0

2023 HAVER Vieftjènde Editie Opgerich 11-11-1959 Scan QR-code Steunkaarten/Doneer Actie Steun de Havermennekes Donatie aan Stichting Ruggesteun Fotopagina 16-17 Oetgave van C.V. “De Havermennekes” Bung Bode

2 2 Haverbode 2015averbode 2023 Eregilde van de ZakOplaotersj BREEKING NUUJTS Prins Oetroping 13-11-2022 Foto’s: DIMAPLO Auwd raodslid en Gemeinte Raodslid, Bert Ummels is ‘t toch gelök um bie de gemeinte Meersje ‘n vergunning veur d’n optoch los te kriege, mochte v’r weer in corona perikele terech kómme. Dan maog d’n optoch neet door ‘t centrum van Bung trekke meh is de lokasie verplaats nao Kase. Dao zin minder sjtraote en de verwachting is dat dao neet zwoà väöl luuj nao toe kómme en woàdoor dus de kans op besjmetting ‘n sjtök kleiner is. Bie kómmend veurdeil volleges de gemeinte: In Kase zèllef zin gein kaffees! Mjé nuuts volg zwoà sjnel es mäögelik via ‘t veurmalige Kèrkblaedsje.... De redaksie

Haverbode 2015averbode 2023 3 3 Ós nuuj Prinsepaar 2023 Dónderdig 15 april 2021 woort ich Alexander Veurzitter vaan de Havermennekes gebeld door Ron Yerna, dat waor niks geks umdat v’r dèkser contact höbbe doordat veer beide besjtuurslede zeen. Mer Ron belde veur get gans anders, heer belde names de prinsekemissie met de vraog of veer ut nuuje prinsepaar wouwe weure. Ich zag metein jao, mer wou ‘t toch hjèrs ff met Anja besjpreke. Ouch Anja zag metein volmondig jao op dees vraog, dus metein trök gebeld tot veer d’r veur wouwe gaon. Wat ‘n hjér!!!! Vanaaf dat momint ginge veer aon de sjlaag met de veurbereidinge. Wie v’r alles geregeld hauwwe en korter nao november 2021 kaome, sjtaok dae corona de kop weer op, hie door höbbe veer de besjlissing same genómme um dat jaor nog neet oetgerope te weure mer ‘n jaor later. Wat waor ‘t toch lestig um nog langer te zjwiege. Mer eindelik waor dao 13 november 2022 en waor ós momint dao! In de drukte met un schitterend zunneke woorte veer oetgerope op de Vleegesjtraot es Prins Alexander de In juni 1972 woort dao mien zusterke Bianca gebore.Ich höb dao met väöl plezeer en leefde mien jeug door gebrach. Nao de legere sjwoàl ging iech nao de LTS in Beek en höb toen de MTS electrotechniek in Mestreech gevolg. Nao mien opleiding ging ich wèrke es elekticien bie Helios later Hvl Electrotechniek. In 2008 bin ich same met unne collega un eige óndernumming gesjtart genaamd Hadeco Electrotechniek! jérsjte en Prinses Anja! Un momint um nwoàts te vergete! Wae zeen veer eigelik Ich Alexander gebore op 20 april 1971 in Heerlen in de vroedvrouwe sjwoàl. Nao un jaor in Meersje op de Pastoor A Somyasingel gewoond te höbbe bin ich verhuis nao Rothem op de Eburonen sjtraot. Anja woort gebore op 19 december 1970 in Borgharen en heit dao 20 jaor gewoont. Zie haet nog 3 breurs en 1 zuster. Helaas zien heur auwersj al gestorve. Anja ging nao de legere sjwoàl nao de hoeshoud sjwoàl, LHNO en daonao nao ‘t MDGO woà zie de kappersopleiding gevolg haet. Nao jaore es thoes kapster te höbbe gewèrk heit zie van heur hobby heur beroep gemaak en is ze dansles gaon geve bie crea dance on beats and bars in Amie. Dao geuf ze nog steeds zumba les. In 2015 haet ze wederum ‘nne carrièreswitch gemaak en is zie in de optiek beland, zie werk vanaaf dat momint es opticien en lensspecialist bie Hans Anders in de Brusselse Poort. V’r höbbe os ljérre kinne in 1990 aon de keuke taofel bie Alexander thoes! Anja waor namelik de vriendin vaan t zuster vaan Alexander en bleef dao ete. Bianca is dan ouch degene dae ós same gekoppeld heit. In 1991 zeen veer, nao ‘t euverleije van Anja heur mam, gaon same wone in Houthem. In 1993 trouwde v’r en later dat jaor verhuisde v’r nao Rothem. In 1996 zien v’r in Bung in de Saint Remy sjtraot terech gekómme en dao voolte v’r ós metein thoes. Dao zien ós driej kinger gebore Diego, Jamie en Yves. De kinger höbbe de Vastelaovend met de paplepel in gekrege. Alle drie zeen bie de jeugcarnevalsvereiniging de Haverzekskes raodslid gewaes en Diego woàr in 2010 de Jeugprins! Alle drie zeen ze nog bezig met hun studie en wone ouch nog thoes bie pap en mam! Vanaaf 2012 wone v’r op de Beukenlaan en is ós gezin nog oetgebreid met unne hónd, Ziva genaamp! Met z’n tjwéjje höbbe veer ouch gezamelikke hobby’s, veer höbbe jaore gekeigeld woà v’r ouch meerdere nationale titels met behaold höbbe. Nao ut kegele zeen v’r gaon danse, op eeder fjéske vinks ste ós dan ouch dèks op de dansvloer. Es v’r met de caravan op vekansie zeen, loupe veer gaer met Ziva de nwjéddige kilometers. Ouch hauwwe v’r van lekker ete met ’n lekker glaeske beer of wien. Gans ónbekind zeen v’r neet want veer zeen al vanaaf 2012 lid vaan carnevalsvereiniging de Havermennekes, hie höbbe v’r al väöl leuke mominte maoge beleve. Wiejer is Alexander betrokke bie stichting Bundermijt es technische ondersjteuning. V’r kieke d’r nao oet um met uch alle, jonk en auwd ‘nne ónvergetelikke carneval neer te kinne zette. Hopelik zeen veer uch op ein van ós aktiviteite mer veural tijdens d’n optoch. Met kómpliminte Prins Alexander I en Prinses Anja

4 4 Haverbode 2015averbode 2023 Nuuj raodslede CV de Havermennekes In eeder vereiniging is d’r ‘n verloup qua lede. Zwoà ouch bie de Havermennekes. Gelökkig is dat verloup neet grwoàt en zin de meiste raodslede al ‘nne ganse tied bie de raod. Desondanks zouwe veer ‘t geweldig vinge um nuuj raodslede te maoge verwelkómme in os vereiniging. ‘n Vereiniging die good aan de weeg tummert en z’n zake organisatorisch en financieel good op de rit haet. Daobie kump ste in ‘nne geweldige groep terech die dich weegwies zal make in ’t Vastelaovend gebäöre en woà ‘s dich vas en zeker dien creatief ei kwiet kins. Mochs te nog twiefele of mjé wille weite num dan kóntak op mèt de interim Veurzitter, René van de Rameeker, bereikbaar op tillefoonnummer 06 23 53 83 00 of spreek ein van de lede aan op ein van de aktiviteite. Ouch veur vraoge die geer zouw wille sjtèlle. De kins ouch ‘n mailtje sjtuure met dien gegevens nao: secretariaat@havermennekes.nl. René of ‘n ander besjtuurslid zal dich gaere informere en enthousiasmere um toe te treije tot dees fantastische vereiniging die al bekans 70 jaor borg sjteit veur ’t viere van Vastelaovend in ós eige Bung. Ut zou hjél good zeen es ouch de huidige generatie zien steinsje zou biedrage aan dit traditioneel fjés veur jóngk en auwd. Nuuj blood in ‘n vereiniging is altied good want dat zörg veur nuuj, ander en soms beter ideeje. En daobie, ‘t is ‘n jér um de sjteek van dees prachtige vereiniging te maoge drage. En geluif mich, ich kint ut weite! Names cv de Havermennekes Bert Ummels Veurmalige Veurzitter en lid van de raod van èllef Höbbe véér uch gemis? Niks aan de hand! Waarsjienlik waort geer neet thoes ,toen veer aan de deur zeen gewaes veur ‘n steunkaart. Geer kint de carnevalsvereiniging alsnog steune,door een donatie euver te make aan : cv de Havermennekes. Op rekening nummer: nl49rabo109797256 onder vermelding van steunkaartactie online.(richtprijs vief euro per steunkaart) De opbrings van deze actie zörg d’r veur dat veer es vereiniging kinne daon, woà veer good in zeen! Eeder jaor opnuuj ‘t organizere van väöl carnevalsaktiviteite (scrabblewoord) woà onder: 1 de oetroping van ‘t nuuje prinsepaar (de proclamatie) 2 versere van Bung, met name de optochtroute en de hoofwege. 3 jeugd proclamatie in de Auw Kerk, 8 Januari 4 ‘t oetbringe van dizze carnevals gezét 5 ‘t regele van de Prinseresepsie, 21 Jan. 6 de senioremiddig, 4 Feb. 7 de Boetegewone Bungse Binne (de BBB) zitting, 11 Feb. 8 de sjleuteleuverdrach Carnevalszóndig mörge in de Auw Kerk 9 de optoch Carnevals maondig 20 Feb. 10 mede opzétte alle aktiviteite veur de jeug vereiniging de Haverzekskes en natuurlijk sjteune veer allerlei carnevals gerichte neve aktiviteite en vereiniginge. Alvast bedank namens CV de Havermennekes! Höbbe véér uch aug gemis bij ‘t benadere van sponsoren? en wilt g’r gaere volgend sezoen in dizze gezét sjtoon met un advertentie ? Laot ut os direk weite via unne mail nao : Secretariaat@havermennekes.nl Natuurlijk kint geer veur aantrekkelijke pries ouch uch bedrief presentere op diverse menéren. Dink dao bie aan : in de Auw Kerk op de sjerme of bie de seniorenmiddag en de BBB op de sjerme. Of met ‘n vlag, of op de viltsjes. Mesjiens wel uch logo op de felbegeerde penninge of bonne! Of ‘n bord op de Prinse wagel, of op ózze website? In natura/producte te sponsoren? Mäögelikhede genóg. Aarzel neet um gewoonweg un mailke te sjikke en veer numme kóntak met uch op! Alvas bedank namens CV de Havermennekes! Bert Ummels Veurmalige Veurzitter en lid van de raod van èllef Beste Colofon Redaksie: Davy Luijten Bert Ummels Remco Vertommen Stan Schrouff Stefan Stijns Advertenties: Davy Luijten Koert Smeets Remco Vertommen Rene Reijnders Rene Ramakers Ron Yerna Jo Habets Foto’s: Davy Luijten Havermennekes Dimaplo Grafische Vörmgeving: Remco Vertommen Drök: Janssen Pers Rotatiedruk Secretariaat: secretariaat@havermennekes.nl Website: www.havermennekes.nl St.Rochusstraat 20 6241CD Bunde +31(0)43-3652244 +31(0)43-3640699 De sponsorcommissie Koert, Rene, Davy, Rene ,Johan, Ron, Remco en Stefan Moch geer neet benaderd zin um ós te sponsorre, dan waor dit neet opzettelijk bedoeld mhèr door plaatsgebrek. Wilt geer ‘t volgend jaor un plekske dan num gerös contact met oos op, dan staot geer volgend jaor vas en zeker weer drin. Dijkstra Bunde Sponsors Hofleverancier Seniorenmiddag

