0

“CONTACT” Clubblad Motor- en Autoclub “DE ZEEUWEN” dé motor- en autoclub van Zeeland Jaargang 65, nummer 5 / oktober 2017 REDACTIE: JOLSTRAAT 7, 4401 JC YERSEKE 2

Onze eerstvolgende rit is de Herfstrit op 28 oktober Deze unieke rit wordt gereden in het mooie Zeeuws-Vlaanderen. We hebben bewust een dag uitgekozen dat er geen tol hoeft te worden betaald voor de Westerscheldetunnel. Dus kom allemaal!! Inschrijven en start tussen 13.30-14.00 uur bij onze nieuwe sponsor, Autobedrijf van Putten, Handelspoort 8, Terneuzen. 3

CONTACT Cluborgaan van Motor- en Autoclub “De Zeeuwe Opgericht 27 juni 1950 www.macdezeeuwen.nl 65e jaargang, nummer 5 / oktober 2017 VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE Terwijl ik dit schrijf is het nog heerlijk nazomerweer. Maar toch gaan we naar de herfst. De zomer is voorbij gevlogen, zo ook de ritten die we al hebben gehad. Op de laatste zaterdag van oktober kunnen we gratis door de tunnel om deel te nemen aan de Herfstrit. Antoine Baert en Marian Christiaans, als uitzetters, en Willem en Arda Olie, als controleurs, zijn al druk bezig geweest. Hun kennende, ligt die rit die ze ons voor gaan schotelen al klaar. Ik ben benieuwd naar de Zeeuws Vlaamse wegen die we gaan berijden en de route en foefen die ze nu weer hebben bedacht Zo zachtjes aan gaan we ons bezighouden met de Rittenkalender 2018. Fijn dat we dit met de 3 Zeeuwse clubs en AMC Rockanje samen kunnen doen, zodat u in de gelegenheid bent om deel te nemen aan alle ritten. Tevens wordt er rekening mee gehouden dat een aantal deelnemers het niet prettig vindt in het donker te rijden. Het aanbod zal dan ook voor elk wat wils worden. Zonder adverteerders is een clubblad niet mogelijk. Denk aan hen, wanneer u uw aankopen doet. Zij stellen dit zeer op prijs! 4

Het is de bedoeling dat het volgende clubblad half december zal verschijnen. U weet het: bij publicatie van uw bijdrage ontvangt u een bon voor een gratis deelname aan een rit! Als u een verslag van een rit heeft, een leuk verhaal of een foto, stuurt u dit dan a.u.b. naar: redactie@macdezeeuwen.nl. Ik wens u veel leesplezier. Sylvia van Stee. 5

WITTE RAAFRIT 2017 NABESCHOUWING VAN DE UITZETTERS INLEIDING Met een goed gevoel kijken wij terug op deze rit. Een nagenoeg foutloze rit, die helaas werd ontsierd door het weghalen van verkeersborden. Ondanks dat het voor een avond een wat lange rit is geworden, bleek de rit toch goed te rijden en veel deelnemers kwamen zelfs te vroeg binnen. Iedereen is daarbij langs de Geheime Tijdcontrole gekomen en is daarna ook gefinisht. De belangrijkste opdracht voor uitzetters is daarmee vervuld. In deze nabeschouwing besteden we aandacht aan de situatie met betrekking tot de verkeersborden en vervolgens gaan we in op 2 vragen na afloop van de rit door zowel A-klassers als C-klassers. ALGEMEEN Zoals velen weten, rijd ik vlak voor de eerste deelnemer de route nog een keer om te bezien of alle routecontroles nog op de goede plaats staan. Niets is zo vervelend voor zowel de uitzetters als de deelnemers als routecontroles met herstelopdrachten zijn weggehaald. De deelnemers gaan zwerven en beleven zo een minder plezierige avond. Ook bij deze rit moest ik in de polder constateren dat een routecontrole (19) was verdwenen, gelukkig kon ik dat nog herstellen en had niemand er last van. Wat ons in zo een 45 jaren ritten uitzetten nog nooit was overkomen, gebeurde in deze rit. Tijdens het narijden van de route stelde ik vast dat na Sluis de Piet alles nog zo was, zoals het al weken het geval was. Wat schetst mijn verbazing dat ik nog geen 10 minuten later door Antoine Baert, de eerste deelnemer vanwege de bingo, werd gebeld dat hij een routecontrole 10 vond aan de linkerkant van de weg in de berm. Had men na mijn passage een paarminuten daarvoor het verkeersbord aanduidende eenrichtingsweg weggehaald. Iets later in de rit had men ook aan de andere zijde het rode verkeersbord met de witte balk weggehaald. Dit waren geen verkeersborden die de uitzetters hadden 6

