0

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 33e jaargang februari 2018

Al 20 jaar uw haar onze zorg • Kleurenanalyse voor een passende haarkleur • Iedere woensdagmiddag kinderen knippen € 12,50 • Stempelkaart voor kortingen • Make-up • Gelpolish voor stevige nagels • Haaraccessoires en meer... De Finne 2, Mantgum Tel. (058) 250 15 75 Zie voor openingstijden www.kappershuis.nl studio Fitaal sinds 1994 YOGA PILATES BODYFLOW 5, 10 of 20 LESSENKAART STOELSHIATSU, YOGA- EN ONTSPANNINGSMASSAGE Master Jansenstrjitte 27 9022 AM Mantgum 06-42012203 www.studiofitaal.nl

INHOUDSOPGAVE Van de hoofdredacteur Oliebollen!! Nieuws van de Gielguorde Tusken Tsjerke en Kroech 2018 Filmhuis Mantgum Van griep naar lymfeklierkanker... Krystfeest yn Weidum: ‘Hasto my net sjoen?’ Nieuws uit de Mariakerk Jeugd Sponsor Actie Poiesz WWC Nieuws van de Cultuurcommissie Poiesz Jeugd Sponsoractie 2018 Jacob Klaver 3 5 7 7 9 10 14 17 19 20 21 Verenigingen 23 Activiteiten 24 AED aanwezig 24 Weekagenda 25 Instellingen 26 Uit de schatkamers van de muziek Korfbalvereniging WWC zoekt trainer/coach Under de Toer Samenvatting jaarvergadering Merke Commissie Mantgum Duorsum Mantgum Afmetingen advertenties 27 29 31 39 41 48 Politie 48 Colofon FOTO VOORKANT OMSLAG Wylgeteannen fandelje oan de kant fan de Mantgumerfeart by it spoor Het volgende nummer verschijnt voor 1 maart 2018. Kopij s.v.p. inleveren voor 15 februari 2018: mandeguod@gmail.com foto: Willy van Assen www.mantgum.com Mandeguod 1 48

2 Mandeguod

Van de hoofdredacteur Met de jaarwisseling was het zover. Voor de derde keer ben ik onvrijwillig Leeuwarder. De eerste keer was in augustus 1947. Toen geschiedde het in de Dokkumerstraat 18 dat er een kindeke geboren werd en we noemen hem Bram. Overleven werd moeilijk voor Brammetje. Volgens overlevering was ik zo klein en kwetsbaar dat een volwassene mij op één hand kon dragen. Eigenlijk moest ik in een couveuse, maar die waren er in Leeuwarden niet. Maar de natuur had het goed met mij voor en creëerde een van de warmste zomers ooit. Trump zou zeggen: ”U heeft nog nooit zo’n grote couveuse gezien”. Pa was machinist bij het spoor en machinisten werden destijds vaak overgeplaatst. Zo verhuisde ik als tweejarige naar Zwolle. Nieuwe overplaatsingen leidden tot nieuwe verhuizingen, tot ik op mijn dertiende in Den Haag woonde met mijn ouders en vijf broers en zussen. Dat zou zo blijven, omdat pa door zijn dienstjaren niet meer overgeplaatst werd. Dat liep anders. In een nacht in juni 1961 werd aangebeld door twee hoge spoormannen. Pa was tijdens zijn nachtdienst verongelukt. Hij zag de botsing aankomen en sprong uit de locomotief. Maar die viel precies de kant op waar hij was gesprongen zodat hij eronder kwam. Dat kon zelfs mijn pa niet aan. Ma was radeloos. Wat moest ze met zes kinderen alleen in Den Haag? Ze besloot onmiddellijk terug naar Leeuwarden te gaan, waar de familie woonde. Zonder afscheid van vriendjes, klasgenootjes, leraren etc. vertrokken we de volgende dag naar Leeuwarden. Daar woonden we, tot we een huis hadden, verspreid over de familie. Dat zou ruim een jaar duren. Voor de tweede keer werd ik onvrijwillig Leeuwarder. Ik ging langeafstandsritten fietsen, werd in 1965 Nederlands kampioen langeafstand fietsen, ging wedstrijden fietsen en schaatsen en reed superlange afstandsritten die me door heel Europa brachten. Bij de schaatstraining trof ik mijn levensmaatje Gonnie. We trouwden, waarna we onze sportieve activiteiten gezamenlijk voortzetten. Bij een trainingsrit in 1977 zagen we in Mantgum in aanbouw zijnde huizen aan de Gibbeflecht. Wij kochten zo’n huis en verhuisden in 1978 naar Mantgum (toen nog Gemeente Baarderadiel) en beleefden daar dé winter van 1979. Gonnie overleed plotseling in 1995 en ik woon nu naar tevredenheid veertig jaar in het kleinschalige Mantgum. Maar ik ben voor de derde keer onvrijwillig Leeuwarder geworden. We kunnen blijkbaar niet zonder elkaar, Leeuwarden en ik. Ik ben benieuwd wat onze gezamenlijke toekomst ons brengt. Bram Brouwer Mandeguod 3

4 Mandeguod

Oliebollen!! Op oudejaarsdag hebben leden van kaatsvereniging Jacob Klaver en korfbalvereniging WWC weer de handen ineen geslagen om zoals elk jaar weer heerlijke oliebollen te bakken! Al vroeg in de ochtend waren de leden van beide verenigingen druk in de weer om oliebollen te bakken. Zoals altijd brengen we de oliebollen weer rond in Mantgum, Wiuwert en Britswert. Voor 10 uur konden de inwoners van Wiuwert/Britswert en een aantal inwoners van Mantgum al genieten van deze oliebollen. Rond 10 uur begon het in de Wjukken ook gezellig druk te worden door de mensen die de oliebollen zelf kwamen ophalen. Tussen de middag konden de bakkers even bijkomen en stond er chinees voor hen klaar. Na het middageten konden ook de laatste oliebollen gebakken worden zodat we ook deze oliebollen bij de inwoners van Mantgum konden bezorgen. Beide verenigingen hebben door deze actie € 380,- in hun clubkas erbij gekregen. Dit is weer een fantastisch bedrag dat beide verenigingen goed kunnen gebruiken. Wij willen graag de oliebollenbakkers, rondbrengers, opruimers en alle andere vrijwilligers bedanken voor de hulp. Ook willen we iedereen die weer oliebollen hebben besteld bedanken voor de bijdrage!! Tot volgend jaar!! KF Jacob Klaver en KV WWC Mandeguod 5