Haverbode 2015averbode 2023 5 5 Wäördsje van ózze Interim Veurzitter/Nestor! Leef carnevals vrun en lezers van de Haverbode, Ich bin zwoàwaal binne es boete de carnevalsvereiniging ummer bezig. Soms mèt get gelök méh soms ouch mèt ‘n bitsje pech. Dingk aan veurig jaor bie mien eige bedrief. Väöl en hél wèrke, Corona gehad en de nao weeë van ‘t hwoàg water. Netuurlik kin ich ‘t neet nao laote um op de óntsjtange situatie in te goon. Wat ‘n joar! Wat is d’r gebäörd? Wat gaon v’r doon? En wat kinne v’r? Netuurlik vertèlle de “auwd” prins en de nuuje prins dao ‘t ein en ander euver. Ich waor zelf zjus van plan um de focus binne ’t besjtuur van de carnevalsvereiniging te goon aaf boewe. D’r hauwwe zich namelik ‘n paar ander externe oetdaginge opgedronge die väöl van miene tied zouwe goon vraoge. Zelf ving ich dat veer binne t besjtuur ’n geweldig team zeen. Daorum hauw ich al aangegeve dat ich ‘t besjtuur los zouw goon laote. Méh dan kump d’r op 13 november bie ‘t prinsoetrope ‘nne gooje bekinde oet d’n hood. Prins Alexander de jérsjte. Dees spesjaal situatie vraog ouch weer um ‘n spesjaal behandeling. Nwoàts jérder is ‘nne Veurzitter tot Prins oetgerope binne cv de Havermennekes. Netuurlik waor ich erg verras, méh al jaore roop ich zjus wie de res van ‘t besjtuur dat v’r binne de vereiniging geweldige kandidaat prinse höbbe. Wat de Veurzitter betref, nao kort euverlègk waor ‘t sjnel dudelik dat veer alles in ‘t wèrk zouwe goon sjtèlle um ouch dit prinsepaar maximaal te goon laote genete van hun periode. Daorum höbbe veer Alexander tiedellik zien Veurzitter functie ontnómme en oet vriewaal alle commissies óntsjlage veur de heersende periode. Dit brach waal mèt zich mèt dat d’r ‘veur d’n kómmende tied ‘nne (tiedelikke) vervénger nwjéddig waor. De res van ‘t besjtuur heit zien take al redelijk ingevöld en geine kós dees functie d’r bie goon doon. Dus moch ich de take van dees functie weer goon woàr numme. Netuurlik gaon ich mich dees periode maximaal inzètte um alles zwoà väöl mäögelik op rölkes te laote loupe. Umdat de aafgeloupe periode Stefan en Chantal 3 jaor aan ‘t lijnsje zin gehouwe en mèt ‘t ouch op de kómmende periode van onzekerheid betreffende de accommodatie, sjtoon veer veur ‘n paar hjél sjpannende oetdaginge. En neet te vergete ós zustervereiniginge De Auwd Prinse Garde woà besjtuur technisch ‘t ein en ander sjteit te gebäöre. Méh jérsj goon veer mèt de middele en luuj die veer ter besjikking höbbe veur zwoàwaal de Haverzekskes es de Havermennekes en os zustervereiniginge alles in ‘t wèrk sjtèlle um d’r ‘in Bung weer ‘n fantastisch Vastelaovend sezoen van te make. Ineterim Veurzitter /Nestor CV de Havermennekes René van de Rameeker En netuurlik höbbe veer häöm oet alle app/ gruupkes gemieterd. Trökblik 15 jaor Havermenneke Bert Medio 2007 woort ich benaderd mèt de vraog of ich lid wouw were van de raod van èllef van cv de Havermennekes. Nao get bedingktied en euverlègk met ‘t thoesfrónt höb ich volmondig jao gezag. Mien jérsjte prinsepaar waore Eric1 en Claudia Jongen. ‘t Waor veur mich es nuuj raodslid ‘n ganse gewaarwording. Nao afloop van ‘t seizoen besjlote ‘n aantal raodslede um, wie men dat zwoà sjwoàn zaet, veur hun moverende rei-je te sjtoppe. D’r waor óneindigheid en ‘t leek onoplosbaar. De vereniging kaom in ‘n soort van crisis terech en d’r bleve neet al te väöl raodslede euver. Ouch ‘t bestuur veel oet ein en d’r waor zelfs geine Veurzitter mjé. ‘t Veurt besjtoon van de vereniging sjtong op ‘t sjpeel. Wie noe wier waor de vraog? De euver gebleve raodslede zin um de tafel goon zitte mèt in de achterkop dat ‘t viere van Vastelaovend in Bung ‘t allerbelangriekste waor. D’r woort besjlote door te goon en nao ‘t make van gooj aafsjpraoke woort ‘n nuut besjtuur geformeerd. Ich kreeg de vraog um Veurzitter te were en die hésj höb ich toen opgepak. ‘t Waor ‘n lestige periode woà in allerlei verhaole euver de vereiniging de runde dege. V’r höbbe os dao toen niks vaan aangetrokke en zeen in ‘t belang van de Vastelaovend in Bung ôzze eige weeg gegange. Persoonlijk bin ich toen bie hjél get luuj op bezeuk gewaes met de vraog of zie of hunne zoon toe wouwe/ mochte treije tot de raod van èllef. Sommige auwersj höb ich motte belaove good op hunne zoon van sjus nog gein 18 jaor te lètte . Oeteindelik is ‘t gelök um ‘nne nuuj raod van èllef same te sjtèlle. Mèt precies èllef man waor ‘t krap mé veer kostte aan de gang. D’r kaome nu Sjtatute en ‘n nuut Hoeshouwelik Regelemint. Ouch woorte zake vas gelag in protocolle en kaom d’r zelfs ‘n soort contract veur ‘t prinsepaar. Op dees meneer waor ‘t veur eederein dudelik wat d’r van häöm of häör verwacht woort. ‘n Ander euvel dat väöl sjtof haet doon opweijje waor ‘t verdwijne van de meziekinstallatie van de Havermennekes. Oeteindelik is dit toch good aafgeloupe. In de loup der jaore ging ‘t steeds beter mèt de vereniging. Dat resulteerde onder andere in good georganiseerde en drök bezochte aktiviteite en ouch de belangstelling um lid van de vereiniging te were naom bewhjérlik toe. Ouch ‘t vinge van ‘n nuut prinsepaar woort gemekkelikker. Veer höbbe es Prinsekemissie, woà ich ouch deil van oetmaakde, waal ins ‘nne prins mèt gemaak dae ondanks zien toezegging zich op ins toch weer trök trok. En dan koste veer weer op nuuij beginne. In de loup der jaore naom ouch ‘t aantal raodslede bewhjérlik toe tot mer leefs 19 persone. Met hölp van sjponsore kostte d’r zelfs nuuj pakke weure aangesjaf. Same met De Auw Prinse, ‘t Eregilde van de Zakoplaotersj en De Haverzekskes woort d’r zelfs ‘n carnevalskunswèrk gerealiseerd. D’n “Haverzak” haet ‘n prominente plaats op ‘t St. Agnesplein gekrege. Ouch ónderginge sommige aktiviteite ‘n metamorfose. D’r kaom ‘n dames en ’n hjérre café. Bie de Sjleuteleuverdrach kaome oetveuringe van ‘t Bungerhof en naoderhand schitterende filmpkes euver de nuuje prins. Bie Bert en Paula blief de Havermennekes vlag ummer in de top! Tösjedoor woorte door ondergeteikende nog get leedsjes gesjreve die same mèt ózze meziek deskundige Johan Slangen in ziene studio woorte opgenómme. Os eige herremenie haet zelfs “De loch in met die hennekes” in hun repertoire opgenómme. ‘t Nummer ‘Mien Bung” is inmiddels al mjér es 3500 kjér bekeke en geluusterd op YouTube. Dit ouch dankzij ‘t geweldig gemaakte filmpke/clip door Nicole Slangen. Bie huwelikszjubileum en zelfs bie oetvaartdeenste is dit nummer dèks te whjérre. Ouch ‘t Zaelke haet d’n teks op gevraog zwoà dat ‘t nummer dao gezónge kint were. De Havermennekes krege steeds mjér oetnwjéddiging van ander zustervereiniginge en steeds mjér vereiniginge wiste de weeg nao Bung te vinge um os aktiviteite te bezeuke. De raodslede vónge ‘t weer geweldig ‘n Havermenneke te zeen en de sjteek van de vereiniging woort weer met trots gedrage. Veur mich waor ‘t ‘nne geweldige tied woà ich met volle teuge van höb genote. Vieftjèn jaor bin ich lid gewaes van de raod en van die vieftjèn jaor waor ich twelf jaor Veurzitter. In al die jaore höb ich väöl nuuj en leuke kontakte gekrege en is d’r same väöl bereik. Waor d’r dan nwoàts get? Jewaal, eine kjér is d’r ‘n veurval gewaes woà uch neet blie mèt waor. Mé gelökkig haet de positiviteit binne de vereiniging dit nao d’n achtergrond weite te verdringe. Wat ich geweldig vóng en mich väöl voldoening gaof waor ‘t prizzentere van aktiviteite. Hie höb ich altied mèt volle teuge van genote, woà bie de Senioremiddag en de priesoetreiking van d’ optoch mich ‘t meiste deug deeg. Mé op gegeve momint is dan toch d’n tied aangebroke um aafsjied te numme van de vereiniging. En es gezondheidsperikelen ‘n rol goon sjpele weurt dat proces allein mér versneld. De prinsoetroping (Proclamatie) op 13 november 2022 waor mien lètste aktiviteit. Mèt ingang van dit seizoen zal ich gein lid mjé zeen van de Havermennekes. Daorum vanaaf dees plaats ‘n woord van dank aan ‘t besjtuur, de raod en de Havervruikes. Same höbbe veer väöl sjpas en plezeer gehad en hjél get prachtige herinneringe gemaak. Prins Alexander en prinses Anja wunsj ich ‘n geweldig seizoen toe. Ich weit zeker dat zie ‘t Bungs volk op ‘n waerdige meneer zalle veur goon in de Vastelaovend van Bung. Luuj van Bung, veer zalle ós zeker nog zeen de komende tied. CV de Havermennekes, is zwoà waal organisatorisch es financieel ‘n gezón vereiniging die ich ‘n werm hart toedraag. Ich zal ze dan ouch met grwoàtte belangstelling blieve volge. Tot sjlot sleet ich nog eine kjér op mien eige meneer aaf mèt de wäörd: “Bung, tot weer ins get is”. “De Havermennekes Alaaf!” “Prins Alexander en Prinses Anja Alaaf Bung Alaaf!” “Vastelaovend in Bung, Alaaf!” Bert Ummels Veurmalig Veurzitter en raodslid van CV de Havermennekes Bung

