0

Act3 TRAINING GEEN STRESS WORKSHOPS & TRAINING VOOR EEN VEILIGE WERKPLEK

‘Elke verandering begint met een andere manier van kijken’

Act3 TRAINING WAAROM ACT3? Werkstress is de belangrijkste oorzaak van beroepsziekte nummer een: burn-out. In organisaties zorgt werkstress voor conflicten op de werkvloer, een hoog ziekteverzuim, veel verloop en slecht functionerende medewerkers. Het resultaat? Hoge kosten, een minder slagvaardige organisatie en ontevreden medewerkers. De oplossing? Een spotlight op een veilige werkomgeving waar geen plaats is voor ongezonde werkstress. WAT WIJ DOEN Act3 kijkt op een andere manier naar organisaties. Wij geloven dat elke organisatie een theater is omdat iedere medewerker een rol heeft. Inzicht in en begrip van de eigen rol én die van anderen is essentieel om werkstress te voorkomen en samen te acteren in een veilige werkomgeving. Act3 Training zet medewerkers en managers in beweging en leert ze om te gaan met de zes belangrijkste veroorzakers van stress: verandering, onbenut talent, relaties, werkdruk, onzekerheid en communicatie. Act3 werkt, samen met jou, energiek aan het reduceren en voorkomen van werkstress. Act3 werkt met inzichten en technieken uit het theater om medewerkers te helpen deze veilige werkomgeving voor zichzelf en anderen te creëren. Veiligheid en vertrouwen zijn belangrijke waarden als mensen willen groeien in een organisatie en de belangrijkste pijlers van een veilige werkomgeving. Wij geven medewerkers en managers concrete handvatten om met lef en vertrouwen hun rol in de organisatie te spelen. VERANDERING COMMUNICATIE ONZEKERHEID ZES OORZAKEN VAN STRESS ONBENUT TALENT RELATIES WERKDRUK WEERBAARHEID = VUUR KWETSBAARHEID = WATER HOE WIJ WERKEN De vier elementen zijn onze basis. Vuur maakt de medewerker weerbaar, water staat voor kwetsbaarheid, lucht zorgt voor relativeringsvermogen en aarde voor beschouwing. Dit is de rode draad van onze workshops en trainingen. Door te luisteren, te zien en vooral door te ervaren leren medewerkers beter om te gaan met werkstress. Nu én in de toekomst. RELATIVEREN = LUCHT BESCHOUWEN = AARDE HET RESULTAAT Onze workshops en trainingen dragen bij aan: 1 een veilige werkomgeving waarin medewerkers met plezier werken en optimaal presteren; 2 voorkomen van onnodig verzuim door stress; 3 een betere samenwerking en een grotere tevredenheid onder medewerkers en managers.

‘Bekijk dingen van een afstand en de scherpe randjes vervagen’

