de rechtervoet op het gas, passeer ik obstinaat-hoofdschuddend en zorg ik dat ik minstens een kilometer verder ben voordat ik weer naar rechts ga. Waarom vertel ik dit? Omdat ons leven de laatste maanden heel erg op dat van dat oude (voorzichtig rijdende) vrouwtje is gaan lijken. Vroeger was zij misschien wel een stevig doorrijdende chauffeur, maar ze zal niet kunnen aanstippen wanneer dat veranderd is. Het zal bij haar geleidelijk aan gegaan zijn. Hoe anders dan bij ons. Onze wereld kwam vol op de remmen tot stilstand. Wij kunnen misschien wel op de dag, op het uur nauwkeurig aangeven wanneer dat was. Ons leven veranderde in-enen van bruisend, vol gezelligheid, levendigheid, avontuur, onbezorgdheid en voor velen met een prachtig toekomstbeeld, in een leven van angst, onzekerheid en opperste voorzichtigheid, met ziekte en dood om ons heen. In een wereld waarin we onze naasten niet meer mogen knuffelen en onze vrienden niet meer mogen bezoeken. In een stilstaande wereld waarin we nauwelijks meer kunnen genieten, waarin opa’s en oma’s niet meer hun pasgeboren kleinkinderen mogen aanraken. Waarin we gedwongen zijn onze ouderen voor hun eigen bestwil op te sluiten in hun tehuizen, waarin we onze verjaardagen in alle eenzaamheid moeten vieren en onze overledenen noodgedwongen niet kunnen begeleiden naar hun laatste rustplaats. De een ziet het als een wake-up-call, voor onszelf, onze naasten, ons land en onze wereld. Dat het na corona toch echt anders moet met onze consumptiemaatschappij, onze overvloed, onze vervuiling, kortom: met onze aarde. Anderen laten het gedwongen-gelaten over zich heen komen. Volgen netjes alle voorschriften op, gaan alleen boodschappen doen -met karretje, blijven zoveel mogelijk thuis, houden anderhalve meter afstand, wachten totdat het overgaat en de overheid ons weer toestaat ons leventje weer op te pakken, hoe dat er straks ook uit zal zien. En ik? Ik kan niet wachten totdat alles weer ‘normaal’ is en ik onbezorgd weer aan het werk kan gaan, gewoon bij iemand de hand op de schouder kan leggen of sowieso een hand kan geven! Ik wil weer ‘ouderwets’ kunnen gaan autorijden, zorgeloos naar Frankrijk kunnen reizen en weer proosten aan een tafel vol vrienden en familie. En als ik op de snelweg weer achter een oud vrouwtje met één been en een gezichtsstoornis in een Dafje terecht kom? Dan zal ik haar inhalen, rustig, bedaard, kalm. En als ik naast haar rijd zal ik haar een knipoog geven en even zwaaien. Want dan ben ik oprecht blij dat ook zij corona heeft overleefd. Woldpoort 1A - 8331 KP Steenwijk - Telefoon 0521 521 521 www.hetmakelaarshuis.nl Taxatie - Aankoop - Verkoop www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl 7 Edwin

Deze maand keukens half geld Yro hanteert de RIVM maatregels. Tijdens uw bezoek aan de showroom mogen niet meer dan twee klanten per verkoper aanwezig zijn. Daarom is het van belang dat als u een offerte wilt hebben, eerst even een afspraak maakt met ons. Dan kunnen wij u garanderen dat u veilig met afstand de offerte kunt krijgen. Lang wachten is bij YRO niet nodig! YRO KAN BINNEN 3 MAANDEN UW KEUKEN OF BADKAMER MONTEREN Met onze eigen monteurs en dus een fl exibele planning LUXE TOILET CONCEPT € 3.000,-* Compleet hangend toilet + fonteintje (Sphinx) gemonteerd inclusief leidingwerk en betegelen Geheel verzorgd en gemonteerd, inclusief: leidingwerk, betegelen (Villeroy&Boch), hangend toilet (Sphinx) incl. reservoir, mooi badkamermeubel, thermostaat douche, mengkraan met regendouche en een inloopdouche met scherm. Ruime keuze in tegels met mooie kleuren! Expansie 10 | 8316 GA Marknesse| 0527 – 203306 Kijk voor de actuele gegevens op www.yro.nl YRO VERZORGT MET EIGEN MONTEURS: Complete verbouwingen (zoals muren wegbreken, vloerverwarming infrezen, plavuizen leggen, montage complete badkamers en keukens electra, stucadoren, schilderen. Met inmiddels 35 jaar ervaring in montage werkzaamheden. Luxe badkamer concept € 8.995,-* *vraag naar de mogelijkheden

April 2020 | Zicht op Steenwijk Van de boerderij... In de vorige column heb ik beweringen gedaan die inmiddels geloochenstraft lijken te worden. In verband met duurzaamheidsvraagstukken worden we geacht anders te gaan leven en productiemethodes zodanig te veranderen dat de wereld nog een poosje langer mee kan. De kern van het verhaal was dat ervaren (een mooier woord voor oudere) boeren moeite hebben om afstand te nemen van de al decennia lang toegepaste werkmethodes. Maar de mensheid, en daar vallen alle boeren ook onder, jong en oud, blijkt veel flexibeler te zijn dan we dachten. Dat is iets wat het Coronavirus wel heeft bewezen. Het is woensdagochtend 18-3 half acht als ik aan het ontbijt zit. Op de achtergrond hoor ik de stem van de radiopresentator verschillende nieuwsberichten over het Coronavirus voorlezen terwijl ik de ochtendkrant zit te lezen, die ook al vol staat over hetzelfde onderwerp. Opeens hoor ik iets wat mijn aandacht trekt. Een Big Brother huis in Duitsland waar ze nog onwetend zijn over wat er in de wereld gaande is. Ik zet de radio wat harder. De regie van dit programma heeft besloten dat het niet langer verantwoord is om de deelnemers onwetend te laten. Er volgen geluidsfragmenten van wat daar wordt verteld. Een zakelijke stem begint met de mededeling dat zich een virus over de hele wereld verspreidt waardoor veel mensen en met name ouderen ernstig ziek worden en een gedeelte daarvan overlijdt. ‘Maar we hebben contact gehad met uw dierbaren en die zijn allemaal oké’, zegt hij daar snel achteraan. De stem vervolgt met een opsomming van maatregelen die zijn genomen; mensen worden geacht afstand van elkaar te houden, hoesten en niezen in de elleboog, zo mogelijk thuiswerken, horeca is gesloten of zelfs alle winkels behalve supermarkten, in sommige landen mogen mensen alleen nog naar buiten om naar de supermarkt te gaan. Van verschillende landen zijn grenzen helemaal gesloten. Luchtvaartmaatschappijen verwachten de komende maanden vrijwel niet meer te gaan vliegen, vele biljoenen zijn op de beurzen verdampt enz. enz. Ik probeerde me te verplaatsen in de deelnemers van het programma. Een eerste reactie zal waarschijnlijk zijn dat de programmaleiding hen voor de gek houdt met zo’n onrealistisch scenario. Het zou goed passen bij een film als ‘Outbreak’, een Amerikaanse rampenfilm uit 1995. Maar al snel wordt de realiteit hen duidelijk gemaakt. Ze moeten meteen gedacht hebben aan geliefdes, kinderen, ouders en andere dierbaren. Op de achtergrond hoor ik snikkende en troost zoekende deelnemers. Je zou er bijna acuut gek van worden van zoveel onheilsinformatie in één keer. Ik heb de lastige gewoonte dat ik me altijd heel erg kan verplaatsen in de gevoelens van een ander, ook nu weer. De stem en de boodschap van de persoon die deze berichten moest voorlezen bezorgden me op z’n minst kippenvel. 20-3 Nog maar 8 dagen geleden werden de eerste maatregelen aangekondigd die in de dagen daarna voortdurend werden aangescherpt. In de meeste gevallen behoorlijk ingrijpend. Wat te denken van al die vaders en moeders die ineens opvang moeten regelen voor hun kinderen. Vanwege leeftijdsrisico mogen opa’s en oma’s geen eerste keuze zijn maar velen kunnen niet anders. Zijn wij gek geworden door al deze berichten? Helemaal niet, we laten het redelijk kalm over ons heen komen en passen ons snel aan in de meeste gevallen. Wij hadden één voordeel t.o.v. de B.B. deelnemers: we kregen het stapsgewijs te horen. Wel snel achter elkaar want als je terugkijkt wat er in 8 dagen is veranderd, had je dat nooit voor mogelijk gehouden. Er is ook een enorm saamhorigheidsgevoel ontstaan omdat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. En juist daarom vindt er zoveel aanpassing plaats zonder er over te morren. We zijn veel flexibeler dan we altijd denken. Ik moet wel zeggen dat het mij niet verwonderd. Mijn motto is altijd wel een beetje geweest ‘Als de nood het hoogst is komen altijd oplossingen voorhanden’, om eens een variatie op een bekend spreekwoord te gebruiken. Zou de saamhorigheid die we nu ervaren dan de sleutel tot succes zijn om de klimaatproblemen op te lossen? Nu we allemaal in hetzelfde schuitje zitten, kan er opeens veel meer en komen alle landen tot dezelfde ingrijpende maatregelen. Allerlei politieke stromingen staan met de neus dezelfde kant op (nou ja, bijna!). En er worden ineens allerlei laatjes met geld open getrokken om de economie te stutten. De flexibiliteit waar ik het eerder over had merk ik ook heel sterk bij mezelf. Met betrekking tot een ventweek in Steenwijk ben ik heel sterk van de vaste gewoontes. De voorbereidingsweek en de ventweek zelf gaan altijd via hetzelfk n el De tlfde vaste patroon en dat veranderen valt mij niet mee. Maar de eerstvolgende ventweek zal anders zijn als alle andere keren. W weten nog niet precies hoe, maar we willen contacten eigenlijk helemaal vermijden. Het zal een hele uitdaging worden maar ik zie zeker mogelijkheden en heb er zin in. Dus ik blijk ook veel flexibeler te zijn dan ik in de vorige column beschreef. Ik weet eren valt mij niet mee Maar r de r de W nlijk r ik eel uit voort. Voorlopig nog steeds veel onzekerheid. Het is als een blik in de verte met de vraag: wat brengt ons de toekomst? eet en en n zeker dat we met z’n allen veel van deze crisis zullen leren en er komen, behalve veel leed, vast ook een hoop goede zaken LAMINAAT DOE-HET-ZELF ACTIE! 7 mm dik laminaat Alu Foam ondervloer Plakplinten Keuze uit twee kleuren € 9,95 per m2 PVC VLOEREN KUNSTGRAS Grindweg 129 - Wolvega - 085 06 01 500 - www.tapijtenlaminaatdirect.nl www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl 9 RAAMDECORATIE