geplaatst, maar verkeersborden die er al weken stonden. Antoine heeft vervolgens de routecontrole 10 maar in de berm geplaatst omdat er geen paal was om aan te bevestigen. Voor de zekerheid hebben we deze routecontrole 10 maar geneutraliseerd. Voor een uitzetter en de deelnemers is het dan plezierig dat een bestuurslid als eerste deelnemer vertrekt, zodat de overige deelnemers geen last hebben van onverwachtse gebeurtenissen. Wij kunnen ons voorstellen dat u met verbazing de routeopdracht met betrekking tot de eenrichtingsweg en later de uitleg heeft gelezen. Nu weet u wat er is gebeurd. A-KLASSE Na afloop kregen wij 2 vragen. De eerste betrof de opdracht ‘voor overweg weg passeren’. Een van de deelnemers vond dat er sprake was van een volgorde probleem met betrekking tot de weg en de overweg. Dit is niet zo omdat er pas sprake is van een volgordeprobleem als het woord ‘en’ in de routeopdracht wordt gebruikt en dat was hier niet het geval. Een tweede vraag betreft artikel 3.b. van het Bijzonder Reglement, waarin staat dat afbeeldingen van verkeersborden als officieel geplaatste verkeersborden dienen te worden beschouwd. Volgens betrokkene was de afbeelding van de wegwijzer met de tekst Schoonhoven een verkeersbord. Wegwijzers staan weliswaar in het RVV, maar behoren tot de bewegwijzering. Dit laatste wordt bevestigd door een Uitspraak van de Reglementencommissie van augustus 2005 (groene boekje) waarin staat dat bewegwijzeringsborden geen verkeersborden in de zin van het routebeschrijvingsreglement zijn. In artikel 8.a.2. van het DRR staat dat afbeeldingen van richtingborden en verkeerspaddestoelen niet als oriënteringspunt mogen worden gebruikt. 7

8

Er zijn 2 opdrachten in de A-klasse die door bijna iedereen fout zijn gedaan. Te weten: voor dijk R en de opeenvolgende opdracht aanhoudend 1e weg L gevolgd door weg passeren. Voor dijk R In artikel 9.a. van het DRR staat toch heel duidelijk dat bij het gebruik van het voorzetsel ’voor’, het oriënteringspunt zich GEHEEL in de voor-positie moet bevinden. De dijk bevond zich ook in de bij- en de na-positie en dan kan de opdracht niet worden uitgevoerd. Bij het gebruik van het voorzetsel ‘na‘ geldt iets analoogs, namelijk dat het oriënteringspunt zich GEHEEL in de na-positie moet bevinden. Bij het gebruik van het voorzetsel ‘bij’ daarentegen dient het oriënteringspunt zich GEHEEL of GEDEELTELIJK in de bij-positie te bevinden. Aanhoudend 1e weg L gevolgd door weg passeren. Indien u 2 keer de aanhoudend opdracht heeft uitgevoerd dan komt de vraag kan ik met de volgende opdracht beginnen. Dat hangt dan af waar de oriënteringspunten van de aanhoudend opdracht en de passeeropdracht zich bevinden. Het oriënteringspunt dat u het eerste bereikt, bepaalt welke opdracht u kunt uitvoeren. In dit geval bereikte u de weg naar links (van aanhoudend 1e weg L) eerder dan de weg voor u (van weg passeren). Vanwege het eerder bereiken van het oriënteringspunt van de aanhoudend opdracht gaat u door met de aanhoudend opdracht. C-KLASSE Een deelnemer in de C-klasse had wel heel precies naar routeopdracht 8 gekeken en geconstateerd dat dat de aanhalingstekens aan het eind van de tekst anders: “ in plaats van ” waren en had op grond van deze constatering de opdracht niet uitgevoerd. Op zich heel scherp, maar de eerste reactie is dan, maar dat maakt toch niets uit. Pas later komt het besef dat dit scherpe waarnemingsvermogen meer beloond had mogen 9

