0

Handleiding Teamleider Dashboard

Inhoudsopgave Inleiding TeamQ en het Teamleider Dashboard Dé toolbox om je team een flinke boost te geven! TeamQ Wanneer zet je het instrument in? Welke informatie biedt TeamQ Lezen van de resultaten • Overall score • Hoogste scores en laagste scores • Hoge variatie score • Advies werkvormen Aan de slag Aan de slag met het Teamleider Dashboard Volg het stoplicht 4 5 6 7 8 9 23 24 25 26 27 29 30 31 2 Handleiding - Teamleider dashboard

Bijlage 1 - Aan de slag met de resultaten in je team 32 Terugkoppelsessie 33 Bijlage 2 - De basis van TeamQ De vier dimensies van effectieve teams De 4 dimensies: Een holistische benadering • Kies de juiste interventie op het juiste moment • Geen one-size-fits-all-solution maar een routekaart Schets van de 4 dimensies Dimensie 1: Bestaansrecht Dimensie 2: Inrichting Dimensie 3: Dynamiek Dimensie 4: Omgeving Welke interventie moet ik doen? FAQ TeamQ op maat 35 36 38 38 38 39 40 42 44 46 48 49 51 Handleiding - Teamleider dashboard 3

Inleiding In deze handleiding lees je hoe je TeamQ inzet om je team te ontwikkelen. We vertellen je hoe TeamQ werkt en hoe je met de resultaten van een TeamQ zelf aan de slag kunt gaan. Daarbij geven we je achtergrondinformatie over de 4 dimensies van effectieve teams - het model achter TeamQ. 4 Handleiding - Teamleider dashboard

TeamQ en het Teamleider Dashboard TeamQ helpt je bij het maken van een analyse van je team. Zo weet je precies hoe jouw teamleden belangrijke thema’s voor effectieve samenwerking ervaren. Overleg, communicatie en onderlinge omgang, maar ook doelen, resultaten en omgang met klanten. Samen geven ze een omvangrijk beeld van waar het team goed in is en waar kansen voor ontwikkeling liggen. In het Teamleider Dashboard worden de resultaten van een onderzoek weergegeven. Je krijgt dit dashboard per mail zodra TeamQ is uitgezet in je team. In het online dashboard vind je de Overall score van het onderzoek en de Hoogste- en Laagste scores. Tevens worden de vragen met de Hoogste variatie weergegeven en krijg je advies over werkvormen die voor het team op dit moment waardevol zijn. De resultaten worden in 3 schermen en 2 rapportages weergegeven. Deze handleiding loopt al deze scores en schermen langs. Succes met het inzetten van TeamQ! www.teamq.org Handleiding - Teamleider dashboard 5

Dé toolbox om je team een flinke boost te geven! TeamQ is gebaseerd op de methode en werkvomren uit Tools voor Teams (2016). Dit boek is een routekaart naar de juiste interventie voor iedere situatie op het juiste moment. Tools voor Teams geeft je meer inzicht in de vier dimensies van effectieve teams en biedt je een schat aan werkvormen en adviezen waarmee je als teamleider of teamcoach de tools in handen hebt om een topteam te maken! www.toolsvoorteams.nu 6 Handleiding - Teamleider dashboard

TeamQ Handleiding - Teamleider dashboard 7

Wanneer zet je het instrument in? TeamQ helpt je bij het begrijpen van wat er in een team speelt. De uitkomsten geven je inzicht in de onderwerpen waar teamleden tevreden over zijn en in de onderwerpen waar men minder tevreden over is. Met deze informatie ga je met elkaar in gesprek, om te bepalen wat nodig is om als team te groeien. Aanleidingen om met TeamQ aan de slag te gaan: • Als je je team een stap verder wilt helpen en nieuwsgierig bent naar waar ontwikkelkansen liggen. • Als je merkt dat de samenwerking niet goed loopt en wilt weten hoe het team als geheel tegen het team aankijkt. • Als je een team wilt verbeteren en nieuwsgierig bent met welke werkvormen het team het best geholpen is. • Om draagvlak in het team te creëren voor teamontwikkeling of voor het inzetten van werkvormen. • Om het team het gevoel te geven dat hun mening ertoe doet. 8 Handleiding - Teamleider dashboard

