0

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 30e jaargang januari 2015

M-januari 2015

INHOUDSOPGAVE Nieuwjaarswens 3 Koninklijke onderscheiding voor Brandweervrouw Foto pagina aankomst Sinterklaas Poëzykursus ‘Hette jout de pinne oan’ Nieuws van de MTC Activiteiten Weekagenda Instellingen Jeugstafeltennissers van MTV’14 winnen prijzen Opbrengst Collecte Dierenbescherming 2014 Midwinterconcert als thema: Senior ontmoet Junior Filmhuis Nieuws 5 7 9 11 19 Opbrengst collecte Multiple Sclerose 21 Verenigingen 23 24 25 26 27 29 31 33 Twa nominearre doarpskranten foar bêste Frysktalige doarpssjoernalistyk 37 Verslag actie voor Hongarije Nieuws van de Cultuurcommissie Beste inwoners van Mantgum en/of klanten van Poiesz Verhuisbericht Advertentie tarieven Colofon FOTO VOORKANT OMSLAG Verdwenen Skillaerdertoren van luciferhoutjes terug gevonden in een winterstafereel. foto: Frits Sieperda januari 2015 Kopij s.v.p. inleveren voor 15 januari Mandeguod 1 39 43 45 45 48 48 Het volgende nummer verschijnt voor 1 februari 2015.

onderhoud verbouw restauratie renovatie nieuwbouw advies Dr. Fokkewei 2, Mantgum www.klaversma.nl telefoon: 058 250 16 19 bouwbedrijf@klaversma.nl 2 Mandeguod januari 2015

januari 2015 Mandeguod 3 2015 winskje har lêzers in sûn 2015 ta De redaksje fan Mandeguod en al har meiwurkers

‘ELTS MINSKE IS OARS ELTS ÔFSKIE IS OARS’ www.uitvaartzorgbijlsma.nl 4 Mandeguod Anna Bijlsma Jorwert 06 10 33 03 37 januari 2015

Koninklijke onderscheiding voor Brandweervrouw Ter gelegenheid van haar afscheid als vrijwillige brandweervrouw bij het korps Mantgum, kreeg Roelie Rozenberg uit Mantgum tot haar verrassing een Koninklijke Onderscheiding voor haar inzet. Zij werd benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau. Mevrouw Rozenberg heeft het korps 20 jaar gediend. Al 20 jaar In 1994 werd mevrouw Rozenberg (54 jaar) aangesteld als aspirant-brandweervrouw. Twee jaar later werd zij brandweervrouw en weer een jaar later, in 1997, werd zij brandweervrouw eerste klas. Die functie heeft ze tot 2011 uitgeoefend. Toen is Roelie Rozenberg gepromoveerd tot hoofd-brandweervrouw. Brandweervrouw Eigenlijk werd destijds de vriend van Roelie Rozenberg gevraagd om bij de brandweer te komen, maar het was Roelie die de uitdaging aanging. Zij werd één van de eerste twee brandweervrouwen bij het korps. Gelukkig reageerden de mannen heel gewoon. Twintig jaar lang was mevrouw Rozenberg een vast lid van het korps Mantgum. Brandweerfeest Elke jaar organiseert de gemeente Littenseradiel, als blijk van waardering, een feest voor de leden van de vrijwillige brandweer van Wommels en Mantgum. Tijdens dit feest, op vrijdagavond 21 november, werd Roelie Rozenberg verrast met haar onderscheiding door burgemeester Johanneke Liemburg. bron: Gemeente Littenseradiel januari 2015 Mandeguod 5

6 Mandeguod januari 2015

KOM JIJ OOK!                A&B in 1 jaar TurboB&C VakantieTurbocursussen 8 Mandeguod  januari 2015    

Poëzykursus Yn ‘e maaitiid hat de redaksje fan Mandeguod de bewenners fan Mantgum in workshop gedichten skriuwe fan Elmar Kuiper oanbean (wûn mei it bêste Frysktalige stik fan 2013 yn ús gemeente). Dat wiene tige slagge jûnen. De dielnimmers wiene tige enthousiast en no sille wy yn jannewaris útein sette mei in kursus POEZY, 8 lessen fan 2,5 oere. We sille oefeningen dwaan om it skriuw proses op gong te helpen, om de holle leech te meitsjen, it brein ôfwetterje te litten, sadat it frijút streame kin! De sensor yn de holle moat sa no en dan efkes fuortstjoerd wurde! Yn de les is in soad romte foar eigen ynbring, teory heart der ek by en fansels geane we aktyf oan it wurk: we skriuwe, plakke/knippe, tekenje, prate, laitsje en genietsje. Yn de lessen komme de folgjende ûnderwerpen foarby: les 1. Byldfers; les 2. Sintúchlike sensaasjes en poëzy; les 3. Gefoelswearde fan it wurd; les 4. Ritme en metrum; les 5. Byldspraak; les 6. Objekt en poëtyske brief; les 7. Ynspiraasje en passy; les 8. Pionier, eigenheid en taal. In elk kriget nei elke ‘les’ in opdracht mei nei hûs. Meastentiids sil it in opdracht wêze dy’t foar elkenien itselde is, mar it kin ek wêze dat immen spesifyk wat mei kriget. Elmar sil it húswurk neisjen en we beprate it mei-inoar yn de earstfolgjende les. Doel is om de gefoelige ‘skriuwsnaar’ by jimme te reitsjen! Der is plak foar maks 10 minsken, wy binne op it heden mei acht, dus twa kinne der noch by. Wa doart it oan? Kosten: 60 euro, 8 lessen Ynformaasje: Anna Christien Piebenga, 06 46 084 772 januari 2015 Mandeguod 9