worden. Persoonlijk zijn wij geen voorstander van vallen met aanhalingstekens, maar het kan best zijn dat andere uitzetters daar anders over denken. Een tweede scherpe waarnemer maakte ons attent op het feit dat na het straatnaambord waar zowel Overhofweg als van Strienweg op voorkwam er daarna op een huis nog een straatnaambord met de naam van Strienweg voorkwam. Als uitzetters hadden wij dit gemist. De opdracht na “OVERHOFWEG” en “VAN STRIENWEG” kan niet worden uitgevoerd als beide namen op 1 straatnaambord voorkomen. Vanwege het gebruik van het woord ‘en’ in de routeopdracht moet de deelnemer eerst de tekst “OVERHOFWEG” geheel passeren en daarna op zoek gaan naar het opschrift “VAN STRIENWEG”. Vanwege het feit dat dit opschrift inderdaad nog kwam was de opdracht wel uitvoerbaar. Elders in dit clubblad treft u een artikel van Peter van Binnendijk aan, die uitgebreid ingaat op de gemaakte fouten in de C-klasse. Zoals gezegd kijken wij met veel voldoening terug op deze rit mede ingegeven door de veelal positieve reacties die wij na afloop hebben ontvangen. Cobie en John Terpstra 10

Witte Raafrit Uiteindelijk kwam alles toch weer op z’n pootjes terecht met ‘onze’ Witte Raafrit; na een jaar met twijfels of er nog wel een 2017-editie zou kunnen plaatsvinden kwam te elfder ure toch het verlossende woord: We konden gewoon weer terecht voor onze rit. Nieuwe mensen, nieuw elan en hopelijk het begin van een voor hun succesvol avontuur op ‘het Waterpark’ en voor ons hopelijk de garantie dat we er nog jaren terecht kunnen. We gaan het zien. Net zo vertrouwd als de startlocatie is inmiddels de “vaste” uitzetter John Terpstra. De ritten van John zijn voor mij altijd favoriet, gewoon omdat je weet dat ze tot in de perfectie zijn voorbereid en je in John een uitzetter treft die het reglement door en door kent zodat de kans op missers of ‘vreemde interpretaties’ van reglementsartikelen minimaal is. Zit hij er onverhoopt een keer naast doordat iets over het hoofd is gezien dan is een neutralisatie of correctie meestal snel doorgevoerd; heel wat anders dan de discussies met uitzetters die feitelijk hun eigen vondsten niet begrijpen maar toch niet willen toegeven dat ze ernaast zitten……… En voordat de hele rittensportwereld over me heen valt, daar bedoel ik niemand specifiek mee maar mocht u zich desondanks aangesproken voelen, krab uzelf eens achter de oren en ‘stop’ niets in uw rit, gejat of niet, wat u zelf niet goed begrijpt. Het voorkomt een berg frustraties en bovenal voorkomt het dat dezelfde opdracht door verschillende uitzetters telkens weer anders wordt uitgelegd. Ik denk dat dat laatste iets is waar werkelijk niémand tegen kan zijn………….. Tot zover de wat vroege Kerstboodschap van dit jaar. 11

Gelukkig is John een onverbeterlijke optimist want hij gelooft nog steeds in het lerend vermogen van de regelmatige deelnemers en dus laat hij bepaalde opdrachten (meestal ook al tot in detail besproken op de reglementsavond in Maart) herhaaldelijk terugkomen in zijn ritten. En zowaar, het lijkt zijn vruchten af te gaan werpen want het gemiddelde aantal fouten in deze Witte Raafrit was met een stuk of 7 al aanmerkelijk lager dan in bijv. de recente Paasrit of zijn ritten van vorig jaar. Zou het dan toch waar zijn dat de aanhouder wint we het niveau van de lokale rijders nog wat kunnen opkrikken ? Controleren of we écht beter worden kunnen we niet want landelijke krachtmetingen als een LCC zijn er niet meer maar als we in het Zeeuwse al eens zover mochten komen dat iedereen bij een reglementsrit daadwerkelijk kans op een ereplaats heeft, zouden we al een stuk meer 12

