0

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 34e jaargang februari 2019

Al 20 jaar uw haar onze zorg • Kleurenanalyse voor een passende haarkleur • Iedere woensdagmiddag kinderen knippen € 12,50 • Stempelkaart voor kortingen • Make-up • Gelpolish voor stevige nagels • Haaraccessoires en meer... De Finne 2, Mantgum Tel. (058) 250 15 75 Zie voor openingstijden www.kappershuis.nl Yoga Pilates Bodyflow studio Fitaal 06 420 122 03 Workshops en retreats Stoelshiatsu Ontspannings- Yogamassage Kijk voor meer informatie op studiofitaal.nl sinds 1994

INHOUDSOPGAVE Van de hoofdredacteur Nijs fan Keatsferiening Jacob Klaver Tusken Tsjerke en Kroech 2019 Klopt dit? Mantgum Foar Inoar Nijs fan Harmonie Weidum Lichtjes op oorlogsgraven kerstavond 2018 Hassiebassie kuiertocht Oliebollen 2019 Nieuws van Dorpsbelang Mantgum Kerstboomactie WWC Thema van de Merke 2019? 3 5 7 9 13 14 17 18 20 21 23 23 Verenigingen 25 Activiteiten 26 Weekagenda 27 Instellingen 28 AED aanwezig Witte jim... dat? Nieuws uit de Mariakerk Nieuws van de Jeu de Boules Vereniging Let op! Filmhuis Mantgum BûtenGewoan Berikber? Excursie van de WWK Afmetingen advertenties 28 29 33 34 36 37 43 45 52 Politie 52 Colofon Omslag foto Een grote bonte specht geniet van de pinda’s en de vetbal in de achtertuin Foto Kars Jansen Het volgende nummer verschijnt voor 1 maart 2019. Kopij s.v.p. inleveren voor 15 februari 2019: mandeguod@gmail.com www.mantgum.com Mandeguod 1 52

2 Mandeguod

Van de hoofdredacteur De boodschap dat mensen vrij en gelijk zijn was tijdens de kerstdagen onvermijdelijk. Die vrijheid en gelijkheid werd in de vele kerstfeesten vooral gezamenlijk gevierd. Het ideaal van de Franse revolutie (liberté, égalité, fraternité (vrijheid, gelijkheid, broederschap), de grondslag voor liberale democratieën, leek te zijn bereikt. Nadat rond 1990 de muur viel en het communisme teloorging, was het liberalisme de grote winnaar. Volgens Francis Fukuyama was dit het begin van het einde van de geschiedenis. Liberale democratieën zouden ons het Walhalla brengen, waarin conflicten vreedzaam oplossen. Maar we namen die liberale beginselen te absoluut. Dat leidde, via het gedachtengoed van de Russisch-Amerikaanse schrijfster Ayn Rand, tot utopische neoliberale samenlevingen. Die hadden als uitgangspunt dat iedereen gelijk is en dus gelijke kansen heeft in de hebzuchtige mechanismen van de vrije markt. Maar al in 1994 schreef Prof. Hans Galjaard zijn boek: Alle mensen zijn ongelijk. In hun erfelijke aanleg, gezondheid, gedrag en prestaties. Die door hebzucht gestuurde en globaliserende neoliberale samenlevingen creëerden in de laatste dertig jaar een vechtmaatschappij waarin de winnaars er met de buit vandoor gingen. De verliezers werden de losers die onvoldoende voor zichzelf hadden gevochten. Eigen schuld, dikke bult. De winnaars beloonden zichzelf met enorme salarissen. De losers gingen er, als slachtoffers van de ‘ratrace to the bottom’, vooral op achteruit. Er ontstond een toenemende kloof in rijkdom en macht tussen beide groepen. In 2018 was die kloof vergelijkbaar met die tijdens de Franse revolutie. Volgens de Indiase intellectueel Pankaj Misra leidde dit tot ‘het tijdperk van woede’. De gele hesjes lijken daar het resultaat van te zijn. Die woede gaf antiliberale leiders de kans zich te manifesteren. Waar wij dachten met onze utopische westerse liberale democratieën rechtstreeks op het walhalla af te stevenen, misten we de opmars van wat Casper Thomas in zijn boek De autoritaire verleiding de ‘illiberale democratieën’ noemt. Democratieën waarin democratisch gekozen antiliberale leiders de macht grijpen, om vervolgens hun illiberale gedachtengoed te verspreiden. In dergelijke democratieën staat niet Dé Waarheid, maar de alternatieve waarheid centraal. Dat is de waarheid volgens de leider, met als doel ‘democratische’ herverkiezing. Thomas beschrijft de opkomst van dergelijke democratieën in Turkije, Hongarije, India, Rusland en de Verenigde Staten. Ik denk dat de valse voorlichting waarop de Britten voor de Brexit stemden dicht bij dit illiberale gedachtengoed ligt. Ook in Nederland lijkt de illiberale democratie dichterbij te zijn dan velen denken. Let op, ze kan zomaar toeslaan. Bram Brouwer Mandeguod 3

4 Mandeguod

Nijs fan Keatsferiening Jacob Klaver It bestjoer fan Keatsferiening Jacob Klaver Mantgum noeget jo út ta it bywenjen fan de Jiergearkomste Plak: Datum en tiid: MFC Wjukken moandei 4 maart 2019 20.00 oere 1. Iepenjen 2. Fêststelle wurklist 3. Meidielings en ynkommen stikken 4. Ferslach jiergearkomste 26 febrewaris 2018 (te besjen op ‘e gearkomste) 5. Jierferslach skriuwster 6. Finansjeel a. Jierferslach ponghâlder b. Ferslach kaskommisje, Theo Kuipers en Jehannes Arendz c. Beneamen nij kaskommisjelid d. Begrutting takom jier Ynlisjild KNKB ôfdielingswedstriden 8. Bestjoersferkiezing: 7. Der is gjin bestjoerslid ôfgeand It bestjoer is bliid mei de folgjende kandidaat bestjoersleden Ilse Noorman Kandidaten kinne harsels foar oanfang fan de gearkomste bekend meitsje by de foarsitter 9. Kommisjes • JK fan JK • Materialen kommisje • Fjildliskommisje 10. KNKB saken 11. Plannen foar it kommende seizoen 12. Omfreegjen 13. Slúting Mandeguod 5