Zicht op Steenwijk | April 2020 Zorggroep Oude en Nieuwe Land wint donatie ‘Help Nederland vooruit’ Hier heeft het publiek massaal gehoor aan gegeven. De Zorggroep heeft het grootste aantal stemmen van de regio en is daarmee de winnaar van de cheque ter waarde van € 5.000,-. Bestuurder Albert Hilvers: “Wij willen het ING Fonds en iedereen die op ons gestemd heeft bedanken. In deze tijd waarin het coronavirus ons in de greep heeft, mag er ook ruimte zijn voor positief nieuws. We zijn blij met deze mooie donatie!”. Technologie in de zorg Albert Hilvers, bestuurder van ZONL, heeft de cheque van het ING Fonds in ontvangst genomen. (Eigen foto) Zorggroep Oude en Nieuwe land is de regionale winnaar van het project ‘Help Nederland vooruit’ en ontvangt daarom een donatie van € 5.000,- van het ING Fonds. Met deze donatie gaat de Zorggroep meer technologie inzetten, die het mogelijk maakt dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en die het leefplezier van mensen vergroot. Meeste stemmen In februari deed Zorggroep Oude en Nieuwe Land een oproep om op haar te stemmen als deelnemer van het project ‘Help Nederland vooruit’ van ING Nederland. De donatie krijgt een goede bestemming. Zo wil de zorgorganisatie meer technologie inzetten, die eraan bijdraagt dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en die het leefplezier van mensen vergroot. Denk hierbij aan het werken met sociale zorgrobots, signalering bij vallen en beeldbellen. Deze technologie moet aangeschaft en getest worden. De donatie zorgt ervoor dat hier nu meer ruimte voor is. Hilvers: “Zorggroep Oude en Nieuwe Land is voortdurend in ontwikkeling om de best passende zorg te bieden, nu én in de toekomst.” Betrokken zorg is onze kracht Zorggroep Oude en Nieuwe Land is de grootste aanbieder van advies- en behandeling, verzorging en verpleging thuis, jeugd en maatschappelijk werk en wonen en zorg in Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk. Vanuit de kernwaarden verbinding, vertrouwen en verantwoordelijkheid biedt de organisatie Betrokken zorg. Altijd en overal, professionals met hart voor mensen. Scala geeft online concerten en lessen Kunstdocenten en –leerlingen voor de camera Hoogeveen/Meppel – De leslocaties van Scala Centrum voor de Kunsten zijn gesloten wegens de coronamaatregelen, maar dat betekent niet dat er niet gemusiceerd, gedanst, gezongen en gecreëerd wordt. Docenten staan niet voor de klas, maar voor de camera en geven zo veel mogelijk online les. Talentvolle muziekleerlingen laten van zich horen op het digitale podium. De lessen in de vorm van YouTube tutorials en energizers en de miniconcerten zijn de te zien en te beluisteren via de nieuwspagina op ontdekscala.nl, het You Tube kanaal en de Facebookpagina van Scala. Concerten in coronatijd De afgelopen weken hebben muzieken musicalleerlingen gehoor gegeven aan een oproep om een muziekstuk op te nemen. Helemaal volgens de veiligheidsmaatregelen zijn opnames gemaakt die samen miniconcerten vormen, met muziek van toen en nu, van klassiek tot pop en musical. De filmpjes verstuurt Scala naar zorginstellingen waar mensen nu geen bezoek kunnen ontvangen. Inmiddels zijn er meerdere miniconcerten gemaakt van 30 tot 45 minuten. Ze zijn te zien op ontdekscala.nl en Scala’s social media, zodat iedereen die het leuk vindt kan meegenieten. Wie een linkje of de filmpjes op een andere manier wil ontvangen, kan een e-mail sturen naar gj.rutgers@ontdekscala.nl. 10 Einde van het seizoen t Lam ontmoet Met de annulering van de activiteiten van t Lam ontmoet tot 1 juni is het seizoen 2019/2020 vervroegd tot een einde gekomen Tot onze spijt moeten wij t Lam ontmoet Barbara Lok (Tribute to Michel Legrand) op 17 april annuleren. Het is de tweede keer op rij dat we moeten ‘afzeggen’. t Lam ontmoet i.s.m. Schrijversfestival Steenwijk: Clairy Polak is niet door gegaan. Ook het concert in mei, i.s.m. het Comité Welzijn Ouderen voor de oudere inwoners van Blokzijl, vervalt. Daarmee is dit seizoen helaas nu al tot een einde gekomen! Voor diegenen die kaarten hadden gekocht voor Clairy Polak: u kunt de kaarten tot 15 april terugbrengen naar het verkoopadres waar u ze heeft gehaald. De programma commissie bekijkt op dit moment welke mogelijkheden er zijn om dat wat niet doorgaat volgend seizoen een plek te geven. We zien u graag weer in het nieuwe seizoen! Houd u onze website in de gaten www.hetlamontmoet.nl. Coronateams Zorggroep Oude en Nieuwe Land actief Zorggroep ook het risico op besmetting zoveel mogelijk te beperken. Plastic box Scalaconcerten in coronatijd. Foto: Kim Stellingwerf Pendrummen, jongleren en stoelhiphop Voor alle leerkrachten, thuisschoolkinderen en moeders en vaders die nu ook juf en meester zijn, biedt het kunstencentrum energizers en tutorials. Leuke, inspirerende lessen beeldende kunst, vrolijke muzieklessen, swingende danslessen, waar je veel van leert en waarmee je lekker creatief bezig bent. Onder meer: een kunstwerk maken in de stijl van Eric Carle (Rupsje Nooitgenoeg) en een hiphopchoreografie voor op je stoel. In samenwerking met De Kunstbeweging, ICO Kunstencentrum en Kunst Cultuur worden daarnaast drie keer per week leuke energizers gelanceerd, zoals pen drummen, een leuk theaterspelletje en een uitdagende les jongleren. Enkele leden van de coronateams en de zo belangrijke plastic kratten: Jolanda Verhoef, Greetje de Witte en Reina vd Hoek (v.l.n.r.). Om te zorgen dat het risico op verspreiding zo klein mogelijk blijft, heeft Zorggroep Oude en Nieuwe Land momenteel twee speciale coronateams operationeel. Eén team bestrijkt Steenwijkerland en één team Noordoostpolder/Urk. De teams bestaan uit een handvol speciaal geïnstrueerde verzorgenden en verpleegkundigen die nu zorg bieden bij cliënten waar corona is vastgesteld of waarbij een verdenking van corona geldt. De coronateams werken volgens het corona isolatieprotocol van de Zorggroep die nauwgezet de richtlijnen van het RIVM, de GGD en de overheid volgt. “Mensen met een coronabesmetting of –verdenking worden via de huisarts en onze gebiedsmanager bij ons gemeld,” vertelt teamlid en verpleegkundige Reina van der Hoek. Zij benadrukt dat de privacy van de betrokken mensen met de diagnose of de verdenking bijzonder belangrijk is. Door de teams klein te houden hoopt de www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl Zodra een verdenking van corona of een positief geteste bewoner is gemeld, gaat het coronateam aan de slag. “Allereerst leggen we van tevoren nauwkeurig uit wat we gaan doen en hoe we werken,” vertelt Reina. “Bij elke corona(verdachte) cliënt wordt een plastic box neergezet in de hal van de woning. Daar mag dan niemand van het gezin bij komen. In de box zitten alle beschermende middelen die we nodig hebben om de cliënt te verzorgen: mondkapjes, veiligheidsbril, schort met lange mouwen, handschoenen, desinfectiemiddel, alles.” In de hal kleedt de verzorgende of verpleegkundige zich vervolgens om, waarna zij het huis verder betreedt en de zorg kan verlenen. De teams proberen daarbij de beperkt beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten, want tekorten aan materialen liggen ernstig op de loer. Gelukkig weten de teams precies wat ze moeten doen. Reina: “We zijn heel goed geïnstrueerd. En de mensen zij heel blij dat ze toch gewoon de zorg krijgen die ze nodig hebben. We leggen daarbij ook alles goed uit, want het is niet niks wat de mensen allemaal overkomt.” Zodra het weer kan, neemt het eigen team wijkverpleging de zorg weer van het coronateam weer over.