6 6 Haverbode 2015averbode 2023 Nuuje Scepter en Kuul! CV de Havermennekes, haet op in de Corona tied een oplossing gezoch veur de originele Scepter en Kuul. Deze zeen al inmiddels al 36 jaor auwd en höbbe fleenk geleeje. In ‘n gesprek met ózze eige Bungse kunstenaer Wil van der Laan, haet ‘t bestuur ’n oplossing gevónge. Wil haet van de Scepter en de Kuul ‘n mal gemaak en vervolgens met epoxy hars e nuuje Scepter en Kuul gegote same met ziene vaste gaeter ...... Vervolgens haet Wil met verf en vernis beide geetsels zwoà geverf dat deze noe gewoon oetzien esof ze gans van hout zeen gemaak met sjwoàne nuije details d’r weer duidelijk in. Al met al hjél bewerkelijk mer wel de meuijte weert. Zwoà höbbe v’r es bestuur same met Wil de tówkoms van de scepter en de Kuul weer veiliggesteld en v’r höbbe noe dus ouch tevens de originele mallen in ‘t bezit zwoàdat, mocht d’r get gebäöre met de replica’s dan kin ten alle teije unne nuuje gemaak were! De originele kint g’r netuurlik “live” bewonderen bie ós es v’r ónderwéeg zeen. De originele Scepter en Kuul, oet 1987, gaon veer es vereiniging eureges netjes tentoonsjtèlle zwoàdat ‘t gans dörp d’r nao kin koume loere. ‘t Bestuur website van Wil: www.vanderlaan-art.com Korte Möpkes Tjwé verleefde tieners zitte op ‘n bengkske. ‘t Maedsje vraog aan de jong “Wil ste zeen woà ich aan miene blindederrum bin geopereerd?”. “Jao gaere” antwoord de jong enthousiast. “ Dao in dat grwoàtte geboew mèt al die vinstere”. Dao kump ‘nne man bie ‘n graasj en zaet “Ich wil gaere tjwé roettewissersj veur miene Lada”. Woà op de graazjehauwwer zaet : “Oké, dat liek mich ‘nne prima deal”. Piet geit op ‘nne daag nao de pap van zien vriendin um häöm de hand van zien dochter te vraoge. “Ich dach ‘t neet”, zaet de pap nors. “Ich wil neet höbbe dat mien dochter häör leve verknwoàjd bie zwoà ‘nne lapzwans!”. Woà op Piet antwoordt: “Precies menhjér, dat wil ich ouch neet. Daorum kom ich noe zjus häör hand vraoge!”. ‘nne Man haet zjus ‘nne vinger laote amputere. Heer vraog aan d’n dokter, “Kin ich noe piano sjpele dokter”. D’n dokter antwoord: “Netuurlik, gein probleem!” Woà op de man blie zaet: “Wow, dat is geweldig. Dat kós ich veur de operatie neet!” Tjwé Belzje sjtoon allebei aan eine kant van de Sjlwoàt. Vraog d’n eine aan d’n andere: “Wie kom ich aan d’n euverkant?” Woà op d’n andere Belsj antwoordt: “Wie zwoà? Dao sjteis te toch al..?!” ‘nne Man sjteit veur de rechter umdat heer zien vrouw haet dwoàd gesjote wie heer häör trappeerde mèt ‘nne andere vent in bed. De rechter vraog: ”woàrum höb geer eigelik uch vrouw dwoàd gesjote?” Woà op de man antwoordde: “‘t Leek mich beter um eine kjér mien vrouw dwoàd te sjete dan eeder week ‘nne andere vent …. L ‘nne Lange en ‘nne korte man sjtoon nevenein te plasse in ‘n urinoir. Vraog de lange aan de korte: “Wat sjteis te toch de gansen tied mèt dien ouge te knippere?”. “Bès ste nerveus of zwoà?”. “Nei whjér”, zaet de korte, “dat kump umdat ’s dich zwoà sjteis te sjpèttere”. De meister zaet: wat is korter bie, Amerika of de maon? Zaet Jantje: De maon want es ich ‘s nachs oet de vinster kiek zeen ich waal de maon, méh neet Amerika…... Gwoàjjt ‘nne man ‘nne breef in de bös. Vraog de böschauffeur : “Wat mot ich hie mèt?…… Tjwé luus zitte op ‘nne kletskop. De ein luis zaet tege de ander luis: “Hie sjpaelde veer vreuger versjtöpperke…… In de trein zit ‘nne Belsj tegeneuver ‘n sjwoàn maedsje mèt ‘n piepklein mini- klaedsje aan. Opins geit zie verzitte en zuut heer dat zie gein breukske aan haet. Zie zuut dat en zaet “kieks dich nao mien poeske? ” “Sorry!” Zaet de man en belaof dat heer neet mjé zal kieke. “Geuf neet” zaet ‘t maedsje.” Ich kin d’r ‘n paar kunskes mèt.” “Kiek mér ich laot ‘t z’n kusje geve”. De Belsj zuut de vagina ‘n kusbeweging make en is erg onder d’n indrök. “Kiek, zaet ‘t maedsje, “ ‘t kint ouch knip ouge. “En jao whjér, heer zuut verbaas dat de vagina häöm ‘n knip aug geuf. ‘t Maedsje is óndertösje al flink opgewonde en zaet “ Kom neve mich zitte.” en de man geit neve häör zitte “Wil ste d’r ‘n paar vinger in sjteke?” Vraoge ze. Zaet de Belsj verbijsterd: “Potverdomme …… kint ‘t ouch nog fluite dan??!” #HJEL SPESJAAL LUU #HJEL SPESJAAL BEER #HJEL SPESJAAL KOMMUNIKASIE BUNG HEIT UT ALLEMOAL! Oos ontwerp van de etikette en produkfotografie veur ‘Ut Bungenaerke’, spesjaalbeere van BunderBräu Rompelberg aan de Roggeveldsjtroat in BUNG ea-imagedesign.com

Haverbode 2015averbode 2023 7 7 Aafsjiedsrede van ós Auwd Prinsepaar Leef luuj, Tjwé joar later es gepland woàr 13 november 2022 dan eindelijk ut momint gekomme. Nao drie joar mochte veer de scepter euverdrage. Wat höbbe veer same met uch unne geweldige tied maoge beleve. Dat woàr get wie un achbaan. 2019/2020 woàr unne geweldige carnaval. Vanaaf ós oetroping op 24 november 2019 tot ut aaflaote van de Haverzak op 25 februari 2020. Wat un sjieke aktiviteite woorte weer georganiseerd; unne geweldige BBB, seniorezitting en neet te vergete os receptie. Wie sjwoàn woàr ut um de luuj die ut effe nwjéddig höbbe te bezeuke en ouch de luuj die get te viere höbbe. Wie grwjétsj kins ste es prinsepaar zeen es ste un eige carnevalsleedsje krieg aangeboje door dien vrun en femilie… Dun optoch woàr zonder twiefel de krwoàn op de Carneval! Tijdens de carneval hub ich tege de Havermennekes gezag; dit is zwoà sjiek dat ich de kómmende jaore neet aaftreij. Dat woort gezag met unne gekke sjlaag, neet weitende dat dit werkelijkheid zou weure. Inins woort de waereld euver valle door un fenomeen dat van te veure niks mjér woàr es ein Mexicaans beermerk. Unne bizarre tied braok aan. Quarantaine, inentinge, kranke luuj, vertwiefeling, onzekerheid, num ‘t mer op. Maar oug saamhorigheid, nuuj ideeje, nuuj vörme van ónderneumersjap. In dizze tied höbbe veer os prins sjap maoge veurt zette en höbbe veer same met de Havermennekes der alles aan geunne groep vrijwilligers bie ein gwoàjjde um dit in sjtand te hauwwe. SUPER!!! Un grwoàt woort van dank aan de jeug commissie! Noe is ós regeerperiode veurbie en kieke veer trök op unne geweldige tied woà in veer constant zeen biegesjtange door miene sirremoniemeister Bart en zien vrouw Carin. Un speciaal woort van dank aan die tjwé toppers. Veer wunsje Prins Alexander I en zien prinses Anja unne sjwoànne tied es prinsepaar van Bung en hope en vertroewe d’r op dat geer hun zwoàväöl sjpas, bliedsjap en energie gaef es wie veer van uch höbbe maoge óntvange. Es lètste maar zeker neet ut mins belangdoon um het Carnevals vuur brandend te hauwwe in Bung en dao boete. Same met bienao alle prinse gardes van Grwoàt Meersje, jonk en auwd, is un sjwoàn leedsje gelanceerd, Dei Vastelaovend blief besjtoon. SJIEK! Welk prinsepaar heit zich maoge laote vergezelle door 2 geweldige jeug prinsepare met gevolg. Danke Prins Sem en Prins Teun, Prinses Renée en Prinses Julie, en Adjudante Stijn en Myrthe. Geer waort same met uche raod super carnevaliste! Blief dat carnevalsgeveul koestere. Veurig joar mochte veer inins weer Carneval viere. Ongeluiflik geweldig wie sjpontaan der allerlei aktiviteite door de Bungse carnavalsvierders woorte opgezat zwoà wie ut Clownetrekke en weer unne geweldige optoch!!! DAT IS CARNEVAL!!! De jeugcarneval kaom ouch onder de vlag van de Havermennekes. Geweldig um te zeen dat zich direk riekste un grwoàt woort van DANK aan uch allemaol: Carnavalsvierders, de Havermennekes en Havervruikes, Auwd Prinse Garde, Zakoplaotersj, Knauweleire, de kasteleins, de ónderneumers, de vereiniginge, de optoch luipers, de zate en de nuchtere herremenie… kortum, eederein dei Bung en de Bungse carneval un werm hart toedreug. ALAAF! Auwd Prins Stefan I & Auwd Prinses Chantal Interim Veurzitter Noe de Veurzitter van CV de Havermennekes prins is gewore waor d’r ‘n probleem. Want Veurzitter en Prins zeen dat kint neet tegeliekertied. ‘nne Hwoàglustigheid mot mèt zien Prinses kinne genete van alles wat häöm in ‘n seizoen op zien pad kump. Nao intern euverlègk naom ‘t besjtuur ‘t besjluut René van de Rameker interim Veurzitter te make. Méh veer höbbe gewhjérd dat dit neet van d’n eine op andere daag ging. Gezeen de jaore lange ervaringe mèt René moot heer ‘n contract teikene zwoà es v’r oet onbetroewbare bron höbbe vernómme. Zwoà mos heer belaove dat: -heer neet mjé te pas en te onpas ‘t Limburgs Volleksleed geit zinge; -heer mot probere ‘t gans seizoen nuchter te blieve; -heer nwoàts mjé zien rwoàj ónder brook maog laote zeen; -es heer midde in de nach thoes kump neet mjé op de sjlaop kamer maog zinge; “hie bin ich dan, hie is diene man, ‘n bitsje zaat mé dat maak neet oet..” enz; -heer gein Keersjboum mjé midde op de weeg maog zette; -heer gein attribuute mjé maog ljènne bie de frituur um die bie Paul Vries veur de deur te zètte; -heer ziene sjteek neet mjé dweersj op zien kop maog zètte; -heer ziene sjteek neet mjé aan andere maog geve of um ruile veur ‘n ander hoofdèksel; -heer altied witte hèisje mot drage. Ondanks get tegesjtribbele haet Rene toch zien handteikening /kruuske onder de euverein kóms gezat….Benuut of heer alles nao kump. Wat dingk geer? Van ózze reporter ter plékke

8 8 Haverbode 2015averbode 2023 Bouw & Renovatie - Duurzame installaties - Advies & Bemiddeling Robert Lahaye: Harold Engwegen: 06-42180020 06-12280753