6 Mandeguod

Tusken Tsjerke en Kroech 2019 Op sneon 6 april 2019 hawwe wy wer ús jierlikse kulturele kuier troch Mantgum, dit jier al wer foar de achtste kear! Yn grutte halen hawwe wy it program foar de kommende edysje al wer klear, de lokaasjes en de optredens moatte noch op inoar ôfstemd wurde, mar it program stiet yn'e grûnferve, de deklaach kin der hast oerhinne. It hiele barren is in behoarlik grutte logistike operaasje en dêrom wolle wy ek graach in berop dwaan op frijwilligers dy't ús helpe wolle mei a. it itensieden foar ús mienskiplik miel yn de Wjukken, in tradysje dy't wy der graach ynhâlde wolle. Fan jim wurdt ferwachte dat jim foar tsien persoanen itensiede, de kosten foar de ingrediïnten wurde fergoede troch it bestjoer. Jimme kinne jim opjaan op frisia1874@gmail.com, mei fermelding fan "frijwilliger itensiede". b. Wa't ús helpe wol mei it ferkeapjen fan sûkelade Peaske-aaikes kin him/har op itselde e-mailadres oanmelde, mei de fermelding "peaske-aaikes". c. Der binne ek altiten minsken nedich foar de omballingen, bygelyks it rûnbringen fan stuollen nei de lokaasjes. Ek hjirby is help altiten wolkom! Ek dêrfoar is frisia1874@gmail.com wol te brûken, ûnder fermelding fan "omballingen". Wy krije op dit e-mailadres in protte digitale post binnen en dan is it fermelden fan it ûnderwerp tige handich! Sa, dit wie yn it koart de earste ynformaasje. Ynkoarten krije jim fia de Mandeguod mear ynformaasje, wy hoopje dat ek dit jier it folk "machtich as miggen" op ús TTeK ôfkomme meie, op 6 april 2019! It bestjoer fan Frisia1874 Mandeguod 7

Pizza Food Truck Onze pizza`s worden ter plekke bereid met verse ingrediënten en gebakken in een steenoven. Iedere donderdagmiddag in Mantgum (bij de Poiesz). Van 17.00-19.00 uur. Bestellen kan telefonisch: 06-538 77 841 (v.a. 11.00 uur), of aan de wagen. www.sambrinipizzas.nl Menu kaart Margherita: tomatensaus, kaas, mozzarella, basilicum Verdura: tomatensaus, kaas, champignons, olijven, ui, knoflook, zongedroogde tomaatjes, mozzarella Quattro stagioni: tomatensaus, kaas, champignons, ham, olijven, artisjokken Vesuvius: tomatensaus, kaas, knoflook, olijven, jalapeño, pepers, spekreepjes, ei, mozzarella Salame: tomatensaus, kaas, salami Picanto: tomatensaus, kaas, salami, jalapeño pepers, champignons Pollo: tomatensaus, kaas, kipfilet, champignons, paprika, ui Della Casa: tomatensaus, kaas, zwarte olijven, knoflook, zongedroogde tomaatjes, spekreepjes, champignons, gorgonzola Hawaii: tomatensaus, kaas, ham, ananas Carbonara: tomatensaus, kaas, ham, salami, spekreepjes Prosciutto: tomatensaus, kaas, ham, paprika Shoarma speciaal: tomatensaus, kaas, shoarmavlees, ui, paprika Pescatore: tomatensaus, kaas tonijn, paprika, ui e 8,50 e 10,50 e 10,00 e 11,50 e 12,00 e 9,50 e 10,00 e 12,00 e 13,00 e 10,50 e 11,00 e 10,50 Sambrini: tomatensaus, kaas, champignons, paprika, ham, salami, spekreepjes, ui e 13,00 Shoarma: tomatensaus, kaas, shoarmavlees e 12,50 e 13,50 e 12,50 Naar wens kan de pizza met verse knoflook worden belegd en/of de rand met knoflookolie worden ingesmeerd. Extra kaas, groente, olijven, ei e 0,75; extra vlees, gorgonzola e 1,25 / vis e 2,25; bakje knoflooksaus e 1,00. Quattro Formaggi: tomatensaus, kaas, mozzarella, gorgonzola, parmezaanse kaas e 12,00 Funghi: tomatensaus, kaas, mozzarella, champignons 8 Mandeguod

In deze rubriek wil ik regelmatig beweringen toetsen aan de werkelijkheid. Opwarmen van water op elektrisch versus gas Bram Brouwer Een tv-programma over budgetteren bij een smalle beurs liet een mevrouw aan het woord die haar afwaswater opwarmde in de elektrische waterkoker. Dat was volgens haar niet alleen milieuvriendelijker, maar ook goedkoper dan opwarmen via de gasgestookte cv-ketel. Ze werd niet in haar opvatting gecorrigeerd, zodat het leek alsof ze gelijk had. De vraag is dan: Is dat zo? Een precies antwoord op die vraag is lastig, omdat hierbij veel factoren een rol spelen. Zo kan het warmteverlies tussen het opwarmpunt (b.v. de cv-ketel) en de keukenkraan nogal verschillen. Maar als we die verschillen buiten beschouwing laten, dan is de vraag goed te beantwoorden. Als voorbeeld neem ik 1 liter water van 15 °C dat we aan de kook (100 °C) willen brengen. Verder gebruik ik de gemiddelde elektriciteits- en gasprijs volgens de website milieu-centraal.nl: respectievelijk 21 cent/kWh en 67 cent/m3 . De kilowattuur (kWh) en de kubieke meters 1 kWh heeft een energie inhoud van 3,6 MJ 1 standaard kubieke meter gas heeft een energie-inhoud van 35,17 MJ Mandeguod 9

iedere dinsdag bij de Poiesz in Mantgum van 15.30 tot 18.00 uur maand februari aanbieding 2 kabeljouw (lekkerbek) e 6,500 gram kibbeling (familie) e 6,10 Mandeguod

Uitgangspunten: 1 standaard kubieke meter gas (m3(n)) heeft een bovenwaarde van 35,17 MJ 1 kWh heeft een energie-inhoud van 3,6 MJ. Berekening: 1 m3(n) komt overeen met 35,17 MJ/3,6 MJ = 9,769 kWh = 9,769/1000 = 0,0097694 MWH Verwarmen we dat water in een elektrische waterkoker dan is daar ongeveer 0,12 kilowattuur (kWh) voor nodig. 1 liter water van 15 °C naar 100 °C opwarmen kost dan 21 x 0,12 = 2,52 cent. Warmen we dat water met gas op, dan is daarvoor ongeveer 0,14 kWh nodig (het rendement van gas is lager). De energie-inhoud van 1 m3 gas is vrijwel gelijk aan 10 kW. Een liter water opwarmen van 15°C naar 100 °C kost dan 67 / 10 x 0,14 = 0,94 cent. Samengevat: het opwarmen van water met gas is veel goedkoper dan met elektrisch. Zo veel (2,68 x) dat zelfs als we de eerder buiten beschouwing gelaten warmteverliezen wel meerekenen gas nog steeds aanzienlijk goedkoper zal zijn dan elektriciteit. De mevrouw in het tv-programma had ongelijk. Financieel gezien kan zij haar afwaswater veel beter met gas opwarmen. Of een elektrische waterkoker gunstiger is voor het milieu, is moeilijk te zeggen. Als de elektriciteit daarvoor fossielvrij wordt opgewekt, is dat juist. Anders verplaatst de vervuiling zich van uw huis naar de elektriciteitscentrale. En natuurlijk hebben elektrische waterkokers meer voordelen. Ik ben bijvoorbeeld erg blij dat die van mij automatisch afslaat als het water kookt en ik weer aan het werk ben en vergeet dat ik water aan het koken was. Op gas heb ik vroeger meerdere keteltjes rood heet gestookt. * De tarieven voor 2019 waren nog niet beschikbaar. Mandeguod 11