10 Mandeguod januari 2015

Wie is die man die vaak hardlopend door Mantgum gaat? Ik ben Willie Kiewiet Geboren in Buren op Ameland. Sinds 1983 woon ik samen met Jantje in Mantgum. Wij hebben drie kinderen: Daphne, Vincent en Elze-Miek, ze zijn inmiddels uitgevlogen. Ik ben geboren en getogen op Ameland, net als de Mantgumers Peter en Anneke Edes en Albert Brouwer. Op mijn 16e ging ik naar de wal om verder te leren aan de MTS in Leeuwarden. De eerste jaren zat ik in verschillende kosthuizen en het laatste jaar ging ik op kamers en dan de weekenden natuurlijk weer naar Ameland. Omdat er geen werk was op Ameland, besloot ik te gaan wonen en werken aan de wal. Na de MTS kreeg ik werk als uitvoerder in de wegenbouw in Friesland. Inmiddels had ik verkering gekregen met Jantje (de Jong) die ook van Ameland komt maar uit Hollum, de andere kant van het eiland. Jantje had een baan gekregen bij Borneroord in Beetsterzwaag. Wij woonden in die tijd nog in Leeuwarden en hadden plannen om een huis te kopen, liefst in het centrum van Friesland. Toen attendeerde mijn schoonmoeder ons op een advertentie van Johan de Jong, die huizen wilde bouwen in Mantgum. Goedkope woningen met weinig energieverbruik en maximale subsidiemogelijkheid. Dus wij naar Mantgum waar wij hartelijk ontvangen werden door Johan de Jong. We hebben zelfs zijn trouwfoto’s gezien (van Ameland). Na vele koop perikelen omtrent het bouwen van de woningen (zelfs het nieuws op t.v. besteedde er aandacht aan) hebben wij in 1983 op de Finne 5 onze intrek genomen. Na 7 jaren hard maar ook wisselvallig werken (winters in de WW) heb ik de overstap gemaakt naar de overheid namelijk de gemeente waar ik in 1991 bij Menameradiel (toen nog Menaldumadeel) in dienst trad. Als ambtenaar had ik januari 2015 Mandeguod 11

Ambachtsbakker Sybesma * Mantgumer Preamke, een heerlijk lekkernij maar ook een leuke tip als kado. * Kadomand gemaakt terwijl u wacht, in de zomer kunt u koffie of thee krijgen op ons terrasje. Openingstijden Mantgum: Dinsdag t/m donderdag: 8.30 - 18.00 uur Vrijdag: 8.00 - 18.00 uur Zaterdag: 8.00 - 16.00 uur www.ambachtsbakker.nl / email: bakkerijsybesma@hetnet.nl Mantgum tel.: 058-2502070 / Boksum tel.: 058-2541323 / 06-38770942 * Suiker of krentenbrood in elk cijfer welke u maar wilt. * Reklame’s staan in de Skille vermeld. * Ontbijtservice. * `s Maandags kunt u gebak afhalen op bestelling in onze winkel te Boksum. * Ook kunt u `s ochtends vroeg altijd in Boksum terecht om uw gebak af te halen of mee te nemen naar uw werk bijvoorbeeld. 12 Mandeguod januari 2015

regelmatig werk en dus tijd om hobby’s uit te oefenen. Zo had ik een volkstuin bij het spoor en maakte ik wijn van druiven uit mijn eigen kas. Als ambtenaar zit je veel achter je bureau en krijg je weinig beweging en komen de kilo’s vanzelf erbij dus ging ik na een paar jaar op de fiets naar Menaam. Na zoveel fietsen naar het werk kon ik ook wel een fiets Elfstedentocht volbrengen werd mij verteld. Dit heb ik 10 keer gedaan met mijn toenmalige collega Ypke Bouma. Fietsen is leuk bij mooi weer maar in de winter is het niet zo prettig met regen en wind. Een andere collega attendeerde mij er op dat als je ging hardlopen je maar een derde van tijd nodig had om dezelfde calorieën te verbruiken als bij het fietsen. En daarnaast maakt het je hoofd leeg, en dat kon ik wel gebruiken omdat ik met een burn-out thuis kwam te zitten. Dus het boekje gekocht Lopen voor beginners en het schemaatje gevolgd van 1 minuut hardlopen en 1 minuut wandelen een halfuur lang drie maal in de week en volgende week twee minuten enz. tot je een halfuur achter elkaar kon hardlopen. Dit was in December 1999. Het hardloopvirus had vat op mij gekregen. Op het werk waren er enkele collega’s van plan om de Ambtenarenveldloop in Stadskanaal te lopen, dit was in maart 2000. Een mooi doel om voor te trainen, een 12 km veldloop. In de route was ook een trap omhoog nieuw voor mij , maar dit was geen probleem, het verliep goed. Ik deed er ongeveer 1 uur over. Een collega die destijds wel eens de halve marathon van Terschelling (Berenloop) liep zei tegen mij: “ Met zo’n tijd kun je je ook wel opgeven voor de Berenloop”. Zo had ik een nieuw doel. januari 2015 Mandeguod 13

14 Mandeguod januari 2015

Drie maal in de week trainen en veel kilometers maken. Ter voorbereiding op deze loop trainde ik op Ameland flink wat duinopgangen en op het strand. De eerste halve marathon verliep goed maar mijn collega was sneller, dus zo ambitieus als ik was dacht ik: “dit kan sneller”. Dus training opgevoerd naar 4 keer in week, met als resultaat 1 uur en 35 minuten op de halve Berenloop in 2001. Nu ik zoveel trainde dacht ik een tandje erbij en nog wat meer kilometers dan kan ik ook een hele marathon lopen. Dus nieuwe schema’s gezocht met meer rustige duurlopen. Totaal trainde ik 110 km in de week. De eerste marathon liep ik in Rotterdam in 3 uren en 45 minuten. Na vele marathons zoals de marathon van Rotterdam in het voorjaar, de hele Berenloop op Terschelling, Dam tot Dam in Amsterdam en de Slachtemarathon in 2004 (deze laatste is gelukt dankzij wijlen Haye de Jong, die mij opving toen ik struikelde op een onverhard pad). Ik bleef met de hele marathon steken op een tijd van 3 uren en 15 minuten. Voor veel mensen een droomtijd maar ik had de wens om onder de drie uur te lopen. In februari 2007 werd in het kader van de marathon van Leeuwarden een clinic georganiseerd door atletiekvereniging Lionitas. Via een startbijeenkomst bij de Leeuwarder Courant werd ik ingedeeld bij een groep met als einddoel van een marathontijd tussen 3 uur 15 en 3 uur 30. Tijdens een motivatie gesprek werd mij gevraagd waarom ik deze stap genomen had. Ik gaf aan dat ik graag op de baan wilde lopen en echt getraind wilde worden omdat ik niet wist hoe ik zelf nog sneller zou kunnen lopen. Ze konden bijna niet geloven dat ik na een lange duurloop 10 minuten in een bad met ijswater zat, dit was om beter te herstellen zei ik. Later vertelden ze dat ze dachten dat ik een man met praatjes was, maar eenmaal lid kwamen ze er achter dat dit mee viel en waren ze heel verbaasd dat ik in mijn eentje vanuit boekjes en schema’s zo ver was gekomen. Toen ik lid werd bij Lionitas en wel 10 uren in de week trainde, kon ik mijn ander hobby’s niet meer doen. Dus geen tuin meer, geen wijn meer maken en geen hout meer zagen en kloven voor de allesbrander. Naast de clinic onder leiding van Jelle Luinstra kreeg ik schema’s van Jelle en heb ik de marathon van Leeuwarden van 2007 in een tijd van 3 uren en 16 minuten ontspannen kunnen lopen. Bij aankomst was het 30 graden. Mijn volgende doel was trainen voor 1 marathon. Het werden er in 24 maanden 4 n.l.: mei 2007 marathon Leeuwarden 3 uren 16, Berenloop 2007 3 uren 12, Marathon Utrecht 3 uren 5 minuten en de Slachtemarathon Juni 2008 in 2 uur en 59 minuten en 47 seconden. Ik werd 2de van de categorie 50+ . Missie volbracht dankzij een gedegen voorbereiding van de Slachte 140 km in de week en opbouwen van koolhydraten, de pasta’s kwamen ons op het laatst de neus uit. Na deze belastende trainingen kwam de klad er wel wat in, ik was inmiddels 51. Begin 2009 kreeg ik een ongeluk waardoor ik een stoma kreeg. Na twee operaties heb ik vrij vlot de loopschoenen weer aangetrokken en was ik verbaasd januari 2015 Mandeguod 15

