Nederlands English

LE 27mei2020


Page 0
40e jaargang nr. 1945 - 27 mei 2020 Lemelerveldse soldaten aan het coronafront: deel 5 Coronatijd in het basisonderwijs Met een paar belletjes naar de directeuren van Kindcentrum Heidepark en H.Hartschool bleken de beide directeuren graag hun ervaringen van de bijzondere afgelopen periode te willen vertellen. Deze week laten we Mariëtte Reimert, directeur van H.Hartschool, aan het woord. Een heel verhaal, en volgende week komt ook haar collega van Heidepark aan het woord: producten normaliter overvloedig liggen. Foto: EigEn Foto Het zal toch niet zo’n vaart lopen dat de scholen dicht gaan! Maar op 16 maart jl. werd dat wel een feit, ook voor de scholen in Lemelerveld. H.Hartschool had zich na een langere aanlooptijd helemaal voorbereid op de onthulling van de nieuwe naam van de school maar de lockdown doorkruiste deze plannen. Maar met H.Hartschool, al 96 jaar als trouwe onderwijsbondgenoot in Lemelerveld, voelde het ook vertrouwd om deze onbekende en angstaanjagende vijand, genaamd Covid, buiten de deuren van de school en de gezinnen te houden. Met de lockdown, kwam het fysieke onderwijs en samen school zijn tot stand. Zondagavond, direct na de bekendmaking hebben we een crisisberaad belegd, om te bespreken wat dit betekent voor onze school, onze kinderen, de ouders en natuurlijk hoe we het onderwijs vorm moeten gaan geven. Al die eerste avond, na het telefonische spreekuur, kregen we een beeld van de noodzakelijke opvang vanaf morgen. We stuurden zowel de kinderen als de ouders een brief met daarin uitleg over wat onze plannen waren. Na 2 dagen stond het digitale onderwijs en het onderwijs op afstand, waarbij de leerkrachten per mail, per app, per videobellen zowel individuele instructie en begeleiding boden als aan de groep. Leerkrachten zijn heldhaftig. Ze staan naast de kinderen en zeggen: “Ik ga met je mee, ik help je”. Ze bereiden leerlingen voor op de ingewikkelde maatschappij, die daarnaast ook nog eens angstig geworden is door de komst van Corona. Na een week van herschikken in de nieuwe situatie merkten we dat iedereen een beetje zijn draai had gevonden en wende aan onze nieuwe werkelijkheid. Het heeft veel gevraagd van een ieder om alle ballen hoog te houden. We realiseerden ons dat ouders - naast hun eigen werk en routines - gevraagd werd om allerlei wellicht nieuwe rollen op zich te nemen zoals motivator, inspirator, oppasser, pedagoog, didacticus, scheidsrechter, computerdeskundige en soms als achterhetbehangplakker, naast hun vaste rol als liefhebbende ouder! Dat zal niet altijd meegevallen zijn! Centraal staat, dat wij als team van leerkrachten graag willen ondersteunen daar waar het kan en mag! We moeten er samen het beste van maken. Er is reeds in die eerste week veel opgezet door het team. Met veel enthousiasme werden lesprogramma’s opgezet en kwam er zicht op wat kinderen al bereikt hadden. Daarna kwam de verfijning door meer maatwerk te willen bieden in de lesstof, maar ook dat er meer uitdagende opdrachten kwamen naast het gewone schoolwerk. Er werden instructiefilmpjes en animatiefilmpjes gemaakt. Ons beroemde eitje tikken, mocht natuurlijk niet zomaar voorbij gaan of wat te denken van het filmpje over de koningsspelen met leerkrachten. Daarnaast kwamen er tal van instructie filmpjes om de kinderen verder te helpen, of uit te dagen om deel te nemen aan een challenge. Een mooi voorbeeld hierbij is het filmpje van meester Sander met de opdracht om met spaghetti en spekkies een bouwwerk te maken. De supermarkt kende op dat moment niet alleen lege schappen bij het toiletpapier, maar ook op de plekken waar eerdergenoemde Fijn, dat we hebben kunnen ondersteunen daar waar het extra nodig was, in de vorm van een leenlaptop, extra opvang bieden als dat voor de thuissituatie prettiger is, een luisterend oor als er zorgen zijn maar daarnaast ook hele gezellige gesprekjes tussen de juf of meester met het individuele kind, met het gezin of door een klassengesprek. We kregen een inkijkje in de thuissituatie en zijn geraakt door de betrokkenheid en saamhorigheid van de ouders & kinderen en de waardering die meermaals is uitgesproken naar ons. Waar we als volwassenen samen de nadruk op hebben willen leggen, is dat kinderen nu behoefte hebben om zich veilig en geliefd te voelen. Het idee te hebben dat het allemaal goed gaat komen. Ze horen niet alleen alles wat er gebeurt maar ze voelen ook onze spanning en angst. Zij hebben nog nooit zoiets meegemaakt. Ja, het idee van een paar weken vrij vonden ze vast geweldig en ze hadden vast het idee dat het een ontzettend leuke vakantie ging worden, zich niet realiserend dat de werkelijkheid is dat ze vast thuis zitten zonder hun vrienden te kunnen zien. Er is dus nadruk gelegd om naast het schoolwerk, samen in de tuin te spelen, koekjes te bakken, te kliederen met verf, bordspellen te spelen of films te kijken. Samen experimenteren of virtuele rondleidingen af te leggen in musea of dierentuinen. Een boek te lezen samen met het hele gezin of lekker onder een dekentje en soms even helemaal niets doen. - Vervolg op pagina 3 - Adverteren in Wij informeren u graag over de aantrekkelijke tarieven Tel. (0572) 37 21 55 info@drukkerijvanasselt.nl www.drukkerijvanasselt.nl of scan deze QR Code
Page 2
Op mijn teentjes kijk ik over het randje van de wieg Dag lief broertje, ik vind je lief! Ralf 20 mei 2020 Ivo en Mirjam Hagedoorn Emke Schoolstraat 16 8152 AS Lemelerveld Bericht van de huisartsenpraktijk Lemelerveld over onze nieuwe werkwijze Het team van de praktijk is weer beschikbaar voor alle hulpvragen. Wij kunnen weer beperkt doorverwijzen naar de ziekenhuizen en andere zorgverleners. De manier waarop we werken is wel anders dan ooit. De laagdrempeligheid, die wij zo belangrijk vinden, moet op een andere manier betekenis krijgen. Wij hebben uw medewerking hierbij hard nodig. Zo moeten wij blijvend de anderhalve meter grens bewaken. Er kunnen minder mensen tegelijk in het pand zijn. Gewoon binnenlopen om iets op te halen of af te geven kan niet meer. Alle medewerkers werken op afspraak. We plannen de tijden en looproutes zo dat mensen zo weinig mogelijk in elkaars buurt komen. Er zal veel meer dan voorheen worden bepaald wie in levenden lijve in het gebouw moet komen en wie ook op afstand geholpen kan worden. Veel mensen hebben al beschikking over geschikte zelfmeetapparatuur, zoals een bloeddrukmeter en kunnen op grond van hun eigen meetwaarden telefonisch of per mail advies krijgen van de praktijkondersteuners voor de diabetes- en hart-/ vaatzorg. Alleen als duidelijk is dat u lichamelijk onderzocht (voelen, luisteren, kijken) of behandeld (bv een injectie) moet worden krijgt u een afspraak in de praktijk. Voor bloedafnames, uitstrijkjes en dergelijke maken we onderzoeksruimtes vrij. Wij doen een groot beroep op uw eigen inschatting en uw meedenken/ zelfstandigheid hierin stellen we zeer op prijs! Wij nodigen u uit om zoveel mogelijk gebruik te maken van het beveiligde mailsysteem https://home.mijngezondheid.net en de MedGemak app waarmee u een samenvatting van uw eigen dossier kunt zien, bloeduitslagen kan zien en mailconsulten kunt aanvragen. U kunt met dit systeem ook foto’s (bv van huiduitslag) veilig verzenden. Let wel: dit systeem is strikt persoonlijk en alleen toegankelijk voor mensen van 16 jaar en ouder + in bezit van DigiD. Indien u iets wilt vragen over uw kind of iemand anders kunt u niet uw eigen MGN hiervoor gebruiken, dan belt u de praktijk 0572-371722 of mailt u naar info@huisartsenpraktijklemelerveld.nl Grote avonturen beginnen klein! Evan 24.05.2020 Mark van de Kraats, Susan Beuving, Jens en Sanna Dorpsstraat 15 8151 BA Lemelerveld Team huisartsenpraktijk Lemelerveld wenst u allen weer veel sterkte in deze tijd van beperkingen! ____________________________________________________ - Straatzand, tuingrond, compost, metselzand, grind, zandbakkenzand nodig? Bel 0572-37 12 90 Roelofs Lemelerveld. Zowel afhalen als bezorgen is mogelijk. ____________________________________________________ AANLEVEREN KOPIJ In verband met Pinksteren zijn de sluitingstijden voor het aanleveren van kopij/advertenties voor De Lemelervelder als volgt gewijzigd: REDACTIONEEL: vr 29 mei 10.00 u ADVERTENTIES: _________________________ - Volleybalvereniging De Bevers. Opgave en informatie bij Edmunda Hogenkamp, tel. 0546-67 34 93. _________________________ redactie, advertenties en administratie: ambachtsweg 3 lemelerveld T 0572-37 21 55 E info@drukkerijvanasselt.nl I www.drukkerijvanasselt.nl De Lemelervelder verschijnt elke week huis aan huis in lemelerveld en omgeving uitgave: drukkerij van asselt ambachtsweg 3 8152 ba lemelerveld inleveren • advertenties: zwart/wit: dinsdags tot 10.00 uur kleur: ‘s maandags tot 10.00 uur • redactioneel: ‘s maandags tot 09.00 uur bezorgklachten: • bebouwde kom lemelerveld: tel. 0572-37 21 55 (drukkerij van asselt) • buitengebied: tel. 0572-37 15 08 (fam. weelink) doorgeven vanaf vrijdag Uitvaartverzorging en begeleiding Hendrie Arnold Tel. 06 206 327 21 (dag en nacht bereikbaar) Kerkstraat 32a, 8151 AP Lemelerveld info@uitvaartverzorging-hendriearnold.nl www.uitvaartverzorging-hendriearnold.nl Persoonlijke begeleiding, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent Kleur: vr 29 mei 09.00 u • Zwart: vr 29 mei 10.00 u FAMILIEBERICHTEN: Kleur: vr 29 mei 09.00 u • Zwart: di 2 juni 10.00 u Concrete richtlijnen: • Overleg altijd telefonisch voordat u naar de praktijk komt • De assistente vraagt zorgvuldig en uitgebreider dan voorheen naar uw klachten • Wij werken veel meer met mail en telefoon • Bij luchtwegklachten wordt u verwezen naar een aparte ingang Komt u niet te vroeg naar uw afspraak, u moet dan buiten wachten tot u wordt binnen gevraagd. • U komt alléén naar uw afspraak tenzij begeleiding echt noodzakelijk is • Wij dragen schort, handschoenen en mondkapjes. _________________________ - Brengen oud papier: Zaterdagochtend 30 mei kunt u het oud papier vanaf 08.30 uur komen brengen naar het feestterrein. Wij verzoeken u dringend het papier goed te bundelen en géén kratten, kisten, of plastic zakken te gebruiken. Tevens is het niet toegestaan om bedrijfsmatig karton in te leveren. Het oud papier wordt dan afgekeurd. Bij voorbaat onze dank voor uw medewerking. We willen u vragen rekening te houden met de 1,5 m afstand. _________________________ _________________________ - Voetbalvereniging Lemelerveld. Opgave jeugdleden via www.vvlemelerveld.nl Bij vragen bel Judith in ‘t Veld, 0572-371227. _________________________ _________________________ - Slank en fit met Herbalife! 30 dagen geld terug garantie Janny van Dijk, tel: 0572-372242 0655864114. _________________________ _________________________ - Binnenkort te huur: benedenwoning, Lemelerveld centrum, 06-41396150. _________________________ _________________________ - Dagelijks nieuws: dalfsennet.nl en sukerbiet.nl _________________________ Een uitvaart die past bij uw wensen vertrouwd, respectvol en betrokken - Vervolg van pagina 1 - Huisarts: tel. 0572-37 17 22 Avond- en weekenddienst huisarts: tel. 0900 - 333 63 33 Apotheek Lemelerveld: tel. 0572-37 05 21 GGD Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar “Soms heb je een vraag” Inloopspreekuur: iedere do 9.00-10.00 u. Ds. C. Keersstraat1, Lemelerveld, tel. 088-4430702 ZGR Brugstede MIEN(Thuiszorg) Klantkompas 0572-744050 Spoednummer 088-6564280 klantkompas@zgr.nl Tandartspraktijk Lemelerveld tel. 0572 74 52 52 bereikbaar elke werkdag van 09.00-12.00 uur www.tandartspraktijklemelerveld.nl Avond- en weekenddienst tandarts: tel. (0572) 39 59 32 Verloskundigen: Gemmare: tel. (0548) 61 65 10; spoednummer: tel. 06-28 47 27 74 Mammacafé Nijverdal, 1e en 3e wo vd maand, 10.00-11.30 u Zwanger & Zo: tel. (0548) 62 03 26; spoednummer: tel. 06-20 10 30 48 www.MoedersvoorMoeders.nl Aanmelden kan t/m 11e week vd zwangerschap: tel. 088-2780000 info@moedersvoormoeders.nl Carinova Thuiszorg: tel. 0900-86 62 (24/7) (0570) 51 85 64 www.carinova.nl Rosengaerde Zorg Thuis: tel. 06-10 02 32 58 (24/7) www.rosengaerde.nl Weekenddienst apotheek: Spoedrecepten: za en zo gesloten. Buiten openingsuren: Isala Apotheek: 038-424 54 74. Op za en zo van 09.00-12.00 u is Apotheek Heino ook open: 0572-39 28 88 Dierenarts: Dag en nacht bereikbaar: tel. (0529) 43 53 63 Praktijk voor fysio-, manuele-, oedeem- en geriatrietherapie, acupunctuur, Corefit en FIT krukkenuitleen: tel. 37 21 58 / voor Lemele: 06-57 04 59 78, bgg 37 21 58 Praktijk voor Osteopathie Natasha Stigter D.O.-M.R.O. tel. 06-50 84 41 70 www.pvo-osteopathie.nl AcupunctuurBreed/Karel Beck: meten is weten Klassieke en moderne technieken www.acupunctuurbreed.nl tel.:370422 /06-20 40 30 38 acupunctuurbreed@gmail.com WAARDEVOL ZIJN praktijk voor psychodynamische therapie & coaching, tel. 06-46 67 43 23 Praktijk voor psychologische hulp en begeleiding: Info/afspr. tel. 06-53 21 74 60 Therapeutische coach PMA-Coach/Trainer - Counseling-Coach tel. 06-30 370 212 www.pma-joseholtmaat.nl Zorgwinkel Salland: hulpmiddelen Tel. (0572) 36 32 35 www.zorgwinkelsalland.nl Ergotherapie Salland 06-450 428 77 www.ergotherapie-salland.nl Spreekuur Alg. Maatsch. Werk: do 9.00-10.00 u, Kulturhus De Mozaïek Alg. Hulpdienst Graag Gedaan Tel. 37 25 49 / b.g.g. 37 19 89 Diabeteslijn: tel. (033) 463 05 66 St. Terminale Thuiszorg Ommen e.o: tel. (0529) 45 23 30 (24 u/dag) Sociaal Steunpunt Kerken: Tel. 37 01 00 • ma en do: 9.15-11.30 u Foto’s: EigEn Foto’s Want als dit allemaal afgelopen is, is de mentale gezondheid van de kinderen veel belangrijker dan hun academisch niveau. En hoe ze zich nu voelen, zal ze veel langer bijblijven dan wat ze precies gedaan hebben in die weken. Opening De Laarman in Luttenberg Op maandag 1 juni gaan de deuren van De Laarman, cultuur, voedsel en landschap eindelijk weer open voor bezoekers. De vrijwilligers hebben er drie jaar hard aan gewerkt en willen het eindresultaat graag aan de bezoekers te laten zien. De vier verdiepingen van het maalderijgebouw zijn volledig gerenoveerd en er zijn twee nieuwe expositieruimtes gebouwd. Het gebouw heeft nu 1200 m2 aan vloeroppervlakte. De inrichting en expositie zijn aangepast aan het nieuwe thema ‘Van bord naar boer’. Voedsalland In de expositie ‘Voedsalland’ zijn er vijf thema-eilanden opgesteld over de herkomst van onze voeding. Per eiland wordt een ander onderdeel van de dagelijkse maaltijd visueel, digitaal en interactief in beeld gebracht. We vertellen en laten zien hoe ons voedsel geproduceerd en bewerkt wordt, tot het op ons bord ligt. Landbouwmuseum Het landbouwmuseum maakt nog steeds onderdeel uit van de totale expositie. De oldtimer trekkers, werktuigen, smederij, timmerwerkplaats en het boerderijhuis hebben hun eigen plaats in het gebouw gekregen. Ook de verzameling blikken bussen en trommels is nog aanwezig. Wisselexpositie De wisselexpositie ‘Meten is weten’ laat verschillende meet- en weeginstrumenten zien. Van de grote bascule voor het wegen van vee, tot aan de kleine brievenweegschaal met al hun verschillende gewichten en gewichtsmaten. Nieuw activiteitenplan De Laarman zoekt meer verbinding met Salland Boert en Eet Bewust, Landschap Overijssel en andere partijen om toeristen naar Luttenberg te trekken. Er is een nieuw activiteitenplan ontwikkeld met fiets- en wandelarrangementen en ambachtelijke workshops in de smederij, timmerwerkplaats en keuken. Landschap Overijssel zijn heeft eigen informatiehoek over het natuurgebied De Luttenberg. Bezoekers Per dagdeel mogen we 25 bezoekers ontvangen nadat zij zich hebben aangemeld via de website. Meer info: www.delaarman.nl. En toen we net op stoom waren met ons thuisonderwijs, kwam toch nog onverwacht de boodschap dat de scholen vanaf 11 mei weer voor 50% van de kinderen per dag open mag. Gelukkig hadden we nog een mooie aanlooptijd door de meivakantie om geheel voorbereid de schooldeuren te mogen heropenen. Inmiddels lijkt het een handelsmerk te zijn geworden….. een nieuw filmpje met instructies om voor de kinderen zo voorspelbaar mogelijk te zijn want ouders mogen immers niet op het schoolplein of in de school komen. Spannend was het die eerste dagen na de meivakantie maar wat waren de kinderen blij om elkaar weer te zien, hun juf of meester en niet te vergeten het samenspelen op het plein! Spannend was het zeker ook voor de allerkleinsten! Kleine dreumesen van net 2,5 jaar kwamen voor de allereerste keer naar de peuterklas. Dapper staken ze samen met een grote broer of zus over, verheugd om te mogen komen maar ook met een stille traan op hun wang om zo zonder die vertrouwde ouder, het zebrapad over te steken om in ‘het land van de meesters en juffen’ te komen. En nu na 2 weken, loopt ook dit als vanzelf! We hebben op een gepaste manier contact, de kinderen krijgen vandaag instructie voor morgen en genieten van het samenzijn. Er ontstaan zelfs nieuwe vriendschappen doordat de groepen gehalveerd zijn. Elke dag is er wel iemand jarig, echt op de dag of voor de inhaalsessie. We hebben nauwelijks te maken met kinderen die thuisblijven. Ouders gaan verstandig om met kinderen die klachten hebben en we informeren elkaar. We hebben echt het gevoel dat we het samen doen en er samen het beste van willen maken. Meditatieve Kwartiertjes gaan maand langer door 30 en 31 mei en 1 juni Protestantse Gemeente Lemelerveld zo 09.30 u: ds. G. Naber (zonder kerkgangers / online) Protestantse Gemeente Lemele zo 09.30 u: ds. M.L. Eigenhuis (zonder kerkgangers / online) Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) Meer info: https://www.steunpuntkerkenwerk.nl/ coronavirus-kerk/ R.-K. Kerk zo 11.00 u: Eucharistieviering in de RK Kerk te Ommen: parochievicaris J. Rutgers (zonder kerkgangers / online) https//kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk ma 11.00 u: Eucharistieviering in de RK Kerk te Ommen: parochievicaris H. de Vries (zonder kerkgangers / online) https//kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk Alarmnummer politie/brandweer: 112 Servicepunt Gemeente Dalfsen: Gesloten De ‘meditatieve kwartiertjes’ gaan vier weken langer door. De kwartiertjes worden sinds Pasen elke avond om 19.15 uur uitgezonden vanuit de Brugkerk. Ze zijn online te volgen via kerkdientgemist.nl, afgestemd op Lemelerveld en de Brugkerk. Het was oorspronkelijk de bedoeling de vieringen tot aankomend weekend te houden en met Pinksteren te stoppen. De belangstelling uit de dorpen en het enthousiasme om ze uit te voeren, bleek echter zo groot dat de gezamenlijke kerken van Lemelerveld en Lemele besloten hebben nog vier weken langer door te gaan. Wel iets minder frequent. Na Pinksteren zijn er twee uitzendingen per week, op de dinsdag- en de vrijdagavond. De uitzendingen van de vrijdagavond worden speciaal opgenomen voor de bewoners van Brugstede en Het Anker. De Heilig Hart Kerk, de Lichtbron, de Ichthuskerk en de Brugkerk verzorgen de vieringen bij toerbuurt. Ongeveer 3000 mensen keken in de afgelopen weken naar de uit zendingen. Het verlossende woord is gesproken t.a.v. de laatste schoolperiode. Op 8 juni gaat de school volledig open en zien alle klasgenoten elkaar weer. Dat is prachtig er vanuit gaande dat dit de meest verantwoorde keuze blijft. Fijn voor groep 8 om hun schoolloopbaan op hun school af te sluiten met een musical, en allerlei andere specifieke activiteiten voor schoolverlaters. Fijn om toe te komen aan gezamenlijke activiteiten met de hele klas, waaronder een alternatieve sportdag of welke uitbundigheden er nog bedacht worden. En waar we direct mee willen beginnen, is het best bewaarde geheim……………. de onthulling van de nieuwe naam van de school. H.Hartschool, de trouwe bondgenoot, krijgt na 8 juni een nieuwe metgezel, waarmee onze school met opvang klaar is voor een nieuwe eigentijdse lonkende toekomst met fijne betrokken ouders, enthousiaste kinderen en een geweldig team van leerkrachten, onderwijskundige begeleiders en ondersteuners, facilitaire ondersteuners en pedagogisch medewerkers! Stay safe! Namens alle meesters en juffen. tEkst: MariëttE rEiMErt, dirEctEur M.M.v. WillEM van trui
Page 4
Zaterdag 30 mei oud papier brengen, net als de vorige keer Foto’s: Hans HEErink Vanwege de gestelde richtlijnen door het RIVM is, zoals gebruikelijk, het oud papier ophalen niet mogelijk, om hiermee de 1,5 meter afstand te kunnen hanteren. Dus moest er een alternatieve werkwijze bedacht worden om het oud papier op een verantwoorde wijze te laten brengen. Vorige keer begon de toestroom aan Lemelervelders die graag het oud papier wilden brengen ’s ochtends vroeg al meteen bij het openen van het hek. Het straatje aan containers met elk een inzamelpunt en twee vrijwilligers werd meteen in gebruik genomen en de hele ochtend was het een gestructureerde toeloop van mensen die het oud papier brachten. Hierdoor kon de organisatie netjes aan de 1,50 meter-regel voldoen. Voor velen was het nog even wennen en zoeken, maar de eerste reacties waren positief . Vanwege de Corona crisis, zal aanstaande zaterdag het oud papier elk geval met deze gewijzigde opzet worden ingezameld. Vanaf 8.30 uur tot 12.30 uur is er gelegenheid om oud papier te brengen naar het evenemententerrein. De organisatie begrijpt dat het voor de oudere inwoners of mensen zonder auto lastig is om het papier te brengen. Wellicht kunt u zelf even bij uw familie of buren informeren als u het oud papier moet meenemen. Raadsvragen COVID-19: zwemlessen en terrassen Natuurlijk Heidepark Door COVID-19 hebben we te maken met diverse beperkende maatregelen, daar kunnen we als CDA-fractie alleen maar achter staan. Toch is het fijn dat steeds meer locaties de deuren weer mogen openen - zij het met beperkende maatregelen - zodat we elkaar weer op gepaste afstand kunnen ontmoeten. Als CDA-fractie vinden we bewegen en ontmoeten erg belangrijk: dat geeft energie en verbondenheid! Het blijkt dat het juist voor de jeugd/jongeren belangrijk is om weer een plek te hebben waar ze kunnen ontmoeten, juist zij blijken hier het meest behoefte aan te hebben. Het is dan ook goed om te lezen dat onder andere de zwembaden, scholen en bibliotheken weer open zijn en dat andere voorzieningen binnenkort openen. Met betrekking tot het open gaan van de zwembaden hebben wij toch wel enkele vragen: wat ons verbaasde is de keuze om geen zwemlessen te gaan geven. Juist nu veel mensen thuis blijven deze zomer is er ruimte om extra zwemles te nemen en een paar keer per week les te krijgen. Voor de raadsvergadering van aanstaande maandag 25 mei het volgende: • Wat zijn de overweging geweest om dit niet te doen? • Stel dat we het nog wel willen, tegen welke belemmeringen lopen we dan op? De horeca en terrassen mogen per 1 juni weer open, rekening houdend met de 1,5 meter-afstand als je niet tot hetzelfde huidhouden behoort. We horen in onze achterban dat de horeca graag gebruik wil maken van meer vierkante meters, ook op gronden van de gemeente. Maandag stellen we daarom de volgende vragen aan het college: • Is deze behoefte bekend bij het college? • Zo ja: welke acties worden ondernomen om dit mogelijk te maken? • Is dit alles realiseerbaar voor 1 juni? Net als alle zwembaden hebben we aangepaste regels waar we ons aan moeten houden: - Alleen kinderen tot en met 12 jaar mogen zwemmen. Ouders dienen aan de kant te blijven staan op 1,5 meter afstand van andere ouders. - De kleedcabines en warme douches zijn nog gesloten. - Gelieve voor die tijd thuis naar het toilet om gebruik van de wc’s tot een minimum te beperken. - Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden. - De kiosk is geopend maar hier gelieve maar met 1 persoon naartoe komen i.v.m. 1.5 meter afstand houden. - De reguliere RIVM maatregelen worden gehandhaafd. Ondanks dat je als ouder niet mag zwemmen om af te koelen is het wel mogelijk om even af te koelen onder onze verkwikkende buitendouches…… Voor kinderen vanaf 13 jaar en hun ouders; helaas mogen jullie niet komen zwemmen. Ons verzoek is om dit thuis te bespreken om teleurstelling te voorkomen. Ook voor ons is het niet leuk om kinderen weg te moeten sturen. Laatste verzoek Zoveel mogelijk digitaal de abonnementen bestellen via de website om de doorloop te versnellen. Meer info: www.natuurbadheidepark.nl Zomaar... Wij wandelen regelmatig op de Lemelerberg. Nu, in deze coronatijd, zoeken we de brede paden op en gaan op tijden van de dag dat het minder druk is.... Tijdens zo’n wandeling lazen we een tekst op een bankje.... Opgeven is geen optie iedereen heeft recht op morgen Ook helemaal van toepassing in deze coronatijd!
Page 6
MAX. 6 PER KLANT Alle alcoholvrije bieren of radlers 3 stuks Douwe Egberts snelfi ltermaling of bonen aroma rood of décafé 2 pakken à 500 gram combineren mogelijk combineren mogelijk * 11.90 12.58 8.49 Alle Sun vaatwastabletten 2 stuks combineren mogelijk Authentiek vloerbrood per stuk 15.98 7.99 _ _ 17.98 8.99 1.79 Zalmfi let met of zonder huid pak 175-300 gram den Eelder boeren karnemelk of karnedrank pak 1000 ml 4.55 3.55 _ _ 7.20 6.20 Rode paprika per stuk Courgette per stuk Aubergine per stuk Uien net 1 kilo combineren mogelijk Maaslander en Old Amsterdam kaas stuk 450 gram, pakje 140-300 gram of bakje 125/170 gram 1.19 1.33 0.89 1.58 1.98 1.Neppelenbroek Lemelerveld Kroonplein 18 ma-do 8-20 uur| vr 8-21 uur | za 8-20 uur | zo 12-17 uur 1.99 1.49 _ _ 6.59 4.94 Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van maandag 25 t/m zondag 31 mei 2020. Week 22. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend. 0.99 2.13 1.42 _ _ 49.47 32.98 2 STUKS 2+1 3HALEN=2BETALEN 1+1GRATIS* 1.-KORTING* 2 STUKS 25% KORTING* GESLAAGD?! AANLEVEREN KOPIJ Feliciteer een geslaagde met een videoboodschap Laten we het samen vieren Donderdag 4 juni is het zover, de landelijke dag voor geslaagde scholieren. Normaal gesproken een spannend moment voor examenleerlingen, maar dit jaar door de afgelasting van de centrale eindexamens anders dan anders. Veel leerlingen weten inmiddels al of ze zijn geslaagd of niet. Om geslaagden in de gemeente Dalfsen toch nog dat bijzondere ‘geslaagd-gevoel’ te geven op 4 juni, hebben de gemeente Dalfsen, JONG!Dalfsen en SAAM Welzijn de handen weer ineen geslagen voor een geslaagd-actie met de volgende oproep: stuur een kort filmpje in met jouw boodschap aan een (waarschijnlijk) geslaagde. Een compilatie van alle videoboodschappen wordt op 4 juni via lokale sociale media gedeeld. De geslaagden van de 5 meest ludieke filmpjes ontvangen op 4 juni een ‘geslaagd-taart’. “Voor alle eindexamenleerlingen is deze periode extra bijzonder. Aan alles waar je jaren naartoe werkt komt ineens een abrupt eind. Zonder de spannende examentijd en zonder het telefoontje waarin je hoort of je geslaagd bent. Misschien voor sommigen wel een opluchting, maar soms ook jammer, omdat het eindexamen je net even dat extra zetje had kunnen geven om te slagen. In de afgelopen jaren organiseerden we vanuit de gemeente Dalfsen de spetterende geslaagd-actie met JONG!Dalfsen en SAAM Welzijn en gingen we samen op bezoek bij de geslaagden, iets wat dit jaar helaas niet kan. Omdat we heel trots zijn op alle geslaagden in onze gemeente, roep ik u op om een videoboodschap in te sturen, zodat we de geslaagden van 2020 samen een onvergetelijke dag kunnen bezorgen op 4 juni!”, vertelt wethouder Jan Uitslag. Samen feliciteren we de geslaagden Slaagt jouw dochter of zoon dit jaar? Een vriend van je? Je kleinkind? Ben jij volleybaltrainer, docent of buurvrouw van jongeren die slagen? Of wil je alle geslaagden feliciteren? Stuur dan een filmpje in! Van álle filmpjes wordt een compilatie gemaakt die op 4 juni via de sociale media van de gemeente Dalfsen, JONG!Dalfsen en SAAM Welzijn bekeken en gedeeld kan worden. Opsturen van een filmpje Om een geslaagd filmpje te kunnen maken, zijn er een aantal voorwaarden: - De video moet liggend gefilmd worden en goed verstaanbaar zijn. - Het filmpje mag maximaal 15 seconden duren. - Verstuur het filmpje via WeTransfer (www.wetransfer.com) naar het e-mailadres gemeente@dalfsen.nl, zodat de kwaliteit van het filmpje bewaard blijft. - Vermeld in uw berichtje bij het WeTransferbestand: o uw/jullie eigen voor- en achternaam o de voor- en achternaam van de geslaagde(n) die u wilt feliciteren - Het insturen van een filmpje kan tot uiterlijk maandag 1 juni. Blijkt dat de geslaagde die u feliciteert om wat voor reden dan ook toch niet geslaagd is, dan kunt u dit doorgeven via m.korterink@dalfsen.nl tot uiterlijk donderdag 4 juni 13.00 uur. Daarnaast geeft u met het inzenden van uw filmpje toestemming om dit te filmpje openbaar te gebruiken voor deze geslaagd-actie. In verband met Pinksteren zijn de sluitingstijden voor het aanleveren van kopij/advertenties voor De Lemelervelder als volgt gewijzigd: REDACTIONEEL: vrijdag 29 mei 10.00 uur ADVERTENTIES: Kleur: vrijdag 29 mei 09.00 uur Zwart: vrijdag 29 mei 10.00 uur FAMILIEBERICHTEN: Kleur: vrijdag 29 mei 09.00 uur Zwart: dinsdag 2 juni 10.00 uur Gemeente raadt alternatieve bestrijding tegen processierups af Plaatsen van plastic folie of plakstrips om stammen van eiken heeft een negatief effect In het hele land, en ook in de gemeente Dalfsen, zit om sommige stammen van eikenbomen plastic folie of plakstrips (lijmbanden), om de eikenprocessierups te bestrijden. Beide manieren van bestrijden raadt de gemeente nadrukkelijk af. De plastic folie blijkt geen enkel effect te hebben en de lijmbanden werken averechts en zijn schadelijk voor andere dieren. Lijmbanden en lijmvallen zijn vrij verkrijgbaar bij groenbedrijven, maar: het gebruik ervan is verboden! De gemeente roept daarom ook op om het plastic folie of de lijmbanden zo snel mogelijk te verwijderen. Het Kennisplatform Processierups heeft onderzocht dat het plaatsen van plastic folie om de stam van eiken geen enkel effect heeft. De rupsen komen uit eitjes die eerder dit jaar hoog in de eikenboom zijn gelegd. Daar eten ze van de bladeren. Ze hoeven dus niet in of uit de boom. Daarnaast ziet de gemeente dat het plastic folie om sommige bomen loslaat en vervolgens in de natuur terecht komt. Het idee achter het plastic folie is dat, door de aanwezigheid van het folie, de looproute van de rupsen zou blokkeren. Dat is dus niet het geval. In sommige gevallen maken de rupsen zelfs nesten onder het plastic, wat de bestrijding (wegzuigen van nesten) alleen maar moeilijker maakt. Lijmbanden en lijmvallen zijn vrij verkrijgbaar bij groenbedrijven. Maar: het gebruik ervan is verboden! En ze zorgen juist voor méér overlast, omdat de processie verstoord wordt en de rupsen gestrest raken. De rupsen schieten dan hun brandharen af die verwaaien in de omgeving. Daarnaast zorgen lijmbanden ervoor dat andere insecten en bijvoorbeeld vogels en vleermuizen vast komen te zitten en op ellendige wijze sterven. De gemeente bestrijdt de rupsen proactief en reactief. Meer informatie hierover staat op www.dalfsen.nl/rups. Servicepunt gemeente Dalfsen in Kulturhus GESLOTEN TOT 1 SEPTEMBER Helaas zal het servicepunt in Lemelerveld niet eerder open gaan dan 1 september 2020. Dit betekent dat u tot die tijd alleen op afspraak terecht kunt op het gemeentehuis in Dalfsen. Mochten de maatregelen vanuit het kabinet verder versoepeld worden, dan wil het college wel opnieuw overwegen om de servicepunten toch eerder open te doen dan 1 september. Bibliotheek weer open! Nog niet helemaal volgens de normale tijden en onder strikte voorwaarden conform alle maatregelen in het kader van het coronavirus is de bibliotheek vanaf 25 mei weer open. Lemelerveld is open op ma, wo en vrij van 14.00 tot 17.00 uur Taalpunt Het Taalpunt in Lemelerveld gaat ook weer open vanaf 25 mei; elke maandag van 10.00-12.00 uur. In verband met de corona richtlijnen vragen we je een afspraak te maken voor Taalpunt voordat je komt. Dat kan via onze Taalcoach Sabine Sijbom op nummer: 06 33834681.
Page 8
VOORJAARSACTIES! Werk korte broek Job Van € 27,95 voor € 19,95 Werkbroek David Van € 29,95 voor € 25,00 Schoenklomp Gevavi Type Dallas Van € 49,95 voor € 35,00 Op alle houten klompen 15% korting Kärcher K5 x range 145 bar, van € 359,95 voor € 249,95 Geldig van 26 mei t/m 2 juni 2e pinksterdag 1 juni geopend van 9-13 uur! Diverse Petunia mixpotjes Van € 3,49 voor € 2,99 Diverse vaste planten Potmaat 19 cm Van € 6,99 voor € 4,99 Hortensia div. kleuren Potmaat 20 cm Van € 14,99 voor € 12,99 Openingstijden: maandag t/m donderdag 09.00-19.00 uur vrijdag 09.00-20.00 uur zaterdag 08.30-17.00 uur Kerkstraat 27 LEMELERVELD T (0572) 37 12 31 www.hubolemelerveld.nl Luxe parasol 3 mtr kleuren: ecru, taupe of antraciet Actieprijs € 39,99 Zweefparasol 3 mtr kleuren: ecru, taupe of antraciet Actieprijs € 69,95 THEO JANSEN VERBOUW & ONDERHOUD Onderhoud / verbouw / renovatie tegel-, metsel- en timmerwerk Lemelerveldseweg 106 - 8152 DE Lemelerveld Telefoon 0572-37 23 29 - Mobiel 06-83 20 82 88 Welkom lief kleintje... Autoschade? Als autoschadeherstel ook waardeherstel moet zijn, ga dan naar... ...wij hebben een ruim assortiment voorbeeldboeken met geboortekaartjes, waar u thuis rustig door kunt bladeren. Plaat- en richtwerk l Schadetaxatie-verzekering l Ruitmontage l Uitdeuken zonder spuiten l Spuitwerk l Licht industrieel spuitwerk l Caravanrepair l Nano lakverzegeling l Gratis leen-auto l 24/7 spoedservice: 0572 37 24 37 EUROGARANTBEDRIJF Vier jaar garantie Drukkerij Van Asselt Druk - Ontwerp - Binnen- buitenreclame Industrieterrein ‘t Febriek Handelsweg 25 Lemelerveld Tel. (0572) 37 24 37 www.gebrmasmanautoschade.nl Ambachtsweg 3 Lemelerveld (0572) 37 21 55 info@drukkerijvanasselt.nl Ook een kaart door u ontworpen, met hulp en advies van ons, behoort tot de mogelijkheden.

LE 20mei2020


Page 0
40e jaargang nr. 1944 - 20 mei 2020 Voices On Tour! Heeft u onlangs ook enkele dames van Voices neuriënd voorbij zien fietsen? Het koor viert dit jaar haar veertig jarig jubileum! Vanwege de coronamaatregelen kan dit momenteel niet gevierd worden. Aangezien er ook al een poosje niet gerepeteerd is en de leden de gezelligheid en het samen zingen beginnen te missen, kwam men op het idee om afgelopen weekend een puzzel (fiets/toer/wandel)tocht te houden. Elk lid kreeg via de app een letter. Deze werd goed zichtbaar op ieder huisadres gehangen, al dan niet in combinatie met het favoriete lied van de betreffende bewoner. Achtentwintig adressen kon men aandoen, van een einde in het zand in Lemele tot een dijk vol met berken halverwege Heino. Uiteindelijk moest er met achtentwintig letters gepuzzeld worden, tot de volgende zin ontstond: ‘Alle mensen dromen van de dag dat……’ Het was een ontzettend geslaagde actie! Het weer zat mee en menigeen sprong alleen, of met partner of kind, op de fiets en ging langs alle adressen op ontdekkingsreis. Zo kon men elkaar weer even spreken of onderweg passeren. Een babbeltje op anderhalve meter afstand is dan snel gemaakt. Al met al een ideale activiteit voor een jubileumweekend tijdens het coronatijdperk, met na afloop voor iedereen een zakje ‘Vergeet me niet-jes’. TeksT/FoTo’s: MoDi Op zoek naar een (elektrische) toerfiets: ATL-Luttenberg Als je vanaf de N348 de afslag Luttenberg het dorp binnenrijdt, zie je aan de linkerhand het pand ATL, AutoTechniek Luttenberg. Als je tussen een file van auto’s, die wachten op een nieuwe eigenaar, doorloopt naar de achterdeur, moet je onderaan de trap coronaproof wachten, totdat Edwin of Lars je naar boven roept. Welkom bij ATL tweewielers. Sinds 2007 runt techneut Edwin Dijkman (49) daar in loondienst een fietsen zaak voor de toerfietser: “gewone” en elektrische fietsen, zowel nieuw als tweedehands. Met Edwins tomeloze energie en doorzettingsvermogen is die uitgegroeid tot een zeer volwassen winkel voor de hele regio. De sleutels voor dit succes zijn: meedenken met de klant, een goede service en afspraak is afspraak. Samen met Lars Logtenberg (21) helpt hij op een zeer nuchtere en vriendelijke toon zijn klanten aan een fiets. En de keuze is reuze. De hele verdieping staat stampvol met fietsen in allerlei prijsklassen. De schoolverlaters beginnen hun middelbare school nog op een “gewone” fiets, maar al gauw wordt die verruild voor een elektrische. De elektrische fiets heeft de gewone fiets royaal ingehaald in de verkoop en voor alle gangbare modellen en merken kun je bij ATL terecht. De heren hebben een ruime kennis en ervaring opgebouwd op dit gebied. Het elektrische assortiment in tweedehands en nieuw is uitgebreid: Trenergy, Sparta, Batavus en Kross & Multicycle. De hele collectie is ook te zien op www. fietsenwinkeloverijssel.nl. Adverteren in Wij informeren u graag over de aantrekkelijke tarieven Tel. (0572) 37 21 55 info@drukkerijvanasselt.nl www.drukkerijvanasselt.nl of scan deze QR Code Ook voor reparaties ben je aan het goede adres (“de jeugd plakt zelf al geen band meer”). Heb je een probleempje met je (elektrische) fiets dan krijg je bij reparatie een (elektrische) leenfiets mee. Meestal duurt dit niet zo lang want ze proberen nog dezelfde dag je eigen fiets gerepareerd te krijgen. En als ze dat beloven, dan kun je er ook van op aan, want afspraak is afspraak staat bij hen hoog in het vaandel: ’s morgens gebracht, ’s avonds weer klaar! Door de komst van Lars heeft Edwin een beetje lucht gekregen, want de afgelopen jaren zijn tropenjaren geweest…. het ontbrak er nog net aan, dat hij bleef slapen op de zaak. Edwin kan nu met een gerust hart even elders in het bedrijf wat klussen opknappen, want Lars kan de zaak probleemloos even alleen overnemen. De verkoop komt dit jaar wat later op gang maar de fietsers komen weer uit hun isolement en weten de weg weer te vinden naar de Luttenbergerweg. Mogelijk dat net als voorgaande jaren, nog een opruiming komt in juli, maar het is de vraag of dat de vele belangstellende klanten op een verantwoorde corona-manier verwerkt kunnen worden, want ATL neemt alle voorzorgsmaatregelen in acht tegen de COVID-19. Als de campings weer opengaan en het toeristenseizoen nog op gang komt gaat de verhuur van fietsen, zowel gewone als elektrische, ook weer beginnen. Dan komen de vaste klanten weer van ver buiten de regio. Elke werkdag, behalve maandag, is de zaak geopend van 8.00 tot 17.00 u. Loop rustig eens naar binnen. De koffie staat klaar en Edwin en Lars maken gewoon tijd voor je. Je bent altijd welkom bij ATL. Zie ook de advertentie. TeksT: WilleM van Trui FoTo’s: Hans Heerink
Page 2
Daar ben je dan eindelijk, zo lief en klein, wat ben ik blij dat ik jouw grote broer mag zijn! HIDDE 16.05.2020 Trotse ouders en grote broer Albert, Mirjam & Milan Seigers Dorsweg 24 - 8148 NH Lemele verschijnt elke week huis aan huis in lemelerveld Een stoel blijft leeg, een stem blijft zwijgen, maar in ons hart zal je altijd blijven. en omgeving uitgave: drukkerij van asselt ambachtsw.3, 8152 ba l’veld T 0572-37 21 55 E info@drukkerijvanasselt.nl I www.drukkerijvanasselt.nl inleveren • adv.: zwart/wit: di. tot 10.00 uur; kleur: ma. tot 10.00 uur • redactioneel: ma. tot 09.00 uur bezorgklachten: • bebouwde kom lemelerveld: tel. 0572-37 21 55 (drukkerij van asselt) • buitengebied: tel. 0572-37 15 08 (fam. weelink) doorgeven vanaf vrijdag Geheel onverwachts is tot ons grote verdriet overleden mijn lieve man, onze zorgzame vader en trotse opa Gerhard Waaijerink * Lemelerveld, 20 juni 1937 21 februari 1964 Alie Waaijerink-Seinen Emmy en Leo Karin en John Brian en Danique Nick Kevin Als tranen een trap kunnen bouwen en herinneringen een brug dan klommen wij hoog naar de hemel en nemen wij je gewoon mee terug Hartverwarmend waren de lieve kaarten, bloemen, bezoekjes, appjes en telefoontjes. Wij zijn werkelijk ontroerd door de enorme steun die wij hebben gekregen na het plotseling overlijden van onze kanjer Luuk. Graag willen wij dan ook iedereen bedanken voor alle belangstelling en medeleven. Bennie Kleinjan Hedwig en Leon Kyro Jan (in liefdevolle herinnering) Janet A. Waaijerink-Seinen Nieuwstraat 23 8151 BB Lemelerveld In verband met de Covid-19 virus zal de afscheidsbijeenkomst op vrijdag 22 mei om 16.00 uur in besloten familiekring plaatsvinden in Uitvaartcentrum Nijverdal te Nijverdal. De afscheidsbijeenkomst is te beluisteren en te zien via www.uitvaartnijverdal.nl Contact: Meekijken & meeluisteren afscheidsbijeenkomst Het wordt zeer gewaardeerd als u een persoonlijk herinnering of steunbetuiging wilt achterlaten in het condoleanceregister van Gerhard op www.onlinemeeleven.nl Foto’s en verhalen worden ook enorm op prijs gesteld. † Lemelerveld, 18 mei 2020 Hij is niet meer Onze altijd vriendelijke en behulpzame buurman is van ons heengegaan. Gerhard Waaijerink Zijn groentetuin was onze groentetuin. Wij wensen Alie, kinderen en kleinkinderen sterkte bij het verwerken van dit verlies. De gezamenlijke buren. Mei 2020 Wij dragen iedereen een warm hart toe, die ons tot steun is geweest na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa Helmus van der Vegt Hartelijk dank voor al uw medeleven in welke vorm dan ook. Tonnie van der Vegt-Bakker Kinderen en kleinkinderen Lemelerveld, mei 2020 Brugkerk start Huisarts: tel. 0572-37 17 22 Avond- en weekenddienst huisarts: tel. 0900 - 333 63 33 Apotheek Lemelerveld: tel. 0572-37 05 21 GGD Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar “Soms heb je een vraag” Inloopspreekuur: iedere do 9.00-10.00 u. Ds. C. Keersstraat1, Lemelerveld, tel. 088-4430702 ZGR Brugstede MIEN(Thuiszorg) Klantkompas 0572-744050 Spoednummer 088-6564280 klantkompas@zgr.nl Tandartspraktijk Lemelerveld tel. 0572 74 52 52 bereikbaar elke werkdag van 09.00-12.00 uur www.tandartspraktijklemelerveld.nl Avond- en weekenddienst tandarts: tel. (0572) 39 59 32 Verloskundigen: Gemmare: tel. (0548) 61 65 10; spoednummer: tel. 06-28 47 27 74 Mammacafé Nijverdal, 1e en 3e wo vd maand, 10.00-11.30 u Zwanger & Zo: tel. (0548) 62 03 26; spoednummer: tel. 06-20 10 30 48 www.MoedersvoorMoeders.nl Aanmelden kan t/m 11e week vd zwangerschap: tel. 088-2780000 info@moedersvoormoeders.nl Carinova Thuiszorg: tel. 0900-86 62 (24/7) (0570) 51 85 64 www.carinova.nl Rosengaerde Zorg Thuis: tel. 06-10 02 32 58 (24/7) www.rosengaerde.nl Weekenddienst apotheek: Spoedrecepten: za en zo gesloten. Buiten openingsuren: Isala Apotheek: 038-424 54 74. Op za en zo van 09.00-12.00 u is Apotheek Heino ook open: 0572-39 28 88 Dierenarts: Dag en nacht bereikbaar: tel. (0529) 43 53 63 Praktijk voor fysio-, manuele-, oedeem- en geriatrietherapie, acupunctuur, Corefit en FIT krukkenuitleen: tel. 37 21 58 / voor Lemele: 06-57 04 59 78, bgg 37 21 58 Praktijk voor Osteopathie Natasha Stigter D.O.-M.R.O. tel. 06-50 84 41 70 www.pvo-osteopathie.nl AcupunctuurBreed/Karel Beck: meten is weten Klassieke en moderne technieken www.acupunctuurbreed.nl tel.:370422 /06-20 40 30 38 acupunctuurbreed@gmail.com WAARDEVOL ZIJN praktijk voor psychodynamische therapie & coaching, tel. 06-46 67 43 23 Praktijk voor psychologische hulp en begeleiding: Info/afspr. tel. 06-53 21 74 60 Therapeutische coach PMA-Coach/Trainer - Counseling-Coach tel. 06-30 370 212 www.pma-joseholtmaat.nl Zorgwinkel Salland: hulpmiddelen Tel. (0572) 36 32 35 www.zorgwinkelsalland.nl Ergotherapie Salland 06-450 428 77 www.ergotherapie-salland.nl Spreekuur Alg. Maatsch. Werk: do 9.00-10.00 u, Kulturhus De Mozaïek Alg. Hulpdienst Graag Gedaan Tel. 37 25 49 / b.g.g. 37 19 89 Diabeteslijn: tel. (033) 463 05 66 St. Terminale Thuiszorg Ommen e.o: tel. (0529) 45 23 30 (24 u/dag) Sociaal Steunpunt Kerken: Tel. 37 01 00 • ma en do: 9.15-11.30 u Iedere avond 19.15 uur Meditatief kwartiertje via Kerkdienstgemist.nl Alarmnummer politie/brandweer: 112 Servicepunt Gemeente Dalfsen: Gesloten! ochtenddiensten weer op Vanaf aanstaande zondag viert de Brugkerk weer elke zondagochtend een kerkdienst. De kerkdienst is live te volgen via de website van de kerk en via kerkdientgemist.nl, afgestemd op Lemelerveld en de Brugkerk. Ouderenreis Lemele, Archem en Dalmsholte De jaarlijks ouderenreis kan dit jaar, om voor u bekende reden, niet doorgaan. De reiscommissie hoopt u volgend jaar voor de 72e reis weer van dienst te kunnen zijn. De viering van a.s. zondag 24 mei heeft als thema: “Hoe fixen we het?!” Over volhouden in tijden van corona. Het gaat hier om een prachtig alternatief en creatief ingevulde dienst die door een werkgroep is voorbereid. Iedereen wordt uitgenodigd om tijdens de dienst een foto te maken, van zichzelf thuis, al of niet vergezeld met een voorwerp dat je troost bood of kracht gaf in de afgelopen weken - en op te sturen. De foto’s worden aan het einde van de dienst samen gepresenteerd. Je kunt de foto ook al van tevoren maken en opsturen, naar geryvanzijl@gmail. com. Een week later, op 1e Pinksterdag, staat de zondagochtendviering in het teken van de heilige Geest en wat ons mensen inspireert, enthousiasmeert en vol passie door het leven laat gaan. Alle vieringen beginnen om 9.30 uur. Het gaat nog steeds om kerkdiensten in afgeslankte vorm, RIVM-proof uitgevoerd door zo min mogelijk mensen en zonder kerkgangers in de Brugkerk zelf. Maar juist het voelen van verbondenheid met elkaar juist ook op afstand, maakt deze kerkdiensten tot iets heel bijzonders. Daarnaast blijft het mogelijk de “meditatieve kwartiertjes” te volgen die elke avond om 19.15 uur vanuit de Brugkerk worden uitgezonden. Deze korte vieringen worden door alle kerken van Lemele en Lemelerveld samen verzorgd, bij toerbeurt. Ongeveer 3000 mensen keken in de afgelopen weken naar die uitzendingen, live of later op een zelfgekozen moment, ook via kerkdienstgemist.nl. Infopunt nu ook telefonisch bereikbaar 0529 793013 Vanaf 25 mei is het Infopunt telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en woensdagavond van 18.30 - 20.30 uur. Het telefoonnummer is 0529 793013. In verband met de coronacrisis is het fysieke Infopunt voorlopig nog dicht. Het Infopunt voor als je het even niet weet Het Infopunt is er om mensen te helpen met allerlei vragen. Over zorg en welzijn, maar ook over allerlei activiteiten die er in het Kulturhus te doen zijn. Je gaat naar het Infopunt als je niet precies weet waar je met je vraag heen kunt, of omdat je een hulpvraag hebt en denkt dat deze niet zwaar genoeg is om direct naar een zorgorganisatie te stappen. Ook kan het zijn dat je eerst wilt kijken of er geen andere oplossingen zijn. Of heb je gewoon een hele praktische vraag? Ook dan is het Infopunt de plek waar je terecht kunt. Ook voor vragen over de (digitale) overheid kun je bij het Infopunt terecht. Heb je vragen over bijvoorbeeld huurtoeslag, AOW, WW-uitkering, bijstand, belasting of PGB. De mensen van het Infopunt helpen je graag verder of verwijzen je naar de juiste persoon. Het Infopunt vind je in het Kulturhus in Dalfsen, Lemelerveld, Nieuwleusen en Oudleusen en in het Anjerpunt in Hoonhorst. In verband met de coronacrisis is het fysieke Infopunt voorlopig nog dicht. Herinneringen moet je maken.. De afgelopen periode werden we op vele manieren herinnerd aan wie Arie was en wat hij voor anderen betekend heeft. Alles op afstand, maar het voelt allemaal zo dichtbij door alle berichten online, appjes, mailtjes, kaarten, telefoontjes, bloemen, bezoekjes en donaties bij de ALS stichting. Onze hartelijke dank! Gerry Kraaijeveld kinderen en kleinkinderen Lemelerveld, mei 2020
Page 4
MAX. 4 PER KLANT Johma brooden toastsalades 2 bakjes à 175 gram combineren mogelijk Grolsch pils krat 16/24 fl esjes à 300/450 ml 16.99 17.29 3.50 1.75 _ _ 6.10 3.05 8.99 Drumsticks naturel of gekruid Verse worst fi jn of grof Dubbel Frisss 4 pakken à 1500 ml combineren mogelijk 2 pakken à 425 - ca. 500 gram combineren mogelijk 5.16 2.58 _ _ 6.36 3.18 Kropsla per stuk Komkommer per stuk Bosui zak 3 stuks Radijs zak 200 gram combineren mogelijk Dr Oetker pizza tradizionale 2 dozen combineren mogelijk 5.60 6.58 4.99 1.18 1.38 1.Mona pudding of yoghurt beker 450 ml 1.49 1.89 0.99 Neppelenbroek Lemelerveld Kroonplein 18 ma-do 8-20 uur| vr 8-21 uur | za 8-20 uur | zo 12-17 uur 3.98 3.50 Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van maandag 18 t/m zondag 24 mei 2020. Week 21. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend. 6.58 8.58 3.49 Bakkerspracht kleine zoete en hartige koekjes 2 bakjes combineren mogelijk 1+1 GRATIS* 2+2 GRATIS* 2 STUKS 2 STUKS 2 STUKS 2 STUKS Lemelerveldse soldaten aan het coronafront: deel 4 De wijkverpleging (Carinova) Voor deze rubriek maar eens contact gezocht met de Lemelerveldse vestiging van Carinova. Denise Lenferink en Lisa Lammers zijn de wijkverpleegkundigen van team Lemelerveld binnen Carinova. Met een team van ca. 20 man verzorgen zij de hulpbehoevenden in ons dorp. We laten ze even zelf aan het woord: Als wijkverpleegkundigen zijn wij verantwoordelijk voor de zorg aan de cliënten én de zorgmedewerkers uit ons team. Ook houden wij ons bezig met de indicaties en andere administratieve zaken rondom de zorg. Daarnaast onderhouden wij contacten met andere zorgaanbieders en de gemeente. Wij starten bijna iedere ochtend met het werken in de wijk. Wij vinden de afwisseling tussen de administratie en de zorg bij de mensen thuis een van de leukste taken van onze functie. Daarnaast is het erg mooi om samen met andere netwerkpartners tot kwalitatief goede zorg te komen. Corona Wij merken dat mantelzorgers in deze tijd meer belast worden met extra zorgtaken. Cliënten geven uit angst voor corona nog wel eens aan geen zorg te willen ontvangen, terwijl zij erg kwetsbaar zijn of dat wij juist komen om de mantelzorger te ontlasten. In het beginstadium van het coronavirus hebben we iedere zorgvraag kritisch herzien met cliënten en collega’s. De meeste zorg gaat gewoon door, al dan niet in aangepaste vorm. We blijven telefonisch of via OZOverbindzorg (communicatieplatform) contact houden met de cliënten en hun families en vragen dan uit hoe het ze gaat zonder de zorg vanuit Carinova. Inmiddels zien we de zorg langzaam weer terugtrekken naar het oude niveau. Mensen durven weer wat meer, maar toch zijn we nog bij veel cliënten het enige gezicht dat zij zien op een dag. Dit is erg schrijnend voor de cliënt. En dit voelt voor ons erg machteloos. Daar zijn we ons maar al te goed bewust van. Innovaties Door de coronasituatie zijn sommige innovaties in een versnelling gekomen. Waaronder bijvoorbeeld beeldzorg of een elektronische medicijndispenser. In sommige cliëntsituaties kan de zorg, door middel van technologie, op afstand plaats vinden, waardoor de zelfstandigheid, eigen regie en privacy van de cliënt gewaarborgd blijft. Waar we anders fysiek langs zouden komen om medicijnen klaar te leggen zetten we nu een Medido in. Dit is een elektronische medicijndispenser die alarmeert wanneer het tijd is om de medicatie in te nemen. Mocht de medicatie binnen een uur niet van de medicatierol zijn gehaald, dan worden wij als team gebeld. Wij gaan dan achterhalen wat er aan de hand is en gaan zo nodig naar de cliënt toe. Een andere innovatie die we gebruiken voor het inzetten van zorg op afstand is beeldzorg. Dit is geschikt voor mensen die niet afhankelijk willen zijn van de thuiszorg en graag hun eigen regie, zelfstandigheid en privacy zoveel mogelijk willen behouden. Hierbij kunnen de verpleegkundigen van de zorgcentrale meekijken met bijvoorbeeld het innemen van medicatie en ondersteunen bij het toedienen van injecties, ondersteuning leefstijl, begeleiding wond- en stomazorg en psychiatrische ondersteuning (angst, depressie, eenzaamheid, dementie). Beide innovaties worden over het gehele werkgebied positief ontvangen bij cliënten. Onlangs hebben we onze maandelijkse teamvergadering voor het eerst via beeldbellen uitgevoerd. Dit ging erg goed en puntsgewijs. We zijn efficiënter bezig met kostbare tijd. In een normale vergadering wijken wij nog wel eens van ons onderwerp af, maar nu is dat stukje veel zakelijker geworden. Maatregelen Naast het bewust zijn van de handhygiëne houden wij 1,5 meter afstand waar dat kan. Maar je kunt natuurlijk niet iemand douchen, een injectie geven of een wond verzorgen met die afstand. Daarom vragen wij aan cliënten en medewerkers bij de meest geringe klachten, bijvoorbeeld een hoestje of loopneus, voor onze komst al te melden zodat wij de benodigde voorzorgsmaatregelen in kunnen zetten. Het leveren van zorg op deze manier voelt soms afstandelijk voor ons. Bij verdriet kun je er niet zijn voor de cliënt zoals eerder wel kon. Nu merk je pas hoe onmisbaar die arm om iemand heen kan zijn of hoe belangrijk onze fysieke aanwezigheid is. In het begin van de coronatijd hadden we onder andere in de gemeente Dalfsen een coronateam. Iedere cliënt die positief getest was ging over naar dit team zodat de verpleegkundigen die de zorg leverden niet in contact kwamen met de overige zorgvragers. Inmiddels kunnen we het goede nieuws melden dat het coronateam is opgeheven, omdat het aantal positief gemelde zorgvragers terug is gelopen. Dit team kan bij toename van positief geteste cliënten weer snel worden opgestart. We hopen natuurlijk dat deze tijd niet aanbreekt. De organisatie Carinova werkt hard om de werknemers op de werkvloer te ondersteunen. Er zijn volop vernieuwde protocollen en er is intern een vast aanspreekpunt voor al onze vragen rondom corona. We krijgen wekelijkse updates met de stand van zaken en we zijn ook al verrast met een attentie. Deze blijk van waardering doet ons goed. Via deze weg willen Denise en Lisa complimenten aan de collega’s geven over de flexibiliteit die zij hebben, de werkzaamheden die zij uitvoeren en de goede samenwerking die we mogen hebben. En aan alle cliënten: bedankt voor het meedenken in deze bijzondere tijd. Als team zetten we samen de schouders eronder en stellen kwalitatief goede zorg centraal, of dat nou met of zonder corona is. Dames bedankt voor het mooie verhaal en het nuttige werk wat jullie doen. TeksT: Denise en lisa M.M.v. WilleM van Trui Auto van Ewijk/LHC hervat trainingen Het coronavirus dwaalt al een aantal maanden door ons land, wat leidde tot wekenlang geen handbal op onze velden. Op 21 april 2020 maakte minister-president Mark Rutte bekend dat georganiseerd sporten voor jeugd tot en met 12 jaar en 13 tot en met 18 jaar hervat mocht worden. Een aantal weken later bereikte ons het bericht dat de senioren ook mochten starten met trainingen. Auto van Ewijk/ LHC volgt hierin de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Om deze hervatting op een verantwoorde manier te realiseren, heeft het bestuur en de technische commissie gewerkt aan een plan. Dit plan is terug te vinden op onze site: www.hvlhc. nl. Auto van Ewijk/LHC raadt ten alle tijden op de hoogte te zijn het protocol om misverstanden te voorkomen. Op weg naar de hervatting van trainingen, heeft de vereniging een mooie samenwerking gevonden met VV Lemelerveld. Zij hebben gewerkt aan een passende route, die leidend is om het sportpark te bereiken en te verlaten. Ook zijn de trainingstijden op elkaar aangepast, zodat contact met andere teams beperkt wordt. Inmiddels zijn de trainingen opgestart en het resultaat mag er zijn. De route wordt goed gevolgd, de leden houden zich aan de tijden en de anderhalve meter afstand. Daarnaast is het handbalplezier weer te bekennen op het veld. Op deze wijze hopen wij ons programma te vervolgen. Dit kan alleen wanneer iedereen zich houdt aan het protocol, want de gezondheid van ons allemaal staat voorop! Veel handbalplezier gewenst. Judo weer van start Na 8 weken alle energie opgekropt te hebben, mochten de kinderen van JV Salland eindelijk weer trainen. Het was dan weliswaar niet geheel een judoles, maar ze konden in ieder geval hun energie kwijt. En al kunnen we niet geheel aan de techniek werken, we konden wel een start maken om de corona kilo’s eraf te werken op de fitnessapparaten die op het sportveld staan. Al met al een goede stap op weg naar het normale judo. Sportvereniging VZOD hervat de lessen! Na overleg met de gemeente, handbal, voetbal en scouting is VZOD weer gestart, helaas kunnen we nog geen gebruik maken van de sporthal. Buiten sporten is toegestaan: Streetdance maakt gebruik van het plein van de scouting, 6 groepen gaan weer lekker bewegen! Powersteps en Bodyshape maken gebruik van het handbalveld. Fit & Fun maakt gebruik van de fitness toestellen. Ook zijn de hardloopgroepen weer gestart. VZOD volgt hierin de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Veel sportplezier gewenst! Wil je een lesje meedoen? www.vzod-lemelerveld.nl
Page 6
SealEco BV Handelsweg 20 8152 BN Lemelerveld Tel: +31 (0) 572 371 027 E-mail: info.nl@sealeco.com www.sealeco.com HULSMAN BESTRATING V.O.F. Riool-, grond- en straatwerkzaamheden Specialisatie: sierbestrating Wij zijn op zoek naar een Allround productiemedewerker (m/v) Voor onze productieafdeling zijn wij op zoek naar een enthousiaste aanpakker die graag afwisselende werkzaamheden wil gaan doen. Wij vragen van jou dat je: • Fulltime beschikbaar bent; • Technisch inzicht hebt; • In teamverband kan werken; • Nauwkeurig werkt; • Stressbestendig op piekmomenten bent. SealEco is een toonaangevend, no-nonsens en internationaal bedrijf. Bij gebleken geschiktheid is er de mogelijkheid op een vast dienstverband. Reageren: Stuur je motivatie en CV naar vacature.nl@sealeco.com ter attentie van Bert Heijkoop. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen via 0572-371027. Nieuws van Kindcentrum Heidepark Op 11 mei gingen de deuren van Kindcentrum Heidepark weer open na 8 weken gesloten te zijn geweest. De helft van de leerlingen mocht maandag na de meivakantie weer starten. De dag erna mocht de andere helft van de kinderen weer naar school. Er waren blije gezichtjes, die graag weer hun vriendjes en leerkrachten wilden zien. Ook wilden ze weer gewoon aan het werk. De leerkrachten vonden het fijn de kinderen weer te mogen ontvangen in hun lokaal. Openluchtzwembaden gemeente Dalfsen beperkt open vanaf 20 mei Het zwemseizoen zal anders verlopen dan bezoekers gewend zijn Vanaf woensdag 20 mei openen de openluchtzwembaden in de gemeente Dalfsen haar deuren met beperkte openingstijden en doelgroepen per bassin. Uiteraard met inachtneming van een aantal belangrijke richtlijnen. De zwembaden zijn aan de hand van het protocol van de zwembranche voorbereid op een veilige opening op 20 mei. Alle maatregelen met betrekking tot hygiëne, schoonmaak en veiligheid, die gelden volgens de richtlijnen van het RIVM, worden in acht genomen. De maatregelen vragen wel om discipline en dit zal wennen zijn voor zowel bezoekers als het zwembadpersoneel. Wethouder Jan Uitslag is blij dat de zwembaden weer open gaan. “Ik heb de weersvoorspelling bekeken en die ziet er behoorlijk goed uit. Gelukkig kan er dan weer gezwommen worden. Al zal het zwemseizoen, door de strikte maatregelen die gelden, anders verlopen dan bezoekers gewend zijn. Zo mogen er bijvoorbeeld maar een beperkt aantal zwemmers tegelijk het water in.” Alle informatie over de geldende maatregelen en de richtlijnen waarbinnen gezwommen mag worden staat op www.dalfsen.nl/corona. Geen zwemlessen Bij een volledig seizoen lukt het net om in veel gevallen de zwemlessen op een goede wijze met een diploma te kunnen afsluiten. Met de vele extra eisen en maatregelingen die op basis van het protocol aan de zwemlessen en doelgroepen worden gesteld, is het dit zwemseizoen helaas niet mogelijk om zwemlessen te volgen. _________________________ - Container bestellen? Roelofs Lemelerveld bellen 0572-37 12 90. _________________________. Containers van 2 tot 30 m3 Complimenten waren er voor de ouders en de kinderen bij de start van de schooldag. Iedereen wist waar hij/zij naar binnen moest en de ouders bleven heel goed 1,5 meter uit elkaar voor het schoolplein. In de school was het ook erg rustig. De kinderen hielden zich goed aan de looproutes in de school. Ook het handen wassen bij binnenkomst werd consequent gedaan. Dit kostte echter wel veel lestijd, maar dat zal op den duur ook wel sneller gaan. Verbaasde gezichten waren er bij de kinderen toen ze in de hal kwamen: deze had een metamorfose ondergaan door het nieuwe meubilair. Voor de leerkrachten was het wel wennen om twee keer dezelfde lessen te geven: één keer aan de A-groep en één keer aan de B-groep. De ene leerkracht vond het prettig, een andere leerkracht gaf aan dat dat wel een beetje saai is. Sommige ouders hadden hun kind(eren) zo goed begeleid dat het in de klas weer even wennen was dat juf/meester niet de hele tijd voor vragen beschikbaar was, ondanks dat de helft van de kinderen er maar was. Groep 8 is als geheel gestart op een andere locatie. Zij hebben een ruimte bij camping De Vos. Dit was noodzakelijk omdat er niet meer dan 50% van de leerlingen op school aanwezig mogen zijn, aangevuld met kinderen van ouders met cruciale beroepen. Volgens de leerkracht van groep 8 hebben ze het er geweldig: ze zijn wezen kijken bij de koeien en paarden, de dierenarts was er, maar ook is er gewoon gewerkt. Groep 8 wilde graag samen, omdat zij de musical moeten oefenen. Ze hopen dat deze te zijner tijd opgevoerd kan worden voor de (groot)ouders. Zo niet, dan kunnen kan de film bekeken worden die in ieder geval gemaakt wordt van de musical. Al met al was iedereen blij dat de school weer open is. Nu is het afwachten wat er woensdag 20 mei gezegd gaat worden: blijven de groepen gesplitst na 1 juni of mogen alle kinderen weer tegelijk naar school? Tjalkstraat 5 - 8152 CM Lemelerveld - Tel. 0572-37 29 64 Fax 0572-37 38 88 - Mobiel 06-25 04 75 07 Mini’s van de Bevers hervatten trainingen De mini’s van Volley balvereniging de Bevers moesten evenals heel Nederland heel plotseling stoppen met hun wekelijkse training. Het contact met deze jongste leden verliep de afgelopen weken via de ouderapp waarin ze uitgedaagd werden met een challenge. Maar nu mogen kinderen t/m 12 jaar weer sporten. Helaas nog niet in de sporthal, maar daar heeft de vereniging een goede oplossing voor gevonden. Na een telefoontje van een ouder met de directie van de Regenboogschool kregen we toestemming om gebruik te maken van hun sportveld, compleet met 2 netten. Op maandag voor de oudste mini’s en op donderdag zijn de jongsten aan de beurt. Na intensief overleg tussen bestuur en trainers werd het protocol Nevobo volgens de richtlijnen van het RIVM uitgerold en maandag 11 mei werden de eerste trainingen hervat. Wel even wennen, een stukje kouder en meer wind dan in de sporthal, maar alle mini’s waren er. Met hulp van ouders verliep de aankomst en vertrek van alle kinderen uitstekend. Ook hier blijkt maar weer, samen… Met dank aan bestuur, trainers, ouders en uiteraard CBS de Regenboog. FoTo: eigen FoTo Samen sterk in deze tijd Beste inwoner van onze gemeente Dalfsen, In de afgelopen maanden hebben we met elkaar veel meegemaakt. Het coronavirus heeft onze wereld op zijn kop gezet. Alles wat eerst heel vertrouwd en gewoon was, is nu opeens iets bijzonders geworden. Bij alles zijn we ons ervan bewust dat we afstand moeten houden om elkaar veilig en gezond te houden. Jong en oud, het raakt ons allemaal. We zijn onder de indruk van de veerkracht, daadkracht en zorgkracht die we in de gemeente zien. We willen u daarvoor bedanken. Dank aan alle inwoners: u toont een enorme inzet en fl exibiliteit en u staat in deze roerige tijd dag en nacht voor elkaar klaar. Dank aan alle medewerkers in de zorg: u levert een enorme prestatie onder moeilijke omstandigheden. Dank aan de mensen in alle cruciale beroepen: wat u heeft verzet is bewonderingswaardig. Dank aan iedereen die er op dit moment voor zorgt dat er nog veel zaken ‘gewoon’ door kunnen gaan. En dank aan alle ondernemers, organisatoren en zzp’ers die ondanks alle onzekerheid creativiteit en wilskracht laten zien. We leven mee met iedereen die een dierbare verloren heeft, ziek of herstellende is, die bezorgd is over de toekomst en die zich eenzaam en verloren voelt in deze moeilijke tijd. Hoe warm is het om de liefdevolle initiatieven te zien waarmee u steun biedt aan elkaar. Langzaamaan mogen we weer meer naar buiten en activiteiten oppakken. We zullen echter nog langere tijd te maken hebben met het coronavirus en de gevolgen ervan. Toch geloven wij dat we met elkaar door de crisis heen komen. Als gemeenteraad zetten wij ons daar volop voor in en we horen graag hoe wij u daarbij kunnen helpen. We spreken daar graag met u over. Op ris.dalfsen.nl vindt u al uw raadsleden en hoe u ons eenvoudig kunt bereiken. Want, alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Blijf vasthouden aan alle maatregelen, voor uzelf en voor uw naaste. Houd moed! Hartelijke groet, De gemeenteraad van Dalfsen Ben Schrijver - D66, Bert Ruitenberg - CDA, Betsy Ramerman - CDA, Erica van Lente - Voorzitter, Gerard Jutten - Gemeentebelangen, Gerrit Jan Veldhuis - VVD, Hans Ellenbroek - Gemeentebelangen, Herman Kleine Koerkamp - Gemeentebelangen, Inge Haarman - Gemeentebelangen, Ingrid Kappert - Gemeentebelangen, Janine Schiphorst - CDA, Jolande Upper - Gemeentebelangen, Joost Leegwater - Raadsgriffi er, Jos Ramaker - Gemeentebelangen, José Eilert - PvdA, Leander Broere - PvdA, Luco Nijkamp - ChristenUnie, Michiel Veldman - ChristenUnie, Rietje Lassche - ChristenUnie, Roel Kouwen - CDA, Wim Massier - CDA, Wim Pessink - Gemeentebelangen, Wim van Lenthe - Gemeentebelangen
Page 8
ATL Jouw fietsendealer altijd dichtbij! 2WIELERS@AUTOTECHNIEKLUTTENBERG.NL • 0572 - 30 13 89 • LUTTENBERGERWEG 14 • 8105 RV LUTTENBERG Hiphop workshop Tweewielers Een vervoersmiddel dat je dagelijks gebruikt, moet natuurlijk wel perfect bij je passen. Wij zoeken samen met jou naar de juiste fiets. Praktische WOON-WERKFIETS Sterke MOEDERFIETS Het mag weer: sporten en bewegen voor jongeren van 0 tot 18 jaar. Samen en alles volgens de richtlijnen die gelden voor deze doelgroep. De jongerenwerkers van Saam Welzijn bieden in elke kern activiteiten aan, zo ook in Lemelerveld. Op vrijdag 22 juni wordt er voor iedereen van 12 tot 18 jaar een vette hiphop les gegeven door jongerenwerker Sofieke Luiken. De les is van 19.00 tot 20.00 uur en zal plaatsvinden op het schoolplein van OBS Heidepark. Wij verzoeken de jongeren om zelf, in sportkleding, naar de locatie te komen en vooraf de handen goed te wassen. Tijdens de activiteit zullen de lesgevers gepaste afstand houden en zijn er desinfecterende middelen aanwezig. Er zal uiteraard rekening gehouden worden met de 1,5-meter maatregel. Er is geen toilet aanwezig. Neem je vrienden mee en geef je nu op via www.dalfsenbeweegt.nl. Loterij De Zonnebloem Aan iedereen in Lemelerveld en omgeving die onze afdeling van De Zonnebloem een warm hart toedraagt. Vanwege de situatie rondom het coronavirus vinden wij het te riskant om onze verkopers op pad te sturen en kan daarom de gebruikelijke huis-aan-huisverkoop van de Zonnebloemloterij niet doorgaan. Daarom LichteVAKANTIEFIETS Ideale SCHOOLFIETS ATL heeft de nieuwste collectie elektrische fietsen van de merken van de merken Trenergy, Sparta/Batavus, Kross & Multicylcle. Een goed alternatief voor uw stadsfiets? ATL heeft gebruikte fietsen al vanaf €395. Ontdek het zelf in onze showroom! Bekijk de gehele collectie! WWW.FIETSENWINKELOVERIJSSEL.NL _________________________ - Slank en fit met Herbalife! 30 dagen geld terug garantie Janny van Dijk, tel: 0572372242 0655864114. _________________________ Spontane fotografie Tel. 06-30 98 23 90 of 0572-37 38 91 _________________________ - Voetbalvereniging Lemelerveld. Opgave jeugdleden via www.vvlemelerveld.nl Bij vragen bel Judith in ‘t Veld, 0572-371227. _________________________ Er is bij de scouting De Verbinding in coronatijd online gespeeld. Afgelopen week hebben we gelukkig weer de buitenactiviteiten opgestart! • De bevers (4 tot 7 jaar) hebben trefbal, tikspelletjes, dodepieren en beer beer hoe laat is het? gespeeld. • De welpen (7-11 jaar) zijn bezig geweest met kubbs. • De scouts (11 tot 15 jaar) speelden levend tafelvoetbal en frisbee parcours met hindernissen. • De explorers (15 tot 18 jaar) hadden als programma ballen-bulldog, yoga training en een houtje-touwtje-puzzel. De komende weken worden activiteiten georganiseerd rondom het thema: internationaal en identiteit. Ook kinderen en jongeren die geen lid zijn van de scouting, zijn van harte welkom bij de opkomsten om te komen kijken en mee te doen. Opgeven kan via de website info@scoutingdeverbinding.nl. Scouting heeft een zeer gevarieerd aanbod aan activiteiten voor jong en oud. Zo is er in coronatijd oa een Minecraft-platform opgezet. Daarnaast komt er enkele keren per jaar een scouting magazine uit met strips, tips, weetjes, interviews en andere interessante leerzame en leuke informatie. hebben we als afdeling een digitale verkooppagina gemaakt zodat we straks weer volop activiteiten kunnen organiseren voor mensen met een lichamelijke beperking. Namens alle vrijwilligers van de afdeling Lemelerveld, Lemele, Dalmsholte en Giethmen vragen wij u om ons in dit moeilijke jaar niet in de steek te laten en uw loten te bestellen via onze online pagina. Ga hiervoor naar: www.zonnebloem.nl/loten/p/roelofdejager Indien u het gemakkelijker vindt mag u ook een bedrag overmaken op onze eigen bankrekening met vermelding van uw postcode en huisnummer. Wij zorgen er dan voor dat de loten bij u bezorgd worden. Bankrekening Zonnebloem afd. Lemelerveld NL 98 RABO 0127817131 (prijs per lot 2,00 euro). De trekking is maandag 12 okt. 2020. U krijgt automatisch bericht over de uitslag. Lees meer op www.zonnebloem.nl ___________________________ - Dagelijks nieuws: dalfsennet.nl en sukerbiet.nl ___________________________ FoTo’s: eigen FoTo’s KATPROTHOI(Y) - HEMELVAARTSDAG Hemelvaartsdag 2020. Het Coronatijdperk. Misschien wel dauwtrappen maar niet in groepsverband. Hoe anders was dat in 1969. De Lemelerveldse jeugd organiseerde een groots opgezette tocht naar De Lemelerberg onder de naam: KatProtHoi. Wat stond voor Katholiek, Protestant, Hoi (werd later Hoy). Vier jaar lang werd deze manifestatie op Hemelvaartsdag georganiseerd. Een tijdje geleden plaatsen we een oproep om herinneringen en ervaringen van deelnemers hierover te horen. Hier werd door een aantal mensen gehoor aangegeven waaronder twee uitgebreide verslagen van de organisatoren van het eerste uur, Huub Jansen en Henk Hagedoorn. Uit de verslagen van hen citeren we graag. Het ontstaan van KatProtHoi De KatProtHoi manifestatie is ontstaan doordat leden van de drie jeugdsozen in Lemelerveld (Katholieke, Hervormde en Gereformeerde) contact zochten met elkaar. Martin Schuttert (Gereformeerde Jeugdsoos), Henk Hagedoorn (Hervormde Jeugdsoos) en Huub Jansen (Katholieke Jeugdsoos). De zestiger jaren waren in de Nederlandse geschiedenis roemruchte jaren. Er was een generatieconflict gaande. Provo’s, de Maagdenhuisbezetting, Flower Power. Er heerste een sfeer van verwachting onder de jongeren. Zij zouden de wereld gaan veranderen in eerlijker, creatiever, vrediger en liefdevoller. Er kwam andere muziek: Bob Dylan, de Beatles, de Rolling Stones. De kleding, haardracht en rookcultuur veranderde. Er ontstond protest tegen de Vietnamoorlog, tegen apartheid, Martin Luther King werd vermoord. De jongeren zouden het allemaal anders doen. Ook dat begon in Lemelerveld door te dringen. Oecumene was een belangrijk begrip aan het worden. Vandaaruit ontstond het idee voor de eerste KatProtHoi. 1969 De eerste KatProtHoi - Lemelerberg Henk Hagedoorn: De eerste Katprothoi was op de Lemelerberg. Vanuit Lemelerveld liepen we op Hemelvaartsdag met een enorme groep jongeren naar de Lemelerberg en daar werd een bijeenkomst gehouden op een helling ergens bij het hoogste punt. Aan de basis lag natuurlijk het traditionele dauwtrappen en de activiteiten hadden een nauwe band met de vredesweek. Het was een feest met veel muziek en zang. Er trad een Country and Westernband op en we zongen de bekende gospelsongs. We shall overcome gaf je toen nog rillingen. De geestelijken uit het dorp hielden hun hagepreek. Het was volgens mij de eerste oecumenische bijeenkomst in het dorp. De bijeenkomst ademde vernieuwing en verfrissing. Een nieuwe tijd was aangebroken. Na afloop teruglopen naar het dorp. Huub Jansen: Het was mooi weer. De tocht startte en eindigde bij de Gereformeerde kerk aan de Meester Gorisstraat. We liepen zingend, pratend, vrolijk en opgewonden naar een open terrein op de flank van de Lemelerberg. Er was een progressieve dominee die ‘de Bergrede’ hield en volgens mij was er ook een progressieve kapelaan die sprak. Pastoor Reyers hield zich op de vlakte maar kwam wel een bezoekje brengen. Nadien wandelden we achter een paardenkoets met daarop Ben Steneker, een Country & Westernzanger uit Twente, terug. 1970 De tweede KatProtHoi – Lemelerberg/Openluchttheater Ommen Henk: De tweede Katprothoi stond in een ander licht. Dit kwam mede omdat de organisatoren in navolging van bij voorbeeld de Beatles geïnteresseerd raakten in de Indische cultuur. Het zoeken van verlichting en meer gericht zijn op jezelf en je eigen bewustzijn. Opnieuw een wandeltocht over de Lemelerberg op Hemelvaartsdag, met onderweg een symbolische zelfverbranding. Om eerlijk te zijn ging het me een beetje boven de pet, maar het was wel erg leuk. Dit keer eindigde de tocht in het openluchttheater in Ommen. Het werd ook een beetje een magische dag, met opnieuw muziek, zang van gospels en ik herinner me een Indiase muzikant, die op een soort trekorgel zijn muziek maakte. Voor de deelnemers was er eten en drinken in de sfeer van de bijeenkomst. Na afloop werden de deelnemers met trekkers en platte wagens teruggereden naar Lemelerveld. Vooral de leden van de hervormde jeugdsoos, boerenjongens over het algemeen, hadden deze rit mogelijk gemaakt. Huub: Opnieuw met mooi weer ging de tocht naar een terrein op of tegen de Lemelerberg. Op het terrein was een grote tenttempel gebouwd met een mooie grote open ruimte daarvoor. Met informatiekraampjes en presentaties over landen en volkeren in wat toen heette de Derde Wereld of Ontwikkelingslanden noemden. De toenmalige Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Udink van de CHU (een van de voorlopers van het CDA) was uitgenodigd om te spreken maar hij ging niet op de uitnodiging in. In 1966 was er de grote landelijke actie ‘Eten voor India’. Gerechtigheid, gelijkheid en vrede voor iedereen, daar stonden we ook voor. Het ging niet alleen over onrecht en armoede maar ook over cultuur en ontwikkeling. Onder het zingen van onder andere Let The Sunshine voelde die hele dag als een ontspannen, vrolijke en serieuze, hippieachtige sfeer. 1971 De derde Katprothoy - Krieghuusbelten Henk: De derde en voor mij laatste Katprothoy (de i werd een y) vond plaats op de Krieghuusbelten. De sfeer was dit keer meer hippie-achtig. De maatschappij raakte op hol en wij ook. De formule bleef in grote lijnen hetzelfde. Een wandeltocht op Hemelvaartsdag, muziek, zang, toespraken, eten en drinken. Een band ergens uit Drenthe die in een commune leefden maakte muziek, hoewel ik me daar niet veel van herinner. Er was een enorme schutting gebouwd, die door de deelnemers beschilderd werd en er was een doolhof van landbouwplastic. Het aantal deelnemers viel wat tegen, zodat we maar net uit de kosten kwamen. Daar moesten we na afloop nog behoorlijk aan trekken. Hoewel de organisatie soepel verliep, met heel veel vrijwilligers in een Katprothoy shirt was het magische er een beetje vanaf. Het werd een wat landerige dag voor veel mensen, maar gelukkig met prachtig weer. Uiteindelijk wandelde iedereen terug naar het dorp. Het was ook niet zo bijzonder meer om gezamenlijk dit te organiseren. We waren al gefuseerd en ook in het dorp ontstond samenwerking tussen de kerken. 1972 – de laatste KatProtHoy – Lemelerberg De organisatie van deze laatste Katprothoy was in handen van een Stuurgroep van Jeugdsoos Flintsjip. In deze Stuurgroep zaten: Maria Tielbeke, Joke Boschman, Dick Boschman, Herman Zwakenberg en Henk Hagedoorn. Het thema voor deze laatste Katprothoy was: Jongeren en Jezus. Geloven of niet geloven, Jesus Christ Superstar and who am I? Opnieuw was er veel belangstelling voor deze manifestatie van jongeren uit de hele regio. De herinneringen Huub: Onvergetelijk. Ik heb geen foto’s van KatProtHoi, de affiche, dat op een voorpagina van de Lemelervelder stond, reist nog steeds met me mee. Die onderlinge solidariteit, de hulp van alles en iedereen, de daadkracht en geestdrift in de voorbereiding en de uitvoering is me altijd bij gebleven voor mij blijft het een indrukwekkende en onvergetelijke positieve periode. Henk: Katprothoy was dus klaar. Het motto was gerealiseerd en in de jaren erna richtten we ons op veel andere en soms vernieuwde activiteiten. Een mooi voorbeeld was het paasvuur op het Deventerpunt, met tal van activiteiten. Ook een beetje de Katprothoy sfeer, maar we noemden het niet meer zo. Mijn herinneringen aan Lemelerveld zijn mooi. Het was een prachtige periode, met veel vriendschap en uitdagingen. Ook van Hendrik van Luinen ontvingen we een berichtje. Hij had mooie herinneringen aan dit evenement. Vooral het optreden van Ben Steneker had grote indruk op hem gemaakt. Nawoord Achteraf gezien is dit een belangrijke periode geweest voor veel jongeren in Lemelerveld. Het was een tijd van verandering zowel op het gebied van geloof als van de samenleving in zijn geheel. Er werd veel gediscussieerd en er ontstonden op allerlei terreinen initiatieven. De roemruchte zestiger jaren waren zeker niet aan Lemelerveld voorbij gegaan. Dat er behoefte aan dit soort manifestaties was blijkt wel uit het grote aantal deelnemers destijds. Graag willen we de Historische Werkgroep Lemelerveld bedanken voor de krantenartikelen uit die tijd. Er zijn meer dan 50 foto’s uit 1970 en 1971 gedigitaliseerd. Deze zijn vanaf Hemelvaartsdag op Sukerbiet te bekijken met nog meer informatie en het programmaboekje uit 1970. anneT scHoorleMMer en Hans Heerink 1970 ­ Onderweg naar Ommen 1970 ­ Symbolische zelfverbranding in Ommen 1970 ­ Openluchttheater Ommen 1971 ­ Krieghuusbelten

LE 13mei2020


Page 0
40e jaargang nr. 1942 - 13 mei 2020 Contacthuisje voor ZGR Brugstede U kon vorige week maandag op facebook al zien, dat een grote kraan een container kwam plaatsen bij ZGR Brugstede. Een aantal ondernemers hebben samen zorg gedragen voor de realisatie van een contacthuisje, een plaats waar bewoners van Brugstede met hun familieleden (alleen gescheiden door een glazen scherm) samen kunnen afspreken. Foto’s: EigEn Foto’s Thuis Lemelerveld legt verbinding met Scouting de Verbinding In deze tijd van de coronacrisis en quarantaine gelden bij scouting de Verbinding nog steeds beperkende maatregelen. We zijn met de gemeente in overleg geweest en gaan vanaf maandag 11 mei starten met het organiseren van buitenactiviteiten voor onze (jeugd)leden. Bij slecht weer kan er gekozen worden voor online activiteiten. Dit vraagt veel creativiteit van leiders en leden. Dat wil niet zeggen dat er ondertussen niets gebeurt in en rondom het scoutinggebouw… Het scoutinggebouw wordt al enige tijd nuttig gebruikt door de bewoners van woonvorm Thuis. Iedere dag maken 1 tot 3 bewoners met een vaste begeleider gebruik van het scoutinggebouw en ondernemen ze er verschillende activiteiten. Samen afleiding zoeken en genieten van de rust werkt goed om deze rare periode door te komen. Want als je een verstandelijke beperking, een verstoorde prikkelverwerking hebt en emotioneel op niveau van een half jarige tot 4 jarige functioneert, is het extra moeilijk te aanvaarden waarom je ineens niet meer naar je ouders, of naar externe dagbesteding mag, naar de winkel of erop uit. De bewoners van Thuis zijn enorm blij met deze fijne plek. Het geeft blijheid, rust en vermindert de verwarring en verdriet. Door de blije foto’s die we dagelijks maken op te sturen naar de ouders, geeft dit de ouders van de bewoners ook enorm rust. Het is top dat Scouting de Verbinding zo met woonvorm Thuis meedenkt. Om de bewoners van Thuis niet in gevaar te brengen zorgt de Scouting ervoor dat niemand in het gebouw komt dan alleen Thuis . Op deze wijze kan Thuis in deze crisis verantwoorde zorg en begeleiding blijven bieden aan deze kwetsbare doelgroep. David ten Broeke (van Ten Broeke Makelaardij en Verzekeringen) regelmatig een hoop emoties los. De doos met tissues staat er dan ook niet voor niets op tafel. Vanaf woensdag bestaat er voor de vrijwilligers van Brugstede ook de mogelijkheid om een afspraak te maken. Deze groep wordt momenteel ook geweerd uit het zorgcomplex en ook zij missen de bewoners enorm. Onder het motto: “Beter safe dan sorry” heeft het complex nog steeds de corona buiten en Gerjon Harmsen (van de Harmsen Groep) wilden voor deze speciale gelegenheid wel even poseren met Aafje ten Kleij van de ZGR vóór het proathuussie of babbelbox (zie foto). Verder heeft Beekman Electro de geluidsinstallatie Wagenmans het geleverd en heeft interieur verzorgd. Een trotse Aafje vertelt dat deze ruimte op afspraak een half uur per keer gebruikt kan worden door familie leden om hun geliefde(n) te kunnen spreken. En daar wordt goed gebruik van gemaakt. Via beeldbellen was er wel contact, maar dit benadert toch veel meer het normale contact en maakt de deur weten te houden. Achter de gesloten deuren mogen de bewoners wel met elkaar eten en koffie drinken, zodat ze niet de hele dag “eenzaam opgehokt” zitten in hun eigen kamer. We wensen Brugstede heel veel plezier met hun nieuwe aanwinst, maar we hopen dat het huisje gauw weer weg kan en we weer gewoon door de voordeur naar binnen kunnen lopen. Bovengenoemde bedrijven nogmaals dank. Jullie hebben de bewoners en familieleden hiermee een geweldig plezier gedaan. Grote klasse. tEkst: WillEm van trui Foto’s: Hans HEErink Adverteren in Wij informeren u graag over de aantrekkelijke tarieven Tel. (0572) 37 21 55 info@drukkerijvanasselt.nl www.drukkerijvanasselt.nl of scan deze QR Code
Page 2
THEO JANSEN Altijd bezige handen, nu gevouwen en stil. Energiek, intens geleefd, zo was jouw wil. Nu heb je rust, met lichaam en geest. Het blijft ons zo dierbaar, wat is geweest. Een groot gemis, het doet ons pijn, maar we weten, dat je altijd bij ons zult zijn! Na een periode van afnemende gezondheid is overleden onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en ouwe oma Theodora Wilhelmina Maria Schokker-Haas Dora * Hoonhorst, 4 december 1932 † Raalte, 8 mei 2020 Sinds 20 juli 2006 weduwe van Hein Schokker. Lemelerveld: Gerard en Toke Martijn † Chantal en Martin Nicole en Sander Twan en Esmee Dalfsen: Irma en Harrie Amber Wijhe: Josè en Jos Jeroen en Anouk Linda en Wouter Lisa en Stefan Wendy en achterkleinkinderen Wij danken iedereen die onze moeder en oma met liefde, zorg en aandacht heeft omringd. In het bijzonder door alle medewerkers en vrijwilligers van woonzorgcentrum Het Anker te Lemelerveld en verpleeghuis De Hartkamp, woning E/F, te Raalte. Correspondentieadres: G. Schokker, Aakstraat 31, 8152 CA Lemelerveld In verband met de Covid-19 virus zal de uitvaartviering op woensdag 13 mei om 10.30 uur in besloten kring plaatsvinden in de Parochiekerk H. Hart van Jezus, Posthoornweg 5 te Lemelerveld. Aansluitend begeleiden wij onze lieve moeder en oma naar haar laatste rustplaats op het Parochiekerkhof naast de Parochiekerk. Bel voor afspraak G. Harmsen 06 54 95 14 33 _________________________ - Dagelijks nieuws: dalfsennet.nl en sukerbiet.nl _________________________ verschijnt elke week huis aan huis in lemelerveld en omgeving uitgave: drukkerij van asselt ambachtsweg 3 8152 ba lemelerveld redactie, advertenties en administratie: ambachtsweg 3 lemelerveld T 0572-37 21 55 E info@drukkerijvanasselt.nl I www.drukkerijvanasselt.nl inleveren • advertenties: zwart/wit: dinsdags tot 10.00 uur kleur: ‘s maandags tot 10.00 uur • redactioneel: ‘s maandags tot 09.00 uur bezorgklachten: • bebouwde kom lemelerveld: tel. 0572-37 21 55 (drukkerij van asselt) • buitengebied: tel. 0572-37 15 08 (fam. weelink) doorgeven vanaf vrijdag Plaat- en richtwerk l Schadetaxatie-verzekering l Ruitmontage l Uitdeuken zonder spuiten l Spuitwerk l Licht industrieel spuitwerk l Caravanrepair l Nano lakverzegeling l Gratis leen-auto l 24/7 spoedservice: 0572 37 24 37 EUROGARANTBEDRIJF Vier jaar garantie Een uitvaart die past bij uw wensen vertrouwd, respectvol en betrokken Uitvaartverzorging en begeleiding Hendrie Arnold Tel. 06 206 327 21 (dag en nacht bereikbaar) Kerkstraat 32a, 8151 AP Lemelerveld info@uitvaartverzorging-hendriearnold.nl www.uitvaartverzorging-hendriearnold.nl Persoonlijke begeleiding, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent Te koop: Houten landhekken Handelsweg 11 _________________________ - Voetbalvereniging Lemelerveld. Opgave jeugdleden via www.vvlemelerveld.nl Bij vragen bel Judith in ‘t Veld, 0572-371227. _________________________ _________________________ - Volleybalvereniging De Bevers. Opgave en informatie bij Edmunda Hogenkamp, tel. 0546-67 34 93. _________________________ _________________________ - Te koop: diverse planten rode canna, trostomaten, paprika en spaanse peper € 1,-. 06-11919076 na 18 uur. _________________________ Autoschade? Als autoschadeherstel ook waardeherstel moet zijn, ga dan naar... VERBOUW & ONDERHOUD Onderhoud / verbouw / renovatie tegel-, metsel- en timmerwerk Lemelerveldseweg 106 - 8152 DE Lemelerveld Telefoon 0572-37 23 29 - Mobiel 06-83 20 82 88 ____________________________________________________ - Straatzand, tuingrond, compost, metselzand, grind, zandbakkenzand nodig? Bel 0572-37 12 90 Roelofs Lemelerveld. Zowel afhalen als bezorgen is mogelijk. ____________________________________________________ ____________________________________________________ - Slank en fit met Herbalife! 30 dagen geld terug garantie Janny van Dijk, tel: 0572-372242 0655864114. ____________________________________________________ Industrieterrein ‘t Febriek Handelsweg 25 Lemelerveld Tel. (0572) 37 24 37 www.gebrmasmanautoschade.nl Zelfstandig wonende ouderen verrast in Lemelerveld Huisarts: tel. 0572-37 17 22 Avond- en weekenddienst huisarts: tel. 0900 - 333 63 33 Apotheek Lemelerveld: tel. 0572-37 05 21 GGD Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar “Soms heb je een vraag” Inloopspreekuur: iedere do 9.00-10.00 u. Ds. C. Keersstraat1, Lemelerveld, tel. 088-4430702 ZGR Brugstede MIEN(Thuiszorg) Klantkompas 0572-744050 Spoednummer 088-6564280 klantkompas@zgr.nl Tandartspraktijk Lemelerveld tel. 0572 74 52 52 bereikbaar elke werkdag van 09.00-12.00 uur www.tandartspraktijklemelerveld.nl Avond- en weekenddienst tandarts: tel. (0572) 39 59 32 Verloskundigen: Gemmare: tel. (0548) 61 65 10; spoednummer: tel. 06-28 47 27 74 Mammacafé Nijverdal, 1e en 3e wo vd maand, 10.00-11.30 u Zwanger & Zo: tel. (0548) 62 03 26; spoednummer: tel. 06-20 10 30 48 www.MoedersvoorMoeders.nl Aanmelden kan t/m 11e week vd zwangerschap: tel. 088-2780000 info@moedersvoormoeders.nl Carinova Thuiszorg: tel. 0900-86 62 (24/7) (0570) 51 85 64 www.carinova.nl Rosengaerde Zorg Thuis: tel. 06-10 02 32 58 (24/7) www.rosengaerde.nl Weekenddienst apotheek: Spoedrecepten: za en zo gesloten. Buiten openingsuren: Isala Apotheek: 038-424 54 74. Op za en zo van 09.00-12.00 u is Apotheek Heino ook open: 0572-39 28 88 Dierenarts: Dag en nacht bereikbaar: tel. (0529) 43 53 63 Praktijk voor fysio-, manuele-, oedeem- en geriatrietherapie, acupunctuur, Corefit en FIT krukkenuitleen: tel. 37 21 58 / voor Lemele: 06-57 04 59 78, bgg 37 21 58 Praktijk voor Osteopathie Natasha Stigter D.O.-M.R.O. tel. 06-50 84 41 70 www.pvo-osteopathie.nl AcupunctuurBreed/Karel Beck: meten is weten Klassieke en moderne technieken www.acupunctuurbreed.nl tel.:370422 /06-20 40 30 38 acupunctuurbreed@gmail.com WAARDEVOL ZIJN praktijk voor psychodynamische therapie & coaching, tel. 06-46 67 43 23 Praktijk voor psychologische hulp en begeleiding: Info/afspr. tel. 06-53 21 74 60 Therapeutische coach PMA-Coach/Trainer - Counseling-Coach tel. 06-30 370 212 www.pma-joseholtmaat.nl Zorgwinkel Salland: hulpmiddelen Tel. (0572) 36 32 35 www.zorgwinkelsalland.nl Ergotherapie Salland 06-450 428 77 www.ergotherapie-salland.nl Spreekuur Alg. Maatsch. Werk: do 9.00-10.00 u, Kulturhus De Mozaïek Alg. Hulpdienst Graag Gedaan Tel. 37 25 49 / b.g.g. 37 19 89 Diabeteslijn: tel. (033) 463 05 66 St. Terminale Thuiszorg Ommen e.o: tel. (0529) 45 23 30 (24 u/dag) Sociaal Steunpunt Kerken: Tel. 37 01 00 • ma en do: 9.15-11.30 u Iedere avond 19.15 uur Meditatief kwartiertje via Kerkdienstgemist.nl Alarmnummer politie/brandweer: 112 Servicepunt Gemeente Dalfsen: Gesloten! Zoals u vorige week hebt kunnen lezen is er op de avond voor K(w)oningsdag een online pubquiz georganiseerd. Maar liefst 230 teams hebben deelgenomen. Enkele plaatselijke ondernemers zorgden voor borrelhapjes, tompoucen en met ter plekke geserveerde bittergarnituur werd het een zeer gezellige avond in huiselijke kring. Van de opbrengst konden we de ouderen in ons dorp een ‘hart onder de riem’ pakketje brengen. Maandag 4 mei zijn de 75 plussers die nog zelfstandig in ons dorp wonen bezocht met een prachtige plantenbak en iets lekkers! Voor de organisatie een heel karwei! Gelukkig werden ze geholpen door veel vrijwilligers en kwam onze eigen burgemeester ons aan het eind van de middag assisteren met de laatste adressen. Dit alles is mogelijk gemaakt door de opbrengst van de Koningsquiz, donatie Zwakenberg Eten & Drinken, vrije Bibliotheek binnenkort weer open! De bibliotheek mag weer gedeeltelijk haar deuren openen. Deze week kunnen boeken en ander materiaal weer ingeleverd worden. Hoewel je geen boete krijgt voor te laat inleveren is het toch fijn, voor u en voor ons, om ze alvast in te leveren. Inlevertijden zijn van 11.0015.00 uur op: maandag 11 mei; woensdag 13 mei en vrijdag 15 mei. Vanaf maandag 25 mei is de bibliotheek ook weer toegankelijk voor uitlening. Uiteraard onder strikte voorwaarden conform alle maatregelen in het kader van het coronavirus. Zo moet iedereen 1.5 meter afstand houden en is er ruimte voor een maximaal aantal bezoekers. Binnenkort worden de beperkte openingstijden bekend gemaakt. Boeken reserveren kan uiteraard nog steeds. We kijken er naar uit om u weer te zien in de bibliotheek! giften en een bijdrage van de Ondernemersvereniging Lemeler veld. Tevens heeft de organisatie een verzoek ingediend voor een bijdrage vanuit Sociale kwaliteit 4D (durven, delen, denken en doen). Ook vanuit dit project hebben wij een bijdrage ontvangen voor dit initiatief. Allen hartelijk dank! Er zijn bijna 300 adressen bezocht met een pakketje. En natuurlijk zat bij heel veel pakketjes een mooie tekening gemaakt door kinderen uit ons dorp! En wat een blijde gezichten….. mensen zo dankbaar! In het kader van de privacy is het uiteraard moeilijk om het hele adressenbestand compleet te hebben. We hopen niemand vergeten te zijn! Bent u (of kent u iemand) 75 jaar of ouder, zelfstandig wonend in Lemelerveld en heeft u niets ontvangen dan vragen wij u vriendelijk dit te melden bij info@ kulturhuslemelerveld.nl of bel naar 06- 486 955 83. Dan zorgen wij ervoor dat u alsnog een pakketje krijgt. Laten we in deze bijzondere t ijden blijven omzien naar elkaar! tEkst: DoriEn grootEnHuis Foto’s: martin ZWakEnbErg Joop en Annie Huijsmans-Elshof 50 jaar getrouwd De derde in de Vogelaarstraat die hun 50-jarig huwelijk op een andere wijze vierden dan ze gedacht hadden. Joop en Annie werden vorige week verrast door de buren die een bord en slingers plaatsen in de tuin en een “Lang zullen ze leven” zongen. Annie, net terug van de winkel, bood onmiddellijk koffie aan. Bloemen waren al vroeg gebracht. Dochter Kelly en haar vriend uit Rotterdam kwamen op gepaste afstand haar ouders feliciteren. Zoon Renzo, die met echtgenote en 2 kinderen in Brazilië woont, kon vanwege de coronamaatregelen niet komen. Het duurde niet lang of de familie van Joop en Annie kwam ook op de koffie. Het was een gezellig samenzijn met mooi weer, net zoals 50 jaar geleden, toen het nog warmer was. TeksT en foTo’s: AnToon sibelT
Page 4
FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK LEMELE/LEMELERVELD IS WEER OPEN Na 7 weken alleen de meest urgente zorg verleend te hebben zijn we nu weer open voor de reguliere zorg. Het beleid dat we volgen is erop gericht dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. We vragen u dus alleen naar de praktijk te komen als u een afspraak heeft. We verzoeken u om nieuwe afspraken zoveel mogelijk telefonisch (372158) of via de website www.fysiolemelerveld.nl te maken. Voor administratieve vragen kunt u ons mailen op info@fysiolemelerveld.nl. Voordat we een afspraak inplannen stellen we u deze vragen: • Heeft u nu corona? • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona? • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden? • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38°C)? • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen? • Bent u in thuisisolatie? • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking? Indien u op één van deze vragen ‘ja’ antwoordt mogen wij u nog niet behandelen. Voor urgente zaken zoeken we naar een oplossing. Als er in de tijd tussen het maken en het plaatsvinden van de afspraak iets wijzigt in uw gezondheid en u op één van de voorgaande vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak, ook binnen 24 uur, te annuleren. In de wachtruimte en bij het maken van vervolgafspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd. Onze balie is beschermd door glas, dit laten we ook dicht. Wellicht moet u uw stem iets verheffen. Verder hebben we de wachtkamer zo ingedeeld dat er ook hier 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. Verder zijn looprichtingen aangegeven. Ook in de oefenzaal is dit duidelijk op de vloer aangegeven en we verzoeken u ook om de deuren voor ingang en uitgang zodanig te gebruiken. De omkleedruimtes en douches zijn gesloten. Als u voor de oefenzaal komt, kleedt u zich dan thuis om. Nog wat extra aanwijzingen: • Kom niet te vroeg. We vragen u op uw afspraaktijd de praktijk te betreden. Niet eerder en niet later. • Desinfecteer na binnenkomst uw handen met de door ons verstrekte handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. • Volg de aanwijzingen van ons personeel op. • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen. • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk. In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijnen van het KNGF en RIVM en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen. We gebruiken indien nodig een mondneusmasker als we binnen de 1,5 meter moeten komen. Achter onze maskers zijn we nog net zo aardig en gezellig als altijd natuurlijk! Wij hebben er vertrouwen in u in de huidige organisatie veilig te kunnen ontvangen en u de fysiotherapeutische zorg te verlenen die nodig is. Tot gauw! Met vriendelijke groet, Team Fysiotherapie Lemele/Lemelerveld Negatief resultaat jaarrekening 2019 Door grondverkoop toch toename algemene reserve Het college van de gemeente Dalfsen legt de jaarrekening 2019 in mei 2020 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Tijdens de raadsvergadering van 15 juni 2020 wordt de jaarrekening 2019 definitief door de gemeenteraad vastgesteld. Dit onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring die in mei verwacht wordt. De jaarrekening 2019 lijkt te worden afgesloten met een negatief resultaat van € 49.000. Wethouder van Leeuwen: “We zien ook in 2019 weer stijgende uitgaven in het Sociaal Domein. Dalfsen wijkt hierin niet af van de landelijke trend. Om hier grip op te krijgen is het project Grip op Sociaal Domein opgestart. Doel is de kostenontwikkeling beter in de hand te krijgen, te komen tot een betere begroting en inzicht te krijgen in de te nemen maatregelen.” De oorspronkelijke begroting 2019 sloot af met een positief saldo van € 0,4 mln. Mede door extra kosten in het Sociaal Domein was er aanleiding de uitgaven voor 2019 te beperken. Door deze bezuinigingen, een aantal mee- en tegenvallers en met name een vrijval van € 1.500.000 van de algemene reserve vaste buffer, is het uiteindelijke resultaat over 2019 beperkt tot € 49.000 negatief. In het licht van de komende perspectiefnota valt het niet uit te sluiten dat ambities weer bijgesteld moeten worden. Ondanks forse ingrepen is in 2019 80% van de voorgenomen prestaties gerealiseerd. Onder meer zijn het beleidsplan “Transitie Sociaal Domein” en het plan “Beleid en Uitvoering Participatiewet” vastgesteld, net als de Visie op Integrale Kindcentra, waarop verder gebouwd kan worden. Tevens is de Woonvisie vastgesteld en is er voortgang geboekt in het kader van de Omgevingsvisie. Ook hebben bestuurlijke vernieuwing en het proces om te komen tot een nieuwe missie en visie veel aandacht gehad. Ontwikkelingen GEZOCHT: MAALTIJDBEZORGERS Vind je het leuk om een ritje te maken, maaltijden te bezorgen en contact te hebben met name met ouderen? Graag doen we een oproep voor vrijwilligers die maaltijden willen bezorgen in Lemelerveld. Met een groepje vrijwilligers draag je zorg voor het brengen van maaltijden, 7 dagen per week. Om 10.45 uur haal je de maaltijd op bij Rosengaerde in Dalfsen. Ongeveer 13.00 uur ben je weer thuis. Met het groepje vrijwilligers bepaal je wie welke dagen bezorgt. De reiskosten worden vergoed en er is een vrijwilligersverzekering afgesloten door Rosengaerde. Heb je belangstelling? Mail dan naar: vrijwilligerswerk@rosengaerde.nl of bel: 0529 431 541 Daarnaast gaat wethouder van Leeuwen nog in op de huidige ontwikkelingen: “Nederland heeft te maken met de coronacrisis. Om een inschatting te maken van de mogelijke consequenties is een impact analyse opgesteld. Deze impact analyse voor de jaarrekening is opgesteld in een periode, waarin nog veel onduidelijk en onzeker is en was. De impact analyse is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld, maar blijft in deze periode toch een momentopname. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van deze crisis voor de Dalfser economie. Gelukkig beschikt de gemeente Dalfsen nog over een ruime buffer waarmee we eventuele incidentele tegenvallers kunnen opvangen. Echter, deze spaarpot is niet onuitputtelijk”. Overzicht inkomsten en uitgaven Ook dit jaar heeft de gemeente Dalfsen een infographic ontwikkeld waarop te zien is wat de gemeente aan inkomsten en uitgaven heeft. De infographic en de digitale versie van de jaarrekening 2019 zijn te raadplegen op https://dalfsen.jaarverslag-2019.nl/ TE HUUR GEVRAAGD: Bedrijfsruimte in Lemelerveld ong. 200 vierkante meter 06-51540467 PARTICULIERE VLEESVERKOOP! Wij beginnen met: Geïnteresseerd in ons (barbecue-)vlees en wilt u meer weten over de mogelijkheden? Kijk dan op onze website of neem contact met ons op. Thuisbezorgen is mogelijk. (H)EERLIJK VLEES VOOR EEN BETAALBARE PRIJS www.varkenshoff.nl/ons-vlees - info@varkenshoff.nl tel: 06-51321100 (ook per Whatsapp te bereiken) Muur van Geloof, Hoop en Liefde Een plek van rust, bezinning en bemoediging... dat is wat de muur van Geloof, Hoop en Liefde wil meegeven. Er kunnen bemoedigingen, groeten, gedichten, wensen, tekeningen enzovoort aan de ‘muur’ gehangen worden. Iedereen in Lemelerveld kan hier iets aan de muur hangen. Vanwege het weer is het verstandig om dit in een plastic mapje of zakje te doen, zodat het bij regen ook gelezen kan worden. Mocht u er langs lopen en denken ik wil ik ook iets schrijven... bij de muur hangt een mapje met de benodigdheden voor u klaar. Op deze manier willen we elkaar bemoedigen en omzien naar elkaar… dus maak een ommetje en lees wat er aan de muur hangt en hang er zelf ook iets bij. Waar de muur staat…? Bij de Lichtbron, Kerkstraat 17. Foto: EigEn Foto De vrijwilligers. Foto: EigEn Foto Het V2- monument: Herdenkingsplek van Luttenberg 4 mei 2020: een sobere plechtigheid zonder publiek. Alleen een kranslegging door wethouder Wagenmans en Renske Mollink. De fakkels Geslaagde actie Because we Carry Overweldigend en hartverwarmend hoeveel respons wij hebben gekregen op de actie van Because we Carry, om gevulde rugzakjes voor de kinderen in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos te verzamelen. Het was een hele klus, maar mede door jullie hulp, op welke manier dan ook, hebben wij 352 rugzakjes af kunnen leveren. Zo Bijzonder! Landelijk was het streven 8000 rugzakjes, maar het zijn er meer dan 39000 geworden, zodat ook op andere plekken/ kampen gevluchte kinderen zo’n rugzakje gaan krijgen. Dank jullie wel voor jullie bijdrage. brandden, de Nederlandse vlag wapperde halfstok. Zo werd stilgestaan bij de 19 slachtoffers van december 1944. Van deze kranslegging en van die bij de andere oorlogsmonumenten in de Gemeente Raalte is een korte film gemaakt, die via sociaal media en Salland1 te zien is. Dit jubileumjaar, dat Luttenberg 75 jaar bevrijding van Luttenberg, was hét moment om deze herdenkingsplek geheel te renoveren. Graag hadden we het vernieuwde perk op 4 mei plechtig in gebruik willen nemen in aanwezigheid van vele Luttenbergers, maar door de corona-crisis was dit niet mogelijk. Nadrukkelijk willen wij, als Comité 4-5 mei, ieder die dit mogelijk heeft gemaakt, hartelijk bedanken. Acht vrijwilligers, onder leiding van Jan Jonkman, hebben dit project geklaard. Slecht weer, veel regen en wind, hielden hun niet tegen om te rooien, egaliseren, straatwerk te leggen, te bemesten en in te planten. Nieuwe heggetjes, twee mooie magnoliabomen en honderden planten, 19 zwerfkeien, een nieuw klinkerpad, twee houten bankjes en een permanente vlaggenmast kwamen naar de Blikweg. Deze herdenkingsplek omvat nu ook 19 grote zwerfkeien, symbool van de 19 slachtoffers van deze ramp. Vele Luttenbergers hebben al een bezoek gebracht aan de fraai gerenoveerde herdenkingsplek. Een plaats waar we ook in de toekomst de slachtoffers van de V2-ramp waardig blijven herdenken. Iedereen die, op welke manier dan ook, heeft bijgedragen aan dit project: Hartelijk dank! Comité 4-5 mEi: JEssE JagEr, rEnskE mollink, bEn ramaakEr, JoHnny vElDkamp, sWEn WEstEnEnk, JEnnEkE van DoEsburg Dodenherdenking bij monument in Lemele voor Vrede en vrijheid Tijdens de Dodenherdenking werden twee kransen gelegd bij het monument voor Vrede en vrijheid in Lemele. Wethouder Ko Scheele deed dit namens de gemeente Ommen en Plaatselijk Belangvoorzitter Gerrit Jan Hallink (vooraan op de foto) namens de bevolking van Lemele. Foto: aDri van Dulst Dodenherdenking in Lemelerveld Maandagavond 4 mei om 20.00 uur zijn de slachtoffers uit de oorlog herdacht. Ook in Lemelerveld werd hier bij stilgestaan. Marcel Veltjen, muzikant van Polyhymnia, speelde op indrukwekkende wijze iets voor 20.00 uur het Taptoesignaal, gevolgd door twee minuten stilte…. foTo: MArTin ZwAkenberg
Page 6
Verlost van je Corona kapsel! Eindelijk mogen de kappers weer doen wat ze het liefste doen, de schaar zetten in haar! Ook in Lemelerveld kun je weer bij je kapper terecht. De redactie heeft vandaag een rondje over het dorp gedaan en enkele kapsalons bezocht. Om zo de “Corona” sfeer te proeven. Natuurlijk Heidepark krijgt subsidie voor bouwen van klimbos Gaat Natuurlijk Heidepark weer open? Wij hopen van wel! We gaan deze week een plan indienen bij de gemeente waarin we hebben uitgewerkt hoe wij denken dat Natuurlijk Heidepark verantwoord open kan voor bezoekers. Inmiddels starten wij al met de uitvoering van de gewenste aanpassingen, zodat, als we een “go” krijgen, we ook gelijk open kunnen. De seizoenkaarten kunnen besteld worden als individu of gezin. In tegenstelling tot voorgaande jaren kunnen kinderen t/m 17 jaar meedoen op de gezinskaart. Als we niet open kunnen/ mogen kan het abonnementsgeld op verzoek weer teruggestort worden. Voor meer inf. en voor het bestellen van seizoenskaarten kan men terecht op: www.natuurlijkheidepark.nl Klimbos Zoals menigeen wel weet, zijn wij voornemens een klimbos te realiseren bij Natuurlijk Heidepark. Hiervoor hebben wij een subsidieaanvraag ingediend bij Leader. Afgelopen week hebben wij te horen gekregen dat deze aanvraag gehonoreerd is. Op deze manier kunnen wij een deel van de kosten voor het te bouwen klimbos financieren. Deze Leadersubsidie dekt 40% van de ingediende begroting. We zijn nog druk bezig om de rest van de financiën bij elkaar te krijgen, dus: wordt vervolgd. Had je al een afspraak staan, dan zijn de mensen die het langst hebben moeten wachten, nu als eerste aan de beurt. Dat is wel het eerlijkste systeem. Kapsalon Rudi en Look Hair konden vandaag de eerste mensen verlossen van hun haardos en/of de uitgroei bijwerken. Haarstudio Willemien opent morgen haar deuren aan het Kroonplein weer. Uiteraard alleen wanneer je geen gezondheidsklachten hebt, mag je weer plaatsnemen in de kappersstoel. Vorige week woensdagavond kwam het verlossende woord van de premier. De kapsalons mogen weer open! Een hectische tijd breekt aan, want de telefoon staat roodgloeiend en er moeten allerlei voorzorgsmaatregelen genomen worden. Zo moesten er mondkapjes, spatschermen, extra desinfectie middel en extra kappers gereedschap gekocht worden, want met elkaars gereedschap werken is ook niet meer mogelijk. Door de extra maatregelen kunnen ook minder klanten dan eerder behandeld worden. Tussendoor dient alles weer grondig gereinigd te worden. De kapmantel gaat na elke cliënt in de was. Ook worden deurklinken en alles wat is aangeraakt, na elke cliënt goed gereinigd. En dienen de kappersstoelen minimaal 1,5 meter uit elkaar te staan. Dit betekent o.a. voor kapsalon Look Hair ook minder kappers op hetzelfde moment aan het werk. Look Hair heeft een goede buur aan Café Reimink, want zij mogen gebruik maken van de hal voor de grote zaal, waar twee kapperstoelen opgesteld staan voor uitsluitend knipbeurten. Op deze manier en door ruimere openingstijden kunnen toch zoveel mogelijk klanten in een zo kort mogelijke tijd geholpen worden. De gesproken kapsalons zijn erg blij dat medewerkers zo flexibel zijn en extra uren willen werken. Samen als team moet je het tenslotte doen. Zoals de slogan zegt: Alleen samen krijgen we Corona onder controle. De wachtruimte bij Rudi en Look Hair is verplaatst naar buiten, zodat ook daar genoeg afstand van elkaar gehouden kan worden. Via pamfletten en een filmpje van Anko, de brancheorganisatie worden kapsalons en bezoekers geïnformeerd hoe de werkwijze op dit moment is. Uiteraard dient er vooraf altijd een afspraak gemaakt te worden. Zonder afspraak, zoals bijvoorbeeld eerder bij kapsalon Rudi op de vrijdagavond is niet meer mogelijk. Kapsalon Look Hair vraagt ook medewerking van haar klanten om alvast thuis het haar te wassen voor een knipbeurt, ook uit praktische overweging wanneer er geknipt wordt bij Reimink. Buurtsportcoaches en jongerenwerkers SAAM Welzijn sportief in coronatijd Het mag weer! Sporten en bewegen voor jongeren tot 18 jaar. Samen en uiteraard alles volgens de richtlijnen die gelden voor de verschillende leeftijdsgroepen. De buurtsportcoaches van de gemeente Dalfsen hebben met de jongerenwerkers van SAAM Welzijn de handen ineen geslagen om de jeugd, naast de reguliere sport, op een verantwoordelijke wijze weer te laten sporten op sportveldjes in de wijk. Daarom start vanaf 13 mei het naschools sportprogramma ‘sporten in coronatijd’ in alle kernen van de gemeente Dalfsen. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen naast de reguliere Sports4Kids activiteiten deelnemen aan nieuwe activiteiten, waaronder het EK voetbal, blijf gezond-spelletjes, tennis, highland games, slagbal, waterspelletjes en nog veel meer. Voor jeugd vanaf 12 jaar gaan de jongerenwerkers diverse activiteiten organiseren die later deze week bekend worden gemaakt website www.dalfsenbeweegt.nl. Voor deze doelgroep gelden ook andere richtlijnen dan voor de doelgroep onder de 12 jaar. Inschrijven Inschrijven kan tot één dag voor aanvang van de activiteit via www.dalfsenbeweegt.nl. Hierop staat het volledige aanbod per kern en leeftijdscategorie. De activiteiten worden gratis aangeboden. Voorzorgsmaatregelen De buurtsportcoaches en jongerenwerkers SAAM verzoeken jongeren om zelf, in sportkleding, naar het sportveldje te komen en vooraf de handen goed te wassen. Alleen waar noodzakelijk mogen ouders hun kind(eren) halen en brengen naar het sportveld. Tijdens de activiteit zullen de lesgevers gepaste afstand houden en zijn er desinfecterende middelen aanwezig. Voor de doelgroep 12 tot 18 jaar zal rekening gehouden worden met de 1,5-meter maatregel. Meer informatie Zie voor meer info over ‘sporten in coronatijd’ www.dalfsenbeweegt.nl en voor de richtlijnen www.dalfsen.nl/corona of neem contact op met de buurtsportcoaches via buurtsportcoaches@dalfsen.nl. De kapsalons zijn erg blij dat ze weer open kunnen, maar voelen toch ook een grote verantwoordelijkheid. Je wilt niet dat mensen via jouw zaak besmet raken. Bij het benaderen van de cliënten voor het maken van een afspraak is er maar een enkeling die aangeeft, wel wat langer nog te willen wachten. Maar de meeste mensen zijn maar wat blij dat ze weer bij hun vertrouwde kapsalon terecht kunnen. De redactie wenst dan ook alle kappers en kapsalons in Lemelerveld en omgeving veel succes met het behandelen van al die mooie Corona haardossen. Over een paar weken zullen we hopelijk allemaal weer voorzien zijn van een prachtige coupe! tEkst: ilsE sCHoorlEmmEr / Foto’s: Hans HEErink Inzameling kleding bij De Enk Al enkele jaren is er in Lemelerveld de mogelijkheid om tweedehands kleding te brengen bij leer- en werkbedrijf De Enk aan de Vilstersestraat. De kleding wordt hier tijdelijk opgeslagen. In het begin was Roemenië de eindbestemming. Echter doordat er in Dalfsen geen opslagruimte meer is en daardoor geen transporten plaatsvinden naar Roemenië, is er gezocht naar een nieuwe bestemming. En die is snel gevonden, te weten Stichting HHCP, Het Heetens Hulpgoederen Centrum Filipijnen, zie hun website www.hhcp.nl. Het is een vrijwilligersorganisatie die zich bezig houdt met verzamelen, in ontvangst nemen, verpakken, en verzendklaar maken van goederen voor de minder bedeelde medemens op de Filipijnen. De goederen worden met regelmaat in grote containers naar de Filipijnen gestuurd. Hierbij echter het vriendelijk verzoek Alvast dank voor uw medewerking. Beste dorpsgenoten, ouders/verzorgers van pubers en/of anderen betrokkenen bij onze (puber)jeugd, om de kleding heel, schoon en netjes aan te leveren in de houten container bij De Enk, of tijdens openingstijden af te geven in de winkel. Dat wil zeggen verpakt en dichtgebonden in stevige plastic zakken (bij voorkeur Komo zakken). Met medewerking van Saam Welzijn Lemelerveld en Hold’on hebben we recent op Facebook (van/via Saam Welzijn Lemelerveld) een mini enquête gepubliceerd om de behoefte te peilen van ouders/verzorgers van pubers in Lemelerveld om op basis van de uitkomsten/conclusies een vervolg te geven aan het Pubercafé Lemelerveld. We willen u van harte uitnodigen om de enquête in te vullen en ouders/verzorgers in uw omgeving aan te moedigen datzelfde te doen. Hoe meer stemmen, hoe beter! En hoe meer resultaten, hoe representatiever de uitkomsten/ conclusies zullen zijn. Voor wie een Facebook account heeft: het bericht is te vinden op de pagina van Saam Welzijn Lemelerveld. Heeft u de enquête al ingevuld: hartelijk dank! Hartelijke groeten, blijf gezond en in verbinding met de mensen om u heen en graag tot ziens! Bestrijding en overlast Eikenprocessierups De periode dat eikenprocessierupsen weer overlast kunnen veroorzaken is helaas weer aangebroken. De gemeente Dalfsen hanteert al jaren actief beleid op het bestrijden van de eikenprocessierups en is na Pasen gestart met het preventief bestrijden van de eikenprocessierups. Met spuitnevel zijn de eiken met jonge eikenprocessierupsen bespoten. Deze vorm van bestrijding geeft niet de garantie dat alle rupsen gedood zijn. Nesten van eikenprocessierupsen op gemeentelijke bomen die in mei/juni overlast veroorzaken laat de gemeente wegzuigen door een gespecialiseerd bedrijf. Inwoners die overlast ervaren van rupsen of nesten in gemeentelijke bomen kunnen dit doorgeven aan de gemeente via het online meldingsformulier www.dalfsen.nl/meldingrups. De gemeente laat nesten verwijderen in de volgende situaties: • Binnen de bebouwde kom de nesten in gemeentelijke bomen die veel overlast veroorzaken door brandharen en die lager dan 4 meter zitten. De bomen moeten wel goed bereikbaar zijn. • Buiten de bebouwde kom de nesten in gemeentelijke bomen die overlast veroorzaken door brandharen en die lager dan 4 meter zitten op de volgende locaties: voor uw inrit of tuin, op een route waar preventief bestreden is (spuitroute) of waar gemonitord wordt (de zuigroute). Bekijk beide routes op www.dalfsenkaart.nl/eikenprocessierups. Als inwoners last hebben van de nesten in hun eigen bomen dat kunnen ze zelf contact opnemen met een bestrijder. Nesten niet zelf weghalen Verwijder nesten niet zelf. De minuscuul kleine brandhaartjes kunnen vrijkomen en jeuk en huiduitslag veroorzaken. Ze kunnen ook in het oog of de keel terecht komen en dan tot ernstige klachten leiden. De rups laat bovendien extra brandharen vrij als het dier zich bedreigd voelt. Ga dus niet aan de slag met een verfafbrander of een stofzuiger. De haren kunnen ook bij harde wind uit de nesten waaien. Zet daarom op winderige dagen geen ramen open als er aangetaste eiken in de buurt staan. Hang geen was onder of vlakbij de eiken te drogen en fiets niet zonder lange mouwen of lange broek en (zonne)bril door een eikenlaan. Vanaf ongeveer half mei zijn de eerste brandharen te verwachten. Meer informatie Meer informatie over eikenprocessierupsen en wat de gemeente verder doet om de eikenprocessierups te bestrijden staat op www.dalfsen.nl/rups. Wandeldriedaagse gaat niet door De wandeldriedaagse, die gepland stond van 25 t/m 28 mei, gaat helaas niet door i.v.m. maatregelen omtrent het coronavirus. Doe mee aan de Week van de Amateurkunst 2020! Thema: “Anders dan Anders” Wist u dat er in ons land 7 miljoen mensen actief zijn in het beoefenen van de amateurkunst? Ook in de gemeente Dalfsen beleven jong en oud hier veel plezier aan. In de Week van de Amateurkunst (WAK) wordt aan de beoefenaars van diverse kunstvormen een ruim podium geboden. In de gemeente Dalfsen organiseert de WAK-werkgroep deze week van 12 september tot en met 19 september. Aanmelden van start Vanaf woensdag 6 mei kunnen individuele amateurkunstenaars en amateurkunstverenigingen in de gemeente Dalfsen zich aanmelden voor de Week van de Amateurkunst (WAK). In deze week hebben inwoners de kans om zichzelf als amateurkunstenaar of amateurkunstvereniging te presenteren aan anderen. Met optredens, concerten, exposities, lezingen, workshops of door op een andere manier naar buiten te treden. Laat aan anderen zien hoe leuk het is om aan amateurkunst te doen! Onderdelen van het Dalfser DNA-traject worden ook ingevoegd. Nieuwe opzet De situatie rondom het coronavirus zorgt ervoor dat de opzet van deze unieke week (de achtste editie) gaat veranderen. Daarom is er ook gekozen voor een ander thema: “Anders dan Anders”. Waarom? Omdat het op een andere manier wordt georganiseerd, maar nog steeds met hetzelfde enthousiasme vanuit de werkgroep. De werkgroep is genoodzaakt om het programma conform de richtlijnen van het RIVM aan te passen. Dit betekent dat de organisatie momenteel druk bezig is om de kunstbeoefenaars een goed en degelijk podium te bieden, zonder dat daarbij de gezondheid van iemand in het gedrang komt. Door gebruik te maken van nieuwe media ziet de werkgroep kans om op deze wijze een breed publiek te bereiken. Naast kleine activiteiten en diverse online activiteiten wordt ook conform de dan geldende RIVM-maatregelen gekeken of het in die week mogelijk is om kleinschalige publieksactiviteiten te organiseren. Voor alle activiteiten die georganiseerd worden, streeft de organisatie ernaar om de sociale en medische veiligheid van iedereen te respecteren. De organisatie houdt de situatie rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. Zodat de activiteiten conform de dan geldende wettelijke regelgeving kunnen plaatsvinden. Aanmelden WAK-activiteit Meedoen aan de WAK? Dat kan! Dit jaar kunnen individuele amateurkunstenaars en amateurkunstverenigingen zich aanmelden voor één van onderstaande categorieën: • 10e Open Muziekestafette Heino gaat naar 2021 Vanwege het coronavirus gaat ook dit evenement niet door Helaas heeft het bestuur van de Stichting Open Muziekestafette Heino moeten besluiten dat het onverantwoord is om dit prachtige evenement te laten doorgaan. Triest natuurlijk want het zou een jubileum editie moeten worden. Maar…. de gezondheid gaat boven alles! Een andere uitweg - ook vanwege de vele onduidelijkheden - is niet voor handen! De 10e editie van de Open Muziekestafette Heino zal nu gaan plaatsvinden in oktober 2021. De deelnemers zijn inmiddels geïnformeerd dat de komende editie niet doorgaat. In principe kan het programma gelijk blijven volgend jaar (het eerste weekend van oktober). Activiteiten in de openbare ruimte (bijvoorbeeld in een theaterzaal en/of toneelruimte enz.) met een beperkt aantal bezoekers (dit is afhankelijk van de RIVM-maatregelen die dan gelden). • Kleinschalige activiteiten, waarbij een beperkt aantal personen (bijvoorbeeld 5 personen) aanwezig is. • Online activiteiten voor een groot en breed publiek. Aanmelden kan via het inschrijfformulier op de website www.wakdalfsen.nl. Het aanmelden van activiteiten kan tot 31 juli 2020. Eind augustus wordt het programma van de WAK geplaatst op de vernieuwde website. Wilt u wel meedoen, maar weet u niet hoe u invulling kunt geven aan een activiteit? Neem dan vooral contact met ons op via wakdalfsen@gmail.com zodat wij met u kunnen meedenken. Meer informatie Kijk voor meer informatie op www.wakdalfsen.nl of blijf op de hoogte van het laatste nieuws via facebook.com/WAKDalfsen en Instagram @wakdalfsen. Voor vragen kunt u mailen naar wakdalfsen@gmail.com.