6 Mandeguod

Nieuws van de Gielguorde Hierbij vermeld de opbrengst van de lotenverkoop van Jantje Beton ten behoeve van de financiering van het opknappen van het schoolplein. Er zijn door 396 personen 687 loten afgenomen. Hierdoor heeft de Oudercommissie van De Gielguorde € 1.030,50 mogen ontvangen van Jantje Beton. Heeft u ook loten gekocht? Uw lotnummer(s) kunt u vinden op uw bankafschrift eind oktober/begin november 2017. Op www.jantjebeton.nl kunt u de uitslag van deze loterij vinden. Iedereen die heeft bijgedragen aan deze loterij willen wij hiervoor hartelijk danken! Roelf Vogelzang Penningmeester Oudercommissie De Gielguorde Tusken Tsjerke en Kroech 2018 By it gearstallen fan it program hawwe wy te krijen krigen mei wat tsjinslach: minsken dy't al tasein hiene om in bydrage te leverjen foar ien fan'e rûtes hawwe ôfsein en oare ûnderdielen binne wy noch net wis fan. Mei oare wurden, pas yn it maartnûmer fan Mandeguod hoopje wy jimme de ferskillende programûnderdielen melde te kinnen en dus ek de dêrby hearende rûtes. Wol hawwe wy de meiwurking tasein krigen fan Evelien Storm, yn Mantgum grif noch wol bekend, dy't mei har fêste gitarist it neiprogram fersoargje sil yn'e Wjukken, dus nei 22.00 oere, wy binne hjir tige bliid mei! Foar dejingen dy't harren opjûn hawwe foar it itensieden op 7 april hawwe wy op woansdei 7 febrewaris, de jûns om acht oere in "ynformaasjemomint" yn 'e Wjukken. Wa't ús ek skewiele wol by it itensieden is dan ek fan herte wolkom! It bestjoer fan Frisia1874 Mandeguod 7

8 Mandeguod

Filmhuis Mantgum DE FILM NIGHT MET ALS THEMA: SCANDINAVISCH (ook leuk als cadeau!) met heerlijk eten verzorgd door Roelof’s catering uit Weidum Op vrijdag 2 februari draaien wij de film The Danish Girl (2015), inloop 18.00 uur. Verenigd Koninkrijk / Verenigde Staten / Duitsland / Denemarken / België Drama / Romantiek, 119 minuten geregisseerd door Tom Hooper met Eddie Redmayne, Alicia Vikander en Amber Heard De jaren 20. De Deense kunstenaar Einar Wegener (Eddie Redmayne) wordt door zijn vrouw Gerda benaderd om in vrouwenkleren te poseren wanneer een van haar modellen niet aanwezig is. Zodra het schilderij beroemd begint te worden begint de man zich steeds vaker als vrouw te kleden en noemt zich Lili Elbe. Lili Elbe begint aan een reis om zichzelf door middel van operaties helemaal te veranderen in een vrouw, een beslissing die een grote impact op hun leven heeft. Wilt u ook gezellig tafelen met een drankje, heerlijk eten van onze inmiddels bekende huiskok én een mooie film, dan kan dat bij ons. Entrée: € 24,- p.p. Opgeven kan nu al! Uiterlijke datum is 30 januari. Bij opgave gaan wij er vanuit dat u komt in verband met de gemaakte kosten. Met filmgroet van de filmhuis crew. Mandeguod 9

Van griep naar lymfeklierkanker… Hallo, wij zijn Esther (29 jaar), Thiadrik (31 jaar), Codi en Kiano van Wieren en wonen nu ongeveer 3,5 jaar in Mantgum op de Gibbeflecht 34. Vroeger noemden ze het ook wel de oude Amstelkade. Thiadrik is de zoon van Gerard en Gea van Wieren die op ’t Bosk 4 wonen, naast de familie Fopma. Jullie hebben ons vast wel eens in het dorp gezien, kennen ons persoonlijk of van gezicht. Ik (Esther) zit sinds begin januari 2017 bij de Merke Commissie en ik neem straks het stokje als penningmeester over. We schrijven dit stukje omdat het voor ons best wel belangrijk is dat het hele dorp er van weet. Codi is ziek, heel erg ziek. Codi is nu 3,5 jaar en waarschijnlijk zijn jullie hem regelmatig tegengekomen in de Poiesz met pake, beppe of met ons, op de peuter- of kinderopvang of gewoon op zijn fietsje in het dorp. Op 19 december j.l. zijn we bij de huisarts geweest omdat Codi na 10 dagen nog steeds grieperig was. Daarnaast was hij ook flink kortademig. Eerst dachten ze dat hij astma had omdat dat bij mijn biologische familie (ik ben geadopteerd) vandaan komt. We hadden pufjes meegekregen maar daar reageerde Codi niet op. We zijn diezelfde ochtend doorgestuurd naar de kinderarts in het MCL. Na een longfoto en luisteren naar zijn longen, werd door de kinderarts geconcludeerd dat Codi longontsteking had en 2,5l vocht in zijn linker long had. Codi werd opgenomen, kreeg een antibioticakuur en zuurstof zodat hij beter kon ademhalen. Toch zijn we doorgestuurd, per ambulance, naar het UMCG. Daar zit een kinderlongarts die ze in het MCL niet hebben en die wilde Codi verder onderzoeken. Woensdag 20 december kregen we slecht en goed nieuws. Uit de 10 Mandeguod

onderzoeken is gebleken dat Codi lymfeklierkanker (Non-Hodgkin Lymfoom) heeft. Er was een tumor in zijn borstkas gevonden die van links naar rechts loopt over zijn hele borstkas. Gelukkig kregen we deze week (27 december) een heel mooi lichtpuntje. Op de laatste longfoto is te zien dat de medicatie aanslaat en de tumor zo goed als weg is, dat Codi goed reageert op de chemo’s en dat het goed te behandelen is, de overlevingskans is 90%. Ze geven de chemo’s om te voorkomen dat de tumor terugkomt en om de slechte cellen te bestrijden. De komende twee jaar krijgt Codi 2 keer per week, soms drie á vier keer per week, chemokuren in het UMCG en medicatie thuis. In de toekomst kunnen we dit misschien doen in het MCL. Hij zal lange tijd een sonde dragen vanwege het toedienen van medicatie, zijn mooie bos krullen zal uitvallen maar ook langzaamaan weer terug komen. Het zal een raar gezicht zijn, voor ons helemaal. Maar we willen jullie vragen om Codi normaal te behandelen zoals altijd. Codi is ziek van binnen maar zijn karaktertje heeft hij nog steeds. Codi is nog steeds gewoon Codi. Lymfeklierkanker is niet besmettelijk maar toch willen we vragen om een beetje op te letten met de manier van benaderen van Codi vanwege zijn lage weerstand door de chemokuren. Je kan hem gewoon aanraken maar als je grieperig bent of verkouden, dan liever eventjes hier op letten. Door zijn lage weerstand is hij heel vatbaar. Je hoeft niet met een boog om hem heen te lopen als je verkouden bent maar eerst je neus afvegen en dan een hand geven, of iets dergelijks, liever niet. Niet alleen de slechte maar ook de goede cellen worden aangetast, vandaar zijn lage weerstand. Toen we dinsdagmiddag 19 december in het ziekenhuis kwamen en Codi uiteindelijk 25 uur nuchter was geweest, van dinsdagavond 7 tot woensdagavond 8 uur, hadden we hem beloofd dat we naar McDonalds zouden gaan om kipnuggets en een ballon te halen als hij weer beter zou zijn. Daarna is hij vier dagen in slaap en aan de beademing gehouden. Het voelde voor ons als vier lange weken! Ik zat aan zijn bedje toen ze hem wakker maakten. Mandeguod 11