16 Mandeguod januari 2015

dat de stoma mij niet in de weg zat en ik snel weer op een redelijk niveau kon hardlopen. Na de herstel operatie in 2010 het hardlopen wederom opgepakt. Ik heb inmiddels 14 marathons gelopen, mijn laatste was de Slachte van 2012. In totaal met de verschillende lopen 2 maal een 1e prijs, 2 maal een 2de en 2 maal een 3de prijs gewonnen. Vanaf dat ik ben begonnen met hardlopen, hou ik een logboek bij van alle trainingen met o.a tempo, weersomstandigheden, route en het aantal kilometers. Maar ook wanneer ik nieuwe schoenen heb aangeschaft. Ongeveer dertig paar schoenen versleten. Met 1 paar loop ik ongeveer 1500 kilometer op duurloopschoenen . Dat hardlopen op zo’n niveau veel van je lichaam vergt, merk ik nu ik de 60 nader. Daardoor krijg ik zo nu en dan een blessure. Toch kan ik het hardlopen niet laten (verslaafd?). Misschien wat meer tijd ertussen zodat mijn lichaam zich meer kan herstellen. Wanneer ik met pensioen mag, zou ik graag mijn hobby tuinieren weer op pakken. Voorlopig zullen jullie mij door de straten van Mantgum en ver daarbuiten in hardlooptenue voorbij zien snellen. januari 2015 Mandeguod 17

WESTFRIESE KAASHANDEL! De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Het grootste binnen- en buitenlandse kaas assortiment bij u op de markt. Elke dinsdagmiddag van 14.15 tot 17.45 uur standplaats: De Dobbe (bij Poiesz). bij inlevering van onderstaande bon extra belegen kaas € 7,95 per kilo BON 18 Mandeguod januari 2015

Nieuws van de MTC: Gedurende de winterperiode is de tennisbaan “in winterslaap”, maar dat betekent niet dat we stil zitten. We kijken alweer uit naar het voorjaar. Website: We hebben de website aangepast, zodat we deze beter en met meer mensen up-to-date kunnen houden. Het adres is hetzelfde gebleven, namelijk: www.mantgumertennisclub.nl Verder zijn we actief op facebook: https://www.facebook.com/MantgumerTennisclub Tennislessen: Nu de jongste groep inmiddels al aardig wat ervaring heeft opgebouwd, is er ook weer ruimte voor een nieuwe groep ukkies. Uw kind kan al leren tennissen vanaf 6 jaar. Balvaardigheid wordt in de lessen spelenderwijs aangeleerd en plezier in het spelletje staat voorop. Tennisrackets zijn aanwezig. Wilt u of uw kind komend seizoen tennislessen volgen? Tennislessen zijn op maandag en donderdag. Voor deelname aan de lessen op maandag kunt u contact opnemen met Devlon v/d Ridder (06-18258506) en voor de donderdag met Ate de Jong (06-19844738). Meer contactgegevens en informatie, over onze lessen en trainers, kunt u vinden op onze website. Tenniskids competitie en Worldtour Heeft u vroeger getennist? Misschien herinnert u zich nog dat we toen 1 soort racket hadden en 1 soort bal. Leren tennissen was een grote uitdaging… Dit is verleden tijd. De ontwikkelingen in het jeugdtennis zijn volop in beweging. Zo spelen de jongste kinderen(6 tot 8 jaar) tegenwoordig met speciale rode ballen die minder hoog opstuiten en het spelletje daarmee leuker maken. De KNLTB wil het jeugdtennis verslavend leuk maken. Tenniskids is een initiatief van de KNLTB om kinderen meer plezier te laten beleven aan het tennisspel en spelen van wedstrijdjes en competities. Angst om mee te doen aan een wedstrijd omdat je “nog niet januari 2015 Mandeguod 19

20 Mandeguod januari 2015

zo goed kan tennissen” is niet meer nodig. Wedstrijdjes worden ingedeeld op leeftijd en niveau en de grootte van het speelveld wordt aangepast. De kleinste tenniskids spelen op ¼ van een volledig speelveld. Naarmate de kinderen ouder worden en het niveau stijgt, wordt het speelveld groter en de stuiteren de ballen harder. Voor alle jeugd t/m 14 jaar is er een Tenniskidscompetitie. Vanaf maart doen ook de kinderen van de MTC mee aan de worldtour. Zij spelen maandelijks een aantal wedstrijdjes bij een tennisvereniging in de buurt. Als u uw kind nog niet heeft opgegeven (vóór 10 januari) of informatie wilt, kunt u contact opnemen met Laura Koopmans (fkoopmans@telfort.nl). Meer informatie: Voor meer informatie over de tennisclub, kunt u terecht op de website www.mantgumertennisclub.nl of u kunt een mail sturen aan mtc.mantgum@gmail.com www.mantgum.com      Opbrengst collecte Multiple Sclerose De huis-aan-huis collecte voor het             Nationaal MS Fonds heeft dit jaar in Mantgum € 635,09 opgebracht. Gevers en collectanten hartelijk dank! Hebt u de collectant gemist, dan kunt u een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL92INGB0000005057 t.n.v. het Nationaal MS Fonds te Maassluis. Joost Lottgering januari 2015 Mandeguod 21

