Omslag Jaarverslag Kinderkoepel 2020

Omslag Jaarverslag Kinderkoepel 2020

Jaarverslag 2020 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Kinderkoepel 2020 in het kort Infographic 4 Terugblik 2020 Noodopvang Samenwerking kinderopvang en onderwijs Inzet medewerkers Zomerschool peuters Uitbreiding uren voorschoolse educatie Pedagogische coaching Ondernemingsraad & oudercommissie Financiële impact corona Bijzonderheden in 2020 Continurooster & Lunchkids Bijscholing en online kennisplatform Kind-ontwikkelmethode PeuterPlusPlan Kindcentrum De Samenstroom Uitbreiding KDV Woelwater Marketing & communicatie Rondleidingen Kinderkoepel in 2021 Kansen Kennis en inspiratie Kindcentrum De Samenstroom Regionaal project Kinderogen Efficiëntie bedrijfsvoering 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 14 15 15 15 4

Voorwoord Samen in een bijzonder jaar Wat een bijzonder en uitdagend jaar hebben we met elkaar achter de rug. Graag wil ik alle medewerkers, ouders en samenwerkingspartners enorm bedanken voor hun flexibiliteit, tomeloze inzet en steun! Het is mooi te zien dat we – overvallen door deze ongekende pandemie – er met elkaar de schouders onder hebben gezet om kinderen en ouders goede opvang en ondersteuning te bieden. En dat was een behoorlijke opgave met alle maatregelen die zorgden voor sluiting van locaties, het openen van noodopvang, thuiswerken, uitval van collega’s en minder contact met ouders en kinderen. Maar samen is het ons gelukt! Aan elke crisis, hoe tegenstrijdig dat ook mag klinken met alle onrust en persoonlijk verdriet, zit vaak een gouden randje. Het jaar 2020 zorgde namelijk voor een nieuwe maatschappelijke kijk op het belang van kinderopvang. Een vernieuwde waardering voor de inhoud van ons prachtige vak. En terecht! Want de ontwikkeling van kinderen heeft baat bij goede kinderopvang. Daar hebben wij met elkaar voor gezorgd, ondanks alle beperkingen en uitdagingen hebben we een mooi resultaat neergezet. Daar zijn we ongelofelijk trots op! We blikken in dit jaarverslag graag met u terug op alle ontwikkelingen in en rond onze kinderopvang in dit bijzondere jaar. Ed Knegt Bestuurder 3 Jaarverslag 2020

Infographic 2020 Het jaar 2020 in het kort Omzet Sluiting Noodopvang

Terugblik 2020 Noodopvang Op 16 maart 2020 besloot de Nederlandse regering tot onmiddellijke sluiting van scholen en kinderopvang in verband met de wereldwijde COVID-19-pandemie. Het snel schakelen van kinderopvangorganisaties, schoolbestuurders en de basisscholen zorgde ervoor dat de noodopvang in Hellevoetsluis al in de tweede week van de lockdown werd aangepakt. De Kinderkoepel verzorgde in heel Hellevoetsluis de complete planning van de noodopvang voor kinderen van 0-12 jaar van ouders met een cruciaal beroep. Er werden drie noodopvanglocaties opgezet in onze locaties. Extra inzet van onderwijsmedewerkers zorgde voor een goede dagelijkse bezetting in de noodopvang. De samenwerking met scholen kreeg zo weer een mooie impuls. Ook het besluit om kwetsbare kinderen te gaan opvangen gedurende schooldagen, kon goed opgevolgd worden. Op 15 december 2020 werd voor de tweede keer een lockdown afgekondigd door de regering. Binnen twee dagen draaide de noodopvang weer op volle toeren. Deze keer verzorgden de kinderopvangorganisaties de noodopvang op hun eigen locaties Jaarverslag 2020 6