12 Mandeguod

Mantgum Foar Inoar Doel: met elkaar zorgen dat we Mantgum optimaal leefbaar houden en ieder zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven (wonen). Leefbaar in de ruimste zin van het woord. De achterliggende visie is vastgelegd in de Dorpsvisie 2014 – 2020. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de uitwerking van de plannen en ideeën. In de volgende Mandeguod meer hierover. Coördinatie groep is bereikbaar tussen 08.00 en 23.00 uur op de volgende nummers: Aukje en Siebolt Dijkstra Ank van Eif Antje Kuipers Marja Reijndorp Pieter van der Veen 06 – 510 58 186 058 – 250 15 57 06 – 233 01 207 06 – 120 68 990 / 058 250 22 64 06 – 837 13 210 Mantgum maakt zich op voor het toeristenseizoen 2019. foto Robert van den Bergh In 2019 bestaat mfc WJUKKEN alweer 20 jaar, Hou daarom de komende tijd uw inbox in de gaten! Mandeguod 13

Nijs fan Harmonie Weidum Wist je dat… Muziekleerlingen doen het beter: Muziekleerlingen kunnen beter plannen, meer opslaan in hun werkgeheugen, zich beter beheersen, zijn beter in taal en rekenen en scoren zelfs beter op hun schooltoetsen. ‘We waren aangenaam verrast dat de effecten zo uitgesproken waren.’ Je leest er alles over bij Quest: https://www.quest.nl/artikel/waarom-hetgoed-is-om-je-kind-op-muziekles-te-doen? Muzykles Muzyk makket blier, lokkich, sosjaal en slim! Bovendien toont wetenschappelijk onderzoek aan dat muziek maken een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en sociale vaardigheden van kinderen. Het versterkt het analytisch denken en abstractievermogen, versterkt de discipline en leidt tot een positiever zelfbeeld. Nijsgjirrich nei ús muzyklessen? Jong of al wat âlder; elts is wolkom. Foar kontakt oer de lessen fynst ûnderoan dizze nijsbrief de kontaktgegevens! 14 Mandeguod

B-Roekies Us jeugdorkest stiet ûnder lieding fan Ria, in dirigint mei in hiele protte ûnderfining. Se is iepen, earlik én ynnovatyf; De B-Roekies hawwe withoefaak super stoere projekten; fan Hennie de Heks en Rôversguod tot it Jeugdorkestenfestival. De B-Roekies besteane út jeugdleden fan 9 jier ôf dy’t mei wille muzyk meitsje, bist no nijsgjirrich wurden? Kom ris del of skilje mei Janneke 4 058 251 9402 Op de aginda: 23 maart 2019: Solistekonkoers Samenwerkende Muziekverenigingen Leeuwarden (Weidum) 13 april 2019: Openbare Slagwerk Kampioenschappen (Malletband), Drachten 11 maaie OareFyzje Sjongfestival, grut temakonsert, 18 maaie 2019: Gouden Spiker Festival (Fanfare), Oerterp 29 juny 2019: Mear witte? Freegje dan ynfo by: Sepkje van der Vegt of Janneke de Boer info@harmonieweidum.nl 058 251 9402 Jeugdorkestenfestival (B-roekies), Ljouwert Mandeguod 15

Biologische streekwinkel op De Him * vlees * kaas * eieren * aardappelen * brood Open op woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 13.00 tot 18.00 uur Zaterdags van 10.00 tot 18.00 uur Auke en Rennie Stremler 16 Mandeguod De Him 4 - Jorwert 0582501327 www.opdehim.nl

Lichtjes op oorlogsgraven kerstavond 2018 In 2015 kreeg Dick Jansen uit Burgum het idee om op de oorlogsgraven in zijn woonplaats op kerstavond lichtjes te laten branden zoals dat al meer dan 25 jaar gebeurt op de Canadese Begraafplaats in Holten. Hij zette 4 dagen voor Kerst de actie op Facebook. Dit werd massaal opgepakt met een ongelofelijke respons. Op kerstavond brandden op meer dan 140 plaatsen in Nederland kaarsjes bij de oorlogsgraven. Inmiddels zijn honderden mensen in de weer, niet alleen in Nederland maar ook elders, om op kerstavond een lichtje te laten branden. De laatste keer – op kerstavond in 2018 – al op meer dan 335 kerkhoven. Een start van een nieuwe traditie. In Mantgum is dit prachtige initiatief opgepakt door Peter Dolstra en Klaas Goodijk en zij hebben al toegezegd hier in 2019 mee door te zullen gaan. Op kerstavond hebben zij om 17.00 uur 8 kaarsjes geplaatst bij de omgekomen vliegtuigbemanning die op Skillaerd begraven ligt. Niet alleen op 4 mei worden deze oorlogshelden herdacht, voortaan dus ook op 24 december. Bij het zien van de gemaakte foto's kan niet anders gesproken worden dan ‘indrukwekkend’, een andere ontvangen reactie was: “Woh, daar word ik stil van.“ Siebolt Dijkstra Foto’s Peter Dolstra Mandeguod 17

Hassiebassie kuiertocht bringt 2800 euro op foar Kenia Op 31 desimber ha wy foar de tredde kear de Hassiebassietocht organisearre. Foarôf hienen wy ûngefear rekkene op sa’n 150 dielnimmers, der wienen 200 minsken. Dat betsjutte wol it ien en oar foar de organisaasje dy dei, mar wy wienen der fansels hiel wiis mei. By dizze tank oan alle minsken dy’t meirûn hawwe en elkenien dy’t op hokfoar wize dan ek, meiholpen ha by de organisaasje. Sûnder jim wie it noait sa’n moaie dei wurden! Rûn 13.30 oere klonk it startskot, fersoarge troch de pleatslike karbidploech en dêrnei binne beide kuierôfstannen útein setten. Foar beide rûtes wie der ûnderweis in hapke of in drankje te krijen en wie der wat ferdivedaasje. By de 2,5 kilometer koenen de dielnimmers op ‘e skuorrereed in slokje fan ús krije en in oaljekoek oanbean troch de keats – en kuorbalferiening. De muzikale omlisting waard dêr fersoarge troch Lys Scarse. Sy siet mei in akkordeon yn in besmoute karre en hie sels har eigen tekst makke om de dielnimmers oan te moedigjen. De kuierders dy’t de tsien kilometer rûnen, koenen ek op de Skuorrereed in drankje helje. Foar harren wie de folgjende stop op de Dille by Easterwierrum. Dêr wie in draaiend rêd en dêrmei wienen ferskate ludike prizen te winnen. Noch wat fierder, by it Mantgumer húske koenen de minsken waarme poeiermolke krije en koenen se nei it fantastykse sjongen fan it popkoar Blinder harkje. 18 Mandeguod