Welke informatie biedt TeamQ Een dashboard met 3 lagen Wanneer je het dashboard opent, zie je als eerste een samenvatting van de belangrijkste scores uit het onderzoek. Handleiding - Teamleider dashboard 9

Hoofdnavigatie Met deze 3 koppen loop je door alle niveaus van het onderzoek heen. 10 Handleiding - Teamleider dashboard

Rapportage en werkvormen Download de resultaten van het onderzoek in pdf-vorm en download drie aanbevolen werkvormen (op basis van de laagst scorende items in het onderzoek). Handleiding - Teamleider dashboard 11

Overall score Het gemiddelde cijfer van het onderzoek op een schaal van 0-10. 12 Handleiding - Teamleider dashboard

Hoogste scores Over deze drie items zijn teamleden het meest positief. Dit moet je vieren. Handleiding - Teamleider dashboard 13

Laagste scores Op deze drie items zijn de teamleden het meest kritisch. Hier zitten waarschijnlijk de grootste ontwikkelkansen voor je team. 14 Handleiding - Teamleider dashboard

Response percentage Het percentage van het team dat de vragenlijst helemaal heeft ingevuld. Met de knop “Response overzicht” kun je zien wie de vragenlijst nog niet (helemaal) ingevuld heeft. Door vervolgens op “Herinner alle gebruikers” te drukken, stuur je iedereen die de vragenlijst nog niet compleet heeft ingevuld een herinnering. Handleiding - Teamleider dashboard 15

Overzicht scores hele onderzoek. In één oogopslag zie je hoe gescoord is op de 13 thema’s in het onderzoek. Door met de muis op een thema te gaan staan, zie je de naam van het thema en het behaalde cijfer. Klik op Bekijk de scores, om van dit item alle stellingen met bijbehorende scores te bekijken. 16 Handleiding - Teamleider dashboard

Hoge variatie Het gevarendriehoekje geeft aan dat er op dit thema een of meer stellingen zijn waarop door teamleden heel verschillend geantwoord is. Dit zijn interessante stellingen om in je team te onderzoeken. Handleiding - Teamleider dashboard 17

Vergelijk met eerder onderzoek Als je meerdere malen een TeamQ vragenlijst in je team uitzet, kun je de resultaten van deze meting vergelijken met de vorige meting(en). Zo wordt zichtbaar hoe het team zich heeft ontwikkeld. 18 Handleiding - Teamleider dashboard

Score op dit thema Het behaalde cijfer op dit thema. Handleiding - Teamleider dashboard 19

Score per stelling Deze scorebalk geeft aan hoe het team deze stelling ervaart. Door met de muis op de scorebalk te gaan staan, wordt de onderliggende score zichtbaar. 20 Handleiding - Teamleider dashboard

Op deze stelling zijn zowel hoge als lage scores gegeven. Het gevarendriehoekje geeft aan dat er op deze stelling door teamleden heel verschillend geantwoord is. Er is zowel “geheel mee oneens” als “geheel mee eens” aangeklikt. Dit zijn stellingen waar je met elkaar over in gesprek kunt gaan. Ze zorgen mogelijk voor spanningen in het team. Handleiding - Teamleider dashboard 21

Werkvormen om met dit thema aan de slag te gaan De meeste thema’s hebben 2 of 3 werkvormen. Als je heel gericht aan een thema wilt werken, download dan een werkvorm die je aanspreekt en ga er zelf mee aan de slag! 22 Handleiding - Teamleider dashboard

