0

Oktober 2020 - nr. 10 Steeler Bronson 50 gekozen tot Boot van het Jaar 2020 in de categorie ‘innovatie’

Gaat bootshow richting Brussel? Zo, het eerst schot voor de boeg van een ‘nieuwe’ Belgische bootshow is gelost. Nautibel en beursorganisator FISA kondigen een exclusieve samenwerking aan die vanaf 2021 voor een zekere deining in de Belgische watersportwereld wil zorgen. Aan plannen geen gebrek. Zo staat er een groot nationaal evenement gepland in Brussels Expo in oktober 2021. Dat wordt de allereerste editie van de Brussels Boat Show. Maar vooraf staat er een Virtuele Boat Show in februari 2021 op het programma. En in maart 2022 is het verzamelen geblazen voor een in-water event, de Nieuwpoort International Boat Show, in de Vlaamse Yachthaven van Nieuwpoort. Wordt daarmee het figuurlijke gras voor de voeten van vergelijkbare initiatieven gemaaid? Niet noodzakelijk, maar met FISA haalt Nautibel wel de banden aan met een organisator die de ins en outs van de beurswereld als geen ander kent. FISA is onder meer organisator van Batibouw, een beurs die op een historiek van 60 jaar kan terugkijken. De laatste twee jaar kamp deze beurs met een ernstige terugval van de bezoekerscijfers. Vakantiesalon Verder tekent de beursorganisator voor het jaarlijkse Vakantiesalon en het Voedingssalon, naast de interieurbeurs Cocoon. Vast waarden in het Brusselse beurslandschap. Het bedrijf maakt deel uit van de DEFICOM GROUP, actief in de communicatie-, media en ontspanningssector. Het tijdschrift Psychologies Magazine kan gezien worden als de belangrijkste publicatie van de groep. Uitgeversgroep Rossel (Le Soir) is een minderheidsaandeelhouder. Binnen de groep is verder I-MAGIX actief als bioscoopuitbater in Bergen, Doornik en Hoei. Daarnaast maakt het Crazy Horse cabaret in Parijs deel uit van de groep. Zij produceren “sensuele shows die een gesublimeerde en arBoot e~magazine / oktober 2020 - pg. 2

De foto bij het persbericht met de aankondiging van de Brussels Boat Show is geen sfeeropname van een binnenlandse beurs. Gezien de aanwezigheid van een standje van Voile Magazine en de oplijning van Bénéteau-jachten, lijkt het op een beeld dat schatplichtig is aan een vorige editie van Nautic, Parijs. Hadden ze geen sfeerbeeld van de activiteiten van hun ‘zusterorganisatie’ Crazy Horse kunnen kiezen? tistieke visie op het vrouwelijk lichaam bieden”, zo wordt deze activiteit mooi omschreven op hun website. Kortom er is zonder enige twijfel kennis en kunde beschikbaar binnen FISA en bij uitbreiding binnen de DEFICOM Group. Het lijkt er wel sterk op dat Nautibel vooral een samenwerking met een succesvol organisator van reisbeurzen op het oog had. Geen slecht aanknopingspunt want ook al kreeg de charter- en bootverhuurmarkt rake klappen door het coronavirus, het is een van de sectoren die als eerste zal genieten van de heropleving na de bubbelperikelen. Maar het is natuurlijk ook best mogelijk dat dit met de directe belangen van de charterleden en bestuurders binnen Nautibel te maken heeft. Boot e~magazine / oktober 2020 - pg. 3

Is de piste ‘Nieuwpoort’ dan een doekje voor het bloeden voor de andere leden? De in-water show in Nieuwpoort past alvast niet in de strategische plannen van beursorganisator FISA. Zo verklaarden Frédéric François, algemeen directeur van Batibouw en CEO van FISA, samen met Philippe Lhomme, de voorzitter van Deficom in een interview in Trends/Tendances begin vorig jaar dat FISA op zoek was om andere beurzen in te palmen. ,,We onderhandelen om andere beurzen over te nemen en te organiseren. We blijven wel in Brussel. We hebben besloten onze activiteiten daar te concentreren.” De focus op Brussel, hebben we dat goed gelezen? Brussels Expo is trouwens een minderheidsaandeelhouder van FISA. Wat komt Nieuwpoort dan in het vaarwater van deze organisatie? “We zijn zeer blij dat de hele sector achter ons staat en ons steunt om samen de boot- en watersportbeurzen in België nieuw leven in te blazen”, klinkt het bij Frédéric François in het recente persbericht. De hele sector? Het blijft wel stil op heel wat fronten. Er zal nog veel water (en plastic) naar zee (of Nieuwpoort) stromen voor de ‘hele’ sector present tekent in Brussel. “Als we willen blijven bestaan, moeten we er dringend voor zorgen dat we een meerwaarde bieden in vergelijking met wat de bezoeker op het internet vindt. Het internet en beurzen vullen elkaar aan”, zo lezen w e nog in het interview in Trends/Tendances. Die meerwaarde zal ongetwijfeld ook nodig zijn om het Brussels Boat Show project van de grond te krijgen. Leo Van Dorsselaer, hoofdredacteur Bootmagazine. COLOFON Dit is de TableT versie van de maandelijkse e-newsletter van Bootmagazine, tijdschrift over reizen & recreatie om en op het water, nieuws over zeil- en motorboten, zeilvakanties en toervaren in België en de wijde wereld. Een uitgave van KIM vzw / 6minutes press - Grimbergen - België. Verantwoordelijk uitgever: Leo Van Dorsselaer. Contact: editor@bootmagazine.be - Website: bootmagazine.be Boot e~magazine / oktober 2020 - pg. 4