Haverbode 2015averbode 2023 9 9 Auwd Prinsegarde Bung Leef carnevalsvrung van Bung, Ich höb weer de jér um veur ós sjwoàn club, de Auwd Prinsegarde Bung, ’n sjtökske te sjrieve veur de Haverbode. Väöl trökblik op carnevalsaktiviteite höbbe v’r helaas neet, ’t waor weer ’n joar van aangepasde aktiviteite, en v’r kóste neet “vol gaas” goon. Gein nuuj Prinsepare, gein zittinge, gein zakoplaote enz…. jaomer jaomer jaomer. Ouch de tegewoordige sjtaat van de waereld, en ich gaon ’t allemaol neet mèt naam en toenaam benumme, haet einige sjmet op de feestelikhede geworpe. Mer laote v’r genete van ’t feit dat v’r noe waal weer alle aktiveite kinne laote doorgoon en weer es vanouds carneval kinne goon viere. ’n Klein veurproefje höbbe veer al gehad op 13 november mèt de Prinseproklemasie in de Vleegesjtroat bie Café de Haverpöt veur de deur. Jersj mós netuurlik Prins Stefan en zien Prinses Chantal mèt pien in ’t hart aafsjtand doon van de trwoàn, nao drie joar bès te toch al hjél erg gewind aan de sjtatus en wils te eigelik neet mjé aaftraeje. Veur Stefan en Chantal ‘nne hjélle dikke chapeau, geer höb ‘t fantasties gedoon en zeet pin blieve houwe tiedens de maatsjappelik meujlikke periode, woà-in geer toch hjél väöl luuj een hart ónder de reem kós sjteke en ‘nne sjteun waort veur diegene die ’t lestig houwe, SUPER! Veer zeen trots dat veer uch maoge opnumme es nuuj lede van ós Auwd Prinsegarde. ’t Waor biezonder drök in de Vleegesjtraot, ondanks ’t feit dat ózze Goodheiligman ouch dae’n daag vanoet Sjpanje in Bung aankaom. Einigszins onwinnig veur eederein um weer ‘ns biejein te zeen en ónder ’t genot van ’n sjtraolende zon kaome ózze nuuje Prins Alexander en zien charmante Prinses Anja oet de hwoàgge hood, dit tot verrassing van eederein. De Prins en zien Prinses waore gein onbekinde noe naogenoog allemaol ózze zittingstermijn höbbe euversjrede. Veer höbbe ós echter auch gerealiseerd dat ’t de hwoàgste tied weurt veur veersj blood in ’t bestjuur, nuuj enthousiaste besjtuurdersj mèt nuuj ideeje en initiatieve. Nao de carnevalsperiode goon v’r mèt z’n alle evaluere en hope v’r ’n nuuj krachtig besjtuursteam te kriege woà de vereiniging weer jaore mét wiejer kint. in ’t carnevalsmetie in Bung, mer wae hauw dat verwach? Vanaaf hie filliciteert de Auwd Prinsengarde hun mèt de oetroping en wunsj hun ‘n super geweldig sjpetterend sezoen toe. De Havermennekes sjtoon veur ’n enorme oetdaging um carnevalvierend Bung weer vlot te trèkke en de paar euvergebleve kroege weer vol carnevalsvierdersj te kriege. Ouch ’t ontbreke van ’n gemeinsjapshoes is ’n grwoàt probleem, gelökkig kinne d’r toch inkele evenemente ónder eige beheer en mèt väöl insjpanning van de Havermennekes en vriewilligers plaatsvinge in de de Auw Kèrk. Veer wunsje hun dao hjél väöl sjterkte en succes mèt. Langzaamaan ontvouwwe zich gelökking waal planne um veur Bung een gemeinsjapshoes te realisere mer dat zal nog waal einige tied goon dore. Dan nog ‘n klein sjtökske euver de Auwd Prinsegarde zelf. ‘n Aantal besjtuurslede zeen al vanaaf de oprichting lid van ’t besjtuur in diverse take. In de aafgeloupe jaore zeen veer sjteeds mèt algemeine instjumming herkoze in ’t besjtuur, waobie ich zelf op einig momint ’t veurzittersjap aan Lou Dolmans höb euvergedrage. De coronajaore maakde dat d’r gaar neet mjé vergaderd en gesjtump kós weure, woàdoor v’r Peter Damoiseaux Vice Veurzitter Auwd Prinsegarde Bung Um aaf te sjlete wille veer de Haverzekskes, die nu ónder de vlag van de Havermennekes en mét ‘n enthousiast nuuj team de draod höbbe opgepak, hjél väöl succes en veural hjél väöl carnevalsplezeer winsje. Wae de jeug haet, haet de toekoms! Ouch ’t Eregilde van de zakoplaotersj haet ’n periode van rös en bezinning gehad, mer verwachte veer mèt vol elan en energie trök um toch dae Haverzak weer hwoàg in de mas te hijse op carnevalszondig. Leef Luuj van Bung, maak d’r ‘nne fantastiese carneval van, verbroeder, hób leef, vier fjés, zit neet te mokke, vergeet eve alle zörg, geneet van ‘n pötsje beer of glaeske frisj, kom in beweiging, loup mèt in d’n optoch, maak ’n sjwoàn pekske, mer höb veural hjél väöl respek veur elkaar en eedersj meining, dan kriege v’r ‘nne fantastiese carneval dit sezoen! Zieken en jubilarissen bezoek cv Havermennekes Carnaval 2023 staat voor de deur en de voorbereidingen zijn al in volle gang. Van zittingen tot proclamaties en van recepties tot seniorenzittingen, de “vastelaovand” is er voor alle leeftijden, van jong tot oud. Wij als cv de Havermennekes uit Bunde, willen graag extra aandacht schenken aan de zieken/ouderen en jubilarissen. Het prinsenpaar van cv de Havermennekes wil graag de eenzamen en zieken een hart onder riem steken en de huwelijksjubilarissen van Bunde feliciteren. Dit kan zijn op hun woonadres, ziekenhuis of verpleeghuis. Het bezoek is vaak een welkome afleiding waardoor men even aan wat anders kan denken. Kent u mensen die ziek zijn of die jubilaris zijn en het op prijs stellen als ons prinsenpaar een bezoek aan ze brengt, geef het ons dan door. Vermeld wel duidelijk naam, adres en telefoonnummer. Tot eind januari 2023 kunt u zichzelf of iemand anders aanmelden voor een bezoek/ ontmoeting. Aan het bezoek zijn geen kosten verbonden. Het bezoek zal plaatsvinden in de eerste 2 weken van februari. U kunt de persoon (of uzelf) aanmelden bij Sylvia Bartholomeus tel. 0631961283 of 0433645296 of bij Leny Meijers van café “De Haverput”. tel 043-3649544 of 043-3641502 of via ziekenbezoek@havermennekes.nl Het prinsenpaar, Prins Alexander en Prinses Anja, verheugen zich om u te ontmoeten. Ziekencomité CV Havermennekes Namens CV de Havermennekes

10 10 Veer wunsche uch 3 dol daag met veul spjas en plezeer! vertikaal groen — tuinontwerp — advies — tuinaanleg Haverbode 2015averbode 2023 De vaklui vaan zètte ’t gans jaor de blomkes boete (en verzörge die daan good) www.heutshoveniers.nl Prinses Ireneweg 6b 6241 GE Bunde 043 - 358 02 65 WWW.BIGSNACK.NL

Haverbode 2015averbode 2023 11 11 Aan de keukentafel…… ..bij Leny Frissen-Meijers, bij veel inwoners bekend als Lenie van de Haverput. Marc Bartholomeus, Havermenneke, en Sylvia Bartholomeus-Kengen, (Havervruike) zitten aan de tafel bij Leny die al jarenlang eigenaresse is van café de Haverput. Leny blikt terug op al die jaren die ze gewerkt heeft in haar eigen café én de carnaval in Bunde waar zij altijd van kan genieten. Zij woont haar hele leven in haar ouderlijk huis aan de Papenweg. Voor vele oud inwoners ook wel bekent als “de slwaot” (de sloot). Voorheen woonde ze op nummer 8 en naderhand werd het huisnummer gewijzigd naar nummer 52. Hier woonde ze met haar ouders en acht andere broers en zussen. Zij was het jongste kind van het gezin. Als jong meisje liep ze iedere dag de berg omhoog naar de meisjesschool. Op jonge leeftijd leerde zij Wim Meijers kennen. Wim werkte als loodgieter en Leny werkte in de keuken van het café waarvan Wiel Leurs de uitbater was. Leny kreeg het aanbod om de Expo over te nemen. Dit agrarisch paviljoen stond voorheen op de Wereldtentoonstelling in Brussel in 1958 en werd aangekocht door burgemeester van de Ven van Bunde. Jarenlang werd het gebruikt als gemeenschapshuis en sinds de jaren negentig bekend als Super de Boer, Supermarkt Dijkstra, later Albert Heijn Dijkstra, en brasserie Friends. Op het moment dat ze het aanbod kreeg om de Expo over te nemen, waar ooit de eerste Sleuteloverdracht heeft plaats gevonden, kreeg ze ook van Wiel Leurs het aanbod om zijn café over te nemen waar ze al reeds werkte in de keuken. De keuze was dan ook snel gemaakt maar de naam van het café bleef natuurlijk ongewijzigd, café de Haverput. Leny zal in april 2023 haar jubileum vieren aangezien ze dan 40 jaar lang de uitbaatster is van café de Haverput in een van de oudste straten van Bunde. De oudste woning in deze straat is namelijk ruim 173 jaar oud. Vele oude namen van cafés of eigenaren, café het Kruispunt, eigendom van de opa (Frans/ Vöas Vossen) en oma (Jes) van Sylvia, Funs van de Dekkers, Marlie, café de Auw Veiling, café Vonken, café Smeets, duivencafé Jule Aussems, café de Boelhauwer, café Vossen en ma Wintraecken passeerde de revue. Het befaamde café Krasnapolsky is ooit nog eigendom geweest van Bundese wielrenner Jan Lambrichs. Lachend verteld Leny dan ook dat de carnavalsvereniging vaak onvindbaar was in Bunde tijdens de carnavalsperiode omdat deze aan het feesten waren in één van de vele cafés in Bunde of Kazen. Carnavalsdinsdag liep ze vroeger altijd met Wim naar de Vos, vervolgens naar Jan aan de Sjtasie, dan naar Aussems, Sjef van Lexis, Hoolhoes, Expo om weer te eindigen bij de Vos. Met plezier denkt ze terug aan de drie Zaate Hermeniekes die vroeger prachtige deuntjes speelde in de straten van Bunde en de start van de carnavalsoptocht vanaf de ”auw Sjtasie” die later vertrok vanaf de Kloosterweg en de laatste jaren vanwege veiligheidsredenen vanaf de Hemelboomlaan. Met behulp van haar man Wim, en haar dochters Maud en Hellen, werd haar café een ontmoetingsplaats met veel dans en muziek. De duivenvereniging, kaart en biljartclub, Tiedens alle Carnevalsdaag Linedancers,Liveband FietseFreem met hun bekende nummer “unne wals met Maria” vonden hun weg naar het 94 jaar oude café. Glimlachend verteld ze dat Wim 363 dagen per jaar bezoekers van hun café, toen men binnen nog mocht roken, naar huis bracht indien dit nodig mocht zijn. Uitgezonderd de Herenzitting in Ulestraten en Spek met ei ete! t.b.v. de Sjpaarclub Veer wunsje hjél Bung ‘nne feine Vastelaovend 2023! Lenie en de keender en Remco Keijsers op dat moment prins van Bunde was. Voor haar is de deelname aan de commissie Zieken –en Jubilarissen nu nog altijd zeer belangrijk. Van de pastoors van de parochie St. Agnes kreeg Leny altijd de gegevens van zieke katholieke inwoners. Het was dan ook bekend of zij thuis verbleven of ergens in een zorginstelling zodat zij, en de Havermennekes, in de carnavalsperiode de mensen een hart onder de riem kon steken. Een intensieve klus omdat sinds 2018 in de hele EU dezelfde privacywetgeving van toepassing is, de Algemene verordening gegevensbescherming, (AVG), waardoor (carnavals) verenigingen moeilijk aan informatie kunnen komen. “ut Beerpreuve mét Halfvasten”, want dat waren voor Wim de twee belangrijkste dagen in het jaar. Ook de Smarotte, naderhand werd de naam gewijzigd in Carnavalsvereniging de Havermennekes Bung, werd kind aan huis in café de Haverput. Jarenlang was haar café de Prinsentempel. In 1996, tijdens het prinsenschap van Ron II Janssen, werd een verdeelsleutel gemaakt met de overige cafés in Bunde. Ieder jaar zou een ander café in Bunde de Prinsentempel worden. Sinds 1965 is Leny lid van Carnavalsvereniging de Havermennekes Bung en in 1983 trad zij toe tot het bestuur. Ook maakte ze 15 jaar deel uit van de Prinsencommisie. Veel oud prinsen van Bunde zijn dan ook uit haar koker gekomen. Ze verteld uitvoerig over de periode dat er diverse prinsen waren die twee achtereenvolgende jaren prins waren geweest. Maar ook over het moment dat ze 40 jaar getrouwd was met Wim Ook dit jaar zal zij weer genieten van de optocht die op carnavalsmaandag, 20 februari 2023, voor haar deur voorbij zal gaan. En ieder jaar zal hier de optocht even kort stoppen om te eindigen op het Sint Agnesplein. Stiekem moeten we dan ook terug denken aan het liedje en videoclip op YouTube van Bert Ummels over “Mien Bung” met al zijn mooie bezienswaardigheden en veranderingen. Marc Bartholomeus, voorzitter Activiteitencommissie. Sylvia Bartholomeus, deelneemster commissie Zieken –en Jubilarissen. Carneval 2023 Kaffee “De Haverput” Zaoterdig 18 Fibberwarie Fjèsaovend Spaarclub Carnevals Zóndig 19 Fibberwarie Kingermiddig Carnevals Maondig 20 Fibberwarie Optoch Carnevals Dinsdig 21 Fibberwarie Kingermiddig Ás Goonsdig 22 Fibberwarie Hjèrringbiete