Lezen van de resultaten Handleiding - Teamleider dashboard 23

Overall score Dit is het gemiddelde cijfer van alle onderzoeksgegevens samen. Hiermee krijg je een eerste indruk hoe je team ervoor staat. Het cijfer loopt van 2 (het team staat er niet goed voor) naar 10 (het team staat er uitstekend voor). 24 Handleiding - Teamleider dashboard

Hoogste scores en laagste scores De drie hoogst scorende items (groene ballonnen) en de drie laagst scorende items (rode ballonnen) worden direct in het eerste scherm weergegeven. Dit zijn de meest cruciale scores in het onderzoek. • De hoge scores moet je vieren. Zelfs in teams die een laag overall cijfer behalen, is wat te vieren. Het is belangrijk voor de spirit om deze items te benoemen en hier bij stil te staan. • Het laagst scorende items zijn de focuspunten voor ontwikkeling. Hier is volgens het team de meeste werk aan de winkel. Aan de slag tip: De geadviseerde werkvormen zijn gebaseerd op deze laagst scorende items. Handleiding - Teamleider dashboard 25

Hoge variatie score Naast lage en hoge scores, zijn er mogelijk items waar heel verschillend over gedacht wordt in het team. Als deze er zijn, worden de items weergegeven (op de eerste pagina van het PDF rapport) in maximaal 3 blauwe ballonnen. Over deze thema’s is in het team de meeste discussie. De ene helft vindt bijvoorbeeld dat er voldoende feedback gegeven wordt, de andere helft vindt juist van niet. Aan de slag tip: Start hier een gesprek over. Bevraag beide kanten om de beurt om argumenten aan te dragen. Ga vervolgens met de kennis en ervaring van beide kanten in gesprek om een oplossing te vinden. 26 Handleiding - Teamleider dashboard

Advies werkvormen TeamQ brengt 13 thema’s in kaart. Per thema wordt een aantal stellingen voorgelegd waarover ieder teamlid zijn of haar mening geeft (helemaal mee oneens – oneens – niet eens, niet oneens – mee eens – helemaal mee eens). Per thema kun je de scores van elke stelling bekijken. Binnen de meeste thema’s worden werkvormen aangeboden. Als je met dat thema in je team aan de slag wilt gaan (b.v. met “Communicatie”), ga dan naar het thema en bekijk welke werkvorm je aanspreekt. Handleiding - Teamleider dashboard 27

28 Handleiding - Teamleider dashboard

Aan de slag Handleiding - Teamleider dashboard 29

Aan de slag met het Teamleider Dashboard De resultaten van het onderzoek zijn in pdf-formaat te downloaden. Klik hiervoor in het hoofdscherm op “Aan de slag met selecteer…” rechts bovenaan. Je hebt daar, naast het downloaden van de geadviseerde werkvormen, de mogelijkheid om 2 rapporten te downloaden: 1. Download Rapportage Dit is het rapport van alle stellingen uit het onderzoek. Per stelling krijg je een gedetailleerde weergave van de spreiding. Dit rapport is geanonimiseerd. 2. Download Open vragen Dit is het rapport met de antwoorden van elk teamlid per vraag. In dit rapport worden de antwoorden weergegeven op naam. 3. Aan de slag met geadviseerde werkvormen Op basis van de uitkomst krijg je de juiste werkvormen aangereikt die voor jouw team relevant zijn om in te zetten. 30 Handleiding - Teamleider dashboard

Volg het stoplicht Uitslag is Rood: Vraag begeleiding van HR of (externe) teamcoach. Uitslag Oranje: Begeleid zelf het terugkoppelgesprek en de voor jouw team speciaal geselecteerde werkvormen. Uitslag Groen: Vier samen het succes van jullie team! Voer samen een aantal werkvormen uit om ook in de toekomst sterk te blijven. Handleiding - Teamleider dashboard 31

Bijlage 1 Aan de slag met de resultaten in je team 32 Handleiding - Teamleider dashboard