12 Mandeguod

Eigenlijk mocht en kon hij nog niet praten maar hij keek me aan met zijn grote bruine oogjes, schoot overeind (ondanks alle slangetjes etc.) en zei met een schor stemmetje: "mama, gaan we dan nú naar McDonalds?" Codi is niet beter, zeker niet de komende twee jaar, maar belofte maakt schuld. Dus hij heeft donderdagavond heerlijk genoten van de beloofde kipnuggets die hij écht heeft verdiend! Onze grote kleine superheld! Vrijdagavond 29 december mochten we eindelijk weer naar huis. Een heel erg dubbel gevoel! Want 3,5 jaar geleden namen we Codi voor het eerst mee uit het ziekenhuis, hadden we een kraamweek met als kraamverzorgster Marieke Buma, die ons de kneepjes leerde als kersverse ouders. Nu namen we Codi voor de tweede keer mee uit het ziekenhuis en begint de thuiszorgweek om alle kneepjes te leren als "dokter". Raar gevoel! Naar het ziekenhuis als ouders en nu thuis komen als ouders én dokters. We hebben er een hoop verdriet van maar houden de moed erin, voor Codi en voor onszelf. De start van ons nieuwe leven begint nu! En die zullen we met beide handen aangrijpen! We hebben tien dagen in het Ronald McDonaldhuis in Groningen mogen verblijven, wat echt top was geregeld. Dus mochten jullie bij de McDonalds komen en aan ons denken, stop wat kleingeld in het huisje bij de kassa. Het huis draait namelijk alleen op vrijwilligers (die dag en nacht klaar staan), sponsoring maar zonder bijdrage van de gemeente. Wij hebben onze kerstdagen daar helaas moeten doorbrengen maar er zijn ook ouders die de kerstdagen daar al twee keer doorbrachten. Groetjes de familie Van Wieren. Iedereen bedankt voor de lieve berichtjes, kaartjes, cadeautjes voor Codi, tekeningen gemaakt door kindjes en de steun die we krijgen. Dat doet ons écht goed. Mandeguod 13

Krystfeest yn Weidum: ‘Hasto my net sjoen?’ Op zondag 24 december, kerstavond, vierden we samen kerstfeest in Weidum. Buiten waren er vuurkorven om mensen te verwelkomen en er wachtten ons nog meer verrassingen. In de voorkerk poetsten jonge schoenpoetsers onze schoenen en het kinderkoor verwelkomde ons zingend vanaf de balustrade. In de kerk was het warm en smûk en alle stoelen waren tot op de laatste plaats bezet. We zongen samen onder begeleiding van organist Wiebe Kaspers en luisterden naar de (koper)blazers van Weidum. Toen doofden de lichten in de kerk en werd het stil bij het verhaal van Pake Panov. It ferhaal fan Pake Panov is skreaun troch de Russyske skriuwer Tolstoi en giet oer in âlde skuonmakker mei in briltsje op ’e noas. Hy wennet yn in lyts húske yn in Russysk doarpke. Op in kâlde winterdei heart hy dat Jezus by him del komme sil. Pake Panov fynt it geweldich en sjocht de hiele dei nei him út. 14 Mandeguod

Dy dei komme der in protte minsken del. Hy dielt kofje út oan kâlde en ferklomme strjitfeiers, skinkt de moaiste skuontsjes oan in lytse poppe, harket nei in prachtich bernekoarke en jout jild oan earme bidlers. Oan de ein fan de dei is hy yn triennen omdat Jezus net op besite west hat. Mar dan heart er in stim dy’t seit: ‘Hasto my net sjoen?’ Tige tank oan elkenien dy’t meiwurke hat en moai dat we mei sa folle minsken dit krystfeest fierd hawwe. Krystkommisje Mantgum-Westerwert Mandeguod 15

16 Mandeguod

Nieuws uit de Mariakerk Geniet, maar drink met mate. Deze kreet uit de reclamewereld associëren wij al snel met calvinisme en dat zegt veel over ons. In de kerk leven we van feest naar feest. De kerkelijke kalender draait om de grote feesten: Pasen, Pinksteren en Kerstfeest. Ter voorbereiding op die feesten wijst die kalender dagen of weken van voorbereiding aan. De veertig dagen voor het Paasfeest beginnen na aswoensdag en die dag valt dit jaar op 14 februari. Traditioneel wordt er gevast in de veertig dagen voor Pasen. Vasten is een gewoonte die in enige vorm in bijna alle godsdiensten voorkomt. Het idee achter vasten is niet dat je iets niet doet, maar dat er - door iets na te laten - ruimte komt voor wat anders. Dat andere is dan: meer tijd hebben voor elkaar, voor jezelf en voor God. In onze cultuur begint het besef door te dringen dat door onze manier van leven mensen overbelast raken, naar ziel en lichaam. Twee decennia geleden kwamen er serieuze burn-outs voor onder dertigers en inmiddels zijn de twintigers aan de beurt. Zij vertellen ons dat daar vele factoren een rol bij spelen, onder andere verslaafdheid aan het blauwe scherm, bij hen meestal in de vorm van een smartphone. Dat ouders die samen voor kinderen zorgen en allebei werken ook een grote kans lopen om overbelast te raken is evident en de laatste tijd hoor ik ook de pensionado's vertellen dat zij het drukker hebben dan ooit. Veel mensen vinden het belangrijk om er goed uit te zien. Onze body moet in shape zijn. In de veertig dagen tijd worden we op het idee gebracht om ook onze soul in shape te houden. Door bijvoorbeeld wat minder te eten, alcohol te laten staan, de blauwe schermen na acht uur 's avonds af te sluiten komt er ruimte om wat meer aandacht aan elkaar te besteden, een stille wandeling of fietstocht in je eentje te maken, of tijd te hebben voor dat ene boek dat je zo graag wilde lezen en dat al zo lang op je nachtkastje ligt: te moe. Minder of geen vlees eten is misschien ook een goed idee? Mandeguod 17

Pizza Food Truck Onze pizza`s worden ter plekke bereid met verse ingrediënten en gebakken in een steenoven. Iedere donderdagmiddag in Mantgum (bij de Poiesz). Vanaf 17.00 uur. Telefonisch bestellen kan op nr. 06-538 77 841 (v.a. 11.00 uur) Pinnen is helaas niet mogelijk. Menu kaart Margherita: tomatensaus, kaas, mozzarella, basilicum Vegetariana: tomatensaus, kaas, mozzarella, paprika, champignons, ui e 8,00 e 10,00 Quattro Formaggi: tomatensaus, kaas, mozzarella, gorgonzola, parmezaanse kaas e 11,00 Funghi: tomatensaus, kaas, mozzarella, champignons Gorgonzola: tomatensaus, kaas, champignons, gorgonzola Quattro stagioni: tomatensaus, kaas, champignons, ham, olijven, artisjokken Salame: tomatensaus, kaas, salami Pollo: tomatensaus, kaas, kipfilet, champignons, paprika, ui Hawaii: tomatensaus, kaas, ham, ananas Carbonara: tomatensaus, kaas, ham, salami, spek Prosciutto: tomatensaus, kaas, ham, paprika Sambrini: tomatensaus, kaas, champignons, paprika, ham, salami, spek, ui Shoarma: tomatensaus, kaas, shoarmavlees Shoarma speciaal: tomatensaus, kaas, shoarmavlees, ui, paprika Pescatore: tomatensaus, kaas tonijn, paprika, ui Siciliana: tomatensaus, kaas, ansjovis, kappertjes, olijven e 9,50 e 10,50 e 11,50 e 9,00 e 11,50 e 10,00 e 10,50 e 10,00 e 12,50 e 12,00 e 13,00 e 12,00 e 12,00 Naar wens kan de pizza met verse knoflook worden belegd en/of de rand met knoflookolie worden ingesmeerd. Extra kaas, groente, olijven, ei e 0,50; extra vlees, gorgonzola e 1,00 / vis e 2,00 18 Mandeguod www.sambrinipizzas.nl