Haverbode 2015averbode 2023 13 13 Bundermijt 2023 Gezeen ‘t geweldige programma Op succes van ‘t zaoterdigaovend van de Bundermijt van 2022 haet de organisatie al weer grwoàtte planne veur ‘t volgend jaor. Op zaoterdig 17 september 2022 waor de tent op ‘t St. Agnesplein bomvol veur ‘t optreije van The Dirty Daddies. zaoterdig december jl. Sjtan 10 zin Remco Vertommen en Schrouff nao zaal ‘De Kring‘ in Roosendaal gewaes en höbbe zie nao aafloup van dat concert ’t Zènger Peter, same met 2 bandlede en 2 achtergrond zangeresse ‘t Waor ‘n ongeluiflik optreije dat zien weergave in de Bungse geschiedenis neet kint. Dao mos ‘n vervolg op kómme zwoà vóng eederein. En dat kump d’r höbbe veer oet hjél onbetroewbaar bron vernómme. Op de zaoterdigaovend zal dit jaor ‘n optreije zin van de nuujste en meis sensationele Queen tribuut band van Nederland “Queen Must Go On”. Dizze Nijmeegse band heit ‘n helder visie: de geweldige meziek van Queen in jérre hauwwe. Zie waore neet veur niks de winnaar van SBS The Tribuut Battle of the bands. kontrak geteikend. Zie zeen d’r grwjétsj op ouch veur 2023 zwoà ‘n geweldige act te höbbe gecontracteerd. Nadere info volg medio jannewarie. Digitale kaartverkoup vanaaf 1 mjért. De kaarte goon um en um de € 22,- kostte. Van ózze razende reporter: Tjeu Moer Fietstunnel Oude Rijksweg/Fregatweg Ondanks de aanwezigheid van ’n verkjérsleeg blief ‘t veur fietsers gevaarlijk um de drökke Fregatweeg euver te sjteke. En d’r sjteke hie nogal get fietsers euver die op weeg zeen nao sjwoàl. Umdat ‘t Angela Groothuizen in 2014 gelök is in Meersje ‘nne fietstunnel aan te lègke is weer ‘n beroop op häör gedoon. Alles weurt in ‘n spesjaal oetzending van ‘t programma De Oetdaging vas gelag. Es de oetdaging sjlaag um de tunnel binne 24 oor te realizere zal sjus wie in 1996 ‘t festijn weure aafgesjlote mèt ‘n optraeje van Frans Theunisz. Want dae geit “nog neet nao hoes”, nei dae wach ouch tot d’n tunnel vaerdig is. Méh jérsj zal de sjwoàl gaonde jeug 5000 handteikeninge mótte verzamele um te laote zeen dat veur dit plan genóg draagvlak is. De opnames sjtoon gepland veur eind mei 2023. Weurt vervolg. De redaksie In ‘t begin zaot heer dao inderdaad röstig te vösje. Nao d’r hand zaoge luuj häöm waal ins mèt ‘nne grwoàtte zak tösje de sjtruuk oet kómme . Dat begós op te valle. Op gegeve momint haet d’n deere pliesie ‘nne inval bie häöm gedoon méh ze vónge niks. Tot dat ‘r ‘nne tip kaom dat d’r ouch ins mos were gezeuk in zien auwersjhoes op de Maer. En jawel hoor. Achter de graasj in d’n tuin troffe zie ‘n grwoàtte kouw aan! In die kouw zaote tjwé bevers die Koert Ed en Willem hauw genump. Heer waor d’r neet van op de whjégte dat bevers besjérmde deere zin. De deere pliesie haet Ed en Willem mèt genómme en oetgelaote bie de Geul. Koert haet noe gebiedsverbod in ‘n sjtraol van eine kilometer um de Geul. Wiejer haet heer tjwé daag motte zitte en ‘n boete gehad van € 600,-. Heer haet belaof noe nog alein meh hamsters te goon hauwwe. Heer hauw die bevers mètgenómme um die in te zètte es heer bie de luuj mos goon sjnoeje. Heer zal noe nao ‘n ander oplossing motte goon zeuke. Mesjiens toch mér ‘n gooj motorzaeg goon aansjaffe! Bèrke Koert Smeets kinne veer es ‘nne hjélle serieuze man. Ein van zien hobby’s, vösje naom heer dan ouch altied hjél serieus. ‘t Lètste jaor woort Koert dèks gesignaleerd aan Geul. Koert Smeets opgepak!

14 14 Haverbode 2015averbode 2023 Veer wunsje gans Bung ‘nne te gekke Carneval! Bunderstraat 193 | 6231 EK Meerssen | 043 - 365 52 69 Uw vertrouwde adres voor verkoop & reparatie van rijwielen Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 09.00 - 12.00 | 13.00 - 18.00 uur zaterdag: 09.00 - 16.00 uur | dinsdag: gesloten Wilhelminasingel 68A Maastricht T. 043 - 328 17 60 www.achtenvangent.nl www.robsmeetsrijwielen.nl Molenweg 49 Veur ‘t bèste brwoàd en de lékkersjte kook Geit eederein nao de jónges op d’n hook 6225 NB Maastricht-Amby tel: 043-3610969 info@wijnandstilli.nl makelaardij - taxaties - verzekeringen - hypotheken Békkerie Lunchroom - Mesjtreechterlaan 1 Bung - 043-3641366 Ouch veur ’n heerlikke tas koffie en ies kint geer bie ós terech Eine hjélle sjwoànne vastelaovend same! Jo en Phil w w w.wijnandstilli.nl on(t)roerend goed T 043-3218111• www.pieTsTohr.nl

Haverbode 2015averbode 2023 15 15 Hoftempel 2022/2023 Kaffee “Regina” Vanaaf dees plaats wille veer Leny van ganser harte bedanke veur de gasvrieheid die veer in ‘t sezoen 2019/2020 en de corona jaore 2020/2021 en 2021/2022 in ózze Hoftempel kaffee “de Haverput” höbbe maoge óndervinge. Zwoàwie bekind, wisselt d’n Hoftempel jaorliks van lokatie. Bie ‘t aafsjied van ózze hwoàglustigheid Prins Stefan en Prinses Chantal op 22 november 2022, haet Sabine d’n tempel hwoàgspersoonlik geopend door ónder ‘n fiks applaus ‘n flesjke champagne tege de moer te laote knalle. In ‘t sezoen 2022-2023 zal kaffee “Regina” de hoftempel van CV De Havermennekes zeen. Dat beteikent dat veer, zwoàväöl wie mäögelik, bie alle aktiviteite, zwoà wie bezeukskes aan zustervereiniginge, vertrèkke vanoet kaffee “Regina” op ut Agnesplein. En netuurlik zeen veer tiedens de Vastelaovend ouch gereigeld in dees lokatie aanwezig. De ingebruukname van d’n Hoftempel haet plaatsgevonge op zondig 13 november 2022, d’n daag van ‘t oetrope van ós nuuj Prinsepaar dat euver ‘t seizoen 2022-2023 euver Bung zal goon regere., Prins Alexander de jérste en zien leeftallige Prinses Anja. D’n Hoftempel is altied te herkinne aan ‘t prachtig verlichde bord mèt logo van CV de Havermennekes dat bove de café hingk. Zwoà-es bekind höbbe veer ouch ‘n prachtig bord woà veer mèt de fjésdaag zelfs ‘n aangepas dook mèt teks in plaatse. Veer weite zeker dat veer same mèt ós nuut prinsepaar niks te kort zalle komme Buim op ‘t St. Agnesplein Zwoà wie t geer mesjiens al höb gewhjérd of höb geleze haet zich ‘t Buurtnetwerk van Bung sjtérk gemaak veur de inrichting van ‘t St. Agnesplein. Dao geit volgend jaor toch waal ‘t ein en ander gebäöre. Zwoà were d’r vaste en ouch mobiel buim geplant. ‘n Sjwoàn plan. Noe is d’r grwoàtte consternatie euver welke buim dat mótte zeen. Zwoà woort d’r gedach aan Proemebuim méh dat vilt neet good bie de vrouwelijke inwonersj van Bung. De manne van Bung zouwe weer tege Eikebuim zeen in verband met de eikels. ‘nne Japanse Esdoorn kint ouch neet want dao heit de Chinees probleme mèt. Van oet de St. Agneskèrk kump ‘t geluid dat ‘t gein Hemelbuim maoge zeen. Van oet de Havermennekes besjteit weersjtand tege de ‘t Maog ouch gein Spar were want dao höbbe Albert Heijn en en Jan Linders bezjwoàr tege. Stephan Sabine zeen tege ‘nne Biejenboum in verband mèt mäögelikke euverlas op hun terras. Ouch de Belleboum vilt aaf. Te klein en d’r zeen al klokke wat loewe. D’r zal nog hjél get water de Maas aaf zeen jér de keus is bepaald. Mesjiens dan mér de Keersjboum laote sjtoon? Gesjreve december 2022 nestor Bèrke WaT WAOR de LIEVELINGSDRANK VAn DE Rechter? Inzendinge nao: haverbode@havermennekes.nl START CARNAVALSSEIZOEN Half november is het nieuwe carnavalsseizoen in Bunde van start gegaan. Na afscheid genomen te hebben van het vorige prinsenpaar stond het nieuwe prinsenpaar al in de startblokken om aan de slag te gaan.Deze keer was de uitroeping niet op het Sint Agnesplein maar op de Vliegenstraat. Voor veel inwoners van Bunde is de Vliegenstraat één van de oudste straten van Bunde waarbij de oudste woning in deze straat 172 jaar oud is. De Raad van Elf, in Bunde de Havermennekes genoemd, en hun Havervruikes, zijn al vaak maanden voor de start van het carnavalsseizoen bezig met hun voorbereidingen. De ene commissie is druk op zoek naar een nieuw prinsenpaar, de andere commissie is in gesprek met artiesten en/of bands en weer een andere commissie is op zoek naar gegevens van jubilarissen die bijvoorbeeld 40, 50 of 60 jaar getrouwd zijn maar ook zieke inwoners van Bunde. Een intensieve klus omdat sinds 2018 in de hele EU dezelfde privacywetgeving van toepassing is, de Algemene verordening gegevensbescherming, (AVG), waardoor (carnavals) verenigingen moeilijk aan informatie kunnen komen. Aan het einde van de zomerperiode, en ruimschoots voor aanvang van het nieuwe én drukke carnavalsseirestauratoren. Na een rondleiding door het oude kasteel mochten wij aan het einde van de dag van wéér een vrijwilligersorganisatie, Schutterij Sint Remigius uit Meerssen, hun schuttersgebouw Tussen de Bruggen lenen om de dag af te sluiten met een bbq. NONNENVOTTEN. Afgelopen seizoen hebben veel inwoners van Bunde, gemeente Meerssen, en zelfs Maastricht kunnen genieten van de overheerlijke nonnenvotten. De nonnenvotten werden in de vroege ochtenduren gebakken, gepoederd, en in de ochtend werden deze bezorgd door de commissieleden. zoen, is er altijd een eigen aktiviteit voor de Raad van Elf en de Havervruikes ter voorbereiding voor hun eigen carnavalsseizoen. Deze keer bezochten wij ook andere vrijwilligers. Wij brachten namelijk een bezoek aan kasteel Borgharen dat sinds 2014 gerestaureerd wordt. Ook deze groep vrijwilligers begon klein, maar is door de jaren heen gegroeid en bestaat inmiddels uit ongeveer veertig leden. Velen zijn gepensioneerd en borduren voort op hun werkzame leven: van hoogleraren tot metselaars en van schrijnwerkers tot kunstDoor organisatorische redenen is het helaas niet mogelijk om dit jaar weer nonnenvotten aan te bieden. Toch willen wij iedereen bedanken die afgelopen jaren een bestelling heeft gedaan bij CV de Havermennekes Bung. Feestcommissie CV Havermennekes Bung Nonnenvotten commissie CV Havermennekes Bung Sjlange den. Ouch d’n Treurwilg vilt oet de gratie want dat klink te depressief. bie Leny en dat veer ouch dit seizoen ‘nne geweldige Hoftempel zalle höbbe. De Havermennekes Bung Priesvraog