LE 6mei2020


Page 0
40e jaargang nr. 1941 - 6 mei 2020 Milde metamorfose voor Coop Neppelenbroek Ja, u leest het goed; Werk aan de winkel! En het was al zo’n beauty, de Coop Supermarkt die twee jaar geleden grondig is verbouwd. ‘Maar’, zo zeggen Johan Neppelenbroek en Arno Slagman, ‘we moeten blijven investeren in vernieuwing’. ‘We willen actueel blijven en meeliften op de nieuwste trends’. En al is de huidige Coop verre van oubollig, toch wordt het nog hipper en frisser en gebruiksvriendelijker. ‘We doen er alles aan om het voor de klant zo prettig en aantrekkelijk mogelijk te maken’. FoTo: HAns Heerink Jan en Annie Huijsmans 60 jaar getrouwd Burgemeester Erica van Lente van de gemeente Dalfsen belde vorige week dinsdagmiddag met echtpaar Jan en Annie Huijsmans-Koerhuis om hen te feliciteren met hun 60-jarig huwelijk. 28 april was het 60 jaar geleden dat zij in het huwelijk traden. Normaal gesproken krijgen echtparen die hun diamanten huwelijk vieren bezoek van de burge meester, maar dit keer vanwege de coronamaatregelen nam de burgemeester contact op met het echtpaar via beeldbellen. Jan (87) is geboren op de Strenkhaar in Lemelerveld en Annie Hoonhorst, maar woonde (86) al in in Lemelerveld aan de Kruisstraat toen ze verkering kregen. Na hun huwelijk gingen zij in Raalte wonen. Na een aantal jaren verhuisden zij terug naar Lemelerveld naar de woning boven het toenmalige WitGele Kruisgebouw. Jan, vroeger een fervent sporter, voetbalde na Lemelerveld bij Rohda Raalte. Schaatsen was na voetbal een grote hobby van Jan. Zelfs op de dag dat hij 65 werd, deed hij in 1997 mee aan de laatste Elfstedentocht. Helaas kwam hij in Dokkum 1 minuut te laat binnen. Daarnaast heeft hij veel gefietst. Jan was bijna 14 jaar actief als bestuurslid van Welzijn Ouderen Lemelerveld en was één van de oprichters van de biljartclub van SWOL en jarenlang coördinator van de biljartclub. In zijn werkbare periode heeft Jan als onderhoudsmonteur o.a. gewerkt bij Ankersmit in Deventer, Merksteyn in Raalte en bij Halberg/Eveco in Best als onderhoudsmonteur van heftrucks in Noord- en Oost Nederland. Annie was voor haar huwelijk bij Wagenmans Kleinmeulman. werkzaam en Voor modehuis Meijer in Raalte, waar haar zus Dinie werkte, heeft zij als naaister veel kleding mogen vermaken. Annie hield van bloemen en een verzorgde tuin. In 1994 nam Annie na 26-jarig dienstverband, afscheid van de uitleen- en bijbehorende werkzaamheden voor het Kruiswerk in Lemelerveld. Intussen waren zij al verhuisd naar de overkant van de straat om de zorg van haar moeder op zich te nemen. Sinds het najaar van 2018 wonen zij samen in Het Anker in Lemelerveld. Naast de zorg en hulp van Rosengaerde bieden familieleden wekelijks de noodzakelijke ondersteuning al is het wel lastig in deze periode vanwege de coronamaatregelen. Laten wij maar niet klagen zegt Annie, we hebben elkaar nog. Achteraf konden zij, vermoeiend van alle aandacht, tevreden terugkijken op een mooie dag met veel bloemen en kaarten. TeksT: AnToon sibelT Beeldbellen met de burgemeester. FoTo: eigen FoTo De broodafdeling krijgt een volledig nieuwe look, eigentijdse meegepakt en een verse en verfrissende look. De diepvriesafdeling meubelen en meer gemak. Ook de groente- en fruitafdeling wordt in deze nieuwe metamorfose wordt uitgebreid. De producten worden nog beter bij elkaar gegroepeerd, en voorzien van klantenwijzers. Aan het begin van het gangpad is dan al te zien, wat er helemaal aan het einde van het gangpad te halen is. Dat geeft niet alleen een betere uitstraling, maar is zeker ook een verduidelijking voor de klant. En daardoor zal het winkelverkeer ook meer gestroomlijnd verlopen. Dus geen file van winkelwagens; dat moeten we ook niet hebben in deze coronatijd. Alhoewel een gezellig praatje op anderhalve meter afstand toch snel gemaakt wordt (en alsnog opstopping veroorzaakt). Aan de wanden komen mooie afbeeldingen (signing genoemd) en er komt zelfs een mediascherm! De kopstellingen zullen nog meer in het oog springen en het assortiment breidt zich iets uit. De werkzaamheden zijn ondertussen achter de schermen al begonnen en vinden zoveel mogelijk buiten openingstijd plaats. Derhalve zal de winkel tot drie keer toe een uurtje vroeger sluiten dan gebruikelijk. Als alles volgens plan verloopt is woensdag 6 mei donderdag 7 mei maandag 11 mei de winkel om 19.00 uur! Neppelenbroek krijgt de metamorfose na veertien dagen afgerond. Dat is te overzien he? Misschien zijn enkele producten verhuisd, maar een plattegrond zult u er niet bij nodig hebben, want nu is er immers een duidelijke ‘bewegwijzering’. Wauw, wat een geluk dat Lemelerveld zo’n vriendelijke voortreffelijke, supermarkt heeft, gebruiksdie met de tijd meegaat, waar de klant graag komt en voor alle dagelijkse boodschappen terecht kan. TeksT: MoDi / FoTo’s: HAns Heerink ADVERTENTIE I.v.m. aanpassingen in de winkel sluiten wij op
Page 2
Heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een bijzonder persoon Dodenherdenking bij monument voor Vrede en vrijheid in Lemele Intens verdrietig, maar vol respect en dankbaarheid voor alle mooie herinneringen hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve zorgzame vader en opa Derk Jan Goos * Dalfsen, 7 oktober 1937 † Raalte, 29 april 2020 Sinds 14 februari 2011 weduwnaar van Riek Goos-Onderdijk. Dick en Elena Erna Richard en Ruth Naomi, Sem Wij danken iedereen die onze vader en opa met liefde, zorg en aandacht heeft omringd. In het bijzonder door alle medewerkers en vrijwilligers woonzorgcentrum Het Anker te Lemelerveld en verpleeghuis De Hartkamp te Raalte. Correspondentieadres: E. Goos R. Koetsierstraat 54 8151 BK Lemelerveld In verband met de Covid-19 virus heeft de uitvaart op maandag 4 mei in besloten familiekring plaatsgevonden in de Brugkerk te Lemelerveld. Aansluitend hebben wij onze lieve vader en opa begeleid naar zijn laatste rustplaats op de Algemene begraafplaats ‘Welsum’ te Dalfsen. Wij zouden het fijn vinden als u een persoonlijke herinnering of steunbetuiging wilt achterlaten in het condoleanceregister van Derk Jan op www.onlinemeeleven.nl 75 jaar vrijheid! Ook de inwoners van Lemele zijn daar dankbaar voor en realiseren zich dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Dat velen hun leven ervoor hebben gegeven. Jaarlijks staan we daar op 4 mei bij stil rond het monument voor Vrede en Vrijheid, waar te lezen is: Het is aan ons om hen te gedenken die in de strijd voor de vrede hun leven verloren. Het is aan ons om met elkaar te werken aan een wereld van vrede en vrijheid voor iedereen. Laat de hoop op die wereld niet verloren gaan! Helaas moest deze bijeenkomst, juist in dit jubileumjaar, afgelast worden in verband met de Corona-regelgeving. In samenspraak met het 4 mei Comité Ommen is besloten alle herdenkingen in de gemeente overdag, zonder publiek te laten plaatsvinden en te laten filmen door Vechtdal Leeft tv. In Lemele was dat rond half elf. Er werden twee kransen gelegd bij het monument voor Vrede en vrijheid in Lemele. Door wethouder Ko Scheele namens de gemeente Ommen en door Gerrit Jan Hallink namens de bevolking van Lemele. Het was een bijzonder sobere herdenking. Gelukkig hadden heel veel gezinnen in Lemele en wijde omgeving de vlag halfstok gehangen om zo hun verbondenheid te laten zien met hen die voor onze vrijheid gevallen zijn. Alle herdenkingen uit de gemeente Ommen, inclusief de toespraak van burgemeester Hans Vroomen, zijn terug te zien via het Youtubekanaal van Vechtdal Leeft tv en via Ziggo kanaal 43. FoTo’s: MArTin ZwAkenberg Eerste trainingen weer een feit AANGEBODEN: vakantiewoning voor lang verhuur Deze woning biedt erg veel ruimte. De grote woonkamer en keuken kijken uit over een ruime tuin en de weilanden. De woning beschikt over vier slaapkamers boven en een badkamer met ligbad. Beneden is er nog een slaapkamer en een badkamer aanwezig. De woonkamer is ruim en gemeubileerd inclusief een televisie en beschikking tot internet. De woning heeft een eigen oprit, een kleine schuur en er is veel ruimte om het huis en in de tuin. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met 06-53 12 50 18. verschijnt elke week huis aan huis in lemelerveld en omgeving uitgave: drukkerij van asselt ambachtsweg 3 8152 ba lemelerveld _________________________ _________________________- Dagelijks nieuws: dalfsennet.nl _________________________ - Container bestellen? Roelofs Lemelerveld bellen 0572-37 12 90. _________________________. Containers van 2 tot 30 m3 _________________________ - Slank en fit met Herbalife! 30 dagen geld terug garantie Janny van Dijk, tel: 0572372242 0655864114. _________________________ _________________________ _________________________- Dagelijks nieuws: sukerbiet.nl redactie, advertenties en administratie: ambachtsweg 3 lemelerveld T 0572-37 21 55 E info@drukkerijvanasselt.nl I www.drukkerijvanasselt.nl inleveren • advertenties: zwart/wit: dinsdags tot 10.00 uur kleur: ‘s maandags tot 10.00 uur • redactioneel: ‘s maandags tot 09.00 uur bezorgklachten: • bebouwde kom lemelerveld: tel. 0572-37 21 55 (drukkerij van asselt) • buitengebied: tel. 0572-37 15 08 (fam. weelink) doorgeven vanaf vrijdag Spontane fotografie Tel. 06-30 98 23 90 of 0572-37 38 91 Woensdag 29 april stond het hek bij vv Lemelerveld wagenwijd open om 16.15 uur. De talenten uit de voetbalschool van de vv stonden te springen als koeien die voor het eerst weer het heilige groene gras mochten betreden. Aan de gezichten kon je wel zien dat ze er zin in hadden. Er naar vragen was eigenlijk overbodig, maar we deden het toch. “Ja, natuurlijk hebben ze er zin in!” Daar doe je het toch allemaal voor. Blije koppies, trouwens niet alleen van de spelertjes ook van de trainers en leiders. We mogen weer! Pa of ma zet zoon/dochter bij het hek af. Kijken naar de training mag helaas niet, zoon of dochterlief hebben amper tijd voor een afscheidszoen en beginnen direct aan de warming up. Met een bidon stevig in de handen geklemd wordt een sprint ingezet naar het grasveld met de nepsprieten. Na de training rode wangen van de inspanning, maar wat was het mooi om weer met de teamgenootjes te voetballen en elkaar weer te zien. De teams daarna komen zelfstandig op de fiets. Lopend door de hoofdingang, langs veld 1 naar de fietsenstalling. Druk in gesprek om bij te praten. Op het veld tijdens de warming up ook nog druk gepraat. Ze hebben elkaar al sinds 12 maart niet meer live gesproken. Maar dan, na een paar rek- en strek loopjes toch de vermoeidheid? Het wordt stiller, merkt ook de trainer op, iets te lang stilgezeten, jongens? De rest van de training niet gezien, mocht niet hè. Dus ook de voorzitter moet naar huis. Kom jij ons team versterken? vanaf 16 jaar 06-23 43 79 15 0572-33 14 49 Huisarts: tel. 0572-37 17 22 Avond- en weekenddienst huisarts: tel. 0900 - 333 63 33 Apotheek Lemelerveld: tel. 0572-37 05 21 GGD Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar “Soms heb je een vraag” Inloopspreekuur: iedere do 9.00-10.00 u. Ds. C. Keersstraat1, Lemelerveld, tel. 088-4430702 ZGR Brugstede MIEN(Thuiszorg) Klantkompas 0572-744050 Spoednummer 088-6564280 klantkompas@zgr.nl Tandartspraktijk Lemelerveld tel. 0572 74 52 52 bereikbaar elke werkdag van 09.00-12.00 uur www.tandartspraktijklemelerveld.nl Avond- en weekenddienst tandarts: tel. (0572) 39 59 32 Verloskundigen: Gemmare: tel. (0548) 61 65 10; spoednummer: tel. 06-28 47 27 74 Mammacafé Nijverdal, 1e en 3e wo vd maand, 10.00-11.30 u Zwanger & Zo: tel. (0548) 62 03 26; spoednummer: tel. 06-20 10 30 48 www.MoedersvoorMoeders.nl Aanmelden kan t/m 11e week vd zwangerschap: tel. 088-2780000 info@moedersvoormoeders.nl Carinova Thuiszorg: tel. 0900-86 62 (24/7) (0570) 51 85 64 www.carinova.nl Rosengaerde Zorg Thuis: tel. 06-10 02 32 58 (24/7) www.rosengaerde.nl Weekenddienst apotheek: Spoedrecepten: za en zo gesloten. Buiten openingsuren: Isala Apotheek: 038-424 54 74. Op za en zo van 09.00-12.00 u is Apotheek Heino ook open: 0572-39 28 88 Dierenarts: Dag en nacht bereikbaar: tel. (0529) 43 53 63 Praktijk voor fysio-, manuele-, oedeem- en geriatrietherapie, acupunctuur, Corefit en FIT krukkenuitleen: tel. 37 21 58 / voor Lemele: 06-57 04 59 78, bgg 37 21 58 Praktijk voor Osteopathie Natasha Stigter D.O.-M.R.O. tel. 06-50 84 41 70 www.pvo-osteopathie.nl AcupunctuurBreed/Karel Beck: meten is weten Klassieke en moderne technieken www.acupunctuurbreed.nl tel.:370422 /06-20 40 30 38 acupunctuurbreed@gmail.com WAARDEVOL ZIJN praktijk voor psychodynamische therapie & coaching, tel. 06-46 67 43 23 Praktijk voor psychologische hulp en begeleiding: Info/afspr. tel. 06-53 21 74 60 Therapeutische coach PMA-Coach/Trainer - Counseling-Coach tel. 06-30 370 212 www.pma-joseholtmaat.nl Zorgwinkel Salland: hulpmiddelen Tel. (0572) 36 32 35 www.zorgwinkelsalland.nl Ergotherapie Salland 06-450 428 77 www.ergotherapie-salland.nl Spreekuur Alg. Maatsch. Werk: do 9.00-10.00 u, Kulturhus De Mozaïek Alg. Hulpdienst Graag Gedaan Tel. 37 25 49 / b.g.g. 37 19 89 Diabeteslijn: tel. (033) 463 05 66 St. Terminale Thuiszorg Ommen e.o: tel. (0529) 45 23 30 (24 u/dag) Sociaal Steunpunt Kerken: Tel. 37 01 00 • ma en do: 9.15-11.30 u Iedere avond 19.15 uur Meditatief kwartiertje via Kerkdienstgemist.nl Alarmnummer politie/brandweer: 112 Servicepunt Gemeente Dalfsen: Gesloten! Diny en Antoon Sibelt 50 jaar getrouwd Vrijdagmorgen 1 mei 2020 werden Diny en Antoon Sibelt verrast door een luid “Lang zullen ze leven”. Gezongen, en op de mondharmonica begeleid, door een groot deel van de familie Sibelt, enkele buren, kinderen en kleinkinderen. Wel op gepaste afstand. Vijftig jaar geleden gaven Diny en Antoon elkaar het jawoord. Omdat het feest nu niet gehouden kan worden, vond de familie dat ze dit toch niet helemaal ongemerkt voorbij konden laten gaan. Vandaar deze aubade. Met een bos bloemen en een mooi bord in de tuin werd het gouden paar verrast. Kennelijk hadden ze toch wel op wat bezoek gerekend want er stond op de oprit een tafeltje met thermoskannen koffie en bekertjes klaar. De kinderen zouden eigenlijk deze dag een fotoreportage maken maar ook dat kon niet doorgaan. Toch hebben ze voor een mooie verrassing gezorgd. Een filmpje waarin Diny en Antoon op de melodie van Congratulations (Antoon is fan van Cliff Richard) door de kinderen en kleinkinderen worden toegezongen met tussendoor een mooie fotoreportage. Het feest en de daarbij behorende fotoreportage gaan er zeker nog komen zodra deze crisis voorbij is. Diny en Antoon: namens de redactie van harte gefeliciteerd en nog vele fijne jaren samen. TeksT: AnneT scHoorleMMer FoTo’s: HAns Heerink KUNSTWERKEN IN LEMELERVELD (2) Reactie op artikel over kunstwerk De Kruiskuil (Vier-gemeenten-punt) Momenteel zijn we als gemeente bezig met de uitbreiding van ’t Febriek. Laatst is hier een grote waterleiding verplaatst die in de weg kwam te liggen voor de nieuwe bedrijven. Hij ligt nu langs het nieuwe gedeelte Handelsweg dat de bestaande Handelsweg rechtstreeks verbindt met het recente gedeelte richting de N348. Naar aanleiding van het artikel heb ik de kadastrale kaart bekeken. Wat ik niet wist, is dat de waterleiding exact langs de voormalige gemeentegrens tussen Dalfsen en Heino lag, net aan de kant van Heino. Dat verklaart waarom ie daar midden in het weiland lag. Verder is te zien dat het voormalige 4 gemeenten punt naast het kunstwerk in het hart van de Grensweg ligt. Een toepasselijke naam. De nieuwe Handelsweg is feitelijk ook een grensweg. Hij loopt zowel door het gedeelte dat altijd al Dalfsen was, dan via het stukje Heino naar het gedeelte dat onder de gemeente Raalte viel. Daar ligt nu de aansluiting Lemelerveld Zuid/bedrijventerrein ’t Febriek. Vroeger lag de bebouwing van het dorp grotendeels in Dalfsen en Ommen en de buitengebieden in Heino en Raalte. ’t Febriek is in de loop van de jaren zodanig uitgebreid en wordt uitgebreid dat de aanstaande uitbreiding van ’t Febriek volledig op voormalig Raalter grondgebied komt te liggen. Zie bijgevoegde afbeelding waarop de grens met Heino te zien is. Wie meer wil weten over het referendum dat destijds gehouden is over de herindeling van Lemelerveld, kan op Youtube zoeken op de term: “Lemelerveld van gewest tot gewest”. Hartelijke groet, Wietze van der Ploeg
Page 4
VERHAAL VAN EEN BEVRIJDINGSKIND Dinus Grotenhuis is geboren op 16 april 1945 aan de Brandweg A 15 in Lemelerveld (gemeente Dalfsen) als ‘bevrijdingskind’. Zijn moeder was van hem in verwachting toen zijn vader bijzonder actief in het verzet was, met gevaar voor eigen leven. In de eerste editie van de Dalfser Courant staat op de voorpagina ‘Bevrijd Dalfsen’ met de foto van koningin Wilhelmina en op pagina 2 bij de Burgerlijke stand: Geboren: Berendinus Grotenhuis, z. v. H. Grotenhuis en A. Horsman. Hij heeft zijn verhaal over zijn ouders met de onderduikers (Amerikaanse en Britse piloten en weigeraars tewerkstelling in Dld) en het clandestiene slachten en voedseldistributie t.b.v. de verzetsmensen (o.a. de verzetsgroep Dalfsen-LemelerveldOmmen in de bossen van het landgoed Rechteren) voor onze redactie opgeschreven. Het gezin Grotenhuis-Horsman woonde aan de Brandweg A15 te Dalmsholte. De samenstelling van het gezin was als volgt: Opa Horsman, Dieks en Aaltje Grotenhuis, Gerrit (1937), Henk (1941) en Dinus (16 april 1945). Hieronder het verhaal van Dinus: Onderduikers Gedurende de oorlogsjaren hadden wij een paar onderduikers. Vanaf 1942 Hendrik Tempelman (Dedemsvaart) en Ype van der Ziel (Zwolle). Beiden waren ondergedoken om te voorkomen dat ze in Duitsland tewerk gesteld (Arbeitseinsatz) zouden worden. De onderduikers sliepen op de hilde boven de koeien in de stal of hielden zich schuil in de varkensschuur of in de uitgeholde hooiberg achter het huis. De ingang van het hol werd afgesloten met een hoop knollen, wintervoer voor de koeien. ’s Avonds, als het donker was, kwamen ze uit hun schuilplaats nadat de hond het erf had verkend. Wanneer er geen onraad was jogden ze in het weiland om in conditie te blijven. De samenwerking met ds. en mw. Cor en Rie Keers Tijdens de beginjaren van de oorlog was dominee Cor Keers Nederlands hervormd predikant in Lemelerveld en woonde hij met zijn gezin, dienstmeisje Rika Velthuis en een aantal onderduikers in de pastorie aan de Blikman Kikkertweg. Mevrouw Rie Keers-Bokhorst heeft hun belevenissen opschreven in ‘Het verhaal’. Hieronder een fragment uit ‘Het verhaal’: “In onze tijd had Lemelerveld nog geen waterleiding en geen gas. Ik kookte op butagas en een oud fornuisje. Die lieve Dieks bracht altijd een lading turf bij ons als hij weer een wagen vol in het veengebied had gekocht. Dieks met z’n lieve grote en oersterke paard Max.” Na een predikantschap van 7½ jaar is de familie Keers, samen met Rika Velthuis, vertrokken naar Assen. Ook daar werd Cor Keers meteen actief in de verzetsgroep en betrokken bij het vele ondergrondse werk. Tijdens een korte vakantie in 1944 in Lemelerveld kreeg de familie bezoek van de huisarts uit Assen met de boodschap dat Cor direct moest onderduiken, de SS zat hem op spoor. Uit veiligheidsoverwegingen heeft de familie toen besloten te vertrekken naar ouderlijk huis van Mevr. Keers in Loosdrecht. Ds. Keers is eind december 1944 met zijn gezin met paard en wagen uit Loosdrecht opgehaald door Boshuizen en Velthuis uit Lemelerveld en gebracht Dieks en Aaltje. Op de foto met mijn vader en moeder Uit ‘Het verhaal’: “...waar een kostelijke maaltijd voor ons klaarstond. Dieks hielp de mannen met het in veiligheid brengen van het paard en de wagen. Ik was razend benieuwd hoe het verder zou gaan; of er een paar adressen gevonden waren waar we - verspreid - mochten logeren bij goede bekenden. Maar toen kwam een verrassing, die ik m’n leven lang niet zal vergeten. Dieks nam Henk op de arm en ging voorop, daarachter Lourens die Dieks aan de kiel moest vasthouden, daarachter kwam ik, dan Carolien, toen Aaltje en daarna met de kinderwagen kwam mijn man als hekkensluiter. Zo ging het, elkaar vasthoudend in het donker, langzaamaan over smalle paadjes binnendoor naar het boerderijtje (aan de Hoenderweg) waar we de oorlog verder mochten wonen en dat de eigenaar zo maar aan ons afstond. Alles was voor ons aanwezig, de kachel brandde en er was etensvoorraad in huis. Daar werden we klein en stil van. De volgende dag kwam onze trouwe hulp Rika Velthuis weer bij naar ons, het boerderijtje was propvol maar wat hadden we het er goed.” Begin 1945 viel er een bom in de buurt met als gevolg dat de ramen sprongen en deuren uit de sponningen werden geblazen, waarop Rika besloot om nooit meer alleen op te passen op de kinderen. Om dit probleem op te lossen werd onderduiker Hendrik Tempelman gevraagd met haar deze oppasdienst te verzorgen, met als gevolg dat beiden verliefd raakten op elkaar en na de oorlog zijn getrouwd en verhuisd naar Dedemsvaart. Rika leeft nog. Vooral Tempelman heeft veel werk verricht op de boerderij, ook omdat mijn vader vaak elders actief was. Hij had het zo naar zijn zin dat hij na de bevrijding nog ruim een jaar is gebleven. Buren noch familieleden hebben al die jaren iets geweten van wat er zich op A15 heeft afgespeeld, alleen intimi. Wel kregen mijn ouders wel een de vraag waarom altijd de gordijnen voor de stalramen dicht zaten. Ondergedoken piloten Twee piloten waren ook ondergedoken in ons gezin. Dat waren: Leslie Monroe Sellers (VS), overleden op 2-01-2012 Greencastle, Pennsylvania; Richard C. Vogel (VS), overleden op 10-04-2003, Britse piloot Op 11 september 1944 stortte een Amerikaanse B24 bommenwerper in de buurtschap Hessum bij Vilsteren neer. Na een aantal onderduikadressen zitten Leslie Sellers en Richard Vogel ondergedoken: - op Brandweg A 15 t/m 23 december 1944 - bij dokter Ten Veldhuis t/m april 1945 Hieronder stukjes tekst uit de biografie van Leslie Sellers: Hoofdstuk 9: “YANKS, YANKS, YANKS!” “Boer Dieks was echt een goede man, en hij riskeerde zijn eigen leven en het leven van zijn vrouw en kinderen door zijn samenwerking met de ondergrondse. Nadat hij ’s avonds de kinderen naar bed had gebracht trok hij er samen met Dick en mij op uit voor een wandeling. Alleen ’s nachts kwamen we naar buiten om te trainen voor onze conditie. Dieks sprak geen Engels en ik geen Nederlands. Wij losten dit taalprobleem op door de namen te tekenen en uit te spreken in beide talen. Ik ver(vervolg elders in deze Lemelervelder) (vervolg: ‘Verhaal van een bevrijdingskind’) telde dat mijn vader paarden fokte en Dieks reageerde dan met “pard”. Een “bicycle” was een “feetacycle”. Het was makkelijk om over varkens te spreken, omdat zij overal om ons heen waren. Dieks had kennelijk meer met mij op dan met Dick, onze senior officier, want hij sprak meer met mij. Dick maakte zich vooral zorgen over de zeven andere bemanningsleden, van wie wij op dat moment niet wisten of zij nog leefden. Op een dag zei Dieks dat hij iets speciaals had gemaakt. Het was een kleine pannenkoek. Toen ik hem vroeg wat het was zei hij: Dit kun je alleen krijgen tijdens de eerste twee dagen. We kwamen er achter dat hij het had over de moedermelk van de koe meteen na de geboorte en bestemd voor het pasgeboren kalf (biest). Boer Dieks had kinderen, ook een kleine jongen, die al kon praten. Op de één of andere manier moet hij ons hebben gezien of over ons hebben gehoord. Op een dag, toen een buurman op bezoek kwam, wees hij naar de varkensschuur waar wij verstopt zaten en zei: “Yanks, Yanks, Yanks!” Toen hij dat zei sloeg de schrik ons om het hart. Dat zou ons het leven kunnen kosten. Boer Dieks was ook in paniek. Hij wilde ons wel verder helpen, maar niet ten koste van zijn leven en hij wist zich dan ook geen raad. Als de Duitsers hen zouden vinden dan zouden ze hem en zijn hele familie vermoorden. Het speet hem ontzettend, maar wij moesten elders onderdak zien te vinden. Op een dag kwam Dieks bij me en zei: “Er is iemand die je wil spreken.” Mijn vraag was of dit wel veilig was, omdat ik daarvoor met niemand contact had gehad. Hij zei: “Het is een vrouw” En zo ontmoette ik mevrouw Sophia C. Bouman-Kingma, beter bekend als Fietje. Wat ik toen nog niet wist is dat Fietje een belangrijke rol zou gaan spelen in mijn leven. Fietje werkte voor de ondergrondse. Ze was lang, aantrekkelijk en welgemanierd, een sterke persoonlijkheid. Nadat we een tijdje met elkaar hadden gesproken zei ze dat ze graag terug zou komen. Op haar vraag of ze verder nog iets kon doen was mijn vraag of ze iets te lezen kon meebrengen. Ze kwam terug met een klein boek met oude kerkelijke gezangen: The Old Rugges Cross en In the Garden en met een aantal Psalmen, ongeveer ter grootte van een Op de foto met mijn vader en moeder op de bijzondere put. De foto is gemaakt op verzoek van de ouders van Leslie Sellers uit de VS. klein Nieuw-Testament. Ik heb dat boek gelezen en heb het nog steeds. God begon mijn hart aan te spreken en dingen in mijn leven te veranderen. Later bracht ze me nog een ander boek en ook fruit en ze kwam vaker langs om me te verzorgen. Wat ik toen nog niet wist, was dat God Fietje wilde gebruiken voor de volgende fase van ons avontuur. Hoofdstuk 10: “AT FIETJES’S HOUSE” “Toen de kleine zoon van Dieks had gewezen naar de varkensschuur en had gezegd: “Yanks, Yanks, Yanks”, werd het snel winter en kouder en kouder. Uit angst voor de Duitsers had Dieks Fietje gevraagd om een andere schuilplaats. Na enkele dagen had Fietje inderdaad een veilige plek voor ons gevonden. Het was drie of vier weken voor kerst toen zij kwam met de mededeling dat het voor ons inderdaad te gevaarlijk was hier te blijven. En met haar mee te gaan naar haar huis. Ik kan me nog herinneren dat ik vroeg of ze dat wel zeker wist. Op een nacht kwam ze met fietsen bij ons en wij vertrokken naar onze nieuwe schuilplaats, in Lemelerveld aan het kanaal. Fietjes man was dokter. Wij hebben daar enkele maanden ondergedoken gezeten en hebben Fietjes echtgenoot nooit ontmoet. Ook verborg Fietje twee Joden. Hiervoor zou ze kunnen worden geëxecuteerd of in de gevangenis terecht kunnen komen. Wij werden verborgen in ‘het hol’ achter een kast met medicijnen, en onder de praktijk van de dokter.” Na de bevrijding zijn alle negen overlevenden van de crash per schip teruggekeerd naar de VS. Sellers en Vogel zaten bij ons ondergedoken terwijl mijn moeder van mij in verwachting was. Meteen na de oorlog hebben mijn ouders van de ouders van Sellers voor mij vele babyspullen en ook voeding opgestuurd gekregen uit de VS, vanwege de grote schaarste bij ons. In een pakket zat een brief van mevrouw Sellers met de tekst dat zij mijn ouders bedankte voor wat zij voor hun zoon hadden gedaan en niet kon zeggen of zij omgekeerd de moed had kunnen opbrengen als zij voor deze keuze zou worden gesteld. Jarenlang hebben mijn ouders een kerstkaart met goede wensen ontvangen van de familie Sellers. Oorkondes Mijn vader heeft na de oorlog oorkondes ontvangen van Generaal Dwight Eisenhower (USA) en Air Chief Marshal (Allied Expeditionary Force van de Britisch Commonwealth of Nations als dank en waardering voor Luchtfoto A17 (tussen 1945-1950 gemaakt). de onderduikfaciliteiten om zo uit handen te blijven van de vijand en uiteindelijk veilig weer thuis te kunnen komen. In 2008 werd de vindplaats van de crashlocatie en materiaal van de B24 gevonden, geconserveerd en tentoongesteld in de Trefkoele te Dalfsen. Clandestien slachten Mijn ouders zorgden voor het eten van de onderduikers en anderen: o.a. werd er regelmatig eten gebracht naar de verzetsgroep in de bossen van Rechteren. Varkens werden clandestien geslacht en het vlees werd opgehangen in de waterput voor het huis: een beschermde en beschutte plek en makkelijk af te halen door koeriers. Rinus in de Wal, toen nog als jongen woonachtig aan de Hoenderweg, vertelde mij het verhaal dat hij grote brokken vlees van een varken onder een jas naar Deventer moest brengen en nauwelijks door de nauwe deur van bus kon komen. Hij vertelde ook dat hij op een avond in het donker, lopend door het weiland naar ons huis om vlees af te halen, zich rot was geschrokken toen hij de joggende onderduikers plotseling tegen het lijf liep. De beide onderduikers werden ook ingezet voor de distributie van vooral eten. Document Generaal Eisenhouwer
Page 6
Lemelerveldse soldaten aan het Corona-front deel 3: Een kijkje achter de gesloten deuren van woonzorglocatie ZGR Brugstede Geen bezoek van dierbaren, geen liefdevolle ondersteuning van vrijwilligers, geen dagbesteding en geen uitjes….Door alle maatregelen rondom de coronacrisis is het ongewoon stil op woonzorglocatie ZGR Brugstede in Lemelerveld. Verpleegkundige Annelot Herms vertelt hoe het virus het dagelijks leven op haar locatie beïnvloedt. Sinds 20 maart jl. zijn alle deuren van verpleeghuizen in Nederland gesloten. Zo ook op Brugstede. Dat vraagt veel van bewoners en medewerkers. Een wandelingetje door de buurt of een uitstapje naar het tuincentrum is er niet meer bij. En medewerkers moeten hun werkzaamheden aanpassen aan de nieuwe regels. “Sinds de uitbraak van het coronavirus hebben we binnen onze organisatie wekelijks crisisoverleg, waarin we nieuwe maatregelen bespreken. Er worden nieuwe protocollen en richtlijnen opgesteld en samen kijken we hoe deze maatregelen zorgverlening bewoners beïnvloeden vertelt de voor onze en hoe we hier samen mee omgaan”, Annelot. Met name de 1,5 meter afstandsregel heeft impact. “Iemand een knuffel geven of feliciteren was voor ons vanzelfsprekend. Dat kan nu niet en dat was voor ons allemaal ontzettend wennen.” Eén voor allen, allen voor één Samen veranderen en aanpassen dus, in een razend tempo, want zeker in het begin stapelden de maatregelen zich snel op. Daarvoor is creativiteit, flexibiliteit en veel saamhorigheid nodig. En die ingrediënten zijn er zeker op Brugstede. “We hebben samen gekeken naar creatieve oplossingen om toch te kunnen communiceren met familieleden, bijvoorbeeld via de intercom of door middel van videobellen. Iedereen is bereid om extra te werken, waardoor we ons als team voor de volle honderd procent kunnen inzetten voor onze bewoners in deze bizarre tijd.” Medewerkers op Brugstede hebben allemaal een eigen aandachtsgebied. Zo verdelen ze de taken en verantwoordelijken. Zelf is Annelot lid van de infectiepreventiecommissie en houdt ze bijvoorbeeld wekelijks de voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen bij op haar locatie. Normaalgesproken al een belangrijke taak, maar in deze crisis onmisbaar en soms ook een uitdaging. Er is dan ook veel overleg met collega’s op andere locaties, bestellingen worden op vrije dagen gedaan, waardoor het haar tot nu lukt om de voorraad op peil te houden. Denken in mogelijkheden Naar omstandigheden gaat het dus goed met de bewoners en medewerkers van Brugstede. “Het gemis van dierbaren is natuurlijk aanwezig, maar iedereen houdt zich flink. Dat komt mede door alle lieve berichten en attenties die we uit alle hoeken krijgen. We voelen veel steun en dat doet ons goed”, aldus Annelot. Bewoners en medewerkers van Brugstede maken er in deze moeilijke samen het beste van. Bijzondere gelegenheden, zoals Koningsdag, verjaardagen en jubilea worden aangegrepen om bewoners extra in het zonnetje te zetten. Spandoeken, familieleden op hoogwerkers en tuinconcerten natuurlijk op gepaste afstand, niets is te gek. “En zo maken we er onder moeilijke omstandigheden toch weer samen elke dag het beste van.” Annelot bedankt voor je verhaal. Alle bewoners en medewerkers van ZGR Brugstede heel veel sterkte in strijd tegen het virus en de eenzaamheid. De redactie en alle dorpsgenoten leven met jullie mee. Hou vol en stay safe. TeksT: willeM vAn Trui M.M.v. AnneloT tijd Buurtsportcoaches en jongerenwerkers SAAM Welzijn sportief in coronatijd Het mag weer! Sporten en bewegen voor jongeren tot 18 jaar. Samen en uiteraard alles volgens de richtlijnen die gelden voor de verschillende leeftijdsgroepen. De buurtsportcoaches van de gemeente Dalfsen hebben met de jongerenwerkers van SAAM Welzijn de handen ineen geslagen om de jeugd, naast de reguliere sport, op een verantwoordelijke wijze weer te laten sporten op sportveldjes in de wijk. Daarom start vanaf 13 mei het naschools sportprogramma ‘sporten in coronatijd’ in alle kernen van de gemeente Dalfsen. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen naast de reguliere Sports4Kids activiteiten deelnemen aan nieuwe activiteiten, waaronder het EK voetbal, blijf gezondspelletjes, tennis, highland games, slagbal, waterspelletjes en nog veel meer. Voor jeugd vanaf 12 jaar gaan de jongerenwerkers diverse activiteiten organiseren die in de loop van de week bekend worden op de website www.dalfsenbeweegt.nl. Voor deze doelgroep gelden ook andere richtlijnen dan voor de doelgroep onder de 12 jaar. Inschrijven Inschrijven kan tot één dag voor aanvang van de activiteit via www.dalfsenbeweegt.nl. Hierop staat het volledige aanbod per kern en leeftijdscategorie. De activiteiten worden gratis aangeboden. Voorzorgsmaatregelen De buurtsportcoaches en jongerenwerkers SAAM verzoeken jongeren om zelf, in sportkleding, naar het sportveldje te komen en vooraf de handen goed te wassen. Alleen waar noodzakelijk mogen ouders hun kind(eren) halen en brengen naar het sportveld. Tijdens de activiteit zullen de lesgevers gepaste afstand houden en zijn er desinfecterende middelen aanwezig. Voor de doelgroep 12 tot 18 jaar zal rekening gehouden worden met de 1,5-meter maatregel. Meer informatie Zie voor meer informatie over ‘sporten in coronatijd’ www.dalfsenbeweegt. nl en voor de richtlijnen www.dalfsen.nl/corona of neem contact op met de buurtsportcoach via buurtsportcoaches@dalfsen.nl. FoTo: eigen FoTo Zelfstandig wonende ouderen worden verrast in Lemelerveld Zoals u vorige week hebt kunnen lezen is er op de avond voor K(w)oningsdag een online pubquiz georganiseerd. Maar liefst 230 teams hebben deelgenomen. Enkele plaatselijke ondernemers zorgden voor borrelhapjes, tompoucen en met ter plekke geserveerde bitttergarnituur werd het een zeer gezellig avond in huiselijke kring. Van de opbrengst konden we de ouderen in ons dorp een ‘hart onder de riem’ pakketje brengen. Afgelopen maandag zijn de 75 plussers die nog zelfstandig in ons dorp wonen bezocht met een prachtige plantenbak en iets lekkers! Voor de organisatie een heel karwei! Gelukkig werden ze geholpen door veel vrijwilligers en kwam onze eigen burgemeester ons aan het eind van de middag assisteren met de laatste adressen. Dit alles is mogelijk gemaakt door de opbrengst van de Koningsquiz, donatie Zwakenberg Eten&Drinken, vrije giften en een bijdrage van de Ondernemersvereniging Lemelerveld. Tevens heeft de organisatie een verzoek ingediend voor een bijdrage vanuit Sociale kwaliteit 4D (durven, delen, denken en doen). Ook vanuit dit project hebben wij een bijdrage ontvangen voor dit initiatief. Er zijn bijna 300 adressen bezocht met een pakketje. En natuurlijk zat bij heel veel pakketjes een mooie tekening gemaakt door kinderen uit ons dorp! In het kader van de privacy is het uiteraard moeilijk om het hele adressenbestand compleet te hebben. We hopen niemand vergeten te zijn! Bent u (of kent u iemand) 75 jaar of ouder, zelfstandig wonend in Lemelerveld en heeft u niets ontvangen dan vragen wij u vriendelijk dit te melden bij info@kulturhuslemelerveld.nl of bel naar 06-486 955 83. Dan zorgen wij ervoor dat u alsnog een pakketje krijgt. Laten we in deze bijzondere tijden blijven omzien naar elkaar! Ter versterking van ons team zoeken wij op korte termijn: WERKPLAATSTIMMERMAN Oplossingsgerichte timmerman voor alle voorkomende kleine timmerwerken. MACHINAAL TIMMERMAN Vanwege de toenemende vraag naar onze producten zoeken wij een nieuwe collega voor het produceren van kozijnen. SPUITER Voor het spuiten en behandelen van kozijnen, liefst met enige ervaring met beglazen en kitten. DAKKAPEL KOZIJNEN HOUTSKELETBOUW MONTAGE Gerda en Wim Meijer 50 jaar getrouwd Een beetje feest in de Kloosterstraat Meer informatie Lees meer over deze vacatures op www.tifa-lemele.nl Voor sollicitaties kunt u contact opnemen met ons kantoor: (0572) 33 12 35. Contactpersoon: Gerie Neef-Exel, P&O, info@tifa-lemele.nl Het was de 28e april plotseling druk in de Kloosterstraat. Gouden ballonnen en gouden vlaggetjes werden opgehangen. Een paar bordjes geplaatst in de speeltuin. En de tuin van Wim en Gerda Meijer werd helemaal versierd. De reden is dat Gerda en Wim op woensdag 29 april 2020, 50 jaar getrouwd zijn. De kinderen, kleinkinderen, buurtgenoten en vrienden wilden hen op deze manier toch feliciteren. Ook kregen ze al een prachtig boeket bloemen. Daarnaast werden ze ’s ochtends verrast met een heerlijk ontbijt van de kinderen en kleinkinderen, verzorgd door Raymond de Haan-Catering. Gerda en Wim wonen ook al vijftig jaar in de Kloosterstraat. Ze hebben destijds hun huis in de vrije tijd gebouwd. Het is zeker nog de bedoeling dat er een feest komt. Maar hiermee wachten ze nog even tot de crisis voorbij is. Namens de redactie: van harte gefeliciteerd en nog vele fijne jaren samen. AnneT scHoorleMMer Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld of scan deze QR Code Voor diverse projecten in de regio zoeken wij op korte termijn collega’s om ons team te versterken. ALLROUND TIMMERLIEDEN Kleinbouw, klantenwerk en woningbouw Bevers en andere volleyballiefhebbers, Het is fijn en goed dat jeugd vanaf deze week weer mag sporten. Let wel: onder behoorlijk strikte voorwaarden, gesteld door de gemeenten. Binnensportverenigingen hebben extra uitdagingen. Er mag bijvoorbeeld geen gebruik worden gemaakt van accommodatie/ruimte van buitensportverenigingen, dus moet er geschikte openbare ruimte zijn of als zodanig gereed worden gemaakt. Verzekeringstechnisch moet het gebruik ervan ook in orde zijn. De vereniging moet een plan van aanpak schrijven. Als de gemeente daar een klap op geeft, kan er getraind worden. Het bestuur van volleybalvereniging De Bevers is aan het uitzoeken wat kan en nodig is om de mini’s en de jeugd te kunnen laten volleyballen. Vragen en ideeën kunnen gericht worden aan info@debevers.com Hulp vragen, daar help je ons allemaal mee. Heb je behoefte aan hulp? Vraag vooral. We weten dat dat niet makkelijk is. Toch doen. Want we helpen graag en staan met duizenden vrijwilligers, ook bij jou in de buurt, voor je klaar. Zo letten we een beetje op elkaar. Bel de Rode Kruis Hulplijn: 070-44.55.888 Goede vakmensen met teamgeest en klantvriendelijkheid nodigen wij van harte uit om te solliciteren! WONINGBOUW KLEINBOUW UTILITEITSBOUW AGRARISCHE BOUW Meer informatie Kijk voor meer informatie over deze vacatures op onze website www.exel-lemele.nl Contactpersoon: Gerie Neef- Exel, P&O gerie.neef@exel-lemele.nl - (0572) 33 14 46. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld
Page 8
Brandweer | GHOR | Crisisbeheersing Steenwijkerland Dit is noaberschap, bedankt! Kampen Dalfsen Zwolle Ommen Beste inwoners, instellingen en bedrijven in Veiligheidsregio IJsselland, Deventer Ik kan me goed voorstellen dat u nog helemaal niet zo lang weet dat u, naast dat u inwoner bent van uw gemeente, ook deel uitmaakt van Veiligheidsregio IJsselland. Toch is het namens deze veiligheidsregio dat ik u, jou, bedank. Nog maar twee maanden geleden werden we er met elkaar pijnlijk van bewust dat het coronavirus geen ver-van-ons-bedshow was, maar beangstigend dichtbij. Dat er maatregelen nodig bleken om de verspreiding van dit virus tegen te gaan, om de druk op onze zorginstellingen weg te nemen en onze kwetsbaren te beschermen. Wat maken we een vreemde tijd door met elkaar, maar wat doen we dit samen in onze regio goed. We laten zien wat de kracht van deze regio is: noaberschap. We zorgen voor elkaar, letten op elkaar. Er zijn kleine en grote initiatieven en we laten innovatiekracht zien. Er zijn acties waarmee de mensen in de zorg bedankt worden, waardoor ze extra beschermingsmiddelen krijgen. Er wordt hulp aangeboden aan mensen die nu niet naar buiten kunnen en er worden activiteiten ondernomen om de eenzaamheid tegen te gaan. Het is teveel om op te noemen. We zijn daadkrachtig, iets doen voor een ander zit ons in het bloed. Het is stiller op straat en waar we elkaar tegenkomen, houden we afstand. En hoe vreemd het ook klinkt, daar ben ik trots op. Want het is moeilijk. Dat weet ik, dat ervaar ik zelf en dat zie ik in mijn omgeving. We missen onze ouders, onze kinderen en kleinkinderen. We missen de volle terrassen, de gevulde theaters en festivalterreinen, de drukbezochte winkels en het gezamenlijk juichen in het stadion. We willen het liefst zo snel mogelijk terug naar normaal. Maar dat kan nu absoluut nog niet. Zwartewaterland Hardenberg Staphorst Raalte OlstWijhe Waarschijnlijk gebeurt dit binnen afzienbare tijd ook niet. Langzaam maar zeker zetten we kleine stapjes richting een samenleving waar deze dingen weer mogelijk zijn, maar dit is nog niet in zicht. Dat is het eerlijke verhaal, en in onze regio draaien we nou eenmaal niet graag om de feiten heen. Daarom wil ik graag een beroep op u doen. Ik wil u vragen om ook de komende tijd door te gaan, zoals u dit de afgelopen tijd heeft gedaan. Samen beschermen we onze ouderen en kwetsbaren, familie, vrienden en buren. Samen geven we de hardwerkende mensen in de zorg wat lucht. Samen zetten we onze schouders eronder en gaan we door. We zijn weliswaar van elkaar verwijderd, maar staan dichter bij elkaar dan ooit. Hartelijke groet, Peter Snijders, Voorzitter Mede namens uw eigen burgemeester, Erica van Lente Burgemeester Veiligheidsregio IJsselland Gemeente Dalfsen
Page 10
Alle den Eelder 2 pakken à 1000 ml combineren mogelijk Aardbeien bak 400 gram 3.99 1.99 Grote hang- en terrasplanten o.a. hangpotten met Fuchsia, etunia en Calibrachoa of terraspotten met diverse kleurrijke zomerbloeiers, Hortensia’s en groenteplanten, per stuk 7.Lipton Ice Tea of thee 2 fl essen/pakken à 1500 ml of doosjes à 20/50 stuks combineren mogelijk 10.Gegaarde kipreepjes grill of pittig pak 200 gram Gehaktschnitzel zigeuner pak 4 stuks Gehakt cordon bleu pak 4 stuks Rundersaucijzen pak 4 stuks Gehaktbal half om half pak 4 stuks combineren mogelijk 5.58 9.18 5.Melkan stuk 48+ kaas jong, jong belegen, belegen of extra belegen stuk à 865-960 gram 940 9.99 . 6.99 Neppelenbroek Lemelerveld Kroonplein 18 ma-do 8-20 uur| vr 8-21 uur | za 8-20 uur | zo 12-17 uur 3.48 3.68 2.Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van maandag 4 t/m zondag 10 mei 2020. Week 19. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend. 2.50 1.25 _ _ 3.58 1.79 1.82 0.91 _ _ 4.78 2.39 Alle witte asperges zak 500 gram of bak 400 gram 5.99 6.99 3.99 Coop gevulde croissants combineren mogelijk 1+1 GRATIS* 2 STUKS 1+1 GRATIS* 2 STUKS 4 STUKS Voetbalvereniging Lemelerveld 75 jaar Op 1 mei 1945 werd vv Lemelerveld officieel opgericht door Piet Bras (voorzitter ) en Jan Hagedoorn (secretaris/penningmeester). Het is op 1 mei 2020 precies 75 jaar geleden dat de verenging werd opgericht. Dat moet gevierd worden, zou je verwachten, het feestprogramma stond al in de steigers, maar door maatregelen van de overheid i.v.m. het covid 19/ coronavirus zijn de feestelijkheden uitgesteld naar 23, 24 en 25 april 2021. Wordt het dan een feestje achterna? Geenszins want in het seizoen 1946/1947 nam de voetbalvereniging voor het eerst deel aan de competitie. In 2021 kunnen we vieren dat we 75 jaar competitie spelen! Gespeeld werd in de begin jaren op het terrein waar nu de Kampfstraat is, kleedkamers waren niet aanwezig. Bij Reimink kon men onder de pomp om vieze en bezwete lichamen te wassen. Na twee seizoenen verhuisde de club naar de Nieuwstraat op de plek waar nu het wetraveld ligt. Ook daar waren geen kleedkamers, ook hier deed de pomp op het erf van Reimink dienst als wasgelegenheid. In de historie van de vereniging hebben we menig kampioenschap gevierd bij de jeugd en senioren, in de zaal en op het veld. Om de tekst beknopt te houden zal hierna ingegaan worden op de prestaties van het eerste elftal en belangrijke mijlpalen van onze vereniging. In de begin jaren waren al snel enkele kampioenschappen te vieren. In 1949 voor de eerste keer en in opnieuw in 1951. vv Lemelerveld beschikte in die dagen over twee elftallen. Na een kleine drie jaar was degradatie onafwendbaar en moest vv Lemelerveld een treetje lager gaan voetballen. In die jaren daarna werd nog twee keer gedegradeerd. In 1955 waren 65 mensen lid van de vereniging en tien jaar later was dat aantal gegroeid naar 121. Hierdoor was er behoefte aan een tweede veld en die werd in de lengte richting aangelegd langs de verbindingsweg, op het huidige hoofdveld en veld 2. Zaterdags speelden hier de juniorenteams en zondags was het handbalvereniging LHC die hier haar competitie speelde. In 1965 werd voor het eerst de oliebollenactie gehouden. Het geld werd ingezet om de eerste stenen kleedkamers te bouwen, 3 jaar later kon de nieuwe accommodatie in gebruik worden genomen. Met de verbeteringen op het sportpark gingen de prestaties ook weer de betere kant op, in 1968 werd het eerste elftal weer kampioen. Ook in de jaren daarop werd meermaals een kampioenschap behaald. In 1976 beschikte vv Lemelerveld over 6 seniorenelftallen, 13 juniorenteams en een damesteam en ook werden nieuwe kleedkamers in gebruik genomen. Op 12 mei 1985 volgde een bekroning op een fantastisch seizoen. Op het sportpark in Heino waren 4700 toeschouwers getuige van de kampioenswedstrijd van Lemelerveld. Een deceptie volgde in oktober van dat memorabele jaar 1985. Jan Hagedoorn overleed na een periode van ziekte op 74 jarige leeftijd. Alle geplande feestelijkheden rond het 40 jarig jubileum werden afgelast. In 1985 werd de sporthal gebouwd en begin 1987 werd met de geweldige inzet van vele leden een prachtig clubhuis gebouwd met ruimte voor de sporthalgebruikers en ruimte voor de vv Lemelerveld. In mei 1987 wordt voor het eerst de Jan Hagedoorn Memorial (JHM) als verenigingsdag voor alle seniorenteams georganiseerd. De onderlinge wedstrijdjes met geheime uitslagen zorgen ervoor dat de JHM al ruim 30 jaar dé afsluiter van het seizoen is voor vv Lemelerveld is. In 2010 werd ook voor de jeugd een soort gelijke dag in het leven geroepen. In 1991 braken na enkele magere jaren met bijna degradatie betere tijden aan. Sinds 1991 siert de tribune het hoofdveld op sportpark Heidepark. Het actiecomité, dat sinds 1972, de vereniging voortdurend ondersteunde, zorgde voor de financiële middelen om het bouwwerk tussen hoofdveld en veld 2 te realiseren. Het eerste elftal behaalde een periode en maakte kans op promotie naar de tweede klasse. Een beter spelend Lemelerveld verloor nipt van NEO uit Borne. Enkele jaren later ging een lang gekoesterde wens in vervulling. De gemeente Ommen stelde geld beschikbaar voor de uitbreiding en grote renovatie van de kleedkamers op het sportpark. Vele handen werkten eendrachtig samen en bij de viering van het 50-jarig jubileum in 1995 werd de opening verricht. De degradatie van het eerste elftal drukte de stemming enigszins. Het seizoen daarop promoveerde het elftal weer terug naar de derde klasse. Het seizoen 97-98 werd het kampioenschap behaald na een beslissingsduel in Heeten tegen Voorwaarts uit Twello. De 2e klasse werd niet bepaald een succes en na een jaar daalde de ploeg weer af naar de 3e klasse. In 2005 werd met de oprichting van de voetbalschool een nieuwe loot aan de vereniging toegevoegd. Het door selecteren binnen de jeugdafdeling wierp enkele jaren later al zijn vruchten af. De A1 promoveerde in 2009, 2010 en 2011 van de 2e klasse naar de vierde divisie, een uniek gebeuren in de historie. Het trainen gedurende de wintermaanden in blubber en modder waren niet bevorderlijk voor de prestaties. Veld 3 langs de Nieuwstraat ging in 2010 op de schop en werd een Wetraveld, (wedstrijd/trainingsveld) voornamelijk bestemd voor trainingen, maar het veld kan eventueel als 4e wedstrijdveld worden gebruikt aan het begin van het seizoen. Op de doorgaans modderige trainingshoek werd in 2010 een prachtig kunstgrasveld aangelegd. De sportieve prestaties kenden in de jaren na de eeuwwisseling ups en downs. Van 12 senioren teams ging de vereniging naar 8 teams. Het eerste elftal speelde soms in de “Twentse” klasse 3 A, of in de derde klasse B. Via de nacompetitie werd na een ware thriller verloren van EVV Hengelo en degradeerde in 2005 naar de vierde klasse. Gelukkig is de veerkracht groot en werd in seizoen 2006-2007 in Holten de titel veilig gesteld. In het seizoen 2011-2012 degradeerde het eerste naar de 4e klasse H op de laatste speeldag. Vanuit die klasse werd vv Lemelerveld 2x op rij kampioen en promoveerde in seizoen 13-14 het naar de 2e klasse J. Ook dit keer was het van korte duur na een jaar degradeerde het weer naar de 3e klasse. In 2016 werd het eerste elftal weer kampioen. Tegen het einde van de wedstrijd bij Twente Goor werd duidelijk dat een gelijkspel voldoende was. De laatste minuten werd de bal zachtjes rond gespeeld tot dat de scheidsrechter het genoeg vond. Lemelerveld promoveerde naar de 2e klasse. Het werd dit keer ingedeeld in de 2e klasse L Noord. Na een moeizame start was handhaving op de 7e plek in de 2e klasse een unicum in de historie van de vereniging. Een langer verblijf was binnen. In de zomer van 2019 werd de kleedkamers grootscheeps gerenoveerd, met vrijwilligers en bedrijven werden de ruimtes aangepakt en voorzien van led verlichting, nieuw tegelwerk en nieuwe douche voorziening. De vereniging is zo klaar voor de toekomst en kon zich opmaken voor het 75-jarig jubileum in 2020. Het seizoen 2019-2020 leek een bekroning te worden op een sterk seizoen. Lemelerveld stond aan kop toen het coronavirus om zich heen greep. Na besluit van de KNVB werd de competitie beëindigd en raakte een kampioenschap uit zicht. Door de maatregelen van de overheid mogen grote festiviteiten niet door gaan. Tegenwoordig heeft de vereniging 711 leden, 10 senioren elftallen, 2 senioren 7-tallen, 26 jeugdteams en de voetbalschool. Wekelijks zijn meer dan 200 vrijwilligers actief voor de vereniging. Vandaag (1 mei 2020) bestaat voetbalvereniging Lemelerveld officieel 75 jaar. Het feest laat even op zich wachten, 23, 24 en 25 april 2021 zullen we het jubileum uitgebreid gaan vieren. Alle leden, vrijwilligers, supporters en sponsoren hartelijk dank voor de steun in al die jaren. Hopelijk gaat de bal weer rollen voor iedereen! Graag tot ziens in september voor een nieuw seizoen. Bron: o.a. juBileumBoek 50 jaar vv lemelerveld en www.vvlemelerveld.nl Namens de redactie van harte gefeliciteerd!
Page 12
10 mei Moederdag! Op 9 mei pakken we het cadeautje mooi voor u in Wandhanger Diverse varianten Actieprijs € 12,99 Vele soorten hangpotten Vanaf € 6,99 Luxe hangpot Diverse varianten Met water reservoir Actieprijs € 12,95 Luxe pot Diverse varianten Met waterreservoir Actieprijs € 9,95 Sundaville Diverse kleuren en formaten Vanaf € 8,95 Luxe standenstoel Actieprijs € 55,00 Luxe stapelstoel Actieprijs € 35,00 Tuinbank Calgary 120 breed € 69,140 breed € 89,Openingstijden: maandag t/m donderdag 09.00-19.00 uur vrijdag 09.00-20.00 uur zaterdag 08.30-17.00 uur Kerkstraat 27 LEMELERVELD T (0572) 37 12 31 www.hubolemelerveld.nl Actieprijzen geldig: 6 t/m 9 mei Zweefparasol 300 cm In Ecru, Taupe en antraciet Actieprijs € 79,95 Luxe parasol 300 cm In Ecru, Taupe en antraciet Actieprijs € 39,99 HULSMAN BESTRATING V.O.F. Riool-, grond- en straatwerkzaamheden Specialisatie: sierbestrating Tjalkstraat 5 - 8152 CM Lemelerveld - Tel. 0572-37 29 64 Fax 0572-37 38 88 - Mobiel 06-25 04 75 07 Drukkerij Van Asselt Druk - Ontwerp - Binnen- buitenreclame PARTICULIERE VLEESVERKOOP! Wij beginnen met: Geïnteresseerd in ons (barbecue-)vlees en wilt u meer weten over de mogelijkheden? Kijk dan op onze website of neem contact met ons op. Thuisbezorgen is mogelijk. (H)EERLIJK VLEES VOOR EEN BETAALBARE PRIJS www.varkenshoff.nl/ons-vlees - info@varkenshoff.nl tel: 06-51321100 (ook per Whatsapp te bereiken) Ambachtsweg 3 Lemelerveld (0572) 37 21 55 info@drukkerijvanasselt.nl De beste kwaliteit voor de juiste prijs! Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden! _________________________ - Voetbalvereniging Lemelerveld. Opgave jeugdleden via www.vvlemelerveld.nl Bij vragen bel Judith in ‘t Veld, 0572-371227. _________________________ Te koop: Houten landhekken Handelsweg 11 Bel voor afspraak: G. Harmsen, 06 54 95 14 33

LE 29april2020


Page 0
40e jaargang nr. 1940 - 29 april 2020 Voorplein gemeentehuis Dalfsen In de gemeenteraadsvergadering van maandag 20 april 2020 kwam opnieuw de renovatie van het voorplein van het gemeentehuis aan de orde. Het was nog geen besluitvorming maar een opiniërend raadsvoorstel. Een meerderheid in de raad steunt nu Optie 4, die ook de voorkeur had van de Stichting Platform Gehandicapten. Dat deze optie nu de voorkeur van een meerderheid heeft komt doordat nu ook de kosten van de onderhoudswerkzaamheden van het plein bekend zijn geworden. Deze kwamen op een bedrag van € 200.000. De totale renovatie is geraamd op € 350.000. Optie 4 komt aan de wensen tegemoet van de Stichting Platform Gehandicapten. Het wordt een plein dat met een groene uitstraling recht doet aan een inclusieve samenleving, met voldoende fietsparkeerplaatsen en een goede helling voor gehandicapten. Het plein wordt op deze manier voor iedereen toegankelijk. Het college neemt nog een aantal aandachtspunten mee, zoals: het lokaal aanbesteden, het garantieplan en de parkeerplaatsen. Binnenkort komt het college met het definitieve voorstel. De Stichting Platform Gehandicapten is blij met deze ontwikkeling. Een toekomstbestendig en gastvrij plein voor een inclusieve samenleving. Annet Schoorlemmer Dit jaar geen Sukerbietenfeest Iedereen GEEN Kunst om Dalfsen heeft ongetwijfeld begrepen dat er geen vergunningsplichtige evenementen mogelijk zijn tot 1 september 2020. Dit betekent ook dat het Sukerbietenfeest 2020 niet door kan gaan. Wij zien geen mogelijkheid om ons dorps- tentfeest, in welke vorm dan ook, dit jaar te laten plaatsvinden. Het volgende Sukerbietenfeest staat gepland van 10-15 augustus 2021. Op dinsdagavond 10 augustus is er het Bakkerij van der Most Ringsteken in het centrum van het dorp. Van woensdag 11 t/m zondag 15 augustus zijn er de kermis, de feesttenten en veel bekende (en nieuwe) activiteiten. Dit jaar geen kunstweekend in Brugstede, het Kulturhus, Het Zwarte, bij Keramiek in de Schuure of op 1 van de andere mooie kunstlocaties in en om Lemelerveld. De organisatie van Kunst om Dalfsen heeft door de maatregelen omtrent het coronavirus moeten besluiten dat het kunstweekend (eerste weekend mei) dit jaar niet door gaat. Heel spijtig natuurlijk maar ook heel begrijpelijk! Gezond zijn en blijven is het allerbelangrijkste op dit moment. Vele kunstenaars hadden al hun uiterste best gedaan om voor dit weekend weer met nieuwe kunstobjecten te komen. Deze kunstwerken moeten echter in het atelier blijven. Ook markten en andere evenementen gaan voorlopig niet door waardoor ook de kunstenaars zwaar getroffen worden. Wilt u toch de kunstenaars ondersteunen neem dan eens een kijkje op hun site. Vaak is het wel mogelijk om op afspraak het atelier te bezoeken. Een enkeling heeft een open atelier in de tuin waar je op gepaste afstand en met in achtneming van de maatregelen toch kunt komen kijken en/of kopen. Aanleveren kopij In verband met 5 mei BEVRIJDINGSDAG zijn de sluitingstijden voor het aanleveren van kopij voor De Lemelervelder als volgt gewijzigd: REDACTIONEEL: vrijdag 1 mei 10.00 u ADVERTENTIES: Kleur: vrijdag 1 mei 09.00 u • Zwart: vrijdag 1 mei 10.00 u FAMILIEBERICHTEN: Kleur: 1 mei 09.00 u • Zwart: maandag 4 mei 10.00 u Adverteren in Wij informeren u graag over de aantrekkelijke tarieven Tel. (0572) 37 21 55 info@drukkerijvanasselt.nl www.drukkerijvanasselt.nl of scan deze QR Code kunst om dalfsen
Page 2
Welkom kleine vent, het is geweldig dat jij er bent! Gijs Jansen 22 april 2020 Trotse ouders Stefan en Linda Jansen Prinses Christinastraat 4 8152 BB Lemelerveld PARTICULIERE VLEESVERKOOP! Wij beginnen met: Geïnteresseerd in ons (barbecue-)vlees en wilt u meer weten over de mogelijkheden? Kijk dan op onze website of neem contact met ons op. Thuisbezorgen is mogelijk. (H)EERLIJK VLEES VOOR EEN BETAALBARE PRIJS www.varkenshoff.nl/ons-vlees - info@varkenshoff.nl tel: 06-51321100 (ook per Whatsapp te bereiken) THEO JANSEN VERBOUW & ONDERHOUD Onderhoud / verbouw / renovatie tegel-, metsel- en timmerwerk Lemelerveldseweg 106 - 8152 DE Lemelerveld Telefoon 0572-37 23 29 - Mobiel 06-83 20 82 88 ____________________________________________________ - Straatzand, tuingrond, compost, metselzand, grind, zandbakkenzand nodig? Bel 0572-37 12 90 Roelofs Lemelerveld. Zowel afhalen als bezorgen is mogelijk. ____________________________________________________ ____________________________________________________ - Eenjarige zomerbloeiers te koop: Diverse soorten en kleuren perkplanten te koop. Groot assortiment (hangende) stek-perkplanten, Geraniums, Fuchsia’s, hangpotten met waterreservoir, kuipplanten. Tevens verkoop potgrond en 2de hands spulletjes. Goede kwaliteit tegen betaalbare prijzen! We hebben ruime openingstijden, voor info bel of app gerust. Koolhof, Oude Twentseweg 19 Luttenberg, tel. 06-11 22 63 24. ____________________________________________________ Het Wilhelmus bij Brugstede en het Anker Autoschade? Als autoschadeherstel ook waardeherstel moet zijn, ga dan naar... _________________________ - Volleybalvereniging De Bevers. Opgave en informatie bij Edmunda Hogenkamp, tel. 0546-67 34 93. _________________________ _________________________ - Voetbalvereniging Lemelerveld. Opgave jeugdleden via www.vvlemelerveld.nl Bij vragen bel Judith in ‘t Veld, 0572-371227. _________________________ _________________________ - Slank en fit met Herbalife! 30 dagen geld terug garantie Janny van Dijk, tel: 0572372242 0655864114. _________________________ _________________________ - Te koop: grote partij teelaarde/zwarte grond. Tel. 06-23450224. _________________________ _________________________ - Dagelijks nieuws: dalfsennet.nl en sukerbiet.nl _________________________ verschijnt elke week huis aan huis in lemelerveld en omgeving uitgave: drukkerij van asselt ambachtsw.3, 8152 ba l’veld T 0572-37 21 55 E info@drukkerijvanasselt.nl I www.drukkerijvanasselt.nl inleveren • adv.: zwart/wit: di. tot 10.00 uur; kleur: ma. tot 10.00 uur • redactioneel: ma. tot 09.00 uur bezorgklachten: • bebouwde kom lemelerveld: tel. 0572-37 21 55 (drukkerij van asselt) • buitengebied: tel. 0572-37 15 08 (fam. weelink) doorgeven vanaf vrijdag Lintjesregen In het verspreidingsgebied van De Lemelervelder is dit jaar één gedecoreerde voor een koninklijke onderscheiding. Het betreft de heer Gerrit Jan Hallink uit Lemele. De heer Hallink werd gedecoreerd in de graad van Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij is voor de gemeenschap in Lemele een sterke ambassadeur. Hij is jaren actief in meerdere besturen en heeft een breed netwerk. Hij wordt genoemd als bruggenbouwer die oud en jong bij elkaar brengt. Hij is onder andere actief in: vanaf 2007 voorzitter van de Kerkenraad en hij voert sinds die tijd vele taken uit voor de kerkenraad; voorzitter van de Ichthuskerk; werkgroeplid oude ambachten en werktuigen van ‘t Lemels Arfgoed sinds 1997; voorzitter plaatselijk belang Lemele sinds april 2015; acht jaar gemeenteraadslid voor Lokale Partij Ommen en lid en voorzitter van het stembureau. Later dit jaar wordt door de gemeente Ommen een gelegenheid gezocht de koninklijke onderscheiding daadwerkelijk uit te reiken. Te koop: Houten landhekken Handelsweg 11 Bel voor afspraak G. Harmsen 06 54 95 14 33 Een uitvaart die past bij uw wensen vertrouwd, respectvol en betrokken Uitvaartverzorging en begeleiding Hendrie Arnold Tel. 06 206 327 21 (dag en nacht bereikbaar) Kerkstraat 32a, 8151 AP Lemelerveld info@uitvaartverzorging-hendriearnold.nl www.uitvaartverzorging-hendriearnold.nl Persoonlijke begeleiding, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent Industrieterrein ‘t Febriek Handelsweg 25 Lemelerveld Tel. (0572) 37 24 37 www.gebrmasmanautoschade.nl Plaat- en richtwerk l Schadetaxatie-verzekering l Ruitmontage l Uitdeuken zonder spuiten l Spuitwerk l Licht industrieel spuitwerk l Caravanrepair l Nano lakverzegeling l Gratis leen-auto l 24/7 spoedservice: 0572 37 24 37 EUROGARANTBEDRIJF Vier jaar garantie Foto’s: Martin Zwakenberg Daar waar je iets kunt doen voor de ouderen onder ons, moet je het niet laten. Zo ook de traditionele invulling van het spelen van het Wilhelmus op Koningsdag. Koningsdag heeft muziekvereniging Polyhymnia het Wilhelmus gespeeld bij Brugstede en Het Anker. Uiteraard was dit niet mogelijk met een voltallige vereniging, dit moest afgeslankt worden naar 3 personen op 1,5 meter afstand van elkaar! Marcel, Alinda en Geert speelden 3-stemmig op hun trompet het Wilhelmus. Met allemaal blijde gezichten kunnen we terugkijken op een vrolijke start van Koningsdag en dat is deze ouderen en hun zorgverleners zeker gegund! geven wat extra kleur met Huisarts: tel. 0572-37 17 22 Avond- en weekenddienst huisarts: tel. 0900 - 333 63 33 Apotheek Lemelerveld: tel. 0572-37 05 21 GGD Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar “Soms heb je een vraag” Inloopspreekuur: iedere do 9.00-10.00 u. Ds. C. Keersstraat1, Lemelerveld, tel. 088-4430702 ZGR Brugstede MIEN(Thuiszorg) Klantkompas 0572-744050 Spoednummer 088-6564280 klantkompas@zgr.nl Tandartspraktijk Lemelerveld tel. 0572 74 52 52 bereikbaar elke werkdag van 09.00-12.00 uur www.tandartspraktijklemelerveld.nl Avond- en weekenddienst tandarts: tel. (0572) 39 59 32 Verloskundigen: Gemmare: tel. (0548) 61 65 10; spoednummer: tel. 06-28 47 27 74 Mammacafé Nijverdal, 1e en 3e wo vd maand, 10.00-11.30 u Zwanger & Zo: tel. (0548) 62 03 26; spoednummer: tel. 06-20 10 30 48 www.MoedersvoorMoeders.nl Aanmelden kan t/m 11e week vd zwangerschap: tel. 088-2780000 info@moedersvoormoeders.nl Carinova Thuiszorg: tel. 0900-86 62 (24/7) (0570) 51 85 64 www.carinova.nl Rosengaerde Zorg Thuis: tel. 06-10 02 32 58 (24/7) www.rosengaerde.nl Weekenddienst apotheek: Spoedrecepten: za en zo gesloten. Buiten openingsuren: Isala Apotheek: 038-424 54 74. Op za en zo van 09.00-12.00 u is Apotheek Heino ook open: 0572-39 28 88 Dierenarts: Dag en nacht bereikbaar: tel. (0529) 43 53 63 Praktijk voor fysio-, manuele-, oedeem- en geriatrietherapie, acupunctuur, Corefit en FIT krukkenuitleen: tel. 37 21 58 / voor Lemele: 06-57 04 59 78, bgg 37 21 58 Praktijk voor Osteopathie Natasha Stigter D.O.-M.R.O. tel. 06-50 84 41 70 www.pvo-osteopathie.nl AcupunctuurBreed/Karel Beck: meten is weten Klassieke en moderne technieken www.acupunctuurbreed.nl tel.:370422 /06-20 40 30 38 acupunctuurbreed@gmail.com WAARDEVOL ZIJN praktijk voor psychodynamische therapie & coaching, tel. 06-46 67 43 23 Praktijk voor psychologische hulp en begeleiding: Info/afspr. tel. 06-53 21 74 60 Therapeutische coach PMA-Coach/Trainer - Counseling-Coach tel. 06-30 370 212 www.pma-joseholtmaat.nl Zorgwinkel Salland: hulpmiddelen Tel. (0572) 36 32 35 www.zorgwinkelsalland.nl Ergotherapie Salland 06-450 428 77 www.ergotherapie-salland.nl Spreekuur Alg. Maatsch. Werk: do 9.00-10.00 u, Kulturhus De Mozaïek Alg. Hulpdienst Graag Gedaan Tel. 37 25 49 / b.g.g. 37 19 89 Diabeteslijn: tel. (033) 463 05 66 St. Terminale Thuiszorg Ommen e.o: tel. (0529) 45 23 30 (24 u/dag) Sociaal Steunpunt Kerken: Tel. 37 01 00 • ma en do: 9.15-11.30 u Iedere avond 19.15 uur Meditatief kwartiertje via Kerkdienstgemist.nl Alarmnummer politie/brandweer: 112 Servicepunt Gemeente Dalfsen: Gesloten! Nieuws uit Bibliotheek Lemelerveld De bibliotheek zal vanwege het Coronavirus voorlopig nog gesloten blijven. Om u toch de mogelijkheid te geven boeken te lenen, bieden wij aan om vanaf woensdag 29 april boeken te reserveren. Dit kan alleen per mail, niet meer dan 5 titels en de boeken moeten in Lemelerveld aanwezig zijn. Wilt u hier gebruik van maken? Stuur een mail naar bib.lemelerveld@bibliotheekdalfsen.nl, zet daarin de titels die u graag wilt lezen en vermeldt uw lenernummer en naam. Ook kunt u aangeven van welk genre u graag boeken wilt, wij zoeken er dan een paar voor u op. Op maandag, woensdag en vrijdag zal een bibliotheekmedewerker de aanAlles is anders en niets is meer gewoon! Zo heeft ook Koningsdag dit jaar in Lemelerveld een andere invulling gekregen. Jammer, maar begrijpelijk dat traditionele activiteiten zoals een serenade van Polyhymnia niet door konden gaan. Een activiteit waar veel mensen, maar zéker de bewoners van Het Anker en Brugstede, ieder jaar naar uit kijken. Om toch wat extra sfeer en kleur te geven, hebben de Vrienden van Brugstede alle bewoners van Het Anker en Brugstede afgelopen weekend een mooi oranje boeketje bloemen aangeboden! Foto’s: eigen Foto’s Team Vak 410 Koning van de online Lemelerveldse Koningsquiz Zondagavond is er teams mee door bijna 26 april 240 gedaan met de online Lemelerveldse Koningsquiz. Wie had dat van te voren gedacht dat dit zo’n succes zou worden?! Tompoucen van Van der Most en hapjes van Slagerij Manenschijn of Zwakenberg Eten & Drinken maakten van de (verplichte) thuisblijf avond een gezellig avondje in huiselijke kring. Jp Activiteiten had de online quiz prima voor elkaar met vragen die in principe goed te doen waren. En zoals het hoort is er natuurlijk een winnaar! Wie mag zich Koning van de pubquiz noemen? Team Vak 410, familie Smit uit Lemelerveld werd verrast door de organisatie met confetti kanonnen en de hoofdprijs beschikbaar gesteld door Bakkerij van der Most, een half jaar gratis brood. Zoals jullie weten gaan we van de opbrengst van de quiz de zelfstandig wonende ouderen in ons dorp verrassen met een ‘hart onder de riem’ pakketje. Hierover volgende week meer. Wij danken iedereen voor het meedoen! vragen behandelen en klaar zetten. Zodra dit het geval is krijgt u via de mail een berichtje. GEEN Ten Broeke Open Volleybal Toernooi Omdat premier Mark Rutte dinsdag 21 april alle evenementen met een vergunnings- en meldplicht tot 1 september heeft verboden, kan helaas dit jaar het Ten Broeke Open Volleybaltoernooi doorgaan. niet We moeten het voorlopig doen met de foto’s van voorgaande jaren. De toernooicommissie, volleybalvereniging De Bevers en sponsor Ten Broeke makelaardij & verzekeringen hopen in juni 2021 het vijfenveertigste toernooi te kunnen organiseren. Een sportief evenement waar velen elk jaar naar uitzien en we weer gezellig samen actief kunnen zijn. Moederdag cadeautje Op 10 mei is het alweer Moederdag! Heb jij al een leuk cadeautje voor je moeder gemaakt? Normaal gesproken kon je samen met de vrijwilligers van Saam Welzijn een mooi Moederdag cadeautje maken. Dat kan dit jaar ook, alleen net iets anders! Je kan nu op 6, 7 en 8 mei een gratis knutselpakketje ophalen bij de voordeur van Janneke Voortman (Graslanden 17, 8152 HE Lemelerveld). In het pakketje zit alles wat je nodig hebt! Voor de uitleg van het cadeautje ga je naar de Facebook van Saam Welzijn Lemelerveld of Janneke Voortman. Of kijk op Instagram op saamwel-zijn_lemelerveld of janneke.voortman. Foto: Martin Zwakenberg
Page 4
Ola waterijs 2 dozen à 3-12 stuks combineren mogelijk Eat Me avocado of mango per stuk 1.49 1.69 1.Appelsientje of Dubbeldrank 2 pakken à 1000 ml combineren mogelijk 2.70 1.35 _ _ 3.98 1.99 5.10 7.98 4.99 Zalmfi let zonder huid Zalmfi let op huid pak 175-300 gram 4.55 3.41 _ _ 7.20 5.40 Rode paprika per stuk Courgette per stuk Aubergine per stuk Uien net 1 kilo combineren mogelijk Authentieke vleeswaren: (kip)boterhamworst pakje 105/145 gram gekookte Gelderse pakje 145 gram boeren schouderham pakje 135 gram ovengebakken gehakt pakje 125 gram leverkaas pakje 135 gram combineren mogelijk 6.00 7.50 5.Danio kwark 2 bekers à 450 gram combineren mogelijk 3.70 4.10 2.99 Neppelenbroek Lemelerveld Kroonplein 18 ma-do 8-20 uur| vr 8-21 uur | za 8-20 uur | zo 12-17 uur 1.78 2.18 1.Coop mini gevulde koek of mini appelfl appen 1.80 1.Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van maandag 27 april t/m zondag 3 mei 2020. Week 18. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend. 2 STUKS 1+1 GRATIS* 25% KORTING* 3 STUKS 2 STUKS 2 STUKS 4 STUKS Doe mee aan de wedstrijd en win een leuke prijs!en leuk Stuur ons jouw tofste idee! Aan alle basisschoolkinderen in de gemeente Dalfsen Wat een gekke tijd hè? Anders denk je: YES VAKANTIE! Maar nu ben je al een paar weken thuis. Toch hoef je in de vakantie even geen schoolwerk te maken en kun je zelf leuke dingen bedenken om te doen. Wat is jouw tofste plan voor de meivakantie? Een tent op zolder bouwen, een super lange dominobaan maken, je huis nabouwen met lego of een skeelerwedstrijd met je zusje houden? Wij zijn benieuwd! Stuur jouw idee voor 9 mei 2020 naar: E-mail: gemeente@dalfsen.nl Per post: Gemeente Dalfsen | Mijn leukste vakantieplannen Postbus 35 7720 AA Dalfsen Maak een foto, een tekening, een kunstwerk of iets heel anders van het leukste wat jij gaat doen of hebt gedaan deze vakantie en stuur dit (of een foto ervan) naar ons op. Wie weet win jij wel een leuke prijs! Als je iets opstuurt, wil je dan het volgende doorgeven? ▶ Onderwerp: Mijn leukste vakantieplannen ▶ Naam: ▶ Leeftijd: ▶ E-mailadres ouder(s)/verzorger(s): En vergeet niet om je ouder(s)/verzorger(s) om toestemming te vragen!
Page 6
Lemelerveldse soldaten aan het Corona-front: de huisarts We laten ons redactielid Moniek Diepman (Modi) werkzaam in de huisartsenpraktijk het IJsselhuis in Wijhe aan het woord: Veel mededorpsbewoners zeiien zich in in de strijd tegen gezondheidsvijand nummer 1: het Coronavirus. Lieten we vorige week de IC aan het woord, vandaag is het de beurt aan de huisarts. bij hun aanhoudende en al lang uitgestelde kwamen patiënten klachten zijn. En voorheen nog wel eens aan de balie om te informeren naar een uitslag, een recept of afspraak, ook dat gaat nu uitsluitend telefonisch, de deur is dicht. Ook vragen die eigenlijk voor het RIVM of de GGD zijn bedoeld, worden in eerste instantie bij de huisartsenpraktijk neergelegd, omdat het toch laagdrempeliger en vertrouwder is om even met je eigen huisarts te overleggen. Met name de vele en intensieve telefoongesprekken hakken er wel in. De ene dag heb je een patiënt springl evend aan de telefoon, blijkt een andere dag, diezelfde leden. patiënt Alle nauwgezet Ook in de huisartsenpraktijk kunnen we niet om de coronacrisis heen. In het beginstadium van het coronatijdperk werd de zorg uitgesteld. Geplande consulten werden omgezet in telefonische consulten en alles wat gezet. Maar nu begint de uitgesteld kon worden werd in de wacht schoen te wringen en merken we dat aanhoudende klachten toch onderzocht moeten worden. We zijn dan ook weer voorzichtig gestart met de spreekuren van de huisartsen en de doktersassistentes. De anderhalve meter afstand-regel is bij lichamelijk onderzoek, behandeling of ingreep helaas niet te hanteren. Van tevoren moet dan ook goed gescreend worden, wie er op welk spreekuur kan komen, of er een visite gedaan moet worden, of de corona-arts in actie moet komen of dat de huisarts met de patiënt kan (beeld)bellen. De backoffice van de huisartsenpraktijk is als het ware de triagetent die in Uden onlangs weer is opgeheven. Hier komen alle telefoontjes binnen en wordt uitgebreid de telefonische screening gedaan, de triage. In de backoffice zitten meerdere doktersassistentes en staat de telefoon roodgloeiend! Was voor het coronatijdperk de triage al belangrijk en intensief (patiënten ervaren het helaas nog al eens als nieuwsgierigheid) om goede zorg te leveren, nu is het van levensbelang (voor patiënten en zorgverleners) en zijn de gesprekken nog uitgebreider en intensiever. We moeten ook bij klachten die niets met corona te maken hebben, toch vragen of mensen niet toevallig ook klachten van de luchtwegen hebben. Is dat het geval, dan wordt deze patiënt op het coronaspreekuur gezien, wat ook weer veel aanvullende uitleg behoeft. We moeten patiënten niet alleen goed screenen, maar ook goed informeren, wat nu het vervolg op dit telefoontje is en wat daar bij komt kijken. Mensen staan geregeld lang in de wacht. We proberen echt iedereen dezelfde die in tijd en aandacht te geven en hopen op ieders begrip. Sowieso is er meer telefoonverkeer. Patiënten het andere zorginstantie niet op hun poliafspraak terecht kunnen, informeren bij de huisarts wat nu de mogelijkheden ziekenhuis of nader contact helaas klachten uitgevraagd gezocht overdienen en vastgelegd te worden. Het gros van de patiënten dat nu opgenomen is in het ziekenhuis heeft in eerste instantie met de huisartsenpraktijk. Toch moet de focus niet alleen op corona liggen, want dan dreigt het gevaar dat een acute andere klacht ‘over het hoofd wordt gezien.’ De organisatie van de nieuw opge starte spreekuren is nog wel een dingetje, met name logistiek. We hebben, zogezegd ‘schone spreekuren’ en ‘corona spreekuren’. Het coronaspreekuur vindt plaats aan een andere zijde van het pand en heeft een speciale ingang. Hierdoor mogen uitsluitend de patiënten die een afspraak op het coronaspreekuur hebben. is De dienstdoende arts coronavolledig onherkenbaar ingepakt in beschermende kleding. Voor kinderen kan dit schrikken zijn, dus dit benoemen we in het telefoongesprek waarin de afspraak tot stand is gekomen. Alleen de patiënt mag bij de huisarts naar binnen en bij kinderen mag er één begeleider mee. We proberen mensen zoveel mogelijk in de auto te laten wachten. De coronaarts belt de patiënt mobiel, wanneer deze naar binnen mag. En u raadt het al, ook dat moet tijdens het voorgaande telefoongesprek uitgelegd worden. Het ‘schone spreekuur’ wordt bezocht door patiënten die geen klachten van corona/luchtwegen hebben. De anderhalve meter heeft consequenties voor de wachtkamer. Vier patiënten kunnen er gelijktijdig zijn. De patiënt krijgt een nummer bij binnenkomst, en mag op de plek met het betreffende nummer plaatsnemen. Als de wachtkamer weer leeg is, wordt elke plek weer gedesinfecteerd. Best een intensief karweitje. Liepen de spreekuurtijden voorheen altijd gelijk (bijv elke arts of assistente vanaf 8.00 om de 10 minuten), nu moeten we puzzelen dat ieder bij de eigen huisarts terecht kan en de wachtkamer niet overbezet raakt. Ook de spreekuren van de assistente zijn voorzichtig weer hervat. Met voldoende beschermende maatregelen zien wij de patiënten weer tegemoet. Sommige patiënten zijn vindingrijk en hebben bijv. zelf een bloeddrukmeter aangeschaft. Anderen vinden het prettiger om bij ons te komen. Talloze mensen hebben wij ondertussen geatten deerd op Thuisarts.nl. Een duidelijke site met betrouwbare informatie en adviezen, o.a. over het coronavirus. Samengevat; Eerst was er stilte. Stilte voor de storm? Het was nieuw en het was te overzien aangezien we hier in de regio nog niet zo veel last hadden. De hoop was dat het relatief snel over zou waaien. Maar dat bleek ijdele hoop. Het kwam toch dichterbij. Toen kwam er angst; angst voor mogelijk corona geïnfecteerd te zijn, zoeken naar bevestiging of (liever) uitsluitsel. ‘Hoe moet dat nou?’ ‘Ik werk in de zorg of andere vitale sector’ ‘Ik ben mantelzorger van mijn ouders’, ‘Wat mag ik wel en wat mag ik niet?’ Daarna werd het tijd om de uitgestelde zorg weer op te pakken, en door te gaan met het leveren van de intensieve zorg aan de, vooral oudere en kwetsbare patiënten, die het nodig hebben. Sinds de versoepelde maatregelen van vorige week bekend zijn, willen mensen weten of ze tot een risicogroep behoren, vanwege leeftijd, voorgeschiedenis, medicijngebruik etc, aangezien ze hun werk weer willen hervatten. Momenteel merken we dat de vraag naar coronatesten erg speelt. Vaak willen mensen getest worden om te kijken ze het coronavirus hebben doorgemaakt. Of ze antistoffen hebben en of ze daarom iets voor anderen kunnen betekenen. En dat vind ik mooi. Dit vervelende virus heeft wel een enorme bereidwilligheid los gemaakt. De wil om een ander te helpen. De wil om klaar te staan voor elkaar. Samen voor elkaar. Samen met zoveel andere disciplines als, de thuiszorg, de verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen, de begeleiders van begeleide woonvormen, specialisten apotheken, en therapeuten, samen staan we klaar met veel hart voor onze patiënten. en van haar collega Gerdine Visser een verhaal over de praktijk in Lemelerveld: In deze corona tijd ligt er grote druk op velen: de GGD, medewerkers in ziekenhuizen, medewerkers in verzorgings- en verpleeghuizen en andere instellingen, mantelzorgers, schoonmakers, handhavers, beleidmakers van de overheid en vele anderen. Ook de huisarts probeert een steentje bij te dragen. De huisarts ziet de (corona)patiënt vaak als eerste en maakt een plan voor het juiste beleid. Met alle mogelijke corona patiënten houden we contact. Helaas kunnen we niet zelf zomaar testen. Om hygiënische redenen is het corona spreekuur ge scheiden van het gewone spreekuur. Hiervoor wordt in onze praktijk de achteringang en de achterste spreekkamer gebruikt door een ‘ingepakte’ huisarts. Het gewone huisartsen spreekuur is door de hygiëne maatregelen beperkt. We zien vooral mensen met klachten die echt niet kunnen wachten. Wij doen daarnaast heel veel per telefoon en per mail. Onze onderzoeks- en verwijsmogelijkheden zijn ook beperkt. Even bloedprikken, even een foto, een verwijzing naar specialist, etc. kan niet zomaar. Spoedverwijzingen bij klachten die geen uitstel verdragen, zijn gelukkig wel mogelijk. Wij gebruiken deze tijd van onrustige rust voor verandering en verbetering. Nu een deel van het team vanuit huis werkt komt het goed uit dat er net nu een kleine verbouwing wordt uitgevoerd. Er is straks een speciaal ingerichte kamer voor de bloedafname. De praktijkondersteuners voor de geestelijke gezondheidszorg deze week met beeldbellen. Velen van u hebben een mail ont vangen van de huisartsenpraktijk, waarin u bent uitgenodigd om gebruik te maken van een veilige digitale module waarmee u uw dossier in kan zien en kunt e-mailen met de verschillende praktijkmedewerkers. U kunt een handige app (MedGemak app) gebruiken na de eerste aanmelding. Ook is er een mogelijkheid om online afspraken te maken, echter vanwege de corona beperkingen is deze optie nog niet in gebruik gesteld. binnenkort zult u ook herhaalrecepten kunnen bestellen via de app. U kunt uw eigen dossier bijhouden en desgewenst afdrukken als u naar een andere zorgverlener gaat. Niet van iedereen hebben we een mailadres. Wie nog geen mail heeft ontvangen kan zichzelf aanmelden voor deze service: www.mijngezondheid.net. Tot slot willen we iedereen bedanken die ons in deze periode heeft voorzien van verschillende beschermingsmiddelen; mondkapjes, jassen. Ook bedanken wij u voor het begrip en geduld dat wij nu niet de gebruikelijke zorg en aandacht kunnen geven. Wij wensen u weer heel veel sterkte! tekst en Foto’s: willeM van trui M.M.v. Moniek DiepMan en gerDine visser starten Zeer KUNSTWERKEN IN LEMELERVELD (2) In Lemelerveld staan op diverse plaatsen kunstwerken. Veel van die werken hebben een eigen geschiedenis. Waarom staan ze op die plek? Wie is de kunstenaar of ontwerper? Wie hebben of wie heeft dit kunstwerk onthuld en wanneer? Allemaal vragen die ik per kunstwerk hoop te gaan beantwoorden. Een keer in de zoveel weken zal daaraan een artikel gewijd worden. Ook een foto van het kunstwerk zal niet ontbreken. De Kruiskuil op de Stappenbelt Bij het eerst besproken kunstwerk was ik aan de noordwestzijde van ons dorp bij de Zonneboom. En nu ben ik aan de andere kant, aan de zuidoostkant, en wel bij de “Kruiskuil op de Stappenbelt”. Op de hoek van de Zennepweg en Grensweg staat daar een kunstwerk. Dit werd gemaakt door Wim Spijkerman in opdracht van Plaatselijk Belang Lemelerveld en Dalmsholte. Tot 1997 kwamen op dit punt de grenzen van de vier gemeenten, waaronder Lemelerveld was ingedeeld, samen. Raalte, Heino, Dalfsen en Ommen. Na de gemeentelijke herindeling in 1997 kwam Lemelerveld geheel onder de gemeente Dalfsen te vallen. Omdat dit voor de geschiedenis van Lemelerveld toch een belangrijke plaats is werd er besloten een kunstwerk te plaatsen. Wim Spijkerman ging er mee aan de slag en ontwierp en maakte een kunstwerk met vier schijven, die de vier gemeenten waaronder Lemelerveld viel, symboliseren. De wapens van de vier gemeentes zijn te zien op deze schijven. Het kunstwerk is van roestvrij staal. In 1997 werd het onthuld door Burgemeester Leo Elfers van Dalfsen. Bij het kunstwerk staat een bordje (behoorlijk groen uitgeslagen) met de volgende tekst: Vier-gemeenten-punt: De Kruiskuil op de “Stappenbelt”. In 1883 werden in Nederland de grenzen van de gemeenten bepaald. Van 1813 tot 1997 was dit de plaats waar de grenzen van de vier gemeenten Dalfsen, Heino, Raalte en Ommen bijeenkwamen. Op deze plaats stond al vanaf de vroege middeleeuwen een wegkruis. Dit wegkruis was geplaatst in een uitgestoven kuil, genoemd in de volksmond “op de Stappenbelt”. Wegkruizen werden vaak, evenals kapelletjes, geplaatst daar waar wegen samenkwamen of elkaar kruisten. Dit door de eeuwen heen markante en door iedereen gerespecteerde punt in het landschap heeft ook eeuwen lang dienst gedaan als grenspaal van de vijf marken Dalmsholte, Heino, Lemele, Luttenberg, en Raalterwold. Marken waren stukken grond die gezamenlijk werden gebuikt en werden aan gemerkt als “mandelige grond”. Ook staat er een bank achter het kunstwerk. Die is destijds aangeboden door de Overijsselse LandbouwmaatschapHet brengen van oud papier goed verlopen pij Afd. Lemelerveld. Het is een leuke plek om even te stoppen of uit te rusten als je er tijdens een wandeling of fietstocht langs komt. En de bank staat klaar! tekst/Foto’s: annet schoorleMMer Vanwege de gestelde richtlijnen door het RIVM was, zoals gebruikelijk, het oud papier ophalen niet mogelijk om hiermee de 1,50 meter afstand te kunnen hanteren. Dus moest er een alternatieve werkwijze bedacht worden om het oud papier op een verantwoorde wijze te laten brengen. De toestroom aan Lemelervelders die graag het oud papier wilden brengen begon ’s ochtends vroeg al meteen bij het openen van het hek. Het straatje aan containers met elk een inzamelpunt en twee vrijwilligers werd meteen in gebruik genomen en de hele ochtend was het een gestructureerde toeloop van mensen die het oud papier brachten. Hierdoor kon de organisatie netjes aan de 1,50 meter regel voldoen. Voor velen was het nog even wennen en zoeken, maar de eerste reacties waren positief. Voor de maand mei zal het oud papier elk geval met deze gewijzigde opzet worden ingezameld, vanwege de coronacrisis. De organisatie begrijpt dat het voor de oudere inwoners of mensen zonder auto lastig is om het papier te brengen. Wellicht kunt u zelf even bij uw familie of buren informeren als u het oud papier moet meenemen. SamenLoop Dalfsen 2020 helaas uitgesteld Vanwege de situatie omtrent corona is de moeilijke, maar noodzakelijke beslissing genomen om de SamenLoop voor Hoop Dalfsen uit te stellen en deze te verplaatsen naar 2021. Het uitstellen is enorm ingrijpend voor iedereen die bij deze SamenLoop betrokken is, maar de gezondheid van alle mensen, waaronder zij die met en na kanker leven, staat voorop. Zodra we meer weten over een nieuwe datum in 2021 komen we zo snel mogelijk naar buiten met dit nieuws. Zingende zaterdag voor Brugstede Kregen de bewoners van de Brugstede zaterdagochtend 25 april al een zingend duo uit Sneek voor hun raam, diezelfde zaterdagmiddag was het de beurt aan een duo van Voices uit Lemelerveld om een minioptreden te verzorgen. ‘ruis op de lijn’ te geven. Voor het meditatief-kwartiertje, uitgaande van de Raad van Kerken, was door een kleine afvaardiging van Voices Het Anker liet afgelopen zaterdag weinig ruimte om op te treden en dus deed het duo vooralsnog alleen Brugstede aan. Onder een stralend zonnetje, het Voices is een gezellige groep van 28 leden met allemaal een passie voor zang en muziek. Vanwege de coronacrisis kan er al een poos niet gerepeteerd worden en dat begint een gemis te worden; samen optrekken en lief en leed met elkaar delen is er even niet meer bij. En met elkaar zingen via alle nieuw geïnstalleerde videobel-technieken lijkt toch iets te veel nummer ‘Hou vol, hou vast’ (Bløf) ten gehore gebracht. De tekst was speciaal aangepast aan de huidige situatie, waar we nu met z’n allen in verkeren. Een mooie boodschap; hou vol, hou vast! Zeker voor de mensen die aan huis gekluisterd zijn en geen familie mogen ontvangen. Dus ontstond ook bij Voices het idee om de bewoners van Het Anker en Brugstede met een klein straatoptreden te verrassen. Om ze met muziek een hart onder de riem te steken en nog even vol te houden. De planning bij gingen aldaar deuren en ramen meteen wagenwijd open en konden de bewoners genieten van oude nummers en meezingers, als “Het kleine café aan de haven’, ‘Laat de zon in je hart’, ‘Het dorp’ enz. Met z’n tweeën zingen (meer was niet toegestaan) is toch wel even anders dan met een hele groep. Gelukkig werd er door de toeschouwers heerlijk mee gezongen en zat de sfeer er lekker in. Na ruim een half uur werd er afgesloten met ‘Hou vol, hou vast” en had de Meester Gorisstraat weer rust. Dank aan management en verzorging van Brugstede voor het ontvangen van de straatmuzikanten en het creëren van vip plekken in het grand café en uiteraard dank aan de bewoners voor hun deelname en enthousiasme! tekst: MoDi Foto: Yvonne lugtenberg Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met communicatieslvhd@gmail.com. Samen geven wij kleur! Na een periode van thuisonderwijs willen wij onze ouders in het zonnetje zetten en bedanken voor hun inzet en flexibiliteit. In samenwerking met Huetink Bloembollen hebben wij al onze gezinnen een bedankje en een welverdiend certificaat overhandigd! Marieke hoekstra - pcb De regenboog Foto: eigen Foto

LE 22april2020


Page 0
40e jaargang nr. 1939 - 22 april 2020 Varkenshoff: respect voor dier, milieu en boer De familie Noordman heeft een prachtig varkensbedrijf aan de Haarweg. Ze hebben passie en liefde voor hun dieren. Met respect voor dier en milieu wordt er vlees geproduceerd. Sinds kort is het Varkenshoff gestart met eigen vleesverkoop. Heerlijk vlees voor een eerlijke prijs. Je weet wat je eet. slager op vijftien minuten afstand van de boerderij. Het vlees is heerlijk mals en van nature vol van smaak. Het vlees kan rechtstreeks besteld worden op Koningsnacht Lemelerveld op gezellige maar andere wijze! De maatregelen rondom het coronavirus houden ons allemaal in de greep. Vele sociale activiteiten en ontmoetingen moeten allemaal even wachten. Om in deze tijd toch iets te doen tijdens aankomende Koningsdag hebben we iets leuks bedacht! De Lemelerveldse online Koningsquiz op zondagavond 26 april! Een quiz voor het hele gezin die je in je eigen woonkamer online kunt spelen. De quiz heeft algemene vragen, muziekvragen maar ook vragen over Lemelerveld. Test je kennis en wie weet wordt jouw team de Lemelerveldse Koning van de Pup quiz! Omdat veel ouderen die nog zelfstandig wonen in Lemelerveld toch ook erg eenzaam zijn deze dagen hebben we besloten dat de helft van de opbrengst wordt besteed aan een ‘hart onder de riem’ pakketje voor deze doelgroep. Dus naast een avond gezelligheid help je ook mee om het tijdens deze rare tijd het voor de ouderen iets dragelijker te maken. Meer info en opgave: https://jpactiviteiten.nl/lemelerveldse-koningsquiz/ Daarbij kun je gelijk aangeven of je er wat lekkers bij wilt bestellen van enkele van onze plaatselijke ondernemers. Zou kun je oranje Tompoucen bestellen bij Bakkerij van der Most, borrelhapjes bij Slagerij Manenschijn of een gemengd bittergarnituur bij Zwakenberg eten&drinken. Die laatste wordt tijdens de quiz gratis bij je aan huis bezorgd! Kortom, alle ingrediënten voor een gezellige Koningsavond 2.0 in je eigen woonkamer. Mocht je niet mee willen doen aan de Pupquiz maar wel onze ouderen een hart onder riem willen steken, dan kun je een vrijwillige donatie doen op: NL91 RABO 0159 8463 66 t.n.v. Stichting Koningsdag Lemelerveld. Wij zorgen ervoor dat de ouderen van Lemelerveld rondom Bevrijdingsdag extra verwend worden! Aanleveren kopij In verband met Koningsdag zijn de sluitingstijden voor het aanleveren van kopij voor De Lemelervelder als volgt gewijzigd: REDACTIONEEL: vrijdag 24 april 10.00 u ADVERTENTIES: Kleur: vrijdag 24 april 09.00 u • Zwart: vrijdag 24 april 10.00 u FAMILIEBERICHTEN: Kleur: vrijdag 24 april 09.00 u • Zwart: dinsdag 28 april 10.00 u www.varkenshoff.nl/ons-vlees door middel van een online bestelformulier. Na het plaatsen van een bestelling wordt er contact met u opgenomen. Onderscheidend aan het Varkenshoff is, dat alle dieren in groepen leven en altijd de beschikking hebben over gras, stro en extra ruimte, waarin de dieren hun natuurlijke gedrag kunnen ver tonen. Als de varkens op gewicht zijn, worden ze geslacht door een Bij de familie Noordman staat het dierenwelzijn hoog in het vaandel. Zij staat garant voor een diervriendelijk en kwalitatief hoogwaardig product uit eigen regio. En dat is heel wat waard! Zie ook de advertentie elders in dit blad. © Bert rodenBurg Autohuis Salland, meer dan alleen in- en verkoop! Inmiddels is Autohuis Salland al weer enige tijd actief in de autobranche; ruim 3 jaar geleden gestart en inmiddels doorgegroeid naar een gevarieerd aanbod van 70 occasions in alle prijsklassen. Daarnaast poetst Autohuis Salland voor diverse bedrijven hun bedrijfsvoorraad en/of bedrijfswagen(s). Ook voor de particuliere klant is het mogelijk om zijn/haar auto langs te brengen voor een poetsbeurt. Dit kan variëren van een basispoetsbeurt tot en met het aanbrengen van een glascoating; in overleg is alles mogelijk. Eén ding is zeker: “Wij zorgen er voor dat uw auto weer glanzend de weg op gaat”!! Voor informatie: Autohuis Salland, Stationsstraat 11, 8152 BH Lemelerveld 038-202 23 70 • info@autohuissalland.nl • www.autohuissalland.nl Zie ook de advertentie elders in dit blad. Adverteren in Wij informeren u graag over de aantrekkelijke tarieven Tel. (0572) 37 21 55 info@drukkerijvanasselt.nl www.drukkerijvanasselt.nl of scan deze QR Code
Page 2
PARTICULIERE VLEESVERKOOP! Wij beginnen met: Geïnteresseerd in ons (barbecue-)vlees en wilt u meer weten over de mogelijkheden? Kijk dan op onze website of neem contact met ons op. Thuisbezorgen is mogelijk. (H)EERLIJK VLEES VOOR EEN BETAALBARE PRIJS www.varkenshoff.nl/ons-vlees - info@varkenshoff.nl tel: 06-51321100 (ook per Whatsapp te bereiken) ____________________________________________________ - Brengen oud papier: Zaterdagochtend 25 april kunt u vanaf 08:30 uur komen brengen naar het feestterrein. Wij verzoeken u dringend het papier goed te bundelen en géén kratten, kisten, of plastic zakken te gebruiken. Tevens is het niet toegestaan om bedrijfsmatig karton in te leveren. Het oud papier wordt dan afgekeurd. Bij voorbaat onze dank voor uw medewerking. We willen u vragen rekening te houden met de 1,5 m afstand. ____________________________________________________ ____________________________________________________ - Container bestellen? Roelofs Lemelerveld bellen 0572-37 12 90. Containers van 2 tot 30 m3 ____________________________________________________. Te koop: Houten landhekken Handelsweg 11 Bel voor afspraak G. Harmsen 06 54 95 14 33 _________________________ - Voetbalvereniging Lemelerveld. Opgave jeugdleden via www.vvlemelerveld.nl Bij vragen bel Judith in ‘t Veld, 0572-371227. _________________________ _________________________ - Slank en fit met Herbalife! 30 dagen geld terug garantie Janny van Dijk, tel: 0572372242 0655864114. _________________________ _________________________ - Dagelijks nieuws: dalfsennet.nl en sukerbiet.nl _________________________ GEMEENTEGIDS in een nieuw jasje De inwoners van de gemeente Dalfsen ontvingen het nieuwe gemeente magazine van de Kindje op komst? ... wij hebben een ruim assortiment boeken met geboortekaartjes, waar u thuis rustig door kunt bladeren. Ook een kaart door u ontworpen, met hulp en advies van ons, behoort tot de mogelijkheden. gemeente Dalfsen in de brievenbus. Dit magazine is de opvolger van de gemeente gids van Dalfsen. In het nieuwe magazine is een handige adressenlijst van organisaties en verenigingen opgenomen met ook interessante verhalen van onder andere onze energieadviseur en buurtsportcoaches; handig om te weten én leuk om te lezen! De fotografie voor dit magazine is voor een groot deel verzorgd door amateur fotografen uit onze gemeente. Na een fotowedstrijd eind 2019 verdienden verschijnt elke week huis aan huis in lemelerveld en omgeving uitgave: drukkerij van asselt ambachtsweg 3 8152 ba lemelerveld T 0572-37 21 55 E info@drukkerijvanasselt.nl I www.drukkerijvanasselt.nl inleveren • advertenties: zwart/wit: di. tot 10.00 uur kleur: ma. tot 10.00 uur • redactioneel: ma. tot 09.00 uur bezorgklachten: • bebouwde kom lemelerveld: tel. 0572-37 21 55 (drukkerij van asselt) • buitengebied: tel. 0572-37 15 08 (fam. weelink) doorgeven vanaf vrijdag zij met hun prachtige foto’s een plek in het magazine. De foto van winnares Martine Bosch siert de cover; van harte gefeliciteerd! Wij wensen u veel kijk- en leesplezier toe! drukkerijvanasselt.nl We zijn harder nodig dan ooit… maar kunnen niet langskomen. Het coronavirus raakt ook ons werk: zo kan de jaarlijkse collecte niet doorgaan. Een flinke klap, want onze hulp aan kinderen die opgroeien in armoede is nu misschien wel harder nodig dan ooit. Wij blijven ons hier onvermoeibaar voor inzetten. Help je ook digitaal mee? kinderhulp.digicollect.nl QBB in plaats van BBQ Op afstand Huisarts: tel. 0572-37 17 22 Avond- en weekenddienst huisarts: tel. 0900 - 333 63 33 Apotheek Lemelerveld: tel. 0572-37 05 21 GGD Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar “Soms heb je een vraag” Inloopspreekuur: iedere do 9.00-10.00 u. Ds. C. Keersstraat1, Lemelerveld, tel. 088-4430702 ZGR Brugstede MIEN(Thuiszorg) Klantkompas 0572-744050 Spoednummer 088-6564280 klantkompas@zgr.nl Tandartspraktijk Lemelerveld tel. 0572 74 52 52 bereikbaar elke werkdag van 09.00-12.00 uur www.tandartspraktijklemelerveld.nl Avond- en weekenddienst tandarts: tel. (0572) 39 59 32 Verloskundigen: Gemmare: tel. (0548) 61 65 10; spoednummer: tel. 06-28 47 27 74 Mammacafé Nijverdal, 1e en 3e wo vd maand, 10.00-11.30 u Zwanger & Zo: tel. (0548) 62 03 26; spoednummer: tel. 06-20 10 30 48 www.MoedersvoorMoeders.nl Aanmelden kan t/m 11e week vd zwangerschap: tel. 088-2780000 info@moedersvoormoeders.nl Carinova Thuiszorg: tel. 0900-86 62 (24/7) (0570) 51 85 64 www.carinova.nl Rosengaerde Zorg Thuis: tel. 06-10 02 32 58 (24/7) www.rosengaerde.nl Weekenddienst apotheek: Spoedrecepten: za en zo gesloten. Buiten openingsuren: Isala Apotheek: 038-424 54 74. Op za en zo van 09.00-12.00 u is Apotheek Heino ook open: 0572-39 28 88 Dierenarts: Dag en nacht bereikbaar: tel. (0529) 43 53 63 Praktijk voor fysio-, manuele-, oedeem- en geriatrietherapie, acupunctuur, Corefit en FIT krukkenuitleen: tel. 37 21 58 / voor Lemele: 06-57 04 59 78, bgg 37 21 58 Praktijk voor Osteopathie Natasha Stigter D.O.-M.R.O. tel. 06-50 84 41 70 www.pvo-osteopathie.nl AcupunctuurBreed/Karel Beck: meten is weten Klassieke en moderne technieken www.acupunctuurbreed.nl tel.:370422 /06-20 40 30 38 acupunctuurbreed@gmail.com WAARDEVOL ZIJN praktijk voor psychodynamische therapie & coaching, tel. 06-46 67 43 23 Praktijk voor psychologische hulp en begeleiding: Info/afspr. tel. 06-53 21 74 60 Therapeutische coach PMA-Coach/Trainer - Counseling-Coach tel. 06-30 370 212 www.pma-joseholtmaat.nl Zorgwinkel Salland: hulpmiddelen Tel. (0572) 36 32 35 www.zorgwinkelsalland.nl Ergotherapie Salland 06-450 428 77 www.ergotherapie-salland.nl Spreekuur Alg. Maatsch. Werk: do 9.00-10.00 u, Kulturhus De Mozaïek Alg. Hulpdienst Graag Gedaan Tel. 37 25 49 / b.g.g. 37 19 89 Diabeteslijn: tel. (033) 463 05 66 St. Terminale Thuiszorg Ommen e.o: tel. (0529) 45 23 30 (24 u/dag) Sociaal Steunpunt Kerken: Tel. 37 01 00 • ma en do: 9.15-11.30 u Iedere avond 19.15 uur Meditatief kwartiertje via Kerkdienstgemist.nl Alarmnummer politie/brandweer: 112 Servicepunt Gemeente Dalfsen: Gesloten! De vier kerken van Lemelerveld en Lemele zenden elke avond om 19.15 uur live een kleine viering uit. Dit ‘meditatief kwartiertje’ kan worden gevolgd via Kerkdienstgemist.nl, geselecteerd op de plaats Lemelerveld en de Brugkerk. Aan de vieringen werken bij toerbeurt mee de Heilig Hart Kerk, de Lichtbron, de Ichthuskerk en de Brugkerk. Zij willen samen een boodschap van verbondenheid met elkaar, bemoediging en hoop laten klinken in beide dorpen. Foto’s: Hans Heerink In 2020 GEEN Open tuindagen Lemelerveld De werkgroep verplaatst haar Open Tuindagen naar volgend zomer 2021. Vanwege de nu geldende maatregelen rondom de coronacrisis en de onzekerheid over de nabije toekomst, hebben we dit besluit moeten nemen. Voor de deelnemers is het namelijk belangrijk dat ze nu deze duidelijkheid hebben, vanwege de voorbereidingen in hun tuin. We hopen u volgend jaar weer een mooie route met gevarieerde tuinen te kunnen bieden. En dat u dan weer volop kunt genieten van al het moois in andermans tuin, met zorg en liefde aangelegd. LET OP! BRENGEN van oud papier naar het feestterrein Vanwege de coronacrisis was de oud papier inzameling in maart geannuleerd, maar met in achtneming van de 1,5 m regel kunnen we deze voor april toch door laten gaan. Echter we willen ons uiteraard houden aan de richtlijnen van het RIVM. U kunt het oud papier daarom komen brengen naar het feestterrein op zaterdag 25 april van 08.30 uur tot 13.00 uur. De overheid heeft de vuilafvoer van de ROVA als vitale sector aangemerkt, waardoor de ROVA in de gelegenheid is om het oud papier voor ons op te halen. De opbrengsten komen uiteraard wederom ten goede aan alle kinderen van de basisscholen. Vanwege de 1,5 m afstand regel kunnen we het oud papier dus niet voor de deur bij u komen ophalen, maar we richten een “straatje” in met containers waar de vrijwilligers van de scholen het in de containers laden. U dient zelf het oud papier uit de auto te laden en op een aangewezen plek neer te zetten. De ingang blijft aan de gebruikelijke zijde aan de Vilstersestraat, maar de uitgang is aan de Nieuwe Landen kant. Op deze manier blijft iedereen op veilige afstand van 1,5 m van elkaar. Volgt u a.u.b. de instructies op van de begeleiding ter plaatse om de toestroom zo netjes en veilig mogelijk te laten plaatsvinden. een volle spelen, met bovenste rij, twee rijen of drie horizontale. Bingo is niet moeilijk. Mooi om te doen. Vrijdagavond een berichtje in de Dorpsstraatapp, de dag erop op volle toeren aan de Bingo. De Dorpsstraat heeft samen het fameuze spel Bingo gespeeld, en met succes! Ieder gezin voor eigen woning, een kloof met voldoende afstand, rekening Een Quarantaine Buurt Bingo in plaats van een Buurt BarbeQue houdend met elkaar. Elk huisnummer ontving Bingokaart een Popper” die je, duidelijk zichtbaar voor de organisatie, zogenaamde bij een “Party volle Bingo moeste laten knallen. Toevallig passerende jaloerse fietsers met schuim op de mond, waarom woon ik hier niet…! We noemen geen namen (Irma, Sander, Jeanette en Marijn). De prijzen werden ook uit eigen straat gehaald om onze ondernemers, mogelijk nihil, maar toch te ondersteunen. We hebben een fantastisch gezellig Quarantaine feestje gehad met elkaar. Namens de Dorpsstraat wensen we iedereen goede gezondheid en veel geluk toe in deze rare tijden. Laten we blij zijn met elkaar!
Page 4
Lemelerveldse soldaten aan het Corona-front Een paar maand geleden werden de plannen voor het vieren van 75 jaar bevrijding bekendgemaakt. Het eerste weekend van april zou het gaan gebeuren: (weet u het nog?) • op donderdag 2 april: een Historische Avond, Lemelerveld in oorlogstijd • op zondag 12 april (1e Paasdag): een herdenking • op maandag 13 april (2e Paasdag): een viering van de vrijheid • op dinsdag 14 april: een herdenking samen met de basisscholen bij het Monument aan de Kerkstraat. En nu is het zover, maar ziet ons leven er ineens heel anders uit. We hebben nog nooit onze vrijheid zo gemist dan heden. We voelen ons net een stel kippen, die opgehokt moeten worden. Als we al buiten komen lopen we in een boog om andere mensen heen, houden bij de Coop angstvallig ons karretje vast, bestellen zoveel mogelijk via internet, we proberen onze kinderen bij het huiswerk te begeleiden of plakken ze op gezette tijden achter het behang... En steeds meer opa’s en oma’s smachten naar het moment, dat ze hun kinderen en kleinkinderen weer in de armen kunnen sluiten. En dat allemaal om een virus, dat ons lichaam binnendringt en daar onze gezondheid op zijn kop zet. De ziekenhuizen vechten dag en nacht onafgebroken om de ergste slachtoffers weer op de been te krijgen. En ondertussen staat de teller van het aantal doden boven de 3500. In dit gevecht staan ook Lemelervelders aan het front. Niet alleen in Isala Zwolle, maar ook in Brugstede, het Anker, de huisarts en de apotheken, en ook komt Carinova in bijna onherkenbare kledij bij de mensen thuis. We proberen de komende weken een aantal van deze strijders aan het woord te krijgen. Na wat telefonische contacten laten we er deze week twee aan het woord over deze bijzondere periode in hun loopbaan: Gery van Zijl en Helma Tielbeke, beide werkzaam in Isala te Zwolle. We laten onze eigen kanjers even aan het woord: Zorgen Zorgen zijn er ook, merkt Gery. ‘Onze IC is dan wel een schone IC, oftewel de patiënten hebben geen corona, toch merk ik dat medewerkers bang zijn om besmet te raken. Bovendien is de werkdruk hoog, het is ander werk dan normaal en de patiënten zijn vaak erg ziek. Dat hakt er in. Ik maak mij zorgen over hoe het straks zal gaan, als de corona-crisis voorbij is. Wij moeten dan veel werk gaan inhalen, terwijl mijn medewerkers, denk ik, snakken naar een adempauze. Om medewerkers goed op te vangen, is er een bedrijfsopvang team (BOT) en als leidinggevenden zijn wij nu 24 uur per dag bereikbaar.’ Leeg Om de IC-zorg uit te breiden moest de recovery (uitslaapkamer) omgebouwd worden, zo vertelt ze op Facebook. Een flinke uitdaging voor leidinggevende Gery Laarman, collega-leidinggevenden team. Dat lukte, inmiddels telt de nieuwe afdeling 15 IC-bedden voor patiënten, die geen corona hebben, maar wel IC-zorg nodig hebben. Een team uit anesthesie–medewerkers, assistenten en IC-verpleegkundigen zijn samen verantwoordelijk voor de zorg. ‘Mijn afdeling ziet er nu heel anders uit’, vertelt Gery. ‘En voor mijn team is er veel nieuw en het werk is zeer gevarieerd. Normaal werken er op een IC alleen IC-verpleegkundigen. Nu werken verschillende collega’s, met verschillende expertise en ervaring samen op deze IC. Met elkaar bieden wij veilige en goede zorg. De recoveryverpleegkundige kan goed verpleegkundige bieden. zorg De De anesthesiemedewerker weet alles van beademen. operatieassistenten kennen de OK op hun duimpje, weten spullen te vinden en kunnen ook goed aan het IC-bed staan. Zij werken samen met IC-verpleegkundigen. Door goede afspraken te maken, taken af te ‘Een nacht op de Corona intensive care’ door Helma Tielbeke Op verzoek van de redactie bij deze en haar bestaande recoveryverpleegkundigen, operatieIn tegenstelling tot de recovery, is het in het OK-complex relatief rustig. ‘Er is nog een operatieprogramma voor de noodzakelijke ingrepen’, vertelt Gery. ‘En voor deze patiënten zijn er natuurlijk ook recovery bedden. Maar veel operatiekamers staan letterlijk leeg. Beademingsapparatuur is door de collega’s van medisch technologie verplaatst om zo veel mogelijk ICbedden te kunnen realiseren in het ziekenhuis. Op dit moment moeten wij gewoon heel efficiënt met alle spullen omgaan.’ bakenen, gaat dat hartstikke goed. Natuurlijk was het wennen, ook spannend, maar ik hoor ook vaak dat medewerkers lekker hebben gewerkt en veel hebben geleerd. Ik ben enorm trots op dit team.’ een verslag van een nachtdienst. Ons werk staat nu enorm in de belangstelling maar het is eigenlijk gewoon ons werk! We zijn als verpleegkundigen opgeleid en getraind om de verantwoordelijkheid voor zieke mensen te hebben. En dat geldt voor alle verpleegkundigen op welke afdeling en/of discipline dan ook. Onze dienst op de intensive care recovery verpleegkundige als ik begint om 23.15 uur. ondersteuning word naast de ic verpleegkundigen ingezet. Voordat we ons gaan ‘optuigen’ in de beschermende kleding verzamelen we ons in de koffiekamer met alle collega’s die ook nachtdienst hebben. Even naar het toilet is ook handig omdat we de komende uren niet meer van de afdeling af mogen. Het aantrekken van de beschermende kleding gaat volgens vaste stappen; handen desinfecteren, Als nacht uiterst zorgvuldig het hoofd van de ene naar de andere kant. Het is vreemd om iemands gezicht steeds maar ‘voor de helft’ te kunnen zien. Gelukkig hangen er foto’s van de patiënten die door de familie gebracht zijn. Op deze manier heb je toch een indruk van wie er in bed ligt. Familie mag in principe niet op bezoek komen. We hebben contact via Facetime en we schrijven bij elke patiënt in een dagboekje wat hij of zij meemaakt. Het raakt mij wat mijn collega’s voor lieve en opbeurende teksten in het boekje schrijven. masker opzetten (het is iedere keer weer wennen aan die chemische lucht), muts op, spatbril op, schort aan, handschoenen aan en tot slot je voornaam met een sticker op je muts, want je bent onherkenbaar voor collega’s en patienten. We zijn klaar voor de komende uren. We zijn deze nacht met 3 verpleegkundigen op onze unit en hebben de verantwoordelijkheid voor 5 patiënten. Ze liggen allen aan de beademing waarvan ook een aantal op de buik. Ondanks dat ze allemaal ‘in slaap gehouden worden’ is het licht op de kamers toch enigszins gedempt. Ik heb vaak te maken met erg zieke mensen maar ben toch zeer onder de indruk van hoe ziek deze mensen zijn die het COVID 19 virus hebben. Hoe spannend moet dit voor de naaste familie zijn? Zeker als bijvoorbeeld je vader én je moeder beiden ziek in het ziekenhuis liggen. De nacht vliegt voorbij, we bewaken belangrijke functies van de patiënt zoals bijvoorbeeld en/of aanpassing de beademingsmachine. wat we geven aan de ademhaling, bloeddruk, hartslag, urineproductie. Wat afwijkt sturen we bij met bv. medicatie van medicatie Alles of handelingen die we verrichten wordt bijgehouden. Bij patiënten die op de buik liggen draaien we twee maal per Ergens in de nacht hebben we pauze. Alle beschermende kleding mag uit en het is heerlijk om weer even vrij te kunnen ademen. We worden enorm verwend door de Isala zelf qua verse producten zoals fruit en zuivel. Maar we krijgen ook allerlei cadeaus van ondernemers uit de buurt; shirtjes, puzzels, chocola etc. We blijven ons verbazen en waarderen het enorm. Om half 8 komt de nieuwe ploeg. We dragen over en mogen daarna lekker naar huis. In de auto rij ik met het raam open voor heerlijk frisse lucht! Radio op stand hard en even geen Corona nieuws maar hé; dat is toevallig…Andre Hazes met “Leef, alsof het je laatste dag is”. Leuk of niet, er zit zeker iets in. Thuis lekker onder de douche en zo snel mogelijk naar bed! Het staat nu enorm in de belangstelling maar het is eigenlijk gewoon ons werk! We zijn als verpleegkundigen opgeleid en getraind om de verantwoordelijkheid voor zieke mensen te hebben. En dat geldt voor alle verpleegkundigen op welke afdeling en/of discipline dan ook. tekst: Willemvantrui column gescHreven door: annemarie uHlenBeck en luigi mascini van ‘de Wijnstaete’ Verveling op het platteland Terwijl de kranten vol staan van de immense verveling die is toegeslagen in de steden, het gebrek aan terrassen, feestjes en sociale contacten lijkt er bij ons in Lemelerveld een intense ruimte ontstaan alles aan te pakken wat al jaren achterstallig bleef liggen. Terwijl in de steden na een week alle zolders opgeruimd waren en er vervolgens een gevoel van leegte en isolatie ontstaat, beginnen we hier op het platteland net op stoom te komen. De eerste klussen waren een opwarmertje voor alles wat we kunnen verbeteren en verfraaien. Er zijn nog schuren vol troep en omgevallen schuttingen genoeg om een hele zomer Corona-dreiging door te komen. Met een licht euforisch gevoel waarmee spijbelen op een zomerse dag gepaard gaat, vult de geest zich met visioenen van mooier en meer. Terwijl kinderen zich een deel van de dag met huiswerk bezighouden en uren besteden aan voetbal, tafeltennis, puzzelen en gamen worden er door volwassenen schuurtjes geverfd, gaarden verzorgd, plantjes gepoot, hekken gerepareerd en tuinmeubels in de verf gezet. De rijen bij de bouwmarkt liegen er niet om, hopelijk is het bestaansrecht van de plaatselijke doe-het-zelfzaak voor de komende jaren weer bewezen. Maar natuurlijk is er net als bij elke vorm van spijbelen een licht (bij sommigen misschien al aangrijpend) angstig gevoel op de achtergrond. Hoelang kan dit goed gaan? Ondernemers die door gebrek aan klandizie nu bijna geen inkomsten hebben, klussen met zweet in de schoenen. De angst dat de vredige klusbubbel barst en er een faillissement op de loer ligt als dit te lang gaat duren. Dat overheidssteun nou net ons niet zal bereiken of niet toereikend zal zijn. Maar tot die tijd genieten we en klussen we tegen de klippen op, of verzinnen we een uitverkoop of een nieuwe dienst, een slimme marketingtruc of ….. genieten we nog heel even van deze onverwacht lange adempauze, waarin we ons nooit hoeven vervelen omdat er op het platteland altijd wel iets te doen is. Reacties naar: info@wijnstaete.nl Aan alle inwoners, jong of oud en daartussen in, van Lemele, Archem en Dalmsholte! Dit jaar vieren we 75 jaar bevrijding. Er waren al heel wat plannen bedacht en activiteiten voorbereid. Die kunnen nu, door de corona-maatregelen, niet doorgaan. Een aantal festiviteiten wordt uitgesteld. Goddank wonen we in een vrij land, maar veel mensen voelen zich op dit moment verre van vrij. Toch wil iedereen op 4 mei de doden herdenken en op 5 mei de vrijheid vieren! Dat gaan we dit jaar (noodgedwongen) anders en creatief doen! Wij dagen je uit! Bedenk iets: een gedicht, een verhaaltje, een tekening, een foto(collage), een lied, een filmpje….. Niets is onmogelijk. Doe je bijdrage in de witte brievenbus bij de ingang van de Schakel. Of mail het naar predikant@ichthuskerk-lemele.nl. Doe dat vóór 1 mei. Wat gaat daarmee gebeuren? Op zondag 3 mei om 9.30 uur houden we een speciale bevrijdingsdienst, die ieder kan meevieren via http://www.ichthuskerk-lemele.nl/kerkdienstgemist (dit kun je ook later bekijken). Jouw bijdrage, je eigen creatieve invulling, jouw uitwerking van “VRIJHEID” wordt dan verwerkt in deze bijzondere dienst, dóór en vóór ons allen! Steun elkaar in deze moeilijke tijd, mensen van Lemele; laat van je horen en “let een beetje op elkaar…..” Hartelijke groeten van de kerkenraad van de Ichthuskerk Lemele Kinderhulp collecteert digitaal voor school- en speelmateriaal Van 20 t/m 25 april staan de collectanten aan de digitale voordeur De collectanten in Lemelerveld maakten zich klaar om van 20 t/m 25 april langs de deuren te gaan om geld op te halen voor kinderen in armoede. Wegens het coronavirus dat Nederland in de greep houdt is de collecte echter opgeschort. Een flinke klap voor Nationaal Fonds Kinderhulp, omdat dit juist de gezinnen raakt die financieel krap zitten. Uit de stijging in aanvragen blijkt dat de behoefte aan schoolen speelmateriaal groot is. Hardwerkende ouders die hun baan (dreigen te) verliezen, gezinnen die 24/7 op elkaar aangewezen zijn en kinderen die thuis hun schoolwerk moeten doen. Het is voor iedereen een stressvolle tijd die vraagt om aanpassingsvermogen. Des te meer geldt dat voor gezinnen die leven rond het wettelijk minimum inkomen. Uit onderzoek van Kinderhulp onder (jeugd) hulpverleners blijkt dat meer dan 40 procent zich vooral zorgen maakt over thuisscholing en ontspanning van de kinderen uit deze gezinnen. In de afgelopen weken zag het fonds al een explosieve stijging van het aantal aanvragen voor school- en speelmateriaal, zoals die fiets, (educatief) speelgoed of een laptop. En dat is juist nu dus harder nodig dan ooit. Het wegvallen van de collecteweek is een flinke klap. Kinderhulp beraadt zich nog op alternatieven samen met de andere fondsen en Stichting Collecteplan, maar is toch een digitale collecte gestart. Iedereen kan een bus aanmaken en digitaal collecteren tijdens de Kinderhulp-collecte van 20 t/m 25 april. Het fonds, dat dit jaar 60 jaar bestaat, hoopt hier toch een succes van te kunnen maken. Jan Wezendonk, directeur van Kinderhulp: “In deze tijden is het nog belangrijker dan ooit om de kinderen uit gezinnen met een krappe beurs te ondersteunen. Ook om zo de druk en stress die deze gezinnen ervaren iets te verlichten.” 1 op de 12 kinderen groeit in ons land op in armoede. Ook zij verdienen een jeugd zonder zorgen. Gelijk te zijn, aan vriendjes of vriendinnetjes. Ook een fiets, eens nieuwe kleren. Eindelijk een dagje uit, een nieuw dekbed of tóch een cadeautje van de Sint. Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland tussen de 0 en 21 jaar die in armoede opgroeien. En helpt ze, onvoorwaardelijk. Zodat ook zij het gevoel hebben erbij te horen en gelijke kansen krijgen voor de toekomst. Net als ieder ander kind. Ga voor meer informatie over Kinderhulp en de collecte naar www.kinderhulp.nl.
Page 6
Coop oranjetompoucen per 4 stuks verpakt Culinaire varkenshaas per 100 gram 1.33 0.99 Alle Klene drop 2 zakken à 85-312 gram combineren mogelijk 3.38 1.69 _ _ 3.98 1.99 IJsbergsla per stuk Komkommer per stuk Rode uien net 500 gram combineren mogelijk 2.99 1.49 Alle Magnum 2 stuks combineren mogelijk 7.70 3.85 _ _ 12.58 6.29 Milner gesneden 30+ kaas 2 pakjes à 150/175 gram combineren mogelijk 1.38 2.78 1.Campina of Optimel kwark of Griekse stijl yoghurt 2 bakken à 450/500 gram combineren mogelijk Frikandel- of kipsaté broodje combineren mogelijk 2.90 3.70 1.99 Neppelenbroek Lemelerveld Kroonplein 18 ma-do 8-20 uur| vr 8-21 uur | za 8-20 uur | zo 12-17 uur 5.38 5.98 3.99 1.98 2.18 1.50 Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van maandag 20 t/m zondag 26 april 2020. Week 17. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend. 50% KORTING 1+1 GRATIS* 1+1 GRATIS* 2 STUKS 2 STUKS 2 STUKS 2 STUKS KINDERRUGZAKJES VOOR LESBOS Samen met mijn dochter Debbie ben ik afgelopen december 2 weken in Lesbos geweest, om vrijwilligerswerk te doen in de vluchtelingkampen voor de organisatie Because we carry. Wat was het een geweldige bijzondere indrukwekkende belevenis, maar wat een bizarre onmenselijke omstandigheden hebben we daar gezien. Zoals jullie vast niet ontgaan zal zijn, is het nu in deze corona tijd, nog veel erger en daarom zijn ze een nieuwe actie gestart voor alle kinderen in de kampen en ik wil daar graag aan meehelpen (met hulp van jullie). In kamp Moria op Lesbos, leven meer dan 8000 gevluchte kinderen in barakken en tentjes. Wat moeten ze doen, ze hebben niks. We gaan tweedehands en/of nieuwe rugzakjes vullen met plezier, vertier en leerstof. Naar school gaan was al geen optie, buitenspelen zoals voetballen met een fles, knikkeren met steentjes en glijden van de berg in een kratje dit alles mag nu zelfs niet meer door Corona. Iedereen moet in zijn tent zitten. Hoe fijn is het dan om een mooie, gave rugzak te krijgen, met 4 à 5 speeltjes erin, waar je ook nog wat van kunt leren. Tijd voor onze liefdevolle hulp. Hieronder plaats ik het idee van Because we carry: Rugzakjes We zoeken echte rugzakjes, dus met twee brede banden voor op de rug, niet van die sportrugzakjes met touwtjes. Je mag een tweedehands rugzakje samenstellen, of een nieuw setje maken. We gaan drie verschillende rugzakjes maken in drie leeftijdscategorieën. Meisjes • Jongen • Gender neutraal. 1-3 jaar, 4-6 jaar en 7-12 jaar Aan een rugzakje hang je een kaartje met 1-3, 4-6, 7-12 Girl of Boy of een ❤ als het voor beide is. 1-3 Jaar: Blokken, Duplo, bal, vetkrijtjes, autootje, vliegtuigje, treintje, plastic of houten dieren, zand- en ijsvormpjes, schepje, spulletjes om keukentje te spelen, kleurboek, popje, vingerpopjes, poppenkastpoppen, kleine muziek instrumentjes, verkleed kleren (kleine attributen zoals opzet oren, neus, staartje, kroontje, blokpuzzel, boekje met alleen plaatjes i.v.m taal. 4-6 Jaar en 7-12 Jaar (naar gelang de leeftijd): Duplo, Puzzel, kwartet, Memory, telraam, spelletjes maar dan de reisversie (let op de leeftijd), bal, popje, vetkrijtjes, etui met stiften en/of potloden en puntenslijper + schrift of kleurboek, stickervel, autootje, vliegtuigje, treintje, plastic/houten dieren, Playmobile, kleine muziek instrumentjes, knutselpakketje, vouwblaadjes, verkleedkleren (kleine attributen, punnikwerkje, kralen en draad om een ketting te maken. Jongleerballetjes, diabolo, dammen, schaken (kleine versie), Domino, Lego, dobbelstenen, knikkers. Hoe Alles wat je in het rugzakje doet, is schoon, heel en netjes! Je doet 4 à 5 speelgoedjes, leerwerkjes in een rugzak die passen bij de leeftijd en gender. De rugzak mag maximaal 2 kilo wegen! De rugzak heeft dus brede banden, niet zo'n gymtasje met touwtjes en geen andere tas modellen. Omdat we het eerlijk gaan verdelen is dit alles extreem belangrijk. Elk kind krijgt zo echt iets heel moois en waardevols. Wat kan echt niet! Knuffels!!! Dit mogen we niet uitdeden i.v.m. luizen, schurft en andere ziektes. Springtouwen worden gelijk ingezet door ouders om de tent mee te verstevigen of sprokkelhout mee samen te binden. Pistolen of legerachtig speelgoed kan een trauma aanwakkeren en is daarmee echt een no go. En doe geen tandenborstels, zeepjes of kleding in de tas. Dat maakt het heel oneerlijk. We focussen ons op speelgoed en leerstof. De inzameling Ze hebben een Corona proof inzameling bedacht. Langsbrengen werkt als volgt. Op 1 of 2 mei heb ik een kliko thuis staan met Logo erop. Hier kun je je rugzak(jes) in doen. (Natuurlijk ben ik thuis!! ) Mocht je niet in de gelegenheid zijn om het te brengen dan kun je contact met mij opnemen, zodat ik het evt. bij je op kan komen halen. Ik hoop natuurlijk op jullie hulp, zodat we heel veel kinderen super blij kunnen maken. Ik zie nu hun blije snoetjes al voor me. Al vast heel erg bedankt, Anita Alferink, tel. 06-38557020 Posthoornweg 27, Lemelerveld. Foto: eigen Foto Cultuur op 1,5 m afstand? In afwachting van de nieuwe, mogelijk versoepelde corona-richtlijnen, vergadert het bestuur van amfitheater Het Lommerrijk Luttenberg in de openlucht, op gepaste afstand. Met meetlint wordt uitgezocht hoeveel bezoekers er ontvangen kunnen worden, als er hopelijk weer voorstellingen kunnen plaatsvinden! Laura Roelofs van de Bevers naar eredivisionist Eurosped Laura is gescout door Eurosped Vroomshoop en zal vanaf het volgende seizoen spelen in de Eredivisie. Het is een grote maar vooral een fantastische kans voor haar! Afgelopen seizoen zagen de Bevers al veel talent in haar. Ze stak in het begin van het seizoen er letterlijk en figuurlijk met kop en schouders bovenuit in B1. Dit ook mede door haar ervaring tijdens het internationale EK onder de 16. Op de jonge leeftijd van 14 jaar is ze in 2019 doorgestroomd van B1 naar Dames 2 wat uitkomt in de 3e divisie. Ze speelt op zowel de passer loper positie als diagonaal. Haar inzet bij de Bevers was altijd 200% en volleybal staat bij Laura echt op nummer 1! Met haar linkshandigheid en haar lengte van 1.92 en veel trainingsuren verwachten de Bevers dat ze het ver zal schoppen. Wij wensen haar veel sportief succes. Foto’s: eigen Foto en martin ZWakenBerg