0 l n t - u t - - e - n - a s n n n j n - j e t , , e - t - - t e t d t g , l t n Vraag vrijblijvend een offerte aan of bezoek onze showroom Nu met gratis inzethor Kozijnen Schuifpuien vanaf € 966,Deuren & meer... Aluminium overkappingen Houten overkappingen Blokhutten & priëlen Bezoek onze showroom: Korte Baan 20 | 8331 LA Steenwijk | 0521 76 40 40 info@brouwer4u.nl | www.brouwer4u.nl 15 jaar fabrieksgarantie polycarbonaat of glas

Zicht op Steenwijk | April 2020 Altij d een uitgebreid oogonderzoek - Jorrit Muurling Oogzorg - Nieuw en exclusief bij Jorrit Muurling Oogzorg, Ingang optometristenpraktij k Kerkstraat 7 (rolstoeltoegankelij k) Steenwij k Ingang optiekwinkel Woldpromenade 4 Steenwij k Telefoon 0521 522 533 Openingstij den ma 13.30–17.30 uur di 9.00–17.30 uur wo 9.00–17.30 uur do 9.00–19.00 uur vr 9.00–17.30 uur za 9.00–17.00 uur Clayton Franklin, Super mooie brillen! lin, e Problemen met contactlenzen? We passen voor u de allernieuwste systemen aan! Wij verkopen geen brillen, maar goed zien! www.muurlingoogzorg.nl Wist u dat… … wij problemen met kij ken in de schemer kunnen oplossen? Informeer naar een oogonderzoek. € 29,50 12 www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl

0 April 2020 | Zicht op Steenwijk Inspireren, leren en fotograferen We beleven met elkaar barre tijden. En het raakt ons allemaal. Wij hopen dat jullie deze corona crisis goed zullen doorstaan qua gezondheid maar natuurlijk ook privé en zakelijk. Stay safe. Gelukkig zijn wij nog gezond. Natuurlijk hebben wij vanaf 16 maart al onze activiteiten moeten stoppen. Cursussen, workshops, fotoreizen en alle andere opdrachten zijn geannuleerd of verplaatst. Ondanks dat de corona crisis nog zeker niet voorbij is, durven we toch enigszins optimistisch vooruit te kijken. En wij hopen dat deze positieve blik jullie ook is gegund. Toch begrijpen wij heel goed dat je je nu niet wilt committeren aan een fotocursus, workshop of fotoreis. Maar je wilt er misschien ook wel van verzekeren dat als het normale leven weer op gang komt, je weer lekker met je camera aan de slag kunt. Vandaar dat wij aanbieden dat je ZONDER RISICO kunt aanmelden voor een cursus, workshop of fotoreis. Je hoeft pas twee dagen voorafgaand aan de activiteit de factuur te betalen. Dan weten we zeker dat deze door zal gaan. EN MOCHT DE ACTIVITEIT NIET DOORGAAN DAN VERVALT AUTOMATISCH JE AANMELDING ZONDER KOSTEN OF VERPLICHTINGEN. Uitzondering is de fotoreis naar Noorwegen. Vanwege het bestellen van het vliegticket zullen we dit besluit van het wel of niet doorgaan eerder moeten nemen. Maar ook hier zullen geen kosten aan het niet doorgaan van de reis aan verbonden zijn. Ons cursus/workshop en fotoreis aanbod is ongewijzigd en we voegen er zelfs een nieuw item aan toe: twee dagen Ameland met daarin de lancering van de Paardenreddingboot en fotograferen op het Oerd/ de Hon. Deze workshop vindt plaats op 30 en 31 juli en is inclusief hotel, ontbijt, huur elektrische fiets en overtocht. Zie website. PROGRAMMA JULI-DECEMBER 2020 • Basiscursus: 11+12 juli/ 31okt+1 nov/ 19+20 dec • Vervolgcursus: 4+5 sep/ 28+29 nov • Masterclass: Vier maanden traject. Start met weekend Ameland 26+27 sep • Flitscursus: 15 aug • Studiofotografie: 22 aug/ 8 nov • Fotobewerking: 8 +29 sep • Paardenreddingboot/ het Oerd: 30+31 juli • Workshop Ameland Paardenreddingboot: 8-10aug • Fotografie rondreis Noorwegen: 5-15 okt 31 jli Meer informatie? Kijk op onze website (www.bergsma-photography.com) of bel/mail naar 06-53333722/ info@bergsma-photography.com En voor al deze activiteiten geldt: aanmelden zonder risico!! Voor nu: pas goed op jezelf, je familie, vrienden en buren. En voor hen die toch ziek zijn: hoop op een goed herstel! PS. Dit artikel is geschreven op 6 april. Mogelijk is de situatie rondom de coronacrisis gewijzigd. Laat ik hopen ten goede! DE BOXSPRING BUS! RIKELS KOMT NAAR U TOE MET XSPR PR stip! m RIN zelf uw m en BOXSPRING SERTA CLASSICO Probeer ons topmodel van Serta: DE SERVICE VAN RIKELS: Proefliggen op locatie Een passend advies Snel uit voorraad geleverd! Bel voor een afspraak! RIKELS Slaapexperts Grote Voort 72-74 8041 BG Zwolle T 038 - 453 45 14 I www.rikels-slaapexperts.nl E info@rikels-slaapexperts.nl /rikelszwolle /rikelsslaapexperts www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl 13

Zicht op Steenwijk | April 2020 Lukkes Outdoor Tuinmeubelen Tuinscherm 17 +2 plank 15mm (licht beschadigd!) 180 x 180 rvs geschroefd Lariks Douglas fi jn bezaagd 22 x 200 250 / 300 / 450 lang 17 x 140 geschaafd 180 lang Tuinhout geïmpregneerd 16 x 140 geschaafd 400 lang 17 x 165 fi jn bezaagd 180 lang 18 x 205 fi jn bezaagd 360 lang Steigerplanken (gedroogd!) 29 x 195 300 & 500 lang 30 x 195 Vint. grijs geïmp.300 & 500 cm lang Zweeds rabat 28 x 145 Siberisch Lariks 400 lang Nu ook op afspraak geopend! Bel of mail voor een afspraak 06 311 77 486 Jachtwerfstraat 1a 8471 XW Wolvega www.lukkesoutdoor.nl info@lukkesoutdoor.nl Maak een afspraak of kom langs en laat je verassen door het uitgebreide assortiment 24 x 175 (zwart) geïmpregneerd 420 lang 24 x 195 (zwart) geïmpregneerd 400 lang Vlonderplanken (gedroogd!) 27 x 145 Douglas 400 lang 25 x 145 Hardhout 125 & 150 lang € 39.50 p/st € 1.95 p/m € 3.50 p/st € 3.96 p/st € 2.25 p/st € 6.30 p/st € 2.75 p/m € 3.50 p/m € 1.75 p/m € 2.75 p/m € 2.95 p/m € 2.50 p/m € 4.50 p/m Oeveraseweg 7, Havelte - tel. (0521) 34 29 92 www.houthandelwevers.nl Wij kunnen ook machinaal bestraten! Steenwijkerweg 169 8338 LB Willemsoord Tel./Fax 0521-588650 Mobiel 06-51924720 www.gkuper.nl 14 www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl

0 April 2020 | Zicht op Steenwijk Het beplantingsplan... mensen veelal noodgedwonNederland en de wereld zijn in de ban van het coronavirus. Bedrijven liggen stil, de mensen zitten thuis. Nu een groot aantal gen van uit huis werkt en/of helemaal thuis zitten omdat de de vaart nood- gedwongen uit de economie gehaald is, merk ik dat veel mensen nu de tijd hebben om in de tuin aan het werk te gaan. Ik vind dit een hele goede ontwikkeling want wij staan dichter bij onze tuin (natuur) dan we zelf weten. Blij dat mensen nu meer bewuster worden van hun omgeving. In de tuin wordt weer druk geklust, nieuwe bestrating, overkappingen etc. Gewoon fijne plaats realiseren waar mensen, planten en dieren samen een plek kunnen vinden. Maar dan rijst de vraag: welke planten kan ik in mijn tuin zetten? De basis voor voor een mooie en goede, groene tuin is het beplantingsplan. Wat is een beplantingsplan...? Kort gezegd is een beplantingsplan een overzicht van de gewenste planten in een bepaalde hoeveelheid op de juiste plek geplant. Voorwaarden voor een beplantingsplan zijn: • Bodemgesteldheid: is het nat of droog; • Grondsoort: is het rijke of arme grond; • Zon of schaduw; • Oppervlakte van de tuin: kunnen er bomen staan of geen bomen; • Welke bewoners worden er verwacht: mensen én dieren; • Voorkeuren van planten vanuit de opdrachtgever; • Welke sfeer moet de beplanting hebben: natuurlijk of strak. Zo zullen er nog meer voorwaarden zijn, maar dit zijn mijns inziens wel de basisvoorwaarden. Een goed beplantingsplan is een investering voor meerdere jaren. Ik kom vaak in tuinen waarbij niet goed nagedacht is welke planten voor deze plek geschikt zijn. Voorbeeld: Ik kwam onlangs bij een klant in de tuin en zag daar op ongeveer twee meter uit de gevel een notenboom staan. Ik weet dat zo’n boom ongeveer 25 meter hoog kan worden en naast een gevel zal dit in de toekomst geheid tot problemen lijden. Boom moet dan weer weg, investering ook weg. Ik vroeg waarom ze daar zo’n boom geplant hadden; helaas was de klant op het advies van de toenmalige hovenier afgegaan… Uiteraard zal in een tuin veel gesnoeid moeten worden, want je zet veel verschillende planten, die vaak niet uit dezelfde natuurlijke omgeving komen, bij elkaar. Maar met kennis van Bij Aannemersbedrijf de Boer & Zn. werken de vakbekwame allroundtimmerlieden met passie en plezier om uw wensen te realiseren. U kunt bij ons terecht voor onder andere nieuwbouw, verbouw, compleet onderhoud van uw woning, badkamers en nog veel meer. Zo hebben wij de afgelopen tijd een badkamer vernieuwd zoals op de foto’s te zien. zaken, wetende hoe plant groeit en hoe deze zich ontwikkeld, ontstaan vaak de mooiste tuinen. Ik ben hovenier met meer dan In het vo jaar kan het erg droog zijn; houdt derhalve uw beplanting in de gaten, zodat u tijdig kunt sproeien. Tuintip! 25 jaar ervaring in het hoveniersvak. Mijn achtergrond is de Middelbare Tuinbouwschool te Frederiksoord, en de opleiding tot ecologisch hovenier. Ik kan u met raad en daad bijstaan in het maken van een doordacht beplantingsplan. Ik ben een meedenker. Ik sta natuurlijk ook borg voor het leveren van beplanting van goede kwaliteit en het inplanten van deze planten conform het beplantingsplan. Tilia Hoveniers Steenwijk 06-54758778 www.tiliahoveniers.nl een Wij zullen altijd ons uiterste best doen om samen met de klant tot het mooiste resultaat te komen. Op ons kunt u bouwen! Produktieweg 2 | 8331 LK STEENWIJK | info@edeboerzn.nl www.edeboerzn.nl www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl 15