16 Haverbode 2023 Haverbode 2023 17 Ingezónde foto’s met dank aon: Davy Luijten, de Havermennekes Vólgend jaor in de Haverbode? Mail dan nao haverbode@havermennekes.nl en mesjiens steit uch foto dan op dees pagina.

18 18 Haverbode 2015averbode 2023 Uw woning verkopen? Bel team Tijs & Cyril! Bunderstraat 113, 6231 EJ Meerssen, 043-365 56 55, tijsencyril.nl HUBS DICH OAG LAST VAN ZUNNE KATER? FRIS AAN DE SLAG MET JE GEZONDHEID NA DE CARNAVAL? KOM NAAR TEN IN MEERSSEN! MOLENVELDWEG 18 • MEERSSEN • 043 364 4554 • INFO@TENMEERSSEN.NL

Haverbode 2015averbode 2023 19 19 Oet de Auw Dwoàs Väöl auwd bewoners kinne Frans/Vöas Vossen en Agnes (Jes). De auwersj van Frans, (dus de euvergrwoàtvader van Havervruike Sylvia), höbbe kaffee ‘t Kruispunt geboewd en geopend. Naoderhand höbbe de opa en oma van Sylvia de kaffee euvergenómme en de mam van Sylvia haet d’r neve de frituur geopend. Wiejer oonderaan, de Expo, de Kastanjeboum en eine foto van kaffee Regina. Bedank aon Marc en Sylvia veur de foto’s ! Väöl Kiekplezeer! De Redaksie CV de Havermennekes Bung Presenteert Seniorenzitting 2023 Auw Kerk Bung 4 Februari zaal open 12:00u Start Programma: 13:00u Einde Programma: 17:00u Prijs kaartjes 7,50 EURO kaartverkoop: Bunderbräu, AH Dijkstra en Jan Linders Artiesten: ERIC RECK, DE KNÖPPELE , SASKIA THEUNISZ GILBERT PETIT, SUPRISE ACT en ZIESJOEM E: cleancarelimburg@gmail.com T: +31653914312 www.havermennekes.nl

Serrehal MUMC+ P. Debyelaan 25 6229 HX Maastricht T: 043-3877996 info@flowersbymiranda.nl www.flowersbymiranda.nl Groenten- & Fruitspeciaalzaak Bij ons kunt u genieten van koffie met heerlijk gebak, lunchen of lekker dineren met bijzondere bieren en top wijnen. Natuurlijk met vanzelfsprekende aandacht. Tot snel! Frank Marting Markt 22 Meerssen * Tel. 043 364 2382 KOM NAAR ONZE NIEUWE WINKEL St. Agnesplein 14 in Bunde 06-55160505

Haverbode 2015averbode 2023 21 21 Senioremiddig 2023 Ózze top activiteit veur de Seniore kump der nao tjwé jaor eindelik weer aan, ouch dit jaor weer met leuke artiesten binnen en boete de regio. Sinds lange tied weer in de Auw Kerk!! De Auw Kerk weurt in opperste sjtaot gebrach zeker dankzij ózze Havervruikes, de Mennekes en alle andere vrijwilligers. Laot uch weer verrasse!! Dit jaor is de Senioremiddig op zaoterdig 4 fibberwarie 2023. De zaal is open um 12 oor Programma sjtart um 13 oor en doort tot 17 oor ‘n Entreekaart kós 7,50 euro De kaarte zeen te koup op de volgende locaties: Albert Heijn Bunde Bunder Bräu Jan Linders Bunde Zeuk uch ut gooj momint oet veur uch kaarte te koupe!!! En zet ’t in uche agenda!!!!!! Veer zörge weer veur un lekker tas koffie en un sjtökske vlaaj. Veer hope uch weer te maoge begroete bie ózze senioremiddig! Namens de Seniore Kemissie Veer zörge veur voldoende zit en sjtaonplaatse. Beertap machine Aktie Toetie Froetie Veer höbbe al onbemande zelfscan kassa’s en noe zou Leny van de Haverput goon euverwaege um ‘nne tapautomaat in gebruuk te goon numme bie grwoàtte eveneminte. Dat sjaelt in personeelskoste en de höbs gein gesodemieter mjé mèt contant geld. Ut apparaat kint maximaal 10 glazer beer in eine kjér tappe. De tiks in wieväöl glazer dat ste wils höbbe. ‘t Apparaat geuf aan wat de koste zeen. Dan hels ste diene pinpas de tege um te betale en hop, ‘t beer weurt getap. In Duitsland, woà ‘t apparaat is ontwikkeld, is ‘t mèt de beer fjéste van dit jaor mèt sukses gebruuk. De getapte glazer zaoge d’r good oet en sjmaakde perfek. Veer zalle ‘t zeen, ‘t mot neet gekker were . Bèrke Toetie Froetie is verhuus nao ‘n nuuj pand en ‘t mot gezag, ‘t is ‘nne prachtige winkel gewore. Mister Toetie Froetie, Eric Jongen, is dan ouch hjél grwjétsj op zien nuuj zaak. En Eric zou Eric neet zeen es heer ouch dit carnevals sezoen gein speciaal actie zou höbbe. Vanaaf 1 fibberwarie zin bie Toetie Froetie unieke appele te koup. Appele die nog nwoàts in Europa zeen verkoch. Zie weure geteeld in Noorwegen vlak bie de bekinde fjorden. ‘t Geit um snjé appele. ‘t Zeen witte appele van óngevjér 30 gram. Ze höbbe ‘nne apaarte sjmaak dae met geine eine andere appel te vergelieke is. Eric heit de appele oet Noorwegen laote euvervlege. De snjé appele weure tege kospries verkoch. Ze koste eine euro per sjtök. Toetie zaet dat heer d’r niks aan verdeend en dat ‘t geit um ‘n ludieke actie. Geer mot ze volges Eric gepreuf höbbe. De appele höbbe ein naodeil. Es ze einmaol oet de ieskas zeen dan zeen ze mér beperk houdbaar….. Van ózze razande ripporter Bèrke wunsj uch allemaol ‘nne feine Vastelaovend !

22 22 Haverbode 2015averbode 2023 Boek & Offermans wunsj uch unne sjwanne Carnaval! DYNAMIS Makelaars Uche makeleir veur Bung en omgeving boek-offermans.nl Boek & Offermans Scharnerweg 116B 6224 JK Maastricht 043-367 15 22 maastricht@boek-offermans.nl Kuileneindestraat 16 6231 KG Meerssen T. 043 - 601 56 88 www.hc-architecten.nl winsjuch vastelaovend sjwanne eine