LE 15april2020


Page 0
40e jaargang nr. 1938 - 15 april 2020 DE 40e JAARGANG KatProtHoi - OPROEP In 1968 was er in Lemelerveld de eerste grote jeugdmanifestatie KatProtHoi. Deze werd gehouden op Hemelvaartsdag. De naam stond voor Katholiek Protestant Hoi. De foto is een affiche van een van deze manifestaties die we van Hanneke Kiekebosch mochten ontvangen. Van de Historische Werkgroep Lemelerveld ontvingen we krantenartikelen met een foto van het gebeuren. Gedurende een aantal jaren werd deze manifestatie gehouden. Graag zouden we persoonlijke herinneringen en ervaringen van deelnemers horen. Deze willen we dan bundelen tot een artikel over die tijd en deze manifestatie. Ook zouden we graag foto’s uit die tijd willen inscannen voor het artikel. Dus als je je iets herinnert of je hebt een foto meld het ons dan. Mailen kan naar: Hans Heerink: hansheerink@outlook.com. Hans Heerink en annet scHoorlemmer Deze week is de 40e jaargang van De Lemelervelder ingezet. Volgend jaar worden we dus 40! Wel begon 40 jaar geleden het overleg om te komen tot een eigen dorpskrant. Hans Heerink en ik waren er destijds al bij betrokken. We hopen dat in deze moeilijke periode De Lemelervelder overeind kan blijven. Ook al is er niet veel nieuws van allerlei activiteiten, we proberen iedereen op de hoogte te houden van de dingen die spelen in ons dorp. Laten we vol goede moed blijven. Op naar de 40! annet scHoorlemmer Basisschool de Regenboog kleurt het Kroonplein Tijdens deze bizarre tijd, hebben de kinderen van de Regenboog thuis mooie vlaggen geknutseld. Met deze vlaggen willen de kinderen en leerkrachten iedereen een spreekwoordelijk hart onder de riem steken. De kinderen hebben prachtige tekeningen en wensen gemaakt. Zo doen we ons motto eer aan: “Samen geven we kleur”. Deze prachtige vlaggen zijn te bewonderen op het Kroonplein. Foto: Hans Heerink Adverteren in Wij informeren u graag over de aantrekkelijke tarieven Tel. (0572) 37 21 55 info@drukkerijvanasselt.nl www.drukkerijvanasselt.nl of scan deze QR Code
Page 2
Welkom lieve Wat je ogen niet meer kunnen zien Dex 11.04.2020 Trotse ouders Arjan en Leonie Morrenhof Woeste Grond 5 8152 HL Lemelerveld Verdrietig omdat wij hem moeten loslaten, maar dankbaar omdat wij hem zo lang in ons midden mochten hebben, laten wij u weten dat op de avond van Witte Donderdag is overleden mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa Anton Schotman Antonius Johannes * 19 januari 1930 † 9 april 2020 60 jaar in de echt verbonden met Marie Kemperman Spontane fotografie Tel. 06-30 98 23 90 of 0572-37 38 91 Marie Schotman-Kemperman Han en Elly Peter Gerard en Els Anniek, Thomas John en Tonnie Mirthe en Hugo, Amy Ingrid en Hans Julia en Maarten, Vincent en Charlotte, Mart Tanja en Jan Rick en Maaike, Lucinda, Ian, Colin Ina en Johan Elena en Johan, Sander, Kevin Conny en Raymond Caitlin, Lindsey verschijnt elke week huis aan huis in lemelerveld en omgeving uitgave: drukkerij van asselt ambachtsweg 3 8152 ba lemelerveld redactie, advertenties en administratie: ambachtsweg 3 lemelerveld T 0572-37 21 55 E info@drukkerijvanasselt.nl I www.drukkerijvanasselt.nl inleveren • advertenties: zwart/wit: dinsdags tot 10.00 uur kleur: ‘s maandags tot 10.00 uur • redactioneel: ‘s maandags tot 09.00 uur bezorgklachten: • bebouwde kom lemelerveld: tel. 0572-37 21 55 (drukkerij van asselt) • buitengebied: tel. 0572-37 15 08 (fam. weelink) doorgeven vanaf vrijdag Tino Wij danken alle medewerkers en vrijwilligers van huisartsenpraktijk Lemelerveld, Carinova Thuiszorg en verzorgingshuis Schuilenburg te Raalte voor de liefdevolle verzorging. Correspondentieadres: Weerdhuisweg 26 8152 AW Lemelerveld Graag hadden wij samen met u afscheid willen nemen, maar in verband met de maatregelen rondom het coronavirus zullen de uitvaartviering en begrafenis in familiekring plaatsvinden. Wij vertrekken woensdagmorgen 15 april om 10.45 uur vanaf de Weerdhuisweg naar de kerk. Het is mogelijk om langs de route een laatste groet te brengen. Wij zouden het fijn vinden als u uw herinneringen aan Anton en de condoleances met ons deelt via een persoonlijke kaart of via een e-mail naar herinneranton@gmail.com. Riool-, grond- en straatwerkzaamheden Specialisatie: sierbestrating Tjalkstraat 5 - 8152 CM Lemelerveld - Tel. 0572-37 29 64 Fax 0572-37 38 88 - Mobiel 06-25 04 75 07 _________________________ - Voetbalvereniging Lemelerveld. Opgave jeugdleden via www.vvlemelerveld.nl Bij vragen bel Judith in ‘t Veld, 0572-371227. _________________________ Apotheek nieuws Het zijn bijzondere tijden, ook in de apotheek. We hebben zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen genomen in verband met de coronacrisis, om het voor u en ons personeel zo veilig mogelijk te houden. We ontvangen veel begrip en bedankjes van u. Dat is voor ons echt een hart onder de riem. Hartelijk dank daarvoor! Per 1 mei gaat apotheker Rianne Schrijver Apotheek Lemelerveld verlaten. ‘Ik heb 4 jaar met veel plezier in Lemelerveld gewerkt. Het contact met de Lemelervelders in de apotheek en de samenwerking met andere zorgverleners vond ik erg fijn.’ Met apotheker Judith Meijerink-Altena hebben we een hele goede opvolger gevonden. Ze heeft 9 jaar ervaring als apotheker in Kampen en Dalfsen. ‘Ik hoop u snel in normale tijden in goede gezondheid weer in de apotheek te zien.’ Een uitvaart die past bij uw wensen vertrouwd, respectvol en betrokken Meer familieberichten elders in deze Lemelervelder Uitvaartverzorging en begeleiding Hendrie Arnold Tel. 06 206 327 21 (dag en nacht bereikbaar) Kerkstraat 32a, 8151 AP Lemelerveld info@uitvaartverzorging-hendriearnold.nl www.uitvaartverzorging-hendriearnold.nl Persoonlijke begeleiding, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent _________________________ - Straatzand, tuingrond, compost, metselzand, grind, zandbakkenzand nodig? Bel 0572-37 12 90 Roelofs Lemelerveld. Zowel afhalen als bezorgen is mogelijk. _________________________ en wat je handen niet meer kunnen vasthouden dat kun je wel voor altijd in je hart blijven voelen. THEO JANSEN VERBOUW & ONDERHOUD Onderhoud / verbouw / renovatie tegel-, metsel- en timmerwerk Lemelerveldseweg 106 - 8152 DE Lemelerveld Telefoon 0572-37 23 29 - Mobiel 06-83 20 82 88 HULSMAN BESTRATING V.O.F. Huisarts: tel. 0572-37 17 22 Avond- en weekenddienst huisarts: tel. 0900 - 333 63 33 Apotheek Lemelerveld: tel. 0572-37 05 21 GGD Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar “Soms heb je een vraag” Inloopspreekuur: iedere do 9.00-10.00 u. Ds. C. Keersstraat1, Lemelerveld, tel. 088-4430702 ZGR Brugstede MIEN(Thuiszorg) Klantkompas 0572-744050 Spoednummer 088-6564280 klantkompas@zgr.nl Tandartspraktijk Lemelerveld tel. 0572 74 52 52 bereikbaar elke werkdag van 09.00-12.00 uur www.tandartspraktijklemelerveld.nl Avond- en weekenddienst tandarts: tel. (0572) 39 59 32 Verloskundigen: Gemmare: tel. (0548) 61 65 10; spoednummer: tel. 06-28 47 27 74 Mammacafé Nijverdal, 1e en 3e wo vd maand, 10.00-11.30 u Zwanger & Zo: tel. (0548) 62 03 26; spoednummer: tel. 06-20 10 30 48 www.MoedersvoorMoeders.nl Aanmelden kan t/m 11e week vd zwangerschap: tel. 088-2780000 info@moedersvoormoeders.nl Carinova Thuiszorg: tel. 0900-86 62 (24/7) (0570) 51 85 64 www.carinova.nl Rosengaerde Zorg Thuis: tel. 06-10 02 32 58 (24/7) www.rosengaerde.nl Weekenddienst apotheek: Spoedrecepten: za en zo gesloten. Buiten openingsuren: Isala Apotheek: 038-424 54 74. Op za en zo van 09.00-12.00 u is Apotheek Heino ook open: 0572-39 28 88 Dierenarts: Dag en nacht bereikbaar: tel. (0529) 43 53 63 Praktijk voor fysio-, manuele-, oedeem- en geriatrietherapie, acupunctuur, Corefit en FIT krukkenuitleen: tel. 37 21 58 / voor Lemele: 06-57 04 59 78, bgg 37 21 58 Praktijk voor Osteopathie Natasha Stigter D.O.-M.R.O. tel. 06-50 84 41 70 www.pvo-osteopathie.nl AcupunctuurBreed/Karel Beck: meten is weten Klassieke en moderne technieken www.acupunctuurbreed.nl tel.:370422 /06-20 40 30 38 acupunctuurbreed@gmail.com WAARDEVOL ZIJN praktijk voor psychodynamische therapie & coaching, tel. 06-46 67 43 23 Praktijk voor psychologische hulp en begeleiding: Info/afspr. tel. 06-53 21 74 60 Therapeutische coach PMA-Coach/Trainer - Counseling-Coach tel. 06-30 370 212 www.pma-joseholtmaat.nl Zorgwinkel Salland: hulpmiddelen Tel. (0572) 36 32 35 www.zorgwinkelsalland.nl Ergotherapie Salland 06-450 428 77 www.ergotherapie-salland.nl Spreekuur Alg. Maatsch. Werk: do 9.00-10.00 u, Kulturhus De Mozaïek Alg. Hulpdienst Graag Gedaan Tel. 37 25 49 / b.g.g. 37 19 89 Diabeteslijn: tel. (033) 463 05 66 St. Terminale Thuiszorg Ommen e.o: tel. (0529) 45 23 30 (24 u/dag) Sociaal Steunpunt Kerken: Tel. 37 01 00 • ma en do: 9.15-11.30 u Iedere avond 19.15 uur Meditatief kwartiertje via Kerkdienstgemist.nl Alarmnummer politie/brandweer: 112 Servicepunt Gemeente Dalfsen: Gesloten! Met ingang van a.s. dinsdag 14 april zenden de vier kerken van Lemelerveld en Lemele elke avond om 19.15 uur live een kleine viering uit. Dit ‘meditatief kwartiertje’ kan worden gevolgd via Kerkdienstgemist.nl, geselecteerd op de plaats Lemelerveld en de Brugkerk. Aan de vieringen werken bij toerbeurt mee de Heilig Hart Kerk, de Lichtbron, de Ichthuskerk en de Brugkerk. Zij willen samen een boodschap van verbondenheid met elkaar, bemoediging en hoop laten klinken in beide dorpen. KUNSTWERKEN IN LEMELERVELD (1) In Lemelerveld staan op diverse plaatsen kunstwerken. Veel van die werken hebben een eigen geschiedenis. Waarom staan ze op die plek? Wie is de kunstenaar of ontwerper? Wie hebben of wie heeft dit kunstwerk onthuld en wanneer? Allemaal vragen die ik per kunstwerk hoop te gaan beantwoorden. Een keer in de zoveel weken zal daaraan een artikel gewijd worden. Ook een foto van het kunstwerk zal niet ontbreken. Als eerste wil ik iets over het kunstwerk “De Zonneboom” vertellen. Die staat voor de toekomst en daar wil ik graag mee beginnen. De Zonneboom In de wijk Nieuwe Landen II staat een Zonneboom (Floriade Solar Tree) op een eilandje. Dit eilandje is met een trekpontje en via een bruggetje te bereiken. Op de Floriade in Venlo, 2012, stond deze boom, waarvan de bladeren zonnepanelen zijn, in de speciale Tuin van de Duurzaamheid. Het bedrijf Scheuten Solar Glass uit Venlo heeft deze ontwikkeld en gebouwd. Tijdens een uitje met het gemeentebestuur naar de Floriade zag voormalig wethouder Klaas Agricola de Zonneboom. Deze paste precies in het plan voor het al geplande “educatief energie eiland” van de Nieuwe Landen II: groen en duurzaam. Als eerste in Nederland heeft de gemeente Dalfsen deze Floriade Solar Tree besteld. Ook zou Nieuwe Landen II de eerste wijk in Dalfsen worden zonder aardgas. De boom staat bewust op het kruispunt van meerdere “zichtlijnen” van groen en water. Onder de boom komt nog een zitbankje waar je rondom van de groene ruimte in de wijk kunt genieten. Erg leuk is het pontje waarmee je op het kinderen maken er graag van. Het idee van het trekpontje komt van de Bellingeweer in Dalfsen. De Zonneboom symboliseert de thema’s van de wijk: duurzaamheid (zonneenergie) en ruimtelijke (hoogwaardig groen). Bij de start van Nieuwe Landen II op de landelijke dag van de Duurzaamheid, 10 oktober 2013, vond de plaatsing van de Zonneboom plaats. Klaas Agricola en Wietze van der Ploeg waren hierbij. Dit was het startschot voor de bouw van de gasloze woningen die allemaal geschikt zijn om zonnepanelen op te zetten. De Zonneboom staat op het eilandje helemaal in de zon waardoor kwaliteit eiland kunt komen. Vooral de gebruik de bladeren die goed op kunnen vangen. De opbrengst van de stroom is ongeveer 1500 kw/h per jaar. Eigenlijk diende de stroomvoorziening van de boom voor de verlichting in de wijk, maar de stroom gaat gewoon het energienet op, waar de stroom voor de lantaarns ook vandaan komt. Graag wil ik Wietze van der Ploeg, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en Gebiedsontwikkeling van de gemeente Dalfsen, bedanken voor de vele en bruikbare informatie die hij mij gegeven heeft over dit kunstwerk en de wijk. Hij was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de wijk en de aankoop van het kunstwerk. De boom staat op een hele mooie plek in ons dorp aan de De Houtwal. Misschien toch eens een keer gaan kijken! tekst/Foto’s: annet scHoorlemmer Foto krantenartikel via Gemeente DalFsen Mededeling voor leden van de ouderengym, MBvO: Lemele/WIJZ en Lemelerveld/SAAM Naar aanleiding van de ruim 2 weken geleden bezorgde formulieren, gaarne z.s.m. e-mailadressen mailen naar mij: karelbeck0608@gmail.com. Bij voorkeur van uzelf, anders eventueel van kinderen/buren/andere cursisten. Tot op heden slechts enkele reacties op deze boodschap, gaarne nu reageren, anders gaat e.e.a. niet lukken.
Page 4
Bedroefd, maar ook wetend dat het zo goed is, hebben wij na een periode van afnemende gezondheid, afscheid genomen van mijn lieve zorgzame man, onze lieve vader en opa Anton Lans * Lemelerveld, 19 januari 1942 Gerrit en Elli Marc Wytze in liefdevolle herinnering Jan en Rianne Jesper Melle Familie Lans, Brandweg 6, 8152 DS Lemelerveld De uitvaart heeft in besloten familiekring plaatsgevonden in ‘t Hofje van Buisman te Lemelerveld. Aansluitend hebben wij Anton begeleid naar zijn laatste rustplaats op de Bijzondere begraafplaats aan de Nieuwstraat te Lemelerveld. Wij zouden het fijn vinden als u een persoonlijke herinnering of steunbetuiging wilt achterlaten in het condoleanceregister van Anton op www.onlinemeeleven.nl Industrieterrein ‘t Febriek Handelsweg 25 Lemelerveld Tel. (0572) 37 24 37 www.gebrmasmanautoschade.nl ____________________________________________________ - Volleybalvereniging De Bevers. Opgave en informatie bij Edmunda Hogenkamp, tel. 0546-67 34 93. ____________________________________________________ ____________________________________________________ - Slank en fit met Herbalife! 30 dagen geld terug garantie Janny van Dijk, tel: 0572-372242 0655864114. ZOA collecte In plaats van een huis aan huis collecte is dit jaar, i.v.m. het coronavirus een digitale collecte gehouden. Landelijk zijn er 2824 digitale collectebussen aangemaakt en is een bedrag van ruim € 220.000,- opgehaald. Via mijn bus die 2 weken geleden op Sukerbiet en later in de Lemelervelder is genoemd is in totaal € 39,00 binnengekomen. Alle gevers hartelijk dank! U kunt nog steeds doneren via NL 46 INGB 0000 0005 50 of digicollect.zoa.nl. Uw gift wordt erg op prijs gesteld! marja van Der Hulst _________________________ - Dagelijks nieuws: dalfsennet.nl en sukerbiet.nl _________________________ Luttenberg vlagt massaal! Op vrijdag 10 april, de exacte datum van de bevrijding van Luttenberg in 1945, zijn de weer bijbestelde bevrijdingsvlagLemelerveld bevrijd op 10 april 1945 In Lemelerveld kun je op verschillende plaatsen vanaf 10 april de Nederlandse vlag zien wapperen. Hiermee is gehoor gegeven aan de oproep om daarmee de bevrijding van Lemelerveld te vieren. De vlag is ook te zien bij de katholieke kerk. Wist je dat deze kerk een bijzondere rol heeft vervuld tijdens die bevrijding? Vanuit de toren hebben de Canadezen namelijk de Duitsers beschoten richting de Strenkhaar! tekst: Henk Heerink Foto: Hans Heerink gen al weer uitverkocht! Een nieuwe lading van 100 stuks is besteld. Die zullen komende vrijdag in de winkel liggen. U kunt deze vlag gerust uithangen tot en met 5 mei en dat kan ieder jaar! En zéker volgend jaar, als we hopen dat alle activiteiten die voorbereid waren, dan kunnen doorgaan. Mooi om te zien, dat velen gehoor geven aan de oproep: vlaggen voor hoop en optimisme! ____________________________________________________ Ghanagangers verkopen bloembollen! In de update van maart kon u het al lezen: in het voorjaar verkopen wij, Tabitha, Maartje, Jakolien en Elianne, leliebollen van Huetink Lelies! De kleurige en fleurige bloemen staan alweer voor de deur en wij willen graag Michel Schoppmann nieuwe trainer van de Bevers Bij volleybalvereniging De Bevers in Lemelerveld had Eric Eisink aangegeven dat hij aan het eind van het seizoen zou stoppen. Hiermee kwam de functie van trainer/coach van de in de 2e Divisie A uitkomende dames 1 team vrij. Lemelerveld een kleur geven door leliebollen te verkopen. De leliebollen worden geschonken door Huetink Lelies. Sla nu uw slag, zodat uw tuin in het voorjaar een heerlijke geur en kleur heeft! De opbrengst van de leliebollen gaat naar de bouw van drie klaslokalen in Ghana. Misschien weet u het nog wel: met de bouw van drie nieuwe klaslokalen kunnen 326 kinderen in La-Atari naar school, ook wanneer het regent. Hiermee wordt het onderwijs verbeterd en krijgen de kinderen een beter toekomstperspectief. U kunt de leliebollen bestellen tot en met donderdag 16 april 2020 via lemelerveld@ worldservants.nl of een belletje/appje naar Tabitha op 06-22145356. Foto: eiGen Foto Bestuur en TC zijn blij dat ze de vacature kunnen invullen met de komst van de ervaren trainer Michel Schoppmann (48) uit Deventer. Michel is op zijn 27e begonnen met het trainersvak. Michel had voor zich zelf voor dit jaar een sabbatical jaar in de gedachten maar hij is halverwege het jaar ingevallen bij de volleybalvereniging Boemerang in Eibergen. Hiervoor was Michel onder andere actief bij Tornado, Dynamo, Kangeroe, Krekkers en Twente 95. Ook was hij actief bij de RTC opleiding in Twente en als assistent bij Jan Berends op eredivisie niveau. Dames 1 en ook Dames 2 hebben nipt degradatie ontlopen. Vorig jaar heeft De Bevers al veel jeugdspeelsters in deze teams geplaatst en wij hopen nu hiermee volop verder te kunnen bouwen. † Lemelerveld, 9 april 2020 Gerrie Lans-Wagenaar Plaat- en richtwerk l Schadetaxatie-verzekering l Ruitmontage l Uitdeuken zonder spuiten l Spuitwerk l Licht industrieel spuitwerk l Caravanrepair l Nano lakverzegeling l Gratis leen-auto l 24/7 spoedservice: 0572 37 24 37 EUROGARANTBEDRIJF Vier jaar garantie Autoschade? Als autoschadeherstel ook waardeherstel moet zijn, ga dan naar... Polyhymnia past planning optredens aan Naar aan leiding van de maatregelen die zijn getroffen door de regering omtrent de coronacrisis, wordt de jaaruitvoering van muziekvereniging Polyhymnia, zoals u die van ons gewend bent, vooralsnog verzet naar het najaar. Volgens de planning had deze 4 april plaats moeten vinden, maar dat kon vanzelfsprekend niet doorgaan. Daarnaast zou in september het jubileumweekend gehouden worden, met een grote tent op het Kroonplein en allerlei leuke activiteiten op de zaterdagmiddag, -avond en ook op de zondag. De muziekvereniging bestaat dit jaar 60 jaar. Door de onzekerheid van nu en de te korte voorbereidingstijd, wordt dit jubileumweekend verplaatst naar het voorjaar van 2021. De exacte data en uitgebreidere aankondigingen zullen later volgen. Hopelijk kunnen we weer snel muziek maken met z’n allen en kunt u daar heerlijk van genieten! ONLINE BIBLIOTHEEK: volop activiteiten ook voor niet-leden De bibliotheek wil ervoor zorgen dat iedereen kan blijven werken aan zijn of haar persoonlijke ontwikkeling, ook nu mensen aan huis gekluisterd zijn. Ook ontspanning hoort daarbij, zoals het lezen van of luisteren naar boeken of het spelen van educatieve games. Omdat de bibliotheek dit zo belangrijk vindt, zijn er allerlei activiteiten die de bibliotheek online aanbiedt voor leden en niet-leden. Kijk voor tips op de website van de bibliotheek www.bibliotheekdalfsen.nl. CORONAHULP LEMELERVELD Aan alle Lemelervelders, april 2020 ‘Let een beetje op elkaar,’ heeft onze premier gezegd. Dat zijn we in Lemelerveld wel gewend: we vormen een hechte gemeenschap die het Noaberschap hoog in het vaandel heeft staan. Op dit moment wordt extra zorg en aandacht van ons gevraagd. De reguliere plekken en momenten van ontmoeting, gesprek en samen dingen doen zijn weggevallen. Veel mensen blijven binnen en zijn alleen. Hoe kunnen we er voor zorgen dat niemand aan onze aandacht ontsnapt? We roepen u op: Laat het ons weten als u zelf hulp kunt gebruiken, of als u zich alleen voelt. En laat het ons ook weten als u iemand kent die in nood is of die hulp kan gebruiken. Wat hebben we te bieden? Behalve dat u zelf als Naober in actie komt, kan het goed zijn ook een van onze organisaties in te schakelen om: • een luisterend oor te bieden • boodschappen te doen • medicatie ophalen • etc. Het is belangrijk dat we er voor elkaar zijn om deze moeilijke tijd door te komen. Wel moeten we ons natuurlijk allemaal houden aan de richtlijnen van de RIVM. Om er zo te zijn voor onze dorpsgenoten werken we als onderstaande organisaties samen. Ook wordt in overleg bekeken welke initiatieven om hulp te bieden ontwikkeld kunnen worden. U kunt zich melden tot één van de hieronder genoemde contactpersonen: Sociaal Steunpunt Kerken: Gerda van Beesten, 0572 372251 Plaatselijk Belang Lemelerveld-Dalmsholte: Erik Jansen Holleboom, 06-42 94 75 51 Saam Welzijn Lemelerveld: Irma Hegeman, 06-11 75 86 07 E: info@pblemelerveld.nl of ssk@rvk-lemelerveld.nl W: www.nietalleen.nl Foto: eiGen Foto Op woensdag 7 april nam burgemeester Erica van Lente het eerste exemplaar van de nieuwe Rondom Dalfsen, het blad van de Historische Kring, in ontvangst van voorzitter Jan Sibelt. De nieuwe Rondom Dalfsen is extra dik en in zijn geheel gewijd aan de Tweede Wereldoorlog in Dalfsen, Lemelerveld, Hoonhorst en Oudleusen. Daar is heel veel gebeurd. Gepoogd is een limitatieve lijst te maken van dodelijke slachtoffers, die een directe relatie met dit gebied hebben. Dat zijn er bijna honderd. Maar dat is dan nog zonder de Joden die vanuit het Rijkswerkkamp De Vecht via Westerbork in concentratiekampen zijn beland. Niemand van hen, en dat waren er veel meer dan honderd, heeft het overleefd. Zelfs niet diegene die een heel bijzondere band met ds Kroes had. De Joden die in 1940 in Dalfsen woonden zijn voor al dit geweld gespaard gebleven. Zij vonden een veilig schuiladres. Zoals bij Gait Bloemers Zwaar getroffen door de oorlog waren ook de boerengezinnen, die door gevechten of bommen hun boerderij in vlammen op zagen gaan. Veel boerderijen zijn herbouwd. Ook in deze RD een artikel over agent Toorn uit Dalfsen, die zwaar in verzetswerk terecht kwam, maar na de oorlog toch onder de loep werd genomen. Door honger gedreven kwamen massaal mensen uit het westen naar het oosten. Het meisje Maria (of Riet) Langhorst deed dat zelfs drie keer. De laatste keer met haar moeder op een handkar. In mei zou een Duitse Messerschmitt opgegraven worden in Millingen bij Hoonhorst. Dat is uitgesteld. In deze RD alle achtergronden van het neerstorten (en van de piloot?). Al deze onderwerpen komen uitvoerig aan bod in deze extra dikke RD, die ook een plattegrond bevat. Alle artikelen zijn voorzien van foto’s. De leden hebben dit nummer al in de bus, losse nummers zijn verkrijgbaar bij de boekhandels in Dalfsen, bij Wennemars in Oudleusen en bij Blitsspul in Lemelerveld. Burgemeester neemt speciale Rondom Dalfsen in ontvangst Muzikanten gezocht Een oproep voor muzikale verbroedering. Juist in deze tijd muziek dichter bij onze naasten en (streek)buren brengen! Slapende muzikanten in Salland / Vechtdal opgelet. Wie kan mij helpen deze oproep te delen. Ik zanger van o.a. de band RAINSON in deze regio zoek in Lemelerveld en omgeving (Dalfsen, Luttenberg, Heino en Raalte) muzikanten (alle instrumenten) die graag weer hun eerdere semi professionele hobby nieuw leven in willen blazen. Ik hoop snel samen muziek te kunnen maken voor onze naasten, buren en of eenzame /oudere streekgenoten. Iedereen die zich aangesproken voelt, laat van je horen mail Joeri.Lemke@gmail.com en laat mij het volgende weten: NAW + contactgegevens, leeftijd, instrument, niveau en ervaring dan neem ik graag vrijblijvend contact met je op. muzikale Groet, joeri lemke Classic Race Demonstratie Luttenbergring 2020 verzet naar 26 SEPTEMBER 2020 In verband met de maatregelen tegen het coronavirus ziet het bestuur van de Stichting Behoud Luttenbergring zich helaas genoodzaakt het 50-jarig jubileum van de races op de Luttenbergring te verzetten van 13 juni naar 26 september 2020. De bijna 300 deelnemers die zich reeds hebben ingeschreven blijven verzekerd van een plekje tijdens het evenement in september. Mochten er deelnemers zijn met vragen; deze kunnen gesteld worden aan het bestuur van de Stichting Behoud Luttenbergring via Luttenbergring@gmail.com. Wist u... - dat de CDA-fractie elke donderdagavond vanaf 20.00 uur samenkomt, maar dan telefonisch of via het internet? Wilt u met hen in gesprek over de toekomst of gewoon even uw hart luchten: u bent van harte welkom! Te bereiken via CDA@dalfsen.nl of 06-12951120.
Page 6
Alle verpakte tomaten bak of schaal 250-750 gram Alle Ariel of Lenor 2 stuks combineren mogelijk 0.69 0.34 _ _ 2.49 1.24 8.78 4.39 Dreft handafwas of vaatwas, Ambi Pur of Antikal combineren mogelijk _ _ 24.98 12.49 Alle Coop, Slagerskwaliteit of Zwanenberg maaltijdreepjes spek, ham of kip bakje 150/250 gram 3.98 1.99 _ _ 29.98 14.99 2.09 1.56 Eat Me mango schaal 2 stuks Eat Me avocado schaal 2 stuks Mandarijnen net 1 kilo 2 stuks, combineren mogelijk Optimel gekoelde drinkyoghurt pak 1000 ml 4.38 5.98 4.Dr. Oetker pizza tradizionale 2 dozen combineren mogelijk 6.58 8.58 3.99 Neppelenbroek Lemelerveld Kroonplein 18 ma-do 8-20 uur| vr 8-21 uur | za 8-20 uur | zo 12-17 uur 1.39 1.45 0.99 Coop appelfl appen of kersencarrees combineren mogelijk 3.56 2.Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van dinsdag 14 t/m zondag 19 april 2020. Week 16. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend. _ _ 3.49 2.61 50% KORTING* 1+1 GRATIS* 1+1 GRATIS* 25% KORTING* 2 STUKS 2 STUKS 4 STUKS Lemelerveld in oorlogstijd Naar aanleiding van bovenstaand artikel de volgende aanvulling: In de nacht van 30 september op 1 oktober 1944 beschoten leden van de Puttense verzetsbeweging bij de Oldenallerbrug tussen Putten en Nijkerk een auto met officieren van de Wehrmacht. Bij het vuurgevecht kwam een Duitse officier en een van de verzetsmensen om het leven. Een dag later werd op bevel van generaal Christiansen een vergeldingsactie uitgevoerd. Zes mannen en een jonge vrouw werden doodgeschoten. Ruim honderd woningen werden in brand gestoken. Op 2 oktober werden 659 mannen afgevoerd. Daarvan werden 601 op transport gezet naar concentratiekamp Neuengamme. Na de oorlog keerden slechts 48 mannen terug. Bij de slachtoffers van de vergeldingsactie van de Duitsers na de aanslag op Rauter bij de Woeste Hoeve waren, voor zover bekend, geen inwoners van Putten. Bert roDenBurG (met dank aan Willy Wellenberg, die mij met zijn opmerking hierover op het juiste spoor zette) Start preventieve bestrijding eikenprocessierups na Pasen Nu het voorjaar is aangebroken, begint ook weer de aanpak van het bestrijden van eikenprocessierupsen. De gemeente Dalfsen bestrijdt de eikenprocessierups in gemeentelijke bomen zowel preventief als reactief. Daarnaast zet de gemeente in op de vergroten van de biodiversiteit. Preventieve bestrijding betekent het bestrijden van de rupsen voordat ze brandharen krijgen. Deze bestrijding start na Pasen. Kijk voor een overzicht van de spuitroutes op www.dalfsenkaart.nl. Reactieve bestrijding is het verwijderen van nesten bij overlast in gemeentelijke bomen volgens de gestelde voorwaarden. Wethouder Ruud van Leeuwen: “Ik zie de overlast van de rupsen elk jaar tot ontzettend vervelende situaties leiden, zowel bij mens als dier. We hebben te maken met een landelijk probleem dat niet eenvoudig op te lossen is. De aanwezigheid van eikenbomen in de gemeente, de sterke groei van de eikenprocessierups en het feit dat het verwijderen van de nesten een tijdrovende en kostbare klus is, dragen eraan bij dat we het probleem niet zomaar kunnen oplossen. Wel doen we ons best om de overlast te beperken door het inzetten van preventieve en reactieve maatregelen en het vergroten van de biodiversiteit. Wij vinden het belangrijk om samen met anderen te kijken naar de mogelijkheden om de overlast te beperken. Samen met alle andere Overijsselse gemeenten en de Provincie Overijssel is er een regionaal plan van aanpak opgesteld. gaande jaren veel nesten zaten en waar veel mensen komen of langdurig verblijven. Denk hierbij aan drukbezochte plekken zoals scholen, speelplekken, sportcomplexen en zorgcentra en routes waar veel schoolkinderen fietsen. Alle spuitroutes zijn te bekijken op www. dalfsenkaart.nl. De bomen worden twee keer preventief behandeld, tussen de behandeling zit ongeveer twee weken. Het spuiten kan leiden tot geluid- en verkeershinder in de avond/nacht. Als na de preventieve bestrijding toch eikenprocessierupsen verschijnen en overlast veroorzaken, laat de gemeente nesten wegzuigen door een gespecialiseerd bedrijf. De gemeente hanteert specifieke voorwaarden om nesten te verwijderen. Daarnaast doen wij mee aan het Topsectorenonderzoek beheersing eikenprocessierups van Stichting Wageningen Research.“ Beplanting bij verkeerslichten N348 De provincie is momenteel bezig met het beplanten van de bermen bij de stoplichten, zowel aan de noord- als aan de zuidkant bij de N348. Ook een paar stukjes van de Vilstersedijk en de Parallelweg worden beplant. Het bedrijf Growepa voert dit in opdracht van de Provincie uit. De struiken die aangeplant worden zijn de Meidoorn, Vuurdoorn, Hulst, Krent en Sleedoorn, vaak gemixt. De bomen zijn de Noorse Esdoorn, Veldesdoorn, Zomereik en Linde. De kruispunten zullen er zeker door verfraaid worden als alles gaat uitlopen. tekst: annet scHoorlemmer / Foto’s: Hans Heerink Reactieve bestrijding Zodra eiken in het voorjaar uitlopen, komen ook de eitjes van eikenprocessierupsen uit. Deze eitjes zitten op de uiteinden van de eikentakjes, hoog in de boomkroon dichtbij de uitlopende blaadjes. Een gespecialiseerd bedrijf spuit tot hoog in de boom met een biologisch bestrijdingsmiddel Xen Tari dat alleen rupsen doodt. Het middel is ongevaarlijk voor mensen, huisdieren, vogels en planten. Wel wordt geadviseerd om contact met de spuitnevel te vermijden en fruit en groente uit eigen tuin te wassen voor het gegeten wordt. Maar dat is altijd een goede gewoonte. Het spuiten gebeurt met inachtneming van de maatregelen rondom het coronavirus. Prioritering en geluidsen verkeershinder Er wordt alleen gespoten op plaatsen waar veel eiken voorkomen, waar voorVerhogen biodiversiteit De rupsen hebben op het moment te weinig natuurlijke vijanden, waardoor zij zich sterk kunnen uitbreiden. Natuurlijke vijanden zijn roofinsecten en zangvogels. Het volwassen dier is een nachtvlinder die wordt gegeten door vleermuizen. Bloemrijke groenstroken, minder vaak maaien en een gevarieerde dichte begroeiing dragen bij aan een toename aan natuurlijke vijanden. De gemeente heeft een aantal bermen aangepast tot bloemrijkere bermen, bijvoorbeeld de Jagtlusterallee in Nieuwleusen. De nestkastjes-actie van afgelopen winter, waarmee de gemeente 1000 nestkastjes uitdeelde, was een groot succes en draagt ook bij aan het laten toenemen van de natuurlijke vijanden van de rups. Ook onderzoekt de gemeente welke aanpassingen aan het groen mogelijk zijn met het oog op de verhoging van de biodiversiteit. Meer informatie Meer informatie over eikenprocessierupsen en wat de gemeente doet om de eikenprocessierups te bestrijden staat op www.dalfsen.nl/rups.
Page 8
Voorjaarsacties geldig 15 t/m 21 april Bemeste tuinaarde 37,5 liter Festival colours Vele varianten, per stuk € 2,99 Actie: 4 stuks € 10,00 Geraniums Hangend en staand Potmaat: 10,5 cm Actieprijs € 1,00 Per zak € 3,70 5 halen = 4 betalen Openingstijden: maandag t/m donderdag 09.00-19.00 uur vrijdag 09.00-20.00 uur zaterdag 08.30-17.00 uur Kerkstraat 27 LEMELERVELD T (0572) 37 12 31 info@multimatelemelerveld.nl Luxe hangpot Diverse varianten, met waterreservoir Actieprijs € 13,99 Diverse vaste planten Van € 3,49 Actieprijs € 2,99 37,5 liter Per zak € 2,75 5 halen = 4 betalen Potgrond 20% korting op alle schoeisel zoals: • Klompen • Schoenklompen • Werkschoenen • Laarzen • Wandelschoenen We hebben o.a. de volgende merken: • Gevavi • Dunlop • Grisport • etc. Of het nu blauw of roze wordt… ...wij hebben een ruim assortiment voorbeeldboeken met geboortekaartjes, waar u thuis rustig door kunt bladeren. Ook een kaart door u ontworpen, met hulp en advies van ons, behoort tot de mogelijkheden. GEEF GELD AAN DE VOEDSELBANK Een moeilijke tijd is aangebroken voor iedereen, ook voor de voedselbank. De coronacrisis maakt het nog moeilijker voor de huidige klanten van de voedselbanken die “tijdelijk” niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Ook merken we, in deze tijd van crisis, dat meer mensen onze hulp juist nu extra hard nodig hebben. En daar is geld voor nodig, veel geld. Check op de website van jouw voedselbank hoe je ook kunt helpen. Druk Ontwerp Binnen- buitenreclame Ambachtsweg 3 Lemelerveld (0572) 37 21 55 info@drukkerijvanasselt.nl doneer via staysafeengeef.nl #staysafeengeef

LE 8april2020


Page 0
39e jaargang nr. 1937 - 8 april 2020 Lemelerveld in oorlogstijd Vanuit het zuiden nadert een aantal soldaten van de Canadese Infanterie Brigade de Nieuwstraat in Lemelerveld. Enkele mensen van het ondergrondse verzet hebben hen op het juiste spoor gezet. Voorzichtig bewegen ze zich door de Dorpsstraat in de richting van de vernielde Ellenbroeksbrug. De Duitsers hebben haar opgeblazen om de opmars van de Canadezen te vertragen. Ook houden de Duitsers zich nog schuil in de buurt van de overblijfselen van de brug. Na een kort maar hevig vuurgevecht trekken de Duitsers zich terug in de richting Dalfsen. Dan staan de Canadezen voor het kanaal. Aan het kanaal tussen Lemelerveld en Raalte wordt ook nog gevochten. Er zitten Duitsers in de Strenkhaar. Maar lang duurt dat niet. Als ze vanuit de toren van de Heilig Hartkerk worden beschoten, trekken ze zich terug in de richting Rechteren. Het is tien april negentienvijfenveertig......... Lemelerveld is vrij! De donkere oorlogsjaren zijn ook in Lemelerveld niet onopgemerkt voorbijgegaan. Er zijn verschillende plekken in ons dorp die ons daaraan herinneren. In samenwerking met de Historische Kring Dalfsen heeft het Landschap Overijssel een wandelroute van ongeveer viereneenhalve kilometer samengesteld die je langs kenmerkende punten uit die roerige tijd voert. Een punt daarvan wil ik hier wat nader onder de aandacht brengen. Het verzetsmonument van Lemelerveld staat in de voortuin van de Gereformeerde Kerk aan de Kerkstraat. Met die kerk is de naam van dominee Vogelaar onlosmakelijk verbonden. Hij maakte samen met zijn echtgenote deel uit van de verzetsgroep Dalfsen - Ommen - Lemelerveld. Op een gegeven moment werden er door geallieerde vliegtuigen wapens en munitie gedropt voor het verzet. Een gedeelte van deze wapens en munitie werd opgeborgen tussen de zolder en het dak van de Gereformeerde Kerk. Uiteraard met medeweten van de dominee. Echter, in de nacht van zeventien op achttien november 1944 deden de Duitsers een inval in de kerk. Zij zullen ongetwijfeld getipt zijn. Dominee Vogelaar wist ternauwernood te ontsnappen, maar de wapens en de munitie werden gevonden en de kerk werd op last van de Sicherheitspolizei gesloten. Op de voordeur van de kerk werd een bord gespijkerd dat vermeldde dat de ‘terroristen-dominee’ wist dat er in de kerk Engelse wapens lagen verborgen. Het bevel tot sluiting geschiedde op last van Rauter, de ‘höhere SS und Polizei Führer Nord-West’. Hij zou later bij de Woeste Hoeve door leden van een knokploeg vermoord worden, wat ondermeer leidde tot de Duitse vergelding op de mannelijke inwoners van het Gelderse dorp Putten. Honderdzeventien mannen worden op de Woeste Hoeve ter dood gebracht en als afschrikwekkend voorbeeld langs de rand van de weg neergelegd.... Het bord bevindt zich nog steeds in de consistorie van de kerk. Hoe waren de Duitsers aan de informatie gekomen? Waarschijnlijk als volgt: Op zeventien november 1944 fietsen Dick Doevelaar en Jan Houtman van Luttenberg naar Lemelerveld met achterop de fiets een blik benzine. Rijdend in de Dorpsstraat worden ze, ter hoogte van slagerij Muller, aangehouden en gearresteerd. Ze worden in een auto gezet en in de richting Lenthe gereden, waar ze hun onderduikadressen moeten aanwijzen. Op een van deze adressen onderneemt Jan Houtman een vluchtpoging, maar hij wordt hierbij doodgeschoten. Doevelaar wordt meegenomen naar kamp Erica bij Ommen en daar ondervraagd. Dat zal bepaald niet zachtzinnig gegaan zijn, want Doevelaar heeft daar naar alle waarschijnlijkheid alles verteld wat hij wist over het verzet in Dalfsen - Ommen - Lemelerveld. Van de verzetsgroep blijft weinig meer over. Men houdt zich koest tot het einde van de oorlog. Hoe kwam het verzet aan zijn wapens en munitie? In het buitengebied van heel wat plaatsen in Nederland waren afwerpterreinen. Ze waren zorgvuldig uitgezocht en allemaal van een codenaam voorzien. Door middel van gecodeerde berichten via de geheime radiozender ‘Radio Oranje’ werd de leiding van een verzetsgroep op de hoogte gebracht van een zending. Zo kon men bijvoorbeeld de boodschap beluisteren: “Jan, de kip wordt geslacht!” Men wist dan dat er de eerstvolgende nacht een zending zat aan te komen. In Stegeren bij Ommen was een droppingsveld dat ‘Evert’ genoemd werd. Hier werden vanaf 1944 door geallieerde vliegtuigen parachutes gedropt met daaraan containers bestemd voor het verzet. Bij zo’n dropping werden de leden van een ‘ontvangstploeg’ en een ‘opvangploeg’ ingeschakeld om het afwerpterrein met lichtbakens en seinlampen in te richten. Het afwerpterrein Stegeren lag onder de rook van het beruchte strafkamp Erika. De droppings werden echter allemaal tot een goed einde gebracht. Naar alle waarschijnlijkheid waren de wapens, die gevonden werden in de kerk in Lemelerveld, afkomstig van een dropping op het Stegerense Veld. De mensen uit het verzet waren doodgewone Nederlanders, geen avonturiers, geen supermensen, geen onverschrokken aanvoerders van op roem beluste vechtersbazen. Er zijn er geweest die, elke keer weer, bij een overval hun zenuwen nauwelijks in bedwang konden houden van pure menselijke angst. Ze beschikten niet over bovenmenselijke gaven. En ze beschouwen zichzelf allerminst als helden. Ze hadden hun zwakke eigenschappen. Maar allen hadden één ding gemeen: ze wisten dat zij tegenover het grootste onrecht het hoogste recht moesten verdedigen, omdat ze niet anders konden. © Bert rodenBurg BRONNEN: Landschap Overijssel, Historische Kring Dalfsen, Historische Kring Lemelerveld, www.dalfsenviertvrijheid.nl, www.wikipedia.org, www.gereformeerdekerken.info, www.destentor.nl, www. tracesofwar.nl, www.weggum.com, www.ommen75jaarvrijheid.nl, Feberwee/Parmentier: ‘100-jarig bestaan Gereformeerde Kerk Lemele-Lemelerveld’, 1992, Evert Werkman: ‘Ik neem het niet!’, 1965. - Foto’s: Mijn stad, mijn Dorp/ Historische Kring Dalfsen. Bovenste rij: 3e en 4e van rechts dominee Vogelaar en echtgenote. Onderste rij: 1e van rechts Jan Houtman Gereformeerde Kerk gesloten. Nederlandse vlag uithangen op de bevrijdingsdag(en) Viert u de vrijheid mee? Tussen 10 en 13 april 1945 werd de gemeente Dalfsen bevrijd. Dit jaar is dat 75 jaar geleden. Achter de schermen was in elke kern een prachtig programma voorbereid om dit samen te vieren. Helaas kan dit door de actuele situatie niet doorgaan. Inwoners worden bij deze opgeroepen om op de bevrijdingsdag(en) van hun kern de vlag uit te hangen: op 10 april Lemelerveld, op 12 en 13 april Hoonhorst en Oudleusen en op 13 april Nieuwleusen en Dalfsen. Zo wordt toch samen stilgestaan bij de bevrijding. Ook andere gemeenten geven gehoor aan deze oproep, die vanuit de provincie Overijssel is gedaan. Burgemeester Van Lente: “Ik roep u op om op de bevrijdingsdag of -dagen van uw kern de Nederlandse vlag uit te hangen. Dit als teken dat we samen dit gedenkwaardige moment tóch niet aan ons voorbij willen laten gaan. Laten we samen onze verantwoordelijkheid nemen om onze vrijheid door te geven. Juíst in deze tijd waarin vrijheid en elkaar ontmoeten even niet vanzelfsprekend zijn. Tegelijkertijd willen we hiermee laten zien dat we samen sterk zijn en dat we samen één zijn. Laat het ook een hart onder de riem zijn voor alle mensen die op dit moment hard aan het werk zijn om onze samenleving draaiende te houden. Houd vol!”. Richtlijnen voor het uithangen van de Nederlandse vlag De vlag mag niet tussen zonsondergang en zonsopgang worden gehesen of blijven hangen. Een uitzondering daarop is wanneer de vlag dusdanig verlicht is dat de kleuren goed te zien zijn. De vernielde Ellenbroeksbrug. Lemele 75 jaar Vrijheid 10 april is het ook 75 jaar geleden dat Lemele, Archem en Dalmsholte zijn bevrijd. Stichting ‘t Lemels Arfgoed had diverse activiteiten gepland. Door de spannende situatie waarin we zitten, kunnen deze activiteiten nu niet doorgaan. U hoort nog wanneer we hier t.z.t. aandacht aan besteden. Wel roepen we u op om op 10 april de vlag uit te hangen om zodoende toch nog stil te staan bij 75 jaar Vrijheid! Dus 10 april: heel Lemele, Archem en Dalmsholte vlagt! Tevens zal bij de Vrijheidsboom tegenover de Ichthuskerk stilgestaan worden bij 75 jaar Vrijheid: de boom zal feestelijk oranje versierd worden.
Page 2
Met z'n vieren is het nóg leuker! Een groot gemis een groot verdriet Maar herinneringen vergeten we niet Welkom lieve RENS Bloo 25 maart 2020 Trotse ouders en broer Ruben, Moniek & Stan Met z’n drieën is het nóg leuker! Na een periode van afnemende gezondheid is toch nog plotseling overleden onze buurman Arie Kraaijeveld Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Gerry, de kinderen en kleinkinderen. De buren Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze oud-medewerker Arie Kraaijeveld Meer dan 50 jaar heeft hij zich ingezet voor ons bedrijf. Hij kenmerkte zich door zijn grote inzet en betrokkenheid. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw Gerry, kinderen, kleinkinderen en verdere familie. Wij wensen hen veel sterkte toe. Directie en medewerkers Autobedrijf Geissler Lemelerveld B.V. Tot ons verdriet moeten wij afscheid nemen van onze motorvriend De vele lieve en meelevende reacties, Arie Kraaijeveld We kennen Arie als een zeer ervaren motorrijder en hebben hele fijne herinneringen aan onze gezellige motortoertochten. Vaarwel motorvriend Wij wensen Gerry, kinderen en kleinkinderen sterkte toe met het verwerken van dit verlies. Theo en Tiny Koerhuis Harry en Miny Lenferink Harry en Gerda Huijsmans Ben en Corry Westendorp Tonnie † en Annie † Marsch die we mochten ontvangen na het overlijden van onze moeder, oma en oude oma Gerritje Velthuis-Bouwhuis zijn voor ons een grote steun geweest. Wij willen iedereen hiervoor hartelijk bedanken. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Raalte, april 2020 Beste lezers, Mochten er speciale dingen en/of initia tieven zijn in deze tijd van het nare virus die mooi zijn om te melden, geef het aan ons door. Ook foto’s daarvan zijn van harte welkom. Redactie LemeLeRveLd Wij ontvingen het droevige bericht dat verschijnt elke week huis aan huis in lemelerveld en omgeving uitgave: drukkerij van asselt ambachtsweg 3 8152 ba lemelerveld redactie, advertenties en administratie: ambachtsweg 3 lemelerveld T 0572-37 21 55 E info@drukkerijvanasselt.nl I www.drukkerijvanasselt.nl inleveren • advertenties: zwart/wit: dinsdags tot 10.00 uur kleur: ‘s maandags tot 10.00 uur • redactioneel: ‘s maandags tot 09.00 uur bezorgklachten: • bebouwde kom lemelerveld: tel. 0572-37 21 55 (drukkerij van asselt) • buitengebied: tel. 0572-37 15 08 (fam. weelink) doorgeven vanaf vrijdag Bomenkap Kanaalpark / Nijverheidstraat (rectificatie) Vorige week is begonnen met het kappen van de bomen aan de Nijverheidstraat en aan het Kanaalpark (voorheen Industriestraat en vorige week per vergissing Kanaalpad genoemd). Daarna zal begonnen worden met het afbreken van het voormalige Welkoop pand en het huis dat er naast staat. tekst Annet schoorlemmer Arie Kraaijeveld is overleden. Hij heeft gedurende meer dan 40 jaar zijn trouw en kundigheid aan ons en ons bedrijf gegeven en wij zijn hem daar zeer dankbaar voor. Ons medeleven gaat uit naar Gerry, kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hen veel sterkte toe. Lieuwe en Betsy Wynia-Geissler ___________________________________________________ - Slank en fit met Herbalife! 30 dagen geld terug garantie Janny van Dijk, tel: 0572-372242 0655864114. ___________________________________________________ ‘Meditatief kwartiertje’ vanuit de Brugkerk Huisarts: tel. 0572-37 17 22 Avond- en weekenddienst huisarts: tel. 0900 - 333 63 33 Apotheek Lemelerveld: tel. 0572-37 05 21 GGD Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar “Soms heb je een vraag” Inloopspreekuur: iedere do 9.00-10.00 u. Ds. C. Keersstraat1, Lemelerveld, tel. 088-4430702 ZGR Brugstede MIEN(Thuiszorg) Klantkompas 0572-744050 Spoednummer 088-6564280 klantkompas@zgr.nl Tandartspraktijk Lemelerveld tel. 0572 74 52 52 bereikbaar elke werkdag van 09.00-12.00 uur www.tandartspraktijklemelerveld.nl Avond- en weekenddienst tandarts: tel. (0572) 39 59 32 Verloskundigen: Gemmare: tel. (0548) 61 65 10; spoednummer: tel. 06-28 47 27 74 Mammacafé Nijverdal, 1e en 3e wo vd maand, 10.00-11.30 u Zwanger & Zo: tel. (0548) 62 03 26; spoednummer: tel. 06-20 10 30 48 www.MoedersvoorMoeders.nl Aanmelden kan t/m 11e week vd zwangerschap: tel. 088-2780000 info@moedersvoormoeders.nl Carinova Thuiszorg: tel. 0900-86 62 (24/7) (0570) 51 85 64 www.carinova.nl Rosengaerde Zorg Thuis: tel. 06-10 02 32 58 (24/7) www.rosengaerde.nl Weekenddienst apotheek: Spoedrecepten: za en zo gesloten. Buiten openingsuren: Isala Apotheek: 038-424 54 74. Op za en zo van 09.00-12.00 u is Apotheek Heino ook open: 0572-39 28 88 Dierenarts: Dag en nacht bereikbaar: tel. (0529) 43 53 63 Praktijk voor fysio-, manuele-, oedeem- en geriatrietherapie, acupunctuur, Corefit en FIT krukkenuitleen: tel. 37 21 58 / voor Lemele: 06-57 04 59 78, bgg 37 21 58 Praktijk voor Osteopathie Natasha Stigter D.O.-M.R.O. tel. 06-50 84 41 70 www.pvo-osteopathie.nl AcupunctuurBreed/Karel Beck: meten is weten Klassieke en moderne technieken www.acupunctuurbreed.nl tel.:370422 /06-20 40 30 38 acupunctuurbreed@gmail.com WAARDEVOL ZIJN praktijk voor psychodynamische therapie & coaching, tel. 06-46 67 43 23 Praktijk voor psychologische hulp en begeleiding: Info/afspr. tel. 06-53 21 74 60 Therapeutische coach PMA-Coach/Trainer - Counseling-Coach tel. 06-30 370 212 www.pma-joseholtmaat.nl Zorgwinkel Salland: hulpmiddelen Tel. (0572) 36 32 35 www.zorgwinkelsalland.nl Ergotherapie Salland 06-450 428 77 www.ergotherapie-salland.nl Spreekuur Alg. Maatsch. Werk: do 9.00-10.00 u, Kulturhus De Mozaïek Alg. Hulpdienst Graag Gedaan Tel. 37 25 49 / b.g.g. 37 19 89 Diabeteslijn: tel. (033) 463 05 66 St. Terminale Thuiszorg Ommen e.o: tel. (0529) 45 23 30 (24 u/dag) Sociaal Steunpunt Kerken: Tel. 37 01 00 • ma en do: 9.15-11.30 u j zouden het fijn vinden als u een persoonlijke herinnering of steunbetuiging t achterlaten in het condoleanceregister van Arie op www.onlinemeeleven.nl Arie stelde het op prijs dat er een gift wordt gedaan aan de Stichting ALS, www.als.nl/doneren of op rekeningnummer: NL50INGB0000100000 Alvast heel hartelijke dank. P. Buismanstraat 42, 8151 BG Lemelerveld De Uitvaart heeft op zaterdag 4 april in besloten kring plaatsgevonden in het Uitvaartcentrum Nijverdal te Nijverdal. Alarmnummer politie/brandweer: 112 Servicepunt Gemeente Dalfsen: Gesloten! Geen kerkdiensten! De reguliere kerkdiensten op zondag zijn weliswaar afgelast, maar elke avond zendt de Brugkerk om 19.15 uur een kwartier lang een kleine viering uit waarin een bijbellezing en korte meditatie centraal staan. Dit ‘meditatief kwartiertje’ kan live worden gevolgd via de website Brugkerk-Lemelerveld.nl en Kerkdienstgemist.nl. Na Pasen zullen, naast de Brugkerk, ook de Ichthuskerk, de Lichtbron en de Heilig Hartkerk, bij toerbeurt meewerken aan dit meditatief kwartiertje. AANLEVEREN KOPIJ In verband met Pasen zijn de sluitingstijden voor het aanleveren van kopij voor De Lemelervelder als volgt gewijzigd: REDACTIONEEL: vrijdag 10 april 10.00 uur ADVERTENTIES: Kleur: vrijdag 10 april 09.00 uur - Zwart: vrijdag 10 april 10.00 uur FAMILIEBERICHTEN: dinsdag 14 april 10.00 uur eve Arie, pa en opa, zoals je was, zo heb je ook afscheid van ons genomen. We nemen de samen gemaakte herinneringen voor altijd in ons hart mee. Adrianus Kraaijeveld Arie 12 juni 1941 - 31 maart 2020 Liefs, Gerry Kraaijeveld- Rietman Félice en Gerard, Lynn, Jur, Kars Arjen en Gerda, Thijs en Jet, Floris, Daniel Susanne en Frank, Indy, Julian The older I get the more dreams I have. When you run out of dreams there will be no more meaning to life. That is why I will keep striving for some goals until the day that I die. Soichioro Honda
Page 4
Eier-actie van de Sprokkelaars in een ander jasje Combidak is een dakdekker/timmerbedrijf dat naast de werkzaamheden op de bouwplaats ook beschikt over een machinaal timmerwerkplaats. Vacature Timmerman Machinale werkplaats Wil jij een baan waarbij je een mooi product maakt, werk je graag met hout en houtbewerkingsmachines en ben je op zoek naar een baan voor de lange termijn, lees dan snel verder. In onze werkplaats fabriceer jij de prefab elementen en ramen/kozijnen. Ook het inrichten van bedrijfsbussen is een specialiteit die behoort tot jou werkzaamheden. Daarnaast zorg jij dat de materialen klaarstaan die op onze diverse bouwlocaties gebruikt worden. Combidak is op zoek naar een fulltime timmerman Machinale timmerwerkplaats. Heb jij een passie voor houtbewerking en machines en kun je nauwkeurig en zelfstandig werken, dan is deze functie wellicht interessant voor jou! Solliciteren naar deze functie kan door een mail te sturen naar: h.reimink@combidak.nl. Voor meer informatie over deze functie kun je bellen met 0572-331504 en vraag naar Marcel Reimink Handelsweg 37 8152 BN Lemelerveld tel. 0572-331504 info@combidak.nl - www.combidak.nl Voor elk gezin en familie staat het paasfeest vol tradities, maar veel van deze tradities zullen in het paasfeest van 2020 niet doorgaan of plaatsvinden in een ander jasje. Omdat gezondheid één van de belangrijkste bezittingen is leven wij volgens de strikte richtlijnen welk ons vanuit de overheid zijn opgelegd. Spontaan ontstaan er de leukste acties waardoor er nog steeds gelachen kan worden en plezier gemaakt. Zoals de Lemelervelders gewend zijn komen de Sprokkelaars de week voor Pasen met de eieren aan de deur. Ook zij kunnen vanwege de gezondheidsrisico’s niet langs de deuren gaan met hun eieren, maar willen ook volgend jaar wel weer twee fantastische optochten organiseren. De Coop biedt de Sprokkelaars dit jaar de mogelijkheid om de eieren bij hun in de winkel te verkopen. Hier maken de Sprokkelaars dan ook graag gebruik van. Deze (vanaf 6 april) vindt u de eieren, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan de Sprokkelaars bij de Coop in de winkel. De verkoop van deze eieren is één van de tradities die in een ander jasje door gaat. Het plezier van het schilderen, verstoppen, tikken en het eten van paaseieren kan hiermee gewoon plaatsvinden. Wanneer u de eieren van de Sprokkelaars koopt houd dan rekening met de gezondheid van u en het personeel van de Coop, houd afstand, betaal contactloos zodat een ieder ook volgend jaar weer kan genieten van twee mooie optochten. Namens de Sprokkelaars bedankt voor uw bijdrage. Vrolijk en gezond Pasen toegewenst! Foto: eigen Foto week 87 jaar! Corona tijd maakt creatief En dan word je 87 jaar en mag je geen visite ontvangen ivm de corona maatregelen. Hoe sneu is dat? Maar gelukkig zijn de kinderen en kleinkinderen enorm creatief en hebben een prachtige manier gevonden om er toch een feestelijke dag van te maken. De tuin van mevr. Gerda Roerink is prachtig versierd met kleurige bloemen, achter thuis hangen slingers en staat de intercom klaar om de felicitaties over te brengen. En als klap op de vuurpijl, beeldbellen met haar jongste zus. Die woont in Brugstede en mag dus niet op bezoek komen nu. Wat mooi dat iedereen zo z’n best doet om er voor iedereen op welke manier dan ook weer een onvergetelijke dag van te maken. Namens de redactie van harte gefeliciteerd! Beste lezers, Mochten er speciale dingen en/of initiatieven zijn in deze tijd van het nare virus die mooi zijn om te melden geef het aan ons door. Ook foto’s daarvan zijn van harte welkom. tekst: Dorien Grootenhuis foto’s: Martin ZwakenberG Redactie Lemelerveld Aanpassingen Stationsstraat-Schoolstraat U heeft het wellicht al gezien, de meeste bomen onderaan het talud aan de Stationsstraat zijn gekapt. Wat gaat er gebeuren? De Stationsstraat en een stukje Schoolstraat (vanaf fietstunneltje tot café ‘t Hoekje) worden geheel opgeknapt. Tijdens een aantal informatieavonden zijn de bewoners bijgepraat door de gemeente en konden ze meepraten en -denken over het soort bestrating, beplanting, aanleg parkeerplaatsen enz. De bedoeling is dat gelijk de riolering in de Stationsstraat wordt vernieuwd. Er zal worden gebruik gemaakt van zogenaamde wadi’s, dit zijn afwateringsgeulen die er o.a. voor moeten zorgen dat ook de Dorpsstraat bij ernstige stortbuien snel het hemelwater kwijt kan. Deze wadi’s komen in de groenstrook t.o. de Stationsstraat waardoor er dus enkele bomen gekapt moesten worden. Maar er zijn ook al weer nieuwe bomen uitgezocht door de bewoners. Deze zullen t.z.t. terug geplaatst worden. Verder komt er een soort verkeerslus die ervoor zorgt dat verkeer (met name vrachtwagens) makkelijker kan keren aan het einde van de Stationsstraat nu de oprit naar de N348 is afgesloten. Op dit punt stond vroeger het oude station. Er komt op deze locatie een mooi kunstwerk met verwijzing naar dit station. Dit kunstwerk is tot stand gekomen in samenwerking met de historische kring en onze plaatselijke kunstenaar, dhr. Spijkerman. Voor dit kunstwerk zijn ze nog op zoek naar een vakkundig metselaar en oude stationstegeltjes met de letters ‘Lemelerveld’. Weet u iemand die goed kan metselen en/of heeft u deze tegeltjes dan kunt u contact opnemen met dhr. Mosterman. f.mosterman@dalfsen.nl. Haagjes en groenstroken moeten er uiteindelijk voor zorgen dat het een mooie straat wordt die prima past in ons oude dorpscentrum. Op www.sukerbiet.nl is een plattegrond van de nieuwe situatie te bekijken en meer prachtige plaatjes van het station uit de tijd van weleer, beschikbaar gesteld door de Historische Werkgroep Lemelerveld. 1925 Station Lemelerveld. 1909 Personeel station Lemelerveld. Aanpassingen. Foto: mArtin ZwAkenBerg COMPOSTACTIE Tel. 0572-37 12 90 Compost goed voor: ■ Gazon ■ Border ■ Plantgaten ■ Moestuin / groentetuin Gemaakt van natuurlijke reststoffen. Voor elke m³ verkochte compost gaat een deel naar Team Sukerbiet. Hiermee sponsort u vele goede doelen. Actie is geldig op vrijdag 10 en zaterdag 11 april.
Page 6
ONDERNEMEND LUTTENBERG ACTIE paas-quarantainepakketten-drive-in Denk aan je naaste in deze moeilijke tijd en natuurlijk ook een beetje aan jezelf. Geef een Ondernemend Luttenberg Paas quarantaine pakket aan je naaste(n) cadeau. Leuk om te geven, nog leuker om te krijgen. Ondernemend Luttenberg organiseert een paas-quarantaine-pakketen-drive-in op: VRIJDAG 10 APRIL – 18.00-20.00 UUR Keuze uit: • Cadeaupakket voor vrouwen à € 37,50 • Cadeaupakket voor mannen à € 35,00 • Borrelpakket, 4 personen • Dinerpakket, 4 personen à € 39,00 à € 60,00 Pakket(ten) bestellen 1. Bestellen kan tot donderdag 9 april 21.00 uur 2. Mail het pakket/de pakketten naar wens naar: ondernemersver.luttenberg@gmail.com 3. Vermeld naam en telefoonnummer bij de bestelling Werkwijze drive in voor afhalen pakketten – veiligheid voorop! 1. Kom vrijdag 10 april tussen 18.00-20.00 uur met de auto naar Elckerlyc 2. Volg de aanwijzingen ter plaatse op - 1.5 meter afstand - 3. Neem je pinpas mee 4. Reken af bij de mobiele pinautomaat - reiniging na elke transactie - 5. Open de achterklep van de auto of laat deze openen als dat van binnenuit niet kan 6. Het pakket/de pakketten inclusief een aardigheidje van Ondernemend Luttenberg worden achterin de auto gezet en de achterklep wordt gesloten 7. Drive-in verlaten 8. Fijne paasdagen! BESTELLEN: tot donderdag 9 april 21.00 uur ONDERNEMERSVER.LUTTENBERG@GMAIL.COM OPHALEN met auto: VRIJDAG 10 APRIL 18.00-20.00 UUR ELCKERLYC #STEUNJENAASTE #KOOPLOKAAL #BEDANKT! 3 PAAS-QUARANTAINE PAKKETTEN: 1 CADEAUPAKKET - vrouw € 37,50 Sorry mannen, vrouwen zijn altijd ietsie duurder... Gezichtsmasker, het Schaartje Haarmasker, het Schaartje Handcrème, Salon Sophie DIY sieraad, Renske Mollink Liefmans biertjes en wat lekkers, Schoenmaker Kippeneitjes, Klompenatelier Dijkman Tijdschrift, Coop Top Fit Salland zet je in beweging 2 CADEAUPAKKET - man € 35,00 Fles wijn, Spoolder Grote fles speciaalbier, Coop Speciaalbiertjes (2), Schoenmaker Kaas en worst, Schoenmaker Klompen flesopener, Klompenatelier Dijkman Styling gel, het Schaartje Klusspullen, Verschoor Verrassing, Vakgarage Mol Top Fit Salland zet je in beweging BORRELPAKKET - 4 pers. € 39,00 Speciaal biertjes (2), Schoenmaker Fles witte wijn, Spoolder Nootjes, Schoenmaker Luxe droge worst en chips, Coop Zakje knabbelvoer, Klompenatelier Dijkman Grillworst, Cater-Beter Klompen flesopener, Klompenatelier Dijkman Spelletje, ’t Salland Coaching Verrassing, Verschoor Top Fit Salland zet je in beweging 4 DINERPAKKET - 4 pers. € 60,00 Heerlijk soepje met stokbrood en kruidenboter, Schoenmaker 4 heerlijke biefstukken, Cater-Beter Opgemaakte salade, Spoolder Aardappelschotel en groenten, Coop Toetje, Coop Twee flessen wijn (rood en wit), Spoolder Spelletje, ’t Salland Coaching Top Fit Salland zet je in beweging Berenjacht Wie kent niet het prentenboek ‘Wij gaan op berenjacht’ ? Nu we allemaal aan huis gekluisterd zitten is er in heel Nederland een berenjacht ontstaan. Wat is de bedoeling? Je zet een (knuffel) beer achter je raam en kinderen kunnen tijdens hun dagelijkse wandeling op ‘berenjacht’. Lemelerveld gaf aan de oproep om een beer voor het raam te zetten massaal gehoor. Met name in de kinderrijke wijken zie je de knuffels op veel plaatsen parmantig achter het glas zitten. En er wordt fanatiek gezwaaid door de kids naar de beren. Helaas kunnen de beren niet terug zwaaien. Er zijn ook ouderen, die zo’n pluche geval in de vensterbank zetten en zelf zwaaien naar de voorbij gaande berenjagers. Zij zitten aan huis gekluisterd en voor hen is dit een van de spaarzame contacten met de buitenwereld in deze krankzinnige tijd dat alle sociale contacten abrupt afgesneden worden. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je in groepen op berenjacht gaat! Gewoon met je eigen gezin tijdens het wandelen even wat ontspanning voor de allerkleinsten. Vacature Machinist Mobiele Torenkraan/Autolaadkraan foto’s: hans heerink Zie je het als een uitdaging om aan het werk te gaan als machinist mobiele torenkraan/autolaadkraan kijk dan snel naar onze vacature. Voor onze opdrachtgevers ben je dagelijks onderweg met je “eigen” kraan. Als kraanmachinist ben je verantwoordelijk voor het verplaatsen van materialen op en van het dak, het veilig bedienen en het onderhouden van de Mobiele kraan. Je taken zullen bestaan uit: Het verladen en verplaatsen van dak producten. Zorgen voor een veilige werkomgeving. Bijspringen bij werkzaamheden op het hellende dak. Plegen van onderhoud en schoonmaak van de mobiele kraan. Functie-eisen: Je hebt affiniteit met kranen en/of grondverzetmachines. Je kunt jouw werk zelfstandig uitvoeren en controleren. In bezit van Rijbewijs B CE code 95 is een pré. Wat krijg je ervoor terug: Een gevarieerde uitdagende functie. Een uitstekend salaris. Uitzicht op een vast dienstverband. Neem contact op voor meer informatie en/of interesse met Combidak tel. 0572-331504 en vraag naar Marcel Reimink of stuur een mail naar h.reimink@combidak.nl Handelsweg 37 8152 BN Lemelerveld tel. 0572-331504 info@combidak.nl - www.combidak.nl WATERSTRAALSNIJDEN
Page 8
paasdagen j u uw MAX. 4 KRATTEN PER KLANT Hertog Jan pils krat 24 fl esjes à 300 ml of 3 multipacks à 6 blikjes à 330 ml MAX. 6 MULTIPACKS PER KLANT 17.29 17.97 9.49 Alle witte asperges bak 400 gram of zak 500 gram 5.99 6.99 3.99 Johma brood- en toastsalades 3 bakjes à 175 gram combineren mogelijk 5.25 9.15 5.Coop roomboter croissants naturel 2.36 1.19 Neppelenbroek Lemelerveld Kroonplein 18 ma-do 8-20 uur| vr 8-21 uur | za 8-20 uur | zo 12-17 uur Ola Viennetta 2 dozen à 750 ml combineren mogelijk 4.55 3.41 _ _ 7.20 5.40 Alle authentieke vleeswaren 3 pakjes combineren mogelijk 4.95 3.30 _ _ 10.86 7.24 Zalmfi let zonder of op huid pak 175-300 gram 5.38 2.69 _ _ 6.78 3.39 Coop of I’m verse sappen of smoothies 2 flessen à 500 ml combineren mogelijk 4.10 2.05 _ _ 4.90 2.45 Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van maandag 6 t/m maandag 13 april 2020. Week 15. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend. 2+1 GRATIS* 25% KORTING* 3 STUKS 1+1 GRATIS* 4 STUKS 1+1 GRATIS* ADVERTENTIE Informatie van de huisartsenpraktijk Lemelerveld, de stand van zaken met betrekking tot Covid 19 (Corona) infectie Allereerst willen we de vele gulle gevers bedanken die mondkapjes en beschermende kleding naar de huisartsenpraktijk hebben gebracht. Wij hebben dankzij u nu voor de komende tijd voldoende materialen om besmettingen van onszelf, en via ons naar anderen te voorkomen! De deuren van het praktijkgebouw zijn gesloten. Een klein team is dagelijks aanwezig en bereikbaar via de telefoon en de mail. Een wisselend deel van het team werkt vanuit huis. Binnen ons team is nog niemand besmet geraakt met het Covid 19 virus. Wij zijn bereikbaar voor alle medische klachten die de gezondheid kunnen schaden en die niet afgewacht kunnen worden. De doorverwijsmogelijkheden zijn beperkt. Net als veel andere hulpverleners proberen we lichamelijke contacten te vermijden. Een controle zonder klachten of onderzoek “voor de zekerheid” wordt momenteel niet uitgevoerd. Zo veel mogelijk proberen we telefonisch of per mail te bepalen wat uw probleem is en hier advies over te geven. Net als de ziekenhuizen, en de ambulancediensten zorgen ook wij voor een schone en veilige omgeving. De patiënten met mogelijke Covid 19 infectie worden in een apart deel van de praktijk onderzocht, en komen niet met elkaar of met andere patiënten in aanraking. Wij merken dat er zeer weinig voor spoedeisende gevallen wordt gebeld! Wij vermoeden dat mensen uit bescheidenheid of angst voor oplopen Covid 19 infectie te lang wachten met klachten die géén uitstel kunnen verdragen. Neemt u aub wél contact op bij mogelijk ernstige klachten!! Er is zowel bij ons als in de ziekenhuizen voldoende mogelijkheid om u te onderzoeken en eventueel behandeling te starten. Tot slot: Sommige mensen worstelen met de vraag of beademing of een ziekenhuisopname in hun situatie zinvol is. Dat er in het ziekenhuis geen bezoek mag komen maakt het dilemma nog groter. Daarbij hebben sommigen twijfels of zij wel volledig kunnen herstellen en terug zullen keren in hun oude woonsituatie. Herkent u zich in deze vragen? Wij willen graag met u meedenken over uw persoonlijke situatie en u eventueel adviseren. Neemt u contact op met de huisartsenpraktijk als u deze twijfels heeft. Wij wensen u veel sterkte met het volhouden van de noodgedwongen afzondering, en met de mogelijke financiële gevolgen voor velen. Met vriendelijke groeten van alle medewerkers van de huisartsenpraktijk Lemelerveld ____________________________________________________ - Container bestellen? Roelofs Lemelerveld bellen 0572-37 12 90. Containers van 2 tot 30 m3 Digitale vieringen Beste medeparochianen, Ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus heeft de Nederlandse bisschoppenconferentie besloten om alle liturgische vieringen, in de weekenden en door de week, op te schorten tot 1 juni a.s. Ook mogen er in de kerken en parochiecentra geen bijeenkomsten plaatsvinden. Wel sporen onze bisschoppen ons als pastores, maar ook u parochianen aan, om onze christelijke roeping gestalte te blijven geven en er voor elkaar te blijven zijn. We worden hierbij aangespoord om zo creatief mogelijk te zijn. Vanaf nu is het mogelijk om elke zondag om 11.00 uur de Eucharistieviering vanuit Ommen live mee te vieren via internet: https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk. Hieronder vindt u het vieringenrooster: Witte Donderdag 9 april 2020, 11.00 uur Eucharistieviering. Celebrant: Pastoor Monninkhof Kruisweg 10 april 2020, 15.00 uur: Gebedsviering. Agens: pastor Rutgers Goede Vrijdag 10 april 2020, 19.00 uur: Gebedsviering. Agens pastoor Monninkhof Paaswake 11 april 2020, 21.30 uur: Eucharistieviering. Celebrant: pastor Rutgers Paaszondag 12 april 2020, 11.00 uur: Eucharistieviering. Celebrant: pastoor Monninkhof Tweede Paasdag 13 april 2020, 11.00 uur: Eucharistieviering. Celebrant: pastor de Vries (of pastor Rutgers) Gratis Mentale Pitstop voor hulpverleners in de zorg In deze coronacrisis is een heel groot gedeelte van Nederland stilgevallen. Terwijl het in de zorg ‘alle hens aan denk’ is. Het is steeds duidelijker dat het uiterste wordt gevraagd van ons zorgpersoneel. En dat dit fysiek, maar ook mentaal zeer belastend is. Coaching Lemelerberg wil hulpverleners in de zorg graag een hart onder de riem steken met een gratis Mentale Pitstop voor iedereen die dat nodig heeft. Met een Mentale Pitstop kun je even op adem komen en je verhaal doen. Even echte aandacht voor de zorgverlener zelf. Weer ruimte maken in je hoofd en aandacht voor je eigen grens en gezondheid. Stoom afblazen. Een uitlaatklep voor gedachten en emoties en stress. Werken aan mentale veerkracht zodat je er weer tegenaan kunt. Coaching in bijzondere tijden De Mentale Pitstop kan op een aantal manieren plaatsvinden, met E-coaching of telefonische coaching, uiteraard in een goed beveiligde online omgeving. Daarnaast heeft Coaching Lemelerberg ook een verwarmde buitencabine gemaakt, met uitzicht op de Lemelerberg. Zo zijn ook op een veilige manier fysieke afspraken mogelijk. Ben je hulpverlener in de zorg en toe aan een Mentale Pitstop? Neem contact op met Coaching Lemelerberg. Bel 06-45436963 of stuur een mail naar klostermann@ coachinglemelerberg.nl. Deze week: BEVRIJDINGSWEEK! ____________________________________________________. ____________________________________________________ - Voetbalvereniging Lemelerveld. Opgave jeugdleden via www.vvlemelerveld.nl. Bij vragen bel Judith in ‘t Veld, 0572-371227. ____________________________________________________ ‘Ach ja, weet je nog wel…’ Beeldbellen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers Vanaf maandag 13 april start het mantelzorgteam met ‘Ach ja, weet je nog…’. Twee keer per week, op maandagochtend en op donderdagochtend, komt een kleine groepje van mensen met dementie en hun naaste via de tablet of computer online bijeen in een beeldbelprogramma om samen, onder leiding van Janny en Ilja van het mantelzorgteam, herinneringen op te halen. De meeste mensen met dementie hebben door de coronamaatregelen momenteel geen dagbesteding. Dat betekent in veel gevallen dat ze samen met hun partner of een andere naaste thuis zijn. Het mantelzorgteam gaat online bijeenkomsten organiseren voor mensen met dementie en hun naaste. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we met elkaar herinneringen ophalen aan de hand van verhalen, foto’s, liedjes en gebruiksvoorwerpen. Door samen herinneringen op te halen verbetert het contact tussen de persoon met dementie en de mantelzorger. De online bijeenkomsten zijn 2 keer per week en duren ongeveer een uur. Het zijn positieve momenten waarmee zowel de mantelzorger als degene met dementie veel plezier kan beleven. ‘Ach ja, weet je nog….’ is een aangepaste variant van de cursus ‘De Kracht van Herinneringen’. Mensen die vragen hebben hierover of mee willen doen kunnen zich aanmelden via de email: i.bomers@saamwelzijn.nl of telefonisch 06-19218070. Bent u (nog) niet zo heel erg vaardig met de computer of de tablet dan gaan wij u (op afstand) helpen om te kunnen beeldbellen met een klein groepje. Vijfenzeventig jaar geleden werd Salland bevrijd van Duitse overheersing. Dat gebeurde in de richting van zuid-oost naar noord-west. Elke dag kwamen een paar dorpen en steden in geallieerde handen en konden de dolblije bewoners de Nederlandse vlag mét oranje wimpel uithangen, die vijf jaar la ng onderin de kast bewaard was. Beste Luttenbergers: laten ook wij dat in deze week en speciaal op 10 april doen: de bevijdingsvlag uithangen als teken van hoop en verwachting op betere tijden, nu het coronavirus ons in haar greep houdt. De vlag mag blijven wapperen tot en met 5 mei. Dat gaan we elk jaar herhalen in deze periode! Te koop bij COOP Alfring. Computerreparaties Kogelman, Veenweg 19, Luttenberg Tel. 0572-37 19 52 Open van ma. t/m vr. 19:00 tot 21:00 IETS TE VIEREN?! VERJAARDAG OF GEBOORTE? Wij verhuren opblaasbare figuren van 3 tot 4 m hoog. Bijvoorbeeld Abraham of Sara, 3 dagen € 35,00. Halve Abraham of Sara, 3 dagen € 25,00. Geboortefiguren 7 dagen € 25,00. Bij al onze objecten wordt standaard een moker, kabelhaspel 15 m en bouwlamp meegeleverd. Voor meer info: ABF Verhuur Lemele, bel of app 06-29 18 38 12 (na 18.00 uur i.v.m. andere werkzaamheden).
Page 10
Voorjaarsacties geldig t/m 14 april Potgrond 37,5 liter Per zak € 3,70 Hoogwaardige Jardino potgrond 70 liter Per zak € 7,99 5 halen = 4 betalen 3 halen = 2 betalen Lavendel Anouk Hortensia Culterra hoogwaardige bemesting 10 + 4 + 6 25 kg Actieprijs € Diverse vaste planten Van € 3,49 Actieprijs € Potmaat 19 cm Per stuk € 7,99 2 stuks € 15,00 23 cm pot Adviesprijs € 12,99 Actieprijs € 7,99 2,99 28,95 37,5 liter Per zak € 2,75 5 halen = 4 betalen Spaanse Margriet Potmaat 10,5 cm Per stuk € 1,79 4 stuks € 5,00 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-19.00 uur zaterdag 8.30-17.00 uur 2e paasdag geopend 9.00-13.00 uur Kerkstraat 27 LEMELERVELD T (0572) 37 12 31 info@multimatelemelerveld.nl 2e paasdag geopend van 9-13 uur Bemeste tuinaarde Actie geldig op 11 + 13 april: 20% korting op alle tuinmachines zoals: grasmaaiers, robotmaaiers, hogedrukreinigers, heggescharen etc. Uitgezonderd: vaste lage prijzen en actieprijzen Tevens uitgezonderd: Makita tuinmachines, hierop geldt 10% korting TE KOOP: Houten landhekken Tel. 06 54 95 14 33 Wilt u met ons We voelen ons verantwoordelijk voor onze medewerkers, hun gezinnen én onze samenleving. Door ons te focussen op werkzaamheden die wél veilig uitgevoerd kunnen worden, kunnen we mensen hun banen garanderen en hoeven we geen beroep te doen op overheidssteun. Continuïteit van ons bedrijf is daarbij van cruciaal belang. Helpt u onze ambitieuze plannen te realiseren? SAMEN HELPEN WE ELKAAR Ambachtsweg 4 - 8152 BA Lemelerveld (0572) 37 17 77 - info@lenferink.com www.lenferink.com meedenken of we ook voor u op een veilige manier een betekenisvolle klus kunnen uitvoeren? We doneren dan 10% van deze omzet aan Het Rode Kruis (of een goed doel dat u een warm hart toedraagt). Wat een geweldige verrassing voor Jo Reimink. Op maandagochtend 6 april werd Jo verrast door haar kinderen en kleinkinderen voor haar 90e verjaardag. De familie Reimink kwam met een hoogwerker naar Brugstede om Jo voor haar eigen balkon op gepaste afstand toe te zingen op deze speciale dag. En er werd spontaan een polonaise ingezet door de rest van de familie op straat. Binnen in het Grand Café vierde Jo haar feestje bij het raam. Zo kon zij samen met de bewoners en de familie, die buiten op het terras zaten, genieten van koffie en taart. Wat een leuke actie van de familie en wat heeft Jo Reimink ervan genoten. Foto’s: hAns heerink

LE 1april2020


Page 0
39e jaargang nr. 1936 - 1 april 2020 Herinrichting Kroonplein/ Kloosterstraat Kroonplein Op het Kroonplein is de gemeente Dalfsen, groenvoorziening, bezig geweest overal stukjes in te planten. Ook is tegenover Reimink de nieuwe sokkel geplaatst voor het kunstwerk Romeo en Julia van de Belgische kunstenaar Luk van Soom. Wanneer het beeld op de nieuwe sokkel geplaatst wordt is nog niet bekend. Op de in november 2018 gehouden informatie-avond over de herinrichting van het Kroonplein werd het nieuwe plan gepresenteerd. Hierbij werd aangegeven dat het de bedoeling is dat er door middel van vaste beplanting duidelijkheid komt in rijroutes, rijrichting en verkeersveiligheid. Het parkeergedeelte wordt meer afgebakend, door haagjes en ligusterblokken, zodat niet van alle kanten verkeer komt aanrijden en het terrein slechts vanaf 2 punten toegankelijk is. En nu is het te hopen dat de verkeersveiligheid hierdoor zal verbeteren en dat het plein er minder kaal uit gaat zien. De herinrichting is nog niet helemaal klaar. Maar de aanplant kan in ieder geval gaan groeien. Kulturhus biedt (gratis) werkplekken aan In deze rare tijden waarin veel mensen noodgedwongen thuis moeten werken is het wellicht voor sommigen lastig om thuis een rustige plek te creëren waar je ongestoord kunt werken. Daarom biedt het Kulturhus (gratis) werkruimte aan! Nu het Kulturhus voor overige activiteiten gesloten zit is er voldoende ruimte om te werken en/of te leren. Wij hebben plek genoeg dus afstand houden is geen probleem! Niet alleen voor werkenden maar ook voor studenten die een rustige werkplek zoeken bieden wij deze plekken aan. Er is gratis wifi en koffie/thee is ook geen probleem. Wil je gebruik maken van deze mogelijkheid mail dan even naar info@kulturhuslemelerveld.nl en dan maken we een afspraak zodat we de deur voor je open kunnen doen. In eerste instantie op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Uiteraard doen we een beroep op je eigen verantwoordelijkheid door alleen hiervan gebruik te maken als je in goede gezondheid bent. We zien je graag! Berenjacht Speelterrein Kloosterstraat Zoals vorig week al aangegeven wordt er nog steeds gewerkt aan de herinrichting van het speelterrein. Het gedeelte dat vooral groen gaat worden is nu ook ingezaaid. Er zijn rood/witte linten omheen geplaatst zodat de jeugd niet in de verleiding komt dit gedeelte als crossterreintje te gebruiken. Het mag dus niet betreden worden. Hopelijk lukt het om de verleiding hiervan te weerstaan. De aanwonenden kunnen natuurlijk wat dat betreft zelf ook een oogje in het zeil houden. Al met al zal ons dorp er met het nieuwe groen straks mooier door worden. TeksT: AnneT schoorlemmer / FoTo’s: hAns heerink U heeft het misschien al wel gelezen op facebook of in de krant. In deze tijd van coronacrisis is er een hype overgewaaid vanuit Amerika en Australië, maar dichterbij Nieuwleusen is ook al bezig. Het idee is om een teddybeer voor het raam te zetten, zodat kinderen die de spaarzame momenten buiten zijn, individueel op berenjacht kunnen gaan. Dus stof uw oude beer even af of wellicht als u in de jonge kinderen zit, hebt u er zo een voor het grijpen en zet hem voor het raam. De kinderen zullen er blij mee zijn en zullen vrolijk naar u zwaaien. Zo blijven we toch in deze rare tijd van minimaal sociaal contact een beetje contact houden met de buiten wereld. Namens de kinderen onder ons alvast bedankt. FoTo: AnneT schoorlemmer Zie ook de facebookpagina: berenjacht in NL. TeksT: WillemvAnTrui
Page 2
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ps. 119: 105 Spontane fotografie Samen lachen, samen spelen, samen met jou alles delen. Welkom lieve JORN Ebbinge 25-03-2020 Trotse broer en ouders Guus, Hilde en Ernst Tjalkstraat 50 8152 CL Lemelerveld Na een goed en welbesteed leven, waarin hij er altijd voor iedereen was, is van ons heengegaan mijn lieve zorgzame man, onze lieve vader en trotse opa Wilhelmus Frederikus van der Vegt Helmus * Lemelerveld, 29 oktober 1930 6 maart 1958 Tonnie van der Vegt-Bakker Irma en Jan Martijn Robin en Naomi Jacco en Lisa Kyra en Erik Ella en Jan verschijnt elke week huis aan huis in lemelerveld en omgeving uitgave: drukkerij van asselt ambachtsweg 3 8152 ba lemelerveld redactie, advertenties en administratie: ambachtsweg 3 lemelerveld T 0572-37 21 55 E info@drukkerijvanasselt.nl I www.drukkerijvanasselt.nl inleveren • advertenties: zwart/wit: dinsdags tot 10.00 uur kleur: ‘s maandags tot 10.00 uur • redactioneel: ‘s maandags tot 09.00 uur bezorgklachten: • bebouwde kom lemelerveld: tel. 0572-37 21 55 (drukkerij van asselt) • buitengebied: tel. 0572-37 15 08 (fam. weelink) doorgeven vanaf vrijdag Persoonlijke begeleiding, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent Een uitvaart die past bij uw wensen vertrouwd, respectvol en betrokken Uitvaartverzorging en begeleiding Hendrie Arnold Tel. 06 206 327 21 (dag en nacht bereikbaar) Kerkstraat 32a, 8151 AP Lemelerveld info@uitvaartverzorging-hendriearnold.nl www.uitvaartverzorging-hendriearnold.nl Marlies en Bart Laura Tamara en Maurice Wij bedanken iedereen die mijn man en onze vader en opa met liefde, zorg en aandacht heeft omringd. In het bijzonder door alle medewerkers en vrijwilligers van Zorgcentrum Brugstede. T. van der Vegt-Bakker Meester Gorisstraat 7a 8151 AG Lemelerveld In verband met de Covid-19 virus heeft de uitvaart op dinsdag 31 maart in besloten familiekring plaatsgevonden in de Brugkerk te Lemelerveld. Vanwege deze situatie hebben wij mijn lieve man, onze vader en opa ook in besloten familiekring begraven op de Bijzondere begraafplaats te Lemelerveld. De uitvaartdienst was en is nog te beluisteren en te zien via kerkdienstgemist.nl Wij zouden het fijn vinden als u een persoonlijke herinnering of steunbetuiging wilt achterlaten in het condoleanceregister van Helmus op www.onlinemeeleven.nl TE KOOP: Houten landhekken Tel. 06 54 95 14 33 _________________________ - Slank en fit met Herbalife! 30 dagen geld terug garantie Janny van Dijk, tel: 0572-372242 0655864114. _________________________ _________________________ - Volleybalvereniging De Bevers. Opgave en informatie bij Edmunda Hogenkamp, tel. 0546-67 34 93. _________________________ _________________________ - Voetbalvereniging Lemelerveld. Opgave jeugdleden via www.vvlemelerveld.nl Bij vragen bel Judith in ‘t Veld, 0572-371227. _________________________ † Lemelerveld, 25 maart 2020 Tel. 06-30 98 23 90 of 0572-37 38 91 ______________________ - Straatzand, tuingrond, compost, metselzand, grind, zandbakkenzand nodig? Bel 0572-37 12 90 Roelofs Lemelerveld. Zowel afhalen als bezorgen is mogelijk. ______________________ GEEN Algemene Hulp Dienst L’veld tijdens Corona Huisarts: tel. 0572-37 17 22 Avond- en weekenddienst huisarts: tel. 0900 - 333 63 33 Apotheek Lemelerveld: tel. 0572-37 05 21 GGD Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar “Soms heb je een vraag” Inloopspreekuur: iedere do 9.00-10.00 u. Ds. C. Keersstraat1, Lemelerveld, tel. 088-4430702 ZGR Brugstede MIEN(Thuiszorg) Klantkompas 0572-744050 Spoednummer 088-6564280 klantkompas@zgr.nl Tandartspraktijk Lemelerveld tel. 0572 74 52 52 bereikbaar elke werkdag van 09.00-12.00 uur www.tandartspraktijklemelerveld.nl Avond- en weekenddienst tandarts: tel. (0572) 39 59 32 Verloskundigen: Gemmare: tel. (0548) 61 65 10; spoednummer: tel. 06-28 47 27 74 Mammacafé Nijverdal, 1e en 3e wo vd maand, 10.00-11.30 u Zwanger & Zo: tel. (0548) 62 03 26; spoednummer: tel. 06-20 10 30 48 www.MoedersvoorMoeders.nl Aanmelden kan t/m 11e week vd zwangerschap: tel. 088-2780000 info@moedersvoormoeders.nl Carinova Thuiszorg: tel. 0900-86 62 (24/7) (0570) 51 85 64 www.carinova.nl Rosengaerde Zorg Thuis: tel. 06-10 02 32 58 (24/7) www.rosengaerde.nl Weekenddienst apotheek: Spoedrecepten: za en zo gesloten. Buiten openingsuren: Isala Apotheek: 038-424 54 74. Op za en zo van 09.00-12.00 u is Apotheek Heino ook open: 0572-39 28 88 Dierenarts: Dag en nacht bereikbaar: tel. (0529) 43 53 63 Praktijk voor fysio-, manuele-, oedeem- en geriatrietherapie, acupunctuur, Corefit en FIT krukkenuitleen: tel. 37 21 58 / voor Lemele: 06-57 04 59 78, bgg 37 21 58 Praktijk voor Osteopathie Natasha Stigter D.O.-M.R.O. tel. 06-50 84 41 70 www.pvo-osteopathie.nl AcupunctuurBreed/Karel Beck: meten is weten Klassieke en moderne technieken www.acupunctuurbreed.nl tel.:370422 /06-20 40 30 38 acupunctuurbreed@gmail.com WAARDEVOL ZIJN praktijk voor psychodynamische therapie & coaching, tel. 06-46 67 43 23 Praktijk voor psychologische hulp en begeleiding: Info/afspr. tel. 06-53 21 74 60 Therapeutische coach PMA-Coach/Trainer - Counseling-Coach tel. 06-30 370 212 www.pma-joseholtmaat.nl Zorgwinkel Salland: hulpmiddelen Tel. (0572) 36 32 35 www.zorgwinkelsalland.nl Ergotherapie Salland 06-450 428 77 www.ergotherapie-salland.nl Spreekuur Alg. Maatsch. Werk: do 9.00-10.00 u, Kulturhus De Mozaïek Alg. Hulpdienst Graag Gedaan Tel. 37 25 49 / b.g.g. 37 19 89 Diabeteslijn: tel. (033) 463 05 66 St. Terminale Thuiszorg Ommen e.o: tel. (0529) 45 23 30 (24 u/dag) Sociaal Steunpunt Kerken: Tel. 37 01 00 • ma en do: 9.15-11.30 u Ambachtsweg 3 Lemelerveld (0572) 37 21 55 info@drukkerijvanasselt.nl Druk | Ontwerp | Binnen- buitenreclame Ghana-gangers FoTo: eigen FoTo De Algemene Hulp Dienst ‘Graag Gedaan’ Lemelerveld stopt voorlopig met het aanbieden van hun diensten. We doen dit om onze vrijwillige chauffeurs te beschermen. Al onze vrijwilligers behoren tot de kwetsbare doelgroep. Hun werkzaamheden zijn niet uit te voeren zonder 1,5 meter afstand te houden. Behoor jij niet tot deze kwetsbare doelgroep en zou je verkopen bloembollen! In de update van maart kon u het al lezen: in het voorjaar verkopen wij, Tabitha, Maartje, Jakolien en Elianne, leliebollen van Huetink Lelies! De afgelopen dagen heeft de zon al heerlijk geschenen, erg aangenaam zo achter het glas, de lente komt eraan! De kleurige en fleurige bloemen staan alweer voor de deur en wij willen graag Lemelerveld een kleur geven door leliebollen te verkopen. De leliebollen worden geschonken door Huetink Lelies, het bedrijf dat bekend staat in de regio om zijn lelieteelt. Sla nu uw slag, zodat uw tuin in het voorjaar een heerlijke geur en kleur heeft! De opbrengst van de leliebollen gaat naar de bouw van drie klaslokalen in Ghana. Misschien weet u het nog wel: met de bouw van drie nieuwe klaslokalen kunnen 326 kinderen in La-Atari naar school, ook wanneer het regent. Hiermee wordt het onderwijs verbeterd en krijgen de kinderen een beter toekomstperspectief. Door de huidige situatie met het coronavirus hebben wij na overleg met elkaar besloten om de actie door te laten gaan, terwijl we wel de maatregelen van het RIVM opvolgen. In deze periode is het belangrijk om creatief na te denken en we zijn gekomen met een leuke actie, die ook nog eens corona-proof is! U kunt de leliebollen bestellen via onderstaand mailadres of telefoonnummer. Wij zullen uw bestellingen klaarmaken en vrijdag 24 april langs de deuren gaan. Van te voren wordt er zoveel mogelijk online betaald, mocht u het niet lukken om online te betalen, dan overleggen we samen even wat het beste is. Wij zullen de zakjes bloembollen voor uw voordeur leggen en laten weten dat we zijn geweest. Het liefst zouden wij met jullie face to face contact willen en eventjes een praatje maken, maar we willen zo min mogelijk besmettingen krijgen in Lemelerveld en daar willen wij ons steentje ook voor bijdragen. Wij verkopen verschillende kleuren leliebollen om zo uw tuin in het voorjaar op te fleuren. De kleuren (zie afbeelding) van de lelies zijn roze, wit, geel, oranje, rood en een gemixt zakje van de vijf kleuren voor de liefhebber. In een zakje zitten 10 leliebollen. U kunt de leliebollen bestellen tot en met donderdag 16 april 2020 via lemelerveld@worldservants.nl of een belletje/appje naar Tabitha op 06-22145356. Meer info over prijzen: sukerbiet.nl. Multimate wordt Hubo XL Vanaf 3 april gaat Multimate door als Hubo XL Lemelerveld. Zie de adv. op de achterpagina Geen kerkdiensten! Alarmnummer politie/brandweer: 112 Servicepunt Gemeente Dalfsen: Gesloten! iets willen betekenen voor deze Hulp Dienst? Neem dan contact op met het algemene tel.nr. van Saam Welzijn, tel. 0529 48 21 21.
Page 4
Autoschade? Als autoschadeherstel ook waardeherstel moet zijn, ga dan naar... HULSMAN BESTRATING V.O.F. Riool-, grond- en straatwerkzaamheden Specialisatie: sierbestrating Plaat- en richtwerk l Schadetaxatie-verzekering l Ruitmontage l Uitdeuken zonder spuiten l Spuitwerk l Licht industrieel spuitwerk l Caravanrepair l Nano lakverzegeling l Gratis leen-auto l 24/7 spoedservice: 0572 37 24 37 EUROGARANTBEDRIJF STROOISEL Vier jaar garantie Wilco van Dam M. 06-228 157 98 Industrieterrein ‘t Febriek Handelsweg 25 Lemelerveld Tel. (0572) 37 24 37 www.gebrmasmanautoschade.nl STROOISEL • HOUTKRULLEN • VLAS GEMALEN EN GEHAKSELD STRO THEO JANSEN VERBOUW & ONDERHOUD Onderhoud / verbouw / renovatie tegel-, metsel- en timmerwerk Lemelerveldseweg 106 - 8152 DE Lemelerveld Telefoon 0572-37 23 29 - Mobiel 06-83 20 82 88 ____________________________________________________ - Dagelijks nieuws: dalfsennet.nl en sukerbiet.nl ____________________________________________________ Tjalkstraat 5 - 8152 CM Lemelerveld - Tel. 0572-37 29 64 Fax 0572-37 38 88 - Mobiel 06-25 04 75 07 Kerkhof Nieuwstraat Lemelerveld Het kerkhof wordt door vrijwilligers elke week geharkt. Daarom ziet het er netjes uit. Met de kerstdagen en met lichtjesavond worden heel liefdevol, grote en mooie kerststukken neergezet, dat is prachtig, maar nu het bijna Pasen is, staan ze er nog! Wat zou het fijn zijn als iedereen zijn eigen kerststukjes op zou halen en dan niet bij het schuurtje deponeren, maar bij de ingang in de grote container gooien. Graag voor vrijdag 3 april! U bespaart de harkploeg hier heel veel werk mee. Zo houden we ons kerkhof samen netjes. ZOA-collecte ZOA-collecte. Ieder jaar in maart is er de landelijke ZOA staat voor Zuid Oost Azië waar de hulpverlening jaren geleden begon. Inmiddels wordt noodhulp wereldwijd gegeven bij (natuur)rampen en oorlogen. Hulp ter plaatse voor wederopbouw. Omdat door de coronacrisis een deurcollecte nu niet mogelijk is, zou het heel erg gewaardeerd worden als u een gift overmaakt op NL46 INGB 0000 0005 50. Door diverse collectanten is ook een online bus aangemaakt, misschien bent u op die manier al benaderd. U kunt bijv. doneren via digicollect.zoa.nl/ marja-van-der-hulst Alvast hartelijk dank! Mededeling voor leden van de ouderengym, MBvO: Lemele/WIJZ en Lemelerveld/SAAM Naar aanleiding van de jullie recent bezorgde formulieren, gaarne z.s.m. e-mailadressen mailen naar mij: karelbeck0608@gmail.com. Bij voorkeur van uzelf, anders eventueel van kinderen/buren/andere cursisten. Luttenberg 75 jaar bevrijd “Vlaggen vliegen over de toonbank!” De datum dat Salland werd bevrijd in 1945, was 10 april. We naderen die datum weer, nu in 2020, vijfenzeventig jaar later. Alle plannen zijn opgeschort door de coronacrisis. Daar zou je toch chagrijnig van worden: allemaal leuke dingen die niet doorgaan, mensen die elkaar niet meer lijflijk mogen ontmoeten, dreiging van ziekte, ziekenhuisopname en erger… Maar één ding kunnen we wél doen: de vrolijke bevrijdingsvlag uithangen! Deze vlag: Luttenberg viert vrijheid, is te koop bij onze onvolprezen buurtsuper COOP Alfring. De eerste zending van 25 vlaggen is al uitverkocht, maar komende week zijn ze er weer, er is aanvoer besteld. De kleurige vlag wappert al bij museum De Laarman, bij gemeenschapscentrum Elckerlyc en bij de huizen van commissieleden. Je mag de vlag rustig buiten laten hangen. Een gelegenheidsvlag valt niet onder het vlagprotocol. Gewoon uithangen van nu tot en met 5 mei. Laat deze vlag een teken zijn van hoop en optimisme in deze onzekere corona-tijd! LUTTENBERG 75 JAAR BEVRIJD FoTo: eigen FoTo Multimate schenkt 200 nieuwe vuurwerkbrillen voor Isala Naar aanleiding van de oproep om vuurwerkbrillen voor het ziekenhuis in Zwolle beschikbaar te stellen heeft Multimate Lemelerveld maar liefst 200 brillen gesponsord! Wat een prachtig gebaar in deze bizarre tijd. Daarnaast hebben dorpsgenoten er ook nog eens zo’n 200 ingeleverd dus al met al kunnen er 400 stuks naar Zwolle! Waar een klein dorp groot in kan zijn! Namens de initiatiefnemers hartelijk dank! Verantwoorde wandeling op de Lemelerberg Ten Broeke Open Volleybaltoernooi op losse schroeven Normaal gesproken zou deze week de inschrijving van het Ten Broeke Open Volleybaltoernooi van start gaan. De coronacrisis dreigt echter roet in het eten te gooien. Evenementen met een vergunnings- en meldplicht zijn tot 1 juni verboden. Het toernooi wordt jaarlijks in de tweede helft van juni georganiseerd door Volleybalvereniging De Bevers. Dit jaar is het de bedoeling dit toernooi voor de vijfenveertigste keer te organiseren van maandag 15 tot en met vrijdag 19 juni. Niemand weet nog precies hoe de coronacrisis verder zal verlopen en in hoeverre evenementen zoals ons toernooi na 1 juni doorgang kunnen vinden. Vrijwilligers zijn al wel begonnen met de voorbereidingen, echter alles onder voorbehoud. De definitieve beslissing over het al dan niet doorgaan van het toernooi wordt zo lang mogelijk uitgesteld. De start van de inschrijving voor de teams wordt vooralsnog opgeschoven en de inschrijftermijn sterk ingekort. Daardoor zal er minder tijd zijn om alles te organiseren. Zo hoopt de organisatie tijd te winnen tot er meer duidelijkheid is betreffende de overheidsmaatregelen i.v.m. de coronacrisis voor de periode na 1 juni. Zodra meer duidelijk is, zal de organisatie dit bekend maken. Velen zien elk jaar weer uit naar dit gezellige feest en het zou mooi zijn als door een wonder het toernooi toch door kan gaan. De mensen hebben als de coronacrisis voorbij is zeker behoefte aan een evenement als het volleybaltoernooi om gezellig samen te zijn met veel dorpsgenoten. Vooralsnog moeten we het doen met een foto van voorgaande jaren. Dit weekend tijdens de coronacrisis heb ik een verantwoorde wandeling op de Lemelerberg gemaakt. We beseffen niet altijd dat we geluk hebben met zulke prachtige natuur dichtbij! Dat is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Als je in de stad op een flatje zit, zijn de mogelijkheden een stuk minder. Het valt dan niet mee om na een dag thuiswerken de drukte te ontvluchten, laat staan daarbij voldoende afstand van anderen te houden. Het begint al in de lift naar beneden, hoe hou je daar voldoende afstand? In het openbaar vervoer is dat niet veel beter. Wij kunnen gelukkig de natuur in voor een ontspannende wandeling na een inspannende dag en daarbij ook nog voldoende afstand houden. Het is dan wel belangrijk op minder populaire plaatsen te gaan lopen en het tijdstip goed te kiezen, zodat je alle regels i.v.m. corona goed in acht kan houden! TeksT / FoTo’s: hAns heerink SOCIAAL STEUNPUNT KERKEN Extra oproep voor inleveren producten voor de paasactie De paaspakket inzamelactie voor de minima door het Sociaal Steunpunt Kerken komt door de corona problemen moeilijk op gang. Doordat kerkdiensten niet doorgaan komt er niets binnen bij de kerken. Alleen bij de Coop is een inzamelpunt, maar ook daar komt minder binnen dan andere jaren. Minima, die afhankelijk zijn van de voedselbank, krijgen in deze coronacrisis veel minder producten dan voorheen. Vooral voor hen is het belangrijk dat SSK goed gevulde paaspakketten kan brengen. Alleen nog deze hele week staat de boodschappenkar van SSK bij de Coop, alleen daar kunt u producten inleveren. Komt u niet bij de Coop dan kunt u ook een bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL23RABO0120848643 t.n.v. D.J. van Leussen, onder vermelding van bijdrage paaspakketten. Van uw bijdragen worden dan producten of waardebonnen gekocht. Laten we vooral in moeilijke tijden een beetje voor elkaar zorgen. ZijActief activiteiten afgelast! In verband met het coronavirus vinden de voorlopige activiteiten van ZijActief geen doorgang. Dit geldt voor bezoek Twents theater op 3 april. De ledenavond op 15 april en de voorjaarswandeling op 22 april. Adverteren in Wij informeren u graag over de aantrekkelijke tarieven FoTo: hAns heerink Tel. (0572) 37 21 55 info@drukkerijvanasselt.nl www.drukkerijvanasselt.nl of scan deze QR Code
Page 6
Luxe feeststol met amandelspijs stol 750 gram Fanta of Sprite 2 fl essen à 1500 ml combineren mogelijk 3.99 1.99 3.98 1.99 Melkan stuk 48+ kaas stuk 450-520 gram Heineken pils krat 24 fl esjes à 300 ml 16.99 9.49 Alle maaltijdsalades schaal 400 gram s 3.00 2.00 _ _ 5.39 4.39 Bakkerspracht kleine zoete en hartige koekjes 2 bakjes, combineren mogelijk Almhof kwark A ak 500 gram ak 5.43 5.82 3.99 Alle Bonduelle vriesverse groenten, ovengroenten of groenterijst 2 zakken à 300-450 gram combineren mogelijk 2.66 4.18 2.29 3.98 3.50 Neppelenbroek Lemelerveld Kroonplein 18 ma-do 8-20 uur| vr 8-21 uur | za 8-20 uur | zo 12-17 uur 1.25 0.87 _ _ 2.25 1.57 Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van maandag 30 maart t/m zondag 5 april 2020. Week 14. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend. 50% KORTING 1+1 GRATIS 1.- KORTING* 2 STUKS 2 STUKS 30% KORTING* CORONAHULP LEMELERVELD maart 2020 Aan alle Lemelervelders, ‘Let een beetje op elkaar,’ heeft onze premier gezegd. Dat zijn we in Lemelerveld wel gewend: we vormen een hechte gemeenschap die het Noaberschap hoog in het vaandel heeft staan. Op dit moment wordt extra zorg en aandacht van ons gevraagd. De reguliere plekken en momenten van ontmoeting, gesprek en samen dingen doen zijn weggevallen. Veel mensen blijven binnen en zijn alleen. Hoe kunnen we er voor zorgen dat niemand aan onze aandacht ontsnapt? We roepen u op: Laat het ons weten als u zelf hulp kunt gebruiken, of als u zich alleen voelt. En laat het ons ook weten als u iemand kent die in nood is of die hulp kan gebruiken. Wat hebben we te bieden? Behalve dat u zelf als Naober in actie komt, kan het goed zijn ook een van onze organisaties in te schakelen om: • een luisterend oor te bieden • boodschappen te doen • medicatie ophalen • etc. Het is belangrijk dat we er voor elkaar zijn om deze moeilijke tijd door te komen. Wel moeten we ons natuurlijk allemaal houden aan de richtlijnen van de RIVM. Om er zo te zijn voor onze dorpsgenoten werken we als onderstaande organisaties samen. Ook wordt in overleg bekeken welke initiatieven om hulp te bieden ontwikkeld kunnen worden. U kunt zich melden tot één van de hieronder genoemde contactpersonen: Sociaal Steunpunt Kerken: Gerda van Beesten, 0572 372251 Plaatselijk Belang Lemelerveld-Dalmsholte: Ietje Pauw, 06-54965869 Saam Welzijn Lemelerveld: Irma Hegeman, 06-11758607 E: info@pblemelerveld.nl of ssk@rvk-lemelerveld.nl W: www.nietalleen.nl Maandagmorgen jl. is begonnen met het kappen van de bomen aan de Nijverheidstraat en aan het Kanaalpad (voorheen Industriestraat). Daarna zal begonnen worden met het afbreken van het voormalige Welkoop pand en het huis dat er naast staat. Vanuit mijn huis was goed te zien hoe alles in zijn werk ging. TeksT / FoTo’s: AnneT schoorlemmer Bomenkap Kanaalpad / Nijverheidstraat ‘Meditatief kwartiertje’ vanuit de Brugkerk Bericht van de Ichthuskerk Lemele Tot 1 juni zijn de kerkdiensten in de Ichthuskerk niet openbaar toegankelijk. Elke zondagmorgen wordt vanuit de kerk een uitzending verzorgd. U kunt deze volgen op www.Ichthuskerk.nl uitzending gemist Lemele. Voor vragen: Ineke Linthorst, scriba Ichthuskerk Lemele, tel. 06-55 86 41 20. De reguliere kerkdiensten op zondag zijn weliswaar afgelast, maar elke avond zendt de Brugkerk om 19.15 uur een kwartier lang een kleine viering uit waarin een bijbellezing en korte meditatie centraal staan. Dit ‘meditatief kwartiertje’ kan live worden gevolgd via de website Brugkerk-Lemelerveld.nl en “Kerkdienstgemist.nl”.
Page 8
Multimate Lemelerveld wordt XL Lemelerveld met ingang van 3 april Vanaf 3 april gaan wij door als Hubo XL Lemelerveld. Wij hadden dit graag samen met u feestelijk willen vieren. Helaas zijn de omstandigheden door de komst van het coronavirus hier niet geschikt voor. Wij willen u én ons beschermen en daarom dus geen feest. We hopen samen met u, wanneer het weer veilig is, een passend ACTIE-WEEKEND te organiseren! We bieden extra services: • Klaarzetservice: u belt of mailt uw bestelling en wij zetten het vast voor u klaar bij de kassa. • Indien nodig kunnen we de producten ook bezorgen. • We zetten extra medewerkers in om wachten bij de kassa te voorkomen. DCM gazonstart Ecostyle Gazon AZ 20 kg We hebben ook weer een leuk assortiment: ➜ kweekartikelen ➜ tuinzaden ➜ bloembollen ➜ moestuinplantjes ➜ bloempotten ➜ pootaardappelen ➜ voorjaarsplanten We willen u vragen: • Om minimaal 1,5 meter afstand te nemen. • Zoveel mogelijk contactloos te pinnen. • Niet naar de winkel gaan als u ziek bent. • Om zoveel mogelijk alléén inkopen te doen. • Instructies van onze medewerkers op te volgen. Koemestkorrel Granulaat 50 liter Havep Worker Langwerkende gazonbemesting Actieprijs: €37,95 Potgrond Jardino 70 liter Per zak: € 7,99 3 halen = 2 betalen 100% natuurlijke gazonmeststof Actieprijs: €29,95 Kärcher K4 Full control 130 bar 5 jaar garantie Actieprijs: € 229,00 Per stuk € 2,99 Nu 3 + 1 GRATIS Openingstijden: ma-vr 09.00-19.00 uur za 08.30-17.00 u Actieprijs: € 4,99 Kerkstraat 27 LEMELERVELD T (0572) 37 12 31 info@multimatelemelerveld.nl Per stuk € 3,79 Nu 3 + 1 GRATIS Actieprijs: €18,95 Lavendel Potmaat 10,5 cm Actieprijs: €35,00 Senetti Diverse kleuren Potmaat 15 cm Hoogwaardige schoenklomp met polyurethaan zool Actieprijs: €39,95 Campanula Potmaat 10,5 cm Werkbroek Gevavi Dallas Schoenklomp

LE 25maart2020


Page 0
39e jaargang nr. 1935 - 25 maart 2020 Activiteiten viering 75 jaar vrijheid gemeente Dalfsen afgelast De viering van 75 jaar vrijheid in de gemeente Dalfsen is door de situatie rond het coronavirus van de baan. Alle activiteiten worden in overleg met de betrokken organisaties afgelast of naar een ander moment verplaatst. Er zijn teveel onzekerheden om op een verantwoorde wijze verder te kunnen gaan met de voorbereidingen en de uitvoering. De organisatoren kijken naar de mogelijkheden voor een alternatief programma op een later tijdstip. Op www.dalfsenviertvrijheid.nl komt deze periode de meest actuele informatie te staan. Harry Nijboer (rechts) van Autobedrijf Harry Nijboer en Jurgen Meijer van Autocentrum Lemelerveld. Foto: eigen Foto “Eén wordt twee, maar twee blijven één” Dit lijkt ingewikkeld, maar in wezen is het heel simpel. We kennen allemaal Autobedrijf Harry Nijboer. Harry verkoopt auto’s, repareert ze en verzorgt het onderhoud ervan. Dat verkopen blijft hij doen, maar onderhoud en reparatie niet meer. Met ingang van 1 januari jongstleden is dat deel namelijk in handen gekomen van Jurgen Meijer, onder de naam Autocentrum Lemelerveld. Ook Jurgen kennen we: hij is de voormalig chef werkplaats van Harry Nijboer. De locatie blijft hetzelfde, namelijk Handelsweg 2-4. Eigenlijk verandert er bitter weinig: eerst één bedrijf, nu twee. Da’s alles. Wat er wel verandert is dat Harry Nijboer het officiële dealerschap van En zo komt het dat er zich nu aan de Suzuki beëindigt en zich nadrukkelijk richt op nieuwe en gebruikte auto’s van alle merken. Een echt onafhankelijk autobedrijf dus. Zowel in de showroom als in de werkplaats blijf je dezelfde vertrouwde gezichten tegenkomen. Verkoop, service, onderhoud en reparatie, van welk merk dan ook, zijn in vakkundige handen. En dat is een geruststellende gedachte, ook voor Suzuki-rijders. Op zeventienjarige leeftijd sleutelde Harry al in de schuur van zijn vader aan auto’s. Het stond toen wel vast dat hij iets met auto’s zou gaan doen. In 1981 begon hij als chef werkplaats en tien jaar later startte hij zijn eigen autobedrijf in Lemelerveld. Het was voor Harry een droom die uitkwam. Het huidige pand aan de Handelsweg werd in 2000 betrokken. In 2016 werd het vijfentwintigjarig bestaan gevierd. Jurgen Meijer werkte al vele jaren bij Harry Nijboer als eerste monteur en chef werkplaats. Na een uitstapje bij een ander autobedrijf vroeg Harry hem echter terug te komen om de leiding van de werkplaats op zich te nemen. Iets waar Jurgen niet lang over na hoefde te denken. Van werknemer naar eigen baas, een unieke kans. Handelsweg twee bedrijven onder één dak bevinden. Harry Nijboer kan je betrokken en vertrouwd adviseren bij de aankoop of het leasen van een nieuwe of gebruikte auto. Hij wordt daarin bijgestaan door Haiko Veltmaat. Jurgen Meijer staat garant voor een puike service, onderhoud en garantie in de werkplaats. Hij en zijn mensen ontzorgen je van A tot Z. Toekomstgericht, met het oog op elektrisch rijden en alles wat daarbij komt kijken. Het personeel volgt op dat gebied alle mogelijke cursussen en bijscholing. Dankzij de vakkundige mensen in de showroom van Autobedrijf Harry Nijboer en de werkplaats van Autocentrum Lemelerveld ben je verzekerd van een juiste keuze en de beste service. Jurgen en Harry gaan, elk op hun eigen vakgebied, net iets verder dan al die anderen. Het Open Huis in beide bedrijven, welke gepland stond tijdens het aanstaand paasweekend gaat, vanwege de coronacrisis, niet door. Dit zal op een nader te bepalen datum plaatsvinden. U hoort van hen! © Bert rodenBurg Vorige week maandag heeft provincie Overijssel al besloten alle provinciale activiteiten af te gelasten of te verplaatsen, in navolging van veel lokale vieringen. Na zorgvuldige afweging is ook door de organisatoren in de gemeente Dalfsen besloten om de activiteiten af te gelasten en waar mogelijk te verplaatsen. De lustrumactiviteiten zouden begin april van start gaan, waarbij het ‘zwaartepunt’ in het paasweekend van 10-13 april zou plaatsvinden. Burgemeester Van Lente: “Het is heel spijtig dat dit besluit genomen moest worden, maar er zijn teveel onzekerheden om op een verantwoorde wijze verder te kunnen gaan met de voorbereidingen en de uitvoering. Organisaties, ondernemers en vrijwilligers hebben de afgelopen periode veel tijd en energie gestoken in de voorbereidingen. Ik waardeer ieders inzet enorm en had graag gezien dat dit harde werken werd beloond en we met het bedachte programma samen stil konden staan bij 75 jaar vrijheid”. Multimate nieuws en verbouwingsupdate Stuntdag 28 maart vervalt Komende week zou u een folder op de deurmat kunnen ontvangen waarin de Super Stuntdag actie van 28 maart wordt aangekondigd. Omdat het momenteel niet passend is om veel mensen gelijktijdig in onze winkel te ontvangen, hebben we besloten om deze actiedag te annuleren. Dit gebeurt bij al onze collega’s in Nederland. Grote drukte maakt het voor ons lastig om de richtlijnen van het RIVM na te leven en wij zijn zuinig op de gezondheid van onze medewerkers en klanten. Helaas hebben we niet op alle plekken kunnen voorkomen dat de actiefolder komende dagen verspreid wordt. Onze excuses hiervoor. Overgang Multimate naar Hubo Zoals u misschien weet, is de verbouwing in onze winkel volop aan de gang. We maken begin april de overstap van Multimate naar Hubo. Later dit jaar bekijken we hoe we deze opening, samen met medewerkers en klanten, kunnen vieren. Uiteraard informeren we u daar te zijner tijd over. KONINGSDAG Lemelerveld afgelast Koningsdag in Lemelerveld wordt afgelast. Dat meldt de organisatie van het feestelijke evenement. ‘De reden hiervoor is het coronavirus en de maatregelen die worden genomen om het virus te bestrijden. Ondanks dat de afgekondigde maatregelen vooralsnog tot en met 6 april gelden, vinden wij het niet verantwoord om de activiteiten door te laten gaan’, aldus de organisatie. De organisatie betreurt dat Koningsdag in Lemelerveld niet door kan gaan, maar vindt het in het licht van de ontwikkelingen op dit moment het verstandigste besluit. De georganiseerde activiteiten worden verplaatst naar volgend jaar.
Page 2
STROOISEL Wilco van Dam M. 06-228 157 98 STROOISEL • HOUTKRULLEN • VLAS GEMALEN EN GEHAKSELD STRO Verzoek van vv Lemelerveld Blijf weg van de sportvelden! Kindje op komst? _________________________ - Voetbalvereniging Lemelerveld. Opgave jeugdleden via www.vvlemelerveld.nl Bij vragen bel Judith in ‘t Veld, 0572-371227. _________________________ _________________________ - Slank en fit met Herbalife! 30 dagen geld terug garantie Janny van Dijk, tel: 0572372242 0655864114. _________________________ _________________________ - Adverteren in De Lemelervelder? Wij informeren u graag over de aantrekkelijke tarieven. Drukkerij Van Asselt Tel. 0572- 372155 info@drukkerijvanasselt.nl www.drukkerijvanasselt.nl _________________________ ... wij hebben een ruim assortiment boeken met geboortekaartjes, waar u thuis rustig door kunt bladeren. Ook een kaart door u ontworpen, met hulp en advies van ons, behoort tot de mogelijkheden. We roepen iedereen op zich aan de regels te houden. Daarbij doen we in het bijzonder een beroep op de verantwoordelijke rol van ouders/verzorgers: met elkaar sporten is nu niet verstandig! De maatregelen zijn niet voor niets genomen, anders hadden we tijdens verschijnt elke week huis aan huis in lemelerveld en omgeving uitgave: drukkerij van asselt ambachtsweg 3 8152 ba lemelerveld redactie, advertenties en administratie: ambachtsweg 3 lemelerveld T 0572-37 21 55 E info@drukkerijvanasselt.nl I www.drukkerijvanasselt.nl inleveren • advertenties: zwart/wit: dinsdags tot 10.00 uur kleur: ‘s maandags tot 10.00 uur • redactioneel: ‘s maandags tot 09.00 uur bezorgklachten: • bebouwde kom lemelerveld: tel. 0572-37 21 55 (drukkerij van asselt) • buitengebied: tel. 0572-37 15 08 (fam. weelink) doorgeven vanaf vrijdag ___________________________________________________________ - Dagelijks nieuws: dalfsennet.nl en sukerbiet.nl ___________________________________________________________ drukkerijvanasselt.nl De gemeente heeft van de nood een deugd gemaakt en is bezig om onderhoud uit te voeren op wetraveld, veld 1 en 2. Daarom ook dus de oproep: Maak geen gebruik van velden! Als bestuur van vv Lemelerveld volgen wij de regelgeving van de gemeente Dalfsen, de landelijke richtlijnen en de KNVB. het afgelopen zonnige weekend wel met elkaar langs de lijn kunnen gaan staan, om te genieten van het weer en het mooiste spelletje. Het landelijke advies is om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Ondanks alle maatregelen met betrekking tot het coronavirus, worden de velden op Sportpark Heidepark nog altijd gebruikt om op te voetballen. Huisarts: tel. 0572-37 17 22 Avond- en weekenddienst huisarts: tel. 0900 - 333 63 33 Apotheek Lemelerveld: tel. 0572-37 05 21 GGD Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar “Soms heb je een vraag” Inloopspreekuur: iedere do 9.00-10.00 u. Ds. C. Keersstraat1, Lemelerveld, tel. 088-4430702 ZGR Brugstede MIEN(Thuiszorg) Klantkompas 0572-744050 Spoednummer 088-6564280 klantkompas@zgr.nl Tandartspraktijk Lemelerveld tel. 0572 74 52 52 bereikbaar elke werkdag van 09.00-12.00 uur www.tandartspraktijklemelerveld.nl Avond- en weekenddienst tandarts: tel. (0572) 39 59 32 Verloskundigen: Gemmare: tel. (0548) 61 65 10; spoednummer: tel. 06-28 47 27 74 Mammacafé Nijverdal, 1e en 3e wo vd maand, 10.00-11.30 u Zwanger & Zo: tel. (0548) 62 03 26; spoednummer: tel. 06-20 10 30 48 www.MoedersvoorMoeders.nl Aanmelden kan t/m 11e week vd zwangerschap: tel. 088-2780000 info@moedersvoormoeders.nl Carinova Thuiszorg: tel. 0900-86 62 (24/7) (0570) 51 85 64 www.carinova.nl Rosengaerde Zorg Thuis: tel. 06-10 02 32 58 (24/7) www.rosengaerde.nl Weekenddienst apotheek: Spoedrecepten: za en zo gesloten. Buiten openingsuren: Isala Apotheek: 038-424 54 74. Op za en zo van 09.00-12.00 u is Apotheek Heino ook open: 0572-39 28 88 Dierenarts: Dag en nacht bereikbaar: tel. (0529) 43 53 63 Praktijk voor fysio-, manuele-, oedeem- en geriatrietherapie, acupunctuur, Corefit en FIT krukkenuitleen: tel. 37 21 58 / voor Lemele: 06-57 04 59 78, bgg 37 21 58 Praktijk voor Osteopathie Natasha Stigter D.O.-M.R.O. tel. 06-50 84 41 70 www.pvo-osteopathie.nl AcupunctuurBreed/Karel Beck: meten is weten Klassieke en moderne technieken www.acupunctuurbreed.nl tel.:370422 /06-20 40 30 38 acupunctuurbreed@gmail.com WAARDEVOL ZIJN praktijk voor psychodynamische therapie & coaching, tel. 06-46 67 43 23 Praktijk voor psychologische hulp en begeleiding: Info/afspr. tel. 06-53 21 74 60 Therapeutische coach PMA-Coach/Trainer - Counseling-Coach tel. 06-30 370 212 www.pma-joseholtmaat.nl Zorgwinkel Salland: hulpmiddelen Tel. (0572) 36 32 35 www.zorgwinkelsalland.nl Ergotherapie Salland 06-450 428 77 www.ergotherapie-salland.nl Spreekuur Alg. Maatsch. Werk: do 9.00-10.00 u, Kulturhus De Mozaïek Alg. Hulpdienst Graag Gedaan Tel. 37 25 49 / b.g.g. 37 19 89 Diabeteslijn: tel. (033) 463 05 66 St. Terminale Thuiszorg Ommen e.o: tel. (0529) 45 23 30 (24 u/dag) Sociaal Steunpunt Kerken: Tel. 37 01 00 • ma en do: 9.15-11.30 u Alarmnummer politie/brandweer: 112 Servicepunt Gemeente Dalfsen: Gesloten! Dit ‘meditatief kwartiertje’ kan live worden gevolgd via de website Brugkerk-Lemelerveld.nl en “Kerkdienstgemist.nl”. Geen kerkdiensten! ‘Meditatief kwartiertje’ vanuit de Brugkerk De reguliere kerkdiensten op zondag zijn weliswaar afgelast, maar elke avond zendt de Brugkerk om 19.15 uur een kwartier lang een kleine viering uit waarin een bijbellezing en korte meditatie centraal staan. We nemen plaats aan de keukentafel, en onder het bereiden van de koffie kijk ik eens wat rond. Mijn blik valt op de grote raamopeningen met glas tot op de grond, een enorme boekenkast en een schilderij met koeien en de tekst: “Een loei goed welkom”. (Hier wil ik graag even een foto van.) De vele glaspartijen geven het huis een open karakter, maar consumeren nogal wat kuubs gas, het schilderij is een cadeau van de gemeenschap bij de indiensttreding en de boekenkast is het geheugen en inspiratiebron van Georg. En dat gaat van slappe humor naar het meest zware theologische werk. En alleen al over de inhoud hiervan kan onze hoofdpersoon wel de hele middag vertellen. Uren kan hij lezen en als je dan ook nog tussen de regels doorleest ben je wel even met zo’n dikke pil bezig. Even een stukje chronologie: Op 25 december 1963 zag Georg Naber het levenslicht in de buurt van Emlichheim net over de grens bij Coevorden. Hij groeide op in een gezin, die een buurtsuper runde. Vanwege zijn allergie voor maalstof zat een overname van vader op zoon er al snel Op bezoek bij de nieuwe dominee: Georg Naber Sinds november vorig jaar is er een nieuwe dominee in de Brugkerk. Een goede reden voor de redactie om eens een afspraak te maken. We trekken de agenda’s en donderdag na de fitness ben ik welkom. Na het openen van het stalen hek loop je de tuin in met links de Brugkerk en rechts, ook in de dezelfde stijl opge trokken het woonhuis en de werkkamer van onze hoofdpersoon Georg Naber. De naam is een Duitse verbastering van het Twentse Noaber, dat buurman betekent. niet in. Hij groeide synodaal gereformeerd op, een kritische richting in de kerk. De streek was al behoorlijk Nederlands georiënteerd dus er werd geluisterd naar 3FM en de Top 40. Na het gymnasium koos Georg mede dankzij een enthousiaste godsdienstleraar voor een studie theologie in Kampen. Dat was in het begin heftig. Naast Nederlands moest hij ook nog Grieks en Hebreeuws leren, dus dat was wel even aanpoten. Na zijn studie begon onze jonge dominee in Neede (6 jaar), vervolgens 10 jaar in Sliedrecht en daarna Ruinen. Daar kwam hij in contact met een dame, met wie hij al een paar jaar samen is. De vacature in Lemelerveld vorig jaar triggerde hem en na wat achtergrondinformatie ingewonnen te hebben, heeft hij contact gezocht met het kerkbestuur van de Brugkerk. Om alvast wat sfeer te proeven was hij aanwezig bij de tentviering van de gezamenlijke kerken en dat voelde al meteen goed. Begin november was de verbintenisdienst en sindsdien verzorgt de nieuwe dominee 3 van de 4 diensten per maand. Voor de gezamenlijke kerken verzorgde hij mede de adventsdienst. Het bijzondere van deze adventsdienst was, dat die een gezamenlijke dienst met de katholieke kerk was en ook in de katholieke kerk plaatsvond, en dat ik daar als protestants predikant die niemand nog kende, ook al gelijk helemaal welkom was. Dat vond ik heel bijzonder. De goede relatie tussen al de kerken onderling in Lemelerveld (zelfs ook met de vrijgemaakten, de Lichtbron) is heel bijzonder. De preken maakt hij allemaal zelf en daar gaat best wel veel voorbereiding aan vooraf. Zijn inspiratie haalt hij uit de actuele zaken al of niet in de directe omgeving en natuurlijk uit de grote boekenkast. Uit de vele verhalen probeert hij altijd zijn eigen verhaal te destilleren. Hij voelt zich als een vis in het water en is druk bezig met het leggen van de contacten binnen de dorpsgemeenschap. Het is een actief dorp en met veel verbazing heeft hij pas gekeken naar de prachtige (verlichte) optocht met carnaval. En omdat hij ook van gezelligheid houdt verheugt hij zich nu al op de feestweek, want Georg houdt wel van een feestje. Lemelerveld zal hem ongetwijfeld ook bij deze gelegenheid tegenkomen. En volgens mij kun je er best gezellig een drankje mee nuttigen. Na anderhalf uur over koetjes en kalfjes te hebben gekletst stap ik maar weer eens op mijn fietsje. Ik neem afscheid van iemand, die een aanwinst is voor de Lemelerveldse gemeenschap. Ik heb er alle vertrouwen in, dat deze man in ons dorp gaat slagen. Een prettige persoonlijkheid, die open staat voor een ander, getuige ook het interview met ons. Georg Naber, bedankt voor het prettige gesprek en veel succes in de Brugkerk en omstreken. Dan komen we na ruim een week na dit interview terug om even een paar foto’s te maken en wat ziet zijn agenda er nu anders uit na de maatregelen tegen het Coronavirus. Grote gaten in de planning, geen zondagsdiensten meer, geen huisbezoekjes, wellicht geen paasvieringen en wie weet wat er nog meer uitvalt. Na een paar dagen opruimen wacht Georg al met smart op het moment dat het virus de gemeenschap uit is. Dan kan hij weer verder met het werk, waarvoor hij naar Lemelerveld gekomen is. En met hem hopen we ook dat dat tijdstip snel zal komen. tekst: Willemvantrui Foto’s: Hans Heerink
Page 4
Lemelerveld, houd 1,5 meter afstand van elkaar Ook in Lemelerveld zien we helaas nog steeds mensen die de situatie rondom het coronavirus nog niet serieus nemen. Het landelijk advies is om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Ook bij LemelerveldAlert krijgen wij berichten binnen van bezorgde inwoners, zo blijken er nog steeds groepen van ruim 20 kinderen samen in de zandbak te spelen waarbij de ouders gewoon toekijken. Laten wij met z’n allen proberen om Lemelerveld zo gezond mogelijk te houden en elkaar wijzen op de verantwoordelijkheden. Alleen SAMEN kunnen wij zorgen wij voor een veilig Lemelerveld. Op het moment van plaatsen van dit bericht op sukerbiet.nl kwam er een Noodwaarschuwing NL Alert binnen om nog maar eens te bevestigen hoe ernstig de situatie is! Ook luid Natuurmonumenten de noodklok. Hoewel we allemaal erg kunnen genieten van de natuur. Doe dit nu niet in de natuurgebieden waar het al erg druk is. Wil je ergens wandelen, zoek dan rustige gebieden op! En mocht je toch iemand tegenkomen, zorg dat je elkaar op 1,5 meter afstand kunt passeren! Fancy fair op P.c.b. de Regenboog gaat niet door Via deze weg willen we laten weten dat de geplande Fancy fair op P.c.b. de Regenboog niet doorgaat. Deze wordt verplaatst naar een later moment. We houden u op de hoogte. Fysiotherapiepraktijk Lemele/Lemelerveld Wij hebben besloten om vanaf dinsdag 24 maart tot en met vrijdag 3 april de praktijk te sluiten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wij hebben de moeilijke afweging moeten maken hoe we om moeten gaan met deze crisis. Wij zijn zorgverleners en willen mensen met lichamelijke klachten graag helpen om goed te blijven functioneren, maar omdat veel behandelingen bestaan uit lichamelijke contacten willen wij niet degene zijn die het virus van de ene naar de andere patiënt overbrengt. Welke mogelijkheden bieden wij wel? Telefonisch of videoconsult: U kunt zich bij ons aanmelden voor een telefonisch of videoconsult. Dit mag per e-mail of u kunt ’s morgens tussen 08.00-12.00 uur bellen 06-40767255. Er zal een telefonisch consult ingepland worden bij één van de collega’s. Als u bij ons bekend bent of een telefonische of videoconsult gehad heeft dan kunnen wij een oefenprogramma voor u online maken. Ook kunt u met vragen altijd contact met ons opnemen via telefoon 0572372158, Whatsapp 06-40767255, via e-mail info@fysiolemelerveld.nl of via het contactformulier op onze website www.fysiolemelerveld.nl. Behandelingen die wel door gaan: Na een operatie (van bijvoorbeeld een voorste kruisband, nieuwe heup of knie). Uw behandelend fysiotherapeut zal contact met u opnemen of en hoe er een afspraak wordt gepland. Oefentherapie zou met een online schema kunnen worden voortgezet Acute klachten voor mensen met vitale beroepen en waarbij een telefonisch consult niet voldoende is. Acute klachten die worden verwezen door de huisarts of specialist en waarbij een telefonisch consult niet voldoende is. Wij hopen op uw begrip en we doen onze best om u voldoende van dienst te zijn en de wens is om elkaar na deze crisis weer in goede gezondheid te mogen zien. Team FysioTherapieprakTijk LemeLe/LemeLerveLd Speelterrein Kloosterstraat wordt beplant Nadat alle spelattributen geplaatst zijn wordt momenteel het speelterrein aan de Kloosterstraat opnieuw beplant. Naast de schommel werd ook een kerstboom geplaatst. Dit was een wens van de bewoners. Ieder jaar met kerst kochten zij gezamenlijk een boom. Deze werd midden op het terrein gezet en versierd met lampjes die iedere avond tot begin van het nieuwe jaar aangingen. Gewoonte daarbij was kort voor kerst samen Glühwein/warme Chocolademelk drinken, aangevuld met een lekker hapje. Als het weer het niet toeliet werd dat toch voortgezet onder de carport van een paar bewoners. De laatste 2 jaren werden daar ook de bewoners van de Kloostertuin bij uitgenodigd. Altijd een gezellig samenzijn. Nu hoeft er in ieder geval niet ieder jaar een kerstboom aangeschaft worden. Deze traditie van samenkomen zal zeker voortgezet worden. Spelen en Corona Momenteel is het rustig op het speelterrein. Toen de spelattributen er net stonden was het al gezellig druk. Nu spelen er zo nu en dan enkele kinderen. Toch lekker om met dit nare virus even naar buiten te kunnen om wat energie kwijt te raken. Maar laten we goed blijven oppassen dat er niet te veel tegelijk komen en dat we goed afstand, 1,5 meter, van elkaar houden, hoe lastig dit ook is. En nu maar hopen dat het virus snel onder controle komt, dat straks alles mooi gaat bloeien en dat de kinderen hier weer heerlijk samen kunnen spelen. tekst/Foto: annet scHoorlemmer RECTIFICATIE Kindcentrum Heidepark In het bericht over de Open Dag van de Basisscholen, die niet door kon gaan, staat de naam van Kindcentrum Heidepark niet goed. De school heeft sinds kort een nieuwe naam en emailadres. Voorheen was het OBS Heidepark maar sinds kort heet de school: Kindcentrum Heidepark. Het emailadres van de school is: info-heidepark@ooz.nl Werkgroep Mantelzorg Uitstel festiviteiten Luttenberg 75 JAAR BEVRIJD In navolging van andere buurtdorpen van de gemeente Raalte en Raalte zelf, heeft het bestuur Luttenberg 75 jaar bevrijd besloten om alle geplande activiteiten voorlopig op te schorten. De maatregelen rond het coronavirus laten hierover geen keuze. Veel energie en vrije tijd is al in de voorbereidingen gestoken, maar dat is zeker niet voor niets! Vrijheid en het 75-jarig jubileum van de bevrijding (10 april 1945) is te waardevol om onopgemerkt voorbij te laten gaan. Op een later tijdstip worden de gemaakte plannen zéker gerealiseerd. Wat we wél kunnen doen, is de datum van 10 april te benadrukken als een dag van bezinning, herdenking en dankbaarheid, door de speciale bevrijdingsvlag uit te hangen. We willen alle dorpsgenoten oproepen om hieraan gevolg te geven. comité 4 & 5 mei en Bestuur luttenBerg 75 jaar Bevrijd Het was een interessante middag, mooi om te zien hoe het proces verloopt van bier brouwen tot dat het flesje in de doos de brouwerij verlaat. Voor rondleidingen kunt u een afspraak maken bij de brouwerij. Klokken van troost en hoop Vele kerkelijke parochies en gemeenten in het land luiden de komende woensdagavonden tussen 19.00-19.15 uur de kerkklokken als “boodschap van troost en hoop” voor wie met het coronavirus te maken heeft en als dank en bemoediging voor de hulpverleners die zich op dit moment fantastisch voor anderen inzetten. Ook in Lemele, Bent u mantelzorger en wilt u er een keertje uit of meer weten over dit initiatief? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marian Hagedoorn 06-12322349 of Dineke Grondman 06-50972699 (Werkgroep Mantelzorg Lemelerveld). Foto: eigen Foto Lemelerveld op stap... De Werkgroep Mantelzorg Lemelerveld heeft dinsdagmiddag 10 maart 2020 een bezoekje gebracht aan de ambachtelijke Vechtdal Brouwerij in Dalfsen. Wij werden vriendelijk ontvangen door Jos Verlaak en Stephan Maats. Na een kopje koffie en uitleg over het ontstaan van de Vechtdal Brouwerij en hoe het bier gebrouwen wordt, kregen we in twee groepen een rondleiding door de brouwerij. Eind oktober 2016 is de ambachtelijke brouwerij gestart in het oude gym lokaal aan de Molendijk 11 in Dalfsen. Daarvoor brouwden ze hun eigen bier bij Admiraal Brouwerij. Sinds december 2016 zijn er ook medewerkers van het Leerwerk centrum Philadelphia wekelijks werkzaam. In samenwerking met de gemeente Dalfsen worden er werkstage-plekken aangeboden vanuit het WMO en taalstage plekken voor statushouders. Het doel is om cultuurverschillen te overbruggen en zo mensen te helpen richting de arbeidsmarkt. Stuur een kaartje, Lemelerveld, Vilsteren en Luttenberg worden de kerkklokken geluid. Noodkreet van huisartsen: Wie heeft schorten voor ons? Wist ... - dat SeniorWeb ‘Thuis online’ heeft gelanceerd? Dit is Online hulp en inspiratie voor thuis. Het zijn onwerkelijke tijden; bijna heel Nederland is aan huis gekluisterd door de coronamaatregelen en het is onzeker hoe lang deze periode gaat duren. Het is mooi om te zien dat de digitalisering juist nu een grote hulp kan zijn. Voor schoolkinderen, thuiswerkers én mensen die nog niet zo digitaal vaardig zijn. Ook zij willen nu graag contact met hun naasten kunnen onderhouden. Gelukkig is er steeds meer mogelijk. En helpt SeniorWeb met ondersteuning en inspiratie voor iedereen die het nodig heeft. Op seniorweb.nl/thuis-online is meer info te vinden. Fantastisch wat hartverwarmend, een groot aantal mensen heeft gehoor gegeven! Mondkapjes zijn massaal gebracht. Hartelijk dank hiervoor! Zijn er misschien mensen die schorten met lange mouwen / overalls hebben liggen? Onze leverancier levert niet wat er besteld is, dus nogmaals een oproep aan alle lieve mensen in Lemelerveld! We moeten onze artsen en medewerkers beschermen!! WIE HEEFT SCHORTEN VOOR ONS? Af te geven bij de praktijk. Nu het coronavirus heerst, zijn veel ouderen nog eenzamer dan ze al waren. En zeker na de maatregelen dat zij helemaal geen visite meer mogen ontvangen in de zorg instellingen. Laten we met z’n allen de eenzaamheid en sociale-isolatie iets opheffen door vrolijke/bemoedigende kaarten en kleurplaten te sturen naar ouderen uit de buurt. Voorstel om de bewoners van Het Anker en ZGR Brugstede te verrassen met een lading fleurigheid. Maar vergeet ook de ouderen en mensen uit de buurt niet waarvan u denkt dat zij ook een bemoediging nodig kunnen hebben! Help mee om Lemelerveld op te vrolijken in deze rare / vreemde tijd. kleine moeite groot plezier!
Page 8
voorjaarsacties! geldig t/m 28 maart DCM groene kalk DCM groene kalk 20 kg € 10,00 We hebben ook weer een leuk assortiment: - kweekartikelen - tuinzaden - bloembollen - moestuinplantjes - bloempotten - pootaardappelen DCM PUR DCM gazon PUR Hoogwaardige gazonbemesting Actieprijs: € 39,95 Kärcher Kärcher K4 premium full control 130 bar 5 jaar garantie Actieprijs: € 249,00 DCM gazonstart DCM gazonstart Langwerkende gazonbemesting Actieprijs: € 37,95 Wolf verticuteermachine Wolf VS 302E Actieprijs: € 119,95 We nemen extra maatregelen i.v.m. het Coronavirus, denk aan: • Plexiglas voor de kassa. • We wassen regelmatig onze handen. • We reinigen extra vaak de pinapparaten e.d. • Onze medewerkers komen alleen naar de winkel als ze fit zijn. • We proberen wachten bij de kassa te voorkomen. We willen u vragen: • Om minimaal 1,5 meter afstand te nemen. • Zoveel mogelijk contactloos te pinnen. • Niet naar de winkel gaan als u ziek bent. • Om zoveel mogelijk alléén inkopen te doen. • Instructies van onze medewerkers op te volgen. We bieden extra services: • Klaarzetservice: u belt of mailt uw bestelling en wij zetten het vast voor u klaar bij de kassa. • Indien nodig kunnen we de producten ook bezorgen Ook voor het huren van een elektrische of benzineverticuteermachine Kerkstraat 27 LEMELERVELD T (0572) 37 12 31 info@multimatelemelerveld.nl Openingstijden: ma-do 09.00-19.00 uur vr 09.00-20.00 u - za 08.30-17.00 u Computerreparaties Kogelman, Veenweg 19, Luttenberg Tel. 0572-37 19 52 Open van ma. t/m vr. 19:00 tot 21:00 ____________________________________________________ - Container bestellen? Roelofs Lemelerveld bellen 0572-37 12 90. Containers van 2 tot 30 m3 ____________________________________________________. Te koop: Houten landhekken Tel. 06 54 95 14 33 WATERSTRAALSNIJDEN Druk | Ontwerp | Binnen- buitenreclame Ambachtsweg 3 Lemelerveld (0572) 37 21 55 info@drukkerijvanasselt.nl