Zicht op Steenwijk | April 2020 Uitvaart en het coronavirus www.haaksmadehaanuitvaart.nl Dag en nacht bereikbaar 0521-519016 HAAKSMA & deHAAN AN Fotografie: Sjoukje Postma Afstand van elkaar houden, niet knuffelen of zoenen, geen hand geven. En dat allemaal als er een geliefde is overleden! Het is voor de rouwende familie en vrienden een hard gelag, en toch is iedereen ervan overtuigd dat het goed is om die afstand te bewaren. Als uitvaartbegeleidsters komen wij dagelijks in deze hartverscheurende situatie. Hoe begeleid je mensen als je hen niet persoonlijk mag spreken? Als de contacten telefonisch blijven en als in crematorium of op begraafplaats de onderlinge afstand letterlijk groot is. Maak een afspraak voor een oriënterend gesprek. Vrijblijvend en kosteloos. We proberen alle emoties te begrijpen en deze linksom of rechtsom op een waardige manier tot uiting te laten komen. Want dat is wat nodig is: het tonen van medeleven en het uiten van verdriet. Door inlevend en tegelijkertijd daadkrachtig te zijn worden besluiten genomen die een familie in normale omstandigheden nooit zou nemen: slechts 30 mensen uitnodigen voor een afscheidsbijeenkomst in het crematorium. deskundig in uitvaartbegeleiding Fotowedstrijd Even voorstellen Bergsma Photography is gevestigd in Steenwijk. Eigenaren Johan en Coby hebben als credo “Inspireren, leren en fotograferen”. In hun studio worden verschillende fotografiecursussen en workshops verzorgd. Het (nog) beter leren fotograferen is tevens het doel tijdens de diverse fotografiereizen die in samenwerking met diverse reisbureaus, allen aangesloten bij de ANVR, het SGR en het calamiteitenfonds, worden georganiseerd. IJsland/New York, Noorwegen en Schotland zijn populaire bestemmingen. Maar ook dichter bij huis worden de workshops verzorgd. Zo gaan ze naar Ameland en de Weerribben. De groepen zijn nooit groter dan 8 deelnemers. Daarmee krijgt iedereen de juiste aandacht en zijn we heel flexibel in het programma. Kwaliteit vóór kwantiteit! Johan en Coby Bergsma Naast dit educatieve deel van hun bedrijf, nemen ze zelf de camera ter hand. Hun specialismes zijn trouwreportages, bedrijfsreportages, rouwreportages en familieshoots in de studio of op locatie. Daarnaast is Coby een zeer ervaren zwangerschap, geboorte en newborn fotograaf. Beiden zetten zich ook maatschappelijk in. Coby fotografeert voor de stichting STILL en Johan is hoffotograaf voor de stichting ALS Nederland. De wedstrijd Bergsma Photography organiseert samen met “Zicht op Steenwijk” in 2020 een fotowedstrijd. Iedere maand wordt er een thema gekozen waar de enthousiaste fotografieliefhebber mee aan de slag kan. Per maand zal er een winnaar worden aangewezen. De winnende foto zal de maand erop in deze krant worden gepubliceerd. Dit gaan we 10 keer doen. De eerste inzending was in de maand februari zijn, de laatste zal in november 2020 zijn. In de editie van december zal er een collage van de 10 winnende foto’s worden gepubliceerd. De 10 maandwinnaars krijgen naast de publicatie van hun foto, een photowalk door de Weerribben aangeboden. De foto’s 16 dienen te worden opgestuurd vóór 3 mei. Je foto kun je opsturen naar: actie@boshuismedia.nl Voorwaarden 1. De foto moet gemaakt zijn in 2020. De foto moet vergezeld gaan van de volgende gegevens: a. Naam van de fotograaf b. Locatie waar de foto is gemaakt c. Foto moet gemaakt zijn met een spiegelreflex, systeem of compact camera. Smartphone foto’s worden niet meegenomen in de wedstrijd. 2. Er mag geen watermerk op de foto staan. De naam van de fotograaf zal bij de foto vermeld worden. 3. De winnaar wordt gekozen op basis van de volgende criteria: a. Originaliteit b. Techniek c. Compositie 4. Door je inzending ga je akkoord met plaatsing van je foto in de krant/ social media en zie je af van enige vergoeding in welke vorm dan ook. Wel blijf je eigenaar van de foto. 5. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Thema’s per maand mei: Streetlife juni: Avondfotografie juli: Lijnen aug: Reflectie www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl sep: okt: nov: Food Illusie Steenwijkerland, emotie in de sport Maar… doordat de creativiteit van een familie en vriendenkring niet stopt ontstaan er nieuwe rituelen: de vriendenkring staat – 5 meter van elkaar – langs de weg waar de rouwauto met de overledene langsrijdt. Ze houden allemaal een bloem omhoog als laatste groet. Of de familie die met 12 personen bij elkaar komt in het crematorium en daar toch een complete kerkdienst ten afscheid houdt. Met een echte orde van dienst, met samenzang begeleid door een dwarsfluit, met een mooie overweging door de predikant, met Bijbellezing door goede vrienden, door gezamenlijke stilte op gepaste afstand rondom de kist. Het is anders dan de bekende kerkdienst in de eigen kerk met alle vertrouwde mensen. En toch was deze bijzondere afscheidsviering helemaal van de aanwezige vrienden merkte op: “ik heb de normale kerkdienst niet gemist. Het was helemaal goed zo”. In moeilijke tijden ontstaan creatieve oplossingen. Berber de Haan Haaksma & de Haan Uitvaart af. Een Winnaar van de maand maart met het thema “Vergane glorie” is Astrid Nieuwland uit Steenwijkerwold. Van harte gefeliciteerd! Thema voor de maand april 2020: Voorjaar Heel veel succes! Uitvaart

0 r r e n n - e . , n - t , - t - e - n - - - - STARTSCHOT VAN HET NIEUWE PERKGOED SEIZOEN! RUIM 300.000 PERKPLANTEN OP VOORRAAD U KUNT BIJ ONS PINNEN De geraniumweken gaan van start! 22 april t/m 7 mei 4 Geraniums voor slechts Staand of hangend Zelf uit de kas pakken. Breng dozen of kisten mee. Volgens RIVM regels staan wij bepaalde hoeveelheden klanten toe. Gaarne begrip hiervoor. Risicogroepen kunnen een afspraak maken om ‘s avonds planten uit te zoeken tussen 18.30 en 21.00 uur Op Facebook Hoogendoorn kwekerij kunt u de laatste updates volgen Voor al uw tuinplanten, groot en klein… Moet u bij Hoogendoorn Kwekerij zijn! Ook voor al uw tuinplanten, tuinadviezen, bestrating en onderhoud kunt u bij ons terecht. € 2,50

BIJNA o.a. Eettafel van mangohout, 200 cm, kruispoot. Van € 998,- voor € 449,Meerdere maten op voorraad. Hoekbank van africaleder in de kleur mosgroen. Van € 2399,- voor € 1199,50 6 eetkamerstoelen met sledepoot, stof in de kleur donker taupe. Van € 799,- voor € 399,50 Relaxfauteuil in de kleur cognac, manueel verstelbaar. Van € 998,- voor € 449,Trendy sta-op-stoel met afstandsbediening. Van € 1549,- voor € 799,50 Boomstamtafel van acaciahout, 220 cm. Van € 975,- voor € 487,50 Ovale tafel van mangohout, 260 cm. Van € 1398,- voor € 699,Stoere 4-zits bank van africaleder, donkerbruin. Van € 1799,- voor € 899,50 Reguliere prijzen: Eetkamerstoelen, meerder modellen en meerdere kleuren op voorraad. Prijzen al vanaf € 69,- per stuk. enz. enz. enz. JOHAN VAN OLDENBARNEVELTSTRAAT 3B, 7942 GZ MEPPEL | 06 82522839 www.meubelstuntermeppel.nl Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 18.00 uur vrijdag koopavond tot 21.00 uur zaterdag 10.00 - 17.00 uur alles voor halve prijs!

