0

INSPIRATIE VOOR TOEPASSING VAN HOUT INHOUT FEBRUARI 2016/NUMMER 47 Werkelijk prachtig vergrote kathedraal Haal de hemel in huis met Skylux Veiligheid boven alles bij Stern steigerdelen Kookpot als Eye Catcher van Zorgplein Brunssum WWW JONGENEEL NL

DURIPANEL IDEAAL VOOR DE HOUTSKELETBOUW Duripanel van Siniat is een uiterst robuuste en stevige houtvezelcementplaat (brandbeveiligingsklasse A2 en B1), die bij uitstek geschikt is als binnenspouwblad aan de buitenzijde van de houtskeletbouw. Duripanel kenmerkt zich bovendien door zijn: - hoge akoestische en brandpreventieprestaties; - waterbestendigheid en geringe diktezwelling; - luchtdicht- en dampopenheid. Contact Nederland Siniat BV Postbus 45 9930 AA Delfzijl T +31 (0) 596 64 93 00 F +31 (0) 596 61 71 88 info@siniat.nl www.siniat.nl

INHOUD HOUTWIJZER Jongeneel Houtwijzer Overzicht van alle producten, toepassingen en specificaties. Nu inclusief lijstwerk Gratis verkrijgbaar op www.jongeneel.nl 26 NIEUW Inclusief lijstwerk Een ander aspect van onze bedrijfsfilosofie is dat wij vanuit de opdrachtgever denken. Dat hoor je wel meer, maar wij proberen echt in zijn huid te kruipen. Door goed te luisteren en soms kritische vragen te stellen, kom je erachter wat hem drijft en wat hij nu precies nodig heeft. Daardoor kunnen wij soms met alternatieven komen die goedkoper zijn dan wel efficiënter kunnen worden gerealiseerd. Directeur Herbert van der Heijden van Van der Heijden Bouw & Ontwikkeling. Lees het artikel op pagina 12 15 De warmte van hout Haal de hemel in huis 18 4 Veiligheid boven alles Alles voor de houtgerelateerde klus Kookpot als Eye Catcher Jongeneel heeft haar haalcentra nog beter afgestemd op de behoeften van de klant. Dat geldt zowel voor het assortiment en de routing in het magazijn als voor de forse uitbreiding van het assortiment in de shop. Teamleider Danny van Jongeneel Apeldoorn: ‘Ze zien ons niet als een gespecialiseerde vakhandel, maar het feit dat ze hier alles kunnen krijgen wat ze nodig hebben, vinden ze een groot voordeel. One stop shopping. Op pagina 8 leest u er meer over. INHOUT 3 Foto ©Luc Boegly

DUURZAAMHEID Kookpot als Eye Catcher BOUWSTROOM DOOR ZONNEPANELEN OPGEWEKT Binnenkort wordt in Brunssum het meest duurzame zorggebouw van Nederland opgeleverd. Samen met de gemeente Brunssum heeft de ontwikkelingstak van Bouwbedrijven Jongen het initiatief genomen. Bouwbedrijven Jongen is ook met de realisatie belast. De centrale entree heeft een heel bijzondere vorm gekregen die al snel als ‘kookpot’ door het leven ging. W Projectleider Cor Dijkman van Bouwbedrijven Jongen e brengen een bezoek aan de bouwplaats en worden vergezeld door manager Paul Oerlemans en projectleider Marco ten Brinck van Hoofduitvoerder Jaap Vendel van Bouwbedrijven Jongen Jongeneel Projecten dat voor de realisatie van deze ‘kookpot’ verantwoordelijk was. We spreken met projectleider Cor Dijkman en hoofduitvoerder Jaap Vendel van Bouwbedrijven Jongen. Cor Dijkman legt uit dat Bouwbedrijven Jongen niet voor niets in meervoud wordt geschreven: ‘We hebben vier vestigingen. De ontwikkelingstak zetelt op Maastricht Airport en de bouwbedrijven zijn in Landgraaf, Roermond en Venlo gevestigd. We maken deel uit van VolkerWessels, maar opereren zelfstandig. Dat geldt ook voor de vier vestigingen in de verschillende regio’s waar we hier in Limburg actief zijn. Wij staan bekend als een ontwikkelende bouwer en zijn een bedrijf dat zich voortdurend vernieuwt en verbetert. Dat deden we al ten tijde van het mijnherstel en de woningnood in de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Nu ligt onze focus op de transformatie van dit deel van Nederland naar een nieuwe, duurzame toekomst. Het project dat we hier aan het realiseren zijn, is daarvan een goed voorbeeld. We zetten ook in op wat wij Samen Slimmer Bouwen noemen. Het gaat daarbij onder meer om de implementatie van de Lean-filosofie, het toepassen van Bouw Informatie Management (BIM) en het verder verbeteren van de samenwerking in de keten. Hier in Limburg voeren we vrijwel alle grote werken uit. Enkele voorbeelden daarvan zijn het Centrumplan Geleen, de Woonboulevard Heerlen en de Maasboulevard Venlo. We zitten nu in de finale fase van het Zorgplein Brunssum.’ Bouwstroom Het Zorgplein Brunssum, dat bij het bereiken van het hoogste punt MIJN, centrum voor medische zorg als officiële naam kreeg, wordt het meest duurzame zorggebouw van Nederland. De naam verwijst naar het vroegere mijngebied, maar ook naar het persoonlijke karakter van het centrum. Het brengt een veelzijdig aanbod van eerstelijns- en tweedelijnszorg bijeen waaronder huisartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen, nog veel meer specialisten en een apotheek: mijn huisarts, mijn fysiotherapeut, mijn verloskundige, mijn apotheek, enz. Het Zuyderland Ziekenhuis, mijn ziekenhuis, is de grootste huurder. Jaap Vendel licht het project verder toe: ‘Het komt uit de koker van onze ontwikkelingstak die samen met de gemeente Brunssum in 2010 het initiatief ‘WE WERKEN VOLGENS DE STRENGE NORMEN VAN BREEAM-NL, HÉT KEURMERK OM NIEUWBOUWPROJECTEN IN NEDERLAND OP HUN DUURZAAMHEIDPRESTATIES TE BEOORDELEN’ Hoofduitvoerder Jaap Vendel van Bouwbedrijven Jongen 4 INHOUT 47/2016

De buitenzijde is met een aluminium composiet bekleed, in een metallic-variant waarbij de kleuren groen en bruin als een kameleon in elkaar overlopen

heeft genomen. We zijn in 2014 met de bouw begonnen en we gaan ervan uit dat het project in het voorjaar van 2016 zal worden opgeleverd. Om het gebouw zelf ook gezond en toekomstbestendig te maken, werken we volgens de strenge normen van BREEAM-NL, hét keurmerk om nieuwbouwprojecten in Nederland op hun duurzaamheidprestaties te beoordelen. Dit betekent dat we op alle fronten met duurzaamheid bezig zijn. Het gaat daarbij niet alleen om het gebruik van milieuvriendelijke en energiebesparende materialen en installaties. We moeten bijvoorbeeld ook rekening houden met de milieubelasting en de geluidsoverlast van het transport tijdens de bouw. Bijzonder is dat we het eerste project zijn waar de bouwstroom door zonnepanelen wordt opgewekt. Bijzonder is ook dat we twee spouwmuren geschikt hebben gemaakt als verblijfplaats voor vleermuizen, dat we gierzwaluwkasten hebben ingemetseld en dat we een huismussenhoek hebben gecreëerd.’ Elk deel van de onderconstructie bestaat uit achttien unieke HSB-segmenten Driedimensionaal ‘Er is nog een hele serie duurzaamheidsmaatregelen genomen, te veel om hier op te noemen. Wel wil ik even stilstaan bij het feit dat het gebouw een uniek dak heeft gekregen. Het kan water bufferen en energie opwekken. Daartoe zijn retentieboxen op het dak geplaatst die ervoor zorgen dat het omliggende terrein bij piekbuien geen overtollig water te verwerken krijgt. Het water wordt dan vertraagd via zogenaamde ‘drossels’ in de hemelwaterafvoeren afgevoerd. Bovenop de retentieboxen zijn in totaal 245 zonnepanelen geplaatst. Zij zorgen ervoor dat het gebouw een groot deel van zijn eigen energie opwekt. Met alle duurzaamheidsmaatregelen die zijn genomen, is het project als BREEAM Very Good (3 sterren) gecertificeerd, een uitdrukkelijke wens van de opdrachtgever. Mede in dit verband hebben we de bouwplaats in een vroegtijdig stadium ook bij Bewuste Bouwers aangemeld. In het begin vonden de collega’s dat allemaal een beetje gedoe maar na verloop van tijd werden ze steeds enthousiaster.’ Het gebouw heeft een oppervlakte van 9.500 vierkante meter. De entree heeft een bijzondere ronde vorm gekregen die al snel als ‘kookpot’ door het leven ging. Hierin zijn naast het trappenhuis ook de liften en de invalidentoiletten ondergebracht. Dit onderdeel van het project is deels uitgevoerd door Jongeneel Projecten. Paul Oerlemans legt uit: ‘We zaten in een vroegtijdig stadium met het bouwteam om de tafel. Ze hadden voor deze klus twee partijen uitgenodigd. Samen met Peter Verhoeven van de gelijknamige timmerfabriek in Venray zijn wij direct bij de presentatie van onze voorstellen met 6 INHOUT 47/2016