Werom yn de Wjukken stie der foar elkenien in kom snert klear en foar de minsken dy’t noch efkes neisitte woenen, wie der in drankje te krijen. Under de muzikale klanken fan de Hassiebassie Djoek Boks dêr’t minsken foar in lyts bedrach in ferske oanfreegje koenen by presin-tator Jehannes Arendz, wie it noch in tige gesellige neisit. Uteinlik wie it doel fan dizze dei om jild yn te sammeljen foar ús stifting Doch Dyn Dream. Yn totaal hat de HassieBassie 2018 foar ús 2800 euro opsmiten! In fantastysk bedrach dat wy ynsette sille foar de bou fan it folgjende skoalgebou yn Kenia. Nochris wolle wy fia dit kanaal elkenien betanke dy’t op hokfoar wize dan ek mar belutsen west hat by dit evenemint. Wy binne hiel wiis mei en tige grutsk op jim. Mear foto’s kinne jimme sjen op www.dochdyndream.nl en graach oant takom jier! Ut namme fan Stichting Doch Dyn Dream, Wytske Vermeulen en Skelte Anema. Mandeguod 19

Oliebollen 2019 Op oudjaarsdag was het weer gezellig druk in de Wjukken. Kaatsvereniging Jacob Klaver en Korfbalvereniging WWC hebben wederom de handen inéén geslagen om samen oliebollen te bakken. Al vroeg in de ochtend waren leden van beide verenigingen druk in de weer om wederom heerlijke oliebollen te bakken. Rond het middaguur werd het gezellig in de Wjukken, veel mensen kwamen de oliebollen ophalen. Maar ook was dit jaar de start en finish van de Hassiebassie wandeltocht bij de Wjukken. Lopen voor het goede doel, met na binnenkomst nog gezellig napraten onder het genot van een drankje en een oliebol. Er zijn dit jaar weer veel oliebollen verkocht. Beide verenigingen hebben door deze actie een mooi bedrag van € 442.57 in hun clubklas erbij gekregen. Dit bedrag kunnen beide verenigingen goed gebruiken. Wij willen alle mensen die onze verenigingen gesteund hebben tijdens deze actie bedanken!! Tot volgend jaar!! Bestuur KF Jacob Klaver en KV WWC Achter: Marten de Jong, Marrije de Vries en Schelte de Jong Voor: Mark Platenkamp, Janna Fopma, Ilse Platenkamp, Wiepkje van Dijk en Rutger Mulder 20 Mandeguod

Nieuws van Dorpsbelang Mantgum (DMS) Doarpsmienskip Mantgum en doarpsbudzjet Sa, de kop is der ôf! As jo dizze Mandeguod yn hannen ha is de earste moanne fan 2019 al wer foarby. Ien fan de saken foar dit nije jier is de besteging fan it doarpsbudzjet. It doarpsbudzjet is beskikber steld troch de gemeente. It doel fan dit budzjet is it fergrutsjen fan de leefberens fan ús moaie doarp! De ideeën hjirfoar moatte by de bewenners (ferienings, kommisjes, aksjegroepen, DMS) wei komme. Yn de Mandeguod fan desimber stie in oprop dat as jo plannen ha, wat jo dan dwaan moatte om kâns op tawizing te krijen. Sjoch ek op www.mantgum.com en sykje op 'dorpsbudget' De eindatum stie op 1 febrewaris, dizze is no ferlingd oant 15 febrewaris. Litte we der mei ús allen in moai jier fan meitsje. En dat we der foar soargje dat Mantgum libbet! Doarpsmienskip Mantgum en dorpsbudget De kop is er af! Op het moment dat u deze Mandeguod in handen krijgt is de eerste maand van 2019 al weer achter de rug. Eén van de dingen voor dit nieuwe jaar is de besteding van het dorpsbudget. Het dorpsbudget is door de gemeente beschikbaar gesteld. Het doel van dit budget is het vergroten van de leefbaarheid van ons mooie dorp! De ideeën hiervoor dienen van de bewoners (verenigingen, commissies, actiegroepen, DMS) te komen. In de Mandeguod van december stond een oproep dat indien u plannen heeft, wat u moet doen om een kans op toewijzing te maken. Kijk ook op www.mantgum.com en zoek op 'dorpsbudget' De einddatum stond op 1 februari, deze is nu verlengd tot 15 februari. Laat ons er samen een mooi jaar van maken. En dat we er voor zorgen dat Mantgum leeft! Mandeguod 21

Eef Heinhuis - ervaren trainer Mindfulness categorie 1 MBSR - MBCL - IMP Zenmeditatie Meer weten? Telefoon: 0612822712 eefheinhuis@8je.nl - www.8je.nl Dokter Fokkewei 10/12, Mantgum 22 Mandeguod

Kerstboomactie WWC Omdat er de laatste jaren na het verdwijnen van de bloemenwinkel geen kerstbomen meer in Mantgum werden verkocht leek het de korfbalclub WWC een goed idee om een kerstboomactie op touw te zetten. En dat is een groot succes geworden! Al in de zomer tijdens het matinee van de afgelopen merke werden de eerste bomen aan de man gebracht. Op donderdag 6 december konden de kerstbomen onder het genot van een heerlijk glaasje glühwein of beerenburg worden opgehaald bij de Wide Hoeke. Met behulp van een aantal leden en vrijwilligers werd het een geslaagde avond. Iedereen hartelijk bedankt voor de hulp en steun! Volgend jaar kunt u weer op ons rekenen, want.... met een kerstboom van WWC, daar vier je fijne kerstdagen mee! Het bestuur Thema van de Merke 2019? De leden van de Merkecommissie zijn al weer druk in de weer met het programma voor de Merke van 2019. En ja, dan is het weer nadenken over de invulling en het thema van de Merke. U kunt dit uiteraard volgen op de site van de Merkecommissie en Facebook/Instagram. Ook willen de leden van de Merkecommissie graag een voorstel horen van de oudere bewoners om een leuke invulling te hebben voor een avond. Te denken valt aan …… Daarnaast zullen we als Merkecommissie vrijwilligers benaderen om deel te nemen aan het organiseren van activiteiten tijdens de Merke. Samen kunnen we als dorpsbewoners veel bereiken en een gezellige ontspannen Merke vieren met te gekke activiteiten. De muziek voor het matinee is al geregeld, nu nog het thema en dat kun je vinden op de MCM site/Facebook om te stemmen in een poll. Leden MCM Mandeguod 23