LE18maart2020


Page 0
39e jaargang nr. 1934 - 18 maart 2020 En daar is ie dan: de duofiets Het jaar begon met een frisse duik in ons natuurbad. Het was het begin van een grote inzamelingsactie van de vrienden van de Sprokkelaars voor een duofiets voor de Kubus, de dagbestedingsplek van Zozijn. De Bevers op zoek naar heren die willen volleyballen! Volleybalvereniging de Bevers uit Lemelerveld wil heel graag voor het nieuwe seizoen een heren competitie team opzetten. Wij zien dat er tijdens een Open Volleybal Toernooi of een Beachvolleybaltoernooi veel heren zijn die goed een balletje kunnen spelen en hier veel plezier uit halen, dan is het toch leuk om dit vaker te doen? We willen een gezellig maar fanatiek team die 1x in de week wil trainen en wedstrijd wil spelen op de zaterdagen (of vrijdagavond). Momenteel zijn er 4 heren die enthousiast zijn maar we hebben er natuurlijk meer nodig! Mocht je 18 jaar of ouder zijn, heb je een basis niveau volleybal en heb je interesse, graag even mailen naar tc@debevers.com. Heren in actie tijdens het Ten Broeke Open Volleybaltoernooi. foTo: Hans Heerink Op maandag 13 april (tweede Paasdag) zijn er tal van activiteiten als het allemaal door kan gaan vanwege het Coronavirus. Exposities, een lunch, activiteiten op het Kroonplein en een Historische wandeling. Ontdek onder begeleiding van een gids, hoe Lemelerveld de Tweede Wereldoorlog beleefde met deze wandelroute. Je komt onder andere langs de plek waar Amerikaanse piloten ondergedoken hebben gezeten, langs de plek waar door het verzet een grote hoeveelheid wapens zijn verborgen (en ontdekt). Je hoort het treurige verhaal over de 12­ jarige Nellie Harting en ziet huizen waar de kogelgaten in de muren nog als littekens van de oorlog te zien zijn. Met de extra donaties van team Sukerbiet, de club potstoten en de vele vrije giften stond de teller op dag 1 van het nieuwe jaar al op bijna € 3000,=. Een enthousiaste Anton van der Most beloofde de vertegenwoordigers van de Kubus, dat het benodigde bedrag van € 6500,= er in juni wel zou zijn. We zitten in maart en het is al zover! De donaties bleven binnenstromen, KansPlus deed nog een duit in het zakje en ook de statiegeldactie van de Coöp heeft geen windeieren gelegd. De zorgwinkel Salland van Gé Nijboer kon uiteindelijk de fiets zonder enig winstoogmerk voor € 5800,= leveren. Dus werden de deelnemers van de Kubus donderdag 12 maart opgetrommeld voor de overhandiging van bovengenoemd rijwiel. In het thuishonk van de Vrienden van de Sprokkelaars, achterin het pand met al die dure auto’s in de Schoolstraat, sprak Anton vol trots de mensen toe en werd onder symbolisch tromgeroffel een grote schuifdeur geopend, waarachter Gé met de piksplinternieuwe fiets opgesteld stond. Luid applaus en ondanks Corona werd er wel gekust. Erik Botzel, manager dagbesteding van Zozijn bedankte namens zijn cliënten de Lemelerveldse gemeenschap voor dit mooie cadeau. Namens de Kubus ontving Anton nog een prachtige tekening, die ongetwijfeld een prominente plaats zal krijgen in zijn bakkerij. De fiets krijgt een mooi plaatsje in het pand aan het Kroonplein en zal op korte termijn zijn eerste ritjes door Lemelerveld gaan maken. Zozijn, veel fietsplezier, maar let goed op, want zo’n rijtuig kan wel heeeel hard. TeksT/foTo’s: WillemvanTrui Adverteren in Wij informeren u graag over de aantrekkelijke tarieven Tel. (0572) 37 21 55 info@drukkerijvanasselt.nl www.drukkerijvanasselt.nl of scan deze QR Code De route van ongeveer 4 kilometer, is ook voor mindervaliden goed begaanbaar en duurt ongeveer anderhalf uur. Vertrek om 11.00 uur (voor de Brugkerk) en om 13.30 uur (voor de Brugkerk).
Page 2
Wij willen u graag bedanken voor de _________________________ - Volleybalvereniging De Bevers. belangstelling en het medeleven na het overlijden van onze moeder, oma en overgrootmoeder Mien Jansen-Ellenbroek Het heeft ons goed gedaan. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Lemelerveld, maart 2020 Opgave en informatie bij Edmunda Hogenkamp, tel. 0546-67 34 93. _________________________ _________________________ - Gevraagd: 65-plusser voor lichte werkzaamheden voor een paar halve dagen per week. Tel. 0572-37 23 40. _________________________ _________________________ - Straatzand, tuingrond, compost, metselzand, grind, zandbakkenzand nodig? Bel 0572-37 12 90 Roelofs Lemelerveld. Zowel afhalen als bezorgen is mogelijk. _________________________ ____________________________________________________ - Slank en fit met Herbalife! 30 dagen geld terug garantie Janny van Dijk, tel: 0572-372242 0655864114. ____________________________________________________ Wegens toenemende activiteiten zijn wij dringend op zoek naar een: • ALLROUND VAKMAN • LEERLING INSTALLATIE / ELEKTRA MONTEUR • TECHNISCHE MENSEN Ook op tijdelijke basis kunnen wij jouw hulp gebruiken! ● Goede arbeidsvoorwaarden ● Deeltijd mogelijk Constructieweg 2 | 8152 GA Lemelerveld Bel: 0572 37 22 22 of mail ons: info@reiminkzwembaden.nl www.reiminkzwembaden.nl THEO JANSEN VERBOUW & ONDERHOUD Onderhoud / verbouw / renovatie tegel-, metsel- en timmerwerk Lemelerveldseweg 106 - 8152 DE Lemelerveld Telefoon 0572-37 23 29 - Mobiel 06-83 20 82 88 verschijnt elke week huis aan huis in lemelerveld en omgeving uitgave: drukkerij van asselt ambachtsweg 3 8152 ba lemelerveld Te koop: Houten landhekken Tel. 06 54 95 14 33 Een uitvaart die past bij uw wensen vertrouwd, respectvol en betrokken Uitvaartverzorging en begeleiding Hendrie Arnold Tel. 06 206 327 21 (dag en nacht bereikbaar) Kerkstraat 32a, 8151 AP Lemelerveld info@uitvaartverzorging-hendriearnold.nl www.uitvaartverzorging-hendriearnold.nl Persoonlijke begeleiding, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent redactie, advertenties en administratie: ambachtsweg 3 lemelerveld T 0572-37 21 55 E info@drukkerijvanasselt.nl I www.drukkerijvanasselt.nl inleveren • advertenties: zwart/wit: dinsdags tot 10.00 uur kleur: ‘s maandags tot 10.00 uur • redactioneel: ‘s maandags tot 09.00 uur bezorgklachten: • bebouwde kom lemelerveld: tel. 0572-37 21 55 (drukkerij van asselt) • buitengebied: tel. 0572-37 15 08 (fam. weelink) doorgeven vanaf vrijdag Onthulling Nieuwe naam H.Hartschool? Woensdag 18 maart a.s. is het zover!! De nieuwe naam voor H. Hartschool wordt bekendgemaakt, ware het niet dat alle activiteiten zijn afgelast! Daarom is de bekendmaking tot nader order uitgesteld omdat de school dit uitbundig wil vieren in aanwezigheid van kinderen, ouders en belangstellenden. Wanneer dit nu wel gaat plaatsvinden is nog onbekend. Dat hangt nauw samen met de maatregelen van de overheid. Dus, nog even geduld! Bevrijdingsvlag Luttenberg vanaf nu te koop! Heb je hem al zien wapperen aan de gevel van Elckerlyc of De Laarman in Luttenberg? Een prachtige vlag, speciaal bevrijdingsuitgebracht voor 75 jaar bevrijding, maar elk jaar te gebruiken vanaf 10 april tot en met 5 mei. Een vlag die niet valt onder het vlagprotocol van de Nederlandse vlag; dus je mag hem gerust ’s nachts laten hangen. Een echte Luttenbergse bevrijdingsvlag, met daarop de vlaggen van de geallieerden die destijds Salland hebben bevrijd. Die vlag wil toch iedereen? Nu te koop bij COOP Alfrink in Luttenberg! De scholen in Lemelerveld zijn gesloten! Het zal u ook zeker niet ontgaan zijn dat de beslissing is genomen om alle scholen in Nederland en zo ook in Lemelerveld te sluiten met onmiddellijke ingang! Dit betekent dat alle geplande (school)activiteiten komen te vervallen tot 6 april 2020. Woensdag 18 maart 2020 stond de jaarlijkse open dag voor de Lemelerveldse scholen gepland voor ouders die op zoek zijn naar een basisschool. Deze komt door de eerder gestelde maatregel te vervallen. De directies van de scholen maken bekend dat de open dag dit jaar niet gaat plaatsvinden. We raden potentiële ouders aan om rechtstreeks contact op te nemen via de mail met de scholen waar u zich op wilt oriënteren om een persoonlijke afspraak te maken voor een rondleiding en een kennismaking. OBS Heidepark; info@obsheidepark.nl PCB de Regenboog; KBS Heilig Hartschool; directie@regenboog-lemelerveld.nl directie.heilighart@catent.nl _________________________ - Te koop: Houten landhekken. Tel. 06 54 95 14 33. _________________________ ____________________________________________________ - Voetbalvereniging Lemelerveld. Opgave jeugdleden via www.vvlemelerveld.nl Bij vragen bel Judith in ‘t Veld, 0572-371227. ____________________________________________________ HULSMAN BESTRATING V.O.F. Riool-, grond- en straatwerkzaamheden Specialisatie: sierbestrating Tjalkstraat 5 - 8152 CM Lemelerveld - Tel. 0572-37 29 64 Fax 0572-37 38 88 - Mobiel 06-25 04 75 07 foTo: eigen foTo Eerste besmetting Coronavirus gemeente Dalfsen vastgesteld Huisarts: tel. 0572-37 17 22 Avond- en weekenddienst huisarts: tel. 0900 - 333 63 33 Apotheek Lemelerveld: tel. 0572-37 05 21 GGD Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar “Soms heb je een vraag” Inloopspreekuur: iedere do 9.00-10.00 u. Ds. C. Keersstraat1, Lemelerveld, tel. 088-4430702 ZGR Brugstede MIEN(Thuiszorg) Klantkompas 0572-744050 Spoednummer 088-6564280 klantkompas@zgr.nl Tandartspraktijk Lemelerveld tel. 0572 74 52 52 bereikbaar elke werkdag van 09.00-12.00 uur www.tandartspraktijklemelerveld.nl Avond- en weekenddienst tandarts: tel. (0572) 39 59 32 Verloskundigen: Gemmare: tel. (0548) 61 65 10; spoednummer: tel. 06-28 47 27 74 Mammacafé Nijverdal, 1e en 3e wo vd maand, 10.00-11.30 u Zwanger & Zo: tel. (0548) 62 03 26; spoednummer: tel. 06-20 10 30 48 www.MoedersvoorMoeders.nl Aanmelden kan t/m 11e week vd zwangerschap: tel. 088-2780000 info@moedersvoormoeders.nl Carinova Thuiszorg: tel. 0900-86 62 (24/7) (0570) 51 85 64 www.carinova.nl Rosengaerde Zorg Thuis: tel. 06-10 02 32 58 (24/7) www.rosengaerde.nl Weekenddienst apotheek: Spoedrecepten: za en zo gesloten. Buiten openingsuren: Isala Apotheek: 038-424 54 74. Op za en zo van 09.00-12.00 u is Apotheek Heino ook open: 0572-39 28 88 Dierenarts: Dag en nacht bereikbaar: tel. (0529) 43 53 63 Praktijk voor fysio-, manuele-, oedeem- en geriatrietherapie, acupunctuur, Corefit en FIT krukkenuitleen: tel. 37 21 58 / voor Lemele: 06-57 04 59 78, bgg 37 21 58 Praktijk voor Osteopathie Natasha Stigter D.O.-M.R.O. tel. 06-50 84 41 70 www.pvo-osteopathie.nl AcupunctuurBreed/Karel Beck: meten is weten Klassieke en moderne technieken www.acupunctuurbreed.nl tel.:370422 /06-20 40 30 38 acupunctuurbreed@gmail.com WAARDEVOL ZIJN praktijk voor psychodynamische therapie & coaching, tel. 06-46 67 43 23 Praktijk voor psychologische hulp en begeleiding: Info/afspr. tel. 06-53 21 74 60 Therapeutische coach PMA-Coach/Trainer - Counseling-Coach tel. 06-30 370 212 www.pma-joseholtmaat.nl Zorgwinkel Salland: hulpmiddelen Tel. (0572) 36 32 35 www.zorgwinkelsalland.nl Ergotherapie Salland 06-450 428 77 www.ergotherapie-salland.nl Spreekuur Alg. Maatsch. Werk: do 9.00-10.00 u, Kulturhus De Mozaïek Alg. Hulpdienst Graag Gedaan Tel. 37 25 49 / b.g.g. 37 19 89 Diabeteslijn: tel. (033) 463 05 66 St. Terminale Thuiszorg Ommen e.o: tel. (0529) 45 23 30 (24 u/dag) Sociaal Steunpunt Kerken: Tel. 37 01 00 • ma en do: 9.15-11.30 u Alarmnummer politie/brandweer: 112 Servicepunt Gemeente Dalfsen: Iedere woensdagmiddag: 15.30-17.30 u Kroonplein 62 - Tel. (0572) 37 39 78 Fietsstraat zorgt voor kopzorgen Woensdagavond 11 maart had de gemeente een avond belegd in het Kulturhus met omwonenden en slachtoffers van (bijna) ongelukken op de fietsstraat nabij Ten Broeke. Wethouder Ruud van Leeuwen en ambtenaar Frans Mosterman waren aanwezig om de verhalen en mogelijke oplossingen aan te horen. Wat zijn de ervaringen? Onoverzichtelijk, te hard gereden zowel door auto’s als door fietsers, voorrang moet je krijgen (fietsers) en niet nemen, fietsers worden snel over het hoofd gezien, blinde vlek. Ook wethouder Van Leeuwen vertelde dat hij onlangs bijna een groep wandelaars over het hoofd zag ondanks dat hij er zich van bewust was dat hij daar juist extra goed moest uitkijken. De gemeente heeft een zogenaamde schouw uit laten voeren waarbij er op verschillende dagen in de week en op verschillende tijdstippen uren is gepost om te kijken wat er gebeurt op dit punt. Opvallend was dat de auto’s vaak in een “treintje” rijden waarbij de eerste auto uitkijkt maar de rest er gewoon achteraan rijdt, fietsers nemen vaak voorrang in plaats dat ze het krijgen, is er voldoende straatverlichting? Veel fietsers zonder fietsverlichting, er is schaduwwerking van het pand van Ten Broeke. De gemeente heeft al verschillende maatregelen genomen om te proberen het punt veiliger te maken. Zo is er een groot verkeersbord geplaatst, de wegmarkering verbeterd en vrij recent een drempel geplaatst. Volgens de aanwezigen wordt er nu om de drempels heen geslalomd! Dat is natuurlijk helemaal zorgwekkend! Mogelijke oplossingen door de zaal aangedragen: • Terug naar de oude situatie • Knipper waarschuwingslamp • Extra drempel • Meer licht Ruud van Leeuwen zegt aan het einde van de avond toe dat de gemeente de uitkomsten zal terugkoppelen en de adviezen zeker mee zal nemen. Wordt vervolgd! Bij een inwoner van de gemeente Dalfsen is zaterdag 14 maart besmetting met het Coronavirus vastgesteld. Deze inwoner bevindt zich op dit moment in thuisisolatie en maakt het naar omstandigheden goed. De GGD onderhoudt persoonlijk contact met de inwoner en neemt alle benodigde maatregelen. Ook heeft burgemeester Erica van Lente telefonisch contact gehad met deze persoon. Burgemeester Van Lente: “In het telefoongesprek heb ik begrepen dat deze inwoner nu aan de beterende hand is. Ik heb de patiënt en de direct betrokkenen sterkte gewenst. Omdat het aantal besmettingen zich blijft uitbreiden, nu dus ook in onze gemeente, roep ik inwoners op om de adviezen van het RIVM en de GGD op te volgen. Neem verantwoordelijkheid voor uzelf en uw omgeving: blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts en mijd sociale contacten. Op deze manier proberen we met elkaar de verdere uitbreiding van het aantal besmettingen te beperken.” Meer informatie Op de websites van GGD IJsselland en het RIVM is veel informatie te vinden over het Coronavirus. Telefonisch kunt u met al uw vragen terecht bij he bij het landelijke informatienummer 0800-1351 (dagelijks van 8.00 tot 20.00 uur). Pakketten voor minima namens SSK Sociaal Steunpunt Kerken (SSK) wil ook dit jaar in ons dorp bij de minima een pakket bezorgen voor de paasdagen. Om deze pakketten gevuld te krijgen willen wij een beroep op u doen. Tijdens de Veertigdagentijd willen wij u vragen om houdbare (minimaal nog 4 weken houdbaar) producten aan te leveren. Van deze producten zal SSK dan de pakketten maken en voor de paasdagen bezorgen bij de minima. In verband met het Coranovirus zal dit jaar alleen bij de Coop een winkelwagen staan voor de actie, waarin u de producten voor de minima kunt doen. Doet u ook mee? Per direct extra service Multimate en Jumper Multimate/Jumper start per direct met een extra bezorgen klaarzetservice. Dit om haar klanten momenteel zo goed mogelijk van dienst te blijven. U belt of mailt de bestelling door. Vervolgens zetten de medewerkers van Multimate en Jumper de bestelling voor u klaar. Daarna kunt u bij de kassa uw producten afhalen en gelijk pinnen. Indien nodig worden de producten bij u thuis bezorgd. Een groot deel van het assortiment vindt u op Multimate.nl en Jumper.nl. Voor winkelbezoek houdt de ondernemer zich aan de voorschriften van de overheid. Dit om de verspreiding van virussen te helpen beperken. Zie advertentie op de achterpagina.
Page 4
Bericht namens de Gemeentehuis alleen op afspraak geopend Servicepunten Nieuwleusen en Lemelerveld gesloten HUISARTSENPRAKTIJK LEMELERVELD Huisartsenpraktijk Lemelerveld neemt de volgende maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan: • Kom niet zomaar naar de praktijk, maar bel eerst met de assistente! • Alleen patiënten met een afspraak mogen in de praktijk komen. Heeft u vragen over het Coronavirus dan verzoeken wij u eerst te kijken op beschikbare juiste informatie op www.thuisarts.nl of op RIVM of GGD. • Er zal geprobeerd worden zoveel mogelijk telefonisch te regelen. • Bij verkoudheid, keelklachten en of griepklachten met of zonder koorts: ADVIES THUISBLIJVEN!!! • De assistente beslist samen met de huisarts welke patiënten beoordeeld moeten worden. Wanneer u beoordeeld moet worden krijgt u van de assistente te horen waar en hoe laat dat is. • Niet iedereen wordt getest op Corona. • Verrichtingen zullen voorlopig niet gedaan worden. • Bloedprikken alleen SPOED afname, controles die kunnen worden uitgesteld liever NIET komen! Afspraken bij de POH zullen NIET doorgaan; deze zullen telefonisch worden verplaatst door de POH-er of assistente. Deze maatregelen gelden tot en met 31 maart. Wij vragen om uw begrip en geduld en medewerking!! De sportuitslagen van dit weekend…. Zoals u van ons gewend bent op de zondagavond de sportuitslagen van afgelopen weekend. Het eerste elftal van de vv Lemelerveld heeft zondag verloren van COVID-19. Deze tegenstander, waar ook de Bevers en LHC tegen vochten, was vele malen sterker dan de clubs uit Lemelerveld…. Het was zondagochtend angstvallig stil op en rondom sportpark Heidepark waar op een normale zondag veel te doen en te beleven is. Lege parkeerplaatsen en sportvelden, gesloten deuren van de sporthal en de kantine. Het Coronavirus heeft bijna iedereen in z’n macht en na verwachting zal dit nog wel enige tijd kunnen duren. Het is te hopen dat Lemelerveld bespaart blijft van dit virus, dat de competities over enige tijd weer hervat en uitgespeeld kunnen worden en een ieder zijn/haar hobby weer kan uitoefenen. Dat er een mooie zomer met een EK voetbal aankomt waar Oranje kan vlammen en dat die lastige tegenstander, COVID-19 verslagen is! Tot die tijd is het belangrijk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt! foTo’s: marTin ZWakenberg Vanaf dinsdag 17 maart en minimaal tot en met 6 april zijn de Servicepunten in Nieuwleusen en Lemelerveld gesloten. Het gemeentehuis in Dalfsen is alleen op afspraak van 8.30 tot 12.30 uur geopend. Inwoners maken een afspraak door te bellen met de gemeente Dalfsen via telefoonnummer 140529. Inwoners worden opgeroepen om vragen zoveel mogelijk telefonisch te stellen. Het gemeentehuis is elke werkdag van 08.30 tot 16.30 uur telefonisch bereikbaar. Vragen met betrekking tot wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken kunnen gesteld worden aan een medewerker van Samen Doen in Dalfsen via telefoonnummer 140529. De telefonische bereikbaarheid geldt op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur. Stel uw bezoek zoveel mogelijk uit De ambtelijke organisatie werkt in het gemeentehuis met een minimale bezetting om de veiligheid van medewerkers en bezoekers zoveel mogelijk te waarborgen en verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te voorkomen. Bijeenkomsten zoals die van dinsdagavond over het Centrumplan, maar ook de boomfeestdag en de opening van de Jagtlusterallee gaan niet door. Zelf kunnen inwoners ook een steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door vragen aan de gemeente telefonisch te stellen en een bezoek aan het gemeentehuis zoveel mogelijk uit stellen. Blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts en mijd sociale contacten. Op deze manier proberen we met elkaar de verdere uitbreiding van het aantal besmettingen te beperken. Behoort u tot een risicogroep en kan uw bezoek niet worden uitgesteld? Neem dan telefonisch contact met ons op via 140529. Informatie voor ondernemers Heeft u als ondernemer vragen? Kijk dan op www.dalfsen.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij? Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 140529. Vragen en antwoorden over het Coronavirus aan de gemeente Op www.dalfsen.nl/corona staat een overzicht met meest gestelde vragen aan de gemeente. Heeft u vragen over het Coronavirus? Op de websites van GGD IJsselland en het RIVM is veel informatie te vinden over het Coronavirus. Telefonisch kunnen inwoners met vragen terecht bij het landelijke informatienummer 0800-1351 (dagelijks van 8.00 tot 20.00 uur). De maatregelen zijn erop gericht dat mensen minder contact met elkaar hebben en dat mensen met (milde) klachten thuisblijven. De maatregelen duren vooralsnog tot en met 6 april 2020. ZijActief maakt kennis met Genomen maatregelen Saam Welzijn m.b.t. het Caronavirus per 16-03-20 In verband met ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de maatregelen die hiervoor getroffen zijn heeft Saam Welzijn het volgende besloten: Alle medewerkers van Saam Welzijn zijn, tot nader orde, verplicht om thuis te werken. Saam Welzijn blijft telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0529-482121 en op 0529-793012 op werkdagen tussen 09.00 en 15.00 uur. Blijf gerust uw vragen De Ouderenadviseurs, stellen! Magriet Zandink en Alie Buit, en de Mantelzorgondersteuning Ilja Boomers en Janny Velthuis, zijn telefonisch beschikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 15.00 uur. Zij zijn beschikbaar voor een luisterend oor, meedenken in praktische (bijv. boodschappen) en oplossingen eventuele hulp. Magriet Zandink 06-29285356 Alie Buit 06-51982259 Ilja Bomers 06-19218070 Janny Velthuis 06-11276383 Saam Welzijn zet zich in om de leefbaarheid in dorpen en wijken te vergroten en te werken aan een vitale samen leving. Laten we in de situatie rondom het Coronavirus, waar ouderen en kwetsbare inwoners minder bezoek krijgen, omzien naar elkaar in onze eigen buurt en wijk. Een telefoontje, een kaartje (bijv. www.omapost.nl ), alle kleine beetjes helpen. saam WelZijn W. noorman direcTeur besTuurder transgender Willemijn Na een openingswoord en toepasselijk gedicht, deed Willemijn Ahlers d.m.v. een scherm-presentatie duidelijke uitleg over genderdysforie; Geboren in het verkeerde lichaam, opgroeien tot uiteindelijk het besef krijgen dat het niet klopt. Vervolgens vertelde de voormalige politieagent Willemijn over haar persoonlijk leven. Geboren als Wim verliep haar jeugd vrij normaal, maar toch voelde ik me anders. Vanaf mijn 9e droomde ik er al van dat ik een meisje was. Soms kleedde ik me als vrouw. Het was raar wat ik deed. Dat hoorde niet, dus ik sprak er met niemand over. Ik moest mijzelf bewijzen dat ik een echte kerel was, veel sporten, huis bouwen voor mijn vrouw en een gezin stichten, aldus Willemijn. Een langdurige innerlijke worsteling, veel angst, schaamte en bang om alles te verliezen, moest overwonnen worden om tot acceptatie van zichzelf te komen. Willemijn vertelde heel open en met humor over het proces van lichamelijke verandering, die hij samen met zijn vrouw in is ingegaan. Ook het ontdekken van mannen- naar vrouwenkleding en het aanbrengen van make-up was geen eenvoudige klus. Een vijfjarig traject, wat zeker de moeite waard was, heeft Willemijn tot een heel gelukkige vrouw gebracht! Na vele vragen van de ZijActief-dames, bedankte de voorzitster haar voor haar boeiende verhaal. Een verhaal over mogen, durven en kunnen zijn wie je werkelijk bent! Mededelingen: Woensdag 22 april: Voorjaarswandeling in Luttenberg. Inl. en opg. vóór 10 april bij Riet Elders. Woensdag 13 mei: Jaarlijks Reisje. Inl. en opg. vóór 1 april bij Marie Veltjen, tel. 372178 of Riet Elders. VV Lemelerveld 75 jaar... Een interview met de voorzitter Op 1 mei bestaat de voetbalvereniging 75 jaar en dat is reden voor een feessie. Dat was ook de bedoeling met het 40-jarig bestaan, maar toen ging het niet door vanwege het overlijden van clubicoon Jan Hagedoorn. Hoewel de exacte oprichtingsdatum niet officieel bekend is, is deze vastgesteld op 1 mei 1945, dat nagenoeg gelijk valt met de bevrijding van ons dorp. En dit keer wéér geen feest vanwege Corona, maar wordt het jubileumjaar afgesloten met een feestweekend op 23-24 en 25 april 2021. U leest het goed: 2021. Het was de bedoeling om alvast een aftrap te geven in de massamedia, sukerbiet en de Lemelervelder, voor het feestelijke gebeuren. Alleen heeft na dit interview het virus behoorlijk roet in het eten gegooid. Dus heb ik achteraf de inhoud danig aan moeten passen en moeten onze trouwe lezers een jaar wachten op het jubileumfeest. Maar goed, wat in het vat zit verzuurt niet… Dus stap ik op vrijdagavond de voetbalkantine binnen voor een interview en daar zit ik met de Brokken: de broers Mark en Ronny. De een als voorzitter en de ander als lid van de jubileumcommissie. De beide mannen hebben er bij de vereniging nogal wat dienstjaren op zitten. Ronny jaren jeugdtrainer, lid van diverse commissies en Spitsredactielid en Mark jaren jeugdtrainer, bestuurslid, 8 jaar secretaris en sinds november voorzitter. En ook Ma Brok is al 30 jaar actief als kantinemedewerkster. Via de 50 jaar­jubileumeditie, die ik van ze kreeg, ben ik even in de geschiedenis van de club gedoken. De vereniging in alle jaren slechts 4 secretarissen gehad heeft: Jan Hagendoorn, Hans Ellenbroek en Mark en sinds november Miranda Hulsink. Mark is de tiende voorzitter in een illuster rijtje, waarbij Jo Tielbeke en Herman Kleine Koerkamp de meeste dienstjaren hebben. Over de beginjaren nog een leuke anekdote: Samen met Piet Bras (voorzitter) heeft Jan Hagedoorn de vv Lemelerveld opgericht. In het begin was het vervoer met name naar de uitwedstrijden een hele onderneming. Het team aangevuld met wat supporters ging met paard en wagen ’s morgens vroeg op pad. Als het paard onderweg moe was werd aangelegd bij een horecagelegenheid en werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om wat moed in te drinken, met het gevolg dat af en toe de bestemming niet eens bereikt werd. De vereniging is intussen uitgegroeid tot meer dan 700 leden bestaande uit 10 seniorenteams, 1 damesrecreanten, 1 heren 7x7 en 28 jeugdteams. En dit wordt geregisseerd door meer dan 200 vrijwilligers, die in totaal 250 functies bekleden. Alle honken zijn goed bezet met uitzondering van de kantinediensten en het clubje scheidsrechters zou ook groter mogen. Ook draait het bestuur op halve kracht, want er zijn drie vacatures. Gelukkig nemen de diverse commissies en wat oudgedienden veel taken over, maar Mark wil graag naar een situatie, dat het bestuur de beleidsmatige zaken doet en de dagelijkse beslommeringen naar de commissies doorgesluisd worden. Qua accommodatie staat de club er goed voor. Sinds het kunstgrasveld hoeft er niet meer in de modder getraind te worden en is de kwaliteit en de kwantiteit van de speelvelden op niveau. Recent zijn de kleedkamers gerenoveerd en het samengaan van de beide sportkantines is ook een heel positieve ontwikkeling geweest. De dames zijn niet meer een zeldzame verschijning in de kantine en dat komt mede doordat het damesvoetbal volledig is geïntegreerd in de vereniging. Desondanks is Mark nog vrijgezel … En dan het 75­jarig bestaan. De vereniging wil het nog steeds groots vieren. Op het uitgestelde feest in april 2021 is heel Lemelerveld welkom. Er is gekozen voor een feesttent met een lage drempel, die verschijnt achterop het terrein bij de speelzaal. Het weekend zal beginnen met een receptie op vrijdagmiddag 23 april 2021. Ook de rest van het programma was al helemaal ingevuld en hopelijk kan het draaiboek tegen die tijd gewoon worden gebruikt. Uiteraard komen we op diverse zaken in de komende jaar nog terug, maar u kunt dit weekend alvast afblokken in uw agenda. Dus namens Ronny en Mark tot dan. En we wensen ze veel succes met de voorbereiding. Ze krijgen een jaar extra om er iets heeeel moois van te maken. TeksT: Willem van Trui
Page 6
VOLOP VERS VOORDEEL Pitloze witte druiven bak 500 gram 2 weken extra veel voordeel op vers! Noord-Hollandsche 48+ stuk kaas romig jong, jong belegen of belegen 2 stukken à 500 gram combineren mogelijk 2.39 1.19 13.60 6.80 _ _ 14.80 7.40 Alle roerbakgroenten Zalmfi let zonder huid Zalmfi let op huid Kabeljauwfi let pak 130-300 gram, combineren mogelijk 3.20 2.40 _ _ 7.20 5.40 Dr. Oetker Casa di Mama 2 dozen combineren mogelijk 3.98 5.38 400 gram 2 zakken combineren mogelijk 3.Authentieke vleeswaren boeren schouderham pakje 135 gram boterhamworst pakje 145 gram leverkaas pakje 135 gram ovengebakken gehakt pakje 125 gram gekookte Gelderse pakje 145 gram salami pakje 125 gram kip boterhamworst pakje 105 gram 3 pakjes , combineren mogelijk 6.38 3.99 Coop roomboter appeltaart circa 5/6 personen 4.29 2.14 Neppelenbroek Lemelerveld Kroonplein 18 ma-do 8-20 uur| vr 8-21 uur | za 8-20 uur | zo 12-17 uur 1.47 1.83 1.29 Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van maandag 16 t/m zondag 22 maart 2020. Week 12. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend. 6.00 7.50 5.Ehrmann Grand Dessert combineren mogelijk 50% KORTING 1+1 GRATIS* 25% KORTING* 2 STUKS 2 STUKS 3 STUKS 50% KORTING 3 STUKS NIEUWS OMTRENT HET CORONAVIRUS Het Coronavirus legt het sociale leven in Lemelerveld plat. Berichten die we hierover ontvingen hebben wij in dit artikel gebundeld. Het kan zijn dat de berichtgeving hieromtrent in de komende week wordt aangepast. Hiervoor verwijzen wij naar Sukerbiet.nl voor de meest actuele informatie. ZGR, Brugstede overdag ook op slot We hebben besloten om onze woonzorglocaties niet alleen ’s nachts, maar voor de tijdelijkheid ook overdag te sluiten en een stringent deurbeleid te hanteren. Daarnaast is besloten vanaf 19.00 uur ’s avonds helemaal geen bezoek meer toe te laten, uitzonderingen daargelaten. Externen vragen we om alleen noodzakelijke bezoeken aan de locatie te brengen. We willen u daarnaast verzoeken om het landelijk advies over het bezoeken van kwetsbare doelgroepen op te volgen, en een weloverwogen besluit te nemen over een mogelijk bezoek aan onze locatie en uw naaste. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande toch nog vragen hebben, stel deze dan gerust aan de contactpersoon op de locatie. Rosengaerde neemt nieuwe maatregelen Coronavirus In verband met de landelijke maatregelen die ons kabinet gisteren heeft aangekondigd, neemt Zorgcentrum Rosengaerde nieuwe maatregelen om onze kwetsbare cliënten en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen. Het is onze verantwoordelijkheid om het risico op besmetting te minimaliseren. Om die redenen vinden wij het noodzakelijk om een aantal ingrijpende maatregelen door te voeren. Welke maatregelen dat zijn, leest u op https://www.rosengaerde.nl/nieuws/rosengaerde-neemtnieuwe-maatregelen-coronavirus/ Deze informatie is ook per brief naar familieleden en eerste contactpersonen van onze cliënten gegaan. Ouderengym SAAM De komende drie weken is er GEEN ouderengym. Buurtbus Salland stopt vervoer Het bestuur heeft zojuist besloten om per direct te stoppen met de uitvoering van de dienstregeling in verband met het Coronavirus. Vanaf maandag 16 maart 2020 zullen er dus geen diensten op lijn 516, 517 en 518 worden uitgevoerd. We zullen tijdig melden wanneer we weer starten met de uitvoering van de dienstregeling, wanneer dit is valt nu nog niet te zeggen. Keolis zal zorgdragen voor de communicatie van dit besluit, zowel digitaal als fysiek bij de haltes. Verenigingen Bij zowel de voetbal, handbal en de volleybal zijn alle wedstrijden en trainingen tot en met 31 maart afgelast. Muziekvereniging Polyhymnia heeft ook haar repetities en optredens tot nader orde stop gezet. Het kulturhus is gesloten tot 6 april 2020 De adviezen en maatregelen omtrent COVID-19 van het RIVM/de Rijksoverheid raken ook ons kulturhus. De gezondheid van mensen staat voorop en daarom willen wij onze verantwoordelijkheid nemen in het niet verder verspreiden van het virus. Het kulturhus is daarom gesloten tot en met 6 april. De bibliotheek en het infopunt zijn tevens gesloten. Zie ook www.bibliotheekdalfsen.nl voor meer informatie. Ook alle activiteiten zijn geannuleerd tot en met 6 april. We begrijpen dat dit voor veel vaste bezoekers een vervelende maatregel is, maar we vragen uw begrip. Mocht u Carinova nodig zijn, dan belt u met de bereikbaarheidsdienst, tel. 0570- 51 85 64 team Lemelerveld (07.00-23.00 uur) of 0900-8662 (’s nachts) Afgelastingen bij scouting de Verbinding Lemelerveld in verband met Coronavirus: COVID-19 Scouting Nederland adviseert alle Scoutinggroepen in Nederland om alle activiteiten tot en met 31 maart niet door te laten gaan. Wij houden ons aan het advies van Scouting Nederland, dit betekent dat de opkomsten tot en met 31 maart niet door gaan. De schoonmaak van 21 maart gaat ook niet door. Judovereniging Salland geeft in verband met de maatregelen tot 31 maart geen lessen. Voetbalvereniging SC Lemele heeft alles afgelast. Katholieke kerk Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM. Brugkerk Er is besloten om, uit voorzorg, de Brugkerk gesloten te houden tot en met 31 maart in verband met het Coronavirus. Hiermee komen alle diensten, activiteiten, vergaderingen en dergelijke voor deze periode te vervallen. Wij hopen hiermee te voorkomen dat samenkomsten binnen onze gemeente zouden kunnen leiden tot de verspreiding van het virus. De berichtgeving omtrent het Coronavirus zal nauwlettend worden gevolgd zodat zo spoedig mogelijk besluiten kunnen worden genomen voor de periode na 31 maart. GKv De Lichtbron in Lemele-Lemelerveld De diensten gaan tot 31 maart niet door. Protestantse Gemeente Lemele In de Ichthuskerk zijn er de komende drie zondagen geen morgendiensten. Dit i.v.m. de maatregelen die door de overheid zijn genomen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Wel wordt er elke zondagmorgen een uitzending vanuit onze kerk verzorgd. Deze kunt u meemaken door naar de website van de Ichthuskerk Lemele te gaan en vervolgens naar ‘Kerkdienst gemist’. Zo kunt u de uitzending rechtstreeks meekijken of later terugkijken. Op de zondagen 22 en 29 maart beginnen we om 10.00 uur en op zondag 5 april om 09.30 uur. De dienstdoende ouderling Dansavond Dalfsen In verband met het Coronavirus is besloten deze maand geen dansavond te houden in het Emmagebouw in Dalfsen. We hopen dat het de derde zaterdag van april wel weer door kan gaan. Toneelvoorstelling Vilsteren De voorstellingen van Toneelvereniging Tot Nut en Vermaak Vilsteren op 20, 21 en 28 maart gaan niet door. Imminkhoeve Bingo avond op 24 maart gaat niet door. KBO en PCOB De Jaarvergadering van KBO in Parochiehuis en PCOB in het Kulturhus gaan 24 maart a.s. niet door wegens het Coronavirus. Meer informatie in het inlegvel van april magazine. Oud papier inzameling maart geannuleerd Vanwege de uitbraak van het Coronavirus heeft de organisatie van het oud papier inzameling Lemelerveld besloten om de inzameling van eind maart te annuleren. De gezamenlijke scholen achten het gezondheidsrisico voor de vrijwilligers te groot en tevens kunnen we op het laatste moment met een tekort aan vrijwilligers worden geconfronteerd. Tevens hebben we overwogen om mensen zelf het oud papier naar het inzamelpunt op het feestterrein laten brengen, maar enige coördinatie is dan nog steeds noodzakelijk. Om die reden willen we meteen duidelijkheid verschaffen door het te annuleren. We begrijpen dat dit enige overlast voor u kan betekenen dat u een maand langer met het oud papier in huis zit. Toch denken we als organisatie dit deze maatregelen onvermijdelijk is. We hopen uiteraard in april de oud papier inzameling weer te kunnen hervatten. Potgrondactie Potgrondactie van paardensportvereniging Marwinus te Lemele kan helaas aankomend weekend niet huis aan huis doorgaan dit in verband met het Coronavirus. Mocht u onze vereniging nog wel willen steunen en potgrond kunnen gebruiken dan kunt u alsnog een mailtje sturen naar marwinus@hotmail.com en dan brengen wij u graag de potgrond aan huis. Plaatselijk Belang Lemele In verband met de maatregelen rond het Coronavirus wordt de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Lemele van 23 maart a.s. voorlopig uitgesteld. Feestelijke heropening en OpenHuis van De Laarman in Luttenberg gaan niet door Naar aanleiding van de adviezen van de RijksOverheid heeft het bestuur van De Laarman besloten dat de feestelijke heropening op 3 april en het Open Huis op 4 en 5 april niet door kunnen gaan. Drie jaar hebben vrijwilligers en het bestuur samen toegewerkt en uitgekeken naar het moment dat De Laarman opnieuw geopend kon worden. De nieuwbouw is nagenoeg voltooid, het gebouw is van binnen helemaal opnieuw geschilderd, de meng installatie is volledig gerenoveerd, het buitenplein is opnieuw bestraat, er is een nieuwe brandmeldinstallatie gekomen en de nieuwe inrichting is bijna af. Er is zoveel werk verzet door de vrijwilligers. Alleen de laatste puntjes op de i ontbreken nog. Dan komt het besluit om de opening uit te stellen wel erg hard aan. Maar het moet en daar staat het bestuur met pijn in het hart achter. Voorlopig blijft de deur dus dicht. Met de mensen die een arrangement geboekt hebben gaan ze in overleg. De heropening komt er! Dat is zeker! Horeca en scholen ook in Lemelerveld tot 6 april dicht Scholen en kinderopvangverblijven blijven tot 6 april dicht. Wel wordt er een uitzondering gemaakt voor kinderen van mensen in vitale beroepen, het gaat dan bijvoorbeeld om zorgpersoneel en politiemensen. Dat heeft minister Slob bekend gemaakt op een persconferentie. namens redacTie lemelerveld verzorgt de mededelingen namens de kerkenraad en ds. Leon Eigenhuis houdt een korte overdenking. De uitzending duurt ongeveer 20 minuten. Vrijwilligerswaarderingsavonden afgelast Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, heeft het Vrijwilligerspunt Dalfsen besloten om de vrijwilligerswaarderingsavonden op 20 maart in De Mozaïek en op 27 maart in De Trefkoele+ niet door te laten gaan. Ook de cabaretvoorstelling op 2 april in theater De Stoomfabriek gaat niet door. Over de andere waarderingsactiviteiten informeren wij u zo spoedig mogelijk. Koffiehus de Kletsmajoor wil haar vrijwilligers beschermen en gaat daarom in ieder geval tot en met 31 maart dicht. Boerenmarkt Vilsteren 21 maart afgelast Vanwege de corona-problemen gaat de Boerenmarkt niet door. Wel is het mogelijk om producten te bestellen bij de een aantal producenten en op zaterdag 21 maart op erve Meijerink op te halen. Zie www.ervemeijerink.nl. OV-ambassadeurs Wegens het Coronavirus gaan de activiteiten van de OV-ambassadeurs t/m 31 maart helaas niet door! Donderdag 26 maart 2020 zou dit in De Overkant in Dalfsen zijn.
Page 8
Bezorgservice en klaarzetservice Beste klanten, Om u zo goed mogelijk van dienst te blijven, ook nu er extra maatregelen door de overheid zijn afgekondigd, houden wij ons aan de volgende voorschriften om de verspreiding van virussen te helpen beperken: ■ Zelf reinigen we met regelmaat onze handen. ■ We reinigen extra vaak onze pinapparaten, kassa’s, deurkrukken e.d. ■ We willen aan onze klanten vragen om zoveel mogelijk contactloos te pinnen. ■ Onze medewerkers komen alleen naar de winkel als ze zich goed voelen. ■ Voor uw en onze veiligheid graag gepaste afstand houden van onze medewerkers en andere bezoekers. Extra services: We starten per direct met EXTRA bezorgservice en klaarzetservice U belt of mailt uw bestelling. Vervolgens zetten wij de bestelling voor u klaar en kunt u bij de kassa uw producten afhalen en gelijk pinnen. Indien nodig zullen wij producten bij u thuis bezorgen. Openingstijden: ma-do 09.00-19.00 uur vr 09.00-20.00 u - za 08.30-17.00 u Kerkstraat 27 - Lemelerveld - T (0572) 37 12 31 - info@multimatelemelerveld.nl STROOISEL Wilco van Dam M. 06-228 157 98 STROOISEL • HOUTKRULLEN • VLAS GEMALEN EN GEHAKSELD STRO Tel. 06-30 98 23 90 of 0572-37 38 91 _________________________ - Dagelijks nieuws: dalfsennet.nl en sukerbiet.nl _________________________ Nano lakverzegeling l Gratis leen-auto l - vacature - KIOSK MEDEWERKER Wij zoeken enthousiaste jongeren die in hun examenjaar zitten en zin hebben om bij ons in de kiosk te komen werken. Ben je tussen de 16 en 19 jaar en beschikbaar vanaf april/mei? Dan zoeken wij JOU! Klimmen, spelen en zwemmen Voor meer informatie en/of solliciteren kun je mailen naar: info@natuurlijkheidepark.nl Industrieterrein ‘t Febriek Handelsweg 25 Lemelerveld Tel. (0572) 37 24 37 www.gebrmasmanautoschade.nl Vier jaar garantie Plaat- en richtwerk l Schadetaxatie-verzekering l Ruitmontage l Uitdeuken zonder spuiten l Spuitwerk l Licht industrieel spuitwerk l Caravanrepair l 24/7 spoedservice: 0572 37 24 37 EUROGARANTBEDRIJF Spontane fotografie Autoschade? Als autoschadeherstel ook waardeherstel moet zijn, ga dan naar... Een groot deel van ons assortiment vindt u op Multimate.nl en Jumper.nl Of het nu blauw of roze wordt… ...wij hebben een ruim assortiment geboortekaartjes Ambachtsweg 3 Lemelerveld Druk Ontwerp Binnen- buitenreclame (0572) 37 21 55 info@drukkerijvanasselt.nl

LE11maart2020


Page 0
39e jaargang nr. 1933 - 11 maart 2020 Gemeente Dalfsen bezig met herinrichten Herinrichting Kroonplein Afgelopen week is de gemeente ook begonnen met het herinrichten van het Kroonplein. Van Lenthe uit Hoonhorst heeft hier en daar de bestrating eruit gehaald en de plekken gereed gemaakt voor beplanting. De komende tijd zal hier zeker nog meer gaan gebeuren. tekSt: Annet Schoorlemmer / Foto’S: hAnS heerink OPENING Kindcentrum Heidepark Donderdag 5 maart om half elf stond het schoolplein vol met kinderen, een aantal kinderen van Partou kwamen aangereden in een bolderkar en bij een bord aan de gevel met een doek erover stonden een aantal hele belangrijke mensen: de directeur Ineke van Heidepark, meneer Arie van het OOZ en regio en mevrouw Laura van Partou. Na een welkom door de eerste twee kwam Laura met een verhaal van een droom, die werkelijkheid werd. En die droom komt vandaag uit met de oprichting van het kindcentrum, waarin kinderen van twee tot dertien jaar volledig kunnen ontwikkelen, Jubileumfoto-expositie in de Mozaïek De jubileum foto-expositie “DALFSEN IN BEELD”, n.a.v. het 60-jarig bestaan van de foto-club Dalfsen is sinds oktober 2019 ‘op reis’ binnen de gemeente Dalfsen. Vele bezoekers van gemeentehuis en de Wiekelaar hebben al een indruk gekregen van de vele mooie en fotogenieke locaties in hun eigen gemeente. De expositie is inmiddels verhuisd naar het kulturhus de Mozaïek in Lemelerveld. Daar zijn de foto’s opgehangen door leden van de club. Het resultaat is een zeer afwisselend beeld van foto’s aan de hand van de individuele keuzes van de fotoclub-leden. Nieuwsgierig geworden? Neem de komende weken een kijkje in de Mozaïek en kijk of u de locatie herkend, waar de foto is gemaakt. Dit kan tijdens de normale openingsuren van de Mozaïek. De expositie is te bezoeken tot 7 april a.s. Foto: Annet Schoorlemmer ervaren en ontdekken. Een totaalaanbod van kinderopvang en onderwijs. Vervolgens werd het doek verwijderd en kwam onder luid applaus van de kinderen het nieuwe logo tevoorschijn. Even wat sleutelen aan de techniek en daarna zongen de kinderen het schoollied genaamd: “Samen ontdekken we de toekomst”. Het lied is speciaal gemaakt voor het nieuwe kindcentrum. En dat hadden ze zo te horen goed ingestudeerd. Eenmaal binnen mochten het jongste en oudste kind van de school een mandje met een pen overhandigen aan de directeuren, en konden de handtekeningen gezet worden onder de officiële stukken. Als afsluiter werd er een film gedraaid over het reilen en zeilen binnen het kindcentrum waarbij ook het nieuwe schoollied een rol had, en kregen de kinderen drinken met wat lekkers. Vanaf vandaag gaat de school verder als kindcentrum, waarbij kinderen van twee tot dertien jaar centraal staan. De missie van het kindcentrum is het voorbereiden van de kinderen op de toekomst. De kracht ligt in de verbinding van de expertise van kinderopvang en onderwijs en het bieden van een doorgaande ontwikkellijn.Om de kinderen spelenderwijs voor te bereiden op de toekomst is een ruimte omgebouwd tot een kooken technieklokaal. Het lokaal wordt gebruikt als voorbereiding in de lessen, maar is ook beschikbaar voor de peuters en buitenschoolse opvang. Tijdens vakanties is het activiteitenaanbod aangepast en zullen er uitstapjes en workshops plaatsvinden. Het lokaal wordt tijdens de ‘Grote Peuterdag’ op vrijdag 3 april geopend. Dan zal ook iets met een vlag gebeuren, dat eigenlijk vandaag al stond gepland. Daarnaast staan er activiteiten op het programma, zoals mediawijs, techniek, bewegen en muziek volgens de pijlers van het kindcentrum. We hopen u te mogen ontmoeten! tekSt: WillemvAntrui Foto’S: hAnS heerink
Page 2
Een groot wonder! Een dochter en zusje, lief en klein. Wist u... Dag lieve papa, opa en vriend Maakt dat wij voortaan met z’n vieren zijn! Welkom lieve Ommen: Fleur 4 maart 2020 Zusje van Lynn Trotse ouders Bertin en Marinda Beethovenlaan 28A 8102 MB Raalte Elly Hulst: Arnold en Bianca Amber, Merlijn Weesp: Ferdi en Ela Max, Tobias Ede: Adje en Steffen, Jesse & Coby, Sil & Michelle, Floor Hoorn: Mark en Karin, Yannick, Menno Dankbaar zijn wij voor degenen die onze lieve papa, opa en vriend met zoveel liefde en zorg hebben omringd. Correspondentieadres: A.Veenstra, Tivoliweg 93, 4561 HK Hulst We nodigen u uit om Fer te gedenken in een afscheidsbijeenkomst op donderdag 12 maart om 10.30 uur in de Ichthus kerk, Lemelerweg 74 te Lemele. Na de dienst vindt de begrafenis plaats op de Bijzondere begraafplaats aan het Zandeinde te Lemele. Na de begrafenisplechtigheid nodigen wij u uit voor een informeel samenzijn in Zaal Dijk, waar tevens gelegenheid is tot condoleren. Wij zouden het fijn vinden als u een persoonlijke herinnering of steunbetuiging wilt achterlaten in het condoleanceregister van Fer op www.onlinemeeleven.nl Fer Veenstra Roden, 5 maart 1942 Ommen, 6 maart 2020 - dat Twente Plat op zaterdag 14 maart optreedt in Heino? Locatie: Theaterzaal van De Maalderij, Canadastraat 6. Info: www.twenteplat.com. Agenda Biljarten SAAM: Iedere ma en do: 18.30 u Iedere di en do: 08.30 u Handwerken SAAM: Tweewekelijks op woensdag (even weken): 13.30 -15.30 u Kulturhus de Mozaïek Koersbal SAAM: Iedere ma: 09.30 u Sjoelen SAAM: Iedere wo: 09.30-11.30 u: Kulturhus De Mozaïek 12 mrt: Welzijn Ouderen Lemele, Archem en Dalmsholte,10.00 u: Koffie-drinken bij Mooi Rivier Dalfsen 13 mrt: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 13 mrt: Concert Bargzangers Lemele: Zaal Dijk: 19.30 u, zaal open: 19.00 u 14 mrt: WH Zwarthal, concert, 20.00 u ‘Passie Pasen Samenzang’ _________________________ - Container bestellen? Roelofs Lemelerveld bellen 0572-37 12 90. _________________________. Containers van 2 tot 30 m3 Fer was 35 jaar lang verbonden aan onze school. Hij genoot van het lesgeven en de kinderen. Ons medeleven gaat uit naar de familie en vrienden. verschijnt elke week huis aan huis in lemelerveld en omgeving uitgave: drukkerij van asselt ambachtsweg 3 8152 ba lemelerveld redactie, advertenties en administratie: ambachtsweg 3 lemelerveld T 0572-37 21 55 E info@drukkerijvanasselt.nl I www.drukkerijvanasselt.nl inleveren • advertenties: zwart/wit: dinsdags tot 10.00 uur kleur: ‘s maandags tot 10.00 uur • redactioneel: ‘s maandags tot 09.00 uur bezorgklachten: • bebouwde kom lemelerveld: tel. 0572-37 21 55 (drukkerij van asselt) • buitengebied: tel. 0572-37 15 08 (fam. weelink) doorgeven vanaf vrijdag Meer familieberichten elders in deze Lemelervelder Voor uw warme belangstelling en de vele blijken van medeleven na het overlijden van onze lieve vader, grootvader en overgrootvader Antoon Herbrink willen wij u hartelijk bedanken. Kinderen Klein- en achterkleinkinderen Lemelerveld, maart 2020 We wensen hen sterkte en kracht. Team Cbs Ichthus, Lemele We hoorden het verdrietige bericht dat is overleden, onze oud-collega en leerkracht Fer Veenstra in de grote moestuin. Marie zorgde voor het gezin en het huishouden en als de kinderen ‘s avonds in bed lagen, hielp zij Anton als er geschilderd of behangen moest worden. Huisarts: tel. 0572-37 17 22 Avond- en weekenddienst huisarts: tel. 0900 - 333 63 33 Apotheek Lemelerveld: tel. 0572-37 05 21 GGD Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar “Soms heb je een vraag” Inloopspreekuur: iedere do 9.00-10.00 u. Ds. C. Keersstraat1, Lemelerveld, tel. 088-4430702 ZGR Brugstede MIEN(Thuiszorg) Klantkompas 0572-744050 Spoednummer 088-6564280 klantkompas@zgr.nl Tandartspraktijk Lemelerveld tel. 0572 74 52 52 bereikbaar elke werkdag van 09.00-12.00 uur www.tandartspraktijklemelerveld.nl Avond- en weekenddienst tandarts: tel. (0572) 39 59 32 Verloskundigen: Gemmare: tel. (0548) 61 65 10; spoednummer: tel. 06-28 47 27 74 Mammacafé Nijverdal, 1e en 3e wo vd maand, 10.00-11.30 u Zwanger & Zo: tel. (0548) 62 03 26; spoednummer: tel. 06-20 10 30 48 www.MoedersvoorMoeders.nl Aanmelden kan t/m 11e week vd zwangerschap: tel. 088-2780000 info@moedersvoormoeders.nl Carinova Thuiszorg: tel. 0900-86 62 (24/7) (0570) 51 85 64 www.carinova.nl Rosengaerde Zorg Thuis: tel. 06-10 02 32 58 (24/7) www.rosengaerde.nl Weekenddienst apotheek: Spoedrecepten: za en zo gesloten. Buiten openingsuren: Isala Apotheek: 038-424 54 74. Op za en zo van 09.00-12.00 u is Apotheek Heino ook open: 0572-39 28 88 Dierenarts: Dag en nacht bereikbaar: tel. (0529) 43 53 63 Praktijk voor fysio-, manuele-, oedeem- en geriatrietherapie, acupunctuur, Corefit en FIT krukkenuitleen: tel. 37 21 58 / voor Lemele: 06-57 04 59 78, bgg 37 21 58 Praktijk voor Osteopathie Natasha Stigter D.O.-M.R.O. tel. 06-50 84 41 70 www.pvo-osteopathie.nl AcupunctuurBreed/Karel Beck: meten is weten Klassieke en moderne technieken www.acupunctuurbreed.nl tel.:370422 /06-20 40 30 38 acupunctuurbreed@gmail.com WAARDEVOL ZIJN praktijk voor psychodynamische therapie & coaching, tel. 06-46 67 43 23 Praktijk voor psychologische hulp en begeleiding: Info/afspr. tel. 06-53 21 74 60 Therapeutische coach PMA-Coach/Trainer - Counseling-Coach tel. 06-30 370 212 www.pma-joseholtmaat.nl Zorgwinkel Salland: hulpmiddelen Tel. (0572) 36 32 35 www.zorgwinkelsalland.nl Ergotherapie Salland 06-450 428 77 www.ergotherapie-salland.nl Spreekuur Alg. Maatsch. Werk: do 9.00-10.00 u, Kulturhus De Mozaïek Alg. Hulpdienst Graag Gedaan Tel. 37 25 49 / b.g.g. 37 19 89 Diabeteslijn: tel. (033) 463 05 66 St. Terminale Thuiszorg Ommen e.o: tel. (0529) 45 23 30 (24 u/dag) Sociaal Steunpunt Kerken: Tel. 37 01 00 • ma en do: 9.15-11.30 u WATERSTRAALSNIJDEN 14 en 15 maart: Protestantse Gemeente Lemelerveld zo 10.00 u: ds. G. Naber Protestantse Gemeente Lemele zo 10.00 u: ds. E.R. Jonker Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) zo 09.30 u: ds. J.H. Dunnewind, Heemse (HA); Muziek is altijd Antons grote hobby gebleven. de radio en zong jarenlang met zijn warme tenorstem Hij luisterde in verschillende Anton en Marie Schotman 60 jaar getrouwd Woensdag 4 maart 2020 was het exact 60 jaar geleden dat het burgerlijk huwelijk tussen Anton Schotman en Marie Kemperman werd voltrokken. Dit was aanleiding voor burgemeester Dadema om een bezoek te brengen aan het diamanten echtpaar en hen namens de gemeente Raalte te feliciteren met dit bijzondere jubileum. De echtelieden ontmoetten elkaar in de jaren vijftig tijdens de bruiloft van een oudere zus van Marie. Anton speelde toen in een bruiloftsbandje als accordeonist. Zijn broer Bernard speelde ook mee, hij was de saxofonist. Bernard kreeg verkering met een andere zus van Marie en zo kwam de familie Schotman in contact met de familie Kemperman in de Stoevinge, in het buitengebied van Heino. De vonk sloeg over twee jongere zussen woonden op dat moment nog in het ouderlijk huis aan de Weerdhuisweg in Lemelerveld. Nadat de zussen waren getrouwd en moeder met de laatste was meeverhuisd, uiteindelijk 4 kwam het hele huis beschikbaar voor het jonge gezin, dat tussen Anton en Marie en in 1960 gaven ze elkaar het jawoord. Zoals toen wel vaker voorkwam, trouwde het bruidspaar bij de familie in. Antons moeder en zonen en 4 dochters telde. Met veel zelfwerkzaamheid werd het oude huis stukje bij beetje opgeknapt. Overdag werkte Anton bij de Nederlandse IJzerconstructiewerkplaats in Lemelerveld (NIJL) als lasser. ‘s Avonds werden allerlei klussen in en om het huis gedaan en was er veel werk zo 14.30 u: ds. R.P. Heij, Heemse R.-K. Kerk za 19.00 u: Eucharistieviering: parochievicaris J .Rutgers (dameskoor); zo 09.00 u: Gebedsdienst in het teken vd vastenactie verzorgd door MOV Alarmnummer politie/brandweer: 112 Servicepunt Gemeente Dalfsen: Iedere woensdagmiddag: 15.30-17.30 u Kroonplein 62 - Tel. (0572) 37 39 78 tekSt: ingrid heerink Foto: hAnS heerink koren. 65 jaar lang maakte hij deel uit van het herenkoor van de RK-parochie in Lemelerveld. Marie werkte met hart en ziel in het huishouden. Ze houdt van orde en regelmaat en geniet ervan als alles weer netjes is. Toen ze nog midden in de jonge kinderen zat, naaide en breide ze vaak zelf de kinderkleertjes. En als Anton terugkwam van een repetitie of een kerkdienst, stond de koffie altijd klaar voor hem. Op zijn zestigste kon Anton gebruik maken van de VUT. Daarmee brak een nieuwe fase in hun leven aan. Kinderen verlieten geleidelijk aan het ouderlijk huis en Anton en Marie kregen tijd om veel samen te doen. In die jaren werden 8 kleinzonen en 8 kleindochters geboren. Opa en oma waren altijd bereid om als oppas ingezet te worden. Beiden bleven tot ver na hun tachtigste jaar actief in het huishouden en in de tuin met broeikas. Anton beleefde drukke tijden door het zingen bij meerdere koren en zijn oude hobby, het spelen op de accordeon. Marie hield rekening met zijn drukke schema en zorgde er steeds voor dat hij er picobello uitzag bij zijn optredens. Ouderdom komt met gebreken en dat is bij Anton (90) en Marie (88) niet anders. De laatste jaren hebben ze beiden qua gezondheid het nodige moeten inleveren. In juli vorig jaar verhuisden ze van Lemelerveld naar verzorgingshuis Schuilenburg liefdevol worden in Raalte, waar ze in hun eigen appartement verzorgd. Op 27 april 2020 is het 60 jaar geleden dat het huwelijk kerkelijk werd ingezegend en dat gaan Anton en Marie op zondag 26 april dankbaar vieren, te midden van familie, vrienden en bekenden. veel naar
Page 4
Verhalen, kunstwerken en exposities De verhalen van de mensen die de oorlog hebben meegemaakt zijn een belangrijk element tijdens 75 jaar Vrijheid. Ook op de basisscholen wordt er aandacht aan geschonken. Zo vertelde Lies te Kiefte op de Regenboog vorige week dinsdag over haar ervaringen als kind tijdens de Tweede Wereldoorlog. Onderduikers, neergestorte vliegtuigen, mensen die vanuit het westen kwamen, stamkaarten, verstopt zilverwerk en roggepap kwamen daarbij aan de orde. Het werd een interactieve bijeenkomst met ook verhalen van de kinderen (gehoord van opa/oma) en veel vragen. Deze week gaat Lies de beide andere scholen langs. Wat betekent Vrijheid voor jou? In Nederland leven we al 75 jaar in vrijheid. Die vrijheid willen wij graag met iedereen vieren. En we willen er uitgebreid bij stilstaan dat vrijheid niet vanzelfsprekend is! Nog altijd woeden er oorlogen en zijn er landen waarin mensen niet in vrijheid kunnen leven. En waarin ze niet zichzelf mogen zijn. Met de ‘Wat betekent Vrijheid voor jou?’ gaan de leerlingen van de basisscholen aan de slag om een kunstwerk te maken. Een tekening, cartoon, verhaal, gedicht of knutselwerk. Deze kunstwerken worden tentoongesteld in Kulturhus de Mozaïek. Ga je niet in Lemelerveld naar school en wil je kunstwerk maken, of een lied zingen, gedicht voordragen of een dans doen, neem dan even contact op via info@pblemelerveld.nl. Dan spreken wij daarna af hoe we dat gaan regelen. Mocht je zelf iets voor willen dragen dan is er die dag ruimschoots de gelegenheid voor. Tweede Paasdag na de middag is er op het Kroonplein: Vier de Vrijheid! Meld je voor een optreden/voordracht op het ‘open podium‘ aan via info@pblemelerveld.nl. Expositie De Historische werkgroep Lemelerveld (onderdeel van de Historische Kring Dalfsen) maakt een fototentoonstelling. Voor de tentoonstelling wordt gebruik gemaakt van historische foto’s en krantenberichten. De bronnen zijn de Oprechte Dalfser Courant van 1945 en de speciale herdenkingsuitgave van de Lemelervelder van mei 2005. Beide exposities worden op 2e paasdag 13 april om 11.30 uur geopend in Kulturhus de Mozaïek. Die dag is het Kulturhus tot 13.30 uur open. Daarna zijn de exposities t/m 1 mei te bezichtigen tijdens de openingsuren van het Kulturhus. De Brugkerk in Lemelerveld wil iedereen in Lemelerveld de mogelijkheid geven om spullen uit de oorlog en van de bevrijding tentoon te stellen. Te denken valt aan persoonsbewijzen, zeepjes of blikjes, maar natuurlijk zijn er veel meer mogelijkheden. Het kunnen ook spullen zijn die met de historie van Lemelerveld hebben te maken, zeker rondom de oorlog. U hebt vast nog iets liggen uit die tijd en wat is dit een mooie gelegenheid om dit te laten zien. Graag horen we van te voren wat u tentoon wil stellen, om te weten hoe we de tentoonstelling kunnen inrichten. Herma Schepers; ejrschepers@gmail.com, 0572372707 of Gery van Zijl; geryvanzijl@gmail.com, 0614311198. De tentoonstelling zal in de Brugkerk op de tweede paasdag en dinsdag te zien zijn. Het oorlogsgeheim van tante Roosje Op woensdag 18 maart komt dhr. Paul Glaser naar Lemele. Hij is de schrijver van het boek: Dansen met de vijand. Met als ondertitel; het oorlogsgeheim van tante Roosje. Zijn tante Roosje was een jonge Joodse vrouw die voor de oorlog in Den Bosch werkte als danslerares. Ze was zeer succesvol en danste in Amsterdam, Londen, Parijs en Berlijn. Wanneer de Duitsers hier aan de macht komen begint voor Roosje een levensgevaarlijk bestaan. Ze wordt verraden en meegenomen door de nazi’s, maar ze weet toch te overleven. Hoe? Om iedereen in de gelegenheid te stellen dit indrukwekkende verhaal te horen is deze avond gratis toegankelijk voor iedereen, zowel vrouwen als mannen. Aanvang 20.00 uur in de Schakel in Lemele. chriSten vrouWengroep lemele Bigbrassband GoedKoper bij het Boskamp Op zondag 15 maart komt een nog vrij onbekende onlangs opgerichte Bigbrassband een openbaar optreden verzorgen bij Het Boskamp in Dalfsen. We zijn al gewaarschuwd: het dak gaat er af. De band bestaat uit ongeveer 12 tot 15 personen. Ze beginnen om 15.00 uur te spelen. De naam van de band is: Bigbrassband GoedKoper. Lies te Kiefte deelt haar ervaringen over de Tweede Wereldoorlog met leerlingen van de Regenboog. Foto’S: eigen Foto’S regenboog Goed, omdat ze gewoon goed zijn en Koper omdat veel instrumenten van koper zijn. De bandleden komen allemaal uit de buurt, uit Nieuwleusen, Lemelerveld, Balkbrug en ook uit Dalfsen Het is bijna een vaste formule geworden van het Boskamp: u betaalt geen entree, wel gaat natuurlijk de pet weer rond. Goedkoper wil haar repertoire zo breed mogelijk uitbouwen. ‘Ze spelen rock, funk, popmuziek, filmmuziek, paso doble, klassieke muziek en Tiroler muziek”. Dit is mogelijk omdat de leden meerdere instrumenten bespelen. Het Boskamp is te vinden aan de Sterrebosweg 2 in Dalfsen. Wist u... - dat Groei en Bloei op 24 maart 2020 een lezing over het Noorderlicht organiseert? Aanvang: 20.30 uur in theaterzaal de Caroussel in Ommen. Info: www.ommen.groei.nl. Werkgroep mantelzorg Lemelerveld In Lemelerveld is er al jaren een enthousiaste werkgroep mantelzorg actief. Eén keer per maand organiseren deze vrijwilligers een activiteit waar mantelzorgers uit Lemelerveld en omgeving uitgenodigd worden. Naast dat het heel gezellig is voor mantelzorgers is het ook een plek waar kennis en ervaring onderling gedeeld wordt en mantelzorgers steun kunnen krijgen. De werkgroep is een op zichzelf staande groep die ondersteund wordt door Saam Welzijn. De Zonnebloem afdeling Luttenberg bestaat 70 jaar! In 1950 zijn 2 dorpsbewoners begonnen met de actie “Zon in de Schoorsteen”. In de jaren daarna hebben vele vrijwilligers het Zonnebloemwerk in Luttenberg voortgezet. Naast het bezoeken van de gasten, wordt er regelmatig een gezellige middag georganiseerd in Elckerlyc of daarbuiten. Dinsdag 3 maart is het 70-jarig jubileum gevierd, samen met de gasten en vele (oud)vrijwilligers en bestuursleden. Tijdens deze feestelijke middag waren er mooie woorden en optredens met humor en muziek. En uiteraard was er alle tijd om onder het genot van een hapje en drankje gezellig bij te praten. Foto: eigen Foto De werkgroep is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Vind je het leuk om te organiseren? Dan zijn we op zoek naar jou. Het is mooi als je weet wat het is om mantelzorger te zijn, maar dit is niet noodzakelijk. Ben je mantelzorger en zou je het leuk vinden om mee te doen met de activiteiten van de werkgroep? Dan ben je van harte welkom. Wil je meer informatie? Bel dan met Dineke Grondman 06-50972699 of loop eens binnen bij een activiteit van de werkgroep. Dinsdag 10 maart en dinsdag 7 april zijn er creatieve middagen in Kulthurhus de Mozaïek. De middag start om 13.30 uur. Iemand die ons lief was, is overleden. Die vertrouwde stem zal niet meer klinken. Die vrolijke lach zullen wij gaan missen. Geen kus en geen knuffel meer. ’t is goed zo Het leven van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en oma is overgegaan in dierbare herinneringen. Annie Baarslag-Pekkeriet * 28-04-1932 † 06-03-2020 57 jaar getrouwd Marten Baarslag kinderen en kleinkinderen Meester Gorisstraat 7b 8151 AG Lemelerveld Annie is deze dagen bij ons thuis, waar op donderdag 12 maart van 19.00 tot 19.30 uur gelegenheid is om afscheid van haar te nemen en ons te condoleren. De crematie zal in besloten kring plaatsvinden. Onze speciale dank gaat uit naar personeel en vrijwilligers van ZGR Brugstede voor hun betrokkenheid en liefdevolle zorg. Werken in de natuur in Luttenberg Zaterdag 14 maart a.s. gaat een groep vrijwilligers de singel langs de Vondervoortsweg in Luttenberg ontdoen van alle vogelkers. De vogelkers is dan al gerooid en gezaagd door Staatbosbeheer. Die zaterdag wordt alles naar het paasvuur gebracht. Hierna wordt de singel gereed gemaakt om twee weken later 400 nieuwe inheemse boompjes te planten: eiken, beuken, krenten, hulst en berk, geleverd door Staatsbosbeheer. Dag lieve mam Dag lieve oma Wij gaan je missen Annie Baarslag Gerard en Marja Vera Kyra en Sander Vogelkers hoort niet thuis in Nederland en overwoekert alle andere bomen en struiken. Wil je eens de handen uit de mouwen steken en lekker met een groep in de natuur werken? Kom dan 14 maart vanaf 09.00 uur naar de Vondervoortsweg. Even aanmelden bij Henk of Joop Holtmaat. Voor het drinken en eten wordt gezorgd! Onverwachts hebben wij afscheid moeten nemen van onze schoonzuster en tante Annie Baarslag-Pekkeriet Wij wensen Marten, kinderen en kleinkinderen veel sterkte en steun toe. Fam. Baarslag Lemelerveld, 6 maart 2020 Uilen 2020 Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze zuster en schoonzuster Annie Baarslag-Pekkeriet Wij wensen Marten, kinderen en kleinkinderen veel sterkte in de komende tijd. Familie Pekkeriet Zaterdagochtend is de uilenkast bij Jan Bloten ook dit jaar weer door Gerard van Beesten schoongemaakt. Er werden twee uilenouders in de kast aangetroffen, het vrouwtje was echter nieuw en ongeringd. De leeftijd van dit vrouwtje is niet bekend. Het bejaarde vrouwtje van 14 jaar (geringd in 2006 in Tubbergen) dat voorgaande jaren de uilenkast bewoonde, was niet meer aanwezig en is waarschijnlijk door ouderdom gestorven. Het is wel bijzonder dat er een ander vrouwtje in de kast zit. Normaal gesproken blijft het vrouwtje honkvast en komen de mannetjes erbij. Foto: eigen Foto Computerreparaties Kogelman, Veenweg 19, Luttenberg Tel. 0572-37 19 52 Open van ma. t/m vr. 19:00 tot 21:00 ____________________________________________________ - Slank en fit met Herbalife! 30 dagen geld terug garantie Janny van Dijk, tel: 0572-372242 0655864114. ____________________________________________________ ____________________________________________________ - Voetbalvereniging Lemelerveld. Opgave jeugdleden via www.vvlemelerveld.nl Bij vragen bel Judith in ‘t Veld, 0572-371227. ____________________________________________________ ____________________________________________________ - Dagelijks nieuws: dalfsennet.nl en sukerbiet.nl ____________________________________________________ STROOISEL Wilco van Dam M. 06-228 157 98 STROOISEL • HOUTKRULLEN • VLAS GEMALEN EN GEHAKSELD STRO Save the date 17 april: FANCY FAIR op de Regenboog In het feestjaar met het motto ‘om de 100 dagen feest’, staat het volgende evenement op de planning: de Fancy fair. De Fancy fair is in 1984 begonnen en was gedurende 25 jaren lang een jaarlijks terugkerend hoogtepunt bij P.c.b. de Regenboog. Kinderen, ouders en leerkrachten bundelen dit jubileumjaar hun krachten en zijn druk bezig met de voorbereidingen van deze leuke markt. De fancy fair start om 16:00 en duurt tot 20:00, iedereen is welkom om even een kijkje te komen nemen, wat te kopen, iets te maken of wat te doen. Dus wees welkom voor smaak en vermaak. De opbrengst komt deels ten goede aan de inrichting van de hal van de school en deels voor een verwendag voor de ouderen in Lemelerveld.
Page 6
Jaarlijkse scootmobieltraining NLdoet: jaarlijks groot Voor alle scootmobiel gebruikers in de gemeente Dalfsen organiseert SAAM Welzijn, in nauwe samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, afd. Dalfsen de ouderenbonden en Platform Gehandicapten ook dit jaar weer een gratis scootmobieltraining om u te informeren over de actuele verkeersregels en te oefenen op een uitgezet parcours waarbij lastige obstakels, onder deskundige begeleiding genomen kunnen worden. Dit geldt dus ook voor mensen die NIET via de gemeente een scootmobiel hebben aangeschaft. onderhoud tennispark Het Oranje Fonds organiseert op 13 en 14 maart 2020, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Als tennisvereniging Lemelerveld staan we aan de start van een nieuw tennisseizoen. Voordat we los gaan, willen we er met zoveel mogelijk vrijwilligers voor zorgen dat het tennispark er weer spik en span uitziet. Vele handen maken licht werk! Wilt u in het kader van NLdoet ook meehelpen? Dat kan! Zaterdagochtend 14 maart van 09.00-12.30 uur. Geef je op via deze link: https://www.nldoet.nl/ klus/jaarlijks-groot-onderhoud-tennispark of via de email: bestuur@tvlemelerveld.nl. De scootmobielgebruiker is steeds meer een vertrouwde verschijning in het verkeer. De scootmobiel is voor steeds meer mensen een uitkomst om zelfstandig deel te nemen aan het verkeer. Toch kan deelnemen aan het verkeer een heel waagstuk zijn. Door leeftijd, gebruik van medicijnen of door ziekte kunnen overzicht en reactie vermogen veranderen. Daarbij komt dat de verkeersregels met enige regelmaat veranderen, waardoor u zich misschien onzeker en angstig gaan voelen in het verkeer. Reden genoeg om deze jaarlijkse training uit te voeren. De geplande training bestaat uit een theorieles op dinsdagmorgen 7 april van 9.30 -12.00 uur in de Panoramazaal (eerste verdieping) van de Trefkoele+ te Dalfsen. Tijdens de theorieles worden de huidige verkeersregels, met illustratie van een fotopresentatie, met u doorgenomen. Vervolgens zal er een praktijkles plaatsvinden op donderdag 16 april van 10.00-12.30 uur en/of van 13.3015.30 uur in de Trefkoele+ te Dalfsen. Het is een waardevolle jaarlijkse training waar iedereen gratis aan kan deelnemen. Taxivervoer voor u en uw scootmobiel, van en naar de Trefkoele+, zal indien nodig geregeld worden. De kosten hiervan zijn voor rekening van de organisatie. U moet zich wel aanmelden voor deelname aan de training. Dit kan tot 17 maart 2020 bij SAAM Welzijn, tel.: 0529-482121 of per mail info@saamwelzijn.nl. LUTTENBERG 11 april: fietsen langs oorlogslocaties! Evenmens VPTZ Dalfsen zoekt vrijwilligers Bij voldoende aanmeldingen gaat binnenkort de introductiecursus voor vrijwilligers van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) van start. Deze cursus wordt gegeven door Evenmens VPTZ. Ook actief in Dalfsen. HULP IN DE LAATSTE FASE De VPTZ-vrijwilligers bieden zorg en ondersteuning thuis, aan mensen in de laatste levensfase en aan hun naasten. Dit doen zij zowel overdag als ’s nachts. Palliatieve of terminale zorg is vaak erg zwaar voor de mantelzorger. De vrijwilligers van Evenmens kunnen dan ondersteunen, zodat de mantelzorger weer even op adem kan komen, goed kan slapen of aandacht kan besteden aan zaken waar hij/zij door het zorgen niet aan toekomt. De VPTZ-vrijwilligers verrichten geen huishoudelijke of verpleegkundige taken. Tijdens de introductiecursus VPTZ komen de volgende onderwerpen aan de orde: wat is VPTZ; organisatie van de palliatieve en terminale zorg; grenzen aangeven; communicatie; praktische verzorging; spiritualiteit; verlies; dood en rouw; een goede dood, euthanasie en palliatieve sedatie. Bij afsluiting van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat. Heeft u interesse in deze vorm van vrijwilligerswerk en wilt u deelnemen aan de cursus? Bent u die (nacht)vrijwilliger uit de regio Dalfsen die we zoeken? Wilt u iets betekenen voor een ander en bereid de cursus te volgen? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze coördinatoren, Ina Versmissen of Janny Broekhuis, tel. 0548-638830. E-mail: iversmissen@evenmens.nl of jbroekhuis@evenmens.nl. Wilt u meer weten over de inzet van VPTZ-vrijwilligers bij u thuis? Neem dan ook contact op via bovenstaande contactgegevens. “Maandag 9 april 1945 werd er hevig gevochten in Haarle. Verschillende boerderijen en huizen brandden af en vele soldaten sneuvelden. De Duitsers waren op de terugtocht. Ongeveer 60 Duitsers trokken ’s nachts richting Luttenberg en kwamen ‘s morgens aan bij de boerderij waar Antoon Molllink verbleef met meerdere onderduikers. Vermoeid vroegen de soldaten om eten en een slaapplaats. Pantservuisten, handgranaten en geweren werden op de deel gezet. Rond tien uur kwamen acht tanks vanuit Luttenberg en stelden zich op, zo’n 500 m van de boerderij. Soldaten en bewoners moesten naar buiten komen. De Duitsers bonden witte doeken aan hun geweren en staken die door de stalraampjes naar buiten, maar bleven zelf binnen of vluchtten naar een schuur. De Canadezen vertrouwden het allemaal niet en schoten een waarschuwingssalvo af. Geen reactie; toen schoten ze met hun tanks een kwartier lang op de boerderij. Antoon Mollink en de onderduikers doken de kelder in. Het vee lag dood in de stal en ook meerdere soldaten kwamen om het leven. De boerderij, de schuren, alles stond in brand. Uiteindelijk gaven de Duitsers zich over en kwamen tevoorschijn en konden de onderduikers de kelder heelhuids verlaten. Alles brandde tot de grond toe af. Later is een nieuwe boerderij gebouwd, pal aan de Luttenbergerweg.” Notities uit een schrift, destijds opgeschreven door Antoon Mollink. Op 11 april worden ze door Ans Veldkamp-Mollink ter plaatse voorgelezen. Ook Hein Nijenhuis is hier aanwezig, hij heeft als jongen vanaf een hoge wal toen alles zien gebeuren. Kortom: deze fietstocht langs 5 oorlogslocaties, nú nog met ooggetuigen, is méér dan de moeite waard! Zaterdag 11 april 2020, 10.00 uur. LUTTENBERG Luttenberg 75 jaar bevrijd in de krant! Onlangs werden Jenneke van Doesburg, Henk Holtmaat en Ben Ramaaker geïnterviewd door Lauk Bouwhuijzen van het Weekblad van Salland. Het programma werd toegelicht; de journalist was onder de indruk van de veelheid aan activiteiten. Een primeur: bij Villa Bloemenbosch toonde Nico van Egdom een gasmasker dat “achter de schuunse kaante” is gevonden Dit Duitse gasmaker is nog geheel intact en waarschijnlijk nooit gebruikt. Vermoedelijk destijds verstopt door de SS. Er staan identificatienummers op; wie weet kan de eigenaar nog opgespoord worden. Lees het in het Weekblad van Salland! Vastenactie 2020: Schoon water verandert alles! We vinden het heel gewoon dat als we water nodig hebben we gewoon de kraan opendraaien. Toch is dit voor heel veel mensen over de hele wereld helemaal niet het geval. Het water moet gehaald worden uit de put of rivier. Als er al stomend water is dan vaak alleen maar op een centrale plaats in het dorp. Dagelijks lopen miljoenen vrouwen en kinderen urenlang om water te halen waardoor een groot deel van de dag alleen al hieraan besteedt wordt. Het water is dan meestal ook nog eens verontreinigd en daardoor de oorzaak van 80% van alle ziektes in de ontwikkelingslanden. Iedere 90 seconden sterft een kind door vervuild water. Vastenactie wil hier iets aan doen en wij kunnen daarbij helpen. Op zondag morgen 15 maart om 09.00 uur is er een speciale viering over deze Vastenactie. Deze viering zal gehouden worden in het parochiecentrum van de Heilig Hart Kerk. Heilig Hartschool onthult een nieuwe naam! Na een langere tijd van onderzoeken, wikken en wegen is het dan bijna zover! Heilig Hartschool wordt geschiedenis wat betreft haar naam. Bijna een eeuw (96 jaar!/ 1924) na oprichting door pastoor Van Wijk en gefuseerd in 1992 met de toenmalige Mariaschool, gaat de school anno 2020 een tijdperk tegemoet met een nieuwe naam. Al langere tijd bestond de gedachte dat een meer eigentijdse naam beter recht zou doen aan het hedendaagse uitdagende onderwijsaanbod in combinatie met de peuter-voorschool vanaf 2,5 jaar en de BSO. De school groeit dit schooljaar door tot 250 leerlingen en in de peuterklassen zitten een kleine 50 peuters. In augustus jl. startte het schooljaar met een namenwedstrijd waarbij kinderen en ouders gevraagd werd om de voor hen beste naam aan te dragen. De commissie heeft alle inzendingen beoordeeld en dit heeft het proces verder geleid tot de keus voor de toekomst! In de huidige weken wordt er op school gewerkt aan het thema; ons cultureel erfgoed, waarbij aandacht is voor wat ons bindt in Lemelerveld, onze geschiedenis, oude beroepen, het dialect en niet in de laatste plaats onze voorouders. Hoe mooi is het om een lange periode van H.Hartschool af te sluiten met een opa & oma dag op donderdag 12 maart a.s. waarbij tal van gezellige oudhollandse activiteiten gepland staan. Een groot aantal van de opa’s en oma’s heeft ook persoonlijke herinneringen opgebouwd op deze school. Dat belooft dus wederom een bijzondere dag te worden waar groot en klein naar uitkijkt. Tegelijkertijd wordt er achter de schermen hard gewerkt om het nieuwe beeldmerk in alle lagen door te voeren zodat we op woensdag 18 maart klaar zijn voor de grote bekendmaking! Om klokslag 08.30 uur zal niemand minder dan burgemeester van Lente de nieuwe naam en het logo van de school onthullen! Aansluitend start de open dag voor nieuwe gezinnen die op zoek naar school voor hun kind(eren). De leerlingen van de nochtans hetende Heilig Hartschool zijn buitengewoon nieuwsgierig en leggen alles aan de dag om de nieuwe naam vroegtijdig te achterhalen. Bent u ook zo nieuwsgierig? Aarzel dan niet en wees getuige bij de bekendmaking en drink aansluitend een kopje koffie met ons. Vasthoudend aan alles wat H.Hartschool in de loop der jaren zo bijzonder en geliefd heeft gemaakt, richt zij zich nu op een eigentijdse toekomst waarbij de slogan van de school onveranderd blijft; Een school, waar kinderen mogen worden wie ze zijn! Foto’S: hAnS heerink Gemeente Dalfsen bezig met herinrichten Herinrichting speelterrein Kloosterstraat Maandag 24 maart 2020 was het ineens druk in de altijd zo rustige Kloosterstraat. De gemeente Dalfsen kwam het speelterrein herinrichten. Er werd groot materieel gebruikt om het gazon eruit te halen en de zandbak, de wipkip, klimrekjes en het kunstwerk “Onderweg” te verplaatsen. Vorig jaar heeft de gemeente samen met de allerkleinste inwoners en betrokken omwonenden een nieuw plan opgesteld. Inmiddels is gemeentewerken samen met IJreka (onderdeel van Foreco) de speelplaats een totaal andere invulling aan het geven. Dit naar de wensen van de kinderen. Er wordt veel natuurlijk materiaal (hout) gebruikt. Zo staat er nu al een mooi houten huis klaar, een schommel, een basketbalunit met mooie ondervloer, de zandbak (hergebruikt), klimrek, klimpaal en wipkip. En er komen nog meer attributen bij. Ook zal er nog een nieuwe aanplant plaatsvinden. Het speelterrein zal straks een geliefde en veilige speelplek worden voor de allerkleinsten, maar ook voor de iets grotere jeugd. Die kunnen dan ook niet wachten totdat alles klaar is. Er wordt dus al druk gebruik gemaakt van de aanwezige attributen. Een compliment voor de gemeente dat alles in goed overleg heeft plaatsgevonden en dat het nu gerealiseerd wordt. tekSt: Annet Schoorlemmer Toneelvereninging Tot Nut en Vermaak Vilsteren Kroonplein maart 2020 Alle ballen op Bertha Binnenkort komen wij, toneelvereniging Tot Nut en Vermaak uit Vilsteren, weer op de planken. Dit keer met het blijspel ‘Alle ballen op Bertha’ (geschreven door Winnie Abel). We nemen u mee naar het eetcafé van Bertha Wolters. Het in haar naar frituurvet ruikende café ‘de Warme Bal’ is eten niet bepaald een genoegen. Haar eetcafé wordt gefinancierd door haar neef die echter denkt dat het een chic restaurant is. Als hij dus zijn opwachting maakt schiet de paniek Bertha om haar lijf. Binnen 24 uur moet het café dus omgetoverd worden tot restaurant. Daarmee staat de dagelijkse gang van zaken in de kroeg behoorlijk op z’n kop. Stamgast Mieke moet plotseling de rol van nette chique gast Bingo “Bij Brugstede” Woensdagavond 25 maart wordt er weer een gezellige bingo georganiseerd in Brugstede. Alle senioren uit Lemelerveld en omstreken zijn hierbij van harte welkom. Er kunnen weer leuke prijzen gewonnen worden. De avond begint om 19.15 uur en aannemen, Bertha’s onhandige vriend Job struikelt van de ene ramp in de andere, de zwijgzame stamgast Henk weigert om te vertrekken en Bertha’s jaloerse horeca-buurvrouw zorgt voor ongedierte. Wat volgt is een heerlijk en grappig verwisselingsspel waarbij alles fout gaat wat maar fout kan gaan. Bent u nieuwsgierig geworden hoe dit afloopt? We nodigen u van harte uit in het Parochiehuis in Vilsteren op 20, 21 en 28 maart om dat te bekijken. Aanvang: 20.00 uur. vindt plaats in het Grand Café “Bij Brugstede”. Bingo in Luttenberg Dinsdagavond 17 maart 2020 is er weer bingo in Elckerlyc in Luttenberg. Aanvang 20.00 uur. Belangstellenden zijn welkom. De BTB-Lemelerveld heeft gevraagd om meer ruimte voor de COOP. DE BTB werkgroep (Bereikbaar Toegankelijk Bruikbaar) zijn mensen van de Stichting Gehandicapten Dalfsen. De gemeente was akkoord. Van Lenthe doet de rest. gerArd hullegie Wist u... Breigaren gezocht! Twee keer in de maand zijn, tijdens het handwerkcafé in Lemele, verschillende dames druk bezig met het breien van kleding en dekens voor Roemenië. De pennen tikken er lustig op los, dus er is grote behoefte aan breigaren. Heeft u nog breigaren over, dan komen we die graag ophalen. Bel naar Henriët Grondman, tel. 0572-331543. Namens het handwerkcafé alvast dank. - dat in de Trefkoele+, op uitnodiging van Cultureel Café Dalfsen, op vrijdagavond 20 maart a.s. Constant Hoogenbosch een filmlezing over de bekende Amerikaanse filmregisseurs, de gebroeders Joel en Ethan Coen plaatsvindt? In de lezing zal aandacht geschonken worden aan leven en werk van de beide broers. Het accent zal liggen op de film O Brother Where Art Thou (uitgekomen in 2000), die vrijdag, 10 april op verzoek van Cultureel Café Dalfsen in De Stoomfabriek wordt gedraaid.
Page 8
Wanneer : 13 maart 2020 Waar Combidak is een dakdekker/timmerbedrijf dat naast de werkzaamheden op de bouwplaats ook beschikt over een machinaal timmerwerkplaats. Vacature Timmerman Machinale werkplaats Wil jij een baan waarbij je een mooi product maakt, werk je graag met hout en houtbewerkingsmachines en ben je op zoek naar een baan voor de lange termijn, lees dan snel verder. In onze werkplaats fabriceer jij de prefab elementen en ramen/kozijnen. Ook het inrichten van bedrijfsbussen is een specialiteit die behoort tot jou werkzaamheden. Daarnaast zorg jij dat de materialen klaarstaan die op onze diverse bouwlocaties gebruikt worden. Combidak is op zoek naar een fulltime timmerman Machinale timmerwerkplaats. Heb jij een passie voor houtbewerking en machines en kun je nauwkeurig en zelfstandig werken, dan is deze functie wellicht interessant voor jou! Solliciteren naar deze functie kan door een mail te sturen naar: h.reimink@combidak.nl. Voor meer informatie over deze functie kun je bellen met 0572-331504 en vraag naar Marcel Reimink Handelsweg 37 8152 BN Lemelerveld tel. 0572-331504 info@combidak.nl - www.combidak.nl Gezellige 2e hands boekenmarkt Bij de start van de Boekenweek 2020 had Blitsspul een 2e handsboekenmarkt in de winkel georganiseerd op zaterdag 7 maart 2020. Er waren 6 tafels met 2e hands boeken ingericht door mensen die wel wat van hun boekenvoorraad kwijt wilden. Een tafel was van Unicef, daar konden 2e handsboeken gekocht worden voor de prijs die men er voor wilde geven. Meteen aan het begin van de ochtend was het al gezellig druk in de winkel. De meesten dachten waarschijnlijk: we moeten er op tijd bij zijn! Al met al konden de deelnemers tevreden terugkijken op dit initiatief van Blitsspul. Unicef was heel tevreden met de opbrengst. De Boekenweek loopt nog tot 15 maart. Het is altijd leuk om in deze week een boek te kopen en dan het Boekenweekgeschenk er cadeau bij te krijgen. Blitsspul kijkt terug op een geslaagde dag. Ze zijn zeker van plan dit in de toekomst nog eens te organiseren. tekSt: Annet Schoorlemmer / Foto’S: hAnS heerink Combidak is een dakdekker/timmerbedrijf dat naast de werkzaamheden op de bouwplaats ook beschikt over een machinaal timmerwerkplaats. Vacature Timmerman / Leerling Timmerman Ben je een allround vakman die houdt van werken met hout met afwisselende werkzaamheden en kun je zelfstandig werken, kom dan werken bij ons. Wij bieden een afwisselende fulltime baan, een grote mate van zelfstandigheid en een prettig team van professionele collega’s. Of Werk jij graag met je handen. Ben je daarbij handig en bereid om het vak je volledig eigen te maken? Dan zijn we ook op zoek naar jou. We zoeken een enthousiaste en gemotiveerde jongen die het timmervak graag wil leren zodat hij in een later stadium zelfstandig aan de slag kan. Wij bieden je een leerwerkplek en opleiding. Solliciteren naar deze functie kan door een mail te sturen naar: h.reimink@combidak.nl. Voor meer informatie over deze functie kun je bellen met 0572-331504 en vraag naar Marcel Reimink Adverteren in De Lemelervelder? Wij informeren u graag over de aantrekkelijke tarieven tel. (0572) 37 21 55 - info@drukkerijvanasselt.nl - www.drukkerijvanasselt.nl Handelsweg 37 8152 BN Lemelerveld tel. 0572-331504 info@combidak.nl - www.combidak.nl Tijdstip : 19:30 uur Zaal open vanaf 19.00 uur Toegang : € 8,00 inclusief één kop koffie + plak cake : Zaal Dijk te Lemele Vrijwilligerswaardering 2020 Om de vele vrijwilligers die het hele jaar actief zijn in de gemeente Dalfsen te bedanken voor hun geweldige inzet, wordt er weer een vrijwilligerswaardering georganiseerd. Uit de evaluatie van de vrijwilligerswaardering 2018 bleek dat december niet het meest geschikte tijdstip was om dit te doen. Vandaar dat de werkgroep vrijwilligerswaardering heeft besloten de activiteiten in het voorjaar aan te bieden. Er is gekozen voor een breed aanbod aan activiteiten, verspreid over verschillende data. Voor de vrijwilligerswaardering kunt u kiezen uit één van de onderstaande data. (Vanwege de beperkte plaatsen voor de verschillende activiteiten kunnen er geen introducees mee.) U kunt zich aanmelden via de website van de Buurtsportcoaches. U hoeft geen account aan te maken. U kunt zich gewoon aanmelden voor de activiteit van uw keuze. Lukt aanmelden niet, dan kunt u hiervoor ook terecht bij de Infopunten in de verschillende Kulturhusen. Meld u tijdig aan. Let op: voor sommige data en activiteiten geldt een maximum aantal personen. Vol=vol. 20 maart, workshop/activiteiten avond in Kulturhus De Mozaïek, Lemelerveld. U kunt zich aanmelden voor 2 van de onderstaande activiteiten. - Bierproeverij. U proeft 3 bieren van de Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij, te starten met een presentatie en uitleg van wat de brouwerij doet, gevolgd door het proeven van 3 bieren in proefglazen van de brouwerij. Ieder bier krijgt een korte uitleg. - Creatieve workshops met papieren bloemen en andere leuke dingen. - Darttoernooi. Wie wordt de dartkampioen van de avond? - Dialectdictee met Willy van Oenen. Wie kent de meeste woorden en uitdrukkingen in het “plat”? Test uw eigen kennis van het dialect. - Kleur en stijladvies door Irma Eijkelkamp. 27 maart, workshop/activiteiten avond in Kulturhus De Trefkoele+, Dalfsen. U kunt zich aanmelden voor 2 van de onderstaande activiteiten. - Wijnproeverij. Wijngaard De Wijnstaete uit Lemelerveld komt met enkele van hun eigen heerlijke wijnen waarvan u er 3 mag proeven. - Bierproeverij. U proeft 3 bieren van de Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij, te starten met een presentatie en uitleg van wat de brouwerij doet, gevolgd door het proeven van 3 bieren in proefglazen van de brouwerij. Ieder bier krijgt een korte uitleg. - Kleur en stijladvies door Irma Eijkelkamp. - Creatieve workshops. U maakt een prachtig bloemstuk wat u natuurlijk mee naar huis kunt nemen. - Lasergamen. Lekker een half uurtje bewegen tijdens deze spannende activiteit. Speelt u actief of tactisch? Hoe dan ook, spanning en plezier zijn gegarandeerd. - Workshop Salsa dansen door Luciël Stapel. Samen of alleen, na een workshop van Luciël kan iedereen de Salsa dansen. 2 april, Cabaretière Irene van der Aart speelt “De boer op” in theater De Stoomfabriek. 11 april, Filmavond in theater De Stoomfabriek. 27 mei, boottocht met de Vechtzomp. 3 juni, boottocht met de Vechtzomp. 20 juni, VIP in de skybox tijdens het zomerfeest in Kulturhus De Spil, Nieuwleusen. Lemelerveld verliest van Emmeloord Lemelerveld heeft zondagmiddag een dure nederlaag geleden tegen SC Emmeloord. Op een druilerig en koud sportpark Heidepark moesten de oranje­witten na 90 minuten voetbal hun meerdere erkennen in de polderclub: 1­2. De ploeg van Richard Smit begon voortvarend aan het duel. Er werd direct hoog druk gezet op de bezoekers en dat resulteerde meteen in een aanHCL/Groessen-loo 1 - LHC 1 Afgelopen zaterdag zijn de dames afgereisd naar Duiven waar ze mochten Anouk en Charming Lady Foto: eigen Foto Anouk Warmelink 5e van Nederland! Afgelopen zaterdag was het dan zover, Anouk kwam aan start op de Nederlandse kampioenschappen dressuur in Ermelo. Anouk reed met haar B pony Charming Lady een keurige proef in de klasse L2. Met een eind percentage van 64,556% eindigde Anouk op een hele knappe 5e plek. Aniek Logtenberg ging met haar paard Marind Z naar Rijssen. In het B springen reed Aniek een mooie foutloze ronde. Van de jury kreeg ze 80 stijlpunten en mocht ze de 2e prijs in ontvangst nemen. Elena Hofman startte met haar paard J’Adore in Heeten. In de klasse B reed ze een mooie poef die werd beoordeeld met 200 punten. Hiermee mocht aantreden tegen HCL/Groessen-loo die samen met LHC de 4e plaats op de ranglijst deelt. Een uitwedstrijd waarvan je van te voren al weet dat het niet makkelijk gaat worden. De dekking stond als een huis en er werden mooie aanvallen gespeeld. Dit resulteerde in een ruststand van 8-12. De tweede helft verliep helaas niet zoals de eerste helft. Doordat LHC vergat te scoren kon HCL/Groessen-loo inlopen. Zo stond het 30 seconden voor tijd 21-22 en was het aan Groessen om aan te gaan vallen. Zij kregen van de vriendelijke scheidsrechter een penalty mee. De keepster van LHC stopte de 5e penalty van de avond. Helaas kwam de bal in de handen van de tegenstander. De scheidsrechter vond dat er een overtreding werd gemaakt en gaf vervolgens een paar seconde voor tijd nog een penalty. Eindstand 22-22. ze de 3e prijs in ontvangst nemen. Info: www.paardensportvereniginglemelerveld of like de facebookpagina. tal kansen. Wesley Vlierman werd na 4 minuten oog in oog gezet met de keeper van Emmeloord, maar de aanvaller slaagde er niet in hem te verschalken. Emmeloord kwam vervolgens iets beter in de wedstrijd en kreeg na 12 minuten de eerste grote kans. Doelman Ramaker reageerde snel en tikte de bal net over zijn doel. In het resterende deel van de eerste helft was het voornamelijk Lemelerveld dat het spel maakte en de thuisploeg kreeg ook de nodige kansen. Zo zette Matthias Reimink Stijn Kogelman na 22 minuten voetbal met een mooie steekbal alleen voor de keeper, maar de inzet van Kogelman belandde op de paal. Diezelfde Kogelman wist na 26 minuten voetbal het net wel te vinden. Na overleg tussen de scheidsrechter en de grensrechter van Emmeloord werd de goal echter afgekeurd, omdat er sprake zou zijn van buitenspel. In de 43e minuut was het wel raak. Reimink bikkelde zichzelf door de defensie en trok de bal vanaf de achterlijn voor, waarna een Emmeloord-verdediger de bal achter zijn eigen doelman werkte. Na rust kwamen de bezoekers steeds beter in de wedstrijd. Eerst werden er een paar kleine kansen gemist, maar na 56 minuten scoren was het wel raak. Na een panklare voorzet werd de bal knap achter doelman Ramaker gekopt. Vervolgens ging het spel op en neer. Beide ploegen kregen de nodige kansen, maar de 1-1 stand bleef op het scoreWist u... - dat Twente Plat zaterdag 14 maart in De Maalderij in Heino optreedt? Twente heeft al jarenlang een naam op te houden als het om de dialecthumor gaat. Toppers als De Wierdense Revue, Gait Oet`t Klooster en Naats Oet Hengel brachten door de jaren heen het publiek in vervoering met onvergetelijke conferences en aanstekelijke theatervoorstellingen. In de voetsporen van deze illustere voorgangers trekt het humorgezelschap Twente Plat al jaren lang langs de Oost-Nederlandse theaters voorstellingen boordevol Twentse humor op z’n best. Info: www.twenteplat.com. Auto van Ewijk/LHC Progr. wo 11-03-2020: 21:10 u L’veld, LHC DMW2 - Swift’64 DMW3. Progr. vr 13-03-2020: 20:00 u Heeten, Heeten DMW1 - LHC DMW1. Progr. za 14-03-2020: 9:00 u L’veld, LHC D2 - Zwolle D2; 10:00 u L’veld, LHC C2 - Dalfsen C3; 11:00 u L’veld, LHC B1 - Achilles B1. bord staan. In de 86e minuut werd het echter toch 1-2 voor de bezoekers. Ian Nijenkamp veranderde een inzet van een Emmeloorder van richting, waardoor Ramaker geen antwoord meer had. Eindstand: 1-2. Volgende week gaat Lemelerveld op bezoek bij Oerterp. Supporters die met de bus mee willen, kunnen zich opgeven middels de lijst in de kantine. De bus vertrekt om 11.30 uur, de wedstrijd begint om 14.00 uur. Foto: mArtin ZWAkenberg VV Lemelerveld 11-03-2020 Uit: 20:00 Excelsior’31 VR25+2 - Lemelerveld VR25+1. 14-03-2020 Thuis: 14:30 Lemelerveld MO19-1 - AZSV MO19-1; 14:30 Lemelerveld JO19-2 - Gramsbergen JO19-2; 14:30 Lemelerveld JO17-1 - Holten JO17-1; 12:45 Lemelerveld MO17-1 - SVO VVZ MO171; 12:00 Lemelerveld JO15-1 - FC Zutphen JO15-1; 11:15 Lemelerveld JO15-2 - Wijhe ‘92 JO15-2; 11:15 Lemelerveld JO13-3 - USV JO131; 08:45 Lemelerveld JO12-1 - Heino JO12-1; 10:15 Lemelerveld JO11-3 - De Zweef JO112; 10:00 Lemelerveld JO10-2 - Colmschate ‘33 JO10-6; 10:00 Lemelerveld JO10-3 - Hulzense Boys JO10-2; 08:45 Lemelerveld JO9-1 - DKB JO9-1; 08:45 Lemelerveld JO9-2 - DES JO9-4; 08:45 Lemelerveld JO8-1 - Hatto Heim JO8-4; 08:45 Lemelerveld JO8-2 - Den Ham JO8-1. Uit: 14:30 OZC 7 - Lemelerveld 2 (zat); 15:00 De Zweef JO19-1 - Lemelerveld JO19-1; 10:25 VEVO JO17-1 - Lemelerveld JO17-2; 10:30 Daarle SP MO15-1 - Lemelerveld MO15-1; 12:45 DETO JO15-3 - Lemelerveld JO15-3; 10:00 Rood Zwart JO13-1 - Lemelerveld JO13-1; 08:30 Nieuwleusen JO13-2 - Lemelerveld JO13-2; 09:45 Excelsior’31 JO11-1 - Lemelerveld JO111; 09:00 Bergentheim JO11-1 - Lemelerveld JO11-2; 09:00 VMC JO10-1 - Lemelerveld JO101; 08:45 SJO JCO JO10-5 - Lemelerveld JO10-4; 08:30 - Rohda Raalte JO8-6 - Lemelerveld JO8-3. 15-03-2020 Thuis: 12:00 Lemelerveld 3 - Haarle 2; 10:00 Lemelerveld 6 - Schalkhaar 6; 12:00 Lemelerveld 8 - MVV ‘29 8; 10:00 Lemelerveld VE1 - SDOL VJO11-1; 12:00 Lemelerveld VR1 - Activia VR1. Uit: 14:00 Oerterp 1 - Lemelerveld 1; 10:30 Wijhe ‘92 2 - Lemelerveld 2; 11:45 SDOL 2 - Lemelerveld 4; 12:00 Heino 6 - Lemelerveld 5. SC Lemele met Progr za 14 maart Thuis: 14:30 Lemele 3 - Hellendoorn v.v. 5; 13:00 Lemele JO15-1G - Hellendoorn v.v. JO15-2; 11:00 Lemele JO13-1G - Hardenberg ‘85 JO13-2; 10:15 Lemele JO11-2G - JCLE JO11-2G; 08:45 Lemele JO9-1G - HHC Hardenberg JO9-3; 08:30 Lemele JO8-1 - HHC Hardenberg JO8-2. Uit: 14:30 Sportclub Rijssen 1 - Lemele 1; 14:30 SCD ‘83 4 - Lemele 2; 10:45 CSV ‘28 JO14-2G - Lemele JO14-1G; 09:30 Bruchterveld JO12-1 - Lemele JO12-1; 08:45 SJO JCO JO11-2G - Lemele JO11-1G; 10:30 De Zweef JO10-4G - Lemele JO10-1G. De Bevers Progr za 14 maart: 12.30 u. Meisjes B3 - Flash N MB2, 12.30 u. Meisjes B2 - Volco MB1, 12.30 u. Meisjes C3 - Vonk MC1, 12.30 u. Meisjes C1 - Nakala MC1, 12.30 u. Meisjes C2 - Voorsterslag MC1, 14.30 u. Dames 6 - Wijhko D2, 14.30 u. Meisjes B1 - Acta Mb1, 14.30 u. Meisjes A1 - Pegasus MA1, 16.30 u. Dames 2- Dalen D1, 16.30 u. Dames 5 - OSR D2, 16.30 u. Dames 3 - CSV D2, 16.30 u. Dames 4 - Set Up D2, 19.00 u. Dames 1 - CSV D1.