De vader in een gedicht van Judith Herzberg laat zijn dochter en ons met een belangrijke vraag achter: kun je elkaar ook niet heel nabij zijn in de stilte? Ziekenbezoek Mijn vader had een lang uur zitten zwijgen bij mijn bed. Toen hij zijn hoed had opgezet zei ik, nou, dit gesprek is makkelijk te resumeren. Nee, zei hij, nee toch niet, je moet het maar eens proberen. Namens de kerken van Westerwert-Mantgum wens ik u allen vrolijke, gezonde en gezamenlijke dagen naar het volgende feest: Pasen. Willemien Keuning wjkeuning@me.com 0643637575. Jeugd Sponsor Actie Poiesz Korfbalvereniging WWC mag dit jaar weer meedoen aan de Jeugd Sponsor Actie van de Poiesz. Daar zijn we enorm blij mee want op ons wensenlijstje staat al enige tijd de aanschaf van extra shirts voor de jeugd. Zoals de meesten van jullie wel weten is korfbal een gemengde sport. Elk team moet uit vier jongens en vier meisjes bestaan. Helaas lukt dit niet altijd, waardoor er soms meisjes als jongen moeten spelen of andersom. Om dit duidelijk te maken, krijgen die spelers dan een geel hesje aan. Maar wanneer de tegenstander dan ook werkt met gele hesjes wordt het er allemaal niet duidelijker op. Aan deze onduidelijkheid willen we dan ook graag een eind maken door de aanschaf van speciale jongens/meisjesshirts Helpt u ons door uw muntjes in de WWC koker te gooien? Dat zou geweldig zijn! De Poieszactie loopt van 12 februari tot en met 8 april 2018 Bedankt alvast namens alle spelers van WWC Mandeguod 19

Nieuws van de Cultuurcommissie Op 10 februari komt Gerard Alderliefste naar MFC Wjukken met: ‘Dubbelleven’ ‘Jij leidt twee levens…’ zei m’n vader ooit. ‘Maar het is wel één feest.’ Gerard Alderliefste heeft twee levens. In het ene is hij verslavingsarts. In het andere is hij muzikant. Al meer dan twintig jaar leeft hij met twee gezichten. Kan hij dan niet kiezen? Niet zo goed nee. Heeft hij nu een gespleten persoonlijkheid? Nee, dat ook weer niet. En dat laat hij zien in zijn eerste soloprogramma, waarin beide werelden samen komen. Want is de passie van de muzikant niet bijna dezelfde als de zucht van een verslaafde? Gerard zingt en speelt zijn eigen liedjes of die van anderen. In het Frans en het Nederlands. En hij vertelt. Over partydrugs en verslaving. Wat het met je doet en waarom je het zou moeten laten. Met die energie die we van hem kennen. Een beetje jongensachtig, slim en met indrukwekkend veel energie. Gerard Alderliefste trad acht jaar lang in de Nederlandse theaters op met zijn band Alderliefste. Hij is bekend van hits als ‘Une belle histoire’, samen met Paul de Leeuw, en Laat me/ Vivre met Ramses Shaffy en Liesbeth List. Vanaf voorjaar 2016 toerde hij met buurman en muzikale vriend Cor Bakker met de theatershow ‘En route’. Nu staat hij er opnieuw. Alleen. En hij schrijft zijn publiek deze medicijnen voor: een gitaar, een piano en een stem. En met maar één motto: Leven! Dubbel! Datum: zaterdag 10 februari Tijd: 20.00 uur Entree: € 15,- (incl. consumptie) U kunt reserveren via de inschrijfmap in MFC Wjukken of via cultuurcommissie@wjukken.nl Of bel (058) 2501458 (Kees v.d. Bijl) 20 Mandeguod

Extra nieuws van de Cultuurcommissie Mededeling over “Brekbere Sirkel”: Helaas werd de voorstelling van 24 jan afgelast in verband met ziekte. De nieuwe datum voor de voorstelling is: Dinsdag 27 maart 20.00 uur Entree: € 18,50 U kunt reserveren via de inschrijfmap in MFC Wjukken of via cultuurcommissie@wjukken.nl Of bel (058) 2501458 (Kees v.d. Bijl) Poiesz Jeugd Sponsoractie 2018 Kaatsvereniging Jacob Klaver mag dit jaar weer meedoen aan de Poiesz Jeugd Sponsor Actie!!!! Wij zijn erg blij dat wij dit jaar weer mee mogen doen aan de Poiesz Jeugd Sponsor Actie. Dit jaar willen we het geld gaan gebruiken voor een kaatsmuur. Het muurkaatsen oftewel Wall Ball is in opkomst in het kaatsen. Steeds meer verenigingen hebben een kaatsmuur en er worden zelfs al competities in gespeeld. Wij willen graag met de jeugd van de kaatsvereniging ook starten met deze vorm van het kaatsen. De Jeugdsponsoractie start op maandag 12 februari en eindigt op zaterdag 8 april. Bij elke € 10,- aan boodschappen krijgt u een sponsormunt die u in de koker van de kaatsvereniging kunt doen. Ook zijn er iedere week weer verschillende aanbiedingen waarbij meerdere munten te krijgen zijn. Iedere zaterdag tijdens deze actie mag een vereniging zich presenteren in de Poiesz Mantgum. 31 maart is de zaterdag dat Jacob Klaver zich mag presenteren. Onze jeugdleden zullen op deze zaterdag weer meehelpen in de Poiesz om de speciale bakkerij-aanbieding te verkopen, hiermee kan de vereniging extra munten scoren. Iedere week kunt u op de Jacob Klaver Facebook- en Twitteraccounts de verschillende aanbiedingen en acties volgen. Bestuur KF Jacob Klaver Mandeguod 21