competitie in onze hobby hebben gebracht en daardoor misschien sommigen nog net wat fanatieker maken. En dat het kan, bleek maar weer eens in deze rit waar toch weer meerdere ex-B-klassers een prima notering scoorden. En die hadden pakweg 5 jaar geleden nog amper van een DRR-reglement gehoord, dus zo snel kan het gaan als je wilt leren. Een ander voordeel van de ritten van John is dat je verschoond blijft van puzzelopdrachten dus geen gezeur met dukdalven (sorry, Rinus), geen orienteringspunten aan stuurboord (sorry, Jaap) en ook geen discussie of een opschrift nu wel of niet op één ondergrond staat (sorry, Digny). Wél weer een opdracht “voor dijk R” terwijl de dijk aan de rechterzijde ‘terugloopt’ en zich dus ook gedeeltelijk in bij- en na-positie bevindt. John weet inmiddels dat wanneer hij deze opdracht in zijn rit stopt, hij ons tenminste een keer bij ons Pietje heeft want voor het derde jaar achter elkaar stonken we in deze val. Onverbeterlijk ! De rest van de rit ging ons gelukkig beter af, de bovenstaande misser bleek achteraf onze enige valkuil, en de opeenvolging van opdrachten bij De Meerkoet en vooral op het bedrijventerrein in Eindewege waren wat ons betreft de hoogtepunten van de avond . Een berg heen en weer gerijd in Eindewege maar in feite was de clou of je door had dat je de linker zijweg (nodig om uw aanhoudend opdracht te vervolgen) eerder bereikte dan de voorwaartse weg (nodig om te passeren in de opvolgende opdracht). Gezien het aantal deelnemers met slechts twee keer de RC A, waren dit er dus niet al te veel. Vanzelfsprekend was de vaste controle annex TC ook in deze opeenvolging van opdrachten gepositioneerd, hij mag zich tenslotte niet gaan vervelen! 13

14

Telkens wanneer je controleur Martin ziet, weet, vrees of vermoed je al dat je hem enkele keren zult passeren en ook deze rit was het niet anders. Drie keer passeerden we hem en evenzovele keren riep hij ontredderd uit dat hij echt geen herstelopdracht voor ons had. Niet dat we die nodig hadden maar het is ook een soort spelletje geworden om hem te vragen waarom hij er nu nog steeds staat of hoe vaak we nog moeten langskomen voordat hij eindelijk een opdracht voor ons heeft. Alle gekheid op een stokje, ik denk dat grote waardering op zijn plaats is voor Martin, die toch telkens een middag of avond opoffert om onze ritten mede mogelijk te maken. Petje af! Inhoudelijk ga ik in dit verslag verder niet terugkomen op de rit, dan had u zelf maar moeten meerijden! Bovendien, u kunt het allemaal in het reglement teruglezen  Laat ik volstaan met te zeggen dat wanneer u een leerzame rit wilt, u voortaan de ritten van John beter niét overslaat; alle reglementsartikelen komen aan bod zonder dat de moeilijkheidsgraad van de rit te hoog wordt (daarvoor zou ik nog wel eens bij hem in de leer moeten……..) Was er dan helemaal niets aan te merken op deze rit? Oh zeker wel: Een officieel verkeersbord aaanduidende Eenrichtingsweg wordt een kwartier voor aanvang van de rit weggehaald en maar liefst 6 rondes bingo na afloop (gaaaaaaap), maar of ik dat de uitzetter mag aanrekenen ………? Prima rit, John. Ik zie alweer uit naar de volgende! René van de Zande 15

Witte Raafrit 2017 A-klasse 1 Rene en Renate vd Zande 2 Willem en Afda Olie 3 Peter en Nicolette v Binnendijk 4 Rinus en Rosa Joosse 5 Antoine Baert en Marjan Christiaans 6 Bertus vd Horst (solo) 7 Rinus en Mattie Eversdijk 8 Rinus en Sylvia v Stee 9 Corand en Atelma v Strien 10 Jaap en Willy Leendertse 11 Rien Hermans en Piet Mathijssen (de heren) 13 Kees en Jannie de Jonge 14 Bram en Jo Wouters 15 Leo Wouters B-klasse: 1 Mina v Kruiningen en Riet Beerepoot C-klasse: 1 Bianca en Elly Potters 2 D. v Wijngaarden en Y. Clement 3 Els Koole en Saskia Plummen 4 Roel Schets en Katja Pieters 5 W. v Huizen en A. v Eenennaam 6 Bram Wouters en Francien Tange 7 Andre en Mart Wouters 8 Martin Kalsbeek en Mirjam v Wijk (1e VG) 9 J. en M. Verhage 10 Erica en Vernom Wessel 11 Janthilda v Koeveringe en Andrien Teunis 12 Flipke en Ron de Buk 13 Enrico en Cyntia Visser (2e VG) 14 Ad en Jeroen Mertens (3e VG) Wissenkerke Hellevoetsluis Heinkenszand Goes Terneuzen Harderwijk Kapelle Yerseke Rockanje s-Gravenpolder Utrecht 12 Jaantje Mathijssen en Rietje Hermans (de dames) Ossendrecht Heinkenszand Oost-Souburg Vlissingen Kruiningen Vlissingen Tholen Middelburg Koudekerke Koudekerke Middelburg Oost-Souburg Koudekerke Zoutelande Middelburg Oostdijk Vlissingen H. Ido Ambacht Knegsel 15 Petra v Eekelen en Cinja Willeboordse (4e VG) Roosendaal 16 Sharona v Beelen en Karin Hoorweg (5e VG) 17 Bianca Eckhardt en Carine Overbeek (6e VG) Katwijk Oost-Souburg VG = Gast Vakantiepark Veerse Meer 10 aug 2017 Str.pnt. Club.pnt. 50 49 48 47 46 44 152 155 196 207 212 217 228 250 261 286 315 336 380 408 306 184 194 210 267 276 300 300 353 379 401 404 437 450 452 480 498 510 45 44 43 42 41 40 39 38 50 50 49 48 47 46 16