22 Mandeguod januari 2015

Vereniging Vereni g ingen Contactpersoon Âldereinsoas Biljartvereniging Mantgum Bridgeclub Doarpsmienskip Mantgum Fûgelwacht Mantgum Gymnastiekvereniging Weidum Harmonie en Malletband Weidum Herensociëteit Vriendenkring Iisclub De Twa Doarpen R. Heide M. Dusselaar J. W. Verhoef A. Muller E. van der Hem K. Bosma C. Punter S. Cnossen J. van der Werf Jeu de Boulesvereniging Wjukslach G. Kuperus Keatsferiening Jacob Klaver Korfbalvereniging WWC G. Oostra M. Kuipers Mannenkoor Mantgumer Maten Mantgumer Tennisclub Merke Commisje Mantgum P.R. van der Kooi K. Kuipers J. van der Valk Ondernemersvereniging Mantgum W. Fopma Oudercommissie De Gielguorde Contactpersoon Oud papier Resitearkolleezje Frisia 1874 Speeltuinvereniging De Pôle Stichting Freed E. Langes H. de Ruiter Stichting Wjukken Tafeltennisclub MTV’14 Uitvaartvereniging De Laatste Eer Voetbalvereniging Oosterlittens Werkgroep Historie Mantgum Wietwetterklup L. Weijer-Nutma J. Arendz P. Wijnja J. Anema J. Vogelzang G. Terpstra D. Ottema R.W. Steensma T. Oosterbos Telefoonnummer (058) 250 26 75 (058) 253 16 11 (058) 250 18 13 (058) 250 14 41 (058) 251 96 81 (058) 251 93 93 (058) 251 92 64 (058) 250 15 97 (058) 250 11 44 (058) 251 97 17 (058) 250 17 12 (06) 144 11 680 (058) 250 15 02 (058) 850 65 15 (06) 126 281 43 (058) 250 20 26 (058)-288 32 98 (058) 250 25 83 (058) 850 63 92 (058) 250 12 75 (06) 532 781 62 (058) 250 17 50 (058) 289 44 32 (058) 250 14 34 (058) 250 13 09 (058) 250 10 38 (058) 250 13 76 januari 2015 Mandeguod 23

Activiteiten zo. 4 jan. vr. 9 jan. vr. 9 jan. za. 10 jan. vr. 16 jan. zo. 18 jan. vr. 23 jan. vr. 23 jan. zo. 18 jan. vr. 30 jan. vr. 30 jan. vr. 30 jan. Volgende maand zo. 1 febr. wo. 4 febr. vr. 6 febr. vr. 13 febr. Kerkdienst Knutselclub groep 5/6 Filmhuis: August Rush Nieuwjaarsconcert, Frysk Harmony Orkest Knutselclub groep 7 Kerkdienst Knutselclub groep 8 Filmnight Jeu de Boules toernooi Knutselclub groep 5/6 60+ jûn 11.00 uur, Mariakerk 19.00 uur, Freedkelder 20.00 uur, mfc Wjukken 20.00 uur, mfc Wjukken 19.00 uur, Freedkelder 09.30 uur, Mariakerk 19.00 uur, Freedkelder 17.30 uur, mfc Wjukken 14.00 uur, bij Doeke op Skillaerd 19.00 uur, Freedkelder 17.00 uur, mfc Wjukken Merkevergadering voor de jeugd 20.00 uur, bovenzaal Café Bonnema Kerkdienst It Jubileum (toneel), Marijke Geertsma en Jan Arendz Knutselclub groep 7 Knutselclub groep 8 11.00 uur, Mariakerk mfc Wjukken 19.00 uur, Freedkelder 19.00 uur, Freedkelder 24 Mandeguod januari 2015

Weekagenda maandag fanfare ’Harmonie Weidum’ Mantgumer Maten Tafeltennisclub MTV’14, 12 t/m 18 jaar volwassenen dinsdag 19.30 - 21.00 uur, dorpshuis Weidum 20.00 uur, mfc Wjukken 18.30 - 20.00 uur, mfc Wjukken 20.00 - 21.30 uur,mfc Wjukken peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 13.15 - 15.30 uur, mfc Wjukken lytse byb biljarten 60+ Markt judo, 4 t/m 7 jaar judo, 7 t/m 8 jaar judo, 8 t/m 9 jaar judo, 10 jaar en ouder inloopspreekuur politie tossen tennis jeugd loopgroep bridgen tossen tennis volwassenen 14.00 - 16.00 uur, mfc Wjukken 14.00 - 17.30 uur, de Dobbe 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal 18.05 - 19.00 uur, gymzaal 16.30 - 17.30 uur, Gemeentehuis Wommels 18.30 - 20.00 uur, tennisbanen 20.00 uur, bij mfc Wjukken 20.00 - 23.00 uur, mfc Wjukken 20.00 - 23.00 uur, tennisbanen woensdag peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 08.30 - 10.45 uur, mfc Wjukken verlengde opvang ‘de Pukkewjuk’ 10.45 - 11.45 uur mfc Wjukken âldereinsoos bodyfit pilates bodyshake donderdag pianoles AMV kids swing 4 t/m 7 jaar funky kids 7 t/m 10 jaar 14.00 uur mfc Wjukken 18.40 - 19.25 uur, gymzaal 19.30 - 20.15 uur, gymzaal malletband ‘Harmonie Weidum’ 19.30 - 21.30 uur, dorpshuis Weidum 20.20 - 21.20 uur, gymzaal 15.30 uur, mfc Wjukken 16.10 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal modern dance 10 jaar en ouder 17.15 - 18.05 uur, gymzaal januari 2015 Mandeguod 25 14.00 - 16.00 uur, de Gielguorde (m.u.v. schoolvakanties)