24 Mandeguod

Vereniging Verenigingen Contactpersoon Biljartvereniging Mantgum Bridgeclub Doarpsmienskip Mantgum Fûgelwacht Mantgum Gymnastiekvereniging Weidum Herensociëteit Vriendenkring Iisclub De Twa Doarpen M. Visser J. W. Verhoef S. Dijkstra E. van der Hem K. Bosma Muziekvereniging Harmonie Weidum J. de Boer J. van der Werf Jeu de Boulesvereniging Wjukslach G. Kuperus Keatsferiening Jacob Klaver Korfbalvereniging WWC Loopgroep Rûnom Mantgum Mannenkoor Mantgumer Maten Mantgumer Tennisclub Merke Commisje Mantgum B. Stienstra G. van der Hem D. Lont P.R. van der Kooi A. Meijer Fam. Nutma Ondernemersvereniging Mantgum W. Fopma Oudercommissie De Gielguorde Resitearkolleezje Frisia 1874 Soos 60+ Speeltuinvereniging De Pôle Stichting Freed Stichting Wjukken Tennisvereniging Uitvaartvereniging De Laatste Eer Voetbalvereniging Oosterlittens Werkgroep Historie Mantgum Wietwetterklup R. Heida J. Nijboer P. Wijnja J. van der Valk P. Kuipers G. Terpstra D. Ottema R.W. Steensma R. de Groot Telefoonnummer (06) 100 579 01 (058) 250 18 13 (06) 423 242 06 (058) 251 96 81 (058) 251 93 93 (058) 251 94 02 info@harmonieweidum.nl S. Cnossen (058) 250 15 97 (058) 250 11 44 (058) 250 40 97 (06) 130 43 474 (06) 156 376 37 (06) 512 21 165 (058) 250 15 02 (058) 850 63 92 (058) 250 20 26 ocgielguorde@gmail.com Frisia1874@gmail.com (058) 250 26 75 (058) 255 25 58 (06) 532 781 62 (06) 126 281 43 (058) 250 22 41 (058) 250 14 34 (058) 250 13 09 (058) 250 10 38 (058) 254 20 51 Mandeguod 25

Activiteiten Maand februari zon 3 febr vrij 8 feb zon 10 feb vrij 15 feb zon 17 feb zon 17 feb Kerkdienst, voorganger ds. H. Wagenaar Filmhuis: Louder than Bombs (2015) Kerkdienst, voorganger ds. W. Keuning Filmhuis: Paterson (2016) Kerkdienst, Kleastertsjinst, voorganger ds. H. Wagenaar Koersbal don 21 feb Oud papier vrij 22 feb Filmnight zon 24 feb Kerkdienst, LYTS&grut, voorgangers ds. H. Wagenaar en ds. W. Keuning din 12 en 26 feb ‘Uit de schatkamers van de muziek’: Rudolf Nammensma zon 3 mrt Kerkdienst, voorganger ds. H. Wagenaar 09.30 uur, Weidum 20.00 uur, Wjukken 09.30 uur, Mantgum 20.00 uur, Wjukken 09.30 uur, Jorwert 14.00 uur, Wjukken Mantgum 17.30 uur, Wjukken 10.30, uur, Jorwert 13.30 uur, Wjukken 09.30 uur, Weidum zon 10 mrt Kerkdienst, 1e 40-dagen, voorganger ds. W. Keuning 09.30 uur, Mantgum zon 17 mrt Jeu de Boules toernooi 14.00 uur, don 21 mrt Oud papier iedere dins. Visboer iedere don. in de stal bij Doeke Mantgum Pizzabakker 15.30 - 18.00 uur, bij de Poiesz 17.00 - 19.00 uur, bij de Poiesz 26 Mandeguod

Weekagenda zondag Instuifboulen 14.00 uur, jeu de boulesbanen bij de Wjukken maandag Bloedprikken huisartsenlaboratorium 09.00 - 09.15 uur, mfc Wjukken AMV 15.30 uur, OBS de Gielguorde fanfare ’Harmonie Weidum’ Mantgumer Maten Yoga Zenmeditatie dinsdag Biljarten 60+ Judo, 4 t/m 7 jaar Judo, 7 t/m 8 jaar Judo, 8 t/m 9 jaar Judo, 10 jaar en ouder Tossen tennis jeugd Tossen tennis volwassenen woensdag Peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ Kaartmiddag Bodyflow, Studio Fitaal Pilates, Studio Fitaal Malletband ‘Harmonie Weidum’ donderdag Pianoles Kids swing 4 t/m 7 jaar Funky kids 7 t/m 10 jaar Modern dance 10 jaar en ouder Ophalen oud papier Jeu de boules competitie Loopgroep Rûnom Mantgum Yoga Yoga, Studio Fitaal vrijdag Peuteropvang ‘de Pukkewjuk’ Bridgen Pilates, Studio Fitaal 19.30 - 21.00 uur, dorpshuis Weidum 20.00 uur, mfc Wjukken 19.00 - 20.30 uur, fysiopraktijk Sybesma 19.45-21.30 uur, Dokter Fokkewei 14.00 - 16.00 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal 18.05 - 19.00 uur, gymzaal 18.30 - 20.00 uur, tennisbanen 20.00 - 23.00 uur, tennisbanen 08.15 - 11.45 uur, mfc Wjukken 14.00 uur mfc Wjukken 18.45 - 19.40 uur, basisschool De Gielguorde 19.45 - 20.40 uur, basisschool De Gielguorde 19.30 - 21.30 uur, dorpshuis Weidum 14.50 uur - 21.30 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal v.a. 18.30 uur, laatste do. v.d. maand 19.30 uur, jeu de boulesbanen bij Doeke 19.30 uur, bij mfc Wjukken 19.00 - 20.30 uur, fysiopraktijk Sybesma 20.00 - 21.00 uur, basisschool De Gielguorde 08.15 - 11.45 uur, mfc Wjukken 14.00 - 17.30 uur, mfc Wjukken 09.00 - 09.55 uur, gymzaal Vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) 09.15 -10.15 uur, mfc Wjukken Vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) 10.30 -11.30 uur, mfc Wjukken Biljartcompetitie 19.30 uur, Café Bonnema Mandeguod 27

Instellingen Instelling Buitenschoolse opvang De Vrijbuiters Diëtistenpraktijk Leuk op Gewicht Dokterswacht Friesland Fysiotherapiepraktijk Mantgum Telefoon Contactpersoon (088) 035 04 38 (06) 18 33 90 61 (0900) 112 71 12 (058) 250 14 14 W. Lameris C. Bruinsma J. Sybesma Apotheekhoudende praktijk H.B.Bergwerff, huisarts 0517-341272/0517342726 H.B. Bergwerff praktijkbergwerff@ezorg.nl apotheekbergwerff@ezorg.nl (058) 763 45 13 Gastouderopvang It Swânnennest Gastouderopvang Seerôvers en Lânrotten Gastouderopvang Us Wouterkes Kinderopvang It Flinterke Logopediepraktijk Mantgum Studio Fitaal Peuteropvang ‘De Pukkewjuk’ Protestantse Gemeente: www.pkn-westerwert.frl Sportcentrum Akkermans Tandartsenpraktijk Mantgum Mindfulnesstraining en zenmeditatie Yoga-instituut Veronica Aukes Gemeente Leeuwarden, klein leed K.lycklemaennijeholt@upcmail.nl (058) 250 15 23 (058) 250 19 52 (058) 250 13 63 (088) 035 04 38 (06) 270 649 94 (06) 420 122 03 (058) 250 16 80 (06) 436 375 75 (0515) 42 56 12 (058) 250 17 81 (06) 128 227 12 (06) 471 390 27 (058) 257 66 66 G. van der Heide J. Wijnia R. van der Veen W. Lameris A. Wijnstra M. Ypma I. Bosma Ds. W.J. Keuning V. Akkermans Eef Heinhuis Veronica Aukes Gezondheidscentrum It Kleaster Waar zijn in Mantgum AED’s aanwezig? MFC Wjukken (dag en nacht) hoofdingang gebouw Poiesz Supermarkt, alleen tijdens openingstijden Fysiotherapie Jelle Sybesma, werkdagen 08.00 - 18.00 uur Wat te doen bij een incident: eerst 112 bellen. 28 Mandeguod