April 2020 | Zicht op Steenwijk Stempelen voor gratis aanhanger huren bij Van REES – Trailers glasresteelaanhanger, plateauwagens van 6 meter lang en schamelwagens tot 3500 kilo met een lengte tot 10 meter”. Stempelkaart Van REES – Trailers heeft een trouwe klantenkring die regelmatig een aanhanger of trailer huurt en STEENWIJK – Aanhangwagens en trailers huurt u bij Van REES – Trailers en met een assortiment van meer dan vijftig verschillende aanhangers is er altijd een passende oplossing. “Van REES – Trailers is al verschillende jaren actief in verkoop, onderhoud en reparatie van diverse merken aanhangwagens en boottrailers”, vertelt eigenaar Robert Luitjes. “De vraag naar verhuur werd steeds groter en vooral naar het type aanhangwagens die niet bij de standaard verhuurlocaties te vinden zijn. De afgelopen jaren hebben wij ons assortiment daarom aangevuld tot ruim vijftig verschillende type aanhangers. Denk hierbij aan de standaard boedelbakjes en huifaanhangers die overal verkrijgbaar zijn maar ook kleine- en grote boottrailers met 3-assen, gesloten aanhangwagens, autoambulances en machinetransporters, éénpaards- en tweepaardstrailers, een speciaal voor de terugkerende klanten heeft het bedrijf sinds kort een stempelkaart beschikbaar. Bij elke verhuurtransactie ontvangt de huurder een stempel, waarbij Van REES – Trailers er al twee cadeau geeft. Bij een volle stempelkaart (10 stempels) krijgt de klant een dagdeel gratis huur voor een aanhangwagen naar keuze uit het verhuurassortiment. Bij Van REES – Trailers kunt u terecht voor verkoop en verhuur van aanhangwagens. Daarnaast beschikken zij over een ruime werkplaats voor onderhoud en reparatie aan zowel aanhangwagens als caravans en kunt u terecht voor diverse aanverwante aanhangwagen onderdelen en Primagas/Campingazflessen voor caravan, BBQ, terrasheater, onkruidbranders en dakdekkers. U vindt Van REES – Trailers aan de Koematen 16 in Steenwijk, www.vanreestrailers.nl Foto: Hans Hoekstra van Bos Bedden Goede nachtrust is broodnodig voor een goede weerstand Inmiddels is iedereen wel op de hoogte, het nieuwe motto is: Houd 1.5 meter afstand van elkaar. Onder het mom hiervan, en alle andere (hygiënische) maatregelen is Bos Bedden in Nieuwleusen nog steeds open. Het leven gaat ondertussen wel door. Onze goede nachtrust blijft immers broodnodig! Een goede nachtrust is immers één van de belangrijke eigenschappen voor het opbouwen en behouden van een goede weerstand. De medewerkers van Bos Bedden staan dan ook in goede gezondheid voor u klaar. Met onze ruim en sfeervol ingerichte showroom van maar liefs 3000 m2 is het misschien nu wel het juiste moment om in alle rust te komen proefliggen. Adviseren en beleven kan bij Bos Bedden in alle rust en met gepaste maatregelen. Zo hebben wij voor iedere klant o.a. een eigen schone kussensloop klaar liggen en worden bedden met hoge regelmaat gereinigd. Daarnaast bieden wij private shoppen aan voor diegene die dat willen. Hiervoor kan eenvoudig telefonisch een afspraak gemaakt worden. Wij vinden het immers belangrijk dat iedereen toegang heeft tot een goede nachtrust aldus Lubertus Talen. En dat is belangrijk, nu extra in deze tijd. Hier komt eerlijk, goed en onafhankelijk advies bij kijken waar wij ons van Bos Bedden juist enorm mee onderscheiden. Ons hele aanbod leveren en monteren wij gratis in onze ruime verzorgingsgebied en dat door onze eigen vakkundige monteurs. Bos Bedden in Nieuwleusen is met zijn ruim 40 jaar ervaring en 3000m2 showroom de bedden speciaalzaak in noord Nederland. Beleven, ervaren, proef liggen en onafhankelijk laten adviseren behoort tot onze eigenschappen met een no nonsens mentaliteit. Gezellig Bloemen & Lifestyle WWW.GEZELLIGSTEENWIJK.NL WOLDPROMENADE 59 8331 JE STEENWIJK T. 0521 - 344999 Dat zit lekker! En in vele stoffen verkrijgbaar. Rollecate 27 7711 GG Nieuwleusen Pasfoto’s direct klaar! Woldpromenade 19 Steenwijk tel: 0521-514732 Tasveld 2 8271 RW IJsselmuiden Gebroeders Seinen Meubelen U if bik!Uw zonweringsfabrikant! Johan van Oldenbarneveltstraat 3|Meppel|0522-251543 30% korti ng op zonwer ing en roll uiken 25% korti ng op raamdecorati e/Horren We maken alles rechtstreeks in onze fabriek in Meppel dus snelle levering! Openingstijden: van maandag t/m vrijdag 8:00-12:00 uur & 13:00-18:00 uur. Kortingen gelden tegen inlevering van deze advertentie. www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl 19 Acties t/m 16-05-2020

Zicht op Steenwijk | April 2020 NIEUW ELAN Giethoorn Mededeling voor al onze leden Sixty Boxspring van Eastborn In verband met de situatie rond het Corona virus heeft het bestuur van Nieuw Elan besloten om alle activiteiten tot de maand September af te lasten. Dit omvat het bezoek aan Kasteel OLT STOUTENBURCHT in Blesdijke, de fietstochten welke gepland stonden voor de komende tijd. Maar ook de rondvaart door Giethoorn en onze andere bijeenkomsten. Zoals bekend is ook het Activiteiten Centrum ’De Buuzepolle’ voorlopig geheel gesloten. Wij begrijpen dat juist onze leden het een groot gemis vinden dat wij dit afgelasten en hopen toch op begrip voor de situatie. Mocht het bestuur iets kunnen doen of kunnen betekenen voor onze leden dan horen wij dat graag. Kontact via telefoon of Whatsapp kan ook al goed zijn. Hopelijk en mogelijk kunnen we in September het seizoen beginnen met een reisje. Maar daarover later meer. We hopen dat een ieder gezond mag blijven. Informatie bij de secretaris Jan Maat, tel. 0 650 208 969 en/of janmaat30140@gmail.com voor info en boeken. Lentekriebels Heerlijk zitten, voor een geweldige prijs! Nederlandse kwaliteitsproduct! Made in Holland Grote keus in maten, materialen en kleuren! Tijdens de Lente Actie!: Ruime 2-zits al vanaf € 699.email: herma@reosreizen.nl of bellen/appen 06 57990907 18 t/m 20 juli 3 daagse reis naar André Rieu in Maastricht incl.2 overnachtingen € 299.00 PP 29 augustus Snollebollekes € 75.00 PP 5 november Kensington in Ziggo Dome € 85.00 PP Alles onder voorbehoud regels ivm Corona virus. • Voor alle reizen geldt vol = vol & betaling vooraf of in de bus • Alleen busreis ook mogelijk • Vertrekplaatsen Meppel e.o. • Vertrektijden worden uiterlijk 1 week voor vertrek doorgemaild Kledingreparatie Kledingexpert STEENWIJK • Inkorten • Innemen • Uitleggen • Nieuwe rits • Nieuwe voeringen • Leer & Suède • Op maat maken Woldpromenade 5 8331 JD Steenwijk 0521-344144 - VERKOOP - VERHUUR KOEMATEN 16 8331 TK STEENWIJK 0521- 361584 INFO@VANREESTRAILERS.NL Van REES Trailers WWW.VANREESTRAILERS.NL Woonboulevard Blankenstein Blankenstein 430 - 7943 PH Meppel Tel. 0522-263635 info@hogendoornmeubelen.nl www.hogendoornmeubelen.nl 20 MÉMENT GEDENKSTENEN www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl - ONDERHOUD - TRANSPORT Overdag bent u actief en ’s nachts komt u helemaal tot rust in uw Sixty van Eastborn. Een fijne boxspring combinatie met ondersteunende pocketveren matrassen en comfortabele topper. Vanaf € 2.795,00 Den Hulst 33 7711 GK Nieuwleusen Tel. 0529 - 48 12 23 info@bosbedden.nl Openingstijden Ma t/m wo: 10.00 - 18.00 uur Do en vrij: 10.00 - 21.00 uur Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur Donderdag en vrijdag koopavond! Volg ons ook op Social Media! • Leverancier van ALLE GRAFWERK. • Ook voor onderhoud, reparatie, restauratie, graveren, tweede inscriptie. • AANDACHT voor uw persoonlijke wensen. ptie Openingstijden ma. t/m za. 10.00-19.30 u. (het liefst op afspraak) Neem voor PERSOONLIJK advies gerust contact met ons op. De Boterberg 4 • 8375 HJ • Oldemarkt • T 0561 45 11 74 • M 06 55 86 79 26 E info@mement.nl • www.mement.nl Goed advies, Prima service! Lente Actie! Showtuin aanwezig