een driedimensionale uitwerking van het project op de proppen gekomen. Mede daardoor hebben wij deze opdracht in de wacht kunnen slepen.’ Lean-sessie ‘Mallenmakers denken normaliter in omgekeerde vorm. Dit keer moesten ze ‘normaal’ denken. Daar kwam nog bij dat de panelen bijna allemaal verschillend zijn, zowel verticaal als horizontaal. Dit deel van de gevel heeft een oppervlakte van 650 m2 en heeft in twee richtingen een ronde vorm. Dubbel gekromd dus. Hulde aan Timmerfabriek Verhoeven die de HSB-elementen precies pas hebben weten uit te voeren en hulde aan Jeroen Keppelink die de montage van de HSB-elementen en de bekleding met een aluminium composiet heeft verzorgd. Er is voor een aluminium composiet gekozen omdat het zich relatief eenvoudig laat vormen. Zoals jullie zullen zien, is een metallic-variant toegepast, waarbij de kleuren groen en bruin als een kameleon in elkaar overlopen.’ Marco ten Brinck neemt het woord: ‘We hebben van meet af aan nauw met alle betrokken partijen samengewerkt. Voordat we met de uitvoering zijn begonnen, hebben we de werkzaamheden in een lean-sessie goed met elkaar afgestemd en dat heeft zijn waarde bij dit gecompliceerde project dubbel en dwars bewezen. De entree is in vier delen opgebouwd waarvan het onderste deel aan het plafond van de eerste verdieping hangt en het bovenste deel boven het dak uitsteekt. Elk deel bestaat qua vorm uit achttien unieke HSB-segmenten. Het geheel is aan de buitenkant met horizontale latten bekleed. Vervolgens is er voor de isolatie minerale wol toegepast en een dampdoorlatende folie aangebracht. Daarop zijn verticale latten bevestigd. Die dienen als basis voor het monteren van de gevelbekleding. De aluminium composiet panelen zijn verlijmd en met twee schroeven geborgd.’ Het is een perfect staaltje van vakmanschap geworden. In dit nieuwe medische centrum worden dagelijks meer dan 1.000 bezoekers verwacht. � Naast het trappenhuis zijn ook de liften in de ‘kookpot’ ondergebracht Manager Paul Oerlemans van Jongeneel Projecten Projectleider Marco ten Brinck van Jongeneel Projecten ‘IN EEN LEAN-SESSIE HEBBEN WE DE WERKZAAMHEDEN TEVOREN GOED MET ELKAAR KUNNEN AFSTEMMEN EN DAT HEEFT ZIJN WAARDE BIJ DIT GECOMPLICEERDE PROJECT DUBBEL EN DWARS BEWEZEN’ Projectleider Marco ten Brinck van Jongeneel Projecten INHOUT 7

ASSORTIMENT One stop shopping ALLES VOOR DE HOUTGERELATEERDE KLUS Jongeneel heeft haar haalcentra nog beter afgestemd op de behoeften van de klant. Dat geldt zowel voor het assortiment en de routing in het magazijn als voor de forse uitbreiding van het assortiment in de shop. We bezoeken de vestigingen in Haarlem, Eindhoven en Apeldoorn en ontmoeten enthousiaste teams die hun klanten nu veel beter kunnen bedienen. O Team Jongeneel Eindhoven: vlnr Joop van Oosterhout, Björn van Ginkel, Harm van Essen en Marinus Knoops Team Jongeneel Haarlem: vlnr Vincent Gerritsen, Han Klooster, Jeffrey Jaliens en Wolter Coemaet (rechts) nze eerste stop is Haarlem waar teamleider Jeffrey Jaliens onze gastheer is. Hij roemt de sfeer in zijn team: ‘Je moet het met elkaar doen en dan is de sfeer heel belangrijk, ook in het contact met de klanten. Ze moeten hier graag komen en zich altijd welkom voelen. Bij de verbouwing van de shop hebben we bewust besloten om de balie in het midden van de zaak te plaatsen, zodat ze direct een goed overzicht hebben van wat we tegenwoordig allemaal te bieden hebben. Het contact met onze klanten begint vaak met een ‘praatje pot’, maar van het een komt het ander en dan leer je je klanten goed kennen. Wat doen ze, wat hebben ze nodig en hoe kunnen wij daar het beste op inspelen? Veel jongens zijn de laatste jaren als zzp’er voor zichzelf begonnen en weten niet altijd wat Jongeneel allemaal voor ze kan betekenen. We geven ze dan het boekje met ons leveringsprogramma en het visitekaartje van onze vestiging. We leggen ze ook uit hoe ze bij ons met een uittreksel uit de Kamer van Koophandel op rekening kunnen kopen. We kennen vrijwel al onze klanten bij naam en volgen ze op de voet. Sinds de verbouwing hebben we veel meer halende klanten dan voorheen. We geven ze alle aandacht en dat merken we duidelijk in onze omzet. Als we met onze klanten bezig zijn, staat de telefoon doorgeschakeld naar het kenniscentrum in Alkmaar. Dat werkt goed, maar niet voor de klanten die bijvoorbeeld willen weten of hun bestelling al is gearriveerd. Dat gaan we nog verbeteren.’ Nieuwe klanten Op het haalcentrum in Eindhoven spreken we met teamleider Harm van Essen. Ook hij benadrukt het belang van een goede werksfeer: ‘Humor en Brabantse gezelligheid spelen daarbij een belangrijke rol. We werken hier met een hecht en goed op elkaar ingespeeld team: twee in het magazijn en drie in de shop, maar als de situatie daarom vraagt, dan kunnen we ook bij elkaar inspringen. Na de verbouwing van onze vestiging komt de halende klant bij ons op de eerste plaats. Door de sterke uitbreiding van ons assortiment kunnen we hem tegenwoordig nagenoeg alles bieden wat hij voor een houtgerelateerde klus nodig heeft, inclusief het elektrische gereedschap. Sommige klanten waren aanvankelijk sceptisch. Jullie kunnen toch niet met de prijs mee, werd er gezegd, maar dat horen we niet meer. We vullen nu soms zelfs de voorraden in hun klusbussen 8 INHOUT 47/2016