Act3 TRAINING GEEN STRESS WORKSHOPS VOOR MEDEWERKERS In iedere organisatie is beweging noodzakelijk en dat is exact wat onze workshops doen: we zetten medewerkers letterlijk en figuurlijk in beweging. Ze horen, zien en voelen wat stress met ze doet en de invloed die zij daarop hebben. Het gaat over vertrouwen, energie en de rol die zij in de organisatie kunnen en willen spelen. Iedere workshop geeft de deelnemers minimaal drie concrete handvatten om beter om te gaan met stress. Praktisch, direct toepasbaar, soms confronterend en altijd met aandacht voor het individu. DE ESSENTIE VAN ONZE STRESSREDUCTIE WORKSHOPS Elke workshop gaat dieper in op een van de zes oorzaken van stress. De deelnemers verkennen de grenzen van psychologische veiligheid en leren hoe ze hun houding en gedrag aan kunnen passen om stress te reduceren. De zes workshops zijn qua methodiek met elkaar verbonden maar zijn los van elkaar in te zetten. De uitdagingen van de organisatie en de medewerker bepalen welke workshops ingezet kunnen worden om stress te reduceren. VERANDEREN ZONDER STRESS Verandering is een gegeven en vraagt veel van de wendbaarheid van een medewerker. Zeker nu. Wat is de bron van stress? Wat doet dit met je houding en gedrag? Hoe hou je de regie in eigen hand? OMGAAN MET WERKDRUK Een hoge werkdruk kan feit of fictie zijn. Wat is het verschil? Wat is in jouw rol belangrijk om goed om te gaan met werkdruk? Hoe hou je controle en wat kunnen anderen voor je betekenen? OMARM JE ONZEKERHEID Onzekerheid is onaangenaam want het belemmert je functioneren. Wat is de invloed op de rol die je speelt? Hoe hef je blokkades op om veilig en gezond te werken? Wat geeft je weer vertrouwen? BENUT JE TALENTEN De oorzaak van een rolconflict is vaak het onbenut laten van specifieke talenten. Speel je wel de juiste rol? Weet je wat je kan of juist ook wat je niet kan? Benut jij je talenten om je te ontwikkelen? VERSTERK JE RELATIES Vertrouwen op je collega’s is een uitdaging en draait om openheid en energie. Hoe werk je samen aan een goede relatie? Wat is de invloed van jouw rol? Hoe ga je om met conflicten en hoe los je ze op? COMMUNICEREN Je stijl van communiceren kan voor onbegrip zorgen. Welke stijl past bij jouw rol? Wat is de invloed daarvan op iemand anders? Op welke wijze vergroot jij de effectiviteit van de onderlinge communicatie? TIJDENS DE WORKSHOPS Met de deelnemers werken we actief aan de vier elementen die ze in zich dragen. Ze ervaren hoe het voelt om zowel weerbaar als kwetsbaar te zijn. Met rollenspel en oefeningen helpen we ze beschouwen en relativeren. In onze workshops bieden we concrete handvatten om met een van de zes stressfactoren om te gaan. HET RESULTAAT Onze workshops zorgen voor medewerkers die: 1 weerbaarder en wendbaarder zijn, goed in hun vel zitten en beter presteren; 2 minder risico lopen om uit te vallen en bijdragen aan een veilige werkomgeving; 3 weerbaar worden, kwetsbaar durven zijn, leren beschouwen en meer relativeren.

‘Los moeilijke dingen op als ze nog makkelijk zijn. Pak grote dingen aan als ze nog klein zijn’

Act3 TRAINING GEEN STRESS TRAINING VOOR MANAGERS Veel managers vinden het moeilijk om actie te ondernemen als ze zien dat hun team of een medewerker gebukt gaat onder stress. Soms kunnen of willen ze dit zelfs niet zien. Het ontbreekt ze aan de handvatten - en soms de moed - om te handelen. Deze training helpt peoplemanagers signalen van stress te herkennen en hier actief mee om te gaan. In drie dagdelen leren de managers een veilige werkomgeving te creëren waarin het team en de medewerker duurzaam succesvol kunnen zijn. DE KERN VAN ONZE STRESSPREVENTIE TRAINING Een manager heeft vier verantwoordelijkheden om te zorgen voor psychologische veiligheid op de werkvloer. Een goed uitvoering daarvan helpt werkstress te voorkomen en zorgt daarmee voor een veilige werkomgeving. Deze intensieve en praktische training duurt drie dagdelen en is apart of in combinatie met de workshops in te zetten. De training volgt de waarden, het beleid en de processen van jouw organisatie. STUREN OP DE WEERBAARHEID VAN DE COLLEGA’S Hoe creëer ik een cultuur waarin iedereen tot zijn recht komt? Wat is de kracht van radicale openhartigheid? Hoe neem ik collega’s mee in een continu veranderende omgeving? OMGAAN MET DE KWETSBAARHEID VAN COLLEGA’S Hoe voorkom je een rolconflict? Hoe geef je kritiek? Wat is de waarde van positieve stress in het team? Wat maakt de kwetsbaarheid in de arbeidsrelatie groter? RELATIVEREN Hoe help je medewerkers door tijden van onzekerheid en verandering? Hoe manage je proactief de stressfactoren? Wat maakt collega’s minder afhankelijk van anderen? BESCHOUWEN Welke rol spelen de collega’s en hoe zorg je ervoor dat ze de juiste rol blijven spelen? Hoe lost het team conflicten op en hoe bewaakt ze haar integriteit? TIJDENS DE TRAINING We vergroten de radicale openhartigheid van managers zodat ze beter coachen op weerbaarheid en kwetsbaarheid. Dit legt verborgen conflicten bloot die de oorzaak kunnen zijn van stress. Met rollenspel en praktische oefeningen relativeren en beschouwen we hun taken en scherpen we de vaardigheden en inzichten aan. HET RESULTAAT Deze training zorgt voor managers die: 1 gemotiveerd bijdragen aan een veilige werkomgeving en hun team beter laten functioneren; 2 signalen van werkstress herkennen en handelen om uitval te voorkomen; 3 coachen op weerbaarheid en kwetsbaarheid, sturen op beschouwen en leiden met relativeren. 2 3 1 4 STRESS GEEN STRESS