0 Werken anno 2020 April 2020 | Zicht op Steenwijk Die net als mij thuis moesNa de persconferentie van onze minister-president begin maart kreeg ik er drie nieuwe ‘medewerkers’ bij. ten gaan werken. Nu is uitbreiding van je bedrijf in principe een vooruitgang. Maar met dit bijzonder, intelligente drietal weet ik het zo net nog niet. Gelukkig heb ik een proefperiode van een maand met ze afgesproken, welke nu verlengd is naar twee maanden. Daarna moet ik maar eens verder kijken wat ik met deze drie aan wil. Ze werken echt ontzettend hard. Ze zijn gemotiveerd, gaan driftig aan de slag en nemen me zelfs diverse huishoudelijke klusjes uit handen. Ideaal. Echter de onderlinge verhoudingen tussen deze drie lijken op die van broers-zussen. Misschien herken je het. Zo’n haat-liefde verhouding. Het ene moment vliegt er een potlood door de woonkamer, het andere moment zitten ze gebroederlijk elkaars spelling na te kijken. Hoe blij ik ook word van dit drietal, persoonlijk hoop ik dat ik na deze proefperiode van twee maanden, ze terug kan plaatsen bij hun vorige werkgever. Ik beloof plechtig dat ik hen voor- en na werktijd met alle liefde zal omringen. Doordat ik onder hun werktijd mijn werkzaamheden dan kan uitvoeren denk ik dat ik een betere werkgever, euhhhh Moeder kan zijn. Ik weet niet of het voor jou ook zo geldt, maar ik denk dat menig ouder op dit moment het als behoorlijk zwaar ervaart. Thuiswerken vraagt al de nodige discipline van een mens, want immers er zijn zoveel meer afleidingen. Even in de tuin, even een bakje koffie met je partner, even een huishoudelijk klusje. Maar nu komt er ook nog de verantwoordelijkheid voor de opvang en/of het schoolwerk van je kinderen bij. Ondanks dat er meer tijd en ruimte zou moeten zijn ontstaan door alle dingen die wegvallen ervaren de meeste mensen dit niet zo. Ook ik zelf merk dat de tijd waar we nu in leven, me energie kost. Ik ben vermoeider, er komt vele malen minder werk uit mijn handen dan ik zou willen en mijn lontje is soms echt te kort. Daarom heb ik besloten te gaan herkaderen. Het oude schilderij is prachtig. Maar door de lijst die erom heen zat, zag ik het moois er niet meer in. Ik heb zowel mezelf maar ook anderen in de afgelopen weken geleerd om los te laten, perfectionisme overboord te gooien, verwachtingen bij te stellen en te genieten van de kleine dingen die zo ontzettend waardevol zijn. Jij bent dat mooie schilderij, dat prachtige mens. Het is de hoogste tijd om de lijst te vervangen en het schilderij een mooi plekje op een prominente plek te geven. Jij bent het waard! Hoe zorg jij ervoor, dat je in deze tijd, in dit bijzondere 2020, niet gillend gek wordt? Hoe houd jij het overzicht, ervaar je balans en creëer je rust? Dit zodat je voldoende energie overhoudt om een lekkere wandeling te maken, of te genieten met een glas wijn in de tuin. Ik deel graag mijn stappenplan met jou in de driedaagse online Lekker in je Vel Challenge. Drie dagen achter elkaar geef ik een Webinar. Ik ga je informatie geven, tips en adviezen die jou gaan helpen om lekker in je vel te zitten. Na elk Webinar krijg je een werkboekje in de mail met ‘huiswerk opdrachten’ om het in de praktijk te brengen. Je leert: • Bewuste keuzes te maken voor jezelf; • Jouw grenzen aan te geven; • Om gelukkig te zijn met jezelf; • Hoe je eerst moet erkennen en dan kunt beïnvloeden; • Om te gaan met conflicten; • Welke rol jouw Overtuigingen hebben; • Welke rol jouw Verwachtingen hebben; • Jouw kwaliteiten en uitdagingen te herkennen; • Jouw Valkuilen en allergieën te herkennen. Ik zal deze challenge op verschillende momenten geven, zo ook eind april. Neem een kijkje op mijn website www.praktijklaguz.nl voor meer informatie en de eerstvolgende mogelijkheid om deel te nemen aan deze Challenge. Durf jij de uitdaging aan?! Samen staan we sterk! Marianne Boerman Coach en trainer E: info@praktijklaguz.nl T: 06-83207602 Maandelijkse column van Cornelis Jansen, belastingadviseur Kortingen op de Inkomstenbelasting Bruto en netto Belastingtarief Over je inkomsten moet je belasting betalen. Hoeveel je moet betalen hangt af van de hoogte van je inkomen en vermogen en je persoonlijke situatie. Te grove methode In het vorige artikel hebben we gezien dat het belastingtarief wordt vastgesteld via een vast tarief per inkomensschijf. Het totaalbedrag is de basis voor de belastingheffing. Dat is natuurlijk veel te grof, want er wordt daarbij nog geen rekening gehouden met de grote persoonlijke en maatschappelijke verschillen tussen de miljoenen belastingplichtigen. Dat zou onredelijk en onbillijk zijn. Kortingen op het vaste belastingtarief Om de belasting eerlijker te verdelen wordt gebruik gemaakt van een groot aantal kortingen op het berekende belastingtarief. De Heffingskortingen Er zijn kortingen op het vaste tarief die voor iedereen gelden. Zoals de Algemene Heffingskorting en er zijn kortingen die specifiek voor bepaalde personen of groepen gelden. Om de kortingen nog wat verder te verfijnen zijn er verschillende aanvullingen van toepassing. Hierna zullen we belangrijkste kortingen nader benoemen. De Algemene Heffingskorting Iedereen heeft recht op deze korting. Maar, of je er volledig gebruik van kunt maken hangt af van je leeftijd en of je het hele jaar in Nederland hebt gewoond. Ook is de korting afhankelijk van de hoogte van je inkomen en of je de AOW leeftijd hebt bereikt. De korting heeft ook nog een heel bijzondere kant. Heb je namelijk geen of een heel laag inkomen dan wordt de korting onder voorwaarden aan je uitbetaald. Kortom een belangrijke, maar ook erg ingewikkelde methode. Belastingpraktijk Cornelis Jansen Fiscale en Juridische Raad en Daad voor ondernemer en particulier Gebouw ‘t Anlopien Hoofdweg 169-A 8474 CD Oldeholtpade Andere heffingskortingen Naast de Algemene Heffingskorting kennen we een groot aantal andere kortingen zoals, (houdt je vast!) de arbeidskorting voor werkenden, korting voor ouderen, voor alleenstaande ouderen, voor alleenstaande ouders, voor jong gehandicapten. Dan zijn er nog kortingen voor groene beleggers, of de levensloopverlofkorting, enz. enz. Alle kortingen weer met uitgebreide voorwaarden en regels voor aanvullingen of uitzonderingen. Let op juiste toepassing van de kortingen ! Voor een belangrijk deel worden de kortingen automatisch door de Belastingdienst in je aanslag verwerkt. Dat gebeurt via bekende gegevens en een groot aantal vragen in de belastingaangifte. Toch is het goed opletten of jouw situatie bij de Belastingdienst wel voldoende in beeld is en je de korting(en) krijgt waarop je recht hebt. Telefoon 06 - 28703030 of 0561 - 853548 E-mail info@jansen-belastingpraktijk.nl Website www.jansen-belastingpraktijk.nl www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl 21

Zicht op Steenwijk | April 2020 Wij staan nog steeds klaar voor u! Maar wel met wat aanpassingen We beleven roerige tijden, waarin we naast strikte maatregelen, extra op elkaar letten om het Corona virus in te dammen. Ook voor Van REES Trailers staat de veiligheid en gezondheid voorop. We sluiten ons bedrijf niet maar we houden vanzelfsprekend alle RIVM richtlijnen in acht om met ons team, samen met u, er het beste van te maken. In ons bedrijf hebben wij vele maatregelen getroffen waardoor we de anderhalve meter afstand strikt kunnen handhaven. Op deze manier houden wij onze dienstverlening zoveel mogelijk in stand. Zolang het kan blijven wij dan ook zo volledig mogelijk operationeel. Onderhoud/reparatie Onze werkplaats is open voor onderhoud, reparatie en aanpassingen aan aanhangers, caravans en trailers. Voor het plannen van afspraken en vragen graag zoveel Verhuur Onze ruime vloot van meer dan 50 verschillende aanhangwagens is nog steeds continue in beweging. Wilt u een aanhangwagen huren? Dan graag zoveel mogelijk de beschikbaarheidsaanvraag doen via onze website www.vanreestrailers.nl/aanhanger-huren zodat wij het overzicht houden qua aanvragen. Verkoop/onderdelen Veel aanhangwagens en aanhangeronderdelen zijn nog steeds bij ons voorradig of op bestelling te verkrijgen bij onze leveranciers. Zolang de voorraad strekt en aangevuld kan worden, blijven wij u voorzien van de benodigde materialen. Ook hier geldt graag via email of telefonisch contact zodat wij alles voor u kunnen klaar zetten. Het Van REES Trailers Team Telefoon: 0521 - 361 584 Mail: info@vanreestrailers.nl STEENHOUWERIJ DE VERBINDING Epaper:(www mogelijk per email of telefoon. Steenhouwerij De Verbinding Korte Baan 12 8331LA Steenwijk T: 0521 517 784 M: 06 33 82 08 11 E: info@steenhouwerijdeverbinding.nl WWW.STEENHOUWERIJDEVERBINDING.NL We staan in de startblokken om weer met u op reis te gaan! Ook de reisbranche is zwaar getroffen door het coronavirus. Maar wij stellen ook de gezondheid van de passagiers, hun dierbaren, collega’s en natuurlijk onze mensen op de 1e plaats. Maar het is toch wel erg stil op straat. We zijn nu wel uitgeklust en met het mooie weer staan we te popelen om weer naar familie, kennissen of naar een evenement te gaan. Wij natuurlijk ook. We hebben de mooiste uitjes op papier voor de rest van dit jaar. Wij staan klaar als de beperkingen worden opgeheven. Mooie reis van drie dagen naar Andre Rieu, met uiteraard een toegangskaart voor het concert en een diner en 2 overnachtingen met ontbijt en een stop in Keulen. Of wilde ge een Rikels Slaapexperts maakt proefliggen bij u thuis mogelijk! Rikels Slaapexperts heeft in samenwerking met het merk Serta (ook gevestigd in Zwolle) de mogelijkheid gecreëerd om bij u thuis vóór de deur te komen proefliggen in de “boxspring bus” van Rikels Slaapexperts. Op deze manier kunnen wij de klanten thuis bezoeken en toch voldoen aan alle richtlijnen om zoveel mogelijk mensen thuis te laten blijven. De boxspring kunnen wij op uw lijf afstemmen door de juiste matrashardheid te adviseren. Ook kunnen wij deze boxspring in de kleur antraciet in verschillende maten binnen 1 week afleveren. Bel of mail ons voor een afspraak. Ook is het mogelijk privé een afspraak in te boeken voor in de winkel. Sander van Klompenburg, eigenaar Rikels Slaapexperts Pick-up service: de veilige en snelle manier van ophalen Jongeneel doet er alles aan om de bedrijven die door willen bouwen te ondersteunen. Dit doen we door veiligheidsmaatregelen te treffen op onze vestigingen maar ook door onze service uit te breiden. Een voorbeeld hiervan is de Pick-up service. Hiermee biedt Jongeneel jou een manier om je materialen zonder risico in te kopen en op te halen binnen een uur nadat je ze besteld hebt. Hoe werkt het? Bestellen, je hebt 2 opties • Je maakt je bestelling aan in onze webshop. • Je belt of mailt je vestiging en geeft je bestelling door. Betalen, je hebt 3 opties • Je koopt op rekening en ontvangt een factuur. • Je hebt je bestelling in de webshop aangemaakt en betaald. Nieuw PVC-vinyl €23,50 pm2 22 incl:leggen • Je hebt je bestelling telefonisch of per mail doorgegeven en betaalt contactloos via pin of telefoon bij het ophalen. www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl Halen Je bestelling staat binnen een uur klaar* en deze kun je ophalen op je Jongeneel-vestiging bij het Pick-up point. Je meldt je even bij de balie en laadt vervolgens je materialen in. Mocht hierbij een heftruck nodig zijn dan regelt een van onze medewerkers dit graag voor je. Bezorgen Mocht je niet in staat zijn om zelf je materialen op te halen, dan kunnen wij deze uiteraard ook bezorgen. Wij willen onze klanten en de bouw in Nederland maximaal ondersteunen met onze kennis en ervaring. Met deze uitbreiding van onze services helpen wij je graag. * mits voorradig, anders bestellen we het snel voor je Dolderweg 3A , 8331 LL Steenwijk (0)521 – 78 82 50 feessie?? Da kan; We gaan naar de Snollebollekes op 29 augustus; de hele dag feest!! Lekker met de bus erheen, geen parkeerzorgen een lekker drankje, heerlijk. Of wat dacht je van Kengsington en de Toppers. Ook hier hebben we kaarten voor gereserveerd. Krijgt u ook de kriebels?? Boek, onder voorbehoud van de coronaregels bij ons en als we kunnen bent u verzekerd van plaats en busreis. Informatie en boeken; herma@reosreizen.nl of even appen/bellen met 06 57990907. Enne voor nu; pas goed op elkaar en blijf gezond!! Vriendelijke en gezonde groeten REOS reizen. Een monument verbindt ons met dierbaren die overleden zijn, als een brug tussen heden en eeuwigheid.