22 Mandeguod

Vereniging Verenigingen Contactpersoon Biljartvereniging Mantgum Bridgeclub Doarpsmienskip Mantgum Fûgelwacht Mantgum Gymnastiekvereniging Weidum Harmonie en Malletband Weidum Herensociëteit Vriendenkring Iisclub De Twa Doarpen M. Visser J. W. Verhoef S. Dijkstra E. van der Hem K. Bosma C. Punter S. Cnossen J. van der Werf Jeu de Boulesvereniging Wjukslach G. Kuperus Keatsferiening Jacob Klaver Korfbalvereniging WWC Loopgroep Runom Mantgum Mannenkoor Mantgumer Maten Mantgumer Tennisclub Merke Commisje Mantgum B. Stienstra G. van der Hem D. Lont P.R. van der Kooi A. Meijer A. Tymersma Ondernemersvereniging Mantgum W. Fopma Oudercommissie De Gielguorde Resitearkolleezje Frisia 1874 Soos 60+ Speeltuinvereniging De Pôle Stichting Freed Stichting Wjukken Tennisvereniging Uitvaartvereniging De Laatste Eer Voetbalvereniging Oosterlittens Werkgroep Historie Mantgum Wietwetterklup R. Heida J. Nijboer P. Wijnja J. van der Valk P. Kuipers G. Terpstra D. Ottema R.W. Steensma R. de Groot Telefoonnummer (06) 100 579 01 (058) 250 18 13 (06) 423 242 06 (058) 251 96 81 (058) 251 93 93 (058) 251 92 64 (058) 250 15 97 (058) 250 11 44 (058) 251 97 17 (06) 130 43 474 (06) 156 376 37 (06) 512 21 165 (058) 250 15 02 (058) 250 15 29 (058) 250 20 26 ocgielguorde@gmail.com Frisia1874@gmail.com (058) 250 26 75 (058) 255 25 58 (06) 532 781 62 (06) 126 281 43 (058) 250 22 41 (058) 250 14 34 (058) 250 13 09 (058) 250 10 38 (058) 254 20 51 Mandeguod 23

Activiteiten Maand februari vrij 2 febr zon 4 feb din 6 febr zat 10 feb zon 11 feb vrij 16 feb zon 18 feb zon 18 feb Filmnight Kerkdienst, voorganger ds. H. Wagenaar Uit de schatkamers van de muziek (3/5) Muziektheater: ‘Dubbelleven’ - Gerard Alderliefste Kerkdienst, voorganger ds. W. Keuning Filmhuis: ‘Room’ din 20 febr Uit de schatkamers van de muziek (4/5) woe 21 feb Under de toer: première (uitverkocht) don 22 feb Under de toer vrij 23 feb Under de toer don 22 feb Ophalen oud papier zat 24 feb Under de toer zat 24 feb zon 25 feb vrij 2 mrt zon 4 mrt din 6 mrt Under de toer: houtfestival weekend Under de toer: houtfestival weekend ma 26 feb Under de toer din 27 feb Under de toer Filmhuis: ‘Er ist wieder da’ Kerkdienst, voorganger ds. H. Wagenaar Uit de schatkamers van de muziek (5/5) zon 18 mrt Klassiek concert: strijkkwartet ‘Regina Forte’ din 27 mrt ‘Brekbere sirkel’ Iedere don t/m maart Jeu de boules Wjukken 09.30 uur, Weidum 13.30 uur, Wjukken 20.00 uur, Wjukken 09.30 uur, Mariakerk Mantgum 20.00 uur, Wjukken Kerkdienst: ‘snert-tsjinst’ voorganger ds. H. Wagenaar 09.30 uur, Jorwert Koersbal 19.30 uur 19.30 uur 19.30 uur Vanaf 18.00 uur, Mantgum 19.30 uur 13.00 - 22.00 uur, Wjukken 13.00 - 22.00 uur, Wjukken 19.30 uur 19.30 uur 20.00 uur, Wjukken 09.30 uur, Weidum 13.30 uur, Wjukken 15.00 uur, Wjukken 20.00 uur, Wjukken 19.30 uur, bij Doeke Odinga Praktijk en apotheek van J. Hornstra gesloten: week 7 van 12 - 16 februari 14.00 uur, Wjukken 13.30 uur, Wjukken Waar zijn in Mantgum AED’s aanwezig? MFC Wjukken (dag en nacht) hoofdingang gebouw Poiesz Supermarkt, alleen tijdens openingstijden Fysiotherapie Jelle Sybesma, werkdagen 08.00 - 18.00 uur Wat te doen bij een incident: eerst 112 bellen. 24 Mandeguod

Weekagenda zondag Instuifboulen 14.00 uur, jeu de boulesbanen bij de Wjukken maandag Bloedprikken huisartsenlaboratorium 09.00 - 09.15 uur, mfc Wjukken AMV 15.30 uur, OBS de Gielguorde fanfare ’Harmonie Weidum’ Mantgumer Maten Yoga Zenmeditatie dinsdag Lytse byb Biljarten 60+ Judo, 4 t/m 7 jaar Judo, 7 t/m 8 jaar Judo, 8 t/m 9 jaar Judo, 10 jaar en ouder Inloopspreekuur politie Tossen tennis jeugd Tossen tennis volwassenen woensdag Peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ Kaartmiddag Bodyflow Pilates Malletband ‘Harmonie Weidum’ Bodyshake donderdag Pianoles Pizzabakker Kids swing 4 t/m 7 jaar Funky kids 7 t/m 10 jaar Modern dance 10 jaar en ouder Ophalen oud papier Jeu de boules competitie Loopgroep Rûnom Mantgum Yoga Yoga 19.30 - 21.00 uur, dorpshuis Weidum 20.00 uur, mfc Wjukken 19.00 - 20.30 uur, fysiopraktijk Sybesma 19.45-21.30 uur, Dokter Fokkewei 14.00 - 16.00 uur, basisschool De Gielguorde (m.u.v. schoolvakanties) 14.00 - 16.00 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal 18.05 - 19.00 uur, gymzaal 16.30 - 17.30 uur, Gemeentehuis Wommels 18.30 - 20.00 uur, tennisbanen 20.00 - 23.00 uur, tennisbanen 08.15 - 11.45 uur, mfc Wjukken 14.00 uur mfc Wjukken 18.45 - 19.40 uur, basisschool De Gielguorde 19.45 - 20.40 uur, basisschool De Gielguorde 19.30 - 21.30 uur, dorpshuis Weidum 20.20 - 21.20 uur, gymzaal 14.50 uur - 21.30 uur, mfc Wjukken 17.00 - 19.00 uur, bij Poiesz 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal v.a. 18.30 uur, laatste do. v.d. maand 19.30 uur, jeu de boulesbanen bij de Wjukken 19.30 uur, bij mfc Wjukken 19.00 - 20.30 uur, fysiopraktijk Sybesma 20.00 - 21.00 uur, basisschool De Gielguorde Mandeguod 25

Weekagenda vrijdag Peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ Bridgen Pilates 08.15 - 11.45 uur, mfc Wjukken 14.00 - 17.30 uur, mfc Wjukken 09.00 - 09.55 uur, gymzaal Vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) 09.15 -10.15 uur, mfc Wjukken Vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) 10.30 -11.30 uur, mfc Wjukken Biljartcompetitie 19.30 uur, Café Bonnema Instellingen Instelling Buitenschoolse opvang De Vrijbuiters Diëtistenpraktijk Leuk op Gewicht Diëtistenpraktijk Mantgum Dokterswacht Friesland Fysiotherapiepraktijk Mantgum Telefoon Contactpersoon (088) 035 04 38 (06) 18 33 90 61 (0566) 65 33 88 (0900) 112 71 12 (058) 250 14 14 W. Lameris C. Bruinsma T. Kuperus J. Sybesma Apotheekhoudende praktijk H.B.Bergwerff, huisarts 0517-341272/0517342726 H.B. Bergwerff praktijkbergwerff@ezorg.nl apotheekbergwerff@ezorg.nl (058) 763 45 13 (058) 250 15 23 (058) 250 19 52 (058) 250 13 63 (088) 035 04 38 (06) 270 649 94 (06) 420 122 03 (058) 250 16 80 (06) 436 375 75 (0515) 42 56 12 (058) 250 17 81 (06) 128 227 12 (06) 471 390 27 L.J. Lukkes Gastouderopvang Seerôvers en Lânrotten Gastouderopvang Us Wouterkes Kinderopvang It Flinterke Logopediepraktijk Mantgum Studio Fitaal Peuteropvang ‘De Pukkewjuk’ Protestantse Gemeente: www.pkn-westerwert.frl Sportcentrum Akkermans Tandartsenpraktijk Mantgum Mindfulnesstraining en zenmeditatie Yoga-instituut Veronica Aukes 26 Mandeguod G. van der Heide J. Wijnia R. van der Veen W. Lameris A. Wijnstra M. Ypma I. Bosma Ds. W.J. Keuning V. Akkermans Eef Heinhuis Veronica Aukes Gezondheidscentrum It Kleaster / L.J. Lukkes Gastouderopvang It Swânnennest