Witte jim… dat? it tsjerke ynterieur wol wer in beurt ha kin? Dit yn in it kader fan NLdoet oppakt wurde sil op 15 en 16 maart? Hâld jim aginda op dizze data frij! Yn het maartnûmer mear hjir oer. Schoonmaakdata kerkinterieur 15 en 16 maart! Zet deze data alvast in uw agenda. Witte jim…dat? de Mandeguod lokkich wer in nij redaksjelid foarstelle kin? En dat dit Maaike Kuipers is? Dus foar fragen of meldings kin in elk ek by har terjochte! Witte jim…dat? it no beslist tiid wurdt dat Frits, ús foarmjouwer, no ek stipe krijt by syn wurk foar de Mandeguod? Hy beslist ree is om ien yn te wurkjen yn it foarmjaan fan ús moaie doarpsblêd? Hy sadwaande dan ek in kear op fakânsje kin wannear it him útkomt? Witte jim…dat? it stikje yn it jannewarisnûmer oer de brânwarauto's in 'anonime' ynstjoering wurden wie omdat de skriuwster - Lys Scarse - fergetten hie har namme der ûnder te setten? Witte jim …..dat? Mantgum foar inoar al bot ynbêdde is yn de strjitten It Stalt en It Soal? Dit omdat Anna Christien en Huib elts jier de bewenners fan dizze strjitten útnoegje foar in nijjiersslokje? Ek dit jier wer tige slagge is en de oanwêzigen dizze tradysje oh sa op priis stelle? Mandeguod 29

30 Mandeguod

Witte jim…. dat? deselde strjitten ek geregeld in barbeque organisearje? Dit troch omstannichheden no in pear jier net bard is mar it dit jier beslist wer wêze sil? Witte jimme… dat? de redaksje hearde dat de frustraasje yn bepaalde strjitten yn Mantgum bot tanimt? En dit komt omdat dêr geregeld grutte frachtweinen ûnnedich trochhinne ride? Witte jimme… dat? itselde ek jildt foar de baaskes dy’t mei harren leave hûnen de stoepen ûnfeilich meitsje trochdat sy dêr fan alles achterlitte? Dat dit ek net altyd opromme wurdt? Miskien in moaie útdaging foar de baaskes yn it nije jier… Witte jimme… dat? itselde jildt foar de hynders en pony’s dy’t mei de bern troch it doarp kuierje? In pracht gesicht fansels mar de hynders dêr ek wolris wat efter litte…. en dit net opromme wurdt? Mandeguod 31

32 Mandeguod

Nieuws uit de Mariakerk LYTSengrut Alle inwoners van Mantgum krijgen in januari het informatieboekje van de kerkelijke gemeente Westerwert-Mantgum in hun brievenbus. Eén aspect daaruit wil ik belichten: vanaf zondag 27 januari beginnen we in de kerk van Jorwert met de bernetsjerke onder de titel LYTSengrut. De titel zegt het al: LYTS staat voorop. We houden een korte bijeenkomst voor kinderen met een lied, een verhaal, kaarsjes en een gebed. We beginnen altijd om 10.30 uur om het zondagse ontbijt niet te verstoren. Volwassenen (waaronder ook ouders en opa's en oma's) zijn van harte welkom, maar de dienst is in eerste instantie gericht op de kinderen. Na de kring met de kinderen in de kerk gaan we binnen of buiten iets doen wat bij het verhaal van die dag hoort. We kunnen samen gaan koken, knutselen, zingen, filosoferen, wandelen: dat hangt af van het verhaal van die dag. Ook bij het tweede deel zijn volwassenen welkom. Een alternatief voor het tweede deel kan zijn: koffie, thee en limonade of hier en daar een handje uitsteken. Het geheel duurt drie kwartier à een uur. U hoeft u niet op te geven, kom zoals je bent. Hieronder een impressie van het Bernekrystfeest in Weidum dat geheel in het teken stond van het kind in de kribbe van Lego. Het werd een groot feest. Mandeguod 33

Nieuws van de Jeu de Boules Vereniging Een hele gezellige koersbalmiddag. Volle bak deze zondag 6 januari 2019. Vierentwintig leden hadden zich opgegeven voor het toernooi, fijn om elkaar in het nieuwe jaar weer te treffen en je goede wensen kenbaar te maken. De middag was ook gezellig, omdat we na afloop samen met partners in Op 'e Clinke konden genieten van de heerlijke tacosoep en de nodige hapjes. (zie recept) Tussen de gangen door deze keer de prijsuitreiking. Binnen onze vereniging blijken twee "wijnboeren" te zitten: Teake en Rinse. Vier mooie flessen wijn waren beschikbaar gesteld. De uitslag van de wedstrijd was: 1. Peter Edes, 2. Durk Swierstra, 3. Doeke Odinga. Rein die laatste werd, ging ook met een hoofdprijs naar huis. De geplaatste foto’s zijn van Sieds Tjepkema. Het Wjukslach bestuur hoopt alle leden in 2019, binnen of op de buitenbaan weer regelmatig te treffen. Namens het bestuur, Anke van Eif 34 Mandeguod

Recept Taco-soep Benodigdheden voor 4 personen 450 gr. rundergehakt (mag ongekruid) 2 blikjes tomatenblokjes 1 blikje mais 1 blikje kidneybonen 400 gr ( naturel) 1 1/2 mok water 1 ui 1 groene paprika 1 zakje taco seasoningmix - gehakt rulbakken; klein gesneden ui; paprika en kruiden toevoegen. Alle blikjes incl. vocht hier aan toevoegen. 15 minuten zachtjes koken Indien nodig peper en zout toevoegen Opdienen met een lepeltje creme-fraiche en geraspte kaas er over strooien. Tortilla chips (bv Doritos) er over kruimelen of er bij eten. Mandeguod 35

Let op! Wijziging bij het ophalen van oud papier. Per 1 januari zijn de ophaaldata van oud papier gewijzigd. Dat is niet meer de laatste donderdag van de maand, maar met ingang van donderdag 24 januari iedere vier weken. De ophaal data voor 2019 zijn dan: 24 januari 21 februari 21 maart 18 april 16 mei 13 juni 11 juli 8 augustus 5 september 3 oktober 31 oktober 28 november 27 december* * Let op: dit is een gewijzigde inzameldag. Oud papier wordt dus 13 keer per jaar opgehaald, één keer vaker dan in het verleden. U kunt deze data ook terugvinden op de afvalkalender 2019 die u van Omrin ontving. Mist u die kalender dan kunt u de data terugvinden op de Omrin-website. https://www.omrin.nl/bij-mij-thuis/services/afvalkalender. U kunt ook gewoon even Googlen naar Afvalkalender Mantgum. In 2019 bestaat mfc Wjukken alweer 20 jaar, Hou daarom de komende tijd uw inbox in de gaten! 36 Mandeguod