Terugkoppelsessie In de terugkoppelsessie bespreek je de TeamQ resultaten met het team. Stuur het pdf-rapport voorafgaand aan de teambijeenkomst aan de teamleden toe. Zo kunnen teamleden zich voorbereiden en alvast een beeld vormen van de stand van zaken. Hiermee worden zij mede-eigenaar van de resultaten. In de teambijeenkomst stel je vervolgens een aantal vragen om het team zelf de resultaten van betekenis te voorzien: Op hoofdlijnen 1. Voordat we het rapport helemaal induiken; wat valt je op aan het rapport in z’n algemeenheid? Wat vertelt het rapport je? 2. Wat herken je en wat verbaast je? Inzoomen op hoge scores (groen) 3. Waar zijn jullie trots op? 4. Kies 2 hoog scorende stellingen en geef er een praktijkvoorbeeld van. Inzoomen op lage scores (rood) 5. Met welke stellingen/ thema’s moeten we als team wat jou betreft aan de slag? 6. Geef per stelling/ thema een of meerdere praktijkvoorbeeld(en) uit jullie team die dit probleem illustreren. Handleiding - Teamleider dashboard 33

7. Bepaal per stelling/ thema waarmee jullie aan de slag willen: a. Hebben we hier invloed op en wie is hier verantwoordelijk voor? b. Welke acties zijn nodig om hier een ontwikkelstap in te zetten? c. Wat moet het resultaat zijn als we ermee aan de slag gaan? Teamleden gaan met deze zeven vragen met elkaar in gesprek. Als je team groter is dan 6 personen is het raadzaam deze vragen eerst in kleinere groepjes te bespreken. Op basis van de resultaten en de gesprekken zet je samen een koers uit voor de komende maanden. • Bepaal aan welke 2 of 3 thema’s jullie de komende tijd willen werken • Formuleer welk doel je wilt realiseren met betrekking tot dit thema • Maak een planning om de geadviseerde werkvormen te doen • Plan momenten (b.v. 1x per maand) dat je met elkaar uitwisselt hoe je de ontwikkeling ervaart. • Plan een evaluatiemoment na een aantal maanden waarin je met elkaar bepaalt of het doel gerealiseerd is. Meet het resultaat met een nieuwe TeamQ-meting. Het is mogelijk om meer diepgang te geven aan deze terugkoppelsessies en het werken aan je eigen team. Neem met ons contact op voor trainingen en workshops om jezelf hierin te ontwikkelen. info@teamq.org 3 Handleiding - Teamleider dashboard 4

Bijlage 2 De basis van TeamQ Bron: Tools voor Teams, Jaco van der Schoor en Thijs Rijnbergen, 2016 Handleiding - Teamleider dashboard 35

De vier dimensies van effectieve teams Boekenkasten vol zijn er geschreven over teams en teamontwikkeling. Met enig speurwerk vind je honderden groepsontwikkelingstheorieën. Vaak wordt er in die theorieën vooral gekeken naar de fases waarin een team zich ontwikkelt. Van afhankelijk naar volwassenheid, van gedoe naar flow, van gestagneerde communicatie naar een geoliede machine. Veel managers en externe professionals (teamcoaches, trainers, adviseurs) besteden dan ook veel tijd om grip te krijgen op die fases. Dit gebeurt in heisessies, praatsessies of teamcoachings. In deze bijeenkomsten wordt gegraven, uitgewisseld en er worden conflicten uitgesproken. Met als idee: als we het uitpraten en achter het probleem komen, dan lossen we het op. Dan loopt de communicatie weer gesmeerd, is het conflict opgelost, nemen teamleden meer initiatief, en gaat men eindelijk eens feedback geven. Het team bereikt de volgende fase. Deze vorm kost veel tijd, levert frustraties op en is vaak helemaal niet effectief op de lange termijn al was het maar omdat teams steeds vaker van samenstelling wisselen. 36 Handleiding - Teamleider dashboard