LE 4maart2020


Page 0
39e jaargang nr. 1932 - 4 maart 2020 Opening Kindcentrum Heidepark OBS Heidepark en Partou kinderopvang gaan hun bestaande samenwerking intensiveren in de vorm van een Kindcentrum. Donderdag 5 maart wordt Kindcentrum Heidepark officieel geopend door OOZ (Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio) en Partou. Foto: EigEn Foto Het Kindcentrum biedt een totaalaanbod van onderwijs en kinderopvang. Er wordt gewerkt vanuit een gemeenschappelijke educatieve en pedagogische visie, waarbij kinderen van twee tot dertien jaar zich optimaal en breed kunnen ontwikkelen. De basis voor het Kindcentrum is een duidelijke en veilige structuur, met aandacht voor elkaar. Samen voorbereiden op de toekomst De missie van het nieuwe Kindcentrum is, om kinderen samen voor te bereiden op hun toekomst. Samen met het team, de kinderen, hun ouders en de om geving. De kracht ligt in de verbinding van de expertise van kinderopvang en onderwijs en het bieden van een doorgaande ontwikkellijn. Een brede ontwikkeling van kinderen vraagt om een brede blik van peuter tot tiener, met ruimte om zelf te ervaren, te ontdekken en oplossingen te zoeken. Om het ontdekken te stimuleren is een leslokaal omgebouwd tot een kook- en technieklokaal. Verbinding tussen peuterspeelzaal en basisschool Ervarend leren begint al bij de peuters. Spelenderwijs worden zij voorbereid op de basisschool. De peuteropvang Adverteren in Wij informeren u graag over de aantrekkelijke tarieven Tel. (0572) 37 21 55 info@drukkerijvanasselt.nl www.drukkerijvanasselt.nl of scan deze QR Code De optocht was opnieuw van een indrukwekkend hoge kwaliteit. Prachtig verlichte wagens, vrolijk dansende verlichte groepen en veel muziek. Vooral de route langs het kanaal is altijd heel erg mooi. Vanaf de BK-weg heb je een mooi zicht op het geheel. Je ziet dan alles nog een keer weerspiegeld in het kanaal. In een woord gezegd: PRACHTIG! De vele duizenden bezoekers waren niet voor niets gekomen. Ze werden getrakteerd op een hele mooie verlichte carnavalsoptocht. ’t giet Vedan winnaar In de volle residentie volgde nog de UITSLAG PRIMA-THUIS VERLICHTE CARNAVALSOPTOCHT: Categorie Wagens: 1. ’t giet Vedan - ‘VOC: Verenigd Overijssels Carnaval 2. Paria’s - Met carnaval duiken we naar benee voor een expeditie door de zee! 3. Brasil - Carnaval, de beste formule “1” Categorie loopgroepen: 1. ’t giet Vedan - ‘VOC: Verenigd Overijssels Carnaval 2. Simpel - Fiësta Mexicana 3. Brasil - Carnaval, de beste formule “1” De volledige uitslag en juryrapporten zijn te zien op www.sprokkelaars.nl. tEkst: AnnEt schoorlEmmEr Foto’s: hAns hEErink werkt met dezelfde thema’s als school en er zijn gezamenlijke activiteiten en uitstapjes. De peuters kunnen af en toe al meespelen met de kleuters in groep 1 en maken zo ook al kennis met de juffen en meesters. Dit maakt de stap naar de basisschool veel makkelijker en minder spannend. Buitenschoolse opvang en activiteiten De buitenschoolse opvang in school is een fijne plek om te ontspannen na schooltijd. Ook dan is er van alles te ontdekken door een breed activiteitenaanbod voor de verschillende leef tijden. Er is extra aandacht voor muziek en bewegen en de kinderen maken gebruik van het techniek- en kooklokaal. De activiteiten voorbeelden van sluiten het aan bij initiatieven en wensen van de kinderen, dagelijkse leven en maat schappelijke thema’s. Tijdens vakanties is er een speciaal activiteitenaanbod met workshops en leuke uitstapjes, o.a. met de Natuurbus, naar de kinderboerderij of het maïsdoolhof. Het Kindcentrum is het gehele jaar geopend, van ’s ochtends vroeg tot begin van de avond. Zie ook de advertentie elders in dit blad. Prachtig verlichte carnavalsoptocht Spannende dagen voor de wagenbouwers en groepen die wilden deelnemen aan de verlichte Prima-Thuis carnavalsoptocht. Gaat het wel of gaat het niet door? Het leek de Elfstedentocht wel. Maar de weergoden waren Lemelerveld opnieuw, net als vorige week zaterdag, redelijk goed gezind. Het regende tussendoor even, maar aan het eind was er weer een mooie sterrenhemel te zien. Op dinsdag 25 februari 2020 om 19.30 uur kon voor de 22e keer het startsein gegeven worden voor de optocht met ondersteuning van DJ Hitch. De lichten gingen precies om half acht uit en het feest kon beginnen. Polyhymnia, versierd met blauwe lichtjes, opende de stoet. prijsuitreiking. ’t giet Vedan is de grote winnaar in beide categorieën. Carnavalsvereniging De Sprokkelaars mag trots terugkijken of twee fantastische optochten en een geslaagd carnavalsfeest. Een groot compliment voor alle deelnemers en vrijwilligers.
Page 2
Lieve Luuk, je hebt ons zo opeens verlaten. We hopen dat je nu gelukkig bent. Spontane fotografie Luuk Kleinjan op de jonge leeftijd van 17 jaar. Tel. 06-30 98 23 90 of 0572-37 38 91 Bennie Kleinjan Hedwig en Leon Kyro Lemelerveld, 27 februari 2020 Luuk is bij ons thuis. Op donderdag 5 maart is in ’t Hofje van Buisman, Kerkstraat 22 te Lemelerveld van 19.00 tot 20.00 uur gelegenheid om afscheid van Luuk te nemen en ons te condoleren. (gelieve te parkeren op het Kroonplein) De afscheidsbijeenkomst zal op vrijdag 6 maart om 14.00 uur plaatsvinden in Crematorium Nijverdal, Duivecatelaan 1 te Nijverdal. Daarna willen we graag samen met jullie het glas heffen op onze Luuk, in de koffiekamer van het Crematorium. Voor de afscheidsbijeenkomst is er van 13.00 tot 13.30 uur gelegenheid om afscheid te nemen van Luuk en ons te condoleren. Grote dromen beginnen klein Welkom, lief meisje! Lyann 26 februari 2020 Alwin & Lisette, Kay Bolink Graslanden 3 8152 HE Lemelerveld Geraakt door het onverwachts en veel te vroeg verlies, moeten wij afscheid nemen van onze beste vriend verschijnt elke week huis aan huis in lemelerveld en omgeving uitgave: drukkerij van asselt ambachtsweg 3 8152 ba lemelerveld redactie, advertenties en administratie: ambachtsweg 3 lemelerveld T 0572-37 21 55 E info@drukkerijvanasselt.nl I www.drukkerijvanasselt.nl inleveren • advertenties: zwart/wit: dinsdags tot 10.00 uur kleur: ‘s maandags tot 10.00 uur • redactioneel: ‘s maandags tot 09.00 uur bezorgklachten: • bebouwde kom lemelerveld: tel. 0572-37 21 55 (drukkerij van asselt) • buitengebied: tel. 0572-37 15 08 (fam. weelink) doorgeven vanaf vrijdag OMDAT DE JUISTE WOORDEN SOMS MOEILIJK TE VINDEN ZIJN DAG LIEVE LUUK Oma, Jos, Gerard, Geke, Ismay, Yuun, Karin, Youri, Lise, Kjeld, Kimberly, Noah Luuk Kleinjan Wij wensen Bennie Hedwig & Leon Kyro en naaste familie heel veel sterkte toe met dit enorme verlies. Cas, Daan, Devon, Dion, Jesper, Kay, Koen, Lasse, Ole, Tim, Timo en Wout Bennie, Hoogenboomstraat 27, 8151 BM Lemelerveld Hedwig, P. Buismanstraat 54, 8151 BH Lemelerveld Wij zouden het fijn vinden als u een persoonlijke herinnering of steunbetuiging wilt achterlaten in het condoleanceregister van Luuk op www.onlinemeeleven.nl Indien wij vergeten zijn u een rouwkaart te sturen, gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen. Intens verdrietig moeten wij afscheid nemen van onze lieve neef Luuk Kleinjan Wij wensen Bennie, Hedwig en Leon, Kyro, familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte. Henri en Dinie Dijk Dieudonné en Mandy Cheverny en Jannick Lieve Luuk, Rust zacht Sterkte aan alle nabestaanden Liefs, De vrienden van Kyro Meer familieberichten elders in deze Lemelervelder 25-jarig jubileum Bas Wagenmans FanBAStisch! Huisarts: tel. 0572-37 17 22 Avond- en weekenddienst huisarts: tel. 0900 - 333 63 33 Apotheek Lemelerveld: tel. 0572-37 05 21 GGD Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar “Soms heb je een vraag” Inloopspreekuur: iedere do 9.00-10.00 u. Ds. C. Keersstraat1, Lemelerveld, tel. 088-4430702 ZGR Brugstede MIEN(Thuiszorg) Klantkompas 0572-744050 Spoednummer 088-6564280 klantkompas@zgr.nl Tandartspraktijk Lemelerveld tel. 0572 74 52 52 bereikbaar elke werkdag van 09.00-12.00 uur www.tandartspraktijklemelerveld.nl Avond- en weekenddienst tandarts: tel. (0572) 39 59 32 Verloskundigen: Gemmare: tel. (0548) 61 65 10; spoednummer: tel. 06-28 47 27 74 Mammacafé Nijverdal, 1e en 3e wo vd maand, 10.00-11.30 u Zwanger & Zo: tel. (0548) 62 03 26; spoednummer: tel. 06-20 10 30 48 www.MoedersvoorMoeders.nl Aanmelden kan t/m 11e week vd zwangerschap: tel. 088-2780000 info@moedersvoormoeders.nl Carinova Thuiszorg: tel. 0900-86 62 (24/7) (0570) 51 85 64 www.carinova.nl Rosengaerde Zorg Thuis: tel. 06-10 02 32 58 (24/7) www.rosengaerde.nl Weekenddienst apotheek: Spoedrecepten: za en zo gesloten. Buiten openingsuren: Isala Apotheek: 038-424 54 74. Op za en zo van 09.00-12.00 u is Apotheek Heino ook open: 0572-39 28 88 Dierenarts: Dag en nacht bereikbaar: tel. (0529) 43 53 63 Praktijk voor fysio-, manuele-, oedeem- en geriatrietherapie, acupunctuur, Corefit en FIT krukkenuitleen: tel. 37 21 58 / voor Lemele: 06-57 04 59 78, bgg 37 21 58 Praktijk voor Osteopathie Natasha Stigter D.O.-M.R.O. tel. 06-50 84 41 70 www.pvo-osteopathie.nl AcupunctuurBreed/Karel Beck: meten is weten Klassieke en moderne technieken www.acupunctuurbreed.nl tel.:370422 /06-20 40 30 38 acupunctuurbreed@gmail.com WAARDEVOL ZIJN praktijk voor psychodynamische therapie & coaching, tel. 06-46 67 43 23 Praktijk voor psychologische hulp en begeleiding: Info/afspr. tel. 06-53 21 74 60 Therapeutische coach PMA-Coach/Trainer - Counseling-Coach tel. 06-30 370 212 www.pma-joseholtmaat.nl Zorgwinkel Salland: hulpmiddelen Tel. (0572) 36 32 35 www.zorgwinkelsalland.nl Ergotherapie Salland 06-450 428 77 www.ergotherapie-salland.nl Spreekuur Alg. Maatsch. Werk: do 9.00-10.00 u, Kulturhus De Mozaïek Alg. Hulpdienst Graag Gedaan Tel. 37 25 49 / b.g.g. 37 19 89 Diabeteslijn: tel. (033) 463 05 66 St. Terminale Thuiszorg Ommen e.o: tel. (0529) 45 23 30 (24 u/dag) Sociaal Steunpunt Kerken: Tel. 37 01 00 • ma en do: 9.15-11.30 u Alarmnummer politie/brandweer: 112 Servicepunt Gemeente Dalfsen: Iedere woensdagmiddag: 15.30-17.30 u Kroonplein 62 - Tel. (0572) 37 39 78 7, 8 en 11 maart: Protestantse Gemeente Lemelerveld zo 10.00 u: ds. K. Benard; wo 19.30 u: Biddagdienst in de Lichtbron Protestantse Gemeente Lemele zo 10.00 u: ds. G. Brandorff; wo 19.30 u: Biddagdienst in de Lichtbron Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) zo 09.30 u: ds. C.W. Lodewijk, Wezep zo 14.30 u: ds. G. Bronsveld, Hattem wo 19.30 u: ds. P.K. Meijer, Meppel biddag voor gewas en arbeid R.-K. Kerk zo 09.00 u: Eucharistieviering: pastor A. Wenker (Con Amore) Afgelopen zaterdag heeft Wagenmans Wonen het 25-jarig jubileum gevierd van eigenaar Bas Wagenmans. Hij werd op zaterdagmorgen verrast met een uitgebreid ontbijt samen met alle personeelsleden en eigen familie. Bas is vrijwel altijd op de hoogte van alles en heeft heel veel onder controle, maar dit keer had hij niets in de gaten. Toen hij zaterdagmorgen om 8.00 uur binnenkwam om de buitendienst op weg te helpen, bleek er in de winkel een mooie, lange, versierde tafel te staan en kon iedereen genieten van koffie en warme croissantjes. Bas werkt sinds 1 maart 1995 bij Wagenmans en is daarna al snel mede-eigenaar geworden met zijn vader en later broer Joris. In al die jaren is er veel veranderd bij Wagenmans Wonen en een groot deel daarvan door de inzet en het enthousiasme van Bas. Ook heeft Bas zelf en de familie het nodige meegemaakt, maar met een portie veerkracht en veel doorzettingsvermogen kom je weer heel ver. Bas is ondernemer in hart en nieren en wil altijd graag blijven ontwikkelen en bezig zijn. Een eigen bedrijf is echt niet altijd even makkelijk, maar hij kan terugkijken op 25 mooie jaren en hoopt nog lang door te kunnen! Foto’s: hAns hEErink Toegangskaarten 2 april, Zaal Reimink, 19.30 uur Historische avond ‘Lemelerveld in oorlogstijd’ De Historische Kring Dalfsen geeft een presentatie met als thema ‘Lemelerveld in oorlogstijd’. Aan de hand van verhalen, foto’s en beelden van interviews, komen de onderwerpen oorlog, onderdrukking, onderduik, verzet, luchtoorlog en bevrijding aan bod. Vanaf 13 jaar, duurt tot ongeveer 22.30 uur. 12 april, Zaal Reimink, 19.30 uur Herdenken en gedenken van de oorlog en slachtoffers. De oorlog in Lemelerveld wordt herdacht en de slachtoffers worden geëerd. Er is muziek, er zijn gedichten en toespraken. Onder andere van de Burgemeester. Toegang vanaf 13 jaar, duurt tot ongeveer 22.30 uur Beide evenementen zijn gratis te bezoeken. Wel is het nodig hiervoor een gratis toegangskaart te hebben. Die zijn gratis af te halen vanaf 11 maart tijdens de openstellingsuren van het infopunt in Kulturhus de Mozaïek. Op dinsdag 10 maart is er een extra gelegenheid tot afhalen van die kaarten tussen 19.00-20.00 uur. Het infopunt is open op ma/di van 10.00-12.00 uur en op wo/do van 14.00-15.30 uur. Op maandag 13 april (tweede Paasdag) is er in het Kulturhus om 12.30 uur een gemeenschappelijke ‘Lunch 75 jaar Vrijheid’. Ook deze lunch is gratis, hiervoor zijn geen toegangskaarten nodig. Iedereen kan aanschuiven voor heerlijke broodjes en een drankje. De lunch duurt tot 13.30 uur. Makerkar in Lemelerveld Op maandag 2 maart was er een workshop lasersnijden voor jong en oud in de Bibliotheek in Lemelerveld. De lasersnijder snijdt tekeningen (of rastert afbeeldingen) in hout of karton. Op maandag 11 en 18 maart is er van 14.00-16.00 uur een creatieve inloopworkshop met de vinylsnijder. De vinylsnijder snijdt tekeningen in vinylfolie of textielfolie die je kan gebruiken op harde materialen of op stof. Ook kun je je laten informeren over de mogelijkheden van de 3Dprinter die onderdeel is van de Makerkar. Aanmelden is niet nodig, je kunt gewoon binnenlopen. Vol=vol, maar gaat er iemand weg, dan kun je aanschuiven. Activiteitencommissie Koken voor Kerels! Er zijn nog enkele plekjes vrij voor de cursus Koken voor Kerels. Onder enthousiaste leiding van Edith Westendorp van kookstudio Eetit kunnen echte kerels komen koken. Veel leren, lachen, en natuurlijk eten zijn de steekwoorden van deze avonden. U krijgt veel uitleg over technieken en ingrediënten en staat vooral zelf veel te koken. Voor zowel de beginnende kok als mannen met meer ervaring valt er in deze cursus veel inspiratie op te doen. De avonden staan gepland op woensdagavond 18 maart en 13 mei. Aanvang 18.00 uur. Meer informatie: kulturhus de Mozaïek, tel. 0572-370306.
Page 4
Voetbalvereniging Lemelerveld Eerste weekend van mei: 75 HOU EM JAAR INSTALLATIEBEDRIJF Hulsman LEMELERVELD Ambachtsweg 20 - 8152 BA Lemelerveld - Tel. (0572) 37 21 29 Ten Broeke makelaardij www.tenbroeke.nl 14.00 uur sportpark Heidepark Handelsweg 39, 8152 BN Lemelerveld Tel. (0572) 38 26 80 Fax (0572) 38 26 85 U vindt bij ons een prima ingespeeld team Rabobank SCHILDERS - AFBOUW EN VASTGOEDONDERHOUD ONDERHOUD - SCHILDERS - AFBOUW - ISOLATIE LEMELERVELD AMBACHTSWEG 4 TEL. (0572) 37 17 77 Drukkerij Van Asselt Druk Ontwerp Binnen- buitenreclame Ambachtsweg 3 - Lemelerveld - Tel. (0572) 37 21 55 www.drukkerijvanasselt.nl a.s. zondag: Lemelerveld 1 - Emmeloord SC 1 VRIJ! 1-2-3 mei: Feestweekend 75 jaar VV Lemelerveld Voetbalvereniging Lemelerveld WOENSDAG 4 MAART Thuis: 18:45 Lemelerveld JO13-1 Nieuwleusen JO13-1 Uit: 20:00 Tubantia MO19-1 ZATERDAG 7 MAART Thuis: 14:30 Lemelerveld 2(zat) Lemelerveld MO19-1 Marienberg 3 14:30 Lemelerveld JO17-2 CSV ‘28 JO17-3 11:00 Lemelerveld MO15-1 ST: SVV ‘56/Kloosterhaar MO15-1 13:00 Lemelerveld JO15-3 Heeten JO15-2 11:15 Lemelerveld JO13-1 FC Zutphen JO13-1 08:45 Lemelerveld JO13-2 SJO FC Dalfsen JO13-2 10:15 Lemelerveld JO11-1 Teuge SP JO11-1 08:45 Lemelerveld JO11-2 De Zweef JO11-1 10:00 Lemelerveld JO10-1 SV De Lutte JO10-1 10:00 Lemelerveld JO10-4 Daarle SP JO10-1 08:45 Lemelerveld JO8-1 CSV ‘28 JO8-4 Uit 12:45 ST: SV Helios/SV Schalkhaar MO19-1 12:30 HHC Hardenberg JO19-4 12:45 Wijhe ‘92 JO15-1 Lemelerveld MO19-1 Lemelerveld JO19-2 11:00 SJO JCHW JO17-1 Lemelerveld JO17-1 12:30 WHC MO17-1 12:00 Diepenveen JO15-2 Lemelerveld JO15-2 11:30 Rohda Raalte JO13-3 Lemelerveld JO13-3 11:30 Rohda Raalte JO12-2 Lemelerveld JO12-1 08:45 Den Ham JO11-2 12:00 Heino JO10-3 10:00 Den Ham JO10-4 09:30 USV JO9-2 08:45 Heeten JO9-2 08:30 PH, JO8-1 08:30 SVI JO8-5 ZONDAG 8 MAART Thuis: 14:00 Lemelerveld 1 12:00 Lemelerveld 4 12:00 Lemelerveld 5 10:00 Lemelerveld 6 Uit: 10:00 Overwetering 2 11:15 Juventa ‘12 2 10:45 Langeveen 3 10:00 Epse VJO11-1 11:30 ST: AZC/Sp. Eefde VR 1 Lemelerveld JO11-3 Lemelerveld JO10-2 Lemelerveld JO10-3 Lemelerveld JO9-1 Lemelerveld JO9-2 Lemelerveld JO8-2 Lemelerveld JO8-3 Emmeloord SC 1 Heino 5 Wesepe 3 Haarle 3 Lemelerveld 2 Lemelerveld 3 Lemelerveld 8 Lemelerveld VE1 Lemelerveld VR1 Drukkerij Van Asselt Lemelerveld MO17-1 Lemelerveld JO15-1 Ook voor: • STICKERS • RECLAMEBORDEN • SPANDOEKEN • AUTOBELETTERING • GEVELBELETTERING kunt u bij ons terecht ____________________________________________________ - Voetbalvereniging Lemelerveld. Opgave jeugdleden via www.vvlemelerveld.nl Bij vragen bel Judith in ‘t Veld, 0572-371227. ____________________________________________________ _________________________ - Te koop: grote partij teelaarde/zwarte grond. Tel. 06-23450224. _________________________ Programma always loved never forgotten forever missed Nooit meer…. twee vingers in de neus Nooit meer….. jouw gehuppel en gespring Nooit meer…... een gezellige borrel met jou Dag lieve Luuk Liefs, Judith, Irma en Petra Stil Omdat de juiste woorden soms niet te vinden zijn… Geraakt zijn wij door het overlijden van Luuk Wij wensen Bennie, Hedwig en Leon, Kyro heel veel sterkte. David en Bianca Marc en Lidia John en Alice Ronnie en Jeannet Barry en Dorien Monique Wij ontvingen het intens trieste bericht dat Luuk Kleinjan volkomen onverwacht is overleden. Hij heeft ons zo opeens verlaten. We hopen dat hij nu gelukkig is. Het bericht heeft ons overvallen. Vol ongeloof en verdriet denken we aan het verlies van onze (mede)student. Verslagen en vol ongeloof zijn wij door het plotseling overlijden van onze buurjongen Luuk Wij wensen Bennie, Kyro, Hedwig, Leon en verdere familie veel sterkte. Buren van Bennie en Kyro Onze gedachten gaan uit naar zijn familieleden en vrienden. Wij wensen hen kracht op dit moment en in de periode die gaat komen. Stil zijn wij na het plotselinge overlijden van Luuk Kleinjan zoon van onze collega Bennie Wij wensen Bennie, Hedwig en Leon en Kyro heel veel sterke. Collega’s en partners Brandweer Lemelerveld Namens studenten en medewerkers van de opleiding Logistics Management Jolande Gomolka en Frank Sturrus Wij kennen Luuk als een vriendelijke, rustige en sociale jongen. Iemand die goed nadacht en aardig bleef ook als de druk toenam. Iemand waar mensen graag bij in de klas zaten. Luuk was ingetogen, stressbestendig en open. Hij was actief betrokken en hij was op zijn plek in de opleiding. We zullen hem missen. Johan en Thea Neppelenbroek en medewerkers van Coop Lemelerveld Alzheimer Café Dalfsen Op maandagavond 16 maart is er Alzheimer Café in Zalencentrum De Overkant, Kerkplein 22 in Dalfsen. Mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden zijn van harte welkom. Ook vrijwilligers en professionals die werken met mensen met dementie zijn welkom om mee te praten en/of informatie op te halen. Het thema van deze avond is ‘Gedrag beter begrijpen’. Om 19.30 uur start het programma (inloop vanaf 19.00 uur). De avond duurt ongeveer twee uur en de toegang is gratis. Mensen met dementie begrijpen steeds minder van de wereld om hen heen. Gevoelens van onzekerheid en onveiligheid kunnen ervoor zorgen dat de persoon met dementie ander gedrag gaat vertonen. Hoe kun je dit gedrag beter begrijpen? Hoe kun je voor mensen met dementie een gevoel van veiligheid creëren? Hoe creëer je een aanbodrijke en stimulerende omgeving waarbinnen degene met dementie zo optimaal mogelijk in staat wordt gesteld om dingen te doen? Op deze vragen zal Annemarie Bolder (specialist in het omgaan met mensen met dementie en ergotherapeut) tijdens deze avond verder ingaan. Meer familieberichten elders in deze Lemelervelder Een uitvaart die past bij uw wensen vertrouwd, respectvol en betrokken Uitvaartverzorging en begeleiding Hendrie Arnold Tel. 06 206 327 21 (dag en nacht bereikbaar) Kerkstraat 32a, 8151 AP Lemelerveld info@uitvaartverzorging-hendriearnold.nl www.uitvaartverzorging-hendriearnold.nl Persoonlijke begeleiding, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent Wat is het Alzheimer Café? Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Maar ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, over dementie, en over mogelijkheden voor hulp en dienstverlening. En dat allemaal in een gemoedelijke sfeer. Algemene informatie over dementie is aanwezig op onze foldertafel. Informatie Voor informatie kunt u terecht bij: Janny Velthuis, Mantelzorgconsulent Saam Welzijn, 06-11 27 63 83. Dag lieve Luuk We gaan je ontzettend missen! Team Zwakie Agenda Biljarten SAAM: Iedere ma en do: 18.30 u Iedere di en do: 08.30 u Handwerken SAAM: Tweewekelijks op woensdag (even weken): 13.30 -15.30 u Kulturhus de Mozaïek Koersbal SAAM: Iedere ma: 09.30 u Sjoelen SAAM: Iedere wo: 09.30-11.30 u: Kulturhus De Mozaïek 4 mrt: Brugstede: 10.00 u: Inloopochtend Totaal verbijsterd… zijn wij allemaal na het bericht van het plotselinge overlijden van de broer van Kyro. Wij wensen Kyro, Hedwig en Bennie ongelooflijk veel kracht en sterkte. 4 mrt: Brugstede 12.15 u: Gezamenlijke maaltijd, Italiaans menu 06 mrt: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal
Page 6
Je weet, eens zal het gebeuren. Je weet, eens zal zij er niet meer zijn. Je weet, de leeftijd is er naar, maar toch… Een periode is voorbij, komt nooit meer terug. Je weet het, maar toch… Bedroefd, maar wetend dat het zo goed is, hebben wij afscheid genomen van onze lieve moeder, oma en oma Lemelerveld Alida de Boer-Smeenk Alie In de leeftijd van bijna 100 jaar. * Hengelo, 18 juni 1920 † Lemelerveld, 28 februari 2020 Sinds 15 februari 1985 weduwe van Teije de Boer. Nijmegen: Grietje de Boer in liefdevolle herinnering Cuijk: Hans en Liet de Boer-van Zanten Tijmen in liefdevolle herinnering Nijmegen: Alieke de Boer en Robert de Pauw Ella Burgerveen: Gerrie en Willem Poldermans-de Boer Leidschendam: Anna Poldermans en Michael Kraag Sterre, Nadia, Teije, Lieuwe Hoofddorp: Jouke Poldermans en Diana Montanez Galindo Sofie Onze dank gaat uit naar allen die haar met aandacht, liefde en zorg hebben omringd, Onze speciale dank gaat uit naar directie, het verplegend personeel en vrijwilligers van ‘Brugstede’ Lemelerveld. Woonzorgcentrum ‘Brugstede’ Meester Gorisstraat 3 8151 AG Lemelerveld Correspondentieadres: Leimuiderdijk 282 2154 MR Burgerveen Er is gelegenheid om afscheid van onze moeder en oma te nemen op zaterdag 7 maart van 14.30 tot 15.00 uur in haar eigen appartement. De afscheidsbijeenkomst zal op zaterdag 7 maart in besloten familiekring plaatsvinden. Bàts en Anna Brouwer hadden een loonbedrijf in Lemelerveld. Uit ons leven, maar niet uit de buurt. Ze liggen begraven op de Bijzondere Begraafplaats aan de Nieuwstraat. Herinnering aan Bàts en Anna Het is alweer een tijdje geleden, dat het werd afgebroken huize “Weltevreden”. Vorig jaar ging ook Anna van ons heen, onze oude buur en met haar het tijdperk, bij Brouwer in de schuur! Meestal mochten ze die grote schuur gebruiken nagenoeg alle straatbewoners zijn er wel geweest voor het plakken van de dahlia’s de barbecue, of weer het jaarlijks feest. Ze maakten dan ruimte in de schuur het moest goed schoon, Anna was heel secuur. Machine en materiaal ging aan de kant, dan was het ruim hark en schoffel gingen door de tuin de schuur werd grondig schoongemaakt dat zagen we wel, we woonden ernaast. Soms gaan je gedachten even op de loop Het stond er lang, het bord “Te Koop”. We hebben weer aardige nieuwe bewoners, zoals u al weet, en in de straat wordt hard gewerkt aan een update, het tuincentrum heeft ook de hekken dicht gedaan, daar komen woningen, en wij, ...we zien het aan. Het eind van een tijdperk, is weer het begin van een nieuwe. Joke Wellenberg-Velderman _________________________ - Dagelijks nieuws: LUTTENBERG dalfsennet.nl en sukerbiet.nl _________________________ Koormuziek van vrouwelijke componisten in Vilsteren Op zondag 8 maart 2020 om 15.00 uur zal het Kamerkoor Canteklaer uit Enschedé optreden in de Willibrorduskerk in Vilsteren. Op het programma staan werken van vrouwelijke componisten door de eeuwen heen. Het concert begint om 15.00 uur. Er wordt een vergoeding gevraagd. Het gemengde Kamerkoor Canteklaer bestaat uit ongeveer 24 geschoolde amateurzangers en zingt muziek uit verschillende stijlperioden. Sinds 2000 staat het onder leiding van de dirigent Iassen Raykov. Nadere bijzonderheden over het koor zijn te vinden op www.canteklaer. nl. Over leven en werken van de dirigent kunt u meer lezen via www.iassenraykov.com. Dit concert maakt deel uit van de serie Landgoedconcerten Vilsteren. Info: www.landgoedvilsteren.nl. Laatste concert van dit seizoen: 19 april 2020 in het Landgoedcentrum. Crash in Luttenberg! Op 26 juni 1942 rond twee uur ’s nachts stortte een geallieerd vliegtuig neer aan de OudeTwentseweg te Luttenberg. Hierbij vielen 2 slachtoffers . De boordschutter werd dood aangetroffen in de restanten van het vliegtuig en de piloot/gezagvoerder kwam om het leven omdat zijn parachute weigerde. Vier bemanningsleden kwamen aan hun parachute veilig aan de grond en zijn uiteindelijk veilig naar Engeland teruggekeerd. De Halifax vertrok uit York in Engeland en maakte deel uit van een groep van 1000 vliegtuigen, die massaal de Duitse steden bombardeerden. De Engelsen wilden laten merken hoe krachtig ze waren en zagen dit als een propagandastunt. Deze nacht werd Bremen gebombardeerd, het doel van deze missie. Het toestel stortte brandend neer in het weiland van de fam. Reimink(Jos van Mans). De volgende dag kwamen de Duitsers en werden ingekwartierd in de boerderij van de fam. Veldkamp om de restanten van het vliegtuig af te voeren. Het lichaam van boordschutter Ian Ray Watson, 20 jaar oud, werd vervoerd naar Dalfsen, waar hij is begraven, samen met de piloot en gezagvoerder Kenneth Derek Whisken. Vorig jaar zijn er nog vele restanten gevonden van het vliegtuig en ook op 11 april a.s. gaan we zoeken met een metaaldetector. Tijdens de fietstocht op deze zaterdagmorgen kunt u de locatie zien en ook de gevonden en opgegraven voorwerpen en vele foto’s van het vliegtuig en haar bemanning, terwijl een ooggetuige haar verhaal gaat vertellen. Ook is er een foto, waarschijnlijk genomen door de Duitsers, van de restanten van het neergeschoten vliegtuig op deze locatie. Een stukje geschiedenis van Luttenberg, dat na 75 jaar, op 11 april voor iedereen is te zien. Foto: EigEn Foto Recht op vergoeding eventuele schade door Lelystad Airport Het Rijk is van plan om in Lelystad een luchthaven te openen. De procedures daarvoor lopen al jaren. De gemeenteraad van Dalfsen maakt zich zorgen over deze ontwikkeling en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid, lokale economie, toeristische sector en de effecten op de natuur. De aanvliegroute naar Lelystad Airport loopt van Lemelerveld, tussen Hoonhorst en Dalfsen door richting Zwolle. Persoonlijke schade Mogelijk kunt u ook persoonlijk schade ondervinden van het besluit tot opening van vliegveld Lelystad, door mogelijke waardevermindering van uw woning of bijvoorbeeld inkomstenderving van uw camping. U kunt voor een vergoeding van deze schade bij het ministerie een verzoek indienen. De termijn hiervoor sluit op 31 maart 2020. Omdat er momenteel nog niet gevlogen wordt, is echter nog niet vast te stellen of er daadwerkelijk sprake van schade is. Om toch de mogelijkheid tot aanvragen van schadevergoeding open te houden, kunt u een zogenaamde stuitingsbrief naar het ministerie sturen. Hierbij houdt u in de toekomst het recht om mogelijke schade te claimen. Stuitingsbrief versturen Wilt u als belanghebbende dit recht claimen? De Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) hebben een modelbrief opgesteld en is te downloaden op www.dalfsen.nl/stuitingsbrief. Deze voorbeeldbrief kunt u gebruiken en zelf versturen naar het adres dat op de brief staat. Stuur de stuitingsbrief aangetekend op en zorg ervoor dat deze uiterlijk op 31 maart 2020 bij het ministerie is. Borstkanker, je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn Vanaf 13 maart kunnen vrouwen uit Lemelerveld in de leeftijd van 50 t/m 75 jaar weer meedoen aan het tweejaarlijks bevolkingsonderzoek borstkanker. Zij kunnen daarvoor terecht in het borstonderzoekscentrum dat op de parkeerplaats van het Kroonplein staat. Het onderzoekscentrum staat hier tot ongeveer 2 april. Door het bevolkingsonderzoek kan borstkanker in een vroeg stadium ontdekt worden. Dit verhoogt de kans op genezing. Bovendien is vaker een borstsparende operatie mogelijk. Bevolkingsonderzoek Alle vrouwen in de leeftijd van 50 t/m 75 jaar ontvangen eens per twee jaar een schriftelijke uitnodiging van Bevolkingsonderzoek Oost om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek. Het onderzoek bestaat uit het maken van röntgenfoto’s van beide borsten. De foto’s worden gemaakt door speciaal opgeleide radiodiagnostische laboranten. Er wordt gebruik gemaakt van moderne apparatuur, waardoor de stralingsbelasting minimaal is. Deelnemers ontvangen binnen twee weken een schriftelijke uitslag. Deelname aan het onderzoek is gratis en vrijwillig. Veel voorkomende vorm van kanker Borstkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker in Nederland. Eén op de acht vrouwen in Nederland krijgt borstkanker. De kans op genezing wordt met name bepaald door het stadium van de ziekte op het moment van ontdekking. Vroege ontdekking verhoogt de kans op genezing en er is vaker een borstsparende operatie mogelijk. Het bevolkingsonderzoek is een momentopname en geeft geen volledige garantie. Bij klachten wordt dan ook geadviseerd direct contact op te nemen met de huisarts. Onderzoekscentra Bevolkingsonderzoek Oost streeft er naar om alle vrouwen binnen haar regio in de onderzoekcentra het bevolkingsonderzoek borstkanker aan te bieden. De onderzoekscentra zijn in de meeste gevallen toegankelijk voor mindervalide cliënten. “Passie Pasen Samenzang” daar juicht een toon (J. Zwart) en Halleluja (G.F. Händel). Ad zal de prachtige klanken van het Monarkeorgel gebruiken om de samenzang te begeleiden. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te zingen! Reserveren via 0572-371838 (Huetink) of 038-4224079 (Boks), per email: adhuetink@gmail.com of via de site: www.huetink-royalmusic.nl. De netto-opbrengst komt ten goede aan de goede doelen die zij steunen: Manege zonder Drempels Info: www.huetink-royalmusic.nl. Foto: EigEn Foto Belangstellenden zijn welkom op zaterdag 14 maart 2020 om 20.00 uur in de WH Zwart Hal voor de “Passie Pasen Samenzang”. Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar. Pasen betekent voor ons dat wij als mensen opnieuw kunnen beginnen en dat God een nieuwe toekomst geeft. Er zijn vele muziekstukken en liederen rond Pasen die ons uitnodigen om te zingen en te luisteren. Op het programma staan o.a.: Ave Maria (F. Schubert), Es ist das heil uns kommen her (J.S. Bach), Fantasie ZijActief ledenavond Woensdag 11 maart - Willemijn Ahlers. Zij is transgender, nu een vrouw, maar heeft geleefd als man. Willemijn veranderde van Wim naar Willemijn. Zij vertelt haar indrukwekkende levensverhaal. De avond begint om 19.30 uur in het parochiecentrum. Tevens is opgave mogelijk voor de volgende activiteiten: Vrijdagavond 3 april, bezoek Twents Theater in Hengelo. Woensdag 22 april, voorjaarswandeling rondom Luttenberg. Woensdag 13 mei, jaarlijks reisje samen met Drieklank. te Bennekom en Kindertehuis Jemima te Bethlehem. Meer informatie Meer informatie over het bevolkingsonderzoek borstkanker kunt u vinden op www.bevolkingsonderzoeknederland.nl. U kunt ook bellen met de informatielijn van Bevolkingsonderzoek Oost, telefoon (088) 11 86 300, op werkdagen bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur. Toneel Dalmsholte Helaas….. dit jaar geen uitvoering van toneelvereniging Kunst en Vriendschap. Door een samenloop van omstandigheden konden we pas begin januari starten met onze oefenavonden. Ondanks dat we wisten dat de tijd kort was om alle tekst te kunnen leren zijn we enthousiast en vol optimisme begonnen. Helaas bleek het toch niet haalbaar om alle tekst in ons hoofd te hebben voor de uitvoering eind maart aanstaande. Met pijn in ons hart hebben we daarom moeten besluiten de uitvoeringen te schrappen. We hopen dat u een jaartje geduld hebt en volgend jaar de weg naar Dalmsholte weer weet te vinden. Biddag voor gewas en arbeid Woensdag 11 maart is het Biddag voor gewas en arbeid. De Raad van Kerken nodigt u van harte uit voor de kerkdienst in de Lichtbron, Kerkstaat 17 te Lemelerveld. Deze dienst begint op 11 maart om 19.30 uur. Deze avond hoopt ds. P.K. Meijer uit Meppel voor te gaan. Na de dienst is er gelegenheid om samen een kop koffie of thee te drinken. Net als veel toneelverenigingen kampen ook wij met een af nemende spelersgroep. Voor nu hebben we nog voldoende spelers, maar voor de toekomst is het belangrijk dat we er nieuwe spelers bij krijgen. Dus denkt u nu “dit heb ik ook altijd al willen doen” of kent u iemand die wel toneel zou willen spelen meld u aan via ons emailadres: toneeldalmsholte@gmail.com of via telefoonnummer 0572372552. We zijn een club die fanatiek is met spelen, maar zeker ook de gezelligheid tijdens het oefenen en bij het nazitten hoog in het vaandel heeft staan. Kouwenkoor Nieuwleusen bij Het Boskamp Op zondag 8 maart is weer een optreden van het Kouwen familiekoor uit Nieuwleusen. Hun vorig optreden was vorig jaar een schot in de roos. De entree is ook dit keer weer gratis, wel gaat de pet weer rond. Kom op tijd, want het gaat weer gezellig worden. Het gaat om 14.30 uur beginnen. Adres Sterrebosweg 2, Dalfsen. Speciale viering op een speciale plaats in Luttenberg Op zondag 15 maart a.s. om 09.30 uur zal er bij museum De Laarman, Butzelaarstraat 60 in Luttenberg een speciale woord - communieviering plaats vinden. Deze keer heeft het ouderenkoor “Vespertied”, met de werkgroep, een viering kunnen organiseren bij De Laarman in Luttenberg. Deze viering heeft als thema: De wereld van ons eten, met daarin ook aandacht voor de vastenactie. Hierbij zullen ook een aantal hongerdoeken te zien zijn. Na afloop zal er een kop koffie/ thee met... klaarstaan, en hebt u de gelegenheid om de hongerdoeken te be kijken en elkaar te ontmoeten.
Page 8
THEO JANSEN VERBOUW & ONDERHOUD Onderhoud / verbouw / renovatie tegel-, metsel- en timmerwerk Lemelerveldseweg 106 - 8152 DE Lemelerveld Telefoon 0572-37 23 29 - Mobiel 06-83 20 82 88 HULSMAN BESTRATING V.O.F. OBS Heidepark en Partou kinderopvang gaan hun bestaande samenwerking intensiveren in de vorm van een Kindcentrum. Donderdag 5 maart wordt Kindcentrum Heidepark officieel geopend. Kindcentrum Heidepark is het GEHELE JAAR GEOPEND van ’s ochtends vroeg tot begin van de avond Ds. Vogelaarstraat 22 - Lemelerveld- Tel. (0572) 37 18 50 e-mail: info@obsheidepark.nl - website: www.obsheidepark.nl Plaat- en richtwerk l Schadetaxatie-verzekering l Ruitmontage l Druk | Ontwerp | Binnen- buitenreclame Uitdeuken zonder spuiten l Spuitwerk l Licht industrieel spuitwerk l Caravanrepair l Nano lakverzegeling l Gratis leen-auto l Ambachtsweg 3 Lemelerveld (0572) 37 21 55 info@drukkerijvanasselt.nl 24/7 spoedservice: 0572 37 24 37 EUROGARANTBEDRIJF Vier jaar garantie Autoschade? Als autoschadeherstel ook waardeherstel moet zijn, ga dan naar... Riool-, grond- en straatwerkzaamheden Specialisatie: sierbestrating Tjalkstraat 5 - 8152 CM Lemelerveld - Tel. 0572-37 29 64 Fax 0572-37 38 88 - Mobiel 06-25 04 75 07 Open dag basisscholen Lemelerveld Woensdagmorgen 18 maart 2020 De basisscholen in Lemelerveld organiseren op woensdag 18 maart 2020 een open dag voor alle toekomstige ouders en verzorgers, die meer willen weten over het onderwijs op de verschillende basisscholen. U kunt de scholen samen met uw kind(eren) in de ochtend bezoeken. Wij bieden u de gelegenheid zoveel mogelijk indrukken op te doen van de school in bedrijf. De scholen zijn deze ochtend doorlopend te bezoeken tussen 9.00 en 12.00 uur Voor een goede planning van ons onderwijs is het belangrijk te weten hoeveel leerlingen we in het schooljaar 2020-2021 kunnen verwachten. Tijdens of na afloop van uw bezoek ontvangt u een informatiepakket over de school, waarbij ook een aanmeldformulier zit. Het is voor ons van belang dat u dit formulier tijdig inlevert bij de school van uw keuze. Ouders/verzorgers die op bovengenoemde datum verhinderd zijn en/of behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek en rondleiding, kunnen contact opnemen met de directie van de school. Ook voor meer informatie kunt u bij hen terecht. Industrieterrein ‘t Febriek Handelsweg 25 Lemelerveld Tel. (0572) 37 24 37 www.gebrmasmanautoschade.nl ___________________________________________________ - Slank en fit met Herbalife! 30 dagen geld terug garantie Janny van Dijk, tel: 0572-372242 0655864114. ____________________________________________________ ____________________________________________________ - Volleybalvereniging De Bevers. Opgave en informatie bij Edmunda Hogenkamp, tel. 0546-67 34 93. ____________________________________________________ ____________________________________________________ - Straatzand, tuingrond, compost, metselzand, grind, zandbakkenzand nodig? Bel 0572-37 12 90 Roelofs Lemelerveld. Zowel afhalen als bezorgen is mogelijk. ____________________________________________________ KBS Heilig Hartschool Pr. Margrietstraat 6 8152 BM Lemelerveld Tel. (0572) 37 20 10 PCB De Regenboog Dorpsstraat 6 8152 BL Lemelerveld Tel. (0572) 37 35 41 e-mail: directie.heilighart@catent.nl website: www.h-hartschoollemelerveld.nl directeur: Mariëtte Reimert e-mail: directie@regenboog-lemelerveld.nl website: www.regenboog-lemelerveld.nl directeur: Marieke Hoekstra Kindcentrum Heidepark Ds. Vogelaarstraat 22 8151 AN Lemelerveld Tel. (0572) 37 18 50 e-mail: info@obsheidepark.nl website: www.obsheidepark.nl directeur: Ineke Jousma Jubbega en Lemelerveld in evenwicht: 1-1 Op het kunstgras van THOR in Lippenhuizen maakten Jubbega en Lemelerveld, ondanks de straffe wind dwars over het veld, er een aantrekkelijke pot van. Matthias Reimink was afwezig en Ashwin Rientjes was de assistent scheidsrechter. De eerste helft was overduidelijk voor de koploper, in het tweede bedrijf waren de Friezen de bovenliggende partij. Met de 1-1 einduitslag konden beide ploegen en de vele toeschouwers wel leven. Door de barre weersomstandigheden in de afgelopen weken werden wedstrijden in Jubbega een aantal keren afgelast. De Friezen beschikken niet over kunstgras en om de achterstand in wedstrijden niet verder te doen oplopen werd in overleg met buurtvereniging THOR overlegd om daar het inhaalduel te spelen. Op de geboortegrond van de bekende Foppe de Haan, pakte Lemelerveld in Lippenhuizen vanaf de aftrap het initiatief. Jubbega zakte zoals verwacht weer massaal in en het Lemelerveldse centrale duo, de gebroeders Nijenkamp, konden in de laatste linie naar hartenlust de bal rondspelen loerend op de ruimte voor de aanval. Jordy Lugtenberg testte na 10 minuten de invaldoelman met een harde schuiver en ook Wesley Vlierman op aangeven van Stijn Kogelman was dichtbij een treffer. Jubbega stelde hierbij bar weinig tegenover. De altijd hardwerkende Robin Morrenhof kreeg voor een licht vergrijp een gele kaart. Vlak voor rust kwam Lemelerveld verdiend op voorsprong. Job Heerink verlengde met het hoofd een hoge bal over de keeper voor de 0-1. De doelman torpedeerde Job vol in de ribben dusdanig dat deze geblesseerd naar de douche moest. Opvallend: THOR staat voor: Tot heil onzer ribbenkast… Niet voor Job dus….Teun in de Wal kwam hem vervangen. Na de thee verliet Jubbega de verdedigende stellingen op zoek naar de gelijkmaker. Ondanks het vele balbezit en dreiging kwamen de rood-witten niet tot echte kansen en ook de mannen van Richard Smit waren aanvallend minder op dreef. Door een foutje in de Lemelerveld defensie kwam Jubbega rond de 70e minuut op gelijke hoogte. De van 1e klasser vv Heerenveen overgekomen Jacco Kuiper pakte het cadeautje netjes uit: 1-1. In de slotfase moest Lemelerveld alle zeilen bijzetten om het puntje over de streep te trekken. Al met al een terechte uitslag. Lemelerveld blijft koploper Aandacht voor het dialect in groep 8 van de Heilig Hart School Vorige week waren de leerlingen uit groep 8 van de Heilig Hart School te zien in een item over dialect in het Jeugd Journaal. In de ochtend was Hendrik Jan Bökkers, zanger van de Sallandse band Bökkers aanwezig om een gastles te geven over en in het Nedersaksisch. De taal waar het Sallandse dialect vanaf stamt. Het dialect wordt steeds minder gesproken en dat vinden verschillende mensen jammer. Er is een speciaal tijdschrift ontwikkeld, die verspreid wordt onder de basisscholen, Wiesneus. Naast de les uit het tijdschrift, ging Hendrik Jan natuurlijk ook nog even zingen. Eén van zijn eigen nummers: Annie uut de bochte! Alle kinderen waren het erover eens, het was een leuke, leerzame les! Auto van Ewijk/LHC Progr. di 03-03-2020: 20:45 u Dalfsen, Dalfsen DMW1 - LHC DMW2. Progr. wo 04-03-2020: 21:10 u L’veld, LHC DMW1 - Broekland DMW1. Progr. za 07-03-2020: 10:00 u L’veld, LHC E1 - Wijhe’92 E1; 11:00 u L’veld, LHC C2 - Achilles C1; 9:00 u Wijhe, Wijhe ‘92 E2 - LHC E2; 9:00 u - 10:00 u F Toernooi Twello, ABS F2- LHC F2; LHC F2 - Wijhe ‘92 F4; LHC F2 - Voorwaarts F3; 9:50 u - 11:10 u F Toernooi Diepenveen, LHC F1 - Wijhe’92 F2; LHC F1 - Schalkhaar F3; Broekland F2 - LHC F1; 9:55 u Raalte, Kwiek E6 - LHC E3; 11:00 u Twello, Voorwaarts D2 - LHC D2; 12:00 u Schalkhaar, Schalkhaar D1 - LHC D1; 14:30 u Apeldoorn, Achilles C1 - LHC C1; 15:30 u Raalte, Kwiek B2 - LHC B1; 18:45 u Wijhe, Wijhe’92 Dames 2 - LHC Dames 2; 19:00 u Groessen, HCL/ Groessen-Loo Dames 1 - LHC Dames 1. Progr. zo 08-03-2020: 11:00 u Wijhe, Wijhe’92 Dames 5 - LHC Dames 4; 12:15 u Wijhe, Wijhe’92 A2 - LHC A1; 13:30 u Wijhe, Wijhe ‘92 Dames 4 - LHC Dames 3. Bevers Dames 1: carnaval werkt door in Bolsward Dames 1 speelde zaterdag tegen Bolsward. Onze donderdagtraining verliep goed, tactisch prima maar dit had een voorteken moeten zijn, want in Bolsward bakten we er niks van. Na twee sets ploeteren, met nog twee enigszins redelijke setstanden van 25-22 en 25-23 werd het in set drie en vier een foutenfestival waarin iedereen debet aan was. Ondanks veelvuldig wisselen, zakte de moed ons in de schoenen en verloren we een illusie armer met 4-0. Vervolgacties voor de Ghana-meiden Afgelopen december hebben wij, Tabitha Duim, Maartje en Jakolien van der Hulst en Elianne de Roo, ons voorgesteld in de Lemelervelder en op Suberbiet als vrijwilligers voor ontwikkelingshulp. In augustus zullen we samen met de World Servants naar Ghana gaan om daar samen met de lokale bevolking 3 klaslokalen te bouwen. Zo kunnen de 326 kinderen uit het dorp La-Atari naar school, ook wanneer het regent. Dit doen we vanuit de overtuiging, dat iedereen recht heeft op goed onderwijs en zorg. Samen kunnen we ons steentje bijdragen, zodat meer kinderen kunnen bouwen aan een mooie toekomst. Tijdens de kerstmarkt in Brugstede hebben veel mensen ons al gezien. Nogmaals bedankt voor uw steun! Ook nog een eervolle vermelding voor de inwoners van het Anker, bedankt voor alle pepermunten, die jullie hebben gekocht! Zijn ze inmiddels al op? De afgelopen maanden is het wat stiller geweest. Dit betekent echter niet, dat we stil hebben gezeten. We zijn druk aan het actievoeren geweest buiten het dorp. (In Ommen en Dalfsen staat men tot aan de enkels in de pepermunten en aardappels, en in Zwolle hebben we een week lang een tweedehands kledingshop gerund. Inmiddels staat de teller al op ruim € 6000,- daar zijn we heel blij mee! We zijn echter nog € 4000,- van het streefbedrag verwijderd, en daarom willen we heel Lemelerveld en omstreken opnieuw om hulp vragen. maar Jubbega heeft even veel verliespunten. Het blijft dus ongekend spannend aan de top van de ranglijst in de 2e klasse K waar ook LAC Frisia en Sc Emmeloord op het vinkentouw zitten. Aanstaande zondag speelt Lemelerveld thuis tegen sc Emmeloord en is een gevaarlijke en pittige tegenstander. De Polderboys behalen prima resultaten in uitwedstrijden. Aanvang het Heidepark is 14.00 uur. Opstelling: Rik Ramaker, Joey Nijenkamp, Ian Nijenkamp, Naud Schrijver, Jasper Gerritzen, Jeroen Exel, Robin Morrenhof, Jordy Lugtenberg, Job Heerink (45e min Teun in de Wal) Stijn Kogelman, Wesley Vlierman. De afgelopen weken hebben jullie massaal statiegeld gedoneerd om de Kubus te steunen voor de duofiets. Daarom hebben wij onze statiegeldactie nog even wat stiller gehouden. Nu is het echter tijd om het van de daken te schreeuwen. Het statiegeld, dat je krijgt bij de COOP, kun je doneren aan onze actie! Dit kan door na het inleveren op de doneerknop te klikken. Daarnaast kunnen jullie in de loop van het voorjaar de volgende actie ver wachten. We zullen bloembollen en lelies van Huetink gaan verkopen! De opbrengst gaat volledig naar onze actie. Mocht uw tuin al mooi genoeg zijn zonder lelies, dan kunt u ons steunen via www. worldservants.nl/ lemelerveld. En als ons streefbedrag gehaald is gaan we helemaal uit onze bol. De Bevers Progr vr 6 maart: 19.00 u. Joure D1 - Dames 3, 19.30 u. De Schutters D2 - Dames 6. Progr za 7 maart: 12.00 u. Volco MB1 - Meisjes B2, 13.00 u. Dac D2 - Dames 5, 13.00 u. CSV D5 - Dames 4, 14.00 u. Flash N MA1 - Meisjes A1, 15.15 u. Dosko Acta MB1 - Meisjes B1, 17.00 u. Dac MB2 - Meisjes B3, 19.00 u. Dok D1 - Dames 1, 19.00 u. OSR D1 - Dames 2. Auto van Ewijk/LHC Dames 1 – Huissen HV Dames 1 30-26 Na 2 weken rust stond zondagmiddag stond de wedstrijd tegen Huissen op het programma. De eerste helft gingen beide teams gelijk op. Er zat nog weinig pit in, waardoor beide teams niet uit konden lopen. De eerste helft eindigde met een 16-13 voorsprong voor Auto van Ewijk/LHC. Het was wel duidelijk dat Lemelerveld nog even flink moest aanpoten, want de wedstrijd was zeker nog niet gespeeld. Het kon alle kanten nog op. De tweede startte Lemelerveld goed. Met mooie combinaties werd vaak het doel gevonden. Daardoor kon Lemelerveld mooi uitlopen met een stand van 8 punten verschil. Nu was het de kunst… vasthouden! In de tweede helft werd er slordiger gespeeld en minder scherp afgemaakt. Hierdoor kreeg Huissen de kans om in te lopen. Zij trokken nog goed aan, maar ze hadden niet meer genoeg tijd om Auto van Ewijk/LHC in te halen. De wedstrijd eindigde met een stand van 30-26 in het voordeel van Lemelerveld. Komend weekend vertrekt Auto van Ewijk/LHC naar Groessen voor de volgende wedstrijd. Zaterdagavond begint de wedstrijd om 19.00 uur. SC Lemele Progr za 7 maart Thuis: 14:30 Lemele 1 - SVV ‘56 1; 14:30 Lemele 2 - Den Ham 9; 10:15 Lemele JO12-1 - Rohda R. JO12-3; 11:15 Lemele JO11-1G - Gramsbergen JO11-2G; 10:00 Lemele JO11-2G - HHC Hardenberg JO11-4; 08:45 Lemele JO10-1G - Vilsteren JO10-1G; 08:30 Lemele JO8-1 - SJO JCO JO8-2G. Uit: 14:30 Excelsior’31 15 - Lemele 3; 12:00 Sportlust Vr. JO17-1 - Lemele JO17-1G; 10:30 Daarle SP JO15-1 - Lemele JO15-1G; 08:30 JVC Dedemsvaart JO13-4 - Lemele JO13-1G; 08:30 JVC Dedemsvaart JO9-3 - Lemele JO9-1G. PSV Lemelerveld Estée van Overbeek startte met haar D pony Royal Dream in Balkbrug. Hier werd het evenement paard 2020 Balkbrug georganiseerd. Estée sprong in de klasse M, 2 fasen, allebei de fases foutloos en zette een snelle tijd neer. Met deze tijd van 43,47 sec mocht ze de 5e prijs in ontvangst nemen. Meer info: www.paardensportvereniging lemelerveld of like de facebookpagina. Wist u... - dat zondag 15 maart 2020 om 15.00 uur in “De Regenboog”, Grotestraat 127 te Nijverdal een aangepaste kerkdienst, georganiseerd door Sien - Regio Ommen, wordt gehouden? Voorganger in deze dienst is ds. H. van Dalen uit Nijverdal. Bijbel- en Catecheseclub Nijverdal en een enthousiaste jongerengroep “Just Him” werken aan deze dienst mee. Het thema is “De minste zijn”. Meer informatie over het werk van Sien op www.sien.nl.

LE 26feb2020


Page 0
39e jaargang nr. 1931 - 26 februari 2020 Vrolijke, kleurrijke en grote carnavalsoptocht! De optocht in Eindhoven werd afgelast vanwege het weer. Maar in Lemelerveld kon hij gelukkig doorgaan. De weergoden waren Lemelerveld goed gezind. Een enkele druppel. Wel stond er een stevige wind. Precies om 13.00 uur startte op het Kroonplein de Carnavalsoptocht. De Prinsenwagen met Prins Pé van ’t Café en de Raad van Elf voorop en daarna natuurlijk Polyhymnia. Vervolgens een bonte stoet van eenlingen, kleine groepjes en grote groepen en prachtige, groepjes. Heel veel uit Lemelerveld maar ook diverse wagens en groepen uit de omliggende plaatsen. En vooral veel gezellige muziek op de wagens. Er werd gedanst en gesprongen. En er was heel veel confetti! kleurrijke wagens. Hele grote en kleine, allen van hoge kwaliteit. En midden in de stoet natuurlijk Jeugdprinses Manoontje met haar raad van elf. Alles straalde heel veel plezier uit. Er was bijzonder veel zorg besteed aan de versieringen en opbouw van de wagens, de bontgekleurde groepen, hilarische eenlingen en ludieke kleine Ook dit jaar is Carnavalsvereniging De Sprokkelaars er weer in geslaagd een prachtige carnavalsoptocht te organiseren. Het Kroonplein stond vol en ook langs de route was het gezellig druk. En nu maar hopen dat de weergoden de verlichte optocht a.s. dinsdag ook zo goed gezind zijn. Uitslagen wagens: 1. Met carnaval duiken we naar benee voor een expeditie door de zee. 2. Fiësta Mexicana. 3. Carnaval, de beste Formule ”1”. 4. Carnaval is ons goed bevallen. Voor overige uitslagen en foto’s, zie www.sprokkelaars.nl. TeksT: AnneT schoorlemmer FoTo’s: hAns heerink Een compliment voor allen die deze bijzonder mooie en vrolijke optocht mogelijk hebben gemaakt! Open Podium Het programma rondom 75 jaar Vrijheid krijgt steeds meer vorm. Op donderdag 2 april is er een informatieavond over ‘Lemelerveld in de oorlog’. Op 1e paasdag herdenken en gedenken we en op 2e paasdag 13 april vieren we de vrijheid. De komende weken leest u meer over hoe u daarbij aanwezig kunt zijn Tijdens het vieren van de vrijheid is er die maandagmiddag een Open Podium. Bij goed weer op het Kroonplein. Bij minder weer is het programma binnen. Het Open Podium is beschikbaar voor iedereen die wil zingen, dansen of wat dan maar ook tot uitdrukking wil brengen. De eerste kandidaten zijn aangemeld, maar er is nog ruimte voor meer. Tijdens de viering van 75 jaar vrijheid is presentatie. Kun en wil je (jong of oud) hieraan meedoen met muziek, dans, theater, gedicht, toneel of in welke vorm dan ook, meld je dan aan. Op die manier wordt de viering van 75 jaar vrijheid in Lemelerveld van ons allemaal! Meld je aan via info@pblemelerveld.nl. er ook ruimte voor Multimate in Lemelerveld wordt Hubo XL Begin april is het zover. Multimate wordt dan officieel omgedoopt tot een Hubo XL. Iedereen die onze winkel aan de Kerkstraat op dit moment bezoekt, heeft het vast al wel gezien: er wordt al volop verbouwd. De verfafdeling wordt verhuisd en in de komende weken staan er nog flink wat vernieuwingen op de planning. De gehele winkel wordt voorzien van een nieuwe look, iedere stelling wordt onder handen genomen. En komt er o.a. meer ruimte voor verlichting, (schuif)deuren en tuinmachines. Harold en Ferry zijn blij met deze stap: ‘Meegaan met de tijd en blijven vernieuwen is ook in de bouwmarktwereld een vereiste. HUBO XL biedt ons een uitgelezen mogelijkheid om het assortiment op de wensen van onze klanten af te stemmen. Met ons enthousiaste team van elf medewerkers kunnen we de inwoners van Lemelerveld en omgeving straks nog beter bedienen. Maatwerk en montage blijft één van de sterke punten van onze bouwmarkt met vertrouwde gezichten. Hierbij blijven we graag met klanten meedenken, we hebben per slot van rekening flink wat ervaring in huis. In de nieuwe HUBO XL blijft dieren- en buitenwinkel Jumper een prominente plek innemen met een groot assortiment voor tuin en dier. Op zaterdag 29 februari hebben we een speciale opruimingsdag met flinke kortingen op o.a. schuifdeurkasten, deuren, verlichting en nog veel meer... (Zie ook de advertentie).
Page 2
Bezige handen en een sterke wil vielen na een bewogen leven stil. Bedroefd maar dankbaar dat wij haar zolang in ons midden mochten hebben, is na een periode van afnemende gezondheid rustig ingeslapen onze (schoon)moeder, oma en oude oma Gerritje Velthuis-Bouwhuis Gerrie Sinds 10 oktober 2001 weduwe van Gerrit Jan Velthuis. * Raalte, 28 juli 1933 † Raalte, 24 februari 2020 Gerrie en Jan Martine en Wilco, Sofie, Bram Erik en Marjolijn, Gijs, Luuk Herma en Henk Hendrie en Manon, Daan Gerjo en Gerben, Sem Ria (in herinnering) Gea en Rudy Hanneke en Richard Esmee Isa Anoek Correspondentieadres: Alfons van Breen Uitvaartverzorging t.a.v. mevrouw G. Velthuis-Bouwhuis Schoolstraat 30, 8102 EM Raalte Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Woonzorg De Hartkamp te Raalte voor de liefdevolle verzorging. De afscheidsdienst zal worden gehouden op zaterdag 29 februari om 13.30 uur in ‘t Hofje van Buisman aan de Kerkstraat 22 te Lemelerveld, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Bijzondere Begraafplaats in Lemelerveld. Voor de dienst is er vanaf 13.00 uur gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen. _________________________ - Voetbalvereniging Lemelerveld. Opgave jeugdleden via www.vvlemelerveld.nl Bij vragen bel Judith in ‘t Veld, 0572-371227. _________________________ _________________________ - Zaterdag 29 februari: OUD PAPIER, evenemententerrein Lemelerveld, 8.30-12 u. _________________________ Na het zo onverwachts overlijden van onze lieve broer, zwager en oom Albert Kleinlugtebeld mochten wij ervaren dat hij niet alleen voor ons maar ook voor anderen veel betekend heeft. Hiervoor zijn wij een ieder zeer dankbaar. Broers, zus, schoonzussen en zwager. Neven en nichten. Dalmsholte, februari 2020 _________________________ - Slank en fit met Herbalife! 30 dagen geld terug garantie Janny van Dijk, tel: 0572372242 0655864114. _________________________ _________________________ - Container bestellen? Roelofs Lemelerveld bellen 0572-37 12 90. _________________________. Containers van 2 tot 30 m3 Dagelijks nieuws: www.dalfsennet.nl en www.sukerbiet.nl drukkerijvanasselt.nl Of het nu blauw of roze wordt… ... wij hebben een ruim assortiment geboortekaartjes inleveren • advertenties: zwart/wit: dinsdags tot 10.00 uur kleur: ‘s maandags tot 10.00 uur • redactioneel: ‘s maandags tot 09.00 uur bezorgklachten: • bebouwde kom lemelerveld: tel. 0572-37 21 55 (drukkerij van asselt) • buitengebied: tel. 0572-37 15 08 (fam. weelink) doorgeven vanaf vrijdag verschijnt elke week huis aan huis in lemelerveld en omgeving uitgave: drukkerij van asselt ambachtsweg 3 8152 ba lemelerveld redactie, advertenties en administratie: ambachtsweg 3 lemelerveld T 0572-37 21 55 E info@drukkerijvanasselt.nl I www.drukkerijvanasselt.nl Computerreparaties Kogelman, Veenweg 19, Luttenberg Tel. 0572-37 19 52 Open van ma. t/m vr. 19:00 tot 21:00 Gasthoeve de Zonnebloem breidt uit Huisarts: tel. 0572-37 17 22 Avond- en weekenddienst huisarts: tel. 0900 - 333 63 33 Apotheek Lemelerveld: tel. 0572-37 05 21 GGD Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar “Soms heb je een vraag” Inloopspreekuur: iedere do 9.00-10.00 u. Ds. C. Keersstraat1, Lemelerveld, tel. 088-4430702 ZGR Brugstede MIEN(Thuiszorg) Klantkompas 0572-744050 Spoednummer 088-6564280 klantkompas@zgr.nl Tandartspraktijk Lemelerveld tel. 0572 74 52 52 bereikbaar elke werkdag van 09.00-12.00 uur www.tandartspraktijklemelerveld.nl Avond- en weekenddienst tandarts: tel. (0572) 39 59 32 Verloskundigen: Gemmare: tel. (0548) 61 65 10; spoednummer: tel. 06-28 47 27 74 Mammacafé Nijverdal, 1e en 3e wo vd maand, 10.00-11.30 u Zwanger & Zo: tel. (0548) 62 03 26; spoednummer: tel. 06-20 10 30 48 www.MoedersvoorMoeders.nl Aanmelden kan t/m 11e week vd zwangerschap: tel. 088-2780000 info@moedersvoormoeders.nl Carinova Thuiszorg: tel. 0900-86 62 (24/7) (0570) 51 85 64 www.carinova.nl Rosengaerde Zorg Thuis: tel. 06-10 02 32 58 (24/7) www.rosengaerde.nl Weekenddienst apotheek: Spoedrecepten: za en zo gesloten. Buiten openingsuren: Isala Apotheek: 038-424 54 74. Op za en zo van 09.00-12.00 u is Apotheek Heino ook open: 0572-39 28 88 Dierenarts: Dag en nacht bereikbaar: tel. (0529) 43 53 63 Praktijk voor fysio-, manuele-, oedeem- en geriatrietherapie, acupunctuur, Corefit en FIT krukkenuitleen: tel. 37 21 58 / voor Lemele: 06-57 04 59 78, bgg 37 21 58 Praktijk voor Osteopathie Natasha Stigter D.O.-M.R.O. tel. 06-50 84 41 70 www.pvo-osteopathie.nl AcupunctuurBreed/Karel Beck: meten is weten Klassieke en moderne technieken www.acupunctuurbreed.nl tel.:370422 /06-20 40 30 38 acupunctuurbreed@gmail.com WAARDEVOL ZIJN praktijk voor psychodynamische therapie & coaching, tel. 06-46 67 43 23 Praktijk voor psychologische hulp en begeleiding: Info/afspr. tel. 06-53 21 74 60 Therapeutische coach PMA-Coach/Trainer - Counseling-Coach tel. 06-30 370 212 www.pma-joseholtmaat.nl Zorgwinkel Salland: hulpmiddelen Tel. (0572) 36 32 35 www.zorgwinkelsalland.nl Ergotherapie Salland 06-450 428 77 www.ergotherapie-salland.nl Spreekuur Alg. Maatsch. Werk: do 9.00-10.00 u, Kulturhus De Mozaïek Alg. Hulpdienst Graag Gedaan Tel. 37 25 49 / b.g.g. 37 19 89 Diabeteslijn: tel. (033) 463 05 66 St. Terminale Thuiszorg Ommen e.o: tel. (0529) 45 23 30 (24 u/dag) Sociaal Steunpunt Kerken: Tel. 37 01 00 • ma en do: 9.15-11.30 u Alarmnummer politie/brandweer: 112 Servicepunt Gemeente Dalfsen: Iedere woensdagmiddag: 15.30-17.30 u Kroonplein 62 - Tel. (0572) 37 39 78 26, 29 februari en 1 maart: Protestantse Gemeente Lemelerveld zo 10.00 u: ds. G. Naber Protestantse Gemeente Lemele zo 10.00 u: ds. M.L. Eigenhuis Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) zo 09.30 u: ds. J. Ophoff, ZwolleNoord; zo 14.30 u: ds. S. de Vries, Zwolle R.-K. Kerk wo 19.00 u: Eucharistieviering: pastoor Monninkhof; za 19.00 u: Woord/Comm. viering: pastoraal werker M. Klein Overmeen (Voices) Kinderwoorddienst Sleuteloverdracht bij Brugstede Vrijdag 21 februari is het carnavalsweekend traditiegetrouw begonnen met de sleuteloverdracht bij Brugstede. Samen met de bewoners van het Anker en Brugstede was het een fantastische middag! Vele ouderen waren getuige van het feit dat Prins Pé van ’t Café de sleutel van het Sprokkeldorp in ontvangst mocht nemen. Hij kreeg de sleutel uitgereikt door wethouder van Leeuwen van de gemeente Dalfsen. Het was een prachtig begin van het carnavalsweekend. Brugstede bedankt! FoTo: mArTin ZwAkenberg Foto: EigEn Foto Gasthoeve de Zonnebloem in Lemele bevindt zich in het buitengebied van de gemeente Ommen. De Gasthoeve is een aangepaste boerderij met diverse dag activiteiten. Zij richten zich op ouderen die van de natuur en het buitenleven houden. De dagactiviteiten zijn ook zeer geschikt voor mensen die behoefte hebben aan een duidelijke dagstructuur en een zinvolle invulling van de dag. ‘Niets hoeft, alles mag.’ Dat is het motto. Na een 10-jarig jubileum die in 2019 groots gevierd is, zal 2020 het jaar zijn van groei, ontwikkeling en nieuwe gezichten. De dochters van Klaas en Herma Kuiper, Marlon en Tamar, werken sinds dit jaar volledig binnen de Gasthoeve en zullen hierdoor vaker gezien en gehoord worden. De afgelopen tien jaar heeft Gasthoeve de Zonnebloem zich vier dagen per week, tien jaar lang, ingezet voor deelnemers uit verschillende gemeentes. Samen met medewerkers en vrijwilligers zorgen zij er voor dat de deelnemer een fantastische dag beleeft en de mantelzorger tijdelijk ontlast wordt. Klaas en Herma vertellen: “Het 10-jarig bestaan was voor ons een teken dat er behoefte is aan een plek als deze. Niet alleen voor de deelnemers is dit van belang, maar ook voor de mantelzorgers. In combinatie met thuiszorg, mantelzorger en de dagbesteding kan de deelnemer zo lang mogelijk thuis wonen. Want langer zelfstandig thuis blijven wonen is toch ieders ideaal.” De deelnemer staat centraal op Gasthoeve de Zonnebloem, het is belangrijk dat zij zich thuis voelen. De dagelijkse activiteiten en het algehele aanbod is speciaal gericht op de vraag van de deelnemer. “Het is belangrijk om te luisteren naar de vraag van de deelnemer. Wij proberen die behoefte in te vullen waar mogelijk,” aldus Marlon. Zo ontstond er ook de vraag om op de vrijdag dagbesteding aan te bieden. Hier bleek veel behoefte aan te zijn. Niet alleen onder de deelnemers, maar ook vanuit de mantelzorgers, zorgprofessionals en gemeentes. Vanwege de uitbreiding is dit nu dan eindelijk mogelijk. Dit betekent dat Gasthoeve de Zonnebloem, per maart 2020, ook op de vrijdag open zal gaan. Tamar zegt: “Wij zijn blij dat we als familiebedrijf de behoefte kunnen invullen van de deelnemer, namelijk straks ook op de vrijdag de mogelijkheden bieden om de deelnemer een mooie dag te bezorgen en de eventuele mantelzorger te kunnen ontlasten.” Gasthoeve de Zonnebloem biedt dan maar liefst vijf dagen in de week dagbesteding aan. Speciaal voor ouderen die beperkingen hebben op het gebied van geheugen en oriëntatie, sociale redzaamheid, voor ouderen die door de dementie of een andere beperking in een isolement dreigen te raken, moeite hebben met het bewegen en verplaatsen en voor ouderen die behoefte hebben aan een dagelijkse structuur. Voor meer info: www.gasthoevedezonnebloem.nl of tel. 0572-372654. Ja, weet u het nog van vroeger? Het kleinste klokje (Angelusklokje) in de Katholieke kerk luidde dagelijks om 8.00 uur, 12.00 uur en 18.00 uur. Op dat moment legde een ieder het werk neer en op de plek waar men was, werd het “Engel des Heren” (Angelusgebed) gebeden. Ook wisten de boeren op het land gelijk hoe laat het was. (Ze hadden toen geen andere tijdsaanduiding bij zich). Je hoort direct na het slaan van de tijdsaanduiding om 12.00 uur: 3x “slaan”, pauze, dan weer: 3x “slaan”, pauze, weer: 3x “slaan”, pauze en dan luidt het een volle minuut ter afsluiting. Het klokje heeft jarenlang niet meer geluid omdat de schakelkast ervan stuk was. Onze Lemelervelder, Herman Koggel, heeft eind vorig jaar een geheel nieuwe schakelkast gemaakt voor de grote klokken en heeft het nu zo gemaakt dat het technisch mogelijk is om dagelijks ook het Angelusklokje om 12.00 uur te luiden. Toch mooi dat een oude traditie in ere hersteld is. Nu alles klaar is kan vanaf zondag 1 maart om 12.00 uur het Angelusklokje weer luiden. Dus als u in de toekomst de klok om 12.00 uur hoort luiden, dan weet u dat het dan om het Angelusklokje gaat. In de viering van zaterdagavond 29 februari om 19.00 uur willen we wat aandacht aan het Angelusklokje schenken en nodigen u allen van harte uit om tijdens deze viering de klok met ons te luiden. Adverteren in Wij informeren u graag over de aantrekkelijke tarieven Tel. (0572) 37 21 55 info@drukkerijvanasselt.nl www.drukkerijvanasselt.nl of scan deze QR Code Angelusklokje in de Katholieke kerk
Page 4
College stelt gemeenteraad alternatief JOP Lemelerveld voor Vergunningenprocedure JOP Kroonplein stuitte op veel weerstand Vrijwilliger van de maand februari ‘Een soort van ontdekkingsreis, maar wel een erg leuke!’ Zo noemen Harry Kieftenbeld en Hermen ten Klei uit Lemelerveld hun werk als vrijwilliger bij het Reparatiepunt Lemelerveld. Daar repareren ze kapotte apparaten die de mensen kunnen brengen. Van Senseo’s tot strijkijzers en nog veel meer. Vooral ouderen maken er gebruik van. Het Reparatiepunt zit in het Leer- en werkbedrijf De Enk aan de Vilstersestraat 5. Ze zijn daar iedere eerste woensdag van de maand van 9.30 tot 12.00 uur te vinden. ‘We zijn daar - zeg maar - te gast,’ vertellen de beide mannen met lach. ‘Ons vrijwilligerswerk past daar uitstekend, omdat het beide een sociaal karakter heeft.’ Het Reparatiepunt is onderdeel van Duurzaam Leefbaar Lemelerveld. Doel is om mensen bij elkaar te brengen, te verbinden. Als een kapot apparaat wordt gebracht, dan kan men onder het genot van een kop koffie lekker kletsen met elkaar tot het apparaat weer gemaakt is. ‘Het is niet de bedoeling dat men het kapotte apparaat bij ons achterlaat en gelijk weggaat,’ zegt Harry. ‘Nee’, vult Hermen aan, ‘het gaat uiteindelijk om het leggen van sociale contacten.’ Harry en Hermen zijn inmiddels al zo’n 5 jaar het gezicht van het Reparatiepunt. Ze zijn er vanwege hun elektrotechnische achtergrond voor benaderd. Harry is maar liefst 44 jaar tv- en videomonteur geweest, terwijl Hermen van oorsprong elektricien is. ‘Elke keer weer zijn we verrast wat mensen ter reparatie aanbieden,’ vertellen de mannen enthousiast. ‘De vreemdste dingen krijg je in handen. Dingen waar we soms het bestaan ervan niet wisten. En ook dat maakt het zo mooi om dit te mogen doen. Soms is het echt een uitdaging om te kijken of iets te repareren valt. Wel beoordelen we eerst of een reparatie kans van slagen heeft. We willen geen valse verwachtingen wekken.’ Ze repareren in ieder geval geen wasmachines of televisies. ‘We zitten pal naast Elektrocentrum en we willen absoluut geen concurrent zijn. Die afspraak hebben we in het begin heel duidelijk gemaakt. Als bijvoorbeeld een strijkijzer kapot is en er moet een nieuw snoer aan, dan zeggen we tegen de klant: ‘Haal hiernaast maar een nieuw snoer op, dan zetten wij het er wel aan.’ Waar Harry en Hermen vooral de techneuten zijn en zich buigen over de kapotte apparaten, is op deze ochtend ook altijd een vrijwilliger aanwezig die met koffie en een praatje de mensen tot elkaar brengt. Deze vrijwilliger is een belangrijke schakel bij het Reparatiepunt. Tijd voor humor is er ook zeker. ‘Die keer dat een mevrouw enorm blij was dat we haar papierversnipperaar hadden kunnen repareren. Ze vroeg: ‘Waar is hier de busse?’. ‘Er rijdt hier geen bus, mevrouw’, zeiden we. ‘Ze bedoelde een fooienpot.’ Wat Harry en Hermen betreft blijven ze nog lang bij het Reparatiepunt. ‘Maar,’ zeggen ze, ‘dan moet er wel voldoende te repareren zijn natuurlijk. Tot besluit benadrukken ze dat vrijwilligerswerk doen prachtig is. ‘Er is voor iedereen wel iets te doen wat hij of zij leuk vindt. Het geeft veel voldoening en het levert leuke contacten op!’ Om de verschillende aspecten van het vrijwilligerswerk en het belang ervan te belichten, wordt door het Vrijwilligerspunt Dalfsen elke maand een vrijwilliger van de maand geselecteerd. Het Vrijwilligerspunt Dalfsen is een onderdeel van SAAM Welzijn. TeksT en FoTo: Anneke den bouwmeesTer Al geruime tijd wordt geprobeerd in Lemelerveld tegemoet te komen aan de wens van jongeren voor de komst van een Jongeren Ontmoetingsplek (JOP). De gemeenteraad heeft hier in mei 2019 de uiterste oostkant van het Kroonplein voor aangewezen, waarna de vergunningenprocedure is gestart. Dit stuitte op veel weerstand van omwonenden van het Kroonplein. De bezwaren zijn behandeld door de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Waarop het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad adviseert af te zien van de realisatie van de JOP op deze locatie en de vergunningaanvraag in te trekken. Omwonenden wezen met hun bezwaren onder andere op de mogelijkheid van een toename van de overlast en op de verkeersveiligheid. Verder gaven ze aan dat ze niet gekend en betrokken zijn geweest bij de locatiekeuze. De bezwarencommissie heeft aangegeven dat er naderende onderbouwing moet komen voor de keuze voor de plek en opnieuw gekeken moet worden naar de verkeersveiligheid. De gemeente wil op basis van het advies van de bezwarencommissie graag met de gemeenteraad in gesprek over het vervolg. Naast het voorstel om af te zien van de locatie en het intrekken van de vergunningaanvraag stelt het college voor om na afronding van het verbeterplan van het Kroonplein opnieuw te kijken naar de mogelijkheid van een ontmoetingsplek op het Kroonplein. Wethouder Uitslag: “Met dit voorstel willen we in de eerste plaats laten zien dat we de bezwaren van omwonenden serieus nemen, ten tweede willen we de tijd nemen om na te denken over een goed alternatief. We leggen ons daarbij op voorhand niet vast aan een bepaalde vorm of specifieke locatie op het Kroonplein. Ik heb inmiddels met de jongeren gesproken die destijds het verzoek hebben gedaan voor een JOP in Lemelerveld. Zij reageerden teleurgesteld, maar ook gelaten op de huidige stand van zaken en de voorstellen die aan de raad worden gedaan en daar heb ik alle begrip voor.” FoTo’s: mArTin ZwAkenberg Vrolijk tienercarnaval Theater voor peuters Kindertheater ‘Soesjes met Slagroom’ presenteert de voorstelling: ‘Met Bob en Bella naar het circus”. Woensdag 4 maart om 09.00 uur, PCB De Regenboog, Dorpsstraat 6, Lemelerveld. De voorstelling is bedoeld voor alle peuters uit Lemelerveld. Zie ook de advertentie in dit blad. Jantje Beton Collecte Van 2 t/m 7 maart komen de jeugdleden van gymnastiek en streetdance VZOD bij u aan de deur voor de jaarlijkse Jantje Beton Collecte. De helft van de opbrengt is voor Jantje Beton. Dit geld wordt besteed aan landelijke jeugdprojecten. De andere helft is voor VZOD. Dit geld wordt besteed aan nieuwe materialen. Rond kwart voor 7 vrijdag 21 februari jl. stonden er al een heel aantal kinderen te springen om bij het Tienercarnaval naar binnen te gaan. Onze prinses Manoontje heeft iedereen welkom geheten. Daarna stond de dansact X-plosion klaar. Wauw wat een mooie dans. We hebben onder leiding van dj Eric Witteveen veel polonaises gelopen. De heujschudders en Prins Pé van ‘t Café waren er om een rondje mee te doen. ALAAF! Het pad ligt erin! Mooie klinkertjes, de helft breder en ruimte voor twee mooie zitbankjes. Tot zover de situatie van het perk rond het monument aan de Blikweg in Luttenberg. De mannen van kerkplein/kerkhofonderhoud hebben de vaart erin! Plantgoed, vlaggenmast en grondverbeteraar zijn besteld. Het gaat nog wel lukken vóór 11 april! TOP! FoTo’s: eigen FoTo’s Wist u... - dat Twente Plat zaterdag 14 maart, aanvang: 20.00 uur in De Maalderij in Heino speelt? Ook in het seizoen 2019/ 2020 brengt Twente Plat weer een gloednieuwe voorstelling, waarin alle ingrediënten terug te vinden zijn, die de twentse humor zo aanstekelijk maakt. Heerlijke conferences, prachtige liedjes en sprankelijke sketches worden aaneen geregen tot een bont programma, waarin de gulle lach voorop staat. Kijk ook eens op www.twenteplat.com LUTTENBERG SC Lemele Voorbereiding en voorpret! Op 11 april is het zover: Bevrijdingsdag (na 75 jaar) in Luttenberg. Die middag gaat er heel wat gebeuren: fietsers met bevrijdingsvuur inhalen, toertocht militaire voertuigen, fietsen in en om het dorp langs historische plekken en een spetterende feestmiddag in Elckerlyc! Daarvoor wordt al druk gerepeteerd; door De Bergklanken en Accordeola, door de koren die meewerken aan de viering in de kerk, door solisten en groepen die met een strakke act op het podium komen. Maar je weet het: voorpret is de leukste pret! Repeteren voor bevrijdingsfeest! Niet alleen zijn de leden van De Bergklanken en Accordeola en de diverse koren van Luttenberg druk bezig met het zich eigen maken van het repertoire dat past bij de jaren 40 en 50, ook tussen de schuifdeuren wordt geoefend! Het valt nog niet mee om tekst en dans gelijk op te laten gaan en dan ook nog alle deelnemers synchroon bewegen…… Maar gelukkig hebben we nog even voor dat het 11 april is! LUTTENBERG Aankondiging proefreis Dalfsen Het openbaar vervoer, ook iets voor u? Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs een proefreis in Dalfsen Tijdens de proefreis laten OV-ambassadeurs senioren oefenen met het reizen met bus en trein. Op de stations krijgt u duidelijk uitgelegd hoe u kunt in- en uitchecken met uw OV-chipkaart bij verschillende vervoerders en hoe de kaartautomaat werkt. Ook kunt u oefenen met het laden van reissaldo en het ophalen van verschillende producten, zoals een keuzedag en meereiskorting. Er wordt op eigen kosten gereisd. Neem daarom uw geldige OV-chipkaart mee, of koop tijdens de proefreis uw kaartje. Na aanmelding wordt u geïnformeerd over het exacte tijdstip en opstapplaats. Aanmelden kan via www.ervaarhetov.nl/proefreis of door te bellen met de OV-ambassadeurs: 038-4540130. Wanneer: Maandag 2 maart 2020 Waar: Station Dalfsen Ineke Schiphorst neemt afscheid van de Zonnebloem in Luttenberg Op maandag 17 februari heeft de Zonnebloem, afdeling Luttenberg, afscheid genomen van Ineke Schiphorst. Ineke is ruim 20 jaar betrokken geweest als vrijwilliger voor onze afdeling. Ze heeft vele jaren in het bestuur gezeten en met grote zorgvuldigheid het bezoekwerk geregeld. Ook tijdens de vele uitstapjes en de gezellige middagen in Elckerlyc konden de gasten op haar rekenen. Daarnaast heeft Ineke zich ingezet om het “Samen Etenproject” voor de 55-plussers in Luttenberg tot een succes te maken. Als dank heeft Ineke het Beeldje van Waardering van de Zonnebloem ontvangen en een mooi boeket bloemen. FoTo: eigen FoTo Voor Elkaar De toekomstvisie van Dalfsen In het Overijsselse Vechtdal, vlakbij Zwolle, ligt een groene gemeente met vijf kernen en een uitgestrekt buitengebied. Het is hier uitstekend wonen, heerlijk ontspannen en goed ondernemen. Met deze zin begint de toekomstvisie van de gemeenschap Dalfsen met als titel ‘Voor Elkaar’. De toekomstvisie biedt een perspectief hoe de eigenheid van de gemeenschap een stevige basis kan zijn bij de kansen en uitdagingen van morgen. Eind maart wordt het ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad van Dalfsen. Met elkaar gemaakt Hoe willen wij dat onze gemeente er over tien jaar uit ziet? En wat is er voor nodig om dit voor elkaar te krijgen? In de afgelopen periode hebben raadsleden, de burgemeester, collegeleden en ambtenaren hier tijdens het Rondje van Dalfsen over nagedacht. Met het mobiele café en tijdens de thema-avonden is samen met inwoners uit alle kernen nagedacht en gesproken over onder meer deze vragen. De uitkomsten daarvan zijn gebruikt voor het schrijven van de toekomstvisie ‘Voor Elkaar’. Met een sneak preview zijn halverwege januari reacties op een eerste versie ontvangen. Geen van de reacties gaf aanleiding tot een grootse omslag qua opbouw en inhoud. Wel is inhoudelijk een aantal wijzigingen gedaan, veelal een aanscherping, aanvulling of verduidelijking. De intentie van het visiedocument is richting geven aan de Dalfser gemeenschap om de onderlinge verbinding te blijven koesteren en ontwikkelen. Hoe gaat de besluitvorming verder? Het college heeft de toekomstvisie ter vaststelling aangeboden aan de raad. De gemeenteraad behandelt de toekomstvisie op 23 maart 2020. Ter voorbereiding komt de visie in één van beide commissievergaderingen aan de orde. Dit is 2 maart 2020 of 9 maart 2020. Bij een positief besluit van de gemeenteraad beschikt Dalfsen eind maart over een nieuwe toekomstvisie. Benieuwd naar hoe we tot de toekomstvisie zijn gekomen en wat er in het concept staat? Kijk op www.dalfseningesprek.nl. Koor zonder naam bij Het Boskamp Op zondag 1 maart komt het Koor zonder naam uit Dedemsvaart, alweer voor de 4e keer een op treden verzorgen met als muzikant onze plaatsgenoot Aalt Westerman bij Partycentrum Het Boskamp. De entree is weer vrij, wel gaat men met de pet rond. De aanvang is om 14.30 uur. Kom op tijd. Want het kon nog wel weer echt gezellig gaan worden. Het Boskamp is te vinden aan de Sterrebosweg 2 in Dalfsen. Progr za 29 feb Thuis: 9:30 Lemele JO17-1G - Stevo JO17-2; 12:30 Lemele JO13-1G - Vroomshoopse Boys JO13-4. Uit: 14:30 s.v. Rijssen 1 - Lemele 1; 10:00 EZC ‘84 JO14-2G - Lemele JO141G; 10:15 Lemelerveld JO11-3 - Lemele JO111G; 10:00 H,berg ‘85 JO8-1G - Lemele JO8-1. VV Lemelerveld Progr wo 26-02-2020 Thuis: 20:00 Lemelerveld VR25+1 - Holten VR25+1. Progra za 29-022020 Thuis: 14:30 Lemelerveld JO19-1 - Luctor Et Emergo JO19-1; 14:30 Lemelerveld JO19-2 - Sportlust Vroomshoop JO19-1; 12:45 Lemelerveld MO17-1 - SEH MO17-2; 11:00 Lemelerveld JO15-2 - Heino JO15-2; 08:45 Lemelerveld JO13-2 - JCLE JO13-1; 10:15 Lemelerveld JO11-3 - Lemele JO11-1; 08:45 Lemelerveld JO9-2 - Colmschate ‘33 JO9-3; 09:00 Lemelerveld JO8-3 - De Zweef JO8-6. Uit: 14:30 Rohda Raalte JO17-3 - Lemelerveld JO17-2; 11:00 Oranje Nassau JO13-1 - Lemelerveld JO13-1; 09:00 DES JO11-1 - Lemelerveld JO11-1; 10:00 Den Ham JO103 - Lemelerveld JO10-3. Progr zo 01-03-2020 Thuis: 12:00 Lemelerveld 5 - SDOL 4; 12:00 Lemelerveld 8 - Marienheem 5. Uit: 14:00 Jubbega 1 - Lemelerveld 1; 11:00 Twenthe 2 - Lemelerveld 2; 11:15 Markelo 2 - Lemelerveld 3. De Bevers Progr za 29 feb: 12.00 u. Kangeroe MB3 - Meisjes B3, 12.00 u. Flash MB1 - Meisjes B2, 13.00 u. VCZ MA1 - Meisjes A1, 15.30 u. En Bloc D1 - Dames 4, 16.00 u. Vonk D2 - Dames 5, 16.00 u. Kangeroe MC1 - Meisjes C1, 16.15 u. Volco MC1 - Meisjes C3, 16.30 u. Bolsward D1 - Dames 1, 16.30 u. Vovem D1 - Dames 2, Reflex D1 - Dames 3. FoTo: eigen FoTo
Page 6
Autobedrijf Harry Nijboer in Lemelerveld verder als onafhankelijk autobedrijf Autobedrijf Harry Nijboer uit Lemelerveld beëindigt het Suzuki­dealerschap en gaat verder als merkonafhankelijk autobedrijf. Eigenaar Harry Nijboer en zijn team richten zich op de verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s, terwijl onderhoud en reparatie door het onder één dak gevestigde Autocentrum Lemelerveld verzorgd worden. Voor eigenaren van een Suzuki blijven service en garantie vanzelfsprekend gewaarborgd. “Eigenlijk verandert er voor onze klanten helemaal niets,” licht Harry Nijboer toe. “Mijn passie voor het verkopen van nieuwe en gebruikte auto’s van alle merken heeft mij doen besluiten er nu voor te kiezen ons volledig op in- en verkoop te richten. Dat doe ik met mijn team op de manier zoals onze klanten al dertig jaar gewend zijn: betrokken en vertrouwd.” Naast de verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s richt Autobedrijf Harry Nijboer zich ook op lease, zowel zakelijk als privé, en andere vormen van moderne mobiliteit. Nijboer: “We voelen ons betrokken bij de klant, dus vinden het belangrijk de juiste auto te adviseren, passend bij de behoeften van de berijder. Zeker in deze tijd, waarin duurzame mobiliteit centraal staat en het voor veel mensen moeilijk is een keuze te maken tussen benzine, diesel en elektrisch, is goed, onafhankelijk en betrouwbaar advies heel belangrijk. Een auto kopen is niet meer vanzelfsprekend, onbezorgd rijden is dat juist wel. Als onafhankelijk autobedrijf kunnen wij dat, samen met Autocentrum Lemelerveld, als geen ander verzorgen.” Autobedrijf Harry Nijboer is gevestigd aan de Handelsweg 2 in Lemelerveld, Autocentrum Lemelerveld in hetzelfde pand aan de Handelsweg 4. Ophalen oudpapier Zaterdagochtend a.s. vanaf 8.00 uur halen de Lemelerveldse scholen het oudpapier in de bebouwde kom huis-aan-huis op. Wij verzoeken u dringend het papier goed te bundelen en géén kratten, kisten of plastic zakken te gebruiken, dit geeft veel extra werk. Bij voorbaat onze dank voor uw medewerking. Verder kan het oudpapier UITSLUITEND op de laatste zaterdag van de maand vanaf 8.30 uur worden gebracht naar de containers op het evenemen ten terrein en is het brengen mogelijk tot uiterlijk 12.00 uur!! In het PAASWEEKEND (11-13 april) verzorgen beide bedrijven samen een feestelijke opening. Biljarten in de biljartzaal 20 mrt: Saam Welzijn: Chillpoint Special: Kulturhus De Mozaïek 20, 21 en 28 mrt: Toneelver. Tot Nut en Vermaak uit Vilsteren speelt het blijspel ‘Alle ballen op Bertha!’ 23 mrt: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 24 mrt: Brugstede: 14.30 u: 25 mrt: Saam Welzijn: Handwerken in het Grand Café Wandelen bij Oude Vechtsteeg / Maatpad Hoonhorst 25 mrt: Brugstede: 19.15 u: Bingo 27 mrt: Saam Welzijn: Kinderactiviteit Kinderdisco: 19.00-21.00 u 27 mrt: Brugstede, Grand Café: 14.30 u: Volksdansgroep Nieuwleusen 28 mrt: Ophalen oud papier 30 mrt: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 31 mrt: Brugstede: 14.30 u: Handwerken in het Grand Café 11 april: Brugstede: 10.00 u: Inloopochtend, 01 april: Brugstede: 12.15 u: Gezamenlijke maaltijd, Hollands menu 13 april: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal Harry Nijboer (rechts) van Autobedrijf Harry Nijboer en Jurgen Meijer van Autocentrum Lemelerveld. FoTo: eigen FoTo 04 april: WH Zwarthal, concert, 20.00 u ‘Met Duo Calyptura het voorjaar in’ 16 april: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 17 april: Brugstede: 14.30 u: 8 april: Saam Welzijn: Agenda Biljarten SAAM: Iedere ma en do: 18.30 u Iedere di en do: 08.30 u Handwerken SAAM: Tweewekelijks op woensdag (even weken): 13.30 -15.30 u Kulturhus de Mozaïek Koersbal SAAM: Iedere ma: 09.30 u Sjoelen SAAM: Iedere wo: 09.30-11.30 u: Kulturhus De Mozaïek 26 feb: Saam Welzijn: Wandelen bij Archemer Esch Lemele 26 feb: Brugstede: 19.15 u: Bingo 28 feb: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 29 feb: Ophalen oud papier 02 mrt: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 3 mrt: Brugstede: 14.30 u: Handwerken in het Grand Café 4 mrt: Brugstede: 10.00 u: Inloopochtend 4 mrt: Brugstede 12.15 u: Gezamenlijke maaltijd, Italiaans menu 06 mrt: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 09 mrt: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 6 mrt: Gezellige middag van De Zonnebloem met Herfstklanken in het Kulturhus 10 mrt: Bingo SAAM: 14.00 u: Kulturhus De Mozaïek 10 mrt: Brugstede: 14.30 u: 11 mrt: Saam Welzijn: Handwerken in het Grand Café Wandelen bij Vilsteren Kluizenaarshut 11 mrt: ZijActief: Bijeenkomst: 19.30 u Transgender Willemijn vertelt haar verhaal 12 mrt: Welzijn Ouderen Lemele, Archem en Dalmsholte,10.00 u: Koffiedrinken bij Mooi Rivier Dalfsen 13 mrt: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 13 mrt: Concert Bargzangers Lemele: Zaal Dijk: 19.30 u, zaal open: 19.00 u 14 mrt: WH Zwarthal, concert, 20.00 u ‘Passie Pasen Samenzang’ 16 mrt: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 17 mrt: Brugstede: 14.30 u: Handwerken in het Grand Café 19 mrt: Muziekcafé Grand Café Brugstede 20 mrt: Brugstede: 10.30 u: Handwerken in het Grand Café Wandelen bij Het Laar Ommen 9 april: Kledingverkoop Ruben Jansen in Grand Café Brugstede,10.00 u 10 april: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 11 april: Bevrijdingsfeesten Luttenberg 12 april: Paasdiner 12.30 u Grand café Brugstede 13 april: Paasdiner 12.30 u Grand café Brugstede 14 april: Brugstede: 14.30 u: Handwerken in het Grand Café 14 april: Bingo SAAM: 14.00 u: Kulturhus De Mozaïek 15 april: ZijActief: bijeenkomst: 19.30 u 16 april: Muziekcafé in het Grand Café 17 april: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 20 april: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 21 april: Brugstede: 10.30 u: Handwerken in het Grand Café carnaval 2020 in ons Sprokkeldorp Het begin op vrijdagmiddag 21 februari. Sleuteloverdracht in Brugstede.... FoTo’s: mArTin ZwAkenberg Optocht op zaterdagmiddag.... FoTo’s: hAns heerink
Page 8
Lay’s chips 2 zakken à 225 gram Kruimige aardappelen zak 5 kilo 5.99 3.Unox Cup a Soup of Good Noodles 2 pakjes, zakjes of cups combineren mogelijk 2.90 2.98 2.Rundergehakt naturel pak ca.500 gram Verse worst fi jn of grof pak ca.500 gram Drumsticks naturel of gekruid pak 425 gram 2 stuks, combineren mogelijk 1.30 2.78 1.Rode paprika per stuk Courgette per stuk Aubergine per stuk Uien net 1 kilo combineren mogelijk 1.30 2.18 1.Campina of Optimel yoghurt of kwark of Griekse stijl 2 bakken à 450/500 gram , combineren mogelijk Coop roomboter gevulde koeken groot 4 stuks of mini’s 8 stuks 2.90 3.70 2.Neppelenbroek Lemelerveld Kroonplein 18 ma-do 8-20 uur| vr 8-21 uur | za 8-20 uur | zo 12-17 uur 308 4.08 4 . 2.Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van maandag 24 februari t/m zondag 1 maart 2020. Week 09. 5.60 7.58 5.Vergeer stukken kaas jong, jong belegen of belegen 2 stukken à 550-650 gram , combineren mogelijk 11.58 8.combineren mogelijk 50 % KORTING 2 STUKS 2 STUKS 2 STUKS 2 STUKS 2 STUKS 2 STUKS Nog meer carnaval 2020 in ons Sprokkeldorp Carnavalsbingooooo in Brugstede Maandagmiddag was traditiegetrouw de carnavalsbingo, georganiseerd door de Vrienden van de Sprokkelaars, in Brugstede. Natuurlijk was Prins Pé van ‘t Café samen met zijn raad en Hofkapel de Heujschudders van de partij. Er waren mooie prijzen te winnen en ook hier werd nog de polonaise gelopen. Afscheid prinses Manoontje Maandagmiddag heeft prinses Manoontje samen met haar jeugdraad afscheid genomen van een enthousiast publiek. Tijdens de traditionele kindermiddag werd er weer volop feest gevierd. Prinses Manoontje sprak voor de laatste keer de kinderen toe, de jeugdraad deed nog één keer hun dansje en het publiek klapte, danste en zwaaide enthousiast mee. Het was een prachtig carnavalsjaar waar iedereen erg van heeft genoten. Tijdens de verlichte optocht komt Prinses Manoontje samen met haar jeugdraad nog één keer in actie. FoTo’s: mArTin ZwAkenberg

LE 19feb2020


Page 0
39e jaargang nr. 1930 - 19 februari 2020 CARNAVALSVERENIGING DE SPROKKELAARS Hallo sprokkelaars en sprokkelinnen, Vrijdag (21 februari) is het zover: tienercarnaval! We gaan er samen met prinses Manoontje en haar raad, de grote raad en DJ Eric Witteveen een groot feest van maken. Ook zal er een dansact zijn! Vanaf 18.45 uur is iedereen van groep 6, 7 en 8 welkom in de pub van Reimink. De avond duurt tot 21.00 uur. Er wordt entree gevraagd. We hopen jullie allemaal te zien. Maandag (24 februari) is de kindermiddag. Iedereen is welkom. Ook hier wordt entree gevraagd. Prinses Manoontje en haar raad van elf hebben er veel zin in. Met DJ Delight maken we er een mooie middag van. We hopen jullie allemaal te zien. De zaal is om 13.45 open. De middag duurt tot 16.00 uur. Groetjes van de sprokkelaars jeuGd 15e editie Wintermarathon SPROKKELBRUNCH Zondag 23 februari is de traditionele Sprokkelbrunch. Deze begint om 10.49 uur en wordt gehouden in de Residentie. Graag nodigen wij iedere hongerige sprokkelaar en sprokkelin uit om samen te herstellen van de zaterdagavond en ons op te maken voor een geweldige Supersunday. De kaarten zijn te koop bij Reimink. De Sprokkelaars vieren olympisch carnaval onder barre omstandigheden Zondag 16 februari werd door Cycling Lemelerveld voor de 15e keer de Boombouw WinterMarathon georganiseerd. Ook dit jaar, ondanks de slechte weersvoorspelling, weer met veel deelnemers! De naam Wintermarathon was niet echt van toepassing met een temperatuur van zo’n 15 graden boven nul. Maar een barre tocht is het wel geworden met regen en harde wind. Door de vele regen die de afgelopen week al Gratis nestkastjes tegen eikenprocessierupsen De gemeente Dalfsen heeft 1000 nestkastjes gratis beschikbaar gesteld als een van de mogelijkheden om de plaag van de eikenprocessierupsen te verminderen. Het is de bedoeling dat de nestkastjes in de buurt van eiken geplaatst worden. Vooral pimpelmezen en koolmezen, maar ook andere vogels, eten de rupsen. In Lemelerveld konden degenen die zo’n kastje besteld hadden deze bij de gemeentewerf ophalen. Hier waren er 89 aangevraagd. Wethouder Ruud van Leeuwen reikte het eerste nestkastje op 12 februari 2020 in Nieuwleusen uit. Er was grote belangstelling voor de nestkastjes. Binnen de kortste keren waren de 1000 kastjes toegezegd aan belangstellenden. De kastjes zijn gemaakt door medewerkers van de stichting Dalfsen Werkt. Hiervoor hebben ze Douglas houten planken gebruikt. De nestkastjes hebben een levensduur van 10 tot 15 jaar. Annet Schoorlemmer was gevallen en daardoor een erg natte ondergrond werd het zwaar voor de rijders. Zo’n 340 mountainbikers trotseerden het weer en de vele heuvels die de route door het Sallandse Heuvellandschap te bieden heeft. De deelnemers roemden de mooie route, het aantal klimkilometers en de uitstekende verzorging. Het is dan ook niet voor niets dat de NTFU deze tocht beoordeeld als topevenement met een “Extra Goed Geregeld” kwalificatie. In totaal kon er 3 afstanden worden gereden: 55, 75 en 100+ kilometer. De kortste afstand voerde de rijders over de Lemelerberg richting Nieuwebrug. Van daaruit door Lemele naar het gebied rondom de Luttenberg en weer terug naar Lemelerveld. Een prachtige route die de mooiste plekjes van dit Hellendoorn. gebied heeft aangedaan. De 175 deelnemers die hadden gekozen voor de 100 kilometer lange tocht konden hun hart helemaal ophalen. Zij fietsten vanaf de doorkomst bij het natuurcentrum De Lemeler Esch via Hancate naar Het inmiddels vermoeide lijf kon bij de verzorgingspost bij Activiteitencentrum De Wilgenweard van nieuwe energie worden kilometers voorzien voor de laatste loodzware door de prachtige omgeving rond Hellendoorn. Rond half 4 waren alle deelnemers terug gekeerd bij Sportpark Heidepark in Lemelerveld. Daar kon men zich tegoed doen aan een heerlijke kop snert. Volgend jaar zal de WinterMarathon worden verreden op zondag 28 februari 2021. Meer info en foto’s: www.wintermarathon.nl. Foto'S: hAnS heerink Adverteren in Wij informeren u graag over de aantrekkelijke tarieven Tel. (0572) 37 21 55 info@drukkerijvanasselt.nl www.drukkerijvanasselt.nl of scan deze QR Code
Page 2
Nu moet je groeien, groeien, groeien en dan kunnen wij samen stoeien! Als je moeder sterft en je vader jaren geleden weet dan dat je liefde erft en kind zijn is nu verleden Jurre is trotse broer van: Moos 10 februari 2020 Arno Slagman Ryan Bloo Weidelanden 14 8152 HC Lemelerveld * 19-04-1923 sinds 12-02-2000 weduwe van Bernhard Jansen Lemele: Marjan en Joop Melenhorst Dalfsen: Jos Jansen Vilsteren: Ineke † en Jos Heitbrink en Rinie Henning Spontane fotografie Tel. 06-30 98 23 90 of 0572-37 38 91 Te huur: • Klepelmaaier, 3 m, achter en front • Frees, 3 m, met rol • Bio frees, 2,8 m • Overtopfrees, 2,5 m, met packer rol • Cambridge landrol, 6 m • Zware driepoot woeler • Wiedeg, 6 m • Weidesleep/beluchter, 8 m • Schijveneg met rol, 3 m • Kop-eg met rol, 3 m • Bloter, 2,8 m • Balenklem - euro Jan Brinkhuis Vlierhoekweg 4, Dalfsen 0529-45 83 85 06-21 617 567 _________________________ - Straatzand, tuingrond, compost, metselzand, grind, zandbakkenzand nodig? Bel 0572-37 12 90 Roelofs Lemelerveld. Zowel afhalen als bezorgen is mogelijk. _________________________ _________________________ - Voetbalvereniging Lemelerveld. Opgave jeugdleden via www.vvlemelerveld.nl Bij vragen bel Judith in ‘t Veld, 0572-371227. _________________________ _________________________ - Slank en fit met Herbalife! 30 dagen geld terug garantie Janny van Dijk, tel: 0572372242 0655864114. _________________________ _________________________ - Volleybalvereniging De Bevers. Opgave en informatie bij Edmunda Hogenkamp, tel. 0546-67 34 93. _________________________ Een uitvaart die past bij uw wensen vertrouwd, respectvol en betrokken Uitvaartverzorging en begeleiding Hendrie Arnold Tel. 06 206 327 21 (dag en nacht bereikbaar) Kerkstraat 32a, 8151 AP Lemelerveld info@uitvaartverzorging-hendriearnold.nl www.uitvaartverzorging-hendriearnold.nl Persoonlijke begeleiding, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent Industrieterrein ‘t Febriek Handelsweg 25 Lemelerveld Tel. (0572) 37 24 37 www.gebrmasmanautoschade.nl Plaat- en richtwerk l Schadetaxatie-verzekering l Ruitmontage l Uitdeuken zonder spuiten l Spuitwerk l Licht industrieel spuitwerk l Caravanrepair l Nano lakverzegeling l Gratis leen-auto l 24/7 spoedservice: 0572 37 24 37 EUROGARANTBEDRIJF Vier jaar garantie Oldenzaal: Liesbeth en Hans † van der Meer Nijmegen: Paulien Jansen en Bert Hendrix Beerzerveld: Wilma en Rinus Prinsen en haar klein- en achterkleinkinderen Correspondentieadres: Familie Jansen, Ankerstraat 11, 8152 BP Lemelerveld De afscheidsdienst zal worden gehouden woensdag 19 februari om 10.30 uur in de kerk van het Heilig Hart van Jezus, Posthoornweg 6, 8152 AZ in Lemelerveld. Daaraan voorafgaand is er in het naastgelegen parochiecentrum van 9.30 tot 10.15 uur gelegenheid om de familie te condoleren. Na de dienst brengen we haar naar de begraafplaats bij de kerk. Onze dank gaat uit naar personeel en vrijwilligers van het Anker voor de liefdevolle verzorging. verschijnt elke week huis aan huis in lemelerveld en omgeving uitgave: Tijdens zijn ziekte en na het overlijden van Gerrit ten Brinke hebben wij veel blijken van medeleven mogen ontvangen. De grote belangstelling heeft ons erg goed gedaan. Ria ten Brinke-Habers Kinderen en kleinkinderen Raalte, februari 2020 Autoschade? Als autoschadeherstel ook waardeherstel moet zijn, ga dan naar... drukkerij van asselt ambachtsweg 3 8152 ba lemelerveld T 0572-37 21 55 E info@drukkerijvanasselt.nl I www.drukkerijvanasselt.nl inleveren • advertenties: zwart/wit: di. tot 10.00 uur kleur: ma. tot 10.00 uur • redactioneel: ma. tot 09.00 uur bezorgklachten: • bebouwde kom lemelerveld: tel. 0572-37 21 55 (drukkerij van asselt) • buitengebied: tel. 0572-37 15 08 (fam. weelink) doorgeven vanaf vrijdag THEO JANSEN VERBOUW & ONDERHOUD Onderhoud / verbouw / renovatie tegel-, metsel- en timmerwerk Lemelerveldseweg 106 - 8152 DE Lemelerveld Telefoon 0572-37 23 29 - Mobiel 06-83 20 82 88 Wij zijn verdrietig omdat onze moeder, oma en overgrootmoeder is overleden Mien Jansen - Ellenbroek † 13-02-2020 De Zonnebloem Afdeling Lemelerveld, Lemele, Dalmsholte en Giethmen Huisarts: tel. 0572-37 17 22 Avond- en weekenddienst huisarts: tel. 0900 - 333 63 33 Apotheek Lemelerveld: tel. 0572-37 05 21 GGD Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar “Soms heb je een vraag” Inloopspreekuur: iedere do 9.00-10.00 u. Ds. C. Keersstraat1, Lemelerveld, tel. 088-4430702 ZGR Brugstede MIEN(Thuiszorg) Klantkompas 0572-744050 Spoednummer 088-6564280 klantkompas@zgr.nl Tandartspraktijk Lemelerveld tel. 0572 74 52 52 bereikbaar elke werkdag van 09.00-12.00 uur www.tandartspraktijklemelerveld.nl Avond- en weekenddienst tandarts: tel. (0572) 39 59 32 Verloskundigen: Gemmare: tel. (0548) 61 65 10; spoednummer: tel. 06-28 47 27 74 Mammacafé Nijverdal, 1e en 3e wo vd maand, 10.00-11.30 u Zwanger & Zo: tel. (0548) 62 03 26; spoednummer: tel. 06-20 10 30 48 www.MoedersvoorMoeders.nl Aanmelden kan t/m 11e week vd zwangerschap: tel. 088-2780000 info@moedersvoormoeders.nl Carinova Thuiszorg: tel. 0900-86 62 (24/7) (0570) 51 85 64 www.carinova.nl Rosengaerde Zorg Thuis: tel. 06-10 02 32 58 (24/7) www.rosengaerde.nl Weekenddienst apotheek: Spoedrecepten: za en zo gesloten. Buiten openingsuren: Isala Apotheek: 038-424 54 74. Op za en zo van 09.00-12.00 u is Apotheek Heino ook open: 0572-39 28 88 Dierenarts: Dag en nacht bereikbaar: tel. (0529) 43 53 63 Praktijk voor fysio-, manuele-, oedeem- en geriatrietherapie, acupunctuur, Corefit en FIT krukkenuitleen: tel. 37 21 58 / voor Lemele: 06-57 04 59 78, bgg 37 21 58 Praktijk voor Osteopathie Natasha Stigter D.O.-M.R.O. tel. 06-50 84 41 70 www.pvo-osteopathie.nl AcupunctuurBreed/Karel Beck: meten is weten Klassieke en moderne technieken www.acupunctuurbreed.nl tel.:370422 /06-20 40 30 38 acupunctuurbreed@gmail.com WAARDEVOL ZIJN praktijk voor psychodynamische therapie & coaching, tel. 06-46 67 43 23 Praktijk voor psychologische hulp en begeleiding: Info/afspr. tel. 06-53 21 74 60 Therapeutische coach PMA-Coach/Trainer - Counseling-Coach tel. 06-30 370 212 www.pma-joseholtmaat.nl Zorgwinkel Salland: hulpmiddelen Tel. (0572) 36 32 35 www.zorgwinkelsalland.nl Ergotherapie Salland 06-450 428 77 www.ergotherapie-salland.nl Spreekuur Alg. Maatsch. Werk: do 9.00-10.00 u, Kulturhus De Mozaïek Alg. Hulpdienst Graag Gedaan Tel. 37 25 49 / b.g.g. 37 19 89 Diabeteslijn: tel. (033) 463 05 66 St. Terminale Thuiszorg Ommen e.o: tel. (0529) 45 23 30 (24 u/dag) Sociaal Steunpunt Kerken: Tel. 37 01 00 • ma en do: 9.15-11.30 u Alarmnummer politie/brandweer: 112 Servicepunt Gemeente Dalfsen: Iedere woensdagmiddag: 15.30-17.30 u Kroonplein 62 - Tel. (0572) 37 39 78 22 en 23 februari: Protestantse Gemeente Lemelerveld zo 10.00 u: ds. G. Naber Protestantse Gemeente Lemele zo 10.00 u: ds. W.M. Schut, Elburg Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) zo 09.30 u: prof. A.L.Th. de Bruijne, Kampen; zo 14.30 u: ds. C.J. Harryvan, Zuidwolde R.-K. Kerk za 19.00 u: Geen viering; zo 09.00 u: Eucharistieviering: parochievicaris J. Rutgers (Dameskoor) Voetbalvereniging Lemelerveld 75 jaar Eerste weekend van mei, hou em vrij! 1 mei a.s. is het 75 jaar geleden dat voetbalvereniging Lemelerveld werd opgericht. Dit wordt uitgebreid gevierd met een feestjaar met tal van activiteiten. De aftrap voor dit jaar is een fantastisch feestweekend van 1 t/m 3 mei a.s. HOU DIT WEEKEND DUS VRIJ! Het weekend zal beginnen met een receptie op vrijdagmiddag. ’s Avonds is er een feestavond in de speciale feesttent met o.a. Pettrik en Niels van DJ-team Het Einde. Zaterdag 2 mei zijn er activiteiten voor de jeugd. Zo wordt er voor de meiden en jongens een voetbalclinic gegeven door trainers van PEC Zwolle! Tijdens deze clinic wordt er in groepjes op leeftijd en niveau een voetbalprogramma aangeboden (met techniektraining, partijtjes, etc.) Zaterdagavond is de Jubileum Feestavond met DJ Hitch en artiest Ronnie Ruysdael! Zondag is de terugkeer van de jeugdsixday en de seniorensixday. Iedereen zal zich dit vast nog wel kunnen herinneren. Zelf samengestelde teams van 6 spelers/speelsters voetballen wedstrijdjes op kleine velden. Dit alles volgens de Olympische gedachte: meedoen is belangrijker dan winnen! Aansluitend op deze sixday is er natuurlijk een gezellige en feestelijke afsluiting in de feesttent, met TV scherm om Max Verstappen goed te kunnen aanschouwen in Zandvoort. Nadere informatie volgt de komende weken! Vrijdagmiddag 6 maart is er een gezellige middag voor alle ouderen uit Lemelerveld, Lemele, Dalmsholte en Giethmen in het Kulturhus aan het Kroonplein. Aanvang: 14.30 uur. Vanaf 14.00 uur is de koffie/thee klaar. Voor deze middag hebben wij uitgenodigd het ons allen bekende koor Herfstklanken uit Lemelerveld. Zij zullen deze middag hun liederen ten gehore brengen. In de pauze zorgen wij voor een hapje en een drankje. De vrijwilligers van de Zonnebloem doen er alles aan om het u naar de zin te maken en hopen op een gezellige middag. Aarzel niet en geef u op voor deze middag bij één van onderstaande bestuursleden. Indien u gehaald moet worden geef dit dan meteen even door, dan zorgen wij daar ook voor. We zijn wel aan een maximum aantal personen gebonden, dus vol is vol. Roelof de Jager, tel. 372310 (mob. 06-57344525) of bij Bertha van Oene tel. 331331. Wist u... - dat 7 maart een 2e hands boekenmarkt bij Blitssspul in Lemelerveld wordt gehouden? Imminkhoeve Bingoavond! Stichting CARNAVALSVERENIGING DE SPROKKELAARS Olympisch Carnaval in Sprokkeldorp 2020 Carnaval staat op het punt van beginnen en ook in Lemelerveld zijn de Sprokkelaars er helemaal klaar voor. Of het nu vier, vijf of zes dagen feest zijn, we weten het zelf ook niet meer. Om er voor te zorgen dat u niets hoeft te missen geven we hierbij nog even ons volledige programma: Vrijdag 21 februari: 19.00-21.00 uur: Carnavalsavond voor de jeugd van groep zes, zeven en acht van de basisschool in de Residentie. Zaterdag 22 februari: 13.00 uur: Grote carnavalsoptocht in de dorpskern van Lemelerveld met aansluitend prijsuitreiking en carnavalsfeest in de Residentie met medewerking van DJ HitcH. 21.00 uur: Groot carnavalsfeest in de residentie met medewerking van DJ Pim Pots en Feestnation. Zondag 23 februari: 10.49 uur: Sprokkelbrunch in de Residentie; kaarten te koop bij Reimink Lemelerveld. 15.15 uur: Familiecarnaval in de Residentie met medewerking van DJ Team Het Einde 21.00 uur: Supersunday in de Residentie met medewerking van DJ HitcH en Double DJ’s Maandag 24 februari: 14.00 uur: Kindermiddag in de Residentie met medewerking van DJ Delight 15.00 uur: Sprokkelbingo in Brugstede georganiseerd door De vrienden van de Sprokkelaars. 21.00 uur: Het Sallands Sprokkelcarnaval met medewerking van DJ Team Het Einde. Dinsdag 25 februari: 19.30 uur: Prima-Thuis Verlichte Optocht, optocht van verlichte praalwagens en loopgroepen in de dorpskern van Lemelerveld. Aansluitend prijsuitreiking en carnavalsfeest in de residentie met medewerking van DJ HitcH. Er zijn een aantal verrassingsoptredens, deze zijn niet geprogrammeerd, hiervoor moet u aanwezig zijn in de Residentie. Voor meer info zie www.sprokkelaars.nl en de advertentie op de achterpagina van deze Lemelervelder. Imminkhoeve organiseert De organisatie van 50 jaar racen op de Luttenbergring Na een hernieuwde start van de races in 2019, staat 2020 in het teken van 50 iedere 4e dinsdag van de maand een Bingoavond. de bingoavonden wordt vanuit de Steunstichting Imminkhoeve georganiseerd en de opbrengst gaat in zijn geheel naar de Stichting. De avonden beginnen om 20.00 uur. jaar racen op de Luttenbergring. De eerste races op de Luttenbergring werden verreden in 1970. Vooraf aan de races zal er ergens aan het circuit een plaquette onthuld worden ter ere van dit jubileum (tijdstip en datum word t.z.t. bekend gemaakt). 24 Januari jl. zijn de inschrijvingen begonnen en het loopt storm. We zullen u de komende maanden t/m 13 juni op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rond de Classic Demo Races op de Luttenbergring. U ziet we zijn gestart met de voorbereidingen en hopen dit jaar weer een beroep te mogen doen op veel vrijwilligers. “Stichting Behoud luttenBergring” Jeroen, theo, PAul, PAul en gerArd (uut lutt’nBArg) www.luttenBergring.nl
Page 4
Aankondiging inloopspreekuur Dalfsen: Het openbaar vervoer, ook iets voor u? Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs een inloopspreekuur in Dalfsen. Wanneer: Donderdag 27 februari 2020 Hoe laat: 10.00-11.30 uur Waar: De Overkant, Kerkplein 22 in Dalfsen OV-ambassadeurs beantwoorden tijdens dit maandelijkse inloopspreekuur veel gestelde vragen over het reizen met het openbaar vervoer. De ambassadeurs zijn ervaren OV-reizigers die, vrijwillig, leeftijdsgenoten op weg helpen. Senioren kunnen uitleg krijgen over de OV-chipkaart, tarieven en abonnementen, het plannen van een reis en het in- en uitchecken bij diverse vervoerders. Belangstellenden kunnen kosteloos en vrijblijvend binnenlopen. Meer informatie: Naast inloopspreekuren organiseren de OV-ambassadeurs ook informatiebijeenkomsten en proefreizen. Kijk op www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur voor meer informatie en een overzicht van alle activiteiten. Voor vragen kunt u bellen met 038-4540130, of een e-mail sturen naar: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl. Hebt u de mantelzorgwaardering 2019 al aangevraagd? Wees er snel bij! Aanmelden kan tot en met 28 februari 2020 Levert u mantelzorg aan een inwoner van Dalfsen of krijgt u als inwoner van Dalfsen ondersteuning van een mantelzorger? Wees er snel bij! Meld uzelf of deze persoon aan tot en met 28 februari 2020 via het aanmeldformulier op www.dalfsen.nl/mantelzorgwaardering. Tot nu toe heeft de gemeente bijna 700 aanvragen voor de mantelzorgwaardering ontvangen. De gemeente Dalfsen is blij met inwoners die zich als (jonge) mantelzorger actief inzetten voor bijvoorbeeld familieleden, vrienden en buren en daarmee ook voor de samenleving. Daarom deelt de gemeente de Mantelzorgwaardering uit. Mantelzorg is best zwaar De gemeente merkt dat mantelzorgers zich soms zoveel inzetten voor hun naaste, dat zorg wel erg zwaar wordt. Daarom is het goed om als mantelzorger aan de bel te trekken als de mantelzorgtaken op lange termijn niet vol te houden zijn. Er zijn in de gemeente Dalfsen ondersteuningsmogelijkheden. Zo kan men terecht bij het mantelzorgteam Dalfsen (telefoonnummer 0572 372 882). Vragen over de mantelzorgwaardering kunnen gesteld worden aan het mantelzorgteam of de gemeente via telefoonnummer 140529. Geen internet Vrijwilligerswaardering 2020 Om de vele vrijwilligers die het hele jaar actief zijn in de gemeente Dalfsen te bedanken voor hun geweldige inzet, wordt er weer een vrijwilligerswaardering georganiseerd. Uit de evaluatie van de vrijwilligerswaardering 2018 bleek dat december niet het meest geschikte tijdstip was om dit te doen. Vandaar dat de werkgroep vrijwilligerswaardering heeft besloten de activiteiten in het voorjaar aan te bieden. Er is gekozen voor een breed aanbod aan activiteiten, verspreid over verschillende data. Voor de vrijwilligerswaardering kunt u kiezen uit één van de onderstaande data. (Vanwege de beperkte plaatsen voor de verschillende activiteiten kunnen er geen introducees mee.) U kunt zich aanmelden via de website van de Buurtsportcoaches. U hoeft geen account aan te maken. U kunt zich gewoon aanmelden voor de activiteit van uw keuze. Lukt aanmelden niet, dan kunt u hiervoor ook terecht bij de Infopunten in de verschillende Kulturhusen. Meld u tijdig aan. Let op: voor sommige data en activiteiten geldt een maximum aantal personen. Vol=vol. 20 maart, workshop/activiteiten avond in Kulturhus De Mozaïek, Lemelerveld. U kunt zich aanmelden voor 2 van de onderstaande activiteiten. - Bierproeverij. U proeft 3 bieren van de Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij, te starten met een presentatie en uitleg van wat de brouwerij doet, gevolgd door het proeven van 3 bieren in proefglazen van de brouwerij. Ieder bier krijgt een korte uitleg. - Creatieve workshops met papieren bloemen en andere leuke dingen. - Darttoernooi. Wie wordt de dartkampioen van de avond? - Dialectdictee met Willy van Oenen. Wie kent de meeste woorden en uitdrukkingen in het “plat”? Test uw eigen kennis van het dialect. - Kleur en stijladvies door Irma Eijkelkamp. 27 maart, workshop/activiteiten avond in Kulturhus De Trefkoele+, Dalfsen. U kunt zich aanmelden voor 2 van de onderstaande activiteiten. - Wijnproeverij. Wijngaard De Wijnstaete uit Lemelerveld komt met enkele van hun eigen heerlijke wijnen waarvan u er 3 mag proeven. - Bierproeverij. U proeft 3 bieren van de Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij, te starten met een presentatie en uitleg van wat de brouwerij doet, gevolgd door het proeven van 3 bieren in proefglazen van de brouwerij. Ieder bier krijgt een korte uitleg. - Kleur en stijladvies door Irma Eijkelkamp. - Creatieve workshops. U maakt een prachtig bloemstuk wat u natuurlijk mee naar huis kunt nemen. - Lasergamen. Lekker een half uurtje bewegen tijdens deze spannende activiteit. Speelt u actief of tactisch? Hoe dan ook, spanning en plezier zijn gegarandeerd. - Workshop Salsa dansen door Luciël Stapel. Samen of alleen, na een workshop van Luciël kan iedereen de Salsa dansen. 2 april, Cabaretière Irene van der Aart speelt “De boer op” in theater De Stoomfabriek. 11 april, Filmavond in theater De Stoomfabriek. 27 mei, boottocht met de Vechtzomp. 3 juni, boottocht met de Vechtzomp. 20 juni, VIP in de skybox tijdens het zomerfeest in Kulturhus De Spil, Nieuwleusen. Wanneer u als vrijwilliger geen uitnodiging per mail of post heeft ontvangen, kunt u dit bericht als uitnodiging beschouwen. Schrijfavond in 't Hofje van Buisman Woorden uit het hart zijn altijd waar en oprecht. Woorden uit het hart bezorgen je kippenvel. In je hart schuilen namelijk de woorden over het Leven. Je eigen leven. Schrijven kan rust geven, schrijven kan ontspannen. Al schrijvend kom je tot inzichten en kan je situaties van meerdere kanten bekijken. Op 19 maart a.s. neemt Linda Schwering ons mee in diverse schrijfoefeningen waardoor je eigen woorden en zinnen op papier komen. Teksten die je van tevoren niet had kunnen bedenken en die je zullen verrassen. Deze avond wordt niet gelet op d’s en t’s, zinsopbouw en andere taalongemakken, zoals Linda ze zelf noemt. De deuren van 't Hofje van Buisman zijn open om 19.00 uur. We beginnen om 19.30 uur. We vragen je zelf om je mooiste schrift en fijnste pen mee te brengen. Voor koffie en thee zorgen wij. Wil je oefenen met intuïtief schrijven? Geef je dan op info@zijnbijsterven.nl. Vol = vol! Geen beschikking over internet? Dan is het mogelijk om bij de Infopunten het formulier in te vullen. De infopunten zijn gevestigd in de kulturhusen in Dalfsen, Lemelerveld en Nieuwleusen. Bij de infopunten is, tijdens de openingstijden, iemand aanwezig die kan helpen bij het invullen van het formulier. Persoonlijk bedanken In de maand april van 2020 kan de mantelzorgwaardering (een ondernemersbon) opgehaald worden. De gemeente vindt het fijn om mantelzorgers persoonlijk te bedanken. Daarom kan de mantelzorgwaardering opgehaald worden in de kernen Lemelerveld, Nieuwleusen en Dalfsen. Tips van Brandweer IJsselland Feestelijk en veilig carnaval vieren Vanaf vrijdag 21 februari is het in veel plaatsen weer tijd voor gezelligheid, want het is carnaval! In onze regio zijn er maar liefst zeventien optochten. Feesten, verkleden, versieren, alcoholgebruik en veiligheid gaan niet altijd hand in hand. Daarom deelt Brandweer IJsselland enkele tips om er een gezellig en veilig carnaval van te maken. Het beste kostuum is een veilig kostuum dat niet snel vlam vat. De snelheid waarmee je kleding in brand vliegt en vlammen zich over de kleding verspreiden is onder andere afhankelijk van samenstelling van vezels en structuur van de stof. Goed om te weten als je je eigen outfit gaat maken. Paniek tijdens carnaval, wat te doen? Tijdens carnaval zijn er veel mensen tegelijk op een kleine oppervlakte. Er kan paniek uitbreken. Bijvoorbeeld als iedereen zo snel mogelijk een gebouw of terrein moet verlaten. Mensen kunnen schrikken en in de verdrukking komen. Kijk daarom altijd waar de nooduitgangen zijn, zodat je weet welke kant je op moet als er iets gebeurt. Let ook op de bewegwijzering en EHBO-posten. Alcoholvergiftiging? Wees alert op mensen met een drankje teveel op. Bel direct 1-1-2 als iemand niet reageert op aanspreken en voorzichtig schudden aan de schouders. Vraag daarnaast meer informatie aan bekenden van het slachtoffer. Probeer afkoeling te vermijden en bescherm het slachtoffer met een (isolatie)deken. Leg een slapend of bewusteloos slachtoffer bij voorkeur op zijn zij (stabiele zijligging), omdat er kans is op braken en controleer regelmatig de ademhaling Op de pagina https://www.vrijsselland.nl/veilig-leven/een-feestelijk-en-veilig-carnaval/ lees je alle tips nog eens na. Daar kun je ook vinden waar en wanneer de optochten in onze regio zijn. HULSMAN BESTRATING V.O.F. Riool-, grond- en straatwerkzaamheden Specialisatie: sierbestrating Tjalkstraat 5 - 8152 CM Lemelerveld - Tel. 0572-37 29 64 Fax 0572-37 38 88 - Mobiel 06-25 04 75 07 ACTIEPERIODE van 19-02 t/m 07-03-2020 Lemelerweg 16 | Lemele | 0572-331241 Topvolleybal in sporthal Heidepark Wij zijn op zoek naar jou! Maak kennis voor een leuke (bij)baan! Van 17 t/m 21 februari kun je elke dag langskomen tussen 11.00 en 15.00 uur om een kijkje te nemen op ons bedrijf en je aan te melden voor een gesprek. Mailen mag ook, info@lemeleresch.nl www.lemeleresch.nl/over-ons/vacatures ____________________________________________________ - Dagelijks nieuws: dalfsennet.nl en sukerbiet.nl ____________________________________________________ Rode Kruis Lemelerveld en EHBO Lemelerveld verzorgen een workshop EHBO aan baby’s en kinderen Donderdag 27 februari van 19.00 tot 22.00 uur in Kulturhus De Mozaïek Nadere info en aanmelden: www.kindeneerstehulp.nl Zaterdag 15 febr. mochten Bevers A en Bevers C de halve finale van het Volleybaldirect Open spelen, het grootste volleybaljeugdtoernooi van ons land. Jaarlijks beginnen 450 tot 500 teams aan de strijd om de nationale titel in één van de leeftijdscategorieën. foTo’s: MarTin Zwakenberg A-team De meiden speelden voor wat ze waard waren. Tegen Apollo uit Borne, Sneek, Bolsward en een team uit de buurt, waar ik even niet op de naam kan komen, hebben Kyra H. ,Kyra J, familie Lotte, Floor en Isa M, Tamar, Sterre, Tes en Laura gestreden als dappere Bevers. Gevoed door een uitstekend energiek ontbijt zijn wij de oneerlijke strijd aangegaan tegen tegenstanders met veelal eerste, top- en eredivisieervaring. Helaas hebben wij net niet, zoals vorig jaar, de kruisfinales gehaald, ondanks fanatieke aanmoedigingen van het trouwe Lemelerveldse publiek. TeksT: eric eis C-team We keken allemaal uit naar de halve finale, maar wisten ook dat het zwaar ging worden. De eerste wedstrijd speelden we tegen Sudosa-Desto, een heel sterk team. We speelden goed, maar helaas was dit net niet genoeg voor een overwinning. De tweede wedstrijd speelden wij tegen Impala Leek. Een leuke wedstrijd, en met veel goede acties van onze kant wonnen wij met 2-0. Omdat Apollo 8, onze laatste tegenstander, een setje had gepakt van de koploper, moesten wij van Apollo 8 met 2-0 winnen. Vol energie en spanning gingen we de laatste wedstrijd in. Het ging gelijk op, maar de laatste paar punten gingen toch naar Apollo. Niet door naar de finales, maar we kunnen terugkijken op een geslaagde dag, waarop we allemaal veel hebben geleerd. Bevers C: Babet Kleinlugtebeld, Kyara Besten, Susan Bijker, Mirthe Hoogenboom, Vere Kappert, Jadyn Wijnands, Maud Manenschijn, Demi Flik, Esra Langenkamp, Liz van Gerrisheim. Trainer: Gasjan Khodadadeh, ass trainer: Dave Kleinlugtebeld. TeksT: kyara besTen
Page 6
Goed bezochte Jaarvergadering van Plaatselijk Belang Dinsdagavond 11 februari hield PB haar jaarvergadering. De avond stond in het teken van stellingen, waarop het publiek zijn stem uit mocht brengen in de vorm van een groen, oranje of rode kaart. Het gaat te ver om al deze stellingen hieronder te citeren, dus dit verslag zal een samenvatting zijn van de kernpunten. Voorzitter Erik Jansen Holleboom gaf om 20.00 u de aftrap: • Jaarverslag: o Kroonplein: Jo{o}p gaat er komen gelijk het bouwwerk in Nieuwleusen. Nog in gesprek met omwonenden. o Kruising fietspad Ten Broeke/Parallelstraat: zie onder. o Duurzame verlichting Zwembadlaantje: lastig verhaal ivm de vele bomen en er ligt geen kabel in de grond. De aanwezige financiën hiervoor worden geparkeerd. o Buurtbus: loopt goed maar de voorzitter heeft een beetje dubbel gevoel. Enerzijds mooi al die vrijwilligers, maar is er voldoende beschikbaarheid op alle vrijwilligersfuncties om de dienstverlening op peil te houden? o Woonvisie: door de vergrijzing wordt de behoefte aan meer woonruimte voor ouderen groter. De zaal is het hiermee eens. Verder zou de prognose zijn, dat het inwonertal over een paar jaar gaat krimpen. Met alle lopende bouwactiviteiten wordt dit in twijfel getrokken. De zaal was niet eensluidend of Lemelerveld zich meer moest profileren in de regio en een groot deel was voor 1 gemeenschappelijke basisschool. o Nieuwbouw: het terrein op ’t Febriek is recent zeer uitgebreid met de aankoop van 3 grote kavels. In de woningbouw dreigt Nieuwe Landen 2 vol te lopen en moet gekeken worden naar nieuw bouwterrein. o 75 jaar vrijheid: Lemelerveld is 10 april 2045 bevrijd en dit wordt gevierd op diverse data begin april. Nadere info volgt. o De N348: helaas nog steeds niet klaar. Momenteel is men bezig met het afzinken van de folie en wederom is het geheel eind dit jaar gereed. • Financieel verslag: Yvette Wagenmans licht op haar eigen enthousiaste manier de financiën toe. De kascommissie (Paul Stijns en Jan Beukenkamp) keurt het verslag goed. Omdat er geld op de plank ligt (verlichting Zwembadlaantje) is de suggestie uit de zaal om dit te gebruiken voor verlichting van het voetgangersbrugje. • Bestuursverkiezing: o Ge Nijboer en Yvette Wagenmans treden af en niet herkiesbaar. o Ietje Pauw komt nieuw binnen en neemt de taak van secretaris op zich. o Het bestuur is naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wie durft? Duurzaam Wonen Voor het project Duurzaam Wonen geven Paul Stijns en Theo Logtenberg een presentatie. Wat is er sinds de oprichting in 2013 tot heden bereikt: o Reparatiepunt bij de Enk iedere eerste woensdag van de maand o Boomtuintjes o Onderzoek verduurzaming energieverbruik sportpark/sporthal o Belevingspark Heidepark o Binnenkort komt er een energiespel, waaraan iedereen mee kan doen en leuke prijzen te verdienen zijn. o Door de veelheid aan projecten kan het bestuur best wel wat extra handjes gebruiken. o Het zonnepanelenveld: gaat door, men is op zoek naar 25% eigen middelen (sponsors). Dit is naast de diverse subsidies verplicht. Voor verdere info zie het artikel op sukerbiet.nl o Verdere info: http://www.duurzaamleefbaarlemelerveld.nl/ Het eerste deel van de avond wordt besloten door de burgemeester Erica van Lente. Zij bedankt PB voor haar inzet en samenwerking met de gemeente. De scheidende bestuursleden kregen een boeket namens de gemeente. Het blok na de pauze is ingeruimd voor de gemeente Dalfsen Wethouder Ruud van Leeuwen: o N348: In maart komt er een inloopdag bij de tunnel van de Twentseweg. Uitnodiging hiervoor volgt via de Provincie. o Uitbreiding 't Febriek: 3 nieuwe percelen aangekocht dus Lemelerveld kan weer volop uitbreiden. o Integrale fietsvisie: • Verbetering fietspad langs kanaal naar Raalte • Men is bezig om de BK-weg te verbeteren voor de fietsers • Er is een onderzoek rond de veiligheid van het kruispunt bij van der Most • De fietsoversteek bij ten Broeke is te gevaarlijk. Als tijdelijke maatregel worden er plastic hobbels aangebracht. • Kroonplein: start verbouw maart 2020 o Biodiversiteit • Een stelling om de eikenbomen maar te vervangen door andere bomen haalt het niet. Per kern wordt een plan van aanpak opgesteld tegen de eikenprocessierups. Verder worden 1000 nestkastjes beschikbaar gesteld door de gemeente voor de koolmees(natuurlijke vijand) Uitgifte woensdag 12 februari. Deze worden niet meegenomen in de realisatie van nieuwbouwplannen van de gemeente. • Klimaatadaptatie: wordt toegelicht. De gemeente is er mee bezig en komt met een kadernota. Wethouder André Schuurman: o Duurzaamheid: zonne-/windenergie. Op de stelling: liever 3 grote windmolens dan 100 kleine was de zaal unaniem voor 3 grote. Om de doelstelling in 2025 te halen zal de gemeente gas moeten geven. o Wonen: André peilt de woonbehoefte in de zaal. Nagenoeg niemand van de overwegend grijze aanwezigen blijkt niet weg te willen uit ons dorp. o Er wordt nog wat gediscussieerd over de eerder aangehaalde prognoses over de toekomst van Lemelerveld in Woonvisie. De vergrijzing baart de gemeente ook zorgen… is wel een landelijke trend, dus we zijn niet de enige, die er mee bezig moeten. Wethouder Jan Uitslag: o Heeft een onderzoek gedaan naar Dalfsen Kerngezond. Een landelijke trend is dat Nederland steeds minder beweegt. Hier moet wat aan gedaan worden. Hoe? Dit is vastgelegd in een lokaal akkoord. Hierin wordt gepoogd de inwoners meer in beweging te krijgen. Dalfsens streven is kerngezonde inwoners. Burgemeester Erica van Lente o Evenementen. Zij is trots op alle evenementen in Lemelerveld en heeft er inmiddels een aantal bezocht. Punt van aandacht zijn de paasvuren. Hier wordt strikter op toegezien dat ze de 500 m3 niet overschrijden. In het verleden bleken de vuren vele malen groter. Dit is onverantwoord, dus de gemeente gaat strenger handhaven. o De burgemeester sluit af met iedereen te bedanken voor de aandacht , nodigt de zaal uit om nog wat na te blijven voor wat contacten met de aanwezige vertegenwoordigers van de gemeente Dalfsen en wenst Lemelerveld veel plezier bij het komend carnaval. Tijd voor een biertje, nee voor haar een Spa. tekSt: willem vAn trui / Foto'S: hAnS heerink Omgaan met verlies en rouw Verlies en rouw hoort bij het leven, zoals schaduw bij licht hoort. Toch is het, als je er mee te maken krijgt, niet altijd makkelijk om er mee om te gaan. Op maandagavond 24 februari van 19.00-21.00 uur organiseert Saam Welzijn een avond waarbij Annelies Peters van Impluz-preventie ggz- ingaat op wat kan helpen bij het omgaan met verlies en rouw. We denken bij verlies al snel aan een overlijden. Dat is dan ook een gebeurtenis die enorm kan doorwerken in iemands leven. Maar ook een vermindering van mogelijkheden, van gezondheid, het verlies van een baan, van perspectief, een relatie… hierdoor verandert er veel in iemands leven. Voor je het weet blijft boosheid of verdriet over het verlies de boventoon voeren. Het vraagt veel om hier mee om te gaan. Er wordt niet voor niets gesproken van rouwarbeid: hoe je het gemis en verdriet meeneemt in je leven en er mee leert omgaan. Deze avond vindt plaats in de Trefkoele te Dalfsen. Opgave graag bij: info@saamwelzijn.nl, tel 0529 -48 21 21 of bij de Infopunten in de Trefkoele+, de Mozaïek en de Spil. Meet-up Moeder aan de lijn Verandert mijn leven als ik zorg voor jou? De Meet-up Moeder aan de lijn is voor iedereen die voor iemand zorgt, of daarmee een keer te maken krijgt. Tijdens het programma gaan we onder leiding van Eric Corton (bekend van televisie en de voor stelling Ma) aan de hand van fragmenten uit de documentaire Moeder aan de Lijn met elkaar in gesprek over wat het betekent om voor iemand te zorgen. Foto: JAn willem BrinkhuiS Of het nu uw moeder, man, broer, dochter of uw buurvrouw is. U bent van harte welkom bij de meet-up! CVL viert 75-jarig jubileum De Christen Vrouwengroep Lemele vierde afgelopen woensdagavond haar 75-jarig jubileum. De Schakel was afgeladen, zowel vrouwen als mannen waren voor deze speciale avond uitgenodigd. Na het eerste kopje koffie, opende de voorzitster de vergadering en heette iedereen welkom. Na een korte uitleg over het ontstaan van de vereniging en de doelstelling, werd het woord gegeven aan Twee Recht Twee Averecht. Deze groep bestaat uit 5 dames, drie van hen speelden de verschillende typetjes, één begeleidde de liedjes op keyboard en één bediende de techniek. Ze hadden een show waarin sketches en liedjes elkaar in vlot tempo afwisselden. Geregeld klonk er een daverende lach. Na de voorstelling was er gelegenheid om nog even gezellig na te praten. Al met al een zeer geslaagde avond. Volop bevrijdingsfeesten in april! Luttenberg De 2e divisie van het Canadese leger bevrijdde 75 jaar geleden ons deel van Salland. RTV Oost, Historisch Centrum Overijssel en Overijssel viert vrijheid toeren door de provincie en maken onderweg reportages. In Luttenberg komen de fietstocht vanuit Normandië, de toertocht in eigen dorp langs historische locaties en de speurtocht basisschoolleerlingen aan bod. Ook video-club Heino-Raalte gaat filmen. Binnenkort is de bevrijdingsvlag voor Luttenberg te koop bij COOP Alfring. Alle activiteiten zijn te vinden op raalteviertvrijheid.nl, facebook: Luttenberg viert vrijheid. Tips, vragen, foto’s of verhalen? Mail naar h.holtmaat@outlook.com. Comité 4-5 mei: Jenneke vAn doeSBurg, Johnnie veldkAmP, Ben rAmAAker, renSke mollink, JeSSe JAger, Swen weStenenk, hermA SchePerS-Pekkeriet, henk holtmAAt voor 10 april 1945 Lemele, Archem Een middag vol herkenning en goede gesprekken De documentaire ‘Moeder aan de lijn’ is een intiem perspectief op de mantelzorg, wanneer drie dochters hun eigen leven noodgedwongen in de parkeerstand zetten. Het is een film van New Amsterdam Film Company in coproductie met Human. De première vond plaats tijdens het Nederlands Filmfestival 2018. Deze documentaire heeft afgelopen jaren haar dienst bewezen als goede kapstok om met elkaar in gesprek te gaan over het onderwerp mantelzorg. Deze bijeenkomst is speciaal voor mantelzorgers bedoeld en minder geschikt voor de zorgvrager. De discussie over de impact van mantelzorg en de confrontatie kan heftig voor hen zijn. Praktische informatie De Meet up is gratis voor mantelzorgers en vindt plaats op 11 maart in Zalencentrum de Overkant (Kerkplein 22 in Dalfsen) De deuren openen om 13.30 uur en het programma is van 14.00 uur tot 17.00 uur. Dit is inclusief napraten met een hapje en een drankje. Aanmelden graag vóór 4 maart via moederaandelijn.nl/dalfsen of telefonisch via het mantelzorgteam van Saam Welzijn 0529-482121. Voor de organisatie en uitvoering van deze meet-up werkt Saam Welzijn samen met WeHelpen en New Ams. Deze middag wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS. Samen eten in Brugstede "Italiaanse maaltijd" Woensdag 4 maart a.s. organiseert ZGR Brugstede, een gezamenlijke maaltijd, een heerlijk menu in het teken van een "Italiaanse maaltijd". Om 12.15 uur kunt u aanschuiven bij deze bijzondere gezamenlijke maaltijd in het Grand Café aan de Mr. Gorisstraat 3 in Lemelerveld. Ontmoeten vinden we bij Brugstede erg belangrijk. Dit doen wij om senioren te ondersteunen in hun zelfstandigheid en om contact tussen dorpsgenoten te stimuleren. Aanmelden voor de gezamenlijke maaltijd kan tot en met zaterdag 29 februari. Betaling vindt plaats bij binnenkomst op de dag zelf. Voor meer informatie en opgave kunt u zich richten tot Brugstede via 0572 2328077 of keukenbs@zgr.nl. Zondag 23 februari 10.00-16.00 uur Kijk- en Doedag `t Olde Manegepeerd Op deze kijk- en doedag staan vrijwilligers klaar om: • uitleg te geven over de opvang van de paarden; • kan je meehelpen met voeren van de paarden; • kan je (leren) paardenpoetsen; • een kijkje nemen bij de tweedehands (paarden)spullen; • staat in het Hinnikhuus de koffie en warme hap klaar. De paarden staan tot 13.00 uur op het land. Daarna worden ze binnen gezet. Dus wil je graag de paarden in het land zien, kom dan de ochtend langs. Wil je de paarden verwennen dan is er tegen betaling wat lekkers voor ze te koop. Je kunt ook zelf appels/brood of wortels meenemen en aan de paarden geven. Tevens zijn wij een inzamelpunt van kleding en inkt cartridges en frituurvet. De gehele opbrengst van deze dag gaat naar de paarden. Meer info: 06-12874764 en www.manegepeerd.nl. en Dalmsholte bevrijd! Op 10 april 1945 werden Lemele, Archem en Dalmsholte bevrijd. “t Lemels Arfgoed wil dit heuglijke feit niet ongemerkt voorbij laten gaan. We vinden het belangrijk dat de vrijheid blijvend is en willen iets tastbaars in Lemele blijvend laten zien, zodat kinderen, volwassenen en ook de vele toeristen steeds weer herinnerd worden aan 75 jaar vrijheid. Daarvoor gaan we drie “blijvende” acties organiseren: 1. Plaatsen van een grote zware picknicktafel op het schoolplein van de basisschool Ichthus. De kinderen kunnen hier gebruik van maken en zelfs kan er buiten les gegeven worden. Op de tafel wordt een herinneringsplaat aangebracht, welke verwijst naar 75 jaar vrijheid in Lemele, Archem en Dalmsholte. De school is erg enthousiast over dit voorstel! 2. Plaatsen van een bank bij de leeuw op de Lemelerberg. Toeristen en bewoners rond de berg kunnen hier gebruik van maken. Hierop wordt tevens een herinneringsplaat bevestigd. Plaatsen van de bank is overlegd met Landschap Overijssel. 3. Plaatsen van een herinneringsbord bij de plek waar het “onderduikershol” was gemaakt aan het Zandeinde in Lemele. Het “onderduikershol” werd veel gebruikt door onderduikers en jongelui uit Lemele, die dreigden bij razzia’s opgepakt te worden om in Duitsland te werk gesteld te worden. Verdere activiteiten: • 3 april 19.30 uur: Concert Kunst na Arbeid in het teken van 75 jaar vrijheid bij zaal Dijk. •10 april 20.00 uur: Donateursavond Stichting ‘t Lemels Arfgoed. Op deze avond (op Goede Vrijdag, eerst is er een herdenkingskerkdienst om 18.30 uur) en hebben we iemand uitgenodigd van het Achterhoeks Museum die gaat vertellen over de oorlogsjaren en bevrijding, waarbij we expliciet gevraagd hebben of hij ook de bevrijding van onze streek aan de orde wil stellen. •10 april tot 5 mei: • juni: Kleine expositie van foto’s en voorwerpen in de Schakel over de oorlog. Speciale uitgave van ons boekje ‘t Lemels Arfgoed, waarbij we zoveel mogelijk personen interviewen die als kind de oorlog hebben meegemaakt en wat zij als kind ervaren hebben. Het exacte programma van 10 april met tijden volgt z.s.m.
Page 8
MAX. 4 PER KLANT MAX. 4 PER KLANT Alle Robijn combineren mogelijk Heineken pils krat 24 fl esjes à 300 ml 16.99 9.79 Dr. Oetker Ristorante pizza 3 dozen combineren mogelijk 6.57 11.13 5.IJsbergsla per stuk Komkommer per stuk Rode uien net 500 gram Bosui zak 3 stuks combineren mogelijk Alle Old Amsterdam of Maaslander combineren mogelijk 1.38 1.98 1.25 Optimel drinkyoghurt 2 pakken à 1000 ml combineren mogelijk 2.58 1.29 _ _ 2.78 1.39 Coop gevulde croissants ham-kaas, kaas of chocolade combineren mogelijk 3.48 3.68 Neppelenbroek Lemelerveld Kroonplein 18 ma-do 8-20 uur| vr 8-21 uur | za 8-20 uur | zo 12-17 uur Alle gerookte kip of zalm per pak 5.98 2.99 _ _ 19.98 9.99 3.09 2.31 _ _ 7.50 5.62 3.98 2.98 _ _ 13.18 9.88 2.Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van maandag 17 t/m zondag 23 februari 2020. Week 08. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend. 1+1 GRATIS * 3 STUKS 25% KORTING* 2 STUKS 2e HALVE PRIJS* 1+1 GRATIS * 4 STUKS Lemelerveld naar prima overwinning in Leeuwarden Koplopers LAC Frisia 1883 en Lemelerveld maakten er zondagmiddag op de plastic sprieten van sportpark De Magere Weide, ondanks de wind, een heerlijke pot voetbal van. Breekpunt in de wedstrijd was de rode kaart voor de LAC Frisia doelman na het onderuithalen van de doorge broken Matthias Reimink. Uiteindelijk werd het net als in het eerste duel 1-4 voor de Lemelervelders. Lemelerveld opende scherp en geconcentreerd. Stijn Kogelman was al na enkele minuten dichtbij een treffer. In de 6e minuut maakte Jordy Lugtenberg de 0-1. Matthias Reimink en Job Heerink waren op het kwartier dichtbij een treffer maar werd de bal van de lijn gehaald door een Frisia speler. Ook de Friezen waren dreigend met een kopbal op de lat en moest Jasper Gerritzen doelman Ramaker te hulp schieten door een bal net voor de doellijn weg te werken. Na rust een sterk LAC Frisia en al na enkele minuten was het Max Huiskamp die vanaf rand 16 meter gebied de bal hard binnen knalde 1-1. LAC Frisia denderde volop richting Lemelerveld doel waar Rik Ramaker diverse keren handelend moest optreden. De 66e minuut was cruciaal en moest Frisia doelman Loogen er met rood af na het onderuithalen van Matthias Reimink. Invaller Teun in de Wal schoot de gegeven strafschop feilloos in: 1-2. Tegen de 10 Friezen maakten de Lemelervelders het zich daarna onnodig moeilijk door teveel onrust en slordigheid aan de bal. LAC Frisia, tot de rode kaart de betere ploeg, bleef vol op de aanval spelen. In de verkregen ruimte maakte Jeroen Exel aan alle onzekerheid een eind door vanaf rechts de bal achter de invaldoelman te schieten: 1-3. Wesley Vlierman, ingevallen voor Stijn Kogel man, maakte de terugreis voor de 15 meegereisde supporters extra prettig. Zijn balletje breed op Teun in de Wal voor de 1-4 was tevens de eindstand. Vermeldenswaardig dat scheidsrechter Gillian bereid is gevonden om de taak van assistent scheidsrechter over te nemen van zijn oom Marco Westemeijer. Met de overwinning heeft Lemelerveld de eerste aanval op de koppositie afgeslagen. De ploeg van Richard Smit kan zich na het carnaval gaan opmaken voor opnieuw een heel pittige match, uit tegen Jubbega, op 1 maart aanstaande. Opstelling Lemelerveld: Rik Ramaker, Jasper Gerritzen, Joey Nijenkamp, Ian Nijenkamp (82e min Stan Reimink) Naud Schrijver, Jeroen Exel, Robin Morrenhof, Jordy Lugtenberg, Stijn Kogelman (62e min)Wesley Vlierman), Job Heerink (57e min Teun in de Wal) Matthias Reimink. Laat je uitdagen! Kom eens kijken bij Scouting Scouting de Verbinding houdt in maart weer meekijk opkomsten voor kinderen en jongeren die benieuwd zijn naar Scouting. De kinderen en jongeren uit Lemelerveld en omstreken kunnen geheel vrijblijvend twee keer komen kijken bij de Scouting. - Kinderen 4 tot 7 jaar: zaterdag 21 en 28 maart van 10.00 tot 12.00 uur - Kinderen 7 tot 10 jaar: donderdag 19 en 26 maart van 18.00 tot 19.45 uur - Kinderen 10 tot 14 jaar: maandag 16 en 23 maart van 18.30 tot 20.30 uur - Jongeren 14 tot 17 jaar: vrijdag 20 en 27 maart van 19.00 tot 21.30 uur Waarom Scouting? Scouting doe je voor jezelf, je groep en een beetje voor de maatschappij. Kinderen en jongeren ontwikkelen zich doordat ze bij de scouting worden uitgedaagd hun talenten te ontdekken. Plezier maken, jezelf leren kennen en jezelf waarderen. De grootste kracht van Scouting komt voort uit de groep. Samen met je leeftijdsgenoten, zowel meisjes als jongens, bouw je bijvoorbeeld een voertuig of bedenk je een plan wat je met z’n allen gaat uitvoeren. Jonge mensen moeten (net als later) met elkaar kunnen samenwerken, overleggen en compromissen leren sluiten om een opdracht tot een succes te maken. Zo leren ze van elkaars talenten en leren ze die talenten van elkaar ook te benutten. Met goede getrainde begeleiders en de nodige humor wordt samenwerken dan extra leuk! Door de waarden en normen die kinderen en jongeren bij Scouting leren, zie je dat Scouts bewust in het leven staan en naar elkaar en hun omgeving omkijken. Kom ook kennis maken met Scouting en laat je verrassen. Foto'S: eigen Foto'S Kijk voor meer info op www.scoutingdeverbinding.nl. Schildergroep Bellingeweer exposeert De leden van schildergroep Bellingeweer exposeren van 28 februari tot 8 april 2020 hun werken in de foyer van het gemeentehuis van Dalfsen. De exposities zijn te bezichtigen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Informatie: www:// schildergroep-bellingeweer.nl. Geslaagde filmavond ZijActief en Drieklank Eén keer in de twee jaar houden wij een gezamenlijke avond. Dit jaar de beurt aan ons om dit te organiseren. Op 12 februari hebben we een Franse film laten zien in de Brugkerk. De film ''La Famille Bélier'' is goed bezocht door de dames van de beide vrouwenverenigingen. In het gezin is iedereen doofstom, behalve de 16-jarige Paula (Emera). Zij woont bij haar ouders op de boerderij en werkt hier ook mee en gaat naar school. Wanneer Paula opgemerkt wordt door haar muziekleraar omdat ze een goede stem heeft, vindt ze het lastig om toch van huis af te gaan en een zangopleiding in Parijs te gaan volgen. Anouk Warmelink Overijssels kampioen! Anouk Warmelink startte met haar B pony Charming Lady in de klasse L2 dressuur op de Overijsselse kampioenschappen. Ze reed een zeer mooie proef die werd beoordeeld met 191.5 en 208 punten. Met deze hoge punten mocht Anouk zich regiokampioen van Overijssel noemen en mag ze Overijssel gaan vertegenwoordigen op de Nederlandse Kampioenschappen. Namens PSV Lemelerveld wensen wij Anouk alsvast heel veel succes en plezier! Westemeijer Ook Joëlle Schutte deed mij aan de regiokampioenschappen. Joëlle reed met haar D pony Reigershoeves Saray in de klasse M2. Ze reed een keurige proef die werd beoordeeld met 194 en 206 punten. Hiermee mocht Joëlle zich reservekampioen van Overijssel noemen en staat ze 1e reserve voor de Nederlandse Kampioenschappen. Estée van Overbeek reed met haar D pony Royal Dream in de klasse M springen. Estée sprong een goede foutloze ronde gevolgd door een snelle foutloze barrage in een tijd van 33.79 sec. Dit was goed voor een 1e prijs. Meer info: www. paardensportvereniginglemelerveld of like de facebookpagina. Foto: Anouk en Charming Lady eigen Foto Optreden Daily blue@stage bij Het Boskamp De dag dat andere mensen buiten staan te bibberen bij carnavalsoptochten is er die dag heerlijke, warme muziek, gewoon lekker binnen bij Het Boskamp. Daily blue@stage treden die middag op afwisselend met The Boothill Stompers skiffle-, bluesen Americana band. Daily blue@stage bestaat uit ervaren muzikanten die vorig jaar vanuit gevormd. Daily Blue bestaat uit Ton Sedee (zang en gitaar), Stephan Koedijk (gitaar), Theo van Raaij (basgitaar) Floris Kamphuis (drum) en Suzan Groothuis (zang). Aanvang vanaf 16.00 uur. SC Lemele Progr za 22 feb Thuis: 15.00 Lemele 40+ - OZC 40+. Uit: 14:30 HHC Hardenberg 12 - Lemele 2. Stem op Open Muziekestafette Heino - Nationale Publieksprijs - Na het winnen van het Goudhaentje van de Gemeente Raalte dingt de Open Muziekestafette nu mee naar de Nationale Vrijwilligersprijs. Vanaf 18 februari tot 22 maart kan iedereen op de Open Muziekestafette Heino stemmen via www.vrijwilligersprijzen.nl. Entree gratis maar wel gaat de bekende pet rond. Het Boskamp, Sterrebosweg 2 in Dalfsen. jamsessies een band hebben Na de film werd er nog een hapje en drankje als afsluiting geserveerd. BeStuur drieklAnk