Fotowedstrijd Mirabaud Yacht Racing Image of the Century Er is nog maar een week om deel te nemen aan de Mirabaud Yacht Racing Image of the Century fotowedstrijd. Vanwege de mondiale situatie zullen tijdens deze uitzonderlijke editie twee prijzen worden uitgereikt: de hoofdprijs, geselecteerd door de internationale jury en de publieksprijs, op basis van het aantal stemmen op internet. We herinneren je eraan dat de 80 beste afbeeldingen, geselecteerd door de jury, op 15 oktober 2020 op de evenementwebsite zullen worden gepubliceerd, zodat het publiek kan stemmen op hun favoriete foto’s. De winnaars worden op 24 november bekend gemaakt op onze Facebook-pagina, Instagram-account en op de evenementwebsite. Maar keren we zelfs terug naar wat allereerst op het programma staat, een ‘virtuele’ bootshow in februari 2021. foto: J-M Liot Boot e~magazine / oktober 2020 - pg. 5

Pleziervaart, brandingsporten en watersporten toegelaten… De Regels! Algemene bemerking De gouden regels qua individueel gedrag (ivm hygiëne, afstand, risicopersonen, duurzaam onderhouden nauwere contacten, dragen van een mondmasker, groepsbijeenkomsten) moeten in rekening gehouden worden. Bijkomende of bijzondere maatregelen kunnen opgelegd worden op regionaal of lokaal niveau. Regels betreffende social distancing Iedereen neemt de nodige maatregelen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Er kan afgeweken worden van deze regel door een protocol (onder meer sport, sportkampen, jeugdsector…). De regels van social distancing zijn in ieder geval niet van toepassing: – op personen die onder hetzelfde dak wonen onderling; – op kinderen onderling tot en met de leeftijd van 12 jaar; – op personen onderling die elkaar ontmoeten in het kader van duurzaam onderhouden nauwere contacten ; – tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds. Boot e~magazine / oktober 2020 - pg. 6

Geldigheid Deze regels zijn geldig vanaf 1 oktober tot en met 31 oktober 2020. Dit protocol is nog onderhevig aan het advies van de GEES. Zij kunnen worden aangepast aan nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad in functie van het verloop van de Covid-19 pandemie. Pleziervaart en water/brandingsporten op zee en binnenwateren in België zijn toegelaten onder volgende voorwaarden (bovenop de regels betreffende social distancing): (1) individueel of in de privésfeer met personen van het huishouden, en/of in het gezelschap van de duurzaam onderhouden nauwere contacten (kinderen jonger dan 12 niet mee gerekend), en met een maximum van 10 personen (kinderen jonger dan 12 niet mee gerekend); (2) activiteiten in georganiseerd verband met maximaal 50 personen (ook aan boord van een pleziervaartuig) in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter (jeugdkampen vallen niet onder de reikwijdte van dit protocol, gelieve het protocol van de jeugdsector te raadplegen); (3) sportieve wedstrijden (vanaf 200 deelnemende sporters is een toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid nodig); (4) er dient rekening gehouden te worden met beschikbare richtlijnen door de overkoepelende organisaties hieromtrent opgesteld; (5) de nodige maatregelen moeten genomen worden om de verspreiding van het virus te beperken door het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen betreffende het desinfecteren van het materiaal ; (6) in geval van vaartochten met schipper, dient men zich te houden aan de richtlijnen om gebruikers en personeel te beschermen; Boot e~magazine / oktober 2020 - pg. 7