Waar gaan we de fout in? Na de rit kijk je snel welke fouten je hebt gemaakt, maar hoe zit het met de rest. Waar worden de meeste fouten gemaakt. We hebben deze keer gekeken naar verrichtingen in de C-klasse tijdens de WITTE RAAF rit. Vooral goed lezen Het loont de tijd, om de opdrachten te lezen en ook letterlijk te nemen. Maar ook stil te staan bij teksten die als oriënteringspunt dienen.  Van de 17 deelnemers hadden 11 de eerste opdracht: 1. voor “INRIT” L fout. Op het uitgereikte opdrachtenformulier stond dat borden met de tekst INRIT als niet aanwezig moesten worden beschouwd. (Zo is ook in ons reglement bepaald dat doodlopende wegen niet aanwezig zijn.) Dat betekent dat je die opdracht niet kunt uitvoeren.  Door rechtdoor te rijden ging 70% in de fout bij opdracht 8. na “SLUIS DE PIET” 1e weg R. Buiten deze tekst stonden er ook pijlen op het bord, maar dat zijn geen leestekens en hoeven niet in de opdracht te worden vermeld. Dus uitvoeren door rechtsaf te gaan.  Meer dan de helft kreeg strafpunten bij opdracht 19. Na “100 m” VRW R. Om een oriënteringspunt als tekst waar te nemen moet deze in de routeopdracht in hoofdletters en tussen aanhalingstekens vermeld staan. In dit geval dus ook de M.  Opdracht 36 werd door 70% niet doorzien. 36. Na “I5O M” L. De cijfer 1 was hoofdletter i en cijfer 0 was letter O. Persoonlijk vind ik dit een flauwe foef. Ik heb wel een paar keer moeten kijken naar zowel de opdracht als de uitleg voordat ik het onderscheid kon maken. Natuurlijk 17

zal dat ook aan mij liggen, maar begrijpelijk dat velen dit niet hebben gezien.  9 van de 17 zagen bij opdracht 41 de typefout over het hoofd van de vierspong ipv viersprong. Top 3 Bekijken we alle verkeerde bewegingen van de deelnemers dan zien we wat men het moeilijkste vond. Op de derde plaats: Iedereen zocht natuurlijk naar het bordje met opschrift “WITTE RAAF” bij opdracht 31. Voor 76 % van de deelnemers werd de meest doorgaande weg op de dijk daarbij gemist. Op de tweede plaats: Bijna bij het einde, opdracht 52. na 3e oranje en witte vlag R. De vlaggen zijn niet uitsluitend oranje en wit, er staan ook zwarte en groene letters op de vlaggen. Absolute topper : opdracht 6. Na 7e pijl asfaltweg R. Iedereen had deze fout. Het zijn slechts pijlpunten en geen volledige pijlen. Weten we nu dan eindelijk waar we steeds de fout in gaan? Dat lijkt onmogelijk. Volgende keer tuinen we zo weer in dezelfde soort foefen als we niet uitkijken. Tenzij….., ja tenzij we dit benaderen als leermomenten. En hoeveel leermomenten er ook zijn tijdens een rit; het belangrijkste is dat je plezier beleeft aan het rijden van een rit. En daar hebben de uitzetters Cobie en John Terpstra wel voor gezorgd!! Nicolette en Peter van Binnendijk 18