Act3 TRAINING PRAKTISCHE INFORMATIE De workshops van Act3 bieden plaats aan minimaal tien en maximaal 30 van je collega’s en ze vinden bij voorkeur plaats op de werkplek van de medewerkers. De workshops duren een dagdeel (vier uur) en de medewerker maakt zelf een keuze uit de workshops, op basis van de ontwikkelingsbehoefte. De kosten per workshop zijn, ongeacht het aantal deelnemers, 1995 euro, exclusief btw en eventuele reiskosten. De workshops kunnen ook gegeven worden in de Engelse taal. De training van Act3 is voor minimaal zes en maximaal twaalf managers en vindt bij voorkeur plaats op de werkplek. De training beslaat drie dagdelen, waarvan de eerste twee op een dag en het derde een maand later. De training kost 3450 euro, exclusief btw en eventuele reiskosten. De training kan ook gegeven worden in de Engelse taal. OVER ACT3 Verhalen op het toneel zijn vaak gestructureerd in drie aktes. De eerste akte introduceert de personages en de omgeving. In de tweede volgt een dramatische wending in het verhaal. De derde akte brengt het verhaal naar een climax én de oplossing. Daarom heten wij Act3 Training (www.act3.training). Act3 brengt twee werelden bij elkaar: het theater en organisaties. Deze twee hebben veel gemeen. Onze jarenlange ervaring in zowel theaters als in managementfuncties in het (internationale) bedrijfsleven staat garant voor inlevingsvermogen en begrip voor de deelnemers. De regie tijdens de workshops en de trainingen raakt de kern en is gericht op de praktijk in jouw organisatie. Op het toneel heb je immers ook maar een beperkte tijd om je publiek te boeien, een verhaal te vertellen en je punt te maken. Geef ons een rol! Sieta Keizer Sieta is regisseur, coach en empowerment specialist. Ze studeerde regie aan de Academie voor Theater en werkte onder meer als casting directeur voor Stage Entertainment en als directeur van het M-Lab theater. Ze geeft les aan verschillende opleidingen en coacht mensen met een burn-out. Sieta is Acceptance and commitment therapy (ACT) trainer. ‘The better you are at your job, the better you are with yourself’ Bill Murray sieta@act3.training 06-38320722 Wiemer Renkema Wiemer is HR management consultant, trainer en schrijver. Hij studeerde arbeid- en organisatiesociologie en heeft meer dan twintig jaar ervaring als HR manager voor grote internationale bedrijven als Arcadis, TNT en Mercer. Hij geeft les aan de Haagse Hogeschool en traint teams en peoplemanagers. In 2017 verscheen zijn boek ‘Managen of niet, dat is de vraag’. ‘To business that we love we rise betime and go to‘t with delight’ William Shakespeare Act 3 Training werkt onder de vlag van To be Training & Consulting in Amsterdam (KvK 660 76 749). wiemer@act3.training 06-13034738

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
Home


You need flash player to view this online publication