Weekagenda ophalen oud papier jeu de boules yoga vrijdag v.a. 18.30 uur, laatste do. v.d. maand 19.30 uur, jeu de boulesbanen 19.00 uur én 20.00 uur, De Gielguorde peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 08.30 - 10.45 uur, mfc Wjukken verlengde opvang ‘de Pukkewjuk’ 10.45 - 11.45 uur mfc Wjukken pilates 09.00 - 09.45 uur, gymzaal vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) zondag vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) biljartcompetitie jeu de boules 09.15 -10.15 uur, mfc Wjukken 10.30 -11.30 uur, mfc Wjukken 19.30 uur, Café Bonnema 14.00 uur, jeu de boulesbanen Instelling Dokterswacht Friesland Fysiotherapiepraktijk Mantgum Huisartspraktijk Bergwerff Huisartspraktijk Lukkes Gastouderopvang It Swânnennest Instellingen Telefoon Buitenschoolse opvang De Vrijbuiters (088) 035 04 39 Diëtistenpraktijk Mantgum Contactpersoon M. Bruinsma (0566) 65 33 88 T. Kuperus (0900) 112 71 12 (058) 250 14 14 (0517) 34 12 72 (058) 251 92 24 (058) 250 15 23 J. Sybesma H.B. Bergwerff L.J. Lukkes G. van der Heide Gastouderopvang Seerôvers en Lânrotten (058) 250 19 52 J. Wijnia Gastouderopvang Us Wouterkes Kinderopvang It Flinterke Logopediepraktijk Mantgum Studio Fitaal Peuterspeelzaal De Pukkewjuk Protestantse Gemeente www.ruimgeloven.nl (0566) 65 36 35 Sportcentrum Akkermans Tandartsenpraktijk Mantgum 26 Mandeguod (058) 250 13 63 R. van der Veen (088) 035 04 38 M. Bruinsma (06) 270 649 94 A. Wijnstra (06) 420 122 03 M. Ypma (058) 250 16 80 I. Bosma Ds. G. Knol (0515) 42 56 12 V. Akkermans (058) 250 17 81 januari 2015

Jeugdtafeltennissers van MTV'14 winnen prijzen Enkele jeugdleden van tafeltennisclub MTV'14 deden zaterdag 13 december voor het eerst mee aan een officieel tafeltennistoernooi, dat gehouden werd in Franeker. Het debuut van deze vier (Kees, Matthijs, Joost, Milan), aangevuld met Willem uit Britswert smaakte goed. De 12-jarige Joost Wilks uit Weidum won na een serie spannende wedstrijden de eerste prijs in de C-klasse. De 14-jarige Willem Koopmans van de vereniging Sla Uw Slag uit Britswert/Wiuwert werd eerste in de B-klasse. Willem werd poulewinnaar; won al zijn partijen op één na. Hij won vervolgens ook de halve finale en ook in de finale bleek de Britswerter verdedigend en aanvallend de sterkste. Omdat er in de B-klasse zoveel deelnemers waren werden de wedstrijden daar verkort gespeeld, in een zogeheten best-of-three. De twee spelers van MTV'14 die in de B-klasse meededen, te weten Kees Herder en Matthijs Postma, wisten beide driemaal te winnen en verloren viermaal. Een prachtig debuut voor deze jongens op wedstrijdniveau omdat ze nog maar net, sinds oktober, les krijgen in de tafeltennissport. In de C-klasse speelden Joost Wilks en Milan Bosma langere wedstrijden, bestof-five, en dat was regelmatig een mooie conditieslag met mooie spannende wedstrijden. Milan Bosma debuteerde uitstekend, won tweemaal en verloor tweemaal nipt. Dat hij zo goed mee kwam na slechts 2,5 maand training is al super. Joost Wilks eveneens. Hij knokte zich taai door de vier partijen in de poule, met een paar nipte zeges. Vervolgens won hij ook de halve finale en de finale. Die finale sleepte hij met 13-11 in de beslissende game uit het vuur in een prachtig duel. Het toernooi in Franeker was het slottoernooi van de duo-competitie voor jeugdtafeltennissers uit Fryslân. De jongens van MTV'14 en Sla Uw Slag mochten instromen en ervaring opdoen en deden dat met verve. Super gedaan jongens! januari 2015 De prijswinnaars. Links Joost Wilks uit Weidum, rechts Willem Koopmans uit Britswert. Mandeguod 27

28 Mandeguod januari 2015

Opbrengst Collecte Dierenbescherming 2014 De opbrengst van de collecte (elk jaar in de week van dierendag) van de Dierenbescherming heeft in Mantgum, Baard/Huins en Oosterwierum in totaal € 652,70 opgebracht (alleen Mantgum: € 432,08). Een prachtig bedrag, waar Dierenasiel De Wissel in Leeuwarden veel goeds mee kan doen. Dierenopvang De Wissel in Leeuwarden bestaat al meer dan 50 jaar. Kerntaak van het asiel is de opvang en herplaatsing van zwerf- en afstandsdieren. Het gaat daarbij met name om honden en katten, maar ook konijnen en knaagdieren komen regelmatig voor. Dieren die worden opgevangen in De Wissel zijn meestal zwervend op straat aangetroffen. Tijdens het verblijf in dierenopvang De Wissel wordt het dier door de dierenarts medisch gekeurd, ingeënt, ontwormd, ontvlooid, gechipt en gecastreerd. Bij twijfel over de gezondheid van het dier wordt nader onderzoek gedaan. Bijvoorbeeld bloedonderzoek, urineonderzoek, röntgenfoto’s, echo’s enz. Ieder jaar worden er ongeveer 800 katten en 200 honden in De Wissel opgevangen. Vooral in de zomer zit het asiel altijd tot de nok toe vol. Dit alles kost heel veel geld. De collecte opbrengst is hierbij dan ook een belangrijke bron van inkomsten. Daarnaast is het ook belangrijk dat veel mensen het asiel weten te vinden als ze een leuk huisdier zoeken. Voor een kat betaalt u 85 euro en voor een hond 125 euro. Zoekt u nog een leuk huisdier? Kom dan eens kijken in De Wissel, Kalverdijkje 76 in Leeuwarden. Openingstijden zijn van 14.00 tot 17.00 uur (woensdagen en zondagen gesloten). Collectanten, mede namens de dieren heel erg bedankt voor jullie inzet! Miranda van der Poel Coördinator collecte Mantgum e.o. januari 2015 Mandeguod 29