In deze inleiding lees je over de 4 Dimensies van Effectieve teamontwikkeling. Het kader gaat je helpen bij het kiezen van de interventies die jouw teams nodig hebben. De kunst is om de juiste interventie te kiezen op het juiste moment. Cruciaal in een tijd waarin teams onder grote druk moeten presteren en de tijd er simpelweg niet is voor lange trajecten en eindeloze praatsessies. Handleiding - Teamleider dashboard 37

De 4 dimensies: Een holistische benadering Kies de juiste interventie op het juiste moment Stel je voor, je elektrische heggenschaar knipt niet meer zo goed. Wat doe je dan? Over het algemeen zal je niet gelijk het hele ding uit elkaar halen. Vermoedelijk zal je eerst checken of de stekker wel in het stopcontact zit om vervolgens te onderzoeken waar het probleem nu precies zit. Pas dan zal de handeling verrichten waarvan je hoopt dat die je heggenschaar weer aan de praat krijgt. Met teams is het net zo. Pas als je weet waar de wortel van het probleem ligt, kies je makkelijker de juiste oplossing. Want als je de juiste oplossing kiest kun je snel weer aan de slag. Geen one-size-fits-all-solution maar een routekaart Er is geen algemeen recept voor een goed team; wel een uitgebalanceerd dieet. Aangepast (net als in de topsport) op de situatie, de personen en het doel dat je nastreeft. Teams worden effectiever als ze tijd besteden aan het vinden van de juiste invulling op de 4 dimensies. Juist dit gezamenlijk zoeken zorgt ervoor dat je overeenstemming bereikt op je focus en werkwijze. Teams die deze zaken niet op orde hebben, hebben grote kans om in de problemen te raken. Dit uit zich in symptomen als slechte communicatie, geen feedback, gedoe in de wandelgangen en uiteindelijk dus slechtere prestaties, meer ziekteverzuim en ontevreden medewerkers. 38 Handleiding - Teamleider dashboard

Schets van de 4 dimensies Handleiding - Teamleider dashboard 39

Dimensie 1 Bestaansrecht Dimensie 1: Bestaansrecht De eerste dimensie is die van het Bestaansrecht. Het bestaansrecht van een team is de reden dat het op aarde is. Bestaansrecht Hiervoor zijn we bij elkaar The why Specifiek Meetbaar Acceptable Realistisch Tijdgebonden Doelen Toegevoegde waarde (Deel) Resultaten Evaluatie Gezamelijk Concreet Enthousiasmerend Een team zet doelen om in resultaten. 40 Handleiding - Teamleider dashboard

Het is van belang dat de teamleden een helder beeld hebben van deze doelen en de gewenste resultaten en dat zij een rol voor zichzelf weggelegd zien bij de realisatie ervan. Samen doelen bepalen loont. Daarbij is het belangrijk dat teamleden elkaar nodig hebben om de teamdoelen te bereiken. Als er geen onderlinge afhankelijkheid bestaat, is er ook geen basis voor samenwerking. Soms is het wel even zoeken naar wat die onderlinge afhankelijkheid nu precies inhoudt. Neem het team HR-adviseurs van een landelijke winkelketen. Elke HR-adviseur heeft zijn eigen regio en is vaak op pad. Op het eerste gezicht doen deze HR-adviseurs hun werk prima zonder al te veel samen te werken met hun collega’s. Maar als je iets verder inzoomt zie je dat ze elkaar wel degelijk nodig hebben. Bijvoorbeeld als het gaat om van elkaar te leren, om met elkaar af te stemmen welke prioriteiten er gesteld worden en om met elkaar te bespreken hoe beleidslijnen die voortkomen uit de landelijke organisatie door gevoerd wordt naar de verschillende winkels. Een scherpe uitwerking van het bestaansrecht geeft inzicht in de doelen die een team nastreeft, de resultaten die het team wil behalen en op welke manier een team deze doelen en resultaten evalueert. Het helpt als de doelen gezamenlijk, concreet en enthousiasmerend zijn en de resultaten SMART zijn geformuleerd. Gedoe in de samenwerking ontstaat vaak doordat mensen geen gelijk beeld van de doelen hebben of vastlopen in het vertalen van de doelen richting de dagelijkse praktijk. Handleiding - Teamleider dashboard 41