LE 12feb2020


Page 0
39e jaargang nr. 1929 - 12 februari 2020 OPGEVEN IS GEEN OPTIE Wij, Jan, Martine & Ian Martens uit Lemelerveld gaan ervoor! Mede door het overlijden van ons lieve (schoon)zusje en tante aan kanker, op 4 juni 2019, doen wij op 3 en 4 juni 2020 mee aan Alp du Zus en Alp du Zes. Graag hadden wij ons als Lemelervelders willen aansluiten bij Team Sukerbiet, echter zij doen dit jaar de ROPARUN. Ook een super initiatief. Solistenconcours Polyhymnia 2020 Afgelopen zaterdagmiddag 8 februari vond het jaarlijkse solisten concours van Polyhymnia plaats in het clubgebouw van de vereniging. Het is een kans voor de jeugd van de slagwerkgroep en de fanfare om te laten zien wat ze in huis heeft. Dat is natuurlijk altijd een spannend moment, want alleen spelen of spelen voor publiek is een groot verschil. Al die nieuwsgierige familieleden die je glimlachend aankijken, met telefoon in de hand om het historische moment goed vast te leggen. Zie dan nog maar eens de zenuwen onder controle te houden en je partij foutloos te spelen. Toch trotseerden vele jeugdleden zaterdag deze angst en werkten ze, in afwisselende samenstellingen, geconcentreerd toe naar hun laatste noten. Soms was er ook samenwerking tussen gezinsleden, waarbij presentator Marcel Veltjen het publiek herinnerde aan de voor te stellen gezamenlijke repetities die hieraan vooraf moeten zijn gegaan. De jury, bestaande uit Flip Jonkman en voorzitter René Veenstra, schreef gedreven mee tijdens de optredens zodat iedere deelnemer uiteindelijk een jury rapport kon krijgen. Hoewel de jury uiteindelijk ook winnaars moest uitkiezen sprak Flip eerst de treffende woorden: “iedereen heeft gewonnen”. Deelname aan het solistenconcours is immers een grote prestatie op zich. De uitslag werd hierna bekend gemaakt en tot slot gingen alle deelnemers nog eens samen op de foto. Na afloop waren op de wandel gangen al gesprekken gaande over het solisten concours volgend jaar. Uitslagen van het solistenconcours: Blazers 1. Mila Pot; 2. Nathan Schuurman, 3. Bram Mulder. Aanstormend talent: Lieke Roesink. Slagwerkers 1. Ian & Wesley Hulsegge; 2. Jop Schrijver; 3. Koen Westemeijer. Aanstormend talent: Twan Hulsman, Boet Duteweerd, Ravi Koenjer & Lex Boxebeld. TeksT: VincenT Heerink / FoTo’s: Hans Heerink Tel. (0572) 37 21 55 info@drukkerijvanasselt.nl www.drukkerijvanasselt.nl of scan deze QR Code Bij onze voorbereidingen worden we geholpen door KokkieBikes. De opbrengst van Alp du Zes helpt voor een groot gedeelte naar onderzoeken tegen deze vreselijke ziekte. Wilt u ook meehelpen om deze vreselijke ziekte de wereld uit te helpen? Doneer dan via de site www.opgevenisgeenoptie.nl aan deelnemer Martine Martens­Holtmaat, Jan Martens of Ian Martens. Ook hebben we in het dorp bij Haarstudio Willemien en KokkieBikes donatiepotten staan. Alvast hartelijk dank en we zullen als gezin die berg bedwingen! Adverteren in Wij informeren u graag over de aantrekkelijke tarieven Die dag nemen 18 talentvolle jeugdteams het in Lemelerveld tegen elkaar op met maar één doel: winnen en een plek veroveren in de finale van het grootste en meest populaire jeugdtoernooi van Nederland (voorheen bekend als NOJK) op 11 april 2020! De Bevers is die dag niet alleen organisator van A- en C-poules, ze strijdt in beide categorieën met een team voor een finaleplek! We zijn trots op onze jeugdspelers en trainers, en hopen op een overvolle tribune met enthousiaste fans. We nodigen iedereen van harte uit om onze teams aan te komen moedigen en samen een heel gezellige, sportieve dag te beleven. De eerste wedstrijden beginnen om 09.45 uur. Iedereen is welkom, de toegang is gratis. De Bevers halve finale VDO 2020 FoTo: MarTin Zwakenberg Jeugdvolleybal zien en beleven waar de vlammen vanaf spatten? Kom zaterdag 15 februari naar de sporthal in Lemelerveld voor de halve finale Volleybaldirect Open (VDO) 2020! Kortom: Noteer ‘VDO/NOJK sporthal Lemelerveld’ op zaterdag 15 februari in je agenda, zegt het voort, maak je mooiste spandoek en zoek je toeter en trommel op en heel graag tot ziens want dit volleybalspektakel wil je niet missen! Nieuwsgierig naar het wedstrijdprogramma? Bekijk het voorlopige programma op www.debevers.com.
Page 2
Zo lief Zo klein Algemene kennisgeving Zo bijzonder Gods wonder Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van Bjorn 23 januari 2020 Freddy & Roeline Westrik-van der Hulst Stef Nieuwstraat 11 8151 BB Lemelerveld En opeens is hij er niet meer… Na een periode van afnemende gezondheid is, na zijn laatste trekje van zijn sigaretje op zijn muurtje buiten, onverwachts overleden Gerrit Vedders Gait * Lemelerveld, 28 mei 1947 † Lemelerveld, 8 februari 2020 Zoon van Hendrik Jan Vedders en Fennigjen Vedders-van Tolij beiden in herinnering De dank gaat uit aan allen die Gait met zorg en liefde hebben omringd in bijzonder door de medewerkers van Carinova en Huisartsenpraktijk Lemelerveld, dr. Wapstra. Correspondentieadres: Uitvaartverzorging Hendrie Arnold t.a.v. Dhr. G. Vedders Kerkstraat 32a, 8151 AP Lemelerveld _________________________ - Voetbalvereniging Lemelerveld. Opgave jeugdleden via www.vvlemelerveld.nl Bij vragen bel Judith in ‘t Veld, 0572-371227. _________________________ _________________________ - Slank en fit met Herbalife! 30 dagen geld terug garantie Janny van Dijk, tel: 0572372242 0655864114. _________________________ _________________________ - Dagelijks nieuws: dalfsennet.nl en sukerbiet.nl _________________________ Buren Vilstersestraat verschijnt elke week huis aan huis in lemelerveld en omgeving uitgave: drukkerij van asselt ambachtsweg 3 8152 ba lemelerveld redactie, advertenties en administratie: ambachtsweg 3 lemelerveld T 0572-37 21 55 E info@drukkerijvanasselt.nl I www.drukkerijvanasselt.nl inleveren • advertenties: zwart/wit: dinsdags tot 10.00 uur kleur: ‘s maandags tot 10.00 uur • redactioneel: ‘s maandags tot 09.00 uur bezorgklachten: • bebouwde kom lemelerveld: tel. 0572-37 21 55 (drukkerij van asselt) • buitengebied: tel. 0572-37 15 08 (fam. weelink) doorgeven vanaf vrijdag Computerreparaties Kogelman, Veenweg 19, Luttenberg Tel. 0572-37 19 52 Open van ma. t/m vr. 19:00 tot 21:00 ____________________________________________________ - Container bestellen? Roelofs Lemelerveld bellen 0572-37 12 90. Containers van 2 tot 30 m3 ____________________________________________________. Toch nog onverwachts hebben wij afscheid moeten nemen van onze buurman Gait Vedders Gait, rust zacht. Overeenkomstig de wens van Gait, zal het afscheid in besloten kring plaatsvinden. Het gemis en de lege plek die altijd zal blijven na het overlijden van mijn geweldige vrouw, onze zeer geliefde moeder, oma en oud oma Willy Brandt-Hensens zijn onomkeerbaar. Wij danken wij u voor de vele belangstelling die wij mochten ontvangen. De vele kaarten, telefoontjes en troostende woorden als blijk van medeleven hebben ons zeer goed gedaan. Heel hartelijk dank daarvoor. Wim Brandt Kinderen en kleinkinderen Lemele, februari 2020 WAARDEVOL ZIJN praktijk voor psychodynamische therapie & coaching, tel. 06-46 67 43 23 Praktijk voor psychologische hulp en begeleiding: Info/afspr. tel. 06-53 21 74 60 Huisarts: tel. 0572-37 17 22 Avond- en weekenddienst huisarts: tel. 0900 - 333 63 33 Apotheek Lemelerveld: tel. 0572-37 05 21 GGD Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar “Soms heb je een vraag” Inloopspreekuur: iedere do 9.00-10.00 u. Ds. C. Keersstraat1, Lemelerveld, tel. 088-4430702 ZGR Brugstede MIEN(Thuiszorg) Klantkompas 0572-744050 Spoednummer 088-6564280 klantkompas@zgr.nl Tandartspraktijk Lemelerveld tel. 0572 74 52 52 bereikbaar elke werkdag van 09.00-12.00 uur www.tandartspraktijklemelerveld.nl Avond- en weekenddienst tandarts: tel. (0572) 39 59 32 Verloskundigen: Gemmare: tel. (0548) 61 65 10; spoednummer: tel. 06-28 47 27 74 Mammacafé Nijverdal, 1e en 3e wo vd maand, 10.00-11.30 u Zwanger & Zo: tel. (0548) 62 03 26; spoednummer: tel. 06-20 10 30 48 www.MoedersvoorMoeders.nl Aanmelden kan t/m 11e week vd zwangerschap: tel. 088-2780000 info@moedersvoormoeders.nl Carinova Thuiszorg: tel. 0900-86 62 (24/7) (0570) 51 85 64 www.carinova.nl Rosengaerde Zorg Thuis: tel. 06-10 02 32 58 (24/7) www.rosengaerde.nl Weekenddienst apotheek: Spoedrecepten: za en zo gesloten. Buiten openingsuren: Isala Apotheek: 038-424 54 74. Op za en zo van 09.00-12.00 u is Apotheek Heino ook open: 0572-39 28 88 Dierenarts: Dag en nacht bereikbaar: tel. (0529) 43 53 63 Praktijk voor fysio-, manuele-, oedeem- en geriatrietherapie, acupunctuur, Corefit en FIT krukkenuitleen: tel. 37 21 58 / voor Lemele: 06-57 04 59 78, bgg 37 21 58 Praktijk voor Osteopathie Natasha Stigter D.O.-M.R.O. tel. 06-50 84 41 70 www.pvo-osteopathie.nl AcupunctuurBreed/Karel Beck: meten is weten Klassieke en moderne technieken www.acupunctuurbreed.nl tel.:370422 /06-20 40 30 38 acupunctuurbreed@gmail.com Therapeutische coach PMA-Coach/Trainer - Counseling-Coach tel. 06-30 370 212 www.pma-joseholtmaat.nl Zorgwinkel Salland: hulpmiddelen Tel. (0572) 36 32 35 www.zorgwinkelsalland.nl Ergotherapie Salland 06-450 428 77 www.ergotherapie-salland.nl Spreekuur Alg. Maatsch. Werk: do 9.00-10.00 u, Kulturhus De Mozaïek Alg. Hulpdienst Graag Gedaan Tel. 37 25 49 / b.g.g. 37 19 89 Diabeteslijn: tel. (033) 463 05 66 St. Terminale Thuiszorg Ommen e.o: tel. (0529) 45 23 30 (24 u/dag) Sociaal Steunpunt Kerken: Tel. 37 01 00 • ma en do: 9.15-11.30 u Servicepunt Gemeente Dalfsen: Iedere woensdagmiddag: 15.30-17.30 u Kroonplein 62 - Tel. (0572) 37 39 78 Trainers en leiders voetbal in nieuwe jassen Wagenmans Wonen Lemelerveld heeft trainers en leiders van VV Lemelerveld in nieuwe jassen gestoken. 200 nieuwe jassen zijn overhandigd. Achterop staat het logo van Wagenmans met daaronder: Welkom in Lemelerveld. “Met ons bedrijf hebben we een regionale functie en op deze manier kunnen we onze naam zichtbaar maken in de hele regio. We zijn trots op Lemelerveld en op de voetbalvereniging”, aldus Bas Wagenmans. Lemelerweg 16 | Lemele | 0572-331242 15 en 16 februari: Protestantse Gemeente Lemelerveld zo 10.00 u: ds. W. Broekema Protestantse Gemeente Lemele zo 10.00 u: ds. M.L. Eigenhuis Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) zo 09.30 u: ds. T. Wendt sr., Ommen; zo 14.30 u: ds. W. Noordzij, Zwolle-Noord R.-K. Kerk za 19.00 u: Eucharistieviering parochievicaris J. Rutgers (Con Amore) Wist u… - dat er weer een Boerenmarkt is in Vilsteren? Zaterdag 15 februari van 11.00-16.00 uur. Tevens spreekuur met Maurits von Martels, Tweede Kamer CDA, en Malik Azmani, Europarlement VVD, 10.00-12.00 uur. Na een periode van afnemende gezondheid ontvingen wij het bericht dat op 87-jarige leeftijd is overleden ons gewaardeerd lid Bonnie Bult Bonnie kwam op 67-jarige leeftijd trainen bij onze vereniging. Hij was een fanatieke jeugdtrainer, lid van het jeugdbestuur en heeft het jeugdvoetbal in Lemele naar een hoger plan getild. Hij ademde voetbal, als er geen voetbal had bestaan, zou hij het uitgevonden hebben. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe met dit enorme verlies. Bestuur en alle leden van voetbalvereniging S.C. Lemele Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Bonnie Bult Wij zullen Bonnie herinneren als een persoon die voetbal ademde en altijd klaar stond om wie dan ook te voorzien van voetbal-tips. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte en kracht toe bij de verwerking van dit verlies. S.C. Lemele senioren 1, 2 & 3 Wij zijn op zoek naar jou! Maak kennis voor een leuke (bij)baan! Van 17 tot 21 februari kun je elke dag langskomen tussen 11.00 en 15.00 uur om een kijkje te nemen op ons bedrijf en je aan te melden voor een gesprek. Mailen mag ook, info@lemelersch.nl www.lemeleresch.nl/over-ons/vacatures
Page 4
Tijdelijk zaterdags gratis met de buurtbus Gemakkelijk naar Raalte voor winkels en/of het NS-station. Ook op zaterdag rijdt de Buurtbus (lijn 518) ieder uur van Lemelerveld via Luttenberg naar Raalte. Zo wordt winkelen in Raalte nog gemakkelijker. Op veler verzoek komt er een nieuwe halte in Raalte aan de Varkensmarkt. Zo kun je vanaf 17 februari 2020 dagelijks ook dichtbij het centrum van Raalte uitstappen. De Buurtbus rijdt op zaterdag tussen Lemelerveld-Luttenberg-Raalte. Handig voor eens even fijn winkelen, de boodschappen of om bij het NS-station in Raalte te komen. De vaste groep vrijwillige chauffeurs rijdt u ook op zaterdag graag heen en weer. En om het nog aantrekkelijker te maken kun je op de zaterdagen van 22 februari 2020 tot en met zaterdag 31 mei 2020 gratis met de Buurtbus reizen! Voor de andere dagen geldt dat in de Buurtbus gebruik kan worden gemaakt van de OV kaart, of een kaartje of strippenkaart. Kijk voor de exacte tijden op: www.buurtbussalland.nl bij de dienstregeling van lijn 518. Concert “van Bach tot Rieu” in WH Zwart Hal Nieuwe voorzitter bij Scouting De Verbinding Afgelopen woensdag 5 februari 2020 heeft Jos Heuven de voorzittershamer doorgegeven aan Stephan Dankelman. We hopen dat Stephan de komende jaren met veel plezier de hamer hanteert binnen het bestuur. Jos, bedankt voor je tomeloze inzet als voorzitter. Wij weten dat we altijd op je kunnen rekenen. Het bestuur Scouting De Verbinding: Voorzitter: Stephan Dankelman Penningmeester: Sabine van de Kolk, overname door Sabine Tielenius Kruythoff Secretaris: Monique van den Berg; Bestuurslid: Bert Hondshorst; Bestuurslid: Richard Everts FoTo’s: eigen FoTo’s We kijken uit naar het concert met Anna Majchrzak (vaste sopraan van André Rieu) op zaterdag 22 februari om 15.00 uur a.s. in de Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17 te Lemelerveld. Ze wordt begeleid op het orgel door niemand minder dan Arjan Breukhoven. Sinds ruim vier jaar zingt Anna als sopraan soliste bij André Rieu waardoor ze de hele wereld over reist met zijn gezelschap. Hier zingt zij naast klassieke muziek ook musical repertoire en lichte muziek. Als afwisseling op de optredens in grote uitverkochte Arena’s werkt Anna ook graag mee aan kleinschaligere concerten in de huiskamer sfeer. Arjan Breukhoven heeft een geheel eigen stijl en een eigen muzikaal gezicht. Naast improviseren in de klassieke stijl, heeft hij ook een veelzijdige stijl in de lichte muziek. Dit is ook te beluisteren in het programma van deze middag. Reserveren via tel. 0572-371838 (Huetink) of 038-4224079 (Boks), per email: adhuetink@gmail.com of via de site: www.huetink-royalmusic.nl Info: www.huetink-royalmusic.nl. De Hersenstichting bedankt weer alle gevers en collectanten Van 27 januari t/m 1 februari 2020 vond ook in Lemelerveld de collecte van de Hersenstichting plaats. Er zijn weer veel collectanten en ook weer nieuwe collectanten op pad gegaan, om voor al die mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. Wij hebben dit jaar een héél mooi bedrag van € 1.572,73 opgehaald. Dit is meer dan vorig jaar. Namens de Hersenstichting héél hartelijk dank voor uw bijdrage. Wist u... - dat Café Foto: EigEn Foto Geniet- en luisterconcert bij het Sterrebos Op zondag 16 februari speelt een prachtige band met een hele aparte naam: “Muziekhandel Droog” bij Partycentrum Het Boskamp aan de Sterrebosweg in Dalfsen. U hoeft geen entree te betalen, wel gaat de pet even rond. Muziekhandel Droog is een semi-akoestische band, alle muziekanten 3 mannen en een zangeres komen allemaal uit de regio. En Frans (Herbrink) zelfs uit Vilsteren. De nadruk ligt op meerstemmige zang. Het belooft een prachtige middag te worden. Graag tot ziens! Luttenberg Wist u... - dat zondagavond 23 februari in de Grote Kerk aan het Kerkplein te Dalfsen een Sing-in wordt gehouden? Thema: ‘Volg je Mij?’. Aanvang: 19.00 uur en na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie, thee en limonade. Info: 0529-434203. Foto: EigEn Foto Aan de slag bij het monument in Luttenberg Het plan om het perk aan te pakken was al gemaakt, de zwerfkeien waren ons al door diverse mensen toegezegd, maar de bekostiging kostte wat meer tijd en moeite. Blij zijn we met de flinke bijdrage van gemeente Raalte en andere sponsors. De arbeidsuren zijn meestal het duurst: daarin komen de mannen van het kerkhofonderhoud ons tegemoet: deze vrijwilligers halen de kosten fors naar beneden. De komende dinsdagmorgens wordt er gewerkt, zodat het perk af is op 4 mei, misschien zelfs wel op 11 april. De zwerfkeien worden binnenkort bij de gevers opgehaald. Kom gerust eens langs op een dinsdagmorgen, de tekening inzien en de vrijwilligers prijzen! Mocht u nog een bijdrage willen leveren (het perk moet natuurlijk ook onderhouden worden de komende jaren): stort uw gift op PBLuttenberg NL 35 RABO 01304 92264 o.v.v. Gift V2monument. Meer weten? Tel. 06-221 789 97 of 06-510 629 68. Comité 4&5mei Luttenberg Timmerweek Lemelerveld 2020 Nog een klein half jaartje en dan is het alweer zover; De Timmerweek Lemelerveld! Deze vindt plaats van 6 tot en met 10 juli. de Schoenmaker op zaterdagavond in 15 februari een grandioos jaren 70-80 rockavond met maar liefst 2 livebands met rockmuziek uit de jaren 70 en 80 organiseert? Aanvang van de avond is 20.00 uur. De eerste band zal rond 21.00 uur beginnen. Bingo in Luttenberg Dinsdagavond 18 februari 2020 wordt er weer Bingo gespeeld in Elckerlyc in Luttenberg. Aanvang 20.00 uur. EHBO kind en Eerste Hulp EHBO-vereniging Lemelerveld en Rode Kruis Lemelerveld verzorgen in samenwerking een workshop EHBO aan baby’s en kinderen. Deze workshop staat gepland op donderdagavond 27 februari 2020 om 19.00 uur in Kulturhus De Mozaïek. Zes Bevers behalen hun certificaat scheidsrechter niveau 4 Op een mooie maandagavond hebben 6 meiden van de Bevers hun niveau 4 certificaat behaald. Zij mogen nu de wedstrijden in de Topklasse jeugd en de senioren 1e en 2e klasse fluiten. Onder het toeziend oog van een docent van de NeVoBo hebben zij deze avond laten zien dat ze de regels kennen en dat ze dit ook in de praktijk kunnen brengen tijdens een wedstrijd. De docent was met name onder de indruk van de leergierigheid van deze jonge Beverleden. We zijn als vereniging ontzettend blij dat we het niveau van ons scheidsrechterskorps weer hebben opgehoogd. We wensen Bodine, Tes, Naomi, Floor, Nienke en Wieke veel fluitplezier. FoTo: Hans Heerink Gemeente ondertekent convenant ‘experiment integraal budget’ Eenvoudiger lokale afspraken maken en nog beter inspelen op benodigde zorg inwoners Samen met 20 andere partijen, zoals ministeries, gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren, UWV en belangenorganisaties, heeft wethouder Jan Uitslag namens de gemeente Dalfsen op 3 februari het uitvoeringsconvenant ‘experiment integraal budget’ getekend. Doel is om meervoudige zorgvragen van inwoners écht integraal te gaan beantwoorden. Met één plan, één aanspreekpunt en één budget. Dankzij dit convenant kan de gemeente Dalfsen lokaal afspraken maken. Er zijn mensen en gezinnen die behoefte hebben aan meerdere vormen van zorg of ondersteuning vanuit verschillende wetten. Bijvoorbeeld een combinatie van jeugdzorg, voorzieningen op het werk en medische zorg of begeleiding thuis. Deze hulp wordt niet altijd integraal geleverd. Cliënten krijgen te maken met een groot aantal hulpverleners, indicatiestellers en financieringsvormen. Het gevolg? Ze ervaren veel bureaucratische last en voelen zich niet optimaal geholpen. De ondertekening van dit convenant moet ervoor zorgen dat de cliënt het gevoel krijgt dat ze optimaal geholpen worden. plexe zorgvraag. Bijzonder dat we als kleine gemeente, samen met Meppel, op dit niveau mee kunnen praten met grotere steden, ministeries en zorgverzekeraars” aldus wethouder Jan Uitslag over de impact van het convenant. “De gemeente Dalfsen ziet dit als kans om het integrale werken ook buiten de muren van het gemeentehuis voort te zetten, mede door de korte lijnen die er tussen instanties ontstaan. Hiermee verwachten wij de zorg en ondersteuning beter op elkaar af te stemmen en inwoners nog beter te helpen met hun comActieve samenwerking In de gemeenten Delft, Woerden en Meppel is al geëxperimenteerd met een integraal budget. Ook is bekeken wat er voor nodig is om mensen met een meervoudige hulpvraag te helpen, door een integraal persoons gebonden budget beschikbaar te stellen. De les die daaruit getrokken wordt is dat partijen die het convenant ondertekent hebben zich niet achter systemen verschuilen, maar juist actief de samenwerking met instanties moeten opzoeken. “Het convenant maakt het niet alleen mogelijk om de samenwerking aan te gaan, maar biedt ook de mogelijkheid om elkaar erop aanspreken als dit niet gebeurt” aldus Jan Uitslag. Elk jaar worden gemiddeld 140.000 kinderen op de spoedeisende hulp behandeld na een incident/ongeval. Het is van groot belang dat u als ouders en/of oppas, op het moment dat er iets gebeurt, kunt in schatten wat de ernst is en wat u als eerste hulp direct kunt/moet doen. Tijdens de workshop oefenen de deelnemers in drie uur tijd de EHBO-vaardigheden van de meest voorkomende ongevallen en levensbedreigende incidenten. De eerste minuten totdat er professionele hulp aanwezig kan zijn is echt van groot belang. Doe mee en meld je aan via www.kindeneerstehulp.nl Alzheimer Café in Dalfsen Op maandagavond 17 februari 2020 is er Alzheimer Café in Zalencentrum De Overkant, Kerkplein 22, 7721 AD Dalfsen. Mensen met (vermoeden van) dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere geïnteresseerden zijn dan van harte welkom. Ellen Elbrecht, geriater in het Deventer Ziekenhuis is deze avond te gast. Om 19.30 uur start het programma en de koffie staat vanaf 19.00 uur klaar. De avond duurt ongeveer tot 21.30 uur. Het thema van deze avond is ‘Wat is dementie?’. Er is veel aandacht in de media over dementie, maar wat is het nou eigenlijk voor een aandoening en waar krijg je mee te maken als jij of je naaste de diagnose ‘dementie’ krijgt. Wat kun je verwachten van de wetenschap? Is er ook maar iets wat dementie kan voorkomen, genezen of vertragen? Geriater Ellen Elbrecht is deze avond te gast en komt vertellen en vragen beantwoorden. Wat is het Alzheimer Café? Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Maar ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, over dementie, en over mogelijkheden voor hulp en dienstverlening. En dat allemaal in een gemoedelijke sfeer. Informatie Info: Janny Velthuis, Mantelzorgconsulent Saam Welzijn, 06-11276383. Agenda Biljarten SAAM: Iedere ma en do: 18.30 u Iedere di en do: 08.30 u Handwerken SAAM: Tweewekelijks op woensdag (even weken): 13.30-15.30 u Kulturhus de Mozaïek Koersbal SAAM: Sjoelen SAAM: Iedere ma: 09.30 u Iedere wo: 09.30-11.30 u: Kulturhus De Mozaïek 14 feb: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 14 feb: Saam Welzijn: Chillpoint Special: Kulturhus De Mozaïek 17 feb: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 18 feb: Brugstede: 14.30 u: Handwerken in het Grand Café Gratis Cursus Klik & Tik in Lemelerveld en Nieuwleusen Vrijdag 14 februari start de gratis cursus Klik & Tik: het internet op in de bibliotheek in Nieuwleusen en in Lemelerveld. Iedereen die beter wil leren omgaan met de computer en internet is welkom. Tijdens de cursus komen verschillende zaken aan bod. Zo leren deelnemers onder andere hoe je kunt surfen op het internet, hoe je kunt reserveren en boeken, hoe je iets kan kopen of verkopen op marktplaats en hoe je kunt internetbankieren. De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur. De cursus start op vrijdag 14 februari in de Spil te Nieuwleusen en in De Mozaïek in Lemelerveld. De cursus in Lemelerveld vindt plaats tussen 14.00 en 16.00 uur. De cursusdata zijn: 14 feb, 28 feb, 13 maart, 27 maart, 10 april en 24 april. Aanmelden kan via het digitale aanmeldformulier op de website van de bibliotheek bij ‘Activiteiten’ of telefonisch via 0529 432413. Eerst meer weten? Vraag informatie bij één van de Infopunten. Ook daar is aanmelden mogelijk. 20 feb: Brugstede: Muziekcafé 21 feb: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 21 feb: Brugstede: 14.00 u: Sleuteloverdracht Carnaval: Grand Café 22 feb: WH Zwarthal, concert, 15.00 u ‘Van Bach tot Rieu’ 24 feb: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 24 feb: Brugstede: 13.00 u: Stamppottenbuffet in het Grand Café 24 feb: Brugstede: 15.00 u: Bingo met de Vrienden vd Sprokkelaars 25 feb: Brugstede: 14.30 u: 26 feb: Saam Welzijn: Handwerken in het Grand Café Wandelen bij Archemer Esch Lemele 26 feb: Brugstede: 19.15 u: Bingo 28 feb: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 29 feb: Ophalen oud papier 02 mrt: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 3 mrt: Brugstede: 14.30 u: Handwerken in het Grand Café 4 mrt: Brugstede: 10.00 u: Inloopochtend 4 mrt: Brugstede 12.15 u: Gezamenlijke maaltijd, Italiaans menu 06 mrt: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 09 mrt: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal
Page 6
SamenLoop voor Hoop 2020 Concert Bargzangers zaal Dijk Lemele De Bargzangers uit Lemele gaan weer een concert organiseren op 13 maart 2020 in zaal Dijk te Lemele. Het belooft weer een geweldig spektakel te worden met een verrassend thema. Ook worden er weer gezellige meezingers ten gehore gebracht. Meer dan vijftig zangers en negen muzikanten zullen u weer een gezellige avond bezorgen. Het koor staat onder leiding van Mieke Bruins. De zaal is open om 19.00 uur en het concert begint om 19.30 uur. Bij binnenkomst wordt iedereen een kop koffie en plak cake / koek aangeboden. Kaarten alleen aan de zaal verkrijgbaar, dus kom op tijd want vol is vol. FoTo: eigen FoTo in Dalfsen gaat van start! “’t Was muisstil… je hoorde alleen het tikken van de kralen op de grond toen Pien de zaal binnenstapte. De Kanjerkralen die je krijgt bij iedere behandeling tegen kanker, of dit nu voor een prikje is of chemokuur. Zij is veertien en heeft een ketting van 601 kralen. Het laatste kraaltje is een bloemetje en dat betekent dat de behandeling is afgelopen”, vertelt voorzitter Arjen Meijer van SamenLoop voor Hoop. Hij blikt samen met vicevoorzitter Willem van Leussen terug naar de informatieavond van KWF waar alle organisatoren bij elkaar zijn gekomen om informatie te krijgen en ervaringen te delen. “Het is goed om elkaar te spreken, te versterken en te inspireren maar toen Pien Kann in de zaal stond, was zij wel het grote voorbeeld van het ‘waarom’... Waarom wij weer een SamenLoop voor Hoop organiseren in Dalfsen!” Dit laat niemand onberoerd De SamenLoop voor Hoop is een 24-uurs wandelestafette waarbij de deelnemers in teams lopen en elkaar aflossen, zodat uit elk team altijd iemand aan het wandelen is. Samenloop voor Hoop Dalfsen start op vrijdag 18 september om 16.00 uur en eindigt op zaterdag 19 september om 16.00 uur. “Dan staan we samen met lotgenoten stil bij kanker én vieren we het leven”, zegt Willem. “Pien was dat kale leukemiepatiëntje met haar knuffelkonijn, het gezicht van een campagne van KWF kankerbestrijding in 2012. Nu is zij ambassadeur van hoop! Gemiddeld krijgt 1 op de 3 mensen kanker. Iedereen kent wel iemand… Wist je dat in Nederland jaarlijks 12 mensen per uur de diagnose kanker krijgen? Met de SamenLoop voor Hoop brengen we het geld bij elkaar voor kankeronderzoek. Want daardoor wordt de kans op overleven steeds groter. Maar nog altijd overlijden jaarlijks zo’n 45.000 Nederlanders aan deze vreselijke ziekte dus is er nog steeds veel geld nodig… Toch is dat niet het meest ‘spannende’, het is juist de saamhorigheid, de openheid en het bespreekbaar maken van deze ziekte in heel Dalfsen en omgeving waar we voor gaan. Het is een evenement dat niemand onberoerd laat!” Ceremonies en andere activiteiten Misverstand over het plaatsen CO-melder hardnekkig Uit een recente online steekproef onder 1.000 mensen, uitgevoerd door de Nederlandse Brandwonden Stichting, blijkt dat 72% van de mensen niet weet waar je een CO-melder moet plaatsen. Ook heeft slechts 25% van de huishoudens in Nederland een CO-melder. Dat blijkt uit de database van WoonOnderzoek Nederland. Jet Vroege, dossierhouder Koolmonoxide bij Brandweer Nederland, schrikt als ze deze cijfers ziet. “Dit gaat mis. Het is van levensbelang dat je snel wordt gewaarschuwd als er koolmonoxide vrijkomt in je huis. En dat kan alleen door een goed geplaatste CO-melder. De afgelopen drie maanden telden we al 56 slachtoffers van een CO-vergiftiging.” Het is, zelfs onder professionals, een hardnekkig misverstand dat koolmonoxide zwaarder zou zijn dan lucht. Vroege: “CO is een fractie lichter dan lucht en heeft de eigenschap dat het heel goed mengt met lucht. In de ruimte van het verwarmingstoestel zoals een cv-ketel, haard, kachel of geiser, zal CO met de warme lucht zeker opstijgen. Om je op tijd te waarschuwen, moet de CO-melder in die ruimte dus aan het plafond, of in ieder geval zo hoog mogelijk hangen. Dit in tegenstelling tot de ruimtes waar geen verwarmingstoestel hangt, dan is het juist beter om de CO-melder op neushoogte te hangen. Dit is ook het officiële advies van de Brandweeracademie die hier onderzoek naar heeft gedaan.” Brandweer Nederland, de Nederlandse Brandwonden Stichting en de 25 veiligheidsregio’s richten zich vanaf vandaag op het juist plaatsen van CO-melders in de campagne ‘Stop CO-vergiftiging’. Aan de dood ontsnapt Als Lia niet per toeval twintig minuten eerder thuis was gekomen, dan had haar man Dick niet meer geleefd. Lia: “Hij kwam niet goed uit zijn woorden en keek mij met grote starende ogen aan, maar zag me niet. Hij werd bleek en ik dacht dat hij doodging. Toen Dick stopte met ademhalen heb ik direct 112 gebeld.’’ Ze deed de voordeur alvast open voor het ambulancepersoneel. Achteraf was dit hun redding, omdat er daardoor frisse lucht binnenkwam. Bij aankomst van de ambulance ging de CO-melder van de verpleegkundigen direct af. In het huis werd een veel te hoge concentratie koolmonoxide gemeten. Zowel Dick als Lia belandden in het ziekenhuis met een CO-vergiftiging. Door een vermoedelijk technisch mankement aan de cv-ketel had het huis zich gevuld met koolmonoxide. “Je begrijpt dat we nu wel koolmonoxide- en rookmelders hebben”, vertelt Lia. Stop CO-vergiftiging: ventileer, controleer en alarmeer In februari voeren Brandweer Nederland, de Nederlandse Brandwonden Stichting en de 25 veiligheidsregio’s campagne om CO-vergiftiging te voorkomen. Met als belangrijke boodschap: ventileer, controleer en alarmeer. Ventileer door 24/7 een rooster of raam op een kier te laten staan. Laat uw verwarmingstoestel jaarlijks controleren door een gecertificeerd bedrijf. Plaats een CO-melder in de ruimte van het verwarmingstoestel aan het plafond, zodat je gealarmeerd wordt. Met een online kennistest (www.brandwondenstichting.nl/co-test) leer je meer over het herkennen van een CO-vergiftiging en wat je moet doen als het alarm afgaat. Ook ontvang je handige tips en adviezen. Indrukwekkende ceremonies, een gezellige braderie en veel activiteiten maken de SamenLoop voor zowel de bezoekers als de deelnemers tot een onvergetelijk evenement. “Zo lopen de eregasten, mensen die kanker hebben of hebben gehad, mee met de openingsronde onder warme aanmoediging van vrienden, familie en alle andere aanwezigen” leggen de voorzitters uit, “Als het avond wordt, steken we kaarsen aan en verlichten de kaarsenzakken, met daarop een persoonlijke boodschap, het parcours. Dan staan we stil, steunen we elkaar, herdenken we mensen die zijn overleden aan kanker en steken we mensen die ziek zijn een hart onder de riem. Dat was tijdens de vorige samenloop een emotioneel moment voor veel aanwezigen.” Ook de Kinderloop is weer een onderdeel van het evenement en na 24 uur volgt de slotceremonie. Dan lopen alle deelnemers begeleid door sfeervolle muziek en gehuld in hun paarse shirt de laatste ronde samen. Daarna wordt op het podium bekend gemaakt hoeveel geld er in totaal is opgehaald. Kick-off in Onder Ons De organisatie houdt dinsdagavond 25 februari, 20.00 uur (inloop v.a. 19.30 uur), een kick-off in Onder Ons (Wilhelminastraat) voor iedere belangstellende, aanmelden is niet nodig. “Leden van de organisatie -en gelukkig staan alle ‘pionnetjes’ op hun plek om te kunnen starten, al kunnen we altijd meer vrijwilligers gebruiken! - maar ook de deelnemers en ambassadeurs, zoals burgemeester Erica van Lente die deze avond ook zal spreken, en sponsoren. We beginnen op nul en zijn zo in het verleden ook gestart: als buren met gesloten portemonnee. Dus iedereen die een warm hart heeft voor deze actie en op welke manier dan ook kan bijdragen, is welkom!” Bedrijven en andere geïnteresseerde sponsoren kunnen zich melden via sponsoringslvhd@gmail.com. De organisatie hoopt ook dat er veel spontane acties ontstaan. Nieuw initiatief En nieuw dit jaar is het initiatief van KWF om lokale projecten en vooral preventieprojecten te stimuleren want vier (door het KWF goedgekeurde) projecten maken kans op een percentage van het lokaal binnengehaald bedrag. Deze (preventie) projecten zijn van 1 t/m 28 februari aan te melden via https://samenloopvoorhoop. nl/lokaleprojecten. “Voorkomen is beter dan genezen”, zeggen de heren. “Maar dan nog… ook nu we gestart zijn met de organisatie, krijgen we te horen dat een van de vrijwilligers longkanker heeft gekregen! Kanker is een onvoorspelbare rotziekte… Het is dan ook een kippenvel moment om tijdens de samenloop op de dijk te staan en te kijken naar iedereen die meevecht en laat zien dat er hoop is! De inschrijving is gestart: https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/ overijssel/dalfsen-2020/ en de eerste teams hebben zich al aangemeld! Lees meer over SamenLoop voor Hoop op www.samenloopvoorhoop.nl Dansavond Dalfsen Zaterdagavond 15 februari wordt er weer een dansavond gehouden in het parochiehuis aan de Emmastraat 21 in Dalfsen. De avond begint om 19.45 uur. Er wordt entree gevraagd. Info: Riek vd Stouwe, tel. 06-25318333. Kale boel aan de Blikweg in Luttenberg Alleen de gedenkplaat en het kruis staan nog eenzaam in het geheel lege perk aan de Blikweg. Alles eruit, om ruimte te maken voor een nieuw pad met nieuwe bestrating, nieuwe aanplant en de 19 zwerfstenen, die Luttenbergers (en mensen uit Lemele en Lemelerveld) hebben toegezegd. We zijn benieuwd hoe het wordt! Marcel Veltjen: ” ‘t Is ‘n mooie dag!” Zaterdagmorgen half elf. Hoogenboomstraat Lemeler veld. ‘Ding- dong’, Hilde Veltjen doet open. “Hoi Bert, kom erin. Ik roep Marcel even. Koffie?” Hoe gastvrij en hartelijk wil je het hebben. Als even later Marcel aanschuift is het ijs spoedig gebroken en hebben we een prettig gesprek. Ik maak kennis met een spontane en open man, die zonder schroom of aarzeling mijn vragen beantwoordt. En Marcel heeft heel wat te vertellen. Ga er maar eens goed voor zitten! Marcel is een geboren en getogen Lemelervelder. Het is niet zo verwonderlijk dat zijn Birmingham favoriete City FC (de ploeg van Maikel Kieftenbeld) voetbalclub is, want in Marcel’s ouderlijk huis blijkt later Maikel ook te hebben gewoond. Nu we het toch over voetbal hebben: Marcel heeft een echte interlandcarriere achter de rug. Hij was doelman in het Nederlands Elftal Onder 16 en heeft verschillende interlands op zijn naam staan. Ondermeer tegen West Duitsland, Engeland, Frankrijk en Canada. “Inmiddels is mijn snelheid wat af- en mijn gewicht wat toegenomen,” vertelt hij lachend. Marcel is geboren in 1966 en ging na de lagere school naar het Floris Radewijns College in Raalte. Daarna volgde hij de opleiding werktuigbouwkunde aan de Middel bare Technische School in Zwolle. Van 1989 tot 2015 werkte hij bij de firma Kluin in Wijhe. Toen dat bedrijf stopte ging het gehele machinepark over in handen van Mogema BV in ‘t Harde en Marcel ging mee. Daar werkt hij nog steeds. Zijn specialisatie ‘langgatboren’. Dat is een heel is Eigenlijk wilde Marcel helemaal de muziek in. Daarvoor volgde hij anderhalf jaar lang een voorbereidende studie nauwkeurig werkje dat hem al eens een slapeloze nacht heeft bezorgd. Je moet namelijk van twee kanten boren en precies op de juiste plek in het midden uitkomen. Die ‘bingo’ is hem een keer mislukt.... Goed, gaan we over op de muziek. Al vanaf zijn achtste jaar is Marcel actief IN DE werper schijn bij de muziekvereniging Polyhymnia. Hij begon op de bugle, maar bespeelt daar nu de bastuba. U weet wel, ‘n grote toeter zoals Johan Kaart die ooit bespeelde in de legendarische film “Fanfare”. Marcel heeft destijds in het bestuur gezeten. Gerard Harmsen was toen de voorzitter. Ook de begeleiding van jeugdleden was zijn ‘pakkiean’. Een van de leukste dingen die hij doet, vindt Marcel, is het musiceren en optreden met de blaaskapel ‘de Heujschudders’. “Da’s altijd een feest op zich. De stemming erin zien te krijgen en samen plezier maken. Machtig mooi. We hebben zelfs ooit op een festival gestaan waar zesduizend bezoekers waren! Niet te filmen, joh!”. Geen wonder dat de donderdagavond hem heilig is. Dat is zijn ‘blaasavond’ en daar blijft iedereen af! de gehele technische inventaris over: MASmuziek was geboren en dat werd gevierd met een officiële opening met alle toeters en bellen. Tussen haakjes: ‘MAS’ is een verkorte verbastering van ‘Marcel’. Overdag staat Marcel achter de boormachine, maar de vroege avonduren zijn voor zijn bedrijf MAS. Dan houdt hij zich bezig met de reparatie en onderhoud van blaasinstrumenten. Daar hoort niet alleen het verwijderen van deuken, krassen en polijsten bij, maar ook het fijnmechanisatiewerk kleppen aan en verbindingsstukken. Vakwerk. Maar laat dat maar aan Marcel over. trompet waarvoor hij twee - maal per week op reis moest. Dat klassieke studeren beviel hem echter niet: teveel theorie. Marcel wilde maar één ding: blazen. Bovendien kwam hij in contact met een zekere heer Blaauwbroek, die blaasinstrumenten onderhield en repareerde, maar gezien zijn leeftijd daar een punt achter wilde zetten. Aan Marcel toen de vraag of hij het wilde overnemen. Lang hoefde hij niet na te denken. In 2010 nam hij Marcel is getrouwd met Hilde. Die komt van oorsprong uit Vilsteren. Ze hebben twee kinderen, een zoon (Sam) en een dochter (Fleur). Hilde staat al vijfendertig jaar als leerkracht aan de Heilig Hartschool. Hoe ze elkaar gevonden hebben is een verhaal op zich. In de jaren dat er in het weekend nog gedanst kon worden bij Reimink op het Kroonplein, had Marcel daar een bijbaantje in de bediening. De manier waarop hij zich, al jonglerend, met de volle dienbladen bier door de zaal bewoog, bleef niet onopgemerkt. En... Marcel was ook iets bijzonders opgevallen. Kortom: hij bleef verdacht lang in de buurt van hetzelfde tafeltje rondhangen.... Dat Marcel wel van een verzetje houdt moge ook blijken uit feit dat hij zich in 1996 tot Prins Carnaval heeft laten kronen. het © bert rodenburg foto’s: Marit otte En... ze schenken heerlijke koffie! Tot slot van ons gesprek kreeg ik nog een uitgebreide echte rondleiding eye-opener. In in het atelier van Marcel. Dat was voor mij een Wat een precisiegereedschap. allerhande soorten en maten. En waar het voor dient en waarvoor het gebruikt wordt? Voor mij soms totaal duister. Maar dat is dan ook het geheim van de smid. Het is een uiterst secuur en nauwkeurig werkje waar Marcel zich mee bezig houdt, dat is me wel duidelijk geworden! Het is al middag als er aan mijn bezoek een einde komt. Ik heb kennis gemaakt met Marcel en Hilde Veltjen en heb ze leren kennen als vrolijke, opgewekte en gastvrije mensen, die optimistisch in het leven staan en die, onder bijna alle omstandigheden, trouw blijven aan hun devies: “ ‘t Is ‘n mooie dag!” Zijn prinselijke toepasselijk, opzichten de Trompetter’. moeten afleggen. titel was, heel Prins ‘Marcel, Het is zeer waarschijnlijk dat hij gedurende die carnavalsdagen in meerdere de ‘blaasproef’ heeft
Page 8
Sperziebonen 500 gram los 1.79 0.89 Unox knaks of gehaktballen in saus in zak 2 blikken à 400/550 gram of zakken à 400 gram combineren mogelijk Molenbrood busbrood zonne, wit, tarwe, volkoren, licht meergranen of waldkorn 3 hele broden , combineren mogelijk AL 5.TIJD 5.97 6.87 3 VOOR 3.78 1.89 _ _ 7.38 3.69 Beemster gesneden kaas 2 pakjes à 125/150 gram combineren mogelijk Aviko Friet van ‘t huis, Ras original of Skinny fries zak 600/750 gram 1.95 2.25 1.49 Alle Vivera vleesvervangers 3 pakken combineren mogelijk 4.38 6.78 3.99 Top! van Coop kiwi schaal 4 stuks Eat Me avocado schaal 2 stuks Eat Me mango schaal 2 stuks 2.79 2.99 1.99 Neppelenbroek Lemelerveld Kroonplein 18 ma-do 8-20 uur| vr 8-21 uur | za 8-20 uur | zo 12-17 uur 3.64 2.Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van maandag 10 t/m zondag 16 februari 2020. Week 07. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend. 7.05 11.07 5.Coop appelfl appen of kersencarrees 50% KORTING 1+1 GRATIS * 2 STUKS 3 STUKS 4 STUKS Nieuwe blouses voor driebandenteams biljartvereniging Reimink De twee driebandenteams van biljartvereniging Reimink spelend in de B1 klasse van district stedendriehoek doen dit sinds kort in nieuwe blouses. Gerben Boeve (Boeve Afbouw) - Norbert Hekkink (GraphID adviesbureau) en Michel Reimink (Café Reimink) werden met een bos bloemen bedankt voor hun bijdrage hierin. Hierna werd de onderlinge wedstrijd Reimink1-Reimink 2 vervolgd door de teams die beiden nog meedoen voor de bovenste plaatsen. Thuiswedstrijden in deze competitie worden op donderdagavond gespeeld en een ieder is van harte welkom om eens kennis te maken met deze tak van het biljarten. Voor geinteresseerden in het librebiljarten kom gerust eens kijken op de vrijdagavond in de wilde bond (regionale cafécompetite). Ook bij deze gezellige strijd zijn nieuwe enthousiaste spelers voor het aankomende seizoen van harte welkom! FoTo: MarTin Zwakenberg Auto Service/Haarle - Auto van Ewijk/LHC Op zaterdag 8 februari mochten de dames van Auto van Ewijk/LHC het opnemen tegen Auto Service/Haarle. Beide teams zijn elkaar al vaker tegen gekomen in eerdere competities en vaak waren dit spannende wedstrijden. Het beloofde dus een spannende pot te worden. Na een goede warming up begonnen de dames van Auto van Ewijk/LHC sterk aan de wedstrijd. De verdediging stond goed en de keepster had mooie reddingen, waardoor er in de aanval mooie acties uitgespeeld konden worden. Dit zorgde al snel voor een voorsprong voor de dames van Auto van Ewijk/LHC. Haarle wist zich al snel te herpakken, waardoor zij weer terug kwamen. Dit zorgde voor een ruststand van 12 - 12. De tweede helft wilden de dames van Auto van Ewijk/LHC vanuit de sterke Interactieve regiokaart Brandweer IJsselland Hoe zijn de 35 brandweerposten geografisch verspreid in IJsselland, wat voor materieel staat er en hoeveel mensen heeft een post maximaal nodig om goed uit te kunnen rukken? Wie snel een antwoord wil op deze vragen, vindt ze op de interactieve regiokaart van Brandweer IJsselland op de website van Brandweer Nederland, de landelijke site voor alle 25 brandweerregio’s in Nederland. IJsselland heeft de primeur met deze nieuwe tool die in de toekomst nog verder ontwikkeld kan worden. Mensen en materieel De regiokaart werd ontwikkeld in samenwerking met het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en de webdesigner van Brandweer Nederland. De kaart is te vinden op de homepage van IJsselland, vlak onder de nieuwsitems. Je kunt een post uit de lijst selecteren of op de kaart klikken. In het scherm rechts naast de kaart zie je een overzicht van brandweermensen en materieel op de posten. We hebben per post het aantal brandweermensen vermeld dekking proberen de voorsprong te pakken. Helaas werden de kansen niet goed afgemaakt waardoor het de dames van Auto van Ewijk/LHC niet lukte om de voorsprong verder uit te bouwen. De wedstrijd eindigde met 27 - 23 in het voordeel voor Haarle. De dames van Auto van Ewijk/LHC hebben nu twee weken rust en gaan lekker carnaval vieren. Zondag 1 maart speelt Auto van Ewijk/ LHC om 12.20 uur tegen Huissen HV in Lemelerveld. Graag tot dan! dat maximaal nodig is om goed uit te kunnen rukken. Landelijk én regionaal Brandweer.nl is de landelijke website van de 25 brandweerregio’s. Op deze site delen we landelijk en regionaal nieuws en het is dé plek voor publieksinformatie. preventieDenk bijvoorbeeld en aan wervingscampagnes, mooie ervaringsverhalen en algemene informatie over de brandweer en brandweertaken. SC Lemele Progr za 15 feb thuis: 14:30 Lemele 3 - Sportclub Rijssen 4; 11:00 Lemele JO131G - JCLE JO13-2G. Uit: 14:45 DRC 2012 1 - Lemele 1; 14:30 OZC 7 - Lemele 2; 10:15 SP Daarle JO10-1G - Lemele JO10-1G; 09:30 JCLE JO8-1 - Lemele JO8-1. Auto van Ewijk/LHC Progr wo 12-2-2020: 20:45 u Harderwijk, Harderwijk DMW1 - LHC DMW2 VV Lemelerveld Progr za 15-02-2020 Thuis: 14:30 Lemelerveld MO19-1 - Eendracht ‘30 MO19-1; 14:30 Lemelerveld JO19-2 - Go Ahead Kampen JO192; 14:30 Lemelerveld JO17-1 - SJO JCO JO171; 12:45 Lemelerveld MO17-1 - SEH MO17-2; 13:00 Lemelerveld JO15-1 - SEH JO15-1; 11:15 Lemelerveld JO15-2 - Overwetering JO15-2; 11:15 - Lemelerveld JO13-3; Gramsbergen JO13-2; 10:00 Lemelerveld JO10-2 - Zwolsche Boys JO101; 10:00 Lemelerveld JO10-3 - Vroomshoopse Boys JO10-1; 08:45 Lemelerveld JO9-2 - Rohda Raalte JO9-4. Uit: 14:30 HHC Hardenberg 12 - Lemelerveld 2 (zat); 12:30 Oranje Nassau JO191 - Lemelerveld JO19-1; 09:50 Hardenberg ‘85 MO15-1 - Lemelerveld MO15-1; 12:45 Almelo JO15-2 - Lemelerveld JO15-3; 12:30 Hattem JO13-2 - Lemelerveld JO13-2; 09:00 Vilsteren JO10-1 - Lemelerveld JO10-4; 10:45 SEH JO8-2 - Lemelerveld JO8-1. 16-02-2020 Thuis: 10:00 Lemelerveld 2 - De Zweef 2; 12:00 Lemelerveld 3 - Holten 2; 12:00 Lemelerveld 8 - Haarle 4; 12:00 Lemelerveld VR1 - Terwolde VR1. Uit: 14:00 LAC Frisia 1883 1 - Lemelerveld 1; 11:30 Raalte 3 - Lemelerveld 4; 11:30 Rohda Raalte 7 - Lemelerveld 5; 11:30 Overwetering 3 - Lemelerveld 6; 09:00 Wijhe ‘92 VE1 - Lemelerveld VE1. De Beverbende D1 wint overtuigend van de nummer 3 in de tweede divisie Set 1 plagen we onze tegenstander, laten we ze 0-4 voorkomen, maar door onze krachten te doseren, wat de opdracht was, slaan we op het eind genadeloos toe 25-23. Lotte scoort lekker haar balletjes en draait mee in de geoliede machine! Set 2 de beverburcht zou instorten zo was de informatie op internet, de bevers komen 11-17 achter maar niks haalt ons uit de concentratie, we knokken ons terug pakken lange rally’s Romy vervangt Kyra goed op de buitenkant en Pien van D2, bekend door haar messcherpe service, moet 30 seconden wachten vanwege een haperende WIFI verbinding! Ze blijft ijskoud/stoïcijns op setpoint en serveert vakkundig strak de bal naar de tegenstander. De tegenstander vecht voor wat ze waard zijn, dat moet ook gezegd worden, maar met 25-23 winnen we terecht de set. Dan de derde set, gedreven betreden we het speelveld, Romy slaat slim via de handjes de bal uit, Stans bekend om haar Japanse verdediging skills vervangt Marlyn goed en versterkt het team. Donitas vecht voor wat ze waard zijn maar blijven een aanvallend doorzichtig spelletje spelen, wij daarentegen gaan slimmer spelen combinatie van beuken en tikken. Stans deelt de genadeklap uit door op matchpoint glaszuiver een ace te produceren: 27-25. Met 4 punten in de tas betreden we het veld en vechten onder luid geluid van de toeschouwers voor wat we waard zijn maar op het eind pakt Donitas terecht de vierde set. Gelukzalig duiken we de kantine in om onder het genot van een biertje ons voor te bereiden op Carnaval. 5 september nog eerst openclub meiden A en C in Lemelerveld, 29 februari gaan we naar de Friese hoofdstad om daar een sportieve revanche te nemen. Het volledige verslag is te lezen op sukerbiet.nl. FoTo: MarTin Zwakenberg PSV Lemelerveld Anouk Warmelink startte met haar B pony Charing Lady in Haarle. In de klasse L2 Cat ABC liet Anouk 2 super mooie proeven zien die werden beoordeeld met 196.5 en 190.5 punt. Dit was zelfs 2 keer goed voor de overwinning! Meer info: vereniginglemelerveld Facebookpagina. www.paardensportof like de Bingo “Bij Brugstede” Woensdagavond 26 februari wordt er weer een gezellige bingo georganiseerd in Brugstede. Alle senioren uit Lemelerveld en omstreken zijn hierbij van harte welkom. Er kunnen weer leuke prijzen gewonnen worden. De avond begint om 19.15 uur en vindt plaats in het Grand Café “Bij Brugstede”.

LE 5feb2020


Page 0
39e jaargang nr. 1928 - 5 februari 2020 Toiletpapier-actie Op vrijdag 7 en zaterdag 8 februari komt onze jeugdprinses Manoontje met haar Raad van Elf bij u aan de deur om toiletpapier te verkopen! Vrijdagavond komen zij langs de deuren ín het dorp en zaterdag komen ze in het buitengebied langs. Het geld dat opgehaald wordt tijdens deze toiletpapieractie komt bij de Lemelerveldse jeugd terecht. Het wordt o.a. gebruikt voor deelname aan de jeugdraad, de voorstelling(en) tijdens de galamiddag en natuurlijk voor iets lekkers bij de kindermiddag. Zoals elk jaar luidt ons motto: Foto’s: Martin Zwakenberg Prins Pé van ‘t Café heerser Sprokkeldorp 2020 Afgelopen zaterdag is het carnaval in Lemelerveld officieel geopend met een gala. ’s Middags was het eerst de beurt aan de jeugd. Onder grote belangstelling gaf Prins Pek zijn scepter over aan Prinses Manoontje (Manon Butink). Na de galamiddag werd door Prins Oetra en zijn Raad van elf de kerkdienst bijgewoond in de Heilig Hart Kerk. Hier deed ook Prins Oetra nog even een woordje. Om 20.30 uur begon de gala-avond van de Sprokkelaars. Een avond met als hoogtepunt natuurlijk de bekendmaking van Prins carnaval 2020. Maar voor dit hoogtepunt werden eerst nog een aantal mensen in het zonnetje gezet. In een bomvolle residentie werd Marco Veltmaat benoemd tot erelid der Sprokkelaars omdat hij al 22 jaar lid is van de vereniging. De Sprokkelaars konden drie nieuwe leden voorstellen. Miranda Aalberts en Nicole van Putten sluiten aan bij de Sprokkelaars Jeugd en Freddy ten Kleij werd officieel in de Raad van elf geïnaugureerd. Sprokkelaars van het jaar 2020 zijn geworden; Team Sukerbiet, zij mochten een mooie cheque in ontvangst nemen. Na al deze officiële handelingen was ook voor Prins Oetra de tijd gekomen om een geweldig carnavalsjaar af te sluiten en de scepter door te geven. Na zijn laatste proclamatie werd hij door heuse ziekenbroeders (familie en kameraden) op een brancard de Residentie uit gedragen. Daarna was de roemruchte carnavalsvereniging een moment prinsloos. Rond de klok van 22.30 uur kwam hier verandering in. De lampen gingen uit en een schitterende vlaggenparade betrad de Residentie. Het olympisch carnavalsjaar in Sprokkeldorp werd op gepaste wijze geopend. Dat één van de vlaggendragers de nieuwe Prins was kon toen nog niemand vermoeden. Na een geweldige lichtshow stond hij daar echter wel plotseling; Prins Pé van ’t Café (Patrick Bouwmeester). In het dagelijks leven is deze Prins de uitbater van café ’t Hoekje. Met de nieuwe Prins kon het feest losbarsten. Met DJ Team ’t Einde achter de draaitafel en de PPM band op het podium werd het een fantastisch feest. En het bleef nog lang gezellig in het Sprokkeldorp…. 7e Multimate Sukerbiet Trailrun: ‘Mooie trail, loodzwaar, wel genieten’ Op zondag 2 februari 2020 durfden 329 deelnemers de uitdaging aan tijdens de 7e editie van de Multimate Sukerbiet Trailrun. De start was dit jaar vanaf Camping de Lemeler Esch waar de deelnemers desgewenst vooraf hadden kunnen overnachten. De nacht en ochtend voor de start had het fors geregend zodat het parcours als pittig kon worden omschreven. In totaal 164 lopers (dames en heren) vertrokken voor de afstand van elf kilometer. Aangezien niet alleen de startlocatie maar ook het parcours dit jaar iets was veranderd, bleek de afstand uiteindelijk iets langer dan elf kilometer. Wilma van der Geer uit Zwolle finishte als eerste dame in 59.45, op de voet gevolgd door Jolanda Van Dam-Dijk uit Lemele. John Team Sukerbiet heeft na de SealEco MTB Challenge en de Acon Kerstwandeling met de opbrengst van dit derde evenement weer een mooie aanvulling voor haar deelname aan de Roparun dit jaar. De Roparun is een evenement waarbij deel nemers in teamverband, van Parijs naar Rotterdam hardlopen en daarmee een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Foto: Hans Heerink Koop een rol, dan doet u de kindercarnaval een lol! Namens De Sprokkelaars Jeugd Brinkman uit Nieuwleusen finishte als eerste heer in een tijd van 55.02; Rolf Nijboer uit Dalfsen werd tweede. Het parcours van de 25 kilometer bereikte maar liefst drie maal het hoogste punt van de Lemelerberg en heeft daarmee 350 hoogtemeters. Voor deze afstand verschenen 165 lopers aan de start. In training voor een tocht van maar liefst 100 kilometer werd de eerste plaats bij de dames een prooi voor Arenda Könnecke uit Nijverdal; Lidia Meijer uit Hollandscheveld werd tweede. Bij de heren bereikte Willem Wijma uit Leeuwarden als eerste de finish in 1.45.54; ‘good old’ Aard van der Vinne uit Dedemsvaart werd tweede. De ruim dertig vrijwilligers van (en rondom) Team Sukerbiet konden terugkijken op een geslaagd evenement. Ook de reacties van de deelnemers waren lovend: ‘Mooie trail, loodzwaar, wel genieten’, ‘Was een heerlijke en pittige trail! Bedankt voor de prima organisatie en toffe route.’, ‘Super leuke trail. Super leuke route! Goede organisatie!’
Page 2
Met verdriet in ons hart, omdat we haar moeten missen, maar met veel mooie herinneringen aan haar leven, hebben we afscheid moeten nemen van onze lieve zuster, schoonzuster en tante Geziena Kelder-Kleinlugtenbeld Sientje We wensen de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe voor de komende tijd. Dinie Scholing Jennie en Feite de Haan Ali en Herman Veltmaat Neven en nichten Februari 2020 Nieuws van het Plaatselijk Belang Nieuws van het Plaatselijk Belang Jaarvergadering Plaatselijk Belang 11 februari 2020 Locatie: Café Reimink Inloop: vanaf 19.30 uur Aanvang vergadering: 20.00 uur Agenda Spontane fotografie Tel. 06-30 98 23 90 of 0572-37 38 91 _________________________ - Volleybalvereniging De Bevers. Opgave en informatie bij Edmunda Hogenkamp, tel. 0546-67 34 93. _________________________ _________________________ _________________________ - Vakantiewerker voor klusjes gezocht, 2 tot 4 uur per week. Tel nr. 0646058550. _________________________ _________________________ - Te koop: Orgel, Viscount CL 40 met 2 klaviers. Klep om te sluiten. Volledige pedaalbak en orgelkruk. Telefoon 0572301592. _________________________ _________________________ - Voetbalvereniging Lemelerveld. Opgave jeugdleden via www.vvlemelerveld.nl Bij vragen bel Judith in ‘t Veld, 0572-371227. Agenda Locatie: Café Reimink Inloop: vanaf 19.30 uur Aanvang vergadering: 20.00 uur 1. Opening door de voorzitter Erik Jansen Holleboom 2. Notulen ledenvergadering 12 februari 2019 3. Jaarverslag 2018 en 2019 4. Korte presentatie Duurzaam Leefbaar Lemelerveld 5. Stand van zaken provinciale weg N 348 6. Financieel jaarverslag 7. Verslag kascommissie Jan Beukenkamp en Paul Stijns 8. Bestuurszaken: - Aftredend: Yvette Wagenmans - Aftredend: Gé Nijboer - Pauze Verkiesbaar: Ietje Pauw Verkiesbaar: Ietje Pauw 9. Presentatie door B & W Dalfsen 10. Behandeling schriftelijke vragen vanuit de zaal 11. Rondvraag 12. Sluiting van de avond door de voorzitter om 22.30 uur Pauze HULSMAN BESTRATING V.O.F. Riool-, grond- en straatwerkzaamheden Specialisatie: sierbestrating Tjalkstraat 5 - 8152 CM Lemelerveld - Tel. 0572-37 29 64 Fax 0572-37 38 88 - Mobiel 06-25 04 75 07 9. Presentatie door B & W Dalfsen 10. Behandeling schriftelijke vragen vanuit de zaal 11. Rondvraag 12. Sluiting van de avond door de voorzitter om 22.30 uur _________________________ - Slank en fit met Herbalife! 30 dagen geld terug garantie Janny van Dijk, tel: 0572372242 0655864114. _________________________ _________________________ in lemelerveld en omgeving uitgave: THEO JANSEN VERBOUW & ONDERHOUD Onderhoud / verbouw / renovatie tegel-, metsel- en timmerwerk Lemelerveldseweg 106 - 8152 DE Lemelerveld Telefoon 0572-37 23 29 - Mobiel 06-83 20 82 88 Plaat- en richtwerk l Schadetaxatie-verzekering l Ruitmontage l Uitdeuken zonder spuiten l Spuitwerk l Een uitvaart die past bij uw wensen vertrouwd, respectvol en betrokken Uitvaartverzorging en begeleiding Hendrie Arnold Tel. 06 206 327 21 (dag en nacht bereikbaar) Kerkstraat 32a, 8151 AP Lemelerveld info@uitvaartverzorging-hendriearnold.nl www.uitvaartverzorging-hendriearnold.nl Persoonlijke begeleiding, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent Industrieterrein ‘t Febriek Handelsweg 25 Lemelerveld Tel. (0572) 37 24 37 www.gebrmasmanautoschade.nl Licht industrieel spuitwerk l Caravanrepair l Nano lakverzegeling l Gratis leen-auto l 24/7 spoedservice: 0572 37 24 37 EUROGARANTBEDRIJF Vier jaar garantie Autoschade? Als autoschadeherstel ook waardeherstel moet zijn, ga dan naar... drukkerij van asselt ambachtsweg 3 8152 ba lemelerveld redactie, advertenties en administratie: ambachtsweg 3 lemelerveld T 0572-37 21 55 E info@drukkerijvanasselt.nl I www.drukkerijvanasselt.nl inleveren • advertenties: zwart/wit: dinsdags tot 10.00 uur kleur: ‘s maandags tot 10.00 uur • redactioneel: ‘s maandags tot 09.00 uur bezorgklachten: • bebouwde kom lemelerveld: tel. 0572-37 21 55 (drukkerij van asselt) • buitengebied: tel. 0572-37 15 08 (fam. weelink) doorgeven vanaf vrijdag _________________________ - Huishoudhulp gevraagd voor 2 halve dagen per week. Tel. 0572-36 72 14, Hooilanden 45. 1. Opening door de voorzitter Erik Jansen Holleboom 2. Notulen ledenvergadering 12 februari 2019 3. Jaarverslag 2018 en 2019 4. Korte presentatie Duurzaam Leefbaar Lemelerveld 5. Stand van zaken provinciale weg N 348 6. Financieel jaarverslag 7. Verslag kascommissie Jan Beukenkamp en Paul Stijns 8. Bestuurszaken: - Aftredend: Yvette Wagenmans - Aftredend: Gé Nijboer - Jaarvergadering Plaatselijk Belang 11 februari 2020 verschijnt elke week huis aan huis Nu al € 5750,voor duofiets de Huisarts: tel. 0572-37 17 22 Avond- en weekenddienst huisarts: tel. 0900 - 333 63 33 Apotheek Lemelerveld: tel. 0572-37 05 21 GGD Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar “Soms heb je een vraag” Inloopspreekuur: iedere do 9.00-10.00 u. Ds. C. Keersstraat1, Lemelerveld, tel. 088-4430702 ZGR Brugstede MIEN(Thuiszorg) Klantkompas 0572-744050 Spoednummer 088-6564280 klantkompas@zgr.nl Tandartspraktijk Lemelerveld tel. 0572 74 52 52 bereikbaar elke werkdag van 09.00-12.00 uur www.tandartspraktijklemelerveld.nl Avond- en weekenddienst tandarts: tel. (0572) 39 59 32 Verloskundigen: Gemmare: tel. (0548) 61 65 10; spoednummer: tel. 06-28 47 27 74 Mammacafé Nijverdal, 1e en 3e wo vd maand, 10.00-11.30 u Zwanger & Zo: tel. (0548) 62 03 26; spoednummer: tel. 06-20 10 30 48 www.MoedersvoorMoeders.nl Aanmelden kan t/m 11e week vd zwangerschap: tel. 088-2780000 info@moedersvoormoeders.nl Carinova Thuiszorg: tel. 0900-86 62 (24/7) (0570) 51 85 64 www.carinova.nl Rosengaerde Zorg Thuis: tel. 06-10 02 32 58 (24/7) www.rosengaerde.nl Weekenddienst apotheek: Spoedrecepten: za en zo gesloten. Buiten openingsuren: Isala Apotheek: 038-424 54 74. Op za en zo van 09.00-12.00 u is Apotheek Heino ook open: 0572-39 28 88 Dierenarts: Dag en nacht bereikbaar: tel. (0529) 43 53 63 Praktijk voor fysio-, manuele-, oedeem- en geriatrietherapie, acupunctuur, Corefit en FIT krukkenuitleen: tel. 37 21 58 / voor Lemele: 06-57 04 59 78, bgg 37 21 58 Praktijk voor Osteopathie Natasha Stigter D.O.-M.R.O. tel. 06-50 84 41 70 www.pvo-osteopathie.nl AcupunctuurBreed/Karel Beck: meten is weten Klassieke en moderne technieken www.acupunctuurbreed.nl tel.:370422 /06-20 40 30 38 acupunctuurbreed@gmail.com WAARDEVOL ZIJN praktijk voor psychodynamische therapie & coaching, tel. 06-46 67 43 23 Praktijk voor psychologische hulp en begeleiding: Info/afspr. tel. 06-53 21 74 60 Therapeutische coach PMA-Coach/Trainer - Counseling-Coach tel. 06-30 370 212 www.pma-joseholtmaat.nl Zorgwinkel Salland: hulpmiddelen Tel. (0572) 36 32 35 www.zorgwinkelsalland.nl Ergotherapie Salland 06-450 428 77 www.ergotherapie-salland.nl Spreekuur Alg. Maatsch. Werk: do 9.00-10.00 u, Kulturhus De Mozaïek Alg. Hulpdienst Graag Gedaan Tel. 37 25 49 / b.g.g. 37 19 89 Diabeteslijn: tel. (033) 463 05 66 St. Terminale Thuiszorg Ommen e.o: tel. (0529) 45 23 30 (24 u/dag) Sociaal Steunpunt Kerken: Tel. 37 01 00 • ma en do: 9.15-11.30 u Alarmnummer politie/brandweer: 112 Servicepunt Gemeente Dalfsen: Iedere woensdagmiddag: 15.30-17.30 u Kroonplein 62 - Tel. (0572) 37 39 78 8 en 9 februari: Protestantse Gemeente Lemelerveld zo 10.00 u: Themadienstcommissie Protestantse Gemeente Lemele zo 10.00 u: da. Chrisstoffers, Zwolle Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) zo 09.30 u: ds. J.M. de Groot, Wezep; zo 14.30 u: ds. L.H.Th. Kooij, Nieuwleusen R.-K. Kerk za 19.00 u: Geen viering; zo 09.00 u: Woord-/Comm. viering (Dameskoor) Pastoraal werker M. Klein Overmeen Nieuws van het Plaatselijk Belang Jaarvergadering Jaarvergadering Plaatselijk Belang 11 februari 2020 Op 11 februari houdt Plaatselijk Belang haar jaarvergadering. Voor volledige informatie: zie advertentie elders in dit blad. 12. Sluiting van de avond door de voorzitter om 22.30 uur Kubus opgehaald Het eindbedrag van € 5750,- voor de duofiets voor de Kubus in Lemelerveld is behaald! Dat kunnen de Vrienden van de Sprokkelaars en de Kubus met trots meedelen. ‘We hadden nooit durven dromen dat we het bedrag zo snel bij elkaar zouden hebben. Dit allemaal mede dankzij de donaties van verschillende teams, organisaties en natuurlijk de inwoners van Lemelerveld en omliggende dorpen. We vinden het super dat zoveel mensen uit het dorp zich hebben ingezet’, aldus de Vrienden van de Sprokkelaars. De Gagelkealtjes uit Nijverdal vieren carnaval met een vleug Sprokkelbloed Ergens in de jaren `80 beleefde het carnaval in Nijverdal een hoogtepunt en ging vervolgens bijna ondergronds verder. Geen optocht meer, zo hier en daar wat verklede kinderen op school en pogingen het feest nieuw leven in te blazen. Toch leek het niet echt van de grond te komen. Tot een jaar of 3 geleden toen De Gagelkealtjes besloten om samen met de scholen het kindercarnaval serieus op te pakken, en dit lukte. Van een kind of 50 zitten ze nu op een 300 kinderen die bontgekleurd de polonaise lopen in de Residentie van De Gagelkealtjes. De stap om groter te groeien was gezet. Met een heus carnavalsfeest die zelfde avond voor de volwassenen, was het carnaval weer een feit. Groeien is nog steeds iets wat de carnavalsvereniging De Gagelkealtjes ambieert. Dit jaar werd iemand met echt carnavalsbloed gevraagd om Prins Carnaval te worden van Nijverdal. Zijn antwoord was meteen overtuigend JA!! Zijn naam Twan schrijver (Prins Twan de 1e). De geboren Lemelervelder is een carnavalsman in hart en nieren. Als klein jochie bij pa (Wim Schrijver) zat hij al op zijn nek op het podium bij Zaal Reimink. Bij moeder (Hermien Schrijver) zat carnaval ook in het bloed. Na Twan zijn verhuizing naar Nijverdal werd carnaval wel gewoon door gevierd maar zijn droom om ooit in het blauw op de prinsenwagen door Lemelerveld te trekken was wel in rook op gegaan. Maar in 2020 is zijn droom toch deels werkelijkheid geworden. Hij staat nu in het blauw in Gagelkoele (Nijverdal). Nu wordt carnaval niet alleen door een prins geleid maar ook in samenwerking met een Adjudant. Deze moest dus ook nog gevonden worden. Ramon Engbers werd hiervoor gevraagd en ook hij hoefde daar niet over na te denken. Ook in Ramon Engbers zijn aderen stroomt carnavalsbloed. Zijn vader is vroeger prins carnaval geweest van cv de Kotterboertjes uit Nijverdal. Nu berust het toeval dat Ramon zijn vrouw ook een rasechte Lemerlerveldse is… Marloes Veltien. Met deze twee heren aan het roer is er al behoorlijk veel invloed vanuit Lemelerveld en de Sprokkelaars toegevoegd aan De Gagelkealtjes. Ook nu met Prinses Aggie van de Sukkewortels uit Haarle die haar roots ook in Lemelerveld heeft liggen bewijst het zich maar weer dat de beste bestuurders tijdens het carnaval uit Lemelerveld komen. De carnaval van De Gagelkealtjes is een week vervroegd ivm de schoolvakanties. Hierdoor een mooie reden om een extra carnavalsdag te vieren. Mochten Lemelervelders -Sprokkelaars- toch een kijkje willen nemen en de sfeer willen proeven bij de Gagelkealtjes dan zijn ze 14 februari van harte welkom van af 20.30 uur in de Residentie aan de Koersendijk 25 te Nijverdal. ALAAF! Foto: eigen Foto Het idee voor een eigen duofiets voor de Kubus kwam van de Vrienden van de Sprokkelaars, in overleg met de bege leiding van de Kubus. De dagbestedingslocatie voor mensen met een verstandelijke beperking droomde al geruime tijd van een eigen duofiets. Het 12,5 jarig bestaan van de Kubus was een mooie gelegenheid om dit goede doel te koppelen aan de nieuwjaarsduik in Lemelerveld. De deelnemers aan de dagbesteding zetten zich namelijk al lange tijd in voor de samenleving in het dorp. Zo halen zij bijvoorbeeld glas op bij Brugstede, de voetbalvereniging en inwoners van Lemelerveld. Ook ruimen de deelnemers het oud papier op in de klassen van de Regenboogschool en schenken ze koffie voor de leerkrachten. De actie om het doel te koppelen aan de nieuwjaarsduik was een groot succes. Er werd ruim € 1500,- opgehaald door de duikers, daar bovenop deed team Sukerbiet een forse donatie van € 1400,-. Naast de nieuwjaarsduik werden allerlei initiatieven in Lemelerveld bedacht om het eindbedrag voor de duofiets te behalen. Bij Reimink Biljart werd de pot gedoneerd, Olé en belangennetwerk verstandelijk gehandicapten KansPlus gaven een mooie donatie en bij de Coop kon statiegeld gedoneerd worden. Al met al mooie initiatieven die hebben geleid dat de duofiets voor de Kubus inmiddels is besteld. Foto: eigen Foto
Page 4
INSTALLATIEBEDRIJF Hulsman LEMELERVELD Ambachtsweg 20 - 8152 BA Lemelerveld - Tel. (0572) 37 21 29 a.s. zondag: Voltastraat 3 - 8013 PM Zwolle (038) 465 82 65 www.blok-huls.nl DTD 1 www.roggendorf.nl Ten Broeke makelaardij www.tenbroeke.nl 14.00 uur sportpark Heidepark SCHILDERS - AFBOUW EN VASTGOEDONDERHOUD ONDERHOUD - SCHILDERS - AFBOUW - ISOLATIE LEMELERVELD AMBACHTSWEG 4 TEL. (0572) 37 17 77 Lemelerveld 1 - Handelsweg 39, 8152 BN Lemelerveld Tel. (0572) 38 26 80 Fax (0572) 38 26 85 www.centsinfra.nl Partner in wegbeheer U vindt bij ons een prima ingespeeld team Rabobank Drukkerij Van Asselt Druk Ontwerp Binnen- buitenreclame Ambachtsweg 3 - Lemelerveld - Tel. (0572) 37 21 55 www.drukkerijvanasselt.nl Handelsweg 2 8152 BN Lemelerveld Tel. (0572) 37 87 50 - Fax (0572) 37 30 21 www.harrynijboer.nl ____________________________________________________ - Straatzand, tuingrond, compost, metselzand, grind, zandbakkenzand nodig? Bel 0572-37 12 90 Roelofs Lemelerveld. Zowel afhalen als bezorgen is mogelijk. ____________________________________________________ nestkastjes Voetbalvereniging Lemelerveld ZATERDAG 8 FEBRUARI Thuis: 14:30 Lemelerveld 2(zat) Bergentheim 5 14:30 Lemelerveld JO19-1 JVC Dedemsvaart JO19-1 14:30 Lemelerveld JO17-2 SJO FC Dalfsen JO17-3 13:00 Lemelerveld JO15-3 Haarle JO15-2 11:15 Lemelerveld JO13-1 PH Almelo JO13-1 08:45 Lemelerveld JO13-2 Olympia’28 JO13-2 10:15 Lemelerveld JO11-1 Schalkhaar JO11-1 08:45 Lemelerveld JO11-2 DETO JO11-3 10:00 Lemelerveld JO10-2 FC RDC JO10-2 10:00 Lemelerveld JO10-3 De Zweef JO10-4 08:45 Lemelerveld JO9-1 SJO FC Dalfsen JO9-2 08:45 Lemelerveld JO8-1 Heerde JO8-1 08:45 Lemelerveld JO8-2 Uit: JVC Dedemsvaart JO8-1 13:00 Tubantia MO19-1 12:00 KHC JO19-1 11:00 SVVN JO17-1 15:00 ST: HMC MO17-1 Lemelerveld MO19-1 Lemelerveld JO19-2 Lemelerveld JO17-1 Lemelerveld MO17-1 13:00 Lochem SP JO15-1 Lemelerveld JO15-1 09:00 JVC Dedemsv. MO15-1 Lemelerveld MO15-1 11:00 De Zweef JO15-1 10:30 SJO JCO JO13-2 08:30 WHC JO12-1 Lemelerveld JO15-2 Lemelerveld JO13-3 Lemelerveld JO12-1 10:00 Marienberg JO11-1 Lemelerveld JO11-3 08:30 Hardenberg ‘85 JO10-1 Lemelerveld JO10-1 09:30 HHC Hardenberg JO10-4 Lemelerveld JO10-4 10:00 Markelo JO9-2 09:00 De Zweef JO8-5 Lemelerveld JO9-2 Lemelerveld JO8-3 ZONDAG 9 FEBRUARI Thuis: 14:00 Lemelerveld 1 12:00 Lemelerveld 4 12:00 Lemelerveld 5 10:00 Lemelerveld 6 10:00 Lemelerveld VE1 Uit: 11:00 Twenthe 2 11:15 Markelo 2 12:00 Schalkhaar VR1 DTD 1 Wijhe ‘92 4 Ulu Spor FC 2 Turkse Kracht 7 Overwetering VJO11-1 Lemelerveld 2 Lemelerveld 3 Lemelerveld VR1 De gemeente Dalfsen deelt 1.000 gratis nestkastjes uit aan inwoners. Ondanks dat dit niet dé oplossing is voor het stijgende aantal eikenprocessierupsen, is aangetoond dat koolmezen, pimpelmezen en ook andere vogels eikenprocessierupsen eten. Door nestkastjes op te hangen in de buurt van eikenbomen worden ze gestimuleerd om deze rupsen op te eten. Inwoners kunnen tot en met 11 februari 2020 een nestkastje aanvragen op www.dalfsen.nl/nestkastje. Inwoners die via de website een nestkastje hebben aangevraagd ontvangen een aanvraagbevestiging in de mail. Op vertoon van deze aanvraagbevestiging kunnen inwoners een nestkastje ophalen op woensdag 12 februari tussen 13.00 uur en 15.00 uur bij onder andere de gemeentewerf te Lemelerveld. Uiteraard is de actie alleen bedoeld voor inwoners uit de gemeente Dalfsen en maximaal één aanvraag per adres. De vogelkastjes zijn gemaakt door medewerkers van stichting Dalfsen Werkt. Zij hebben Douglas houten planken gebruikt met een verwachte levensduur van 10 tot 15 jaar. Om ervoor te zorgen dat de koolmezen eikenprocessierupsen gaan Gratis de eikenprocessierups. Dit gebeurt in het begin van het voorjaar, zodra de rupsen uit de eitjes zijn maar nog geen brandharen hebben. Daarnaast kiest de gemeente er steeds nadrukkelijker voor om insectvriendelijk te gaan beheren en te kiezen voor biologisch bermbeheer. Insecten die op deze plekken afkomen, zoals de roofwants en de gaasvlieg, zijn natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. In de kernen, waar ondanks alle acties nog overlast blijft bestaan, worden de nesten van de eikenprocessierups in gemeentelijke bomen tot 5 meter hoog zoveel mogelijk weggezogen na een melding. Dit geldt ook voor gemeentelijke bomen langs inritten en tuinen in het buitengebied. Ook helpt het als inwoners hun tuin vergroenen (meer groen en minder tegels) of stukjes tuin inzaaien of aanplanten met streekeigen bloemen en planten. De gemeente Dalfsen heeft zich aangemeld voor het Topsectoren-onderzoek Beheer eikenprocessierups van Wageningen Environmental Research. Doel van het onderzoek is het minimaliseren van de maatschappelijke en ecologische impact van de eikenprocessierups en de maatregelen ter beheersing hiervan. De gemeente Dalfsen werkt ook samen met andere overheden in Noordwest Overijssel om te komen tot een regionale aanpak. Dit gebeurt onder leiding van de provincie Overijssel en eten is het advies aan inwoners vanaf eind maart begin april te stoppen met het voeren van vogels. Zo gaan ze zelf actief op zoek naar voedsel. Het blijft nodig om de overlast van de eikenprocessierups ook op andere manieren aan te pakken. Zo blijft de gemeente inzetten op het biologisch preventief bestrijden van gemeenten Raalte en Oldenzaal. Het doel is om te komen tot een zoveel als mogelijk eenduidige aanpak in beheersing en communicatie. Programma Themadienst in de Brugkerk Zondag 9 februari wordt er een themadienst gehouden in de Brugkerk. Aanvang: 10.00 uur. Het thema is : Wat bezielt jou?! Je ziet het soms, mensen die vol passie en overgave iets doen dat je denkt hoe komt het toch dat zij zo gedreven, bezield zijn? Daar willen we met elkaar op doorpraten, en we laten ons door de bezieling inspireren met muziek, beelden en teksten. We nodigen u van harte uit deze themadienst met ons mee te vieren. werkgroep tHeMadiensten Ontdek SCOUTING Thema week: veilig en gezond Scouting is naast lekker buiten spelen, natuur in, vrienden maken, veel plezier hebben ook dé plek waar kinderen spelenderwijs veel leren. De afgelopen weken hadden we het thema Veilig en Gezond. • De bevers gingen het dorp en hebben gekeken welke verkeersborden daar allemaal zijn. • De welpen hebben een ‘pleisterroute’ op lantaarnpalen gelopen. Ze hebben met de leiders gekeken naar de nooduitgangen in gebouw, uitleg gekregen over brandslang, brandblussers en branddeken. • De explorers en roverscouts hebben uitleg gehad van de brandweer en hebben geleerd hoe ze slachtoffers moesten redden uit een lokaal vol rook. Het was een leuke en leerzame avond. Brandweer Lemelerveld bedankt! Reparatiepunt Lemelerveld Woensdag 5 februari is er voor het eerst dit jaar weer een reparatiepunt. Duurzaam Leefbaar Lemelerveld organiseert een reparatiepunt bij Leer- en werkbedrijf “de Enk” aan de Vilstersestraat te Lemelerveld. We nemen steeds makkelijker afscheid van apparaten als ze stuk zijn, maar is dat altijd wel nodig? Het motto van “Het reparatiepunt”! Weggooien? Luttenberg viert vrijheid! * Nu op Facebook! * Volg alles op weg naar 11 april 2020 We laten de datum van 75 jaar vrijheid in Luttenberg niet onopgemerkt voorbijgaan. Volg alle ontwikkelingen rond het monument, de heroïsche fietstocht vanuit Normandië, het programma in eigen dorp, dagelijks beschreven op Facebook, wekelijks een berichtje in de Alleman. Foto’s en verhalen zijn welkom! Tel. 06-221 78997. E-health bijeenkomst Mozaïek goed bezocht Wist u... - dat woensdag 12 februari om 20.00 uur de gemeente Dalfsen een informatieavond over het Centrumplan Dalfsen organiseert? Tijdens deze avond, die plaatsvindt in de Raadzaal van het gemeentehuis, worden aanwezigen bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. Ook worden de schetsen van het Centrumplan Dalfsen gepresenteerd. De presentatie start om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. De gemeente werkt, samen met inwoners en ondernemers, aan de toekomst van het Dalfser dorpshart. In het najaar van 2017 heeft de gemeenteraad de toekomstvisie ‘Dorp aan de Vecht’ vastgesteld. Hierover is door veel mensen uit het dorp meegedacht, onder andere via de campagne ‘Dalfsblauw!’ Van een centrumvisie wordt nu toegewerkt naar een centrumplan. We nodigen belangstellenden van harte uit voor de informatieavond over het Centrumplan Dalfsen. Meer informatie over de centrum visie staat kunnen belangstellenden op www.dalfsblauw.nl. Hier zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief ‘Het Dalfsblauwtje’. De opkomst was goed. Bezoekers konden zich laten informeren over de mogelijkheden die er zijn op gebied van E-health. Hulpmiddelen die er op gericht zijn om het voor mensen mogelijk te maken dat zij langer thuis wonen. Ilja Bomers van het mantelzorgteam was de gastvrouw voor deze middag. Wethouder Schuurman gaf het belang aan van slimme technologie. Speciale gast was mevrouw Nijkamp uit Dalfsen. Ilja ging met haar in gesprek over de Compaan. Mevrouw Nijkamp vertelde over haar ervaring met deze speciale tablet voor senioren. Waarom ze er aan begonnen is, wat ze met de Compaan doet en hoe ze de begeleiding door vrijwilligers van de Uitprobeerdienst heeft ervaren. Hierna kregen de bezoekers de gelegenheid om diverse hulpmiddelen te bekijken en te proberen. Carinova en de Uitprobeerdienst presenteerden zich met een tafel vol slimme technologie. Kunstenaars gezocht voor Brugstede! Het kunstweekend van Kunst om Dalfsen vindt dit jaar plaats op 2 en 3 mei 2020. In de gehele gemeente Dalfsen zijn diverse kunstpunten waar een heel divers aanbod van kunst is te zien. Woonzorghuis Brugstede doet dit jaar ook weer mee. Wij roepen kunstenaars op die hun werk willen tentoonstellen op de overdekte kunstmarkt op Brugstede. Er is ook ruimte om demonstraties te geven. Voorwaarde is dat de kunstenaar zelf ook beide dagen aanwezig is van 9.00 tot 17.00 uur. Dus maak jij schilderijen, keramiek of een andere kunstvorm die je graag wilt laten zien, geef je dan op bij j.kleinekoerkamp@ zgr.nl. Of bel 0572-328070. Voor deelname aan dit kunstweekend wordt een bijdrage gevraagd. Er is ruimte voor 12 kunstenaars. Bij meer aanmeldingen kiest Brugstede 12 kunstenaars om het aanbod zo divers mogelijk te houden. Mooi niet! Zonde en helemaal niet duurzaam in deze wegwerpmaatschappij. Daarnaast vinden we het belangrijk om er een sociaal gebeuren van te maken, de koffie staat altijd klaar en een praatje is snel gemaakt. Iedere eerste woensdag van de maand kunt u daar tussen 09.30 uur en 12.00 uur uw kapotte spullen (kosteloos) laten repareren. Radio stuk of boormachine draait niet meer zo goed? Kom gerust langs en de klusjesmannen zullen hun uiterste best doen om u weer met een werkend apparaat naar huis te laten gaan. Repareren doen ze gratis, al wordt een vrijwillige bijdrage natuurlijk wel op prijs gesteld. Klussen graag uiterlijk aanleveren tot 11.30 uur. Meer info: secretariaat@ duurzaamleefbaarlemelerveld.nl. Winterconcert in Elckerlyc Zondag 9 februari 2020, aanvang 14.30 uur wordt in de muziekzaal van Elckerlyc een WINTERCONCERT verzorgd door het Walhalla Hoornkwartet. Een muzikale middag vol tijdloze, klassieke en moderne muziek. Laat je oren strelen! Er wordt entree gevraagd. De 4 hoornisten van het Walhalla hoornkwartet zijn allen afkomstig uit de zuidwesthoek van Friesland en hebben elkaar leren kennen tijdens het spelen bij koperensemble “Koperguod” Dit ensemble vierde onlangs zijn 15-jarig jubileum. Walhalla hoornkwartet, bestaande uit Ingrid Deen, Sybren Renema, Hiltje Blom en Ant van Berkum, daarentegen is nog zeer jong en zag het levenslicht december afgelopen jaar. De composities van o.a. Hänsel, Shaw en Ostansky zijn oorspronkelijk voor hoornkwartet geschreven; ook worden arrangementen van bekende melodieën gespeeld en komen thema’s van filmmuziek van John Williams voorbij. Foto’s: eigen Foto’s
Page 6
Onze Boeren Voordeeltas • 4 kipschnitzels • 4 saucijsen • 4 slavinken • 4 gehaktballen samen 15.00 Maak kans op deze stoere traptractor! AL HET GOEDE Kloosterkoor maakt VAN DE BOER van Uw Slager Manenschijn Wij zijn trots op het kwaliteitsvlees dat we verkopen èn trots op de boer waar wij ons vlees inkopen. Er wordt namelijk de zorg en aandacht gegeven die u mag verwachten als u kiest voor een hoogwaardig stukje vlees! Zo zorgen we er met elkaar voor dat u elke dag een lekker stukje vlees op uw bord heeft liggen. Koop een Boeren Voordeeltas. lever je kassabon in met naam, adres, telefoonnummer en duimen maar! De actie is geldig van 4 t/m 15 februari. kleurrijke come-back! Voorafgaand aan de gala-avond, was er traditiegetrouw een carnavalsviering in de Heilig Hartkerk. Voor Prins Oetra nagenoeg zijn laatste taak, in zijn functie als Prins der Sprokkelaars. De Raad van Elf stond hem dapper ter zijde. Voorganger Pastor Noordink richtte een warm welkom aan alle aanwezigen. Hij sprak trotse en dankbare woorden over Lemelerveld en over allen die dagen, nachten, maanden, zinvol bezig zijn. Bijvoorbeeld met de voorbereidingen en organisatie van het complete carnavalsgebeuren. Opschepper Gait Jan Pochebuhl deed er nog een schepje bovenop en wist alles nog wat rooskleuriger te maken. Een beste bril sierde het altaar. Het thema van de viering luidde dan ook; ‘Anders Kijken’! Nou, dat is gelukt. Bezoekers keken hun ogen uit, of wisten niet waar ze kijken moesten: Een prachtig vroom nonnenkoor song serene liederen. Maar toen er door een andere bril gekeken werd, gingen ze los met een ware sisteract. Met Moeder Overste op piano en Zuster Simpel als front-vrouw. De Heujschudders bliezen ook flink wat muziek in de viering, wat uiteindelijk resulteerde in een uitbundige polonaise door de kerk! Voor elke bezoeker was er een bril, met de overweging: ‘Geef ons een bril met andere glazen, zodat we ons over elkaar kunnen verbazen. En het goede blijven zien in alles om ons heen, want dat kunnen we niet alleen’! Aan het einde werd iedereen bedankt voor de voorbereiding, de medewerking en de aanwezigheid. Prins Oetra nodigde alle aanwezigen uit om na de viering in zaal Reimink verder te feesten op de gala-avond, met de bekendmaking van de nieuwe prins of prinses. Het startsein voor een nieuw carnavalsjaar. Alaaf! tekst: Modi / Foto’s: Hans Heerink Bewust beter De Gildehoen groeit op met respect voor dier, en milieu en is volledig antibiotica-vrij. De dieren krijgen volwaardig voedsel, groeien op natuurlijke wijze op, beschikken over stro in de stal, hebben meer ruimte en kunnen het uitgestrooide voer rustig scharrelend oppikken. Sallands varkensvlees Heerlijk mals varkensvlees van topkwaliteit met de volle smaak van het Sallandse land. Dit vlees is eerlijk en uniek door de betrouwbare herkomst, gezonde voeding met verse granen en olijfolie, de natuurlijke leefomgeving van de varkens, en de ambachtelijke verwerking. Vechtdal rundvlees Ons rundvlees is afkomstig uit het Vechtdal. Het beste rundvlees van de Blonde d’Aquitaine runderen. Deze koeien grazen op natuurgronden in het Vechtdal. Het vlees van dit ras is rijk van smaak, mooi van kleur en constant van kwaliteit. Dagelijks nieuws: dalfsennet.nl sukerbiet.nl Jeugdprinses Manoontje! Zaterdag 1 feb. heeft prins Pek de 1e zijn stokje door gegeven aan Manon Butink, oftewel prinses Manoontje! Na een grote opkomst van de oude jeugdraad, de grote raad, de Heujschudders en de jeugdprinsen van de Piepenplassers en de Hoonhakkers heeft de nieuwe jeugdraad zich gepresenteerd aan een verwachtingsvol publiek. Aan de hand van een aantal vragen kwam het publiek er geleidelijk achter dat prinses Manoontje de jeugdprinses van de Sprokkelaars van carnaval 2020 zal zijn. Prinses Manoontje sprak haar eerste proclamatie en daarna barstte het feest los onder leiding van DJ Jasper Esman. Er werd gedanst, gesprongen en gezongen en natuurlijk liep onze prinses Manoontje voorop in de polonaise. Jet & Joep verzorgden een spetterende voorstelling, kinderen werden geschminkt en wederom werd er volop gedanst. Het was een geslaagde middag; een mooie aftrap voor carnaval 2020! werkgroep sprokkelaars Jeugd foto’s jeugd: Martin Zwakenberg Jaarvergadering ZijActief Met een welkomstwoord en het gedicht “Goede Wensen” door voorzitster Annie Kelder, werd de jaarvergadering geopend. Bestuur en leden kunnen op een geslaagd 2019 terugkijken. Het was een afwisselend jaarprogramma met goede opkomst, hetgeen bleek uit het jaarverslag. Mede ook door een gezond financieel verslag, die op deze avond door de leden werden goedgekeurd. Nieuwe kas- en reiscommissieleden hebben zich aangemeld. Wijk 10 is gekozen voor de invulling van de ledenavond/middag van 15 april a.s. De dag- en avondfietstochten worden dit jaar verzorgd door wijk 8. Daarnaast is de Kerstviering voor 2021 in handen gekomen van wijk 12. Vele bedankjes waren er voor de leden die in het afgelopen jaar hun bijdrage hebben geleverd. Vervolgens gaven Rabo thuisadviseurs Diederik Verhoek en Ada Bakker uitleg over “Veilig Financieel ouder worden”. Om zelfredzaamheid in de toekomst te vergroten, waaronder o.a. onlinebankieren en andere bankzaken, helpen en geven zij advies in diverse servicepunten of eventueel thuis in het geval u niet mobiel bent. Ook het regelen voor de toekomst wat bij Wist u... - dat op de agenda van de CDA onder andere energieopwekking voor eigen gebruik op de agenda staat? De CDA-fractie heeft vorig jaar aandacht gevraagd voor meer mogelijkheden bij eigen huis of bedrijf, bijvoorbeeld als het gaat om kleine windmolens. We merken dat de vraag naar kleine windmolens in het buitengebied toeneemt. Momenteel is een ashoogte van 15 meter bij agrarische bedrijven toegestaan. Wanneer een kleine windmolen met 5 meter verhoogd mag worden, wordt er al zo’n tien procent extra energie opgewekt. Een welkome aanvulling op het energievraagstuk! - dat de inschrijving van de SamenLoop voor Hoop is gestart? https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/overijssel/dalfsen-2020/ en dat de eerste teams zich al hebben aangemeld? Meer info: www.samenloopvoorhoop.nl. P.c.b. de Regenboog bezoekt Geissler Donderdag 30 januari heeft groep 7/8 van basisschool de Regenboog een kijkje genomen in de wereld van de installatietechniek. De middag begon met een gastles waarin de kinderen hoorden over waar je techniek voor nodig hebt, hoe een wereld zonder techniek eigenlijk geen wereld zou zijn en over hoe installatietechniek ook in de landbouwsector van een groot belang is. Daarna mochten de kinderen in het bedrijfspand van Geissler komen kijken, hier zagen ze de verschillende functies binnen het bedrijf, de verscheidenheid aan materialen in het magazijn en mochten ze tot slot zelf aan de slag. Het was een erg leuke en leerzame middag. Gezamenlijke avond ZijActief en Drieklank De gezamenlijke avond van de vrouwen verenigingen wordt gehouden op woensdag 12 februari. De leden worden hartelijk welkom geheten door Drieklank in de voorhal van de Brugkerk. Aanvang 20.00 uur. Wij hopen op een goede opkomst. bestuur drieklank Auto van Ewijk/LHC Afgelopen weekend speelden de dames van Auto van Ewijk/LHC om 12.20 uur tegen de koploper Plus Severijn/ Heeten dames 1. Van te voren beloofde het een spannende wedstrijd te worden en niets was minder waar. De dames van Heeten openden de wedstrijd en vanaf het begin bleef de stand dicht bij elkaar. Vooral in de eerste helft werden er door beide ploegen veel kansen gemist, Heeten raakte veel de paal en de lat en doelpogingen van LHC werden gestopt door de keeper. Heeten wist net iets vaker te scoren wat leidde tot een ruststand van 15-18 in het voordeel van de uitploeg. In de tweede helft wisselde de stand de hele tijd, de ene keer in het voordeel van Heeten en de andere keer weer in het voordeel van LHC. Aan het eind van de wedstrijd stond de verdediging van de dames van LHC goed dicht maar ondanks dat wist Heeten alsnog van afstand te scoren. Tot de laatste seconde was het spannend en bleven beide teams strijden voor de winst. Helaas eindigde de wedstrijd in een winst voor de dames voor Heeten met een eindstand van 27-28. PSV Marwinus Eline Gerrits heeft met haar paard Eddy tijdens de wedstrijd te Wierden afgelopen zondag bij het Enkelspan dressuur klasse L een 1e plaats behaald en dit werd beoordeeld met 193 punten. Amy Hendriks had haar paard Kandor gezadeld voor de wedstrijd te Balkbrug en behaalde daar een mooie 2e plaats in de L2 dressuur en dit werd beloond met 193,5 punten. de bank of wat bij de notaris geregeld moet worden, kan besproken worden, aldus de adviseurs. Voldoende uitleg werd er gegeven over financieel misbruik van ouderen en kwetsbare doelgroepen. Door het spelen van een fraude-bingo, werden verschillende fraudevormen behandeld. Ook marktplaats, WhatsApp, SMS en phishing mails kwamen aan de orde. Na de pauze deed kandidaat-notaris Marianne Knol uitleg over het levenstestament, een testament wat werkt voor onverwachte situaties tijdens het leven! Om de gang naar de rechtbank te voorkomen is een levens-testament belangrijk!, aldus de notaris. Over wensen die u vast kunt leggen, zoals bankzaken, eventueel huisverkoop, belastingzaken, medische beslissingen etc., en door wie u het allemaal geregeld wilt hebben, b.v. partner en/of kind, familie of een professionele bewindvoerder, werd duidelijk uitleg gegeven. Diverse vragen van de leden, zoals testament wijzigingen, werden beantwoord. Ook de Privacywetgeving kwam aan de orde. ZijActief beleefde een belangrijke en informatieve avond, waarin de nieuwjaarsborrel en de hapjes niet ontbraken. Tenslotte werden de genodigden beloond met een leuke geschenkenmand, als dank voor hun duidelijke uiteenzetting. Basisschool Ichthus staakt Aan ‘t Zandeinde Basisschool Ichthus en kijk-, doe- en zorgboerderij Aan ’t Zandeinde beide uit Lemele, hebben vorige week vrijdag de handen ineen geslagen. Leerkrachten hebben deze middag hun hart, hoofd en handen ingezet voor de zorgboerderij in plaats van voor de leerlingen, als onderdeel van hun stakingsdag. Ook het team van cbs Ichthus maakt zich zorgen of er in de toekomst de onderwijskwaliteit kan worden blijven geboden en worden ontwikkeld, zoals men dat nodig vindt voor de leerlingen. Deze zorg is de reden geweest om aan te sluiten bij de landelijke onderwijsstaking die de afgelopen donderdag en vrijdag heeft plaatsgevonden. Om duidelijk te maken dat ook de nood wordt gezien in andere sectoren, is besloten om dit om te zetten in ‘doen’, nadat het team ’s ochtends had gewerkt aan de schoolontwikkeling. Samen met de mensen van Aan ’t Zandeinde werkten leerkrachten mee, aan wat de eerste aanzet is voor een nieuw terras. Dit terras is onderdeel van een groter project waarbij de kijk-, doe- en zorgboerderij activiteiten gaat aanbieden op het gebied van ervaren en beleven. Een bijzondere en geslaagde samenwerking deze middag. Auto van Ewijk/LHC Brugstede is op zoek naar vrijwilligers Brugstede is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. WIJ ZOEKEN: • Hulp/ondersteuning bij het serveren van de warme maaltijd in het Grand Café, van 11.00-13.00 uur (dagen in overleg). • Organist voor het muzikaal begeleiden tijdens de weeksluiting op vrijdagavond, van 18.30-20.00 uur (één keer per 14 dagen, op invalbasis) Contactgegevens: j.kleinekoerkamp@ zorggroepraalte.nl 0572-328070, Joke Kleine Koerkamp PSV Lemelerveld Zeer succesvol weekend voor Trudie en Joëlle Schutte. Joëlle startte met haar D pony Reigershoeve Saray in Den Ham. In de klasse M2 reed ze 2 mooie proeven die werden beoordeeld met 189,5 en 192.5 punt. Hiermee mocht ze 2x de 1e prijs in ontvangst nemen. Trudie startte met haar paard Havyra in Balkbrug. In de klasse L1 reed ook Trudie 2 super mooie proeven die werden beoordeeld met 191.5 en 196.5 punt. Ook dit was goed voor 2x een 1e De Bevers Progr za 8 feb: 12.30 u. Meisjes B3 - Reflex MB2, 12.30 u. Meisjes B2 - Kangeroe MB1, 12.30 u. Meisjes C1 - Set Uppers MB1, 12.30 u. Meisjes C3 - Dac MC1, 14.30 u. Dames 6 - De Schutters D2, 14.30 u. Meisjes B1 - VC Sneek MB1, 14.30 u. Meisjes C2 - VC Zwolle MC2, 16.30 u. Dames 2 - VC Sneek D3, 16.30 u. Dames 3 - SVW D1, 16.30 u. Dames 5 - En Bloc D2, 16.30 u. Dames 4 - vv Ouvol D2, 19.00 u. Dames 1 - Donitas D2. prijs! Meer info: www.paardensportvereniginglemelerveld of like de facebookpagina. Progr. di 4 feb: 20:45 u Zwolle, Zwolle DMW1 - LHC DMW1. Prog. wo 5 feb: 21:10 u L’veld, LHC DMW2 - Raalte DMW1. Prog. za 8 feb: 11:00 u L’veld, LHC C2 - Holten C2; 9:20 u - 10:20u F toernooi Wijhe, Wijhe’92 F4 - LHC F2; Voorwaarts F3 - LHC F2; ABS F2 - LHC F2; 9:20 u - 10:40 u F toernooi Holten, ABS F1 - LHC F1; LHC F1 - Broekland F2; Voorwaarts F1 - LHC F1; 9:55 u Zwolle, Zwolle E1 - LHC E1; 10:40 u Klarenbeek, Klarenbeek C1 - LHC C1; 10:50 u Zwolle, Zwolle E2 - LHC E3; 12:30 u Wijhe, Wijhe’92 D1 - LHC D1; 13:20u Raalte, Kwiek E3 - LHC E2; 15:00 u Haarle, Haarle D1 - LHC D2; 19:30u Haarle, Haarle Dames 1 - LHC Dames 1. Prog. zo 9 feb: 10:00 u Dalfsen, Dalfsen A2 - LHC A1; 11:00 u Twello, Voorwaarts B2 - LHC B1; 15:35 u Heeten, Heeten Dames 4 - LHC Dames 4. SC Lemele Progr za 8 feb thuis: 14:30 Lemele 1 - ATC’65 1; 14:30 Lemele 2 - Hardenberg ‘85 6; 10:15 Lemele JO12-1 - De Zweef JO12-2G; 11:00 Lemele JO11-1G - Langeveen JO11-1; 08:45 Lemele JO101G - SJO JCO JO10-5G; 08:45 - Lemele JO9-1G - JCLE JO9-2G; 08:30 Lemele JO8-1 - SJO JCO JO8-3. Progr za 8 feb uit: 17:00 Almelo 3 - Lemele 3; 10:00 Daarlerveen JO17-1 - Lemele JO17-1G; 10:30 DES JO15-1 - Lemele JO15-1G; 09:00 Bergentheim JO13-2 - Lemele JO13-1G; 10:00 Swift ‘64 JO11-2G - Lemele JO11-2G.
Page 8