30 Mandeguod januari 2015

Midwinterconcert met als thema: Senior ontmoet Junior De leden ( 65) van het Fries Senioren Harmonie orkest H2002, o.l.v. dirigent Bernhard van der Wal te Joure, repeteren wekelijks in het mfc “ Wjukken” waardoor we ons bijna een Mantgumer orkest voelen. Om dat gevoel nog wat te versterken en u kennis te laten nemen van wie we zijn en wat we brengen nodigen wij u uit op zondagmiddag 1 februari, aanvang 15.30uur naar ons te komen luisteren. Het thema: “Senior ontmoet Junior” is ontstaan in samenwerking met het Fries Jeugd Harmonie Orkest om eens per jaar een Midwinterconcert te organiseren. Bezuinigingen in de culturele sector hebben ons genoodzaakt vanaf dit jaar het Midwinterconcert voor eigen risico te moeten organiseren, zonder subsidies. Het Jeugd Harmonie Orkest onder de vlag van “Keunstwurk” is helaas wegbezuinigd. Daarvoor in de plaats is “Keunstwurk” een nieuw initiatief begonnen onder de naam Fulkaan, met als doel getalenteerde jonge muzikanten te stimuleren en kansen te bieden zich verder te ontwikkelen. Vier van deze jonge uitzonderlijke talenten , allemaal deelnemers aan het provinciaal solistenconcours en zelfs prijswinnaars van het nationaal solistenconcours, treden solistisch en ook samen met ons orkest op of/en met pianobegeleiding. Bij het ter perse gaan van dit nummer zijn twee namen bekend t.w.: Rutger Mollema, es-cornet en Nynke Blok, bugel, de andere twee solisten zitten nog in de selectieprocedure o.l.v. Johannes Terpstra , verbonden aan Keunstwurk. U kunt dus een concert verwachten met grote contrasten! Het contrast jong tegenover oud waar het de musici betreft. Contrast in de muziekkeuze: van mars tot suite, van koraal tot polka, van Spaanse tot Noorse dans , van klassieke tot hedendaagse muziek , orkestrale muziek en solo’s. Als Mantgumer mag u dit afwisselende concert niet missen! U bent van harte uitgenodigd naar de “ Wjukken” te komen op zondag 1 februari om 15.30 uur en de entree bedraagt slechts € 6,- p.p. incl. 1 consumptie. Kinderen tot 15 jaar gratis. Kaarten aan de zaal verkrijgbaar. Gaarne tot ziens Fries Harmonieorkest H 2002 foto: J. Petit januari 2015 Mandeguod 31

32 Mandeguod januari 2015

FILMHUIS NIEUWS Op 9 januari wordt de film August Rush gedraaid om 20.00 uur in de Wjukken. August Rush Geregisseerd door Kirsten Sheridan August (Freddie Highmore) heeft zijn vader en moeder - de Ierse zanger Louis (Jonathan Rhys Meyers) en de celliste Lyla (Keri Russell) - nooit gekend. Wanneer hij uit het weeshuis weet te ontsnappen, trekt August het grote New York in. Daar grijpt hij iedere mogelijkheid aan om zijn ongelofelijke muzikale talent te laten horen. Hij weet zeker dat hij zijn ouders kan bereiken als er maar genoeg mensen naar hem luisteren. Wordt een mooie film met veel muziek en sfeer. FILMNIGHT Vrijdag 23 januari is de filmnight met dit jaar als thema de Italiaanse film. Dat betekent twee Italiaanse films, een hapje en een drankje met een Italiaans smaakje. Wij hebben de volgende films gekozen: Anni Felici Geregisseerd door Daniele Luchetti. Centraal in de film staat Guido, een narcistische kunstenaar die in zijn atelier het gezelschap krijgt van een aantal aantrekkelijke jonge vrouwen, wat jaloezie en woede opwekt bij zijn toegewijde vrouw Serena. Dankzij de hulp van een galeriehoudster, een knappe vrouw van middelbare leeftijd, krijgt Guido een belangrijke opdracht voor een kunsttentoonstelling in Milaan. Maar op de een of andere manier loopt die rampzalig mis. In deze ontroerende en geestige film raakt de pretentieuze wereld van kunstenaar Guido op zijn kop door een rampzalige tentoonstelling en door de buitenechtelijke verlangens van zijn vrouw. januari 2015 Mandeguod 33

Anne de Jong Uitvaar tzorg Zorgvuldig en met aandacht 0566 - 602922 Dag en nacht bereikbaar www.dejonguitvaartzorg.nl       34 Mandeguod T 0566 - 60 29 22 Dag en nacht ber januari 2015

La Grande Bellezza Geregisseerd door Paolo Sorrentino. Onverschillig en verleidelijk biedt Rome zichzelf aan aan de verbaasde ogen van de toeristen: het is zomer en de stad straalt met een schoonheid die ongrijpbaar en onherroepelijk is. Jep Gambardella (Servillo) is 65 en hij straalt een charme uit die de tijd niet verwoest heeft. Hij is een succesvolle journalist die heen en weer fladdert tussen cultuur en het goede leven in Rome. Hij denkt echter met verbittering terug aan zijn gepassioneerde verloren jeugd. La Grande Bellezza is een Italiaanse dramafilm uit 2013 en oogstte alom lovende kritieken en is overladen met prijzen. Reserveringen voor de filmnight kunnen tijdens de filmavond op 9 januari worden gemaakt of via email: filmhuismantgum@gmail.com, graag vóór 16 januari. De aanvang van de filmnight is 17.30 uur en de toegangsprijs is € 17,50, inclusief hapjes en een drankje. Het filmhuisteam januari 2015 Mandeguod 35