0 n n n e s n - t - e n - n n n g - - - e n April 2020 | Zicht op Steenwijk Aardappelteelt & –verwerking Pluimvee Bio-energie Mestverwerking www.agrogiethoorn.nl TEPPANYAKI • WOK • SUSHI • BBQ Wij zijn helaas v l wijsheid in deze onzekere tijd. Wij verwelkomen u graag zodra wij w r open kunnen. h l v l gezondheid toe en gesloten, wij wensen u Noordelijke Ruitenweg 1 Zwolle • Tel. 0529-42666 zwolle@fusionplaza.nl www.fusionplaza.nl (Nabij de Lichtmis) SUSHI • TEPPANYAKI • WOK • GRILL • DESSERT • FRISDRANKEN • ENZ. www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl 23

Totaalprijs € 1.350,Zicht op Steenwijk | April 2020 Zeer aantrekkelijke leasetarieven voor volledig elektrische auto OPEL AMPERA-E STERK IN PRIJS VERLAAGD: NU VANAF € 34.149,• Zakelijke lease vanaf € 459,- per maand; netto bijtelling per maand vanaf € 82,• Opel Private Lease vanaf € 539,- per maand • Actieradius 423 elektrische kilometers op basis van WLTP-testcyclus • Beperkte voorraad, op = op Autopalace Rijkmans Steenwijk • Dolderweg 50 • 8331 LL STEENWIJK 088-0035160 Loungebank douglashout met kleppen, 260x240 cm € 675,Kussens 10 cm zit strak € 675,Plof rug (6) Wij begroeten u graag in onze showroom of kijk op onze site www.rijkmans.nl Showroom / winkel 700 m2 Openingstijden: Dinsdag tot en met vrijdag 9.30 tot 17.30 Zaterdag 9.30 tot 17.00 Buiten deze tijden op afspraak Constructieweg 11 | Emmeloord 06 - 51 71 99 64 24 Ambachtelijk Persoonlijk advies | Vakmanschap | Maatwerk | Service | Garantie meubels@huveemeubels.nl | www.huveemeubels.nl gemaakte producten voor een eerlijke prijs! www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl

0 April 2020 | Zicht op Steenwijk ‘Ik wil graag kinderen helpen die kanker hebben’ Sophie doneert haar aan Stichting Haarwensen NIJEVEEN - In maart heeft Sophie Nijboer (13) voor de vierde keer 30 centimeter haar gedoneerd aan Stichting Haarwensen. ‘Ik wil graag kinderen helpen die kanker hebben’. Tot voor kort bedekte Sophie’s blonde haardos nog haar hele rug. Begin maart zette kapster Patricia daar resoluut de schaar in. In vier vlechten van elk 30 centimeter heeft de leerlinge van CSG Dingstede ze vervolgens opgestuurd naar Stichting Haarwensen in Amsterdam. ‘Dat haar is voor kinderen die geen haar hebben en een pruik nodig hebben’, legt Sophie uit. Stichting Haarwensen is in 2007 opgericht door Yvonne de Boer, die eigenaresse is van een haarwerksalon in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Het haar dat mensen, zoals Sophie aan haar schenken, geeft ze kosteloos aan de kinderen die hier een behandeling ondergaan. Op haar website schrijft ze dat jaarlijks zo’n 600 jonge kankerpatiëntjes hun haar door chemotherapie verliezen. Daarnaast krijgen tientallen kinderen te maken met haaruitval als gevolg van alopecia (kaalhoofdigheid) of een medische ingreep. ‘Dat wil ik ook!’ Dit jaar is al de vierde keer dat Sophie haar doneerde aan Stichting Haarwensen. Haar broer Harmen bracht haar Historische Vereniging IJsselham Ossenzijl: Verzetsstrijder Dirk Lenstra (1900-1980) in laatste oorlogsjaar verraden OSSENZIJL - Vanuit Wetering rijden wij over de Hoogeweg richting het noordwesten, naar Ossenzijl. Daar woonde ten tijde van de Tweede Wereldoorlog de heer Dirk Lenstra. Hij werd geboren op 3 mei 1900 in Kalenberg en stond al snel bekend om zijn temparament; een man met een zeer duidelijke mening die voor niets en niemand bang was. Vaderlandslievend was hij ook, want na de Duitse inval in mei 1940 kwam Dirk bij het verzet. Hij was ondertussen handelaar in nuchtere kalveren geworden en kon zich daardoor redelijk vrij bewegen door de regio. Op zijn boerderij aan de Oudeweg (nu: Kalenbergergracht, CH) hield hij onderduikers en joden verborgen. Daarnaast hield hij de wacht voor komende razzia’s en voor bonkaarten. Dirk werd in 1945 verraden en in Steenwijk opgepakt. Hij werd op transport gezet naar Emden waar hij zware arbeid moest verrichten voor de bezetter, onder erbarmelijke omstandigheden. Vlak voor de bevrijding van het kamp raakten de Duitsers in paniek. Om alle sporen van hun misdaden uit te wissen maakten zij een wanhopig plan. Dirk en vele anderen werden in een Rijnaak gedreven, welke dan naar zee zou worden gesleept en door een torpedoboot worden lek geschoten. Een Amerikaans vliegtuig spotte senzijl weer binnen, met in zijn kielzog twintig mensen uit de omgeving die ook op weg waren naar huis. Bij zijn terugkomst werd de vlag gehesen waarbij afgesproken werd dat deze nooit zou worden gestreken totdat hij door wind en weer was verteerd. Dirk zelf moest hierna nog twee maanden op bed blijven liggen, verzwakt als hij was door hongeroedeem. Hij wist na de oorlog zijn leven weer op te pakken. Hij stierf op 14 december 1980 te Kalenberg. Door de Coronacrisis liggen de activiteiten van de Historische Vereniging IJsselham stil tot nader order. ‘U kunt geen bezoek meer brengen aan ons Historisch Centrum of onze lezingen. Wél kunt u nog ons blad de ‘Silehammer’ ontvangen. Wilt u een artikel schrijven over de historie van de voormalige gemeente IJsselham? De redactie ziet uit naar uw artikel’. De expositie ‘75 Jaar Bevrijding’ zal hoogstwaarschijnlijk in september haar deuren openen. Een exacte datum kan helaas nog niet worden gegeven. Het bestuur van de HVIJ houdt u op de hoogte van eventuele activiteiten. hen echter en het schip zocht dekking in Delftzijl. Daar wachtte Dirk de bevrijding af en toen die kwam aanvaardde hij de lange weg terug naar huis. In de buurt van Rode School vorderde hij op hoge toon een paard met wagen van een NSB boer. De man was zo benauwd dat hij zelf het paard voor de wagen spande. Broodmager en met een lange baard reed hij Oswww.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl Bronnen: - K. Kuit (1995). Een stuk Bevrijding. De Silehammer 3(2), 44-46 - Pats, Teun (2020). Dutch Pilot Helpers; area VOLLENHOVE etc. Geraadpleegd op 08-042020, van http://www.teunispats.nl/rg498.htm 25 op het idee toen ze nog maar vijf jaar oud was. ‘We waren toen bij de kapper en hij wees me op een poster met een oproep van Stichting Haarwensen. Ik zei toen meteen: Dat wil ik ook’, vertelt Sophie. Moeder Jolanda is apetrots op haar dochter. ‘Ik liet het haar zelf beslissen, maar was er niet op voorbereid, dus de eerste keer moest ik wel even slikken. We hadden thuis net de film ‘Achtste-groepers huilen niet’ gezien en voor ik het wist was het haar er af’. Van de kapster kreeg Sophie als dank een popje en een brief. Na die eerste keer liet Sophie haar haardos telkens weer aangroeien en doneerde ze nog drie keer aan Stichting Haarwensen. ‘Elke keer duurde het ongeveer twee jaar en twee maanden voordat het haar weer 30 centimeter langer was gegroeid’, vertelt moeder Jolanda. Op de vraag of Sophie nog een keer haar haar wil doneren, zegt ze: ‘Ik twijfel nog. Aan de ene kant wil ik het wel, maar ik weet niet of ik het wel weer zo kort wil hebben’. Dat haar haar nu nog maar tot op haar schouders komt, vindt ze niet erg. ‘Iedereen vindt lang haar mooi, maar ik vind dat kort haar mij mooier staat’. Dankbare reacties Met het haar dat Sophie en vele andeheel dankbaar dat we een haarwerk voor onze dochter hebben gekregen via Haarwensen. Zonder haarwerk durfde ze niet naar school. Maar nu ze een haarwerk heeft gaat ze met plezier naar school en speelt ze weer volop met haar vriendinnen’. Meer informatie: www.haarwensen.nl. Begin maart knipte kapster Patricia bij Sophie vier haarvlechten af voor Stichting Haarwensen. Foto’s: Jolanda Nijboer ren hebben gedoneerd, kon Stichting Haarwensen tot op heden al ruim 1600 kinderen helpen. Op de site staan veel dankbare reacties, zoals van Renee. Zij zegt: ‘Ik ben ontzettend blij met mijn haarwerk en ik voel me veel zelfverzekerder’. De moeder van Roos liet deze reactie achter: ‘We zijn