(7) een publiek van 200 personen (400 personen als deze buiten worden georganiseerd) mag evenementen en wedstrijden bijwonen, met naleving van het betreffende protocol; een groter aantal kan toegelaten worden door de bevoegde gemeentelijke overheid (onder voorwaarden) ; Contact tracing (1) Het principe van de contact tracing dient te worden toegepast voor gemeenschappelijke sportlessen en voor horecavoorzieningen aan boord van vaartuigen; · De contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden (sportlessen) of één klant per tafel (horeca), die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst. · De gegevens moeten bewaard worden gedurende 14 kalenderdagen. · Deze contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19. · Deze gegevens moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen en de bezoekers, deelnemers of klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de bezoekers, deelnemers of klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd. Buitenland (1) Om te weten indien u naar een bestemming kan vertrekken dient u de reisadviezen te consulteren op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. (2) raadpleeg de geldende adviezen en verplichtingen die van tel zijn bij terugkomst naar België – meer informatie vindt u op de speciale website van de FOD Volksgezondheid. Boot e~magazine / oktober 2020 - pg. 8

Passagiersvaart en riviercruises (1) Passagiersvaart en riviercruises (met meer dan 12 passagiers) vallen buiten de reikwijdte van dit protocol. Hiervoor verwijzen we door naar de Gewesten (Vlaanderen, Wallonië). Richtlijnen om gebruikers en personeel te beschermen bij vaartochten met schipper (1) Social distancing – Respecteren van een veiligheidsafstand van minimaal 1,5 meter behalve ten aanzien van personen die onder hetzelfde dak wonen of tot de duurzaam onderhouden nauwere contacten behoren. – Waar dit niet mogelijk is worden passende preventiemaatregelen gebruikt. · Gebruik van mondmaskers (zowel voor werknemers als huurders). · Eventueel gebruik van afschermingen tussen klant en medewerker (bv aan onthaal of loket). · Eventueel verlagen van de capaciteit waar nodig. – Nuttigen van drank en maaltijden organiseren in buitenruimtes waar mogelijk of in deelgroepen (bijvoorbeeld gespreid in ruimte, op verschillende tijdstippen, etc.). Indien niet mogelijk moeten er aangepaste veiligheidsmaatregelen zijn. – Vermijden van samenscholingen. · Spreiden van groepen bij in- en uitschepen, afhalen van materiaal, etc. Boot e~magazine / oktober 2020 - pg. 9

(2) Informatie – Medewerkers krijgen de nodige informatie en training over de geldende preventiemaatregelen. – Klanten krijgen de nodige informatie over de geldende preventiemaatregelen. · Voor de activiteit: bij reservatie, aankomst en/of betaling · Bij het inschepen · Aan de hand van instructies, pictogrammen, bewegwijzering, etc. – Het aanduiden van een contactpersoon (binnen het bedrijf) zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing. · Informatie duidelijk kenbaar maken aan de klant. – Klanten die gemaakte afspraken overtreden worden hierop aangesproken. (3) Gepaste hygiënemaatregelen – Bij ziektebeeld of symptomen gerelateerd aan Covid-19 kan een klant niet aanvaard worden. – Middelen voor handhygiëne voorzien voor werknemers en klanten. – Zoveel mogelijk ventileren van binnenruimtes. · Zowel tijdens de activiteit als na de activiteit. Boot e~magazine / oktober 2020 - pg. 10

– Desinfecteren van belangrijke contactpunten: · Stoelen, tafels, deurklinken, relingen, toiletten, eventuele slaapruimtes, etc. · Frequentie van desinfecteren aanpassen aan de aard en de duur van de activiteit. – Ontsmetten of grondig wassen van de handen op regelmatige tijdstippen. · Inschepen, uitschepen, aan boord, etc. – Bij aanbieden van drank of maaltijden aan boord moeten de geldende horecamaatregelen gerespecteerd worden. Als dit niet in alle omstandigheden mogelijk is: passende preventiemaatregelen die ‘een minstens gelijkwaardig niveau van bescherming’ bieden implementeren. – Bij meerdaagse tochten (met overnachting aan boord): · Social distancing moet gerespecteerd worden tussen de slaapplaatsen en voldoende ventilatie moet voorzien worden in de slaapruimtes. · Deze regel geldt niet voor mensen die onder hetzelfde dak wonen of tot de duurzaam onderhouden nauwere contacten behoren. · Eventueel verlagen van de capaciteit waar nodig. Boot e~magazine / oktober 2020 - pg. 11