We kunnen we onze klanten tegenwoordig nagenoeg alles bieden wat ze voor een houtgerelateerde klus nodig hebben aan. Een tevreden klant staat bij ons hoog in het vaandel. In de kern is het simpel: als je goed geholpen wordt, dan blijf je steeds bij dezelfde winkel kopen en zou je er zelfs voor om willen rijden.’ Harm Team Jongeneel Apeldoorn: vlnr Wilco van Schoonhoven, André Kuiper, Danny Haas, Michel Konijnenberg en Ruud Stoverinck is positief over de resultaten van de nieuwe aanpak: ‘We hebben het aantal klanten stevig kunnen uitbreiden, niet alleen door onze eigen inspanningen maar ook door een intensieve samenwerking met de vertegenwoordiger die hier in de regio werkt. We houden de relevante gegevens van al onze klanten systematisch bij, zodat we steeds goed van hun wensen en behoeften op de hoogte zijn .’ Succesfactoren Het derde haalcentrum dat we bezoeken, is Apeldoorn. Teamleider Danny Haas is ook enthousiast: ‘Wij zien onszelf als het magazijn voor bouwbedrijven en zzp’ers uit de regio én voor bouwbedrijven die hier in de regio een werk uitvoeren. Ze houden tegenwoordig geen voorraad meer aan en moeten de benodigde materialen dus snel kunnen ophalen. Voor de verbouwing hadden we hier een heel klein ‘shoppie’. De gangpaden die we nu in onze shop hebben, zijn breder. De eerste ervaringen waren direct positief. Onze klanten waarderen dat we dit doen. Ze zien ons niet als een gespecialiseerde vakhandel, maar het feit dat ze hier alles kunnen krijgen wat ze nodig hebben, vinden ze een groot voordeel. One stop shopping. Als ze een deur bij ons komen halen, dan is het gewoon vervelend dat ze nog naar een ander moeten voor het hangen sluitwerk. Wij vonden dat zelf ook vervelend. Je wilt je klanten immers zo goed mogelijk kunnen bedienen. Een bijkomend voordeel is dat alles ook op één factuur komt te staan, met name voor zzpers. We behandelen onze klanten zoals we zelf ook behandeld willen worden. We willen dat ze hier met een glimlach binnenkomen en met een nog grotere glimlach weggaan en bij zichzelf denken: die jongens hebben er verstand van. Een goede service en kennis van zaken. Dat zijn twee belangrijke succesfactoren. We hebben een goed samenspel met het kenniscentrum in Zwolle. Als de klant bijvoorbeeld een maatwerkdeur nodig heeft, dan kunnen we hun assistentie inroepen.’ � INHOUT 9

Fluweelachtig oppervlak Natuurlijke uitstraling Trespa introduceert regelmatig nieuwe decors teneinde de creativiteit bij het ontwerpen van onderscheidende gevels te stimuleren. Eind vorig jaar hebben ze in de serie Trespa Meteon zeven unieke decors geïntroduceerd en daarmee een volgende stap gezet op het gebied van decortechnologie. Door een combinatie van eigenschappen krijgt de gevel bij toepassing van deze nieuwe decors een bijzonder effect dat verandert naarmate de lichtval verandert. Zo zijn er in de Matt-afwerking glanselementen verwerkt en zijn er metallic kleurstoffen aan de decors toegevoegd. Deze nieuwe serie Trespa Meteon Naturals combineren een tijdloze, natuurlijke uitstraling met de gedegen duurzaamheid waar Trespa om bekend staat. Extreem sterke houtconstructielijm Bij Jongeneel op voorraad: Bison Hout Max, een extreem sterke houtlijm voor het watervast (D4) verlijmen van vrijwel alle houtsoorten onderling, maar ook van vele bouwmaterialen zoals gips, (natuur)steen, (gas)beton, metaal, hardschuim en diverse kunststoffen. Bison Hout Max kan zowel binnen als buiten worden toegepast, maar alleen in niet-dragende verbindingen zoals pen-gat verbindingen, drevels en veren. Watervast (D4) wil zeggen dat deze houtlijm ook in binnenruimten kan worden toegepast waar condens optreedt of sprake is van regelmatig langslopend water; in buitenruimten alleen indien het gelijmde hout adequaat wordt beschermd. Het product is extreem vullend tot 4 mm. Bison Hout Max is een houtconstructielijm op basis van SMP Polymeer en geeft dus geen zwarte handen. Op de gevelbeurs spraken we met Danny Touw, een oud-medewerker van Jongeneel die tegenwoordig als account manager gevels bij Eternit werkt. Vezelcementplaten zijn nu zijn werkterrein: ‘In het Equitone-assortiment hebben we een nieuw product op de markt gebracht: Equitone Materia. Het is een in de massa gekleurde gevelplaat die het karakter van vezelcement helemaal tot zijn recht laat komen. Met dit product laten we vezelcement in zijn meest natuurlijke, pure vorm zien. Hij neemt bij nat weer vocht op en staat dat bij droog weer af, waardoor hij dan weer wat lichter en dan weer wat donkerder wordt. Met andere woorden: de weersomstandigheden zorgen voor subtiele kleurschakeringen. Ze dragen bij aan de levendigheid van de gevel en sluiten aan bij de trend naar meer natuurlijke producten. Het materiaal heeft de kenmerken van cement en de vezels geven het oppervlak een gestructureerde maar toch fluweelachtige uitstraling.’ Account manager Danny Touw van Eternit strijkt zijn hand over het fluweelachtige oppervlak van Equitone Materia 10 INHOUT 47/2016

NIEUWS Business developer E-Commerce Lennart Drewes van Jongeneel: ‘U heeft vanuit uw eigen software direct toegang tot de productgegevens op onze website’ Nieuwe functionaliteit in Webshop Het is alweer bijna tien jaar geleden dat Jongeneel haar webshop introduceerde. Sindsdien is deze online bestelservice continu vernieuwd en verbeterd. Dat geldt onder meer voor de navigatie. Die is steeds gebruiksvriendelijker geworden. Zo is de menustructuur nu op toepassingsgebied ingedeeld zodat u de benodigde producten logischer en sneller kunt vinden. Verder is de voorraadinformatie toegevoegd en kunnen eenvoudig alternatieven worden bekeken en bijbehorende producten worden besteld. Handig. Webselectie Met de nieuwe functionaliteit, die Jongeneel onlangs heeft toegevoegd, heeft u vanuit uw eigen software direct toegang tot onze website. U zoekt de voor een bepaalde klus benodigde materialen, plaatst ze in het winkelmandje en haalt ze met één druk op de knop over naar uw eigen inkoopsysteem. Daar kunt u de calculatie of order verder afhandelen. Het voordeel is duidelijk: u hoeft de artikelbestanden niet meer zelf te onderhouden en u kunt in uw eigen software werken met de actuele productinformatie, productafbeeldingen, voorraadinformatie en last-but-not-least de nettoprijzen die u met Jongeneel bent overeengekomen. Een niet onbelangrijk bijkomend voordeel is dat u de order vanuit uw eigen inkoopsysteem kunt plaatsen en uw eigen inkoopnummer mee kunt sturen. Deze nieuwe functionaliteit heet webselectie en is beschikbaar voor gebruikers van de volgende softwarepakketten: BouwWorks, Proquro, Syntess en TBlox. Stuur voor meer informatie een mailtje naar Lennart Drewes: l.drewes@jongeneel.nl Jongeneel op Facebook Elke Jongeneel-vestiging heeft tegenwoordig zijn eigen Facebook-pagina. De vestigingen kunnen er eigen berichten op plaatsen. Zo vonden we op de Facebook-pagina van Jongeneel Coevorden twee leuke berichten: een fotobericht van een oude vrachtauto van Jongeneel die in Suriname werd gespot en een videobericht dat met een drone van de vestiging werd gemaakt. Hij vliegt zelfs het haalcentrum binnen: www.facebook. com/jongeneel.coevorden. Op deze Facebookpagina’s kunnen ook berichten over nieuwe projecten van klanten worden geplaatst. Verder vind je er berichten over nieuwe producten, nieuwe diensten en nieuwe acties. Heb je de Jongeneel Facebook Winactie al gezien? In onze tuinhoutfolder staat een unieke wincode. Daarmee maak je kans op een Weber Smokey Joe BBQ. Ga naar de Facebook-pagina van jouw vestiging en klik op het actiebericht. Vul je wincode in en je ziet direct of je een prijs hebt gewonnen. Heb je geen actiefolder ontvangen? Neem dan even contact op met de vestiging. Volg je eigen vestiging op Facebook: www.faccbook.com/jongeneel.vestigingsnaam Hoorn des Overvloeds In de Markthal te Rotterdam is het grootste kunstwerk ter wereld te bewonderen. Het plafond is een ontwerp van Arno Coenen en stelt de ‘Hoorn des Overvloeds’ voor. De bezoekers worden als het ware bedolven onder verse groenten en fruit. Deze enorme wandschildering van ruim 9.000 vierkante meter is door het Rotterdamse bedrijf Aldowa gerealiseerd. Ze maakten gebruik van een duurzaam decoratieproces op 4.550 aluminium geperforeerde platen. Dit proces wordt ook wel sublimeren genoemd. De platen zijn als puzzelstukjes aan de binnenkant van de Markthal op een HSB-achterconstructie gemonteerd die is geleverd en gemonteerd door Heuvelman Hout. De foto laat een miniatuurmodel van het totale project zien. INHOUT 11