Terugblik 2020 om risico op eventuele kruisbesmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. Samenwerking kinderopvang en onderwijs De besturen van onderwijs- en kinderopvangorganisaties en vertegewoordigers van gemeenten van heel Voorne-Putten kwamen regelmatig samen in het regio-kernteam voor de gezamenlijke corona-aanpak. Met het kernteam werkten we aan vraagstukken rondom de COVID-19-aanpak. Zo regelden we bijvoorbeeld samen de speciale opvang voor kwetsbare kinderen. De Kinderkoepel vertegenwoordigde in dit collectief alle kinderopvang van Voorne. Goed om te merken dat de onderwijsen kinderopvangpartijen op Voorne, ondanks hun verschillen, snel samen schakelden en de samenwerking verbeterden. Een positief effect van deze lastige en bijzondere omstandigheden. Daar kunnen we gezamenlijk de vruchten van blijven plukken! Inzet medewerkers Tijdens de lockdowns werden niet alle medewerkers ingezet. Alle reguliere groepen werden gesloten. De dagopvang, peuteropvang en BSO waren conform de richtlijnen van de overheid alleen open voor noodopvang. De beroepskrachten bedachten diverse uitdagende activiteiten voor de thuisblijvende kinderen en onderhielden online en telefonisch contact met hen en hun ouders. Zo kon er toch wat gedaan worden voor de thuiszittende kinderen. De testprocedure van de GGD en bijbehorende verplichte quarantaine, zorgde in 2020 helaas vaak voor meerdere dagen tot ruim een week afwezigheid van medewerkers. Onze collega’s vingen deze afwezigheid goed op en waren bereid daarvoor extra uren te draaien. Met het aankopen van commerciële testen konden we het testen versnellen en een deel van de afwezigheid voorkomen. 7 Jaarverslag 2020

Zomerschool peuters In samenwerking met de gemeente Hellevoetsluis en door een extra overheidssubsidie ging onze peuteropvang tijdens de zomervakantie drie weken extra open. In deze drie weken werd met ruim 30 peuters gewerkt aan taalontwikkeling en er werd extra aandacht besteed aan andere ontwikkelingsgebieden zoals motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Uitbreiding uren voorschoolse educatie In onze peuteropvang bieden we voorschoolse educatie. Een manier van spelenderwijs leren om per week. Hierdoor kunnen we het ontwikkelingsaanbod voor peuters verbreden en verdiepen. Samen met gemeentelijke beleidsontwikkelaars, onze peuterspecialist en de oudervertegenwoordiging werd gezocht naar een goede nieuwe invulling voor deze peutergroepen. Op een groot aantal van onze locaties voerden we het extra aanbod per 11 mei 2020 al in, ruim voor de wettelijke richtlijn van 1 augustus 2020. ontwikkelingsachterstanden bij kinderen tussen 2,5 en 4 jaar te voorkomen. In 2020 hebben we het aanbod van voorschoolse educatie uitgebreid van minimaal 10 uur per week naar 16 uur In juli bracht wethouder Van der Velde een werkbezoek aan locatie Waterwoezels in Hellevoetsluis om het extra aanbod van voorschoolse educatie in de praktijk te ervaren. De wethouder reageerde zeer enthousiast op onze nieuwe aanpak. De extra subsidie voor dit programma - van 10 uur naar 16 uur per week - wordt goed besteed. Jaarverslag 2020 8