Salon Nautic Paris afgelast De donkere wolken boven de bootindustrie blijven zich opstapelen. Nadat de Southampton boatshow op de vooravond van de opening werd afgelast, is ook de beslissing voor het Salon Nautic in Parijs gevallen. Van 7 to 15 december 2020 blijven de deuren van de expohallen aan de Porte de Versailles in Parijs potdicht. Foto: © Salon Nautic Paris

n navolging van de laatste aankondigingen van de minister van Volksgezondheid, is de Fédération des Industries Nautiques (FIN) helaas genoodzaakt om de 2020-editie van de Paris Boat Show te annuleren,” aldus een tweet van de organisatoren.. ,,I De Franse minister van Volksgezondheid, Olivier Véran, kondigde een reeks strengere maatregelen aan voor Parijs en in het bijzonder de verlaging van de maximaal toegestane deelnemers aan grote evenementen. Dat gaat van 5.000 naar 1.000 mensen. Deze regel laat niet langer toe om redelijkerwijs dit jaar een bootshow te houden. Driemaal 5.000 bezoekers? Elk jaar brengt de “Nautic” begin december Porte de Versailles meer dan 200.000 bezoekers en meer dan 800 exposanten samen. Met dit gegeven als uitgangspunt had de Fédération des Industries Nautiques een verzoek bij de staat ingediend om drie tentoonstellingen te kunnen organiseren om de maximale limiet van 5.000 bezoekers per show te respecteren, terwijl zowel professionals als bezoekers niet werden blootgesteld aan gezondheidsrisico’s. “De nieuwe maatregelen versnellen onze beslissing en laten ons geen keus. De gevolgen zullen ernstig zijn, zeker voor alle bedrijven voor wie beurzen sleutelmomenten zijn voor hun omzet. De herfst- en wintershows zijn in veel gevallen goed voor 70% van de jaarlijkse bestellingen. We zullen er alles aan doen om deze nieuwe beproeving he hoofd t bieden en om ons voor te bereiden op de toekomst van 2021 “, verklaarde Yves Lyon-Caen, voorzitter van de FIN. De FIN is van plan de komende dagen een digitaal evenement te lanceren over de thema’s “toerisme, regio’s, nautische bestemmingen en innovatie” Niets kan vandaag een bootshow vervangen. Maar totdat de situatie verbetert, is FIN vastbesloten alle oplossingen te ontwikkelen die de economische gevolgen van de crisis voor bedrijven kunnen verminderen. Boot e~magazine / oktober 2020 - pg. 14

boot Düsseldorf 2021 op koers, alles verloopt volgens plan De watersportbeurs boot Düsseldorf 2021 ligt op koers, alles verloopt volgens plan. Eindelijk een positief geluid in deze droeve coronatijden. boot vindt plaats van 23 t / m 31 januari in Düsseldorf Het Caravan Salon 2020 heeft het succes van beurzen in Düsseldorf aangetoond – exposanten melden verbluffende resultaten. De watersportbeurs boot wil deze lijn doortrekken en zet de koers uit voor een succesvolle editie in 2021. Die zal er wel eventjes anders uitzien dan voorheen, maar zal daarom niet minder spannend en innovatief zijn. De beurs wordt verspreid over 17 beurshallen en in overeenstemming met de geldende hygiëne- en beschermingsvoorschriften. Nieuwe regels ,,Zelfs onder de nieuwe regels wisten de exposanten indrukwekkende economische resultaten kunnen neerzetten. We zijn verheugd met dit resultaat, aangezien het heeft aangetoond dat beurzen een essentieel marketinginstrument blijven voor zowel de caravanbranche als de watersportsector, zelfs in het huidige klimaat. ” Zo beschrijft Wolfram Diener, CEO Messe Düsseldorf, de situatie in de regionale hoofdstad van Noordrijn-Westfalen. Zowel podiumpresentaties als belevingsprogramma’s zullen plaats vinden, conform de geldende coronamaatregelen. “Het belangrijkste voor ons allemaal is dat op dit moment: boot Düsseldorf 2021 zal plaatsvinden van 23 tot 31 januari,” aldus Petros Michelidakis, Project Director boot Düsseldorf. Op de bootwebsite kunnen exposanten, medewerkers, standbouwers, bezoekers en mediavertegenwoordigers momenteel antwoorden op vragen over de hygiënemaatregelen vinden. Iedereen die zich op het Boot e~magazine / oktober 2020 - pg. 16

terrein van het beurscentrum bevindt tijdens het opzetten, uitvoeren en beëindigen van de beurs wordt geregistreerd. Programma’s De populaire podiumprogramma’s en participatieve activiteiten zoals surfen, duiken, SUP en kanoën vinden plaats met inachtneming van de hygiënevoorschriften en afstandsregels. Scanners loggen de gegevens op de online tickets om mogelijke infectieketens op te sporen. Photo: Messe Düsseldorf Boot e~magazine / oktober 2020 - pg. 17