BEDRIJFSCULTUUR Denken vanuit de opdrachtgever VAN DUURZAAM DENKEN NAAR DUURZAAM DOEN Van der Heijden bouw & ontwikkeling heeft de respectabele leeftijd van honderdvierentwintig jaar bereikt, maar terugkijken is wel het laatste waar dit vernieuwende bedrijf zich mee bezighoudt. Ze onderscheiden zich door zich echt in te leven in hun opdrachtgevers. W Directeur/eigenaar Herbert van der Heijden: ‘Door in de huid van de opdrachtgever te kruipen, kunnen wij soms met alternatieven komen waarvan de investeringen lager liggen dan wel efficiënter kunnen worden gerealiseerd’ e hebben een inspirerend gesprek met Herbert van der Heijden die eenentwintig jaar geleden, samen met zijn broer Arno, aan het roer van deze dynamische onderneming is gekomen: ‘Wij vertegenwoordigen de vierde generatie. Het bedrijf is in 1892 door onze overgrootvader opgericht. Werken onder je eigen naam is voor ons een extra stimulans om het zo goed mogelijk te doen. Je wilt alles in het werk stellen om die eigen naam hoog te houden. Het zegt natuurlijk wel wat dat we al meer dan honderdtwintig jaar ‘in business’ zijn, maar we richten ons liever op de toekomst, op de komende honderdtwintig jaar. Nadat we nu ruim twintig jaar geleden de leiding van de derde generatie hadden overgenomen, hebben we onze eigen weg moeten vinden. Tijdens dit proces is met name onze stijl van leidinggeven veranderd. We leggen de verantwoordelijkheid en daarmee in feite ook het 12 INHOUT 47/2016

ondernemerschap zo laag mogelijk in de organisatie. We opereren nu veel meer als coaches en zijn continu bezig om onze medewerkers te inspireren om een beter product te maken en de processen sneller te laten verlopen. Dat kost veel energie omdat het menseigen is om het te doen zoals het altijd is gedaan. We leveren ook graag een bijdrage aan het verduurzamen van de wereld voor de volgende generaties en proberen duurzaam denken zo concreet mogelijk te vertalen in duurzaam doen. Ze zeggen wel eens: verbeter de wereld en begin bij jezelf. Dat hebben we ook daadwerkelijk gedaan met de duurzame vernieuwing van ons eigen kantoor.’ Lijnenspel Arno en Herbert vonden dat ze zelf het goede voorbeeld moesten geven en zijn daarvoor beloond met het predikaat BREEAM Very Good. Herbert van der Heijden: ‘Het ging daarbij niet alleen om ons kantoor, maar ook om onze bedrijfshallen en ons buitenterrein. We werken nu in een duurzaam onderkomen dat goed past bij de klant- en gebruiksgerichte bedrijfscultuur die we hier de laatste tien jaar hebben gecreëerd. Het functioneert tevens als showroom waarmee we onze opdrachtgevers kunnen laten zien wat er mogelijk is als zij zelf ook van plan zijn om hun onroerend goed te verduurzamen. Ook op het gebied van beheer en onderhoud kunnen ze profiteren van de ervaringen die we hebben opgedaan. We zij er trots op dat we het eerste grootschalige renovatieproject zijn dat deze BREEAM-certificering heeft weten te verdienen. Een ander paradepaardje dat we recent hebben gerealiseerd, is het nieuwe hoofdkantoor van INALFA Roof Systems in Venray. Het is een krachtig zilverkleurig gebouw geworden dat we door toepassing van lean-engineering in samenwerking met architect, constructeur, ons eigen ingenieursbureau, installateurs en infrabedrijf binnen een periode van tien weken hebben kunnen ontwikkelen. Met dit project hebben we onze visie meer dan waar kunnen maken: denken vanuit de klant, strakke organisatie, duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het ontwerp van het gebouw past perfect bij een bedrijf dat toeleverancier is aan de automobielindustrie. De architect heeft zich er ook door laten inspireren. Je ziet het aan het lijnenspel. De totale oppervlakte beslaat maar liefst 26.500 m2 waarvan 14.500 m2 kantoorruimte en 12.000 m2 bedrijfsruimte.’ Dubbeltje We spreken met Herbert verder over de bedrijfsfilosofie: ‘Duurzaam betekent voor ons energiezuinig, milieuvriendelijk en onderhoudsvriendelijk. Bij milieuvriendelijk moet je niet alleen denken aan de toepassing van milieuvriendelijke materialen, maar ook aan voorzieningen die een milieuvriendelijk gebruik van het gebouw mogelijk maken. Duurzaam betekent voor ons ook dat je bij de realisatie met partners werkt die in de omgeving van het project zijn gevestigd. Daarmee lever je immers ook een bijdrage aan de verlaging van de uitstoot van CO2. Een ander aspect van onze bedrijfsfilosofie is dat wij vanuit de opdrachtgever denken. Dat hoor je wel meer, maar wij proberen echt in zijn huid te kruipen. Door goed te luisteren en soms kritische vragen te stellen, kom je erachter wat hem drijft en wat hij nu precies nodig heeft. Daardoor kunnen wij soms met alternatieven komen waarvan de investeringen lager liggen dan wel efficiënter kunnen worden gerealiseerd. We werken in een competitieve markt. Als je aanbestedingsprojecten doet, dan gaat het alleen om prijs en heb je veel concurrenten. Wij richten ons meer op het design & build-segment en de bouwteamaanpak. Daar heb je veel minder concurrenten, zeker als je vanuit je opdrachtgever denkt en hem bewust maakt van oplossingen die beter bij hem passen. Met andere woorden: we gaan er niet vanuit dat hij het bij wijze van spreken zo wel zal bedoelen. Herbert van der Heijden verwacht dat zijn leveranciers ook met hem meedenken: ‘Daarbij gaat het ook niet om het laatste dubbeltje. Samen naar de beste oplossing zoeken en die ook samen realiseren levert vaak veel meer op. In dit opzicht is Jongeneel een gewaardeerde partner die ook nog eens het voordeel heeft van altijd dichtbij zijn, waar we onze projecten ook uitvoeren.’ � Het nieuwe hoofdkantoor van INALFA Roof Systeem dat door toepassing van lean-engineering binnen tien weken is ontwikkeld Van der Heijden bouw & ontwikkeling kreeg in 1992 het predicaat Hofleverancier INHOUT 13

www. j ongeneel . n l

ARCHITECTUUR Architect MarieCaroline Piot: ‘We werken volgens het principe van collectieve creatie. We opereren dus niet individueel, maar als groep en profiteren van elkaars ideeën’ WERKELIJK PRACHTIG VERGROTE KATHEDRAAL Op de jaarlijkse houtdag wordt steeds een toparchitect uitgenodigd om zijn of haar licht te laten schijnen over de toepassing van hout. De laatste keer was dat Marie-Caroline Piot van het befaamde, internationaal opererende architectenbureau Architecture Studio. In het vorig jaar geopende Castellum Hoge Woerd vertelde ze onder meer over Créteil Cathédrale, een prachtig verbouwde kathedraal in de Parijse voorstad Créteil. INHOUT 15 De warmte van hout