Haverbode 2015averbode 2023 23 23 Agneskerk verleije en toekoms vreuger waor d’r gein vraog of ze mét wouws nao de kerk, in dien beste pak gingste met de mam en pap mét nao de kerk Bie de akoliete ( mésdeeners ) zaoge veer wie grwoàt de kérk waor, zeker sjpannend de jérsjte kjér ,ouch es ste de jérsjte lezing móste veurleze. Ouch heit Theo Janssen de keersj sjtal -beeldde opgeknap, nog eeder joar weure dizze opgezat, en eeder joar vraoge veer ós aaf wie lang v’r dat nog maoge doon Méh ouch de Bishop en zien vrun, höbbe ingesjtump met ‘t plan, en met de verkoup van ut hwoàg deil van de Agneskerk aan stichting MFC. Beteikent dus dat d’r straks tjwé eigenere ónder ein daak kómme, méh ouch dat geit lukke. De Mariakepel weurt umgeboewd tot kerk, die is ouch beter te verwerme en kint de gaasketel van 35 joar auwd met pensioen ( is ouch good veur de gaasrekening van de parochie ) In 1960 is de kerk geopend, de jérsjte sjöp is in 1059 de grónd in gegange. Bie väöl luuj van Bung hauw de kerk unne speciale beteikenis Nao verloup van tied is dit verandert en is de gank nao de kerk zwoàväöl minder gewore dat noe de mes gedoon weurt in de Credozaal Wie de Hermenie Sint Agnes van Bung in 2019 100 joar besjtóng, waore zie op zeuk nao lokasies veur hun konserte, 4 stuks zouwe dat d’r were, meh in Bung waor geine zaal te vinge ( behalve nao väöl sjleipwerk, in de hal van Dolmans ). De organisatie vóng dat bes waal errig en zeen oetgeweeke nao Vallekeberg ( Polfermeule), Mestreech (MECC) en Meersje ( sporthal ) Bie Pesjtwoàr Roebroek móste veer ós han laote zeen, en es de negel zwarte ran hauwwe, móste veer nao hoes. ( en lég dat mér ins oet aan de mam ) Bie t lof ( middagdeens ) op zóndig, höbbe v’r knuip gelag in de singels ( touwe um ‘t middel van de akoliet um de albe = kleit van de akoliet, umhwoàg te hauwwe). Méh aan ‘t eind van ‘t lof waore de knuip der weer oet, andersj kraoge veer d’r euver van pesjtwoàr. Dit gegeve waor de aanzet veur jérsjte gesprekke tösje de hermenie, ‘t kerkbestuur en de gemeinte um de Agneskerk eventueel um te boewe nao ein multifunctioneel centrum, woà neet allein de hermenie in kós sjpele en oefene, meh ouch andere vereiniginge die, nao ‘t slete van de Auw Kerk, ein ander plek móste zeuke. De carnevalsvereiniging is ein van dees vereiniginge, de Auw Kerk waor al langer väöl te klein voor de planne van CV de Havermennekes, in ‘t MFC kinne zie straks grwoàt oetpakke. Ein haalbaarheids ónderzeuk gaof aan dat dit zeker gerealiseerd kós were, de Gemeinteraod hauw der zelfs 6 ton veur euver ( méh waar mos de nuuje plek dan oet ‘t accommodatiebeleid gehaold were, dat sjeilde de gemeinte weer aan jaorlikse koste ) In de jaorelange historie waor zelfs de ganse Gemeinteraod ‘t unne kjér met mekaar eins, ein unicum, eederein waor d’r veur um dit plan te sjteune, top ;-) Mé toen kaom corona….. en laog alles op zien vot, ouch de planne voor d’n umboew van de Agneskerk Väöl aandach waor d’r veur de aankleijing van de kerk, zwoà heit Theo Janssen ut lètste aovendmaol met Sjezus in Tin gegote veur op ‘t tabernakel Medio 2021 woorte de planne weer opgepak, ouch waor d’r ein nuuj gemeintebesjtuur woàmèt beter te sjpreke waor, der woord weer toekomst gezeen in t plan. Op 15 september 2021 woort de stichting MFC opgerich bie notaris Achtenvangent en koste ze de planne wiejer oetwèrkke, same met de gemeinte en ‘t kerkbesjtuur ‘t Heit get (wie)water door de maas gekos um ouch ‘t Bisdom te euvertuuge dat dit plan beter waor veur de kerk in Bung umtot ’t kerk bezeuk hjél väöl trök geloupe is. Es geer mjér wil weite, kiek dan ins op de site van de stichting: www.mfcbunde.nl Jan Janssen sikkretaris van stichting MFC Bunde Impressie van wie ‘t nuuje kerk deil d’r oet geit zeen, de glaas-in-kunststof ramen van Daan Wildschut aan de kerkhof kant, weure verplaats neve de scheidingswand mét de grwoàtte zaal mét leech d’rachter. Nuuj verwerming d’rin en aon de geng De koste zeen sinds den oorloog in Oekraïne de pan oet gereze en neet alles kin mjé gerealiseerd weure, dat höbbe ze al met de nuuje wethouder ( de derde in dit projek !!) besjproke. De gemeinte is good bezig en sjteit ope veur de initiatieve van de stichting. Ouch heit de provincie op ‘n ei gezete en de nuuj planne oetgebreujt veur de provinciale subsidie, woà vreuger ein “beeldbepalend geboew” good genóg waor, mot ‘t noe ‘n ”monumint” zeen, wie creatief kinne ze zeen. De stichting geit ouch dit trajekt in gang zette veur ‘n gemeintelik monumint, anders vilt ‘t plan in duige, en dát laote v’r neet gebäöre. Rónd de jaorwisseling van 22-23 geit de stichting MFC zich bedinke wie dit plan wiejer van de grónd te kriege, en same met ut kerk besjtuur en de gemeinte gaon ze de strijd aan, ze laote zich de kjés neet van ut brwoàd ete. Ut oorspronkelik plan om ut keersjkonsèr van de hermenie in december 2023 in de nuuje zaal te hauwwe…. tjeh, get wunsje is good, meh of dit geit lukke, v’r goon ‘t zeen, sjpannend, méh opgeve, nwoàts!

24 24 FUNNY DECO Haverbode 2015averbode 2023 OP ZE MESTREECHS Bestel noe d’n ballonne en ballondecoraties ON-LINE en kom ze zelf aof hole of laot ze bezörge www.funnydeco.nl/winkel Winkel & Groethandel in proffessionele ballonne Ouch veur de particuleer Clavecymbelstraot 12 6217 CT MESTREECH tillefoon : 043-3440661               www.funnydeco.nl sinds 1997 topservice voor alle automerken Weerterveld 18 | 6231 ND Meerssen | T 043 358 02 08 www.autoservicemeerssen.nl GEGARANDEERD DE BESTE PRIJS EN HOOGSTE KWALITEIT • KUBUSKOZIJN RECHTE VERBINDING, 90° HOEK, EXCLUSIEF VOOR LIMBURG • VEBRETER ED HOUTLOOK, DUIDELIJK ANDERS EN ALLEEN BIJ KURA Kunststof kozijnen met ultieme houtlook Nooit meer schilderen! KURA GEEFT UW PAND EEN EIGEN GEZICHT WEERTERVELD 1, MEERSSEN T 043 - 352 02 00 WWW.KURA.NL

Haverbode 2015averbode 2023 25 25 Pr izzentasie Haverzekskes Bung Bo van Berlo Ik ben Noa Gulikers en zit in groep 8 van Bs Franciscus. Ik woon in de Geulstraat samen met mijn ouders en broertje Luuk. Ik speel hockey en zit op hiphop dansen. Verder spreek ik graag af met mijn vriendinnen, luister muziek en maak tiktok filmpjes. Ik heb al 6 keer de optocht in de Maastricht gelopen, maar dit jaar vier ik carnaval in Bunde! Het is heel leuk dat ik samen met m’n vriendinnen bij de Haverzekskes zit, ik heb er zin in! Esmee Kempen Lize Luijten Mijn naam is Bo van Berlo. Ik ben 10 jaar oud en zit in groep 7-8B van basisschool Franciscus. In mijn vrije tijd speel ik hockey bij HVM en ben ik keeper bij de meisjes D2. Daarnaast lees en knutsel ik graag. In navolging van mij grote zus Robin die in 2019 een Haverzekske was, wil ik er graag samen met de Jeugdprins, prinses, ceremoniemeester en de Raad van 11 een te gekke en doldwaze carnaval van maken. Hoi, ik ben Lize Luijten. Ik ben tien jaar oud. Mijn hobby’s zijn dansen en scouting. Ik zit in groep 7 van de basisschool Franciscus in Bunde Ik heb enorm veel zin om dit jaar samen met de raad van elf carnaval te vieren. Ruby Mingels Rafke van den Boom Ik ben Esmee Kempen. Ik zit op de basisschool Sint Franciscus. Ik doe mee omdat ik van feesten houd en het leek me leuk om mee te doen. Mijn hobby’s zijn: scouting, dansen, tekenen en fietsen. Finn Kleynen Ik ben Rafke, 10 jaar en een echte levensgenieter. Ik speel alt saxofoon bij harmonie St Agnes en ben lid van scouting Bunde. Beide hobby’s geven me veel plezier en ontspanning. Ik heb altijd carnaval gevierd vanaf jongs af aan. Ik verheug erop om samen met alle Haverzekskes er een top jaar van te maken. Hoi ik ben Ruby. Ik ben een spontane meid die van gezelligheid, lachen en plezier maken houdt. Ik zit in groep 8 van de Franciscus basisschool. Mijn hobbies zijn hockey spelen, dansen en knutselen. Ik ben altijd bezig van de morgen tot in de avond. Freya Tenniglo Noa Gulikers Hoi ik ben Finn Kleynen en ben 10 jaar. Samen met mijn zusje Diede en ouders woon ik in het mooie dorpje Gäöl! Carnaval vind ik erg leuk en daarom zit ik bij de raad van 11 om samen veel lol en plezier te maken. Om mijn energie kwijt te komen trap ik graag een balletje bij VVBunde. Daarnaast ook te vinden op de padelbaan. Zie ik je in de polonaise? Ik ben Freya, 10 jaar. Ik ben bij de Raad van 11 gegaan omdat ik Carnaval heel leuk vind. Ik hou van dansen en tekenen en ik kijk er naar uit om snoep naar jullie te gooien!

26 26 Haverbode 2015averbode 2023 Aannemersbedrijf Heiligenbergstraat 20 6241 DG Bunde Tel: 043-3645517 Väöl sjpas en plezeer toegewunsj! www.josthewissen.nl www.thewissenmakelaardij.nl St. Agnesplein 11 Bunde Voor extra service en lage prijzen belt U : SPORTEX Tel.: 045-541 87 29 tot 21:00 uur Sportprijzen aan huis Wij laten U graag geheel vrijblijvend onze collectie zien

Haverbode 2015averbode 2023 27 27 De Haverzekskes Bung Jamila Soudy Emma Stuur Kamile Notten Hoi ik ben Jamila Soudy ik ben 10 jaar oud. Mijn hobby’s zijn hockeyen, dansen en paardrijden. In mijn vrije tijd doe ik graag afspreken met mijn vriendinnen en ben graag creatief bezig. Ook lees ik graag een boek. Ik doe mee aan de raad van 11 omdat het me leuk lijkt om met een grote groep vrienden gezellig carnaval te vieren. En alle leuke activiteiten samen te ondernemen. Isa Stassen Hoi ik ben Emma Stuur. Ik ben 10 jaar oud. Mijn hobby’s zijn dansen (hiphop) en scouting. Ik vind het leuk om te tekenen, knutselen, tv te kijken en te knuffelen met mijn honden Sam en Teun. Ik doe mee met de Raad van 11 omdat ik het leuk vind om carnaval te vieren en ik van feestjes hou. Yanique Schuhmacher Ik ben Kamile. Mijn lievelingskleur is geel. Mijn hobbies zijn tekenen, knutselen, scouting en hiphop dansen. Ik ga graag naar Litouwen om mijn familie te bezoeken. Ook houd ik erg van zon, zee en strand. Daan Tilli Hallo, Mijn naam is Isa en ik ben 11 jaar oud. Samen met mijn ouders en broer woon ik in Bunde. Mijn hobby’s zijn hockeyen, afspreken met vriendinnen en creatief zijn. Ik ben vrolijk, sociaal en enthousiast en kan in de ochtend ook wel eens humeurig zijn. Ik hou van feesten en dansen en heb veel zin in carnaval 2023. Ik ben Yanique, ik ben 11 jaar en zit in groep 8 van de Fransiscus school. Carnaval vind ik een van de leukste dagen van het jaar. De sfeer, de muziek en gezelligheid samen vind ik erg leuk. De rest van het jaar maak ik het ook graag gezellig samen met mijn vriendinnen en met familie. Naar de bioscoop, samen wat bakken of iets knutselen doe ik graag. Daarnaast ben ik graag bezig met mijn konijnen Pluk en Beauty. Verder sta ik wekelijks op het hockeyveld van HVM. Ik verheug me er op om als lid van de Raad van 11 van de Haverzekskes samen carnaval te gaan vieren. Ik ben Daan, ik ben 10 jaar en zit in groep 7 van de Franciscusschool. Mijn hobby’s zijn scouting, judo en hockey. In mijn vrije tijd spreek ik graag af met mijn vriendjes. Ik ben gek op gezelligheid. Sinds mijn geboorte nemen mijn ouders mij mee met carnaval. Ik verheug me al jaren om deel te kunnen nemen aan de Raad van 11 van de Haverzekskes. Dit jaar is het dan eindelijk zo ver. Ik hoop dat we er samen een leuke tijd van kunnen maken. Alaaf! Digitale steunkaarten actie “De Haverbode” Op zaterdag 14 januari hebben we weer traditiegetrouw onze carnavalskrant “De Haverbode” huis aan huis bezorgd. Dit keer gebeurde dat ook weer met het aanbieden van steunkaarten zoals voorheen. We hebben echter besloten om ook dit jaar tijdens het carnevalsseizoen een digitale doneeractie te koppelen aan de Haverbode, waarbij we een gedeelte van de opbrengst zullen doneren Stichting Ruggesteun. Middels de doneeractie bent u in de gelegenheid om naar eigen inzicht een financiële bijdrage te leveren aan onze vereniging. Wij zullen 20% van het gedoneerde bedrag schenken aan de vrijwilligers van Stichting Ruggensteun. Doelstellig Stichting Ruggensteun Stichting Ruggesteun is een vrijwilligersorganisatie, opgericht door het kerkbestuur van de Basiliek van Meerssen, die klaarstaat voor inwoners van Groot Meerssen met een krappe beurs. Ook in Meerssen is (onzichtbare) armoede een probleem. Wekelijks komen gezinnen, alleenstaanden en ouderen geld te kort om rond te komen. Stichting Ruggesteun van de Basiliek biedt hen letterlijk een ‘steuntje in de rug’ door hun bij te staan met voedselpakketten, kleding, fietsen, en meer. Er wordt steeds een passende oplossing gezocht in de vorm van goederen en diensten. Maar deze komen er niet vanzelf. Op deze website kunt u vinden hoe ook u een steentje kunt bijdragen. Samen gaat dit lukken! Wij als CV De Havermennekes juichen dit burgerinitiatief enorm toe. We hopen dan ook dat jullie massaal een donatie willen doen, die daarmee tevens ten goede komt van dit mooie doel. Via het scannen van de QRcode komt u rechtstreeks op de doneerpagina, of ga naar onze website daar kunt u op de QRcode klikken om door te gaan naar de doneerpagina. Alvast bij voorbaat dank! CV de Havermennekes

