0

Roermond Bereikbaar in 2020 APRIL 2021

2 2020 een onverwacht andere wereld Vol energie zijn we 2020 gestart, met een ambitieus jaarprogramma. Maar al snel heeft Corona een heel ander licht geworpen op onze mobiliteit. Er ontstonden vragen: Hoe verandert mobiliteit? Hoe staan we gesteld voor een onzekere toekomst? Hoe besten digen we gewenst werk- en reisgedrag? We besloten niet te wachten maar het gesprek aan te gaan met onze collega’s, partners, stakeholders en relaties. Wat zagen zij gebeuren op het gebied van mobiliteit en waar lagen kansen? Iedereen was zoekende: ondernemers naar het veilig kunnen trekken van bezoekers en werkgevers naar het faciliteren van thuiswerken. Het autogebruik lag voor de hand, maar de fiets werd gezien als gezond en duurzaam alternatief. Daar hebben we ons op gericht, met het inzetten van ‘de fietszomer’, samen met de gemeente en de binnenstad. En het aansluiten bij het landelijke thuiswerkplatform “ZoWerktHet.nl”. Daarnaast startten we als eerste in Nederland een pilot met elektrische deelsteps op. Uiteraard werkten we ook ‘gewoon’ door Rens Evers wethouder gemeente Roermond en voorzitter stuurgroep “ Ondanks de Corona beperkingen is er energie gezet op samenwerking met partners en dat is terug te zien in producten als de Citystep, het autoluw maken van de binnenstad en het motiveren van bezoekers om op de fiets te komen. Met als resultaat dat de doelen behaald zijn en dat draagt bij aan een gezond en bereikbaar Roermond.” JAARVERSLAG ROERMOND BEREIKBAAR 2020 aan de producten en projecten die al op stapel stonden. In dit jaarverslag blikken we terug op 2020 en hoe we de nieuwe kansen uit deze bijzondere tijd hebben ingevuld. Wil je er eens verder over praten? Dan nodig ik je graag uit voor een online overleg. Of beter nog, verderop dit jaar, voor een kopje koffie en een warm gesprek. Hartelijke groet, Gerard Okhuijsen programmamanager

3 Waar werken we naar toe Roermond is een aantrekkelijke en ondernemende stad. De druk op de beschikbare infrastructuur is weliswaar afgenomen in 2020, maar de verwachting is dat deze na de crisis weer onverminderd hoog ligt. Ervaringen uit eerdere crisissen laten zien dat mobiliteit zich nadien versneld herstelt. De ligging van de Maasplassen én de Designer Outlet Roermond zullen naar verwachting Roermond weer doen groeien naar de drukste niet-toeristische trekker van Nederland. Doelstellingen Roermond Bereikbaar Per jaar, per aanpak 700 800 100 200 300 400 500 600 0 2019 2020 Bezoekersaanpak doel 2021 2022 Forenzenaanpak doel 750 Onze ambities Het programma Roermond Bereikbaar loopt tot en met 2021. Aangezien het ontwikkelen van nieuwe aanpakken en producten tijd nodig heeft en het effect op langere termijn zichtbaar is, is de einddatum van het behalen ervan gesteld op het jaar 2022. Elk jaar meten we de voortgang waarbij we op basis van onderzoek en ervaring ervan uitgaan dat de groei exponentieel toeneemt. 550 300 150 55 75 110 220 Bezoekersbenadering: 750 minder autobewegingen op de N280 per etmaal minder op Topdagen*. Werkgeversbenadering: 550 minder autobewegingen op de N280 per etmaal minder in de spits. Hinderaanpak: geen extra autobewegingen op de N280 tijdens werkzaamheden op de A73 en de N280. * Een Topdag is een weekenddag of feestdag (in Nederland en/of Duitsland), in totaal zijn er 140 Topdagen per jaar.