De opdracht om de zichtbaarheid van de kathedraal in de wijk te vergroten, heeft een in meer dan één opzicht opvallend resultaat opgeleverd. De twee enorme houten schalen zijn met elkaar verbonden door een unieke band van glas in lood W e spreken Marie-Caroline Piot voor haar lezing in Castellum Hoge Woerd. Het architectenbureau blijkt in 1973 door drie partners te zijn opgericht: ‘Inmiddels zijn we met z’n twaalven uit verschillende generaties. Zelf ben ik zes jaar geleden als partner toegetreden. We werken volgens het principe van collectieve creatie. We opereren dus niet individueel, maar als groep en profiteren van elkaars ideeën. We komen elke maandagmorgen bijeen en laten dan alle lopende projecten die zich in een belangrijke fase bevinden, de revue passeren. Met deze werkwijze onderscheiden we ons van de meeste andere architectenbureaus. We staan ook open voor hun ideeën en nodigen ze regelmatig uit om met ons van gedachten te wisselen. We zijn in Parijs opgericht, maar hebben ook vestigingen in Beijing en Shanghai. Bij de opening van onze vestiging in Shanghai in 2003 ben ik zelf nauw betrokken geweest. De directe aanleiding om ons daar te vestigen was het masterplan dat we destijds voor de World Expo Shanghai 2010 hebben gemaakt. Het genereerde toen enorm veel mogelijkheden voor ons. In de vier jaar dat ik daar heb gewerkt, heb ik geleerd dat de Chinese architectuur wordt gedomineerd door grote schaal en hoge snelheid, maar ik heb de Chinese architectuur ook een metamorfose zien ondergaan. De laatste decennia werd de meerderheid van de gebouwen standaard en technisch ontworpen. Er waren nauwelijks private architectenbureaus. Dankzij de instroom van jonge architecten die veel vrijer denken en zich door architecten uit andere delen van de wereld laten inspireren, is een ander en veel creatiever architectuurlandschap ontstaan. Wij hebben ook een aantal jonge, Chinese architecten in dienst. In totaal werken zo’n 150 architecten bij ons bureau. De laatste jaren hebben we onze internationale activiteiten verder uitgebreid, met name in China en het Midden-Oosten. Recent tekenden wij onder meer voor een nieuw cultureel centrum in Jinan en het Nationale Theater van Bahrein.’ Lokaal materiaal ‘Een aantal jaren geleden hebben we een interessante internationale competitie gewonnen die door de Afghaanse regering was uitgeschreven voor het ontwerpen van een nieuwe stad direct ten noorden van Kabul. Na de val van het Taliban-regime keerden veel gevluchte Afghanen naar hun land terug. De bevolking van Kabul groeide naar vier miljoen inwoners en dat plaatste de regering voor structurele problemen, met name met betrekking tot de verslechtering van de leefomgeving. Dit zogenaamde Grand Kabul-project voorziet in duurzame oplossingen die er ook voor zorgen dat de natuurlijke hulpbronnen tot in lengte van jaren behouden blijven.’ We vragen Marie-Caroline naar haar kijk op hout: ‘We weten allemaal dat hout een CO2-neutraal materiaal is, dat van toenemende betekenis is als het gaat om de eisen die tegenwoordig aan duurzaam bouwen worden gesteld. Binnen het kader van de circulaire economie wil ik bovendien wijzen op het gemak waarmee hout kan worden afgebroken. Maar bovenal is hout een warm materiaal in de interactie met de mens. Die warmte van hout heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij het verbouwen van de kathedraal in Créteil waar we zo nog over zullen spreken. Een ander aspect van hout is dat het vaak een lokaal materiaal is, met andere woorden: het groeit in de directe omgeving van waar het wordt verwerkt en toegepast en dat beperkt uiteraard de CO2-uitstoot bij het transport. Een mooi voorbeeld daarvan is de school die we hebben ontworpen in Mirecourt, een plaats in de Vogezen te midden van één van de grootste bosgebieden in Frankrijk. Onder een groot dak is de school als een soort ‘dorp’ ontworpen waarbij de verschillende 16 INHOUT 47/2016 Foto ©Luc Boegly Foto ©Yves Mernier

lokalen als aparte ‘huizen’ fungeren. Op een oppervlakte van 10.000 m2 is in totaal 1.500 meter hout toegepast. Daarmee werd tevens een belangrijke bijdrage geleverd aan de lokale economie.’ Fascinerend lichtspel De vergroting van de kathedraal in Créteil heeft zowel van buiten als van binnen een bijzonder fraai resultaat opgeleverd. Marie-Caroline legt uit dat het de opdracht was om de capaciteit te verdubbelen en de zichtbaarheid te vergroten: ‘De oude kathedraal was klein en viel niet op in een omgeving met allerlei moderne gebouwen. Omdat het niet mogelijk was om de capaciteit horizontaal uit te breiden, zijn we de hoogte ingegaan. We hebben gekozen voor een driedimensionale vorm waarbij twee enorme houten schalen de kerkzaal omsluiten. Ze zijn met elkaar verbonden door een unieke band van glas in lood in de kleuren rood, groen en blauw. Deze kleuren symboliseren de Heilige Drie-eenheid, de vader, de zoon en de heilige geest, en zorgen voor een fascinerend lichtspel. Overdag schijnt het licht naar binnen op het priesterkoor. ’s Avonds schijnt het licht naar buiten als toonbeeld van een springlevende christelijke gemeenschap. De twee houten schalen roepen het beeld op van twee handen die in gebed zijn gevouwen. Marie-Caroline Piot: ‘Met uitzondering van de vloer en het platform voor extra capaciteit is de nieuwe kathedraal geheel in hout opgetrokken. Zowel van buiten als van binnen waar de warmte van het hout bijdraagt aan het gevoel van verbondenheid met God. Hout leent zich perfect voor het realiseren van gebogen constructies. Van binnen bieden ze een ingenieus geconstrueerde en majestueus aandoende omgeving voor religieuze samenkomsten; van buiten vormen ze de basis voor een uit meerdere lagen bestaande dakbekleding waaronder een vochtwerende en een dampwerende laag. In het 22 meter hoge gebouw is in totaal 350 m3 gelamineerd hout verwerkt en ruim 40 m3 gevelbekleding. De oppervlakte van de houten schalen is maar liefst 1.600 m2. Al het hout dat we hebben toegepast, is PEFC-gecertificeerd.’ Het is een architectonisch meesterstuk. � Van binnen biedt de kathedraal een ingenieus geconstrueerde en majestueus aandoende omgeving voor religieuze samenkomsten INHOUT 17 Foto ©Luc Boegly

VEILIGHEID Veiligheid boven alles STERN STEIGERDELEN WORDEN SNEL GELEVERD Jongeneel is groot in steigerdelen. Ze zijn van hoge kwaliteit en kunnen snel worden geleverd. We kijken achter de schermen bij Klenk Holz, één van de leveranciers van het hout, en bij Alsterhout, het bedrijf dat de afwerking voor haar rekening neemt. We spreken ook met de materieeldienst van VolkerWessels die zijn steigerdelen online bij Jongeneel bestelt. S Cees van de Beek: ‘Bij het afwerken gaat het erom dat de planken tegen kopscheuren worden beschermd’ trategisch inkoper naaldhout Cees van de Beek van Jongeneel is duidelijk: ‘Als het om steigerdelen gaat, moeten we ervoor zorgen dat het basismateriaal van zodanige kwaliteit is dat we met zo min mogelijk uitval een zo goed mogelijk product kunnen leveren. De praktijk heeft ons geleerd dat je de benodigde planken het beste bij Duitse zagerijen kunt inkopen. Je bent dan verzekerd van een constant hoge sortering en die is bepalend voor de veiligheid. Onze klanten moeten er veilig op kunnen werken. Knijpmaten zijn dan ook uit den boze en het hout mag ook geen scheuren, grote schietkwasten of veel draadverloop vertonen. Daarom werken we met vaste, betrouwbare leveranciers. Veruit het meeste hout kopen we bij Klenk Holz, een bedrijf dat al meer dan honderd jaar bestaat en met een output van twee miljoen m3 gezaagd hout per jaar tot de vijf grootste houtbewerkingsbedrijven van Europa behoort. Ze verwerken uitsluitend hout uit duurzaam beheerde bossen in de directe omgeving van hun zagerijen. Het bedrijf is volledig PEFC-gecertificeerd en doet veel aan kwaliteitscontrole. Nadat het rondhout is aangevoerd, worden de stammen individueel gemeten, beoordeeld en ontschorst. Daarna worden ze gesorteerd en met grote grijpkranen naar het begin van het zaagproces gebracht. Tijdens dat proces worden de stammen wederom gemeten, gefreesd en gezaagd, waarna de planken aan een ‘STERN STEIGERDELEN VOLDOEN AAN DE LAATSTE BEOORDELINGS RICHTLIJN VAN DE VERENIGING VAN STEIGERBOUWERS Strategisch inkoper naaldhout Cees van de Beek van Jongeneel 18 INHOUT 47/2016