LE 29jan2020


Page 0
39e jaargang nr. 1927 - 29 januari 2020 Beste Sprokkelaars en Sprokkelinnen, Een jaar lang mocht ik heerser over het Sprokkeldorp zijn. Wat heb ik een prachtige tijd beleefd. Eén ding is zeker: Lemelerveld, daar zit muziek in! De keerzijde van de medaille is dat het er voor mij bijna op zit. Nu is het tijd om het stokje, oftewel het Olympisch vuur, door te geven. Ik kan u verzekeren: samen met Lukus 2.0 heb ik een ‘nieuwe’ gevonden die al maanden in de startblokken staat om met u het Olympisch Carnaval te vieren! Ik nodig u dan ook van harte uit om zaterdag 1 februari mij uit te zwaaien en de nieuwe Prins(es) te verwelkomen in onze Olympische Arena: Residentie Reimink. U bent van harte welkom vanaf 20.30 uur. Graag tot dan! Meedoen is belangrijker dan winnen! Einde fietsvierdaagse Na bijna 10 jaar fietsvierdaagse stopt de organisatie met de fietsvierdaagse. In 2011 namen Kulturhus de Mozaïek en Cycling Lemelerveld gezamenlijk het initiatief om de fietsvierdaagse nieuw leven in te blazen. Onder het motto ‘Heel Lemelerveld op de fiets’ werd er enthousiast gestart met het uitzetten van routes, benaderen van rustpunten en het werven van de nodige vrijwilligers. Tijdens de fietsvierdaagse werden dagelijks alle routes met pijlen bewegwijzerd. Een heel karwei maar het maakte onze fietsvierdaagse wel bijzonder en het werd goed gewaardeerd. We begonnen met 200 deelnemers! Een nieuwe traditie was geboren. Nu, na bijna 10 jaar hebben we helaas moeten besluiten om te stoppen. De laatste jaren krijgen we steeds minder deelnemers. De opmars van e-bikes en vele prachtige goed uitgezette fietsroutes in onze omgeving zorgden ervoor dat mensen steeds vaker zelf de fiets pakken en op hun door hun zelf gekozen tijdstip. Ons doel ‘heel Lemelerveld op de fiets’ is behaald maar niet langer door middel van de fietsvierdaagse. Burgemeester gaat vreemd (bij Plankenkoorts) Het zou een titel kunnen zijn, die een volle zaal zou trekken, zeker als het ook nog een vrouw blijkt te zijn. Maar wees gerust, het gaat niet over onze eigen Erika, maar om de burgemeester van de grensplaats Hardhuizen. Met als titel “Bij ons aan de grens” zette onze plaatselijke toneelvereniging een prachtige komedie op de planken. Met Sander de Greef als niet te kloeke stationschef, ineens zonder snor, moest de mensensmokkel in deze grensplaats een halt toegeroepen worden. Uiteindelijk wist hij als een echte Sherlock Holmes de zaak op te lossen, waarbij hij zelfs een gewapende man (nieuwkomer Joost Krisman) in de boeien sloeg. Ook het laatste optreden van Coby de Greef (na 45 jaar!!) was weer weergaloos. Wat een natuur talent, maar ook de man met de kleinste rol Jeroen Groenendijk (Chaled Al-Habibi), die de zaal wist te boeien als Marokkaanse polygamist. Ook een compliment aan de techniek, die het geluid en belichting puik voor mekaar had. Het is genieten van een stukje kunst met een kleine K, met lokale acteurs, die je echt een middag/ avond kunnen vermaken De publieke belangstelling viel woensdagavond tegen met veel lege stoelen. Gelukkig was de tweede voorstelling van afgelopen zondagmiddag wel uitverkocht, dit tot grote vreugde van de crew. Onze aansporing om toch naar deze middag te komen heeft gelukkig effect gehad. De spelers kunnen weer vol goede moed werken aan het volgende stuk, dat gespeeld gaat worden tijdens het 9e lustrum. Ik ben er zeker weer en hopelijk met mij vele anderen. Dit stukje kleinkunst in ons dorp mag niet verloren gaan. TeksT: WillemvanTrui FoTo’s: Hans Heerink Wij danken u voor vele jaren vertrouwen en gezelligheid. Al onze vrijwilligers, van stempelaars tot route-uitzetters Bedankt! Cycling Lemelerveld en Kulturhus de Mozaïek ADVERTENTIE Adverteren in Wij informeren u graag over de aantrekkelijke tarieven Tel. (0572) 37 21 55 info@drukkerijvanasselt.nl www.drukkerijvanasselt.nl of scan deze QR Code Laat uw hond, kat of konijn VOORDELIG VACCINEREN! Op 6 februari van 14.00-15.30 uur is een dierenarts aanwezig. Voor meer info kijk op www.drwoof.nl Kerkstraat 27, Lemelerveld T (0572) 37 12 31
Page 2
Liefde, zo mooi en zo fijn Nog meer liefde te delen Nu we met z’n drietjes zijn Afgelopen week hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze buurvrouw Welkom lieve Tess 17.01.2020 Trotse ouders Gerben & Leonie Grootemarsink Hoenderweg 3a 8152 DW Lemelerveld Willy Brandt-Hensens Wij wensen haar man Wim, kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe om dit verdriet en verlies te dragen. Buurtvereniging Zidobi Lemele Computerreparaties Kogelman, Veenweg 19, Luttenberg Tel. 0572-37 19 52 Open van ma. t/m vr. 19:00 tot 21:00 ____________________________________________________ - Container bestellen? Roelofs Lemelerveld bellen 0572-37 12 90. Containers van 2 tot 30 m3 ____________________________________________________. ____________________________________________________ - Slank en fit met Herbalife! 30 dagen geld terug garantie Janny van Dijk, tel: 0572-372242 0655864114. ____________________________________________________ verschijnt elke week huis aan huis in lemelerveld en omgeving uitgave: drukkerij van asselt ambachtsweg 3 8152 ba lemelerveld T 0572-37 21 55 E info@drukkerijvanasselt.nl I www.drukkerijvanasselt.nl inleveren • advertenties: zwart/wit: di. tot 10.00 uur kleur: ma. tot 10.00 uur • redactioneel: ma. tot 09.00 uur bezorgklachten: • bebouwde kom lemelerveld: tel. 0572-37 21 55 (drukkerij van asselt) • buitengebied: tel. 0572-37 15 08 (fam. weelink) doorgeven vanaf vrijdag Agenda Biljarten SAAM: Vechtgenotenhuis pakt uit op Wereldkankerdag 4 februari is het Wereld kankerdag. Ieder jaar wordt op die dag stilgestaan bij de impact van kanker, een ziekte waarmee een op de drie Nederlanders in zijn of haar leven wordt geconfronteerd. Slogan dit jaar is: ‘Kanker zet je wereld op de kop’ en 216 organisaties uit de zorg, preventie en inloophuizen zetten zich die dag in om hun gezamenlijke aanbod onder de aandacht te brengen. Het Vechtgenotenhuis doet uiteraard mee aan deze dag en zet haar deuren wagenwijd open. Het inloophuis is normaliter al een warm thuis voor iedereen die met kanker te maken heeft (gehad) en velen weten hun weg te vinden naar het huis. Waar de één behoefte heeft aan een luisterend oor wil de andere graag scheppend bezig zijn en zijn of haar gevoel in een creatief project verwoorden. In het kader van Wereldkankerdag heeft het Vechtgenotenhuis alle registers open getrokken om een nog gevarieerder en mooi programma samen te stellen om deze bijzondere dag te ondersteunen en meer glans te geven. Vanaf tien uur is iedereen van harte welkom voor een verwenochtend. Meer info: www.vechtgenoten.nl. Iedere ma en do: 18.30 u Iedere di en do: 08.30 u Handwerken SAAM: Tweewekelijks op woensdag (even weken): 13.30 -15.30 u Kulturhus de Mozaïek Koersbal SAAM: Iedere ma: 09.30 u Sjoelen SAAM: Iedere wo: 09.30-11.30 u: Kulturhus De Mozaïek Bingo SAAM: Iedere 2e di van de maand: 14.00 u: Kulturhus De Mozaïek 29 jan: Saam Welzijn: Wandelen bij Arriën/ Koeland 31 jan: Saam Welzijn: Kinderactiviteit Kinderdisco: 19.00-21.00 u 01 feb: WH Zwarthal, concert, 15.00 u ‘Wintertime’ 3 feb: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 4 feb: Brugstede: 14.30 u: Handwerken in het Grand Café 5 feb: Brugstede: 10.00 u: Inloopochtend 5 feb: Brugstede: 12.15 u: Gezamenlijke themamaaltijd 7 feb: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 9 feb: Amfitheater Het Lommerrijk Luttenberg: 14.30 u: Winterconcert door het Waldhoornkwartet 10 feb: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 11 feb: Brugstede: 14.30 u: Handwerken in het Grand Café 12 feb: Saam Welzijn: Wandelen bij Gedachtenishoek Lemelerberg 14 feb: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 17 feb: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 18 feb: Brugstede: 14.30 u: Handwerken in het Grand Café 20 feb: Brugstede: Muziekcafé 21 feb: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 21 feb: Brugstede: 14.00 u: Sleuteloverdracht Carnaval: Grand Café 21 feb: Gezellige middag met de Herfstklanken in het Kulturhus 22 feb: WH Zwarthal, concert, 15.00 u ‘Van Bach tot Rieu’ 24 feb: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 24 feb: Brugstede: 13.00 u: Stamppottenbuffet in het Grand Café 24 feb: Brugstede: 15.00 u: Bingo met de Vrienden vd Sprokkelaars 25 feb: Brugstede: 14.30 u: Handwerken in het Grand Café 26 feb: Saam Welzijn: Wandelen bij Archemer Esch Lemele 26 feb: Brugstede: 19.15 u: Bingo 28 feb: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 29 feb: Ophalen oud papier 02 mrt: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 3 mrt: Brugstede: 14.30 u: Handwerken in het Grand Café 4 mrt: Brugstede: 10.00 u: Inloopochtend 4 mrt: Brugstede 12.15 u: Gezamenlijke maaltijd, Italiaans menu 06 mrt: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 09 mrt: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 10 mrt: Brugstede: 14.30 u: Handwerken in het Grand Café 11 mrt: Saam Welzijn: Wandelen bij Vilsteren Kluizenaarshut 13 mrt: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 14 mrt: WH Zwarthal, concert, 20.00 u ‘Passie Pasen Samenzang’ 16 mrt: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 17 mrt: Brugstede: 14.30 u: Handwerken in het Grand Café 19 mrt: Muziekcafé Grand Café Brugstede Huisarts: tel. 0572-37 17 22 Avond- en weekenddienst huisarts: tel. 0900 - 333 63 33 Apotheek Lemelerveld: tel. 0572-37 05 21 GGD Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar “Soms heb je een vraag” Inloopspreekuur: iedere do 9.00-10.00 u. Ds. C. Keersstraat1, Lemelerveld, tel. 088-4430702 ZGR Brugstede MIEN(Thuiszorg) Klantkompas 0572-744050 Spoednummer 088-6564280 klantkompas@zgr.nl Tandartspraktijk Lemelerveld tel. 0572 74 52 52 bereikbaar elke werkdag van 09.00-12.00 uur www.tandartspraktijklemelerveld.nl Avond- en weekenddienst tandarts: tel. (0572) 39 59 32 Verloskundigen: Gemmare: tel. (0548) 61 65 10; spoednummer: tel. 06-28 47 27 74 Mammacafé Nijverdal, 1e en 3e wo vd maand, 10.00-11.30 u Zwanger & Zo: tel. (0548) 62 03 26; spoednummer: tel. 06-20 10 30 48 www.MoedersvoorMoeders.nl Aanmelden kan t/m 11e week vd zwangerschap: tel. 088-2780000 info@moedersvoormoeders.nl Carinova Thuiszorg: tel. 0900-86 62 (24/7) (0570) 51 85 64 www.carinova.nl Rosengaerde Zorg Thuis: tel. 06-10 02 32 58 (24/7) www.rosengaerde.nl Weekenddienst apotheek: Spoedrecepten: za en zo gesloten. Buiten openingsuren: Isala Apotheek: 038-424 54 74. Op za en zo van 09.00-12.00 u is Apotheek Heino ook open: 0572-39 28 88 Dierenarts: Dag en nacht bereikbaar: tel. (0529) 43 53 63 Praktijk voor fysio-, manuele-, oedeem- en geriatrietherapie, acupunctuur, Corefit en FIT krukkenuitleen: tel. 37 21 58 / voor Lemele: 06-57 04 59 78, bgg 37 21 58 Praktijk voor Osteopathie Natasha Stigter D.O.-M.R.O. tel. 06-50 84 41 70 www.pvo-osteopathie.nl AcupunctuurBreed/Karel Beck: meten is weten Klassieke en moderne technieken www.acupunctuurbreed.nl tel.:370422 /06-20 40 30 38 acupunctuurbreed@gmail.com WAARDEVOL ZIJN praktijk voor psychodynamische therapie & coaching, tel. 06-46 67 43 23 Praktijk voor psychologische hulp en begeleiding: Info/afspr. tel. 06-53 21 74 60 Therapeutische coach PMA-Coach/Trainer - Counseling-Coach tel. 06-30 370 212 www.pma-joseholtmaat.nl Zorgwinkel Salland: hulpmiddelen Tel. (0572) 36 32 35 www.zorgwinkelsalland.nl Ergotherapie Salland 06-450 428 77 www.ergotherapie-salland.nl Spreekuur Alg. Maatsch. Werk: do 9.00-10.00 u, Kulturhus De Mozaïek Alg. Hulpdienst Graag Gedaan Tel. 37 25 49 / b.g.g. 37 19 89 Diabeteslijn: tel. (033) 463 05 66 St. Terminale Thuiszorg Ommen e.o: tel. (0529) 45 23 30 (24 u/dag) Sociaal Steunpunt Kerken: Tel. 37 01 00 • ma en do: 9.15-11.30 u Alarmnummer politie/brandweer: 112 Servicepunt Gemeente Dalfsen: Iedere woensdagmiddag: 15.30-17.30 u Kroonplein 62 - Tel. (0572) 37 39 78 1 en 2 februari: Protestantse Gemeente Lemelerveld zo 10.00 u: ds. F. van de Hoek Protestantse Gemeente Lemele zo 10.00 u: ds. M.L. Eigenhuis Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) zo 09.30 u: ds. D.S. Dreschler, Heemse; zo 14.30 u: ds. E.J. Sytsma, Zwolle-Zuid R.-K. Kerk za 19.00 u: Carnavalsviering: pastor G. Noordink (Voices) Op zaterdagavond 1 februari om 19.00 uur zal er weer een carnavals viering worden gehouden in de H. Hart kerk. Het thema dit jaar is: “Anders kijken.” Pastor Noordink zal weer op zijn eigen manier in de viering voorgaan en door “assistenten” worden “geholpen” om het evangelie duidelijker te maken. Geslaagd optreden van Accordeola in Het Boskamp Afgelopen zondag verzorgde Accordeola een optreden in Partycentrum Boskamp in Dalfsen. Midden in het cafégedeelte, voor een goed gevulde zaal speelde het orkest een mix van klassieke en populaire nummers. Voor degene die Accordeola nog niet kende was dit een leuke gelegenheid eens te horen wat Accordeola te bieden heeft en voor sommigen was dit behoorlijk verrassend! De informele setting nodigde ook uit tot het meezingen van de rock en nederlandstalige nummers. Ook de drummer liet goed van zich horen met verschillende solo’s. Kortom, een geslaagde middag bij het Boskamp en voor herhaling vatbaar. FoTo’s: Hans Heerink CARNAVALSVIERING Ongetwijfeld levert dit weer hilarische momenten op. De Heujschudders komen om van de viering iets bijzonders te maken, terwijl de zang door Voices wordt verzorgd. Prins Carnaval met zijn raad zal de viering ook bijwonen, en hoopt dat velen voorafgaand aan de gala-avond van de Sprokkelaars hem zullen volgen. Geen paasvuur meer aan de Posthoornweg I.v.m. de aangescherpte regelgeving is er geen paasvuur meer aan de Posthoornweg in Lemelerveld! Samen zorgen voor veilige Paasvuren Het college van burgemeester en wethouders van Dalfsen verleent jaarlijks ontheffingen van het stookverbod voor Paasvuren. In 2019 is tijdens een controleronde van de Veiligheidsregio IJsselland geconstateerd dat de Paasbulten ruim boven de maximale omvang van 500 m3 zaten. De gemeente blijft de traditie van Paasvuren in de toekomst graag mogelijk maken, maar wel op een veilige en verantwoorde manier. Daarop is met organisatoren afgesproken dat ze strenger toezien op het formaat van de brandstapel en meer aandacht hebben voor de veiligheid tijdens het Paasvuur. De gemeente organiseert extra takkendagen om inwoners de mogelijkheid te bieden om takken en stammetjes in te leveren. In verband met een veilige afstand naar bebouwing, bossen en wegen mag de brandstapel onder alle omstandigheden maximaal 500 m3 zijn. Dat komt ongeveer overeen met een stapel van 16 x 16 meter met een hoogte van 6 meter. Door de toenemende droogte nemen organisatoren (meer) voorzorgsmaatregelen wat betreft eventueel vliegvuur, bijvoorbeeld door het plaatsen van een met water gevulde giertank op locatie. Mocht er in 2020, gedurende de periode van de Paasvuren, in verband met eventuele droogte, door de Veiligheidsregio weer een fase 2 ‘extra alert’ wordt ingesteld (net als in 2019), dan moeten organisatoren zelf maatregelen treffen om brandstapels eventueel te verwijderen. Dit geldt wanneer de brandstapels niet binnen een termijn van 2 weken na de oorspronkelijk geplande datum alsnog veilig aangestoken kunnen worden. Op www.natuurbrandrisico.nl kan iedereen nakijken welke fase is ingesteld op het moment van de vreugdevuren. Extra takkendagen in maart/april 2020 Omdat de brandstapel een maximale omvang van 500 m3 mag hebben is er minder ruimte voor tuinafval van inwoners. Het aantal brengdagen bij de locaties van Paasvuren zal daarom worden beperkt. Daarom organiseert de gemeente extra takkendagen in de periode maart en/of april 2020. Takken en stammetjes kunnen dan gratis ingeleverd worden bij de daarvoor bekende locaties.
Page 4
TV Lemele ‘verdient’ € 1080,- aan glasvezel actie! Koffieochtend voor partners van mensen met dementie Heeft uw partner dementie? Het kan veel steun geven om ervaringen uit te wisselen en gevoelens te delen met mensen die hetzelfde meemaken. Mensen die net als u zorgen voor een partner met dementie, begrijpen u vaak met een half woord. Ze kunnen u praktische tips en informatie geven; ze weten tenslotte precies waarmee u te maken heeft. Het mantelzorgteam van Saam Welzijn organiseert dinsdagochtend 4 februari weer een koffieochtend voor partners van mensen met dementie. Lijkt het u prettig om onder het genot van een kopje koffie of thee andere partners te spreken? Dan bent u van harte uitgenodigd. Om 10.00 uur hebben we de koffie klaarstaan in het jongerencentrum van de Trefkoele+ (ingang bij de parkeerplaats) in Dalfsen. Aanmelden is niet nodig. Als u meer wilt weten kunt u contact opnemen met Ilja Bomers (mantelzorgteam Saam Welzijn) 06-19218070 - i.bomers@saamwelzijn.nl. Door het promoten van de actie voor glasvezel aanleg in de kern van Lemele heeft Tennis Vereniging Lemele € 1080,- ‘verdiend’! In samenwerking met Voscomtronics Ommen, intermediair van Glasvezel Buitenaf Vechtdal, heeft Tennis Vereniging Lemele via haar social media kanalen 54 huishoudens in Lemele weten te overtuigen voor de aanleg van glasvezel het komende jaar. Door dit aantal werd de 40% norm gehaald, wat heeft geresulteerd in de verdubbelaar vanuit Glasvezel Buitenaf Vechtdal. Mede hierdoor is de aanleg van glasvezel in de kern van Lemele nu een feit. Tennis Vereniging Lemele is erg content met deze financiële bijdrage en beraad zich op een goed bestedingsdoel! Rico Magsino, eigenaar van Voscomtronics Ommen, kwam persoonlijk de waarde cheque bij de club overhandigen. Ook op de foto: de trotse penningmeester Arie de Jong en voorzitter René van der Linde. FoTo: eigen FoTo Langer thuis wonen met gebruik van slimme technologie (EHealth) Het is de wens van veel inwoners en hun naasten: tot op hoge leeftijd in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Het liefst zo comfortabel, zelfstandig en veilig mogelijk. Gelukkig is er met slimme technologie (EHealth) veel mogelijk om die wens waar te maken. Om EHealth bij iedereen onder de aandacht te brengen en het plezier van hiervan te laten zien organiseert Saam Welzijn, De Kern, RIBW, Carinova en de gemeente Dalfsen o.a. een bijeenkomst in Kulturhus de Mozaiek. Tijdens deze bijeenkomst kunnen bezoekers de mogelijkheden ervaren en proberen! Deze bijeenkomst is gepland: donderdag 30 januari in Kulturhus de Mozaïek van 14.30 tot 15.30 uur. Kwartfinale De Nationale Voorleeswedstrijd De Nationale Voorleeswedstrijd is een spannende leesbevorderingscampagne voor leerlingen in groep 7 en 8. Op woensdagmiddag 29 januari aanstaande organiseert de Openbare Bibliotheek DalfsenNieuwleusen de kwartfinale. De voorleeskampioenen van 16 basisscholen uit de gemeente Dalfsen strijden in de Trefkoele+ in Dalfsen om een plaats in de regionale ronde. De schoolkampioenen van dit schooljaar van Lemelerveld zijn: De Regenboog: Teun Hulsink; Heilig Hart: Luna Pot; Heidepark: Lisa Besten. Deze leerlingen uit groep 7 en 8, samen met leerlingen van andere scholen hier uit de regio, kwamen bij de voorrondes op hun school als beste voorlezer uit de bus. De twee winnaars gaan door naar regionale ronde op 11 maart in de Carrousel in Ommen. Daarna volgt de provinciale ronde. Tot slot treffen de voorleeskampioenen van alle provincies elkaar in Utrecht voor de Landelijke Finale. De jury bestaat uit Ingrid Kappert, Irene van der Vegte en Saskia Kroeze. Tijdens de pauze is er een opdracht voor alle supporters. Ook is er een optreden van leerlingen van Muziekschool MEC. Studenten van Landstede organiseren muzikale activiteiten bij Partou Lemelerveld! Zingen, dansen en muziek maken! Zo fijn om samen te doen. Afgelopen dinsdag 21 januari mochten wij bij de locatie Partou Dorpsstraat en Partou Vogelaarstraat verschillende studenten ontvangen van het Landstede College in Raalte. De studenten hebben muzikale activiteiten georganiseerd voor kinderen van de buitenschoolse opvang. De kinderen mochten deelnemen aan activiteiten als Just Dance, een muziekquiz en een muziekspel. Voor deelname aan de muziekactiviteiten hebben de kinderen zelfs een diploma ontvangen. De kinderen hebben genoten! FoTo: eigen FoTo Moeder aan de Lijn Wij nodigen jou van harte uit voor de meet-up Moeder aan de Lijn - Verandert mijn leven als ik voor je zorg? Op woensdag 11 maart, van 14.00 tot 17.00 uur in Zalencentrum de Overkant. De bijeenkomst is voor iedereen die voor iemand zorgt, of daarmee een keer te maken krijgt. Tijdens het programma gaan we onder leiding van host Eric Corton (bekend van televisie en de voorstelling Ma) aan de hand van fragmenten uit de documentaire Moeder aan de Lijn met elkaar in gesprek over wat het betekent om voor iemand te zorgen. Of het nu je moeder, man, broer, dochter of je buurvrouw is. Wil je naar de meet-up komen? Meld je dan aan vóór 4 maart via moederaandelijn.nl/dalfsen Deze bijeenkomst is speciaal voor mantelzorgers bedoeld en minder Cabaret Lemele Wilt u een leuke avond uit in Lemele? Kom dan naar de cabaretvoorstelling van 12 februari in de Schakel. Twee Recht Twee Averecht treedt dan op met hun nieuwste show Frontale Confrontatie. Dit belooft een avond vol humor. De CVL organiseert deze avond om haar 75-jarig jubileum te vieren. Aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00 uur. Er wordt entree gevraagd. Reserveren bij Bertha, tel 06-51 70 17 71. geschikt voor de zorgvrager. De discussie over de impact van mantelzorg en de confrontatie kan heftig voor hen zijn. We kijken uit naar je komst! Zalencentrum de Overkant Kerkplein 22, 7721 AD Dalfsen Inloop: vanaf 13.30 uur. Programma: 14.00 tot 17.00 uur, inclusief napraten met een hapje en een drankje Eerst meer weten? Bel 0529-482121. OPEN DAG RTC Hardenberg Valentijnshart bloemschikken inclusief bedrijvenmarkt Interesse in een opleiding in de techniek? Kom dan naar onze open dag! Op 6 februari ben je tussen 15.00 en 21.00 uur welkom bij RTC Hardenberg aan de Parkweg 3. Onze docenten en leerlingen vertellen je graag meer over onze opleidingen en beantwoorden al jouw vragen. Activiteiten Tijdens de open dag is er genoeg te zien en te doen. • Durf jij de strijd aan met een Cobot? Versla de Cobot op de bibberspiraal. • Ontdek de nieuwste technieken: virtueel lassen. • Demonstraties van leerlingen in de bouw, installatietechniek en mechanische techniek. • Timmerwedstrijden van VMBO leerlingen. Bedrijvenmarkt Maak kennis met verschillende bedrijven uit de bouw, installatietechniek en mechanische techniek tijdens onze bedrijvenmarkt. Zij kunnen je alles vertellen over hoe het in zijn werk gaat als je als leerling komt werken bij een bedrijf. En misschien maak je alvast kennis met het bedrijf waar jij straks komt te werken. Zie ook de advertentie elders in dit blad Op 12 februari van 18.30-19.30 uur kan je in Kulturhus de Mozaïek een mooi Valentijnshart maken waarin alle mooie takken en bloemen van het voorjaar te zien zijn! Onder leiding van Diny Krisman (0572-372247), Ina Dollenkamp en Tonny Veltmaat ga je een mooi bloemstukje maken in de vorm van een Valentijnshart. Er wordt een vergoeding gevraagd. Maximaal 12 kinderen. Opgeven via info@saamwelzijn.nl. Wedstrijd Erfgoed Sterren gelanceerd tijdens Biobeurs Gezocht: betrokken Overijsselaars! Op 22 januari is de wedstrijd Erfgoed Sterren, categorie ‘Anders Boeren’ gelanceerd tijdens de Biobeurs in Zwolle. Erfgoed Sterren is een wedstrijd die erfgoed verbindt aan maatschappelijke doelen. Iedereen die hier een plan voor heeft kan meedoen en naast de titel Erfgoed Ster 2020 ook € 10.000 winnen voor realisatie van zijn plan. Erfgoed Sterren heeft vijf categorieën waarvan de eerste ‘Anders Boeren’ nu gestart is. Deze categorie richt zich op mensen die een plan hebben dat erfgoed inzet als motor voor nieuwe voedselketens. Denk aan plannen voor lokale voedselproductie op een oud schoolplein, een nieuwe rol in de voedselketen voor diepvrieshuisjes of een oud erf waar zoals vroeger varkens worden gefokt. Lemelse mannen BN-ers! Aanmelden Tot 18 maart kunnen uitvoerbare plannen in deze categorie aangemeld worden op www.hetoversticht.nl/ erfgoedsterren. Naast het geldbedrag krijgen genomineerden ook professionele hulp bij de realisatie van hun plan. Publiek bepaalt mee Tot mijn blijde verbazing sla ik het tijdschrift ‘Landleven’ open en zie ik een heel stuk over het schoonmaken van De Dikke Steen! Eerder is hierover ook al eens geschreven op Sukerbiet.nl. FoTo’s: eigen FoTo’s Landleven – editie februari 2020 vanaf pagina 124. Van de ingediende plannen worden er per categorie drie genomineerd. Van 26 februari tot en met 25 maart heeft iedereen de gelegenheid om op de ingediende plannen ‘Anders Boeren’ te stemmen. Het plan met de meeste stemmen wordt sowieso genomineerd als Erfgoed Ster. De andere twee genomineerden worden gekozen door een professionele jury die bestaat uit Peter Breukink voormalig directeur Stichting Oude Groninger Kerken, Petra van den Hengel van Kennispoort, Henk Baas, hoofd afdeling Landschap Rijksdienst Cultureel Russisch koorconcert Zondag 9 februari om 15.00 uur zal het Klein Byzantijns Koor uit Utrecht optreden in de Willibrorduskerk in Vilsteren. Op het programma staan liturgische werken van Russische componisten. Het Klein Byzantijns koor uit Zeist wordt gevormd door ongeveer 25 mannen en vrouwen. Het zingt vooral liturgische liederen uit de Russisch orthodoxe traditie, psalmen en gebeden die door bekende en minder bekende componisten op muziek zijn gezet. De muziek wordt à capella gezongen. (www.kleinbyzantijnskoor.nl) Ambachtsweg 3 Lemelerveld (0572) 37 21 55 info@drukkerijvanasselt.nl Druk Ontwerp Binnen- buitenreclame Dit concert maakt deel uit van de serie Landgoedconcerten Vilsteren (www.landgoedvilsteren.nl) Erfgoed, het Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt en Het Oversticht. De voorzitter van de jury is Roy de Witte, gedeputeerde van de provincie Overijssel. De voorzitter van de jury is Roy de Witte, gedeputeerde van de provincie Overijssel. Het Overijsselse cultuurlandschap en kennis van onze traditionele voedselketens bieden unieke kansen voor de voedselketens van de toekomst. Door plannen van nu te verbinden aan het verleden ervaren we nog krachtiger wat de waarde van ons Overijsselse erfgoed is. Dat maken we zichtbaar met Erfgoed Sterren, een wedstrijd voor iedereen die met erfgoed een impuls weet te geven aan maatschappelijke doelen van de toekomst. Meer over Erfgoed Sterren: www.hetoversticht.nl/erfgoedsterren.
Page 6
Uitbreiding opleidingswerkplaats RTC Hardenberg Sinds de oprichting in 2010 is RTC Installatietechniek gegroeid van 14 leerlingen naar bijna 40. Een mooie groei; leerlingen weten steeds beter hun weg te vinden naar het RTC. Er is een uitbreiding van het opleidingsaanbod geweest; naast niveau 2 wordt nu ook de opleiding niveau 3 elektromonteur aangeboden. Door deze ontwikkelingen bleek in de afgelopen jaren, dat de opleidingswerkplaats niet voldoende ruimte meer bood. De opleidingswerkplaats is door een forse interne verbouwing uitgebreid en biedt nu de mogelijkheid om alle leerlingen op alle niveaus praktijkinstructie te geven en de PvB’s uit te voeren. Deze uitgebreide en vernieuwde opleidingswerkplaats wordt geopend op dinsdag 4 februari. Iets te vieren? Druk Ontwerp Binnen- buitenreclame Ambachtsweg 3 Lemelerveld (0572) 37 21 55 info@drukkerijvanasselt.nl __________________________________________________ - Voetbalvereniging Lemelerveld. Opgave jeugdleden via www.vvlemelerveld.nl Bij vragen bel Judith in ‘t Veld, 0572-371227. __________________________________________________ __________________________________________________ - Dagelijks nieuws: dalfsennet.nl en sukerbiet.nl __________________________________________________ Lemelerveld moeizaam naar winst In een boeiend en ook een sportief voetbalgevecht wist koploper Lemelerveld met de hakken over de sloot afgelopen zondagmiddag de punten in eigen huis te houden. Gezien het spelbeeld was een puntendeling wat meer terecht geweest, maar daar maalde na afloop niemand om in het Lemelerveld-kamp. De ploeg van Richard Smit startte overdonderend en binnen 7 minuten was het al 2-0. Stijn Kogelman roste een vrije trap vanaf de zestien bal snoeihard door de muur voor de 1-0 en enkele minuten later was Matthias Reimink weer eens onnavolgbaar. Hij tekende na een fraaie actie heel beheerst voor de 2-0. LSC 1890 werd even compleet overlopen en had de mazzel dat een verlengde vrije trap van Jeroen Exel via de onderkant lat geen doel trof. LSC herpakte zich hierna bewonderenswaardig en nam vol overtuiging het initiatief. Na 18 minuten was het Jorn Wester namens LSC die van dichtbij doelman Ramaker kansloos liet; 2-1. Diezelfde Wester, topscorer in de 2e klasse K, kopte rond de 36 minuut een voorzet schitterend binnen voor de 2-2 en tot de rust kreeg LSC zelfs kansen op meer. Doelman Rik Ramaker was weer ouderwets op dreef en verdedigend moesten alle zeilen bijgezet worden om de geen achterstand op te lopen. Na rust koos Lemelerveld voor een wat meer behoudend concept en kwamen de linies wat dichter op elkaar te spelen. De tactiek werkte uitstekend, want al binnen 5 minuten na de hervatting profiteerde Stijn Kogelman optimaal van de verkregen ruimte en scoorde zijn 2e van de middag; 3-2. LSC speelde vol op de aanval, kreeg wat mogelijkheden maar mede door het vaak slordige en onnauwkeurige spel van de oranje-witten. Het was goed te zien dat de ploeg na de winterstop nog wedstrijdritme mist. Omdat beide ploegen vol overgave speelden bleef het spannend. De jonge en snelle Naud Schrijver stond na driekwart wedstrijd aan de basis van de 4-2. Na een rush over meer dan 50 meter bediende hij invaller Jordy Lugtenberg op maat, die met een bekeken schuiver de LSC doelman kansloos liet. Wie dacht dat de wedstrijd hiermee gespeeld was kwam bedrogen uit. LSC zette vol aan en 10 minuten voor tijd werd een voorzet fraai afgerond: 4-3. Job Heerink en invaller Jaron Hulsink kregen nog een paar dikke mogelijkheden om de wedstrijd op slot te gooien. Dat lukte niet. LSC bleef een rode kaart bespaard nadat Teun in de Wal, op weg naar een leeg doel, werd getorpedeerd. De goed leidende scheidsrechter was coulant. Aanstaande zondag gaat Lemelerveld op bezoek bij mede-titelkandidaat Jubbega. Meer hierover in de voorbeschouwing eind deze week op de Lemelerveldsite. Opstelling Lemelerveld: Rik Ramaker, Jasper Gerritzen, Joey Nijenkamp, Ian Nijenkamp, Naud Schrijver, Robin Morrenhof, Jeroen Exel, Matthias Reimink ( Jordy Lugtenberg) Stijn Kogelman ( Jaron Hulsink) Wesley Vlierman (Teun in de Wal) en Job Heerink. FoTo: marTin ZWakenberg vv Lemelerveld Progr za 1 feb thuis: 14:30 Lemelerveld MO191 - FC Winterswijk MO19-1 14:30 Lemelerveld JO19-2 - Genemuiden SC JO19-2; 14:30 Lemelerveld JO17-1 - Den Ham JO17-1; 12:45 Lemelerveld MO17-1 - USV MO17-1; 13:00 Lemelerveld JO15-1 - Voorwaarts T JO15-1; 11:00 Lemelerveld MO15-1 - Sportlust Vroomshoop MO15-1; 12:00 Lemelerveld JO15-2 - Heino JO15-2; 11:15 Lemelerveld JO13-3 - HHC Hardenberg JO13-3; 08:45 Lemelerveld JO12-1 - Be Quick’28 JO12-1; 10:15 Lemelerveld JO11-3 - ST: SC Balkbrug/Avereest JO11-1; 10:00 Lemelerveld JO10-1 - PH Almelo JO10-2; 10:00 Lemelerveld JO10-4 - Lemele JO10-1; 08:45 Lemelerveld JO9-2 - Colmschate ‘33 JO9-3; 09:00 Lemelerveld JO8-3 - Heeten JO8-3 Progr za 1 feb uit: 14:30 Gramsbergen 7 - Lemelerveld 2(zat); 14:00 Twello SV JO19-1 - Lemelerveld JO19-1; 15:00 Wesepe JO17-1 - Lemelerveld JO17-2; 11:30 Nieuw Heeten JO15-1 - Lemelerveld JO15-3; 10:30 Olympia’28 JO13-1 - Lemelerveld JO13-1; 08:30 Berkum JO13-2 - Lemelerveld JO13-2; 10:00 Helios JO11-1 - Lemelerveld JO11-1; 08:30 Vroomshoopse Boys JO11-2 - Lemelerveld JO11-2; 10:00 Activia JO10-2 - Lemelerveld JO10-2; 08:45 ST: SC Balkbrug/Avereest JO10-2 - Lemelerveld JO103; 09:30 JVC Dedemsvaart JO9-2 - Lemelerveld JO9-1; 08:30 Hatto Heim JO8-2 - Lemelerveld JO8-1; 08:30 DETO JO8-1 - Lemelerveld JO8-2 Progr zo 2 feb thuis: 10:00 Lemelerveld 2 - Witkampers 2; 12:00 Lemelerveld 3 - ABS 2; 12:00 Lemelerveld 8 - Marienheem 5; 12:00 Lemelerveld VR1 - CCW ‘16 VR1 Progr zo 2 feb uit: 14:00 Jubbega 1 - Lemelerveld 1; 10:30 Holten 3 - Lemelerveld 4; 10:00 Zwolle SV 3 - Lemelerveld 5; 11:30 Rohda Raalte 6 - Lemelerveld 6; 09:30 Rohda Raalte VJO111 - Lemelerveld VE1 SC Lemele Progr za 1 feb thuis: 14:30 Lemele 3 - DES 7; 09:30 Lemele JO17-1G - Stevo JO17-2; 11:30 Lemele JO15-1G - Gramsbergen JO15-2G; 12:30 Lemele JO13-1G - Vroomshoopse Boys JO13-4; 11:00 Lemele JO11-1G - Vroomshoopse Boys JO11-4; 10:15 Lemele JO11-2G - Dos Kampen JO11-5. Progr za 1 feb uit: 14:30 s.v. Rijssen 1 - Lemele 1; 14:30 HHC Hardenberg 12 - Lemele 2; 14:45 ZAC JO14-2 - Lemele JO14-1G; 10:00 Juventa ‘12 JO12-2 - Lemele JO12-1; 10:00 Lemelerveld JO10-4G - Lemele JO10-1G; 09:00 Voorwaarts V. JO9-1 - Lemele JO9-1G; 09:00 Bergentheim JO8-1 - Lemele JO8-1. Auto van Ewijk/LHC Prog. wo 29-1-2020: 20:30 u Wijhe, Wijhe’92 DMW1 - LHC DMW1; 20:35u Apeldoorn, Achilles DMW1 - LHC DMW2. Progr. za 01-02-2020: 10:00 L’veld, LHC E3 - Heeten E2; 10:55 u L’veld, LHC E2 - DSC E1; 11:50 u L’veld, LHC E1 - Wesepe E1; 12:45 u LHC D2 - Dalfsen D2; 13:30 u L’veld, LHC C1 - Heeten C1; 14:30 u L’veld, LHC B1 - Heeten B1; 14:00 u Schalkhaar, Schalkhaar C2 - LHC C2. Prog. zo 02-02-2020: 10:00u L’veld, LHC Dames 3 - DSC Dames 1; 11:10 u L’veld, LHC DS2 - Zwolle Dames 2; 12:20 u L’veld, LHC Dames 1 - Heeten Dames 1, 13:30u L’veld, LHC Dames 4 - CVO Dames 4; 11:00u Olst, Overwetering A2 - LHC A1. In Dalfsen vinden op onder andere 11 april verschillende activiteiten plaats, waaronder het te bezichtigen pop-up-museum. Tijdens ‘250 jaar Hoonhorst’ wordt in Hoonhorst aandacht besteed aan 75 jaar vrijheid en wordt door Defensie een Duits jachtvliegtuig, neergestort begin 1944, opgegraven in Hoonhorst. En Oudleusen besteedt met name aandacht aan 75 jaar vrijheid tijdens de dodenherdenking op 4 mei. De Bevers Progr vr 31 jan: 20.30 u. Hake Tjoba D4 - Dames 5. Progr za 1 feb: 11.30 u. Emmen MB2 - Meisjes B3, 12.00 u. VC Sneek MC2 - Meisjes C1, 13.30 u. Pegasus MA1 - Meisjes A1, 14.30 u. Donitas D3 - Dames 1, 14.30 u. VC Zwolle D4 - Dames 2, 15.30 u. Olhaco D3 - Dames 4, 16.00 u. VC Sneek MB2 - Meisjes B1, 19.30 u. AVC D1 - Dames 3. De inhoud van de website wordt continu aangevuld en aangescherpt. Daarnaast wordt huis-aan-huis een brochure verspreid waarin het gehele programma staat aangegeven, inclusief een kaart waarop alle belangrijke plekken staan aangegeven. PSV Lemelerveld Uitslagen van afgelopen weekend: Debby Haarman startte met haar B pony Pinto in Den Ham. In de klasse B cat A/B sprong Debby een mooi en foutloos parcours rond. Van de jury kregen ze 76,5 punt, dit was goed voor een 3e prijs. Elena Hofman startte met haar paard j’Adore in Heeten. In de klasse B dressuur reed ze een mooie proef die werd beoordeeld met 193 punten. Dit was eveneens goed voor een 3e prijs. www.paardensportvereniginglemelerveld Mooi programma voor 75 jaar vrijheid in de gemeente Dalfsen In alle kernen van de gemeente Dalfsen is een programma gemaakt voor 75 jaar vrijheid, om alle inwoners mee te nemen in de gebeurtenissen van 75 jaar geleden. De website www.dalfsenviertvrijheid.nl is sinds vrijdag live met het programma, verhalen over de bevrijding en nieuwsupdates. Het programma is op dit moment nog in concept-fase en wordt continu bijgewerkt. In alle vijf de kernen (Dalfsen, Nieuwleusen, Lemelerveld, Hoonhorst en Oudleusen) wordt aandacht geschonken aan 75 jaar vrijheid. Diverse organisaties, ondernemers en vooral heel veel vrijwilligers maken een programma, waarin voor een ieder wat te doen of te zien is. Waar in het ene dorp de focus ligt op de bevrijdingsdag, wordt in het andere dorp met name tijdens dodenherdenking uitgebreid stilgestaan bij de bevrijding 75 jaar geleden. Burgemeester Van Lente: “Ik vind het prachtig om te zien dat er zoveel mensen de handen uit de mouwen steken en een prachtig programma neerzetten. 2020 is een bijzonder jaar, waarin we herdenken dat de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden is beëindigd. Sindsdien leven we weer in vrijheid, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven”. De bevrijding van de vijf kernen vond plaats tussen 10 en 13 april 1945. Daarom worden de meeste activiteiten dit jaar rond deze periode georganiseerd. Vanaf maart tot begin mei, met een zwaartepunt in het Paasweekend (10-13 april) is in elke kern iets te bekijken of te ondernemen. In Nieuwleusen en Lemelerveld is bijvoorbeeld op maandag 13 april de hele dag een bevrijdingsfeest. Fietsbeleid De afgelopen periode konden inwoners meedenken met de gemeente Dalfsen over het geactualiseerde fietsbeleid en het actieplan voor de komende jaren. Met deze plannen wil Dalfsen het fietsen in de gemeente verder stimuleren en nog aantrekkelijker maken. Fietsen wordt aantrekkelijker wanneer bijvoorbeeld belangrijke fietsroutes, de zogenaamde hoofdfietsroutes, verbeterd worden. De input is meegenomen in de vorming van het fietsbeleid en actieprogramma (ofwel uitvoeringsprogramma) en dit wordt behandeld door de raadscommissie op 3 februari. Er kan worden ingesproken. (www.dalfsen.nl/integralefietsvisie) De gemeente Dalfsen heeft inwoners in twee verschillende fases meegenomen. Om te weten wat inwoners belangrijk vinden heeft de gemeente in mei 2019 in verschillende kernen praatcafés georganiseerd. Tijdens deze praatcafés hebben inwoners en andere belangstellenden meegepraat over de fietsroutes en veel van de reacties zijn verwerkt in het beleid en in de prioriteiten die de gemeente stelt. Het college van B&W heeft het conceptbeleidsplan en actieplan (ofwel uitvoeringsprogramma) in november vastgesteld. Om te horen of de input op de juiste manier is meegenomen, heeft het college tot januari de mogelijkheid geboden hierop te reageren. De reacties zijn als reactienota toegevoegd aan het raadsvoorstel. Ze hebben geresulteerd in kleine aanpassingen, zonder inhoudelijke gevolgen voor het opgestelde beleid en de gestelde prioriteiten. Bij het maken van plannen worden reacties waar mogelijk meegenomen. Wedstrijdverslag LHC dames 1 Afgelopen zaterdagavond speelde Auto van Ewijk/LHC DS1 een uitwedstrijd in Vaassen tegen CVO DS1. Auto van Ewijk/LHC startte de wedstrijd goed. Snel spel in de aanval en een goede dekking maakte dat Auto van Ewijk/LHC de wedstrijd opende en een kleine voorsprong nam. CVO reageerde hierop door ook sneller te gaan spelen en met name door de lange pass van de rechter naar de linker opbouw die dan op snelheid door de dekking heen kon. Aan het eind van de 1e helft begon CVO in de dekking harder te spelen. Ruststand 11-13 in het voordeel van Auto van Ewijk/LHC. De tweede helft begon Auto van Ewijk/LHC wat slordiger te spelen. Zij maakten in de aanval niet goed af en hadden balverlies waardoor CVO de snelle tegenaanval konden spelen. Eindstand 28-22 in het voordeel van CVO DS1. De volgende wedstrijd speelt Auto van Ewijk/LHC thuis tegen Heeten om 12.20 uur.

LE 22jan2020


Page 0
39e jaargang nr. 1926 - 22 januari 2020 Majorettes Polyhymnia succesvol op NK in Almere Afgelopen weekend hebben de majorettes van zowel het A- als het B-team van muziekvereniging Polyhymnia deelgenomen aan de Nederlandse Kampioenschappen. De KNMO-NTSB 2019 werd dit jaar gehouden in Almere. Dat op zich is al een enorme prestatie, je wordt er niet zomaar voor geselecteerd namelijk. Door de goede prestaties in het afgelopen jaar kun je geselecteerd worden voor het NK. Als dan beide teams geselecteerd worden kun je de conclusie trekken dat er talent in de groep zit, dat de begeleiding goed is en dat het gaat om teamprestaties. Met die wetenschap konden de dames van het B-team op zaterdag afreizen naar Almere, waarna het A-team op zondag op pad is gegaan. Beide dagen is met een gesponsorde bus vol met meereizende supporters richting Almere gereden. Dat maakt de entourage natuurlijk helemaal af!! Het B-team liet een “no drop routine” show zien. Dit betekent dat ze in de hele show geen één baton hebben laten vallen. Dat is echt super knap!! Van de 8 deelnemende NK kandidaten zijn de dames zowaar op het podium beland. Met maar liefst 83,5 punten, zijn ze derde van Nederland geworden! Een geweldige prestatie waar de dames flink van konden genieten! Maar de leiding Marinda Westendorp, Melissa Stobbelaar en Britt Westendorp moesten de knop al vrij snel omzetten naar “the day after”. Nadat het B-team om 22.00 uur feestelijk was ontvangen door haar trouwe supporters, ging de A-groep de volgende ochtend om 8.00 uur weer richting Almere voor hun show. Het was mooi te zien dat beide dagen de teams elkaar kwamen aanmoedigen, een belangrijk punt voor het uiteindelijke succes! Ook het A-team gooide hoge ogen. De 78,6 punten maakten het dat ze achtste van Nederland zijn geworden! De concurrentie in deze groep van 11 deelnemende verenigingen was groot, maar de ervaring was groter. De majorettes zijn een hele mooie ervaring rijker, ze hebben hele goede prestaties neergezet op het NK in Almere, daar kunnen ze nog heel lang van genieten!! Een mooi begin van het jubileumjaar van de muziekvereniging. Dit jaar zullen in het kader van het jubileum nog een aantal mooie evenementen worden georganiseerd. In het kort; een jubileumconcert op 4 april, waar de voltallige vereniging haar nieuwe uniform zal presenteren!! In het jubileumweekend op 19 en 20 september zal “Polyhymnia’s Night of the Proms” onder een andere naam terugkeren in Lemelerveld. goede reden Lokale artiesten onder begeleiding van de bigband genaamd Polyhymnia. Het is in het verleden een succes gebleken, dus een herhaling………. Het bloazersfestival zal dit afsluiten. weekend in Daarover allemaal meer, eerst even lekker nagenieten van het eerste succes van dit jaar!! voor een gezelligheid later CHILLPOINT Vrijdag 31 januari starten we met de eerste kinderdisco van 2020 bij Chillpoint in Kulturhus de Mozaïek! We beginnen het jaar met een Black & White Party voor groep 6, 7 en 8. De dresscode voor deze avond is daarom zwart of wit! De disco begint om 19.00 en duurt tot 21.00 uur. Er wordt entree gevraagd. Zien we jou ook?w Collecte Hersenstichting Van 27 januari tot en met 1 februari 2020 vraagt de Hersenstichting uw steun. Vele enthousiaste collectanten gaan weer op pad om geld in te zamelen, voor al die mensen met een hersenaandoening. Hieronder vallen beroerte, dementie, autisme, hersentumor, ALS, de ziekte van Parkinson en ADHD en nog vele aandoeningen meer. De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden en hersenaandoeningen te genezen. Geef daarom aan de collectant. U kunt ook uw gift overmaken op IBAN: NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den Haag. Hartelijk dank voor uw steun. Foto’s: EigEn Foto’s Adverteren in Wij informeren u graag over de aantrekkelijke tarieven Tel. (0572) 37 21 55 info@drukkerijvanasselt.nl www.drukkerijvanasselt.nl of scan deze QR Code
Page 2
Een nieuw leven uit liefde geboren, nog zo teer en klein. Woorden kunnen niet uitdrukken, hoe blij we met jou zijn. Lotte Gerda Ruth Ardesch 7 januari 2020 Willemijn en Eddy Ardesch-Vaartjes Hoenderweg 28 8152 DW Lemelerveld Spontane fotografie Trots en blij zijn wij met de geboorte van onze zoon Julan Hendriks 12-01-2020 Jeffrey Hendriks & Cindy Lugtenberg Woeste Grond 3 8152 HL Lemelerveld Tel. 06-30 98 23 90 of 0572-37 38 91 verschijnt elke week huis aan huis in lemelerveld en omgeving uitgave: drukkerij van asselt ambachtsweg 3 8152 ba lemelerveld redactie, advertenties en administratie: ambachtsweg 3 lemelerveld T 0572-37 21 55 E info@drukkerijvanasselt.nl I www.drukkerijvanasselt.nl inleveren • advertenties: zwart/wit: dinsdags tot 10.00 uur kleur: ‘s maandags tot 10.00 uur • redactioneel: ‘s maandags tot 09.00 uur bezorgklachten: • bebouwde kom lemelerveld: tel. 0572-37 21 55 (drukkerij van asselt) • buitengebied: tel. 0572-37 15 08 (fam. weelink) doorgeven vanaf vrijdag Meer familieberichten elders in deze Lemelervelder Ophalen oudpapier Zaterdagochtend a.s. vanaf 8.00 uur halen de Lemelerveldse scholen het oudpapier in de bebouwde kom huis-aan-huis op. Wij verzoeken u dringend het papier goed te bundelen en géén kratten, kisten of plastic zakken te gebruiken, dit geeft veel extra werk. Bij voorbaat onze dank voor uw medewerking. Verder kan het oudpapier UITSLUITEND op de laatste zaterdag van de maand vanaf 8.30 uur worden gebracht naar de containers op het evenemen ten terrein en is het brengen mogelijk tot uiterlijk 12.00 uur! Blaffende hond houdt buurt wakker Huisarts: tel. 0572-37 17 22 Avond- en weekenddienst huisarts: tel. 0900 - 333 63 33 Apotheek Lemelerveld: tel. 0572-37 05 21 GGD Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar “Soms heb je een vraag” Inloopspreekuur: iedere do 9.00-10.00 u. Ds. C. Keersstraat1, Lemelerveld, tel. 088-4430702 Tandartspraktijk Lemelerveld tel. 0572 74 52 52 bereikbaar elke werkdag van 09.00-12.00 uur www.tandartspraktijklemelerveld.nl Avond- en weekenddienst tandarts: tel. (0572) 39 59 32 Verloskundigen: Gemmare: tel. (0548) 61 65 10; spoednummer: tel. 06-28 47 27 74 Mammacafé Nijverdal, 1e en 3e wo vd maand, 10.00-11.30 u Zwanger & Zo: tel. (0548) 62 03 26; spoednummer: tel. 06-20 10 30 48 www.MoedersvoorMoeders.nl Aanmelden kan t/m 11e week vd zwangerschap: tel. 088-2780000 info@moedersvoormoeders.nl Carinova Thuiszorg: tel. 0900-86 62 (24/7) (0570) 51 85 64 www.carinova.nl Rosengaerde Zorg Thuis: tel. 06-10 02 32 58 (24/7) www.rosengaerde.nl Weekenddienst apotheek: Spoedrecepten: za en zo gesloten. Buiten openingsuren: Isala Apotheek: 038-424 54 74. Op za en zo van 09.00-12.00 u is Apotheek Heino ook open: 0572-39 28 88 Dierenarts: Dag en nacht bereikbaar: tel. (0529) 43 53 63 Praktijk voor fysio-, manuele-, oedeem- en geriatrietherapie, acupunctuur, Corefit en FIT krukkenuitleen: tel. 37 21 58 / voor Lemele: 06-57 04 59 78, bgg 37 21 58 Praktijk voor Osteopathie Natasha Stigter D.O.-M.R.O. tel. 06-50 84 41 70 www.pvo-osteopathie.nl AcupunctuurBreed/Karel Beck: meten is weten Klassieke en moderne technieken www.acupunctuurbreed.nl tel.:370422 /06-20 40 30 38 acupunctuurbreed@gmail.com WAARDEVOL ZIJN praktijk voor psychodynamische therapie & coaching, tel. 06-46 67 43 23 Praktijk voor psychologische hulp en begeleiding: Info/afspr. tel. 06-53 21 74 60 Therapeutische coach PMA-Coach/Trainer - Counseling-Coach tel. 06-30 370 212 www.pma-joseholtmaat.nl Zorgwinkel Salland: hulpmiddelen Tel. (0572) 36 32 35 www.zorgwinkelsalland.nl Ergotherapie Salland 06-450 428 77 www.ergotherapie-salland.nl Spreekuur Alg. Maatsch. Werk: do 9.00-10.00 u, Kulturhus De Mozaïek Alg. Hulpdienst Graag Gedaan Tel. 37 25 49 / b.g.g. 37 19 89 Diabeteslijn: tel. (033) 463 05 66 St. Terminale Thuiszorg Ommen e.o: tel. (0529) 45 23 30 (24 u/dag) Sociaal Steunpunt Kerken: Tel. 37 01 00 • ma en do: 9.15-11.30 u Alarmnummer politie/brandweer: 112 Servicepunt Gemeente Dalfsen: Iedere woensdagmiddag: 15.30-17.30 u Kroonplein 62 - Tel. (0572) 37 39 78 25 en 26 januari: Protestantse Gemeente Lemelerveld zo 10.00 u: ds. G. Naber Protestantse Gemeente Lemele zo 10.00 u: ds. J.H. Adriaanse Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) zo 09.30 u: ds. J.H. Dunnewind, Heemse; zo 14.30 u: ds. G.J. Slotman, Kampen-Noord R.-K. Kerk za 19.00 u: Geen viering; zo 09.00 u: Eucharistieviering: parochievicaris H. de Vries (Con Amore) Aan de noordrand van de Nieuwe Landen loopt of zit ’s nachts een hond buiten. Deze hond verveelt zich en/of zit aan een ketting en blaft tegen alles in zijn of haar omgeving. Kortom hij of zij blaft vrijwel de gehele nacht. Een vriendelijk maar dringend verzoek: Doe je hond naar binnen of richt deze af! Andere mensen in de omgeving van deze hond willen ook graag rustig slapen! Samen eten in Brugstede Bourgondische maaltijd Woensdag 5 februari a.s. organiseert ZGR Brugstede, een gezamenlijke maaltijd, een heerlijk menu in het teken van een “Bourgondische maaltijd”. Om 12.15 uur kunt u aanschuiven bij deze bijzondere gezamenlijke maaltijd in het Grand Café aan de Mr. Gorisstraat 3 in Lemelerveld. Ontmoeten vinden we bij Brugstede erg belangrijk. Dit doen wij om senioren te ondersteunen in hun zelfstandigheid en om contact tussen dorpsgenoten te stimuleren. Aanmelden voor de gezamenlijke maaltijd kan tot en met zaterdag 2 februari. Betaling vindt plaats bij binnenkomst op de dag zelf. Voor meer informatie en opgave kunt u zich richten tot Brugstede via 0572 2328077 of keukenbs@zgr.nl. Bingo in Luttenberg Dinsdagavond 28 januari 2020 wordt er een vleesbingo georganiseerd in Elckerlyc in Luttenberg. Aanvang: 20.00 uur. Bingoavond Imminkhoeve Stichting Spaar bij Coop Neppelenbroek voor servies Coop begint het jaar goed met een nieuwe spaaractie. Zet je graag iets anders op tafel dan traditioneel wit porselein? Spaar dan in de eerste maanden van het nieuwe decennium mee voor een stijlvolle set servies van het Nederlandse merk Keltum. Coop-klanten sparen voor kortingen tot maar liefst 78 procent, op zes verschillende items die in twee kleuren verkrijgbaar zijn: Cotton White en Pearl Grey. Met de mokken (set van twee), twee verschillende formaten borden (per twee verpakt), schaaltjes van 16 cm (per twee verpakt), schaaltjes van 10 cm (per drie verpakt) en serveerschalen (per stuk), spaar je een compleet en stijlvol servies bij elkaar. Johan Neppelenbroek: “Eten wordt nóg smakelijker met een smaakvol servies. De aardse kleuren en organische vormen maken het servies van Keltum speciaal. Voor een prachtig gedekte tafel. In onze weekfolder staan duidelijke afbeeldingen en uiteraard kunt u het servies bekijken in de winkel” Spaar- en winactie De spaaractie van Coop start op maandag 20 januari en loopt tot en met zondag 12 april. Klanten ontvangen bij elke 5 euro* aan boodschappen een spaarzegel. Een spaarkaart is vol met vijftien zegels. Volle spaarkaarten kunnen tot en met zondag 19 april - met een bijbetaling - ingeruild worden voor één van de producten naar keuze. Tijdens de campagne geeft Coop bovendien iedere week een Keltum bestekset ter waarde van maar liefst 999 euro weg. Voor meer informatie en spelregels: www.coop.nl/keltum. *Exclusief wettelijk artikelen. niet toegestane 75 jaar vrijheid in Lemelerveld Plaatselijk Belang Lemelerveld en Dalmsholte heeft met een aantal belangstellenden een voorlopig programma van 75 jaar vrijheid in Lemelerveld opgesteld. Ook leerlingen van de basisscholen worden hierbij betrokken. Met de vraag ‘Wat betekent vrijheid voor jou?’ gaan ze aan de slag en maken ze een kunstwerk. Deze worden geëxposeerd tijdens de viering van 75 jaar vrijheid. Hierover volgt binnenkort meer informatie. Tijdens de viering van 75 jaar vrijheid is er ook ruimte voor presentatie. Kun en wil je (jong of oud) hieraan meedoen met muziek, dans, theater, gedicht, toneel of in welke vorm dan ook? Meld je dan aan! Op die manier wordt de viering van 75 jaar vrijheid in Lemelerveld van ons allemaal! Meld je aan via info@pblemelerveld.nl. Slachtofferhulp Nederland naar Imminkhoeve organiseert dinsdag 28 januari een Bingoavond. Aanvang: 20.00 uur. Adres: Lemelerweg 41, Lemele. aanleiding van het steekincident Naar aanleiding van het steekincident op het Kroonplein tijdens nieuwjaarsnacht willen wij u graag wijzen op Slachtofferhulp Nederland. Zij helpen slachtoffers en naasten na een ingrijpende gebeurtenis. Mogelijk heeft het incident impact op u gemaakt, of ervaart u of één van uw naasten last of hinder naar aanleiding van het incident, bijvoorbeeld door slapeloosheid of een ander ongemak. Ook kan het zijn dat u iemand kent die problemen ervaart na het incident. Neem dan gerust contact met ons op door ons een e-mail te sturen. Wij leggen graag het contact voor u met Slachtofferhulp. Uiteraard kunt u dit contact ook zelfstandig leggen via 0900-0101. Graag benadrukken we nog dat we geen vragen hebben of via deze weg gaan stellen over het incident. Het gaat ons om uw welzijn en die van uw naasten. Wij hopen door dit bericht iedereen te bereiken die wij of Slachtofferhulp nog niet hebben gesproken. Als u wilt, dan mag u dit bericht ook delen met iemand waarvan u denkt dat hij/zij hier behoefte aan heeft. Met vriendelijke groet, Roy Jansen, wijkagent Milou Blikmans, jeugdagent roy.jansen@politie.nl milou.blikmans@politie.nl
Page 4
Samen is een groot gemis als samen er niet meer is Verdrietig maar vervuld van mooie herinneringen is in het bijzijn van zijn gezin rustig ingeslapen mijn man, onze vader, schoonvader en opa Gerrit ten Brinke * Lemelerveld, 22 juli 1948 † Hellendoorn, 17 januari 2020 Ria ten Brinke - Habers Esther ten Brinke en Paul Neijmeijer Kay, Isa Marloes en Martijn Spoolder Noor, Daan Arno ten Brinke en Els Tijs Evi U kunt afscheid nemen en ons condoleren op woensdag 22 januari tussen 10.15 en 11.15 uur in het Hofje van Buisman, Kerkstraat 22 in Lemelerveld. De uitvaart vindt plaats in besloten kring. Fazant 19, 8103 EM Raalte Bedroefd zijn wij door het overlijden van Gerrit ten Brinke Vader van onze vriendin Marloes Wij wensen Ria, Esther, Paul, Arno, Els, Marloes en Martijn heel veel kracht toe met dit grote verlies. In onze gedachten was je In onze gedachten ben je In onze gedachten zal je altijd blijven Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van onze broer, zwager en oom Gerrit ten Brinke Wij wensen Ria, kinderen en kleinkinderen en allen die Gerrit lief waren sterkte toe bij het verwerken van dit zware verlies. Dinie in liefdevolle herinnering Gerrit Jan Lammert en Jenny Willemien en Gerrit Tonnie en Gea Lijdi in liefdevolle herinnering Christien in liefdevolle herinnering Henri en Josje Kitty in liefdevolle herinnering Neven en nichten Lemelerveld, 17 januari 2020 Sprakeloos en bedroefd zijn wij door het overlijden van Gerrit ten Brinke Vader van onze vriend Arno Wij wensen Ria, Arno en Els, Esther, Marloes en familie heel veel sterkte toe met dit grote verlies. Vrienden van Arno en Els Sanne Sabine Linda Monique Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze gewaardeerde oud-medewerker en oud-collega Gerrit ten Brinke Gedurende 36 jaar heeft hij zich volledig ingezet voor ons bedrijf. Zijn inzet en betrokkenheid zullen altijd in onze gedachten blijven. Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en familie veel sterkte in de komende tijd. Directie en personeel Exel Lemele Bouw b.v. TIFA Lemele b.v. Agenda Biljarten SAAM: Iedere ma en do: 18.30 u Iedere di en do: 08.30 u Koersbal SAAM: Iedere ma: 09.30 u Sjoelen SAAM: Iedere wo: 09.30-11.30 u: Kulturhus De Mozaïek Bingo SAAM: Iedere 2e di van de maand: 14.00 u: Kulturhus De Mozaïek 22 jan: Brugstede: 14.30 u: Handwerken in het Grand Café 22 jan: 20.00 u: Zaal Reimink Plankenkoorts speelt ‘Bij ons aan de grens’ 23 jan: Brugstede: Muziekcafé in het Grand Café 24 jan: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 25 jan: Ophalen oud papier 26 jan: 14.00 u: Zaal Reimink Plankenkoorts speelt ‘Bij ons aan de grens’ 27 jan: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 28 jan: Brugstede: 19.15 u: Bingo in het Grand Café 29 jan: Saam Welzijn: Wandelen bij Arriën/ Koeland 31 jan: Saam Welzijn: Kinderactiviteit Kinderdisco: 19.00-21.00 u 3 feb: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 4 feb: Brugstede: 14.30 u: Handwerken: Grand Café 5 feb: Brugstede: 10.00 u: Inloopochtend 5 feb: Brugstede: 12.15 u: Gezamenlijke themamaaltijd 7 feb: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 9 feb: Amfitheater Het Lommerrijk Luttenberg: 14.30 u: Winterconcert door het Waldhoornkwartet 10 feb: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 11 feb: Brugstede: 14.30 u: Handwerken in het Grand Café Met verdriet hebben we kennisgenomen van het overlijden van onze gewaardeerde buurman Gerrit ten Brinke DANKBETUIGING Wij wensen Ria, de kinderen, kleinkinderen en andere familieleden heel veel sterkte. Jan en Gretha Marsman Henri en Francien Huetink Sjaak en Monique Huetink Ad en Truida Huetink Rubert en Anne-to Duim Peter van Woensel Wim de Jonge en Annita Vlaskamp en de kinderen Bedankt voor de grote belangstelling en het medeleven na het overlijden van onze lieve, zorgzame moeder, oma en ouwe oma Janna Leestemaker - Ekkelkamp Dit heeft ons diep ontroerd en tegelijkertijd erg gesteund. Kinderen, klein - en achterkleinkinderen Hellendoorn, januari 2020 12 feb: Saam Welzijn: Wandelen bij Gedachtenishoek Lemelerberg 14 feb: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 17 feb: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 18 feb: Brugstede: 14.30 u: Handwerken in het Grand Café 20 feb: Brugstede: Muziekcafé 21 feb: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 21 feb: Brugstede: 14.00 u: Sleuteloverdracht Carnaval: Grand Café 21 feb: Gezellige middag met de Herfstklanken in het Kulturhus 24 feb: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 24 feb: Brugstede: 13.00 u: Stamppottenbuffet in het Grand Café 24 feb: Brugstede: 15.00 u: Bingo met de Vrienden vd Sprokkelaars Autoschade? Als autoschadeherstel ook waardeherstel moet zijn, ga dan naar... Lever gratis uw takken in tijdens de takkendagen De koude maanden lenen Dankbaar voor alles wat zij voor ons gedaan en betekend heeft, moeten wij na een lange periode van achteruitgang in liefde loslaten mijn geweldige vrouw, onze geliefde moeder, oma en oud-oma Willy Brandt-Hensens Willemina Rotterdam, 21 januari 1932 Lemele, 21 januari 2020 Wim Brandt Willy Warffemius-Brandt Ab Warffemius Jos Brandt Erik Brandt in liefdevolle herinnering Jeroen Brandt Esther Brandt-Steenbergen Klein- en achterkleinkinderen Uitsluitend correspondentie: W.F. Brandt, Bindweg 21, 8148 NJ Lemele Willy is opgebaard in het Uitvaartcentrum Nijverdal, Duivecatelaan 1 te Nijverdal waar op vrijdag 24 januari van 19.00 uur tot 20.00 uur gelegenheid is om afscheid van haar te nemen en ons te condoleren. De afscheidsbijeenkomst vindt in besloten kring plaats. De familie is Dr. Van Ittersum en het team van Carinova dankbaar voor de verleende zorg. Meer familieberichten elders in deze Lemelervelder Plaat- en richtwerk l Schadetaxatie-verzekering l Ruitmontage l Uitdeuken zonder spuiten l Spuitwerk l Licht industrieel spuitwerk l Caravanrepair l Nano lakverzegeling l Gratis leen-auto l 24/7 spoedservice: 0572 37 24 37 EUROGARANTBEDRIJF Vier jaar garantie zich uitstekend voor groot onderhoud in de tuin. Takken en stammetjes mag u gratis inleveren bij de onderstaande locaties. Hiervan worden houtsnippers gemaakt voor schone houtkachels. Wanneer brengen •Vrijdag 24 en zaterdag 25 januari 2020; •Vrijdag 28 en zaterdag 29 februari 2020. Industrieterrein ‘t Febriek Handelsweg 25 Lemelerveld Tel. (0572) 37 24 37 www.gebrmasmanautoschade.nl Openingstijden Vrijdag van 13.00-16.00 uur en zaterdag THEO JANSEN VERBOUW & ONDERHOUD Onderhoud / verbouw / renovatie tegel-, metsel- en timmerwerk Lemelerveldseweg 106 - 8152 DE Lemelerveld Telefoon 0572-37 23 29 - Mobiel 06-83 20 82 88 van 8.00-12.00 uur. Inleverlocaties Groenrecycling Rouveen bv, Uithofsweg 2, Rouveen; Groenrecycling Dalfsen bv, Koelmansstraat 73, Dalfsen; Roelofs Lemelerveld, Statumweg 4-A, Lemelerveld. HULSMAN BESTRATING V.O.F. Riool-, grond- en straatwerkzaamheden Specialisatie: sierbestrating Tjalkstraat 5 - 8152 CM Lemelerveld - Tel. 0572-37 29 64 Fax 0572-37 38 88 - Mobiel 06-25 04 75 07 Snoei- en tuinafval Voor uw snoei- en tuinafval geldt dat u dient bij te betalen. Het gaat dan om bijvoorbeeld blad, gras, klimop, ligustertwijgen, coniferen en stobben. Uw groenafval mag uiteraard ook in de GFT-container. Meer informatie Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de eenheid Publieksdienstverlening: Voorzittershamer tennisvereniging Lemelerveld overgedragen aan Ellen Zwakenberg Harry Reimink, voorzitter van Tennisvereniging Lemelerveld, heeft maandagavond 13 januari de voorzittershamer overgedragen aan Ellen Zwakenberg. Dit gebeurde tijdens de ledenvergadering in de kantine van de tennisvereniging. Harry heeft het voorzitterschap de afgelopen jaren met veel passie en plezier gedaan, maar vond het tijd om het stokje, of in dit geval de hamer, over te dragen. Harry is er van overtuigd dat het voorzitterschap bij Ellen in goede handen is en wenste haar veel succes. Er waren meer bestuurswijzigingen want naast Harry traden tevens Henriëtte Veldmaat en Maud Vrijens af als bestuurslid en werden hartelijk bedankt voor hun onvermoeibare inzet van de afgelopen jaren. Onder luid applaus van de aanwezige leden werd ingestemd met de benoemingen van Ardin Boschman, Rik Exel en Yvette Veldmaat als nieuwe bestuursleden, waardoor het bestuur weer compleet is en klaar voor de toekomst! Wil je meer weten over de tennisvereniging, neem dan gerust een kijkje op de site www.tvlemelerveld.nl. Foto: EigEn Foto Online contactformulier; E gemeente@dalfsen.nl; T 14 0529.
Page 6
“Geluk lacht in bloemen” Zo sterk, Verdrietig dat we haar nu moeten missen, maar ook met liefde terugkijkend op de mooie jaren samen, delen wij u mee dat is overleden mijn lieve moeder en schoonmoeder Aly Meulink-Ardesch In de leeftijd van 89 jaar. Sinds 24 oktober 2015 weduwe van Herman Meulink. Ria en Wim Fantastisch vinden wij de manier waarop alle medewerkers van Woonzorgcentrum Brugstede in Lemelerveld mijn moeder en schoonmoeder de laatste jaren hebben verzorgd. Lemelerveld, 16 januari 2020 Correspondentieadres: R. Harmsen-Meulink Langsweg 20, 8146 SG Dalmsholte Aly is deze dagen bij Ria en Wim. De afscheidsbijeenkomst, waarvoor wij u uitnodigen, zal gehouden worden op donderdag 23 januari om 11.00 uur in de Ichthuskerk, Lemelerweg 74 te Lemele. Aansluitend begeleiden wij Aly naar haar laatste rustplaats op de Bijzondere begraafplaats aan het Zandeinde te Lemele. Na de begrafenisplechtigheid is er een samenzijn in het Kerkelijk Centrum ‘De Schakel’ waarna er gelegenheid is tot condoleren. Voor de afscheidsbijeenkomst is er vanaf 10.30 uur gelegenheid tot schriftelijk condoleance. Bloemen zijn welkom (mijn moeder hield niet van gele en witte bloemen). Wethouder opent nieuw stuk industrieterrein _________________________ - Voetbalvereniging Lemelerveld. Opgave jeugdleden via www.vvlemelerveld.nl Bij vragen bel Judith in ‘t Veld, 0572-371227. _________________________ Een uitvaart die past bij uw wensen vertrouwd, respectvol en betrokken Uitvaartverzorging en begeleiding Hendrie Arnold Tel. 06 206 327 21 (dag en nacht bereikbaar) Kerkstraat 32a, 8151 AP Lemelerveld info@uitvaartverzorging-hendriearnold.nl www.uitvaartverzorging-hendriearnold.nl Persoonlijke begeleiding, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent TeksT en foTo’s Willem van Trui _________________________ - Zaterdag 25 januari: OUD PAPIER, evenemententerrein Lemelerveld, 8.30-12 u. _________________________ _________________________ - Dagelijks nieuws: dalfsennet.nl en sukerbiet.nl _________________________ Maandag 20 januari mocht wethouder Ruud van Leeuwen van de gemeente Dalfsen plaatsnemen in de graafmachine van de aannemer om het officiële startschot te geven voor de in gebruik name van een nieuw stuk terrein op ’t Febriek. Als een volleerd kraanmachinist haalde hij een schep zand uit de nieuw te graven sloot en dropte deze vakkundig op het bed van de nieuwe weg. Er gaat weer een hoop gebeuren….. Vanaf de stoplichten bij Lemelerveld Zuid wordt de weg doorgetrokken tot de verlengde Handelsweg en een fietspad zelfs nog tot het kanaal. Op het omsloten terrein verrijzen in de toekomst twee bedrijven Seal Eco en Acon/Legi. De laatste heeft de ambitie om eind dit jaar reeds het pand met drie bouwlagen in gebruik te nemen. Verder vertelde Ruud dat inmiddels ook een stuk grond aangekocht is voorbij de stoplichten aan de N348, zodat er voorlopig weer industrieterrein genoeg voorradig is. Verder is de woning aan de Posthoornweg, die al een paar jaar eigendom is van de gemeente, weer verkocht, zodat deze binnenkort ook weer bewoond gaat worden. Ondernemend Lemelerveld kan weer volop vooruit. Bouwers en toekomstige bouwers succes. in de leeftijd van bijna 100 jaar. * Hilversum, 20 mei 1920 † Ommen, 20 januari 2020 Weduwe van Frits Hissink. Wiep in liefdevolle herinnering en Ineke Timmerman Daphne en Tim - Iza, Kas, Florian Anouk en Jordin Adrie en Jos Preuter Angelique en Erik - Rojo, Krid, Jari Herbert en Rachel - Isabel, Jack Leon en Manon - Mees, Buck Hessel Mulertstraat 22-110 - 7731 CL Ommen Correspondentieadres: A. Preuter-Timmerman Vechtstraat 4, 7442 EM Nijverdal De afscheidsbijeenkomst zal zaterdag 24 januari in besloten familiekring plaatsvinden in het Uitvaartcentrum te Nijverdal. Potstoottoernooi bij Café ’t Hoekje Op zondagmiddag 15 maart zal bij Café ’t Hoekje een ware potstootcompetitie plaatsvinden. Een afvalrace waaraan veel mensen mee kunnen doen. Bij dit laagdrempelige onderdeel van de biljartsport gaat het erom dat je met de witte bal de rode bal raakt. Het enige obstakel is het kistje dat in het midden van de biljart staat. Een gezelligheidstoernooi waarbij iedereen kans maakt op de overwinning. Opgave vooraf is niet nodig en er is een verloting. De winnaar van het toernooi gaat naast een beker ook naar huis met een vleespakket. Aanvang: 14.30 uur. geen kracht meer… Zo’n wil, geen macht meer Dankbaar voor alle liefde en humor die zij ons tot aan het einde heeft gegeven hebben wij, bij het aanbreken van een nieuwe dag, afscheid genomen van onze bijzondere, prachtige, gevoelige en gevatte moeder, oma en oud omi Jannetje Hissink-Florijn Jennie _________________________ - Slank en fit met Herbalife! 30 dagen geld terug garantie Janny van Dijk, tel: 0572372242 0655864114. _________________________ _________________________ - Straatzand, tuingrond, compost, metselzand, grind, zandbakkenzand nodig? Bel 0572-37 12 90 Roelofs Lemelerveld. Zowel afhalen als bezorgen is mogelijk. _________________________ _________________________ - Gevonden: bril, kruispunt Ten Broeke, vrijdag. Info: 0572-37 13 00. _________________________ _________________________ - Volleybalvereniging De Bevers. Opgave en informatie bij Edmunda Hogenkamp, tel. 0546-67 34 93. _________________________ Concert Accordeola in het Boskamp Altijd gedacht dat accordeon iets is voor volkszangers en dansers of kermissen? Accordeola laat u horen dat het accordeon een veelzijdig instrument is, geschikt voor vele soorten muziek. Tijdens ons koffieconcert op zondag 26 januari 2020 spelen wij voor u o.a. een tango, klassiek en popmuziek. In het orkest spelen wij bijna allemaal een andere partij. De 1e, 2e en 3e partij zijn hierbij de melodiepartijen, terwijl de vierde partij de akkoorden speelt en we maken daarnaast ook gebruik van een bas-accordeon met versterker. Accordeola bestaat al meer dan 60 jaar en heeft haar oorsprong in Lemelerveld. Inmiddels bestaat het orkest uit leden die in heel Salland wonen. Accordeola treedt op bij allerlei gelegenheden, bijJubilarissen bij Voices Foto: EigEn Foto Zondag 16 januari, na de kerkdienst, is Voices het nieuwe jaar gezellig begonnen bij Reimink. Daar wachtte Ans Wippert José Veldman en Yvonne Lugtenberg een verrassing. Ze zijn alledrie 12,5 jaar lid van Voices. Daarom werden ze toegesproken en met een oorkonde en bloemetje in het zonnetje gezet. voorbeeld bij kerkdiensten, in verzorgingshuizen, samen met zangkoren of bij evenementen en is zelfs te boeken voor privé-optredens. Het concert is in het Boskamp in Dalfsen en begint om 15.00 uur. We hopen u allen te mogen begroeten (en verbazen). Accordeonvereniging Accordeola, Contactpersoon: Sonja Roessink (tel: 06 12293593) sonjaroessink@gmail.com / accordeola@live.nl Facebook: Accordeonvereniging Accordeola Foto: eigen Foto Of het nu blauw of roze wordt… ...wij hebben een ruim assortiment voorbeeldboeken met geboortekaartjes, waar u thuis rustig door kunt bladeren! Ook een kaart door u ontworpen, met hulp en advies van ons, behoort tot de mogelijkheden. Plankenkoorts is er klaar voor! Druk Ontwerp Binnen- buitenreclame Ambachtsweg 3 Lemelerveld (0572) 37 21 55 info@drukkerijvanasselt.nl Deze week is het dan zover: de uitvoeringen van Toneelvereniging Plankenkoorts. Het decor staat en de spelers zitten al helemaal in hun rol. Op woensdagavond 22 januari om 20.00 uur en zondagmiddag 14.00 uur zal Plankenkoorts de klucht ‘Bij ons aan de grens’, geschreven door Stef Hudepohl, ten tonele brengen. Heeft u nog geen kaarten? Koop deze dan tijdens de voorverkoop die momenteel plaatsvindt bij Cafetaria Zwakenberg en Blitsspul en bespaar 20% op de entreeprijs. Voor de woensdagavond sluit de voorverkoop om 18.00 uur, voor de zondagvoorstelling kunt u nog tot zondagmiddag 12.00 uur uw kaarten halen. Foto: EigEn Foto
Page 8
INSTALLATIEBEDRIJF Hulsman LEMELERVELD Ambachtsweg 20 - 8152 BA Lemelerveld - Tel. (0572) 37 21 29 a.s. zondag: Voltastraat 3 - 8013 PM Zwolle (038) 465 82 65 www.blok-huls.nl Lemelerveld 1 - LSC 1890 1 www.roggendorf.nl Ten Broeke makelaardij www.tenbroeke.nl 14.00 uur sportpark Heidepark SCHILDERS - AFBOUW EN VASTGOEDONDERHOUD ONDERHOUD - SCHILDERS - AFBOUW - ISOLATIE LEMELERVELD AMBACHTSWEG 4 TEL. (0572) 37 17 77 Handelsweg 39, 8152 BN Lemelerveld Tel. (0572) 38 26 80 Fax (0572) 38 26 85 www.centsinfra.nl Partner in wegbeheer U vindt bij ons een prima ingespeeld team Rabobank Drukkerij Van Asselt Druk Ontwerp Binnen- buitenreclame Ambachtsweg 3 - Lemelerveld - Tel. (0572) 37 21 55 www.drukkerijvanasselt.nl Handelsweg 2 8152 BN Lemelerveld Tel. (0572) 37 87 50 - Fax (0572) 37 30 21 www.harrynijboer.nl Programma Voetbalvereniging Lemelerveld ZATERDAG 25 JANUARI Uit: 12:30 Bergentheim 5 - Lemelerveld 2(zat) ZONDAG 26 JANUARI Thuis: 14:00 Lemelerveld 1 - LSC 1890 1 12:00 Lemelerveld 8 - Sportlust Vroomshoop 2 Uit: 13:00 CCW ‘16 VR2 - Lemelerveld VR1 Stickers • Reclameborden • Spandoeken • Autobelettering • Gevelbelettering Drukkerij Van Asselt Ambachtsweg 3 Lemelerveld (0572) 37 21 55 info@drukkerijvanasselt.nl Succes met de Jonkvrouwen uit Zwolle Bij de KBO en PCOB Lemelerveld Tijdens het jubileumconcert van Ouderenkoor Herfstklanken in Lemelerveld was er een gastoptreden van Songs van Toen Koor de Jonkvrouwen uit Zwolle. En de Jonkvrouwen werden gelijk uitgenodigd voor de Nieuwjaarsbijeenkomst van de KBO en PCOB te Lemelerveld. Het Parochiehuis zat woensdagmiddag afgeladen vol. Zoveel mensen dat is bij mijn weten nog niet voorgekomen, aldus een bezoeker. Het werd een prachtige middag met ‘de Jonkvrouwen’ uit Zwolle o.l.v. dirigent Flip Jonkman uit Heino. Zeker een bekende aldus Rikie Harink die de middag opende en ook afsloot met mooie woorden en een bloemetje voor de dirigent. Riekie Harink bracht ook nog even onder de aandacht het winnen van het Goudhaentje Gemeente Raalte door de Stichting Open Muziekestafette Heino. Flip Jonkman is hier de secretaris van. De songs van toen deden het tijdens de KBO/PCOB nieuwjaarsbijeenkomst bijzonder goed. Er werd volop meegezongen. Aniek & Debby Foto: EigEn Foto Aniek en Debby kringkampioen! Aniek Logtenberg deed met haar paard Marind Z mee aan de kringkampioenFoto’s: EigEn Foto’s schappen springen in Heeten. In de klasse B reed Aniek een mooi foutloos parcours die werd beoordeeld met 74 stijlpunten. Dit was goed voor een 2e prijs en in de titel kringkampioen! Zondag 26 januari 10.00-17.00 uur Kijk- en Doedag bij `t Olde Manegepeerd Komen jullie een kijkje nemen bij de uitgewerkte manegepaarden? Deze paarden kunnen hier na een werkzaam leven in de maneges van hun rust genieten. Op deze kijk- en doedag staan vrijwilligers klaar om: •uitleg te geven over de opvang van de paarden; •je te laten meehelpen met het voeren van de paarden; •om je te leren paardenpoetsen tussen 11.00-13.00 uur; •om je een kijkje te laten nemen bij de tweedehands (paarden)spullen; De koffie staat klaar in het Hinnikhuus.Wil je de paarden verwennen dan is er tegen betaling wat lekkers voor ze te koop. Je kunt ook zelf appels/brood of wortels meenemen en aan de paarden geven. Tevens zijn wij een inzamelpunt van kleding en inktcartridges en frituurvet. De gehele opbrengst van deze dag gaat naar de paarden. Adres: Beukenlaan 2 te Dalmsholte. Als u de weg inrijdt is het in de grote schuur met de overkapping links. www.manegepeerd.nl - E: info@manegepeerd.nl - M 06-12 87 47 64. Debby Haarman was eveneens goed op dreef. Debby startte in Heeten haar B pony Pinto. Ook Debby wist foutloos te blijven en kreeg mooie punten van de jury. Hiermee won ook debby het kringkampioenschap! Beide amazones zijn hierdoor afgevaardigd naar de Overijsselse kampioenschappen. Britt Schrijver startte haar paard Koko Kanu in Mariënheem. In de klasse B dressuur reed ze 2 sterke proeven die werden beoordeeld met 19e en 201 punten. Dit was goed voor een 5e en 2e prijs. Elena Hofman startte net zoals als Britt ook in Mariënheem. Met haar paard J’Adore reed ze een mooie proef die werd beoordeeld met 198.5 punt. Dit was goed voor een 2e prijs. Meer info: www.paardensportvereniginglemelerveld of like de facebookpagina. Trouwe CLV-leden in het zonnetje gezet Vorige week woensdag hield Het is al bijna weer zover; de kinder-galamiddag van de Sprokkelaars! Op deze middag zullen we bekendmaken wie de nieuwe jeugdprins of -prinses wordt. Dat is elk jaar weer superspannend! We nodigen alle kinderen uit om daarbij aanwezig te zijn. Vanaf 15.00 uur zal DJ Jasper Esman zorgen voor een knallend feest. Jet & Joep zullen een spetterende voorstelling verzorgen en ook kun je je laten schminken. Neem je vriendjes, vriendinnetjes, broertjes of zusjes mee; dan gaan we er met z’n allen een gezellig feest van maken. En natuurlijk zijn je ouders ook welkom. Er wordt een geringe entree gevraagd. We zien jullie graag zaterdag 1 februari van 15.00-17.00 uur bij Reimink! Werkgroep sprokkelaars Jeugd de CVL, Christen Vrouwengroep Lemele haar jaarvergadering. Nadat er nog enkele stoelen werden bijgeschoven opende de voorzitter de vergadering met een nieuwjaarwens. Na het algemene gedeelte volgden de jaarverslagen van de notuliste en van de penningmeester. Deze werden door de leden onveranderd goedgekeurd. Hierna werden twee leden in het zonnetje gezet: Diny van der WekkenBouwhuis, zij is 50 jaar lid en Dirkje Bakhuis-Sturris, zij is zelfs 60 jaar lid van de vrouwengroep. Als dank voor hun trouwe lidmaatschap ontvingen zij een vaas met een mooie bijzondere amaryllisbol. Er werd afscheid genomen van de aftredende penningmeester en de nieuwe penningmeester werd verwelkomd in het bestuur. Daarna kreeg ds Eigenhuis het woord en sprak met ons over contextueel pastoraat. Foto: EigEn Foto
Page 10
Hand- en perssinaasappelen 2 netten à 2 kilo combineren mogelijk V erse varkenshaas per 100 gram 5.98 4.Alle roerbakgroenten 400 gram 2 zakken combineren mogelijk 4.10 5.38 3.Alle Almhof yoghurt beker 450/500 gram 1.29 1.89 0.99 Gegaarde kipreepjes pittig/grill pak 200 gram Varkensschnitzel Wiener pak 2 stuks Rundersaucijzen pak 4 stuks Boomstam met 30% groente pak 4 stuks combineren mogelijk 6.00 7.00 5.Neppelenbroek Lemelerveld Kroonplein 18 ma-do 8-20 uur| vr 8-21 uur | za 8-20 uur | zo 12-17 uur Diverse Coop vleeswaren 3 pakjes à 100/150 gram combineren mogelijk 1.32 0.99 Coop r oomboter saucijzenbroodje XL of gehaktbalbroodje combineren mogelijk 2.04 2.24 1.50 5.67 10.47 5.Kropsla per stuk Komkommer per stuk Radijs zak 250 gram Bosui zak 3 stuks combineren mogelijk 1.50 1.58 1.25 Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van maandag 20 t/m zondag 26 januari 2020. Week 04. 2 STUKS 2 STUKS 2 STUKS 3 STUKS 2 STUKS 2 STUKS 100 kilometer bikkelen op je mountainbike… De Boombouw Wintermarathon Over minder dan vijf weken is het weer zover: de vijftiende editie van de Boombouw Wintermarathon. De wintermarathon, die op zondag 16 februari 2020 zal worden verreden, wordt georganiseerd door Wielerclub Cycling Lemelerveld. Vijftiende editie Het is inmiddels de vijftiende keer dat deze unieke “Extra Goed Geregeld” mountainbiketocht onder de vlag van de NTFU zal worden georganiseerd. Ook deze editie streeft de organisatie naar een nog betere en mooiere tocht van een nog hoger niveau. Dit om de vele honderden deelnemers te kunnen laten genieten van een unieke mountainbiketocht door al even unieke natuurgebieden. De Boombouw Wintermarathon voert de deelnemers door het schitterende Sallandse rivieren- en heuvellandschap van Regge en Vecht, Lemelerberg en Sallandse Heuvelrug. Deelnemers kunnen kiezen uit 3 afstanden: 55, 75 en 100+ kilometer. De routes gaan voor 95% over onverharde paden die ruimschoots aanwezig zijn in de groene omgeving van de gemeentes Ommen, Hellendoorn en Nijverdal. Sportieve uitdaging Iedereen, of je nu recreant of wedstrijdrijder bent, jong of oud, man of vrouw, kan deelnemen aan deze unieke mountainbikebelevenis. En voor ieder type renner is er een passende afstand. Ook dit jaar zal er gestart en gefinisht worden bij het sportpark Heidepark aan de Verbindingsweg in Lemelerveld. Er kan gestart worden tussen 8.30 en 10.00 uur. Tijdens de rit bestaat de mogelijkheid om de inwendige mens wat te laten bekomen bij één van de vier verzorgingsposten. Bij alle posten wordt er gratis een drankje of kleine versnapering verstrekt. Ook zijn bij alle verzorgingsposten mecaniciens aanwezig voor kleine noodreparaties. Na de tocht bestaat er de mogelijkheid om te douchen en de fiets te reinigen op een speciaal ingerichte fietsen afspuitplaats. De inwendige mens kan worden versterkt met een heerlijke kop gratis snert. Meer info: http://www.wintermarathon.nl. LHC blijft winnen Op 19 januari stond de thuiswedstrijd tegen Heino op het programma. Dit is een van de teams waar de dames van Auto van Ewijk/LHC vorige seizoenshelft punten hebben laten liggen. De dames waren er op gebrand om de punten in eigen huis te houden. De dames begonnen sterk aan de wedstrijd. Met snel spel en mooie breaks stond het al snel 5-0 op het scorebord. Toch lieten ze de dames van Heino terug komen met een ruststand van 13-13. De tweede helft begonnen de dames van Auto van Ewijk/LHC weer goed. Al snel bleek dat de thuisploeg de betere partij was. En kwam de wedstrijd niet meer in gevaar. Eindstand 30-21 De volgende wedstrijd spelen de dames tegen CVO, in Vaassen om 19.00 uur. Foto: Martin ZwakEnbErg De nieuwe wereldorde, hoe China sluipenderwijs de macht overneemt Op uitnodiging van Cultureel Café Dalfsen spreekt op donderdagavond 30 januari as. hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk in de Panoramazaal van de Trefkoele+ te Dalfsen over de mogelijk komende Chinese wereldorde. In oktober 2017 stippelde president Xi de route uit: als in 2049 de Volksrepubliek zijn honderdste verjaardag viert, moet zijn ‘Chinese droom’ zijn uitgekomen: China is dan de leider van de wereld. China gaat de wereldorde bepalen als ze het mondiale machtsspel behendig speelt en koploper wordt van de nieuwe industriële revolutie van Internet of Things, nanotechnologie en Artificial Intelligence. China heeft de tijd mee; geholpen door de financiële crisis van 2008, president Trumps protectionisme, de ontregelende politiek van Poetin, de strijd om de brexit en opkomend nationalisme in Europa zou de eenentwintigste eeuw, de eeuw van China kunnen worden. De westerse wereldorde gaat dan op de schop met zijn vrijmarkteconomie, internationaal recht, internationale instituties, democratie, mensenrechten en burgerlijke vrijheden. Hoe dit tij te keren, wordt een belangrijk vraagstuk van onze tijd. Rob de Wijk is hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit Leiden en oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Hij houdt zich bezig met geopolitiek en internationale veiligheid. Hij publiceerde talloze boeken en artikelen, is een veelgevraagd commentator voor radio en tv, columnist voor Trouw en mede -presentator van Boekestijn en De Wijk op BNR-radio. De avond wordt gehouden op donderdag 30 januari 2020 om 20.00 uur in de Panoramazaal Trefkoele+, Ruigedoornstraat 108 te Dalfsen. De zaal is open om 19.30 uur. Er wordt entree gevraagd. Info: www.cultureelcafedalfsen.nl of bel 0529-432798. De Bevers SC Lemele Progr za 25-1-2020 14:30 Lemele 1 - De Zweef 1; 14:30 Lemele 3 - Enter Vooruit 7; 10:00 Lemele JO13 - Lemele JO14. Progr za 25 feb: 12.30 u. Dames 3 - VV Voorsterslag D2, 12.30 u. Meisjes B3 - Dac Dedemsvaart MB2, 12.30 u. Meisjes C1 - VC Sneek MC1, 12.30 u. Meisjes C3 - Smash MC1, 13.00 u. vv Meppel AZ MA2 - Meisjes A1, 14.30 u. Dames 6 - Wijhko D2, 14.30 u. Meisjes B1 - Flash Veendam MB1, 14.30 u. Meisjes C2 - Kangeroe MC2, 15.30 u. Thriantha D2 - Dames 5, 16.30 u. Dames 2- VV Voorsterslag D1, 16.30 u. Meisjes B2 - Reflex MB1, 16.30 u. Dames 4 - Set Up/B D2, 19.00 u. Dames 1 - VC Zwolle D3. Geslaagde editie Sprokkelaars Pubquiz In een bomvolle Zaal Reimink werd er zaterdag 11 januari flink gebrainstormd. De 2e editie van de Sprokkelaars Pubquiz stond op het programma. Ruim negentig teams hadden zich aangemeld! Het geroezemoes was dan ook niet van de lucht. Presentatoren Johan Neppelenbroek en Michel Reimink joegen er in rap tempo zo’n negen rondes van tien vragen doorheen. Algemene vragen, muziekfragmenten, filmvragen, hilarische vragen, uitzonderlijke vragen; het antwoord lag altijd op het puntje van de tong. Wenkbrauwen werden opgetrokken, fronsrimpels verschenen op menig voorhoofd en haren werden met de minuut grijzer. Al met al was er flink veel kennis in huis, zat de stemming er lekker in en was het een aangenaam dorpsevenement waar jong en oud, binnen het team, kon imponeren met eigenaardige kennis en kunde. Het meest uitmuntende pubteam bleek, evenals vorig jaar, het team ‘De Nero’s’. Het team dat de 11e plek wist te bemachtigen mocht de poedelprijs in ontvangst nemen. Wat een toeval dat de naam van dit team ook nog eens `Poedelprijs´ was! Ook was er een prijs voor de meest ludieke teamtafel, deze was weggelegd voor het team ´After Christmas Party`. Na de bekendmaking en uitreiking van de prijzen, konden de voetjes van de vloer en was het nog lang goed toeven bij Reimink… Tekst: MoDi Auto van Ewijk/LHC Wist u... - dat de Sterrenwacht Hellendoorn binnenkort de cursus “Astronomie voor jongeren” organiseert? Een cursus bedoeld voor meisjes en jongens in de leeftijd van 10-14 jaar. Het wordt een leuke en boeiende cursus, waar eenvoudige theorie wordt afgewisseld met praktische voorbeelden en opdrachten. Wanneer: zaterdagmiddagen van 15.00-17.00 uur op 1, 8, 15, 22 en 29 februari. Meer info: www.sterrenwachthellendoorn.nl. vijf Progr. wo 22-1-2020: 21:10 u L’veld, LHC DMW2 - Atlantis Dronten DMW1; 19:30 u Luttenberg, SDOL DMW1 - LHC DMW. Prog. za 25-01-2020: 9:00 u Deventer, DSC E2 - LHC E3; 9.20 u -10:40 u F Toernooi Twello, ABS F1 - LHC F1; LHC F1 - Broekland F2; Voorwaarts F1 - LHC F2; 9:30 u Klarenbeek, Klarenbeek E1- LHC E1; 10:25 u Klarenbeek, Klarenbeek D1, LHC D2; 11:45 u Vaassen, CVO E1 - LHC E2; 13:40 u Vaassen, CVO C1 - LHC C1; 14:45 u Dalfsen, Dalfsen D1 - LHC D1; 15:30 u Wesepe, Wesepe B1 - LHC B1; 19:00 u Vaassen, CVO Dames 1 - LHC Dames 1. Progr. zo 26-01-2020: 11:00 u L’veld, LHC Dames 4 - Schalkhaar Dames 2; 12:10 u L’veld, LHC A1 - Holten A2; 9:20 u - 10:40 u F Toernooi Raalte, Kwiek F4 - LHC F2; LHC F2 - ABS F2; LHC F2 - Zwolle F2; 11:50 u Klarenbeek, Klarenbeek Dames 1 - LHC Dames 2; 13:10 u Vaassen, CVO Dames 3 - LHC Dames 3.

LE 15jan2020


Page 0
39e jaargang nr. 1925 - 15 januari 2020 Yess! Weer gelukt! Zal het net zo leuk zijn als vorig jaar? Komt iedereen wel weer? Hebben alle vriendjes van contactclown Puk wel tijd? Is Party dj Marcel wel vrij en hebben de vrienden van de Sprokkelaars wel rekening gehouden met dit feestje? Het NieuwjaarsFeessie is een feest voor mensen met een verstandelijke beperking die wonen en\of werken in Lemelerveld. Ontstaan naar aanleiding van de opbrengst van de nieuwjaarsduik van 2019. Contactclown Puk wilde graag iets terug doen en organiseerde in samenwerking met de vrienden van de Sprokkelaars en het Kulturhus deze middag voor de tweede keer. Gelukkig…. alle zorgen voor niets! Iedereen is weer van de partij en met z’n allen hebben we er weer een grandioos feest van kunnen maken. Champagne, olliebollen, hapjes, muziek en (alcoholvrije) biertjes wat een feest. Gelukkig hebben we de foto’s nog! tekst: Dorien GrootenHuis Foto’s: Martine BoerDaM Sjaan Jordaan luistert Nieuwjaarsbijeenkomst Kulturhus op Dorien Grotenhuis heette de in groten getale opgekomen Lemelervelders welkom op de Nieuwjaarsbijeenkomst van Kulturhus de Mozaïek. Strak 14.00 uur zat iedereen achter een bakje koffie met een overheerlijke oliebol, gesponsord door Bakkerij van der Most! Vervolgens blikte voorzitter Gerrit Hoogenboom nog even terug op het afgelopen jaar waarin o.a. een nieuwe bewoner mocht worden verwelkomd, namelijk PLAYBACKSHOW Jeugd Vereniging Lemele Zaterdag 8 februari is het weer tijd voor de jaarlijkse playbackshow in Lemele. Er zullen vele acts op het programma staan die uitgevoerd worden door de jeugd uit Lemele, dat belooft, net zoals de voorgaande jaren, een gezellige avond te worden. Ook wordt er deze avond bekend gemaakt wie de winnaar is van de grote lotenverkoop, daarnaast zijn er nog vele andere prijzen te winnen. De avond begint om 19.00 uur in de Schakel te Lemele, zaal open: 18.30 uur. Led-verlichting voor het hele gebouw in de planning zo gaf hij aan. Verder staan privatisering van het gebouw, bestuurlijke vernieuwing en zo mogelijk ook inlijving van het consultatiebureau op de rol. Ook bracht hij naar voren dat het bestuur zich beraad op nieuwe mogelijkheden verloskundigenpraktijk Zwanger & Zo. Voor komend jaar zitten een aantal investeringen zoals een nieuwe brandmeldinstallatie en voor jongeren binnen het kulturhus. Een betere plek voor jongeren is een must. Daarna vertelde burgemeester Erica van Lente dat ze half januari 2020 één jaar burgemeester van Dalfsen is en al veelvuldig Lemelerveld bezocht en daarmee op verschillende manieren kennis maakte met ons dorp. Ze haalde o.a. nog het tragische incident aan dat ons dorp aan het begin van het nieuwe jaar opschrikte. Dit heeft een enorme impact gehad op veel jeugd. Ze vond het erg fijn te merken dat de mensen in ons dorp goed naar elkaar omzien, niet alleen naar het slachtoffer en zijn familie maar ook naar de ouders van de mogelijke (jonge) dader! Adverteren in Wij informeren u graag over de aantrekkelijke tarieven Tel. (0572) 37 21 55 info@drukkerijvanasselt.nl www.drukkerijvanasselt.nl of scan deze QR Code Foto’s: Hans Heerink Na de toespraken werd het glas geheven onder begeleiding van Sjaan Jordaan met haar accordeon. Met haar vlotte Amsterdamse babbel, een stem als een nachtegaal en heerlijke meezingers had ze de sfeer er snel in. Met grappen en grollen kletste ze zich overal uit en had ze de lachers op haar hand en veroorzaakte ze menig blosje op de wangen. Al met al een gezellige start van het jaar.
Page 2
Je stoel blijft leeg, mooie herinneringen blijven. Voorzitter Participatieraad Dalfsen Dankbaar dat hij zo lang in ons midden mocht zijn, hebben wij toch nog onverwachts afscheid moeten nemen van onze lieve sterke vader, grootvader en overgrootvader Antonius Hermanus Herbrink Antoon * Lemelerveld, 8 december 1926 † Heino, 11 januari 2020 Sinds 31 oktober 2008 weduwnaar van Rie Herbrink-Habers. Dalfsen: Ton en Wilma John en Tjitske Tim, Lieke Jolanda Tony Zwolle: Amara Lemelerveld: Wim en Monique Luuk en Job Claudie en Yannick Sjoerd Lemelerveld: Jos en Antje Thomas Vera Breda: Ellen Fiona en Gunvald Patrick Correspondentieadres: W. Herbrink, Tjalkstraat 59, 8152 CN Lemelerveld Onze vader is deze dagen in zijn eigen appartement in woonzorgcentrum Het Wooldhuis in Heino. Wij willen hem gedenken tijdens een avondwake, die zal worden gehouden op vrijdag 17 januari om 19.30 uur in de parochiekerk H. Hart van Jezus, Posthoornweg 5 in Lemelerveld. Aansluitend is er in het naastgelegen parochiecentrum gelegenheid tot condoleren. De gezongen uitvaart zal plaatsvinden op zaterdag 18 januari om 10.30 uur in genoemde parochiekerk, waarna wij hem zullen begeleiden naar zijn laatste rustplaats op het parochiekerkhof. Wat kunt u van ons verwachten? - Een enthousiaste Participatieraad die na vijf jaar stevig staat en een belangrijke gesprekspartner van de gemeente Dalfsen is, - u ontvangt een onkostenvergoeding. Procedure: 1. Graag ontvangen wij van u een motivatie met cv, uiterlijk op 19 januari 2020. Reageren kan via https://dalfsen.easycruit.com/. 2. De sollicitatieprocedure wordt opgepakt door de Participatieraad in samenwerking met de gemeente Dalfsen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Nancy Satter, ondersteuner Participatieraad, via telefoonnummer 06-40929763. en/of bij Xanter Wilhelm, huidige voorzitter Participatieraad,- via telefoonnummer 06-51523195. Acquisitie n.a.v. deze advertentie, en/of het gebruik maken ervan voor eigen doeleinden, wordt niet op prijs gesteld. _________________________ - Container bestellen? Roelofs Lemelerveld bellen, 0572-37 12 90. _________________________. Containers van 2 tot 30 m3 _________________________ - Voetbalvereniging Lemelerveld. Opgave jeugdleden via www.vvlemelerveld.nl Bij vragen bel Judith in ‘t Veld, 0572-371227. _________________________ Dagelijks nieuws: www.dalfsennet.nl • www.sukerbiet.nl _________________________ - Tandartspraktijk ‘te Lande’, Ds C. Keersstraat 1 te Lemelerveld, heeft ruimte voor nieuwe patiënten. www.telande.nl of T 0572363601 _________________________ _________________________ - Slank en fit met Herbalife! 30 dagen geld terug garantie. Janny van Dijk, tel: 0572-372242 _________________________ De Participatieraad is een onafhankelijke adviesraad die het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert over zaken rondom het sociaal domein. Vijftien vrijwillige leden uit de gemeente Dalfsen vormen de Participatieraad. Vanwege het vertrek van de huidige voorzitter, is de Participatieraad op zoek naar een voorzitter voor +/- 20 uur per maand. Als voorzitter werkt u samen met de leden aan goede adviezen op het gebied van het sociaal domein aan de gemeente Dalfsen. U bepaalt samen met de leden de agenda van de Participatieraad. U bewaakt de voortgang en bent verantwoordelijk voor de communicatie en afstemming met de gemeente en vertegenwoordigt de Participatieraad naar buiten. Wij vinden het belangrijk dat u: - affiniteit heeft met het sociaal domein (de beleidsterreinen jeugd, werk en inkomen, welzijn en zorg), - interesse heeft in en betrokken is bij mensen rondom het sociaal domein die ondersteuning nodig hebben, - bestuurlijke ervaring heeft, bij voorkeur in een voorzittersfunctie, - woonachtig bent in de gemeente Dalfsen (eis), - over een breed en veelzijdig netwerk beschikt, bij voorkeur in de Dalfser samenleving, - kennis van en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen heeft, - communicatief en schriftelijk vaardig bent, - flexibel bent in de inzet van tijd, - in staat bent om de hoofdlijnen, bijvoorbeeld van ambtelijke stukken, helder en beknopt te benoemen. Foto expositie ‘Winter in de Mozaïek’ Huisarts: tel. 0572-37 17 22 Avond- en weekenddienst huisarts: tel. 0900 - 333 63 33 Apotheek Lemelerveld: tel. 0572-37 05 21 GGD Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar “Soms heb je een vraag” Inloopspreekuur: iedere do 9.00-10.00 u. Ds. C. Keersstraat1, Lemelerveld, tel. 088-4430702 Tandartspraktijk Lemelerveld tel. 0572 74 52 52 bereikbaar elke werkdag van 09.00-12.00 uur www.tandartspraktijklemelerveld.nl Avond- en weekenddienst tandarts: tel. (0572) 39 59 32 Verloskundigen: Gemmare: tel. (0548) 61 65 10; spoednummer: tel. 06-28 47 27 74 Mammacafé Nijverdal, 1e en 3e wo vd maand, 10.00-11.30 u Zwanger & Zo: tel. (0548) 62 03 26; spoednummer: tel. 06-20 10 30 48 www.MoedersvoorMoeders.nl Aanmelden kan t/m 11e week vd zwangerschap: tel. 088-2780000 info@moedersvoormoeders.nl Carinova Thuiszorg: tel. 0900-86 62 (24/7) (0570) 51 85 64 www.carinova.nl Rosengaerde Zorg Thuis: tel. 06-10 02 32 58 (24/7) www.rosengaerde.nl Weekenddienst apotheek: Spoedrecepten: za en zo gesloten. Buiten openingsuren: Isala Apotheek: 038-424 54 74. Op za en zo van 09.00-12.00 u is Apotheek Heino ook open: 0572-39 28 88 Dierenarts: Dag en nacht bereikbaar: tel. (0529) 43 53 63 Praktijk voor fysio-, manuele-, oedeem- en geriatrietherapie, acupunctuur, Corefit en FIT krukkenuitleen: tel. 37 21 58 / voor Lemele: 06-57 04 59 78, bgg 37 21 58 Praktijk voor Osteopathie Natasha Stigter D.O.-M.R.O. tel. 06-50 84 41 70 www.pvo-osteopathie.nl AcupunctuurBreed/Karel Beck: meten is weten Klassieke en moderne technieken www.acupunctuurbreed.nl tel.:370422 /06-20 40 30 38 acupunctuurbreed@gmail.com WAARDEVOL ZIJN praktijk voor psychodynamische therapie & coaching, tel. 06-46 67 43 23 Praktijk voor psychologische hulp en begeleiding: Info/afspr. tel. 06-53 21 74 60 Therapeutische coach PMA-Coach/Trainer - Counseling-Coach tel. 06-30 370 212 www.pma-joseholtmaat.nl Zorgwinkel Salland: hulpmiddelen Tel. (0572) 36 32 35 www.zorgwinkelsalland.nl Ergotherapie Salland 06-450 428 77 www.ergotherapie-salland.nl Spreekuur Alg. Maatsch. Werk: do 9.00-10.00 u, Kulturhus De Mozaïek Alg. Hulpdienst Graag Gedaan Tel. 37 25 49 / b.g.g. 37 19 89 Diabeteslijn: tel. (033) 463 05 66 St. Terminale Thuiszorg Ommen e.o: tel. (0529) 45 23 30 (24 u/dag) Sociaal Steunpunt Kerken: Tel. 37 01 00 • ma en do: 9.15-11.30 u Alarmnummer politie/brandweer: 112 Servicepunt Gemeente Dalfsen: Iedere woensdagmiddag: 15.30-17.30 u Kroonplein 62 - Tel. (0572) 37 39 78 18 en 19 januari: Protestantse Gemeente Lemelerveld zo 10.00 u: ds. G. Naber en pastoraal werker M. Klein Overmeen: Gebedsdienst RvK Protestantse Gemeente Lemele zo 10.00 u: Gebedsdienst RvK in de Brugkerk Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) zo 09.30 u: ds. H.R. van der Kamp, Zutphen; zo 14.30 u: ds. T. Waalewijn, Lutten R.-K. Kerk za 19.00 u: Woord/Comm. viering: werkgroep (Dameskoor); zo 10.00 u: Gebedsdienst RvK in de Brugkerk Kunst Na Arbeid uit Lemele musiceert voor oud-dirigent Op zaterdag 11 januari jl. heeft muziekvereniging KNA uit Lemele in senioren wooncomplex “Polbeek” in Zutphen een mini-concert gegeven voor haar ouddirigent, dhr. Aart Wagenaar. Aart Wagenaar, was dirigent van KNA van 1978 tot 1988. Toen Gert Wagenaar, de zoon van, dirigent werd van KNA heeft Aart nog een aantal jaren bas saxofoon gespeeld, in 2016 is hij gestopt. De zeer krasse Wagenaar, inmiddels 99! jaar, had al zijn medebewoners bijeengetrommeld om nog een keer een concert van “zijn vereniging” te horen. Onder leiding van Gert Wagenaar, de zoon van, werd een licht programma ten gehore gebracht. Heel enthousiast werd door de “oudjes” meegezongen, geklapt en volop genoten van een muzikale middag. Zowel dhr. Wagenaar als de muzikanten van KNA kijken terug op een geslaagd mini-concert, wat zeker voor herhaling vatbaar is. Foto: eiGen Foto Buitengewoon vriendelijk! Tegeltjeswijsheid: “Vriendelijkheid kost niets!” Maar wordt je altijd wel zo vriendelijk ontvangen? Op straat lopen veel mensen met een chagrijnig gezicht rond, zéker als hun ook nog iets gevraagd wordt…. Lang geleden kwam apostel Paulus, als bootvluchteling, wél onverwachte vriendelijkheid tegen op het eiland Malta, waar hij aanspoelde. Hoe verder? Roeien met de riemen die je hebt! Dat is het thema van de oecumenische kerkdienst op zondag 19 januari, 10.00 uur, Brugkerk Lemelerveld. De Raad van Kerken Lemele/ Lemelerveld nodigt je (vriendelijk!) uit! Voorgangers zijn pastoraal werker Marga KleinOvermeen en ds. Georg Naber. De collecte is bestemd voor bootvluchtelingen op Lesbos. Dansavond Dalfsen Heb je weer eens zin om een avond lekker te dansen, kom dan zaterdagavond 18 januari naar het parochiehuis aan de Emmastraat 21 in Dalfsen. Vervolgens iedere derde zaterdag van de maand. Aanvang: 19.45 uur. Info: Riek v.d. Stouwe, tel. 06-25 31 83 33. In Kulturhus de Mozaïek is momenteel een prachtige foto expositie te zien van Jan Geerts. Zoals de titel aangeeft, is het thema van de expositie ‘Winter’. De beleving van het begrip ‘winter’ is de laatste jaren, door de veranderingen van het klimaat, veranderd. Nog niet zo lang geleden kenden we in Nederland nog regelmatig winters met sneeuw en ijs. Als we nu aan sneeuw en ijs denken, moeten we doorgaans naar wintersportgebieden. Jan Geerts: “In de afgelopen ca. 12 jaar heb ik verschillende winterse taferelen kunnen fotograferen, zoals we in vroeger jaren veelvuldig hebben gehad. Naast afbeeldingen van de natuur in de regio, zijn ook verschillende opnamen in het buitenland gemaakt van bekende winterse taferelen. Hierbij spelen tal van verschillende natuurverschijnselen tijdens de winterperiode een rol. Maar ook de omstandigheden waarin vogels en andere dieren tijdens de koude periode van het jaar (over)leven”. De expositie “Winter” is vanaf 6 januari 2020 te zien in Kulturhus De Mozaïek aan het Kroonplein in Lemelerveld. Iedereen die belangstelling heeft, kan de expositie in het Kulturhus bezoeken tijdens de openingstijden. De expositie is vrij toegankelijk en te bereiken via de hoofdtoegang aan het Kroonplein in Lemelerveld. De expositie is voornamelijk te zien in de gang en in een paar andere ruimten. De expositie is rolstoeltoegankelijk. In de nabijheid van de garderobe staat een tafel waarop de plattegrond-indeling beschikbaar is met de situering van de fotolijsten van de expositie. Foto: eiGen Foto Van donderdag 16 t/m zaterdag 18 januari organiseert Handbalvereniging Auto van Ewijk/ LHC de jaarlijkse cake-actie. Op die dagen zullen leden van de vereniging bij u aan de deur komen voor de verkoop van een heerlijke cake van Bakkerij van der Most. Alvast hartelijk dank voor uw steun aan de club! Jong talent in Landgoedcentrum Vilsteren Op 19 januari 2020 zijn twee prijswinnaars van het Britten Concours te gast in het Landgoedcentrum Vilsteren: altvioliste Elin Haver en cellist Isaac Lottman, beiden 16 jaar oud. Zij worden op de piano begeleid door Felix Justin. Het concert begint om 15.00 uur. Dit concert maakt deel uit van de serie Landgoedconcerten Vilsteren. Informatie daarover is te vinden op de website www.landgoedvilsteren.nl. De concerten zijn prima te combineren met een wandeling over het imposante landgoed. Wandelroutes zijn te vinden bij de ingang van het Landgoedcenterum, Vilsterse Allee 1d te Vilsteren. Vanaf 14.30 uur gaat de toegangsdeur open. Na afloop is er nog gelegenheid wat te drinken, het haardvuur zal een ieder weer verwarmen. Volgend landgoedconcert: Zondag 9 februari 2020 om 15.00 uur in de Willibrorduskerk, klein Byzantijns koor Utrecht.
Page 4
Bingo “Bij Brugstede” Woensdagavond 29 januari wordt er weer een gezellige bingo georganiseerd in de Brugstede. Alle senioren uit Lemelerveld en omstreken zijn hierbij van harte welkom. Er kunnen weer leuke prijzen gewonnen worden. De avond begint om 19.15 uur en vindt plaats in het grand café “Bij Brugstede”. Actie “Winterkost” Muziekvereniging De Bergklanken Aan de temperatuur is het niet te merken, maar het is nog winter, dus is het tijd voor de jaarlijkse actie Winterkost van de Luttenbergse Muziekvereniging De Bergklanken. Van donderdag 23 t/m zaterdag 25 januari gaan de muzikanten huis aan huis door het dorp met ambachtelijk gemaakte snert, rookworst en balkenbrij. Alle producten zijn glutenvrij. Donderdagavond 23 en vrijdagavond 24 januari tussen 18.00-20.00 uur bezoeken ze de bebouwde kom en zaterdag 25 januari gaan ze huis aan huis in het buitengebied. Met de opbrengst van deze actie hoopt de vereniging weer allerlei muzikale activiteiten te kunnen organiseren. www.debergklankenluttenberg.nl facebook.com/muziekvereniging.luttenberg Spreekuur Taalpunt vanaf 20 januari ook in Lemelerveld Het Taalpunt is de plek waar mensen terecht kunnen met al hun vragen over taal, rekenen en digitale vaardigheden. Van lezen en schrijven tot spreken en luisteren, op elk niveau. Het Taalpunt heeft een spreekuur waar je zo binnen kunt lopen, zonder afspraak. Vanaf 20 januari is er, naast het spreekuur van Dalfsen en Nieuwleusen, ook een spreekuur in Lemelerveld. Elke maandag kunnen mensen daar terecht met hun vragen voor persoonlijk advies. Het spreekuur vindt plaats van 10.00 tot 12.00 uur in de Mozaïek. Sabine Sijbom is Taalcoördinator bij de bibliotheek en is aanwezig bij het spreekuur. “Op 20 januari zit ik klaar met koffie en wat lekkers en hoop zo veel mogelijk mensen te ontmoeten die interesse hebben in het beter leren van de taal, rekenen of het werken op de computer. Iedereen is welkom.” Naast het spreekuur is Sabine Sijbom ook telefonisch te bereiken via 06 33834681. HERDENKEN BEVRIJDING 75 jaar vrijheid Gemeente Dalfsen Dit jaar vieren we 75 jaar vrijheid in de Gemeente Dalfsen. We herdenken het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog en vieren dat we sindsdien in vrijheid leven. De bevrijding van Lemelerveld vond plaats op 10 april 1945. Plaatselijk Belang Lemelerveld en Dalmsholte heeft het initiatief genomen om hier aandacht aan te schenken. In samenwerking met de Historische Kring Dalfsen (waaronder de Historische Werkgroep Lemelerveld en de werkgroep Documentatie ‘39-’45) wordt er een programma samengesteld om te herdenken en te vieren. Dat programma vindt plaats rondom die bevrijdingsdatum. Het voorlopige programma ziet er als volgt uit: -donderdag 2 april: een Historische Avond, Lemelerveld in oorlogstijd - zondag 12 april (1e Paasdag): een herdenking - maandag 13 april (2e Paasdag): een viering van de vrijheid - dinsdag 14 april: een herdenking samen met de basisscholen bij het Monument aan de Kerkstraat. De viering van 75 jaar vrijheid is met name bijzonder, omdat dit de laatste jubileumviering is waar mensen bij betrokken zijn die daadwerkelijk de oorlog hebben meegemaakt en hier nog over kunnen vertellen. Het doel is om zoveel mogelijk verhalen te horen van deze mensen, zo mogelijk voorzien van foto’s en voorwerpen. Informatie, verhalen, foto’s ontvangen we graag via info@pblemelerveld.nl. Ook voor andere zaken is dit het contactadres. Noteer alvast de data in uw agenda! Meer info volgt binnenkort. Bevrijding Luttenberg 75 jaar vrouwenvereniging in Lemele In de winter van 1945, vlak voor de bevrijding, werd er in Lemele een Christelijke vrouwenvereniging opgericht. Eerst onder naam van de NCVB, later werd het Passage en sinds 2006 zelfstandig als CVL, Christen Vrouwengroep Lemele. Er bestaat dus al 75 jaar een Christelijke vrouwenvereniging in Lemele en dat willen we vieren met een cabaretvoorstelling van de groep Twee Recht Twee Averecht met hun nieuwste programma “Frontale Confrontatie”. Dat klinkt niet best, he? Maar hoe kijk jij in de spiegel? Wie zie je dan en wat zou je het liefst willen zien? Perfectie? Het spreekwoord zegt; goede raad is duur. Hun advies is gratis! De cabaretgroep Twee Recht Twee Averecht presenteert een avondvullend programma voor man en vrouw, jong en oud. Met een knipoog en een kwinkslag wordt het leven van alle dag op de hak genomen, waarbij serieuze actualiteiten niet uit de weg worden gegaan. De grote lijn van het programma ligt vast, maar geen avond is hetzelfde. Deze voorstelling wordt gehouden op woensdag 12 februari, vanaf 19.30 uur in de Schakel in Lemele. Zaal open vanaf 19.00 uur. Wilt u deze avond bijwonen, dat kan. De voorstelling is voor iedereen toegankelijk, ook voor niet leden en mannen. Van niet-leden wordt een vergoeding gevraagd. Wel vooraf reserveren, want er is maar beperkt plaats in de Schakel, voor 5 februari bij: Hanneke, tel. 06-15540076 of Bertha, tel. 06-51701771. Jaarvergadering ZijActief Op woensdag 22 januari houdt ZijActief haar jaarvergadering. Op de agenda staat het jaar- en financieel verslag van 2019. Ook benoeming kas, reiscommissie en de fietstochten komen aan bod. Na de pauze komen twee medewerkers van de Rabobank vertellen over Veilig Financieel ouder worden. Waaronder veilig bankieren, valse mails, oplichting via marktplaats, WhatsApp en Nota Fraude, enz. Ook wordt er gesproken over Financiële uitbuiting bij kwetsbare mensen (ouderen). Daarnaast is er een notaris aanwezig, die vertelt over hoe je zaken notarieel goed vast kunt leggen met bijvoorbeeld een eigen huis/schenken/vermogen, enz. De avond begint om 19.30 uur in het parochiecentrum. Voelt u iets om lid te worden, kom dan gerust eens kijken! Wist u... - dat Sterrenwacht Hellendooorn op zondagmiddag 19 januari het concert “Sounds of Interstellar Space” door TRIFID organiseert? Het concert is opgedeeld in verschillende delen muziek, afgewisseld met korte lezingen en eindigt met een workshop in de grote koepel van de sterrenwacht om het heelal daadwerkelijk te zien en te ervaren. De lezingen tijdens de tour worden verzorgd door professionals. Het concert begint om 16.00 uur. Zaal open om 15.30 uur. Info: http://www.soundsofinterstellarspace.nl/ Op 11 april 2020 herdenken we dat Luttenberg bevrijd werd door de troepen van de Tweede Canadese Infanterie Divisie. Vanuit richting Hellendoorn reed de colonne pantserwagens ons dorp binnen. Bij Booijink stopten de wagens. De Duitsers waren de dag ervoor al vertrokken. Wat waren de Luttenbergers blij: na vijf jaar eindelijk vrij! Het rood-wit-blauw mocht weer wapperen! Wat is er zoal te doen op 11 april? Een fietstocht in en rond Luttenberg, vertrek 10.00 uur bij Elckerlyc. Deze fietstocht brengt u langs vijf locaties, waar in de Tweede Wereldoorlog iets gebeurd is. Info: Swen Westenenk, tel. 06 456 883 01 of Henk Holtmaat 06 510 629 68. Er is een Bevrijdingsfeestmiddag in Elckerlyc, van 14.00 tot 18.00 uur. Info: Renske Mollink 06 229 198 99 of Jesse Jager 06 108 236 35. Bevrijdingsvuur ophalen, met de fiets uit Normandië, 10 Luttenbergers gaan 900 km fietsen vanaf de stranden van D-Day naar Luttenberg. Aankomst 11 april. Meer weten of meedenken? Ben Ramaaker 06 218 154 07 of Mathijn Veldkamp 06 533 301 06. Bevrijdingstocht militaire voertuigen door Salland naar Luttenberg, waar het kamp wordt opgeslagen. Bekijk de oude jeeps, vrachtwagens en pantservoertuigen. Weet u nog eigenaren van zulke verzamelobjecten die hieraan willen meewerken? Bel Henk Holtmaat 06 510 629 68. Bevrijdingsviering in de Corneliuskerk in Luttenberg, aanvang 21.00 uur. Dankbaarheid voor vrijheid, herdenking van degenen die daarvoor grote offers brachten en bezinning en gebed voor de vele brandhaarden in de wereld van nu. Meedenken over invulling en vormgeving? Bel Jenneke van Doesburg 06 221 789 97. Meer info volgt binnenkort. Boerenmarkt Vilsteren start afhaalpunt Zaterdag 18 januari van 11.00-16.00 uur: Winterkost, stamppotten erwtensoep Komende zaterdag is er weer een Boerenmarkt. Na de feestdagen is er nu volop winterkost te krijg, en kunt u zich warmen aan een grote houtkachel. Afgelopen jaar is zeer succesvol verlopen, de belangstelling voor eerlijk en heerlijk van dichtbij is groot. Er is behoefte aan een extra levering tussendoor. Daarom starten we met een afhaalpunt bij de familie Hulsman aan de Achterveldsweg in Vilsteren op de 1ste zaterdag van iedere maand van 10.00 tot 12.00 uur. We beginnen met groente, zuivel en brood. Via de webshops van de bedrijven kunt u bestellen en betalen, waarna u alles tegelijkertijd bij de familie Hulsman kunt ophalen. Meer info op de komende markt en op www.landgoedvilsteren.nl. Boerenmarkt Vilsteren elke 3de zaterdag van de maand, van 11.00-16.00 uur. Zie voor meer informatie en de lijst van deelnemers www.landgoedvilsteren.nl En voor de laatste nieuwtjes kunt u ons volgen op facebook en twitter. ADVERTENTIE Computerreparaties Kogelman, Veenweg 19, Luttenberg Tel. 0572-37 19 52 Open van ma. t/m vr. 19:00 tot 21:00 Alzheimer Café Dalfsen Op maandagavond 20 januari 2020 is er Alzheimer Café in Zalencentrum De Overkant, Kerkplein 22, 7721 AD Dalfsen. Mensen met (vermoeden van) dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere geïnteresseerden zijn dan van harte welkom. Onder leiding van onze gespreksleider Janny Velthuis gaan we met elkaar in gesprek over thema’s als liefde, intimiteit, sociale relaties, familie en afscheid. Om 19.30 uur start het programma en de koffie staat vanaf 19.00 uur klaar. De avond duurt ongeveer tot 21.30 uur. Het overkoepelende thema van deze avond is ‘Ik hou nog steeds van jou!’. Bij dementie is er veel aandacht voor wat er verloren gaat, vanavond gaan we het hebben over iets wat behouden blijft; gevoelens. Mensen met dementie hebben gevoelens, ze kunnen genieten, ze verlangen naar liefde en aandacht en willen nuttig zijn. Hoe geef je vorm aan een relatie (welke vorm van relatie dan ook) als er dementie in het spel is? Wat is het Alzheimer Café? Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Maar ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, over dementie, en over mogelijkheden voor hulp en dienstverlening. En dat allemaal in een gemoedelijke sfeer. Informatie Voor informatie kunt u terecht bij: Janny Velthuis, Mantelzorgconsulent Saam Welzijn, 06-11276383 Sports4Kids 2020 seizoen geopend Vanaf 15 januari start het nieuwe Sports4Kids seizoen met 106 verschillende sportactiviteiten na schooltijd. Sports4Kids, een naschools kennismakingsaanbod in de gemeente Dalfsen, heeft als doel om kinderen te helpen bij het maken van een keuze voor een sport die hij of zij leuk vindt. In samenwerking met nagenoeg alle sportverenigingen en sportaanbieders in de gemeente hebben de buurtsportcoaches een divers programma opgezet wat ervoor zorgt dat elke week een cursus, toernooi of clinic wordt aangeboden. Enkele nieuwe activiteiten dit jaar zijn boogschieten, klimmen, waterpolo, kanovaren, beachsoccer, squash en een zaalvoetbaltoernooi. De activiteiten worden voor het tweede jaar gratis aangeboden door de gemeente Dalfsen, in samenwerking met de sport- & beweegaanbieders. Daarnaast is er een verloting van prijzen bij deelname aan minimaal zes activiteiten in 2020, met als hoofdprijs een jaar lang gratis lidmaatschap voor een sport naar keuze. Hiermee wil de gemeente Dalfsen kinderen stimuleren om na schooltijd in beweging te komen en op deze manier het kind aanzetten tot een gezonde en actieve leefstijl. Afgelopen jaar hebben meer dan 1100 kinderen deelgenomen aan één of meerdere sportactiviteiten. Aanmelden Vanaf 15 januari om 12.00 uur gaat het programma online en kunnen kinderen tussen de 5 en 12 jaar aangemeld worden voor Sports4Kids via www.dalfsenbeweegt.nl of via de sport- en cultuurpas-app Dalfsen Beweegt van de gemeente Dalfsen. De app is te downloaden in de Appstore en Playstore. Krijg een eerste indruk van de toekomstvisie! Gemeente Dalfsen werkt samen aan lokaal sportakkoord Uitnodiging kick-off lokaal akkoord ‘Een kerngezond Dalfsen’ Hoe ziet de gemeente Dalfsen er over 10 jaar uit? Dat was het gespreksonderwerp tijdens het ‘Rondje van Dalfsen’ dat in 2019 werd gemaakt. Raadsleden, de burgemeester, collegeleden en ambtenaren trokken met een mobiel café en thema bijeenkomsten de kernen in om met inwoners in gesprek te gaan over die toekomst. Vraag daarbij was: “Wat vind jij belangrijk voor Dalfsen?” Deze bouwstenen zijn gebruikt voor het schrijven van de toekomstvisie. Om een beeld te geven van wat die is, geven wij belangstellenden alvast de kans om een ‘sneak preview’ te nemen. In verschillende stappen zijn de bouwstenen voor de nieuwe toekomstvisie verzameld. Tijdens de rondgang met het mobiele café zijn uit de reacties thema’s verzameld die vervolgens zijn besproken bij de thema bijeenkomsten; SamenLeven, SamenWerken en SamenWonen. Op die avonden is over diverse onderwerpen gesproken, bijvoorbeeld over sociale samenhang, vrijwilligerswerk, vergrijzing, duurzaamheid, mobiliteit, woonvormen en de samenwerking met elkaar en de gemeente. In alle gesprekken viel op dat de grootste kracht van Dalfsen zit in de onderlinge verbondenheid van de gemeenschap. Eerste indruk van 18 tot en met 23 januari De opgehaalde informatie is gebruikt voor het schrijven van de toekomstvisie van de gemeente Dalfsen. Velen uit de gemeente hebben een bijdrage gegeven, daarom willen we ook graag iedereen een vooruitblik geven op de nieuwe toekomstvisie. Dat kan van 18 januari tot en met 23 januari op www.dalfseningesprek.nl Neem een kijkje en laat een berichtje achter. We horen heel graag welk gevoel de toekomstvisie je geeft. Met de visie geven we richting aan de Dalfser gemeenschap en onze onderlinge verbinding. Vandaar dat we vragen om het gevoel dat de visie oproept. In 2020 en daarna blijven we met inwoners en ondernemers in gesprek over de verdere invulling. Denk daarbij aan de omgevingsvisie die nader wordt ingevuld en inhoudelijk zal gaan over de inrichting van onze leefomgeving. Volgende stappen Voor nu eerst de grote lijn naar de toekomst. De reacties geven een beeld van hoe de toekomstvisie ervaren wordt. Mogelijk passen we naar aanleiding daarvan nog wat aan. Eind januari gaat de toekomstvisie naar het college, waarna in maart de gemeenteraad er een besluit over neemt. Word vrijwilliger bij het Infopunt en lever een positieve bijdrage aan de samenleving in Lemelerveld! Lijkt het jou leuk om in de inspirerende omgeving van het Kulturhus De Mozaïek vrijwilligerswerk te doen? Meld je aan als vrijwilliger voor het Infopunt. Het Infopunt is dé plek waar mensen terecht kunnen met allerlei vragen. Over zorg en welzijn maar ook over de activiteiten die er in het Kulturhus te doen zijn. In het Infopunt is ook het Vrijwilligerspunt en het Informatiepunt Digitale Overheid ondergebracht. Het Infopunt is een initiatief van de Bibliotheek en Saam Welzijn. Er wordt nauw samengewerkt met de Kulturhusen, maatschappelijke organisaties en instellingen en de gemeente Dalfsen. Als vrijwilliger ben je het eerste aanspreekpunt voor bezoekers van het Infopunt. Voor de bemensing van de Infopuntbalie in Lemelerveld zijn wij op zoek naar meerdere vrijwilligers. Meer info op Sukerbiet.nl. Aanmelden kan bij: a.buit@saamwelzijn.nl of 06-51 98 22 59. Basisscholen, sportverenigingen, Kulturhusen en de gemeente Dalfsen slaan de handen in één om te komen tot een lokaal sportakkoord. Het doel is om zoveel mogelijk inwoners met plezier te laten sporten en bewegen en aandacht te hebben voor een gezonde leefstijl. Op woensdag 29 januari 2020 organiseren initiatiefnemers een kick-off voor een lokaal akkoord ‘Een kerngezond Dalfsen’. Inwoners en professionals zijn van harte welkom van 19.00-21.15 uur in Kulturhus Trefkoele+, Ruigedoornstraat 108 in Dalfsen. In het lokale akkoord, wat aansluit bij de recent door de gemeenteraad vastgestelde beweeg- en sportbeleid, staat hoe sportverenigingen, sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partijen, inwoners en de gemeente willen samenwerken. De focus ligt op twee thema’s uit het Nationaal Sportakkoord: - Vitale aanbieders - Inclusief sporten en bewegen Tijdens de kick-off wordt gesproken over de inhoud en worden kansen geïnventariseerd. Liselot ter Harmsel, sportformateur van Sportservice Overijssel, begeleidt dit traject. Waarbij het gaat het om verbinden en versterken. Inwoners en professionals worden nadrukkelijk uitgenodigd om hun stem te laten horen en samen te werken aan een lokaal sportakkoord. Niet vanaf de zijlijn, maar vanuit de kern. Opzet van de avond 19.00 u: Inloop met koffie/thee 19.15 u: Welkom door wethouder Jan Uitslag 19.20 u: Toelichting lokaal akkoord 19.50 u: Hoe staan we ervoor 20.05 u: Inventariseren van kansen 21.05 u: Afsluiting met het vervolg 21.15 u: Mogelijkheid napraten met een drankje Om rekening te houden met de benodigde koffie en zaalruimte kunnen inwoners en professionals zich aanmelden tot en met 27 januari 2020 door een mail te sturen naar kerngezond@dalfsen.nl. Voorlichtingsavond taalcoaching Dinsdagavond 21 januari 2020 om 19.00 uur wordt er een voorlichtingsavond gegeven over vrijwillige taal coaching bij het Taalpunt in de bibliotheek in De Mozaïek. Wat is taal coaching? Hoe ziet zo’n traject eruit? Wat doe je als taalcoach? Etc. Als taalcoach kun je het verschil maken in iemands leven. Je geeft iemand de kans om zijn taal-, reken- of digitale vaardigheden te verbeteren. Zo kan iedereen beter meedoen in onze samenleving. Voor deze avond kunt u zich aanmelden tot 17 januari via: www.taalpunt@bibliotheekdalfsen.nl of bellen met taalpunt coördinator Sabine Sijbom 06-33834681.
Page 6
verschijnt elke week huis aan huis in lemelerveld en omgeving uitgave: drukkerij van asselt ambachtsweg 3 8152 ba lemelerveld redactie, advertenties en administratie: ambachtsweg 3 lemelerveld T 0572-37 21 55 E info@drukkerijvanasselt.nl I www.drukkerijvanasselt.nl inleveren • advertenties: zwart/wit: dinsdags tot 10.00 uur kleur: ‘s maandags tot 10.00 uur • redactioneel: ‘s maandags tot 09.00 uur bezorgklachten: • bebouwde kom lemelerveld: tel. 0572-37 21 55 (drukkerij van asselt) • buitengebied: tel. 0572-37 15 08 (fam. weelink) doorgeven vanaf vrijdag Bouwplannen? Vraag vrijblijvend advies en prijsopgave! Wij zoeken voor ons kantoorpand in Lemelerveld ter uitbreiding van ons schoonmaakteam een SCHOONMAAKSTER (6 uur per week) Werkdagen zijn: 2 x 3 uur per week op woensdag- en vrijdagavond. Belangstellenden kunnen contact opnemen met: Boeve Afbouw b.v. Afdeling P&O Johan Kuiers Parallelweg 12 8152 BE Lemelerveld Tel: 0572-372122 Paul Sibelt • Tjalkstraat 57 • 8152 CN Lemelerveld T 0572-37 26 86 • M 06-46 09 85 77 E bouwbedrijfsibelt@ziggo.nl Iets te vieren? Ambachtsweg 3 Lemelerveld (0572) 37 21 55 info@drukkerijvanasselt.nl Druk Ontwerp Binnen- buitenreclame De Bevers D1 deelt pas de genadeklap uit na 5 sets De eerste wedstrijd in het nieuwe jaar. Trainers duo Broekhuis en Eisink zagen tijdens de trainingen gretige spelers, die volop aandacht vroegen en gemotiveerd aan de slag gingen. Tegenstander: de nummer 4, de dames uit het Drentse Dwingel, het groenste dorp van Europa. We begonnen met Wieke op spel, Marlyn op ex, Kyra en Moniek op passer-sloper en op de middenas Bodinlove en Astrid, gecompleteerd met onze ‘lady in black’ Aline, onze alleskunnende libero. Opdrachten worden gelijk uitgevoerd, we bestoken de tegenstander met service granaten, onze kersverse dataanaliste Karin K heeft moeite het allemaal bij te houden, hele hekwerken aan plussen worden gescoord. Dankjewelballen worden moeiteloos opgepakt en Emma pijnigt serverend de tegenstander ook nog op het eind van de set. Setstand 25-10. Set 2 en 3, tegenstander draait slim drie rotaties door, we spelen slordig, makkelijke rallyballen Wist u… - dat er twee informatiebijeenkomsten zijn over familieopstellingen? Za 8 febr in Het Natuurlijk Huus, Hogebroeksweg 25, Raalte, van 10.3012.00 uur en van 13.00-14.30 uur. Aanmelden en info: familieopstellingen.nl@gmail.com, tel: 0612114610. vliegen over het net, onze servicedruk valt weg en onnodig verliezen we 19-25 en 17-25! Set 4 gaat het roer volledig om met de inmiddels goed warm gedraaide en goed spelende Romy lopen we eenvoudig uit naar 20-13, op rotatie spelverdeler linksvoor lopen we vast, maar bij 20-17 speelt Bodine een loepzuiver taktisch balletje op linksvoor bij de tegenstander en winnen we vervolgens met 25-21 eenvoudig. Op naar de 5e set, Wieke blijft constant set-upjes geven als een Zwitsers precisie-uurwerk, in Stans valt zeer verdienstelijk in en verdedigt als een libero met eredivisie-ervaring en makkelijk winnen we met 15-7 terecht de wedstrijd. We schuiven weer een plek op en gemotiveerd gaan we zaterdag naar Klazienaveen. Een ruime overwinning voor Auto van Ewijk/LHC Zondag 12 januari stond er een wedstrijd tegen Overwetering Dames 2 voor de dames van Auto van Ewijk/ LHC op het programma. Alweer de tweede wedstrijd van het nieuwe jaar voor de ploeg uit Lemelerveld. De vorige wedstrijd tegen de dames uit Olst eindigde in een ruime overwinning voor Auto van Ewijk/LHC. Dit wilden zij ook graag in de thuis wedstrijd laten zien. De wedstrijd begon moeizaam. LHC was aan het zoeken naar de juiste manier om lekker in de wedstrijd te komen. Auto van Ewijk/LHC had geen grip in de dekking op Overwetering. Ze konden makkelijk doelpunten maken en hierdoor ging het in de eerste paar minuten gelijk op. Na een kwartier op de klok begonnen de dames uit Lemelerveld breaks te lopen en werd er een voorsprong gecreëerd. In de rust stond het 19-11 in het voordeel van Auto van Ewijk/LHC. Na de rust wist de ploeg de voorsprong te behouden en kon daardoor de wedstrijd rustig uitspelen. De dames hebben de snelheid behouden maar er werden nog teveel kansen gemist door de ploeg. Uiteindelijk stond er na 60 minuten 40-22 op het scorebord. Aanstaand weekend speelt Auto van Ewijk/LHC weer een thuiswedstrijd tegen HHZD Dames 1 om 12:40. Nieuwjaarstart biljartclub SWOL Met een mini-biljarttriatlon is op maandagavond 6 januari het biljartseizoen 2020 in de Mozaïek van start gegaan. Met 6 teams van 3 spelers werd Libre, bandstoten en het driebandenspel gespeeld. Met 57,5 punten van maximaal 60 te halen punten werd het team (3) met Harry Reimink (Libre), Jan Zandman (bandstoten) en Wim Reimink (driebanden) winnaar. Uiteraard was gezorgd voor een oliebol en hapjes bij de drankjes. Op twee ochtenden wordt veelal vrij gebiljart en op twee avonden wordt grotendeels de interne competitie Libre en Bandstoten gespeeld. Daarnaast worden wedstrijden in regioverband gespeeld. Belangstelling? Bel Jan Zandman, tel. 372359. Foto: eiGen Foto Imminkhoeve Bingoavond! Stichting Gemeente maakt uitkomsten peiling ‘Waar staat je gemeente’ bekend Uitkomsten zijn wederom grotendeels positief met kansen tot verbeteringen In het najaar van 2019 heeft de gemeente Dalfsen het onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ onder 2000 inwoners uitgezet. Deze peiling geeft inzicht hoe Dalfsenaren de inzet van de gemeente op diverse thema’s waarderen. De gemeente is erg blij met de hoge respons van 39%. Een opvallend resultaat is dat de gemeente hoger scoort op de thema’s woon- en leefomgeving, relatie inwoner-gemeente en zorg en welzijn ten opzichte van dezelfde peiling uit 2015. De gemeente constateert ook de nodige kanttekeningen en verbeterpunten. Op 20 januari worden de resultaten informerend besproken in de raadscommissievergadering. Inwoners waarderen de inrichting van de woon- en leefomgeving met een 7.3. Maar liefst 91% van de ondervraagden voelt zich thuis in hun buurt. Het vertrouwen in de manier waarop de gemeente bestuurd wordt is hoog. Zo geeft 51% van de ondervraagden aan hier veel tot zeer veel vertrouwen in te hebben. Slecht 6% geeft aan hier weinig tot geen vertrouwen in te hebben. Het buitengebied van Dalfsen wordt op alle drie de punten (natuur, agrarisch gebied en recreatie) hoog gewaardeerd. Wat verder nog opvalt is het hoge percentage dat aangeeft meer activiteiten te willen ontplooien in het buitengebied, met name op het gebied van toerisme. Kansen voor de gemeente Inwoners zijn over het algemeen tevreden met hun leven in de gemeente Dalfsen, blijkt uit het rapportcijfer van een 8. Maar er zijn ook zaken die de gemeente kan verbeteren. Een relatief grote groep van de ondervraagden (44%) heeft soms tot vaak te maken met onveilige verkeerssituaties. Op het gebied van participatie met inwoners valt ook nog winst te behalen. Een ander punt is dat inwoners graag meer en beter op de hoogte gehouden worden van de voortgang van hun (aan)vraag. Ook de digitale dienstverlening kan nog verbeterd worden. De waardering voor de inspanningen om alle inwoners volledig deel te laten nemen aan de maatschappij is hoog, maar de uitkomsten van het onderzoek bieden handvatten om dit te verbeteren. De uitkomsten uit het onderzoek worden verder geanalyseerd. Hierbij zullen ook de antwoorden op de open vragen worden betrokken. In het onderzoek zijn de volgende thema’s belicht: • woon en leefomgeving; • relatie-inwoner-gemeente; • gemeentelijke dienstverlening; • zorg en welzijn; • beleving van het buitengebied. Waar staat je gemeente Het onderzoek Waar staat je gemeente is ontwikkeld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en werkt met standaard vragenlijsten. Hierdoor zijn de resultaten van de gemeente Dalfsen één op één te vergelijken met andere gemeenten en het landelijke beeld. Ook is het hierdoor mogelijk om vergelijkingen te maken met peilingen uit het verleden. De resultaten van het onderzoek zijn te vinden op www.dalfsen.nl/waarstaatjegemeente. Imminkhoeve organiseert van iedere 4e dinsdag van de maand een Bingoavond. De organisatie de bingoavonden wordt vanuit de Steunstichting Imminkhoeve georganiseerd en de opbrengst gaat in zijn geheel naar de Stichting. De avonden beginnen om 20.00 uur. Data: Iedere 4e dinsdag van de maand! Adres: Lemelerweg 41, Lemele. Wist u... - dat Groei en Bloei Ommen op 21 januari a.s. een lezing zal verzorgen en dat deze gegeven wordt door hortulanus Botanische Tuinen Utrecht? https://www.uu.nl/botanischetuinen Theaterzaal Caroussel Ommen. Aanvang: 20.00 uur. - dat 4 februari Wereldkankerdag is en dat er dan diverse activiteiten in het Vechtgenotenhuis aan de Beerzeweg 5d in Ommen worden georganiseerd? Meer informatie kunt u vinden op www.vechtgenoten.nl. Auto van Ewijk/LHC Progr. za 18-01-2020: 15:40 u L’veld, LHC D2 - Kwiek D3; 16:25 u L’veld, LHC E3 - HHZD E1; 17:25 u L’veld, LHC C1 - Kwiek C2; 18:25 u L’veld, LHC B1 - CVO B1; 19:30 u L’veld,LHC DS2 - Achilles DS1; 13:00 u - 14:00 u H Toernooi Heino, LHC H1 - Dalfsen H2; Dalfsen H2 - LHC H1 (spellencircuit); Nieuw Heeten H2 - LHC H1; 18:00 u Luttenberg, SDOL C1 - LHC C2. Progr. zo 19-01-2020: 11:30 u L’veld, LHC A1 - Schalkhaar A1; 12:40 u L’veld, LHC DS1 - HHZD DS1, 10:30 u Klarenbeek, Klarenbeek DS4 - LHC DS4. De Bevers Progr vr 17 jan: 19.00 u. DOS D3 - Dames 6, 20.30 u. LVC D1 - Dames 2. Progr za 18 jan: 10.00 u. VC Zwolle MC2 - Meisjes C2, 11.30 u. Olhaco MA2 - Meisjes A1, 12.00 u. VC Sneek MB1 - Meisjes B1, 12.30 u. Reflex MB2 - Meisjes B3, 14.30 u. Set Uppers MC1 - Meisjes C1, 16.00 u. Set Up B MC1 - Meisjes C3, 16.30 u. Set Up D1 - Dames 3, 18.00 u. Tjoba D1 - Dames 1. Voetbalvereniging Lemelerveld Progr za 18-01-2020 Thuis: 14:30 Lemelerveld MO19-1 - Be Quick’28 MO19-1.