World Cleanup Day, van oceanen tot rivieren De strijd tegen de plasticvervuiling van onze oceanen en rivieren begint op lokaal vlak. In ons land stonden opruimacties langs Schelde en Maas op het programma. Watersporters laten zich daarbij niet onbetuigd. Rudy van de Vreken is een van de vele vrijwilligers die men niet moet overtuigen van de noodzaak om tot de actie over te gaan. Tijdens zijn tochtjes langs de binnenwateren kan hij vaststellen dat niet alleen het water altijd naar de zee loopt, maar dat ook plastic wordt meegevoerd. Hij stimuleerde persoonlijk clubs en organisaties langs de Schelde tussen Kruibeke, Temse en Branst om de handen uit de mouwen te steken. En het River Cleanup team steunt alle lokale initiatieven en zorgde voor handschoenen, afvalzakken, vlaggen en… schitterend weer tijdens de World Cleanup Day van 19 september 2020. Boot e~magazine / oktober 2020 - pg. 18

Boot e~magazine / oktober 2020 - pg. 19

Wij stapten aan boord van de Haber Traveler motorsailer van Rudy op jacht naar dopjes, zakjes, verpakkingen die langs kwamen drijven. Plasticvanger De plasticvanger die langs de Temse brug ligt er werkloos bij. ,,Camera’s op de brug van Temse detecteren drijvend afval, en een zelfvarend bootje leidt het vervolgens naar een trechter. De plasticvanger bestaat uit twee delen: een vaste, drijvende trechter en een mobiele, zelfvarende boot. De trechter vangt afval op via twee grote drijvende armen. De boot gaat af op drijvend afval dat niet vanzelf in de trechter terechtkomt, en leidt het alsnog naar de verzamelplek. Zo hoeft de Schelde niet over de volledige breedte worden afgesloten en kunnen er nog schepen passeren”, zo legt het wetenschapstijdschrift EOS de werking van de plasticvanger uit. Maar het testproject in opdracht van De Vlaamse Waterweg, gerealiseerd door DEME, samen met onderzoekers van de UAntwerpen,kreeg een flinke knauw, want een schip vaarde de vangnetten aan flarden. Het is wachten op een eerste evaluatie en een hopelijk verdere uitrol van dit voor de gezondheid van het waterleven ‘levensbelangrijke’ initiatief. Zandoevers Op de zandoevers van de Schelde, die bij laag tij in al hun grilligheid een gedroomde pleisterplaats vormen voor watervogels, blijken ook een ideaal afzetgebied te zijn voor plastic. Daar kunnen de vrijwilligers van de Cleanup pas echt de handen uit de mouwen steken. Het ‘stikt’ er van de plastic in alle maten en vormen, van regenpijpen tot tonnetjes, plastic zakken en flessen. Binnen de kortste keren puilen de afvalzakken uit en zijn ze amper nog aan boord te tillen. Bij de bron aanpakken Het is duidelijk dat een Cleanup Day niet volstaat, er zijn, weken, maanden, jaren nodig om de oevers plasticvrij te maken. We moeten de plasticvervuiling dan ook bij de bron aanpakken, zodat het geen Boot e~magazine / oktober 2020 - pg. 20

Boot e~magazine / oktober 2020 - pg. 21

kans meer heeft om het waterleven te bedreigen. En met de inzet van overheid, bedrijven,clubs en verenigingen kan de ‘plasticsoep’ in onze rivieren, zeeën en oceanen dan hopelijk van het menu geschrapt worden. Maar het laat zich aanzien dat de rest van het millennium de Cleanup harde noodzaak blijft. Boot e~magazine / oktober 2020 - pg. 22

INDUMAR INTERNATIONAL YACHT INSURANCE Thonetlaan 96 | 2050 Antwerpen | T +32 3 219 20 02 | info-insurance@indumar.be Onafhankelijk verzekeringsmakelaar & underwriter WWW.INDUMAR.BE

Belgisch Kampioenschap Finn, Kinrooi: 19 deelnemers ondanks Covid-19 Tijdens het eerste weekend van september 5 – 6 werd het Belgisch Kampioenschap Finn georganiseerd te Kinrooi. Ondanks de Covid-19 zijn er 19 deelnemers komen opdagen voor deze tweedaagse wedstrijd. Mocht er sprake geweest zijn van Covid-32, zou dat meer deelnemers opgeleverd hebben? Opmerkelijk was dat bijna de helft van de leden aanwezig was op het OBK. Nu men in de provincie Limburg kennis heeft gemaakt met de Finn, hoopt de klasse dat men ook in deze regio gaat groeien.