19

Ik geef “de Pen” aan Antoine Baert In het vorige clubblad was het nog een verrassing aan wie Willem (want zo mogen we hem noemen) de pen zou doorgeven. Voor de controle van onze herfstrit in juni kwamen Willem en Arda zoals ondertussen gebruikelijk een dagje naar Zeeuws Vlaanderen. Hier kwam Willem met de vraag….kan ik jou strikken voor “De pen” in ons clubblad. Nou kan ik tegen mijn mentor zo maar geen NEE zeggen. Wie ben ik…. Ik ben geboren in 1958 in Koewacht midden in de polder. Na “mijn vorig leven” zoals ik dat zelf altijd zeg, ben ik sinds 2007 samen met Marjan en Michelle en wij wonen in Terneuzen. In de eerste jaren dat we samen puzzelritten reden ging Michelle ook vaak mee maar ze is nu 16 en heeft ondertussen andere prioriteiten. Wat voor werk doe ik….. Na mijn middelbare school nog een tijdje met heel veel plezier als tractorchauffeur gewerkt bij een loonbedrijf met dezelfde achternaam. Na de militaire dienst ben ik in het bankwezen terecht gekomen en hier werk is dus al ruim 38 jaar waarvan nu al ruim 35 jaar bij ABN AMRO. Ik heb alle facetten van het particuliere bankbedrijf gedaan. De eerste jaren in Zeeuws Vlaanderen veelal Belgische klanten geadviseerd die met couponekes en zakken vol zwarte Belgische franken naar Nederland kwamen. Hierna me verder gespecialiseerd in het particulier advies. Na vele reorganisaties ben ik nog steeds van de partij en doe ik nu 21

22

hypotheekadvies op kantoor in heel Zeeland en via de webcam door heel Nederland. (zelfs op zaterdag en zondag) Wat doe ik graag in mijn vrije tijd…. Ik heb vele jaren gevoetbald bij VV Koewacht een zondag vierdeklasser. Toen ik voorbij de 40 iets vaker geblesseerd was, adviseerde mijn toenmalige baas dat ik maar beter kon gaan dammen of schaken. Ik heb toen mijn kicksen maar in de beroemde wilgen gehangen. Ik doe ook graag activiteiten die veel volk op de been brengen. Ik fiets ieder jaar de landelijke The Ride for the Roses samen met mijn 2 broers en heb 2 keer de kustmarathon gewandeld. Verder ga ik ook graag naar het stadion om naar het Nederlands elftal(in betere tijden) te kijken. En voor 15 oktober heb ik kaarten voor het concert van The Rolling Stones. Oude mannen kijken en luisteren naar oude mannen. EN uiteraard rijden wij zoveel mogen puzzelritten. Wij zijn er redelijk verslaafd aan geworden en we proberen aan alle ritten van de 3 Zeeuwse clubs en Rockanje mee te doen. Wanneer heb voor het eerst een rit gereden……. Dit moet ongeveer in 1978 zijn geweest. Ik heb toen met vrienden een paar keer puzzelritten bij bedrijven gereden en ook een paar keer de nacht van Zaamslag. Ik vond dit heel leuk maar daar is het verder bij gebleven. Ik liep toen liever in de groene weide tussen de witte lijnen. Maaaar vele jaren later… kerst 2008 na 3 dagen eten en drinken, wisten we ff niet wat te doen. Dus zat Marjan op internet te zoeken wat er te doen was in de buurt. Er is een puzzelrit in Walcheren zei ze, zou je dat leuk vinden?? Nou dat had ik dus vroeger al eens gedaan en daar had ik wel zin. Dus wij naar café Juliana in Biggekerke of all places. Een oud café, een ruime gemiddelde leeftijd en na de rit gingen ze nog bingo spelen ook!!!! De rit vonden we best leuk en we waren 7e of zo geworden van de 15. Toch met een apart gevoel naar huis. Het volgend jaar 4 ritten gereden. Daarna steeds meer en kwamen we Peter en Nicolette, Ronald Luteijn en Rinus en Rosa tegen met wie we altijd streden om de beste plaats. In de eerste jaren veel uitleg gekregen van Rene. Je kon aan deze man zien dat hij niet zo graag bingo speelde en liever vertelde over de rit. En ja…nu lopen we zelf bingokaarten rond te verkopen. We rijden nu veel ritten en ik zet nu samen met Marjan voor de 4e keer de “Herfstrit” uit in Zeeuws Vlaanderen. Door het uitzetten van een rit leer ook je ook meer van de rittensport. Je kijkt op andere manier naar situaties. Na alles in elkaar 23