4 Verkeersmanagement Om te zorgen dat er geen extra autobewegingen op de N280 ontstonden tijdens werkzaamheden op de A73 en de N280 werd ook in 2020 nauw overleg gevoerd met de wegbeheerders, vervoersaanbieders, Designer Outlet en veiligheidsdiensten. Hierdoor konden raakvlakken in wegwerkzaamheden tijdig op elkaar worden afgestemd. Daarnaast werd in samenwerking een aantal acties ingezet om het verkeer te doseren en op termijn slimmer te gaan sturen. Verkeer doseren Ook het Designer Outlet kreeg in het voorjaar te maken met beperking van het aantal bezoekers. Daardoor bleven de slagbomen naar het parkeerterrein soms gesloten. Om ervoor te zorgen dat er geen bezoekersfile voor de Designer Outlet zou ontstaan met een terugslag op de N280 is er in overleg met de wegbeheerders en partners besloten om op drukke dagen het verkeer vanuit de rijrichting Duitsland te doseren. Bij het verkeerslicht op de N280 ten oosten van de A73 werd verkeer beperkt door gelaten. Wachtende automobilisten werden met tekstkarren geïnformeerd over de actuele situatie. Het resultaat was positief. Het verkeer in Roermond bleef doorstromen. Lees verkeer doseren buiten de stad. Slim sturen Al in 2019 zijn we gestart met het project Slim Sturen vanuit SmartwayZ.NL. In het project worden in samenwerking met navigatiesystemen en netwerkproviders automobilisten die op Topdagen een bezoek brengen aan Roermond slimmer gestuurd. Automobilisten krijgen op hun smartphone of navigatie een alternatieve route om de files heen aangeboden én worden verwezen naar een parkeerplek. Hiermee spreiden we het verkeer en heeft de bezoeker een positieve beleving over zijn reis en aankomst. In 2020 is het project uitgewerkt en komend jaar wordt het in de praktijk getest. Lees Slim Sturen van automobilisten. JAARVERSLAG ROERMOND BEREIKBAAR 2020

5 Resultaat: Een minimale vertraging op de N280; deze is het gehele jaar onder de 10% gebleven. Kortom de doelstelling is 100% behaald. Een feestelijk moment: N280 is open voor verkeer! Begin november 2020 werd een jaar eerder dan gepland de N280 opgeleverd. Een feestelijk moment voor alle betrokken partijen. Bij deze nogmaals de hartelijke felicitaties!

6 Logistiek Onze logistiek makelaar heeft in 2020 bedrijven geholpen bij het efficiënter en duurzamer maken van hun vervoer en daarnaast geadviseerd in diverse projecten binnen de regio Roermond. Want: de bestaande capaciteit beter benutten leidt tot minder bestel- en vrachtvoertuigen op de weg en een betere bereikbaarheid van stad en regio. In 2020 zijn er 17 ondernemers betrokken bij de logistieke aanpak om te kijken hoe zij N280 konden mijden en hun bedrijfsvoering konden verduurzamen. Resultaat: 9 vrachtwagenmijdingen per dag. Enkele resultaten van bedrijven uitgelicht: • BCTN gebruikt het platform Uturn voor de flexibele schil van hun transport. Hierdoor hebben transporteurs minder omrijdkilometers en wordt er maximaal gebruik gemaakt van lege capaciteit. • Kalle en Bakker en BCTN zijn in gesprek met diverse grote productiebedrijven in de regio over het opzetten van een zogenaamde joint corridor. Dit zal toekomstig een frequente en betrouwbare verbinding opleveren met o.a. Venray, Nijmegen en Rotterdam wat tevens een aanzuigende werking voor kleinere verladers zal gaan hebben. • Chubb bevoorraadt voortaan 350 van hun buitendienst medewerkers ’s nachts in de bestelbus aan huis. Ten opzichte van het ophalen van materialen, scheelt dit zo’n 500 ritten per jaar in de regio Roermond. JAARVERSLAG ROERMOND BEREIKBAAR 2020

7 Van de weg af en over water Samen met Smurfit Kappa werken we sinds 2019 aan het transport van oud papier over water in plaats van over de weg. Dit is goed voor de bereikbaarheid én duurzamer. In Roermond zijn nog aanpassingen aan de kade noodzakelijk, daarom begint het vervoer over water vanuit Renkum. Begin 2020 werd hier de eerste lading oud papier gelost. Smurfit Kappa vervoert dit jaar 10.000 ton oud papier – wat gelijk staat aan 400 vrachtwagens - over water. Een mooie ontwikkeling en het bedrijf ziet nog meer kansen. Benieuwd? Lees dan ‘Transport van oud papier over water’. Chris Fleuren Manager Logistics bij Smurfit Kappa Recycling “Bij Smurfit Kappa (SK) hebben we een ambitieus milieubeleid waarbij we steeds zoeken naar mogelijkheden om verder te verduurzamen. Naast onze fabrieken zien we ook mogelijkheden voor het verduurzamen van het transport.”