Uit de schatkamers van de muziek Bram Brouwer Tijdens de voorstelling van Rigoletto heb ik erop gelet. Klopt het dat de eerste grote aria pas na ongeveer twintig minuten wordt gezongen? De reden zou zijn dat in de tijd toen veel grote opera’s werden geschreven, de achttiende-eeuwse elite altijd een kwartiertje te laat kwam. Dan hoefden ze niet tegelijk met het gewone volk het operagebouw te betreden. Maar ze mochten ook niets missen, zodat de eerste vijftien a twintig minuten van opera’s uit die tijd altijd een beetje inleidend zijn. Pas als de elite op hun privébalkonnetjes had plaatsgenomen kon de opera echt beginnen bijvoorbeeld met een grote aria. Het leek te kloppen. Dit is een van de weetjes die muziekkenner Rudolf Nammensma in de cursus Uit de schatkamers van de muziek zomaar uit zijn mouw kan schudden. Ook heeft Nammensma nog een schatkamer vol kennis over muziek die hij tijdens deze cursus (neem dat begrip a.u.b. niet te zwaar) graag met u wil delen. Allerhande klassieke- en lichte muziek kunnen aan bod komen, ondersteund met geluid en lichtbeelden (we noemen dat nu een PowerPoint). Ik denk dat de vlag de lading, hier Uit de schatkamers van de muziek, dekt, met de aantekening dat volgens mij schatkamers enkelvoud moet zijn. Die schatkamer is Nammensma’s brein. In een telefonisch interview van circa vijftien minuten stortte hij zoveel interessante muzikale wetenswaardigheden over mij uit, dat ik het nauwelijks bij kon houden. In 1963 kreeg ik muziekles op school. Bij zo’n les legde de muziekleraar uit hoe je naar An der schönen blauen Donau moet luisteren. De muziek begint zacht als vallende waterdruppeltjes van smeltende sneeuw. Dan horen we dat die druppeltjes zich verzamelen in aangroeiende waterstroompjes die weer een snelstromende woeste rivier gaan vormen. De muziek wordt kalmer als de Donau rustig in zijn brede bedding stroomt. Maar we horen ook vrolijke fragmenten als het water door een dorpje stroomt waar feest is. Die les maakte veel indruk op mij en heeft mij naar klassieke muziek leren luisteren. Ik ben die muziekleraar daar nog altijd dankbaar voor. Misschien kan de cursus van Nammensma zo’n moment voor u zijn. De cursus is al op dinsdag 23 januari begonnen en komt nog vier keer op 30 januari, 6 en 20 februari en 6 maart. Steeds om 13.30 uur in de Wjukken. En iedere cursusmiddag staat op zichzelf. Het geeft dus niet als u een keer gemist heeft. Mandeguod 27

GEZONDHEIDSCENTRUM G.J. FOKKENS TE WINSUM Gezondheidscentrum G.J. Fokkens is een zeer modern en uitgebreid gezondheidscentrum en biedt naast reguliere fysiotherapie o.m. ook functionele osteopathie, nek-, schouder-, armtherapie, triggerpoint therapie, Marsman manuele therapie en medical taping. Tevens bieden wij gerichte begeleiding bij (revalidatie bij) (top)sporttrajecten. Riant aanbod van (beweeg)mogelijkheden Het gezondheidscentrum biedt tevens specifieke beweegprogramma’s aan die zijn afgestemd op Obesitas, Diabetes Mellitus Type 2, COPD/Astma, Oncologie en Fibromyalgie. Deze programma’s worden door de verzekeraar volledig vergoed en bieden 24 weken sport en educatie bij ons centrum. Daarnaast biedt het gezondheidscentrum medische fitness aan waarbij u op een doelgerichte en effectieve manier aan het herstel van uw blessure of beweegbeperking werkt. Ook dit medische fitness wordt voor een deel vergoed door uw zorgverzekeraar. Naast deze twee mogelijkheden kan er ook vrij gefitnesst worden op basis van een zelf gekozen abonnement die het best bij uw persoonlijke situatie past. Gezondheidscentrum G.J. Fokkens hecht veel waarde aan de persoonlijke begeleiding en aandacht tijdens uw trainingen en biedt iedereen daarom een trainingsschema passend bij ieders persoonlijke doelstelling. Toekomstplannen Meer beweegmogelijkheden voor verschillende doelgroepen, zoals: ▪ basisschoolkinderen; ▪ senioren; en ▪ zwangerschapsfitness. Health Check Gratis betrouwbare indicatie van uw huidige gezondheid. Op basis daarvan maken wij een trainingsschema op maat, zodat u effectief aan uw gezondheid kunt werken. Informatie en contact Telefoon: 0517 - 34 24 15 mail@gezondheidscentrumfokkens.nl Natuurlijk kunt u ook langskomen in ons Gezondheidscentrum aan de Skâns 12 in Winsum. 28 Mandeguod

Korfbalvereniging WWC zoekt trainer/coach voor het seizoen 2018-2019 Korfbalvereniging WWC uit Mantgum en Wiuwert is met ingang van het seizoen 2018-2019 op zoek naar een trainer voor de drie senioren teams en een coach voor het 1ste team. Wij zoeken een trainer/coach die • training verzorgt op woensdagavond voor de drie senioren teams • training verzorgt op een nader te bepalen avond voor het 1ste team • op zaterdag het 1ste team coacht • de thuiswedstrijden van het 2de team coacht voorafgaand aan de wedstrijd van het 1ste team • de uitdaging aangaat om ambitieuze spelers uit de junioren bij de selectie te betrekken en ze beter maken • open communiceert • enthousiast is en de spelers motiveert en uitdaagt • zowel het team als individueel coacht Wat bieden wij • ambitieuze en jonge spelersgroep • opleidingsmogelijkheden • begeleiding bij trainen en coachen door spelers 2de team indien gevraagd • een sportieve en gezellige vereniging • een passende vergoeding Wie zijn wij • Het 1ste team bestaat uit een jonge gemotiveerde spelersgroep in de leeftijd van 16 – 24 jaar en komt uit in de derde klasse. Het doel is om volgend seizoen zo hoog mogelijk te eindigen en individueel en als team stappen te zetten. • Het 2de team bestaat uit ervaren oud-eerste spelers in de leeftijd van 30 – 40 jaar en draait al jaren mee in de reserve 3de klas. • Het 3de team is een gezellig jong recreanten team met ambitie en speelt breedte korfbal. De gemiddelde leeftijd is 25 jaar. • De junioren hebben hun eigen trainer en coach maar willen we graag komend seizoen al betrekken bij de selectie. De gemiddelde leeftijd is 17 jaar. Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Trees Fopma via bestuur@kv-wwc.nl Mandeguod 29