Foto’s: Griet Vanderick

De deelnemers hielden afstand, vermeden handjes schudden en zo waren de ‘buitensporters’ alvast Covid-proof. Hierbij het doorleefde verslag van Wim Henderieckx (Bel 1). ,,Dag 1 was veel belovend. 8-16kn wind. Voor elk wat wils. Yves Bassette verrast als nieuwkomer vriend en vijand om in de eerste reeks als eerste aan de boventon aan te komen. Ook Frederik Boone, komt met een boot van 1500 Euro regelmatig het vuur aan de schenen leggen van menig vertrouwd Finn-zeiler. Chapeau. Joris Verheulpen ook een nieuwkomer voorspelde de rode lantaarn te zijn van de vloot, maar kon zich toch ook af en toe mengen in de staart van het peloton. Ook local Jos Strijckers, voor wie we ons circus verhuisden naar de Limburg om zo de promotie voor onze boot daar een boost te geven, vaart mee en levert achteraan strijd. Meedoen is belangrijk om snel bij te leren en te stelen met de ogen ! Jullie hebben ongetwijfeld veel geleerd en helemaal de smaak te pakken ! Boot e~magazine / oktober 2020 - pg. 26

5 reeksen varen we, 6 waren er gepland. De wind begon erg te draaien en het zou nog lang duren om het parcours om te bouwen om terug te kunnen starten. Bovendien was iedereen wat door zijn energievoorraad en heeft het comité besloten te stoppen voor dag 1. Euforisch ,, Opmerkelijk was dat bijna de helft van de leden aanwezig was op het OBK. Iedereen komt bijna euforisch van het water: “wat een dag”, “geweldig”, “keitof”, .. verzin nog maar wat superlatieven. Ze waren van toepassing. Voldaan genieten we van een avondje frituur. Het is eens wat anders. Gezelligheid maak je uiteindelijk zelf. Er wordt gezellig gekeuveld over zeiltjes en touwtjes… De tussenstand was superspannend. 3 mensen op plaats 3 bijvoorbeeld op 1 punt van plaats 2, ook lager in het klassement zijn er verschillende ex aequo’s. Er kon nog veel gebeuren. Sigurd had een goede voorsprong, maar mocht zeker geen 2 steken laten vallen. 5 wedstrijden gepland, maar helaas. De wind liet het afweten. 1 reeks kon er nog uitgepuurd worden. Boot e~magazine / oktober 2020 - pg. 27

Comeback Sigurd bevestigt zijn vorm en wordt kampioen. Filip Willems kent ook zijn comeback in het Finn-zeilen. Als Lengend laat hij zien dat hij niet voor niets ooit die Finn-belofte was. Zo blij en fier met jou komst Filip ! Ook Mattysse Cattrysse, de jongste van de bende laat duidelijk voelen dat hij mits wat training een kandidaat kampioen zou kunnen worden in de komende jaren. Hij eindigt nu nipt derde na Wim Henderieckx en Sigurd Vergauwe, het podium. Harelbeke miste op een haar één of twee podium plaatsen. Het was een sportieve en heel leuke strijd! Volgend jaar of een volgende wedstrijd sportieve revanche.” Volg de Finn klasse in België op: https://www.finn-sailing.be/ Boot e~magazine / oktober 2020 - pg. 30

Indumar ONZK – Ostend Sailing Weekend Het Ostend Sailing Weekend maakte haar ambitie helemaal waar. Namelijk: een combinatie van topwedstrijden op zee voor een zo ruim mogelijk zeilerspubliek realiseren. Ondanks Coronabeperkingen startten 39 boten in een reeks topwedstrijden, verdeeld in de IRC en CR klassen. De halfton- en de SB20- klasse werd ondergebracht in de IRC 3 klasse. Kwestie dat een beperkt team het wedstrijdverloop op het water efficiënt kan aanpakken. Foto & tekst: Ship to Shore De zeilers leefden zich uit in respectievelijk 6 (IRC) en 4(CR) manches, gespreid over zaterdag en zondag. De zeilers hadden het over Middellandse zee condities met een noordelijke bries tussen 12 en 20 knopen, korte deining en springtij. Njord (BEL 35080) deelt de lakens uit in IRC 1/2 Schipper Paul Jonckheere wil al een tijdje komaf maken van de vele tweede posities. “Ondanks de Corona hebben we heel, werkelijk heel veel zorg gedragen aan zowel de boot, het materiaal als de bemanningsroutine. Zo hebben we nieuwe zeilen en is de boot er vlak voor de race nog uit het water geweest om aangroei weg te schuren. We hebben ook toptalenten uit de eenheidsklassen aan boord genomen.” Zegt de Jonckheere. Zo kon wereldkampioen Laser Simon de Gendt zich volledig op het sturen concentreren en zijn Toon van Caneghem, vice Belgisch kampioen Europe en Pepijn Orbie, Laser, centrale crewmembers. Jonckheere: “We zagen gestaag onze overwinningskansen groeien bij iedere van de in totaal zes manches. We hebben er dan ook alles aan gedaan om de rust aan boord te bewaren en ons ten volle in te zetten tot op de finish.” Boot e~magazine / oktober 2020 - pg. 31