Filmhuis Mantgum Beste filmhuis bezoeker van MFC de Wjukken. In februari hebben wij een filmmaand, jawel! En hierbij óók nog een leuke verrassing om zo de donkere koude maanden wat gezelliger te maken. Ieder tweede kaartje krijgt u gratis, behalve met de filmnight. Op 8 februari draaien wij Louder than Bombs (2015) Noorwegen / Frankrijk / Denemarken / Verenigde Staten Drama: 109 minuten geregisseerd door Joachim Trier met Gabriel Byrne, Jesse Eisenberg en Devin Druid Drie jaar na de onverwachte dood van de beroemde oorlogsfotografe Isabel Freed, brengt de voorbereiding van een tentoonstelling haar echtgenoot en twee zonen voor het eerst opnieuw samen. Een verontrustend geheim komt weer naar boven en dwingt de drie mannen om naar elkaar en zichzelf te kijken in een nieuw licht, en hun diepste behoeften en verlangens te herdefiniëren. op 15 februari Paterson (2016) Verenigde Staten / Frankrijk / Duitsland Drama / Komedie: 118 minuten geregisseerd door Jim Jarmusch met Adam Driver, Golshifteh Farahani en Kara Hayward Paterson is een buschauffeur in de gelijknamige stad Paterson, New Jersey. Paterson hanteert een eenvoudige routine: hij rijdt zijn dagelijkse route, observeert de stad door zijn voorruit en krijgt gesprekken mee die om hem heen plaatsvinden. Mandeguod 37

38 Mandeguod

Hij schrijft gedichten in zijn boekje, gaat met de hond uit, stopt bij een bar en bestelt een biertje. Vervolgens gaat hij richting huis naar zijn vrouw Laura. Laura’s wereld daarentegen is elke dag anders. Bijna iedere dag heeft ze weer nieuwe dromen, telkens een ander, inspirerend project. Paterson houdt van Laura en zij houdt van hem. Hij steunt haar ambities en zij bewondert hem om zijn geheime gave voor poëzie. • Entreeprijs: € 7.50 incl. consumptie • Aanvangstijd: 20.00 uur • Plaats: MFC de Wjukken te Mantgum Wij hopen u weer te kunnen ontmoeten en samen naar deze mooie films te kunnen kijken. Tot ziens in de Wjukken, van de filmcrew Anne, Durk, Karin, Leo, Wiebe en Christa. Op de hoogte blijven? Geeft u dan ons uw mailadres via: filmhuis.mantgum@gmail.com FILMNIGHT En dan op 22 februari onze beroemde gezellige lange filmnight met deze keer • Duits thema • 2 films: “ Lola Rentt ” (1998) en “ Aus dem Nichts ” (2017) • Entreeprijs € 22,50 inclusief een drankje en 3 gangendiner • Uiterlijke opgavedatum is 17 februari • Zaal open 17.30 uur, start film 18.00 uur Wilt u ook gezellig tafelen met een drankje, heerlijk eten én mooie films, dan kan dat bij ons. Een cateraar uit Sneek verzorgt dit voor ons. We zien er naar uit! Opgeven kan nu al via ons mailadres: filmhuis.mantgum@gmail.com met opgave van het aantal personen en eventueel een speciale dieetwens. Op de komende filmavonden kunt u zich ook opgeven via een inschrijflijst. Bij opgave gaan wij er ook van uit dat u komt i.v.m. de kosten. Ook leuk om cadeau te geven! Wij hopen u weer te ontmoeten en samen naar deze mooie films te kunnen kijken. Tot ziens in de Wjukken, van de filmcrew Anne, Durk, Karin, Leo, Wiebe en Christa. Mandeguod 39

40 Mandeguod

Lola Rentt Duitsland, Actie / Thriller, 81 minuten geregisseerd door Tom Tykwer met Franka Potente, Moritz Bleibtreu en Herbert Knaup Manni heeft een partij smokkelwaar omgeruild tegen een zak geld die hij zo meteen aan zijn ‘baas’ Ronnie moet afleveren. In ruil krijgt hij daarvoor een percentje. Manni stapt in de metro maar panikeert wanneer er politie in hetzelfde rijtuig verschijnt. Tijdens zijn vlucht beseft hij dat hij de zak met geld in het metrostel heeft laten liggen. Een zwerver vindt de zak en gaat ermee aan de haal. Totaal overstuur belt Manni naar zijn vriendin Lola. Zij heeft slechts 20 minuten om het ontbrekende geld te voorschijn te toveren. Het meisje start een race tegen de klok om haar vriend van een gewisse dood te redden. Lola besluit naar haar vader te gaan, die bij een bank werkt. Aus dem Nichts Duitsland / Frankrijk, Drama / Misdaad,106 minuten, geregisseerd door Fatih Akin met Diane Kruger, Numan Acar en Ulrich Tukur Wanneer haar Turks-Koerdische man Nuri en haar zoon omkomen bij een bomexplosie, is Katja er van overtuigd dat extremisten verantwoordelijk zijn. De politie houdt er echter rekening mee dat het gaat om een afrekening in het criminele circuit omdat Nuri lange tijd heeft vastgezeten wegens handel in illegale drugs. Haar verdriet en haar frustratie over het verloop van het onderzoek drijven Katja meer en meer tot wanhoop. Mandeguod 41

In 2019 bestaat mfc Wjukken alweer 20 jaar, Hou daarom de komende tijd uw inbox in de gaten! 42 Mandeguod

Goeie, ynwenners fan Midden-Fryslân! Bent u ook al BûtenGewoan Berikber? Zoals u wellicht al weet zijn wij (Femke, Richard en Daan van DBZ Strategische Creatie) uit naam van de provinsje bezig met een onderzoek in MiddenFryslân. Onder de naam BûtenGewoan Berikber zijn we samen met de inwoners van het gebied op zoek naar nieuwe, makkelijke, betaalbare, slimme, flexibele én duurzame oplossingen waarmee we Midden-Fryslân bereikbaar(der) kunnen maken én houden. BûtenGewoan Berikber is er voor álle inwoners van Midden-Fryslân en zeker niet alleen voor diegenen die met de bus reizen. Bereikbaarheid is meer dan een busverbinding alleen. Bereikbaarheid is; een boodschap kunnen halen, naar school gaan, iemand een bezoek brengen… Het gaat om kunnen gaan en staan waar je wilt voor jong en oud los van eventuele (fysieke) beperkingen. Bereikbaarheid gaat daarmee over de ontsluiting van de leefbaarheid van Midden-Fryslân in het algemeen. Maar wij hebben uw hulp nodig om tot een oplossing te komen, en daar staat natuurlijk wat tegenover……. U kunt namelijk in 15 minuten van uw tijd…… € 1.000 voor je dorp verdienen! Dat kan door de enquête in te vullen, en je dorpsgenoten te enthousiasmeren om dat ook te doen. Het dorp dat naar rato de meeste enquêtes heeft ingevuld wint €1000 voor het dorp! Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.butengewoanberikber.nl/midden-fryslan. Vul via deze link de enquête in: www.reasearch.net/r/butengewoanberikber Mogen we bij u langskomen? Wij willen namelijk graag bij u thuis of in het dorpshuis komen. Nodigt u een aantal dorpsgenoten uit? Dan nemen wij wat lekkers mee voor bij de koffie, en gaan we graag met jullie in gesprek over de bereikbaarheid van uw dorp. Waar is behoefte aan in jullie dorp, wat moet niet of juist wel veranderen? Hoe komen ouderen aan hun boodschappen, jongeren op school of hoe komt u op uw werk? Niet alleen nu, maar ook voor later, want blijft de bus bijvoorbeeld wel rijden? Of bestaat er al een mooi initiatief om inwoners van A naar B te bewegen? Dat willen we allemaal van jullie dorp te weten komen! Daarnaast zoeken we nog berijders voor de Dorpsfiets! Onze dorpsfiets rijdt door Midden-Fryslân, maar zoekt nog meerdere berijders! Wilt u 48 uur gebruik maken van een elektrisch aangedreven bakfiets, voor bijvoorbeeld uw boodschappen, een ritje naar de bibliotheek of gewoon een ‘blokje om’? Mail of bel mij dan, dan komt de fiets misschien wel uw kant op. Mandeguod 43