Dimensie 2 Inrichting Als je samen weet wat je te doen hebt, richt je het team zo in dat je de teamdoelen kunt behalen. In het voetbalelftal dat gaat voor de winst positioneer je mensen, verdeel je rollen en spreek je speelstructuren zo af dat je winkansen wordt gemaximaliseerd. De tweede dimensie gaat over de inrichting. Inrichting Talent zo zijn wij georganiseerd Menselijk kapitaal Diversiteit Verantwoordelijkheid Rolverdeling Procedures Afstemmen Taakverdeling Gespreksvormen Overleg Structureren Ervaring Structuur Rust 4 Handleiding - Teamleider dashboard 2 Effectiviteit

Hier focus je op de manier waarop je mensen inzet, procedures structureert en de ondersteunende processen inricht. Het is belangrijk dat er voldoende kennis, kunde en ervaring aanwezig is om de gevraagde resultaten te behalen. Er moet een structuur zijn waarbinnen je vergadert, onderlinge afstemming zoekt, evalueert, functies invult en processen op elkaar afstemt. Samenwerking is ook gebaat bij duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden. Dit zorgt ervoor dat mensen weten wat ze moeten doen en ook hoe ze dat moeten doen. Op microniveau gaat inrichting bijvoorbeeld ook over de structuur van vergaderen en evalueren. Handleiding - Teamleider dashboard 43

Dimensie 3 Dynamiek Zelfs het voetbalteam met de duurste spelers en de beste strategie wint niet vanzelf. Zij moeten elkaar leren kennen en verbinding creëren. Dat gaat niet vanzelf. Samenwerken in teams komt neer op gebruik maken van elkaar zodat je samen meer gedaan krijgt dan alleen. Dynamiek Samenfase Startfase Leiderschap Strijdfase Fase teamontwikkeling Communicatie Feedback Conflicten Initiatief en verantwoordelijkheid Vertrouwen Slotfase 44 Handleiding - Teamleider dashboard Teamprestaties

De kunst van samenwerken is om verschillen op te zoeken en te integreren. In de dynamiek komt de samenwerking tot leven. Hier spelen verschillen in persoonlijkheid en behoefte een rol en gaat groepsdynamiek invloed uitoefenen. Dynamiek uit zich in de manier van communiceren, elkaar opzoeken in de samenwerking, elkaar vertrouwen en feedback geven. Teams zijn gebaat bij een gevoel van veiligheid en het voldoende oog hebben voor elkaar. Bij een gevoel van onveiligheid en een gespannen sfeer gaat vaak veel energie verloren. De teamleider heeft een voorbeeldfunctie in het team. Hij moet zorgen voor een goede balans tussen duidelijkheid verschaffen en ruimte geven voor eigen inbreng. Een goede teamleider speelt in op de behoefte die het team op dat moment heeft. Handleiding - Teamleider dashboard 45

Dimensie 4 Omgeving De omgeving van een team bepaalt voor een groot deel wat je als team te doen hebt. Omgeving Overheid Politiek Regelgeving Externe klanten Directie Andere s Managementlagen Team Interne klanten Concurrenten Andere teams afdelingen Leveranciers 46 Handleiding - Teamleider dashboard L e i p d e h r c a