30 Mandeguod

De man dy’t hout dûnsje liet; it lêste nijs! Minsken it sjit op, noch trije wike en Mantgum wurdt in echt houtdoarp mei in houtfestival en in dûns- en teaterfoarstelling. Wy binne de tredde Under de toerfoarstelling. Nei ‘De Frijtinker’ yn Drylts en ‘Marijke Muoi’ yn Ljouwert. Yn totaal wurde der op 32 plakken yn Fryslân Under de toerprojekten hâlden en wy fine it prachtich dat Mantgum hjir ek oan meidocht, dêr meie wy wol grutsk op wêze. De kaartsjes foar de dûns- en teaterfoarstelling binne sawol op de webside www.dunsjendhout.nl te bestellen, as by bakker Sijbesma yn it doarp te keap mei in moaie koarting foar de Mantgumers. Tink der om: de middeisfoarstellings binne ferfallen, der binne allinne jûnsfoarstellings. Yn it tsjuster komt de foarstelling it bêste ta syn rjocht. Alle jûnen om 19.30 start de foarstelling op it stasjon (útsein sneon 24 febr. om 19.00 oere). De repetysjes binne yn folle gong. De klean wurde naaid troch Monique Gijzen út Weidum, de spilers en dûnsers binne drok oan it oefenjen. Wy skeakelje organist Take Beukema yn en der sil muzyk op basis fan houtsnijlûden te hearren wêze, makke troch Martin Kuipers. Ek de Mantgumer maten sille yn dizze foarstelling opdûke. It skript is skreaun troch Raymond Muller en Zen Roorda. Dizze minsken dogge der meiïnoar alles oan om jo in moaie foarstelling belibje te litten. Noch even op in rychje: Woansdei tongersdei freed sneon moandei tiisdei 21 febrewaris premjêre 19.30 oere (útferkocht) 22 febr. 19.30 oere 23 febr. 19.30 oere 24 febr. 19.00 oere 26 febr. 19.30 oere 27 febr. 19.30 oere. Hâld foaral ús webside yn ‘e gaten want der kinne ekstra foarstellingen bykomme en fansels Facebook: dunsjend hout en Twitter: @dunsjendhout Houtfestivalwykein: Sneon Snein 24 febrewaris: 13.00 – 22.00 oere 25 febrewaris: 13.00 – 20.00 oere Mfc Wjukken Tagong: € 4,00 (ynkl. kofje); bern o/m 12 jier € 1,00 (ynkl. ranje) Mandeguod 31

32 Mandeguod

Hâld foaral ús webside yn ‘e gaten mei nijs oer wa’t der allegear komme en wat der te sjen is. Kaartsjes foar it houtfestival op sneon 24 en snein 25 febrewaris kinne besteld wurde op www.dunsjendhout.nl en kinne oan ‘e doar kocht wurde. Op de foto’s binne frijwilligers te sjen dy’t wylgeteannen snoeie, dy’t aanst op it houtfestival brûkt wurde sille. De kommende tiid binne der mear aksjes en demonstraasjes yn it doarp dy’t allegear mei ús Under de toerprojekt te meitsjen ha; graach oant sjen op íen fan ús foarstellingen en/of op it houtfestival, dit mei jo as Mantgumer net ûntkomme! Foar alle minsken dy’t har opjûn ha as frijwilliger, of dy’t dat alsnoch graach dwaan wolle: op 30 jannewaris om 20.00 oere is der in bijienkomst yn De Wjukken mei fierdere ynformaasje, in taakferdieling en in preview fan de foarstelling! (Mochten jo dizze Mandeguod letter krije: in mailtsje nei dunsjendhout@danswil.nl kin ek altyd noch.) Willy, Rianne en Amarins en it kearntiim út Mantgum De man dy’t hout dûnsje liet; het laatste nieuws! Mensen, het is bijna zover, over drie weken is Mantgum omgeturnd tot houtdorp met een houtfestival en een dans- en theatervoorstelling. We zijn de derde ‘Under de toer’voorstelling. Na ‘De frijtinker’in IJlst en ‘Marijke Meu’ in Leeuwarden. In totaal worden er op 32 locaties in Fryslân Under de toerprojecten gehouden en wij vinden het geweldig dat Mantgum hier ook aan meedoet, daar mogen we best trots op zijn. De kaartjes voor de dans- en theatervoorstelling zijn zowel op de website www.dunsjendhout.nl te bestellen, als bij bakker Sybesma te koop met een mooie korting voor de Mantgumers. Let op: de middagvoorstellingen zijn vervallen, er zijn alleen avondvoorstellingen. In het donker komt de voorstelling Mandeguod 33

Oedsmawei 13, 9001 ZJ GROU tel. 0566 - 60 14 64 / 60 14 39 / 62 12 99 E-mail: info@dierenartsgrou.nl www.dierenartsgrou.nl en www.bistedokter.nl Telefonisch spreekuur voor het aanvragen van visites, het bestellen van medicijnen en informatie: maandag t/m zaterdag van 8.00 - 9.30 u. Open spreekuren gezelschapsdieren: Maandag t/m vrijdag: 13.00 - 14.30 en 17.00 - 18.00 u. Daarbuiten uitsluitend op afspraak. Openingstijden van de balie: Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.00 u. en zaterdag: 8.00 – 9.30 u. Voor spoedgevallen 24 u./7d. bereikbaar. 34 Mandeguod

beter tot z’n recht. Iedere avond om 19.30 start de voorstelling op het station (behalve zaterdag 24 febr. om 19.00 uur). De repetities zijn in volle gang. De kleding wordt genaaid door Monique Gijzen uit Weidum, de spelers en dansers zijn druk aan het oefenen. We schakelen de organist Take Beukema in en er zal muziek op basis van houtsnijgeluiden te horen zijn van Martin Kuipers. Ook de Mantgumer Maten zullen ergens in de voorstelling opduiken. Het script is geschreven door Raymond Muller en Zen Roorda. Deze mensen doen er met elkaar alles aan om u een mooie voorstelling te laten beleven! Nog even op een rijtje: Woensdag donderdag vrijdag zaterdag maandag dinsdag 21 februari première 19.30 uur (uitverkocht) 22 febr. 19.30 uur 23 febr. 19.30 uur 24 febr. 19.00 uur 26 febr. 19.30 uur 27 febr. 19.30 uur Houd vooral onze website in de gaten voor evt. extra voorstellingen en natuurlijk Facebook dunsjend hout en Twitter: @dunsjendhout Mandeguod 35