INHOUT 19

laatste visuele controle worden onderworpen. De planken worden in Nederland afgewerkt door een gespecialiseerd bedrijf dat exclusief voor Jongeneel werkt. Bij binnenkomst worden de planken daar nog een keer aan een kwaliteitscontrole onderworpen.’ Klantspecifiek Bij ons bezoek aan dit bedrijf zien we dat dit grondig gebeurt. Eerst wordt een binnenkomende partij als geheel beoordeeld en daarna iedere plank afzonderlijk. De naam van het bedrijf, Alsterhout, komt voort uit een samentrekking van de twee oprichters: Harry Albers die inmiddels is overleden, en Tonnie van Oosterhout die tegenwoordig de directie voert: ‘Wij werken de planken die onder de naam Stern steigerdelen door Jongeneel op de Nederlandse markt worden gebracht, hier verder af. Ongeveer de helft van onze productie gaat in de standaarduitvoering de deur uit; de andere helft wordt klantspecifiek afgewerkt. Klantspecifiek wil in dit verband zeggen dat er een door de klant gewenste RAL-kleur op de kop van het steigerdeel wordt aangebracht en dat de naam van de klant in de kram wordt geperst. Bij het afwerken gaat het erom dat de planken worden beschermd tegen kopscheuren. Het bekken en banden, waarbij de hoeken eraf worden gezaagd en aan beide kanten een metalen band wordt bevestigd, doen we nog wel, maar is eigenlijk niet meer van deze tijd. Veruit het grootste deel van de planken wordt gekramd. Deze wijze van afwerken, waarbij metalen platen onder hoge druk in de planken worden geperst, blijkt een veel betere bescherming te bieden.’ Cees van de Beek voegt hieraan toe dat Stern steigerdelen aan de laatste beoordelingsrichtlijn van de Vereniging van Steigerbouwers (VSB) voldoen en dat ze standaard PEFC-gecertificeerd worden geleverd: ‘FSC-gecertificeerd behoort ook Bij het krammen worden metalen platen onder hoge druk in de planken geperst 20 INHOUT 47/2016

‘WE ZIJN MET GEEN ENKELE LEVERANCIER GETROUWD, MAAR MET JONGENEEL HEBBEN WE AL HEEL LANG VERKERING’ Inkoper Johan Zwoferink van Volkers Wessels Bouwmaterieel tot de mogelijkheden. Een ander belangrijk pluspunt is dat dit product een bijzonder korte levertijd heeft: standaard binnen een week, maar als het nodig is, kan het ook binnen twee tot drie dagen.’ Verkering We reizen naar het Overijsselse Rijssen en brengen samen met account manager John Wijnen van Jongeneel Noordoost een bezoek aan één van de twee vestigingen van VolkerWessels Bouwmaterieel. Johan Zwoferink is onze gesprekspartner: ‘Vanuit deze locatie bedienen we de noordelijke helft van Nederland. De zuidelijke helft van Nederland - zeg maar beneden de grote rivieren - wordt vanuit Oosterhout bediend. Wij leveren maatwerk en opereren in vijf takken van sport: bouwplaatsinrichting, ruwbouw, torenkranen, steigerwerken en bouwlogistiek. Voor het overgrote deel (85%) werken we voor bouwbedrijven die ook deel uitmaken van de groep van VolkerWessels-bedrijven, maar we werken dus ook voor bouwbedrijven buiten de groep. We zijn continu op zo’n 750 grotere en kleinere bouwlocaties actief. Om een idee te geven van de omvang van het onderdeel steigerdelen: we hebben uitgerekend dat we maar liefst 820 kilometer in bezit hebben. We stellen vanwege de veiligheid vanzelfsprekend hoge eisen aan de kwaliteit die we inkopen en als verhuurbedrijf kijken we uiteraard ook naar het aantal keren dat we ze kunnen hergebruiken. Ook dat valt onder het hoofdstuk kwaliteit. Zo lang ik me kan herinneren, en ik werk hier al zo’n vijftien jaar, kopen we onze steigerdelen bij Jongeneel. Laat ik het zo zeggen: we zijn met geen enkele leverancier getrouwd, maar met Jongeneel hebben we al heel lang verkering. We hoppen sowieso niet zo snel van de ene naar de andere leverancier. Oplossingsgericht met elkaar meedenken past meer in onze bedrijfscultuur.’ Makkelijk en voordelig ‘Prijs is niet allesbepalend. Betrouwbaarheid en snelheid van levering spelen eveneens een belangrijke rol. Hetzelfde geldt voor de persoonlijke contacten die we in dit geval met de mensen van Jongeneel onderhouden. Je weet wat je aan elkaar hebt en dat is met name een voordeel als er snel iets moet worden geregeld of een probleem moet worden opgelost. Wij hebben een leverplicht van vijf werkdagen en moeten eventuele tekorten binnen twee tot drie dagen kunnen aanvullen. Jongeneel kan dat waarmaken en het feit dat hun steigerdelen PEFC-gecertificeerd zijn, speelt ook een belangrijke rol. Dat ze de steigerdelen met onze naam en INHOUT 21 kleurcode kunnen leveren, is een extra voordeel. Daardoor kunnen we onze eigendommen op de bouwplaats beter beschermen.’ We vragen Johan Zwoferink naar zijn ervaringen met online bestellen bij Jongeneel: ‘Dat is inmiddels een fluitje van een cent geworden. We bestellen naast steigerdelen ook baddinghout en metselprofielen bij Jongeneel en die heb ik alle drie bij mijn favorieten staan. Het is niet alleen efficiënt, het levert ook nog eens een korting van 2% op. Als ik mijn ervaring met het online bestellen in twee woorden zou moeten samenvatten, dan zeg ik makkelijk en voordelig. Ik bel wel altijd nog even met Jongeneel om de levertijd af te stemmen. Tegen het einde van het gesprek staat Johan stil bij de toenemende toepassing van oude steigerplanken in de meubelbouw en de recreatiebouw: ‘Daarin krijgen onze steigerplanken een tweede leven. Zoals jullie bij de rondleiding zullen zien, hebben we ze ook in onze kantine toegepast. Wij ruilen jaarlijks veel oude steigerdelen om voor nieuwe, maar dan moeten die nieuwe wel bij Jongeneel worden besteld.’ � Johan Zwoferink: ‘We hebben uitgerekend dat we maar liefst 820 kilometer steigerdelen in bezit hebben’ Vijftig procent wordt klantspecifiek afgewerkt door een RAL-kleur op de kop van het steigerdeel aan te brengen en de naam van de klant in de kram te persen

VELUX dakserre De ruimte om u op te laden Meer daglicht Omdat ook het dak van de VELUX dakserre bestaat uit dakramen, komt daglicht veel verder uw kamer binnen. Meer ruimte Met de VELUX dakserre creëert u al snel tot 1,5 meter extra loopruimte onder het schuine dak! Meer wooncomfort Ontdek wat meer daglicht en frisse lucht met uw ruimte doet. Verbeter het wooncomfort en geef uw dromen de ruimte. Bij een verbouwing van de zolder of het creëren van een extra slaapkamer, wordt vaak ook naar extra ruimte gezocht. Met de nieuwe VELUX dakserre worden de voordelen van een traditionele dakkapel (meer ruimte) met die van een regulier dakraam (meer daglicht) gecombineerd. Het dak van de dakserre bestaat namelijk ook uit dakramen, waardoor daglicht maximaal de ruimte binnen kan komen. Bovendien is de dakserre door het slimme ontwerp in de meeste situaties vergunningsvrij te plaatsen.