SINDS 2009 ONBETWISTE NUMMER 1 IN VLOEREN EN RAMEN Vanuit je luie stoel Zie je een winkelbezoek niet zitten? Geen probleem, je kunt ook inspiratie opdoen op onze site. Op floorever.nl staat een prachtig overzicht van onze collectie. Heb je iets gevonden waar je interesse in hebt? Neem dan contact met ons op en indien gewenst komen wij met een selectie stalen bij je thuis (waarbij wij uiteraard gepaste afstand houden). NU ELKE 5e METER GRATIS GELDIG OP ALLE VOORRAAD PVC-VLOEREN TAPIJT EN LAMINAAT* 4e DUOROLGORDIJN GRATIS* Inclusief opmeten, maken en ophangen V-GROEF LAMINAAT Leverbaar in maar liefst 30 kleuren. Inclusief ondervloer, leggen en plakplinten 24.95* p/m2 MODULEO VISGRAAT PVC VLOER Wij kochten een partij Moduleo in 5 trendy kleuren met mooie rustige uitstraling. 2.5 mm dik, 0,55 toplaag. Inclusief egaliseren, lijmen en leggen 59.95 39.95* p/m2 PVC VLOER 2.5 mm dik met slijtvaste 0,55 toplaag en v-groef rondom. 4 actuele kleuren. Inclusief egaliseren, lijmen en leggen VEILIG & VERSTANDIG VOOR WINKELBEZOEKERS We komen nog steeds graag bij je over... ehm... voor de vloer! En we weten dat dat wederzijds is. Maar ook wij moeten verstandig zijn. Daarom hebben we onder andere onze openingstijden aangepast en nemen wij goed de RIVM-regels in acht. Dus: we schudden geen handen, houden voldoende afstand en reinigen met grote regelmaat alle plekken waar mensen met hun handen aan zitten. En alhoewel wij mooie grote winkels hebben, zorgen wij er toch voor dat er niet teveel mensen tegelijk binnen zijn. Gewoon om het gevaar van besmetting voor u en ons tot 0 terug te kunnen brengen. PLANKEN VINYL EXTRA ZACHT TAPIJT Leverbaar in 20 kleuren. 79.95 49.95* p/m2 400 cm breed 79.95 Inclusief leggen 49.95* p/m1 400 cm breed Inclusief leggen 119.95 79.95* p/m1 KAMPEN Ambachtsstraat 29 Vlakbij McDonald’s • (038) 333 37 70 info@floorever.nl WWW.FLOOREVER.NL Tijdelijke openingstijden: maandag op afspraak • dinsdag t/m zaterdag: 10.00 - 16.00 uur Volg ons op en ZWOLLE Wipstrikkerallee 35 Hoek Brederostraat • (038) 453 56 44 zwolle@floorever.nl *Alle aanbiedingen zijn een week na uitgifte geldig, prijs- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden niet voor lopende orders. Acties uitgezonderd. Vraag ons in de winkel gerust naar de voorwaarden. komt bij je thuis!

April 2020 | Zicht op Steenwijk Asperges; ze zijn er weer! Niets zo lekker als dit ‘witte goud’. Nou, geef ons dan maar onze buren uit Frankrijk of Duitsland.... daar spreekt men over Pointes d’amour of Liebesspitzen. Niet alleen lekker, maar ook nog eens gezond. Maar… asperges en wijn? Wat is lekker? Welke wijn combineert goed met wijn? Gelukkig zijn ze niet eenkennig. Volkomen terecht blijft Pinot Blanc onverminderd populair. Maar er zijn voldoende alternatieven in opkomst. Dat biedt jou én je gasten de mogelijkheid om eens iets anders te proberen. Combineer je asperges met - een lekkere romige saus, neem dan ook een vollere wijn, zoals bijvoorbeeld een Muscat sec of Chardonnay. Het romige karakter van deze 2 druiven sluit dan heel mooi aan op de saus. - Eet je asperges ‘zoals het hoort’, met ham, eieren, botersaus en peterselie kies dan een lekkere Sauvignon Blanc, maar ook een Pinot Grigio kan prima of een kruidige Malvasia uit Italië = wel voor de avontuurlijk wijndrinker!!!!. - Combineer je asperges met vlees, denk dan eens aan een zachte rode wijn, met niet al te veel tannine, zoals een Cabernet Franc, een Zweigelt of een Pinot Noir. - Groene asperges smaken groen zoals groene groenten dat doen: fris en pittig. Of ze nu geroosterd of kort gekookt worden gegeten, in een salade of bij een biefstuk, kies een droge wijn. Denk bijvoorbeeld aan Sauvignon Blanc, Pinot Blanc, droge Pinot Gris of een lichte Sangiovese. Het aspergeseizoen loopt traditioneel tot Sint-Jan (24 juni), maar waarschijnlijk zal het nu, door de vroege oogst, eerder afgelopen zijn. Dus geniet volop van deze KONINGINNEN VAN HET LAND! Geniet van asperges met een (of… 2) glas wijn maar drink met mate! Wij wensen iedereen ondanks alles veel wijsheid, maar vooral veel gezondheid. Bert & Ginette Win een wijnpakket van Eleveld! 1. Wat is een Champagne Blanc de Noirs? A. Champagne die enkel uit de 2 toegestane blauwe druiven is samengesteld B. Champagne die enkel de toegestane witte druivensoort bevat C. De donkerste witte wijn 2. Tijdens het rijpen van de druif verkleurt deze. Hoe wordt deze verkleuring genoemd? A. Veraison B. Coulure C. Vinificatie 3. In de Elzas bestaan edele druivenrassen, ook wel Cépage Nobles genoemd. Welke druivenras hoort hier niet bij? A. Silvaner B. Riesling C. Muscat Mail de antwoorden uiterlijk 30 april 2020 naar: actie@boshuismedia.nl o.v.v Prijsvraag Eleveld en maak kans op deze overheerlijke prijs. (Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden) De winnaar/winnares wordt volgende maand in deze krant bekend gemaakt. De winnares van het Eleveld Wijnpakket Uli Steppen uit Giethoorn heeft de kwis van de vorige maand gewonnen, van harte gefeliciteerd! Dit waren de vragen mét de juiste antwoorden: 1. Wat is most? A. De naam voor het vers geperste, maar nog niet vergiste sap van de vruchten. 2. Wat is een Champagne Blanc de Noirs? D. Champagne die enkel uit de 2 toegestane blauwe druiven is samengesteld. Passie voor wijn € 48,00* “KOLKSLUUS” BOWLING ARRANGEMENT p.p. All-in! “Kolksluus” bowling arrangement (4 uur) • Ontvangst met koffie/thee en gesorteerd gebak • 1 uur bowlen • Onbeperkt consumpties* • Koud en warm buffet • Vanille ijstaart ter afsluiting Samen € 48,00 p.p. Vraag om meer informatie en/ of andere arrangementen! WIJ MAKEN VAN Gezellig met vrienden, collega’s en familie... exclusief buitenlands gedistilleerd, min. 20 personen * Waarom Zwemschool Nemo? VEILIG EN VERTROUWD! Bij ons zal je kind zich snel veilig en vertrouwd voelen door: ADRES De Vlakte 20 8064 PC Zwartsluis T. 038 38 66 444 info@hotel-zwartewater.nl www.hotelzwartewater.nl 01 HOTEL 02 RESTAURANTS 03 VERGADEREN/ FEESTEN 04 SPORT/ ONTSPANNING 05 BOWLING Kleine groepjes (max. 8 kinderen) Dezelfde zweminstructeur Persoonlijk volgsysteem Speelse werkvormen MEER INFO? zwemschoolnemo.nl PERSOONLIJK CONTACT? 038 - 458 19 92 / info@zwemschoolnemo.nl www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl 27 ZWEMMEN EEN ABC-TJE SPELENDERWIJS LEREN OOK GEVESTIGD IN STEENWIJK! 3. Welke druif is de enige witte druivensoort die gebruikt mag worden voor het maken van Champagne? D. Chardonnay Veerhuys Steenwijk Drive By vrijdag open! Op 10 april zou het Veerhuys in normale omstandigheden open zijn gegaan voor een nieuw seizoen na de jaarlijkse winterslaap. In aangepaste vorm gaat het Veerhuys nu toch open en wel op een heel bijzondere manier. De komende periode is het Veerhuys vrijdag tot en met zondag open met een Tapas Drive By. Voor 14,50 p.p. kan er een heerlijk Tapas menu worden afgehaald. Voor € 35,- heb je voor 2 personen een fantastisch Tapas menu en je je krijgt er ook nog een fles wijn of speciaal bier bij in samenwerking met Wijnhuis Eleveld en Slijterij Bij Bert. Patatas Braves, Gamba’s met knoflook, Maiskolfjes met kaas en kruiden en veel meer lekkernijen brengen even de Spaanse zon in je huis in deze barre tijden en je steunt de lokale economie. Er is ook een vegetarische variant te bestellen. Voor € 2,50 wordt er ook in Steenwijk en Tuk bezorgd. Bestellingen kunnen 7 dagen per week telefonisch of via Whatsapp worden doorgegeven op ons telefoonnummer 06 1992 9050. Voor meer informatie: www.hetveerhuyssteenwijk.nl

Nieuwe collectie In store now! Maak je outfit af met de Sneakers en instappers uit de nieuwe collectie! Dit voorjaar verkrijgbaar in diverse kleuren en prints Wolvega Hoofdstraat Oost 41 | 0561 – 61 47 00 Heerenveen Lindegracht 9 | 0513 – 61 00 61 www.kamsmaschoenen.nl laat je inspireren door onze uitgebreide collectie

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
Home


You need flash player to view this online publication