Sterker nog, zonder omgeving zou het team vaak helemaal niet bestaan. Het elftal is afhankelijk van een sponsor en ze moeten de trainingstijden afstemmen in overleg met andere teams. De vierde dimensie is dan ook de omgeving. Deze bestaat uit interne partijen (andere afdelingen, directie, interne klanten) en externe partijen (klanten, leveranciers, overheid). Als team lever je je dienst of product aan je klant (intern of extern). Tegelijkertijd heb je allerlei andere partijen nodig voor resources en als samenwerkingspartner. De omgeving is vaak een complicerende factor voor teams. Invloeden vanuit het management, de grillen van de politiek of concurrentie met andere afdelingen kunnen de dynamiek en effectiviteit van teams onder druk zetten. De teamleider heeft een managende rol in de interactie tussen team en omgeving, zodat het team optimaal z’n werk kan doen. Handleiding - Teamleider dashboard 47

Welke interventie moet ik doen? Nu je zicht hebt op welke vier thema’s je je interventiepijlen kunt richten is het zaak de juiste interventie te kiezen bij het vraagstuk waar je met je team tegenaan loopt. Hoe weet je nu dat je bijvoorbeeld op Bestaansrecht en niet op Dynamiek moet interveniëren. Het kiezen van de dimensie waarop je gaat interveniëren doe je op basis van de uitslag van TeamQ. TeamQ meet op alle vier de dimensies hoe het team er volgens je teamleden voor staat: Bestaansrecht, Inrichting, Dynamiek en dan Omgeving. Als je de teamscan gedaan hebt bespreek je met het team de uitkomsten en bepaal je gezamenlijk welke thema’s aangepakt moeten worden. Dit gesprek is al een waardevolle interventie op zich. Heb je hulp nodig bij het inzetten van TeamQ of wil je leren om de werkvormen in te zetten? Neem dan contact op met teamspecialist Thijs Rijnbergen op 06 22683736 of mail je vraag naar info@teamq.org 48 Handleiding - Teamleider dashboard

FAQ Wanneer kan ik zelf met de resultaten van TeamQ aan de slag en wanneer moet ik hulp inroepen? De richtlijn is dat je bij een overall score Groen en Oranje prima zelf aan de slag kunt met het ontwikkelen van je team. Deel de uitslag met je team, laat hen zelf het verhaal vertellen tijdens een terugkoppelsessie en experimenteer eens met een aanbevolen werkvormen. Als je er niet uit komt kun je altijd hulp vragen bij HR of een teamcoach. Bij een Rode overall score is het raadzaam om direct hulp in te schakelen van HR of een teamcoach. Hoe zet ik zelf een werkvorm in? Zelf een werkvorm inzetten is in principe heel simpel. Volg de stappen uit de werkvorm en ervaar wat het je team brengt. De een staat makkelijker voor een groep dan de ander. En de een neemt een groep makkelijker mee in een werkvorm dan de ander. Het is een kwestie van uitproberen en bij je team aangeven dat het voor jou ook een experiment is. Het is mogelijk om een training te volgen om te leren hoe je de werkvormen maximaal inzet. Wil je de werkvormen handig bij elkaar? Kijk dan eens op www.toolsvoorteams.nu Handleiding - Teamleider dashboard 49

50 Handleiding - Teamleider dashboard

TeamQ op maat TeamQ is een veelzijdig instrument om teams effectief te maken. De basisvragenlijst van TeamQ is algemeen toepasbaar. Voor een groeiend aantal sectoren hebben wij een op maat gemaakte vragenlijst waarin de terminologie en structuur aangepast zijn. Op dit moment zijn beschikbaar: • TeamQ Zorg • TeamQ Medezeggenschap / Ondernemingsraden • TeamQ Basisonderwijs • TeamQ Voortgezet Onderwijs • TeamQ LEAN Voor organisaties die TeamQ organisatiebreed in willen zetten, stemmen wij TeamQ geheel af op die organisatie. Dit hebben wij bijvoorbeeld reeds gedaan voor Menzis en IKEA Nederland. Meer weten? Kijk op www.teamq.org, mail naar info@teamq.org of bel ons op 034 8761034. Handleiding - Teamleider dashboard 51

Serious People Benedeneind Zuidzijde 289B 3405 CK Benschop T (034) 876 10 34 www.teamq.org

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
Home


You need flash player to view this online publication