Terugblik 2020 Pedagogische coaching Sinds 2019 heeft de Kinderkoepel een eigen pedagogisch coach en introduceerden we met succes het individueel coachen binnen onze organisatie. Dat succes merkten we extra goed in 2020. Onze pedagogisch medewerkers lieten hun nieuwe kennis en kunde volop zien in de praktijk. Dat zorgde voor verbetering van de uitvoering van hun vak en voor het functioneren van de groep. Ondanks de lastige omstandigheden werd ook in 2020 het coachingsprogramma volledig uitgevoerd. Ondernemingsraad & oudercommissies Betrokkenheid bij onze organisatie en input van anderen vinden wij belangrijk. Ook dit jaar brachten de ondernemingsraad en de oudercommissies diverse keren advies uit. Dat ging logischerwijs vaak over de coronamaatregelen. De ouderraad adviseerde ook positief in de bepaling van de nieuwe tarieven voor 2021. De ondernemingsraad hield in 2020 succesvolle verkiezingen voor nieuwe leden en was in het najaar weer op volle sterkte. Financiële impact corona De financiële impact van de coronacrisis op onze organisatie bleef in 2020 beperkt. Het maatschappelijk besef dat Kinderopvang een cruciale rol speelt in de samenleving zorgde voor financiële steun van de overheid. Als organisatie hadden we geen recht op deelname aan één van de coronasteunpakketten van de overheid, maar via de compensatieregeling voor ouders was er sprake van indirecte steun. Zo werd de noodopvang voor ouders met cruciale beroepen mede mogelijk. Een groot deel van de omzet werd behouden, alleen het deel van het uurtarief boven de vastgestelde toeslaggrens is terugbetaald aan de ouders. Onder deze omstandigheden hebben we toch een goed financieel resultaat weten te behalen in 2020. 9 Jaarverslag 2020

Bijzonderheden in 2020 Continurooster & Lunchkids Op 8 juni 2020 ging de BSO weer volledig open. Alle Hellevoetse scholen hielden het continurooster aan tot de zomervakantie. Met ons bestaande opvangpakket ‘continurooster’ konden we direct alle extra aanvragen vanuit ouders opvangen. Na de zomervakantie werd op twee scholen weer de TSO ingevoerd via Lunchkids, de overige scholen hielden vast aan hun continurooster tot eind 2020. Jaarverslag 2020 10

Bijzonderheden in 2020 Kind-ontwikkelmethode PeuterPlusPlan De Kinderkoepel ondersteunt en stimuleert de ontwikkeling van jonge kinderen. Om kinderen nog beter te kunnen stimuleren, implementeerden we in 2020 de kind-ontwikkelmethode van PeuterPlusPlan bij alle peutergroepen. Daarmee maken we de ontwikkeling van onze peuters inzichtelijk en kunnen we hun ontwikkeling ondersteunen naar hun eigen behoefte. Het zorgt bovendien voor een uitstekende overdracht bij de overgang naar de basisschool. Bijscholing en online kennisplatform In juni 2020 startte de EHBO/BHVtraining weer voorzichtig op (rekening houdend met de coronamaatregelen). In kleine groepjes werd ook de interne training ‘Voorschoolse educatie’ weer uitgevoerd. Via externe webinars en ons eigen kennisplatform de Kinderopvang Academie, volgden onze medewerkers workshops en trainingen. 11 Jaarverslag 2020

Kindcentrum De Samenstroom In de zomer van 2021 verhuist locatie Wielewater naar een splinternieuw gebouw: Kindcentrum De Samenstroom. In 2020 werden veel zaken voor indeling, inrichting en inventaris afgerond, zo ook het ontwerp van de gezamenlijke buitenruimte. Bestuurders, managers en medewerkers deelden veel ideeën en gezichtspunten om tot een kindcentrum te komen waar alle kinderen, ouders en medewerkers zich straks thuis voelen. Marketing & communicatie In 2020 hebben we het YouTubekanaal en het gebruik van video ingezet als nieuwe manier om tijdens de lockdown contact te houden met ouders en kinderen. We ontwikkelden een digitaal prentenboek over het COVID-19-virus ‘Ook jij kunt een Ridder zijn’. Onze collega Miranda schreef en illustreerde dit kinderboek. Het verhaal werd voorgelezen op diverse groepen en veel gedeeld op social media. Samen met de pedagogisch coach maakten we korte video’s met pedagogische tips voor ouders. De berichten van de directie werden ook digitaal; deze vlogs voorzagen de medewerkers steeds van actuele informatie in deze hectische tijd. Uitbreiding KDV Woelwater Om te kunnen voldoen aan de stijgende vraag bij locatie Woelwater, breidden we in 2020 de dagopvangcapaciteit uit met 12 plaatsen. We zijn trots op deze volledig nieuw ingerichte ruimte voor de babygroep! Jaarverslag 2020 12