8 Bezoekersbenadering Hoe zorgen we ervoor dat bezoekers aan de stad Roermond gemotiveerd worden om anders dan met de auto naar de stad te komen? Hierop zetten we in 2020 een aantal acties en producten in. Fietszomer Toen na de Corona lock-down een bezoek aan de binnenstad van Roermond in het voorjaar weer mogelijk werd, bleven er beperkingen in het Openbaar Vervoer bestaan (alleen noodzakelijke reizen) en leek afstand houden op de fiets in de stad moeilijk. Om te voorkomen dat mensen massaal in de auto zouden stappen bedachten we in samenspraak met We are Roermond en de BIZ-binnenstad de Fietszomer. JAARVERSLAG ROERMOND BEREIKBAAR 2020

9 Voor de Fietszomer plaatsten we tijdelijk extra fietsenstallingen in de binnenstad om de fietser ruimte te geven. Want juist bij het parkeren van de fiets komen mensen dicht bij elkaar. Gelijktijdig heeft de gemeente binnenstad straten benoemd tot fietsstraat, waarbij de auto te gast is. Middels communicatie verleidden we bezoekers om de auto te laten staan en met de fiets naar de binnenstad te komen. De Fietszomer leverde 6,5 extra automijdingen op Topdagen op. De Fietszomer heeft maar een heel klein blijvend effect in het fietsgebruik. Uit de resultaten blijkt wel dat de Fietszomer voor een positieve beleving van fietsen naar de binnenstad heeft gezorgd. Benieuwd naar de complete evaluatie? Lees dan meer over de evaluatie Fietszomer Resultaat: De Fietszomer leverde 6,5 extra automijdingen op Topdagen op. Enkele feitjes • 6.900 bezoekers maakten gebruik van de tijdelijke fietsenstallingen. • 11% is dankzij de campagne met de fiets gekomen i.p.v. met de auto. • 2% blijft voortaan met de fiets komen.

10 Citystep Op 10 augustus ging de pilot Citysteps in Roermond van start. Een deelsysteem met elektrische steps, vooral gericht op ‘the last mile’ van de forens, maar ook bruikbaar voor korte zakelijke én recreatieve ritten. Een landelijke primeur voor Roermond. Toen het gebruik van de Citysteps boven verwachting bleek, is de pilot verlengd tot het einde van de herfstvakantie. Daarna zijn de Citysteps voor de donkere maanden in de winterstalling gegaan. Bekijk de evaluatie Citysteps JAARVERSLAG ROERMOND BEREIKBAAR 2020

11 Discover Holland/ Enkele feitjes • De Citystep werd door 638 personen gehuurd. • 60% geeft aan de Citystep te willen blijven gebruiken. • Vooral voetgangers en OV gebruikers zien de Citystep als een goed alternatief. Maar ook 50% van de automobilisten geeft aan de Citystep als blijvende optie te zien. Spoordeelwinkel Om bezoekers anders naar Roermond te laten reizen promoten we Discover Holland. Discover Holland biedt toeristen NStreinkaartjes aan waarmee ze voor 19 euro naar Roermond kunnen reizen. Als Roermond Bereikbaar promoten wij dit product, dat geregeld is door VVV Midden-Limburg in samenwerking met de Designer Outlet en We are Roermond. In 2020 heeft de verkoop van de kaarten grotendeels stilgelegen door Corona. Toch zijn er nog 11 Spoordeel Holland Exp. ingeleverd door buitenlandse reizigers en 814 Spoordeel Roermond tickets door Nederlandse reizigers bij de bovengenoemde partners. In ruil hiervoor ontvangen reizigers een waardebonnenboekje van Roermond. Resultaat: Resultaat: De Citysteps dragen bij aan 74 automijdingen op Topdagen. Discover Holland draagt bij aan 12 automijdingen per Topdag.

12 Werkgeversbenadering Met de werkgeversbenadering helpen we bedrijven en organisaties in Roermond om hun medewerkers slimmer te laten reizen. In 2020 konden we de convenantpartners vanwege de Coronamaatregelen niet zoals voorheen benaderen met producten of mobiliteitsonderzoek. De Coronacrisis zorgde er wel voor dat thuiswerken de nieuwe norm werd. En dat bood kansen om thuiswerken structureler in te gaan bedden. Landelijk platform Zowerkthet.nl In 2020 was thuiswerken de norm om corona onder controle te krijgen. Hoe faciliteer je als werkgever medewerkers om thuis te werken? Wat is de beste manier van reizen als ze toch naar het werk gaan? Zowerkthet.nl een landelijke samenwerking van mobilteitsnetwerken ondersteunt werkgevers én medewerkers hierin met tips, tools en inspirerende voorbeelden. Een extra mobiliteitsmakelaar is ingezet om vragen vanuit werkgevers te beantwoorden. Resultaat: Onze partners Politie Roermond De werkgeversbenadering loopt goed op schema. Eind 2020 zijn er 129 structurele automijdingen behaald (doel was 110). JAARVERSLAG ROERMOND BEREIKBAAR 2020 Rechtbank Roermond