44 Mandeguod

Wilt u meedoen aan een BûtenGewoan Berikber Midden-Fryslân? Dat kan! Het zou fijn zijn wanneer u het lezen van dit artikel dan als een uitnodiging beschouwt om contact op te nemen met Femke de Jong. En ja, dat kan op verschillende manieren: Femke de Jong / Projectcoördinator BûtenGewoan Berikber bij DBZ www.butengewoanberikber.frl Email: hallo@dbz.frl - T: 0512 34 09 10 Facebook (PB): www.facebook.com/ButengewoanBerikberMiddenFryslan Excursie van de WWK naar Offenga Polyester in Franeker. Op zaterdag 24 november reisden de leden van de “Wietwetterklub Mantgum” af naar Franeker voor een excursie in het watersportbedrijf van hun voorzitter Irmfried Offenga (offengapolyester.nl). Daar bouwen ze onder andere sloepen, lounge- en zeilboten naar eigen ontwerp. Het was een unieke ervaring een kijkje te nemen in de keuken van een botenbouwer waar we normaal niet mogen komen, maar van wie we de boten wel zien varen. Na een prettige ontvangst kregen we een uitleg over het bedrijf en haar historie. Daarna bezochten we de productiehallen, waar we met eigen ogen konden zien hoe een boot ontstaat, van het maken van de mallen tot en met het kant en klare schip. Een hoogtepunt van de dag was de “lossing” van een sloep uit de mal, nadat we alle fasen van de bouw hadden gezien. Zo’n mal maken is al een kunstwerk op zich. Alles moet in spiegelbeeld, zodat mallenmakers steeds omgekeerd moeten denken. Dat vereist niet alleen technisch inzicht, maar veel creativiteit. Door de aandacht voor de materiaalkeuze en productiewijze hebben liefhebbers van zo’n boot jarenlang plezier van hun bezit. Het was voor ons een “eyeopener” waardoor wij sinds de excursie anders naar polyesterboten kijken. Het vakmanschap, de liefde en het plezier van Irmfried en zijn werknemers hebben grote indruk op ons gemaakt. De aangename en leerzame excursie werd afgesloten met een gezellige maaltijd in de Poort van Franeker. Zelfs Sinterklaas kwam langs met zijn Pieten. Wij hebben ze hartelijk toegezongen. Rinse de Groot In 2019 bestaat mfc Wjukken alweer 20 jaar, Hou daarom de komende tijd uw inbox in de gaten! Mandeguod 45

46 Mandeguod

Mandeguod 47

48 Mandeguod

Mandeguod 49

Oedsmawei 13, 9001 ZJ GROU tel. 0566 - 60 14 64 / 60 14 39 / 62 12 99 E-mail: info@dierenartsgrou.nl www.dierenartsgrou.nl en www.bistedokter.nl Telefonisch spreekuur voor het aanvragen van visites, het bestellen van medicijnen en informatie: maandag t/m zaterdag van 8.00 - 9.30 u. Open spreekuren gezelschapsdieren: Maandag t/m vrijdag: 13.00 - 14.30 en 17.00 - 18.00 u. Daarbuiten uitsluitend op afspraak. Openingstijden van de balie: Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.00 u. en zaterdag: 8.00 – 9.30 u. Voor spoedgevallen 24 u./7d. bereikbaar. 50 Mandeguod

Mandeguod 51

Colofon Afmetingen advertenties hele pagina halve pagina kwart pagina staand kwart pagina liggend 180 x 128 mm 128 x 87,5 mm 87,5 x 61,5 mm 128 x 41,25 mm Iedere advertentie heeft standaard een rand, tezij het design van de advertentie dit niet toelaat. Aanleveren advertenties en afbeeldingen Aanleveren van een advertentie kan in elk gewenst grafisch formaat zoals bijvoorbeeld BMP, TIFF, JPG, JPEG, PNG, etc. Aanleveren van een advertentie in WORD is ook mogelijk. U loopt dan wel de kans dat er afwijkingen optreden, met name in de fonttypes en fontgrootte. Mandeguod is een uitgave van Doarpsmienskip Mantgum en verschijnt 11 keer per jaar. Doarpsmienskip Mantgum Sipke Dijkstra, voorzitter. Dayna de Boer, secretaris. Geert-Jan Goedhart, penningmeester. E-mail: doarpsmienskip@mantgum.com Website: www.mantgum.com Redactie Mandeguod Bram Brouwer hoofdredacteur, Frits Sieperda vormgever, Sita Wijnia eindredacteur, Maaike Kuipers redacteur, Lys Scarse redacteurverslaggever. Financieel beheer Hotze Bonnema, penningmeester. Bankrek. Mandeguod: NL77 INGB 0005 0727 04 Verslaggever Siebolt Dijkstra korrektor Fryske teksten, Verspreiding Yme en Ary Meintema coördinatie. Verspreiding door veel vrijwilligers uit Mantgum. Druk: CSLdigitaal Tarieven Mandeguod Jaaradvertentie (binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 155,00 e 82,50 e 45,00 www.mantgum.com Eenmalige advertentie (alleen binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 25,00 e 14,00 e 10,00 Verenigingsmededelingen (alleen binnenwerk) Jaarbijdrage e 27,50 Oplage: 515 exemplaren. Inleveren kopij, uiterlijk de 15e van elke maand mandeguod@gmail.com. Algemeen Politie Service Centrum (0900) 88 44 © MANDEGUOD Overname van artikelen en foto’s alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de redactie van Mandeguod. 52 Mandeguod In uw mail met de bijdrage(n) dient u - voor eventuele vragen - uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden. De bijdrage moet - tenminste - voorzien zijn van de naam van de afzender. De redactie behoudt zich het recht voor om uw tekst te redigeren, zo nodig in te korten of om uw bijdrage(n) eventueel niet te plaatsen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van stukken die zijn geschreven door niet-redactieleden. Tevens dient u zich er rekenschap van te geven dat Mandeguod ook in pdf-formaat op www.mantgum. com geplaatst wordt. e-mailadres mandeguod@gmail.com

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
Home


You need flash player to view this online publication