Bijzonderheden in 2020 Rondleidingen Ook de fysieke rondleidingen kregen in 2020 vanwege COVID-19 een digitaal jasje. Op elke locatie filmden we een rondleiding. Nieuwe ouders kunnen zo op elk gewenst moment een kijkje nemen via onze website of ons YouTube-kanaal en samen met hun kind toeleven naar de eerste opvangdag. 13 Jaarverslag 2020

Kinderkoepel in 2021 Kansen 2020 stond voor de Kinderkoepel in het teken van anticiperen op COVID-19 en alle coronamaatregelen. De ongekende invloed van volledige sluiting en compleet aangepaste werkwijze verwerken we in 2021. In ons contact met kinderen, ouders, medewerkers en samenwerkingspartners hebben we hier vol aandacht voor. Het was immers voor iedereen in alle opzichten een pittig jaar. Gelukkig zien we voor 2021 ook veel kansen. We noemen er graag een aantal ter illustratie. Kennis en inspiratie De kwaliteit van onze kinderopvang krijgt een boost door de positieve effecten van het pedagogisch coachen in het afgelopen jaar. Via een online opleidingsplatform bieden we actuele kennis en inspirerende workshops aan onze pedagogisch medewerkers. Dat zorgt voor veel inspiratie en enthousiasme binnen onze groepen! Jaarverslag 2020 14

Samenwerkingspartners bij Kindcentrum De Samenstroom (Foto: Wil van Balen) Kindcentrum De Samenstroom Met de oplevering van het Kindcentrum De Samenstroom medio 2021 krijgt de samenwerking in de totale keten een impuls. Een prachtig nieuw gebouw met een open structuur, letterlijk en figuurlijk. We kijken vol verwachting uit naar deze nieuwe vestiging voor Wielewater. Er is in De Samenstroom straks meer dan voldoende ruimte voor de kinderen om te ontspannen en zich te ontwikkelen. Zowel binnen het gebouw als in de grote en groene buitenruimte. Regionaal project Kinderogen Het regionaal project Kinderogen wil de verbinding tussen onderwijs, kinderopvang, zorg en jeugdhulp nog beter maken. In dit project werken kinderopvang, scholen, gemeenten en alle voorzieningen voor jonge kinderen op Voorne-Putten samen om eerder en beter steun te bieden aan kinderen en ouders die wat extra’s nodig hebben. Wij nemen uiteraard actief deel aan dit project. Speciale aandacht voor deze ouders en kinderen draagt bij aan de kwaliteit van onze opvang. Efficiëntie bedrijfsvoering We werken continu aan modernisering van onze systemen. Dat brengt naast meer mogelijkheden in onze bedrijfsvoering ook een hogere efficiëntie met zich mee, waardoor we beter aan de wensen van onze klanten kunnen voldoen. Met deze plannen zien we het jaar 2021 vol vertrouwen tegemoet! 15 Jaarverslag 2020

Kinderkoepel Christiaan Huygensweg 38F 3225 LD Hellevoetsluis 0181 - 325 049 www.kinderkoepel.nl

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. Inhoudsopgave - voorwoord
 3. 3
 4. 2020 in het kort - infographic
 5. 5
 6. Terugblik 2020 - deel 1
 7. 7
 8. Terugblik 2020 - deel 2
 9. 9
 10. Bijzonderheden in 2020 - deel 1
 11. 11
 12. Bijzonderheden in 2020 - deel 2
 13. 13
 14. Kinderkoepel in 2021
 15. 15
 16. Achterzijde Jaarverslag Kinderkoepel
Home


You need flash player to view this online publication