LE 8jan2020B


Page 0
39e jaargang nr. 1924 - 8 januari 2020 Adverteren in Wij informeren u graag over de aantrekkelijke tarieven De Van der Most NIEUWJAARSDUIK: Een koud kunstje Om vooral niet te beginnen met goede voornemens voor het nieuwe jaar, om mijn verstand te gebruiken, doe ik nieuwjaarsdag om half twee de dikke winterjas en handschoenen aan en ga naar natuurbad Heidepark. Gelukkig was ik niet de enige, die deze gedachte had, want om iets voor twee waren 75 personen, in alle leeftijden, bezig met de warming up (in dit geval cooling down) voor de nieuwjaarsduik, ondanks de kou bijna een verdubbeling van vorig jaar. Evenals voorgaande jaren organiseren de Vrienden van de Sprokkelaars met onze regionale bakker Van der Most dit evenement, de boerenkapel zorgt voor wat verdoving van de zwemmers, het bad is ijsvrij gemaakt, de snert ruik je al over het hele park en in de kleedkamers staan de deelnemers zich kont aan kont om te kleden. Heel gezellig allemaal. Alleen moet er nog wel even gedoken worden. Voordat het zover was werd de nieuwe naam van het bad onthuld; het heet voortaan Natuurlijk Heidepark. Het bad is de laatste jaren bezig met een flinke imagoverbetering, dus tijd voor een nieuwe naam en een nieuw logo. Was het eerst een poel midden in het bos, momenteel is het een echte recreatieplas met een mooie entree, nette kleedkamers en voor de kleintjes een springkussen en een kabouterbos met huisjes. En het bestuur is druk bezig met de vergunningen voor een klimbos, dat in de loop van het jaar gerealiseerd moet worden. Opperspreekstalmeester Paul van de Berg telt af naar de klok van twee uur, de “overtollige” kleding gaat uit en dan kan iedereen beginnen aan de run naar het steenkoude water van nog geen 4 graden. Niet alle zwemmers gingen horizontaal, want ik zag er al snel wat terugkomen, toen ik nog bezig was met de heenreis. De echte stoere lui gingen zelfs twee keer te water. Na een knipoog naar kikvorsman Raymond de Haan hield ik het voor gezien, gauw afdrogen, de kleren aan en aan de snert. Och, in een paar minuten zit het er ook alweer op…. Thuis nog even de gymschoenen aan en de voeten warm lopen en je bent weer helemaal ontdooid. Ieder jaar is er een goed doel verbonden aan deze duik. Dit jaar een duo-fiets voor de Kubus. Afgelopen zomer vierde deze instelling namelijk haar 12,5-jarig bestaan in Lemelerveld en dat leek de Vrienden van de Sprokkelaars een mooie aanleiding om dit goede doel aan de Nieuwjaarsduik te koppelen. De deelnemers aan deze dagbesteding zetten zich namelijk al lange tijd in voor de samenleving in het dorp. Zo vullen zij de vakken bij de Coop en halen zij glas op bij Brugstede, de voetbalvereniging en inwoners van Lemelerveld. Ook ruimen de deelnemers het oud papier op in de klassen van de Regenboogschool en schenken ze koffie voor de leerkrachten. Voor de fiets moet wel € 6500,= opgehoest worden!!! Een hele uitdaging, maar Anton van der Most staat er vierkant achter, dus halverwege dit jaar moet deze aanwinst er gewoon staan. En de financiële thermometer loopt vandaag harder op dan de gewone thermometer. Mede dankzij giften van o.a. Team Sukerbiet (dat als groep ook meedeed aan de duik) van € 1400,=. Een envelop met € 300,= na een spontane actie van een paar biljarters, na een triatlontoernooi in de plaatselijke kroeg, met een potje “potstoten” kwam de tussenstand op bijna € 3000,=, hetgeen mede te danken was aan de vele vrije giften van de toeschouwers. Maar was u toevallig verhinderd, dan kunt u altijd nog een bedrag storten op NL64ABNA0230036848 onder vermelding van ‘gift duofiets’. De volgende acties die de Kubus organiseert is de flessenactie bij de Coop. De timing is perfect want heel Lemelerveld heeft met de jaarwisseling zijn best gedaan om zoveel mogelijk flessen leeg te krijgen. Denk bij het inleveren hiervan even aan de Kubus. Lijkt me ook een goed voornemen. Een gelukkig willem van Trui / FoTo’s: marTin Zwakenberg nieuwjaar en ik kom graag terug in Natuurlijk Heidepark als het water wat warmer is. TeksT: uw verslaggever Te waTer 2e Prijs voor Annet Schoorlemmer fotowedstrijd gemeente Dalfsen Een tijdje geleden had de gemeente Dalfsen een fotoprijsvraag uitgeschreven voor de nieuwe gemeentegids en andere sociale media-uitingen. Er waren ruim 100 foto’s ingestuurd. De eerste prijs werd gewonnen door Martine Bosch, de tweede door Annet Schoorlemmer en de derde door André van Nieuwenhuizen. Tel. (0572) 37 21 55 info@drukkerijvanasselt.nl www.drukkerijvanasselt.nl of scan deze QR Code Communicatiemedewerkster Mathilde Korterink van de gemeente Dalfsen kwam hem bij Annet Schoorlemmer thuis uitreiken (zie foto). Omdat het nog wel even kan duren voordat de gids verschijnt werden de prijzen persoonlijk bij de winnaars gebracht. De prijs is een bon van Primera om eventueel een andere bon voor aan te schaffen of daar te besteden. De jury bestond uit burgemeester Erica van Lente, twee raadsleden en twee leden van de communicatie-afdeling. Er was een persoonlijk geschreven kaart bij van de burgemeester met felicitaties. Heel leuk en attent. In de loop van volgend jaar, als de nieuwe gids gepresenteerd wordt, worden de drie prijswinnaars waarschijnlijk nodigd daar bij te zijn. De foto van Annet Schoorlemmer is een foto van het kanaal met in de verte het Kerkbrugje. Deze foto is bij ondergaande zon in het voorjaar gemaakt. Annet gaf de volgende uitleg aan haar foto: “Het kanaal staat voor mij voor de historie van Lemelerveld en het Kerkbrugje voor onze dorpsmentaliteit: samen zetten we de schouders eronder. De voetgangersbrug is op initiatief van de historische kring en samen met vrijwilligers gemaakt en geplaatst.” De jury vond het een mooie sfeervolle foto. FoTo prijsuiTreiking: Herman scHoorlemmer uitge
Page 2
Dankbaar zijn wij met de geboorte van onze zoon Ronny 24 december 2019 Kus van je grote zussen Kristel en Lotte Trotse ouders: Johnny en Mieke Wunnink. Langsweg14a 8146 SG Dalmsholte _________________________ - Schilderclub Luttenberg, elke maandag van 19.30-21.30 uur, dorpshuis Elckerlyc. Info: 06-221 789 97. _________________________ _________________________ - Te koop: grote partij teelaarde/zwarte grond. Tel. 06-23450224. _________________________ _________________________ - Voetbalvereniging Lemelerveld. Opgave jeugdleden via www.vvlemelerveld.nl Bij vragen bel Judith in ‘t Veld, 0572-371227. _________________________ _________________________ - Te huur: appartement voor 1 persoon. Tel. 06-30629893 _________________________ _________________________ - Volleybalvereniging De Bevers. Opgave en informatie bij Edmunda Hogenkamp, tel. 0546-67 34 93. _________________________ De laatste trap op, tree voor tree, maar Jezus ging steeds met haar mee. En toen zij Hem om hulp moest vragen, heeft Hij haar het ‘t laatste stuk gedragen. Hij droeg haar in Zijn Heerlijkheid, waar niemand huilt, waar niemand lijdt. Daar kan zij zingen zonder pijn; “ ‘ K Zal dan gedurig bij U zijn ”. Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, bezorgdheid en liefde is door de Here Thuis gehaald onze lieve moeder, schoonmoeder en oma Cornelia van der Vegt-ten Kleij Corry * Lemelerveld, 25 oktober 1935 † Lemelerveld, 29 december 2019 Lemelerveld, december 2019 sinds 5 september 2005 weduwe van Gerrit Jan van der Vegt. Bert en Hermien Eline en Mathijn Anniek en Anne-Geert Marije en Mathijs Anneke en Jan Tom Anne Alien Emmy en Johan Noah Koen Dankbaar zijn wij voor de liefde- en respectvolle verzorging door de medewerkers en vrijwilligers van Woonzorgcentrum Brugstede te Lemelerveld. verschijnt elke week huis aan huis in lemelerveld en omgeving uitgave: drukkerij van asselt ambachtsweg 3 8152 ba lemelerveld redactie, advertenties en administratie: ambachtsweg 3 lemelerveld T 0572-37 21 55 E info@drukkerijvanasselt.nl I www.drukkerijvanasselt.nl inleveren • advertenties: zwart/wit: dinsdags tot 10.00 uur kleur: ‘s maandags tot 10.00 uur • redactioneel: ‘s maandags tot 09.00 uur bezorgklachten: • bebouwde kom lemelerveld: tel. 0572-37 21 55 (drukkerij van asselt) • buitengebied: tel. 0572-37 15 08 (fam. weelink) doorgeven vanaf vrijdag Uitvaartverzorging en begeleiding Hendrie Arnold Tel. 06 206 327 21 (dag en nacht bereikbaar) Kerkstraat 32a, 8151 AP Lemelerveld info@uitvaartverzorging-hendriearnold.nl www.uitvaartverzorging-hendriearnold.nl Persoonlijke begeleiding, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent Een uitvaart die past bij uw wensen vertrouwd, respectvol en betrokken Correspondentieadres: A.M. van der Vegt P. Buismanstraat 51, 8151 BE Lemelerveld Wij hebben haar leven herdacht in een samenkomst van Woord en Gebed op vrijdag 3 januari, in de Gereformeerde Kerk ‘De Lichtbron’ te Lemelerveld. Aansluitend hebben wij haar begeleid naar haar laatste rustplaats op de Bijzondere begraafplaats aan de Nieuwstraat te Lemelerveld. De Here nam tot Zich onze lieve vriendin Corry van der Vegt-ten Kleij Riek ten Kleij-Veldhuis Gé Weelink-Paarhuis Grietje Kuiper-Visscher Lemelerveld, 29 december 2019 Meer familieberichten elders in deze Lemelervelder De Heer is mijn Herder Psalm 23 De Heer heeft tot Zich genomen, onze geliefde zus, schoonzus en tante Corry van der Vegt-ten Kleij Arend ten Kleij † Riek ten Kleij-Velthuis Grietje van Dijk-ten Kleij Andries van Dijk † Frieda Holtvluwer-ten Kleij † Jan Holtvluwer † Freek ten Kleij † Lijntje ten Kleij-Hoogenboom Neven en nichten Winnaars 2e trekking najaarsactie OVL Lemelerveld Woudsma-Pekkeriet Waaijerink Veltmaat v.d. Vegt Schepers Oosterwechel Koerhuis Ten Kleij Hulsink Huijsmans Grefelman Hoekman Grotenhuis v. ‘t Erve Beuwer Hooilanden 31 Binnenweg 6 Dwarsweg 2 Vilstersedijk 9 P. Buismanstr.17 Praamstraat 86 Waterinkweg 8 Kampstraat 22 Nijverheidstr. 14 Het Anker 1 Grefeldijk 3A Nijverheidstr. 32 Migaweg 8A Weerdhuisw. 23 Vilstersestr. 21A Lemelerveld Lemelerveld Lemelerveld Lemelerveld Lemelerveld Lemelerveld Lemelerveld Lemelerveld Lemelerveld Lemelerveld Lemele Lemelerveld Dalmsholte Lemelerveld Lemelerveld ____________________________________________________ - Straatzand, tuingrond, compost, metselzand, grind, zandbakkenzand nodig? Bel 0572-37 12 90 Roelofs Lemelerveld. Zowel afhalen als bezorgen is mogelijk. ____________________________________________________ _________________________ - Huishoudelijke hulp gezocht (bij een gezin) 3u p/w (voorkeur di/wo/vrij), bel 06-12233276. _________________________ ____________________________________________________ - Tandartspraktijk ‘te Lande’, Ds C. Keersstraat 1 te Lemelerveld, heeft ruimte voor nieuwe patiënten. www.telande.nl of T 0572363601 ____________________________________________________ _________________________ - Slank en fit met Herbalife! 30 dagen geld terug garantie Janny van Dijk, tel: 0572372242 0655864114. _________________________ Burgemeester Huisarts: tel. 0572-37 17 22 Avond- en weekenddienst huisarts: tel. 0900 - 333 63 33 Apotheek Lemelerveld: tel. 0572-37 05 21 GGD Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar “Soms heb je een vraag” Inloopspreekuur: iedere do 9.00-10.00 u. Ds. C. Keersstraat1, Lemelerveld, tel. 088-4430702 Tandartspraktijk Lemelerveld tel. 0572 74 52 52 bereikbaar elke werkdag van 09.00-12.00 uur www.tandartspraktijklemelerveld.nl Avond- en weekenddienst tandarts: tel. (0572) 39 59 32 Verloskundigen: Gemmare: tel. (0548) 61 65 10; spoednummer: tel. 06-28 47 27 74 Mammacafé Nijverdal, 1e en 3e wo vd maand, 10.00-11.30 u Zwanger & Zo: tel. (0548) 62 03 26; spoednummer: tel. 06-20 10 30 48 www.MoedersvoorMoeders.nl Aanmelden kan t/m 11e week vd zwangerschap: tel. 088-2780000 info@moedersvoormoeders.nl Carinova Thuiszorg: tel. 0900-86 62 (24/7) (0570) 51 85 64 www.carinova.nl Rosengaerde Zorg Thuis: tel. 06-10 02 32 58 (24/7) www.rosengaerde.nl Weekenddienst apotheek: Spoedrecepten: za en zo gesloten. Buiten openingsuren: Isala Apotheek: 038-424 54 74. Op za en zo van 09.00-12.00 u is Apotheek Heino ook open: 0572-39 28 88 Dierenarts: Dag en nacht bereikbaar: tel. (0529) 43 53 63 Praktijk voor fysio-, manuele-, oedeem- en geriatrietherapie, acupunctuur, Corefit en FIT krukkenuitleen: tel. 37 21 58 / voor Lemele: 06-57 04 59 78, bgg 37 21 58 Praktijk voor Osteopathie Natasha Stigter D.O.-M.R.O. tel. 06-50 84 41 70 www.pvo-osteopathie.nl AcupunctuurBreed/Karel Beck: meten is weten Klassieke en moderne technieken www.acupunctuurbreed.nl tel.:370422 /06-20 40 30 38 acupunctuurbreed@gmail.com WAARDEVOL ZIJN praktijk voor psychodynamische therapie & coaching, tel. 06-46 67 43 23 Praktijk voor psychologische hulp en begeleiding: Info/afspr. tel. 06-53 21 74 60 Therapeutische coach PMA-Coach/Trainer - Counseling-Coach tel. 06-30 370 212 www.pma-joseholtmaat.nl Zorgwinkel Salland: hulpmiddelen Tel. (0572) 36 32 35 www.zorgwinkelsalland.nl Ergotherapie Salland 06-450 428 77 www.ergotherapie-salland.nl Spreekuur Alg. Maatsch. Werk: do 9.00-10.00 u, Kulturhus De Mozaïek Alg. Hulpdienst Graag Gedaan Tel. 37 25 49 / b.g.g. 37 19 89 Diabeteslijn: tel. (033) 463 05 66 St. Terminale Thuiszorg Ommen e.o: tel. (0529) 45 23 30 (24 u/dag) Sociaal Steunpunt Kerken: Tel. 37 01 00 • ma en do: 9.15-11.30 u Alarmnummer politie/brandweer: 112 Servicepunt Gemeente Dalfsen: Iedere woensdagmiddag: 15.30-17.30 u Kroonplein 62 - Tel. (0572) 37 39 78 11 en 12 januari: Protestantse Gemeente Lemelerveld zo 10.00 u: ds. J.A. Wegerif Protestantse Gemeente Lemele zo 10.00 u: ds. T. Nieuwenhuis Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) zo 09.30 u: ds. H.M. Smit, Zuidwolde (HA); zo 16.30 u: ds. G.J. Klapwijk, Zwolle-Berkum R.-K. Kerk za 19.00 u: Geen viering; zo 09.00 u: Eucharistieviering: Pastoor Monninkhof (Kinderwoorddienst) Nieuwjaarsreceptie brandweer met huldigingen en Koninklijke Onderscheiding voor Theo Jansen Tijdens de feestelijke nieuwjaarsreceptie van de brandweer afgelopen 3 januari werden Sander Jansen en Marcel van Beesten gehuldigd vanwege hun 12,5-jarig dienstverband bij de vrijwillige brandweer van Lemelerveld. Postcommandant Gerard Heerink leidde de huldigingen in en de beide heren kregen van “teamleider repressie cluster oost” Erik Pluim de onderscheidingen. Na deze officïele aangelegenheid was het de beurt aan Burgemeester Erica van Lente. Zij bedankte het korps Lemelerveld voor hun inzet het afgelopen jaar en prees de vrijwilligers die 24/7 klaar staan voor de samenleving! 69 uitrukken had het korps Lemelerveld in 2019! Ook had zij een koffertje bij zich. Deze koffer met een speciale inhoud was voor korpslid Theo Jansen die er 39 jaren trouw dienstverband op had zitten en voor 2 weken terug zijn laatste oefenavond gedraaid had bij de brandweer. Theo werd nog eens extra bedankt voor zijn inzet en kreeg hierbij een koninklijke onderscheiding uitgereikt! Na de felicitaties aan Theo en zijn vrouw Marijke van alle aanwezigen werd de feestelijke avond voortgezet. Martin Zwakenberg had een mooie foto presentatie gemaakt met diverse uitrukken waar Theo bij betrokken was. Al met al was het een gezellige avond. Brandweer Lemelerveld wenst u allen een goed en veilig 2020 in goede gezondheid. FoTo’s: marTin Zwakenberg Voorplein gemeentehuis, een reactie Nietsoveronszonderons.nl De derde stemming over het voorplein, ligt nu al weken achter ons. Toch zijn wij als Platform Gehandicapten nog steeds teleurgesteld. Het CDA, de Christen Unie, de PvdA en de VVD hebben tegen het voorstel met betrekking tot aanpassing van het plein van het gemeentehuis gestemd. Alleen Gemeentebelangen en D66 steunen het voorstel van B en W. Wij zijn ervaringsdeskundigen en hebben met de gemeente een jaar aan een goed voorstel gewerkt. In die voorbereidende fase zijn 4 opties overwogen. In deze fase is niet alleen met ons overleg geweest, maar ook met buurtbewoners, de fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, groene verenigingen en een bureau gespecialiseerd in gehandicaptenzaken. Dat is burgerparticipatie. Samen waren wij het er over eens: optie 4 kwam aan alle wensen tegemoet. Kosten 350.000 euro. Dan ligt er wel een plein met een groene uitstraling wat recht doet aan een inclusieve samenleving, voldoende fietsparkeerplaatsen en ook aan de actie steenbreek. In het straatwerk moet 1,5 meter hoogteverschil geleidelijk overbrugd worden. Het alternatief is een nieuwe hellingbaan, nieuwe bestrating en de trappen blijven. Kosten 235.000 euro. Het plein blijft een stenen kolos. Dan is de vraag relevant wat is het voordeel van optie 4. In optie 4 is de toegankelijkheid optimaal. Je kunt net als ieder ander bij het gemeentehuis komen. Dat is inclusieve samenleving. Ook het bureau, gespecialiseerd in gehandicaptenzaken heeft deze opvatting . Ik citeer uit het PBT -rapport: “Het moeten gebruiken van een hellingbaan wekt bij veel rolstoelgebruikers al een negatief gevoel op, omdat er een bovenmatige inspanning van verwacht wordt.” Een hellingbaan werkt stigmatiserend. Niet alleen er tegen op is zwaar, maar ook als je naar beneden gaat en je moet afremmen. Dus geen aparte opgang/hellingbaan voor gehandicapten, maar denk ook aan ouderen ( vergrijzing van de maatschappij ), mantelzorgers die een rolstoel moeten duwen, mensen met een rollator, hartpatiënten, COPD patiënten en ouders met een kinderwagen . Er is een sobere variant gelanceerd: een nieuwe hellingbaan en alleen bestrating. Wij maken bezwaar tegen de beeldvorming dat optie 4 een luxe optie is. Gehandicapten zijn voor maximale toelaatbaarheid, andere organisaties voor voldoende fietsparkeerplaatsen en genoeg groen. Wij hebben duidelijk gemaakt, middels onze actie voorafgaand aan een raadsvergadering, dat een nieuwe hellingbaan niet het juiste antwoord is. Optie 4 is een investering in welzijn voor de lange termijn. De gemeente Dalfsen heeft reserves om te besteden. Een ton extra uitgeven voor de inclusieve samenleving, groenvoorzieningen en fietsparkeerplaatsen is geen luxe! Het zou goed zijn als optie 4 gered kan worden door B en W. De impasse moet doorbroken worden. Het duurt nu al zo lang. Samen met B en W waren we van plan iets moois van het voorplein te maken. Nu krijg je mogelijk een Sinterklaascadeautje waar je niet om gevraagd hebt. sTicHTing plaTForm geHandicapTen dalFsen FieTje de vries-van der griFT, voorZiTTer gerard Hullegie, besTuurslid bezoekt nieuwjaarsreceptie Kulturhus Vrijdag 10 januari a.s. van 14.00-16.30 uur organiseert Kulturhus de Mozaïek een nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners van Lemelerveld. Tijdens deze receptie zal Burgemeester Erica van Lente ons toespreken. Onder het genot van een hapje en een drankje en onder muzikale klanken van Sjaan Jordaan luiden we samen het nieuwe jaar in. Komt u met ons het glas heffen? Wij zien u graag!
Page 4
Zoveel goeds Agenda Biljarten SAAM: Hadden we je nog gegund Zoveel liefde Hadden we je nog willen geven Zeer bedroefd, maar met een voor ieder eigen herinnering aan zijn leven, hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve broer, zwager en oom Albert Kleinlugtebeld * 29 januari 1939 † 1 januari 2020 Lemelerveld: Jan Hendrik en Dini Lemele: Geerhard in herinnering en Hanneke Lemele: Henny en Willem Lemelerveld: Henk en Janske Lemelerveld: Jan en Trijntje Neven en nichten Correspondentieadres: Hoenderweg 3 8152 DW Lemelerveld Wij hebben Albert herdacht in de afscheidsdienst op dinsdag 7 januari in de Ichtuskerk te Lemele. Aansluitend vond de begrafenis plaats op de begraafplaats aan het Zandeinde te Lemele. Iedere ma en do: 18.30 u Iedere di en do: 08.30 u Koersbal SAAM: Iedere ma: 09.30 u Sjoelen SAAM: Iedere wo: 09.30-11.30 u: Kulturhus De Mozaïek 10 jan: Wijz Welzijn Lemele: 10.00 u: Koffie drinken bij Zaal Dijk 10 jan: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 11 jan: WH Zwart Hal: 15.00 u: Nieuwjaarsconcert Royal Music 2020 In 13 jan: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 13 jan: Saam Welzijn: Kinderactiviteit Kruissteek schilderijtje: 18.30-19.30 u 14 jan: Brugstede: 14.30 u: Handwerken in het Grand Café 15 jan: Saam Welzijn: Wandelen bij de Lemeler Esch / Lucas Hoeve 17 jan: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 20 jan: Brugstede: 10.00 u: Opruiming kledingverkoop Ruben Jansen 20 jan: Saam Welzijn: Kinderactiviteit Handletteren: 18.30-20.00 u 22 jan: Brugstede: 14.30 u: Handwerken in het Grand Café 22 jan: 20.00 u: Zaal Reimink Plankenkoorts speelt ‘Bij ons aan de grens’ 23 jan: Brugstede: Muziekcafé in het Grand Café 24 jan: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 25 jan: Ophalen oud papier 26 jan: 14.00 u: Zaal Reimink Plankenkoorts speelt ‘Bij ons aan de grens’ 27 jan: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de overweldigende belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen en vele kaarten die wij mochten ontvangen tijdens zijn ziekte en na het overlijden van Gerrit Schuurman Veel mooie herinneringen aan Gerrit verzachten ons verdriet. Hij is voorgoed uit ons midden, maar voor altijd in ons hart. Aly Schuurman-Stobbelaar Kinderen en kleinkinderen Lemelerveld, januari 2020 28 jan: Brugstede: 19.15 u: Bingo in het Grand Café 29 jan: Saam Welzijn: Wandelen bij Arriën/ Koeland 31 jan: Saam Welzijn: Kinderactiviteit Kinderdisco: 19.00-21.00 u 3 feb: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 4 feb: Brugstede: 14.30 u: Handwerken in het Grand Café 5 feb: Brugstede: 10.00 u: Inloopochtend 5 feb: Brugstede: 12.15 u: Gezamenlijke themamaaltijd 7 feb: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 9 feb: Amfitheater Het Lommerrijk Luttenberg: 14.30 u: Winterconcert door het Waldhoornkwartet 10 feb: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 11 feb: Brugstede: 14.30 u: Handwerken Grand Café 12 feb: Saam Welzijn: Wandelen bij Gedachtenishoek Lemelerberg Auto van Ewijk/LHC Na bijna twee weken rust mocht het eerste van Auto van Ewijk/LHC zaterdagavond aantreden in en tegen het eerste van Dalfsen. Auto van Ewijk/LHC ging lekker van start. Door goed verdedigend werk en mooie reddingen van de keepers, kwam Dalfsen weinig tot scoren. Aanvallend werd er goed samengespeeld en werden er mooie kansen voor elkaar en met elkaar gecreëerd. Dit resulteerde in een ruststand van 10-19 voor Auto van Ewijk/LHC. Maar de dames waren gewaarschuwd. Dalfsen geeft niet zomaar op en zou er alles aan doen om de tweede helft terug te komen. Dit bleek ook het geval, want binnen zeer korte tijd kreeg Auto van Ewijk/LHC vier doelpunten om de oren. De linker opbouwspeelster van Dalfsen kwam te veel tot scoren en Dalfsen kwam stukje voor stukje steeds dichterbij. Gelukkig lieten de dames van Auto van Ewijk/LHC zien waar ze goed in zijn en dit resulteerde in een 30-34 winst. De eerste twee punten van 2020 zijn binnen. Zondag 12 januari om 12.45 uur wordt er thuis gespeeld tegen Overwetering. Wees welkom om de dames aan te moedigen! Schilderclub Wat neem ik me voor in 2020? Om eens de tijd en de rust te nemen, om eens te breken met het gevlieg en geren van alledag, om eens de creativiteit in mezelf te vinden en eruit te laten… Herken je jezelf in deze mijmering? Word dan lid van de Schilderclub Luttenberg! Elke maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur in het Atelier in dorpshuis Elckerlyc. Een gezellige groep van amateurkunstenaars onder leiding van Rudi Lorkeers. Ervaring of talent is niet nodig, enthousiasme wel. Je zult versteld staan wat je voor moois kunt maken in een korte tijd. Even helemaal tot rust komen, je hoofd leegmaken en nog iets moois eraan overhouden, wat wil je nog meer? Kom vrijblijvend een paar proeflessen meemaken, materiaal is aan wezig. Meer info? 06-221 789 97. Zie ook een Sukerbietje elders in dit blad. Plankenkoorts speelt ‘Bij ons aan de grens’ Toneelvereniging Plankenkoorts is al een hele poos aan het repeteren om voor u een nieuw toneelstuk op te voeren. Deze keer spelen we de klucht ‘Bij ons aan de grens’, geschreven door Stef Hudepohl. Dit stuk speelt zich af op het station van het grensdorp Hardhuizen, waar Wim ter Schure de stationschef is. De laatste tijd raakt hij steeds meer over zijn toeren: Op de een of andere manier worden er via zijn station illegale werknemers over de grens gesluisd. De nieuwe burgemeester van het dorp oefent zware druk op hem uit om er een eind aan te maken. Gelukkig ontpopt de stationschef zich als een tweede Sherlock Holmes, die geen middel uit de weg gaat om achter de waarheid te komen. Wie is de mensensmokkelaar van Hardhuizen? Is het de zwerfster die elke nacht op het station slaapt? Of weet zangeres Annelies Vonk er meer van? Sinds wanneer komen er toeristen naar Hardhuizen? En de conducteur, Douwe Donker, heeft zijn naam en uiterlijk ook al niet mee… Benieuwd hoe dit afloopt? Kom op woensdag 22 januari om 20.00 uur of zondag 26 januari 14.00 uur kijken in Zaal Reimink. Industrieterrein ‘t Febriek Handelsweg 25 Lemelerveld Tel. (0572) 37 24 37 www.gebrmasmanautoschade.nl Plaat- en richtwerk l Schadetaxatie-verzekering l Ruitmontage l Uitdeuken zonder spuiten l Spuitwerk l Licht industrieel spuitwerk l Caravanrepair l Nano lakverzegeling l Gratis leen-auto l 24/7 spoedservice: 0572 37 24 37 EUROGARANTBEDRIJF Vier jaar garantie Autoschade? Als autoschadeherstel ook waardeherstel moet zijn, ga dan naar... TIJD VOOR DE WINTERSCHILDER! Spontane fotografie 10% KORTING Laat uw huis weer stralen. Bel of mail voor een scherp aanbod. Onze professionals helpen u graag! Lemelerveld 0572 - 37 17 77 mailons@lenferink.com lenferinkschilders.nl _________________________ - Dagelijks nieuws: dalfsennet.nl en sukerbiet.nl _________________________ THEO JANSEN VERBOUW & ONDERHOUD Onderhoud / verbouw / renovatie tegel-, metsel- en timmerwerk Lemelerveldseweg 106 - 8152 DE Lemelerveld Telefoon 0572-37 23 29 - Mobiel 06-83 20 82 88 Tel. 06-30 98 23 90 of 0572-37 38 91 Bijna duizend wandelaars bezoeken HULSMAN BESTRATING V.O.F. Riool-, grond- en straatwerkzaamheden Specialisatie: sierbestrating Tjalkstraat 5 - 8152 CM Lemelerveld - Tel. 0572-37 29 64 Fax 0572-37 38 88 - Mobiel 06-25 04 75 07 In januari en februari start EHBO-vereniging Lemelerveld weer met een aantal lessen voor nieuwkomers: - reanimeren en AED gebruik zaterdag 18 januari van 08.30-12.30 uur Nadere info en aanmelden: www.reanimaatje.nl Als u nog geen maatje hebt gevonden, meldt u dan aan via mail secretariaat@ehbolemelerveld.nl - EHBO aan baby’s en kinderen donderdag 27 februari van 19.30-22.30 uur Nadere info en aanmelden: www.kindeneerstehulp.nl - volledige cursus Eerste Hulp 7 avonden eerste les: dinsdag 21 januari om 19.30 uur Aanmelden: secretariaat@ehbolemelerveld.nl Alle lessen worden gegeven in Kulturhus De Mozaïek Bethlehem op de Lemelerberg Bijna duizend bezoekers deden mee aan de jaarlijkse kerstwandeling van Team Sukerbiet op de Lemelerberg. “Vooral op de bijna vier kilometer lange gezinsroute meldden zich veel ouders met kinderen”, vertelt woordvoerder Lammert Knorren van Team Sukerbiet, de Lemelerveldse stichting die via ‘sportieve uitdagingen’ geld inzamelt voor goede doelen. Voor de echte wandelliefhebbers kon de route van de ACON-Kerstwandeling nog worden uitgebreid tot 8 of 12 km. “De belangstelling was boven verwachting, want vanochtend regende het nog. Maar met bijna duizend deelnemers zijn we heel blij. Vorig jaar was het slechter weer en toen trokken we maar 800 deelnemers’’, blikt Knorren terug. “Het publiek was ‘goed gemutst’. Niet alleen omdat bij de start iedereen een kerstmuts kreeg, maar ook de reacties waren heel positief. Het Luttenbergse koor Palet heeft wel drie uur achter elkaar gezongen, er waren midwinterhoornblazers, en twaalf figuranten beeldden het kerstverhaal uit. Met een ‘genderneutrale’ Jozef en Maria, die werden gespeeld door twee mannen, haha. Verder waren er drie koningen, ridders en engelen. En de schaapskudde van de Lemelerberg was er met zijn 300 schapen en honden, waar de wandelaars op de kinderroute ‘dwars doorheen’ moesten lopen.’’ De schuilhut aan de Oude Raalterweg was omgebouwd tot kerststal, waar ook koffie en glühwein verkrijgbaar was en voor de kinderen gratis pannenkoeken en ranja. In de kribbe lag het Kindje Jezus. Een pop deze keer, een oproep voor een echte baby leverde niets op. Al lieten twee jonge ouders, met hun pasgeboren kind in de draagzak, hun kleine even voor onze fotograaf figureren in de kribbe. Nu ook Roparun Het circa dertig leden tellende Team Sukerbiet bracht in juni nog ruim 67 mille bijeen voor Alpe d’HuZes. Dat was zó’n succes dat besloten is om nog weer eens vier jaar door te gaan. Niet alleen met grote fietsevenementen, maar nu ook met hardloopevenementen voor goede doelen, te beginnen met de Roparun, de estafetteloop van Parijs of Bremen naar Rotterdam. Op de activiteitenkalender staan, na deelname aan de Roparun in het pinksterweekeinde van 2020, de HomeRide/HomeRun in 2021 en wederom Alpe d’HuZes in 2023. Om dat te kunnen realiseren zijn nieuwe leden welkom. Zowel hardlopers, fietsers, jong, oud, man of vrouw, iedereen die zich de komende vier jaar wil inzetten voor goede doelen en eventueel mee wil doen aan deze evenementen. TeksT: Hans jansen / FoTo’s: Hans Heerink
Page 6
HULDIGING sportkampioenen Woensdagavond 2 januari werden in combinatie met de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Dalfsen, als gebruikelijk ook de sportkampioenen gehuldigd. In haar nieuwjaarstoespraak refereerde onze burgemeester Erica van Lente inspirerende initiatieven uit het oude jaar en gaf ze ook nog eens aan vooral dorpsburgemeester te willen worden, iemand die alle geledingen van de bevolking kent. Natuurlijk bleef ook de desastreuze start van het nieuwe jaar vanwege het steekincident, in een overigens vrij rustig verlopen nacht, niet onbesproken. Welgemeende woorden van medeleven met de slachtoffers werden uitgesproken. Vervolgens verplaatste het gebeuren naar de raadszaal in verband met de te huldigen kampioenen. Op de website en andere sociale media van de gemeente Nieuwe taalvrijwilligers zijn van harte welkom Bij taalcoaching gaat het om verschillende alledaagse taalsituaties. Van: hoe kan ik mijn werkbriefje invullen, hoe lees ik een etiket van een medicijndoosje tot aan het leren schrijven van een email of een gesprek voeren met je huisarts. Bij het Taalpunt wordt gekeken wat iemand wil leren en daar wordt een passende cursus, taalgroep of 1 op 1 begeleiding van een taalvrijwilliger bij gezocht. Taalpunten zijn belangrijk bij het bestrijden van laaggeletterdheid. Hierbij werken de Bibliotheek, gemeente, stichting Lezen en Schrijven, welzijnsorganisaties en andere partners samen.Taalgroepen en koppels kunnen alleen bestaan met behulp van alle enthousiaste en fijne taalvrijwilligers. Het is dankbaar werk en je doet er echt toe. Lijkt het je leuk om als taalcoach iets te betekenen voor je medemens? Neem dan contact op met het Taalpunt voor informatie en/ of aanmelding. Dat kan via een mailtje naar: taalpunt@bibliotheekdalfsen.nl of je kunt bellen met Sabine Sijbom, taalpuntcoördinator gemeente Dalfsen, 06-33834681. vindt u een volledig overzicht en eventueel live-beelden van de sporters. Lemelerveld werd in dit kader vertegenwoordigd door 2 kampioenen. Als eerste werd Chantal Hekkert - individueel Paardensport Districtskampioen dressuur klasse B enkelspan- gehuldigd en vervolgens Ize Diepman, lid van Atletiek Club Ommen - individueel bijzondere prestaties, diversen (meer dan 20) hardloop-/ atletiekwedstrijden gewonnen. Als afsluiting werden alle sporters vereeuwigd op een gezamenlijke groepsfoto. Stuk voor stuk goede voorbeelden van hoe met doorzettingsvermogen talent tot ontwikkeling kan komen. TeksT en FoTo’s: gerriT Hoogenboom VOORAANKONDIGING Jaarvergadering Plaatselijk Belang Op dinsdag 11 februari 2020 om 20.00 uur zal Plaatselijk Belang Lemelerveld en Dalmsholte zijn jaarvergadering houden in Café Reimink in Lemelerveld. Zoals gebruikelijk zullen de burgemeester en enkele wethouders hierbij aanwezig zijn. Wilt u deze datum alvast noteren? De agenda en nadere informatie krijgt u eind van de maand. Mogen we op uw komst rekenen? Auto van Ewijk verlengt sponsorcontract LHC Garage Auto van Ewijk in Lemelerveld is al meer dan 35 jaar een bekende naam in Salland. Als AutoCrew garage staan eigenaar Roy van den Belt en zijn team garant voor enthousiasme, passie en deskundig onderhoud van alle merken auto’s tegen een scherpe prijs. Roy van den Belt sponsort al vele jaren handbalvereniging LHC. Daar waar enthousiasme en passie hoog in het vaandel staan bij Roy van den Belt en zijn team geldt dat ook zeker voor Handbalvereniging LHC. Al die jaren verloopt de samenwerking en communicatie goed en heeft Roy van den Belt besloten om het sponsor contract te verlengen voor de komende twee seizoenen. Daar zijn wij als vereniging zeer content mee. FoTo: eigen FoTo Kindje Wiegen Polyhymnia begeleidt kerstdienst Brugkerk Op eerste kerstdag werd de viering bij de Brugkerk muzikaal begeleid door organist Wim Pardoen en de fanfare van Polyhymnia. Er was veel belangstelling voor deze mooie dienst, voorgegaan door Georg Naber. Tijdens de dienst werd de jarige predikant Georg Naber onder begeleiding van de fanfare door iedereen toegezongen. FoTo: Hans Heerink Op eerste kerstdag is in de Heilig Hartkerk het Kerstverhaal door kinderen gespeeld. Wat een enthousiasme van de jonge acteurs. Vele kinderen kwamen samen met ouders, opa’s en oma’s kijken naar het schouwspel. Gelukkig hebben we de foto’s om het verhaal te ondersteunen. Hanna, de dochter van de herbergier kon door de drukte in de stad de weg maar moeilijk vinden. Ze trof Jozef en Maria om ze een plekje bij haar moeder in de herberg aan te bieden waar de kleine Jezus onder de mooie klanken van ‘Er is een kindeke geboren op aard’ geboren werd. Engelen, herders en koningen ondersteunden het verhaal. De aanwezigen mochten aan het einde allemaal komen kroamschudd’n en hun speelgoed bij het kribje neerleggen. Artsen en verpleegkundigen uit het Deventer Ziekenhuis gaan een aantal keer per jaar naar Gambia om daar zorg te leveren, materialen, medicijnen en apparatuur te brengen. Er zijn daar veel tekorten. De kinderen die voor een behandeling komen, kunnen nadien met het speelgoed spelen. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het mooie kerstverhaal hartelijk dank!! FoTo’s: Hans Heerink Con Amore en Quodlibet zingen de sterren van de hemel Sfeervol kerstverhaal tijdens kerstgezinsviering Hartelijk dank dat jullie met zo velen naar de gezinsviering in de Heilig Hartkerk op kerstavond zijn gekomen. Tijdens de viering hebben we geluisterd naar het kerstverhaal: een zwerver die zich koning noemt. Een sfeervol kerstverhaal met de boodschap dat de zoon van God, geen paleizen, geen dure rijtuigen of auto’s, geen luxe, niks van dat alles had en toch was Hij Koning. Om bij deze Koning te mogen komen in dat Koninkrijk en te kunnen genieten moet Hij komen wonen in de stal van je hart. Zo vertelde de verslaggeefster aan zwerver Gaap het verhaal van het kind in de kribbe, het kind dat niks had en toch was Hij Koning over de hele wereld. We willen jullie allemaal hartelijk danken voor het meegebrachte speelgoed. We zullen zorgen dat het speelgoed goed terecht komt. werkgroep geZinsviering / FoTo’s: Hans Heerink Dit keer viel het mij te beurt in de redactie om een stukje te mogen schrijven over het traditionele kerstconcert in de katholieke kerk op de zondag vóór Kerst. En ik heb echt genoten van deze muzikale uitvoering. Tussen 7 en half acht liep de kerk nagenoeg vol. Om 19.30 u stonden de koren startklaar in de sfeervolle kerk en begonnen een aantal koorleden vanaf de koorzolder achter in de kerk hun gezang met Rorate Caeli en vervolgens viel de hele kerk in. Ondertussen had de dirigent Wim van Lenthe plaatsgenomen op het altaar om van daaruit oog te houden op de verschillende kuddes, dit keer geen schapen maar zangers en strijkers. Zijn trouwe bordercolli Bert Bootsma hield de kuddes bijeen met zijn muzikale begeleiding afwisselend op het orgel en piano. Can Amore begon de “show” met o.a. solowerk van Yvonne Boerdam In januari en februari start EHBO Vereniging Lemelerveld weer met een aantal lessen voor nieuwkomers In januari kun je deelnemen aan een cursus Reanimeren en AED gebruiken, die wij organiseren in samenwerking met het Rode Kruis. Op zaterdagochtend 18 januari ben je van harte welkom van 08.30-12.30 uur. Als je deze cursus samen met iemand wil doen meld je dan aan via www.reanimaatje.nl. Als je nog niet iemand hebt gevonden die samen met je meedoet meld je dan aan via secretariaat@ehbolemelerveld.nl. Voor ouders en verzorgers van kleine kinderen organiseren wij in samenwerking met het Rode Kruis een workshop EHBO aan baby’s en kinderen op donderdagavond 27 februari van 07.30-22.30 uur. Aanmelden via www.kindeneerstehulp.nl. Personen die in januari willen starten met een volledige cursus Eerste Hulp kunnen terecht op dinsdagavond 21 januari om 19.30 uur voor de eerste les. Met het volgen van deze cursus kun je het volledige EHBO diploma behalen in 7 avonden. Hieraan voorafgaand neem je dan het theoriedeel alvast door in eigen tijd. Aanmelden kan via mail secretariaat@ehbolemelerveld. ALLE LESSEN WORDEN GEGEVEN IN KULTURHUS DE MOZAIEK en Paul Kogelman (die net klaar was met hamburgers bakken op de berg tijdens de kerstwandeling van team Sukerbiet.) Quodlibet, een dameskoor lijke deel is afgehaakt zodat deze “meidengroep” alleen bestaat uit dames. Echter wel onder leiding van Wim van Lenthe en ik heb me laten vertellen, dat de gezelligheid wel eens de overhand heeft, dit weer tot grote wanhoop van de dirigent. Toch is het weer gelukt om er een prachtige uitvoering van te maken. De kerk was muisstil toen nachtegaaltje Yvonne “Agnus Dei” solo zong eindigend met “Dona nobis pacem”(geef ons de vrede), waarbij op het laatst het hele koor meezong. Het volume kwam boven de orgelklanken uit, zodat ze ons in de hemel wel gehoord moeten hebben. Even later nog een solo dat eindigde met een luidkeels: “It’s Chrismasttime”. Als laatste kon de hele kerk meezingen met het slotlied “Joy the world”. uit Vilsteren, zorgde voor een aangename afwisseling van nummers. Het koor bestaat ook al 25 jaar en is ontstaan uit het voormalige jeugdkoor. Het manneOpperspreekstalmeester en lid van Con Amore, Johan Neppelenbroek, praatte alles keurig aan elkaar met een vleugje humor. Hij besloot de dienst met iedereen te bedanken met de nodige bloemen en kussen en met het publiek geweldige feestdagen toe te wensen. TeksT: willem van Truim FoTo: Hans Heerink
Page 8
VOLLE WAGEN DAGEN GROOT INSLAAN EXTRA VOORDEEL Alle Honig mixen of basis voor soep 2 pakken à 35-140 gram combineren mogelijk Dr. Oetker Big Americans pizza 2 dozen combineren mogelijk 1.98 0.99 _ _ 3.18 1.59 6.70 3.35 _ _ 7.78 3.89 Red Band of Venco stazakken 2 stazakken à 100-305 gram combineren mogelijk Hachee, ribof braadlappen per 100 gram 3.18 4.10 1.99 Alle Kips vleeswaren, leverworst of snacks 2 stuks, combineren mogelijk Broccoli 500 gram 2.78 2.08 _ _ 5.30 3 .97 139 .3 Boerenkool fi jn, hutspot of koolraap zak 400-1000 gram 1.69 2.05 1.19 Neppelenbroek Lemelerveld Kroonplein 18 ma-do 8-20 uur| vr 8-21 uur | za 8-20 uur | zo 12-17 uur 3.08 3.24 2.Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van maandag 6 t/m zondag 12 januari 2020. Week 02. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend. . 0.89 Coop gevulde koeken of kokosmakronen 1.13 1.52 0.99 1+1 GRATIS* 1+1 GRATIS* 2 STUKS 2e HALVE PRIJS* 4 STUKS IJsseldijk gaat door als hoofdtrainer Auto van Ewijk/LHC Dit seizoen is Linda IJsseldijk als hoofdtrainer bij LHC aan de slag Louise, Anouk en Joëlle. FoTo: eigen FoTo Een zeer succesvol einde en begin van het jaar voor PSV Lemelerveld! Aan het eind van het jaar deden onze leden structureel mee aan de Sallandse Ruiterdagen in Mariënheem. Elena Hofman en Aniek Logtenberg wisten het beide tot de finale te schoppen in de Klasse B. Aniek wist zelfs in de finale met haar paard Marind Z nog een 12e prijs te winnen! In het 1e weekend van het nieuwe jaar stonden de kringkampioenschappen dressuur in Raalte op de planning. PSV Lemelerveld was goed vertegenwoordigd en er werd zeer goed gereden. Britt Schrijver werd kringkampioen in de klasse B met haar paard Koko Kanu. Ze reden een proef die goed was voor 197,5 punten en een 2e prijs. Maar door haar succesvolle resultaten in de selectiewestrijden mocht Britt zich als kampioen opstellen. Anouk Warmelink werd ook kringkampioen. Zij reed met haar B pony Charming Lady mee in het L2. Ze reden een proef die goed was voor 191 punten en wonnen hiermee de 1e prijs. Joëlle Schutte deed mee in de klasse M2 categorie D met haar pony Reigershoeve Saray. Ze reden een keurige proef en kregen hiervoor 188 punten. Deze proef was goed voor een 2e prijs. Ook is Joëlle hiermee kringkampioen geworden! Louise Van den Berg werd reservekampioen in de klasse L2 met haar D-pony Amado. De combinatie zette een keurige proef neer die goed was voor 193 punten en een 1e prijs. Elena Hofman deed mee in de B met haar paard J’Adore. Ze reed een mooie proef en die was goed voor een 3e prijs met 197,5 punten. Elena eindigde als 3e in het eindklassement en hiermee is ze ook geselecteerd voor de regiokampioenschappen. Trudie Schutte-Moraal startte met haar paard Havyra. Ze reden een nette L1 proef die goed was voor 195,5 punten en een 2e prijs. Ook Trudie eindigde in het eindklassement als 3e en mag ook door naar de regiokampioenschappen. Esmee Bonte deed vandaag mee met haar pony Myra. Ze kregen 202 punten en een mooie 2e prijs. En ook Esmee mag door dit mooie resultaat mee naar de regiokampioenschappen! In totaal 3 kringkampioenen en maarliefst 7 combinaties afgevaardigd naar de regiokampioenschappen in Vriezenveen! Info: www.paardensportvereniginglemelerveld of like de facebookpagina. Expositie haakcreaties Vanaf 6 januari is er een expositie van haakcreaties in de vitrine van Kulturhus De Mozaïek. De creaties zijn van Nicole Eshuis-Hebben. Nicole haakt sinds 2 jaar verschillende creaties op haar eigen manier. Soms haakt ze via een patroon, maar ze geeft er meestal haar eigen draai aan. De creaties die in de vitrine staan zijn bloempoppen. Ze zijn van normale grootte. Er zijn 4 grote bloempoppen waarvan de madelief eigen ontwerp is. Het patroon is van Zabbez. Ook de anthurium is een eigen ontwerp. Naast de bloempoppen haakt Nicole ook squares. Dit zijn kleine vierkante kussens in de vorm van een dier. Dit patroon is van DenDennis. Je kunt zelf heel veel variëren met dit patroon en je eigen dier uitkiezen om te haken. Momenteel is ze met een opdracht bezig. Hiervoor heeft ze alleen een foto ontvangen. Op basis van deze foto heeft ze haar eigen patroon geschreven. Dit patroon wordt tijdens het haken zo en nu dan nog aangepast. Alle creaties bevatten veiligheidsogen en veiligheidsneuzen, of de ogen/neuzen zijn gehaakt. De creaties zijn te koop. Heeft u hiervoor belangstelling dan kunt u Nicole mailen. Haar emailadres is: Activiteitencommissie Auto van Ewijk/LHC Progr wo 08-01-2020: 21:10 u L’veld, LHC DMW 1 - HHZD DMW1; 20:35 u Apeldoorn, Achilles DMW1 - LHC DMW2. Progr za 11-01-2020: 9:20 u - 10:40 u F Toernooi Bathmen, LHC F1 - ABS F1; LHC F1 - Wijhe’92 F2; Schalkhaar F2 - LHC F1; 10:40 u Dronten, Swift ‘64 C1 - LHC C2; 11:50 u Vaassen, CVO D1 - LHC D1; 14:35 u Broekland, Broekland E1 - LHC E2; 16:00 u Olst, Overwetering D2 - LHC D2; 20:00 u Apeldoorn, Achilles B1 - LHC B1. Progr zo 12-01-2020: 10:40 u L’veld, LHC E1 - Overwetering E1; 11:35 u L’veld, LHC DS3 - HCD’97 DS1; 12:45 u LHC DS1 - Overwetering DS2; 13:55 u L’veld, LHC DS2 - ABS DS1; 15:05 u L’veld, LHC DS4 - Zwolle DS5; 16:15 u L’veld, LHC C1 - Overwetering C1; 9:20 u - 10:40 u F Toernooi Raalte, LHC F2 - Voorwaarts F3; LHC F2 - Zwolle F2; Dalfsen F2 - LHC F2; 11:00 u Nieuw Heeten, Nieuw Heeten A1 - LHC A1. com. De haakcreaties nicole.en.erwin@gmail. zijn gedurende 6 weken te bewonderen. TeksT: anneT scHoorlemmer Antoon Langenkamp beste koersbalspeler van de Mozaïekrollers 2019 Na afloop van de laatste koersbalwedstrijd op 27-12-2019 kon coördinator Gerrit Schutte de resultaten van het hele jaar bekend maken. Antoon Langenkamp, vorig jaar nr. 9, had dit jaar na 48 speelweken het beste resultaat met een gemiddelde score van 13,23 punten. Zijn puntentotaal was 569. Tweede werd Anton Hondeveld, vorig jaar winnaar, met een gemiddelde van 13,21 en een puntentotaal van 555. Derde werd Gerrit Schutte met een gemiddelde van 12,32 en een puntentotaal van 505. Joop Kogelman had 550 punten, maar zijn gemiddelde lag net onder Gerrit Schutte. Allen spelers kregen een overzicht mee van de koersbalresultaten van alle weken in 2019 per speler en het eindresultaat. Fennie Lubbersvan Leusen was in 2019 de meest aanwezige speler op de maandagmorgen. Van de 48 speeldagen was zij 46 keer op de maandagmorgen in de Mozaïek om te koersballen. Joop Grave en Joop Kogelman elk 45 en Annie Kemper 44 keer. FoTo: eigen FoTo gegaan, nadat ze van jongs af aan altijd gespeeld heeft bij dames 1 en voorheen trainer van het tweede team was. Onder leiding van Linda IJsseldijk draait de selectie van Auto van Ewijk/ LHC bovenaan mee in de 1e klasse competitie. Een hele mooie competitie waar iedereen van elkaar kan winnen. De ambitie is uitgesproken om in de top 3 te eindigen en we kunnen concluderen dat de selectie en staf op koers ligt zo halverwege het seizoen. De samenwerking met bestuur en de selectie verloopt hartstikke goed! Er wordt hard gewerkt en met veel plezier gespeeld. Daarom is Auto van Ewijk/LHC ook blij met het feit dat de samenwerking met Linda IJsseldijk verlengd wordt met een tweede seizoen. Wij zien uit naar een spannend slot van dit seizoen! besTuur auTo van ewijk/lHc Voorzitter Hans Kleinlugtenbelt en hoofdtrainer Mats Timmerman. FoTo: eigen FoTo Nieuwjaarsreceptie SC Lemele Zaterdag 4 januari vond in een goed gevulde kantine de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats van SC Lemele. Voorzitter Hans Kleinlugtenbelt memoreerde aan tal van activiteiten die plaats hebben gevonden het afgelopen jaar en beklemtoonde dat heel veel vrijwilligers de club op een goed niveau weten te houden. Voorts kon hij melden dat de contracten van de hoofdtrainer, Mats Timmerman, en de keepertrainer, René Grotenhuis, met een jaar zijn verlengd. Als ‘Vrijwilliger van het Jaar’ werd Jan Bennink geëerd. Hij is ruim 50 jaar lid van de club en heeft jarenlang vele functies in de vereniging verricht, in het bijzonder als scheidsrechter. Hierna werd er getoost op een sportief 2020! PSV Marwinus Het nieuwe jaar ging weer goed van start voor leden van PSV Marwinus. Tijdens de menwedstrijd te Balkbrug wist Chantal Hekkert met haar paard Quincy 2x een 2e prijs te behalen in de dressuurrubriek klasse B enkelspan met 202,5 en 211,5 punten. In de klasse L wist ze haar paard Kandor naar een 1e plaats te rijden met 202,5 punt en in de klasse M werd ze met haar paard Froukje ook 2x 2e met 188 en 189 punten. Marleen Kempers werd 2x 1e met haar pony Ciara in de klasse M, hier kreeg ze 198,5 en 192 punten voor. FoTo: eigen FoTo

LE 18dec2019


Page 0
39e jaargang nr. 1923 - 18 december 2019 Ik droomde ooit en kijk: ik liep op het strand bij ‘t lage tij. Ik was daar niet alleen, want de Heer liep aan mijn zij. Zo liepen we samen het leven door en maakten in het zand een stappenspoor. De Heer liep aan mijn hand. Ik stopte, keek achterom en zag mijn levensloop in tijden van geluk en vreugd’, van diep verdriet en hoop. Maar toen ik het spoor eens goed bekeek, zag ik langs heel de baan daar, waar het juist het moeilijkst was, maar één paar stappen staan. Ik sprak: ”Ach, Heer, waarom dan toch? Juist toen ik U zo nodig had en zelf geen uitkomst zag op het zwaarste deel van ‘t pad...” De Heer keek mij vol liefde aan en antwoordde op mijn vragen: “Mijn lieve kind, daar waar het echt moeilijk werd, daar heb ik je gedragen...” Ho Ho Ho, KERSTMARKT bij Brugstede! Het is weer zover. Bijna Kerstmis. Tijd voor ZGR Brugstede om de deuren wagenwijd open te zetten, voor de, inmiddels tradi tionele, Kerstmarkt. Een volle week zijn vele enthousiaste vrijwilligers dagelijks in de weer geweest, met de voorbereidingen voor dit jaarlijkse spektakel. Volgens goed gebruik is de aftrap voor de senioren van Lemelerveld. Zij hadden tussen 14.00-16.00 uur alle tijd en ruimte om (rollator-racend) door de nieuwe tuin en over de markt te gaan en te genieten van het warme kerstgevoel. Vanaf 16.00 uur was de rest van Lemelerveld en elders ook welkom. Vele inwoners gaven dan ook acte de presence. Wat niet gek is, want er was weer veel te zien, te verkrijgen, te horen en te beleven. Het kerstverhaal had een kleine metamorfose ondergaan. Het verhaal blijkt nog steeds hetzelfde, maar het werd nu uitgebeeld in een route door de vernieuwde tuin. De markt werd weer ontzettend goed vertegenwoordigd en bezocht. Vele handgemaakte stukken, huisgemaakte producten en diverse loterijen voor goede doelen, vonden gretig aftrek. De kerstman walst luid bellend door de menigte, zoetgevooisde engelenstemmen brengen subtiele kerstliederen ten gehore en verdwaalde Dickens-figuren dolen zingend in het donker. En dan is er de grote trots op het binnenplein; De Verbindingsboom. Bewoners van Brugstede en vele hakende Lemelervelders hebben vierkantjes gehaakt. Vele vierkantjes zijn samen verbonden tot een unieke prachtige kerstboom. Wat een saamhorigheid. Een mooie bijdrage aan de kerstgedachte. Fijne feestdagen. TeksT: MoDi FoTo’s: Hans Heerink Adverteren in Wij informeren u graag over de aantrekkelijke tarieven Tel. (0572) 37 21 55 info@drukkerijvanasselt.nl www.drukkerijvanasselt.nl of scan deze QR Code Vanaf maandag 23 december 2019 t/m donderdag 2 januari 2020 is de drukkerij gesloten. Wij zijn deze dagen telefonisch bereikbaar via tel.nr. 0572 37 21 55 Vanaf vrijdag 3 januari 2020 is de drukkerij weer gewoon geopend. De eerstvolgende Lemelervelder verschijnt op 8 januari 2020 Drukkerij Van Asselt, Lemelerveld (Vrije vertaling en bewerking van Mary Stevenson: “Footprints”) © Bert rodenBurg
Page 2
Bouwplannen? Vraag vrijblijvend advies en prijsopgave! _________________________ - Thomas Schilderwerken. Bel voor vrijblijvende offerte 0622552063 _________________________ Paul Sibelt • Tjalkstraat 57 • 8152 CN Lemelerveld T 0572-37 26 86 • M 06-46 09 85 77 E bouwbedrijfsibelt@ziggo.nl _________________________ - Slank en fit met Herbalife! 30 dagen geld terug garantie Janny van Dijk, tel: 0572372242 0655864114. _________________________ _________________________ - Voetbalvereniging Lemelerveld. Opgave jeugdleden via www.vvlemelerveld.nl Uitvaartverzorging Nijverdal e.o. (ook voor Lemelerveld en omgeving) Met zorg en aandacht voor uw wensen Uitvaartverzorger Martin Haas Tel: 06-57 99 67 59 (dag en nacht bereikbaar) Bij vragen bel Judith in ‘t Veld, 0572-371227. _________________________ _________________________ - Zaterdag 28 december: OUD PAPIER, evenemententerrein Lemelerveld, 8.30-12 u. _________________________ _________________________ - Tandartspraktijk ‘te Lande’, Ds C. Keersstraat 1 te Lemelerveld, heeft ruimte voor nieuwe patiënten. www.telande.nl of T 0572363601 _________________________ Agenda Biljarten SAAM: verschijnt elke week huis aan huis in lemelerveld en omgeving uitgave: drukkerij van asselt ambachtsweg 3 8152 ba lemelerveld redactie, advertenties en administratie: ambachtsweg 3 lemelerveld T 0572-37 21 55 E info@drukkerijvanasselt.nl I www.drukkerijvanasselt.nl inleveren • advertenties: zwart/wit: dinsdags tot 10.00 uur kleur: ‘s maandags tot 10.00 uur • redactioneel: ‘s maandags tot 09.00 uur bezorgklachten: • bebouwde kom lemelerveld: tel. 0572-37 21 55 (drukkerij van asselt) • buitengebied: tel. 0572-37 15 08 (fam. weelink) doorgeven vanaf vrijdag De eerstvolgende Lemelervelder verschijnt op 8 januari 2020 Iedere ma en do: 18.30 u Iedere di en do: 08.30 u Koersbal SAAM: Iedere ma: 09.30 u Sjoelen SAAM: Iedere wo: 09.30-11.30 u: Kulturhus De Mozaïek 18 dec: Saam Welzijn: Wandelen bij de Boksloot / Elerberg 18 dec: ZijActief: Kerstviering 18 dec: Brugstede: 19.15 u: Bingo in het Grand Café 19 dec: Brugstede: Muziekcafé in het Grand Café 20 dec: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 23 dec: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 24 dec: Brugstede: 14.30 u: Handwerken in het Grand Café 25 dec: Brugstede: 12.30 u: Kerstdiner in het Grand Café 26 dec: Brugstede: 12.30 u: Kerstdiner in het Grand Café 26 dec: Herv. Kerk Ommen: 10.00 u: Kerstdienst m.m.v. Ommer Mannenkoor 27 dec: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 28 dec: Ophalen oudpapier 30 dec: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 30 dec: WH Zwart Hal: 15.00 u: Oudejaarsconcert 2019 Royal Music Out 31 dec: Brugstede: 12.30 u: Stamppottenbuffet in het Grand Café 3 jan 2020: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal 6 jan: Brugstede: 10.30 u: Biljarten in de biljartzaal drukkerijvanasselt.nl Ook een kaart door u ontworpen, met hulp en advies van ons, behoort tot de mogelijkheden. Wij hebben een ruim assortiment boeken met geboortekaartjes, waar u thuis rustig door kunt bladeren. Kindje op komst? ____________________________________________________ - Container bestellen? Roelofs Lemelerveld bellen 0572-37 12 90. Containers van 2 tot 30 m3 ____________________________________________________. Winnaars kleurplatenwedstrijd kerstmarkt zgr Brugstede: groep 1/2 ....... Nicky Zieleman groep 3 ........... Lisa Noordam groep 4 ........... Zenn Bouwhuis groep 5 ........... Julia Streppel Winnaar koffiepakket .................... Annie Schiphorst Winnaar spellenpakket ................... Gerard Bloo Winnaar levensmiddelenpakket ........ Wilma Nijland Winnaar bloemstuk ....................... Hetty Slotman Winnaar tweede bloemstuk ............. mw. A. Jansen Winnaar bloemstuk middagverloting .. Bertus Boerkamp Winnaars raden aantal gebreide lapjes van de kerstboom: Riek Huijsman en Fenny Lubbers. Juiste aantal:189, de dames hadden beide 180 lapjes. Computerreparaties Kogelman, Veenweg 19, Luttenberg Tel. 0572-37 19 52 Open van ma. t/m vr. 19:00 tot 21:00 Huisarts: tel. 0572-37 17 22 Avond- en weekenddienst huisarts: tel. 0900 - 333 63 33 Apotheek Lemelerveld: tel. 0572-37 05 21 GGD Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar “Soms heb je een vraag” Inloopspreekuur: iedere do 9.00-10.00 u. Ds. C. Keersstraat1, Lemelerveld, tel. 088-4430702 Tandartspraktijk Lemelerveld tel. 0572 74 52 52 bereikbaar elke werkdag van 09.00-12.00 uur www.tandartspraktijklemelerveld.nl Avond- en weekenddienst tandarts: tel. (0572) 39 59 32 Verloskundigen: Gemmare: tel. (0548) 61 65 10; spoednummer: tel. 06-28 47 27 74 Mammacafé Nijverdal, 1e en 3e wo vd maand, 10.00-11.30 u Zwanger & Zo: tel. (0548) 62 03 26; spoednummer: tel. 06-20 10 30 48 www.MoedersvoorMoeders.nl Aanmelden kan t/m 11e week vd zwangerschap: tel. 088-2780000 info@moedersvoormoeders.nl Carinova Thuiszorg: tel. 0900-86 62 (24/7) (0570) 51 85 64 www.carinova.nl Rosengaerde Zorg Thuis: tel. 06-10 02 32 58 (24/7) www.rosengaerde.nl Weekenddienst apotheek: Spoedrecepten: za en zo gesloten. Buiten openingsuren: Isala Apotheek: 038-424 54 74. Op za en zo van 09.00-12.00 u is Apotheek Heino ook open: 0572-39 28 88 Dierenarts: Dag en nacht bereikbaar: tel. (0529) 43 53 63 Praktijk voor fysio-, manuele-, oedeem- en geriatrietherapie, acupunctuur, Corefit en FIT krukkenuitleen: tel. 37 21 58 / voor Lemele: 06-57 04 59 78, bgg 37 21 58 Praktijk voor Osteopathie Natasha Stigter D.O.-M.R.O. tel. 06-50 84 41 70 www.pvo-osteopathie.nl AcupunctuurBreed/Karel Beck: meten is weten Klassieke en moderne technieken www.acupunctuurbreed.nl tel.:370422 /06-20 40 30 38 acupunctuurbreed@gmail.com WAARDEVOL ZIJN praktijk voor psychodynamische therapie & coaching, tel. 06-46 67 43 23 Praktijk voor psychologische hulp en begeleiding: Info/afspr. tel. 06-53 21 74 60 Therapeutische coach PMA-Coach/Trainer - Counseling-Coach tel. 06-30 370 212 www.pma-joseholtmaat.nl Zorgwinkel Salland: hulpmiddelen Tel. (0572) 36 32 35 www.zorgwinkelsalland.nl Ergotherapie Salland 06-450 428 77 www.ergotherapie-salland.nl Spreekuur Alg. Maatsch. Werk: do 9.00-10.00 u, Kulturhus De Mozaïek Alg. Hulpdienst Graag Gedaan Tel. 37 25 49 / b.g.g. 37 19 89 Diabeteslijn: tel. (033) 463 05 66 St. Terminale Thuiszorg Ommen e.o: tel. (0529) 45 23 30 (24 u/dag) Sociaal Steunpunt Kerken: Tel. 37 01 00 • ma en do: 9.15-11.30 u Alarmnummer politie/brandweer: 112 Servicepunt Gemeente Dalfsen: Iedere woensdagmiddag: 15.30-17.30 u Kroonplein 62 - Tel. (0572) 37 39 78 21 en 22 december: Protestantse Gemeente Lemelerveld zo 10.00 u: mw. Joke van Beveren Protestantse Gemeente Lemele zo 10.00 u: ds. T. Dankers Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) zo 09.30 u: ds. J. Ophoff zo 14.30 u: ds. W.M. van Wijk R.-K. Kerk zo 10.00 u: Woord/Comm.viering: M. Klein Overmeen (kerst-ouderenviering) Herfstklanken 24, 25 en 26 december: Protestantse Gemeente Lemelerveld di 18.30 u: Kinderkerstfeest; di 22.00 u: ds. G. Naber; wo 10.00 u: ds. G. Naber Protestantse Gemeente Lemele di 18.30 u: Kinderkerstfeest; di 22.00 u: ds. M.L. Eigenhuis; wo 10.00 u: ds. M.L. Eigenhuis Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) wo 09.30 u: ds. D.S. Dreschler; wo 19.00 u: Kinderkerstfeest R.-K. Kerk di 19.00 u: Woord/Comm. viering: Klein Overmeen (Voices); di 21.00 u: Woord/Comm. viering: Noordink (Con Amore); wo 09.00 u: Eucharistieviering: Rutgers (Dameskoor) 29, 30, 31 december en 5 januari: Protestantse Gemeente Lemelerveld zo 10.00 u: ds. E van Beesten; di 19.00 u: ds. G. Naber; zo 10.00 u: ds. G. Naber Protestantse Gemeente Lemele zo 10.00 u: kandidaat A.E. Lorein zo 10.00 u: ds. M.L. Eigenhuis Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) zo 09.30 u: ds. J. Zwart; zo 19.00 u: ds. J.W. vd Jagt; di 19.30 u: ds. L.W. de Graaff zo 09.30 u: dienst; zo 14.30 u: dienst R.-K. Kerk zo 09.00 u: Woord/Comm. viering: Klein Overmeen; di 09.00 u: Eucharistieviering: Rutgers; za 19.00 u: Woord/Comm. viering (Dameskoor) Joke van Beveren neemt afscheid van de Brugkerk In de ochtenddienst van zondag 22 december neemt Joke van Beveren officieel afscheid van de Brugkerk in Lemelerveld. Tot eind november was zij er in dienst als kerkelijk werker. In de tijd dat de Brugkerk geen eigen predikant had, heeft zij het kerkenwerk professioneel ondersteund, met name in het pastoraat maar ook bij de uitvoering van de zondagse kerkdiensten en afscheidsdiensten. Velen hebben haar gewaardeerd als een gepassioneerd iemand die met veel plezier in haar werk staat. De dienst van a.s. zondag begint om 10.00 uur. Joke van Beveren is zelf de voorganger. Nieuwjaarsreceptie in de Mozaïek Vrijdagmiddag 10 januari organiseert Kulturhus de Mozaïek een nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners van Lemelerveld. Vanaf 14.00 uur staat de koffie met oliebol klaar. Sjaan Jordaan zal deze middag muzikaal opluisteren met ouderwetse meezingers! Kom en toost met ons op een gezond en actief 2020! Mogen wij u verwelkomen? Grandioos heropeningsfeestje KokkieBikes Afgelopen zaterdag was het zover. Na drie intensieve weken van hard werken was het tijd voor een heropeningsfeestje bij KokkieBikes. De rode loper was uitgelegd en naast de deur stonden ballonpilaren om bezoekers welkom te heten. Eenmaal binnen werd duidelijk dat de winkel en werkplaats met recht een complete metamorfose hebben ondergaan. Meer licht en meer overzicht, het lijkt wel alsof de winkel groter is geworden. Aan de wand hangen diverse prachtige, bijna levensgrote foto’s van plekjes uit ons eigen mooie Salland. Neem bijvoorbeeld de Lemelerberg, het Giethmener Kerkbrugje of de Haarlerberg. Je krijgt spontaan zin om de fiets te pakken en er op uit te gaan. “Dit is ook precies de bedoeling. We willen een beleving creëren, mensen enthousiast maken. Je moet er zin in fietsen van krijgen. En, zoals op de foto’s te zien, hoef je daarvoor niet ver weg naar hoge bergen of andere exotische oorden. Kijk maar eens rond! Alles wat je hier ziet, is binnen een straal van 20 kilometer rondom Lemelerveld te vinden”, zegt een trotse en stralende Vincent Kok. Achter in de winkel kom je in een oase van rust. Naast een ruime keuze van schoenen, kleding en helmen vind je hier een enorme keukentafel. Het nodigt uit om even te gaan zitten en een kop koffie te drinken. Je kunt er wachten op je reparatie, maar je mag er ook even neerploffen na je rondje fietsen. Ook de nieuwe werkplaats was zaterdag voor iedereen toegankelijk. Menigeen verlekkerde zich aan de in totaal 7 ruime en goed verlichte werkplekken, om nog maar niet te spreken over de lades vol met hagelnieuwe gereedschappen. “Niet alleen een lust voor het oog, maar ook super om mee te mogen werken. Zoveel prettiger”, aldus de monteurs. Enkele honderden mensen hebben zaterdag, onder het genot van een hapje en drankje, een kijkje genomen. Maar vanaf nu is natuurlijk iedereen van harte welkom om langs te komen, er is voor elk wat wils. KokkieBikes heeft een ruime collectie racefietsen en mountainbikes, maar ook voor (elektrische) stadsfietsen en stoere kindermountainbikes kun je bij “Kokkie” prima terecht. met contactclown PUK Met het prachtige bedrag wat er vorig jaar tijdens de Nieuwjaarsduik is opgehaald kan Puk ook in 2020 in samenwerking met de Vrienden van de Sprokkelaars weer een nieuwjaarsFeessie geven! Speciaal voor mensen met een beperking luiden we op woensdag 8 januari van 14.00 tot 15.30 uur onder begeleiding van party DJ Marcel 2020 in. Met een glaasje bubbels en een oliebol van onze warme bakker maken we er samen weer een grandioos Feessie van. Puk zal samen met haar clownsmaatjes zorgen voor prachtige contactmomenten. Het Feessie is voor alle mensen met een verstandelijke beperking die wonen en/of werken in Lemelerveld. Locatie: Kulturhus de Mozaïek te Lemelerveld. Voor meer informatie: contactclownpuk@gmail.com / www.contactclownpuk.nl FoTo: eiGen FoTo FoTo’s: Hans Heerink
Page 4
Ophalen oudpapier Zaterdag 28 december 2019 vanaf 8.00 uur halen de Lemelerveldse scholen het oudpapier in de bebouwde kom huis-aan-huis op. Wij verzoeken u dringend het papier goed te bundelen en géén kratten, kisten of plastic zakken te gebruiken, dit geeft veel extra werk. Bij voorbaat onze dank voor uw medewerking. Verder kan het oudpapier UITSLUITEND op de laatste zaterdag van de maand vanaf 8.30 uur worden gebracht naar de containers op het evenemen ten terrein en is het brengen mogelijk tot uiterlijk 12.00 uur!! Kindje Wiegen Kom jij 1e kerstdag om 11.00 uur in de H. Hart Kerk naar het Kerstverhaal luisteren? Het verhaal wordt gespeeld door kinderen. Ons goede doel van dit jaar is een kraam- en kinderkliniek in Gambia. Artsen en verpleegkundigen uit het Deventer Ziekenhuis gaan een aantal keer per jaar naar Gambia om daar zorg te leveren, materialen, medicijnen en apparatuur te brengen. Er zijn daar veel tekorten. De kinderen die voor een behandeling komen maken ze nadien blij met jullie speelgoed. Wij vinden het erg fijn als iedereen iets van zijn/ haar speelgoed meeneemt om de kinderen in Gambia blij te maken. Willen jullie er wel voor zorgen dat het speelgoed heel, compleet en schoon is? Jullie komen toch ook naar het Kerstverhaal kijken en luisteren? WerkGroep kinDje WieGen Verkeersregelaars gezocht Lemelerveld is een actief dorp! Zo worden er jaarlijks meerdere activiteiten georganiseerd. Voor enkele van deze activiteiten zijn we op zoek naar een team verkeersregelaars. Het liefst een club of vereniging die dat wil doen. Maar ook individuen kunnen samen een groep vormen. Vanzelfsprekend moet je één of enkele keren beschikbaar zijn (een dienst duurt meestal 2/3 uur). Natuurlijk ben je zelf degene die bepaalt wanneer je ingezet wordt! Het doel is overkoepelende samenwerkingspool te maken waaruit door verschillende organisaties in Lemelerveld een beroep kan worden gedaan. Als je als individu of als club belangstelling hebt, stuur dan een mail naar info@feestweeklemelerveld.nl. Je krijgt een vergoeding voor de ingezette uren. De instructie en benodigde opleiding (e-learning) wordt voor je geregeld. Boekverkoop Bibliotheek Lemelerveld Het jaargetijde om eens lekker te gaan lezen is aangebroken. Wij hebben weer afgeschreven boeken en tijdschriften in de bibliotheek. Er is voor elk wat wils. Kom naar de bibliotheek om te snuffelen tussen de boeken en tijdschriften. Ook al bent u geen lid van de bibliotheek, misschien ook nog niet eerder binnen geweest, de deur staat voor u open! FoTo’s: eiGen FoTo’s Prachtige EHBO-unit voor Luttenberg/ Mariënheem! Schade aan auto! Wil de persoon die zaterdag 14 december jl. op het Kroonplein om ± 10.00 uur schade toebracht aan mijn auto, zich melden?! Tel. 06-19 89 19 98. Camerabeelden beschikbaar. Voorafgaande aan de Luttenbergse crossloop is afgelopen zondag het nieuwe mobiele onderkomen van de EHBOverenging geopend en in gebruik genomen. Daarmee ging een lang gekoesterde wens in vervulling; afscheid van de oude caravan en eindelijk een prachtige keet, die voldoet aan de eisen van hygiëne en praktische werkbaarheid. Voorzitter Liesbeth Veldhuis gaf de sleutel aan erelid Hein Vrolijken, die samen met instructrice van het eerste uur Ietje Scholten, de deur opende en het eerste (lotus) slachtoffer Johnny Hofman voorzag van een verband met mitella. Deze splinternieuwe behandelruimte op wielen wordt ingezet bij evenementen in en rond Luttenberg en de leden zullen hiermee nóg beter hun slachtoffers kunnen behandelen en helpen. Mede met een bijdrage van de Rabo ClubSupport is deze keet bekostigd, ook uit eigen kas is inrichting en aankleding betaald. De EHBOvereniging Luttenberg/Mariënheem hoopt met deze aanwinst de medemens nog jarenlang te kunnen helpen in geval van lichamelijk letsel! Levensbeschrijvingen in Rondom Dalfsen In Rondom Dalfsen nummer 97 staan twee levens uitgebreid beschreven. Het gaat om de oprechte Dalfsenaar Piet Snijder en om de echte Lemelerveldse Diny van den Berg-Bisschop. Door hun hoge leeftijd, respectievelijk 87 en 95 jaar, hebben zij veel te vertellen over wat zij in hun leven en over wie en wat zij in hun dorp hebben meegemaakt. Allebei kwamen ze in de ondernemerswereld terecht (bakkerij en aannemerij) en dan ontmoet je veel mensen. Zoals Jan Keuchie en Gait Pöttie. Verder in dit nummer een verhaal over kruispunt Driessen. Hoe kwam het aan zijn naam en stond er vroeger een galg voor het uitvoeren van doodstraffen? Ja dus. Tenslotte het verhaal over de gouden medaille die Gos Eshuis in 1903 won voor het reciteren van een gedicht. Uit de grote foto op de middenpagina blijkt dat Dalfsen vroeger echt een groene long in het dorp kende. Leden krijgen het blad thuisgestuurd. Losse nummers zijn verkrijgbaar bij de boekhandels in Dalfsen, bij Wennemars in Oudleusen en bij Blitsspul in Lemelerveld. Inloopspreekuur Plaatselijk Belang Lemelerveld en Dalmsholte In verband met de kerstvakantie vindt de vergadering van Plaatselijk Belang niet plaats, zoals gebruikelijk, op de eerste woensdag van de maand, maar op de tweede woensdag, namelijk op 8 januari 2020. Mocht u vragen hebben of uw visie willen delen, dan bent u, voorafgaand aan onze vergadering, van harte welkom in Kulturhus De Mozaïek van 19.30-20.00 uur. 10 APRIL 2020; Luttenberg viert 75 jaar vrijheid! Goddank, we leven in een vrij land. Dat mogen we, sterker, dat móeten we eren en waarderen. Ons dorp heeft een speciale binding met de Tweede Wereldoorlog, door de ramp met de V2, die in veel families diepe wonden heeft achtergelaten en nog steeds in verhalen voortleeft. Daarom willen we rond deze datum een paar prachtige evenementen organiseren. De feestdag gaat worden: zaterdag 11 april. Waarom niet op 10 april? Omdat het dan Goede Vrijdag is, niet zo geschikt dus voor uitbundigheid. Waarom niet op 5 mei? Omdat we dan veel concurrentie hebben van andere feesten. Wat zijn we van plan? Vijf facetten van de historie en de vrijheid komen aan bod. 1. Als eerste wordt het bevrijdingsvuur opgehaald. Dit keer niet uit Wageningen door een loopgroep, maar vanaf de stranden van Normandië naar Luttenberg, door een groep enthousiaste fietsers. Zij zijn een week onderweg en starten dus al op maandag 6 april. 2. Maar ook in en rond Luttenberg wordt gefietst. Er wordt een fietstocht uitgezet, die langs verschillende locaties leidt, waar zich een historisch feit heeft afgespeeld. Die verhalen worden ter plaatse door speciale vertellers, soms zelfs ooggetuigen, verwoord. 3. Dan wordt er in (en rond) Elckerlyc een bevrijdingsfeest gevierd, in de sfeer van de jaren 40-45. Luttenbergse muzikanten zijn al bezig om evergreens van de bigbands van toen in te studeren, liederen van Vera Lynn, Marlène Dietrich en de swing die de geallieerden meebrachten. Voertuigen uit de oorlogsjaren rijden een bevrijdingstocht door Salland en komen ook in Luttenberg. Bekijk de jeeps, vrachtwagens en legermotoren! 4. Ook dankbaarheid past ons, daarom wordt er ‘s avonds een viering in de dorpskerk gehouden. 5. En voor wie alles nog eens heel goed wil bekijken, is er in museum De Laarman tot eind mei een interessante expositie over bezetting, schaarste en verzet, propaganda en bevrijding. Naast deze vijf evenementen is er op zaterdag 16 mei een bijzondere toneelvoorstelling in amfitheater het Lommerrijk: “Idris, een vriend van ver”. Het gaat over een Idris, een Syrische vluchteling, over mensenhandel, de werkwijze van de IND, de Nederlandse wet en over het al dan niet welkom zijn in een nieuwe wereld. Kortom: het heeft álles te maken met (on)vrijheid in de tegenwoordige tijd. En dan ook nog dit: vernieuwing en aanpassing van het perk rond het monument aan de Blikweg, met onder andere die 19 zwerfkeien, die we al van veel mensen toegezegd hebben gekregen! We zijn er druk mee om alles te realiseren! Wie ons wil meehelpen is van harte welkom! Bel 06 221 789 97 of 06 510 629 68 Comité 4&5 mei Luttenberg / Commissie Luttenberg 75 jaar vrij / Amfitheater Het Lommerrijk; Swen Westenenk, Johnny Veldkamp, Ben Ramaaker, Renske Mollink, Jesse Jager, Annie Hauptmeijer, Guus Schutte, Herma Schepers-Pekkeriet, Henk Holtmaat en Jenneke van Doesburg de weg gaat om achter de waarheid te komen. Wie is de mensensmokkelaar van Hardhuizen? Is het de zwerfster die elke nacht op het station slaapt? Of weet zangeres Annelies Vonk er meer van? Sinds wanneer komen er toeristen naar Hardhuizen? En de conducteur, Douwe Donker, heeft zijn naam en uiterlijk ook al niet mee… Plankenkoorts speelt ‘Bij ons aan de grens’ Toneelvereniging Plankenkoorts is al een hele poos aan het repeteren om voor u een nieuw toneelstuk op te voeren. Deze keer spelen we de klucht ‘Bij ons aan de grens’, geschreven door Stef Hudepohl. Dit stuk speelt zich af op het station van het grensdorp Hardhuizen, waar Wim ter Schure de stationschef is. De laatste tijd raakt hij steeds meer over zijn toeren: Op de een of andere manier worden er via zijn station illegale werknemers over de grens gesluisd. De nieuwe burgemeester van het dorp oefent zware druk op hem uit om er een eind aan te maken. Gelukkig ontpopt de stationschef zich als een tweede Sherlock Holmes, die geen middel uit DIT IS DE LAATSTE LEMELERVELDER VAN 2019. De eerste uitgave in het nieuwe jaar verschijnt op 8 januari 2020 In een tijd van individualisme, van ieders eigen verantwoordelijkheid en van het ‘zo lang mogelijk op-je-zelf blijven’, lijkt het steeds moeilijker de ander om ‘alsjeblieft’ te vragen of ‘dankjewel’ te zeggen. Hoe vaak horen we niet, ‘daar wil ik niemand mee lastig vallen’. Maar dat betekent dan wel 2 gemiste kansen; niets gegeven en ook niets gekregen! Een jaarwisseling betekent terugkijken naar het afgelopen jaar en een nieuw begin maken. Als geloofsgemeenschap willen we op het einde van het jaar bij elkaar komen om God en zeker ook elkaar te bedanken. Maar ook om samen te bidden om alstublieft veel kracht om het Nieuwe Jaar zo voorspoedig mogelijk te doen verlopen. Immers, samen-sterker, met alsjeblieft en dankjewel. Iedereen is van harte uitgenodigd op dinsdag 31 december om 19.00 uur! Benieuwd hoe dit afloopt? Kom op woensdag 22 januari om 20.00 uur of zondag 26 januari 14.00 uur kijken in Zaal Reimink. Koffieochtend voor partners van mensen met dementie Heeft uw partner dementie? Het kan veel steun geven om ervaringen uit te wisselen en gevoelens te delen met mensen die hetzelfde meemaken. Mensen die net als u zorgen voor een partner met dementie, begrijpen u vaak met een half woord. Ze kunnen u praktische tips en informatie geven; ze weten tenslotte precies waarmee u te maken heeft. Het mantelzorgteam van Saam Welzijn organiseert vanaf maandagochtend 6 januari (meteen de eerste maandag van het jaar) koffieochtenden voor partners van mensen met dementie. Lijkt het u prettig om onder het genot van een kopje koffie of thee andere partners te spreken? Dan bent u van harte uitgenodigd. Om 10.00 uur hebben we de koffie klaarstaan in het jongerencentrum van de Trefkoele+ (ingang bij de parkeerplaats) in Dalfsen. Aanmelden is niet nodig. Als u meer wilt weten kunt u contact opnemen met Ilja Bomers (mantelzorgteam Saam Welzijn) 06-19218070 of i.bomers@saamwelzijn.nl Traditioneel kan op de eerste zondag van het nieuwe jaar vanuit Landbouwmuseum De Laarman te Luttenberg weer gewandeld worden. Een uitgelezen gelegenheid voor (buurt)verenigingen, families, bedrijven of vrienden om de wandelschoenen aan te trekken en op een ontspannen manier met elkaar te genieten van een mooie natuurlijke omgeving. De wandeling gaat langs mooie plekjes rondom Luttenberg. Er zijn 3 routes uitgezet door IVN Raalte, te weten plm. 5 km, 12 km en 18 km. De wandeling voor de beide langere routes gaan in een grote en een kleine lus door de omgeving van Luttenberg; de korte route blijft in de directe omgeving van het dorp. De start vanuit museum De Laarman is tussen 9.00 en 12.00 uur voor de 12/18 km; de 5 km kan tot 13.00 uur starten. Sluiting van De Laarman: om 16.30 uur. En daar is o.a. koffie, warme chocolademelk, erwtensoep. Vuurkorven en het smidsvuur zullen branden. Ook de kaarsenmakerij is die dag geopend. Er wordt een vergoeding gevraagd. FoTo: eiGen FoTo H. HART KERK Thema: ‘Alsjeblieft’ en ‘Dankjewel’. De begrippen ‘alsjeblieft’ en ‘dankjewel’ betekenen meer dan beleefdheidsformules. Het is de meest sympathieke manier van onderlinge communicatie. Je vraagt een gunst of je biedt iets aan en je bedankt voor wat je krijgt. Waarom zouden we kinderen immers al zo jong leren om alsjeblieft en dankjewel te zeggen? Omdat je met veel vriendelijkheid het verste komt?
Page 6
Samenwerkingsovereenkomst Wonen ondertekend Wonen, zorg en welzijn centraal Woningstichtingen VechtHorst en Vechtdal Wonen, Huurdersvereniging Twee onder Clubs uit Dalfsen halen € 28497,- op met Grote Clubactie 2019 één Kap (TOEK), Huurdersvereniging Verenigd Huurbelang (VHB) en de gemeente Dalfsen hebben prestatieafspraken voor 2020 vastgelegd. Daarbij zijn onder andere afspraken gemaakt over passend en betaalbaar wonen voor de groeiende groep senioren, het vroegtijdig signaleren van problematieken en bijdragen aan de leefbaarheid in wijken. De vijf partijen werken met elkaar aan het gezamenlijke doel: betaalbaar, duurzaam en prettig wonen in Dalfsen. Jaarlijks evalueren en actualiseren de partijen de gemaakte prestatieafspraken met elkaar. Het resultaat daarvan is vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst Wonen Dalfsen 2020-2024 die onlangs is ondertekend door alle partijen. In de overeenkomst staan woonafspraken die zijn gebaseerd op de nieuwe Woonvisie 2019-2024 van de gemeente. De nieuwe woonvisie is op 25 november 2019 vastgesteld door de gemeenteraad en in nauwe samenwerking met beide huurdersverenigingen en woningcorporaties tot stand is gekomen. Wethouder Jan Uitslag: “De thema’s welzijn en zorg maken nu integraal onderdeel uit van de Woonvisie en zijn daardoor ook expliciet opgenomen in de prestatieafspraken. We zien een mooie ontwikkeling in de opgaves waar we gezamenlijk aan werken. Er liggen niet alleen afspraken over het bouwen en wonen, maar ook voor het samen leven en zorgen voor elkaar.” Wonen, welzijn en zorg in Dalfsen De inwoners van de gemeente worden gemiddeld ouder. Zo groeit het aantal 80-plussers de komende 10 jaar sterk van 1.420 met ongeveer 66 procent naar 2.365 in 2030. De meeste ouderen willen zelfstandig thuis wonen of worden daartoe verplicht door de nieuwe wetgeving ‘Scheiden wonen en zorg’. Daarvoor is meer nodig dan alleen het bieden van voldoende geschikte woningen. Denk daarbij aan ondersteuning bij het huishouden, sociale contacten, dagbesteding, zorg aan huis en andere voorzieningen. Gezien de ontwikkelingen is dit één van de belangrijkste thema’s waar de partijen afspraken over hebben gemaakt. Zo willen zij dat het aantal zorggeschikte huurwoningen met minimaal 25 per jaar toeneemt, vergroten zij de toegankelijkheid van het openbaar gebied bij zorggeschikte woningen, werken zij samen aan afspraken over verantwoordelijkheden als in een vroeg stadium problemen worden gesignaleerd en is onlangs de Steungroep wonen-welzijn-zorg opgericht waaruit organisatie-overstijgende projecten worden opgepakt. Martijn Rink, Directeur-bestuurder Vechtdal Wonen: “Effectief samenwerken is belangrijk. Daarom werken we samen met onze huurders en partners. Alleen op die manier kunnen we innoveren en onze vraagstukken oplossen.” Betaalbaar wonen Op de woningmarkt hebben we te maken met krapte. De prijzen van koopwoningen zijn hoger geworden waardoor het voor starters moeilijker wordt om een woning te kopen. De behoefte aan betaalbare huurwoningen blijft toenemen. Dat heeft een aantal oorzaken: mensen worden gemiddeld ouder en blijven langer thuis wonen, cliënten stromen uit vanuit ‘begeleid wonen’ en de jaarlijkse taakstelling voor het huisvesten van statushouders. Wethouder André Schuurman: “De verwachting is dat het aantal huishoudens de komend jaren blijft toenemen. Daar willen we woonruimte voor creëren. In de nieuwe Woonvisie is opgenomen dat de gemeente naar 2024 toe, waar kan, wil groeien met een totaal van 600 woningen. Op deze manier creëren we passende woonruimte voor onze inwoners” De 180 huurwoningen die daar deel van uitmaken, zal VechtHorst realiseren. Robert Waarsing vult aan: “We hebben de ambitie om in 2020 52 sociale huurwoningen te bouwen in Dalfsen en Lemelerveld. Dit zijn vooral kleine betaalbare woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens en geschikte woningen voor ouderen. Samen met de gemeente gaan we onderzoeken, welke andere locaties binnen de gemeente geschikt zijn voor nieuwe sociale huurwoningen.” Andere afspraken hebben onder meer betrekking op het stimuleren van doorstroming. Zo zet Vechtdal Wonen de zogenoemde seniorenkorting in om doorstroming van senioren naar een geschikte woning te stimuleren. Henk Schrijver, voorzitter Verenigd Huurbelang licht toe: ”We vinden het belangrijk dat de woningen betaalbaar zijn, ook voor mensen die minder te besteden hebben. De seniorenkorting is daar een mooi voorbeeld van.” Voor het thema leefbaarheid stellen de corporaties in 2020 een leefbaarheidsvisie op en starten zij samen met de gemeente met een wijkschouw over fysieke en sociale onderwerpen. Daarnaast worden de mogelijkheden voor nieuwe wooninitiatieven onderzocht om daarmee de concentratie van kwetsbare groepen in wijken te verkleinen. In de prestatieafspraken is ook aandacht voor de verduurzaming van de particuliere huursector. De gemeente gaat, in samenwerking met TOEK, onderzoeken hoe particuliere verhuurders bewogen kunnen worden te investeren in de verduurzaming van hun woning. TOEK-voorzitter Pieter Brattinga: “Volgens cijfers van het CBS gaat het om ongeveer 10 procent van de totale woningvoorraad in de gemeente. We vinden het belangrijk dat er ook aandacht is voor betaalbaarheid en wooncomfort van deze huurders”. Samen aan de slag De vijf partijen zien de prestatieafspraken als een bevestiging van wederzijdse ambities, inspannings- en waar mogelijk resultaatverplichtingen. Om zo de inwoners van Dalfsen, met name diegene die aangewezen zijn op de sociale huursector, op de beste manier van dienst te zijn. Zo’n 260.000 verkopers gingen de afgelopen maanden op pad om loten te verkopen tijdens de Grote Clubactie. In Dalfsen lukte het verenigingen om in totaal € 28497 op te halen. Landelijk deden ruim 5.000 verenigingen mee met de Grote Clubactie. Samen haalden zij bijna € 8.500.000,- op door ruim 2,8 miljoen loten te verkopen. Dit betekent dat deelnemende clubs het beter hebben gedaan dan ooit. Zij verkochten dit jaar gemiddeld 565 loten. Hiermee stijgt de opbrengst per vereniging jaarlijks. Dit jaar deden in Dalfsen, Lemelerveld en Nieuwleusen de volgende clubs mee en zij haalden de volgende bedragen op. Hiervan gaat 80% naar de club! Dalfsen Dalfser Tafeltennisvereniging 84 € 393, IJsclub Stokvisdennen € 1644, MHC Dalfsen €1377, Sportvereniging Dalfsen Voetbal € 4782, SV Dalfsen Handbal € 2247, Volleybalvereniging Dalvo € 1515,. Lemelerveld HV LHC € 3450, Judovereniging Salland € 1311, Volleybal Vereniging De Bevers € 2100,. Nieuwleusen S.V. Nieuwleusen € 3741, Union Sport Vereniging € 3924, Volleybalvereniging Flash € 1662, Volleybalvereniging Ouvol € 351,. Dit jaar is alweer het 47e jaar dat de Grote Clubactie zich inzet voor een (financieel) gezond verenigingsleven in Nederland. Door als vereniging loten te verkopen tijdens de Grote Clubactie halen clubs geld op, waarmee ze hun doelen kunnen realiseren. Van elk verkocht lot van € 3,- gaat maar liefst € 2,40 (80%) rechtstreeks naar de clubkas. De Grote Clubactie is daarmee dé loterij in Nederland met de hoogste opbrengst per verkocht lot voor de club. Dit is realiseerbaar door de inzet van ruim 20.000 vrijwilligers, maar liefst 260.000 verkopers en 1,6 miljoen kopers die allen op hun manier de plaatselijke vereniging steunden in 2019. Samen is hun inzet GOUD waard! Vereniging gesteund? Iedereen die een vereniging heeft gesteund, maakt kans op één van de 32.000 prijzen uit de Grote Clubactie loterij. MBvO Lemele (WIJZ) en Lemelerveld (SAAM) Lemele: Laatste les 2019 op 23/12 met koffie/ thee na afloop. Dit is de laatste uitgave van 2019. De eerste uitgave in het nieuwe jaar verschijnt op 8 januari 2020 1e les in 2020 op 6/1 met koffie/thee na afloop. Lemelerveld: Laatste les 2019 op 19/12, hockey en koffie/thee. 1e les in 2020 op 9/1 met koffie/thee na afloop. Kerstviering in Streektaal Kerstomd 24 december is t’r um half tiene un dialectviering in de kerke in Lutt’nberg. Alles wat u zegg en u zung’n wurd gebeurd in ‘t dialect. Veurganger is Marc Brinkhuus uut Roalte. De zang wurd verzurgt deur ‘t Liturgiekoor onder leiding van Doortje Lugtenberg. We’j holt de streektaal in Iederiene is van harte welkom!! ere!! 2019 Kerst& KERSTDAGEN GELUKKIG FIJNE en een Kulturhus de Mozaïek 2020 wenst u een sprankelend en gezond 2020! Graag nodigen wij u uit om het glas te heffen tijdens onze nieuwjaarsreceptie op vrijdag 10 januari van 14.00-16.30 uur. 2020 Wenst u Wij wensen u allen fijne feestdagen en een energie neutraal 2020 06-13 58 46 24 prettige feestdagen en een gezond 2020 Voetbalvereniging Lemelerveld Het bestuur van de vv Lemelerveld wenst iedereen en in het bijzonder alle leden, vrijwilligers, sponsoren, donateurs en supporters prettige feestdagen en een voorspoedig, sportief en een gezond 2020. EB Administratie & Belastingadvies wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2020. Lemelerweg 68 - 8148 PD Lemele - 06-43 91 65 99 www.eb-administratie.nl Sportclub Lemele wenst haar leden, sponsoren, vrijwilligers en supporters fijne feestdagen en een gelukkig en sportief 2020 toe. Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar Elektro-Centrum Vilstersestraat 11 8152 AA Lemelerveld Telefoon (0572) 37 27 27 Tel. (0572) 37 13 58 • www.autovanewijk.nl wenst iedereen prettige kerstdagen en een voorspoedig 2020 met veel rijplezier toe. Daarnaast willen wij u bedanken voor het door u in ons gestelde vertrouwen in het afgelopen jaar. Lasercentra N.O. Nederland wenst u prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! Brandweg 4 - 8152 DS Lemelerveld - (0572) 37 10 39 Nieuwjaarswensen
Page 8
Bedankt voor het klaarzetten / ophalen van oud-papier Prettige feestdagen en een ‘papiervol’ 2020 De gezamenlijke Lemelerveldse basisscholen wenst relaties, vrienden en bekenden een voorspoedig 2020 Voor elke verstopping, schoonmaakklus of mobiel toilet! BEL 0572-371665 Wij wensen een ieder prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar! wenst u prettige Wij wensen iedereen feestdagen en een Kroonplein 4B - 8151 AZ Lemelerveld T (0572) 37 32 26 I www.kenkrelatiegeschenken.nl gelukkig en voorspoedig 2020 fijne kerstdagen en een voorspoedig 2020! Handelsweg 6 n 8152 BN Lemelerveld wenst u Lemelerveld 06-20 61 28 39 een prettige kerst en een gelukkig nieuwjaar! Wij wensen iedereen fijne feestdagen! ACON BV Handelsweg 8 - 8152 BN Lemelerveld Tel.: 0572 37 23 78 info@acon-bv.nl Natuurlijk, veelzijdig en allround Email: info@rijschool-buurman.nl www.rijschool-buurman.nl 06-29021570 (Marco) De redactie en medewerkers van wensen alle lezers en lezeressen een prettig kerstfeest en een gezond en gelukkig 2020 Rijschool Buurman & Buurman wenst u een voorspoedig 2020 en veel veilige kilometers. Handbalvereniging Auto van Ewijk/LHC Lemelerveld Het nieuwe jaar staat weer voor de deur. Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en fantastisch 2020. betonboor & zaagbedrijf G. Hiemstra Handelsweg 7 8152 BN Lemelerveld Tel. (0572) 36 04 28 wenst iedereen prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar www.hiemstra-betonboringen.nl Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar! Familie Weelink Bezorging buitengebied ZGR Brugstede wenst u fijne feestdagen en een vitaal en gelukkig 2020. Namens alle bewoners, medewerkers en vrijwilligers willen wij iedereen bedanken die ons in 2019 een warm hart heeft toegedragen. Wij hopen u in het nieuwe jaar weer te ontmoeten aan de Meester Gorisstraat 3 in Lemelerveld. www.roelofslemelerveld.nl wenst u prettige feestdagen! Wij wensen u prettige feestdagen en een www.emielalferink.nl voorspoedig 2020 en Lemelerveld Rijschool Ria wenst u vrolijke kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar met veel veilige kilometers. E: rijschoolria@gmail.com - T: 06-55 88 81 41 www.rijschoolria.nl Ambachtsweg 11 - 8152 BA Lemelerveld www.harmsengroep.nl Prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar Wij wensen u fijne feestdagen! Dat er een jaar op u wacht, dat vooral naar u lacht! wenst u mooie feestdagen en een betrokken en actief 2020. C.V. Brasil wenst iedereen vrolijke feestdagen en een carnavalesk 2020 Prettige kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar!
Page 10
Engelenhaar Toen ze de gelagkamer binnenkwam, had de dochter van de herbergier hem allang gezien: een grote, dikke, behaarde zwarte spin. Hij liep over de vloer van de herberg en de dochter begon te gillen. Niet dat ze erg bang was voor spinnen, maar ietwat eng vond ze hen wel. “Oh,” riep ze,” lelijk mormel! Maak dat je wegkomt!” De spin maakte dat hij wegkwam. Hij klom tegen de muur op en verstopte zich in een spleet tussen de muur en het plafond van de gelagkamer. “Zou ik werkelijk zo lelijk zijn?” vroeg de spin zich af, toen hij zich uit de voeten maakte, “Hoe het ook zij, mijn webben zijn altijd prachtig.” Hij spon een mooi, behaaglijk web en zocht er een goed plaatsje in om de nacht door te brengen. De volgende morgen werd de spin verrast door de herbergierster. “Wat?!” Een spinnenweb in mijn mooie, schone gelagkamer?!” Ze rende naar de bezemkast, haalde er een grote ragebol uit en veegde met één haal het prachtige web naar beneden. “Daar ga je,” riep ze en joeg de spin met haar ragebol weg. “Ik vind je afschuwelijk, met die lange poten van je. Ik kan jullie niet uitstaan!” De spin zocht een veilig heenkomen in de stal, die achter de herberg gelegen was. “Niemand houdt van me!” jammerde hij en begon uit louter ballorigheid een web te spinnen van de ene balk naar de andere. In deze omgeving werd hij tenminste door niemand lastig gevallen. De dieren die in de stal stonden waren de spin ook wel dankbaar: in zijn web ving hij de vliegen, die de beesten nogal plaagden als het warm weer was. “Nu maak ik me tenminste nuttig,” dacht de spin, “en als ik nu ook nog eens wat mooier was, “ voegde hij er met een zucht aan toe. Omdat dat nu eenmaal niet zomaar kon, begon hij een nog groter web te spinnen. Het werd het fijnste web, dat ooit door een spin gemaakt was. Toen de spin al een flink aantal dagen aan zijn nieuwe web gewerkt had, hoorde hij op een nacht in de stal onder hem rumoer: er klonken stemmen en lichtjes flikkerden in het donker. Hij kon niet precies ontdekken wat er aan de hand was, maar toen hij ‘s morgens wakker werd en naar beneden keek, zag hij in een van de voederbakken onder hem een kindje liggen. Een jonge vrouw boog er zich overheen, terwijl een iets oudere man met een vriendelijk gezicht er glimlachend naar stond te kijken. De baby begon te huilen. “Ach, hij heeft het koud,” zei de moeder, ”Ik heb al het stro dat ik kon vinden om en over hem heen gelegd, maar het is zeker nog niet genoeg.” Dit was dè grote kans voor de spin. Hij kwam met zijn prachtige nieuwe web van zijn slaapplek omlaag en legde het aan de voeten van de moeder. Het web was zo zacht als de pluisjes van paardenbloemen. De moeder raapte het op en schikte het warm om de baby heen. Het kindje hield bijna dadelijk op met huilen en viel spoedig tevreden in slaap. De spin stond er trots bij te kijken. Toen zei Maria, de moeder, tegen hem: ”Wat een mooi geschenk voor ons kindje! Wat wil je als beloning hebben?” De spin vouwde zijn voorpoten samen en zei: ”Oh, alstublieft, als ik toch alleen maar een beetje mooier zou mogen worden. Dan hebben de mensen misschien niet zo’n hekel aan me.” “Da’s jammer,” zei Maria, ”dat kan ik niet doen. Je moet zo blijven als je geboren bent. Maar ik kan er wel voor zorgen dat de mensen blij worden als ze je zien. Als iemand voortaan een spin ontdekt zal hij zeggen: ”Ha, een spin! Dat betekent geluk!” Tot op de dag van vandaag mag je het ontdekken van een spin als een teken van geluk beschouwen. En ter herinnering aan de spin, die Maria zo’n mooi geschenk gegeven heeft, hangen we gouden en zilveren draden als ‘engelenhaar’ in de kerstboom. © BerT roDenBurG Wij wensen u Goede feestdagen prettige feestdagen en een carnavalesk 2020! Wij zien u graag op ons Olympisch Carnaval! www.haarstudiowillemien.nl | Kroonplein 8 | 0572-373229 en de beste wensen voor 2020! Prettige Feestdagen & een gelukkig 2019 Wij wensen u Prettige Feestdagen & een Gelukkig 2020! Wij wensen u Drukkerij Van Asselt Druk Ontwerp Binnen-buitenreclame wenst u prettige feestdagen en een gezond, gelukkig en voorspoedig 2020 Ambachtsweg 3 8152 BA Lemelerveld Telefoon (0572) 37 21 55 Dagbesteding voor ouderen www. gasthoevedezonnebloem.nl wenst iedereen prettige kerstdagen en een voorspoedig 2020! Zonnebloemweg 3 - 8148 SB Lemele Roelofs Dairy MELKVEE wenst iedereen een voorspoedig 2020! Dalmsholterweg - Dalfsen Wenst u een gezond en pijnvrij 2020! Lemelerweg 46 - 8148 PC Lemele T: 06-50 84 41 70 - E: info@pvo-osteopathie.nl I: www.pvo-osteopathie.nl Handelsweg 16 - 8152 BN Lemelerveld www.autoschadelemelerveld.nl wenst iedereen fijne kerstdagen en een voorspoedig 2020 Dit is de laatste Lemelervelder van 2019 De eerstvolgende Lemelervelder verschijnt op 8 januari 2020
Page 12
wenst u een haarfijn & mooi 2020 We sluiten 24 en 31 december de apotheek om 16 uur Hellendoornseweg 2 • 8148 RH Lemele T 0572-33 16 16 E kapsalonjody@planet.nl www.kapsalonjody.nl We wensen iedereen fijne feestdagen! Team Apotheek Lemelerveld CHINEES SPECIALITEITEN AFHAALCENTRUM HAPPY GARDEN wenst iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2020! Vilstersestraat 13 • 8152 AA Lemelerveld - Tel. (0572) 37 10 50 Grondverzet Vilsteren BV Vlierhoekweg 9 - 7722 JB Dalfsen Tel. (0529) 45 84 75 Fax (0529) 45 85 07 www.grondverzetvilsteren.nl info@grondverzetvilsteren.nl Grondverzet Vilsteren BV is een aannemersbedrijf binnen de GWW met projecten in het gehele land. Wij richten ons voornamelijk op het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van: w de leidingbouw w bouwrijp maken van terreinen w natuurbouw w wegenbouw w verhuur van materieel Prettige kerstdagen en een voorspoedig 2020 Welzijn voor mens, dier en bedrijf Ik wens ieder hele Fijne Feestdagen en een Prachtig Liefdevol en Stralend Nieuwjaar! Liefdevolle groeten van Yvette Wagenmans Yvette Wagenmans • 2BLove • www.yvettewagenmans.nl Zennepweg 17 8153 RH Lemelerveld T: 0572-372477 06-55774764 06-15554458 info@tuinkautos.nl www.tuinkautos.nl wenst iedereen een prettige kerst en een voorspoedig 2020 We make waterproofing easy Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2020! SealEco BV | Handelsweg 20 8152 BN Lemelerveld Tel.: +31(0) 572 371 027 | E-mail: info.nl@sealeco.com www.sealeco.com Wij wensen iedereen prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar Industrieterrein ‘t Febriek Handelsweg 25 Lemelerveld Tel. (0572) 37 24 37 www.gebrmasmanautoschade.nl STAALCONSTRUCTIES STALTECHNIEK METAALWERKEN Volleybalvereniging Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een sprankelend 2020! ‘De Bevers’ wenst leden, vrijwilligers, supporters en sponsors prettige kerstdagen en een voorspoedig 2020 Royal Royal Music Music All In Grensweg 17 - 8153 RB Lemelerveld www.huetink-royalmusic.nl Hartelijk welkom op al onze concerten! Wij wensen u allen fijne kerstdagen en een gezond en muzikaal 2020! Ad en Truida Huetink All In Handelsweg 11A • 8152 BN Lemelerveld T 0572-36 16 50 of 06-21 57 15 30 E: info@cateringdehaan.nl www.cateringdehaan.nl Gezellige en smaakvolle feestdagen en veel liefde en gezondheid in 2020! wenst u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar! Contactclown Puk wenst iedereen liefdevolle dagen en een stralend, mooi & speels 2020 woensdag 8 januari van 14.00-15.30 uur in het Kulturhus. www.contactclownpuk.nl Tot ziens op mijn NieuwjaarsFeessie... Autobedrijf Harry Nijboer dankt u voor het in ons gestelde vertrouwen en wenst u AUTOBEDRIJF NIJBOER Betrokken & Vertrouwd Goede Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar Handelsweg 2 8152 BN Lemelerveld Tel. (0572) 37 87 50 wenst iedereen een gezond en sportief 2020! Wij wensen iedereen Muziekvereniging Polyhymnia prettige feestdagen en een Kerkstraat 1, 8151 AR Lemelerveld Tel. (0572) 37 15 26 voorspoedig 2020! de Kletsmajoor koffiehus Wenst u fijne feestdagen en een sprankelend 2020! Bedankt voor een muzikaal 2019, tot ziens in 2020! www.muziekverenigingpolyhymnia.nl
Page 14
Café - Biljart - Afhaalcounter - Eetcafé Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig 2020! Hellendoornseweg 1 8148 RH Lemele Telefoon (0572) 33 12 54 Wij wensen u prettige kerstdagen en een voorspoedig 2020 Autobedrijf Rudie Wetering Hellendoornseweg 24, 8148 RH Lemele, tel. (0572) 33 13 09 ✶ ZAAL DIJK ✶ wenst u prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! wenst u Bowling Voetgolf Lemele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! wenst al haar klanten, vrienden en bekenden fijne feestdagen en een gezond 2020 Wij wensen u prettige kerstdagen en een voorspoedig 2020 ,t Belsenspan 0529 458 279 jhshulsman@hetnet.nl Koets | Huifkartochten | Demonstraties met Belgische trekpaarden Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een voorspoedig 2020 wenst iedereen fijne kerstdagen en een mooi 2020 Erna Hulsink I Aakstraat 7 I Lemelerveld I 06-10415435 Wij wensen u fijne feestdagen en een stralend 2020 schoonheidssalon Klipperstraat 17 8152BS Lemelerveld. www.schoonheidssalon-rian.nl telefoon 0572-372227 Stilstaan en vooruit kijken Op zaterdag 28 december 2019 wordt op de Bijzondere Begraafplaats aan de Nieuwstraat in Lemelerveld om 19.00 uur een herdenkingsbijeenkomst gehouden. Heeft u een dierbare verloren, dan nodigt uitvaartverzorger Hendrie Arnold u uit om deze herdenkingsbijeenkomst bij te wonen. Muzikale medewerking door Muziekvereniging Polyhymnia uit Lemelerveld en doedelzakspeler Denny Myles. Team Sukerbiet haalt weer alles van stal voor de ACON-Kerstwandeling Op zondag 22 december 2019 organiseert team Sukerbiet weer de Kerstwandeling op de Lemelerberg. Door de diverse activiteiten, met name voor de kinderen, is deze wandeling uitermate geschikt voor een dagje vermaak voor het hele gezin. Er is een gezinsroute van 3,5 kilometer en voor de echte wandelaars 8 of 12 km. Bij de start krijgt iedereen een kerstmuts, zodat je goed gemutst aan de wandeling kunt beginnen. Onderweg kom je diverse figuranten tegen, die je de weg naar de stal wijzen: De drie koningen die zelf de weg een beetje kwijt zijn, de Kerstman, fladderende engelen, midwinterhoornblazers, ridders en de echte herder met de schaapskudde. Kortom, voor elk wat wils. De sterren geven de route aan en is tevens een puzzeltocht voor de kleintjes. Uiteindelijk komt iedereen bij de grote ster boven de kerststal aan voor een “meet and greet” met Maria en Jozef. Daar kunt u zich warmen aan de diverse vuurkorven onder het genot van koffie of Glühwein en muziek. Voor de kinderen zijn er gratis pannenkoeken en ranja en een ritje met een van de koetsen van de menvereniging. De start is aan de Oude dijk 3 en vanaf 11 uur is iedereen van harte welkom. Er wordt een vergoeding gevraagd. We verwachten een grote opkomst dus kom op tijd! Kijk op www.teamsukerbiet.nl voor meer informatie en tot zondag 22 december. Er worden tijdens de bijeenkomst gedenklichtjes ontstoken. Na de bijeenkomst is er gelegenheid het lichtje op het graf of bij de urn van uw dierbare te plaatsen. Ook is er een tijdelijk gedenkteken aanwezig op de begraafplaats voor diegene die elders begraven of gecremeerd zijn. De naam van uw dierbare kan worden uitgesproken. Deze namen kunnen worden doorgegeven aan: Uitvaartverzorging Hendrie Arnold, tel 06-20632721 of 0572-372545. E-mailen kan ook info@uitvaartverzorging-hendriearnold.nl of hendriearnold@hotmail.com. Of via de website www.uitvaartverzorging-hendriearnold.nl Gezinsviering Met het kerstspel: “Bij Brugstede” Zaterdag 21 december is er een kerstviering in Brugstede. Een zwerver die zich koning noemt. “Op een kille dag..... vlak voor kerst gingen ze op pad, de verslaggeefster en een fotograaf, ze hadden een bijzondere opdracht. Voor dagblad Verre Oorden moesten ze op zoek naar een bijzonder onderwerp, op zoek naar iets wat hen zou bepalen bij de boodschap van Kerst. Ze keken rond bij het Koninklijk Paleis in de hoop daar een bijzonder mens te treffen. Terwijl de verslaggeefster en Joris rondlopen en rond kijken zien ze in de verte iets vreemds gebeuren, er komt een wat vies uitziende man aan……” De voorgangster in deze dienst is Marga Klein Overmeen en de zang wordt verzorgd door Voices. Dit jaar willen we kinderen in Gambia blij maken met speelgoed. Ons goede doel van dit jaar is een kraamen kinderkliniek in Gambia. Artsen en verpleegkundigen uit het Deventer Ziekenhuis gaan een aantal keer per jaar naar Gambia om daar zorg te leveren, materialen, medicijnen en apparatuur te brengen. Er zijn daar veel tekorten. De kinderen die voor een behandeling komen maken ze nadien blij met jullie speelgoed. Dus heb je wat speelgoed over, breng dit dan mee naar de kerk. Zorg er wel voor dat het schoon en compleet is. De werkgroep gezinsviering zal zorgen dat het speelgoed op de juiste plek komt. Graag tot dinsdag 24 december om 19.00 uur in de Heilig Hart kerk. WerkGroep GezinsvierinG Bingo in Luttenberg Dinsdagavond 7 januari 2020 is er weer bingo in Elckerlyc in Luttenberg. Aanvang: 20.00 uur. Dansavond Dalfsen Heb je weer eens zin om een avond lekker te dansen, kom dan zaterdagavond 21 december naar het parochiehuis aan de Emmastraat 21 in Dalfsen. De avond begint om 19.45 uur. Voor meer informatie: Riek vd Stouwe, tel. 06-25318333. Alle senioren uit Lemelerveld en omstreken zijn hierbij van harte welkom. De viering begint om 15.00 uur en vindt plaats in het Grand café “Bij Brugstede”.
Page 16
Erica van Lente: “Ik wortel breed, maar niet diep”. Nog een kleine maand en dan is het precies een jaar geleden dat Erica van Lente geinstalleerd werd als burgemeester van de gemeente Dalfsen. Hoog tijd voor De Lemelervelder om eens aan de bel te trekken. Niet zozeer om te vragen hoe het afgelopen jaar gegaan is, of de verwachtingen en/of bepaalde doelstellingen gehaald zijn, maar om in alle rust te proberen de ‘burgermoeder’ privé wat aan de praat te krijgen. Nou, geen probleem hoor. Wat een leuk mens! Eerst wat info. Erica is geboren in Arnhem, studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte in diverse functies bij Gasunie. Ze was fractievoorzitter en gemeenteraadslid in Groningen, werkte bij Agentschap Telecom en bij Shell / NAM. In februari 2017 werd zij benoemd tot waarnemend burgemeester van Bedum. Dit ambt bekleedde zij tot 1 januari 2019 waarna zij op 14 januari daaropvolgend startte als burgemeester van de gemeente Dalfsen. Al met al, tot nu toe een indrukwekkende staat van dienst. Genoeg tot zover. Nu eens kijken hoe diep we kunnen, of liever mogen, gaan. Wat heb je vanmorgen gedaan? “Ik ben begonnen met een ontbijt in Hessum. Ik verblijf nu in de Bed & Breakfast van Maurits von Martels, maar hoop in januari te verkassen naar Hoonhorst. Ik ga daar wonen en mijn vriend zal daar regelmatig verblijven. Er moet daar nog wel het een en ander gebeuren, dus het klusbedrijf is druk bezig Verder heb ik vanmorgen een briefje gemaakt voor de huishoudelijke hulp en de krant gelezen. Ik heb trouwens altijd wat moeite ‘s morgens op gang te komen. Ik ben meer een avondmens.” Wat wilde je als kind worden? “Ik had echt geen idee. Ik kan sowieso slecht kiezen. Tot verrassing van mijn wiskundeleraar op de middelbare school koos ik voor Frans in Amsterdam, maar dat werd me afgeraden. Ik moest wat nuttigs gaan doen. Het werd Weg- en Waterbouw in Enschede. Was ook geen succes. Gelukkig is alles daarna in Groningen goed gekomen met Romaanse Talen en Culturen (Frans en Spaans). Dat was een gelukkige keuze en een gelukkige tijd.” Wat is tot nu toe het belangrijkste moment in je leven? “Erg ingrijpend was het overlijden van mijn moeder. Zij was erg jong en ik was pas twaalf jaar. Dat heeft een enorme impact op je als kind. Over die ervaring heeft een groot interview in Trouw gestaan. Ik zal het je mailen, dan hoeven we het er nu niet uitgebreid over te hebben. Het is voor mij wel van grote betekenis geweest. Hoewel, Wanneer ben je voor het laatst kwaad geweest? “Ik ben wel snel geïrriteerd, maar echt kwaad, nee, niet vaak. Echt kwaad word ik om onrecht en onmacht. Die heb ik gevoeld in die hele toestand omtrent de gaswinning in Groningen. Op zulke momenten kun je als burgemeester van betekenis zijn door naast je inwoners te staan. Bij dergelijke Wat vind je jouw grootste miskleun? “De foute afslagen die ik in mijn leven genomen heb qua studie en werk. Daar heb ik veel van geleerd. En ik ben een flapuit. Het gebeurt vaak onbewust, dat eruit flappen. Ik hoop dat ik er niemand echt mee kwets, maar ik ben wel eens erg spontaan. Een echt grote miskleun moet nog komen. Hopelijk gebeurt dat voorlopig, of liever, helemaal niet!” Wat vind je een groot succes van je? “Succes zit voor mij in kleine dingen, in klein geluk. Zoals toen ik er kon zijn voor een tante die kampte met een ingewikkelde situatie rond bewindvoering. En dat ik een fijne groep vrienden om me heen heb, vind ik ook een succes. Of succes dan het goede woord is? Zij houden mij in ieder geval met beide benen op de grond. Als je erin slaagt mensen te verbinden, ja, dat zou ik echt een succes noemen.” Wat is je idee van ultiem geluk? “Ik zei altijd: dat is op zaterdagmiddag op de Vismarkt in Groningen zijn. Het kijken en luisteren naar al die mensen. anderen dragen meer verdriet met zich mee. Ik heb bijvoorbeeld geen oorlog of andere grote ellende meegemaakt.” Wie zijn je voorbeelden? “Allereerst mijn vader. Die gaf mij alle ruimte als ik weer eens een andere keuze wilde maken. En dat heb ik rond studie en werk wel een paar keer gedaan. Verder mijn al eerder genoemde leraar wiskunde die me leerde: ‘je kunt alles leren in je leven’, en, niet te vergeten, mijn eerste schoonmoeder. Wat een mooi mens. Ze kon het met simpele dingen heel gezellig maken.” De geuren, de kleuren en de reuring..... geweldig! In Dalfsen zit dat voor mij ook in ontmoetingsplekken, Spil in Nieuwleusen.” zoals De Waar heb je de grootste hekel aan? “Aan gladde principes praterij, daarvoor daar hou ik niet van. Ook niet van onoprechtheid. Alleen kijken buiten of iets nuttig voor je is en al je beschouwing laten. Dat past me niet.” Zou je kunnen liegen? “Liegen is me nooit goed bevallen. Ik doe het dan ook niet graag, maar een leugentje om bestwil heb ik heus wel eens gebruikt. Ik probeer zolang en zo goed als mogelijk aan mijn eigen opvatting trouw te blijven.” Slechte eigenschappen, hoe zit dat? omstandigheden moet je schouder aan schouder staan.” “Ik heb tamelijk veel energie. Die gedrevenheid is voor anderen nogal eens vermoeiend. Maar het is bij mij niet gauw saai, zegt mijn schoonmoeder! Ik ben nieuwsgierig en dat mis ik af en toe bij anderen. Zowel in je werk als daarbuiten moet je je ogen openhouden en openstaan voor nieuwe invalshoeken en ervaringen. Ik wil van veel dingen graag iets weten en voor veel dingen kan ik begrip opbrengen. Ik kan er de waarde ook wel van inzien. Vandaar mijn opmerking: ik wortel wel breed, maar niet diep.” Wat doe je als je niet werkt? “Ik denk dat dit niet veel verschilt van wat anderen doen: wandelen, lezen, af en toe gezellig uit eten of naar de film, al dan niet met vrienden. Dat gebeurt dan meestal in het weekend. Mijn vriend en ik hebben de afspraak “Reken door de week niet op mij!” Een beetje ongezellig misschien, maar wel duidelijk.” Hoe bevalt het je hier in Dalfsen? “Ik vind het hier machtig mooi! Ik kom veel nieuwe dingen tegen, maar heb ook dikwijls een deja-vu gevoel. Dat komt omdat mijn familie in deze contreien geworteld is. Zodoende kom ik op plekken die voor mij heel bijzonder zijn. Ik zie nergens tegenop in mijn functie hier, maar met bijvoorbeeld carnaval had ik totaal geen ervaring. Dat is inmiddels een getrokken.” Erica van Lente: van de mensen uit Bedum, haar vorige standplaats, had ze daar best mogen blijven. Een inwoner: “Ze is ad rem, fris en stikt van de ambitie.” En een ander: “Ze is meelevend heel en meedenkend.” En weer een ander: “Het is een geweldige meid, een echte ‘burgermoeder’”. Loftuitingen genoeg, maar ze moet het nog wel waarmaken. Zelf zegt ze daarover: “Als er wat is, moeten mensen me gewoon aanspreken of bellen. Ze kunnen altijd bij me terecht. Ik heb van alles gedaan in mijn leven en als ik kan toevoegen wat ik in de loop der tijd geleerd heb en iets leer wat ik kan toevoegen, dan is het goed.” Ik denk dat Dalfsen de komende jaren gebeiteld zit! © BerT roDenBurG FoTo: esTHer HarDon beetje recht
Page 18
Wie is Geissler Installatietechniek? Team Carinova Verpleging & Verzorging Lemelerveld wenst u fijne feestdagen en een goed en gezond 2020! Geissler is al decennia lang de specialist voor aanleg en onderhoud van technische installaties en huisvestigingssystemen in met name de agrarische sector. Hierin streven we naar de meest optimale installatie voor de klant. Aangezien het in deze sector vaak gaat om levende have, worden er hoge eisen gesteld aan kwaliteit en betrouwbaarheid van deze technische installaties. Dit gaat gepaard met een blik op een verantwoorde energietransitie, duurzaamheid en milieutechniek. Geissler is op zoek naar een: Magazijnmedewerker www.geissler.nl Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een sprankelend 2020! De Marshoeve wenst iedereen prettige feestdagen en een fijn 2020 In het bijzonder een bedankje aan alle sponsoren, die het mogelijk hebben gemaakt om afgelopen oktober tijdens onze Open Dag een prachtig bedrag bij elkaar te krijgen voor regioteam ‘Donderslag bij heldere hemel’, onderdeel van stichting ALS. Kaasboerderij Heileuver Elektro-Centrum Lemelerveld Multimate Lemelerveld Leer- en werkbedrijf De Enk De Wijnstaete Bakkerij van der Most Coop Neppelenbroek Lemelerveld Overesch ecologische landbouw Jos Dijkman scooters Pimpernel bloemen en wonen Kapsalon Jody & Beauty Werners Caravans Theo Wispels Bloemenshops Dijkman Klompenatelier Autotechniek Habers Matrasconcurrent Slagharen Houdt van jou woonaccessoires Rodruza steenhandel Hilde Hulsman Streekrestaurant de Vechtdalkok Vrijwilligers van team ‘ALS Donderslag bij heldere hemel’ ____________________________________________________ - Printen en inbinden van verslagen. Drukkerij Van Asselt ____________________________________________________ Dagelijks nieuws: dalfsennet • nl sukerbiet • nl Ben jij enthousiast om deze functie te vervullen of wil je meer informatie? Neem contact op met Geissler 0572-372555 Martijn Wijnberg of Vacature@geissler.nl Vacaturebeschrijving Voor onze locatie te Lemelerveld zoeken we een magazijnmedewerker die samen met zijn collega’s verantwoordelijk is voor alle aspecten van het magazijnbeheer. Werkzaamheden In deze spilfunctie werk je samen met een zelfstandig magazijn chef en hebben jullie de verantwoordelijkheid. Bestellingen en leveranties worden digitaal verwerkt. Je bestelt op aangeven van collega’s materialen, maar bent zelf verantwoordelijk voor de juiste voorraad niveaus in het magazijn. Je keurt, repareert en bestelt gereedschap. Houd jij ervan om georganiseerd te werken? Wil je iets naar je hand zetten, alles op zijn plaats staat, dan is dit wellicht iets voor jou. Wat vragen we: • Je zorgt voor een goede voorraad. Niet te veel/niet te weinig • Je hebt bij voorkeur kennis van techniek • Je verzamelt materialen voor projecten en servicemonteurs en zet deze dagelijks klaar • Je bestelt, repareert, keurt en verwerkt in- uitgaande goederen en gereedschappen • Je hebt goed administratief en geautomatiseerd inzicht (kennis van Syntess Atrium is een pré) • Je hebt natuurlijk overwicht en een eerlijke persoonlijkheid Contractvorm: • Fulltime, na gebleken geschiktheid onbepaald tijd • Salaris conform CAO Kwalificaties • VMBO/MBO • Aantoonbare werkervaring in de techniek • Woonachtig in de regio Lemelerveld • In het bezit van VCA en NEN 3140 certificaat (of bereid deze te behalen) • In het bezit van geldig rijbewijs B en evt. E Veel prijzen te winnen tijdens de “Moonlight Shopping” bij Coop Neppelenbroek Grote belangstelling voor nieuwbouwproject “Silo 5”! Om gegadigden te informeren over het nieuwbouwproject “Silo 5”, voormalige Welkooplocatie te Lemelerveld, organiseerde Ten Broeke makelaardij en verzekeringen afgelopen 11 december een inloopavond. In een prettige sfeer lieten ongeveer 130 enthousiaste bezoekers zich infor meren over, dit onder architectuur ontworpen project, waarin zes koop woningen en zes huurappartementen gerealiseerd gaan worden. Naar verwachting zal in maart 2020 gestart worden met de bouw van deze sfeervolle woningen aan het Overijssels kanaal, op loopafstand van het centrum! Zo vlak voor de kerstdagen staat op vrijdagavond 20 december Coop Neppelenbroek in het teken van de “Moonlight Shopping”. Gezellig kerstboodschappen doen onder het genot van een drankje en een hapje. De koffie staat klaar, de glühwein is warm en er valt veel te proeven. Bij Coop maken ze er de 20ste een waar kerstfeest van. Het is niet alleen een reden om voor de gezelligheid deze avond naar de Coop te gaan. Er vallen ook hele leuke prijzen te winnen waaronder een drietal gevulde boodschappentassen t.w.v. 30.- Euro, een gourmetset, een drietal blenders, een loopauto en een pizzapan. Meedoen is heel eenvoudig, op de kassabon zet u uw naam en telefoonnummer en de winnaars worden aan het einde van de “Moonlight Shopping” avond bekendgemaakt. Tijdens de Moonlight Shopping staan er nog meer Lemelerveldse ondernemers voor u klaar. Ze hebben allemaal een standje in de supermarkt met o.a. sieraden, interieur, eigen gemaakte wenskaarten, informatie over yoga en vers gebakken knieperties. De deelnemende bedrijven vindt u in de advertentie van deze krant. Moonlight Shopping; veel sfeer, kerstmuziek en uw Coop medewerkers lopen in feestelijke kleding rond om al uw vragen te beantwoorden en u van advies te dienen. Ze hebben er zin in bij Coop en hopen u te begroeten a.s. vrijdagavond. Winteruitvoering VZOD FoTo: eiGen FoTo Filippino snertwandeling Op zondag 5 januari 2020 organiseren Gerda Wellenberg en Tineke Schipper met andere vrijwilligers van de Stichting Red Horse Company voor de 12e keer een sponsorwandeltocht door een mooie landelijke omgeving. Het doel van deze wandeling is om op een leuke en ontspannen manier geld in te zamelen voor de allerarmsten in de Filipijnen. De vrijwilligers van de Red Horse Company kunnen dan weer met een delegatie mooie dingen gaan doen voor de mensen aldaar. Er zullen huizen gedoneerd en gebouwd worden voor mensen die geen dak meer boven hun hoofd hebben en toch ook graag een toekomst willen opbouwen met hun gezin. De basis behoefte die voor ons zo normaal is, is daar een groot goed…… Uniek aan de stichting Red Horse Company is dat elke Eurocent die gedoneerd wordt, ook daadwerkelijk aan het goede doel besteed wordt. Alle kosten voor; reis, verblijf, eten en drinken worden door de mensen die meegaan met deze reis om te bouwen 100% zelf bekostigd. Er kan gestart worden tussen 10.30 uur en 13.00 uur. De wandeling start en eindigt bij Biologische boerderij Averheino, Lemelerveldseweg 32. Hier is voldoende parkeerruimte. U heeft de keuze uit 2 verschillende routes: ca 5 km of ca 10 km, allebei met pauzeplek! De hond mag mee mits aangelijnd. Trek goede wandelschoenen aan de paden kunnen nat zijn! Er wordt een vergoeding gevraagd. Vanzelfsprekend zal er onderweg weer op Glühwein, koffie/thee en voor de kids warme chocolademelk getrakteerd worden en aan het eind van de wandeling staat er voor iedereen een kop heerlijke warme snert klaar. Tevens zal er weer een leuke verloting zijn waarvoor aan het begin van de wandeling lootjes verkocht worden. Wij hopen op een grote opkomst en een hele gezellige dag waarmee we iets fantastisch kunnen realiseren voor die mensen die het echt nodig hebben. Mocht u verhinderd zijn maar toch een vrijwillige bijdrage willen geven kan dat op de rekening van Red Horse Company rekeningnummer is NL88RBRB 0845140922. Meer info: www.redhorsecompany.nl en redhorsecompany facebookpagina. Vrijdag 13 december heeft de streetdance van VZOD haar winteruitvoering gegeven. De dansgroepen Kidz-Dance, Move-it, JustDance, Dance4fun, X-plosion en TouchDown hebben prachtige dansen ingestudeerd onder leiding van dansdocent Linda Ros. Het publiek is in groten getale naar de sfeervol aangeklede spelzaal van sportpark Heidepark gekomen. De ruim 50 dansers, in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar, staan ongeduldig te wachten. Haren mooi in een knot, hoge staart of wild los met hier en daar een extra glitter. Coole kleren aan. En dan is het zover… De muziek klinkt uit de speakers, de discolichten veranderen op het ritme van de muziek en de dansgroepen zetten hun dans neer waar het enthousiasme vanaf spat. Alle groepen laten hun dansen met gedrevenheid en veel plezier zien. Dit wordt beloond met een groot applaus vanuit de zaal. Aan het einde komen alle dansers en Linda naar voren en met een gezamenlijke einddans bedanken zij het publiek voor hun komst. Nieuwe naam Natuurbad Heidepark Er is de afgelopen jaren veel veranderd bij Natuurbad Heidepark. Het is opgeknapt, er zijn allerlei speeltoestellen rond het water geplaatst en er is een kabouterspeeltuin met kabouterpad gerealiseerd. Als alles doorgaat komt er ook nog een groot klimbos in de bomen rondom het zwembad met kabelbanen over het water en kabouterdorp. Door al deze veranderingen vonden we dat de naam ‘natuurbad Heidepark’ de lading niet meer dekt en zijn wij op zoek gegaan naar een nieuwe naam, we hebben jullie gevraagd om hier in mee te denken. Dit heeft ons erg geïnspireerd maar het bleek lastig om een naam te vinden dat alle elementen vertegenwoordigd en toch herkenbaar blijft. We zijn uiteindelijk dicht bij ons zelf gebleven. Nieuwsgierig geworden naar de nieuwe naam? Tijdens de nieuwjaarsduik zal de nieuwe naam met het nieuwe logo onthuld worden. Ondanks dat het geen van de ingezonden namen is geworden is er toch een winnaar uitgeloot. De gelukkige winnaar is Gerrit Hoogenboom! We vinden het fijn dat er zoveel is meegedacht en we zien jullie graag op nieuwjaarsdag vanaf 13.00 uur bij het zwembad. sTicHTinG naTuurBaD HeiDepark
Page 20
December Lekker voor elkaar Calvé of Hellmann’s mayonaise of partysauzen combineren mogelijk Gerookte Noorse zalm pak 100 gram 4.00 2.50 Coop vers sap of smoothie 2 fl essen à 500 ml combineren mogelijk MAX. 4 KRATTEN PER KLANT 4.10 2.05 _ _ 4.90 2.45 Half om half gehakt of verse worst fi jn of grof 2 pakken á circa 500 gram combineren mogelijk MAX. 6 MULTIPACKS PER KLANT Hertog Jan pils krat 24 fl esjes à 300 ml of 3 multipacks à 6 blikjes à 330 ml 16.89 17.67 2.58 1.29 _ _ 5.54 2.77 8.99 5.98 6.58 5.Alle authentieke vleeswaren 2 pakjes vers verpakt, combineren mogelijk Molenbrood busbrood wit, tarwe, volkoren, licht meergranen, zonne of waldkorn 3 hele broden , combineren mogelijk ALTIJD 5.5.97 6.87 3 VOOR Perssinaasappelen net 2 kilo 289 Neppelenbroek Lemelerveld Kroonplein 18 ma-do 8-20 uur| vr 8-21 uur | za 8-20 uur | zo 12-17 uur . 1.99 Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van maandag 16 t/m zondag 22 december 2019. Week 51. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend. 1+1 GRATIS* 1+1 GRATIS* 2 STUKS 2e HALVE PRIJS* SC Lemele 1 Na de nederlaag van vorige week tegen Avc Heracles in Almelo, stond voor het vlaggenschip van Lemele een lastige uitwedstrijd op het programma tegen Mvv’69 uit Marle. Door de rode kaart vorige week van Kenny, vormden Job en Steven het centrale duo deze middag, waardoor Michel mocht starten rechts achterin. Er stond een harde wind over het veld, waar het voetbal niet beter van wordt. In de eerste minuten van de wedstrijd was het aftasten voor beide ploegen. Het spel was van beide ploegen niet al te goed, maar zichtbaar was wel, dat beide ploegen deze middag absoluut niet wilden verliezen. In de tiende minuut kreeg Yoran de bal aan de rechterkant, waar hij een goede actie naar binnen inzette en de bal bij Tim kwam, die zijn schot op de keeper zag stranden. Het was een wedstrijd van weinig kansen. Beide ploegen gaven weinig ruimte weg waardoor het creeren van kansen moeilijk werd. In de 19de minuut was er een individuele actie van de spits van Marle in de zestien, waar zijn schot goed gepakt werd door Ruan. Minuten daarna gebeurde er weinig wat kansen betreft. Toch was er in de 36ste minuut een mooie aanval van Lemele, waar na een mooie voorzet Robin de bal keurig in doel kopte. Echter tot grote verbazing werd deze goal afgekeurd vanwege buitenspel, waar toch vraagtekens voor zijn of dat daadwerkelijk zo was. Met een 0-0 ruststand ging men richting de thee. In de rust werd besproken dat de organisatie wat betreft balbezit tegen partij goed stond, maar dat het aan de bal zeker beter moest. Nu was het veld ook moeilijk bespeelbaar en Lemele en gras zijn tot nu toe dit seizoen niet de grootste vrienden. De tweede helft was het zelfde beeld zoals in de eerst helft. De thuisploeg was wel de bovenliggende partij, maar echt tot grote kansen kwam het niet. Pas in de 62ste minuut was er een goede uitbraak van de thuisploeg, waar speler Kosters een vrije schietkans kreeg voor het doel van Ruan. Zijn schot ging gelukkig tot iedereen die Lemele lief heeft huizen hoog over het doel. Het weer begon ook te veranderen. De wind werd krachtiger en de lucht werd grauwer, waardoor het vrij donker begon te worden. De scheidsrechter nam beide aanvoerders bij elkaar en vertelde dat hij moeilijk zicht begon te krijgen op het spel. Toch werd besloten door te spelen, maar na een hard duel aan de zijkant van het veld waardoor er een opstootje ontstond, besloot de scheidsrechter de wedstrijd te beëindigen. Wederom werd er overlegd en wederom werd besloten door te spelen. In de 75ste minuut was er een vrije trap voor de thuisploeg die uiteindelijk uitéén spatte op de lat. Gelijk daardoor hoorde de leidsman van een speler het allemaal niet meer goed te kunnen zien, waardoor de scheidsrechter de wedstrijd definitief beëindigde. Wanneer de laatste deel van deze wedstrijd uitgespeeld gaat worden is nog niet bekend. Dit zal de KNVB wel aan gaan geven. Hierdoor zit de eerst seizoenshelft erop, waarin Lemele positief op kan terug kijken. Na de winterstop wacht er een thuiswedstrijd tegen De Zweef uit Nijverdal. Deze ploeg staat momenteel knap op de tweede plek en won afgelopen weekend van Blauw Wit, die terug gezakt zijn naar plek drie. Fijne dagen en graag tot volgend jaar! Oudejaarsconcert