gezet te hebben komt mijn mentor Willem Olie met Arda op visite om de rit na te rijden. We hebben altijd prima discussies om zo een leuke rit in elkaar te zetten. Wat ik verder nog kwijt wil………. Ik hoop nog jaren verder te gaan met deze leuke hobby. Het is een strijd tussen de uitzetter en de rijders. We maken allemaal fouten en er mag best kritiek zijn maar wel altijd met volledig respect voor elkaar want er wordt veel vrije tijd in gestoken. En daar moeten we allemaal dankbaar voor zijn!! Ik geef de pen nu verder aan Anita Tilroe. Dit is een energieke B-klasser waarvan we hopen dat ze snel de aansluiting met de A-klasse kan gaan maken. 24

25

26

Tussenstand Clubkampioenschap 2017 Clubkampioenschap 2017 Klassering: Naam: A-klasse: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 B-klasse: 1 2 3 C-klasse: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 R. v.d. Zande J. Terpstra W. Olie R. van Stee P. van Binnendijk R. Eversdijk A. Baert J. Leendertse R. Joosse C. van Strien L. Wouters A. Wouters R. Hermans (heren) P. de Bakker D. Sinke J. Matthijssen (dames) A. Kloos K. Fraanje N. de Kok B. Tilroe R. Beerepoot H. Meijvogel B. Potters H. de Bruijn W. van Huizen H. Puik A. Houterman J. Brouwer R. de Buck R. Sabandar D. van Wijngaarden N. Hoekman S. Plummen E. van der Meer V. Vogels 46 44 27 17 27 25 5 10 28 26 apr apr mei juni aug okt dec 50 50 49 49 41 45 45 46 43 43 44 47 48 42 38 48 47 41 49 44 42 49 40 49 35 40 36 38 46 37 39 42 39 50 49 49 50 50 49 50 49 48 50 47 49 46 47 48 50 48 49 45 45 44 44 49 50 43 47 46 48 45 49 50 45 47 46 44 48 48 50 49 48 47 49 44 46 41 43 40 37 38 45 39 50 49 48 49 49 45 46 47 42 41 39 44 40 43 50 49 49 44 48 45 46 42 47 43 38 39 41 40 Totaal: 200 196 191 188 187 186 184 183 177 177 173 168 162 152 134 79 76 42 39 50 199 198 48 50 47 46 49 198 195 187 144 143 138 137 132 49 48 48 46 44

Rittenkalender 2017 MAC “De Bevelanden” 18 maart 25 mei 17 juni 19 juli 2 augustus 7 oktober 28 oktober Lenterit Uitzetter: Rinus en Sylvia van Stee Hemelvaartrit * Uitzetter: Rinus en Mattie Eversdijk Zomerrit Uitzetter: Digny en Michel Sinke Colijnse Puzzelrit Uitzetter: Rinus en Rosa Joosse Wissenkerkserit Uitzetter: Rinus Eversdijk en Kees Fraanje 13e Piet Vogelaarrit Uitzetter: Digny en Michel Sinke Herfstrit * Uitzetter: Antoine Baert en Marian Christiaans 4 november 13e Schaal- en Schelpdierenrit Uitzetter: Jaap en Willy Leendertse Heinkenszand Kapelle Heinkenszand Colijnsplaat Wissenkerke Goes Terneuzen Vlake / Yerseke * Deze ritten worden georganiseerd door onze zusterclub MAC “De Zeeuwen”, maar tellen ook mee voor het clubkampioenschap van MAC “De Bevelanden”. 28