36 Mandeguod januari 2015

Twa nominearre doarpskranten foar bêste Frysktalige doarpssjoernalistyk Alle jierren skriuwt de gemeente Littenseradiel in wedstryd út foar de bêste Frysktalige bydrage oan de 'doarpssjoernalistyk'. In karkommisje nominearret trije stikken foar de priis. Diskear komme twa fan de trije nominearre stikken fan ien doarpskrante: ‘De Rûnkranter’ fan Weidum, Jellum en Bears. It oare nominearre stik komt út de Mantgumer doarpskrante ‘Mandeguod’. Op de gemeentlike Nijjiersresepsje op 5 jannewaris sil de boargemaster de winner bekend meitsje. De karkommisje De ‘Karkommisje Frysktalige doarpssjoernalistyk Littenseradiel’ dy’t alle bydragen besjoen hat, bestiet út Jan Schotanus út Easterwierrum, Djoke Kooijmans út Wommels en Sjoerd Bottema út Weidum. De sjuery hat lang lêzen, doe fergadere en trije stikken nominearre, dy't kwa nivo hiel ticht by elkoar sitte. De sjueryleden fûnen it nivo fan de stikjes diskear wer behoarlik heech. De nominearren De trije stikken dy’t nominearre binne foar de priis binne 'Wat jonges dogge...' en 'Blik op it ferline - In wiidferneamd stasjon' beide út De Rûnkranter. It tredde nominearre stik is 'De propeller' út Mandeguod. Doarpskrante Mandeguod hat yn 2011 ek nominearre west en wûn ferline jier de priis. Foar De Rûnkranter is it de earste kear dat se nominearre binne foar de bêste Frysktalige doarpssjoernalistyk. Prizejild It kolleezje fan boargemaster en wethâlders hat besletten om it prizejild fan € 500,00 net mear oan ien stik ta te kennen mar te ferdielen oer de trije bêste Frysktalige stikken. Boargemaster Liemburg: “Dat der de ôfrûne jierren mar ien priiswinner wie, die gjin rocht oan de oare moaie Fryske stikken dy’t ferskynd binne.” De winner fan de earste priis krijt in jildbedrach fan € 250,00, de twadde priis is € 150,00 wurdich en de tredde priis €100,00. Frysk stimulearje De gemeente skreau de wedstryd út om it gebrûk fan it Frysk ekstra nijsgjirrich te meitsjen foar de skriuwers fan doarpskranten en doarpswebsiden. Om te bepalen wa’t de priis winne moast, binne de doarpskranten dy’t by de gemeente binnenkamen yn ‘e gaten hâlden. Skriuwers fan doarpskranten en –websides koenen harren Fryske stikken ek ûnder de oandacht bringe foar dizze priis troch se op te stjoeren. januari 2015 Mandeguod 37

38 Mandeguod januari 2015

Verslag actie voor Hongarije Net als vorig jaar zijn wij ook afgelopen zomer in Hongarije geweest om daar kleding en speelgoed rond te brengen bij verschillende tehuizen. Namens alle bewoners en medewerkers bedanken wij de mensen die kleding, speelgoed en geld hebben gedoneerd. Ook voor iedereen die mee heeft gespaard voor de ballen van de Poiesz: hartelijk dank! Zoals jullie op de foto’s kunnen zien, is alles goed ontvangen. Een paar fragmenten uit ons reisblog: Vanmorgen zijn we eerst naar Berettyoúfalu gereden. De directeur was er deze keer niet en we vonden het wel aardig om te zien dat de werknemers dan veel vrijer zijn en ook veel meer vertellen en laten zien. Ze waren hier erg blij met de (sport) kleding en de ballen. We kregen ook nog een rondleiding in de kleine woningen waar een aantal jongens onder begeleiding wonen. Snel ingeladen voor het tehuis in Nyírbéltek. De bewoners hielpen met het uitladen. Het zijn oudere mensen met psychische problemen en geestelijk gehandicapten. Met één van hen een praatje gemaakt, een beetje aandacht vinden ze al zo fijn. Ik denk dat het één van de tehuizen is die er het slechtste aan toe is. Alles oud en versleten en natuurlijk geen geld voor renovatie. Vrijdag naar het Rode Kruis in Nyíregyháza geweest. Eerst met een paar dozen en spullen zo als: een centrifuge, naaimachine, tafelstoel en buggy. De tweede rit nog een keer 50 dozen gebracht. Ze waren er heel erg blij mee, zo geweldig dat ze niet januari 2015 Mandeguod 39

40 Mandeguod januari 2015

worden vergeten. Er komt steeds minder geld binnen en ze moeten dus op deze manier rondkomen. Het Rode Kruis helpt hier vooral in sociale instellingen. Van een oude collega uit Kisléta kregen we de vraag of we volgende keer (tweedehands) constructiespeelgoed (lego en knex) en memory- of kwartetspelletjes mee willen nemen voor de kleuterschool. Natuurlijk gaan we kijken of we dit kunnen regelen. Volgend jaar gaan we weer, daarom kunnen jullie nog altijd kleding en speelgoed bij ons brengen. Ons adres is: Swannedrift 28. De stichting draait volledig op vrijwilligers. Maar natuurlijk moet de vrachtauto voor het transport van de spullen wel worden betaald. Daarom hebben wij in november speculaas en smulkoek verkocht. In Mantgum hebben we voor 417 euro verkocht. In enkele andere dorpen is deze speculaasactie ook gehouden. Van de gezamenlijke opbrengst kan één transport worden betaald. Hartelijk dank voor jullie ondersteuning! Jelle, Renske Tjitske, Ymkje en Feije van der Meer januari 2015 Mandeguod 41

Fj          * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke artikelen * Speelgoed en schrijfwaren * Gereedschap * Verf en hout * Tuinartikelen * Veehouderijbenodigdheden * Diervoeders en -accessoires * Werkkleding en schoeisel * Schaatsen KLEASTERDYK 46, WINSUM TEL. 0517-341556 DE WINKEL VOOR ALLES EN ... 42 Mandeguod januari 2015

Nieuws van de Cultuurcommissie Op zaterdagavond 10 januari wil de Cultuurcommissie graag met u een toast uitbrengen (met dank aan sponsor Poiesz Mantgum) op het nieuwe jaar. Daarna trakteren wij u op een Nieuwjaarsconcert van het Frysk Harmony Orkest (FHO) onder leiding van Thijs Oud. In dit gezelschap, dat voortkomt uit het Fries Jeugd Harmonie Orkest, spelen jonge enthousiaste, talentvolle muzikanten op een hoog niveau. Vorig jaar al konden we kennismaken met dit nieuwe orkest, dat zich toen voor de eerste maal aan het publiek presenteerde tijdens het nieuwjaarsconcert in de Wjukken. Dat deze samenwerking goed bevallen is, blijkt uit het feit dat de cultuurcommissie het nieuwe jaar wederom zal inluiden met een mix van klassieke muziek, musical-melodieën en popmuziek door Het Frysk Harmony Orkest. Nieuwjaarsconcert door Frysk Harmony Orkest o.l.v. Thijs Oud Zaterdag 10 januari 2015, aanvang 20.00 uur / Toegang gratis. Tot slot een vooraankondiging van het toneelstuk ‘It Jubileum’ waarmee Jan Arendz en Marijke Geertsma op woensdagavond 4 februari 2015 in de Wjukken staan. Voor deze voorstelling kunt u kaarten reserveren via cultuurcommissie@ wjukken.nl of bel 058-2501458 (Kees v.d. Bijl); 058-2501128 (Cathy v.d. Berg). Met vrolijke groet, Cultuurcommissie MFC Wjukken januari 2015 Mandeguod 43