Stationstraat 10 Meerssen • T 043 - 364 22 25 • info@drukkerijmaenen.nl drukkerij maenen bv

Haverbode 2015averbode 2023 29 29 Er varingen Oud-PPC 12 Februari 2022 was het zover, deze dag zullen wij nooit vergeten. Vanwege corona was het een bijzondere proclamatie, maar ook omdat het uitroepen van het nieuwe prinsenpaar anders was dan andere jaren. Alle namen werden in ballonnen gedaan en het oude prinsenpaar Sem, Renee en adjudant Stijn mochten ieder een ballon kapot prikken om hun opvolger te loten. Dat waren wij: Prins Teun de 2e, Prinses July en Ceremoniemeester Mirte. Na een korte pauze waarin we onze pakjes aankregen werden we gedecoreerd en kregen we onze attributen. Prinses July was een echte corona prinses en zat helaas thuis in quarantaine. Gelukkig kon ze online uitgeroepen worden en werden haar pakje en attributen snel naar haar huis gebracht zodat ze ook gedecoreerd kon worden. Vervolgens werden we met zijn allen op een grote carnavalswagen aan heel Bunde voorgesteld. Prinses July ging in de auto mee. En wat we niet verwacht hadden gebeurde toch, na twee jaar coronamaatregelen ging carnaval alsnog door! Wat hebben we gefeest en genoten! We hadden een geweldige jeugdmiddag in de auw kerk. Gingen op bezoek bij andere verenigingen. En niet te vergeten het clownezeuke op zaterdag. Carnavalszondag gingen we eerst naar de mis en daarna mochten wij de haverzak oplaten, wat voelden wij ons speciaal! Maar het hoogtepunt was natuurlijk de optocht, met de hele raad bovenop die sjieke wagen! Helaas komt aan alles een eind. Toen op dinsdag de haverzak weer afgelaten werd hebben we wel een traantje weggepinkt. Samen met de Haverzekskes, Prins Stefan en Prinses Chantal en de Havermennekes hebben we een onvergetelijke carnaval in Bunde gehad. En nu kijken we ernaar uit om de ballonnen te mogen prikken en onze opvolgers bekend te mogen maken. Wij wensen hun een geweldig carnavalsseizoen. Alaaf! Prins Teun de 2e, Prinses July en Ceremoniemeester Mirte Prins Daan I Prinses Jamila en Sirremoniemeister Esmee Jeug Comité De Haverzekskes Op het moment dat ich dit zit te sjrieve zeen veer alweer een aantal weke drök in de weer met de veurbereidinge veur os nuuj seizoen met de werkgroep van de Haverzekskes. Veer zeen alweer super enthousiast bezig um het komend seizoen nog sjieker te make dan veurig jaor. Trökkiekend op ós veurig en jérsjte seizoen……. Wat waor het allemaol spannend ….. Op hjélle korte tied höbbe veer os met 7 man bie ein gepak en gedoon wat veur koste um ondanks alle beperkingen toch un prinspaar met sirremoniemeister en raod van èllef oet te rope . Met tjwé kinger in quarantaine die door un sjerm op het podium toch debie koste zeen en zelfs ein van hun is prinses gewore . geweldig sjiek en sjwoàn um zwoà te laote zeen wat veer geer wille ….unne ballon beslis wae prins prinses of sirremoniemeister weurt . Nao 3 kjér unne ballon knalle … Prins Teun 2e , Prinses Julie en Sirremoniemeister Mirthe, veur de kinger ein van de sjiekste dinger waor nao de oetroping met zijn allen op de wage door het dörp , langs de kant stjónge hjél väöl luuj te kieke , wauw! Sjwoàl carneval in ein ander jéske geine optocht en grwoàt fjés , meh in klein gruipkes effe fjés viere met de Haverzekskes. ‘t Clownezeuke veur de jérsjte kjér . spannend wat geit dit weure de zaoterdig veur carnaval, en ouch hie bienao gans Bung heit geholpe wat resulteerde in un super lange wandeling door het dörp um alle clowne te vinge , dat is neet gelök nao bienao 10 kilometer door Bung höbbe de Haverzekskes nog neet alle hoezer kinne bezeuke . En wat waor ut un succes , dezelfde aovend door alle positieve berichte, höbbe veer al beslis volgend jaor weer ! Zaoterdig 18 februari 2023 clownezeuke. Zondig alweer get nuuts veur de jeug , same nao de kerk en nao de mis os eige Haverzekskes waort opgelaote geliek met de grwoàtte haverzak van de Havermennekes.Denao bie Stefan en Sabine unne heerlijke lunch gehad en op nao ózze springmiddag bie Leny in de Haverput. Maondig waor ut zwoà wiet op de wage met de optocht door Bung , väöl vollek langs de kant en leuke groepen die veurop ginge , wat un fjés ! Dinsdig höbbe v’r de Koelköpkes van Rothem bezóch en daonao aug nog de Geulmennekes van Meersje . Nao aafloup same frietjes ete en nog feestte tot dat het zwoàwiet waor os jérsjte seizoen waor aafgeloupe het Haverzekske waort op un gezellig Agnesplein aafgelaote en same höbbe veer sjtoon zinge en hie dao veel un träönsje …. Veer hope dat ver volgend seizoen weer kinne knalle met unne nuuje groep Bungse jeug. Veer zeen ós met de: Proclamatie op 8 jan Jeugmiddig Auw Kerk op 5 feb Sjwoàl carneval 17 feb Clownezeuke 18 feb Veer wille de Havermennekes bedanke veur hunne steun veur de jeugd van de Haverzekskes. Sandra veur het jaorelangk make en reparere van de pekskes. Mandy veur het swanjeren van de haore van ózze sirremoniemeister nao de oetroping. De Auwd Prinse veur de prachtige verassing die veur krege met dae geweldige cheque. De Zakoplaotersj , dat zee het good vónge dat veur ouch ‘n eige Haverzekske wouwe en dat ze dae met ós höbbe wille oplaote. Kinger en auwersj van de Haverzekskes bedank veur un geweldig seizoen wat veer same höbbe maoge viere. Veural wille veer alle Bungenaere bedanken veur hun belangstelling bie al os activiteiten ! Haverzekskes Alaaf Bung Alaaf Ralf In de Braekt, Didier Mouchart, Susanne In de Braekt, Inge Ramakers , Esther Smeets, Desiree Yerna en Chantalle Dool

30 30 averbode 2015averbode 2023 TOTALE TUINCONCEPTEN EN SLOOPWERKEN SOURENSOUR.NL ROBSOUR@ME.COM 06 15 21 13 58 | 06 15 02 23 68 F. REIJNDERS - ZULIANI ADMINISTRATIEKANTOOR Geulstraat 62 Schatbewaarder van C.V. ‘de Havermennekes’ 6241 NA Bunde - Meerssen Telefoon: 043-3580603 Mobiel: 06-43058019 Telefax: 043-3580601 E-mail: info@administratiekantoor-bunde.nl WWW.SCOOTERSERVICEZUID.NL Bunderstraat 169 Meersen Weer winse uch eine sjoane vasteloavendj! Alaaf!

Haverbode 2015averbode 2023 31 31 Weges sukses en väöle vraoge, nao de plaatsing van väörig jaor, höbbe v’r es redaksie netuurlijk weer Andre van Stijns gevraog of ‘r nog get sjwoàn teikeninge van Bung veur ós hauw? Netuurlik zag heer jao en hie op dees pagina zuut g’r ‘t resultaat! Andre naomes de redaksie en gans carnevalsvierend Bung, wederom enorm bedank veur dien biedrage! Kompleminte! De redaksie Nr1 ‘n Teikening die ich al ‘n tiedsje hauw ligke, meh neet content met waor, hub ich gister get ”opgelap”. ‘t Höfke. Ich kin der niks euver zègke, want ich weit ‘t gewoon neet…. Wat is ‘t verhaol, weh haet dao gewoond ( fam, Vossen?)….? D’r zeen vas en zeker lezers van dees Haverbode die ‘t waal weite! Nr2 De ”auw’” Sjtasie. Met de greune trein (hondskop) nao Mesjtreech en unne knip in dat dikke kartonne keertsje…. Dao tegeneuver laog café de Auw Veiling, met vösjnette aan ‘t plafond, woà ich m’n “ carriere” zwoà rondt m’n 15e begós ben . Ouch aan dae kant, mjé nao links, café Aussems (?). Mét zaelke woà ich met m’n cowboy pekske nog rondt gerend höb met carneval. Koste ouch zeen vanaaf de Sjmeed in de Vleegesjtraot. En es ich mich good herinner waor dat gans vreuger de café van Grwoàt vader en Grwoàtmooder, van Pap dan hè…… Nr3 De Wilgehof in de vreugere Kennedylaan… Woà Mam gewoond haet en zelfs nog Prinses is gewaes; Prinses Truus 1e. Zaot toch al in de femilie Woà “Oma Bertsje” woonde, die mich al vanaaf m’n 10e kós. En nóg sjteeds kós, es eine van de wjénnige die ze nog herkinde …. ‘t Aafsjied waor pittig, meh ich dink der altied met ‘n werm geveul aan trök. Zeker door de luuj die dao wèrke; met zwoà väöl leefde en gedöld veur die oudjes . Ingele…. Nr4 Boerderie Janssen (Ingenope) wah ich met 15 ging keesje plukke en bevrund raakte met oudste zoon Huub. Nog sjteeds ein van mien beste (meziek)vrun. Same met ós bandje Ratio Nihilo, dat óntsjtange waor oet ‘t combo van het Jongerekoor, nog opgetroje in ein van de keul cellen dao. Door Pa Janssen gelökkig op tied oet gezat En zenuwechtig dat ver waore…. Andre Stijns NR4 NR1 NR2 NR3

BUNDE TROTSE HOOFDSPONSOR VAN DE BUNDESE CARNAVAL Natuurlijk ook in 2023 weer lekker de beste! Met hygiënische zekerheid door vakmensen bereid. DÉ PLEK VOOR MÉÉR DAN EEN LEKKERE SNACK! Bunde Tel. 043 - 750 26 49 of online www.snackpoint-bunde.nl SNACKPOINT BUNDE Sint Agnesplein 6-A, 6241 CA Bunde Bestellen om te bezorgen of af te halen www.snackpoint-bunde.nl 043 750 2649

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
Home


You need flash player to view this online publication