36 Mandeguod

Houtfestivalweekend: Zaterdag Zondag 24 februari: 13.00 – 22.00 uur 25 februari: 13.00 – 20.00 uur Mfc Wjukken Toegang: € 4,00 (incl. koffie); kinderen t/m 12 jaar € 1,00 (incl. ranja) Let vooral op onze website met nieuws over wie er allemaal komen en wat er te zien is. Kaartjes voor het houtfestival kunnen besteld worden via www. dunsjendhout.nl en kunnen aan de deur worden gekocht. Op de foto’s staan vrijwilligers die bezig zijn wilgentakken te snoeien die straks terug te zien zijn op het houtfestival. De komende tijd zijn er meer acties en demonstraties in het dorp die allemaal met ons Under de Toerproject te maken hebben. Graag tot ziens op één van onze voorstellingen en/of op het houtfestival, dit mag u als Mantgumer niet missen! Voor iedereen die zich heeft opgegeven als vrijwilliger, of dat alsnog graag wil doen: op 30 januari is er een bijeenkomst in De Wjukken met verdere informatie, een taakverdeling en een preview van de voorstelling! Kom ook! (Mocht u deze Mandeguod later ontvangen: een mailtje naar dunsjendhout@ danswil.nl kan ook!) Willy, Rianne en Amarins; en het Mantgumer kernteam. foto’s: Willy van Assen Mandeguod 37

38 Mandeguod

Samenvatting jaarvergadering Merke Commissie Mantgum Op 24 november vond de jaarvergadering van de Merke Commissie plaats in de bovenzaal van café Bonnema. In totaal waren er 12 aanwezigen. De jaarvergadering start met het voorlezen van het merke verslag van 2017, dat terug te vinden is op de website van de Mantgummer merke. Uit de zaal wordt onder andere aangegeven dat de tent te groot was, het nogal fris was op de eerste avond, het programma dat verspreid is meer informatie over de activiteiten mag bevatten, maar ook dat de tent zeer goed is bevallen!! Aukje Tymersma neemt afscheid als voorzitster van de Merke Commissie. Zij wordt bedankt voor het vele werk dat ze de afgelopen jaren heeft verzet. Marian Ypma blijft nog een jaar in de commissie maar draagt haar taken als penningmeester over aan Esther van Wieren – Nobel. De Merke commissie is dit jaar niet op zoek naar nieuwe commissie leden, maar wel naar vrijwilligers die willen helpen in een subcommissie. Dus heeft u goede ideeën en/of zou u wat voor de Merke Commissie kunnen/willen betekenen, mail dan naar info@mantgummermerke.nl ! Deze avond zijn er ook veel ideeën naar voren gekomen over de merke van 2018. Qua bands worden er onder andere aangedragen: Butterfly, de Suskes, de Dirty Daddies, Mill street en Deadline. En qua thema is de conclusie… Hoe fouter hoe beter!! De belangrijkste vraag tijdens de rondvraag is hoe de samenwerking tussen de MCM, Bonnema en de Wjukken gaat verlopen. Hier gaat de Merke Commissie over in overleg met de verschillende partijen om te kijken of een samenwerking mogelijk is. Via facebook en de website zal meer informatie over de komende merke verspreid worden en zal ook gevraagd worden naar uw mening over bijvoorbeeld het thema. Met vriendelijke groet, De Merke Commissie Mantgum, Jan Geert Nutma, Lucinda Weijer-Nutma, Marian Ypma, Esther van Wieren-Nobel, Rutger Keereweer, Lennard Weijer, Douwe Aalbers en Margreet Lutgendorff. Mandeguod 39

40 Mandeguod

Het eerste zonnedak op basis van de postcoderoosregeling komt steeds dichterbij in Mantgum. Doarpsmienskip Mantgum is voor de werkgroep een ondersteuningsovereenkomst aangegaan voor het opzetten en begeleiden van het eerste collectieve zonnedak. Het bedrijf ECoop gaat de werkgroep professioneel ondersteunen. Ecoop heeft al ervaring met het opzetten van postcoderoosregeling-zonnedaken. Zij waren o.a. betrokken bij de realisatie van zonnedaken in Zuidhorn, Tjerkgaast, Heeg, Oosterbierum, Sint Annaparochie en andere dorpen. Professionele ondersteuning is nodig om tot een verantwoorde exploitatie te komen. Het uitwerken van een duurzame business case en het zorgdragen voor een goede verankering van alle met een dergelijk project samenhangende aspecten gaat de span- en slagkracht van de werkgroep (vermoedelijk) te boven. In de overeenkomst staat omschreven wat ECoop voor ons gaat doen en voor welke prijs. Vanuit het dorp zijn al verschillende personen die belangstelling hebben voor dit project. Heeft u belangstelling dan kunt u dit kenbaar maken bij leden van de werkgroep of bij ondergetekende. In een latere fase volgt een aanmeldprocedure. Sijbren van der Heide svdheide31@icloud.com Mandeguod 41

42 Mandeguod

Mandeguod 43

44 Mandeguod

Mandeguod 45

46 Mandeguod

Mandeguod 47

Afmetingen advertenties hele pagina halve pagina kwart pagina staand kwart pagina liggend Colofon 180 x 128 mm 128 x 87,5 mm 87,5 x 61,5 mm 128 x 41,25 mm Iedere advertentie heeft standaard een rand, tezij het design van de advertentie dit niet toelaat. Aanleveren advertenties en afbeeldingen Aanleveren van een advertentie kan in elk gewenst grafisch formaat zoals bijvoorbeeld BMP, TIFF, JPG, JPEG, PNG, etc. Aanleveren van een advertentie in WORD is ook mogelijk. U loopt dan wel de kans dat er afwijkingen optreden, met name in de fonttypes en fontgrootte. Mandeguod is een uitgave van Doarpsmienskip Mantgum en verschijnt 11 keer per jaar. Doarpsmienskip Mantgum Sipke Dijkstra, voorzitter. Dayna de Boer, secretaris. Geert-Jan Goedhart, penningmeester. E-mail: doarpsmienskip@mantgum.com Website: www.mantgum.com Redactie Mandeguod Bram Brouwer hoofdredacteur, Frits Sieperda vormgever, Sita Wijnia eindredacteur, Hette van der Wal redacteur, Anna Christien Piebenga redacteur. Financieel beheer Hotze Bonnema, penningmeester. Bankrekening Mandeguod: NL77 INGB 0005 0727 04 Verslaggevers Siebolt Dijkstra korrektor Fryske teksten, Lys Scarse, Hette van der Wal. Verspreiding Yme en Ary Meintema coördinatie. Verspreiding door veel vrijwilligers uit Mantgum. Druk CSLdigitaal Tarieven Mandeguod www.mantgum.com Jaaradvertentie (binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 150,e 77,50 e 43,50 Eenmalige advertentie (alleen binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 24,e 13,e 9,Verenigingsmededelingen (alleen binnenwerk) Jaarbijdrage Oplage e 27,50 510 exemplaren. Politie Service Centrum (0900) 88 44 Inleveren kopij, uiterlijk de 15e van elke maand mandeguod@gmail.com. Algemeen Uw bijdrage dient voorzien te zijn van naam, adres en telefoonnummer. De redactie behoudt © MANDEGUOD Overname van artikelen en foto’s alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de redactie van Mandeguod. 48 Mandeguod zich het recht voor om uw tekst te redigeren, zo nodig in te korten of om uw bijdrage eventueel niet te plaatsen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van stukken die zijn geschreven door niet-redactieleden. e-mailadres mandeguod@gmail.com

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
Home


You need flash player to view this online publication