Bootsma Bouwbedrijf B.V. Voor al uw: Onderhoud Agrarische bouw Verbouwingen Restauratie Woningbouw Utiliteitsbouw Werkplaats/kantoor: Doarpsstrjitte 8 9021 CL Oosterwierum Tel. (058) 250 13 25 Fax (058) 250 14 15 info@bootsmabouwbedrijf.nl www.bootsmabouwbedrijf.nl 44 Mandeguod januari 2015

Beste inwoners van Mantgum en/of klanten van Poiesz Is het u ook opgevallen? De verkoper van de daklozenkrant "de Ripe" verricht zijn activiteiten sinds enige tijd vanaf de overkant……… Een klein onderzoekje leerde ons dat Poiesz met hem de afspraak heeft gemaakt om niet meer bij de ingang van de winkel te staan maar een plek te zoeken aan de overkant van de straat. Er waren klachten binnen gekomen van klanten. Het wordt door sommigen kennelijk als onplezierig ervaren dat ze de verkoper twee maal moeten passeren. Gelukkig, zo hebben wij begrepen, zijn er ook klanten geweest die zich hebben gestoord aan deze "verbanning". Wij zelf ervaren deze persoon (we zijn zijn naam even kwijt) als uiterst vriendelijk en kunnen ons niet voorstellen dat hij op enigerlei manier overlast geeft. Wij hebben begrip voor de positie van Poiesz want zij zouden het liefst beide partijen tevreden stellen, dus zowel de voor - als de tegenstanders, maar dat gaat niet. Je kunt natuurlijk vinden dat Poiesz daarin een principiële keus zou moeten en/of kunnen maken maar is dit het werkelijke probleem? NEE, het werkelijk probleem is, zo zien wij dat tenminste, dat degenen die zich aan de verkoper storen, hem januari 2015 letterlijk en figuurlijk voorbij lopen en zich, zo lijkt het, storen aan zijn aanwezigheid. Misschien een rare vergelijking maar In onze geschiedenis is een voorbeeld te vinden van een groep mensen aan wie het niet meer toegestaan werd om op de stoep te lopen, nee zij moesten naast de stoep lopen. Waar dit toentertijd toe heeft kunnen leiden is u allemaal waarschijnlijk wel bekend. Onze oproep is dan ook, laat de verkoper terug kunnen keren naar zijn oude plek, maak eens een praatje met hem en vooral ook KOOP DIE KRANT !!!!!!! Met vriendelijke groet, Sio van der Haring (svdharing@ziggo.nl) Douwe Heeringa (douweheeringamantgum@gmail.com) Verhuisbericht Na ruim 20 jaar met veel plezier in Mantgum te hebben gewoond zijn wij op 12 december jl. verhuisd naar Wateringen, vlakbij 2 van onze kinderen. Hierbij zeggen wij dan ook alle lidmaatschappen op van de verenigingen in Mantgum waar wij lid van zijn. Groeten, Huib & Ineke van Laviere Mandeguod 45

UW ADRES VOOR: FIETSEN NIEUW EN GEBRUIKT · ELEKTRISCHE SCOOTERS · SERVICE EN REPARATIE (OOK AAN HUIS) · FIETSVERHUUR · FITNESS TOESTELLEN · SLEUTELSERVICE · FIETSVERZEKERINGEN · FIETSKLEDING · HEEL VEEL ACCESSOIRES De iisbaan 2 · 8731 DW Wommels · Tel. 0515 - 332 565 www.tweewielersdejong.nl 46 Mandeguod januari 2015

januari 2015 Mandeguod 47

Advertenties hele pagina halve pagina kwart pagina staand kwart pagina liggend Colofon 180 x 128 mm 128 x 87,5 mm 87,5 x 61,5 mm 128 x 41,25 mm Iedere advertentie heeft standaard een rand. Behalve als het design van de advertentie dit niet toelaat. Aanleveren advertenties en afbeeldingen Aanleveren van een advertentie kan in elk gewenst grafisch formaat zoals bijvoorbeeld BMP, TIFF, JPG, JPEG, PNG, etc. Aanleveren van een advertentie in WORD is ook mogelijk. U loopt dan wel de kans dat er afwijkingen optreden, met name in de fonttypes en fontgrootte. Mandeguod is een uitgave van Doarpsmienskip Mantgum en verschijnt 11 keer per jaar. Doarpsmienskip Mantgum Anne Muller, voorzitter. Dayna de Boer, secretaris. Geert-Jan Goedhart, penningmeester. Roelie Rozenberg, bestuurslid. Nynke-Rixt Jukema, bestuurslid. E-mail: doarpsmienskip@mantgum.com Website: www.mantgum.com Redactie Mandeguod (vacature) hoofdredacteur. Frits Sieperda, vormgever. Trudy Post, eindredacteur en waarnemend hoofdredacteur. Anna Christien Piebenga, redactielid. Financieel beheer Hotze Bonnema, penningmeester. Bankrekening Mandeguod: NL77 INGB 0005 0727 04 Verslaggevers Siebolt Dijkstra (en korrektor fryske teksten), Lys Scarse, Hette van der Wal. Verspreiding Karelien van Sluis, coördinator. Verspreiding door veel vrijwilligers uit Mantgum. Druk Copy Service Leeuwarden Tarieven Mandeguod www.mantgum.com Jaaradvertentie (binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina € 150,€ 77,50 € 43,50 Eenmalige advertentie (alleen binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina € 24,€ 13,€ 9,Politie Service Centrum (0900) 88 44 Buurtagent: trinus.hoekstra@friesland.politie.nl © MANDEGUOD Overname van artikelen en foto’s alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de redactie van Mandeguod. 48 Mandeguod Verenigingsmededelingen (alleen binnenwerk) Jaarbijdrage Oplage € 26,500 exemplaren. Inleveren kopij, uiterlijk de 15e van elke maand Trudy Post, It Hiem 25, 9022 CG Mantgum, mandeguod@gmail.com. Algemeen Uw bijdrage dient voorzien te zijn van naam, adres en telefoonnummer. De redactie behoudt zich het recht voor om uw tekst te redigeren, zo nodig in te korten of om uw bijdrage eventueel niet te plaatsen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van stukken die zijn geschreven door niet-redactieleden. e-mailadres mandeguod@gmail.com januari 2015

    M-januari 2015

M-januari 2015

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
Home


You need flash player to view this online publication