Snelle maneuvers, maximale bootspeed en sterke, jonge zeilers aan boord die het resultaat laten voorgaan op alles, daarmee maakte de Njord het onderscheid. Plus de niet te onderschatten lokale kennis: de Njord ontweek de tegenstroom door heel nauwgezet op ondiep water boven de zandbank te blijven. Voor het Njord team is deze Belgische Kampioenstitel een extra duw om zo snel mogelijk ook aan internationale IRC wedstrijden te gaan deelnemen, waaronder de legendarische Fastnet race. Picsou (BEL 9009) voelde de hete adem van de halftonners in de nek Omdat diverse boot categorieën onder IRC 3 zeilden kwam het eindresultaat voor sommigen wel als een verrassing. Positief omdat de Picsou (BEL 9009) haar suprematie kon bevestigen in deze klasse en dus als eindoverwinnaar tevoorschijn kwam. Het is al lang dat men uitkeek naar de match tussen de IRC gemeten boten en de halftonners die zich meer als level rating class profileren. Voor de halftonners kwam die overwinning van deze pur sang IRC boot dus niet als een verrassing, hoewel team Pilate (Général Tapioca, BEL 7548) er alles aan deed om de titel binnen te halen. Ze schoten net te kort, maar de General wist deze keer wel de Red Cloud -de eeuwige rivaal- voor te blijven. Wat het onderbreken van de zeilroutine al niet veroorzaakt. Omdat de Belgische SB20 zeilers niet naar het Nederlands Kampioenschap konden, namen ze met veel genoegen deel aan het Ostend Sailing Weekend. Om daar voor verrassingen te zorgen. Vooral in de voor de windse rakken namen de snel planerende open boten revanche op de kajuitjachten. Een voordeel dat ze aan de wind weer moesten afgeven. Aanvaring Een ongelukkig maneuver veroorzaakte een aanvaring tussen twee halftonners: Father Bruin en Spip. Spip boeg sloeg twee gaten in de romp van de Father die dreigde water te maken. De Reactor, de assistentieboot van de organisatie, begeleide de water makende zeilboot. Boot e~magazine / oktober 2020 - pg. 34

Boot e~magazine / oktober 2020 - pg. 35

Op advies van Cederic Soete slaagden de zeilers er in het gat geïmproviseerd te dichten en op motor de haven te bereiken. De Andiamo (BEL 9982) kreeg de overwinning in CR 1/2 niet cadeau Natuurlijk waren de wind- en zeecondities voor de Swan 46 ideaal. Schipper Bart Bonte klinkt enthousiast: is “Maar in de variatie aan lange en korte banen heeft onze tacticus Luc Coppens al zijn talenten moeten bovenhalen. Ondermeer door ons de ondiepten dicht bij het strand op te sturen om het tegenstroomeffect te verkleinen.” Het team van de Swan 46 heeft dan ook geregeld moeten uitkijken naar de Aranal (BEL 102) die heel competitief startte, net als de weliswaar kleinere NRJ Ball (BEL 455) van Roland Claeys die heel wat regatta ervaring optelt bij een heel performant, modern schip. “We beschikken over een Andiamo poule van 20 bemanningsleden, “verduidelijkt de schipper. “Op zaterdag hadden we 7 man aan boord, op zondag amper 5 en dat is te weinig. Onze voordekker zat er op de twee dagen volkomen door, maar een deel van de winst komt dan ook door de foutloze maneuvers aan de boeien. “Ook Bonte is heel tevreden over de Ostend Sailing Weekend organisatie en is zeker van plan om aan alle reeksen in het ONZK -als die in de toekomst weer kunnen- deel te nemen. “We hebben zoals zovele deelnemers erg genoten van de organisatie en de sfeer die ze -ondanks de restricties- heeft gecreëerd. Pizza en een drankje, de ontbijtdozen per boot, allemaal pluspunten naast een puike afwikkeling van de races op het water.” Diversiteit Een nieuw fenomeen is het grote aantal jongere zeilers en zeilster die op talloze deelnemende jachten met wedstrijdzeilen op zee kwamen kennismaken of hun competitietalent aanscherpten. Zo investeren de schippers in de toekomst van de zeilcompetitie. De verleiding om ook aan internationale wedstrijden te kunnen gaan deelnemen is immers groot. Boot e~magazine / oktober 2020 - pg. 36