Rittenkalender 2017 MAC “Tholen” Informatie over deze ritten tel. 0113 - 576900. email: info@mactholen.nl Er wordt gestart vanaf 19.30 uur bij Sport- en Gemeenschapscentrum “De Meulvliet”, Zoekweg 1, Tholen. Let op de website: www.mactholen.nl 11/03 Willy Leendertse 15/04 03/06 02/09 Meulvlietrit Bon Giorno/’t Wienuusrit Stelhoekrit Van’t Hof Aluminiumrit 14/10(middag)Najaarsrit Jaap en Rinus en Sylvia van Stee Kees Droogers Willem en Arda Olie Piet Mathijssen/Rien Hermans 25/11 15.30 Woonboulevardrit + feestavond Rinus en Rosa Joosse “De Meulvliet” is als volgt te bereiken: A58 vanaf Vlissingen: afslag 31 Rilland / Tholen, volg borden Ri Tholen. Na de Oesterdam voor verkeerslichten R (Postweg), 1e weg L (Eweg), einde weg R (Molenvlietsedijk]. Na ± 400meter R (Zoekweg) komt u bij “De Meulvliet”. Rittenkalender 2017 AMC “Rockanje” www.amc-rockanje.nl Inlichtingen: Tel.: 0181 - 451818 of 0181 - 401861 Inschrijven van 19.00 - 20.00 uur in het clubgebouw van de schietvereniging “Rockanje”, Duinrand 16 te Rockanje. Krokusrit Jan Tukrit Bloesemrit Zomerrit 4 maart 8 april 13 mei 1 juli Nazomerrit Chrysantenrit Wijnrit Boutrit 29 26 augustus 30 september 11 november 16 december

Rittenkalender 2017 M.A.C. “De Zeeuwen”: Algemene Ledenvergadering Reglementavond Paasrit Uitzetter: John en Cobie Terpstra Oranjerit Uitzetter: Bram en Leo Wouters Hemelvaartrit Uitzetter: Rinus en Mattie Eversdijk Pinksterrit Uitzetter: Peter en Nicolette v.Binnendijk Witte Raafrit Uitetter: John en Cobie Terpstra Herfstrit Uitetter: Antoine Baert en Marian Christiaans Kerstrit Uitetter: Wie-o-wie? Wolphaartsdijk De Meerkoet ’s Heer Abtskerke Dorpshuis Versvliet” Heinkenszand “De Stenge” Start: Vlissingen Kapelle HRC “De Zwaan” Heinkenszand “De Stenge” Arnemuiden Eetcafé “De Witte Raaf”?? Terneuzen “Garage van Putten” Biggekerke Café “Juliana” zaterdag 28 oktober dinsdag 26 december zaterdag 25 februari programma vanaf 16.00 uur vrijdag 10 maart maandag 17 april 19.30 uur 13.30 -14.00 uur Start 13.45 uur donderdag 27 april 13.30 -14.00 uur Start 13.45 uur donderdag 25 mei maandag 5 juni donderdag 10 aug. 18.30 -19.00 uur Start 18.45 uur 18.30 -19.00 uur Start 18.45 uur 18.30 -19.00 uur Start 18.45 uur 13.30 -14.00 uur Start 13.45 uur 13.00 -13.30 uur Start 13.15 uur Kunt u bij een rit niet aanwezig zijn, dan is het misschien wel leuk die rit te controleren. Dat is best interessant, u ziet een rit van een heel andere kant! 30

M.A.C. "De Zeeuwen" is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuidwest Nederland, onder nummer 40309858. Het bestuur: e-mail voltallig bestuur: bestuur@macdezeeuwen.nl Rinus van Stee Jolstraat 7, 4401 JC Yerseke Tel.: 0113 - 576900 e-mail: voorzitter@macdezeeuwen.nl René van de Zande Dorpsweg 2, 4491 EK Wissenkerke Tel.: 0113 - 372633 e-mail: secretaris@macdezeeuwen.nl Rinus van Stee Jolstraat 7, 4401 JC Yerseke Tel.: 0113 - 576900 e-mail: penningmeester@macdezeeuwen.nl Leo Wouters Vredehoflaan 268, 4382 CJ Vlissingen Tel.: 0118 - 470313 e-mail: pr@macdezeeuwen.nl Peter van Binnendijk Guldenroedestraat 21, 4451 LP Heinkenszand Tel.: 0113 - 561314 Antoine Baert Oude Vaart 103, 4537 CE Terneuzen Tel.: 0115 - 615668 Sylvia van Stee Jolstraat 7, 4401 JC Yerseke e-mail: redactie@macdezeeuwen.nl ERELEDEN: C. Bode † en S. Jongepier Clubkampioenen 2016: A-klasse: B-klasse: C-klasse: equipe René van de Zande en Renate Huffenreuter equipe Peter en Nicolette van Binnendijk equipe Arnoud en Silvia Kloos 31 Voorzitter Secretaris Penningmeester Public Relations Lid Lid Redactie Clubblad

32

Ford Garage Van Putten – Goes – Terneuzen – Hulst - Vlissingen

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
Home


You need flash player to view this online publication