13 Product Probeer een e-bike In februari lanceerden we samen met 6 rijwielhandelaren Probeer een e-bike. Iedereen die werkt of woont in de regio Roermond kon twee weken lang gratis een e-bike uitproberen. De pilot liep tot 31 oktober 2020. Na dat moment evalueerden we de pilot onder deelnemers en bespraken de feedback met de fietshandelaren. En met succes want de pilot is eind 2020 omgezet naar een vast product van Roermond Bereikbaar. Resultaat: Bekijk hier de evaluatie Probeer een e-bike heeft geresulteerd in 41 automijdingen per dag in de spits (woon-werk en zakelijk). + En 135 automijdingen per dag waren recreatief (passend bij de doelen van de bezoekersbenadering). Paar feitjes: • 133 deelnemers probeerden in de pilotfase een e-bike uit. • 92% van de deelnemers raadt Probeer een e-bike aan familie en vrienden aan. • De belangrijkste reden voor deelname was; het uitproberen van de e-bike, gevolgd door het willen ervaren of het een geschikt middels is voor woon-werkverkeer. • 82% van de deelnemers is in de toekomst voornemens om vaker met de fiets of e-bike op pad te gaan. • Met de pilot Probeer een e-bike 271 autoritten bespaard.

14 Onderwijsbenadering In 2020 is er samen met onze partner Zuid-Limburg Bereikbaar gewerkt aan een manier waarop scholieren en studenten anders kunnen gaan reizen. Ook na Corona. In overleg met onderwijsinstellingen is gekeken naar het spreiden van lestijden zodat er minder druk komt op het Openbaar Vervoer. Resultaat: 2 onderwijsinstellingen uit Roermond, namelijk het Gilde College en het Citaverde zijn aangesloten bij de onderwijsbenadering en hebben concrete afspraken gemaakt over het spreiden van lestijden. JAARVERSLAG ROERMOND BEREIKBAAR 2020

15 Communicatie Proactief informeren we inwoners, bezoekers en forenzen over alle producten en hindermaatregelen. Hiervoor zetten we onze eigen communicatiekanalen in zoals de nieuwsbrief, website en social media. In 2020 is op alle kanalen een stijging te zien van het aantal inschrijvingen, volgers of bezoekers. Nieuwsbrief 3.134 abonnees Facebook 1.519 volgers Website 20.430 bezoekers

16 Conclusie Corona heeft een belangrijke rol gespeeld in 2020. We moesten meer dan ooit thuiswerken, wat uiteraard leidde tot minder autobewegingen en files. Met het programma van Roermond Bereikbaar hebben we daar nog een schepje bovenop kunnen doen. De cijfers die behaald zijn staan in de berekeningen los van de door Corona behaalde automijdingen. En daar zijn we best trots op! 196% van de bezoekersbenadering is behaald. 117% van de werkgeversbenadering is behaald. 100% van de hinderaanpak is behaald. JAARVERSLAG ROERMOND BEREIKBAAR 2020

17 Resultaten Doelen en resultaten Per jaar, per aanpak 700 800 100 200 300 400 500 600 0 750 Dit houdt in dat in 2020: 550 294 300 150 129 67 75 65 55 2019 110 2020 Hinderaanpak: vertraging alle jaren onder 10%: 100% doel behaald Forenzenaanpak behaald Bezoekersaanpak doel Bezoekersaanpak behaald 370 ton CO2 is bespaard – staat gelijk aan 246 huishoudens die een jaar lang elektriciteit verbruiken. Of 962 economy vluchten van Amsterdam naar Rome. Kansen In 2020 hebben we een belangrijke les geleerd, namelijk dat een dynamisch programma nodig is om in te springen op onverwachte ontwikkelingen. In 2021 werken we hieraan verder om de lessons learned uit de Corona lockdown te bestendigen. Uiteraard doen we dit weer samen met onze partners. Want alleen samen kunnen we van Roermond een goed bereikbare stad maken en houden. 2021 2022 Forenzenaanpak doel 220 Dagelijks 280 auto’s van de weg af zijn gegaan.

Samen helpen we reizigers slimmer op weg Roermond Bereikbaar is een programma van: Markt 31 6041 EM Roermond WWW.ROERMONDbereikbaar.nl

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
Home


You need flash player to view this online publication