Maar de lat hoeft niet altijd zo hoog te liggen. Dat bewezen Peter en zijn echtgenote Boterman door in CR 5/6 deel te nemen als duobemanning op hun Hanse 320: de Granko (BEL 1291). “Dat doen we altijd, maar deze keer hebben we zonder spinnaker gevaren om het handelbaar te houden.” Laat Peter met een veelbetekenende grijns weten. Op dit elan verder gaan Jan Gabriel, vice voorzitter van het ONZK sluit af: We mogen stellen dat het Oostende WE op alle vlakken gesmaakt werd. Prachtig zeilen, mooie competitie, vlekkeloos georganiseerd op het water en een flinke dosis plezier aan wal. Hopelijk laat de Coronasituatie toe om volgend jaar van meer zulke wedstrijdzeilevents te genieten We ijveren ervoor om zeilers en zeilsters van alle niveaus, in alle klassen in het Indumar ONZK 2021 hun gading te laten vinden en hun sportambities kunnen waarmaken. Boot e~magazine / oktober 2020 - pg. 37

Hiswa-Innovatieprijs 2020

Steeler Bronson 50 gekozen tot Boot van het Jaar 2020 in de categorie ‘innovatie’ gaat vele richtingen uit

O ndanks dat de Hiswa te water 2020 in Lelystad niet kon doorgaan, is het de organisatie toch gelukt de verkiezing van de Boot van het Jaar 2020 te organiseren. Vanwege de Corona regels werd gekozen voor een geheel nieuwe digitale opzet met prijzen in vijf verschillende categorieën. Innovatie in de botensector gaat duidelijk vele richtingen uit. Belangrijk daarbij is dat heel diverse aspecten in overweging genomen worden. Vertegenwoordigers van de belangrijkste watersportmedia, aangevuld met twee experts uit de branche en de organisatoren van de Hiswa te water vormden de jury voor de verkiezingen in de vier categorieën innovatie, start-up, oeuvre en lokale held. Alleen de publieksprijs werd door gekozen door de ‘gewone’ watersporters, die via internet hun stem konden uitbrengen. De Steeler Bronson 50 won de innovatieprijs omdat Steeler Yachts altijd weet te verbazen met innovatieve ontwerpen. Het innovatieve zit bijvoorbeeld in het enorme windscherm, dat niet alleen de cockpit omsluit, maar ook het achterste deel van het interieur in het voorschip. Hierdoor ontstaat een open verbinding tussen deze twee leefruimten. ’s Avonds sluit je de kajuit af door middel van een glazen plafond. Revolutionair is eveneens de in eigen huis ontwikkelde bimini

met twee functies: bij mooi weer beschermt deze tegen de zon en door de kantelfunctie kan deze over de voorruit worden gelegd tegen de wind. In de categorie innovatie eindigde de Dehler 30 OD op de tweede plaats. Deze boot springt er bij de zeilboten echt bovenuit. Het -op zich niet nieuwe – idee van een eenheidsklasse wordt hier consequent doorgevoerd. Er is een hele reeks elementen doelgericht en efficiënt samengebracht in een opvallende en toch nog leefbare romp, met daarbovenop een super-aanpasbare tuigage. Highlights zijn de aandrijving, het open roersysteem, de waterballast, de voetensteun, de doorkijk in het schuifluik en de plaats voor het reddingsvlot. De derde prijs in de innovatie categorie ging naar de Saxdor 200 Sport. De ontwerper heeft bij veel andere merken zijn sporen verdiend en ontwikkelde nu een interessant nieuw concept met uitstekende vaareigenschappen en een bijzonder scherpe prijs. Daarnaast zijn de slaapmogelijkheid in het voorschip van dit zes meter bootje en de slimme, te verlagen voorruit van de stuurconsole, innovatief te noemen. Boot e~magazine / oktober 2020 - pg. 41

Whaly Boats, voor werk en plezier... Speciale “Summer & autum Whaly gamma bij Marine T Marine Technics - Werfkaai 43 - 8380 Z +32 (0)50 54 60 31 info@marine-technics.be - www.marineBoot e~magazine / oktober 2020 - pg. 42

m T Z - mn Deals” op Technics! Zeebrugge -technics.be Boot e~magazine / oktober 2020 - pg. 43 - %

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
Home


You need flash player to view this online publication