PROJECTEN Verbouw Norbertuskerk in Horst aan de Maas Gerealiseerd door Wijnen Bouw Unieke gevelbekleding uitgevoerd in Trespa Meteon Geleverd en gemonteerd door Jongeneel Projecten INHOUT 23

Nieuwbouw AFAS Trainingscomplex AZ te Wijdewormer Gerealiseerd door HSB Bouw te Volendam Fijn bezaagd Western Red Cedar als gevelbekleding Geleverd door Jongeneel Alkmaar 24 INHOUT 47/2016

PROJECTEN Nieuwbouw faculteit Technische Natuurwetenschappen TU Delft Gerealiseerd door Bouwcombinatie Hurks-Kuijpers Massief houten trappen en wandpanelen van Europees eiken Geleverd en gemonteerd door Jongeneel Projecten INHOUT 25

26 INHOUT 47/2016

KERNLEVERANCIER Haal de hemel in huis met Skylux AG PLASTICS VERKOOPT DAGLICHT Met deze slogan is AG Plastics een campagne gestart die de nadruk legt op het belang van daglicht en Skylux als merknaam. We brengen een bezoek aan dit internationaal opererende familiebedrijf dat niet alleen lichtkoepels levert maar ook golfplaten en kant-en-klare profielensystemen om op houten onderconstructies te monteren. W e ontmoeten een oude bekende die we eerder hebben geïnterviewd. Commercieel directeur Jan Desmet legt uit dat AG Plastics nog steeds een familiebedrijf is en dat de afkorting AG staat voor de oprichter, Albert Glorieux. Hij had al een glasfabriek voordat hij in 1968 begon met de productie van gegolfde polyesterplaten. Daaruit is AG Plastics ontstaan. Na zijn pensionering heeft zijn zoon Rik de leiding over dit bedrijf overgenomen. Hij heeft het bedrijf fors uitgebouwd naar een internationale onderneming waar tegenwoordig zo’n 250 man hun boterham verdient. Helaas is hij kort geleden verongelukt en heeft zijn zoon Jean de leiding sneller moeten overnemen dan de bedoeling was. We hebben ambitieuze plannen om verder te groeien, ook internationaal. We zijn al actief in de ons omringende landen, maar kijken nu ook verder naar het noorden, zuiden en het oosten. Ons basisproduct is polyester. Dat heeft voor onze markt drie belangrijke voordelen: het laat licht door, het zet niet uit en het is ongevoelig voor chemische stoffen. We leveren uitsluitend via ons professionele dealernetwerk dat in grote lijnen bestaat uit de houthandel, de bouwstoffenhandel, de kunststofhandel en de dakhandel. In Nederland is Jongeneel een gewaardeerde partner waarmee we al jaren zaken doen.’ We vragen Jan Desmet naar de maatregelen die AG Plastics op het gebied van duurzaamheid heeft genomen: ‘Dat thema staat centraal in onze bedrijfsfilosofie. Tijdens het productieproces wordt het afval zoveel mogelijk hergebruikt. Het gaat daarbij vooral om plexiglas. Elektriciteit is onze belangrijkste energiebron. Wat dat betreft zijn we tegenwoordig volledig zelfverzorgend. We hebben in totaal zo’n achttien hectare aan bedrijfsgebouwen. Op het overgrote deel van de daken hebben we zonnepanelen geplaatst en die leveren ons meer dan voldoende energie. Het thema duurzaamheid speelt uiteraard ook een rol bij de verdere ontwikkeling van onze producten. Zo hebben we de isolatiewaarde van onze lichtkoepels nog verder weten te verhogen waardoor het warmteverlies nog verder wordt beperkt en onze eindgebruikers ook minder energie verbruiken.’ Hello Daylight Sinds Jean Glorieux de leiding heeft overgenomen, is er een nieuwe wind gaan waaien: ‘Inderdaad. We leggen nu veel meer de nadruk op onze merknaam Skylux en het feit dat we eigenlijk daglicht verkopen. INHOUT 27 Skylux Window heeft een isolatiewaarde die lager is dan de norm voor passiefbouw Commercieel directeur Jan Desmet: ‘Van alle fabrikanten hebben wij het grootste assortiment koepels en opstanden’

PAK JE EEN GEVELPLAAT OF KIES JE TRESPA® ? Als je vakwerk wilt leveren, kies je voor kwaliteit. Neem daarom geen genoegen met minder en vraag altijd naar de originele gevelplaten van Trespa. Alleen dan weet je zeker dat je kwaliteit met een lange levensduur in handen hebt. Trespa® -materiaal is solide, robuust, gemakkelijk te verwerken en onderhoudsvriendelijk; schilderen is niet nodig. Bovendien krijg je van Trespa 10 jaar productgarantie, gebaseerd op de strengste testnormen. www.Trespa.com VRAAG NAAR HET ORIGINEEL 28 INHOUT 47/2016

Daaruit is ook de slogan voortgevloeid die we tegenwoordig in onze publiekscampagne gebruiken: Haal de hemel in huis met Skylux. We zetten in op maximale isolatie en lichtinval. Onze nieuwste generatie lichtkoepels zijn meerwandig. Mede gelet op de toenemende eisen die aan de isolerende werking worden gesteld, worden drie-, vier- en vijfwandige koepels de onvermijdelijke norm. Dubbelwandige koepels zijn eigenlijk niet meer van deze tijd. Bij renovatie wordt dat nogal eens vergeten waardoor de lichtkoepel de zwakste schakel wordt en er condens in de koepel ontstaat. Logisch want het vocht trekt naar de koudste plek.’ We zijn benieuwd naar de invloed van daglicht. Wat doet dat met ons? Jan Desmet heeft er een wetenschappelijke verklaring voor: ‘Als we ’s morgens de opkomende zon zien, dan maken onze hersenen cortisol aan, een hormoon dat ons actief maakt. Naarmate de dag vordert, past onze hormonenspiegel zich aan. Neemt het licht weer af, dan komt de productie van melatomine op gang. Dit hormoon maakt ons rustig en bereidt ons voor op de nacht. In vergelijking met vroegere tijden toen we veel meer buiten leefden, speelt het leven en werken zich tegenwoordig veel meer binnen af. Het is dus zaak om voldoende daglicht binnen te halen. Lichtkoepels zijn dan ook ideaal op plekken waar het daglicht geen of minder toegang heeft. In dit verband gebruiken we ook de slogan ‘Hello Daylight’. Pergolux Jan Desmet is trots op het uitgebreide assortiment van Skylux: ‘Van alle fabrikanten hebben wij het grootste assortiment koepels en opstanden. Ze zijn in alle afmetingen die op de Europese markt te vinden zijn, leverbaar en als er ergens een nieuwe variant opduikt, dan voegen we die direct aan ons assortiment toe. De meest voorkomende varianten liggen bij Jongeneel op voorraad. Alle andere varianten kunnen na bestelling binnen een week worden geleverd. De nieuwste loot aan onze stam is Skylux Window. Deze lichtkoepel, die binnenkort op de markt komt, laat het zonlicht maximaal toe en is voorzien van een superisolerende veiligheidsbeglazing. De isolatiewaarde van dit product ligt zelfs lager dan de norm voor de passiefbouw. Al onze lichtkoepels zijn simpel te monteren. Net als bij IKEA worden ze met alle toebehoren geleverd.’ AG Plastics levert niet alleen lichtkoepels, maar onder de merknaam Pergolux ook een profielensysteem dat op een houten draagconstructie kan worden gemonteerd. Jan Desmet: ‘Het wordt precies op maat en eveneens met alle toebehoren geleverd. Op maat wil in dit verband zeggen: in de gewenste lengte, breedte en uitvoering wat kleur, soort en type plaat betreft. Speciaal voor dit profielensysteem hebben we een rekenprogramma ontwikkeld waarmee de prijs snel en eenvoudig kan worden berekend. Dit rekenprogramma is in alle vestigingen van Jongeneel beschikbaar. Voor al onze producten worden ze ondersteund door de drie vertegenwoordigers die voor ons in Nederland werken. Dat geldt dus ook voor onze golfplaten die wij in drie materiaalsoorten leveren: pvc, polyester en polycarbonaat. De uitvoering in polycarbonaat is wat duurder, maar beschikt over bijzondere eigenschappen: hij is licht van gewicht, UV-bestendig en breekt niet. Je kunt er met een vorkheftruck overheen rijden zonder dat hij zijn golvende vorm verliest. De uitvoering in polyester ligt in alle Jongeneel-vestigingen op voorraad. De uitvoering in polycarbonaat nog niet bij allemaal, maar kan ook binnen een week worden geleverd.' � Onder de merknaam Pergolux levert AG Plastics ook een profielensysteem dat op een houten draagconstructie kan worden gemonteerd INHOUT 29

SERVICE Duurzaam hout uit voorraad leverbaar Het verhandelen van hout uit duurzaam beheerde bossen behoort tot de kernwaarden van Jongeneel en Heuvelman Hout. Het is dan ook vanzelfsprekend dat ze alle initiatieven ondersteunen die hieraan bijdragen. Vorig jaar – symbolisch op de eerste dag van de wereldwijde klimaatconferentie in Parijs – hebben ze dan ook hun handtekening gezet onder het FSC-convenant. Daarmee verklaren ze op geen enkele wijze te willen bijdragen aan de vernietiging van (tropisch) bos en zich in te (blijven) zetten voor verantwoord bosbeheer. Tijdens de ondertekening wees directeur Liesbeth Gort van FSC Nederland erop dat duurzaam bosbeheer meer inhoudt dan alleen het duurzaam produceren van hout. Het draagt ook bij aan schoner water en minder wateroverlast door overstromingen. Daarnaast is het behoud van onze bossen van belang voor CO2-opslag en biedt het voor de lokale bevolking kansen op het gebied van eco-toerisme. Beter dan gemiddeld Uit de cijfers van 2014 blijkt dat Jongeneel en Heuvelman Hout op het gebied van duurzaam hout koplopers zijn gebleven. Maar liefst 94% van al het hout dat beide bedrijven in dat jaar hebben geleverd, voldeed aan de criteria voor duurzaam hout. Daarmee scoren beide bedrijven 7% boven het gemiddelde cijfer in de markt, maar wat nog meer zegt is dat het complete basisassortiment op alle Jongeneel-vestigingen en alle Heuvelman-locaties als duurzaam FSC hout leverbaar is. En op voorraad ligt. Specialist in maatwerk Vlnr directeur Erik Schipper van Heuvelman Hout, directeur Liesbeth Gort van FSC Nederland en commercieel directeur Harbert van der Wildt van Jongeneel INHOUT is het relatiemagazine van Koninklijke Jongeneel. Het verschijnt drie keer per jaar redactie Henk ten Bouwhuis, Ramon Bus, Gertjan de Ruijter en Henk Fieggen redactieadres Koninklijke Jongeneel, Marketing & Communicatie, Atoomweg 300, Utrecht postadres Postbus 49, 3500 AA Utrecht telefoon 030 234 63 47 e-mail info@jongeneel.nl www.jongeneel.nl realisatie Mediabizz, Amersfoort fotografie tenBouwhuis Fotoproducties, Barneveld vormgeving Sok visueel management, Amsterdam productie Drukkerij Damen, Werkendam Vuren op maat Heuvelman Hout is een partner van Jongeneel. Ze zijn specialist in maatwerk en dat maatwerk kan via Jongeneel worden besteld. Heuvelman Hout is leverancier van bewerkt vurenhout. Ze leveren een hoogwaardig product op het juiste moment en op de juiste plaats, zowel in stuks aantallen als in grote hoeveelheden. Heuvelman Hout koopt het hout zorgvuldig in, sorteert het op kwaliteit of sterkte en bewerkt het op de millimeter nauwkeurig volgens de afgesproken specificaties. Van zagen, vingerlassen, schaven en profileren tot en met complexere bewerkingen als boren, kepen en schuin korten. Het bedrijf beschikt over CNC-gestuurde machines waarmee ze een constante kwaliteit kunnen garanderen. Ze kunnen de order ook van een label of een barcode voorzien. Het verpakken in krimpfolie kan per plank of per pallet, maar bijvoorbeeld ook op woningniveau, voorgesorteerd per bouwelement. Download de brochure van Heuvelman Hout op www.jongeneel.nl/Heuvelman 30 INHOUT 47/2016

DE VOORDELEN VAN FINTI EXCLUSIEF BIJ JONGENEEL Finti is Scandinavisch rift gezaagd grenen dat tot in de kern van het hout thermisch gemodificeerd is. Het gemodificeerde hout wordt tot een foutvrij eindproduct geoptimaliseerd door middel van vingerlassen en lamineren. Hoge isolatiewaarde De grote isolerende werking van Finti zorgt ervoor dat kozijnen niet dikker hoeven te zijn om energieneutraal (lD 0,095 W/(m2.K)) -(l90/90 0,092 W/(m2.K) te bouwen. Ter vergelijking: de isolatiewaarde van Meranti is lD 0,15W/m1.K, een verschil van maar liefst 63% in het voordeel van Finti. De grote isolerende werking van Finti maakt het mogelijk om in bestaande kozijnhoutmaten toch een passiefkozijn te realiseren. Langere onderhoudsinterval Door het thermisch modificatieproces is Finti bijzonder vormstabiel. Dat betekent weinig werking en dus weinig onderhoud. U hoeft het slechts één keer per 15 jaar te schilderen. Hiermee is Finti ook een uitstekend alternatief voor niethouten kozijnen. Constante topkwaliteit Finti is foutvrij. Er is geen uitval en u hoeft dus niet meer te sorteren. Past in elk productieproces Finti past in elk productieproces. U hoeft uw machines niet aan te passen met bijvoorbeeld andere beitels. Dit betekent lagere kosten, gemak en tijdwinst. JONGENEEL.NL

Bouw op inzicht Vind geteste brandwerende constructies op de Promat Toepassingsselector gsselector Promat is gespecialiseerd in bouwkundige brandpreventie en levert onder andere brandwerende plaatmaterialen. Als marktleider loopt Promat voorop als het gaat om het implementeren van nieuwe technologie. In de wereld van morgen is het noodzakelijk om kennis te delen. Daarom deelt Promat haar geteste brandwerende oplossingen graag met u. Maak kennis met de Toepassingsselector op Promat.nl. CONSTRUC 0 03 p map mat.nl De 12 meest toegepaste brandwerende constructies zijn gebundeld in een handige waaier. Verkrijgbaar vanaf medio april bij uw Jongeneel vestiging. Stalen ligger met PROMATECT®-H 30 180 minuten brandwerend 1.12 5 Stalen i n eten, leng et 2 x plaatdikte en tenm ste p al atdikte + i d f t in 20 mm .           klosverstevigers toegepast.   , h o.h. 100 mm, e n a s and 50 mm. 4 CONSTRUCT TIE 02 2 www.promat.nl Stalen kolom met PROMATECT®-H 30 - 180 minuten brandwerend 1.11 2013-Efectis-R0344ab-S (enkelvoudige bekleding) 2013-Efectis-R0344cd-S (meervoudige bekleding) 1 2 1 2 4 4 3 1 2 3 4 3 CONSTRUCTIE 01 www.promat.nl 3 3 Horizontale naad, alleen als de kolomhoogte de maximale plaatlengte te boven gaat. De naden verspringen over ten minste 500 mm. 4 Stalen nieten, lengte 2 x plaatdikte en ten minste plaatdikte + 20 mm, h.o.h. 100 mm, eindafstand 50 mm. De strookbreedte wordt bepaald volgens de zaagschema’s die in het      De kritieke staaltemperatuur dient conform NEN-EN 1993-1-2 berekend te worden. Onder normale condities gaat Promat er van uit dat voor kolommen 500 °C veilig is. Indien van een concreet project bekend is dat de veilige kritieke staaltemperaturen anders          Technische toelichting: 1 Stalen kolom. 2 PROMATECT®-H (voor het bepalen van de juiste dikte, raadpleeg de toepassingsselector op www.promat.nl).

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
Home


You need flash player to view this online publication